Sunteți pe pagina 1din 6

BALTAGUL

de MIHAIL SADOVEANU

ROMANUL OBIECTIV / REALIST Romanul este opera epic, n proz, de mare ntindere, cu o aciune desfurat pe mai multe planuri i la care particip un numr mare de personaje. Trsturile romanului obiectiv: i propune s reflecte existena obinuit universul fictiv al operei literare este construit dup principiul verosimilitii construcia subiectului respect ordinea cronologic incipitul se afl ntr o str!ns legtur cu finalul incipitul prezint cadrul aciunii, fixeaz timpul, reunete cele mai importante personaje din roman aciunea se desfoar coerent, fr apariia unor situaii neprevzute, evoluia ei put!nd fi anticipat finalul este nc"is, rezolv!nd conflictele i nepermi!ndu i cititorului alte interpretri personajul este reprezentativ pentru o categorie social sau uman, fiind deseori vorba de tipuri naratorul este omiscient, relat!nd la persoana a ### a, neutru i impersoanl, fr s emit judeci de valoare, s comenteze faptele sau s explice situaiile

$%&T%'(& )i"ail *adoveanu

Baltagul, publicat ! a!ul "#$%, e&te u! '()a! p(li)('*, 'eali&t +i &i)b(lic ! acela+i ti)p, !cad',!du-&e !t'-u! tip apa'te de 'eali&), +i a!u)e 'eali&)ul )itic. Ac/iu!ea e&te &t'uctu'at0 ! *u!c/ie de d(u0 pla!u'i !a'ati1e2 u!ul 'eali&t +i u!ul )itic. C(('d(!ata 'eali&t0 a &t'uctu'ii '()a!ului &e 'e*e'0 la c0l0t('ia pe ca'e ( *ace Vit('ia Lipa!, la a*la'ea ade10'ului +i la de&c'ie'ea &atului )(ld(1e!e&c. Dac0 a1e) ! 1ede'e )(ti1ul ade10'ului, '()a!ul +i de310luie ( alc0tui'e ! t'epte. M(ti1ul c0ut0'ii +i al cu!(a+te'ii &e de31(lt0 !t'-( &t'uctu'0 labi'i!tic0. 4la!ul )itic a'e ! ce!t'u )itu'ile di! ca'e &-a i!&pi'at aut('ul, p'ecu) +i &e!&ul 'itualic al ge&tu'il(' Vit('iei. Cel )ai i)p('ta!t )it ca'e &t0 la ba3a &t'uctu'ii ace&tui '()a! e&te )itul )i('itic, *apt &ubli!iat +i de )(t(-ul pe ca'e l alege aut('ul pe!t'u (pe'a &a2 5St0p,!e,

&t0p,!e, / Mai c6ia)0 +-u! c,!e...7. Ace&t )it i!clude )(dul de !/elege'e a lu)ii de c0t'e pe'&(!a8e, t'adi/iile pa&t('ale, da' +i c()u!iu!ea ()-!atu'0. Alt )it ide!ti*icat ! &t'uctu'a '()a!ului e&te )itul egiptea! al lui I&i& +i O&i'i&.

Tema romanului &e 'e*e'0 la d'u)ul pa'cu'& de Vit('ia Lipa! pe!t'u a*la'ea ade10'ului de&p'e )(a'tea &(/ului ei, u')at0 de &01,'+i'ea d'ept0/ii p'i! pedep&i'ea 1i!(1a/il('. De a&e)e!ea, &e 'eg0&e&c +i alte te)e ale (pe'ei &ad(1e!i!e, +i a!u)e2 !atu'a, iubi'ea, 1ia/a pa&t('al0, c0l0t('ia. 9! acela+i ti)p, '()a!ul p'e3i!t0 )(!(g'a*ia &atului )(ld(1e!e&c de la )u!te, cu (biceiu'ile legate de t'a!&6u)a!/0 +i de alte e1e!i)e!te i)p('ta!te di! lu)ea &atului, cu) a' *i 'itualu'ile de !u!t0, b(te3 +i !)('),!ta'e.

Titlul e:p'i)0 ideea de d'eptate pe ca'e G6e('g6i/0 ( 1a 'eali3a cu a8ut('ul baltagului. Baltagul, t(p('ul cu d(u0 t0i+u'i, e&te u! (biect a)bi1ale!t2 a')0 a c'i)ei +i i!t'u)e!tul actului 8u&ti/ia', 'epa'at('.

+araiunea se face la persoana a ### a, ia' !a'at('ul ()!ip'e3e!t +i ()!i&cie!t 'ec(!&tituie ! )(d (biecti1, p'i! te6!ica detaliului +i (b&e'1a/ie, lu)ea &atului de )u!te!i +i ac/iu!ile Vit('iei. Sec1e!/ele !a'ati1e &u!t legate p'i! !l0!/ui'e +i alte'!a!/0. Na'a/iu!ea e&te p'ep(!de'e!t0, da' pa&a8ele de&c'ipti1e *i:ea30 di*e'ite a&pecte ale cad'ului &au ele)e!te de p('t'et *i3ic, i!di1idual +i c(lecti1. Ti)pul de'ul0'ii ac/iu!ii e&te 1ag p'eci3at, p'i! a!u)ite 'epe'e te)p('ale2 5ap'(ape de S*. A!d'ei7, 5 ! 4(&tul Ma'e7, 5"% Ma'tie.7 Spa/iul ! ca'e &e de&*0+(a'0 ac/iu!ea e&te la !ceput &atul M0gu'a Ta'c0ului. ;ii!d u! '()a! 'eali&t, pe!t'u a &ubli!ia 1e'idicitatea, aut('ul i!t'(duce t(p(!i)e ca'e e:i&t0 pe 6a't02 4iat'a-Nea)/, Saba&a, ;0'ca+a etc. De a&e)e!ea, ac/iu!ea '()a!ului &e de&*0+(a'0 c'(!(l(gic, u')0'i!d )()e!tele &ubiectului.

#ncipitul romanului descrie o cosmogonie popular, &pu&0 u!e('i de Nec6i*(' Lipa! la !u!/i +i cu)et'ii, ca'e pu!e ! 'ela/ie de&ti!ul i!di1idual al ace&tuia 'ep'e3e!tat de )u!te!i, cu de&ti!ul alt(' !ea)u'i 2 5D()!ul Du)!e3eu, dup0 ce a alc0tuit lu)ea, a pu& ',!duial0 +i &e)! *iec0'ui !ea). <...= La u')0 au 1e!it +i )u!te!ii +-au !ge!u!c6iat la &cau!ul 9)p0'0/iei. D()!ul &-a uitat la ei cu )il02 - Da', 1(i, !ec08i/il(', de ce a/i !t,'3iat> <...= ? Ap(i a/i 1e!it cei di! u')0, 3ice D()!ul cu p0'e'e de '0u. D'agi )i &u!te/i, da' !-a) ce 10 *ace. R0),!e/i cu ce a1e/i. Nu 10 )ai p(t da !t'-ada(& dec,t ( i!i)0 u+(a'0 ca &0 10 bucu'a/i cu al 1(&t'u. S0 10 pa'0 t(ate bu!e@ &0 1ie la 1(i cel cu cete'a@ +i cel cu b0utu'a@ +i &-a1e/i )uie'i *'u)(a&e +i iube/e.7 9! cad'ul te:tului cu1i!tele 5',!duial07 +i 5&e)!7 &u!t *'ec1e!t *(l(&ite, ele *ii!d c(!&ide'ate cu1i!telec6eie ale '()a!ului. 4'i! di&pa'i/ia lui Nec6i*(' Lipa!, 5',!duiala7, adic0 ('di!ea c(&)ic0, a *(&t di&t'u&0. 9! (pe'a &ad(1e!ia!0, !atu'a &e 'e*lect0 ! (), de(a'ece t'agedia e&te a!u!/at0 de &c6i)ba'ea &t0'ii !atu'ii2 5Vit('iei i &e p0'u c0 b'a3ii &u!t )ai !eg'i dec,t de (bicei7, 1'e)ea &e tulbu'0, ia'!a 1i!e )ai 'epede. U! alt ele)e!t ca'e c(!*i')0 )(a'tea lui Nec6i*(' Lipa! e&te 1i&ul Vit('iei, ca'e a!u!/0 +i c0l0t('ia pe ca'e t'ebuie &0 ( *ac0 ! c0uta'ea celui di&p0'ut2 5Se *0cea c0 1ede pe Nec6i*(' Lipa! c0la'e, cu &patele !t('& c0t'e ea, t'ec,!d &p'e a&*i!/it ( 'e10'&a'e de ape.7 Se)!ele 1iit(a'ei c0l0t('ii 1i! +i di! pa'tea !atu'ii2 5C(c(+ul d0 &e)! de pleca'e7.

I!t'iga cup'i!de *'0),!t0'ile pe'&(!a8ului p'i!cipal, da' +i p'eg0ti'ile pe ca'e le *ace pe!t'u c0l0t('ie. 4e pla! &(cial, &e c(!tu'ea30 )(!(g'a*ia u!ui &at de )u!te, u!de t'adi/ia !u pe')ite abate'i de la legile !e&c'i&e. Mi!(d ('a e&te ce'tat0 de )a)a ei c,!d e&te i!te'e&at0 de lu)ea ('a+ului. 9! 1ia/a ace&tei &(ciet0/i a'6aice bi&e'ica +i p'actica )agic0 c(e:i&t0. 9!ai!tea plec0'ii, Vit('ia &e &upu!e u!ui 'itual de pu'i*ica'e2 /i!e p(&t !eg'u d(u0&p'e3ece 1i!e'i, )e'ge )p'eu!0 cu *iul ei la bi&e'ic0 pe!t'u a &e !c6i!a la &*,!ta A!a, 1i!de luc'u'i pe!t'u a *ace '(&t de ba!i de d'u), )e'ge la 4iat'a-Nea)/ &0 c(!&ulte aut('it0/ile, &*i!/e+te baltagul ca'e i 1a apa'/i!e lui G6e('g6i/0. Atitudi!ea ei *a/0 de lu)ea ('a+ului e&te *(a'te i)p('ta!t0 pe!t'u tipul de )e!talitate pe ca'e l 'ep'e3i!t02 ea !u a'e !c'ede'e ! ',!duiala di! acea&t0 lu)e +i 'e*u30 &c'ie'ea u!ei 8albe c0t'e 5&t0p,!i'ea p0),!tea!07.

De&*0+u'a'ea ac/iu!ii p'e3i!t0 c0l0t('ia Vit('iei +i a *iului ei, G6e('g6i/0. Acea&t0 c0l0t('ie ! c0uta'ea ade10'ului de&p'e &(/ul ei !cepe ! lu)a )a'tie +i &t'0bate i!1e'& li!ia t'a!&6u)a!/ei. C0uta'ea ade10'ului e&te a&(ciat0 cu )(ti1ul labi'i!tului. 4a'cu'ge'ea ace&tui d'u) a'e di*e'ite &e)!i*ica/ii. Vit('ia 'ec(!&tituie t'a&eul +i e1e!i)e!tele ca'e au c(!du& la )(a'tea b0'batului ei, ceea ce &i)b(li3ea30 ( dubl0 a1e!tu'0, a cu!(a+te'ii lu)ii +i a cu!(a+te'ii de &i!e. 4e!t'u G6e('g6i/0, c0l0t('ia a'e '(lul u!ei i!i/ie'i, '()a!ul c0p0t,!d ca'acte' de bildu!g&'()a!. 4'i)ul &e)! legat de t'ece'ea lui Nec6i*(' Lipa! pe acel t'a&eu apa'e la Bica3, u!de 6a!giul +i a)i!te+te de ace&ta. U')ele &u!t g0&ite +i la C0lug0'e!i, ap(i la ;0'ca+a. La Vat'a-D('!ei ci(ba!ul cu)p0'a&e ! !(ie)b'ie t'ei &ute de (i. Odat0 cu acea&t0 ac6i3i/ie, ! )0'tu'ile (a)e!il(' apa' t'ei ci(ba!i. C6ipul u!uia '0),!e ! a)i!ti'e, de(a'ece a'e bu3a de&picat0, detaliu ce &e)!ali3ea30 !atu'a )ale*ic0 +i i!*e'!al0 a pe'&(!a8ului. La 6a!ul di! B'(+te!i a*l0) c0 ci(ba!ii au t'ecut &p'e gu'a Neg'ei. U')a ace&t('a e&te 'eg0&it0 la B('ca, ap(i la Saba&a. E&te *(a'te i)p('ta!t c0 ! acea&t0 c0l0t('ie ei a&i&t0 la u! b(te3, la C'uci +i la ( !u!t0, la B('ca. Succe&iu!ea ace&t(' )()e!te e&e!/iale di! 1ia/a ()ului, i d0 de g,!dit Vit('iei +i a!ticipea30 'itualul de !)('),!ta'e di! *i!al.

Dup0 p(pa&ul de la C'ucea Talie!il(', Vit('ia c(b(a'0 pe cel0lalt 1e'&a!t al )u!telui, ! &atul Su6a. A8u!&0 aici, Vit('ia ie&e di! !tu!e'ic, )i&te'ul labi'i!tului e&te 'e3(l1at de(a'ece ea +tie cu ce'titudi!e c0 a&a&i!ii &u!t Cali&t'at B(g3a +i Ilie Cu/ui. Ade10'ul t'ebuie !&0 de)(!&t'at +i 1a *ace ace&t luc'u cu a8ut('ul lui I('gu Va&iliu, c,'ciu)a'ul di! Saba&a +i de &(/ia lui. T(t ! Saba&a l g0&e+te pe Lupu ca'e ( c0l0u3e+te ! ',pa u!de de&c(pe'0 (a&ele +i 6ai!ele lui Nec6i*('. 9! 3ilele u')0t(a'e, *e)eia +i !depli!e+te dat('ia, 'eali3ea30 'itualu'ile de !)('),!ta'e. Ec6ilib'ul e:i&te!/ial t'ebuie 'epu& ! d'eptu'ile &ale p'i! !cad'a'ea ! ('di!ea c(&)ic02 59i *ac t(ate &lu8bele ',!duite, ca &0 i &e li!i+tea&c0 &u*letul.7 4'i! !)('),!ta'e, Nec6i*(' Lipa! &e 'e !t(a'ce ! l(cul ce i &e cu1i!e ! ace&t u!i1e'& a'6aic.

4e!t'u G6e('g6i/0, c0uta'ea tat0lui a'e '(lul u!ei i!i/ie'i de(a'ece pe pa'cu'&ul ace&tei c0l0t('ii labi'i!tice el &e )atu'i3ea30. E&e!/ial e&te )()e!tul ! ca'e e&te pu& &0 1eg6e3e, ! ',p0, (&e)i!tele tat0lui, ac/iu!e ca'e a'e &e)!i*ica/ia u!ei 'e!a+te'i &i)b(lice +i ca'e a&igu'0 c(!ti!uitatea di!t'e p0'i!te +i *iu, !&e)!,!d +i d(b,!di'ea u!ei pe'&(!alit0/i2 5S,!gele +i ca'!ea lui Nec6i*(' Lipa! &e !t('ceau a&up'a lui ! pa+i, ! 3b('u'i, ! c6e)0'i.7 Matu'i3a'ea &e

)pli!e+te ! )()e!tul ! ca'e l pedep&e+te pe u!ul di!t'e a&a&i!ii tat0lui, ()(',!du-l cu a8ut('ul baltagului &*i!/it.

4u!ctul cul)i!a!t al te:tului e&te pla&at ! &ce!a pa'a&ta&ului, u!de Vit('ia c(!duce di! *u!dal, cu i!telige!/0 +i te!acitate, a!c6eta ca'e duce la de310lui'ea +i pedep&i'ea 1i!(1a/il('. Rec(!&titui'ea *idel0 a &ce!ei c'i)ei &u'p'i!de pe t(at0 lu)ea, c6ia' +i pe uciga+ii Ilie Cu/ui +i Cali&t'at B(g3a. 4'i)ul +i 'ecu!(a+te 1i!a, !&0 al d(ilea de1i!e ag'e&i1. E&te l(1it de G6e('g6i/0 cu baltagul lui Nec6i*(' +i &*,+iat de c,i!ele Lupu. Vit('ia Lipa! de1i!e ! *i!al u! pe'&(!a8 8u&ti/ia'2 legile !e&c'i&e ale de)!it0/ii !u au *(&t 'e&pectate, uciga+ii t'ebuie &0 pl0tea&c0 de(a'ece au !c0lcat !(')ele )('ale ale c(lecti1it0/ii.

De3!(d(),!tul l p'e3i!t0 pe B(g3a 'ecu!(&c,!du-+i 1i!a +i ce',!du-i ie'ta'e Vit('iei. Acea&ta i '0&pu!de *(a'te 'ece2 5Du)!e3eu &0 te ie'te.7, ap(i pu!e la cale p()e!iile 1iit(a'e pe!t'u &u*letul lui Nec6i*(' Lipa!, da' +i d'u)ul de !t(a'e'e &p'e ca&0 )p'eu!0 cu *iul ei +i cu (ile pe ca'e le cu)p0'a&e Nec6i*(' !ia!te &0 *ie uci&. A&t*el, *i!alul 'e&tabile+te at,t ('di!ea &(cial0, c,t +i pe cea c(&)ic02 Nec6i*(' Lipa! a *(&t '03bu!at +i a *(&t 'ei!t'(du& ! ('di!ea c(&)ic0 p'i! 'itualul de !)('),!ta'e, ia' Vit('ia t'ebuie &0 &e !t(a'c0 la 1ia/a ei, &0 aib0 g'i80 de ca&0 +i de c(piii ei2 5La pat'u3eci de 3ile 1() *i ia' aici +i 1() 'uga pe d()!u T()a +i pe p0'i!tele &0 !e a8ute a )pli!i dat('ia de pat'u3eci de 3ile. Atu!cea () *ace p'a3!ic )ai bu!, cu ca'!e de )iel de la tu')a cea !(u0. O) aduce atu!cea de la )0!0&ti'ea Va'aticului +i pe &('0ta Mi!(d('a, ca &0 cu!(a&c0 )('),!tul. A-ap(i dup0 aceea !e-() !t(a'ce ia' la M0gu'a, ca &0 lu0) de c(ad0 t(ate c,te-a) l0&at. Ia' pe &('0-ta &0 +tii c0 !ici c-u! c6ip !u )0 p(t !1(i ca &-( dau dup0 *eci('ul acela !alt +i cu !a&ul )a'e al d0&c0li/ei lui T(p('.7 Ace&te cu1i!te ale Vit('iei &e leag0 de p(1e&tea lui Nec6i*(' de la !ceputul '()a!ului2 )u!te!ii !u au !('(c ! 1ia/0, da' au ( 5i!i)0 u+(a'07 ca'e i a8ut0 &0 t'eac0 pe&te )a'ile !eca3u'i +i &0-+i duc0 )ai depa'te 1ia/a.

9! c(!clu3ie, '()a!ul Baltagul de Mi6ail Sad(1ea!u apa'/i!e 'eali&)ului )itic dat('it0 *aptului c0 a'e ( &t'ucutu'0 p(li)('*0, dat('it0 )bi!0'ii pla!ului 'eali&t cu cel )itic.

CARACTERIBAREA VITORIEI LI4AN Vit('ia Lipa!, pe'&(!a8ul p'i!cipal al '()a!ului, e&te ( *igu'0 'ep'e3e!tati10 pe!t'u lu)ea t'adi/i(!al0 de&c'i&0 ! '()a!. 9!t'u!e+te calit0/ile *u!da)e!tale ale ()ului de la /a'0 ca'e 'e&pect0 legile &t'0)(+e+ti, put,!d *i c(!&ide'at0 u! pe'&(!a8 e:e)pla' ca'e cap0t0 ( alu'0 )itic0. La !ceput, !a'at('ul ( de&c'ie pe Vit('ia pe p'i&pa ca&ei &ale, aduc,!du-+i a)i!te de lege!da pe ca'e &(/ul ei (bi+!uia &0 ( p(1e&tea&c0 la !u!/i. 9!c'e)e!i'ea +i p'i1i'ea ei pie'dut0 &uge'ea30 !eli!i+tea ei i!te'i(a'0, da' i &e c(!tu'ea30 +i u! p('t'et *i3ic &ucci!t2 5Oc6ii ei c0p'ii, ! ca'e pa'c0 &e '0&*',!gea lu)i!a ca&ta!ie a p0'ului, e'au du+i depa'te.7 9!g'i8('a'ea e'(i!ei e&te cau3at0 de !t,'3ie'ea )ult p'ea )a'e a &(/ului ei ca'e pleca&e la D('!a &0 cu)pe'e (i. 4('t'etul *i3ic i pu!e ! e1ide!/0 +i *'u)u&e/ea2 5Nu )ai e'a t,!0'0, da' a1ea ( *'u)u&e/e !e(bi+!uit0 ! p'i1i'e. Oc6ii i &t'0luceau ca-!t'-( u+(a'0 cea/0 ! d(&ul ge!el(' lu!gi +i '0&*',!te

! c,'liga+e.7

4('t'etul )('al 'eie&e )ai ale& di! *aptele +i g,!du'ile e'(i!ei, p'i! ca'acte'i3a'e di'ect0. ;ii!d ( *e)eie c'edi!ci(a&0 +i cu *'ic0 de Du)!e3eu, Vit('ia )e'ge la p0'i!tele Da!iil Milie+ pe!t'u &*at +i 'e*u30 &0 c'ead0 c0 &(/ul ei !t,'3ie la pet'ece'i at,t de )ult. 9!g'i8('a'ea ei !e &ubli!ia30 d'ag(&tea pute'!ic0 pe ca'e i-( p(a't0 &(/ului ca'e e'a 5d'ag(&tea ei de d(u03eci +i )ai bi!e de a!i. A+a-i *u&e&e d'ag ! ti!e'e/0 Lipa!, a+a-i e'a d'ag +i acu)a, c,!d a1eau c(pii )a'i c,t d,!+ii.7, a*i')a/ie di! ca'e pute) deduce +i 1,'&ta ace&teia. Dat('it0 ace&tui &e!ti)e!t pute'!ic, 1'ea &0 a*le cu ('ice p'e/ ce &-a !t,)plat cu &(/ul ei +i !u c'ede p'e3ice'ile babei Mi'a!da cu) c0 ace&ta a p0'0&it-( pe!t'u ( alt0 *e)eie 5cu (c6ii 1e'3i7. A'e depli!0 !c'ede'e ! &(/ul ei c0 'e&pect0 &*,!ta tai!0 a c0&0t('iei, a+a c0 de1i!e t(t )ai &igu'0 c0 &-a !t,)plat ( !e!('(ci'e.

Vit('ia 'e&pect0 dati!ile &t'0)(+e+ti, &e g6idea30 ! p'e&upu!e'ile ei dup0 &e)!e ale c'edi!/ei &t'0bu!e, p'ecu) +i dup0 1al('i )('ale, ac/i(!,!d ! *u!c/ie de ace&tea. Ia ! c(!&ide'a'e &e)!ele '0u-p'e1e&tit(a'e, cu) a' *i 1i&ele C l 1i&ea30 pe Nec6i*(' c0la'e cu &patele !t('& c0t'e ea, t'ec,!d ( ap0 !eag'0D +i i)p'e&ia c0 aude gla&ul lui, *0'0 a-i 1edea !&0 c6ipul.

Na'at('ul de310luie i!di'ect, *'0),!t0'ile e'(i!ei Cca'e alc0tuie&c labi'i!tul i!te'i('D, ca'e t'ece de la !eli!i+te la b0!uial0, ap(i la ce'titudi!ea c0 ce1a '0u i &-a !t,)plat &(/ului ei. I!telige!t0, d,'30 +i cu ( 1(i!/0 pute'!ic0, Vit('ia &e 6(t0'e+te &0 plece ! c0uta'ea lui Nec6i*(', pe acela+i d'u) pe ca'e pleca&e +i ace&ta Cd'u)ul p(ate *i c(!&ide'at +i u! labi'i!t e:te'i('D.

9!ai!tea c0l0t('iei &01,'+e+te u! 'itual de pu'i*ica'e &u*letea&c0, /i!e p(&t !eg'u, d0'uie+te )0!0&ti'ii Bi&t'i/a ( ic(a!0, ( la&0 pe Mi!(d('a, *iica ei, la )0!0&ti'e, ac/iu!i ca'e &ubli!ia30 c'edi!/a ace&teia ! Du)!e3eu. Se (cup0 +i de pa'tea )ate'ial0 a e:i&te!/ei, pu!,!d ! ('di!e g(&p(d0'ia, d,!d d(1ad0 de 60'!icie +i de &pi'it p'actic. Lucid0 +i cu u! &pi'it ('ga!i3at('ic de(&ebit, 1i!de di! bu!u'ile ag(!i&ite ca &0 aib0 ba!i de d'u), i c()a!d0 *iului ei u! baltag !(u +i pleac0 )p'eu!0 ! c0uta'ea lui Nec6i*('.

H(t0',t0 &0 a*le ade10'ul +i &0 '03bu!e )(a'tea b0'batului ei, Vit('ia &e (p'e+te ! l(cu'ile u!de p(p(&i&e +i Nec6i*(', 'e&pect0 +i (!('ea30 t'adi/iile +i (biceiu'ile, pa'ticip,!d la ( 5cu)0t'ie7 +i la ( !u!t0. Supe'&ti/i(a&0, c(!&ide'0 c0 +i ace&ta e&te u! &e)! '0u, pe!t'u c0 )ai !t,i !t,l!e+te b(te3ul +i ap(i !u!ta. Cu di&c'e/ie +i i!telige!/0, a*l0 ! *ieca'e l(c u!de a8u!ge !(i a)0!u!te legate de &(/ul ei. 4u!,!d cap la cap cele a*late, cu ( l(gic0 i)pecabil0, de&c(pe'0 t'upul lui Nec6i*(' ! ',pa de &ub C'ucea Talie!il('. Dati!a !)('),!t0'ii +i pedep&i'ea uciga+il(' c(!&tituie *apte &uge&ti1e pe!t'u ca'acte'i3a'ea i!di'ect0 a e'(i!ei. Ea )pli!e+te +i 'e&pect0 t(ate dati!ile +i (biceiu'ile !)('),!t0'ii. 9! pedep&i'ea 1i!(1a/il(' d0 d(1ad0 de t0'ie de ca'acte', da' +i de 1icle!ie, 'e&pect,!d ! acela+i ti)p legile !e&c'i&e c(!*(') c0'('a !i)e!i !u p(ate '0),!e !epedep&it dup0 ce a !*0ptuit ( c'i)0. G6e('g6i/0, p'ecu) +i cei d(i ci(ba!i &u!t &u'p'i!+i de i!tui/ia +i de i!telige!/a *e)eii, ca'acte'i3,!d-( ! )(d di'ect2 5Ma)a a&ta cu!(a+te g,!du'ile (a)e!il(', t'ebuie &0 *ie *e')ecat0...7. Dup0 ce +i

)pli!e+te dat('ia +i 'eu+e+te &0 *ac0 d'eptate, &e !t(a'ce la 1ia/a ei, *ii!d 6(t0',t0 &0-+i a&u)e !(ile 'e&p(!&abilit0/i de *e)eie 10du10 de1e!it0 cap de *a)ilie.

4('t'etul )('al e&te pute'!ic c(!tu'at, Vit('ia *ii!d !3e&t'at0 cu &pi'it 8u&ti/ia', i!telige!/0, luciditate, &t0p,!i'e de &i!e, de1(ta)e!t +i !ecli!ti'e ! )pli!i'ea t'adi/iil(' +i dati!il(' &t'01ec6i, t'0&0tu'i ca'e 'eie& )ai ale& di! *aptele, 1('bele +i g,!du'ile *e)eii, p'i! ca'acte'i3a'e i!di'ect0. Dial(gul +i 'ela/iile cu alte pe'&(!a8e ale '()a!ului e1ide!/ia30, de a&e)e!ea, &t0p,!i'ea de &i!e, i!telige!/a ie+it0 di! c()u! ca t'0&0tu'i de*i!it('ii. De a&e)e!ea, alege'ea !u)elui e'(i!ei e&te u!a &i)b(lic0, ca'e &uge'ea30 !atu'a de !1i!g0t(a'e a ace&tei *e)ei pute'!ice.

4e l,!g0 )(dalit0/ile t'adi/i(!ale de ca'acte'i3a'e, Sad(1ea!u *(l(&e+te +i )i8l(acele a'ti&tice ale i!t'(&pec/iei p&i6(l(gice, +i a!u)e, labi'i!tul i!te'i(', )e)('ia a*ecti10, c'edi!/ele &t'0)(+e+ti, )e!talitatea a!ce&t'al0, &upe'&ti/iile, &e)!ele '0u-p'e1e&ti'(a'e, ca'e dete')i!0 c()p('ta)e!tul e:te'i(' al e'(i!ei.