Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Profesor: Croitoru Teodora Elvira Obiectul: Limba i literatura romn Aria curricular: Limb i comunicare Clasa: a VIII-a Subiectul leciei: Genul epic Tipul leciei: fixare i consolidare, verificare a cunotin elor Data: !"# $%# &$!'

Competene generale:
!# (eceptarea mesa)ului oral *n diferite situa ii de comunicare# &# +tili,area corect i adecvat a limbii romne *n producerea de mesa)e orale *n situa ii de comunicare monolo-at i dialo-at# '# (eceptarea mesa)ului scris, din texte literare i nonliterare, *n scopuri diverse# %# +tili,area corect i adecvat a limbii romne *n producerea de mesa)e scrise *n diferite contexte de reali,are cu scopuri diverse#

Competene specifice:
!#! *n ele-erea semnifica iei -enerale amesa)ului oral, sesi,nd pro-resia i coeren a ideilor exprimate &#! construirea unui discurs oral pe o tem dat '#! dovedirea *n ele-erii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerin e date '#' identificarea valorilor etice i culturale *ntr-un text, exprimndui impresiile i preferin ele

Obiective operaionale: se urmrete ca elevii.


s/ preci,e,e tr/s/turile specifice -enului epic0 s/ alc/tuiasc/ 1 s/ continue oral o poveste, respectnd cerin ele date0 s/ preci,e,e speciile epice0 s/ *ncadre,e un text dat *n -en i specie0 s/ alc/tuiasc/ re,umatul unui text dat, contienti,nd i respectnd cerin ele unui astfel de text0 s/ ar-umente,e apartenen a unui text la -enul epic 1 specia epic/ s manifeste spirit de cole-ialitate i cooperare *n cadrul -rupului0

Strategii didactice:
a# Metode i procedee: *nv/ area prin descoperire, conversa ia, explica ia, metoda ciorc2inelui, brainstormin-, exerci iul, spar-erea -2e ii, exemplul0 b# orme de organi!are: activitate frontal, activitate pe -rupe0 c# Mi"loace didactice: fie de lucru, portofoliul d# #esurse: capacitatea de receptare a elevilor, capacitatea elevilor de a colabora, cunotin ele *nsuite anterior, timp de lucru -3$ de minute# e# Material bibliografic: $imba rom%n &n gimna!iu' 4ofia 5obra, Ed# 6umanitas, 7ucureti, &$$%0 !

Sinte!e de literatur( $ecturi literare i teste' Cristian i 8driana 6oa-2ea, Ed# 9uventus :ress, :iteti, &$!&

SC)*A#+,$ D+DACT+C
Moment organizatoric (1 min):
:rofesorul consemnea, absen ii i *i mobili,ea, pe elevi *n restabilirea ordinii0 elevii *i pre-tesc materialele necesare *nceperii activit ii#

I.Evocarea (12 min):


:rofesorul verific tema scris corectnd eventualele -reeli i fcnd aprecieri po,itive asupra temelor bine efectuate# :rofesorul solicit elevilor s-i reaminteasc tr/s/turile -enului epic# Verificarea cunotin elor se face cu a)utorul metodei ciorc2inelui# Captarea aten iei se face printrun )oc didactic . povestirea reali,at/ *n -rup# Elevii, ae,a i *n cerc compun o povestioar din cte o fra, sau un para-raf scurt care se *nc2eie cu ;apoi< sau ;dar<, acesta fiind semnalul pentru urmtorul participant care trebuie s continue# =imeni nu poate ti dinainte modul *n care va evolua povestea, dar participan ii pot introduce cuvinte cum ar fi ;deodat<,;imediat<,;surprin,tor< #a#m#d# pentru a sc2imba firul povestirii# 4e cere elevilor s/ dea un titlu potrivit povestirii astfel create i s/ o *ncadre,e *n -en i specie

II. Realizarea sensului (26 min):


:rofesorul anun / tema i obiectivele lec iei. ,,8st/,i v/ ve i consolida cunotin ele -enul epic, despre speciile -enului epic, ve i face o anali,/ comparativ/ *ntre specii literare, preci,nd puncte comune i diferen e#>> Elevii *mp/r i i *n 3 ec2ipe, primesc ca sarcin/ de lucru anali,a cte unei specii epice *n func ie de urm/toarele criterii. ?fia !@ - dimensiune0 - timp i spa iu0 - persona)e0 - narator0 - accent0 - firul narativ0 :rofesorul i elevii notea, pe scurt la tabl caracteristicile fiecrei specii literare#

III. Reflecia (11 min):


Elevii re,olv o fi de lucru ?anexa &@, ca apoi s se discute cu profesorul re,olvarea ei# 4e fac aprecieri cu privire la activitatea elevilor i se notea,/ elevii care s-au remarcat prin calitatea r/spunsurilor# Elevii au ca tem pentru acas s/ demonstre,e c/ textul dat - textele pe care elevii le-au descoperit pe fiele de lucru - apar ine -enului epic#

&

8nexa &

+-. D) $,C#,
#4e d textul. A 8 fost o dat ca niciodat0 a fost un *mprat vestit i avea trei feciori# Cnd s-au mrit, le-a dat la fiecare cte trei sute de -albeni, s plece *n lume i s-i fac fiecare rostul, cum s-o pricepe# Bi au plecat feciorii cte trei, de au mers domindu-se, ba una, ba alta, pn la o rspntie# 8colo s-au oprit. - Iat, m frate, -lsuiete cel mare, s apucm fiecare la cte o parte, unde ne-o lumina mintea, i, *n cutare vreme, s ne *ntoarcem *ndrt, s ne *ntlnim tot aici# 8aC Bi au apucat fiecare pe cte o uli deosebit#< !# Den ionea, -enul i specia literar crora le apar ine textul de mai sus# 9ustifica i-v rspunsul

+-. D) $,C#,
# 4e d textul. A ### :uiorul vede o linie de metal *n col ul coridorului, care are la captul de sus o main cu mner# 4e suie-n piciore pe -eamantan, pune mna pe mnerul mainii i *ncepe s tra-# - 4e,i binior puioruleE s nu strici cevaE ,ice mam>mare# Trenul *i urmea, drumul de la :eri ctr 7uftea cu mare vite,# 5ar pe la mi)locul Filometrului &%, deodat s-aude un uier, apoi semnalul de alarm, trei fluiere scurte, i trenul se oprete pe loc, producnd o ,-uduitur puternic# G Ce eC ce eC###H To i pasa-erii sar *nspimnta i la ferestre, la ui, pe scri### - GoeE puioruleE GoeE stri- tanti Di a i se repede afar din compartiment# Goe este pe coridor### 5e ce s-a oprit trenulC Cineva, nu se tie din ce va-on, a tras semnalul de alarm# !# Den ionea, -enul i specia literar crora le apar ine textul de mai sus# 9ustifica i-v rspunsul#

+-. D) $,C#,
4e dau versurile. A Cel mai obra,nic din ste)ari Certa modestul trandafir. - Iu, de-ndr,neala ta m mir, Cu mine tu s te compariC Cu vrful meu eu spar- a,urul Bi sunt prieten cu vulturul, Bi trunc2iul meu nu sunt *n stare Trei oameni s-l cuprind0 8r trebui s m admiri E - 8a e, dar tu faci doar -2ind, Bi eu fac trandafiri#< ? Cincinat :avelescu J Trandafirul i ste)arul @

!# Den ionea, -enul i specia literar crora le apar in versurile de mai sus# 9ustifica i-v rspunsul#

'