Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educa[iei, Cercetrii, Tineretului i Sportului

Centrul Na[ional de Evaluare i Examinare


Pagina 1 din 2
Prob scris la Fizic - Profesori Varianta 2

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE
VACANTE/ REZERVATE N NV|MNTUL PREUNIVERSITAR

13 iuIie 2011

Proba scris Ia FIZIC
Profesori

Varianta 2

1 Toate subiecteIe sunt obIigatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
1 TimpuI efectiv de Iucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
Trata|i urmtoareIe teme:
I.1. Teoria cinetico-moIecuIar a gazuIui ideaI. Ecua|iiIe de stare aIe gazuIui ideaI.
Dezvoltarea temei trebuie s cuprind: definirea modelului gaz ideal, deducerea formulei
fundamentale a teoriei cinetico-moleculare, interpretarea cinetico-molecular a temperaturii,
deducerea ecua[iei termice de stare, deducerea ecua[iei calorice de stare a gazului ideal
monoatomic i a celui poliatomic. 15 puncte

I.2. FenomenuI de induc|ie eIectromagnetic. Autoinduc|ia. Inductan|a. Dezvoltarea temei
trebuie s cuprind: descrierea calitativ a dou experimente care pun n eviden[ fenomenul de
induc[ie electromagnetic, definirea fenomenului de induc[ie electromagnetic, deducerea
expresiei legii induc[iei electromagnetice, scrierea legii lui Lenz i descrierea calitativ a unui
experiment care confirm legea lui Lenz, definirea fenomenului de autoinduc[ie i a inductan[ei
unui circuit, deducerea expresiei tensiunii electromotoare autoinduse.
15 puncte

SUBIECTUL aI II-Iea (30 de puncte)
RezoIva|i urmtoareIe probIeme:
II.1. Dou bile mici avnd fiecare masa m sunt fixate pe o tij rigid
AB, sub[ire, avnd lungimea L i masa neglijabil, ca n figura 1. Una
dintre bile este fixat la mijlocul tijei, iar cealalt la captul inferior B al
tijei. Captul superior A este prins ntr-o articula[ie mobil, fr frecri.
Accelera[ia gravita[ional este g .
a. Tija este deviat cu unghiul 2 fa[ de pozi[ia de echilibru i lsat
liber. Determina[i expresia vitezei maxime atinse de bila aflat la
captul inferior B.
b. Se introduce pe tij, ntre cele dou bile, un cilindru sub[ire avnd
lungimea
2
L
i masa m 3 uniform distribuit (figura 2). Pozi[ia bilelor
rmne nemodificat. Determina[i expresia perioadei micilor oscila[ii
ale sistemului. 10 puncte
II.2. Un sistem optic centrat este alctuit din dou lentile sferice sub[iri din sticl optic avnd
indicele de refrac[ie 5 1, n
s
3 : o lentil biconcav simetric
1
L avnd modulul distan[ei focale f i o
lentil biconvex simetric
2
L avnd distan[a focal f 3 . Lentilele sunt plasate una fa[ de cealalt
la distan[a f d 4 3 , n aer.
a. Un obiect liniar este aezat perpendicular pe axa optic a sistemului, n exteriorul acestuia, de
partea lentilei
1
L . Calcula[i distan[a la care trebuie aezat obiectul fa[ de lentila
1
L pentru ca
imaginea final dat de sistem s fie rsturnat i de aceeai nl[ime cu obiectul.
b. Se umple spa[iul dintre lentile cu un lichid avnd indicele de refrac[ie n , n exterior fiind aer. Se
constat c sistemul devine afocal doar dac distan[a dintre lentile este f d 4 3 . Calcula[i indicele
de refrac[ie n al lichidului. 10 puncte
Figura 1 Figura 2
Ministerul Educa[iei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Centrul Na[ional de Evaluare i Examinare
Pagina 2 din 2
Prob scris la Fizic - Profesori Varianta 2

II.3. Pentru msurarea valorii unei rezisten[e electrice necunoscute
X
R se folosete montajul
reprezentat schematic n figura alturat (puntea cu fir). Acesta
con[ine un fir metalic omogen AB, avnd lungimea L i rezistivitate
electric mare, un rezistor etalon avnd rezisten[a electric
cunoscut R , rezistorul avnd rezisten[a electric necunoscut
x
R
i un galvanometru. Cursorul C se deplaseaz n lungul firului pn
cnd acul galvanometrului nu mai deviaz i rmne la zero la
nchiderea i la deschiderea ntreruptorului k. n aceast pozi[ie,
cursorul mparte firul n dou por[iuni, dintre care una are lungimea
1
L .
a. Determina[i expresia rezisten[ei electrice necunoscute
x
R n func[ie de R ,
1
L i L .
b. Deduce[i expresia erorii relative
x
x
R
R 4
a determinrii experimentale a valorii rezisten[ei
x
R n
func[ie de valorile lungimilor
1
L , L i de eroarea absolut
1
L 4 n determinarea lungimii por[iunii de fir.
Toate celelalte erori nu se iau n considerare. Pornind de la rezultatul ob[inut, formula[i o indica[ie
care poate fi dat unei grupe de elevi care efectueaz aceast determinare experimental, pentru a
ob[ine un rezultat ct mai precis. ndica[ia trebuie s vizeze alegerea rezistorului etalon. 10 puncte

SUBIECTUL aI III-Iea (30 de puncte)
Proiecta[i un test scris, nso[it de baremul de evaluare i de notare, pentru evaluarea sumativ la
finalul anului colar, la disciplina/una dintre disciplinele la care sus[ine[i concursul, pentru
nv[mntul gimnazial/liceal.
n vederea acordrii punctajului:
- ve[i men[iona urmtoarele elemente: disciplina/modulul de pregtire profesional, clasa,
capitolele/con[inuturile i timpul de lucru;
- ve[i construi 2 itemi de tip pereche, 2 itemi de tip rspuns scurt/de completare, 1 item de tip
ntrebare structurat i 1 item de tip eseu/ rezolvare de probleme;
- ve[i redacta un barem n care se distribuie 90 de puncte i se acord 10 puncte din oficiu.

Ministerul Educa[iei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Centrul Na[ional de Evaluare i Examinare
Pagina 1 din 3
Prob scris la Fizic - Profesori Varianta 2
Barem de evaluare i de notare

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE
VACANTE/ REZERVATE N NV|MNTUL PREUNIVERSITAR

13 iuIie 2011

Proba scris Ia FIZIC
Profesori

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE

Varianta 2

1 Se puncteaz oricare aIte formuIri/ modaIit|i de rezoIvare corect a cerin|eIor.
1 Nu se acord frac|iuni de punct.
1 Se acord 10 puncte din oficiu. Nota finaI se caIcuIeaz prin mpr|irea punctajuIui totaI
acordat pentru Iucrare Ia 10.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

I .1. Pentru: 15p
definirea modelului gaz ideal 2p
deducerea formulei fundamentale a teoriei cinetico-moleculare (pentru
scrierea formulei fundamentale a teoriei cinetico-moleculare fr deducerea
ei se acord 1p)
4p
interpretarea cinetico-molecular a temperaturii 2p
deducerea ecua[iei termice de stare (pentru scrierea ecua[iei termice de
stare fr deducerea ei se acord 1p)
3p
deducerea ecua[iei calorice de stare a gazului ideal monoatomic 2p
deducerea ecua[iei calorice de stare a gazului ideal poliatomic 2p
I.2. Pentru: 15p
descrierea calitativ a dou experimente care pun n eviden[ fenomenul de
induc[ie electromagnetic
4p
definirea fenomenului de induc[ie electromagnetic 1p
deducerea expresiei legii induc[iei electromagnetice (pentru scrierea
expresiei legii induc[iei electromagnetice fr deducerea ei se acord 1p)
4p
scrierea legii lui Lenz 1p
descrierea calitativ a unui experiment care confirm legea lui Lentz 2p
definirea fenomenului de autoinduc[ie 1p
definirea inductan[ei unui circuit 1p
deducerea expresiei tensiunii electromotoare autoinduse 1p
TOTAL pentru subiectuI I 30p

Ministerul Educa[iei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Centrul Na[ional de Evaluare i Examinare
Pagina 2 din 3
Prob scris la Fizic - Profesori Varianta 2
Barem de evaluare i de notare
SUBIECTUL aI II-Iea (30 de puncte)
II.1.a. Pentru: 5p

total c
L E = A 1p


( ) ( ) o o cos mgL cos
L
mg L
total
+ = 1 1
2
1p


2 2 2
2 2
2
2
L m L m
E
c
e e
+ |

\
|
= A 1p

L v e = 1p

rezultat final:
( )
5
1 3
2
o cos gL
v

= 1p

b. Pentru: 5p
M Io = 11 1p
calculul momentului de iner[ie:
2
2 2 2
2
6
3
2
L
L
L m
I m mL x dx I mL
L
| |
= + + =
|
\
}

1p

calculul momentului for[ei rezultante n raport cu punctul A:
2
6 15
sin sin sin
2 4
L
L
L m
M mg mgL g xdx M mgL
L
o o o o
| |
= + + ~ |
|
\
}

1p

ecua[ia oscilatorului:
2
2
0
T
t
o o
| |
+ =
|
\
11
1p


rezultat final:
g
L
T
5
4t = 1p

II.2.a. Pentru: 4p
1
2 1
= = | | | 1p


1
1
x f
f

= | ;
1
2
3
3
x f
f
' +
= |
1p


( )
1
1
1
x
x f
fx
d ' +
+

=
1p

rezultat final: f x =
1
1p

b. Pentru: 6p
razele de curbur ale dioptrilor celor dou lentile:
1
L : ( ) 1 2
1
=
s
n f R ;
2
L : ( ) 1 6
2
=
s
n f R
1p
aplicnd prima formul fundamental a dioptrului sferic pentru cei doi dioptri ai
lentilei
1
L ob[inem:

=
'


=
1 2 2
1 2
1
R
n n
x
n
x
n
R
n
x
n
s s
s s

1p
aplicnd prima formul fundamental a dioptrului sferic pentru cei doi dioptri ai
lentilei
2
L ob[inem:

=
' '

=
' '

' '
2 2
2 1 2
1
R
n
x
n
R
n n
x
n
x
n
s s
s s

1p
Ministerul Educa[iei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Centrul Na[ional de Evaluare i Examinare
Pagina 3 din 3
Prob scris la Fizic - Profesori Varianta 2
Barem de evaluare i de notare

s
n n
R n
x
2 1
1
2
7 8
= ' ;
1 2
2
1

= ' '
n n
R n
x
s
1p
( )
1 2
x x d ' ' + ' = 1p

rezultat final:
3
4
= n 1p
II.3.a. Pentru: 6p
Puntea este echilibrat 0
C D
V V I = =
1p

1
1 2
L L
I R I
S


= 2p

S
L
I R I
X
1
2 1
= 2p

rezultat final:
1
1
X
L
R R
L L
=


1p
b. Pentru: 4p

1
2
1
L
) L L (
L R
R
X
A

= A
1p

expresia erorii relative:
1
1 1
L
) L L ( L
L
R
R
X
X
A

=
A

1p

1
min
2
X
X
R L
L
R
A
= =
1p
indica[ie care poate fi dat grupei de elevi: se va folosi un rezistor etalon
avnd rezisten[a electric de acelai ordin de mrime cu rezisten[a
necunoscut
x
R .
1p
TOTAL pentru subiectuI aI II-Iea 30p

SUBIECTUL aI III-Iea (30 de puncte)
- cte 1 punct pentru precizarea fiecruia dintre cele patru elemente cerute 4x1p=4 puncte
[Punctajul se acord doar n situa[ia n care candidatul a corelat elementele cerute cu con[inutul
testului proiectat pentru evaluarea sumativ la finalul anului colar.]
- cte 2 puncte pentru proiectarea corect metodico-tiin[ific, adecvat evalurii sumative la
finalul anului colar, a fiecruia dintre cei ase itemi construi[i 6x2p=12 puncte
- calitatea structurrii testului 2 puncte
- cte 2 puncte pentru proiectarea corect a baremului de evaluare i de notare a fiecruia dintre
cei ase itemi construi[i 6x2p=12 puncte