Sunteți pe pagina 1din 1

CLS A VIII-A SEM I:PROIECTAREA UNITII DE INVATARE: AEZRILE UMANE I ORGANIZ. ADM. TERIT. SCOALA DICHISENI , 1 ORA /SAPT.

AN SCOLAR:2012-2013 PRO .POPA IONUT


C!"#$"%&%'$
Aezrile rurale.Tipuri de sate. Aezrile ur(ane.Tipuri de orae .aracterizarea geografic general a oraului /ucureti 0rganizarea administrati* teritorial a !om"niei

C.S
1.1. 1.5. 4.2. 7.4. $.4. 4.2. 7.). 1.2 4.2. ).2 7.-. 1.$ 4.$ 7.1. 7.4.

A(&$)$&*#$ +, -")*#.',
-exerciii de localizare -descrierea unor sisteme spaiale -analiza poziiei i localizrii componentelor geografice -localizarea faptelor specifice -clasificarea satelor -exerciii de localizare -exerciii de o(ser*are diri+at,analiz, cartografiere -identificarea componentelor specifice -localizarea faptelor specifice -exercitii de clasificare -exerciii de localizare -descrierea unor sisteme ur(ane -analiza poziiei i localizrii componentelor geografice -localizarea faptelor specifice -importanta municipiului /ucuresti - exerciii de localizare - comparatii geografice - descrierea unor sisteme spaiale - notarea corect a numelor proprii

R,/%'/,
- arta fizic a !om"niei - fise -dictionar - arta fizic a !om"niei - atlasul - fotografii, plane,materiale auxiliare -dictionar - arta fizic a !om"niei - atlasul - fotografii, plane,materiale auxiliare - arta administrati* a !om"niei - arta fizic a !om"niei - atlasul - ri contur -dictionar

D.&. #2$%11-15 &&&'

E).0%.',
- oral

- oral

#24%1-22&&&'
- oral - e*aluare scris %portofoliu' - oral

#24%1-22&&&'

#25%25-21 &&&'

2*aluare

1.$ 4.$ 7.2

&temi *ariati identificare,numire ,localizare pe arta muta

3ise test

#25%25-21 &&&'

-scrisa