Sunteți pe pagina 1din 9

Propietatile functiilor derivabile

I.
1. Sa se studieze aplicabilitatea teoremei lui Rolle pentru urmatoarele
functii:
a) ( )
[ ]
( ]

'

2 , 0 , 1
0 , 2 , 2
2
2
x x
x x
x f
b)
[ ] R f 1 , 1 :
,
( ) ( )
x
e x x f 1
2

c)
[ ] R f 1 , 1 :
,
( ) ( )
3
, , 1 min x x x f
d)
R f
1
]
1

2
, 0 :

,
( ) x x x f cos sin
2. Sa se studieze aplicabilitatea teoremei Larane pentru:
a)
[ ] R f 3 , 0 :
, ( )
( ]
[ )

'

e x
x
e x x
x f
, 0 ,
e
3 , , ln
b)
[ ] R f , 0 :
,
( )

'

1
]
1

1
]
1

,
2
,
2
cos
2
, 0 , sin
x
x
x x
x f
c)
[ ] R f ! , 3 :
,
( ) ( ) 1 2 , 1 ma"
2
+ x x x f
d)
[ ] R f 2 , 0 :
,
( )
3
1 x x f
3. Sa se studieze aplicabilitatea teoremei #auc$% pentru:
a)
[ ] R g f ! , 2 : ,
, ( )
[ )
[ ]

'

+
+

! , 1 ,
&
'

1 , 2 , 3
x
x
x x
x f ,
( ) x x g
b)
[ ] R g f 3 , 0 : ,
, ( )
( ]
[ ]

'

+
+

1 , 0 ,
3
&

3 , 1 , 1
3
2
3
x x
x x
x
x f ,
( ) x x g
c)
[ ] R e g f , 1 : ,
,
( ) x x f ln
,
( )
2
x x g
d)
[ ] R e g f , 1 : ,
,
( ) x x f ln
,
( )
x
e
x g


&. a)
[ ] R f 10& , 100 :
,
( ) x x f
. (plicand teorema cresterilor finite sa se
arate ca
2 , 0 10 10& <
.
b) Sa se arate ca pentru
2
0

< < b a
are loc inealitatea
a
a b
b a
b
a b
2 2
sin
ct ct
sin

< <


c)
1)
1
1)
!
t

+ >
* teorema lui Larane)
d)
( ) ( ) b a b
b
a
a a b t
cos
cos
ln t < <
,
2
0

< < < b a
e )
a
a b
a
b
b
a b
< <

ln
,
b a 0 < <
f) Sa se arate ca
3+

2
2
!0 in
2
2
+ < <

s
)
[ ] R f
n
1 , 1 :
, ( )
[ ]
[ ]

'

+
+

1 , 0 ,
0 , 1 ,
2
x b x
x e x a
x f
x n
,
N n
,
R b a ,
Sa se deter,
mine
b a,
astfel incat sa se poata aplica teorema lui Larane . Sa se
arate ca
punctul intermediar n
c
este unic si sa se precizeze valoarea lui
n
pentru
care

( ) 0 , 1
n
c
. Sa se determine limitele sirurilor n
c
si n
c n
in cazul
n a
,
1 b
.
II.
1. Sa se determine
b a,
si
p
astfel incat ( )
[ ]
( ]

'

+ +
+ +

1 0 & &
0 1
2
2
, , x x x p
, x , b x a x
x f sa
satisfaca conditiile teoremei lui Rolle pe
[ ] 1 , 1
.
2.
R D f :
,
( )

,
_


- - ln
2
1
2
x
x x f
se cere sa se studieze monotonia pe D
si sa se calculeze punctele de e"trem.
3. Sa se demonstreze ca pentru orice

,
_

2
1
, 0 x
au loc inealitatile
x e x
x
2 1 1 + < < +
.
&. Sa se arate ca
( )

2 k
, avem:
( ) [ ] ( )
k k
k k
ln
1
ln ln 1 ln ln 0 < + <
.
!. Sa se arate ca
( )

2 x
are loc inealitatea :
( ) 1 cos
1
cos 1 >
+
+
x

x
x

x

+. Sa se arate ca
( ) ( ) x x x arct 1 ln 1 > + +
,
( ) , 0 x
.
'.
( ) R f , 0 :
,
f
o functie derivabila astfel incat
( ) 0 lim

x f
x
si fie
0 > a
. (plicand teorema lui Larane functiei
f
pe
[ ] 1 , + + + n a n a
,
0 n
,
Z n
, sa se arate ca
( )
un sir

n
x
astfel incat
( ) ( )n
k
k
n
a f x f
0
. lim
.
). Sa se determine
R b a ,
astfel incat
[ ] R f ! , 1 :
, ( )
[ ]
( ]

'

!
1 ln
3
e, b , x x a
e , x , x
x f sa
se verifice conditiile teoremei lui Larane.
/. Sa se arate ca
'2
2

2
2

1)
!
sin
2
2
+ < <
10. Sa se verifice conditia teoremei lui Larane pentru
[ ] R b a f , :
,
b a 0 < <
,
( ) x x x f ln 1+
si apoi sa se demonstreze ca:
b
a
b
e
a
a b
a
b

1


1
<

,
_

<

.
11. 0aca
f
este o functie Rolle sa se verifice daca se poate aplica
teoremei lui Rolle, functiei
[ ] R b a h , :
,
( )
( )
( )
( ) 1
1
1
a f a
b f b
x f x
x h
.
12.
[ ] R b a f , :
,
( ) 0 > x f
,
( )

[ ] b a x ,
continua si derivabila pe
( ) b a,
.
Sa se arate ca
( )

( ) b a c ,
astfel incat
( )
) *
) * .
) *
) *
c f
c f
e
a f
b f
a b

.
13. Se considera
( )
x
p
x x f
p

,
R p
. Se cere sa se studieze
conve"itatea lui
f
.
1&.
f
strict pozitiva si derivabila pe intervalul
[ ] R h a h a + ,
,
0 > a
,
atunci
( )
( ) a f
a f
h
h
e
a f
h a f
.
1
0
) *
) *
lim
1
]
1

.
1!.
[ ] R f 1 , 0 :
,
f
continua pe
[ ] 1 , 0
,
f
derivabila pe
( ) 1 , 0
,
( ) ( ) 0 1 0 f f
si
( ) ( )
x
e x f x g


,
( )

[ ] 1 , 0 x
. Sa se arate ca
teorema lui Rolle se poate aplica functiei
g
si ca
( )

( ) 1 , 0 c
astfel
incat
( ) ( ) c f c f .
.
III.
1.
f
functie continua pe
[ ] b a,
,
f
derivabila pe
( ) b a,
,
( ) ( ) 0 b f a f
,
( )

R k
,
( )

( ) b a c ,
astfel incat
k
c f
c f

) *
) * .
.
2.
f
continua pe
[ ] b a,
,
f
derivabila pe
( ) b a,
, sa se arate ca
( )

( ) b a c ,
astfel incat
) * ) *
2
) * .
b c a c
c b a
c f

+

.
3. Sa se aplice teorema lui #auc$% functiilor,
[ ] R b a h , :
,
b a 0 < <
,
( )
( )
x
x f
x g
,
( )
x
x h
1

unde
f
e continua pe
[ ] b a,
si derivabila pe
( ) b a,
. 0aca functia
f
are proprietatea de mai sus, sa se arate ca
( )

( ) b a c ,
astfel incat
( ) ( )
( ) ( ) c f c c f
b f a f
b a
b a
.
1

.
&. (plicand teorema lui Larane functia ( )
( )
2
ln
2
x
x f sa se arate ca
pentru
( )

e x
au loc inealitatile:
( )
( ) ( )
x
x
x f x f
x
x ln
1
1
1 ln
< + <
+
+
.
!.
R f
1
]
1

2
, 0 :

,
( ) x x x f cos
. Sa se arate ca
( ) x f
admite o sinura
radacina

,
_

&
,
+
0

x
. Sa se arate ca
( )

,
_

&
,
0

x c
astfel incat
( ) c f x f .
& &
0

,
_


,
_


si
( )
2
3
. > c f
.
+.
[ ] R b a f , :
,
f
continua pe
[ ] b a,
,
f
derivabila pe
( ) b a,
. Sa se
arate ca
( )

( ) b a c ,
astfel incat
( )
( ) ( )
b c
c f a f
c f

.
.
'. 1ie
[ ] R b a g f , : ,
continue pe
[ ] b a,
, derivabile pe
( ) b a,
cu
( ) 0 x g

si
( ) 0 . x g
. Sa se arate ca daca
) *
) *
) *
) *
b g
b f
a g
a f

, atunci
( )

( ) b a c ,

astfel incat
) * .
) * .
) *
) *
c g
c f
c g
c f

.
). 1olosind teorema lui Larane sa se determine ecuatia
x x x x
! 2 & 3 + +
.
/. Sa se calculeze :

,
_

+

1
lim
1
n
e
n
e
n
n n
n
.
10. Sa se calculeze :
( )
1
]
1

+
+
+
+

x
x
x
x x
1
1
1
1
1
1 lim
.
IV. 1olosind reula lui L23ospital sa se calculeze :
1.
( )
x
x
x
e
x
1
1
0
1
lim
1
1
]
1

2.

,
_

+

1
1
1
2
lim
x
x
x
e e x
3.
x
n
k
x
n k
1
1
0
sin 1 lim
1
]
1

,
*
N n
&.
( )
2
1
1
1
arccos sin
lim
x
x n
x
x

<

!.
) 1 *
arcsin
lim
0
0
x x
x
x
x

>

+.
( )

+
p
k
n
k
x
x k
x k
1
1
0
1 ln
arct
lim
4
*
N p n ,
'.
( ) [ ]

+
p
k
x
x
x k
1
0
1 ln lim
).
( )
2
0
sin
lim
+

n
n n
x
x
x x
,
*
N n
/.
x
x
x
x
1
1 2
t lim

,
_

10.
2
1
3
lim
x
x
x
x
e

,
_


11.

,
_


1
arcsin
2
lim
2
x
x
x
x

12.

,
_

+

2
2
) 1 *
1
1
3
lim
x
x
x
e e x
13.
( )
( ) 1 ln
0
sin lim

x
x
x
1&.
x
x
x
x
x
e
1
1
]
1

,
_


1
1 lim
V.
1. 1olosind teorema Larane sa se demonstreze ca :
( ) 1 2 ln
2
1
+ < + <
+
+

,
1 >
.
2. 1olosind #. Larane sa se demonstreze ca
( )
1
arct
1 ln
+
> +
x
x
x
,
0 > x
.
3. 1ie
[ ] [ ] 2 , 1 & , 0 : f
derivabila pe
[ ] & , 0
. (tunci
( )

[ ] & , 0 c
astfel
incat
( ) ( ) ( ) x c f c c 2 3 . 2 1
&. Sa se arate ca
( )

,
_

2
, 0

x
au loc inealitatile:
1
sin

2
< <
x
x

!. Sa se rezolve rafic inecuatia:1
1

1
1
+
>
x e
x
+. Sa se rezolve rafic inecuatia:

1

1
ln
x x
x

'. Sa se afle numerele


R c b, a,
astfel incat functia
( )
2
2
2
2
c x x
x b x a
x f
+ +
+ +

sa
aiba o unica asimptota verticala, iar raficul functiei sa nu intersecteze
asimptota orizontala .
). 1ie
R b a,
,
0 > b a,
. Se considera functia
{ } R R f 0 5 :
,
( )
( ) ( )

x
b x a x
x f


x
,
R
. Sa se studieze monotonia si conve"itatea lui
f
.
/.
R R f :
,
( ) & !
2
+ x x x f
. Sa se determine asimptotele functiei
f
. Sa se determine
R c b, a,
astfel incat
1 y
,
2 x
,
3 x
, sa fie
asimptote la raficul functiei4
( )
( )

2
2
c x b x a
x f
x g
+ +

.
10. Sa se determine
R b a,
astfel incat
1
&
1
+ x y
sa fie asimptota la
raficul functiei
R D f :
,
( )
) *
2
3
b x a
x
x f
+

. Sa se determine toate
asimptotele functiei.
11.
R D f :
, ( )
/
2
2
+

x x
x
x f ,
{ } 0 5 R
. Se cere sa se determine

astfel
incat
f
sa admita un e"trem in punctul de abscisa
( ) 2 , 1
0
x
. 6n
ipoteza ca raficul functiei are trei puncte de infle"iune de abscisa
3 2 1
, , x x x
, sa se arate ca:
1
) *
1
) *
1
) *
1
3 2 1
+ +
x f x f x f
.
12. Sa se arate ca:


n
k
n
k n
1
1 1
lim
si
1
1
lim
1


n
k
k
n
k
n
,
N k
,
2 k
13. Sa se calculeze:
a)

,
_

n m
x
x
n
x
m
1

1
lim
1
,
*
N n m ,

b)
n
n
x

lim
, unde


n
k
k
n
a k x
1
,
1 k
,
N k
,
1 - - < a
c)
&
1
1 1 lim
1
2

,
_


n
k
n
n
k

VI.
1. 1ie
R b a,
,
0 > b a,
si functia
[ ] R b a f , :
cu proprietatea ca
f
este
continua pe
[ ] b a,
, derivabila pe
( ) b a,
, si
( ) ( ) a f b b f a
. Sa se arate
ca
( )

( ) b a c ,
astfel incat
( )
( ) ( ) ( )

.
.
c b a
c f b f a f
c f
+
+


2.
[ ) [ ) , 1 , 1 : f
,
( ) ( ) ln 1 x x x f +
4 sa se arate ca
f
este o bi7ectie si
sa sa calculeze
( )
x
x x f
x
ln
lim
1

.
3.
R R f :
,
( )
3 3
1 1 + + x x x f . Sa se determine punctele de infle"iune
ale functiei
f
.
&.
{ } R R f 1 5 :
,
( )
1
1

x
x
x f
si
( ) ( ) ( ) ... x f f f x a
n

unde
( ) ( ) ( ) ( ) x f f x f f
.
Se cere sa se determine valoarea lui
x
pentru care sirul este
converent si sa se calculeze
n
n
a

lim
!.
( ) R f , 0 :
,
( ) , 0 , b a
,
( )
b x a
x
x f
+

. Pentru
*
N n si
( ) , 0 x
se
noteaza
( ) ( ) ( ) ... x f f f x f
n

. Sa se calculeze
( ) x f
n
n
lim
si
( ) x f
n
x
lim
.
+. 1olosind metoda rafica sa se discute ecuatia:
0 arct 2
1
1
ln +

+
a x
x
x
.
'. Sa se determine
R a
astfel incat functia
R R f :
,
( )
1
2
2
+

x
x a x
x f
sa
admita un punct de e"treme la distanta 1 de a"a
y O
. Pentru
3 a
sa
se reprezinte rafic
f
.
). 1ie
( )
N n
n
x
,
1
0
> a x
,
n
x
n
e x
+
+

1
1
, sa se arate ca n
x
este monoton
crescator si sa se calculeze limita sirului.
/.
( )
N n
n
x
,
( ) 0
0
> a a x
si
2 2
2
1
+
+ n n n
x x x
,
( )

0 n
. Sa se studieze
converenta si sa calculeze limita sirului.
10. 1ie
( )
1 n
n
x
un sir de numere reale pozitive astfel incat
( ) 0 1
1
< +
+ n n
x n x n
,
( ) 1 n
. Sa se arate ca sirul
( )
1 n
n
x
e converent
si sa se calculeze limita sa.
11. Sa se calculeze:
x
x
x
ln
1
arct
2
lim
,
_

.
ori de n
ori de n
12.
R R f :
,
( ) ( ) x x f sin 1 ln +
. Sa se calculeze
( )
x
x f
x
x
ln
lim
0
0
>

si sa se
arate ca limita
( ) x f
x
lim
nu e"ista.
13. R R f
*
: ,
( )
x
e x x f
1

. Sa se determine numarul de solutii ale ecuatiei:


( ) ( ) R m m x f
.
R R f :
,
( )
2
2
x
e x x f


. 8raficul functiei si sa se cal

S-ar putea să vă placă și