Sunteți pe pagina 1din 2

Tema:Conflictele de legi in situatii speciale-este o continuitate a temei anterioare 1)Conflictul de legi in cazul statului nercunoscut-norma conflictuala face trimitere

la sistemului de drept unui stat nerecunoscut pe plan international. Particularitatile 1)In conflict se afla sistemele de drept al unui stat recunoscut si respectiv al unui stat nerecunoscut pe plan international. 2)Norma conflictuala a forului face trimitere la sistemul de drept al statului nerecunoscut in sensul dreptului material fara a fi facuta precizarea daca apartine unui stat nerecunoscut art.1583 CC AL RM. 3)Aplicarea sistemul de drept a unui stat recunoscut nu reprezinta act oficial cu privire la recunoasterea pe plan international. Argumentarea aplicarii sistemul de drept al statului nerecunoscut 1)de ce trebuie sa de aplicat sistemul de drept al statului nerecunoscut(Recunoasterea unui stat are caracter declarativ ci nu constitutiv(este un principiu fundamental stabilit in Carta ONU asupra modului de rcunoaterea a unui stat),daca intruneste elementele se constituie fara a fi declarat ar fi o contrazicere cu principiul fundamental a cartii ONU de a refuza aplicarea sistemului de drept al statului nerecunoscut). 2)Urmatorul argument-Refuzul in aplicarea sistemului de drept al satului nerecunoscut creeaza solutii injuste pe marginea raportului juridic strans legat de acesta.(daca raportul juridic are o legatura strinsa acelasi bun imobil daca este situat pe teritoriul acelui stat cum poate forul sa refuze,automat are loc divirgenta intre principiul cartii ONU.(nu are dreptul de a refuza). 3)Ignorarea relatiilor cu un stat nerecunoscut nu formeaza premise pentru for in refuzul aplicarii sistemului de drept al acestuia. 2)Conflictul intre legile statelor in care coexista mai multe sisteme de drept. Particularitati 1)Sunt conflicte intre sistemele de drept ale statelor componente a unei Federatii squ Confederatii(ex:SUA)in cadrul acesteia sunt si state distincte 50 al 51 Alasca expirarea conteactului Arenda cu Rusia. In elvetia ca formatiuni distincte sunt cantoanele. In Belgia sunt Regiuni cu proprii sisteme de drept . In RUSIA este o Republica federativa-Cind norma conflictuala face trimitere la acest sistem de drept art.1579 CC. Conflicte interteritoriale sau interregionale -conflicte intre statele componente care fac parte a unei Federatii sau Confederatii(doua state a SUA)-este un conflict de drept intern. Art.1579 da solutie cind norma conflictuala a RM recunoaste ca stat de aplicare a sistemuluide drept SUA. In cazul unor asa state ca SUA va face o retrimitre fortata la legea domicilului a statului in care se afla persoana data.potrivit art.1579 CC. 3)Conflictul interpersonal Particularitati 1)lipsa unui corp de reguli in cadrul unui sistemi de drept care sa fie aplicabil pentru toata populatia aflata pe teritoriul su. 2)Supunerea grupurilor de persoane din acelasi stat diferitor legi si jurisdictii(in dependenta de apartenenta religioasa)(dreptul musulman,hindus s.a.). 3)Domeniul esential este format din relatiile de familie.

4)Normele materiale sunt personale in dependenta de apartenenta religioasa si nu de catatenia sau domiciliul persoanei fizice. Regulile de solutionare a unor astfel de conflicte in codul civil expres nu avem solutii prin coroborare gasim. 1)in cazul cind norma conflictuala a forului trimite la legea unui astfel de stat pentru a reglementa satutul personal,se impune necesitatea stabilirii apartenentei religioase a persoanei fizice fapt care va decide corectitudinea determinarii legii competente. 2)In cadrul procedurii de executare a unei hotarari judecatoresti straine pronuntata de o instanta confesionala instanta solicitata urmeaza sa verifice respectarea competentei instantei confesionale conform legii statului unde a fost pronuntata hotararea. Acest statut urmareste persoana pe tot globul pamantesc,nu dupa cetatenie dar dupa confesiune religia carei apartine. Precedent judiciar Casatorie incheiata intr-un libanez si o cetateanca roamana in liban si a solicitat in Romania eliberarii unui certificat de recunoatere(inregistrare)si romanca a solicitat desfacerea casatoriei si anume intr-o instanta confesionala in liban(si au desfacut casatoria in liban)si au depus in romania de arecunoatsrea desfacerii casatoriei si instanta romana a rfuzat deoarece instanta libaneza este competenta sa desfaca casatorii numai intre doi mahomezi dar nu int-o crestina si un libanez si are drept sa desfaca casatoria numai instanta de drept comun,(in state de acest gen sunt instante de doferite tipuri de confesiune si de drept comun in special pentru conflictele interpersonale. 4)Conflictul de legi in cazul succesiunii de state Particularitati 1)conflictul intre legea statului disparut si legea statului existent care corespunde momemntului nasterii raportului juridic si respectiv aparitiei litigiului. 2)Norma conflictuala este aplicata de catre For intr-un cadru normativ al statului existent la momentul aparitiei litigiului in privinta unui raport juridic nascut in sistemul de drept al statului disparut. Exemplu:URSS. Sa destramat si au aparut sisteme de drept distincte,apare problema aplicarii sistemuluide drept a unui raport juridic care sa nascut intr-un cadru normwtiv,iar litigiu a aparut in alt cadru normativ,care norma se aplica care este in vigoare care este la momentul aparitie litigilui sau aplicam Ultraactivitatea legii a sistemuluide drept a statului disparut. Regulile de solutionare 1)daca statul a disparut fortat atunci sistemul de drept al acestuia isi gaseste aplicabilitate directa. 2)Daca statul a disparut in mod voluntar aplicarea sistemului de drept al acestui stat asupra raporturilor juridice va fi hotarata prin tratatul De unificare in absenta a careva prevederi conform Regulilor dreptului tranzitoriu.