Sunteți pe pagina 1din 5

Fia postului pentru Inginer electroenergetica

I. Identificarea postului 1. Numele i prenumele titularului: ............ 2. Denumirea postului: Inginer electroenergetica [Dac n organigrama dvs. denumirea postului difer de cea din COR, va tre ui s mentiona!i n fi i denumirea din COR." 3. Poziia in COR / Cod: #$%&'(

[)n ca*ul n care denumirea postului din firma dvs. nu se regsete n COR, va tre ui s trece!i codul din COR pentru denumirea cea mai apropiat din punct de vedere al sarcinilor i responsa ilit!ilor." 4. Departamentul / locaia: +e,nic [Reparti*area se va face conform mrimii, specificului i organigramei firmei." . Ni!elul postului: -.ecu!ie ". Relaii ierar#ice $control% &ndrumare% posturi super!izate':

/e su ordonea* directorului institu!iei. [0entru punctele %, ( i 1 se va !ine cont de mrimea, specificul i organigrama firmei." II. Descrierea postului 1. (copul )eneral al postului 0ractican!ii unei astfel de ocupa!ii reali*ea* proiectea*, e.ploatea*, ntre!in instala!iile de transport i distri u!ie de energie electric, transformatoare, relee, linii electrice aeriene i su terane etc. [)n func!ie de mrimea, specificul i organigrama firmei, scopul poate diferi. /copul postului se va regsi detaliat n o iectul contractului definit n CI2 semnat de pr!i." 2. Competene personale:

s ai nsuiri de personalitate: serio*itate3responsa ilitate, loialitate, ,otr4re, adapta ilitate, autocontrol, atitudine po*itiv, s ai calit!i psi,ice necesare 5spirit de o serva!ie, r dare, vite* de reac!ie, capacitate de orientare n spa!iu, capacitate de comunicare etc.67 s nu ai antecedente penale.

3. Descrierea sarcinilor / atri*uiilor / acti!it+ilor postului

(arcinile de ser!iciu o*li)atorii% reprezent,nd 1--. din norma de *az+% corespunz+toare unei p+ri de 1--. din salariu de *az+. este direct rspun*tor de ndeplinirea ntocmai a atri u!iilor i prevederilor sarcinilor de serviciu sta ilite n pre*enta fi este direct rspun*tor de pstrarea unurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune7 /tri*uii proiectea* sisteme de transport i distri u!ie a energiei electrice aeriene sau su terane eficiente7 estimea* cantitatea de materiale i for! de munc necesare reali*rii proiectelor7 calculea* costurile pentru materiale i for!a de lucru7 e.ploatea* i ntre!ine instala!ii de transport i distri u!ie a energiei electrice, transformatoare, relee, linii electrice aeriene i su terane etc. coordonea* ec,ipe de lucru pentru ntre!inerea i e.ecutarea lucrrilor de repara!ii la re!elele e.istente7 monitori*ea*, coordonea* montarea instala!iilor electroenergetice i a pro elor pentru punerea lor n func!iune7 preia i transmite datele electroenergetice culese din teren, departamentului de prelucrare a lor, la oratoarelor7 programea* lucrrile de revi*ie, repara!ie i pregtete documenta!ia necesar pentru reali*area acestora7 supraveg,ea* func!ionarea aparaturii i instala!iilor care i sunt reparti*ate n su ordine7 verific aplicarea procedurilor de calitate, respectarea sarcinilor, procedurilor de lucru i normelor de protec!ia muncii7 efectuea* controale periodice pentru verificarea preventiv a sistemelor de reglare automat7 respect prescrip!iile te,nice precum i prevederile specifice ale desfurrilor de ec,ipamente7 ntocmesc rapoarte cu proiecte de reali*are a unor modificri sau m unt!iri de func!ionare ale instala!iilor electrice de circuite secundare, curent continuu din centrale i sta!ii electrice7 studia* evolu!ia pre!ului energiei electrice n !ar i n afar i reali*ea* anali*e te,nice i financiare cu privire la gestionarea energiei7 folosete materialele i ec,ipamentele de protec!ia muncii din dotare n timpul activit!ilor ntreprinse7 ntocmete rapoarte sptm4nale privind starea de func!ionare i produc!ia reali*at7 cola orea* cu sistemul energetic na!ional n situa!ii de cri* reali*4nd grafice anuale 5estimative6 privind produc!ia7 monitori*ea* alimentarea eficient cu energie electric a institu!iilor din su ordine7 particip la negocierea contractelor cu diveri investitori s anun!e de ndat administratorul orice neregul constatat7 s manifeste disponi ilitate ctre dialog, receptivitate, calm, tact n rela!iile de serviciu7 s rspund la toate solicitrile venite din partea administratorului pentru ndeplinirea unor sarcini conforme fiei postului7

s manifeste gri8 deose it in m4nuirea i utili*area materialelor i ec,ipamentelor pe care le are n primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor7 s fie cinstit, loial i disciplinat, d4nd dovada n toate mpre8urrile de o atitudine civili*at i corect fa! de toate persoanele cu care vine n contact7 s respecte cu stricte!e regulile de protec!ie a muncii i 0./.I. din o iectivul unde desfoar serviciul7 anga8atul tre uie s utili*e*e, potrivit instruc!iunilor de utili*are a su stan!ele periculoase, instala!iile ,utila8ele, mainile, aparatura si ec,ipamentele de lucru7 s acorde a8utor, at4t c4t este ra!ional posi il, oricrui alt salariat, aflat ntr9o situa!ie de pericol7 anga8atul va desfura activitatea n aa fel nc4t s nu e.pun la pericole de accidentare sau m olnvire profesional persoana proprie sau al!i anga8a!i, n conformitate cu pregtirea i instruirea n domeniul protec!iei muncii primit de la anga8atorul su.

0n acest scop an)a1atul are urm+toarele o*li)aii: s9i nsueasc i s respecte normele i instruc!iunile de protec!ie a muncii i msurile de aplicare a acestora7 s aduc la cunotin!a de ndat administratorului accidentele de munc suferite de propria persoan sau de al!i anga8a!i7 s coopere*e cu persoanele cu atri u!ii specifice n domeniul securit!ii i snt!ii n munc, at4t timp c4t este necesar, pentru reali*area oricrei sarcini sau cerin!e impuse de autoritate competent pentru prevenirea accidentelor i olilor profesionale7 s refu*e ntemeiat e.ecutarea unei sarcini de munc dac aceasta ar pune n pericol de accidentare sau m olnvire profesional persoana sa sau a celorlal!i participan!i. s informe*e de ndat administratorul despre orice deficienta constatat sau eveniment petrecut7 s e.ecute alte activit!i n legtura cu ndeplinirea sarcinilor de serviciu preci*ate de persoanele care au acest drept.

[)n func!ie de mrimea, specificul i organigrama firmei, sarcinile3 atri u!iile3 activit!ile, responsa ilit!ile postului pot diferi. :ten!ie; Rspunderea 8uridic generat de nerespectarea o liga!iilor sta ilite prin pre*enta se va sta ili n conformitate cu prevederile legisla!iei n vigoare, precum i n a*a procedurilor reglementate n Regulamentul Intern al firmei." . Restricii: nu e.ecut nici o sarcin suplimentar legat de activitatea sa dec4t daca ea vine de la persoanele autori*ate i dac vine pe cale ierar,ic i se ncadrea* n prevederile legale7 s asigure pstrarea secretului profesional privind activit!ile ce se desfoar n cadrul spa!iului de lucru7 este strict inter*is consumarea de uturi alcoolice nainte de intrarea n serviciu sau pe timpul serviciului7 la plecarea din imo il, indiferent de motiv, tre uie s lase ec,ipamentul curat, iar celelalte mi8loace pe care le9a folosit n un stare. . Condiiile de lucru ale postului 3

a.

Des2+urarea acti!it+ii

:cesta i desfoar activitatea n diferite medii, adica: 3 3 3 3 irouri7 fa rici7 depo*ite7 ,ale de produc!ie. *. Condiii de 2ormare pro2esional+ 0articip la diverse traininguri, conferin!e.

[Condi!iile de la punctele a i se decid la nivelul fiecrei firme, n func!ie de condi!iile specifice i de posi ilit!i, precum i de nevoile pentru postul respectiv n firm." c. Dele)are $&nlocuitori% sarcini dele)ate'

Doar n situa!ii de urgen! [De o icei, fiecare firm sta ilete i men!ionea* numele persoanei nlocuitoare, cu preci*area responsa ilit!ilor i a sarcinilor pe perioada delegrii." ". 4ndicatori de per2orman+ $(5O': 2odul de ndeplinire cantitativ i calitativ a sarcinilor7 2odul de rspuns la alte solicitri dec4t cele curente. [)n func!ie de specificul firmei, pot fi utili*a!i indicatori diferi!i, cu valori diferite, n limitele responsa ilit!ilor i performan!elor cerute de post." III. /pecifica!iile postului 1. Ni!elul de studii /tudii superioare n domeniu [<ivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma." 2. /ptitudini personale ncredere n sine7 rapiditate n reac!ii i 8udecat7 concentrare7 promptitudine7 punctualitate.

[)n func!ie de specificul i mrimea firmei, precum i de nevoile pentru postul respectiv n firm se pot solicita i alte competen!e." 3. Pro)ram de lucru: = ore3*i, %' ore3sptm4n. Data 4

Numele i semn+tura titularului postului%

Numele i semn+tura superiorului ierar#ic%

/PRO6/7 Director 8eneral