Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea din Bucure sti, Facultatea de Matematic a si Informatic a Concursul de admitere iulie 2009, Domeniul de licent a - Matematic a

I. Algebr a 1. S a se rezolve ecuat iile: a) x3 + 2x2 + 2x + 1 = 0, unde x C. b) 4x 3 2x + 2 = 0, unde x R. c) x2 + 2x = 4, unde x Z5 . d)


1 x 2

=2

x3

, unde x [3, ).

e) xy + y = 4, unde x, y Z. 1 2 din M2 (R). 0 1 a) S a se determine matricele X M2 (R) pentru care AX = XA. b) S a se arate c a mult imea M = {X M2 (R) | AX = XA} este inel comutativ cu adunarea si nmult irea matricelor. 2. Fie matricea A = II. Analiz a matematic a 1. a) Determinat i a, b R astfel nc t 2x + 1 a b = + , pentru x R \ {1, 0}. x2 (x + 1)2 x2 (x + 1)2
n

b) Ar atat i c a sirul an =
k=1

k 2 (k

2k + 1 este convergent si calculat i limita sa. + 1)2

2. Fie f : R R, f (x) = xarctgx ln(1 + x2 ), x R. a) S a se calculeze f si s a se arate c a derivata funct iei f este o funct ie cresc atoare. b) S a se stabileasc a monotonia si punctele de extrem ale funct iei f . c) S a se rezolve inecuat ia f (x) > 0. d) S a se traseze gracul funct iei f . III. Geometrie 1. Fie ABCD un p atrat, E [AC ], F [BC ] astfel nc t [AE ] [AB ] si EF AC . a) Demonstrat i c a [EC ] [EF ] [F B ].

b) Determinat i , R pentru care avem AE = AB + AD. 2. a) Determinat i m R astfel ca distant a dintre punctele A(m, 1) si B (5, m + 1) s a e egal a cu 5. b) Ar atat i c a punctele M (1, 2), N (2, 5) si P (1, 3) nu sunt colineare si scriet i ecuat ia n alt imii din M a triunghiului M N P .
1 c) Fie vectorii u si v astfel . Calculat i produsul nc t s a aib a loc relat iile | u |= 3, | v |= 4 si cos ( u, v ) = 6 scalar (3 u v ) (2 u +4 v ). ) pentru care sin = 1 . Calculat i cos 2 si sin 2. d) Fie (0, 2 5

IV. Informatic a S a se rezolve urm atoarele cerint e ntr-unul dintre limbajele de programare studiate n liceu (Pascal/C/C++): a) S a se scrie o procedur a/funct ie care prime ste ca parametru un num ar natural k , cuprins ntre 1 si 2 2 100 si returneaz a num arul de solut ii de forma (x, y ), cu x, y numere naturale, ale ecuat iei x y = k . b) S a se scrie o procedur a/funct ie care prime ste ca parametru un num ar natural k , cuprins ntre 1 si 100 si decide dac a num arul k poate scris ca sum a de numere impare consecutive. Pentru ecare solut ie se vor explica informal detaliile de implementare sub form a de program: variabile, structuri de date, structuri iterative, instruct iuni condit ionale.