Sunteți pe pagina 1din 6

Bursa de Valori Bucuresti

Bursa de valori Bucuresti


1

Istoric Bursa de Valori Bucureti SA (BVB) a fost infiinata in baza Deciziei CNVM nr !"#1$$% BVB a fost constituita ca instituie de interes &ublic' non(&rofit' iar in !""% a devenit societate &e ac)iuni Ac)iunile e*ise de BVB au fost ad*ise la tranzac)ionare &e &ia)a re+le*entata la vedere ad*inistrata de BVB la data de , iunie !"1" -biectul de activitate al Co*&aniei este ad*inistrarea &ie)elor financiare BVB este &rinci&alul o&erator de &ia)a din .o*ania i este o bursa de talie *edie in re+iune Bursa de Valori Bucure/ti ad*inistreaza *ai *ulte &iee0 &ia)a re+le*entata la vedere &e care se tranzac)ioneaza ac)iuni i dre&turi e*ise de entita)i din .o*ania i interna)ionale1 titluri de credit0 obli+a)iuni cor&orative' *unici&ale i de stat e*ise de entita)i din .o*ania i obli+a)iuni cor&orative interna)ionale' titluri de &artici&are la or+anis*e de &lasa*ent colectiv0 ac)iuni i unita)i de fond' &roduse structurate' -2CVM(uri tranzac)ionabile (345(uri)1 &ia)a re+le*entata la ter*en &e care se tranzac)ioneaza contracte futures &e ac)iuni' indici' *arfuri i curs valutar1 siste*ul alternativ de tranzactionare (A4S) &e care se tranzac)ioneaza ac)iuni straine listate &e o alta &ia)a /i valori *obiliare e*ise de societai ro*ane/ti neeli+ibile &entru &iaa re+le*entata1 &ia)a .ASDA6 &e care se tranzac)ioneaza ac)iuni i dre&turi e*ise de entita)i din .o*ania' *a7oritatea &rovenind din &ro+ra*ul de &rivatizare in *asa Bursa de Valori Bucuresti are ca rol furnizarea unei &iete or+anizate &entru tranzactionarea valorilor *obiliare' cresterea lic8iditatii &rin concentrarea in &iata a unui volu* cat *ai *are de valori *obiliare' for*area unor &returi care sa reflecte in *od cores&unzator relatia cerere(oferta si dise*inarea acestor &returi catre &ublic istoric Infiintarea Bursei ro*anesti a avut loc in anul 1,,1' &rin decret re+al' in ur*a ado&tarii 9:e+ii asu&ra burselor' *i7locitorilor de sc8i*b si *i7locitorilor de *arfuri9 Activitatea institutiei a debutat insa de(abia &este un an' in dece*brie 1,,!' in cladirea Ca*erei de Co*ert 3volutia &ietei de ca&ital ro*anesti a ur*arit fidel evolutia econo*iei in ansa*blul sau' cunoscand &erioade de dezvoltare sustinuta inainte de criza econo*ica din 1$!$( 1$;; si in &erioada dintre criza si cel de(al doilea razboi *ondial Instaurarea co*unis*ului a inse*nat si dis&aritia' &entru circa cincizeci de ani' a Bursei de Valori Bucuresti' reinfiintata de(abia in anul 1$$%' &rintr(o decizie a Co*isiei Nationale a Valorilor Mobiliare' du&a ce anterior fusese conce&uta :e+ea Nr %#1$$< &rivind valorile *obiliare si bursele de valori .eince&erea activitatii bursiere in .o*ania a avut loc &e data de !" noie*brie 1$$% =lterior' interesul &entru &iata de ca&ital a crescut substantial' &e *asura ce aceasta a trecut &rin *ai *ulte faze ale e>istentei sale' carora a reusit sa le su&ravietuiasca si c8iar sa iasa *ai &uternica din ele0 &rivatizarea in *asa de la 7u*atatea anilor $"' *arile scandaluri financiare de la sfarsitul acelorasi ani $"' insotite de recesiunea econo*ica &relun+ita' a&oi revenirea econo*iei du&a anul !"""' si in
!

cele din ur*a criza econo*ica ince&uta in anul !""? in Statele =nite si care a a7uns si in .o*ania la sfarsitul lui !"", .elatii international Bursa de valori Bucuresti coo&ereaza international cu ur*atoarele Burse0 Bursa de valori din :ondra :ondon Stoc@ 3>c8an+e este una din cele *ai vec8i burse din lu*e' datand inca din anul 1??; Aceasta se declara a fi cea *ai interna)ionala deoarece vine in &er*anent in inta*&inarea clien)ilor sai cu noi &roduse i servicii' &astrandu(i un loc frunta in ceea ce &rivete lic8iditatea &entru bursele euro&ene In &rezent' bursa londoneza listeaza !'?<$ de co*&anii Bursa de valori din Bul+aria Bursa de Valori din Bul+aria a &ri*it licenta de functionare din &artea Co*isiei de Stat &entru Valori Mobiliare &e $ octo*brie 1$$? si in &rezent este sin+ura bursa de valori *obiliare din Bul+aria Bursa de valori din A**an Bursa de valori din .e&ublica Moldova Bursa de Valori a Moldovei (BVM) este o bursa de valori din C8iinau' .e&ublica Moldova 3a a fost fondata in dece*brie 1$$<' ca societate &e ac)iuni de ti& inc8is 2ri*ele ne+ocieri la bursa au avut loc la !A iunie 1$$% Ince&and cu luna *ai 1$$% BVM este *e*bru activ al 5edera)iei Burselor 3uro(Asiatice (53AS)' creata in 1$$% la ini)iativa Bursei de Valori din Istanbul Din luna iulie !"", BVM face &arte din Asocia)ia Interna)ionala a Burselor CSI' asocia)ie fondata la Moscova in anul !""" cu sco&ul de a coordona eforturile in ceea ce &rivete dezvoltarea &ie)elor financiare din fiecare stat in cores&undere cu standardele interna)ionale Bursa de valori din Viena 5ondata in 1??1' Biener BCrse AD' co*&ania care o&ereaza Bursa din Viena' este una dintre cele *ai vec8i burse de valori din lu*e Astazi' aceasta este o co*&anie de servicii financiare *odern orientate catre &ia)a' care 7oaca un rol( c8eie in &ia)a de ca&ital din Austria Bursa de valori din Salonic Bursa de valori din 4o@io Bursa de valori din 4o@Eo este a doua du&a *ari*e 'fiind intrecuta doar de Bursa de valori din NeF Gor@ :ista ei curenta contine !!?1 co*&anii locale si ;1 de co*&anii straine Bursa de valori din Atena Bursa din Atena a ince&ut sa tranzactioneze in 1,?A Bursa din Atena este o filiala a Bursei de valori 3llene ale carei ac)iuni sunt listate in A4H3I 4o& 1" tranzactionare 4o&ul celor 1" tranzactionare ale Bursei de valori Bucuresti du&a nu*arul de tranzactii la data de "! "1 !"1< este0 1 DA54(nu*arul tranzactiilor0<%"'volu*ul 1! ??A """'valoarea ;?? $,1'1"
;

! ; < % A ? , $ 1"

SI5;( nu*arul tranzactiilor0!,%'volu*ul 1 %A% %""'valoarea 1 "<% $$? !% 43:( nu*arul tranzactiilor0!A1'volu*ul %! ?%"'valoarea ,!; 1?A <" 52( nu*arul tranzactiilor0!!,'volu*ul < "$? $""'valoarea ; <%A ?$" "" 4DN( nu*arul tranzactiilor0!"A'volu*ul 1" ?;!'valoarea 1 $$? A?A $% SN2( nu*arul tranzactiilor0!"!'volu*ul ; ;?% """'valoarea 1 %,! ,?A <% SNN( nu*arul tranzactiilor01$;'volu*ul <% ,;1'valoarea %11 <;1 <% 324( nu*arul tranzactiilor01A!'volu*ul < ??, %""'valoarea $" %<! A% C-MI( nu*arul tranzactiilor01;<'volu*ul 1 %?; """'valoarea 11, ;!! ,% SI5%( nu*arul tranzactiilor01;1'volu*ul !,% %""'valoarea %A! ,?; ""

3>e*&le de e*itenti du&a cate+orii Cate+oria I A:.- S A BANCA C-M3.CIA:A CA.2A4ICA S A -I: 43.MINA: S A Cate+oria a II(a A3.-S4A. S A SIN43JA S A J3N4IVA S A Cate+oria a III(a 2AN43I S A B.AS-V MAC-MB S A B=C=.3S4I DA5-.A S A Infor*atii listare :istarea actiunilor &e &iata re+le*entata se face astfel0 4ransfor*area in societate co*erciala &e actiuni Hotararea ADA &rivind oferta &ublica si#sau de ad*inistrare la tranzactionare &e &iata re+le*entata ad*inistrate de BVB Ale+erea unui inter*ediarE financiar autorizat de CNVM si &artici&area la siste*ul de tranzactionare al BVB Intoc*irea &ros&ectului de oferta &ublica sau ad*itere la tranzactionare si obtinerea autorizatiilor necesare Derularea si inc8iderea ofertei &ublice Inre+istrarea valorilor *obiliare la CNVM Hotararea consiliului bursei de ad*itere la tranzactionare &e &iata re+le*entata ad*inistrate de BVB Inre+istrarea valorilor *obiliare la De&ozitul central Ince&erea tranzactionarii
<

Criteria listare Cerintele +enerale0 1 Sa fie inre+istrata la CNVM ! Sa fie liber transferabile'&latite inte+ral'e*ise in for*a de*aterializata si evidentiate &rin inscriere in cont Institutiile &ietei din .o*ania Institutiile &ietei de ca&ital sunt0 Autoritatea de Su&rave+8ere 5inanciara Bursa de valori Bucuresti De&ozitul Central Casa de Co*&ensatie Bucuresti S A Institutul de Duvernanta Cor&orativa 5ondul de Co*&ensare a investitiilor Actionariat Structura actionariatului BVB la data de ;1 1" !"1; Actionari institutionali ro*ani A$'1;K Actionari institutionali straini 1;'1"K 2ersone fizice ro*ane 1A',,K 2ersonae fizice nerezidente "',$K

Actionari la data de ;" 1" !"1;0 S I 5 M=N43NIA loc B=C=.3S4I 7ud S3C4-. ; 0;A1 "$$ 1;" actiuni Alti actionari 0 ;;? ,1< %?% actiuni S I 5 BANA4(C.ISANA S A loc A.AD 7ud A.AD 0 !;; 1$% ,$? actiuni SI5 M-:D-VA loc BACA= 7ud BACA= 0 1%1 ;"; 1<< actiuni A V A S loc B=C=.3S4I 7ud S3C4-. 1 0 11'<<A'?%; actiuni .es&onsabilitatea sociala In sfera .es&onsabilitatii Sociale' BVB s(a i*&licat activ in ulti*ii ani in s&ecial in &roiecte educationale si in &roiecte de voluntariat 2roiecte educationale0 Crearea si sustinerea activitatii 5undatiei Institutul de Duvernanta Cor&orativa al BVB (IDC(BVB) 5undatia are ca sco& realizarea de se*inarii si consultanta in do*eniul +uvernantei cor&orative si al dezvoltarii durabile in s&ecial in randul co*&aniilor listate la BVB' &artici&antilor la &iata de ca&ital' dar si co*&aniilor si &ublicului lar+ interesat de acest do*eniu
%

Mai *ulte infor*atii des&re IDC(BVB sunt dis&onibile &e &a+ina de site a 5undatiei FFF +uvernantacor&orativa ro S&ri7in &entru diverse &roiecte ale -ND(ului Lunior Ac8ieve*ent .o*ania' Asociatiei 3rudio sau 5undatiei 2rinci&esa Mar+areta a .o*aniei 9Jiua 2ortilor Desc8ise BVB9' desfasurat in &arteneriat cu Asociatia Bro@erilor 3veni*entul este creat ca un For@s8o& si ur*areste sa infor*eze audienta cu &rivire la a&aritia si dezvoltarea &ietei de ca&ital din .o*ania' istoricul BVB' *ecanis*e de &iata si instru*ente financiare dis&onibile la tranzactionare' *odalitatea &rin care o &ersoana fizica &oate deveni investitor la Bursa Desi &roiectat initial a se desfasura de ! ori &e luna' datorita nu*arului foarte *are de solicitari' eveni*entul a devenit unul sa&ta*anal' in !""$ desfasurandu(se !; de editii

2roiecte de voluntariat0 An+a7atii BVB se i*&lica in &rocesul educational in *od &eriodic sustinand &rezentari cu &rivire la *ecanis*ele &ietei de ca&ital in +i*nazii' licee si universitati din .o*ania