Sunteți pe pagina 1din 3

Asiguratul in calitate de subiect al asigurarii obligatorii de asistenta medicala 1.

Definiti asiguratul in calitate de subiect al AsOAM

Conform art 4 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie medicala subiectii principali ai asigurarilor sunt: -asiguratii -persoana asigurata -asiguratotul -prestatorul de servicii medicale 1.Asiguratul este persoana fizica sau juridica obligata prin Lege sa asigure riscul propriu de a se imbolnavi sis au riscul de a se imbolnavi a altor persoane. 2.Determinati categoriile de asigurati si efectuati caracterizarea acestora Conform legislatiei, avem 3 tipuri de asigurati: 1.cei care platesc prime de asigurare medicala 2.cei ce asigura riscul propriu 3.plateste prime pt alte persoane 1.cei care platesc prime de asigurare medicala sunt: I ) angajatorii au statut de asigurat pt salariatii lor

3.plateste prime pt alte persoane guvernul- care are calitatea de asigurat, obligat sa achite prime de asigurari pt urmatoarele categorii de persoane: copiii de virsta prescolara elevii din invatamintul primar, gimnazial, liceal si mediu de cultura generala elevii din invatamintul secundar professional elevii din invatamintul mediu de specialitate / inclusive colegii cu frecventa la zi/ studentii din invatamintul superior universitar cu frecventa la zi rezidentii invatamintului postuniversitar obligatoriu si doctoranzii la sectia zi copiii neincadrati in invatamint pina la implinirea virstei de 18 ani invalizii

gravidele, parturientele si lauzele pensionarii somerii care beneficiaza de ajutor de somaj persoanele care ingrijesc la domiciliu un copil invalid cu severitate sau copil invalid din copil tintuit la pat mamele cu 4 si mai multi copii persoanele din familiile defavorizate care beneficiaza de ajutor social conform Legii cu privire la ajutorul social E de mentionat ca toate categoriile respective pot fi persoane asigurate de Guvern daca intrunesc cumulative urmatoarele conditii : 1.nu sunt angajate in cimpul muncii ; 2.au domiciliul in RM ; 3.sa nu fie obligate prin lege sa se asigure in mod individual ; 4.sunt luate la evident de catre institutiile abilitate (ex.SIS; institutiile penitenciare ; autoritatile APL, spitalul de Psihiatrie ) 2.cei ce asigura riscul propriu Persoanele asigurate insasi daca nu sunt angajate in cimpul muncii si nu sunt indicate in lista persoanelor asigurate de Guvern. Categoria de platitori care se asigura in mod individual achita prime de asigurare in suma fixa si sunt prevazuti in anexa la Legea privind marimea, modul s termenele de achitare a primelor de asigurari obligatorii de asistenta medicala. I.))persoanele fizice neangajate in cimpul muncii cu domiciliul in RM si se include in una din urmatoarele categorii : a proprietarii de terenuri cu destinatie Agricola cu exceptia gradinilor si a loturilor pt legumicultura indifferent de faptul daca au dat sau nu terenurile respective in arenda sau folosinta cu exceptia proprietarilor care cu exceptia invalizilor si pensionarilor ; b fondatorii de intreprinderi individuale cu exceptia invalizilor si pensionarilor; c persoanele fizice care pe baza de contract iau in arenda sau in folosinta terenuri agricole cu exceptia gradinilor si loturilor pt pomicultura; d titularii de patenta de intreprinzator cu exceptia invalizilor sau pensionarilor

e persoanele fizice care dau in arenda unitati de transport, incaperi, utilaje s.a. bunuri material cu exceptia terenurilor cu destinatie Agricola. II.))notarii publici si avocatii III.))alti cetateni ai RM care nu sunt angajati si care nu fac parte nici din una din categoriile mentionate anterior 3.Proiectati o situatie concreta, cind calitatea de asigurat si calitatea de persoana asigurata coincide Emil,este un proprietar de terenuri agricole fiind domiciliat in RM. De cinci ani ani el si-a format o societatee actiuni , el fiind directot. Se ocupa in principal cu cultivarea porumbului si exportarea acestuia in Germania. Fiind pe cimp I s-a facut rau li lucatorii au chemat ambulanta. I-a fost acordata asistenta medicala urgent, cum va fi achitata ? si cine trebuie sa achite contributii de asigurare medicala p t Emil ? In ce categorie de asigurat intra Emil ? 1.Fiind asigurat si in baza politei de asigurare medicala lui ii va fi acordata asistenta medicala gratis, in limitele stabilite de lege. 2.Emil, fiind proprietar de terenuri cu destinatie agricola, fiind si domiciliat in RM, inclusive nu intra in lista persoanelor asigurate de Guvern, el singur se va asigura in mod individual, platind prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala. 3.Din speta data putem conchide ca Emil, face parte concomitant din categorii : - a.persoanele care isi asigura riscul propriu(are calitatea de asigurat) si - b. totodata si calitatea de persoana asigurata. Cum am mai mentionat anterior, Emil face parte din categoria persoanelor care isi asigura riscul propriu si, totodata e si persoana asigurata, deoarece ,, persoana asigurata e persoana fizica in interesul careia au fost platite prime de asigurare obligatorie de aistenta medicala inclusiv cei ce au achitat primele de sine statator.