Sunteți pe pagina 1din 6

1 Serii de puteri - Extra Exemple

Pentru serii de puterin0
a
n
x
n
se pun urm atoarele probleme
- raza de convergent a
- multimea de convergent a : raza de convergent a "r" si natura seriei la "capetele" intervalului (r; r)
- suma seriei de puteri , ca functie denit a pe intervalul (r; r)
- calcului sumei unor serii numerice, folosind serii de puteri
Raza de convergent a se calculeaz a (conform teoremei Cauchy - Hadamard)
r =
1
limsup
n
_
ja
n
j
De c ate ori este posibil, se ncearc a evitarea calcului de limit a superioar a.
Dac a exist a limita raportului, atunci limita este raza de convergent a
9 lim
n!1

a
n
a
n+1

= r
n astfel de cazuri, este ns a mai simplu, s a aplic am pur si simplu criteriul raportului pentru serii numerice.
O serie de puteri nu este altceva dect o serie numeric a care depinde de un parametru x 2 R .
Dorim s a determin am valorile parametrului pentru care seria este convergent a, adic a exact multimea de conver-
gent a.
Aplicnd criteriul raportului, calcul am limita (dac a exist a)
lim
n!1

a
n+1
x
n+1
a
n
x
n

= jxj lim
n!1

a
n+1
a
n

conform criteriului raportului


jxj lim
n!1

a
n+1
a
n

< 1 )

n0
ja
n
x
n
j si

n0
a
n
x
n
sunt convergente
jxj lim
n!1

a
n+1
a
n

> 1 )

n0
ja
n
x
n
j si

n0
a
n
x
n
sunt divergente
De aici rezult a clar c a raza de convergent a este
r =
1
lim
n!1

an+1
an

Exemple.
1.Determinati raza de converget a si multimea de convergent a pentru seriile de puteri
a)

n1
x
n
n3
n
lnn
b)

n1
3
n
2
x
n
2
Solutie.
a) Folosim criteriul raportului si evalu am limita
lim
n!1

x
n+1
(n+1)3
n+1
ln(n+1)
x
n
n3
n
ln n

= lim
n!1

x
n+1
(n + 1)3
n+1
ln(n + 1)
n3
n
lnn
x
n

= lim
n!1
jxj
3
n
n + 1
lnn
ln(n + 1)
=
jxj
3
deoarece
lim
n!1
n
n + 1
= lim
n!1
1
1 +
1
n
= 1
1
lim
x!1
lnx
ln(x + 1)
folosim lHospital lim
x!1
[lnx]
0
[ln(x + 1)]
0
= lim
x!1
1
x
1
x+1
= lim
x!1
x + 1
x
= lim
x!1
1+
1
x
= 1 ) lim
n!1
lnn
ln(n + 1)
= 1
Conform criteriului raportului
- dac a
jxj
3
< 1 seria de puteri este convergent a , deci convergent a pentru jxj < 3
- dac a
jxj
3
> 1 seria de puteri este divergent a , deci divergent a pentru jxj > 3
Deci raza de convergent a este r = 3
Pentru x = 3 obtinem seria

n1
3
n
n3
n
lnn
=

n1
1
nlnn
Folosim criteriul integral. Evalu am limita
lim
c!+1
c
_
1
1
xlnx
dx = lim
c!+1
[ ln(lnx)j
x=c
x=1
] = lim
c!+1
[lnc ln1] = +1
conform criteriului raportului seria este divergent a.
Pentru x = 3 obtinem seria

n1
(3)
n
n3
n
lnn
=

n1
(1)
n
nlnn
seria este convergent a conform criteriului lui Leibniz, deoarece sirul
1
nln n
este descresc ator cu limita zero.
n nal multimea de convergent a este [3; 3)
b) Folosim criteriul r ad acinii. Deci evalu am limita
lim
n!1
n
_

3
n
2
x
n
2

= lim
n!1
3
n
2
n
x
n
2
n
= lim
n!1
j3
n
x
n
j = +1 > 1 pentru orice x 6= 0
Deci conform criteriului r ad acinii, seria este divergent a pentru orice x 6= 0 .

2) Determinati suma pentru seriile de puteri


a)

n1
n + 1
n(n + 2)
x
n
b)

n1
1
2n(2n + 1)
x
2n
Solutie.
a) Este relativ usor de stabilit c a raza de convergent a este r = 1 , deoarece
lim
n!1
n+2
(n+1)(n+3)
n+1
n(n+2)
= lim
n!1
n + 2
(n + 1)(n + 3)
n(n + 2)
n + 1
= lim
n!1
_
1 +
2
n
_
2
(1 +
1
n
)
2
(1 +
3
n
)
= 1
Prin urmare putem considera functia "sum a" a acestei serii de puteri s : (1; 1) !R
s(x) =
1

n=1
n + 1
n(n + 2)
x
n
Seria de puteri pare "apropiat a" ca form a, de o serie "geometric a".
Prin modic ari algebrice si deriv ari succesive ncerc am s a obtinem o serie geometric a.
Pentru orice serie geometric a suma este cunoscut a.
Deriv am si obtinem
s
0
(x) =
_
1

n=1
n + 1
n(n + 2)
x
n
_
0
=
1

n=1
n + 1
n(n + 2)
nx
n1
=
1

n=1
n + 1
(n + 2)
x
n1
Apoi nmultim cu "x"
xs
0
(x) = x
1

n=1
n + 1
(n + 2)
x
n1
=
1

n=1
n + 1
(n + 2)
x
n
2
Acum integr am
_
xs
0
(x)dx =
1

n=1
1
(n + 2)
x
n+1
+C
Iar asi nmultim cu "x"
x
_
xs
0
(x)dx = x
_
1

n=1
1
(n + 2)
x
n+1
+C
_
=
1

n=1
1
(n + 2)
x
n+2
+Cx
n ne deriv am si obtinem
_
x
_
xs
0
(x)dx
_
0
=
_
1

n=1
1
(n + 2)
x
n+2
+Cx
_
0
=
1

n=1
n + 2
(n + 2)
x
n+1
+C =
1

n=1
x
n+1
+C
_
x
_
xs
0
(x)dx
_
0
=
1

n=1
x
n+1
+C = C +x
2
+x
3
+::: = C +x
2
(1 +x +x
2
+:::) = C +x
2
1
1 x
_
x
_
xs
0
(x)dx
_
0
= C +
x
2
1 x
Acum trebuie s a efectu am operatiile inverse (exact ca la "desfacerea - refacerea" unui mecanism)
Integrnd obtinem
x
_
xs
0
(x)dx =
_ _
C +
x
2
1 x
_
dx = Cx +
_
x
2
1 x
dx
_
x
2
1 x
dx =
_
x
2
1 + 1
1 x
dx =
_
(x 1)(x + 1)
1 x
+
1
1 x
dx =
=
_
(x + 1)dx ln(1 x) +K =
_
x
2
2
+x + ln(1 x)
_
+K
Deci
x
_
xs
0
(x)dx = Cx
_
x
2
2
+x + ln(1 x)
_
+K
Pentru x = 0 obtinem
0 = C 0 [0 + 0 + 0 + 0] +K ) K = 0
Deci mp artind cu "x" obtinem
1
x
x
_
xs
0
(x)dx =
1
x
_
Cx
_
x
2
2
+x + ln(1 x)
__
_
xs
0
(x)dx = C
_
x
2
+ 1 +
ln(1 x)
x
_
Acum deriv am si obtinem
__
xs
0
(x)dx
_
0
=
_
C
_
x
2
+ 1 +
ln(1 x)
x
__
0
xs
0
(x) =
_
1
2
+ 0 +
_
ln(1 x)
x
_
0
_
=
1
2

1
1x
x ln(1 x)
x
2
xs
0
(x) =
1
2
+
x + (1 x) ln(1 x)
x
2
(1 x)
mp artim cu "x"
s
0
(x) =
1
x
_

1
2
+
x + (1 x) ln(1 x)
x
2
(1 x)
_
=
1
x
_
x + (1 x) ln(1 x)
x
2
(1 x)

1
2
_
3
n ne integrnd obtinem suma seriei de puteri
s(x) =
_ _
1
x
_
x + (1 x) ln(1 x)
x
2
(1 x)

1
2
__
dx
Calculul efectiv al antiderivatei este o alt a problem a.
Uneori asa ceva nu este posibil, n sensul c a primitiva nu se poate exprima ca o compunere de functii elementare.
_
1
x
_
x + (1 x) ln(1 x)
x
2
(1 x)

1
2
_
dx =
_ _
1
x
2
(1 x)
+
ln(1 x)
x
3

1
2x
_
dx =
=
_
1
x
2
(1 x)
dx
. .
A
+
_
ln(1 x)
x3
dx
. .
B

_
1
2x
dx
. .
C
=
A =
_
1
x
_
1
x
+
1
1 x
_
dx =
_ _
1
x
2
+
1
x
+
1
1 x
_
dx =
1
x
+ lnx ln(1 x)
B =
_
ln(1 x)
x
3
dx =
1
2x
2
ln(1 x)
_
1
1 x
1
2x
2
dx =
1
2x
2
ln(1 x)
1
2
_
1
x
2
(1 x)
dx
. .
A
=
=
1
2x
2
ln(1 x)
1
2
_
1
x
+ lnx ln(1 x)
_
C =
_
1
2x
dx =
1
2
lnx
Adun am si obtinem
s(x) = A+B C =
s(x) =
1
x
+ lnx ln(1 x) +
1
2x
2
ln(1 x) +
1
2x
+
1
2
lnx +
1
2
ln(1 x)
1
2
lnx +K
s(x) = ln(1 x) +
1
2x
2
ln(1 x) +
1
2x
+
1
2
ln(1 x) +K
s(x) =
1
2
ln(1 x)
1
2
x + ln(1 x)
x
2
+K
deoarece pentru x = 0 avem s(0) = 0 si deci
0 = s(0) = lim
x!0
_
1
2
ln(1 x)
1
2
x + ln(1 x)
x
2
+K
_
= 0 +
1
2

1
2
+K ) K =
1
4
s(x) =
1
2
ln(1 x)
1
2
x + ln(1 x)
x
2
+
1
4
b) Este relativ usor de stabilit c a raza de convergent a este r = 1 , deoarece
lim
n!1
1
(2n+2)(2n+3)
1
2n(2n+1)
= lim
n!1
2n(2n + 1)
(2n + 2)(2n + 3)
= lim
n!1
2(2 +
1
n
)
(2 +
2
n
)(2 +
3
n
)
= 1
Prin urmare putem considera functia "sum a" a acestei serii de puteri s : (1; 1) !R
s(x) =
1

n=1
1
2n(2n + 1)
x
2n
Seria de puteri pare "apropiat a" ca form a, de o serie "geometric a".
Prin modic ari algebrice si deriv ari succesive ncerc am s a obtinem o serie geometric a.
Pentru orice serie geometric a suma este cunoscut a.
4
Dac a nmultim cu "x" obtinem
xs(x) =
1

n=1
1
2n(2n + 1)
x
2n+1
Deriv am si obtinem
[xs(x)]
0
=
_
1

n=1
1
2n(2n + 1)
x
2n+1
_
0
=
1

n=1
2n + 1
2n(2n + 1)
x
2n
=
1

n=1
1
2n
x
2n
Derivnd nc a o dat a obtinem
[xs(x)]
00
=
_
1

n=1
1
2n
x
2n
_
0
=
1

n=1
2n
2n
x
2n1
=
1

n=1
x
2n1
= x +x
3
+::: = x(1 +x
2
+x
4
+:::) = x
1
1 x
2
=
x
1 x
2
Pentru a "recupera" functia xs(x) efectu am operatia "invers a" deriv arii - antiderivare (integrare)
[xs(x)]
0
=
_
[xs(x)]
00
=
_
x
1 x
2
dx =
1
2
ln(1 x
2
) +C
Mai integr am nc a o dat a si obtinem
xs(x) =
1
2
_
ln(1 x
2
)dx +Cx +K
integr am prin p arti
_
ln(1 x
2
)dx = xln(1 x
2
)
_
x
2x
1 x
2
dx = xln(1 x
2
) 2
_
1 x
2
+ 1
1 x
2
dx =
= xln(1 x
2
) 2
_
1 +
1
1 x
2
dx = xln(1 x
2
) 2x
_ _
1
1 x

1
1 +x
_
dx =
= xln(1 x
2
) 2x + ln(1 x) + ln(1 +x) +K
deci
xs(x) =
1
2
_
xln(1 x
2
) 2x + ln(1 x) + ln(1 +x)

+Cx +K
Pentru x = 0 obtinem
0 s(0) =
1
2
_
0 ln(1 0
2
) 2 0 + ln(1 0) + ln(1 + 0)

+C 0 +K ) K = 0
mp artim cu x si obtinem
s(x) =
1
2
_
ln(1 x
2
) 2 +
ln(1 x)
x
+
ln(1 +x)
x
_
+C
Pentru x = 0 obtinem
s(0
2
) =
1

n=1
1
2n(2n + 1)
0
2n
= 0
lim
x!0
_
ln(1 x)
x
+
ln(1 +x)
x
_
= 1 + 1 = 0
deci
0 = s(0
2
) =
1
2
_
ln(1 0
2
) 2 + lim
x!0
_
ln(1 x)
x
+
ln(1 +x)
x
__
+C ) C = 0
n nal
s(x) =
1
2
_
ln(1 x
2
) 2 +
ln(1 x)(1 +x)
x
_
=
1
2
_
ln(1 x
2
) 2 +
ln(1 x
2
)
x
_

5
3) Determinati suma seriei, folosind serii de puteri adecvate.
1

n=1
n + 1
n(n + 2)
(1)
n
Solutie.
Putem folosi suma seriei de puteri
s(x) =
1

n=1
n + 1
n(n + 2)
x
n
=
1
2
ln(1 x)
1
2
x + ln(1 x)
x
2
+
1
4
Sume seriei numerice este
1

n=1
n + 1
n(n + 2)
(1)
n
= lim
x&1
s(x) = lim
x&1
_
1
2
ln(1 x)
1
2
x + ln(1 x)
x
2
+
1
4
_
=
=
1
2
ln(1 (1))
1
2
1 + ln(1 (1))
(1)
2
+
1
4
=
1
2
ln2
1
2
(1 + ln2) +
1
4
=
3
4
ln2
Deci
1

n=1
n + 1
n(n + 2)
(1)
n
=
3
4
ln2