Sunteți pe pagina 1din 12

S.C. ------------------------------------- S.R.L.

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU LUCRARI SPECIFICE ACTIVITATILOR DE CONSTRUCTII-MONTAJ SCOPUL: RESPECTAREA REALIZARII CONDITIILOR DE MUNCA IN VEDEREA PREVENIRII ACCIDENTELOR DE MUNCA SI A IMBOLNAVIRILOR PROFESIONALE. DOCUMENTE DE REFERINTA: LEGEA 319/2006 LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA .G. 1!2"/2006 NORMA MATODOLOGICA DE A APLICARE A L319/2006 .G. 1091/2006 CERINTE MINIME S.S.M. LOCURI DE MUNCA .G. 300/2006 CERINTE MINIM E S.S.M. SANTIERE INSTRUCTIUNEA: I. PREVEDERI COMUNE

I.1. Incadrarea si repartizarea personalului I.1.1. Lucrarile se vor executa numai de personal calificat si instruit pentru operatiile respective. I.1.2. Examinarea si avizarea medicala sunt obligatorii la angajare cat si periodic. Pentru lucrul la inaltime, pe fisa medicala la angajare se va specifica apt pentru lucrul la inaltime . I.2. Instruirea personalului I.2.1. !esfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor se va face pe faze, conform Prevederilor legislatiei in vigoare, respectiv instructiune proprie. I.3. Dotarea cu echipament individual de protectie I.".1. #cordarea E.I.P. se va face conf. Prevederi $abelului de evaluare a riscurilor in vederea acordarii E.I.P. 1.4 Organizarea locului de munca si a activitatilor 1.%.2. &antierul va fi ingradit cu imprejmuiri continue, conform proiectului de organizare de santier. In punctele de acces se vor pune tablite de avertizare si de interzicere a accesului persoanelor fara atributii de serviciu pe santier. 1.%.". &e va semnaliza zona de lucru aflata in raza de actiune a utilajelor de ridicat, respectiv a lucrarilor cu pericol. Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa utilajele de constructii vor fi prevazute cu balustrade de protectie. 1.%.%. Locurile de munca care prezinta pericol vor fi semnalizate cu indicatoare de avertizare sau interzicere. 1.%.'. &c(elele, esafodajele si alte elemente ajutatoare vor corespunde prevederilor proiectului de executie, iar montarea ancorarea si folosirea lor se vor face conform cartii te(nice a acestora. 1.%.). &e interzice lucrul la inaltime in conditii meteorologice nefavorabile *vant, polei, descarcari atmosferice, precipitatii etc.+. 1.%.,. In cazul in care in timpul lucrului se descopera constructii si instalatii subterane
1

necunoscute, se intrerupe imediat lucrul si se evacueaza lucratorii. Lucrarile vor continua dupa identificare si luarea masurilor corespunzatoare de securitate. 1.5. Transportul, manipularea si depozitarea materiilor prime si materialelor 1.'.1. -aterialele provenite din lucrari vor fi imediat evacuate cu degajarea cailor de acces. 1.'.2. Este interzisa aruncarea de la inaltime a molozului rezultat, a deseurilor sau a altor materiale, sau incarcarea materialelor coborate pe jg(eab concomitent cu curgerea altor materiale. 1.'.". &e interzice aplecarea lucratorilor in afara constructiei pentreu a desprinde elementele din carligul mijlocului de ridicat. #propierea incarcaturii se va face cu carlige de tragere sau frang(ii ajutatoare. II. P !"!D! I #P!$I%I$!

I.&$/01$I0.I P/2P/II !E &E10/I$#$E # -0.1II L# L01/#/I !E &#P#$0/I 1. Lucrarile de sapaturi necesare executarii fundatiilor, santurilor, canalelor, caminelor, puturilor, precum si altor activitati specifice lucrarilor de constructii, se vor executa numai pe baza de proiect. In fisa te(nologica de lucrare, se vor mentiona eventualele lucrari ascunse3 conducte de gaz, cabluri electrice etc., pentru a se putea lua masuri de evitare a deteriorarii acestora si a producerii de accidente prin electrocutare, explozii, incendii etc. 2. In cazul in care, in timpul lucrului, se descopera instalatii subterane sau emanatii de gaze, care nu s4au cunoscut dinainte, lucrarile trebuie imediat intrerupte si personalul evacuat, pana la identificarea instalatiilor descoperite si luarea masurilor sigure de continuare a lucrarilor. ". 1oborarea in santuri, gropi sau zone de lucru, trebuie sa se faca numai pe scari sau rampe de acces prevazute cu mana curenta. Pentru lucrari adanci, precum si sub nivelul apei, trebuie sa se execute sprijinirea peretilor sapaturii cu cadre orizontale si dulapi verticali, care se monteaza pe masura inaintarii lucrarilor. %. In cazul in care se executa sapaturi in apropierea cablurilor electrice subterane, aflate sub tensiune, lucrarile se vor executa numai dupa ce curentul a fost oprit. In cazuri cu totul deosebite, sub o supraveg(ere te(nica competenta, se vor continua sapaturile, dar nu se vor folosi rangi, tarnacoape, lopeti sau alte unelte metalice. &e va lucra numai cu cazmale din lemn, fara a se executa lovituri bruste. '. &aparea gropilor cu pereti verticali, fara consolidare, este admisa in urmatoarele categorii de teren3 pana la adancimea de 5,,' m 6 teren usor *nisip, umplutura etc.+7 1,2' m 6 teren mijlociu7 2 m 6 teren tare si foarte tare. Peste aceste limite, gropile si santurile se vor executa cu pereti in taluze, fara sprijinire, sau cu pereti verticali, sprijiniti pe toata inaltimea. ). &prijinirea sapaturilor se va face prin armare cu material lemons, sanatos *dulapi+, fara noduri, depreciat sau materiale de dimensiuni prea mici. ,. 8ilnic se va verifica starea elementelor de sprijin a peretilor verticali ai gropii de fundatie, pentru a constata eventualele deformari, ca urmare a umiditatii sau ing(etului si care ar putea ceda datorita suprasolicitarilor. In cazul aparitiei pericolului surparii, se vor indeparta, de indata, lucratorii, luandu4se masuri de consolidare a armaturilor. 9. :ropile de fundatii si santurile care se executa pe caile de acces si circulatie, vor fi imprejmuite si vor fi semnalizate prin indicatoare de avertizare, iar noaptea prin lumini de marcaj. $recerea peste sapaturi se va face numai prin locuri amenajate cu podete special destinate acestui scop. ;. Pamantul provenit din sapatura trebuie asezat la o distanta de cel putin 5,' m de la marginea peretilor sapaturii. Este interzisa asezarea stivelor de materiale de4a lungul marginii de sus a gropilor sau a santului, la o distanta mai mica de 5,,' m, de la margine. 15. La sapaturile manuale executate la o adancime mai mare de 1,' m, se vor monta platforme
2

pentru aruncarea pamantului. #cestea trebuie sa fie bine fixate si sa reziste incarcaturii pe care trebuie sa o suporte. 11. La executarea lucrarilor de sapaturi mecanizate, se vor pune placi avertizoare, iar lucratorii nu vor avea acces la o distanta mai mica de 15 m, fata de raza de actiune a utilajului. &e vor lua masuri suplimentare contra surparii peretilor sapaturii, in cazul cand in apropiere se gasesc utilaje care produc vibratii in timpul lucrului. 12. &e vor lua masuri de indepartare a bolovanilor din pamantul sapat mecanizat, depus pe marginea sapaturilor, care, in timpul lucrului, s4ar putea rostogoli si provoca accidente. 1". &tationarea si circulatia ve(iculelor sau utilajelor de constructii, in apropierea locului unde se executa sapaturi fara sprijiniri, sunt permise numai la o distanta egala cu de doua ori adancimea sapaturii. !aca, in timpul sapaturilor, se produc acumulari de apa, se vor lua masuri de evacuare a acesteia. &e interzice continuarea sapaturilor in apa fara sprijinirea malurilor si fara efectuarea de epuizmente. 1%. &tarea taluzurilor va fi tot timpul urmarita de conducatorul lucrarii, iar daca se observa crapaturi paralele cu marginea superioara, se vor lua masuri de consolidare pentru evitarea surparii. 1'. La terenurile fara consistenta * umede sau nisipuri + sprijinirile cu palplanse vor forma un perete continuu si etans. Palplansele se bat cu cel putin 5,,' m mai jos decat fundul sapaturii. 1). !emontarea si indepartarea sprijinilor din gropile de fundatii sau santuri, la terminarea lucrarilor, trebuie sa se faca de jos in sus, pe masura astuparii acestora cu pamant sau a executarii fundatiilor. I.&$/01$I0.I P/2P/II !E &E10/I$#$E # -0.1II PE.$/0 L01/#/I !E 8I!#/IE 1. Lucrarile de zidarie pot fi executate numai pe baza unui proiect bine studiat si sub controlul permanent al personalului te(nic cu experienta in asemenea lucrari. 2. Executarea lucrarilor de zidarie la inaltime se va face numai de pe sc(ele executate conform standardelor si ingradite cu parapete de 1 m inaltime. ". Pentru lucrarile de zidarie pe un singur nivel se vor folosi capre rezistente, pe care se vor aseza dulapi din scandura in buna stare, fara noduri sau crapaturi, fixati de capre. %. In cazul cand, in timpul executiei, se constata deplasari ale constructiei, se vor lua masuri urgente si imediate pentru indepartarea personalului muncitor din zona. '.Este interzis a se creea diferente de inaltime de peste 1,' m, intre diferitele portiuni ale zidariei, in timpul executiei. ). &e interzice executarea zidariei pe o inaltime mai mare de doua etaje, fara legarea acesteia prin plansee, sau fara a se monta pe grinzile planseelor o podina provizorie. ,. Este interzisa circulatia pe ziduri sau in afara sc(elelor. Pentru circulatie se va folosi numai sc(ela si esafoadele. 0rcarea si coborarea de pe sc(ela, se va face numai pe scarile destinate acestui scop, interzicandu4se agatarea de stalpi sau de legaturile diagonale ale sc(elelor. 9. In cazul utilizarii, pentru ridicarea materialelor, a unor dispozitive si mecanisme de mica mecanizare, personalul muncitor ce le manevreaza va respecta normele si instructiunile de protectie a muncii pentru lucrul de pe sc(ele si la inaltime. ;. Instalatiile si utilajele folosite pentru ridicarea materialelor *macarale, scripeti, lifturi, sc(ele autoridicatoare etc.+ vor fi in perfecta stare de utilizare *sigurante, cabluri etc.+, respectandu4se, obligatoriu, prescriptiile I&1I/. Personalul ce le manevreaza va trebui sa fie autorizat de catre comisia interna a unitatii detinatoare. 15. Pentru aducerea mortarului si a caramizilor pe cladirile in curs de constructie, vor fi folosite containere speciale, astfel construite incat, posibilitatea desc(iderii peretilor laterali si desprinderea fundurilor sa fie excluse, in scopul evitarii caderii materialelor ce vor fi
3

transportate in aceste containere. 11. !epozitarea pe podina de lucru a materialelor pentru zidarie, se va face astfel incat sa se lase un spatiu minim de 5,' m intre zidul ce se executa si materiale. Primirea materialelor de zidarie se va face pe podine speciale amenajate si dimensionate, sau pe plansee. 12. 8idirea corniselor de caramida ce ies din planul zidurilor mai mult de "5 cm, se va executa de pe sc(ele exterioare. 1". La locul de prelucrare a blocurilor si placilor de beton celular autoclavizat, vor fi luate masuri de protectie contra prafului. 1%. La lucrarile de zidarie din piatra, care necesita ciopliri in timpul executiei, zidarul si ajutoarele sale vor purta, in mod obligatoriu, oc(elari de protectie. 1ioplitorii de piatra vor pastra o distanta de cel putin " m unul fata de celalalt. 1'. 8idaria de piatra bruta va fi executata, obligatoriu, in cofraje confectionate din panouri de dulapi de %4' cm grosime, cu ajutorul popilor dispusi la 242,' m de4a lungul zidului. 1). La zidirea peretilor exteriori de pe sc(ele interioare, se vor monta, obligatoriu, viziere de protectie pe perimetrul exterior al constructiei, pentru oprirea caderii obiectelor de sus. 1,. Personalul muncitor care monteaza sau demoleaza viziere de protectie, va fi asigurat contra caderii, prin centuri de siguranta legate de puncte fixe ale constructiei. 19. In cazul utilizarii rampelor de urcare, acestea trebuie montate cu o inclinare de cel mult 13", iar la fiecare "54%5 cm, trebuie batute sipci transversale pe toata latimea rampei. 1;. $oate sculele si uneltele de mana *ciocane, clesti, mistrii, dalti etc.+, folosite la lucrarile de zidarie, vor fi in buna stare, interzicandu4se utilizarea oricaror improvizatii.

Lucrari de betoane 1. S# $% &'(# )*(& +# ,-#$#+#-'.# ,#(&-/ P-#,%-%-#0 &-%(1,*-&0 &/-(%-# 2#&*%(#. 2. C*(+/)%&*-/. .*)/./' +# 3/()% $% )*(&-*.% 1*.'+'&%&#% )*4-%5#.*-0 % 1)6#.#.*- 1' % ,*+'(#.*- +# ./)-/ '(%'(&# +# &/-(%-#0 '%- )%'.# +# %))#1 $*- 4' #.'2#-%&# +# 3%&#-'%.# 1' 3#(&'(/&# '( 1&%-# +# )/-%&#('#0 )/ '(#-7')#-#% %))#1/./' ./)-%&*-'.*- '( 7*(% +# &/-(%-#. 3. L% 4%1*(%-#% 1' 3*(&%-#% *&#././' 2#&*( 1# $*- -#1,#)&% 8 - ,.%&4*-3% +# '(+-#,&%-# % *&#././' $% 4' .% )#. ,/&'( 2 3 +'1&%(&% +# )%'.# +# )'-)/.%&'#9 - 1# '(&#-7')# &'(#-#% '( 3%(% % 2%-#.*- 3%' 1)/-&# +# 30 )3 .% &%'#-#% )/ 4*%-4#)% )%& 1' )/ 1&%(&% %)&'*(%&% +# 3*&*-0 - '(+*'-#% 3%(/%.% 1# $% 4%)# )/ )6#' +# '(+*'-#0 '( 2/(% 1&%-#9 - 1# '(&#-7')# )*(4#)&'*(%-#% %-3%&/-'.*- '( 7*(% .'(''.*- #.#)&-')# %4.%&# 1/2 &#(1'/(#. Lucrari de du !"erie 1. I(%'(&# +# '()#,#-#% ./)-/./'0 7'.(')0 )*(+/)%&*-'' 4*-3%&''.*- +# ./)-/ $*- $#-'4')% 1&%-#% )*-#1,/(7%&*%-# % 1)/.#.*- 1' .#:%&/-'.# .% ,%3%(& ,#(&-/ #)6',%3#(&# %)&'*(%&# #.#)&-'). 2. L% 4%1*(%-#% 3%-#-'%././' .#3(*10 .#3(/. $% 4' %1#7%& ,# * ,.%&4*-3% ('$#.%&% 1' $% 4' 2'(# 4';%& ,#(&-/ % (/ 1# +#,.%1% '( &'3,/. 4%1*(%-'' ,# * %(/3'&% .%&/-%0 '%- %&#(&'% +/.:6#-/./' $% 4' '(+-#,&%&% %1/,-% *,#-%&'#' ,# )%-# % #;#)/&%. 3. L% )'*,.'-#% 3%(/%.% % .#3(%-'#'0 +'1&%(&% +'(&-# +*' +/.:6#-' )'*,.'&*-' $#)'(' &-#2/'# 1% 4'# +# 3'('3 3 3#&-'.
!

!. L% ,-#./)-%-#% 3#)%(')% % .#3(/./' 1# $*- -#1,#)&% '(1&-/)&'/('.# +# 1#)/-'&%&# % 3/()'' 1' )#.# &#6(*.*:')# %.# /&'.%5/./'. S# $*- -#1,#)&% /-3%&*%-#.#8 -.% )'-)/.%- 1# '(&#-7')# ./)-/. 4%-% %,%-%&*%-# .% ,%(7% 1%/ .% &-%(13'1'#0 +%)% ,%(7% +# )'-)/.%- %-# 4'1/-' 1%/ 3 +'(&' .',1% )*(1#)/&'$ 1%/ " +'(&' .',1% '( &*&%. ,# )*(&/-. S# $% /&'.'7% /( )'-)/.%- ,-#$%7/& )/ 2 ,%(7# )'-)/.%-#0 )#% ,-'()',%.% +# &%'#-# 1' *% % +*/% ,%(7% )'-)/.%-% )/ -*.3 +# +#1,')%-# <+# )/&'& +#1,')%&*-= %3,.%1%&% '( 1,%&#.# )#.#' ,-'()',%.# ,#(&-/ % 1# ,-#'(&%3,'(% %-/()%-#% '(%,*' % 3%&#-'%././'9 % +*/% ,%(7% $% %$#% /( )#%,-%7 3%' 3%-# )/ 00"33 +#)%& )#%,-%7/. ,%(7#' )'-)/.%-# ,-'()',%.#. -.% /&'.'7%-#% 3%1'('' +# 4-#7%& <1)*2'&= 1# $% %+3'&# ./)-/. .% 3%1'(% (/3%' +%)% .%(&/. &%'#&*#1&# ,#-4#)& %1)/&'&0 %(&'(1 1' )*3,/1 +'( 7%.# )/ )/&'&# +# %)##%1' 3%-'3# 4%-% % .',1' (')'-/( +'(&# &%'#&*- +'( .%(&. -.% +#14%1/-%-#% *,#-%&''.*- .% 3%1'(% +# -'(+#./'& '( )*(+'&'' +# +#,.'(% 1#)/-'&%&#8 1# '(&#-7')# /&'.'7%-#% %-2*-#./' +# 1#)&'/(# ,%&-%&%9 3%1% 3%1'('' $% 4' ,-#$%7/&% )/ /( +'1,*7'&'$ +# :6'+%-# % ,'#1#' )# 1# ,-#./)-#%7%9 #1&# '(&#-7'1 ./)-/. ,# ,%-&#% )/ %)&'*(%-#% 1' &-%(13'1'% 3%1'('' <+-#%,&%=9 +#1)6'+#-#% )#.*- +*/% 2.%&/-' %.# 3#1#' 3%1'('' 1% 4'# )%& 3%' 3')%. ". E1&# '(&#-7'1 ./)-/. .% 4#-%1&-%'#.# )'-)/.%-# +%)% %)#1&#% (/ 1/(& +*&%&# )/ +'1,*7'&'$# +# ,-*&#)&'#0 +%)% %)#1&#% 1/(& +#4#)&# 1' (/ 1/(& )*-#1,/(7%&*%-# &',*+'3#(1'/('.*- 3%1'('' 1' 1%-)'('' +# ./)-/. 6. E1&# '(&#-7'1 % 1# ./)-% .% 4#-%1&-%'#.# )'-)/.%-# +%)% +'1,*7'&'$#.# +# ,-*&#)&'# (/ %1':/-%8 -%)*,#-'-#% ,%-&'' %)&'$# % ,%-&'' %)&'$# % ,%(7#' &%'#&*%-#9 -.'3'&%-#% /-3%-'.*- 4#(*3#(/./' +# -#)/.9 -*,-'-#% ,%&-/(+#-'' 3%'('' ./)-%&*-/./' '( 7*(% +# &%'#-# % ,%(7#'. >. E1&# '(&#-7'1% 4*.*1'-#% ,%(7#.*- &%'#&*%-# )%-# ,-#7'(&% 4'1/-'0 )-%,%&/-'0 #;)#(&-')'&%&' 1%/ 3%' 3/.& +# +*' +'(&' .',1% 1' )%-# 1% (/ 4'# )*(1#)/&'$'. ?. E1&# '(&#-7'1% *-')# '()#-)%-# +# 4-%(%-# % ,%(7#' &%'#&*%-# )/ +'$#-1# *2'#)&# 1%/ )/ 2/)%&' +# 3%&#-'%. .#3(*1. 9. E1&# '(&#-7'1 ./)-%&*-/./' 1% 1&#% '( ,.%(/. ,%(7#' &%'#&*%-#0 %&%& '( ,*7'&'% +# ./)-/ )%& 1' '( -#,%*1. P*7'&'% &-#2/'# 1% 4'# '( .%&#-%./. ,.%(/./' ,%(7#' 1' '( 4%&% %)#1&#'%. 10. E;#)/&%-#% ./)-%-'.*- +# 3*(&%-# 1%/ +#3*(&%-# % #.#3#(&#.*- +# )*(1&-/)&'# 1# $% 4%)# 1/2 )*(+/)#-#% +'-#)&% 1' ,#-3%(#(&% % /(/' )%+-/ &#6(') +#1#3(%& 1' 1# $% ./)-% )/ -#1,#)&%-#% ,%1 )/ ,%1 % ,-*'#)&/./' +# #;#)/&'#. 11. L% /&'.'7%-#% 1)/.#.*- 1' #)6',%3#(&#.*- 3#)%('7%&# ,#(&-/ ,-#./)-%-#% .#3(/./' 1# $*-#1,#)&% '(1&-/)&'/('.# +# /&'.'7%-# 1' )%-&'.# .*- &#6(')#. 12. D/.:6#-'' '1' $*- +/)# 1)/.#.# 1' )/'#.# '( .%+'&# +# .#3( )/ 3%(#- 4';. 13. M*(&%-#% )*(1&-/)&''.*- +'( .#3( (/ &-#2/'# 1% 1# '(&-#-/,% ,%(% )%(+ %)#1&#% (/ $*- 4' 4';%&# 1' -':'+'7%&#. 1!. M*(&%-#% :-'(7'.*- ,#(&-/ &%$%(# '( :*./-'.# .%1%&# '( 7'+%-'# 1# $% #;#)/&% +# ,# * ,*+'(% )*(&'(/% %1#7%&% )/ 1 3 3%' 5*1 +#)%& ,.%(/. &%$%(/./'. D# ,# %)#1&# ,*+'(# 1# $*- 2%&# 1' -':.#.# 1%/ 1',)'.# ,# )%-# 1# 3*(&#%7% %1&#-#%.% '(&-# :-'(7'. A)#1&# -':.# 1%/ 1',)' (/ 1# $*2%&# 1&%(+ '( :#(/()6' ,# :-'(7'. N/ #1&# ,#-3'1% 4*.*1'-#% :-'(7'.*- &%$%(#.*- ,#(&-/ 4';%-#% +# 1)-',#&' .% *,#-%&''.# +# -'+')%-#.
"

1". N/ #1&# ,#-3'1% )'-)/.%&'% ,# :-'(7'. I( .',1% 1)6#.#' '(&#-'*%-# 1# $*- %3#(%5% ,# :-'(7' )%' +# )'-)/.%&'# 1,#)'%.# .%&# +# 00> 3 )/ 2%./1&-%+% +# ,-*&#)&'# .% )%+#-# 1' 1)%(+/-' +# 3%-:'(#. N/ #1&# ,#-3'1 1% 1# ./)-#7# 1&%(+ ,# %1&#-#%.% +'(&-# :-'(7'.# &%$%(/./'. 16. P#(&-/ 3*(&%-#% )*4-%5#.*- 1/1,#(+%&# ,# :-'(7' 3#&%.')# 1# $% -#%.'7% * ,*+'(% +# ./)-/. D/.%,'' ,*+'(#.*- $*- 4' 4';%&' ,# :-'(7'. C'-)/.%&'% ,# )*4-%5# 3#&%.')# #1&# ,#-3'1% (/3%' +%)% ,# %)#1&#% 1-%/ %1#7%& +/.%,'. 1>. L% #;#)/&%-#% ./)-%-'.*- +# +/.:6#-'# +#%1/,-% .*)/-'.*- *2.':%&*-'' +# &-#)#-# 1%/ +# )'-)/.%&'# % %/&*$#6')/.#.*- 1# $% )*(1&-/' * ,*+'(% +# ,-*&#)&'# )*(&'(/% % )%-#' '(%.&'3# &-#2/'# 1% 4'# 3%' 3%-# +#)%& % :%2%-'&#.*- +# &-#)#-#9 #;#)/&'% 1# $% 4%)# +/,% /( ,-*'#)& &#6('). D%)% (/ 1# ,*%&# #;#)/&% * %1&4#. +# ,*+'(% +# &-#)#-#0 1# $% ./% 3%1/-% '()6'+#-'' .*)/./' +# &-#)#-# ,# &*& &'3,/. )%(+ 1# #;#)/&% ./)-%-#%. 1?. P#(&-/ )*4-%5# 0 1)6#.# 1' #1%4*+%5# 1'&/%&# .% '(%.&'3#0 ,#-1*(%./. ./)-%&*- $% 4' +*&%& )/ EIP 1,#)'4')0 -#1,#)&'$ )#(&/-% +# 1':/-%(&%0 4-%(:6'# +# ,*7'&'*(%-#0 4-%(:6'# +# 1':/-%(&%0 +/,% )%7 1' $*- ,/-&% '()%.&%3'(&# )/ &%.,% %(&'+#-%,%(&%. D/.:6#-'' (/ %/ $*'# 1% ,*%-&# 1*-&/-'. C*(+/)%&*-'' 4*-3%&''.*- +# ./)-/ $*- 1&%2'.' ,/()&#.# 4';# ,#(&-/ ,-'(+#-#% )#(&/-'.*+# 1':/-%(&%0 '%- '( .',1% %)#1&*- ,/()&# 4';# 1# $*- /&'.'7% )%2./-' 1%/ 4-%(:6'' 2'(# %()*-%&# ,#(&-/ %1':/-%-#% ./)-%&*-'.*-. 19. A))#1/. ./)-%&*-'.*- ,# 1)#.#0 +'-#)& +'( ).%+'-#0 1# $% 4%)# (/3%' ,-'( .*)/-'.# +#1&'(%&# '( %)#1& 1)*,. 20. S# '(&#-7')# /&'.'7%-#% ./)-%&*-'.*- 1/2 1? %(' .% ./)-%-' +# +/.:6#-'# .% '(%.&'3#. 21.S# '(&#-7')# /-)%-#% 1' )*2*-%-#% ,# #.#3#(&#.# )*4-%5#.*-0 1)6#.#.*- 1%/ #1%4*+%5#.*%)#1&# 1# $*- -#%.'7% (/3%' ,# -%3,# 1' 1)%-' +# %))#1 )*(4*-3 1&%(+%-+#.*-. 22. S# '(&#-7')# )'-)/.%&'% 1%/ 1&%&'*(%-#% ,# %1&#-#%.% ,-'(1% ,# ,.%(1##. 23. L% %1%32.%-#% #.#3#(&#.*- +# )*4-%50 #1%4*+%5# )/ 2/.*%(#0 2*.&/-'0 1/-/2/-'0 $#-'4')%-#% )*'()'+#(&#' *-'4')''.*- 1# $% 4%)# )/ +*-(/-'. S# '(&#-7')# $#-'4')%-#% ,-'( '(&-*+/)#-#% +#:#&#.*- '( *-'4')''. C/'#.# +'( ,%(*/-'.# +# )*4-%5 $*- 4' '(&*%-1# ,#(&-/ #$'&%-#% -%('-'' 1%/ %:%&%-'' #)6',%3#(&/./'. 2!.D#3*(&%-#% )*4-%5#.*-0 1)6#.#.*- 1' #1%4*+%5#.*- 1# $% #4#)&/% '( *-+'(# '($#-1% 3*(&%5/./'0 +/,% ./%-#% 3%1/-'.*- +# ,-*&#)&'# (#)#1%-#. S# '(&#-7')# &-%:#-#%0 +%-%3%-#% 1' +#,*7'&%-#% ,# ,*+'(#.# +# ./)-/ % 3%&#-'%.#.*- ,-*$#('&# +'( +#3*(&%-#0 ,-#)/3 1' %-/()%-#% %)#1*-% +# .% '(%.&'3#.
I.&$/01$I0.I P/2P/II !E &E10/I$#$E # -0.1II L# -2.$#/E# P#.20/IL2/ P/E<#=/I1#$E 1. -ontarea elementelor prefabricate se va face sub indrumarea unui conducator te(nic al lucrarii, care va da indicatiile detaliate privind modul nepericulos de lucru si va asigura supraveg(erea permanenta a modului de executare a acestor lucrari. 2. Pentru montarea elementelor prefabricate, se vor utilize sc(ele, esafoade, scari de acces etc., respectandu4se instructiunile de protectie a muncii specifice acestora. &e interzice executarea lucrarilor de montaj de pe scari mobile la inaltimi de peste 1,' m. ". 8onele de montaj se vor ingradi, pentru a interzice accesul persoanelor straine. Legarea si ridicarea elementelor prefabricate, se va face cu respectarea prevederilor I&1I/, privind legarea, ridicarea si desfacerea incarcaturii cu mijlocul de ridicat. %. Personalul muncitor care executa lucrari de montaj a elementelor prefabricate, la
6

inaltime, va fi asigurat impotriva caderii, conform prevederilor normelor si instructiunilor de protectie a muncii pentru lucrul la inaltime si in locuri periculoase. '. In cazul cand lucrarile de sudura sau monolitizare se executa de pe sc(ele suspendate, sudorii vor purta centura de siguranta, cu un capat fixat de un element rezistent al constructiei. ). -ontarea elementelor prefabricate de dimensiuni mari *ex. c(esoane+, care se reazema pe alte elemente *ferme, grinzi etc.+, se poate face fara sc(ele, dupa ce s4a montat primul element cu ajutorul unei sc(ele. ,. &e interzic fixari provizorii ale elementelor prefabricate *puncte de sudura, ancore, pene etc.+, daca te(nologia de montare stabilita prin proiect nu prevede anumite piese de fixare provizorie. !upa montaj, fixarile provizorii se vor definitiva prin sudura si monolitizare. 9. !epozitarea prefabricatelor cu forme regulate, se va face in stive, cu sipci sau juguri intre randuri, astfel incat sa nu fie posibila rasturnarea sau alunecarea acestora. &e vor prevedea spatii pentru introducerea dispozitivelor de agatare. &tivele plane nu vor depasi inaltimea de 1,9 m. ;. Prefabricatele din beton se vor manipula mecanizat. Personalul muncitor care executa aceste operatiuni, va fi instruit cu instructiunile specifice si va fi autorizat si ca legator de sarcina. 15. &e interzice folosirea dispozitivelor si cablurilor destinate manipularii prefabricatelor din beton, daca nu corespund din punct de vedere te(nic sau sunt uzate peste limitele admise. &e interzice, de asemenea, utilizarea acestor dispozitive in alte scopuri. 11. #gatarea prefabricatelor in macara va fi facuta direct la carlig, daca este posibil, iar daca nu, prin intermediul dispozitivelor ajutatoare *ex. juguri+. 12. &e interzice macaragiului a executa orice operatie pana cand persoana care a efectuat legarea prefabricatului, nu a confirmat ca a terminat legarea si operatiunile de asigurare a jugurilor, a dispozitivelor si a cablurilor. 2peratiunea de ridicare a sarcinii, se va face numai la semnalizarea legatorului de sarcina. 1". &e interzice intrarea sub prefabricat in timpul agatarii in carligul macaralei, precum si stationarea sau circulatia personalului muncitor in raza de actiune a macaralei, cand aceasta se afla cu sarcina in carlig. 1%. &e interzice ec(ilibrarea prefabricatului prin agatarea sau urcarea muncitorilor pe acesta. In cazul necesitatii unor dirijari, se vor utiliza funii sau cabluri. 1'. &e interzice circulatia personalului muncitor pe elementele prefabricate recent montate. -ontarea unor elemente peste un etaj se poate incepe numai dupa ce au fost montate grinzile planseului precedent si numai dupa fixarea unei podine continue peste aceste grinzi. :olurile ramase in plansee, cu o suprafata mai mare de ;55 cm 2, se vor acoperi cu podine bine fixate. 1). Prinderea scripetilor si a palanelor de elemente de constructii definitiv montate anterior, este permisa numai dupa verificarea prealabila, prin calcul, a acestor elemente, la sarcinile suplimentare ce apar. 1,. Lucrul nu poate fi terminat pana cand elementul de constructie nu va fi fixat in pozitie definitiva. !aca, in unele cazuri, obiectul nu poate fi fixat, el va fi coborat, se va inlatura cauza care impiedica fixarea lui si apoi se va ridica din nou. In nici un caz, obiectul nu trebuie sa ramana suspendat in carlig sau pe dispozitivul de ridicare.

>

I.&$/01$I0.I P/2P/II !E &E10/I$#$E # -0.1II L# -2.$#/E# I.&$#L#$IIL2/ I.$E/I2#/E 1. $oate instalatiile interioare se vor monta numai pe baza proiectului de executie si documentatiile te(nice aferente.$oate lucrarile interioare vor fi executate numai de personal autorizat si instruit pe linie de protectie a muncii. 2. &e interzice executarea lucrarilor improvizate sau necuprinse in proiectul de executie. Eventualele modificari sau abateri de la proiectele stabilite initial se pot face numai cu aprobarea proiectantului. ". $oate instalatiile interioare,trebuie sa fie din categoria instalatiilor omologate, interzicandu4se inlocuirea lor cu altele, indiferent de calitatea sau performanta acestora. %. La amplasarea grupurilor termice se vor respecta cu strictete spatiile impuse de caracteristicile dimensionale si cerintele impuse de normele I&1I/ si reglementarile te(nice de prevenire a incendiilor, specifice instalatiilor termice alimentate cu combustibil gazos. '. Inaintea punerii in functiune a grupului termic, se vor face verificari si se impune ca3 robinetul de gaz al arzatorului si racordurile respective sa fie etanse, in conformitate cu reglementarile stabilite de !istrigaz, iar conexiunile electrice si legarea la pamant sa fie executate corect. ). 1onductele retelelor de gaz metan, vor fi montate pe pereti prin fixarea acestore cu bratari, fara a fi expuse loviturilor, trepidatiilor, agentilor corozivi etc. $recerea prin pereti sau plansee, se va face prin tuburi de protectie. ,. Inainte de punerea in functiune, conductele sistemelor de distributie si instalatiile de utilizare a gazelor naturale, se vor supune la verificari de receptie privind etanseitatea, iar rezultatele obtinute se vor consemna intr4un proces 6verbal. 9. In instalatiile de utilizare a gazelor naturale, nu se vor monta decat arzatoare si aparate de utilizare standartizate sau omologate potrivit prevederilor legale in vigoare. ;. &e interzice modificarea instalatiilor de gaz existente, fara avizul societatii detinatoare, precum si utilizarea gazelor naturale, in alte scopuri, decat cele pentru care au fost aprobate. 15. Executarea si exploatarea instalatiilor electrice, se va face numai de catre electricieni calificati, corespunzator lucrarilor ce se executa, autorizati si instruiti pentru lucrul respectiv. 11. Este interzisa folosirea instalatiilor si ec(ipamentelor improvizate sau necorespunzatoare. Instalatiile provizorii, vor indeplini aceleasi conditii de protectie impotriva accidentelor te(nice, sau de munca, ca si instalatiile definitive. 12. -ijloacele si ec(ipamentele de protectie *scule, instrumente, aparate si dispozitive mobile, manusi si cizme electroizolante etc.+, vor fi corespunzatoare diferitelor lucrari, care se executa, asigurand protectia impotriva electrocutarii si a actiunii arcului electric. 1". Lucrarile in instalatii te(nico4sanitare, se vor executa numai de catre persoane care cunosc precis, sistemul de alimentare cu apa *potabila si industriala+, canalizare, incalzire, racorduri etc., in vederea evitarii erorilor de manevra, inversarea distributiei circuitelor etc. 1%. Prelucrarea tevilor si a prefabricatelor din material plastic *taiere, indoire, fasonare etc.+ se va face la sol sau pe pardosea, interzicandu4se executarea acestor operatii pe sc(elele de montaj, cu exceptia ajustarii racordurilor intre conducte in vederea definitivarii pozitiilor de montaj. 1'. &e interzice utilizarea lampilor cu flacara defecte sau in locuri cu substante si materiale combustibile, fara luarea masurilor de prevenire a incendiilor. -uncitorul nu trebuie sa aiba (ainele murdare cu substante grase si sa evite indreptarea flacarii spre (aine sau corp. 1). >anele si aparatele de masura si control vor fi astfel amplasate incat, deservirea, controlul, citirea sau repararea lor sa fie usor accesibila. 1,. In locurile de munca unde, datorita proceselor te(nologice se degaja noxe, se vor
?

monta ventilatoare care sa asigure evacuarea substantelor toxice, introducerea aerului proaspat sau aspirarea si captarea pulberilor din incaperi. !otarea cu instalatii de ventilatie se va face in raport cu prevederile impuse de proiectant. I.&$/01$I0.I P/2P/II !E &E10/I$#$E # -0.1II L# -2.$#/E# <E/E&$/EL2/ &I #12PE/I&0/IL2/ 1. 2peratiunile de montare a ferestrelor si acoperisurilor, fiind niste lucrari periculoase, ele efectuandu4se la inaltime, cu riscuri mari de producere a accidentelor grave, acestea vor fi incredintate numai persoanelor bine instruite, verificate din punct de vedere medical, cu mentiunea ?apt pentru lucrul la inaltime . 2. Pentru prevenirea producerii accidentelor de munca, conducatorul lucrarilor ce se executa la inaltime, va urmari permanent comportamentul lucratorilor, care trebuie sa evite riscurile, prin respectarea prescriptiilor te(nice si a reglementarilor de protectie a muncii, referitor la modul cum trebuie sa indeplineasca sarcina de munca. ". $oate lucrarile de montare a tamplariilor si a acoperisurilor, se vor executa numai daca la locul de munca sunt asigurate toate conditiile nepericuloase de munca iar spatiul de lucru este bine delimitat si are montate placute avertizoare si de interdictie a patrunderii persoanelor straine in zona de lucru. %. &e interzice executarea lucrarilor efectuate in graba, cu improvizatii si cu multe riscuri in operatiunile de manipulare a materialelor si la montaj. '. In general, la lucrarile ce se executa la inaltime pentru montarea tamplariilor si executarea acoperisurilor din tabla sau tigla, se vor utiliza sc(ele, esafoade sau platforme rezistente. 1and acest lucru nu este posibil, se vor utiliza centuri de siguranta legate de un punct fix. ). &e interzice executarea lucrarilor de montaj de pe sc(ele si scari improvizate. #cestea vor fi executate si montate numai de catre dulg(eri, cu respectarea stricta a instructiunilor referitoare la constructia sc(elelor si scarilor, specifice lucrarilor de constructii 6 montaj. ,. In cazul cand tamplaria si diverse materiale se urca la inaltime, in mod mecanizat, legarea sarcinilor se va face de catre persoane autorizate, cu ajutorul cablurilor din otel sau c(ingi din materiale speciale, in stare buna *sa nu fie slabite, inadite, uzate, neverificate etc.+. Prinderea sarcinilor se va face din puncte rezistente, intr4un ec(ilibru perfect. 9. Persoanele care dirijeaza si executa asezarea materialelor manipulate cu instalatiile de ridicat, precum si desprinderea sarcinilor din carligul de ridicare, vor ocupa o pozitie sigura in afara zonei de balans a sarcinii si nu vor interveni decat dupa asezarea sigura a incarcaturii. ;. In timpul operatiilor de spargere a zidariei sau a betoanelor, se vor utiliza oc(elari de protectie, iar la lucrarile de constructii 6 montaj executate in paralel cu alte lucrari, se va utiliza casca de protectie. 15. Pentru scurtarea timpului de lucru pe acoperisuri, care sunt lucrari periculoase, se vor aplica modalitati de executare la sol a lucrarilor de asamblare a diverselor elemnte *ex. la acoperiri cu tabla+ si apoi ridicarea acestora si montarea lor conform planului de lucrari. 11. In scopul prevenirii accidentelor provocate de caderea materialelor de la inaltime, trebuie adoptate masuri de utilizare a unor jg(eaburi pentru evacuarea deseurilor, indepartarea persoanelor din zona periculoasa a cailor pietonale. 12. La acoperirea cladirilor cu tigle, se vor lua masuri de aducere a materialului de acoperit, in cantitati mici ce vor fi asezate in pozitie stabila. -uncitorul va ocupa o pozitie din care sa poata avea o buna stabilitate si usurinta in executarea lucrarilor de fixare a tiglelor. 1". Lucrarile de (idroizolatii cu bitum sau mase plastice, vor fi executate de persoane bine
9

instruite, care sa cunoasca operatiile corecte de topire, lipire si asamblare a acestor materiale. -uncitorii vor purta, in mod obligatoriu, manusi de protectie si bocanci cu talpa din lemn. 1%. In cazuri deosebite, cand lucrarile pe acoperisuri trebuie sa se execute si noaptea, este obligatorie asigurarea conditiilor optime de iluminat la toate punctele de lucru si circulatie. 1'. !aca in timpul executarii operatiilor de montare a tamplariilor si a lucrarilor de montare a acoperisurilor, precum si la lucrarile de (idroizolatii, apar situatii deosebite, periculoase, se vor opri imediat lucrarile si se va trece la luarea masurilor de eliminare a pericolelor, in raport cu situatia de la locul de munca respectiv. I.&$/01$I0.I P/2P/II !E &E10/I$#$E # -0.1II L# L01/#/I !E &0!0/# I. 12.&$/01$II 1. Lucrarile de sudare si taiere a metalelor, in activitatea de constructii, vor fi incredintate numai persoanelor care au implinit varsta de 19 ani, au calificarea corespunzatoare si sunt instruite pe linie de protectie a muncii. 2. $oate lucrarile de sudare, electrica sau oxiacetilenica, se vor executa numai cu aprobarea conducatorului locului de munca si numai dupa cunoasterea documentatiei te(nice, in legatura cu lucrarile ce urmeaza a fi realizate in conditii de deplina securitate. ". 8onele de lucru cu sudura, atat cele fixe cat si cele mobile, vor fi ingradite cu paravane de protectie si vor avea tablite avertizoare. %. La efectuarea lucrarilor de sudare intr4o incapere in care se desfasoara si alte activitati, vor fi luate masuri care sa excluda posibilitatea de actiune a factorilor periculosi si nocivi asupra lucratorilor. '. La locurile de munca unde exista pericolul de cadere de la inaltime, inceperea lucrului este permisa numai dupa atestarea scrisa ca sudorul este apt, din punct de vedere medical, sa lucreze la inaltime. ). 1and lucrarile de sudare se executa la inaltimi mai mari de 1 m, se vor folosi sc(ele rezistente, asigurate impotriva incendiilor. &e vor folosi centuri de siguranta cu frang(ii fixate de constructie. ,. In locurile de munca unde exista pericol de intoxicare, cu diverse gaze, sau de asfixiere, inceperea lucrarilor este permisa numai dupa ventilatia fortata a spatiului. 9. Este interzisa efectuarea lucrarilor de sudura in zona sapaturilor, in cazul cand se constata existenta diferitelor gaze, in vederea prevenirii intoxicatiilor, exploziilor sau incendiilor. ;. Lucrarile cu foc desc(is 6 sudura electrica sau oxiacetilenica 6 ce trebuie executate in locuri cu pericol de incendiu sau explozie, se vor face numai pe baza unui Permis de lucru cu foc , in care se vor stabili masurile de prevenire a situatiilor periculoase de lucru. 15. 1and se sudeaza pe pardosea combustibila, se vor lua masuri de protejare a acesteia cu un strat de nisip, placi de azbest sau tabla metalica, sau va fi umezita cu apa. 11. In cazul executarii lucrarilor de sudura si de taiere cu oxigen, pe sc(ele sau platforme, elementele de constructii, cofrajele si celelalte materiale combustibile din apropiere, vor fi protejate impotriva aprinderii, prin stropire cu apa. 12. &e interzice sudarea pe mese improvizate din butoaie goale de carbid sau lic(ide combustibile, pe lazi sau alte obiecte combustibile. 1". Instalatiile electrice asupra carora se vor executa lucrari de sudura sau taiere oxiacetilenica, vor fi scoase de sub tensiune, luandu4se, totodata, masuri impotriva conectarii accidentale la retea. 1%. :eneratoarele de acetilena transportabile si recipientele 6 butelii de oxigen, se vor
10

aseza la o distanta de cel putin 15 m fata de locul de sudura, precum si fata de orice sursa de foc desc(is, iar distanta dintre generator si butelia de oxigen, va fi de cel putin ' m. 1'. =utoaiele metalice in care se pastreaza carbidul vor fi inc(ise ermetic si se vor feri de umezeala. .u este permisa depozitarea carbidului in locuri in care se executa suduri sau in subsoluri. Este interzis a se depozita butelii de oxigen, impreuna cu butoaie de carbid. 1). /ecipientele 6 butelii incarcate, vor fi amplasate la o distanta de cel putin 1 m fata de corpurile, elementele si conductele neizolate de incalzire centrala si cel putin 15 m fata de locul de sudura, sobe, scantei sau alte surse de foc desc(is. 1,. &e interzice depozitarea recipientelor 6 butelii de oxigen in aer liber, in bataia soarelui, in locuri umede ori cu actiune coroziva. 19. La sudura electrica, pentru protectia impotriva electrocutarii la atingerea electrodului sau a altei parti a circuitului de sudare, instalatiile de sudare in curent alternativ vor fi prevazute cu un dispozitiv care sa intrerupa functionarea in gol a instalatiei. 1;. Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingerea indirecta, datorata tensiunii de alimentare, se va asigura legarea la nul, drept protectie principala, suplimentata prin legare la pamant. 25. Este strict interzis a se atinge electrodul sub tensiune. &c(imbarea electrodului se va face numai cu utilizarea manusilor de sudor, care vor fi complet uscate. 21. &udorii si ajutorii acestora sunt obligati a utiliza ec(ipamentele de protectie si de lucru, prevazute in normative3 4 sudura cu gaze3 salopeta din doc, oc(elari cu vizor colorati, sort, manusi din piele si jambiere7 4 sudura electrica3 salopeta din doc, masca cu sticla filtranta, sort, manusi din piele si jambiere. L01/#/I !E I.>ELI$2/I 1. &e va verifica existenta scarilor de incendiu sau alte scari de acces corespunzatoare, ancorate de constructie, inainte de inceperea lucrarilor. 2. La acoperisurile cu panta mai mare de 2' se vor folosi scari duble cu latimea de cel putin 2' cm sau scari obisnuite cu trepte din sipci rezistentefixate solid pentru a nu se deplasa pe suprafata acoperisului. .u se vor purta (alate, sorturi, imbracaminte cu poale libere si mansete largi, acolo unde exista posibilitatea agatarii. ". &e va verifica rezistenta asterelei si a sarpantei care nu trebuie sa prezinte deformatii sau deteriorari. &e interzice depozitarea si manipularea materialelor direct pe astereala. %. =itumul se va topi numai in utilaje speciale *topitoare de bitum, cazane, masini de topit+. #cestea vor fi amplasate la cel putin '5 m de constructiile de lemn sau depozite. Locul de topire va fi ingradit cu indicatoare de averizare sau interdictie. &e va amenaja un panou P&I in apropierea cazanului de topit, si se vor respecta instructiuni pt. lucrari de izolatii termice, (idrofuge si protectie anticorosive. '. =itumul se va transporta in vase inc(ise cu continutul pana la @ din capacitate. ). Lucratorii avand varsat sub 19 ani nu vor fi admisi la lucrari de izolatii, la acoperisuri, reparatii de invelitori precum si la transportul bitumului fierbinte. -uncitorii vor purta, in mod obligatoriu, manusi de protectie si bocanci cu talpa din lemn.

11

L01/#/I !E 12.&2LI!#/I 1. &ubzidirea fundatiilor sau a peretilor cladirilor se va executa dupa proiect si sub supraveg(erea permanentea a conducatorului lucrarii, iar operatiile premergatoare lucrarilor de consolidare, vor fi prezentate pe faze in proiect. 2. &uportii temporari si sprijinirile vor fi montate sau demontate numai sub supraveg(erea conducatorului lucrarii. &e vor lua masurile de prevenire necesare pentru protectia lucratorilor contra pericolelor datorate fragilitatii si instabilitatii temporare a lucrarii. ". !aca in timpul executiei se constata deplasari sau deformari ale constructiei, se vor lua masuri urgente pentru indepartarea lucratorilor din zona si adapostirea intr4un loc sigur. %. &e interzice continuarea lucrarilor de subzidire daca se constata deformari ale terenului. 1ontinuarea lucrarii se face numai dupa ce terenul a fost consolidat. 12.!01E/E#

12