Sunteți pe pagina 1din 1

BAREM TEST lNlTlAL

Ml3 BAZELE STllNTEl NURSlNGULUl


l. ClNE A FOST FLORANCE NlGHTlNGALE?
2. ROLURlLE AlSTENTULUl MEDlCAL.
3. FUBCTllLE ASlSTENTULUl MEDlCAL.
4. TlPURlLE DE ACTlVlTATl ALE ASlSTENTULUl MEDlCAL.
5. CARE ESTE ORGANlZATlA PROFESlONALA A ASlSTENTlLOR MEDlCALl DlN
ROMANlA Sl DlN EUROPA?
l. Fondatoare a primei scoli de nursing. lntemeietoarea scolii modern de nursing. A
initiat primele ingrijiri centrate pe persoana ingrijita.- 2 puncte
2. Rolurile asistentului medical- practician; cercetare; lider- 2 puncte
3. Functiile asistentuluyi medical:- promovarea sanatatii; pasatrarea sanatatii; alinarea
suferintei;- 2 puncte.
4. Tipurile de activitati ale asistentului medical: delegate-la recomandarea medicului;
independente autonome; interdependente- recomandari interdisciplinare -2 puncte.
5. OAMGAMMR; FEPl- l PUNCT
l PUNCT DlN OFlClU
TOTAL l0 PUNCTE