Sunteți pe pagina 1din 38

Ar c hi va Mol davi

I V (2012)
Revist publicat sub egida
Societii de Studii Istorice din Romnia
This journal is published under the auspices of the
Romanian Society for Historical Studies
Iai
Lucrare aprut graie unei finanri nerambursabile acordate de
Consiliul Judeean Iai potrivit Legii nr. 350/2005
Adresa redaciei
amoldaviae@yahoo.com
Str. Nicolae Gane, nr. 25, Corp C, ap. 18,
cod potal 700110, mun. Iai, jud. Iai, Romnia
Archiva Moldavi
ISSN: 2067-3930
Archiva Moldaviae, vol. IV, 2012, p. 1-546
Cuprins
Abrevieri 23
Studii de istorie
O istorie lung i sinuoas:
relaiile moldovenilor cu otomanii
Mihnea BERINDEI, La rvolte de Ioan Vod et les relations moldavo-
ottomanes, 1538-1574 (II) 27
Moldova de la Est de Prut.
Construcie i dileme identitare, dispute politice
Nicolae CIUBOTARU, Societile naional-culturale i cauza naional
a romnilor basarabeni n primele decenii ale secolului al XX-lea 73
Petru NEGUR, Edificarea naional i cultural n Republica
Autonom Sovietic Socialist Moldoveneasc: premisele unui
naionalism euat 91
Sergiu MUSTEA, Dilemele Republicii Moldova 103
Comunismul romnesc:
ilegalitatea, preluarea puterii, edificarea i prbuirea
tefan BOSOMITU, O poveste dintr-o iarn. Cderea Regionalei
comuniste Dunrea de Jos (ianuarie 1941) 125
Adrian POHRIB, Poliia din oraul Galai sub presiunea ofensivei
comuniste, 1944-1949 153
Mara MRGINEAN, Un nou ora pe harta rii? Cteva consideraii
despre munc i viaa cotidian n Clan, 1950-1965 207
Dennis DELETANT, Revisiting the 1989 Romanian Revolution: Some
Personal Reflections 227
4
Istoria arhivelor. Prezentri de fonduri arhivistice
Ina CHIRIL, Pe urmele unei colecii. Documentele lui Gheorghe
Ghibnescu n Arhivele din Iai 253
Cristina INEGHE, Arhivele Statului din Chiinu i Cernui ntre
evacuarea n Romnia (1944) i restituirea ctre URSS 293
Documente
Alexandru SIMON, Anotimpurile cruciate ale unui rege: documente
milaneze asupra politicii lui Matia Corvin n anul 1475 319
Ctlin BOTOINEANU, colile normale din oraul Iai n perioada
interbelic. Documente 335
Dorin DOBRINCU, Cultele neoprotestante i drepturile omului n
Romnia. Un memoriu din 1977 351
Stelian MNDRU, Ottmar TRAC, Un Raport i contextul evoluiei
scrisului istoric din RSS Moldoveneasc (Bucureti, august 1980) 403
Dezbateri
***
, Exterminare, complicitate, rezisten. Analiza experienelor de tip
sovietic n Romnia i Republica Moldova 427
***
, Republica Moldova de la Perestroika la Independen, 1989-1991 465
Recenzii
Wolfgang Benz, Brigitte Mihok, Holocaustul la periferie. Persecutarea i
nimicirea evreilor n Romnia i Transnistria n 1940-1944,
traducere din limba german de Cristina Grossu-Chiriac, Chiinu,
Editura Cartier, 2010, 384 p. (Liviu Crare) 505
Bartos Zoltn, Naionalizarea n fostul jude Mure. 11 iunie 1948, Cluj-
Napoca, Editura Risoprint, 2009, 372 p. + 1 plan (Peter Moldovan) 511
Marian Moneagu, Petrior Florea, Cornel uc, Lucian Drghici,
Manuel Stnescu, Ghidul Arhivelor Militare Romne, Bucureti,
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2010, 384 p. (Dorin
Dobrincu) 515
5
Note bibliografice
Petronel Zahariuc, Florin Marinescu (editori), Documente romneti din
arhiva mnstirii Xenofon de la Muntele Athos, Iai, Editura Univer-
sitii Alexandru Ioan Cuza din Iai, 2010, 380 p. (Mihai Mrza) 523
Corneliu Istrati (editor), Condica Vistieriei Moldovei din anul 1803, Iai,
Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai, 2010, 417 p.
(Mihai Mrza) 525
Constantin Cojocariu, Judeul Botoani: structuri administrativ-terito-
riale, Botoani, Editura Quadrat, 2008, 467 p. (Ctlin Botoineanu) 528
Viaa tiinific
Cedarea Basarabiei, a nordului Bucovinei i a inutului Hera (iunie 1940)
ntre neputin i iresponsabilitate. O perspectiv romneasc,
expoziie, Bucureti, 21 septembrie 22 decembrie 2010, Chiinu,
14-30 mai 2012 (Dorin Dobrincu) 529
Relaia Stat-Biseric n Europa Central i de Est n perioada 1945-1989.
Instituii i metode, conferin internaional, Oradea, 19-20 octom-
brie 2012 (Dorin Dobrincu) 533
Lista autorilor 539
Archiva Moldaviae, vol. IV, 2012, p. 1-546
Contents
Abbreviations 23
History Studies
A Long and Sinuous History:
the Relations of the Moldovans with the Ottomans
Mihnea BERINDEI, Ioan Vods Revolt and Moldovan-Ottoman
Relations, 1538-1574 (II) 27
Moldova East of the Prut. Construction and Problems of Identity,
Political Disputes
Nicolae CIUBOTARU, The National-Cultural Societies and the National
Cause of the Bessarabian Romanians in the first decades of the
20
th
Century 73
Petru NEGUR, National and Cultural Construction in the Moldavian
Autonomous Soviet Socialist Republic: the Premises of a Failed
Nationalism 91
Sergiu MUSTEA, The Republic of Moldovas Dilemmas 103
Romanian Communism:
Illegality, the Seizure of Power, Construction and Collapse
tefan BOSOMITU, A Winters Tale. The Collapse of the Lower
Danube Communist Regional Organization (January 1941) 125
Adrian POHRIB, The Police of the City of Galai under the Pressure
Exerted by the Communist power, 1944-1949 153
Mara MRGINEAN, A City on Romania's Map? A Few Considerations
about Labor and Everyday Life in Clan, 1950-1965 207
Dennis DELETANT, Revisiting the 1989 Romanian Revolution: Some
Personal Reflections 227
8
The History of Archives. Funds Presentations
Ina CHIRIL, Tracing a Collection. Gheorghe Ghibnescus Documents
in the Archives in Iai 253
Cristina INEGHE, The Archives of Chiinu and Chernovtsy Between
the Eviction to Romania (1944) and the Restitution to USSR 293
Documents
Alexandru SIMON, The Crusader Seasons of a King: Documents on
Matthias Corvinus Policies in the Year 1475 319
Ctlin BOTOINEANU, High Schools in Iai in the Inter-war Period.
Documents 335
Dorin DOBRINCU, Neoprotestant Denominations and Human Rights
in Romania. A 1977 Memorandum 351
Stelian MNDRU, Ottmar TRAC, A Report and the Context of the
Evolution of the Historical Writing from the Soviet Socialist
Republic of Moldavia (Bucharest, August 1980) 425
Debates
***
, Extermination, Complicity, Resistance. The Analysis of the Soviet
Experiences in Romania and Moldova 427
***
, The Republic of Moldova from Perestroika to Independence,
1989-1991 465
Reviews
Wolfgang Benz, Brigitte Mihok, Holocaustul la periferie. Persecutarea i
nimicirea evreilor n Romnia i Transnistria n 1940-1944,
traducere din limba german de Cristina Grossu-Chiriac, Chiinu,
Editura Cartier, 2010, 384 p. (Liviu Crare) 505
Bartos Zoltn, Naionalizarea n fostul jude Mure. 11 iunie 1948, Cluj-
Napoca, Editura Risoprint, 2009, 372 p. + 1 plan (Peter Moldovan) 511
Marian Moneagu, Petrior Florea, Cornel uc, Lucian Drghici,
Manuel Stnescu, Ghidul Arhivelor Militare Romne, Bucureti,
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2010, 384 p. (Dorin
Dobrincu) 515
9
Bibliographic Notes
Petronel Zahariuc, Florin Marinescu (editori), Documente romneti din
arhiva mnstirii Xenofon de la Muntele Athos, Iai, Editura Univer-
sitii Alexandru Ioan Cuza din Iai, 2010, 380 p. (Mihai Mrza) 523
Corneliu Istrati (editor), Condica Vistieriei Moldovei din anul 1803, Iai,
Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai, 2010, 417 p.
(Mihai Mrza) 525
Constantin Cojocariu, Judeul Botoani: structuri administrativ-terito-
riale, Botoani, Editura Quadrat, 2008, 467 p. (Ctlin Botoineanu) 528
Scientific Life
Cedarea Basarabiei, a nordului Bucovinei i a inutului Hera (iunie 1940)
ntre neputin i iresponsabilitate. O perspectiv romneasc,
Exhibition, Bucureti, 21 September 22 December 2010,
Chiinu, 14-30 May 2012 (Dorin Dobrincu) 529
Relaia Stat-Biseric n Europa Central i de Est n perioada 1945-1989.
Instituii i metode, International Conference, Oradea, 19-20 October
2012 (Dorin Dobrincu) 533
List of Authors 539
Archiva Moldaviae, vol. IV, 2012, p. 1-546
Table de matires
Abrviation 23
tudes dhistoire
Une histoire longue et sinueuse:
les relations des Moldaves avec les Ottomans
Mihnea BERINDEI, La rvolte de Ioan Vod et les relations moldavo-
ottomanes, 1538-1574 (II) 27
La Moldavie de lEst de Prut.
Construction et dilemmes identitaires, disputes politiques
Nicolae CIUBOTARU, Les associations nationales culturelles et la
cause nationale des Roumains de Bessarabie dans les premires
dcennies du XX
e
sicle 73
Petru NEGUR, Ldification nationale et culturelle dans la Rpublique
Autonome Sovitique Socialiste de Moldavie: les prmisses dun
nationalisme chou 91
Sergiu MUSTEA, Les dilemmes de la Rpublique de Moldavie 103
Le communisme roumain: lillgalit, la prise du pouvoir, ldification
et lcroulement du rgime
tefan BOSOMITU, Un conte dhiver. La prise de la Rgionale
communiste Le Bas Danube (janvier 1941) 125
Adrian POHRIB, La police de la ville de Galai sous la pression de
loffensive communiste, 1944-1949 153
Mara MRGINEAN, Une nouvelle ville sur la carte du pays? Quelques
considrations sur le travail et la vie quotidienne Clan, 1950-1965 207
Dennis DELETANT, Revisiter la Rvolution roumaine de 1989: quelques
rflexions personnelles 227
12
Histoire des archives. Prsentations des fonds darchives
Ina CHIRIL, Sur les traces dune collection. Les documents de
Gheorghe Ghibnescu dans les Archives de Jassy 253
Cristina INEGHE, Les Archives dtat de Chiinu et Cernui entre
lvacuation en Roumanie (1944) et la restitution lURSS 293
Documents
Alexandru SIMON, Les saisons dun roi crois: documents milanais
concernant la politique de Matia Corvin en 1475 319
Ctlin BOTOINEANU, Les coles normales de la ville de Jassy
pendant la priode de lentre-deux-guerres. Documents 335
Dorin DOBRINCU, Les cultes noprotestants et les droits de lhomme
en Roumanie . Un mmorandum de 1977 351
Stelian MNDRU, Ottmar TRAC, Un Rapport et le contexte de
lvolution de lcriture historique dans la RSS de Moldavie
(Bucarest, aot 1980) 403
Dbats
***
, Extermination, complicit, rsistance. Lanalyse des expriences de
type sovitique en Roumanie et la Rpublique de Moldavie 427
***
, La Rpublique de Moldavie de la Prestroka lIndpendance,
1989-1991 465
Recensions
Wolfgang Benz, Brigitte Mihok, Holocaustul la periferie. Persecutarea i
nimicirea evreilor n Romnia i Transnistria n 1940-1944,
traducere din limba german de Cristina Grossu-Chiriac, Chiinu,
Editura Cartier, 2010, 384 p. (Liviu Crare) 505
Bartos Zoltn, Naionalizarea n fostul jude Mure. 11 iunie 1948, Cluj-
Napoca, Editura Risoprint, 2009, 372 p. + 1 plan (Peter Moldovan) 511
Marian Moneagu, Petrior Florea, Cornel uc, Lucian Drghici,
Manuel Stnescu, Ghidul Arhivelor Militare Romne, Bucureti,
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2010, 384 p. (Dorin
Dobrincu) 515
13
Notes bibliographiques
Petronel Zahariuc, Florin Marinescu (editori), Documente romneti din
arhiva mnstirii Xenofon de la Muntele Athos, Iai, Editura Univer-
sitii Alexandru Ioan Cuza din Iai, 2010, 380 p. (Mihai Mrza) 523
Corneliu Istrati (editor), Condica Vistieriei Moldovei din anul 1803, Iai,
Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai, 2010, 417 p.
(Mihai Mrza) 525
Constantin Cojocariu, Judeul Botoani: structuri administrativ-terito-
riale, Botoani, Editura Quadrat, 2008, 467 p. (Ctlin Botoineanu) 528
Vie scientifique
Cedarea Basarabiei, a nordului Bucovinei i a inutului Hera (iunie 1940)
ntre neputin i iresponsabilitate. O perspectiv romneasc,
Exposition, Bucarest, 21 septembre 22 dcembre 2010, Chiinu,
14-30 mai 2012 (Dorin Dobrincu) 529
Relaia Stat-Biseric n Europa Central i de Est n perioada 1945-1989.
Instituii i metode, Confrence internationale, Oradea, 19-20 octobre
2012 (Dorin Dobrincu) 533
Liste des auteurs 539
Archiva Moldaviae, vol. IV, 2012, p. 1-546
Inhaltsverzeichnis
Abkrzungen 23
Historische Studien
Eine lange und verwickelte Geschichte:
die Beziehungen der Moldauer mit den Osmanen
Mihnea BERINDEI, Die Revolte des Ioan Vod und die moldauisch-
osmanischen Beziehungen, 1538-1574 (II) 27
Die Moldau stlich des Pruth. Identittskonstruktion, Identittsdilemmata,
politische Auseinandersetzungen
Nicolae CIUBOTARU, Die nationalen Kulturgesellschaften und die
nationale Sache der rumnischen Bessarabier in den ersten
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 73
Petru NEGUR, Der nationale und kulturelle Aufbau in der
Moldauischen Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik:
Prmissen eines gescheiterten Nationalismus 91
Sergiu MUSTEA, Dilemmata der Republik Moldau 103
Der rumnische Kommunismus: Illegalitt, Machtbernahme,
Aufbau und Zusammenbruch des Regimes
tefan BOSOMITU, Ein Wintermrchen. Der Sturz der
kommunistischen Regionalorganisation Die untere Donau
(Januar 1941) 125
Adrian POHRIB, Die Polizei der Stadt Galai unter dem Druck der
kommunistischen Offensive, 1944-1949 153
Mara MRGINEAN, Eine neue Stadt auf der Landkarte? Einige
berlegungen zu Arbeit und Alltag in Clan, 1950-1965 207
Dennis DELETANT, Die Rumnische Revolution von 1989 berdenken:
Ein paar persnliche Betrachtungen 227
16
Archivgeschichte. Vorstellung von Archivbestnden
Ina CHIRIL, Auf den Spuren einer Sammlung. Die Dokumente
Gheorghe Ghibnescus in den Archiven von Jassy 253
Cristina INEGHE, Die Staatsarchive von Chiinu und Czernowitz
zwischen der Evakuierung in Rumnien (1944) und der Rckgabe
an die UdSSR 293
Dokumente
Alexandru SIMON, Kreuzzugsjahreszeiten eines Knigs: mailndische
Quellen zur Politik von Matthias Corvinus im Jahre 1475 319
Ctlin BOTOINEANU, Die Oberschulen der Stadt Jassy in der
Zwischenkriegszeit. Dokumente 335
Dorin DOBRINCU, Die neoprotestantischen Kulte und die
Menschenrechte in Rumnien. Ein Memorandum von 1977 351
Stelian MNDRU, Ottmar TRAC, Ein Bericht und der Kontext
der Entwicklung der Geschichtsschreibung in der Sozialistischen
Sowjetrepublik Moldawien (Bukarest, August 1980) 403
Debatten
***
, Auslschung, Komplizenschaft, Widerstand. Eine Analyse der
Erfahrungen sowjetischen Typs in Rumnien und der Republik
Moldau 427
***
, Die Republik Moldau von der Perestrojka zur Unabhngigkeit,
1989-1991 465
Rezensionen
Wolfgang Benz, Brigitte Mihok, Holocaustul la periferie. Persecutarea i
nimicirea evreilor n Romnia i Transnistria n 1940-1944,
traducere din limba german de Cristina Grossu-Chiriac, Chiinu,
Editura Cartier, 2010, 384 p. (Liviu Crare) 505
Bartos Zoltn, Naionalizarea n fostul jude Mure. 11 iunie 1948, Cluj-
Napoca, Editura Risoprint, 2009, 372 p. + 1 plan (Peter Moldovan) 511
Marian Moneagu, Petrior Florea, Cornel uc, Lucian Drghici,
Manuel Stnescu, Ghidul Arhivelor Militare Romne, Bucureti,
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2010, 384 p. (Dorin
Dobrincu) 515
17
Bibliographische Aufzeichnungen
Petronel Zahariuc, Florin Marinescu (editori), Documente romneti din
arhiva mnstirii Xenofon de la Muntele Athos, Iai, Editura Univer-
sitii Alexandru Ioan Cuza din Iai, 2010, 380 p. (Mihai Mrza) 523
Corneliu Istrati (editor), Condica Vistieriei Moldovei din anul 1803, Iai,
Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai, 2010, 417 p.
(Mihai Mrza) 525
Constantin Cojocariu, Judeul Botoani: structuri administrativ-terito-
riale, Botoani, Editura Quadrat, 2008, 467 p. (Ctlin Botoineanu) 528
Wissenschaftliches Leben
Cedarea Basarabiei, a nordului Bucovinei i a inutului Hera (iunie 1940)
ntre neputin i iresponsabilitate. O perspectiv romneasc,
Ausstellung, Bukarest, 21. September 22. Dezember 2010;
Chiinu, 14.-30. Mai 2012 (Dorin Dobrincu) 529
Relaia Stat-Biseric n Europa Central i de Est n perioada 1945-1989.
Instituii i metode, Internationale Tagung Growardein, 19.-20. Oktober
2012 (Dorin Dobrincu) 533
Autorenverzeichnis 539
Archiva Moldaviae, vol. IV, 2012, p. 1-546

C 23

:
, -
, 1538-1574 . (II) 27
. ,

, -

XX 73
,

: 91
, 103
: , ,

, .

( 1941 .) 125
,
, 1944-1949 . 153
, ?
,
1950-1965 . 207
, 1989 .:
227
20
.
, .
253
,
(1944) 293

, :
1475 319
,
. 335
,
. 1977 351
, ,

(, 1980 ) 403

***
, , , .
427
***
, , 1989-1991 . 465

Wolfgang Benz, Brigitte Mihok, Holocaustul la periferie. Persecutarea i


nimicirea evreilor n Romnia i Transnistria n 1940-1944,
traducere din limba german de Cristina Grossu-Chiriac, Chiinu,
Editura Cartier, 2010, 384 p. ( ) 505
Bartos Zoltn, Naionalizarea n fostul jude Mure. 11 iunie 1948, Cluj-
Napoca, Editura Risoprint, 2009, 372 p. + 1 plan (
) 511
Marian Moneagu, Petrior Florea, Cornel uc, Lucian Drghici,
Manuel Stnescu, Ghidul Arhivelor Militare Romne, Bucureti,
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2010, 384 p. (
) 515
21

Petronel Zahariuc, Florin Marinescu (editori), Documente romneti din
arhiva mnstirii Xenofon de la Muntele Athos, Iai, Editura Univer-
sitii Alexandru Ioan Cuza din Iai, 2010, 380 p. ( M) 523
Corneliu Istrati (editor), Condica Vistieriei Moldovei din anul 1803, Iai,
Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai, 2010, 417 p.
( M) 525
Constantin Cojocariu, Judeul Botoani: structuri administrativ-
teritoriale, Botoani, Editura Quadrat, 2008, 467 p. (
) 528

Cedarea Basarabiei, a nordului Bucovinei i a inutului Hera (iunie 1940)
ntre neputin i iresponsabilitate. O perspectiv romneasc,
, , 21 22 2010 ,
, 14-30 2012 ( ) 529
Relaia Stat-Biseric n Europa Central i de Est n perioada 1945-1989.
Instituii i metode, , ,
19-20 2010 ( ) 533
539
Archiva Moldaviae, vol. IV, 2012, p. 23-26
Abrevieri
Arhiva = Arhiva. Organul Societii tiinifice i Literare din Iai
Boabe de Gru = Boabe de Gru. Revist de cultur, Bucureti
Candela = Candela. Revist teologic i bisericeasc, Cernui
Carpica = Carpica. Muzeul de Istorie Bacu
AAR = Analele Academiei Romne, Bucureti
AAR.MN = Analele Academiei Romne. Memorii i Notie, Bucureti
AAR.MSI = Analele Academiei Romne. Memoriile Seciunii Istorice, Bucureti
AAR.MSL = Analele Academiei Romne. Memoriile Seciunii Literare, Bucureti
AARSR = Analele Academiei Republicii Socialiste Romnia, Bucureti
AB = Arhivele Basarabiei
ACNSAS = Arhiva Consiliului Naional pentru Studierea Arhivelor Securitii
AERC-Iai = Arhiva Episcopiei Romano-Catolice Iai
AFTO = Anuarul Facultii de Teologie Ortodox, Universitatea Bucureti
AHR = The American Historical Review
AIIAC = Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie din Cluj, Cluj
AIIAI = Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie A.D. Xenopol, Iai
AIIC = Anuarul Institutului de Istorie din Cluj, Cluj
AIINC = Anuarul Institutului de Istorie Naional din Cluj, Cluj
AIIX = Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol, Iai (fost AIIAI)
AIR = Arhiva Istoric a Romniei (ed. B.P. Hasdeu)
AISC = Anuarul Institutului de Studii Clasice
ALIL = Anuarul de Lingvistic i Istorie Literar, Iai
AM = Arheologia Moldovei
AMAE = Arhivele Ministerului Afacerilor Externe Bucureti
AMM = Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui
AMN = Acta Musei Napocensis
AMP = Acta Musei Porolissensis
AMR = Arhivele Militare Romne (Bucureti, Piteti)
AN-Bacu = Serviciul Judeean Bacu al Arhivelor Naionale
AN-Bihor = Serviciul Judeean Bihor al Arhivelor Naionale
AN-Botoani = Serviciul Judeean Botoani al Arhivelor Naionale
AN-Cluj = Serviciul Judeean Cluj al Arhivelor Naionale
AN-Galai = Serviciul Judeean Galai al Arhivelor Naionale
AN-Iai = Serviciul Judeean Iai al Arhivelor Naionale
ANIC = Serviciul Arhive Naionale Istorice Centrale Bucureti
AnM = Analele Moldovei
ANM-Bucureti = Serviciul Municipiului Bucureti al Arhivelor Naionale
AN-Mehedini = Serviciul Judeean Mehedini al Arhivelor Naionale
AN-Neam = Serviciul Judeean al Arhivelor Naionale Neam
Abrevieri
24
ANR = Arhivele Naionale ale Romniei
ANRM = Arhivele Naionale ale Republicii Moldova
AN-Timi = Serviciul Judeean al Arhivelor Naionale Timi
AN-Vaslui = Serviciul Judeean al Arhivelor Naionale Vaslui
AOSPRM = Arhivele Organizaiilor Social-Politice din Republica Moldova
AP = Analele Parlamentare ale Romniei
AR = Arhiva Romneasc
AR.MSI = Academia Romn. Memoriile Seciunii Istorice, Bucureti
ARBSH = Acadmie Roumaine. Bulletin de la Section Historique
ArchM = Archiva Moldaviae, Iai
Arh. St.-Cernui = Arhiva de Stat din regiunea Cernui
ArhGen = Arhiva Genealogic, Iai
ARMSI = Academia Romn. Memoriile Seciunii Istorice, Bucureti
ARMSL = Academia Romn. Memoriile Seciunii Literare, Bucureti
ARMS = Academia Romn. Memoriile Seciunii tiinifice, Bucureti
AS = Analele Sighet
ASRI = Arhivele Serviciului Romn de Informaii Bucureti
ARS = Arhiva pentru tiina i Reforma Social, Bucureti
AUI = Analele tiinifice ale Universitii Al. I. Cuza, Iai
AT = Arhivele Totalitarismului, Bucureti
ATMI = Arhivele Tribunalului Militar Iai
AUB = Analele Universitii Bucureti, Bucureti
BAR-Bucureti = Biblioteca Academiei Romne, Bucureti
BBRF = Buletinul Bibliotecii Romne din Freiburg
BCIR = Buletinul Comisiei Istorice a Romniei, Bucureti
BCMI = Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureti i Vlenii de Munte
BCU = Biblioteca Central Universitar
BI = Buletin Istoric, Iai
BIFR = Buletinul Institutului de Filologie Romn A. Philippide, Iai
BMI = Buletinul Monumentelor Istorice
BNB = Biblioteca Naional Bucureti
BOR = Biserica Ortodox Romn. Buletinul oficial al Patriarhiei Romne,
Bucureti
BRV = Bibliografia Romneasc Veche
BS = Balkan Studies, Thesaloniki
BSNR = Buletinul Societii Numismatice Romne
CC = Codrul Cosminului. Buletinul Institutului de Istorie i Limb, Univer-
sitatea din Cernui
CC, Serie nou = Codrul Cosminului, Serie nou, Universitatea tefan cel Mare Suceava
CDM = Catalogul documentelor moldoveneti din Arhiva Istoric Central a
Statului (Direcia Arhivelor Centrale)
CDM. S.1 = Catalogul documentelor moldoveneti din Direcia Arhivelor Centrale,
Supliment I (1403-1700)
CDR = Catalogul documentelor rii Romneti din Arhivele Statului (Arhivele
Naionale)
cf. = confer
CI = Cercetri Istorice. Revist de istorie romneasc, Iai
CL = Cercetri Literare
CMRS = Cahiers du Monde Russe et Sovitique
CR = Cuget Romnesc
Abrevieri
25
CvL = Convorbiri Literare
DAD = Dezbaterile Adunrii Deputailor
DEX = DEX. Dicionarul Explicativ al Limbii Romne
DGAS = Direcia General a Arhivelor Statului
DI = Dosarele Istoriei
DIR = Documente privind Istoria Romniei
doc. = document
DR = Dacoromania, Freiburg I. Br.
DRH = Documenta Romaniae Historica
EN = Economia Naional. Revista economic, statistic i financiar, Bucureti
f. = fila, filele
FF = Ft-Frumos. Revist de literatur, art, tiin, via social
FHDR = Fontes Historiae Dacoromanae
GB = Glasul Bisericii, Bucureti
IN = Ioan Neculce, Buletinul Muzeului Municipal Iai
inv. = inventar
JGO = Jahrbcher fr Geschichte Osteuropas
LA = Literatura i Arta
LC = Lumina Cretinului, Iai
LL = Limba i Literatura, Bucureti
LR = Limba Romn, Bucureti
MA = Mitropolia Ardealului
MB = Mitropolia Banatului
MC = Miron Costin. Revist de Mrturii Istorice, Brlad
MCA = Materiale i Cercetri Arheologice
MEF = Moldova n Epoca Feudalismului
MemAnt = Memoria Antiquitatis, Piatra Neam
men. = meniune
MI = Magazin Istoric, Bucureti
MM = Mitropolia Moldovei
MMS = Mitropolia Moldovei i Sucevei, Iai
MO = Mitropolia Olteniei
MOf = Monitorul Oficial, Bucureti
ms. rom. = manuscris romnesc
ms. sl. = manuscris slavon
MSIA = Memoriile Seciei de tiine Istorice i Arheologie a Academiei Romne,
Bucureti
NEdH = Nouvelles tudes dHistoire, Bucureti
nr. = numr
NRR = Noua Revist Romn, Bucureti
op. = opis
p. = pagina, paginile
pach. = pachet
r. = recto
RA = Revista Arhivelor, Bucureti
RdI = Revista de Istorie, Bucureti
REB = Revue des tudes Byzantines, Paris
REI = Revue des tudes Islamiques, Paris
RER = Revue des tudes Roumaines, Paris
RES = Revue des tudes Slaves, Paris
Abrevieri
26
RESEE = Revue des tudes Sud-Est Europennes, Bucureti
RFR = Revista Fundaiilor Regale, Bucureti
RH = Revue Historique, Paris
RHSEE = Revue Historique du Sud-Est Europen, Bucureti
RI = Revista Istoric, Bucureti
RIAB = Revista Istoric Arheologic Bisericeasc, Chiinu
RIAF = Revista pentru Istorie, Arheologie i Filologie, Bucureti
RIR = Revista Istoric Romn, Bucureti
RITL = Revista de Istorie i Teorie Literar, Bucureti
RM = Revista Muzeelor, Bucureti
RMM = Revista Muzeelor i Monumentelor, Bucureti
RRH = Revue Roumaine dHistoire, Bucureti
RSIABC = Revista Societii Istorico-Arheologice Bisericeti din Chiinu, Chiinu
Rsl = Romanoslavica, Bucureti
SAHIR = Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, Bucureti
SAI = Studii i Articole de Istorie, Bucureti
SAMBN = Studia et Acta Musei Nicolae Blcescu
SAO = Studia et Acta Orientalia, Bucureti
SCB = Studii i Cercetri de Bibliologie, Bucureti
SCI = Studii i Cercetri Istorice. Buletin al Institutului de Istorie Naional
A.D. Xenopol, Iai (ultimele din CI, seria veche)
SCIA = Studii i Cercetri de Istoria Artei, Bucureti
SCILF = Studii i Cercetri de Istorie Literar i Folclor, Bucureti
SCIM = Studii i Cercetri de Istorie Medie, Bucureti
SCIV = Studii i Cercetri de Istorie Veche, Bucureti
SCIVA = Studii i Cercetri de Istorie Veche i Arheologie, Bucureti
SCN = Studii i Cercetri de Numismatic, Bucureti
SCI = Studii i Cercetri tiinifice, seria Istorie, Iai
SEER = The Slavonic and East European Review, Londra
SMIC = Studii i Materiale de Istorie Contemporan, Bucureti
SMIM = Studii i Materiale de Istorie Medie, Bucureti
SMMIM = Studii i Materiale de Muzeografie i Istorie Militar
SODF = Sdostdeutsche Forschungen, Mnchen
SOF = Sdost-Forschungen, Mnchen
SRdI = Studii. Revista de Istorie, Bucureti
ST = Studii Teologice, Bucureti
SUBB = Studia Universitatis Babe-Bolyai, Cluj
TC = Teodor Codrescu (revist editat de Gh. Ghibnescu)
TD = Thraco-Dacica, Institutul Romn de Tracologie, Bucureti
tr. = transport
TV = Teologie i Via, Iai
v. = verso
VR = Viaa Romneasc, Iai
Archiva Moldaviae, vol. IV, 2012, p. 539-544
Lista autorilor
Mihnea BERINDEI. A urmat Facultatea de Istorie a Universitii din Bucureti
(1966-1970); i-a terminat studiile la cole Practique des Hautes tudes, VI-me
Section (devenit apoi cole des Hautes tudes en Sciences Sociales EHESS), cu
disertaia susinut n 1972; studii otomane la cole Practique des Hautes tudes, IV-me
Section, i la Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO).
Cercettor la EHESS i la Institut des Sciences Sociale du Politique, CNRS, Paris. A fost
membru al Comisiei Prezideniale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romnia.
Domenii de interes: relaii romno-otomane, politica nord-pontic a Imperiului Otoman,
editarea izvoarelor privind istoria Romniei comuniste, opoziia anticomunist n
Romnia i rile din Europa de Est. Activitate n exilul romnesc anticomunist de la
Paris n anii 1977-1990 (vicepreedinte i purttor de cuvnt al Ligii pentru Aprarea
Drepturilor Omului n Romnia). Publicaii reprezentative: Roumanie, crise et
rpression, dossier de lAlternative, tudes et documents, Paris, 1983 (n colaborare cu
Anne Planche); LEmpire ottoman et les pays roumains, 1544-1545. Etudes et
documents, Paris, d. EHESS Cambridge Mass., Harvard Ukrainian Research
Institute, 1987 (n colaborare cu Gilles Veinstein); coautor al Raportului Final, Comisia
Prezidenial pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romnia, ediie revzut i
mbuntit, Bucureti, Editura Humanitas, 2007 (editori Vladimir Tismneanu, Dorin
Dobrincu i Cristian Vasile); Istoria comunismului din Romnia. Documente. Perioada
Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1965), Bucureti, Editura Humanitas, 2009 (editor
mpreun cu Dorin Dobrincu i Armand Gou); Istoria comunismului din Romnia,
volumul II, Documente Nicolae Ceauescu (1965-1971), Iai, Editura Polirom, 2012
(editor mpreun cu Dorin Dobrincu i Armand Gou). Editor sau coautor al mai multor
volume de istorie contemporan; a publicat n reviste de specialitate i n volume
colective cca 20 de studii bazate pe documente inedite din arhivele otomane, precum i
zeci de articole privind situaia din Romnia comunist.
tefan BOSOMITU. Doctor al Facultii de Istorie a Universitii Alexandru Ioan Cuza
din Iai, cu o lucrare biografic despre liderul comunist Miron Constantinescu.
Cercettor la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului i Memoria Exilului
Romnesc, Bucureti. Domenii de interes: biografiile nomenclaturii, istoria comu-
nismului romnesc interbelic, intelectualii i regimul comunist, istoria tiinelor.
Publicaii recente: Spectrele lui Dej. Incursiuni n biografia i regimul unui dictator,
Iai, Editura Polirom, 2012 (coordonator mpreun cu Mihai Burcea); Mihail Roller. O
scurt biografie, n Identitate, social i cotidian n Romnia comunist, Anuarul
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului i Memoria Exilului Romnesc,
vol. VII, 2012, p. 19-65 (mpreun cu Mihai Burcea).
Lista autorilor
540
Ctlin BOTOINEANU. Doctor al Facultii de Istorie a Universitii Alexandru Ioan
Cuza din Iai, cu tema Universitatea din Iai n perioada interbelic. Profesorii i
viaa politic. Arhivist la Arhivele Naionale Iai. Domenii de interes: istoria
intelectualilor, a nvmntului i a spaiului universitar, arhivistic. Publicaii recente:
Ordinea juritilor la Universitatea din Iai. Recrutarea corpului profesoral al
Facultii de Drept n primii ani interbelici, n AIIX, tom XLIX, 2012, p. 315-339;
Vera Myller, prima femeie profesor universitar din Romnia. n jurul numirii sale la
Universitatea din Iai, n Historia Universitas Iassiensis, II, 2011, p. 59-75;
Instituia rectoratului. Alegerile pentru funcia de rector, 1860-1940, n Gheorghe
Iacob, Alexandru Florin Platon (coordonatori), Istoria Universitii din Iai, Iai,
Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza, 2010, p. 419-450.
Liviu CRARE. Doctorand la Institutul de Istorie George Bariiu din Cluj-Napoca;
absolvent al masteratului Istoria evreilor i ebraistic, la Facultatea de Istorie a
Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai. Domenii de interes: istoria politic i
social a Romniei n secolul XX, cu accent asupra Holocaustului din Romnia,
minoritile etnice din Romnia ntre 1918-1944, comunism i postcomunism, dinamica
relaiilor internaionale. Publicaii recente: Evreii din ghetoul Chiinu. Studiu de caz:
masacrul de la Ghidighici (august 1941), n Holocaust. Studii i cercetri, vol 1/2011,
2011, p. 74-83; Concluziile Comisiei de anchet pentru cercetarea neregulilor
svrite cu ocazia evacurii evreilor din Cernui (1941), n Anuarul Institutului de
Istorie George Bariiu, 2011, p. 251-274; Aspecte privind Holocaustul din Romnia.
Evreii din Cernui i steaua galben, n Sorin Radu i Vasile Ciobanu (coordonatori),
Partide politice i minoriti naionale din Romnia n secolul XX, Sibiu, Universitatea
Lucian Blaga, 2009, p. 212-222.
Ina CHIRIL. Absolvent a cursurilor de studii aprofundate ale Facultii de Istorie a
Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai, cu specializarea Istoria izvoarelor antice
i medievale. Arhivist la Arhivele Naionale Iai. Domenii de interes: arhivistica, elite
i istoria instituiilor culturale. Publicaii recente: Colecia Gheorghe Ghibnescu
perspectiva unor noi teme de cercetare. Prezentare de fond, n Acta Bacoviensia.
Anuarul Arhivelor Naionale Bacu, VII, 2012, p. 417-436; Societatea cultural,
istorico-arheologic Muzeul oraului Iai. Destinul unei instituii uitate, n Ioan
Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei (serie nou), XVI-XVIII, 2010-2012,
p. 177-208.
Nicolae CIUBOTARU. Doctor n istorie la Facultatea tiinelor umaniste a Universitii
M. V. Lomonosov, Moscova. Confereniar la Facultatea de Istorie i Etnopedagogie a
Universitii Pedagogice de Stat Ion Creang din Chiinu. Domenii de interes: istoria
Basarabiei n epoca modern, micarea naional din Basarabia (1812-1917), diferendul
transnistrean i evoluia acestuia. Publicaii recente: Afirmarea curentului naional
romnesc n Basarabia (1859-1917), n Sorin ipo, Mircea Brie, Florin Sfrengeu,
Ion Gumeni (coordonatori), Frontierele spaiului romnesc n context european, Oradea,
Editura Universitii din Oradea, Chiinu, Editura Cartdidact, 2008, p. 315-333; Rolul
presei naionale n propagarea idealurilor romnilor basarabeni, n Romnii din afara
granielor rii. Iai Chiinu: legturi istorice, Iai, Casa Editorial Demiurg,
2008, p. 409-435; Romnii de la Est. Rzboiul de pe Nistru, Bucureti, Ager Econo-
mistul, 2004 (coautor); circa 60 de articole tiinifice i publicistice n domeniul istoriei.
Lista autorilor
541
Dennis DELETANT. Visiting Ion Raiu Professor de Studii Romneti la Georgetown
University, Washington, DC. A fost profesor de Studii Romneti la School of Slavonic
and East European Studies, University College, Londra (1969-2011) i la University of
Amsterdam (2003-2010). n 1988 a fost declarat persona non grata de ctre autoritile
romne, ca urmare a comentariilor sale critice fa de regimul Ceauescu n publicaii
britanice i la radiodifuziune. n 1990 a fost coorganizator al British Book Appeal
pentru ajutarea Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureti distrus ntr-un
incendiu n timpul revoluiei din decembrie 1989 , ceea ce a presupus trimiterea a
400.000 de volume ntre ianuarie-aprilie 1990. Implicat n numeroase proiecte care
priveau acordarea de expertiz autoritilor britanice asupra rilor postcomuniste. Autor
al mai multor monografii i volume de studii despre istoria recent a Romniei, printre
care: Ion Antonescu. Hitlers Forgotten Ally, London, New York, 2006 (i traducere n
romn: Aliatul uitat al lui Hitler. Ion Antonescu i regimul su, 1940-1944, Bucureti,
Editura Humanitas, 2008); Communist Terror in Romania: Gheorghiu-Dej and the
Police State, 1948-1965, London, New York, 1999 (i traducere n romn: Teroarea
comunist n Romnia. Gheorghiu-Dej i statul poliienesc, 1948-1965, Iai, Editura
Polirom, 2001); Ceauescu and the Securitate: Coercion and Dissent in Romania, 1965-89,
London, New York, 1996 (i traducere n romn: Ceauescu i Securitatea. Constrngere
i disiden n Romnia anilor 1965-1989, Bucureti, Editura Humanitas, 1998);
Romania under Communist Rule, Bucharest, 1998 (i traducere n romn: Romnia sub
regimul comunist, ediia a III-a, Bucureti, Fundaia Academia Civic, 2010).
Dorin DOBRINCU. Doctor al Facultii de Istorie a Universitii Alexandru Ioan Cuza
din Iai, cu tema Rezistena armat anticomunist din Romnia (1944 nceputul
anilor 60). Cercettor la Institutul de Istorie A. D. Xenopol din Iai; director al
Centrului de Studii asupra Comunismului i Postcomunismului, Facultatea de Istorie a
Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai. Domenii de interes: istoria politic i
social a Romniei contemporane, cu precdere n timpul celui de-al Doilea Rzboi
Mondial, Holocaustul, perioada comunist ocupaia sovietic, nceputurile regimului
comunist, rezistena armat anticomunist, colectivizarea agriculturii, Gulagul romnesc,
exilul romnesc postbelic , memoria fascismului i comunismului; istoria cretinismului
din Romnia, n special relaiile stat-biseric, naionalismul religios, represiunea
comunist asupra Bisericii i istoria comunitilor protestante romneti; editarea
documentelor contemporane, istoria oral. Publicaii recente: Istoria comunismului din
Romnia, volumul II, Documente Nicolae Ceauescu (1965-1971), Iai, Editura
Polirom, 2012 (editor mpreun cu Mihnea Berindei i Armand Gou); Istoria comu-
nismului din Romnia. Documente. Perioada Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1965),
Bucureti, Editura Humanitas, 2009 (editor mpreun cu Mihnea Berindei i Armand
Gou); Transforming Peasants, Property and Power. The collectivization of agriculture
in Romania, 1949-1962, Budapest New York, Central European University Press,
2009 (editor mpreun cu Constantin Iordachi); editor sau coautor al altor volume de
istorie contemporan; aproape 100 de studii publicate n reviste de specialitate i n
volume colective.
Mara MRGINEAN. Doctorand la Institutul de Istorie George Bariiu din Cluj-
Napoca, cu tema Procesul de urbanizare n centrele industriale Hunedoara i Clan,
1945-1968. Domenii de interes: cultura vizual a rzboiului rece, estetic i moder-
nizare n Europa secolului XX i istorie social. Publicaii recente: Importing Words to
Lista autorilor
542
Build a City: Socialist Modernization of Hunedoara between Architects Designs and
Politicians Projects, 1950-1952, n Caietele Echinociu, 19 (2010), p. 22-34; Indus-
trializare i urbanizare. Studiu de caz: Hunedoara, n tefan Bosomitu, Mihai Burcea
(coordonatori), Spectrele lui Dej. Incursiuni in biografia i regimul unui dictator, Iai,
Editura Polirom, 2012, p. 321-336; Reconstrucia n Romnia postbelic. Aspecte
urbanistice, 1944-1948, n Luciana M. Jinga (coordonator), Identitate, social i cotidian
n Romnia comunist, Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului i
Memoria Exilului Romnesc, vol. VII, 2012, p. 173-197.
Stelian Arcadie MNDRU. Doctor n istorie. Studii superioare: Facultatea de
Istorie-Filosofie a Universitii Babe-Bolyai din Cluj-Napoca; Etvs Lornd
Tudomnyegyetem, Budapest, Blcsszettudomnyi Kar. Cercettor tiinific I la
Institutul de Istorie George Bariiu din Cluj-Napoca. Domenii de interes: bibliografia
istoric i istoriografia romneasc, scrisul istoric transilvan i Institutul de Istorie
Naional din Cluj n epoca interbelic, relaii culturale romno-maghiare n perioada
contemporan. Publicaii recente: Bibliografia Istoric a Romniei, vol. XIII (2009-2010),
Bucureti, Editura Academiei Romne, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2011 (coautor
i coordonator); Bibliotheca Rerum Transsilvaniae, n Arnold Suppan (editor),
Auflsung historische Konflikte im Donauraum. Festschrift fr Ferenc Glatz zum 70.
Geburtstag, Budapest, Akadmiai Kiad, 2011, p. 517-528; ntre tiin i politic.
Fritz Valjavec i corespondenii si romni (1935-1944) / Zwischen Wissenschaft und
Politik. Fritz Valjavec`s Briefwechsel mit Rumnischen Gelehrten (1935-1944), Cluj,
Academia Romn, Centrul de Studii Transilvane, 2010 (coautor).
Mihai MRZA. Doctor al Facultii de Istorie a Universitii Alexandru Ioan Cuza din
Iai, cu tema Constantin Cehan Racovi, domn al rii Moldovei (1749-1753, 1756-1757).
Arhivist la Arhivele Naionale Iai. Domenii de interes: societatea, economia, admi-
nistraia, demografia rilor Romne n secolul al XVIII-lea, genealogia familiilor
boiereti din Moldova, istoria bisericii din Moldova n secolele XVII-XIX, heraldica,
sigilografia, arhivistica. Publicaii recente: Averea lui Ioni Cantemir dup un catastif
din 1755, n AIIX, XLIX/2012, p. 409-437; Socotelile vistiernicului Toader Palade cu
diecii de vistierie, dup un catastif de la mijlocul secolului al XVIII-lea, n Ioan
Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei (serie nou), XVI-XVIII/2010-2012,
p. 115-135; Constantin Cehan Racovi voievod i Mnstirea Putna, n Analele
Putnei, VI, 2010, 1, p. 143-174.
Peter MOLDOVAN. Doctor al Facultii de Istorie i Patrimoniu a Universitii
Lucian Blaga din Sibiu, cu tema 1848-1849 n Transilvania central. Micrile
revoluionare i rzboiul civil. Arhivist la Arhivele Naionale Mure. Domenii de
interes: istoria instituiilor, arhivistic, revoluia de la 1848/1849 n Transilvania.
Publicaii recente: Pace i Rzboi. 1848/49 n Transilvania central. Micrile revolu-
ionare i rzboiul civil, Cluj-Napoca, Presa Universitar Clujean, 2008; Akten und
Urkunden zur Geschichte der Siebenbrger Sachsen im Kreisstaatsarchiv von Neumarkt
am Mieresch, in Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts fr Kultur und
Geschichte der Deutschen in stlichen Europa, Band 18/2010, Munich, 2011, p. 167-175;
Date privind reglementarea regimului proprietii populaiei germane din Romnia n
anii 1944-1948, n Vasile Ciobanu, Flavius Solomon, Sorin Radu (coordonatori),
Partide politice i minoriti naionale din Romnia n secolul XX, vol. 6, Cluj-Napoca,
2011, p. 53-64.
Lista autorilor
543
Sergiu MUSTEA. Doctor al Facultii de Istorie a Universitii Alexandru Ioan Cuza
din Iai, cu tema Populaii i culturi n spaiul pruto-nistrean n secolele VIII-IX. Decan al
Facultii de Istorie i Etnopedagogie a Universitii Pedagogice de Stat Ion Creang
din Chiinu; preedinte al Asociaiei Naionale a Tinerilor Istorici din Moldova; fost
vicepreedinte al Comisiei pentru Studierea i Aprecierea Regimului Comunist Totalitar
din Republica Moldova (2010). Domenii de interes: arheologia i istoria evului mediu
timpuriu, protecia patrimoniului cultural i analiza manualelor colare de istorie.
Coordonator al mai multor volume, printre care seriile de monografii ANTIM i
Documente i Istorii Necunoscute. Publicaii recente: Tratatul de Pace de la Bucureti
din 1812. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de ctre Imperiul Rus. Materialele
conferinei internaionale, Chiinu, 26-28 aprilie 2012, Culegere de studii, Chiinu,
Editura Pontos, 2012 (coordonator); Fr termen de prescripie. Aspecte ale investigrii
crimelor comunismului n Europa, Chiinu, Editura Cartier, Colecia Cartier istoric,
2011 (coordonator mpreun cu Igor Cau); Educaia istoric ntre discursul politic i
identitar n Republica Moldova, Chiinu, Editura Pontos, 2010.
Petru NEGUR. Doctor n sociologie la cole des Hautes tudes en Sciences Sociales,
Paris, cu tema Nationale par la forme, socialiste par le contenu. Littrature et politique
en Bessarabie roumaine et Moldavie sovitique durant la priode stalinienne. Lector la
Facultatea de Istorie i Etnopedagogie a Universitii Pedagogice de Stat Ion Creang
din Chiinu; coordonator al Academic Fellowship Program (program al Open Society
Foundations) n Moldova; preedinte al Forumului de Studii Interdisciplinare Plural
(ONG), Chiinu. Publicaii recente: Ni hros, ni tratres. Les crivains moldaves face
au pouvoir sovitique sous Staline, Paris, LHarmattan, 2009; Die Moldauische Autonome
Sozialistische Sowjetrepublik (1924-1940), n Klaus Bochmann, Vasile Dumbrava,
Dietmar Mller, Victoria Reinhardt (editori), Handbuch: Republik Moldova, Leipzig,
Leipziger Universitatsverlag, 2012, p. 78-86; Un exemple de dstalinisation sous Staline:
Les tentatives dautonomie des crivains moldaves, n Rose-Marie Lagrave (editor),
Fragments de communisme, Paris, Edition de lEHESS, 2010; autor al mai multor
articole de sociologie i istorie social (a culturii i a nvmntului n Basarabia,
Transnistria, URSS, Romnia n secolul XX) n reviste romneti i internaionale de
specialitate.
Adrian POHRIB. Doctor al Facultii de Istorie a Universitii Alexandru Ioan Cuza
din Iai, cu tema Din istoria Poliiei Romne. Poliia oraului Galai ntre anii 1903 i
1949. ef al Serviciului Judeean Galai al Arhivelor Naionale ale Romniei. Domenii
de interes: istoria instituiilor, ndeosebi a Poliiei. Publicaii recente: Poliia glean
n timpul rezidenei regale a inutului Dunrea de Jos, n Acta Bacoviensa. Anuarul
Arhivelor Naionale Bacu, vol. III, 2008, p. 164-196; Consideraii privind poliistul
interbelic, n Acta Bacoviensa. Anuarul Arhivelor Naionale Bacu, vol. V, 2010,
p. 325-336; Inspectoratul Regional de Poliie Dunrea de Jos (1938-1948) prezentare
de fond arhivistic, n Acta Bacoviensa. Anuarul Arhivelor Naionale Bacu, vol. V,
2010, p. 471-480.
Alexandru SIMON. Doctor al Facultii de Istorie a Universitii Babe-Bolyai din
Cluj-Napoca, cu tema Europa Central-Rsritean i ideea de Poart a Cretintii
(1456-1526). Cercettor la Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca. Domenii de
interes: geopolitic (medieval i modern), cruciada trzie (ideologii i surse),
Lista autorilor
544
formarea identitilor etnice i confesionale (cercetri arheologice inter-disciplinare i
analize genetice), geografii simbolice. Publicaii recente: Between Worlds (= Mlanges
dHistoire Gnrale), NS, 1-2, Cluj-Napoca, Romanian Academy, Center for
Transylvanian Studies, 2007-2009 (editor); Emperor Sigismund and the Orthodox
World (= Denkschriften der sterreichischen Akademie der Wissenschaften, CDIX),
Wien, Verlag der sterreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010 (coeditor);
Matthias Corvinus und seine Zeit: Europa am bergang vom Mittelalter zur Neuzeit
zwischen Wien und Konstantinopel (= Denkschriften der sterreichischen Akademie
der Wissenschaften, CDX), Wien, Verlag der sterreichischen Akademie der
Wissenschaften, 2011 (coeditor).
Ottmar TRAC. Doctor al Facultii de Istorie i Filosofie a Universitii Babe-Bolyai
din Cluj-Napoca, cu tema Relaiile politico-militare romno-germane, septembrie 1940
august 1944. Cercettor n cadrul Institutului de Istorie George Bariiu din Cluj-Napoca.
Cadru didactic asociat la Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de
Istorie-Filozofie. Domenii de interes: Romnia n relaiile internaionale (1933-1944),
relaii romno-germane (1933-1944), relaii romno-maghiare i problema Transilvaniei
(1933-1947), Holocaustul n Romnia (1940-1944), regimul comunist n Romnia.
Publicaii recente: Chestiunea evreiasc n documente militare romne. 1941-1944,
Iai, Editura Institutul European, 2010 (editor); Bibliografia istoric a Romniei, vol. XIII
(2009-2010), Bucureti, Editura Academiei Romne, Cluj-Napoca, Editura Argonaut,
2011 (mpreun cu Mihaela Bedecean, Mircea Birtz, Monica-Gabriela Culic, Stelian
Mndru, Lucia Turc, Attila Varga); Romnia Republica Federal Germania, vol. I,
nceputul relaiilor diplomatice: 1966-1967, Bucureti, 2009 (editor mpreun cu
Dumitru Preda i Claudiu Florian); numeroase articole n reviste i publicaii de
specialitate.
Cristina INEGHE. Doctor al Institutului de Istorie George Bariiu din Cluj-Napoca,
cu tema Problema Maramureului istoric. 1918-1923. ef al Serviciului Judeean Ilfov
al Arhivelor Naionale ale Romniei. Domenii de interes: istorie, arhivistic. Publicaii
recente: Dezmembrarea Maramureului istoric: decizii politice, reacii i consemnri n
mrturii contemporane. (1919-1923), Bucureti, 2009; File din istoria Ilfovului.
Atestri documentare. 1407-1637, Bucureti, 2007 (coordonator); Arhivele nfruntnd
vremurile. Mrturii documentare, Bucureti, Arhivele Naionale ale Romniei, 2006
(coeditor).
n atenia colaboratorilor
Archiva Moldaviae este o revist cu specific istoric i arhivistic, cu apariie anual, n
cadrul creia materialele sunt redate n limba romn sau n limbi de circulaie internaional. Ea
urmrete s aduc n circuitul tiinific studii savante i surse inedite, n special documente de
arhiv, referitoare n principal la trecutul Moldovei, precum i la Romnia modern i contem-
poran. Perspectivele integratoare, raportrile la istoria Europei centrale-estice i vor gsi un loc
binemeritat n paginile revistei. Publicaia se adreseaz n mod deosebit istoricilor i arhivitilor,
dar ea este declarat deschis pentru cercettori din cmpuri variate de cunoatere, care apeleaz
(i) la documentele pstrate n arhive publice sau private ori n biblioteci.
Archiva Moldaviae cuprinde urmtoarele rubrici:
Studii de istorie (care se bazeaz pe surse diverse, inclusiv documente de arhiv);
Documente (publicare de documente, cuprinznd att transcrierea textului original, ct i
n cazul documentelor n alte limbi traducerea sa n limba romn, nsoite de studii
introductive, note etc.);
tiine auxiliare ale istoriei (paleografie, diplomatic, genealogie, heraldic, sigilografie etc.);
Prezentri de fonduri (descrieri de fonduri i colecii arhivistice deinute de instituii
publice sau de persoane private);
Studii de arhivistic (teorie i practic arhivistic, istoria Arhivelor);
Restitutio (introducerea n circuitul tiinific a unor materiale realizate de istorici,
arhiviti etc. care, n urma dispariiei autorilor, nu au mai apucat s vad lumina tiparului);
Dezbateri (discuii, polemici, conform regulilor academice);
Recenzii i Note bibliografice (sunt seciuni destinate recenzrii, prezentrii unor lucrri
de istorie, arhivistic etc.);
Viaa tiinific (prezentri ale unor conferine, simpozioane, dezbateri, expoziii etc.,
desfurate pe teme de istorie i/sau arhivistic).
Condiiile tehnice de publicare:
Textele (redate cu semne diacritice) vor fi trimise redaciei n format Word, Times New
Roman, corp de liter 12 pentru text, 10 pentru notele de subsol, distana dintre rnduri 1,5.
Eventuale materiale auxiliare (e.g., fotografii) vor fi expediate n format JPG, 300 dpi.
Studiile nu trebuie s depeasc, pe ct posibil, 15.000 de cuvinte, respectiv 85.000 de
semne grafice (fr spaii) (= circa 30 de pagini format A4). n cazul studiilor mai mari, redacia
poate recurge la publicarea lor n dou sau trei pri. Studiile vor fi nsoite de un rezumat redat
att n limba romn, ct i n limba englez (ori n francez sau german); lungimea rezumatului
poate varia ntre 400 i 800 de cuvinte. Titlul studiului va fi tradus n limba englez, la fel ca i
5-10 cuvinte cheie care privesc coninutul textului. Notele vor fi trecute n subsolul paginii
(footnote), cu numerotare automat (auto number).
Recenziile nu vor depi 3.000 de cuvinte, respectiv 22.000 de semne grafice (fr spaii)
(= circa 6 pagini format A4); notele bibliografice nu vor depi 1.500 de cuvinte, respectiv 11.000 de
semne grafice (fr spaii) (= circa 3 pagini format A4); este preferabil ca, ataat recenziei/notei
bibliografice, s figureze i o fotografie a coperii 1 a lucrrii recenzate, n format JPG, 300 dpi.
Autorii vor trimite o not autobiografic (de circa 200-250 de cuvinte) care va conine:
prenumele i numele; facultatea i universitatea/institutul unde a fost susinut doctoratul, titlul
tezei (doctoranzii vor trece instituia unde urmeaz stagiul de pregtire a tezei i titlul acesteia; n
cazul cercettorilor nenscrii ntr-un program doctoral se va preciza facultatea absolvit); afilierea
instituional; domenii de interes; publicaii recente (trei cri sau studii aprute n ultimii 5-6 ani).
Cei interesai s publice n revista noastr sunt rugai s transmit materialele, n format
electronic, pe adresa electronic amoldaviae@yahoo.com sau pe adresa Str. Nicolae Gane, nr. 25,
Corp C, ap. 18, cod potal 700110, mun. Iai, jud. Iai, Romnia, cu precizarea: pentru redacia
Archiva Moldaviae.
Revista folosete sistemul peer review pentru selecia final a materialelor publicabile.
Manuscrisele trimise redaciei i nepublicate nu se returneaz.
Responsabilitatea pentru coninutul textelor revine n exclusivitate autorilor.
Echipa editorial Archiva Moldaviae