Sunteți pe pagina 1din 6

LEGE Nr. 202 din 9 noiembrie 1998 *** Republicat privind organizarea onitorului !

"icial al Rom#niei Text n vigoare ncepnd cu data de 30 iunie 2012 REALIZATOR: CO !A"IA #E I"$OR ATIC% "EA & Text actua'i(at prin produ)u' in*or+atic 'egi)'ativ LE, E,!ERT n -a(a acte'or nor+ative +odi*icatoare. pu-'icate n onitoru' O*icia' a' Ro+niei. !artea I. pn/ 'a 30 iunie 20120 Act de baz #B$ Legea nr0 20211223. repu-'icat/ n onitoru' O*icia' a' Ro+niei. !artea I. nr0 450 din 3 iu'ie 2002 Acte modificatoare #M1$ Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu'ui nr0 3812012 odi*ic/ri'e 9i co+p'et/ri'e e*ectuate prin actu' +odi*icator )unt )cri)e cu *ont ita'ic0 :n *a6a *iec/rei +odi*ic/ri )au co+p'et/ri e)te indicat actu' nor+ativ care a e*ectuat +odi*icarea )au co+p'etarea re)pectiv/. n *or+a #M10 #CIN NOT: Reproduce+ +ai ;o) prevederi'e art0 I 9i art0 III din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu'ui nr0 3812012 <#M1=0 #M1 >ART0 I <1= Regia Autono+/ ?? onitoru' O*icia'@@. care *unc6ionea(/ )u- autoritatea Ca+erei #eputa6i'or. )e reorgani(ea(/ ca regie autono+/ )u- autoritatea 7uvernu'ui Ro+niei. exercitat/ prin Aecretariatu' 7enera' a' 7uvernu'ui0 <2= Regia Autono+/ ?? onitoru' O*icia'@@ e)te per)oan/ ;uridic/ care de)*/9oar/ activitate de intere) pu-'ic na6iona' 9i *unc6ionea(/ pe -a(/ de ge)tiune econo+ic/ 9i autono+ie *inanciar/0> #M1 >ART0 III <1= !n/ 'a ap'icarea prevederi'or Ordonan6ei de urgen6/ a 7uvernu'ui nr0 10212011 privind guvernan6a corporativ/ a ntreprinderi'or pu-'ice. prin ordin a' )ecretaru'ui genera' a' 7uvernu'ui )e nu+e9te Con)i'iu' de ad+ini)tra6ie a' Regiei Autono+e ?? onitoru' O*icia'@@. co+pu) din 2 +e+-ri. dintre care unu' e)te directoru' genera' a' Regiei 9i pre9edinte a' con)i'iu'ui de ad+ini)tra6ie0 <2= #in Con)i'iu' de ad+ini)tra6ie a' Regiei Autono+e ?? onitoru' O*icia'@@ *ac parte. n +od o-'igatoriu. un repre(entant a' Aecretariatu'ui 7enera' a' 7uvernu'ui. un repre(entant a' #eparta+entu'ui pentru Re'a6ia cu !ar'a+entu' 9i un repre(entant a' ini)teru'ui $inan6e'or !u-'ice0> #B %&'()!L*L ( +i,pozi-ii generale &R). 1
1

onitorul !"icial al Rom#niei e,te publica-ia o"icial a ,tatului rom#n. /n care ,e public actele prevzute de %on,titu-ie. de prezenta lege 0i de alte acte normative. #M1 &R). 2 Editoru' onitoru'ui O*icia' a' Ro+niei e)te 7uvernu' Ro+niei0 #M1 &R). 1 <1= Editarea onitoru'ui O*icia' a' Ro+niei con)tituie un )erviciu pu-'ic a)igurat de c/tre Regia Autono+/ > onitoru' O*icia'>. care *unc6ionea(/ )u- autoritatea 7uvernu'ui Ro+niei. exercitat/ prin Aecretariatu' 7enera' a' 7uvernu'ui0 #B 223 (maginea 0i "ormatul. con,acrate. ale publica-iei 4 onitorul !"icial al Rom#niei4 cuprin,e /n ane5a la prezenta lege ,unt prote6ate de lege. %&'()!L*L (( 7tructura onitorului !"icial al Rom#niei &R). 8 onitorul !"icial al Rom#niei cuprinde 9 pr-i. ,tructurate /n "unc-ie de natura actelor ,upu,e publicrii. &R). : ;n 'artea ( ,e public urmtoarele categorii de acte$ &. actele 6uridice ale 'arlamentului$ a3 legile. <otr#rile 0i mo-iunile= b3 <otr#rile 0i mo-iunile celor dou %amere ale 'arlamentului= >. actele cu caracter politic ale 'arlamentului 0i ale celor dou %amere= %. actele birourilor permanente ale %amerei +eputa-ilor 0i 7enatului. potrivit legii= +. decizii ale pre0edin-ilor %amerei +eputa-ilor 0i 7enatului= E. actele 're0edintelui Rom#niei$ a3 decretele= b3 me,a6ele 0i alte acte adre,ate 'arlamentului= ?. actele Guvernului$ a3 <otr#rile. cu e5cep-ia celor care au caracter militar= b3 ordonan-ele emi,e /n temeiul unei legi ,peciale de abilitare= c3 ordonan-ele de urgen-= d3 declara-iile de politic general 0i alte a,emenea declara-ii= G. deciziile primului@mini,tru. potrivit legii= A. actele normative ale organelor de ,pecialitate ale admini,tra-iei publice centrale din ,ubordinea Guvernului. potrivit competen-ei lor ,tabilite prin lege. adoptate /n vederea organizrii e5ecutrii legii= (. actele normative adoptate de autorit-ile admini,trative autonome 0i de alte autorit-i publice. potrivit competen-ei lor con"erite prin lege. /n vederea organizrii e5ecutrii legii= B. deciziile. <otr#rile 0i avizele %ur-ii %on,titu-ionale= C. acte ale plenului %on,iliului 7uperior al agi,traturii. potrivit legii= L. deciziile pronun-ate de 7ec-iile *nite ale ;naltei %ur-i de %a,a-ie 0i Bu,ti-ie. ca urmare a ,olu-ionrii recur,urilor /n intere,ul legii=
2

. deciziile 0i <otr#rile %ur-ii Europene a +repturilor !mului. pronun-ate /n cazurile /n care ,tatul rom#n are calitatea de p#r#t= N. actele normative adoptate de per,oane 6uridice @ altele dec#t autorit-ile publice @ care au "o,t abilitate prin lege , a,igure e5ecutarea unor legi= !. alte acte care. potrivit unor di,pozi-ii legale. ,e public /n 'artea ( a onitorului !"icial al Rom#niei. &R). D ;n 'artea a ((@a ,e public$ &. ,tenogramele 0edin-elor %amerei +eputa-ilor 0i 7enatului= >. ,tenogramele 0edin-elor comune ale %amerei +eputa-ilor 0i 7enatului= %. ,intezele lucrrilor comi,iilor permanente ale %amerei +eputa-ilor 0i 7enatului= +. rapoartele 0i drile de ,eam prezentate 'arlamentului de ctre autorit-ile publice. potrivit %on,titu-iei ,au altor legi. dup dezbaterea ace,tora de ctre 'arlament= E. /ntrebri adre,ate de deputa-i. re,pectiv de ,enatori Guvernului. mini0trilor ,au altor conductori ai organelor admini,tra-iei publice la care nu ,@a r,pun,= ?. alte acte prevzute de lege. &R). 9 ;n 'artea a (((@a ,e public. /n temeiul unor di,pozi-ii legale. acte 6uridice. /n,cri,uri. comunicri. anun-uri 0i altele a,emenea. &R). 8 ;n 'artea a (E@a ,e public. /n temeiul unor di,pozi-ii legale. acte 6uridice re"eritoare la operatori economici 0i la alte categorii de per,oane 6uridice. precum 0i alte acte ,tabilite prin di,pozi-ii legale. &R). 9 ;n 'artea a E@a ,e public contractul colectiv de munc /nc<eiat la nivel na-ional 0i de ramur. conven-iile 0i recomandrile !rganiza-iei (nterna-ionale a uncii. precum 0i alte acte ,tabilite prin di,pozi-ii legale. &R). 10 ;n 'artea a E(@a ,e public anun-urile privind atribuirea contractelor de ac<izi-ie public 0i a contractelor de conce,iune de lucrri 0i ,ervicii publice. a contractelor de conce,iune de bunuri proprietate public. precum 0i alte anun-uri ,tabilite prin di,pozi-ii legale. &R). 11 ;n 'artea a E((@a ,e public. /n temeiul unor di,pozi-ii legale. acte 6uridice re"eritoare la ,ociet-i cooperative 0i la alte categorii de per,oane 6uridice /n"iin-ate de ,ociet-ile cooperative. precum 0i alte acte re"eritoare la coopera-ie. ,tabilite prin di,pozi-ii legale. %&'()!L*L ((( 'rocedura publicrii actelor /n 7E%F(*NE& 1 'ublicarea #M1 &R). 12 <1= Acte'e care )e pu-'ic/ n onitoru' O*icia' a' Ro+niei. !artea I 9i !artea a IIBa. )e naintea(/ Aecretariatu'ui 7enera' a' 7uvernu'ui pe )uport Crtie. n copie certi*icat/. de
1

onitorul !"icial al Rom#niei

c/tre autorit/6i'e e+itente. )u- )e+n/tura conduc/toru'ui ace)tora )au a 'oc6iitoru'ui )/u. 9i pot *i tran)+i)e 9i prin eB+ai'. n *i9ier e'ectronic certi*icat prin )e+n/tur/ e'ectronic/ de c/tre e+iten6i0 <2= Aecretariatu' 7enera' a' 7uvernu'ui tran)+ite Regiei Autono+e > onitoru' O*icia'>. )pre pu-'icare. acte'e prev/(ute 'a a'in0 <1=0 #M1 &R). 11 Autorit/6i'e e+itente au o-'iga6ia de a co+unica nentr(iat. n )cri). Aecretariatu'ui 7enera' a' 7uvernu'ui date. in*or+a6ii 9i preci(/ri. )o'icitate de acea)t/ in)titu6ie pu-'ic/ )au de Regia Autono+/ > onitoru' O*icia'>. nece)are ndep'inirii cerin6e'or de pu-'icare0 #M1 &R). 18 Retragerea acte'or de 'a pu-'icare )e poate *ace nu+ai de c/tre ce' care a )o'icitat pu-'icarea. cu ncuviin6area Aecretariatu'ui 7enera' a' 7uvernu'ui 9i cu )uportarea de c/tre )o'icitant a cCe'tuie'i'or a*erente. e*ectuate de Regia Autono+/ > onitoru' O*icia'> n proce)u' de editare 9i pu-'icare0 #B 7E%F(*NE& a 2@a Republicarea 0i recti"icarea actelor &R). 1: 213 &ctul normativ modi"icat 0iG,au completat ,e republic numai /n temeiul e5pre, al di,pozi-iei cuprin,e /n actul de modi"icare 0iG,au de completare. 223 Republicarea actelor normative ,e "ace /n onitorul !"icial al Rom#niei. 'artea (. prin gri6a autorit-ii publice care a emi, actul de modi"icare 0iG,au de completare. Republicarea ,e "ace potrivit legii. 213 Republicarea actelor normative modi"icate 0iG,au completate prin ordonan-e ale Guvernului ,e "ace numai dup aprobarea ace,tora din urm de ctre 'arlament. #M1 &R). 1D Repu-'icarea acte'or nor+ative )e *ace cu apro-area Aecretariatu'ui 7enera' a' 7uvernu'ui. pe -a(a avi(u'ui prea'a-i' a' Con)i'iu'ui Legi)'ativ0 #M1 &R). 19 <1= :n ca(u' n care. dup/ pu-'icarea actu'ui nor+ativ. )e de)coper/ erori +ateria'e. 'a cererea organu'ui e+itent. adre)at/ Aecretariatu'ui 7enera' a' 7uvernu'ui. )e procedea(/ 'a pu-'icarea unei recti*ic/ri0 #B 223 Recti"icarea ,e "ace cu avizul prealabil al %on,iliului Legi,lativ. 213 7e interzice. ,ub ,anc-iunea nulit-ii. modi"icarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la opera-iunea recti"icrii. 7E%F(*NE& a 1@a &cce,ul la publica-ia onitorul !"icial al Rom#niei
8

&R). 18 Regia &utonom 4 onitorul !"icial4 editeaz onitorul !"icial al Rom#niei at#t /n "ormat tiprit. c#t 0i /n "ormat electronic. pe care /l pune la di,pozi-ia tuturor categoriilor de utilizatori contra co,t. &R). 19 Regia &utonom 4 onitorul !"icial4 realizeaz un produ, electronic con-in#nd actele publicate. care poate "i acce,at gratuit pe internet 0i e,te di,ponibil. /n varianta pentru citire. timp de 10 zile de la publicarea re,pectivelor acte. 7umarele monitoarelor o"iciale ,unt acce,ibile permanent. 7E%F(*NE& a 8@a %<eltuielile de publicare #M1 &R). 20 <1= CCe'tuie'i'e deter+inate de pu-'icarea acte'or n onitoru' O*icia' a' Ro+niei. p/r6i'e I. III B DII. 9i a ce'or prev/(ute 'a art0 8 'it0 # )e )uport/ de c/tre e+iten6i. pe -a(a tari*e'or apro-ate anua' prin Cot/rre a 7uvernu'ui. 'a propunerea Aecretariatu'ui 7enera' a' 7uvernu'ui0 #B 223 ?ac e5cep-ie de la prevederile alin. 213 actele a cror publicare e,te prevzut de %on,titu-ie. deciziile primului@mini,tru 0i actele care ,e public /n onitorul !"icial al Rom#niei. 'artea a ((@a. ale cror c<eltuieli a"erente publicrii ,e ,uport de Regia &utonom 4 onitorul !"icial4 din bugetul propriu. %&'()!L*L (E +i,pozi-ii "inale #M1 &R). 21 onitoru' O*icia' a' Ro+niei. !artea I. )e editea(/. n traducere. 9i n 'i+-a +agCiar/0 !entru !artea I n 'i+-a +agCiar/. cCe'tuie'i'e de pu-'icare )e )uport/ din -ugetu' Aecretariatu'ui 7enera' a' 7uvernu'ui0 #M1 &R). 22 !rocedura pu-'ic/rii n p/r6i'e I B DII. procedura repu-'ic/rii 9i a recti*ic/rii. precu+ 9i cea a pu-'ic/rii unor acte nor+ative n nu+ere )pecia'e. cu tira; 'i+itat. )e )ta-i'e)c prin ordin a' )ecretaru'ui genera' a' 7uvernu'ui0 #B &R). 21 Reproducerea legilor 0i a celorlalte acte normative ,e "ace numai dup te5tele publicate /n onitorul !"icial al Rom#niei. &R). 28 'revederile legale privind atribuirea contractelor de ac<izi-ie public. a contractelor de conce,iune de lucrri publice 0i a contractelor de conce,iune de ,ervicii ,e aplic Regiei &utonome 4 onitorul !"icial4. cu e5cep-ia ac<izi-iilor de materii prime. materiale 0i
:

,ervicii de,tinate /n e5clu,ivitate opera-iunilor contractuale. altele dec#t cele nece,are pentru realizarea obiectului principal de activitate. care ,erve0te intere,ului public. &R). 2: 213 'rezenta lege intr /n vigoare la 10 de zile de la publicarea ei /n onitorul !"icial al Rom#niei. 'artea (. 223 'e aceea0i dat ,e abrog art. 1 alin. 1 @ 1 din Aotr#rea Guvernului nr. 1:8G1991 privind /n"iin-area 0i organizarea Regiei &utonome 4 onitorul !"icial4 0i cap. (E 4!rganizarea regiei4 din Regulamentul de organizare 0i "unc-ionare a Regiei &utonome 4 onitorul !"icial4. ane5 la <otr#re. republicate /n onitorul !"icial al Rom#niei. 'artea (. nr. 9: din 11 aprilie 1998. precum 0i orice alte di,pozi-ii contrare. iar art. 1 lit. a3 din regulament ,e modi"ic /n mod core,punztor. N!)H$ Reproducem mai 6o, prevederile art. ((. ((( 0i E din !rdonan-a Guvernului nr. 21G2008 pentru modi"icarea 0i completarea Legii nr. 202G1998 privind organizarea onitorului !"icial al Rom#niei. care nu ,unt /ncorporate /n "orma republicat a Legii nr. 202G1998 0i care ,e aplic. /n continuare. ca di,pozi-ii proprii ale actului modi"icator$ 4&R). (( ;n aplicarea prevederilor art. 1:I2*3 din Legea nr. 202G1998. cu modi"icrile 0i completrile ulterioare. apari-iile publica-iei onitorul !"icial al Rom#niei anterioare intrrii /n vigoare a prezentei ordonan-e ,e tran,pun /n "ormat electronic de ctre Regia &utonom JJ onitorul !"icialKK. /n baza unui program aprobat de ,ecretarul general al %amerei +eputa-ilor 0i /n limita ,umelor aprobate prin bugetul anual al %amerei +eputa-ilor. @@@@@@@@@@@@ *3 &rt. 1:I2 a devenit /n urma renumerotrii art. 19. &R). ((( %a urmare a aplicrii prevederilor prezentei ordonan-e. bugetul de venituri 0i c<eltuieli al Regiei &utonome JJ onitorul !"icialKK ,e va recti"ica. .......................................................................... &R). E 'rezenta ordonan- intr /n vigoare la 10 de zile de la publicarea /n onitorul !"icial al Rom#niei. 'artea (. cu e5cep-ia prevederilor art. ( pct. :. D 0i 9. care intr /n vigoare de la data de 1 ianuarie 2009.4 &NEL& 1*3 *3 &ne5a e,te reprodu, /n "ac,imil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI ________________________________________________________________________________ Anul ...... - Nr. ......... PARTEA ... (I - VII) ... (ziua), ... (data) (anul) (nu !rul) .......................... ... (luna) .... (anul). (titlul a"t#l$r %u&li"at#) ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

?igura 1Le5$ (maginea 0i "ormatul publica-iei 4 onitorul !"icial al Rom#niei4


D