Sunteți pe pagina 1din 9

Tabelul 1.

Structura portofoliului de credite al BC "Victoriabank " SA, pentru a.a. 20092013 lei Indicatorii (lei) 2009 2010 2011 2012 2013 Credite acordate pe termen scurt cu scadena 1882973728 2319525011 2468610151 5477685206 6178802645 pn la 3 luni Credite acordate pe termen scurt cu scadena 1338516659 1461928802 1912663979 99590995 20052814 de la 3 pn la 12 luni Credite acordate pe termen lung cu scadena 1611803312 2249354683 2558699602 95713961 149153037 mai mare de 12 luni Total credite 4833293699 6030808496 6939973732 5672990162 6348008496 Minus reduceri pentru 272891238 353034339 331966320 534370279 585410578 pierderi la credite Credite net 3010613175 3674331230 4457361337 596253440 6648367201
Sursa: elaborat de autor n baza datelor din raportul Informa iei privind dezvluirea activitii de creditare a BC Victoriabank SA pentru a.a. 2009-2013 [online]. [citat 15 februarie 2014]. Disponibil: <http://www.victoriabank.md/file/2013/tr.%20IV/Fin%201.PDF>.

2009
33% Credite acordate pe termen scurt cu scadena pn la 3 luni Credite acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni 28% Credite acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni

39%

Sursa: elaborat de autor n baza datelor Victoriabank. [online]. [citat 15 februarie 2014]. Disponibil: < http://www.victoriabank.md/file/rapoarte%20trimestriale%202009/Rapoarte%20diferenta%20scadentelor%2031_1 2_09.pdf>.

Figura 1.1. Structura portofoliului de credite al BC "Victoriabank " SA, pentru anul 2009. n aceast figur observm c toate trei tipuri de credite acordate au aproximativ aceiai pondere n portofoliul de credite. Respectiv, creditele acordate pe termen scurt cu scadena pn la 3 luni dein o pondere de 39%, creditele acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni - 28% i creditele acordate pe termen lung cu o scaden mai mare de 12 luni au 33%.

2010
11%
Credite acordate pe termen scurt cu scadena pn la 3 luni Credite acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni Credite acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni

25% 64%

Sursa: elaborat de autor n baza datelor Victoriabank. [online]. [citat 15 februarie 2014]. Disponibil: < http://www.victoriabank.md/file/2011/rapoarte%20fin/Dezvaluirea%20activitatii%20creditare%20Trim%20IV%20 2010.pdf>.

Figura 1.2. Structura portofoliului de credite al BC "Victoriabank " SA, pentru anul 2010. n aceast figur observm c cea mai mare pondere o dein creditele acordate pe termen scurt cu scandena pn la 3 luni, cu o cot de 64%. Pe al doilea loc se afla creditele acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni cu o cot de 25%. Pe al treilea loc se afl creditele acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni, respectiv cu 11%.

2011
37% 36%

Credite acordate pe termen scurt cu scadena pn la 3 luni Credite acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni

27%

Credite acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni

Sursa: elaborat de autor n baza datelor Victoriabank. [online]. [citat 15 februarie 2014]. Disponibil: < http://www.victoriabank.md/file/2011/rapoarte%20fin/trim%204/Copy%20of%20Dezvaluirea%20activitatii%20cre ditare%20Trim%20IV%202011.pdf>.

Figura 1.3. Structura portofoliului de credite al BC "Victoriabank " SA, pentru anul 2011. n aceast figur observm c cea mai mare pondere o dein creditele acordate pe termen lung cu scandena mai mare de 12 luni, cu o cot de 37%. Pe al doilea loc se afla creditele acordate pe termen scurt cu scadena pn la 3 luni cu o cot de 36%. Pe al treilea loc se afl creditele acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 luni pn la 12 luni, respectiv cu 27%.

1.8% 1.7%

2012
Credite acordate pe termen scurt cu scadena pn la 3 luni Credite acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni

96.6%
Credite acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni

Sursa: elaborat de autor n baza datelor Victoriabank. [online]. [citat 15 februarie 2014]. Disponibil: <http://www.victoriabank.md/file/2013/rapoartedari%20de%20seama/Informa%C5%A3ie%20activit%C4%83%C5 %A3i%20creditare%20tr_IV.PDF>.

Figura 1.4. Structura portofoliului de credite al BC "Victoriabank " SA, pentru anul 2012. n aceast figur observm c aproximativ ntreg portofoliul de credite este concentrat n credite acordate pe termen scurt cu scandena pn la 3 luni, constituind 96,6%, ceea ce nseamn c banca are o poziie mai puin riscant deoarece creditele sunt acordate pe termen foarte scurt, respectiv profitul ateptat este mai mic. Cu o pondere de 1.8% (99 590 995 MDL) sunt reprezentate creditele acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni. Pe ultimul loc cu o pondere nesemnificativ de 1.7% (95 713 961 MDL) sunt creditele acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni.

0.3% 2.3%

2013
Credite acordate pe termen scurt cu scadena pn la 3 luni Credite acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni Credite acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni

97.3%

Sursa: elaborat de autor n baza datelor Victoriabank. [online]. [citat 15 februarie 2014]. Disponibil: < http://victoriabank.md/file/2014/credite.PDF>.

Figura 1.5. Structura portofoliului de credite al BC "Victoriabank " SA, pentru anul 2013. n aceast figur observm c aproximativ ntreg portofoliul de credite este concentrat n credite acordate pe termen scurt cu scandena pn la 3 luni, constituind 97.3%, ceea ce nseamn c banca are o poziie mai puin riscant deoarece creditele sunt acordate pe termen foarte scurt, respectiv profitul ateptat este mai mic. O cauz al acestui fapt este c depozitele acceptate de banc sunt pe termene scurte i c banca are n portofoliul su fonduri internaionale puine sau chiar deloc. Ceea ce este un rezultat al corelrii activelor cu pasivelor. Cu o pondere de 0,3% (20 052 814 MDL) sunt reprezentate creditele acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni. Urmtorul loc cu o pondere de 2.3% (149 153 037 MDL) sunt creditele acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni

Tabelul 2.1.

Structura portofoliului de credite al BC "Banca de Economii " SA, pentru a.a. 2009-2013 lei Indicatorii (lei) 2009 2010 2011 2012 2013 Credite acordate pe termen scurt cu 1818970046 1262684253 1961404357 1836497723 953353152 scadena pn la 3 luni Credite acordate pe termen scurt cu 816980894 756435912 1211524916 0 0 scadena de la 3 pn la 12 luni Credite acordate pe termen lung cu 837803721 1960573361 1737636753 0 0 scadena mai mare de 12 luni Total credite 3473754661 3979693526 4910566026 1836497723 953353152 Minus reduceri pentru 179069553 220671489 394667864 262913640 271996878 pierderi la credite Credite net 1970122737 2795758375 2471339988 2207073158 1221578025
Sursa: elaborat de autor n baza datelor din raportul Informa iei privind dezvluirea activitii de creditare a BC Banca de Economii SA pentru a.a. 2009-2013 [online]. [citat 16 februarie 2014]. Disponibil: <http://www.bem.md/reports/13>.

2009
24% 52% 24% Credite acordate pe termen scurt cu scadena pn la 3 luni Credite acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni Credite acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni

Sursa: elaborat de autor n baza datelor Banca de Economii. [online]. [citat 16 februarie 2014]. Disponibil: < http://www.bem.md/files/reports/Raport%20privind%20analiza%20diferentei%20scadentelor_trim%20IV.pd f>.

Figura 2.1. Structura portofoliului de credite al BC "Banca de Economii" SA, pentru anul 2009. n aceast figur observm c cea mai mare pondere o dein creditele acordate pe termen scurt cu scandena pn la 3 luni, cu o cot de 52%. Urmat de creditele acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni i creditele acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni, cu o pondere de 24% ambele.

2010
32% 49% Credite acordate pe termen scurt cu scadena pn la 3 luni Credite acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni 19% Credite acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni

Sursa: elaborat de autor n baza datelor Banca de Economii. [online]. [citat 16 februarie 2014]. Disponibil: < http://www.bem.md/files/reports/raport%20diferent.scadent.Tr_.IV_2010_scan.pdf>.

Figura 2.1. Structura portofoliului de credite al BC "Banca de Economii" SA, pentru anul 2010. n aceast figur observm c cea mai mare pondere o dein creditele acordate pe termen lung cu scandena mai mare de 12 luni, cu o cot de 49%. Pe al doilea loc se afla creditele acordate pe termen scurt cu scadena pn la 3 luni cu o cot de 32%. Pe al treilea loc se afl creditele acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 luni pn la 12 luni, respectiv cu 19%.

2011
35% 40%

Credite acordate pe termen scurt cu scadena pn la 3 luni Credite acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni

25%

Credite acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni

Sursa: elaborat de autor n baza datelor Banca de Economii. [online]. [citat 16 februarie 2014]. Disponibil: <http://www.bem.md/files/reports/analiza%20diferentei%20scadentelor_1.pdf>.

Figura 2.1. Structura portofoliului de credite al BC "Banca de Economii" SA, pentru anul 2011. n aceast figur observm c cea mai mare pondere o dein acordate pe termen scurt cu scadena pn la 3 luni cu o cot de 40%. Pe al doilea loc se afl creditele acordate pe termen lung cu scandena mai mare de 12 luni, cu o cot de 35%. Pe al treilea loc se afl creditele acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 luni pn la 12 luni, respectiv cu 25%.

2012
0% Credite acordate pe termen scurt cu scadena pn la 3 luni Credite acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni 100% Credite acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni

Sursa: elaborat de autor n baza datelor Banca de Economii. [online]. [citat 16 februarie 2014]. Disponibil: <http://www.bem.md/files/reports/expunere%20la%20riscul%20ratei%20dobanzii.pdf>.

Figura 2.1. Structura portofoliului de credite al BC "Banca de Economii" SA, pentru anul 2012. n aceast figur observm c ntreg portofoliul de credite este concentrat n credite acordate pe termen scurt cu scandena pn la 3 luni, constituind 100%, ceea ce nseamn c banca are o poziie mai puin riscant deoarece creditele sunt acordate pe termen foarte scurt, respectiv profitul ateptat este mai mic.

2013
0% Credite acordate pe termen scurt cu scadena pn la 3 luni Credite acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni 100% Credite acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni

Sursa: elaborat de autor n baza datelor Banca de Economii. [online]. [citat 16 februarie 2014]. Disponibil: <http://www.bem.md/files/reports/expunerea%20la%20riscul%20ratei%20dobanzii_1.pdf>.

Figura 2.1. Structura portofoliului de credite al BC "Banca de Economii" SA, pentru anul 2013. In aceast figur observm c tot portofoliul de credite este concentrat n credite acordate pe termen scurt cu sacadena pn la 3 luni. Posibil o cauz al acestul lucru este faptul c Banca de Economii a avut careva probleme care s-au soldat cu o retragere masiv de depozite, ceea ce a cauzat probleme de lichiditate.

Tabelul 3.1

Structura portofoliului de credite al BC "Moldindconbank " SA, pentru a.a. 20092013 lei Indicatorii (lei) 2009 2010 2011 2012 2013 Credite acordate pe termen scurt cu 468513000 1978731926 2205948710 5152220696 6838144823 scadena pn la 3 luni Credite acordate pe termen scurt cu 982856000 877978422 1667291980 525252221 484202711 scadena de la 3 pn la 12 luni Credite acordate pe termen lung cu 899850000 1166967871 2181716089 2079583 20225286 scadena mai mare de 12 luni Total credite 2351219000 4023678219 6054956779 5679552500 7342572820 Minus reduceri pentru 253898466 209034272 238123117 337232530 481325465 pierderi la credite Credite net 2533626292 2791537129 4286925962 5711987058 7462129513
Sursa: elaborat de autor n baza datelor din raportul Informa iei privind dezvluirea activitii de creditare a BC Moldindconbank SA pentru a.a. 2009-2013 [online]. [citat 16 februarie 2014]. Disponibil: <http://www.micb.md/rapoarte-financiare/>.

2009
38% 20% Credite acordate pe termen scurt cu scadena pn la 3 luni Credite acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni 42% Credite acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni

Sursa: elaborat de autor n baza datelor Moldinconbank. [online]. [citat 16 februarie 2014]. Disponibil: < http://www.micb.md/img/n-reports/MICB_NAS_2009_ro.pdf>.

Figura 3.1. Structura portofoliului de credite al BC "Moldindconbank" SA, pentru anul 2009. n aceast figur observm c ponderea cea mai mare o au creditele acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni, cu 42%. Pe al doilea loc sunt creditele acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni, cu o pondere de 38% i pe al treilea loc se afl creditele acordate pe termen scurt cu scadena pn la 3 luni cu o cot de 20%.

2010
29% 49% Credite acordate pe termen scurt cu scadena pn la 3 luni Credite acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni Credite acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni

22%

Sursa: elaborat de autor n baza datelor Moldindconbank. [online]. [citat 16 februarie 2014]. Disponibil: <http://www.micb.md/img/n-reports/diferenta-scadentei-tr-IV-2010.pdf>.

Figura 3.2. Structura portofoliului de credite al BC "Moldindconbank" SA, pentru anul 2010. n aceast figur observm c cota cea mai mare o au creditele acordate pe termen scurt cu scadena pn la 3 luni cu 49%. Urmat de creditele acordate pe termen lung cu scaden mai mare de 12 luni cu o pondere de 29%. Pe ultimul loc se afl creditele acordate pe t ermen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni cu 29%.

2011
36% 36% Credite acordate pe termen scurt cu scadena pn la 3 luni Credite acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni 28% Credite acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni

Sursa: elaborat de autor n baza datelor Moldindconbank. [online]. [citat 16 februarie 2014]. Disponibil: < http://www.micb.md/img/n-reports/diferenta-scadentei-tr-IV-2011.pdf>.

Figura 3.3. Structura portofoliului de credite al BC "Moldindconbank" SA, pentru anul 2011. n aceast figur observm c pe primul loc sunt creditele acordate pe termen scurt cu scadena pn la 3 luni i creditele acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni, care au aceiai pondere n total portofoliu de credite, de 36%. Pe al doilea loc se afl creditele acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni cu o pondere de 28%.

2012
0.04% 9.25% Credite acordate pe termen scurt cu scadena pn la 3 luni Credite acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni 90.72% Credite acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni

Sursa: elaborat de autor n baza datelor Moldindconbank. [online]. [citat 16 februarie 2014]. Disponibil: <http://www.micb.md/img/n-reports/riscul-dobinzii-tr-IV-2012.PDF>.

Figura 3.4. Structura portofoliului de credite al BC "Moldindconbank" SA, pentru anul 2012. n aceast figur observm c aproximativ ntreg portofoliul de credite este concentrat n credite acordate pe termen scurt cu scandena pn la 3 luni, constituind 90,72%, ceea ce nseamn c banca are o poziie mai puin riscant deoarece creditele sunt acordate pe termen foarte scurt, respectiv profitul ateptat este mai mic. Cu o pondere de 9,25% (525 252 221 MDL) sunt reprezentate creditele acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni. Pe ultimul loc cu o pondere nesemnificativ de 0,04% (2 079 583 MDL) sunt creditele acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni.

2013
0.28% 6.59% Credite acordate pe termen scurt cu scadena pn la 3 luni Credite acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni 93.13% Credite acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni

Sursa: elaborat de autor n baza datelor Moldindconbank. [online]. [citat 16 februarie 2014]. Disponibil: <http://www.micb.md/img/n-reports/riscul-dobinzii-tr-IV-2013.PDF>.

Figura 3.5. Structura portofoliului de credite al BC "Moldindconbank" SA, pentru anul 2013. n aceast figur observm c cea mai mare pondere n total portofoliul de credite este deinut n credite acordate pe termen scurt cu scandena pn la 3 luni, constituind 93,13%. Cu o pondere de 6,59% (484 202 711 MDL) sunt reprezentate creditele acordate pe termen scurt cu scadena de la 3 pn la 12 luni. Pe ultimul loc cu o pondere nesemnificativ de 0,28% (20 225 286 MDL) sunt creditele acordate pe termen lung cu scadena mai mare de 12 luni.