Sunteți pe pagina 1din 310

Transcris de Matei Ieromonahul, n Sfnta Mnstire Lainici, n anul mntuirii 2011

CLU ! "U#ULUI C$%TI# &# S'&#T! SC$I(TU$

%)ITU$! I#STITUTULUI "I"LIC I )% MISIU#% !L "IS%$ICII *$T*)*+% $*M,#% "UCU$%TI 1-./

CUPRINSUL

1. Despre Sfnta Scriptur sau Biblia 2. Despre Sfnta Tradiie . Despre Du!ne"eu # Tatl $. Despre %iul lui Du!n"e"u &. Despre Sfntul Du' (. Despre Dia)*l sau Satana +. Despre *! si cderea lui ,. Despre r*stul Le-ii .ec'i i sc*pul ei /. Despre ierar'ie sau pre*ie 10.Despre Te!plu i Biseric 11.Despre Taina B*te"ului 12.Despre Taina Sfntului 1aslu 1 .Despre Taina P*cinei 1$.Despre Taina Sfintei 2!prtiri 1&.Despre Taina Nunii 1(.Despre p*st 1+.Despre p*!eni si pra"nice 1,.Despre daruri 1/.Despre !ncri i buturi 20.Despre 3ur!nt 21.Despre n)iere 22.Despre srbt*ri 2 .Despre Preasfnta %eci*ar 1aria 2$.Despre n-eri4 sfini si sfintele !*ate 2&.Despre du'urile rele i )r3it*ri 2(.Despre pr*feii !incin*i 2+.Despre r"b*i i ar!at 2,.Despre ru-ciune i purtarea prinil*r cu c*piii 2/.Despre iad 0.Despre 2!pria ceruril*r sau raiul 1.Despre sfritul lu!ii

C!(IT*LUL 1 )%S($! S',#T! SC$I(TU$ S!U "I"LI%


Ca sa putem cunoate bine voia lui Dumnezeu, este de trebuin s cunoatem Sfintele Scripturi. $om0 2,20 2. Si n*i 5ti! ca 3udecata lui Du!ne"eu este dup ade)r4 fa6 ce cei ce fac unele ca acestea. 2 Tim0 /, 112130 1&. Si fiindc de !ic c*pil cun*5ti Sfintele Scripturi4care p*t sa te n6elep6easc spre !ntuire 4 prin credin6a cea ntru 7rist*s Iisus. 1(. T*at Scriptura este insuflat de Du!ne"eu 5i de f*l*s spre n)6tura 4spre !ustrare4 spre ndreptare4 spre n6elep6irea cea ntru dreptate. 1+. 8stfel ca *!ul lui Du!ne"eu sa fie des)r5it4 bine pre-tit pentru *rice lucru bun. Biblia este cartea sfnt n care sunt scrise revelaiile dumnezeieti. Ea se mparte n dou pri i anume !ec"iul #estament i $oul #estament. !ec"iul #estament conine %& de cri, i cuprinde le'ile si profeiile descoperite de Dumnezeu proorocilor. Ies024, 40 $. Iar 1*ise a scris t*ate cu)intele D*!nului . 9i el4 scul:ndu;se dis;de;di!inea6 4 a "idit 3ertfelnic sub !unte si a pus d*ispre"ece st:lpi 4 dup cele d*uspre"ece se!in6ii ale lui Israel. )eut 0 /1,-0 /. 8p*i a scris 1*ise le-ea aceasta 5i a dat;* pre*6il*r 4 fiil*r le)i6il*r 4 care purtau c'i)*tul le-ii D*!nului4 5i tutur*r btr:nil*r fiil*r lui Israel. Ier0 /0, 20 2. 85a "ice D*!nul Du!ne"eul lui Israel< Scrie6i ntr;* carte t*ate cu)intele pe care 6i le;a! -rit =u. Ier0 /56 2, 232/20 2. Ia;6i un sul de ':rtie 5i scrie pe el t*ate cu)intele pe care 6i le;a! -rit =u despre Israel 4 despre Iuda 5i despre t*ate p*p*arele 4 din "iua de c:nd a! nceput a;6i -ri4 din "ilele lui I*sua 5i p:n n "iua de ast"i. 2+. 8tunci a f*st cu):ntul D*!nului ctre Iere!ia4 dup ce re-ele a ars cartea 5i cu)intele pe care Baru' le scrisese din -ura lui Iere!ia. Si a "is< 2,. >Ia;6i alt sul de ':rtie 5i scrie n el t*ate cu)intele de !ai nainte4 care au f*st n cellalt sul4 pe care l;a ars I*ac'i!4 re-ele lui Iuda4 iar re-elui lui Iuda4 I*ac'i!4 s;I spui< 2/. 85a "ice D*!nul<Tu ai ars cartea aceasta4 "ic:nd< Pentru ce ai scris n ea< .a )eni ndat re-ele Babil*nului 5i )a pustii 6ara aceasta 5i )a pierde *a!enii 5i d*bit*acele din ea ? 0. De aceea4 a5a "ice D*!nul despre I*ac'i!4 re-ele lui Iuda < Nu )a !ai fi din el ur!a5 care s 5ad pe scaunul lui Da)id @ trupul lui )a fi aruncat n ar5i6a "ilei 5i n fri-ul n*p6ii 1. 9i;l )*i pedepsi pe el 5i nea!ul lui 5i slu-ile lui pentru nedreptatea l*r @ )*i aduce asupra l*r 5i asupra l*cuit*ril*r Ierusali!ului 5i asupra *a!enil*r lui Iuda t*t rul pe care l;a! r*stit asupra l*r 5i ei n;au ascultat A. 2. 9i a luat Iere!ia alt sul de ':rtie 5i l;a dat lui Baru' scriit*rul4 fiul lui Neria4 5i acesta a scris n el4 din -ura lui Iere!ia4 t*ate cu)intele din sulul ce;l aruncase n f*c I*ac'in4 re-ele lui Iuda4 5i a !ai adu-at la ele !ulte cu)inte ase!enea acel*ra . Is0 /4, 150 1(. Cerceta6i cartea D*!nului 5i citi6i4 c ni!ic din aceasta nu lipse5te. Cci -ura D*!nului a p*runcit 5i suflarea Lui le;a adunat.

Mat0 /, 150 1(. Iat ce "ic unii ctre al6ii4 cei ce se te! de D*!nul. 9i D*!nul a luat a!inte 5i a ascultat @ * carte de aducere a!inte a f*st scris naintea Lui spre binele cel*r care se te! de =l 5i caut scpare n nu!ele Lui . $oul #estament conine () de cri i este scris de Sfinii *postoli i Evan'"eliti , mult n urma propovduirii Evan'"eliei. Luc0 1,1740 1. De*arece !ul6i s;au ncercat s alctuiasc * ist*risire despre faptele deplin ade)erite ntre n*i 4 2. 85a cu! ni le;au lsat cei ce l;au )"ut de la nceput 5i au f*st slu3it*ri ai Cu):ntului4 . 8! -sit 5i eu * cale4 preaputernice Te*file4 dup ce a! ur!rit t*ate cu de;a!nuntul de la nceput4 s 6i le scriu pe r:nd4 $. Ca s te ncredin6e"i despre te!einicia n)6turii pe care ai pri!it;*. Ioan0 21 ,240 2$. 8cesta este ucenicul care !rturise5te despre aceasta 5i care a scris acestea4 5i 5ti! c !rturia lui este ade)arat. 'a8te 1 ,12220 1. Cu):ntul cel dint:i l;a! fcut *4 Te*file4 despre t*ate cele ce a nceput Iisus a face 5i a n)6a 4 2. P:n n "iua n care S;a nl6at la cer4 p*runcind prin Du'ul Sf:nt ap*st*lil*r pe care i;a ales. !8oc0 1, 110 11. Care "icea< Ceea ce )e"i scrie n carte 5i tri!ite cel*r 5apte Biserici < la =fes4 5i la S!irna4 5i la Per-a!4 5i la Tiatira4 5i la Sardes4 5i la %iladelfia4 5i la La*diceea. Dup cuprins !ec"iul #estament se nparte n trei pri i anume prima parte cuprinde cartea +acerea, n care se lmutete facerea lumii i timpul patriar"ilor pn la ,oise. 'ac0 1 ,17/10 1. La nceput a fcut Du!ne"eu cerul si p!:ntul . 2. 9i p!:ntul era net*c!it 5i -*l . 2ntuneric era deasupra ad:ncului 5i Du'ul lui Du!ne"eu Se purta pe deasupra apel*r. . 9i a "is Du!ne"eu < >S fie lu!inBA 9i a f*st lu!in. $. 9i a )"ut Du!ne"eu c e bun lu!ina4 5i a despr6it Du!ne"eu lu!ina de ntuneric. &. Lu!ina a nu!it;* Du!ne"eu "iu4 iar ntunericul l;a nu!it n*apte. 9i a f*st sear 5i a f*st di!inea6<"iua nt:i. (. 9i a "is Du!ne"eu< >S fie * trie prin !il3*cul apel*r 5i s despart ape pe apeBA 9i a f*st a5a. +. 8 fcut Du!ne"eu tria 5i a despr6it Du!ne"eu apele cele de sub trie de apele cele de deasupra triei ,. Tria a nu!it;* Du!ne"eu cer. 9i a )"ut Du!ne"eu c e bine. 9i a f*st sear 5i a f*st di!inea6<"iua a d*ua. /. 9i a "is Du!ne"eu<>S se adune apele cele de sub cer la un l*c 5i s se arate uscatulBA9i a f*st a5a. 9i s;au adunat apele cele de sub cer la l*curile l*r 5i s;s artat uscatul. 10. Uscatul l;a nu!it Du!ne"eu p!:nt4 iar adunarea apel*r a nu!it;* !ri. 9i a )"ut Du!ne"eu c este bine. 11. 8p*i a "is Du!ne"eu< >S dea p!:ntul din sine )erdea6< iarb4 cu s!:n6 ntr;:nsa4 dup felul 5i ase!narea ei4 5i p*!i r*dit*ri4 care s dea r*d cu s!:n6 n sine4 dup fel4 pe p!:ntBA 9i a f*st a5a. 12. P!:ntul a dat din sine )erdea6< iarb4 care face s!:n64 dup felul 5i ase!narea ei4 5i p*!i r*dit*ri4 cu s!:n64 dup fel4 pe p!:nt. 9i a )"ut Du!ne"eu c este bine. 1 . 9i a f*st sear 5i a f*st di!inea6< "iua a treia. 1$. 9i a "is Du!ne"eu< CS fie lu!int*ri pe tria cerului4 ca s lu!ine"e pe p!:nt4 s despart "iua de n*apte 5i s fie se!ne ca s de*sebeasc an*ti!purile4 "ilele 5i anii4 $

1&. 9i s slu3easc drept lu!int*ri pe tria cerului4 ca s lu!ine"e p!:ntul. 9i a f*st a5a. 1(. 8 fcut Du!ne"eu cei d*i lu!int*ri !ari< lu!int*rul cel !ai !are pentru c:r!uirea "ilei 5i lu!int*rul cel !ai !ic pentru c:r!uirea n*p6ii4 5i stelele. 1+. 9i le;a pus Du!ne"eu pe tria cerului4 ca s lu!ine"e p!:ntul4 1,. S c:r!uiasc "iua 5i n*aptea 5i s despart lu!ina de ntuneric. 9i a )"ut Du!ne"eu c este bine. 1/. 9i a f*st sear 5i a f*st di!inea6< "iua a patra. 20. 8p*i a "is Du!ne"eu< CS !i5une apele de )iet6i4 fiin6e cu )ia6 n ele 5i psri s "b*are pe p!:nt4 pe ntinsul triei ceruluiBC 9i a f*st a5a. 21. 8 fcut Du!ne"eu ani!alele cele !ari din ape 5i t*ate fiin6ele )ii4 care !i5un n ape4 unde ele se prsesc dup felul l*r4 5i t*ate psrile naripate dup felul l*r. 9i a )"ut Du!ne"eu c este bine. 22. 9i le;a binecu):ntat Du!ne"eu 5i a "is< CPrsi6i;) 5i ) n!ul6i6i 5i u!ple6i apele !ril*r 5i psrile s se n!ul6easc pe p!:ntB 2 . 9i a f*st sear 5i a f*st di!inea6< "iua a cincea. 2$. 8p*i a "is Du!ne"eu< CS sc*at p!:ntul fiin6e )ii4 dup felul l*r< ani!ale4 t:r:t*are 5i fiare slbatice dup felul l*rC. 9i a f*st a5a. 2&. 8 fcut Du!ne"eu fiarele slbatice dup felul l*r4 5i ani!alele d*!estice dup felul l*r4 5i t*ate t:r:t*arele p!:ntului dup felul l*r. 9i a )"ut Du!ne"eu c este bine. 2(. 9i a "is Du!ne"eu< CS face! *! dup c'ipul 5i dup ase!narea N*astr4 ca s stp:neasc pe5tii !rii4 psrile cerului4 ani!alele d*!estice4 t*ate )iet6ile ce se t:rsc pe p!:nt 5i t*t p!:ntulBC 2+. 9i a fcut Du!ne"eu pe *! dup c'ipul Su@ dup c'ipul lui Du!ne"eu l;a fcut@ a fcut brbat 5i fe!eie. 2,. 9i Du!ne"eu i;a binecu):ntat4 "ic:nd< CCre5te6i 5i ) n!ul6i6i 5i u!ple6i p!:ntul 5i;l supune6i@ 5i stp:niri peste pe5tii !rii4 peste psrile cerului4 peste t*ate ani!alele4 peste t*ate )iet6ile ce se !i5c pe p!:nt 5i peste t*t p!:ntulBC 2/. 8p*i a "is Du!ne"eu< CIat4 ) dau t*at iarba ce face s!:n6 de pe t*at fa6a p!:ntului 5i t*t p*!ul ce are r*d cu s!:n6 n el. 8cestea )*r fi 'rana )*astr. 0. Iar tutur*r fiarel*r p!:ntului 5i tutur*r psril*r cerului 5i tutur*r )iet6il*r ce se !i5c pe p!:nt4 care au n ele suflare de )iat4 le dau t*at iarba )erde spre 'ran. 9i a f*st a5a. 1. 9i a pri)it Du!ne"eu t*ate c:te a fcut 5i iat erau bune f*arte. 9i a f*st sear 5i a f*st di!inea6< "iua a 5asea. 'ac0 10, 227250 22. 8p*i a l*cuit I*sif n =-ipt4 el 5i fra6ii lui 5i t*at casa tatlui su. 9i a trit I*sif * sut "ece ani. 2 . 9i a )"ut I*sif pe ur!a5ii lui =frai! p:n la al treilea nea!. De ase!enea 5i c*piii lui 1ac'ir4 fiul lui 1anase4 s;au nscut pe -enunc'ii lui I*sif. 2$. 2n cele din ur! a "is I*sif ctre fra6ii si< CIat4 a! s !*r. Dar Du!ne"eu ) )a cerceta4 ) )a sc*ate din p!:ntul acesta 5i ) )a duce n p!:ntul pentru care Du!ne"eul prin6il*r n*5tri S;a 3urat lui 8)raa! 5i lui Isaac 5i lui Iac*)C. 2&. La ur! a 3urat I*sif pe fiii lui Israel4 "ic:nd< CDu!ne"eu are s ) cercete"e4 dar )*i s sc*ate6i *asele !ele de aiciBC 2(. 9i a !urit I*sif de * sut "ece ani. L;au !bls!at 5i l;au pus ntr;un sicriu4 n p!:ntul =-iptului. * doua parte este istoria poporului evreiesc, care se cuprinde n -. cri, ncepnd de la ieire pn la /ov, i n care snt scrise i le'ile primite de ,oise. Ie90 1 ,1730 1. Nu!ele fiil*r lui Israel4 care au intrat n =-ipt !preun cu Iac*)4 tatl l*r4 aduc:nd fiecare t*at casa sa4 sunt acestea< 2. Ruben4 Si!e*n4 Le)i 5i Iuda@ . Isa'ar4 Dabul*n 5i .enia!in@ $. Dan4 Neftali4 Ead 5i 85er. &

&. Sufletele ns ie5ite din Iac*) erau de t*ate 5apte"eci 5i cinci4 iar I*sif era de !ai nainte n =-ipt. (. Dar au !urit 5i I*sif 5i t*6i fra6ii lui 5i t*6i cei de pe )re!ea l*r. +. Iar fiii lui Israel s;au nscut n nu!r !are 5i s;au n!ul6it4 au crescut 5i s;au ntrit f*arte4 f*arte tare4 5i s;a u!plut 6ara de ei. Le:0 1, 1720 1. 2n )re!ea aceea4 c'e!:nd pe 1*ise4 D*!nul i;a -rit din c*rtul adunrii 5i i;a "is< 2. CErie5te fiil*r lui Israel 5i le spune< De )a aduce cine)a dintre )*i 3ertf D*!nului din d*bit*ace4 s aduc 3ertf din cireada de )ite 5i din tur!a de *i. )eut0 5,1730 1. CIat p*runcile4 '*tr:rile 5i le-ile pe care !i;a p*runcit D*!nul Du!ne"eul )*stru s ) n)64 ca s le p"i6i n p!:ntul acela n care !er-e6i4 ca s;l lua6i n stp:nire< 2. S te te!i de D*!nul Du!ne"eul tu 5i t*ate '*tr:rile Lui 5i p*runcile Lui4 pe care 6i le spun eu ast"i4 s le p"e5ti tu 5i fiii ti 5i fiii fiil*r ti4 n t*ate "ilele )ie6ii tale4 ca s se n!ul6easc "ilele tale. . 8scult dar4 Israele4 5i sile5te;te s !pline5ti acestea4 ca s;6i fie bine 9i s ) n!ul6i6i f*arte4 precu! 6i;a -rit D*!nul Du!ne"eul prin6il*r ti c;6i )a da p!:ntul unde cur-e lapte 5i !iere. 8cestea sunt '*tr:rile 5i le-ile pe care le;a dat D*!nul Du!ne"eu fiil*r lui Israel n pustie4 dup ie5irea l*r din p!:ntul =-iptului. $. 8scult4 Israele4 D*!nul Du!ne"eul n*stru este sin-urul D*!n. &. S iube5ti pe D*!nul Du!ne"eul tu4 din t*at ini!a ta4 din t*t sufletul tu 5i din t*at puterea ta. (. Cu)intele acestea4 pe care 6i le spun eu ast"i4 s le ai n ini!a ta 5i n sufletul tu@ +. S le sde5ti n fiii ti 5i s )*rbe5ti de ele c:nd 5e"i n casa ta4 c:nd !er-i pe cale4 c:nd te culci 5i c:nd te sc*li. Iosua0 1, 17-0 1. Dup !*artea lui 1*ise4 r*bul D*!nului4 a -rit D*!nul cu I*sua4 fiul lui Na)i4 slu3it*rul lui 1*ise4 5i a "is< 2. C1*ise4 r*bul 1eu4 a !urit. Sc*al dar 5i treci I*rdanul tu 5i t*t p*p*rul acesta4 n 6ara pe care * )*i da fiil*r lui Israel. . T*t l*cul pe care )*r clca tlpile pici*arel*r )*astre4 l )*i da )*u4 cu! a! spus lui 1*ise< $. De la pustie 5i de la Libanul acesta p:n la r:ul cel !are4 p:n la r:ul =ufratului 5i p:n la !area cea !are spre asfin6itul s*arelui )*r fi '*tarele )*astre. &. Ni!eni nu se )a putea !p*tri)i 6ie4 n t*ate "ilele )ie6ii tale. Precu! a! f*st cu 1*ise4 a5a )*i fi 5i cu tine@ nu 1 )*i deprta de tine 5i nu te )*i prsi. (. %ii tare 5i cura3*s4 c tu )ei !pr6i p*p*rului acestuia4 prin s*r6i4 6ara pe care 1;a! 3urat prin6il*r l*r s le;* dau. +. %ii dar tare 5i f*arte cura3*s4 ca s p"e5ti 5i s !pline5ti t*at le-ea pe care 6i;a ncredin6at;* 1*ise4 r*bul 1eu@ s nu te aba6i de la ea nici la dreapta nici la st:n-a4 ca s pricepi t*ate c:te ai de fcut. ,. S nu se p*-*are cartea le-ii acesteia de pe bu"ele tale4 ci clu"e5te;te de ea "iua 5i n*aptea4 ca s pline5ti nt*c!ai t*t ce este scris n ea@ atunci )ei fi cu i"b:nd n cile tale 5i )ei p5i cu sp*r. /. Iat 6i p*runcesc< %ii tare 5i cura3*s4 s nu te te!i4 nici s te spi!:nte"i4 cci D*!nul Du!ne"eul tu este cu tine pretutindenea4 *riunde )ei !er-eC. (s0 100;101< , 1-0 1/. S se scrie acestea pentru nea!ul ce )a s )in 5i p*p*rul ce se "ide5te )a luda pe D*!nul. * treia parte o formeaz profeiile tuturor proorocilor care au inut pn la Sfntul /oan Boteztorul. Mat 011, 371/0 +. Dup plecarea acest*ra4 Iisus a nceput s )*rbeasc !ul6i!il*r despre I*an< Ce;a6i ie5it s )ede6i n pustie? 8u trestie cltinat de ):nt? ,. Dar de ce a6i ie5it? S )ede6i un *! !brcat n 'aine !*i? Iat4 cei ce p*art 'aine !*i sunt n casele re-il*r. (

/. 8tunci de ce;a6i ie5it? S )ede6i un pr**r*c? Da4 "ic )*u4 5i !ai !ult dec:t un pr**r*c. 10. C el este acela despre care s;a scris< CIat =u tri!it4 naintea fe6ei Tale4 pe n-erul 1eu4 care )a pre-ti calea Ta4 naintea TaC. 11. 8de)rat "ic )*u< Nu s;a ridicat ntre cei nscu6i din fe!ei unul !ai !are dec:t I*an B*te"t*rul@ t*tu5i cel !ai !ic n !pr6ia ceruril*r este !ai !are dec:t el. 12. Din "ilele lui I*an B*te"t*rul p:n acu! !pr6ia ceruril*r se ia prin strduin6 5i cei ce se silesc pun !:na pe ea. 1 . T*6i pr**r*cii 5i Le-ea au pr**r*cit p:n la I*an. Luc0 15, 150 1(. Le-ea 5i pr**r*cii au f*st p:n la I*an@ de atunci !pr6ia lui Du!ne"eu se bine)este5te 5i fiecare se sile5te spre ea. Dup cuprinsul lor profetiile se mpart n dou pri i anume mici i mari . 0rofeiile mici sunt acelea care privesc numai poporul evreiesc n caz de abateri. Ier0 1, 17130 1. CCutreiera6i uli6ele Ierusali!ului4 uita6i;)4 cerceta6i 5i cuta6i prin pie6ele lui< nu cu!)a )e6i -si )reun *!4 !car unul4 care p"e5te dreptatea 5i caut ade)rul? 2. Cci =u a5 cru6a Ierusali!ul. C'iar c:nd ei "ic< C.iu este D*!nulC4 ei 3ur !incin*s. . F4 D*a!ne4 *c'ii Ti nu pri)esc ei *are la ade)r? Tu i ba6i 5i ei nu si!t durerea@ Tu i pier"i 5i ei nu )*r s ia n)6tur@ 5i;au fcut *bra"ul !ai ):rt*s ca piatra 5i nu )*r s se nt*arc. $. 9i !i;a! "is< CP*ate c ace5tia sunt ni5te bie6i nen*r*ci6iB Sunt ni5te pr*5ti4 pentru c nu cun*sc calea D*!nului4 le-ea Du!ne"eului l*r. &. .*i !er-e deci la cei !ari 5i )*i -ri cu ace5tia4 c ei 5tiu calea D*!nului@ le-ea Du!ne"eului l*rC. Dar 5i ace5tia cu t*6ii au sfr:!at 3u-ul 5i au rupt ctu5ele. (. De aceea i )a l*)i leul din pdure 5i lupul din pustiu i )a rpi@ le*pardul le )a fi p"it*r cet6il*r l*r@ care din ei )a ie5i )a fi sf:5iat4 c s;au n!ul6it frdele-ile l*r 5i lepdrile de credin6 au sp*rit. +. Cu!4 adic4 s te iert4 Ierusali!e4 pentru aceasta? %iii ti 1;au prsit 5i se 3ur pe du!ne"ei care n; au fiin6. =u i;a! sturat4 iar ei au fcut desfr:nare4 u!bl:nd n -rup prin casele desfr:natel*r. ,. =i sunt cai n-r5a6i 5i fiecare din ei nec'ea" dup fe!eia apr*apelui su. /. = cu putin6 s nu pedepsesc aceasta4 "ice D*!nul4 5i Du'ul 1eu s nu se r"bune asupra unui p*p*r ca acesta? 10. Sui6i;) pe "idurile lui 5i le dr:!a6i4 dar nu de t*t4 ci strica6i nu!ai crestele l*r4 pentru c acestea nu sunt ale D*!nului@ 11. Cci casa lui Israel 5i casa lui Iuda s;au purtat fa6 de 1ine cu !ult necredin64 "ice D*!nul. 12. 8u t-duit pe D*!nul 5i au "is< C=l nu este 5i nen*r*cirea nu )a )eni asupra n*astr@ 5i nu )*! )edea nici sabie4 nici f*a!eteB 1 . Pr**r*cii sunt ):nt 5i nu este n ace5tia cu):ntul D*!nului. De aceasta 5i ei s aib parteBC 1$. De aceea4 a5a "ice D*!nul Du!ne"eul puteril*r< CPentru c )*i -ri6i ase!enea )*rbe4 iat )*i face cu)intele 1ele f*c n -ura ta4 iar pe p*p*rul acesta l )*i face le!ne 5;l )a !istui f*cul acesta. 1&. Casa lui Israel4 iat )*i aduce asupra )*astr un nea! de departe4 "ice D*!nul4 un p*p*r puternic4 un p*p*r )ec'i4 un p*p*r a crui li!b tu nu * 5tii 5i nu )ei n6ele-e ce -rie5te el. 1(. T*lba lui e ca un !*r!:nt desc'is 5i ai lui t*6i sunt )ite3i@ 1+. 9i )*r !:nca aceia seceri5ul tu 5i p:inea ta@ )*r !:nca pe fiii ti 5i pe fiicele tale@ )*r !:nca *ile tale 5i b*ii ti@ )*r !:nca stru-urii ti 5i s!*c'inele tale 5i )*r trece prin sabie cet6ile tale cele ntrite n care tu te ncre"i. Ier01/, 17130 1. 85a !i;a -rit D*!nul< C1er-i 5i;6i cu!pr un br:u de n 5i;l ncin-e peste !i3l*cul tu4 dar n ap s nu;l ba-iBC 2. 9i a! cu!prat br:ul4 dup cu):ntul D*!nului4 5i l;a! ncins peste c*apsele !ele. . 8p*i a f*st cu):ntul D*!nului iar5i ctre !ine 5i !i;a "is< +

$. CIa br:ul4 pe care l;ai cu!prat 5i care este peste c*apsele tale4 5i4 scul:ndu;te4 du;te la =ufrat 5i;l ascunde ac*l* n crptura unei st:nciBC &. 9i !;a! dus 5i l;a! ascuns la =ufrat4 cu! !i p*runcise D*!nul. (. Iar dup ce au trecut !ai !ulte "ile4 !i;a "is D*!nul< CSc*al4 du;te la =ufrat 5i ia de ac*l* br:ul4 pe care ti;a! p*runcit s;l ascun"i ac*l*BC +. 9i !;a! dus la =ufrat4 a! spat 5i a! luat br:ul din l*cul unde;l ascunsese!@ dar iat br:ul se stricase 5i nu !ai era bun de ni!ic. ,. 8tunci a f*st cu):ntul D*!nului ctre !ine< /. CIat ce "ice D*!nul< 85a )*i sfr:!a !:ndria lui Iuda 5i trufia cea !are a Ierusali!ului. 10. 8cest p*p*r ru4 care nu )rea s asculte cu)intele 1ele4 ci trie5te dup ndrtnicia ini!ii lui4 !er-e pe ur!ele alt*r du!ne"ei 5i se nc'in 5i slu3e5te l*r4 )a fi ca br:ul acesta care nu este bun de ni!ic. 11. C precu! e br:ul apr*ape de c*apsele *!ului4 a5a a! apr*piat =u de 1ine t*at casa lui Israel 5i t*at casa lui Iuda4 "ice D*!nul4 ca s;1i fie p*p*rul 1eu4 nu!ele 1eu4 lauda 1ea 5i sla)a 1ea4 dar ei n;au ascultat. 12. De aceea4 spune;le cu):ntul acesta< 85a "ice D*!nul Du!ne"eul lui Israel< T*t urci*rul se u!ple de )in. 9i ei t*6i )*r "ice< 8u d*ar n*i nu 5ti! c t*t urci*rul se u!ple de )in? 1 . Iar tu s le spui< 85a "ice D*!nul< Iat4 =u )*i u!ple cu )in p:n la !btare pe t*6i l*cuit*rii 6rii acesteia4 pe re-ii care 5ed pe scaunul lui Da)id4 pe pre*6i4 pe pr**r*ci 5i4 pe t*6i l*cuit*rii Ierusali!ului4 1$. 9i;i )*i "dr*bi pe unii de al6ii4 pe prin6i 5i pe fii la*lalt4 "ice D*!nul. Nu;i )*i cru6a 5i nu;i )*i !ilui4 nici 2!i )a fi !il ca s;i pierd. 1&. 8sculta6i 5i lua6i a!inteB Nu fi6i !:ndri4 cci D*!nul -rie5te< 1(. Da6i sla) D*!nului Du!ne"eului )*stru4 p:n nu )ine ntunericul 5i p:n nu se l*)esc pici*arele )*astre de !un6ii n*p6ii. .*i )e6i a5tepta lu!ina4 dar =l * )a preface n u!bra !*r6ii4 * )a preface n ne-ur ad:nc. 1+. Iar dac nu asculta6i acestea4 atunci sufletul !eu )a pl:n-e n l*curi tainice !:ndria )*astr 5i )a pl:n-e a!ar 5i *c'ii !ei )*r )rsa lacri!i4 pentru c tur!a D*!nului )a fi dus n r*bie. Ier0 21, 1171/0 11. T*at 6ara aceasta )a fi pustiit 5i 3efuit@ p*p*arele acestea )*r slu3i re-elui Babil*nului 5apte"eci de ani. 12. Iar c:nd se )*r !plini 5apte"eci de ani4 )*i pedepsi pe re-ele Babil*nului 5i pe p*p*rul acela4 "ice D*!nul4 pentru necredin6a l*r4 5i 6ara Caldeil*r * )*i pedepsi 5i * )*i face pustie pentru t*tdeauna. 1 . .*i !plini asupra 6rii acesteia t*ate cu)intele 1ele pe care le;a! r*stit !p*tri)a ei@ t*t ce;i scris n cartea aceasta 5i ceea ce Iere!ia a pr**r*cit !p*tri)a tutur*r nea!uril*r. Ier0 /2, 17/0 1. Cu):ntul care a f*st de la D*!nul ctre Iere!ia4 n anul al "ecelea al lui Sedec'ia4 re-ele lui Iuda. 8nul acesta era anul al *ptspre"ecelea al lui Nabuc*d*n*s*r. 2. 8tunci *5tirea re-elui Babil*nului nc*n3urase Ierusali!ul 5i pr**r*cul Iere!ia era nc'is n curtea te!ni6ei4 care se afla l:n- casa re-elui lui Iuda. . 8c*l* l nc'isese re-ele Sedec'ia. "ic:nd< CDe ce pr**r*ce5ti 5i "ici< 85a -rie5te D*!nul< Iat4 )*i da cetatea n !:inile re-elui Babil*nului4 5i acesta * )a lua@ Ier0 /-, 171.0 1. 2n anul al n*ulea al lui Sedec'ia4 re-ele lui Iuda4 n luna a "ecea4 Nabuc*d*n*s*r4 re-ele Babil*nului4 a )enit cu t*at *5tirea sa la Ierusali! 5i l;a !presurat. 2. Iar n anul al unspre"ecelea al lui Sedec'ia4 n luna a patra4 n "iua a n*ua a lunii acesteia4 cetatea a f*st luat. . 9i au intrat n ea 5i s;au a5e"at la p*r6ile de la !i3l*c t*ate cpeteniile re-elui Babil*nului< Ner-al; 9are6er4 Sa!-ar;Nebu4 Sarse'i!4 cpetenia eunucil*r4 Ner-al;Sare6er4 cpetenia )r3it*ril*r4 5i t*ate celelalte cpetenii ale re-elui Babil*nului. ,

$.C:nd Sedec'ia4 re-ele lui Iuda4 5i t*6i *a!enii de *aste i;au )"ut4 au fu-it 5i au ie5it n*aptea din cetate prin -rdina re-elui4 pe p*arta dintre cele d*u "iduri4 5i au apucat pe calea 5esului. &. Dar *5tirea Caldeil*r a aler-at dup ei 5i a a3uns pe Sedec'ia n 5esul Ieri'*nului4 l;au prins 5i l;au dus la Nabuc*d*n*s*r4 re-ele Babil*nului4 la Ribla4 n 6ara 7a!at4 unde acesta a r*stit 3udecat asupra lui. (. 8tunci re-ele Babil*nului a 3un-'iat pe fiii lui Sedec'ia n Ribla4 naintea *c'il*r acestuia4 5i pe t*6i dre-t*rii lui Iuda i;a 3un-'iat re-ele Babil*nului. +. Iar lui Sedec'ia i;a sc*s *c'ii 5i l;a pus n ctu5e4 ca s;l duc la Babil*n. ,. Casa re-elui 5i casele p*p*rului le;au ars Caldeii cu f*c4 iar "idurile Ierusali!ului le;au dr:!at. /. Restul p*p*rului4 care r!sese n cetate4 pe fu-arii4 care trecuser la el 5i pe cellalt p*p*r ce !ai r!sese4 Nebu"aradan4 cpetenia -r"ii re-elui4 i;a dus r*bi n Babil*n. 10. Pe cei sraci din p*p*r4 care nu a)eau ni!ic4 Nebu"aradan4 cpetenia -r"ii4 i;a lsat n p!:ntul lui Iuda 5i t*t atunci le;a dat )iile 5i 6arinile. 11. Iar cu pri)ire la Iere!ia4 Nabuc*d*n*s*r4 re-ele Babil*nului4 a dat lui Nebu"aradan4 cpetenia -r"ii4 p*runca aceasta< 12. CIa;l 5i s ai purtare de -ri3 pentru el@ s nu;i faci nici un ru4 ci s te p*r6i cu el a5a cu! 6i )a "ice elBC 1 . Nebu"aradan4 cpetenia -r"ii4 Nebu"aradan4 cpetenia eunucil*r4 Ner-al;9are6er4 cpetenia )r3it*ril*r4 5i t*ate cpeteniile re-elui Babil*nului 1$. 8u tri!is 5i au luat pe Iere!ia din curtea te!ni6ii 5i l;au ncredin6at lui E*d*lia4 fiul lui 8'ica!4 fiul lui 9afan4 ca s;l duc acas. 85a a r!as el s l*cuiasc n !i3l*cul p*p*rului. 1&. 8tunci a f*st cu):ntul D*!nului ctre Iere!ia4 pe c:nd era el nc 6inut n curtea te!ni6ii4 5i i;a "is< 1(. C1er-i 5i spune lui =bed;1elec4 =ti*pianul< 85a "ice D*!nul Sa)a*t4 Du!ne"eul lui Israel< Iat4 =u )*i !plini cu)intele 1ele despre cetatea aceasta spre rul4 iar nu spre binele ei4 5i se )*r !plini ele n "iua aceea naintea *c'il*r ti. 1+. Dar pe tine te )*i i"b)i4 "ice D*!nul4 5i nu )ei fi dat n !:inile *a!enil*r de care te te!i. 1,. Te )*i i"b)i 5i nu )ei cdea n sabie@ sufletul tu )a r!:ne la tine ca 5i c:nd ai fi d*b:ndit * prad4 pentru c tu ti;ai pus nde3dea n 1ineC4 "ice D*!nul. 0rofeiile mari snt acelea care privesc pe toate neamurile i arat luminos venirea +iului lui Dumnezeu n lume , precum i toate cele ce aveau s se produc n timpul lucrrii de mntuire. 'ac0 /, 110 1&. Du5!nie )*i pune ntre tine 5i ntre fe!eie4 ntre s!:n6a ta 5i s!:n6a ei@ aceasta 6i )a "dr*bi capul4 iar tu i )ei n6epa clc:iulC. 'ac0 4-, 107110 10. Nu )a lipsi sceptru din Iuda4 nici t*ia- de c:r!uit*r din c*apsele sale4 p:n ce )a )eni !pciuit*rul4 Cruia se )*r supune p*p*arele. 11. 8cela 5i )a le-a de )i6 asinul Su4 de c*ard !:n"ul asinei Sale. Spla;)a n )in 'aina Sa 5i n s:n-e de stru-ure )e5!:ntul SuB #um0 24, 157130 1(. Cel ce ascult cu)intele lui Du!ne"eu4 cel ce are 5tiin6 de la Cel Preanalt 5i )ede desc*peririle lui Du!ne"eu4 ca n )is4 dar *c'ii i sunt desc'i5i< 1+. 2l )d4 dar acu! nc nu este@ l pri)esc4 dar nu de apr*ape@ * stea rsare din Iac*)@ un t*ia- se ridic din Israel 5i )a l*)i pe cpeteniile 1*abului 5i pe t*6i fiii lui Set i )a "dr*bi. )eut0 1., 110 1&. Pr**r*c din !i3l*cul tu 5i din fra6ii ti4 ca 5i !ine4 6i )a ridica D*!nul Du!ne"eul tu< pe 8cela s;L asculta6i. (s0 2, 37.0 +. D*!nnul a "is catre 1ine < C %iul 1eu esti Tu4 =u asta"i Te;a! nascut B ,. Cere de la 1ine si;Ti )*i da nea!urile !*stenirea Ta@ si stapanirea Ta4 !ar-inile pa!antului. /

(s0 ., 2750 2. Din -ura pruncil*r si a cel*r ce su- ai sa)arsit lauda4 pentru )ra3!asii Tai4 ca sa a!utesti pe )ra3!as si pe ra"bunat*r. . Cand pri)esc cerurile4 lucrul !ainil*r Tale4 luna si stelele pe care Tu le;ai inte!eiat4 i!i "ic < $. Ce este *!ul ca;Ti a!intesti de el ? Sau fiul *!ului ca;l cercete"i pe el ? &. 1ics*ratu;l;ai pe dansul cu putin fata de in-eri4 cu sla)a si cu cinste l;ai incununat pe el. (. Pusu;l;ai pe dansul peste lucrul !ainil*r Tale4 t*ate le;ai supus sub pici*arele lui. (s0 11 ;15< , 100 10. Cu -rsi!e ini!a l*r 5i;au ncuiat4 -ura l*r a -rit !:ndrie. (s0 1-;20<, 1750 &. 1are este sla)a lui ntru !:ntuirea Ta4 sla) 5i !are cu)iin6 )ei pune peste el. (. C i )ei da lui binecu):ntare n )eacul )eacului4 l )ei )eseli pe d:nsul ntru bucurie cu fa6a Ta. (s0 21;22<, 1471.0 1$. Ca apa !;a! )rsat 5i s;au risipit t*ate *asele !ele. 1&. %cutu;s;a ini!a !ea ca ceara ce se t*pe5te n !i3l*cul p:ntecelui !eu. 1(. Uscatu;s;a ca un )as de lut tria !ea4 5i li!ba !ea s;a lipit de cerul -urii !ele 5i n 6r:na !*r6ii !;ai c*b*r:t. 1+. C !;au nc*n3urat c:ini !ul6i4 adunarea cel*r )icleni !;a !presurat. 1,. Strpuns;au !:inile !ele 5i pici*arele !ele. (s0 2-;/0<, 17/0 1. Te )*i nl6a4 D*a!ne4 c !;ai ridicat 5i n;ai )eselit pe )r3!a5ii !ei !p*tri)a !ea. 2. D*a!ne4 Du!ne"eul !eu4 stri-at;a! ctre Tine 5i !;ai )indecat. . D*a!ne4 sc*s;ai din iad sufletul !eu4 !:ntuitu;!;ai de cei ce se c*b*ar n -r*ap. (s0 /1;/2<, 4710 $. C "iua 5i n*aptea s;a n-reunat peste !ine !:na Ta 5i a! c"ut n suferin6 c:nd -'i!pele Tu ! !pun-ea. &. Pcatul !eu l;a! cun*scut 5i frdele-ea !ea n;a! ascuns;*4 !p*tri)a !ea. (s0 //;/4<, 200 20. 1*artea pct*5il*r este cu!plit 5i cei ce ursc pe cel drept )*r -re5i (s0 /-;40<, 37-0 +. 1ulte ai fcut Tu4 D*a!ne4 Du!ne"eul !eu4 !inunile Tale4 5i nu este cine s se ase!ene -:nduril*r Tale@ ,. .estit;a! 5i a! -rit< n!ul6itu;s;au peste nu!r. /. Gertf 5i prin*s n;ai )*it4 dar trup !i;ai nt*c!it@ (s0 40;41<, .7-0 ,. Cu):nt nele-iuit spuneau !p*tri)a !ea4 "ic:nd< CNu "ace4 *are? Nu se )a !ai sculaBC /. C'iar *!ul cu care era! n pace4 n care a! nd3duit4 care a !:ncat p:inea !ea4 a ridicat !p*tri)a !ea clc:iul. (s0 53;5.<, 1171/0 11. .iet6ile Tale l*cuiesc n ea@ ntru buntatea Ta4 Du!ne"eule4 purtat;ai -ri3 de cel srac. 12. D*!nul )a da cu):ntul cel*r ce )estesc cu putere !ult. 1 . 2!pratul puteril*r4 p*p*rului iubit )a !pr6i pr"ile. (s0 5.;5-< 6 -, 210 /. C pentru Tine a! suferit *car4 ac*perit;a bat3*cura *bra"ul !eu 21. Ia a!inte la sufletul !eu 5i;l !:ntuie5te pe el@ din !:inile )r3!a5il*r !ei i"b)e5te;!4 (s0 -0;-1< ,12. 12. Dreptul ca finicul )a nfl*ri 5i ca cedrul cel din Liban se )a n!ul6i. Is03, 140 1$. Pentru aceasta D*!nul !eu ) )a da un se!n< Iat4 %eci*ara )a lua n p:ntece 5i )a na5te fiu 5i )*r c'e!a nu!ele lui =!anuel. Is0 ., 27/0 10

2. 8du;1i !art*ri credinci*5i pe Urie pre*tul 5i pe Da'aria4 fiul lui Ieberec'iaC. . 8tunci !;a! apr*piat de pr**r*ci6 5i a luat n p:ntece 5i a nscut un fiu. 9i a "is D*!nul ctre !ine< CPune;i nu!ele 1a'er;9alal;7a5;Ba"C. Is011, 1740 1. F 1ldi6 )a ie5i din tulpina lui Iesei 5i un Lstar din rdcinile lui )a da. 2. 9i Se )a *di'ni peste =l Du'ul lui Du!ne"eu4 du'ul n6elepciunii 5i al n6ele-erii4 du'ul sfatului 5i al triei4 du'ul cun*5tin6ei 5i al bunei;credin6e. . 9i;L )a u!ple pe =l du'ul te!erii de Du!ne"eu. 9i )a 3udeca nu dup nf6i5area cea din afar 5i nici nu )a da '*tr:rea Sa dup cele ce se ")*nesc4 $. Ci )a 3udeca pe cei sraci ntru dreptate 5i dup le-e )a !ustra pe sr!anii din 6ar. Pe cel apri- l )a bate cu t*ia-ul -urii Lui 5i cu suflarea bu"el*r Lui )a *!*r pe cel fr de le-e. Is0 42, 1730 1. Iat Slu-a 1ea pe Care * spri3in4 8lesul 1eu4 ntru Care bine)*ie5te sufletul 1eu. Pus;a! peste =l Du'ul 1eu 5i =l )a pr*p*)dui p*p*arel*r le-ea 1ea. 2. Nu )a stri-a4 nici nu )a -ri tare4 5i n pie6e nu se )a au"i -lasul Lui. . Trestia fr:nt nu * )a "dr*bi 5i fe5tila ce fu!e- nu * )a stin-e. =l )a pr*p*)dui le-ea 1ea cu credinci*5ie@ $. =l nu )a fi nici *b*sit4 nici sleit de puteri4 p:n ce nu )a fi a5e"at le-ea pe p!:nt@ cci n)6tura Lui t*ate 6inuturile * a5teapt. &. 85a -rie5te D*!nul cel 8t*tputernic4 Care a fcut cerurile 5i le;a ntins4 Care a ntrit p!:ntul 5i cele de pe el4 Care a dat suflare p*p*rului de pe el 5i du' cel*r ce u!bl pe ntinsul lui< (. C=u4 D*!nul4 Te;a! c'e!at ntru dreptatea 1ea 5i Te;a! luat de !:n 5i Te;a! *cr*tit 5i Te;a! dat ca le-!:nt al p*p*rului 1eu4 spre lu!inarea nea!uril*r@ +. Ca s desc'i"i *c'ii cel*r *rbi4 s sc*6i din te!ni6 pe cei r*bi6i 5i din ad:ncul nc'is*rii pe cei ce l*cuiesc intru ntuneric. Is0 10, 50 (. Spatele l;a! dat spre bti 5i *bra3ii !ei spre pl!uiri4 5i fata 1ea nu a! ferit;* de ru5inea scuipril*r. Is0 1/, 17110 1. Cine )a crede ceea ce n*i a! au"it 5i bra6ul D*!nului cui se )a desc*peri? 2. Crescut;a naintea Lui ca * *drasl4 5i ca * rdcin n p!:nt uscat@ nu a)ea nici c'ip4 nici fru!use6e4 ca s ne uit! la =l4 5i nici * nf6i5are4 ca s ne fie dra-. . Dispre6uit era 5i cel din ur! dintre *a!eni@ *! al dureril*r 5i cun*sct*r al suferin6ei4 unul naintea cruia s;6i ac*peri fa6a@ dispre6uit 5i neb-at n sea!. $. Dar =l a luat asupr;9i durerile n*astre 5i cu suferin6ele n*astre S;a !p*)rat. 9i n*i 2l s*c*tea! pedepsit4 btut 5i c'inuit de Du!ne"eu4 &. Dar =l fusese strpuns pentru pcatele n*astre 5i "dr*bit pentru frdele-ile n*astre. =l a f*st pedepsit pentru !:ntuirea n*astr 5i prin rnile Lui n*i t*6i ne;a! )indecat. (. T*6i u!bla! rtci6i ca ni5te *i4 fiecare pe calea n*astr4 5i D*!nul a fcut s cad asupra Lui frdele-ile n*astre ale tutur*r. +. C'inuit a f*st4 dar S;a supus 5i nu 5i;a desc'is -ura Sa@ ca un !iel spre 3un-'iere s;a adus 5i ca * *aie fr de -las naintea cel*r ce * tund4 a5a nu 9i;a desc'is -ura Sa. ,. 2ntru s!erenia Lui 3udecata Lui s;a ridicat 5i nea!ul Lui cine l )a spune? C s;a luat de pe p!:nt )ia6a LuiB Pentru frdele-ile p*p*rului 1eu a f*st adus spre !*arte. /. 1*r!:ntul Lui a f*st pus l:n- cei fr de le-e 5i cu cei fct*ri de rele4 dup !*artea Lui4 cu t*ate c nu s):r5ise nici * nedreptate 5i nici n5elciune nu fusese n -ura Lui. 10. Dar a f*st )*ia D*!nului s;L "dr*beasc prin suferin6. 9i fiindc 9i;a dat )ia6a ca 3ertf pentru pcat4 )a )edea pe ur!a5ii Si4 5i )a lun-i )ia6a 5i lucrul D*!nului n !:na Lui )a pr*p5i. 11. Scpat de c'inurile sufletului Su4 )a )edea r*dul *stenelil*r Sale 5i de !ul6u!ire Se )a stura. Prin suferin6ele Lui4 Dreptul4 Slu-a 1ea4 )a ndrepta pe !ul6i4 5i frdele-ile l*r le )a lua asupra Sa. Ier0 /1, 110 11

1&. 85a "ice D*!nul< CElas se aude n Ra!a4 b*cet 5i pl:n-ere a!ar. Ra'ila 5i pl:n-e c*piii 5i nu )rea s se !:n-:ie de c*piii si4 pentru c nu !ai suntC. *s0 11, 10 1. C:nd Israel era t:nr4 =u l i"bea!4 5i din =-ipt a! c'e!at pe fiul 1eu. Mih0 1, 10 1. 9i tu4 Betlee!e =frata4 de5i e5ti !ic ntre !iile lui Iuda4 din tine )a ie5i Stp:nit*r peste Israel4 iar *b:r5ia Lui este dintru nceput4 din "ilele )e5niciei. #oate acestea au fost vestite mai nainte , spre adeverirea noului le'mnt, ce urma odat cu venirea n lume a ,ntuitorului. Is0 42, -0 /. Cele pr**r*cite altdat s;au !plinit 5i altele !ai n*i ) )estesc@ nainte ca s ia fiin6 )i le dau de 5tire. Is0 4/, 1.7210 1,. Nu ) !ai a!inti6i de nt:!plrile trecute 5i nu !ai lua6i n sea! lucrurile de altdatC. 1/. Iat c =u fac un lucru n*u4 el d !u-uri@ nu;l )ede6i )*i *are? Cr*i;)*i n de5ert * cale4 n l*c uscat i")*are de ap. 20. Pe Tine Te )*r preasl)i fiarele c:!pului4 5acalii 5i stru6ii4 c Tu ai i")*r:t ap n pustiu4 5u)*aie de ap n p!:nt neu!blat4 ca s adpi pe p*p*rul 1eu cel ales@ 21. P*p*rul pe care l;a! fcut pentru 1ine4 ca s 1 preasl)easc ntru laude. Is0 44, 27.0 2. 85a "ice D*!nul4 %ct*rul 5i Didit*rul tu din p:ntecele !aicii tale4 5i Fcr*tit*rul tu< CNu te te!e4 slu-a 1ea Iac*) 5i tu Israele4 pe care te;a! ales. . C =u )*i )rsa ap peste p!:ntul nsetat 5i p:raie de ap n 6inut uscat. .rsa;)*i din Du'ul 1eu peste *drasla ta 5i binecu):ntarea 1ea peste !ldi6ele tale. $. 9i )*r *drsli ca iarba pe !alul p:raiel*r 5i ca pa3i5tile de;a lun-ul apel*r cur-t*areBC &. Unul )a "ice< C=u sunt al D*!nuluiBC 8ltul se )a nu!i cu nu!ele lui Iac*). Unul )a scrie cu !:na lui< CSunt al D*!nuluiC 5i )a )rea s;5i dea nu!ele de IsraelB (. 85a "ise D*!nul4 Re-ele lui Israel 5i I"b)it*rul su4 D*!nul Sa)a*t< C=u sunt Cel dint:i 5i Cel de pe ur! 5i nu este alt du!ne"eu afar de 1ineB +. Cine este ca 1ine s )in l:n- 1ine4 s -riasc4 s pr**r*ceasc 5i s se !s*are cu 1ineB Cine a )estit de la nceput )iit*rul? Ceea ce se )a nt:!pla4 cine p*ate s le pre)esteasc? ,. Nu ) te!e6i4 nici nu ) spi!:nta6iB N;a! artat =u *dini*ar 5i n;a! )estit4 c:nd );a! luat pe )*i de !art*ri? =ste *are un alt du!ne"eu afar de 1ine? =ste un alt adp*st ca 1ine? Ier0 /, 117150 1&. 8p*i ) )*i da pst*ri dup ini!a 1ea4 care ) )*r pst*ri cu 5tiin6 5i pricepere. 1(. C:nd ) )e6i n!ul6i 5i )e6i a3un-e !ult r*dit*ri pe p!:nt4 n "ilele acelea4 "ice D*!nul4 nu se )a !ai "ice< CF4 c'i)*tul a5e"!:ntului D*!nuluiC. Ni!eni nu se )a !ai -:ndi la el4 ni!eni nu;5i )a !ai aduce a!inte de el4 ni!nui nu;i )a !ai prea ru de el4 ni!eni nu )a !ai face altul. Ier0 15, 147150 1$.Pentru c )in "ile4 "ice D*!nul4 c:nd nu se )a !ai "ice< C.iu este D*!nul4 Care a sc*s pe fiii lui Israel din 6ara =-iptuluiC4 1&.Ci4 C.iu este D*!nul4 Care a sc*s pe fiii lui Israel din 6ara cea de la !ia"n*apte 5i din t*ate 6rile n care;i i"-*niseC4 c i )*i nt*arce n 6ara pe care le;a! druit;* prin6il*r l*r. 1(. Iat4 )*i tri!ite !ul6i!e de pescari4 "ice D*!nul4 5i;i )*r pescui@ iar ap*i )*i tri!ite !ul6i!e de ):nt*ri4 5i;i )*r ):na de prin t*6i !un6ii4 de pe t*ate dealurile 5i de prin crpturile st:ncil*r. $oul #estament este partea cea mai principal din Biblie , ntruct n el apare Cel de mult prezis, Domnul /isus 1ristos, lumina lumii. Ioan 1, 1730 1. La nceput era Cu):ntul 5i Cu):ntul era la Du!ne"eu 5i Du!ne"eu era Cu):ntul. 12

2. 8cesta era ntru nceput la Du!ne"eu. . T*ate prin =l s;au fcut@ 5i fr =l ni!ic nu s;a fcut din ce s;a fcut. $. 2ntru =l era )ia6 5i )ia6a era lu!ina *a!enil*r. &. 9i lu!ina lu!inea" n ntuneric 5i ntunericul nu a cuprins;*. (. %*st;a *! tri!is de la Du!ne"eu4 nu!ele lui era I*an. +. 8cesta a )enit spre !rturie4 ca s !rturiseasc despre Lu!in4 ca t*6i s cread prin el. Ioan0 ., 120 12.Deci iar5i le;a )*rbit Iisus "ic:nd< =u sunt Lu!ina lu!ii@ cel ce 2!i ur!ea" 1ie nu )a u!bla n ntuneric4 ci )a a)ea lu!ina )ie6ii. 2n $oul #estament se mplinesc toate proorocirile , odat cu venirea Domnului , i se descoper dumnezeirea Sa. Ioan0 1, 4174-0 3.. %ilip a -sit pe Natanael 5i i;a "is< 8! aflat pe 8cela despre Care au scris 1*ise n Le-e 5i pr**r*cii4 pe Iisus4 fiul lui I*sif din Na"aret. $(. 9i i;a "is Natanael< Din Na"aret p*ate fi ce)a bun? %ilip i;a "is< .in* 5i )e"i. $+. Iisus a )"ut pe Natanael )enind ctre =l 5i a "is despre el< Iat4 cu ade)rat4 israelit n care nu este )icle5u-. $,. Natanael I;a "is< De unde ! cun*5ti? 8 rspuns Iisus 5i i;a "is< 1ai nainte de a te c'e!a %ilip4 te; a! )"ut c:nd erai sub s!*c'in. Mat0 1, 2272/0 22. 8cestea t*ate s;au fcut ca s se !plineasc ceea ce s;a "is de D*!nul prin pr**r*cul care "ice< 2 . CIat4 %eci*ara )a a)ea n p:ntece 5i )a na5te %iu 5i )*r c'e!a nu!ele Lui =!anuel4 care se t:lcuie5te< Cu n*i este Du!ne"euC. Mat0 2, 1172/0 1&. 9i au stat ac*l* p:n la !*artea lui Ir*d4 ca s se !plineasc cu):ntul spus de D*!nul4 prin pr**r*cul< CDin =-ipt a! c'e!at pe %iul 1euC. 1(. Iar c:nd Ir*d a )"ut c a f*st a!-it de !a-i4 s;a !:niat f*arte 5i4 tri!i6:nd a ucis pe t*6i pruncii care erau n Betlee! 5i n t*ate '*tarele lui4 de d*i ani 5i !ai 3*s4 dup ti!pul pe care l aflase de la !a-i. 1+. 8tunci s;a !plinit ceea ce se spusese prin Iere!ia pr**r*cul< 1,. CElas n Ra!a s;a au"it4 pl:n-ere 5i t:n-uire !ult@ Ra'ela 5i pl:n-e c*piii 5i nu )*ie5te s fie !:n-:iat pentru c nu suntC. 1/. Dup !*artea lui Ir*d4 iat c n-erul D*!nului s;a artat n )is lui I*sif n =-ipt4 20. 9i i;a "is< Sc*al;te4 ia Pruncul 5i pe !a!a Lui 5i !er-i n p!:ntul lui Israel4 cci au !urit cei ce cutau s ia sufletul Pruncului. 21. I*sif4 scul:ndu;se4 a luat Pruncul 5i pe !a!a Lui 5i a )enit n p!:ntul lui Israel. 22. 9i au"ind c d*!ne5te 8r'elau n Iudeea4 n l*cul lui Ir*d4 tatl su4 s;a te!ut s !ear- ac*l* 5i4 lu:nd p*runc4 n )is4 s;a dus n pr6ile Ealileii. 2 . 9i )enind a l*cuit n *ra5ul nu!it Na"aret4 ca s se !plineasc ceea ce s;a spus prin pr**r*ci4 c Na"arinean Se )a c'e!a. Mat0 /, 157130 1(. Iar b*te":ndu;se Iisus4 c:nd ie5ea din ap4 ndat cerurile s;au desc'is 5i Du'ul lui Du!ne"eu s;a )"ut p*-*r:ndu;se ca un p*ru!bel 5i )enind peste =l. 1+. 9i iat -las din ceruri "ic:nd< C8cesta este %iul 1eu cel iubit ntru Care a! bine)*itC. Mat0 4, 50 (. 9i I;a "is< Dac Tu e5ti %iul lui Du!ne"eu4 arunc;Te 3*s4 c scris este< C2n-eril*r Si )a p*runci pentru Tine 5i Te )*r ridica pe !:ini4 ca nu cu!)a s i"be5ti de piatr pici*rul TuC. Mat0 12,157210 1(. Dar le;a p*runcit ca s nu;L dea n )ilea-4 1+. Ca s se !plineasc ceea ce s;a spus prin Isaia pr**r*cul4 care "ice< 1

1,. CIat %iul 1eu pe Care L;a! ales4 iubitul 1eu ntru Care a bine)*it sufletul 1eu@ pune;)*i Du'ul 1eu peste =l 5i 3udecat nea!uril*r )a )esti. 1/. Nu se )a certa4 nici nu )a stri-a4 nu )a au"i ni!eni4 pe uli6e4 -lasul Lui. 20. Trestie stri)it nu )a fr:n-e 5i fe5til fu!e-:nd nu )a stin-e4 p:n ce nu )a sc*ate4 spre biruin64 3udecata. 21. 9i n nu!ele Lui )*r nd3dui nea!urile.C Mat0 21 6 471, 150 $. Iar acestea t*ate s;au fcut4 ca s se !plineasc ceea ce s;a spus prin pr**r*cul4 care "ice< &. CSpune6i fiicei Si*nului< Iat 2!pratul tu )ine la tine bl:nd 5i 5e":nd pe asin4 pe !:n"4 fiul celei de sub 3u-C. 1(. 9i I;au "is< 8u"i ce "ic ace5tia? Iar Iisus le;a "is< Da. 8u nici*dat n;a6i citit c din -ura c*piil*r 5i a cel*r ce su- Hi;ai pre-tit laud? Mat0 25, 117150 1&. 8 "is< Ce )*i6i s;!i da6i 5i eu 2l )*i da n !:inile )*astre? Iar ei i;au dat trei"eci de ar-in6i. 1(. 9i de atunci cuta un prile3 p*tri)it ca s;L dea n !:inile l*r. Mat0 23 6 -710, /47/10 /. 8tunci s;a !plinit cu):ntul spus de Iere!ia pr**r*cul4 care "ice< C9i au luat cei trei"eci de ar-in6i4 pre6ul celui pre6uit4 pe care l;au pre6uit fiii lui Israel4 10. 9i i;au dat pe Harina Flarului dup cu! !i;a spus !ie D*!nulC. $. I;au dat s bea )in a!estecat cu fiere@ 5i4 -ust:nd4 nu a )*it s bea. &. Iar dup ce L;au rsti-nit4 au !pr6it 'ainele Lui4 arunc:nd s*r6i4 ca s se !plineasc ceea ce s;a "is de pr**r*cul< C2!pr6it;au 'ainele 1ele ntre ei4 iar pentru c!a5a 1ea au aruncat s*r6iC. Luc0 24, 44. $$. 9i le;a "is< 8cestea sunt cu)intele pe care le;a! -rit ctre )*i fiind nc !preun cu )*i4 c trebuie s se !plineasc t*ate cele scrise despre 1ine n Le-ea lui 1*ise4 n pr**r*ci 5i n psal!i. #ot n $oul #estament se mplinesc toate proorocirile, odat cu venirea Domnului, si se descoper dumnezeirea Sa. Ioan0 1, 4174-0 $&. %ilip a -sit pe Natanael 5i i;a "is< 8! aflat pe 8cela despre Care au scris 1*ise n Le-e 5i pr**r*cii4 pe Iisus4 fiul lui I*sif din Na"aret. $(. 9i i;a "is Natanael< Din Na"aret p*ate fi ce)a bun? %ilip i;a "is< .in* 5i )e"i. $+. Iisus a )"ut pe Natanael )enind ctre =l 5i a "is despre el< Iat4 cu ade)rat4 israelit n care nu este )icle5u-. $,. Natanael I;a "is< De unde ! cun*5ti? 8 rspuns Iisus 5i i;a "is< 1ai nainte de a te c'e!a %ilip4 te; a! )"ut c:nd erai sub s!*c'in. $/. Rspunsu;I;a Natanael< Rabi4 Tu e5ti %iul lui Du!ne"eu4 Tu e5ti re-ele lui Israel. Mat0 1, 2272/0 22. 8cestea t*ate s;au fcut ca s se !plineasc ceea ce s;a "is de D*!nul prin pr**r*cul care "ice< 2 . CIat4 %eci*ara )a a)ea n p:ntece 5i )a na5te %iu 5i )*r c'e!a nu!ele Lui =!anuel4 care se t:lcuie5te< Cu n*i este Du!ne"euC. Mat0 2, 1172/0 1&. 9i au stat ac*l* p:n la !*artea lui Ir*d4 ca s se !plineasc cu):ntul spus de D*!nul4 prin pr**r*cul< CDin =-ipt a! c'e!at pe %iul 1euC. 1(. Iar c:nd Ir*d a )"ut c a f*st a!-it de !a-i4 s;a !:niat f*arte 5i4 tri!i6:nd a ucis pe t*6i pruncii care erau n Betlee! 5i n t*ate '*tarele lui4 de d*i ani 5i !ai 3*s4 dup ti!pul pe care l aflase de la !a-i. 1+. 8tunci s;a !plinit ceea ce se spusese prin Iere!ia pr**r*cul< 1,. CElas n Ra!a s;a au"it4 pl:n-ere 5i t:n-uire !ult@ Ra'ela 5i pl:n-e c*piii 5i nu )*ie5te s fie !:n-:iat pentru c nu suntC. 1/. Dup !*artea lui Ir*d4 iat c n-erul D*!nului s;a artat n )is lui I*sif n =-ipt4 1$

20. 9i i;a "is< Sc*al;te4 ia Pruncul 5i pe !a!a Lui 5i !er-i n p!:ntul lui Israel4 cci au !urit cei ce cutau s ia sufletul Pruncului. 21. I*sif4 scul:ndu;se4 a luat Pruncul 5i pe !a!a Lui 5i a )enit n p!:ntul lui Israel. 22. 9i au"ind c d*!ne5te 8r'elau n Iudeea4 n l*cul lui Ir*d4 tatl su4 s;a te!ut s !ear- ac*l* 5i4 lu:nd p*runc4 n )is4 s;a dus n pr6ile Ealileii. 2 . 9i )enind a l*cuit n *ra5ul nu!it Na"aret4 ca s se !plineasc ceea ce s;a spus prin pr**r*ci4 c Na"arinean Se )a c'e!a. Mat0 /, 157130 1(. Iar b*te":ndu;se Iisus4 c:nd ie5ea din ap4 ndat cerurile s;au desc'is 5i Du'ul lui Du!ne"eu s;a )"ut p*-*r:ndu;se ca un p*ru!bel 5i )enind peste =l. 1+. 9i iat -las din ceruri "ic:nd< C8cesta este %iul 1eu cel iubit ntru Care a! bine)*itC. Mat0 4, 50 (. 9i I;a "is< Dac Tu e5ti %iul lui Du!ne"eu4 arunc;Te 3*s4 c scris este< C2n-eril*r Si )a p*runci pentru Tine 5i Te )*r ridica pe !:ini4 ca nu cu!)a s i"be5ti de piatr pici*rul TuC. Mat0 12, 157210 1(. Dar le;a p*runcit ca s nu;L dea n )ilea-4 1+. Ca s se !plineasc ceea ce s;a spus prin Isaia pr**r*cul4 care "ice< 1,. CIat %iul 1eu pe Care L;a! ales4 iubitul 1eu ntru Care a bine)*it sufletul 1eu@ pune;)*i Du'ul 1eu peste =l 5i 3udecat nea!uril*r )a )esti. 1/ .Nu se )a certa4 nici nu )a stri-a4 nu )a au"i ni!eni4 pe uli6e4 -lasul Lui. 20. Trestie stri)it nu )a fr:n-e 5i fe5til fu!e-:nd nu )a stin-e4 p:n ce nu )a sc*ate4 spre biruin64 3udecata. 21. 9i n nu!ele Lui )*r nd3dui nea!urile.C Mat0 216 471, 150 $. Iar acestea t*ate s;au fcut4 ca s se !plineasc ceea ce s;a spus prin pr**r*cul4 care "ice< &. CSpune6i fiicei Si*nului< Iat 2!pratul tu )ine la tine bl:nd 5i 5e":nd pe asin4 pe !:n"4 fiul celei de sub 3u-C. 1(. 9i I;au "is< 8u"i ce "ic ace5tia? Iar Iisus le;a "is< Da. 8u nici*dat n;a6i citit c din -ura c*piil*r 5i a cel*r ce su- Hi;ai pre-tit laud? Mat0 25, 11715. 1&. 8 "is< Ce )*i6i s;!i da6i 5i eu 2l )*i da n !:inile )*astre? Iar ei i;au dat trei"eci de ar-in6i. 1(. 9i de atunci cuta un prile3 p*tri)it ca s;L dea n !:inile l*r. Mat0 236 -710, /47/10 /. 8tunci s;a !plinit cu):ntul spus de Iere!ia pr**r*cul4 care "ice< C9i au luat cei trei"eci de ar-in6i4 pre6ul celui pre6uit4 pe care l;au pre6uit fiii lui Israel4 10. 9i i;au dat pe Harina Flarului dup cu! !i;a spus !ie D*!nulC. $. L;au dat s bea )in a!estecat cu fiere@ 5i4 -ust:nd4 nu a )*it s bea. &. Iar dup ce L;au rsti-nit4 au !pr6it 'ainele Lui4 arunc:nd s*r6i4 ca s se !plineasc ceea ce s;a "is de pr**r*cul< C2!pr6it;au 'ainele 1ele ntre ei4 iar pentru c!a5a 1ea au aruncat s*r6iC. Luc0 24, 440 $$. 9i le;a "is< 8cestea sunt cu)intele pe care le;a! -rit ctre )*i fiind nc !preun cu )*i4 c trebuie s se !plineasc t*ate cele scrise despre 1ine n Le-ea lui 1*ise4 n pr**r*ci 5i n psal!i. #ot n $oul #estament 'sim cea mai nalt nvtur i cele mai vii dovezi despre 2mpria cerurilor. Ioan01., /57/30 (. Iisus a rspuns< 2!pr6ia 1ea nu este din lu!ea aceasta. Dac !pr6ia 1ea ar fi din lu!ea aceasta4 slu3it*rii 1ei s;ar fi luptat ca s nu fiu predat iudeil*r. Dar acu! !pr6ia 1ea nu este de aici.

1&

+. Deci i;a "is Pilat< 85adar e5ti Tu !prat? Rspuns;a Iisus< Tu "ici c =u sunt !prat. =u spre aceasta 1;a! nscut 5i pentru aceasta a! )enit n lu!e4 ca s dau !rturie pentru ade)r@ *ricine este din ade)r ascult -lasul 1eu. 0recum i toate Sfintele #aine, dar nu tuturor descoperite. 2 Cor0 4, /740 . Iar dac =)an-'elia n*astr este nc ac*perit4 este pentru cei pierdu6i4 $. 2n care Du!ne"eul )eacului acestuia a *rbit !in6ile necredinci*5il*r4 ca s nu le lu!ine"e lu!ina =)an-'eliei sla)ei lui 7rist*s4 Care este c'ipul lui Du!ne"eu. Mat0 1/, 107110 10. 9i ucenicii4 apr*piindu;se de =l4 I;au "is< De ce le )*rbe5ti l*r n pilde? 11. Iar =l4 rspun":nd4 le;a "is< Pentru c )*u )i s;a dat s cun*a5te6i tainele !pr6iei ceruril*r4 pe c:nd acest*ra nu li s;a dat. Mat0 15, 130 1+. Iar Iisus4 rspun":nd4 i;a "is< %ericit e5ti Si!*ne4 fiul lui I*na4 c nu trup 5i s:n-e 6i;au desc*perit 6ie aceasta4 ci Tatl 1eu4 Cel din ceruri. 1 Cor0 2,100 10. Iar n*u ni le;a desc*perit Du!ne"eu prin Du'ul Su4 fiindc Du'ul t*ate le cercetea"4 c'iar 5i ad:ncurile lui Du!ne"eu. Evan'"elia Domnului este o putere. $om0 16 15, 1.0 1(. Cci nu ! ru5ine" de =)an-'elia lui 7rist*s4 pentru c este putere a lui Du!ne"eu spre !:ntuirea a t*t celui care crede4 iudeului nt:i4 5i elinului. 1,. Cci !:nia lui Du!ne"eu se desc*per din cer peste t*at frdele-ea 5i peste t*at nedreptatea *a!enil*r care 6in nedreptatea drept ade)r. 2 Cor0 4, 40 $. 2n care Du!ne"eul )eacului acestuia a *rbit !in6ile necredinci*5il*r4 ca s nu le lu!ine"e lu!ina =)an-'eliei sla)ei lui 7rist*s4 Care este c'ipul lui Du!ne"eu. 0entru lmurirea $oului #estament avem nevoie de cuvintele profeilor. 2 Tim0 /, 117150 1&. 9i fiindc de !ic c*pil cun*5ti Sfintele Scripturi4 care p*t s te n6elep6easc spre !:ntuire4 prin credin6a cea ntru 7rist*s Iisus. 1(. T*at Scriptura este insuflat de Du!ne"eu 5i de f*l*s spre n)6tur4 spre !ustrare4 spre ndreptare4 spre n6elep6irea cea ntru dreptate. 2 (etr0 1, 1-7210 1/. 9i a)e! cu):ntul pr**r*cesc !ai ntrit4 la care bine face6i lu:nd a!inte4 ca la * fclie ce strluce5te n l*c ntunec*s4 p:n c:nd )a strluci "iua 5i Luceafrul )a rsri n ini!ile )*astre4 20. 8ceasta 5tiind !ai dinainte c nici * pr**r*cie a Scripturii nu se t:lcuie5te dup s*c*tin6a fiecruia@ 21. Pentru c nici*dat pr**r*cia nu s;a fcut din )*ia *!ului4 ci *a!enii cei sfin6i ai lui Du!ne"eu au -rit4 purta6i fiind de Du'ul Sf:nt. Dar numai de locurile care vorbesc de Domnul, pe care nu le vom putea pricepe fr nvtori. Luc0 14, 230 2+. 9i ncep:nd de la 1*ise 5i de la t*6i pr**r*cii4 le;a t:lcuit l*r4 din t*ate Scripturile cele despre =l. 'a8te0 ., 2.7/10 2,. Se nt*rcea acas@ 5i 5e":nd n carul su4 citea pe pr**r*cul Isaia. 2/. Iar Du'ul i;a "is lui %ilip< 8pr*pie;te 5i te alipe5te de carul acesta. 0. 9i aler-:nd %ilip l;a au"it citind pe pr**r*cul Isaia4 5i i;a "is< 2n6ele-i4 *are4 ce cite5ti? 1(

1. Iar el a "is< Cu! a5 putea s n6ele-4 dac nu ! )a clu"i cine)a? 9i a ru-at pe %ilip s se urce 5i s 5ad cu el. 2. Iar l*cul din Scriptur pe care;l citea era acesta< CCa un !iel care se aduce spre 3un-'iere 5i ca * *aie fr de -las naintea celui ce;* tunde4 a5a nu 5i;a desc'is -ura sa. . 2ntru s!erenia Lui4 3udecata Lui s;a ridicat 5i nea!ul Lui cine;l )a spune? C se ridic de pe p!:nt )ia6a LuiC. $. Iar fa!enul4 rspun":nd4 a "is lui %ilip< R*-u;te4 despre cine "ice pr**r*cul acesta4 despre sine *ri despre altcine)a? &. Iar %ilip4 desc'i":nd -ura sa 5i ncep:nd de la scriptura aceasta4 i;a bine)estit pe Iisus. $om0 12, 47-0 $. Ci precu! ntr;un sin-ur trup a)e! !ulte !dulare 5i !dularele nu au t*ate aceea5i lucrare4 &. 85a 5i n*i4 cei !ul6i4 un trup sunte! n 7rist*s 5i fiecare sunte! !dulare unii alt*ra@ (. Dar a)e! felurite daruri4 dup 'arul ce ni s;a dat. Dac a)e! pr**r*cie4 s pr**r*ci! dup !sura credin6ei@ +. Dac a)e! slu3b4 s strui! n slu3b@ dac unul n)a64 s se s:r-uiasc n n)6tur@ ,. Dac ndea!n4 s fie la nde!nare@ dac !parte alt*ra4 s !part cu fireasc ne)in*)6ie@ dac st n frunte4 s fie cu tra-ere de ini!@ dac !iluie5te4 s !iluiasc cu )*ie bunB /. Dra-*stea s fie nef6arnic. Ur:6i rul4 alipi6i;) de bine. 2 (etr0 /, 150 1(. Cu! )*rbe5te despre acestea4 n t*ate epist*lele sale4 n care sunt unele lucruri cu ane)*ie de n6eles4 pe care cei ne5tiut*ri 5i nentri6i le rstl!cesc4 ca 5i pe celelalte Scripturi4 spre a l*r pier"are. Iac0 /, 1720 1. Nu ) face6i )*i !ul6i n)6t*ri4 fra6ii !ei4 5tiind c In*i4 n)6t*riiJ !ai !are *s:nd )*! lua. 2. Pentru c t*6i -re5i! n !ulte c'ipuri@ dac nu -re5e5te cine)a n cu):nt4 acela este brbat des):r5it4 n stare s nfr:ne"e 5i t*t trupul. %:r0 1/, 130 1+. 8sculta6i pe !ai;!arii )*5tri 5i ) supune6i l*r4 fiindc ei pri)e-'ea" pentru sufletele )*astre4 a):nd s dea de ele sea!4 ca s fac aceasta cu bucurie 5i nu suspin:nd4 cci aceasta nu );ar fi de f*l*s. Luc0 24, 410 $&. 8tunci le;a desc'is !intea ca s priceap Scripturile. 1 Cor0 12, 2.7/00 2,. 9i pe unii i;a pus Du!ne"eu4 n Biseric< nt:i ap*st*li4 al d*ilea pr**r*ci4 al treilea n)6t*ri@ ap*i pe cei ce au darul de a face !inuni@ ap*i darurile )indecril*r4 a3ut*rrile4 c:r!uirile4 felurile li!bil*r. 2/. Fare t*6i sunt ap*st*li? Fare t*6i sunt pr**r*ci? Fare t*6i n)6t*ri? Fare t*6i au putere s s):r5easc !inuni? 0. Fare t*6i au darurile )indecril*r? Fare t*6i )*rbesc n li!bi? Fare t*6i p*t s tl!ceasc? %f0 4, 117120 11. 9i el a dat pe unii ap*st*li4 pe al6ii pr**r*ci4 pe al6ii e)an-'eli5ti4 pe al6ii pst*ri 5i n)6t*ri4 12. Spre des):r5irea sfin6il*r4 la lucrul slu3irii4 la "idirea trupului lui 7rist*s.

1+

C!(IT*LUL 2 )%S($% S',#T! T$!)I=I%


#radiie se numete nvtura predat prin viu 'rai.#radiiile sunt de dou feluri i anume bune i rele. 1 Cor0 11, //0 . Nu ) lsa6i n5ela6i. T*)r5iile rele stric *biceiurile bune. %f0 1, 4730 $. Nici )*rbe de ru5ine4 nici )*rbe nebune5ti4 nici -lu!e care nu se cu)in4 ci !ai de-rab !ul6u!ire. &. Cci aceasta s;* 5ti6i bine4 c nici un desfr:nat4 sau necurat4 sau lac*! de a)ere4 care este un nc'int*r la id*li4 nu are !*5tenire n !pr6ia lui 7rist*s 5i a lui Du!ne"eu. (. Ni!eni s nu ) a!-easc cu cu)inte de5arte4 cci pentru acestea )ine !:nia lui Du!ne"eu peste fiii neascultrii. +. Deci s nu ) face6i prta5i cu ei. Cele rele sunt de la cel ru4 Ioan0 ., 440 $$. .*i sunte6i din tatl )*stru dia)*lul 5i )re6i s face6i p*ftele tatlui )*stru. =l4 de la nceput4 a f*st uci-t*r de *a!eni 5i nu a stat ntru ade)r4 pentru c nu este ade)r ntru el. C:nd -rie5te !inciuna4 -rie5te dintru ale sale4 cci este !incin*s 5i tatl !inciunii. iar cele bune, de la Dumnezeu. Luc0 1., 1-0 1/. Iar Iisus i;a "is< Pentru ce 1 nu!e5ti bun? Ni!eni nu este bun4 dec:t unul Du!ne"eu. (s0 /2;//<, 4710 $. Cutat;a! pe D*!nul 5i !;a au"it 5i din t*ate neca"urile !ele !;a i"b)it. &. 8pr*pia6i;) de =l 5i ) lu!ina6i@ 5i fe6ele )*astre s nu se ru5ine"e. #oate revelaiile dumnezeieti se vd lmurit de la facerea lumii, cnd te uii cu luare aminte la lucrrile fcute de El. Io:0 /., 17410 1. 8tunci Du!ne"eu i;a rspuns lui I*)4 din s:nul )i3eliei4 5i i;a "is< 2. CCine este cel ce pune pr*nia sub *br*c4 prin cu)inte fr n6elepciune? . 2ncin-e;6i deci c*apsele ca un )itea" 5i =u te )*i ntreba 5i tu 2!i )ei da l!uririB $. Unde erai tu4 c:nd a! nte!eiat p!:ntul? Spune;1i4 dac 5tii s spui. &. 9tii tu cine a '*tr:t !surile p!:ntului sau cine a ntins deasupra lui lan6ul de !surat? (. 2n ce au f*st ntrite te!eliile lui sau cine a pus piatra lui cea din capul un-'iului4 +. 8tunci c:nd stelele di!ine6ii c:ntau la*lalt 5i t*6i n-erii lui Du!ne"eu 1 srbt*reau? ,. Cine a nc'is !area cu p*r6i4 c:nd ea ie5ea n)alnic4 din s:nul firii4 /. 9i c:nd i;a! dat ca )e5!:nt ne-ura 5i n*rii drept scutece4 10. 8p*i i;a! '*trnicit '*tarul 1eu 5i i;a! pus p*r6i 5i ")*are 11. 9i a! "is< P:n aici )ei )eni 5i !ai departe nu te )ei ntinde4 aici se )a sfr:!a trufia )aluril*r tale? 12. 8i p*runcit tu di!ine6ii4 )re*dat n )ia6a ta4 5i i;ai artat aur*rei care este l*cul ei4 1 . Ca s apuce p!:ntul de c*l6uri 5i s scuture pe nele-iui6i de pe p!:nt? 1$. 2n re)rsatul "*ril*r4 p!:ntul se face r*5u ca r*5iile pece6i 5i ia cul*ri ca de )e5!:nt. 1&. Cei ri r!:n fr n*aptea Iprielnic l*rJ 5i bra6ul ridicat este fr:nt. 1(. 8i f*st tu p:n la i")*arele !rii sau te;ai pli!bat pe fundul prpastiei? 1+. Hi s;au artat *are p*r6ile !*r6ii 5i p*r6ile u!brei le;ai )"ut? 1,

1,. 8i cu-etat *are la ntinderea p!:ntului? Spune4 5tii t*ate acestea? 1/. Care dru! duce la palatul lu!inii 5i care este l*cul ntunericului4 20 Ca s 5tii s;l clu"e5ti n cuprinsul lui 5i s p*6i s ni!ere5ti p*tecile care duc la el acas? 21. Tu 5tii bine4 cci atunci erai nscut 5i nu!rul "ilel*r tale e f*arte !are. 22. 8i a3uns tu la c!rile "pe"ii? 8i )"ut tu c!rile -rindinei4 2 . Pe care le 6in de*parte pentru )re!uri de str:!t*rare4 pentru "ilele de btlie 5i de r"b*i? 2$. Unde se risipesc aburii 5i se rsp:nde5te pe p!:nt ):ntul de la rsrit? 2&. Cine a spat albie pu'*aiel*r cerului 5i cine a cr*it dru! bubuitului tunetului4 2(. Ca s pl*u pe un p!:nt nel*cuit 5i pe * pustietate unde nu se afl fiin6 *!eneasc 2+. 9i s adape 6inuturile sterpe 5i uscate 5i s sc*at pa3i5te de iarb din ntinderea ple5u)? 2, . 8re pl*aia un tat? Cine a "!islit str*pii de r*u? 2/. Din s:nul cui a ie5it -'ea6a? 9i cine este cel ce na5te pr*!*r*aca din cer? 0. 8pele se nc'ea- 5i se ntresc ca piatra 5i fala !rii se face sl*iB 1. P*6i tu s le-i catara!ele Pleiadel*r sau s de"n*"i lan6urile Fri*nului? 2. P*6i tu s sc*6i la )re!e cununa D*diacului 5i )ei fi tu c:r!aci Carului 1are 5i stelel*r lui? . Cun*5ti tu le-ile cerului 5i p*6i tu s faci s fie pe p!:nt ceea ce este scris n ele? $. P*6i tu s ridici p:n la n*ri -lasul tu ca s se sl*b*ad peste tine p*t*pul pl*il*r? &. =5ti tu n stare s a"):rli ful-erele 5i ele s plece 5i s;6i spun< Iat;ne? (. Cine a pus at:ta n6elepciune n pasrea ibis sau cine i;a dat pricepere c*c*5ului? +. Cine p*ate s 6in cu dest*inicie s*c*teala n*ril*r 5i s )erse pe p!:nt burdufurile cerului4 ,. Ca s se adune pulberea 5i s se ntreasc4 iar bul-rii de p!:nt s se lipeasc la*lalt? /. Tu e5ti cel ce aduci prad le*aicei 5i p*t*le5ti f*a!ea puil*r de leu4 $0. C:nd s;au ascuns n )i"uini sau stau 5i p:ndesc ascun5i n '6i5uri? $1. Cine are -ri3 de !:ncarea c*rbului4 c:nd puii lui cr*ncnesc la Du!ne"eu4 de f*a!e4 5i "b*ar nc*ace 5i nc*l* dup 'ran? Io:0 /-, 17/00 1. 9tii tu c:nd nasc caprele slbatice? 8i b-at de sea! care este )re!ea cerb*aicel*r? 2. Nu!eri tu lunile sarcinii l*r 5i 5tii tu c:nd le )ine ceasul s nasc? . =le n-enunc'ia"4 fat puii 5i scap de durerile l*r4 $. Iar puii l*r prind putere4 se fac !ari pe c:!p4 p*rnesc 5i nu se !ai nt*rc spre !a!ele l*r. &. Cine a lsat sl*b*d asinul slbatic 5i l;a de"le-at de la iesle? (. I;a! dat pustiul ca s;l l*cuiasc 5i p!:ntul srat i l;a! 'r"it *c*l@ +. =l 5i bate 3*c de "ar)a *ra5el*r@ el nu aude stri-tele nici unui stp:n@ ,. =l strbate !un6ii4 l*cul su de p5une4 5i u!bl dup *ri5ice )erdea6. /. .a )*i bi)*lul slbatic s se ba-e la tine slu- 5i s petreac n*aptea lin- ieslele tale? 10. P*6i tu s;l le-i cu funia de -:t 5i s tra- -rapa dup tine4 peste artur? 11. P*6i s te ncre"i n el4 fiindc este at:t de tare4 5i s;i la5i n -ri3 !unca ta? 12. Te bi"ui tu pe el4 c !ai )ine nap*i s;6i aduc r*adele la aria ta? 1 . 8ripile stru6ului sunt ne-rit de a-ere@ stru6ul are pene preafru!*ase 6i !:ndru pena3. 1$. C:nd 5i las *ule pe p!:nt 5i le las s se cl*ceasc n nisipul fierbinte4 1&. =l uit c *arecine p*ate s le calce cu pici*rul 5i c )re* fiar slbatic p*ate s le stri)easc. 1(. Stru6ul e 'ain cu puii si4 ca 5i cu! n;ar fi ai lui4 5i nu;i pas del*c de truda sa "adarnic. 1+. .e"i c Du!ne"eu nu l;a n"estrat cu pricepere 5i ptrundere. 1,. C:nd se sc*al ns 5i p*rne5te4 face de *car 5i pe cal 5i pe clre6. 1/. Tu e5ti cel ce dai putere calului? Tu i;ai !p*d*bit -:tul cu falnica lui c*a!? 20. Tu l;ai n)6at s sar u5*r4 ca * lcust? Nec'e"atul lui )itea" insufl spai!B 21. =l bate p!:ntul cu c*pita 5i !:ndru de puterea lui p*rne5te spre taberele nar!ate@ 22. =l 5i bate 3*c de pri!e3die 5i n;are nici * tea! 5i nu se d nap*i dinaintea sabiei. 2 . La *bl:nc i sun t*lba cu s-e6i@ ful-ere arunc suli6a 5i lancea. 2$. De aprindere4 de nerbdare4 el !n:nc4 -*nind4 p!:ntul 5i4 c:nd a sunat tr:!bi6a4 nu !ai are ast:!pr. 1/

2&. La c'e!area tr:!bi6ei4 pare c "ice< 7aideB 9i de departe s*arbe cu nrile btlia4 tunetul p*runcil*r cpeteniil*r 5i stri-tele r"b*inice. 2(. Fare4 prin de5teptciunea ta s;a !brcat n pene 5*i!ul 5i 5i ntinde aripile ca ni5te seceri4 spre !ia""i? 2+. Nu cu!)a )ulturul se ridic n nl6i!e din p*runca ta 5i 5i a5a" cuibul pe ):rfuri nea3unse? 2,. =l 5i face sla5ul n st:nci 5i ac*l* petrece n*aptea # pe un ):rf de st:nc 5i pe )re* nl6i!e prpsti*as. 2/. 8c*l* el st 5i 5i p:nde5te prada@ *c'ii si strpun- deprtrile4 0. Puii si beau s:n-ele pr"ii 5i unde sunt '*iturile4 ac*l* se adun )ulturiiC. (s0 10/;104<, 17/20 1/. L*ca5ul c*c*st:rcului n c'ipar*5i. 1un6ii cei nal6i adp*st cerbil*r st:ncile scpare iepuril*r. 20. %cut;ai luna spre )re!i4 s*arele 5i;a cun*scut apusul su. Domnul Dunmezeu a sdit n om Du"ul del Sfnt, pe care i descoperea totdeuna voia Sa. *a se e5plic faptul c vedem pe Cain i pe *bel aducnd 6ertf lui Dumnezeu , ca mulumire, dei nu li se dduse porunc scris cu privire la aceasta. 'ac0 4, /710 . Dar dup un ti!p4 Cain a adus 3ertf lui Du!ne"eu din r*adele p!:ntului. $. 9i a adus 5i 8bel din cele nt:i;nscute ale *il*r sale 5i din -rsi!ea l*r. 9i a cutat D*!nul spre 8bel 5i spre darurile lui4 &. Iar spre Cain 5i spre darurile lui n;a cutat. 9i s;a ntristat Cain tare 5i fa6a lui era p*s*!*r:t. Eno" a cunoscut bine voia Domnului. 'ac0 1, 227240 22. 9i a u!blat =n*' naintea lui Du!ne"eu4 dup na5terea lui 1atusale!4 d*u sute de ani 5i i s;au nscut fii 5i fiice. 2 . Iar de t*ate4 "ilele lui =n*' au f*st trei sute 5ai"eci 5i cinci de ani. 2$. 9i a plcut =n*' lui Du!ne"eu 5i ap*i nu s;a !ai aflat4 pentru c l;a !utat Du!ne"eu. $oe, de asemenea, a umblat cu Dumnezeu i i s7a descoperit sfritul lumii. 'ac0 5, 17220 1. Iar dup ce au nceput a se n!ul6i *a!enii pe p!:nt 5i li s;au nscut fiice4 2. %iii lui Du!ne"eu4 )":nd c fiicele *a!enil*r sunt fru!*ase4 5i;au ales dintre ele s*6ii4 care pe cine a )*it. . Dar D*!nul Du!ne"eu a "is< CNu )a r!:ne Du'ul 1eu pururea n *a!enii ace5tia4 pentru c sunt nu!ai trup. Deci "ilele l*r s !ai fie * sut d*u"eci de aniB $. 2n )re!ea aceea s;au i)it pe p!:nt uria5i4 !ai cu sea! de c:nd fiii lui Du!ne"eu ncepuser a intra la fiicele *a!enil*r 5i acestea ncepuser a le na5te fii< ace5tia sunt )esti6ii )ite3i din )ec'i!e. &. .":nd ns D*!nul Du!ne"eu c rutatea *a!enil*r s;a !rit pe p!:nt 5i c t*ate cu-etele 5i d*rin6ele ini!ii l*r sunt ndreptate la ru n t*ate "ilele4 (. I;a prut ru 5i s;a cit Du!ne"eu c a fcut pe *! pe p!:nt. +. 9i a "is D*!nul< CPierde;)*i de pe fa6a p!:ntului pe *!ul pe care l;a! fcutB De la *! p:n la d*bit*c 5i de la t:r:t*are p:n la psrile cerului4 t*t )*i pierde4 cci 2!i pare ru c le;a! fcutC. ,. N*e ns a aflat 'ar naintea D*!nului Du!ne"eu. /. Iat )ia6a lui N*e< N*e era *! drept 5i nepri'nit ntre *a!enii ti!pului su 5i !er-ea pe calea D*!nului. 10. 9i i s;au nscut lui N*e trei fii< Se!4 7a! 5i Iafet. 11. P!:ntul ns se stricase naintea fe6ei lui Du!ne"eu 5i se u!pluse p!:ntul de silnicii. 12.4 9i a cutat D*!nul Du!ne"eu spre p!:nt 5i iat era stricat4 cci t*t trupul se abtuse de la calea sa pe p!:nt. 20

1 . 8tunci a "is D*!nul Du!ne"eu ctre N*e< CS*sit;a naintea fe6ei 1ele sf:r5itul a t*t *!ul4 cci s; a u!plut p!:ntul de nedrept6ile l*r4 5i iat =u i )*i pierde de pe p!:nt. 1$. Tu ns f;ti * c*rabie de le!n de salc:!. 2n c*rabie s faci despr6ituri 5i s!*le5te;* cu s!*al pe dinuntru 5i pe din afar. 1&. C*rabia ns s * faci a5a< lun-i!ea c*rbiei s fie de trei sute de c*6i4 l6i!ea ei de cinci"eci de c*6i4 iar nl6i!ea de trei"eci de c*6i. 1(. S faci c*rbiei * fereastr la un c*t de la ac*peri54 iar u5a c*rbiei s * faci ntr;* parte a ei. De ase!enea s faci ntr;nsa trei r:nduri de c!ri< 3*s4 la !i3l*c 5i sus. 1+. 9i iat =u )*i aduce asupra p!:ntului p*t*p de ap4 ca s pierd t*t trupul de sub cer4 n care este suflu de )ia64 5i t*t ce este pe p!:nt )a pieri. 1,. Iar cu tine )*i face le-!:ntul 1eu@ 5i )ei intra n c*rabie tu 5i !preun cu tine )*r intra fiii ti4 fe!eia ta 5i fe!eile fiil*r ti. 1/. S intre n c*rabie din t*ate ani!alele4 din t*ate t:r:t*arele4 din t*ate fiarele 5i din t*t trupul4 c:te d*u4 parte brbteasc 5i parte fe!eiasc4 ca s r!:n cu tine n )ia6. 20. Din t*ate s*iurile de psri naripate dup fel4 din t*ate s*iurile de ani!ale dup fel 5i din t*ate s*iurile de t:r:t*are dup fel4 din t*ate s intre la tine c:te d*u4 parte brbteasc 5i parte fe!eiasc4 ca s r!:n n )iat !preun cu tine. 21. Iar tu ia cu tine din t*t felul de !:ncare4 cu care ) 'rni6i@ n-ri3e5te;te ca s fie aceasta de !:ncare pentru tine 5i pentru aceleaC. 22. 9i a nceput N*e lucrul 5i precu! i p*runcise D*!nul Du!ne"eu a5a a fcut. ,ulte nvturi, primite de la Dumnezeu s7au pstrat prin viu 'rai, din nem n neam . 'ac0 13, 371/0 +. .*i pune le-!:ntul 1eu ntre 1ine 5i ntre tine 5i ur!a5ii ti4 din nea! n nea!4 s fie le-!:nt )e5nic4 a5a c =u )*i fi Du!ne"eul tu 5i al ur!a5il*r ti de dup tine. ,. 9i;6i )*i da 6ie 5i ur!a5il*r ti p!:ntul n carte pribe-e5ti acu! ca strin4 t*t p!:ntul Canaanului4 ca !*5tenire )e5nic4 5i ) )*i fi Du!ne"euC. /. 8p*i a !ai "is Du!ne"eu lui 8)raa!< CIar tu 5i ur!a5ii ti din nea! n nea! s p"i6i le-!:ntul 1eu. 10. Iar le-!:ntul dintre 1ine 5i tine 5i ur!a5ii ti din nea! n nea!4 pe care trebuie s;l p"i6i4 este acesta< t*6i cei de parte brbteasc ai )*5tri s se taie !pre3ur. 11. S ) tia6i !pre3ur 5i acesta )a fi se!nul le-!:ntului dintre 1ine 5i )*i. 12. 2n nea!ul )*stru4 t*t pruncul de parte brbteasc4 nscut la )*i n cas sau cu!prat cu bani de la alt nea!4 care nu;i din se!in6ia )*astr4 s se taie !pre3ur n "iua a *pta. 1 . Nu!aidec:t s fie tiat !pre3ur cel nscut n casa ta sau cel cu!prat cu ar-intul tu 5i le-!:ntul 1eu )a fi nse!nat pe trupul )*stru4 ca le-!:nt )e5nic. 'ac0 1., 1371-0 1+. D*!nul ns a "is< CTinui;)*i =u *are de 8)raa!4 slu-a 1ea4 ceea ce )*iesc s fac? 1,. Din 8)raa! cu ade)rat se )a ridica un p*p*r !are 5i tare 5i printr;nsul se )*r binecu):nta t*ate nea!urile p!:ntului4 1/. C l;a! ales4 ca s n)e6e pe fiii 5i casa sa dup sine s u!ble n calea D*!nului 5i s fac 3udecat 5i dreptate@ pentru ca s aduc D*!nul asupra lui 8)raa! t*ate c:te i;a f-duitC. 0e vremea patriar"ilor nu se scrisese nimic, ci abia dup eliberarea poporului evreu din robia E'iptului, ,oise a primit ordin s scrie. Ie90 24, 4730 $. Iar 1*ise a scris t*ate cu)intele D*!nului. 9i el4 scul:ndu;se dis;de;di!inea64 a "idit 3ertfelnic sub !unte 5i a pus d*ispre"ece st:lpi4 dup cele d*uspre"ece se!in6ii ale lui Israel. &. 8 tri!is ap*i tineri dintre fiii lui Israel4 de au adus ace5tia arderi de t*t 5i au 3ertfit )itei4 ca 3ertf de i"b)ire D*!nului Du!ne"eu. 21

(. 8tunci 1*ise4 lu:nd 3u!tate din s:n-e4 l;a turnat ntr;un )as4 iar cu cealalt 3u!tate de s:n-e a str*pit 3ertfelnicul. +. Dup aceea4 lu:nd cartea le-!:ntului4 a citit n au"ul p*p*rului@ iar ei au "is< CT*ate c:te a -rit D*!nul le )*! face 5i le )*! ascultaBC )eut0 /1, -0 /. 8p*i a scris 1*ise le-ea aceasta 5i a dat;* pre*6il*r4 fiil*r le)i6il*r4 care purtau c'i)*tul le-ii D*!nului4 5i tutur*r btr:nil*r fiil*r lui Israel. *poi a urmat profeii, care primeau prin revelaie i apoi scriau. Ier0 /0, 20 2. C85a "ice D*!nul Du!ne"eul lui Israel< Scrie;6i ntr;* carte t*ate cu)intele pe care 6i le;a! -rit =u4 Ier0 /5, 2372.0 2+. 8tunci a f*st cu):ntul D*!nului ctre Iere!ia4 dup ce re-ele a ars cartea 5i cu)intele pe care Baru' le scrisese din -ura lui Iere!ia4 5i i;a "is< 2,. CIa;6i alt sul de ':rtie 5i scrie n el t*ate cu)intele de !ai nainte4 care au f*st n cellalt sul4 pe care l;a ars I*iac'i!4 re-ele lui Iuda4 iar re-elui lui Iuda4 I*iac'i!4 s;i spui< Ier0 2, 2372.0 2+. CTu e5ti tatl !euBC 9i pietrei i;au -rit< CTu !;ai nscutBC4 5i nu 5i;au nt*rs spre 1ine fa6a4 ci spatele4 iar la )re!e de ne)*ie )*r "ice< CSc*al 5i ne i"b)e5teBC 2,. Dar unde;ti sunt4 Iud*4 du!ne"eii care 6i i;ai fcut? S se sc*ale 5i s te i"b)easc la )re!e de neca"4 dac p*tB Cci c:te cet6i ai4 at:6ia sunt 5i du!ne"eii ti. Cnd a venit Domnul /isus 1ristos a propovduit prin viu 'rai4 El nu a scris. Mat0 4, 130 1+. De atunci a nceput Iisus s pr*p*)duiasc 5i s spun< P*ci6i;)4 cci s;a apr*piat !pr6ia ceruril*r. Ioan0 12, 4-0 $/. Pentru c =u n;a! )*rbit de la 1ine4 ci Tatl care 1;a tri!is4 8cesta 1i;a dat p*runc ce s spun 5i ce s )*rbesc. Sfinilor *postoli le7a poruncit s propovduiasc . Mat0 10, 30 +. 9i !er-:nd4 pr*p*)dui6i4 "ic:nd< S;a apr*piat !pr6ia ceruril*r. Mat0 2., 200 20. 2n)6:ndu;le s p"easc t*ate c:te );a! p*runcit )*u4 5i iat =u cu )*i sunt n t*ate "ilele4 p:n la sf:r5itul )eacului. 8!in. Domnul /isus 1ristos nu a dat toat invtura amnunit , dar a comunicat7o n urm , prin Du"ul Sfnt. Ioan0 15, 127110 12. 2nc !ulte a! a ) spune4 dar acu! nu pute6i s le purta6i. 1 . Iar c:nd )a )eni 8cela4 Du'ul 8de)rului4 ) )a clu"i la t*t ade)rul@ cci nu )a )*rbi de la Sine4 ci t*ate c:te )a au"i )a )*rbi 5i cele )iit*are ) )a )esti. 1$. 8cela 1 )a sl)i4 pentru c din al 1eu )a lua 5i ) )a )esti. 1&. T*ate c:te are Tatl ale 1ele sunt@ de aceea a! "is c din al 1eu ia 5i ) )este5te )*u. Sfinii *postoli au primit prin Du"ul Sfnt multe taine i porunci. 'a8te0 1, 17/0 1. Cu):ntul cel dint:i l;a! fcut *4 Te*file4 despre t*ate cele ce a nceput Iisus a face 5i a n)6a4 22

2. P:n n "iua n care S;a nl6at la cer4 p*runcind prin Du'ul Sf:nt ap*st*lil*r pe care i;a ales4 . Cr*ra S;a 5i nf6i5at pe Sine )iu dup pati!a Sa prin !ulte se!ne d*)edit*are4 art:ndu;li;Se ti!p de patru"eci de "ile 5i )*rbind cele despre !pr6ia lui Du!ne"eu. 'a8te0 11, 172.0 1. 9i unii4 c*b*r:ndu;se din Iudeea4 n)6au pe fra6i c< Dac nu ) tia6i !pre3ur4 dup r:nduiala lui 1*ise4 nu pute6i s ) !:ntui6i. 2. 9i fc:ndu;se pentru ei !p*tri)ire 5i discu6ie nu pu6in cu Pa)el 5i Barnaba4 au r:nduit ca Pa)el 5i Barnaba 5i al6i c:6i)a dintre ei s se suie la ap*st*lii 5i la pre*6ii din Ierusali! pentru aceast ntrebare. . Deci ei4 tri!i5i fiind de Biseric4 au trecut prin %enicia 5i prin Sa!aria4 ist*risind despre c*n)ertirea nea!uril*r 5i fceau tutur*r fra6il*r !are bucurie. $. 9i s*sind ei la Ierusali!4 au f*st pri!i6i de Biseric 5i de ap*st*li 5i de pre*6i 5i au )estit c:te a fcut Du!ne"eu cu ei. &. Dar unii din eresul fariseil*r4 care trecuser la credin64 s;au ridicat "ic:nd c trebuie s;i taie !pre3ur 5i s le p*runceasc a p"i Le-ea lui 1*ise. (. 9i ap*st*lii 5i pre*6ii s;au adunat ca s cercete"e despre acest cu):nt. +. 9i fc:ndu;se !ult )*rbire4 s;a sculat Petru 5i le;a "is< Brba6i fra6i4 )*i 5ti6i c4 din pri!ele "ile4 Du!ne"eu !;a ales ntre )*i4 ca prin -ura !ea nea!urile s aud cu):ntul =)an-'eliei 5i s cread. ,. 9i Du!ne"eu4 Cel ce cun*a5te ini!ile4 le;a !rturisit4 d:ndu;le Du'ul Sf:nt4 ca 5i n*u. /. 9i ni!ic n;a de*sebit ntre n*i 5i ei4 cur6ind ini!ile l*r prin credin6. 10. 8cu! deci4 de ce ispiti6i pe Du!ne"eu 5i )re6i s pune6i pe -ru!a"ul ucenicil*r un 3u- pe care nici prin6ii n*5tri4 nici n*i n;a! putut s;l purt!? 11. Ci prin 'arul D*!nului n*stru Iisus 7rist*s4 crede! c ne )*! !:ntui n acela5i c'ip ca 5i aceia. 12. 9i a tcut t*at !ul6i!ea 5i asculta pe Barnaba 5i pe Pa)el4 care ist*riseau c:te se!ne 5i !inuni a fcut Du!ne"eu prin ei ntre nea!uri. 1 . 9i dup ce au tcut ei4 a rspuns Iac*b4 "ic:nd< Brba6i fra6i4 asculta6i;!B 1$. Si!*n a ist*risit cu! de la nceput a a)ut -ri3 Du!ne"eu s ia dintre nea!uri un p*p*r pentru nu!ele Su. 1&. 9i cu aceasta se p*tri)esc cu)intele pr**r*cil*r4 precu! este scris< 1(. CDup acestea 1 )*i nt*arce 5i )*i ridica iar5i c*rtul cel c"ut al lui Da)id 5i cele distruse ale lui iar5i le )*i "idi 5i;l )*i ndrepta4 1+. Ca s;L caute pe D*!nul ceilal6i *a!eni 5i t*ate nea!urile peste care s;a c'e!at nu!ele 1eu asupra l*r4 "ice D*!nul4 Cel ce a fcut acesteaC. 1,. Lui Du!ne"eu 2i sunt cun*scute din )eac lucrurile Lui. 1/. De aceea eu s*c*tesc s nu tulbur! pe cei ce4 dintre nea!uri4 se nt*rc la Du!ne"eu4 20. Ci s le scrie! s se fereasc de ntinrile id*lil*r 5i de desfr:u 5i de Iani!aleJ su-ru!ate 5i de s:n-e. 21. Cci 1*ise are din ti!puri )ec'i prin t*ate cet6ile pr*p*)duit*rii si4 fiind citit n sina-*-i n fiecare s:!bt. 22. 8tunci ap*st*lii 5i pre*6ii4 cu t*at Biserica4 au '*tr:t s alea- brba6i dintre ei 5i s;i tri!it la 8nti*'ia4 cu Pa)el 5i cu Barnaba< pe Iuda cel nu!it Barsaba4 5i pe Sila4 brba6i cu )a" ntre fra6i. 2 . Scriind prin !:inile l*r acestea< 8p*st*lii 5i pre*6ii 5i fra6ii4 fra6il*r dintre nea!uri4 care sunt n 8nti*'ia 5i n Siria 5i n Cilicia4 salutareB 2$. De*arece a! au"it c unii dintre n*i4 fr s fi a)ut p*runca n*astr4 )enind4 );au tulburat cu )*rbele l*r 5i au r)5it sufletele )*astre4 "ic:nd c trebuie s ) tia6i !pre3ur 5i s p"i6i le-ea4 2&. N*i a! '*tr:t4 aduna6i ntr;un -:nd4 ca s tri!ite! la )*i brba6i ale5i4 !preun cu iubi6ii n*5tri Barnaba 5i Pa)el4 2(. Fa!eni care 5i;au pus sufletele l*r pentru nu!ele D*!nului n*stru Iisus 7rist*s. 2+. Drept aceea4 a! tri!is pe Iuda 5i pe Sila4 care ) )*r )esti 5i ei4 cu cu):ntul4 acelea5i lucruri. 2,. Pentru c4 prutu;s;a Du'ului Sf:nt 5i n*u4 s nu )i se pun nici * -reutate n plus n afar de cele ce sunt necesare< 2

Ei nu le7au scris toate , dar nvau prin viu 'rai , amnunit. Ioan0 20, /07/10 0. Deci 5i alte !ulte !inuni a fcut Iisus naintea ucenicil*r Si4 care nu sunt scrise n cartea aceasta. 1. Iar acestea s;au scris4 ca s crede6i c Iisus este 7rist*sul4 %iul lui Du!ne"eu4 5i4 cre":nd4 s a)e6i )ia6 n nu!ele Lui. Ioan0 21, 210 2&. Dar sunt 5i alte !ulte lucruri pe care le;a fcut Iisus 5i care4 dac s;ar fi scris cu de;a!nuntul4 cred c lu!ea aceasta n;ar cuprinde cr6ile ce s;ar fi scris. 8!in. 2 Ioan0 12 12. 1ulte a):nd a ) scrie4 n;a! )*it s le scriu pe ':rtie 5i cu cerneal4 ci nd3duiesc s )in la )*i 5i s )*rbesc -ur ctre -ur4 ca bucuria n*astr s fie deplin. / Ioan0 1/7140 1 . 1ulte lucruri a)ea! s;6i scriu@ t*tu5i4 nu )*iesc s 6i le scriu cu cerneal 5i c*ndei4 1$. Ci nd3duiesc s te )d n cur:nd4 5i atunci )*! -ri -ur ctre -ur. Sfntul *postol 0avel a nvat prin viu 'rai % ani, noapte i zi, cu multe lacrimi, dar a scris efesenilor numai 8 capitole4 tot aa i 'alatenilor, aducndu7le aminte aminte de nvturile ce le dduse. 'a8te0 20, 137/10 1+. 9i tri!i6:nd din 1ilet la =fes4 a c'e!at la sine pe pre*6ii Bisericii. 1,. 9i c:nd ei au )enit la el4 le;a "is< .*i 5ti6i cu! !;a! purtat cu )*i4 n t*at )re!ea4 din "iua cea dint:i4 c:nd a! )enit n 8sia4 1/. Slu3ind D*!nului cu t*at s!erenia 5i cu !ulte lacri!i 5i ncercri care !i s;au nt:!plat prin uneltirile iudeil*r. 20. 9i cu! n;a! ascuns ni!ic din cele f*l*sit*are4 ca s nu )i le )estesc 5i s nu ) n)64 fie naintea p*p*rului4 fie prin case4 21. 1rturisind 5i iudeil*r 5i elinil*r nt*arcerea la Du!ne"eu prin p*cin6 5i credin6a n D*!nul n*stru Iisus 7rist*s. 22. Iar acu! iat c fiind eu !:nat de Du'ul4 !er- la Ierusali!4 ne5tiind cele ce !i se )*r nt:!pla ac*l*4 2 . Dec:t nu!ai c Du'ul Sf:nt !rturise5te prin cet6i4 spun:ndu;!i c ! a5teapt lan6uri 5i neca"uri. 2$. Dar ni!ic nu iau n sea! 5i nu pun nici un pre6 pe sufletul !eu4 nu!ai s !plinesc calea !ea 5i slu3ba !ea pe care a! luat;* de la D*!nul Iisus4 de a !rturisi =)an-'elia 'arului lui Du!ne"eu. 2&. 9i acu!4 iat4 eu 5tiu c )*i t*6i4 printre care a! petrecut pr*p*)duind !pr6ia lui Du!ne"eu4 nu )e6i !ai )edea fa6a !ea. 2(. Pentru aceea ) !rturisesc n "iua de ast"i c sunt curat de s:n-ele tutur*r. 2+. Cci nu !;a! ferit s ) )estesc t*at )*ia lui Du!ne"eu. 2,. Drept aceea4 lua6i a!inte de )*i n5i) 5i de t*at tur!a4 ntru care Du'ul Sf:nt );a pus pe )*i episc*pi4 ca s pstra6i Biserica lui Du!ne"eu4 pe care a c:5ti-at;* cu nsu5i s:n-ele Su. 2/. Cci eu 5tiu aceasta4 c dup plecarea !ea )*r intra4 ntre )*i4 lupi n-r*"it*ri4 care nu )*r cru6a tur!a. 0. 9i dintre )*i n5i) se )*r ridica brba6i4 -rind n)6turi rstl!cite4 ca s tra- pe ucenici dup ei. 1. Drept aceea4 pri)e-'ea6i4 aduc:ndu;) a!inte c4 ti!p de trei ani4 n;a! ncetat n*aptea 5i "iua s ) nde!n4 cu lacri!i4 pe fiecare dintre )*i. %f0 1, 117150 1&. Drept aceea4 5i eu au"ind de credin6a )*astr n D*!nul Iisus 5i de dra-*stea cea ctre t*6i sfin6ii4 1(. Nu ncete" a !ul6u!i pentru )*i4 p*!enindu;) n ru-ciunile !ele4 %f0 /, 17/0 1. Pentru aceasta4 eu Pa)el4 nte!ni6atul lui Iisus 7rist*s pentru )*i4 nea!urile4 2$

2. Dac n ade)r a6i au"it de ic*n*!ia 'arului lui Du!ne"eu care !i;a f*st dat !ie pentru )*i4 . C prin desc*perire !i s;a dat n cun*5tin6 aceast tain4 precu! );a! scris nainte pe scurt. >al0 1, 57120 (. 1 !ir c a5a de-rab trece6i de la cel ce );a c'e!at pe )*i4 prin 'arul lui 7rist*s4 la alt =)an-'elie4 +. Care nu este alta4 dec:t c sunt unii care ) tulbur 5i )*iesc s sc'i!be =)an-'elia lui 7rist*s. ,. Dar c'iar dac n*i sau un n-er din cer );ar )esti alt =)an-'elie dec:t aceea pe care );a! )estit;* # s fie anate!aB /. Precu! );a! spus !ai nainte4 5i acu! ) spun iar5i< Dac ) pr*p*)duie5te cine)a altce)a dec:t a6i pri!it # s fie anate!aB 10. Cci acu! caut bun)*in6a *a!enil*r sau pe a lui Du!ne"eu? Sau caut s plac *a!enil*r? Dac a5 plcea ns *a!enil*r4 n;a5 fi r*b al lui 7rist*s. 11. Dar ) fac cun*scut4 fra6il*r4 c =)an-'elia cea bine)estit de !ine nu este dup *!@ 12. Pentru c nici eu n;a! pri!it;* de la *!4 nici n;a! n)6at;*4 ci prin desc*perirea lui Iisus 7rist*s. A mai scris i corintenilor, n care le aducea laude c in nvturile ntocmai, i le spunea c vine la ei spre a rndui toate. 1 Cor0 116 2,/40 2. %ra6il*r4 ) laud c n t*ate ) aduce6i a!inte de !ine 5i 6ine6i predaniile cu! )i le;a! dat. $. Iar dac i este cui)a f*a!e4 s !n:nce acas4 ca s nu ) aduna6i spre *s:nd. Celelalte ns le )*i r:ndui c:nd )*i )eni. Sfinii *postoli au poruncit cretinilor s mplineasc tot ceea ce au nvat i au vzut la ei, fie prin viu 'rai , fie prin scris. 'ili80 4, -0 /. Cele ce a6i n)6at 5i a6i pri!it 5i a6i au"it 5i a6i )"ut la !ine4 acestea s le face6i4 5i Du!ne"eul pcii )a fi cu )*i. 2 Tes0 2, 110 1&. Deci4 dar4 fra6il*r4 sta6i neclinti6i 5i 6ine6i predaniile pe care le;a6i n)6at4 fie prin cu):nt4 fie prin epist*la n*astr. 2 Tes0 /, 50 (. %ra6il*r4 ) p*runci! n nu!ele D*!nului n*stru Iisus 7rist*s4 s ) feri6i de *rice frate care u!bl fr r:nduial 5i nu dup predania pe care a6i pri!it;* de la n*i. 9Cele ce ai auzit de la mine ine cu credin i ncredineaz7le i altora: 2 Tim 1, 1/0 1 . Hine dreptarul cu)intel*r snt*ase pe care le;ai au"it de la !ine4 cu credin6a 5i cu iubirea ce este n 7rist*s Iisus. 2 Tim0 2, 20 2. 9i cele ce ai au"it de la !ine4 cu !ul6i !art*ri de fa64 acestea le ncredin6ea" la *a!eni credinci*5i4 care )*r fi dest*inici s n)e6e 5i pe al6ii. ,uli au scris n numele Sfinilor *postoloi , ca s nele pe cretini , dar nvturile lor au fost combtute. 2 Tes0 2, 2710 2. S nu ) clinti6i de-rab cu !intea4 nici s ) spi!:nta6i # nici de )reun du'4 nici de )reun cu):nt4 nici de )re* scris*are ca p*rnit de la n*i4 cu! c "iua D*!nului a 5i s*sit. . S nu ) a!-easc ni!eni4 cu nici un c'ip@ cci "iua D*!nului nu )a s*si p:n ce !ai nt:i nu )a )eni lepdarea de credin6 5i nu se )a da pe fa6 *!ul nele-iuirii4 fiul pier"rii4 $. P*tri)nicul4 care se nal6 !ai presus de t*t ce se nu!e5te Du!ne"eu4 sau se cinste5te cu nc'inare4 a5a nc:t s se a5e"e el n te!plul lui Du!ne"eu4 d:ndu;se pe sine drept du!ne"eu. 2&

&. Nu ) aduce6i a!inte c4 pe c:nd era! nc la )*i4 ) spunea! aceste lucruri? Sfntul *postol /oanle scrie cretinilor s nu primeasc alt invtur, pentru c unii caut s7 i rtceasc. 1 Ioan0 2, 247250 2$.Deci4 ceea ce a6i au"it de la nceput4 n )*i s r!:n@ de )a r!:ne n )*i ceea ce a6i au"it de la nceput4 )e6i r!:ne 5i )*i n %iul 5i n Tatl. 2&. 9i aceasta este f-duin6a pe care =l ne;a f-duit;*< .ia6a )e5nic. 2(.8cestea );a! scris )*u despre cei ce ) a!-esc. ,ulte scrisori ;epistole< s7au pierdut i de aceea este de trebuin tradiia, ca s nu lsm ceva nemplinit. 1 Cor0 1, -0 /. .;a! scris n epist*l s nu ) a!esteca6i cu desfr:na6ii@ / Ioan0 -0 /. 8! scris ce)a Bisericii4 dar Di*tref4 care 6ine s fie cel dint:i ntre ei4 nu ne pri!e5te. Col0 4,150 1(. 9i dup ce scris*area aceasta se )a citi de ctre )*i4 face6i s se citeasc 5i n Biserica la*diceenil*r4 iar pe cea din La*diceea s * citi6i 5i )*i. Deci, multe se pstreaz n Biseric , prin practic, nescrise. 1 Cor015, 1720 1. C:t despre str:n-erea de a3ut*are pentru sfin6i4 precu! a! r:nduit pentru Bisericile Ealatiei4 a5a s face6i 5i )*i. 2. 2n "iua nt:i a spt!:nii IDu!inicJ4 fiecare dintre )*i s;5i pun de*parte4 str:n-:nd c:t p*ate4 ca s nu se fac str:n-erea abia atunci c:nd )*i )eni. 1 Tim0 5, 207210 20. F4 Ti!*tei4 p"e5te c*!*ara ce 6i s;a ncredin6at4 deprt:ndu;te de )*rbirile de5arte 5i lu!e5ti 5i de !p*tri)irile 5tiin6ei !incin*ase4 21. Pe care unii4 !rturisind;*4 au rtcit de la credin6. 7arul fie cu tineB 8!in. Din toate dovezile artate pn acum reiese lmurit c nsi Biblia ne obli' s inem cu sfinenie toat nvtura Bisericii, fie scris fie nescris. Iuda0 1, /0 . Iubi6il*r4 pun:nd t*at r:)na s ) scriu despre !:ntuirea cea de *b5te4 si!6it;a! ne)*ie s ) scriu 5i s ) nde!n ca s lupta6i pentru credin6a dat sfin6il*r4 *dat pentru t*tdeauna. $om0 15, 1371.0 1+. 9i ) nde!n4 fra6il*r4 s ) p"i6i de cei ce fac de"binri 5i s!inteli !p*tri)a n)6turii pe care a6i pri!it;*. Deprta6i;) de ei. 1,. Cci unii ca ace5tia nu slu3esc D*!nului n*stru Iisus 7rist*s4 ci p:ntecelui l*r4 5i prin )*rbele l*r fru!*ase 5i !-ulit*are4 n5eal ini!ile cel*r fr de rutate. Deci s nu ne mirm cnd citim n Biblie, dar nu 'sim e5plicaii pe lar', deoarece 2nsui Domnul /isus 1ristos a lmurit c a adus numai smna, nu nsui copacul cu ramurile, frunzele si florile lui. Mat0 1/, /17/20 1. F alt pild le;a pus nainte4 "ic:nd< 2!pr6ia ceruril*r este ase!enea -runtelui de !u5tar4 pe care4 lu:ndu;l4 *!ul l;a se!nat n 6arina sa4 2. 9i care este !ai !ic dec:t t*ate se!in6ele4 dar c:nd a crescut este !ai !are dec:t t*ate le-u!ele 5i se face p*!4 nc:t )in psrile cerului 5i se sl5luiesc n ra!urile lui. 2(

Domnul /isus a f'duit c nu va fi lipsit Biserica de apostoli care s nvee pna la sfritul veacurilor .Cine nu ascult de Biserics7l socotim p'n i vame. Mat0 2., 200 20. 2n)6:ndu;le s p"easc t*ate c:te );a! p*runcit )*u4 5i iat =u cu )*i sunt n t*ate "ilele4 p:n la sf:r5itul )eacului. 8!in. Mat0 1., 130 1+. 9i de nu;i )a asculta pe ei4 spune;l Bisericii@ iar de nu )a asculta nici de Biseric4 s;6i fie 6ie ca un p-:n 5i )a!e5.

2+

C!(IT*LUL / )%S($% )UM#% %U2T!TL


=a nceput, peste faa adncului era ntuneric i Du"ul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. 'ac0 1, 20 2. 9i p!:ntul era net*c!it 5i -*l. 2ntuneric era deasupra ad:ncului 5i Du'ul lui Du!ne"eu Se purta pe deasupra apel*r. Dumnezeu este Du". Ioan0 4, 2/7240 2 . Dar )ine ceasul 5i acu! este4 c:nd ade)ra6ii nc'int*ri se )*r nc'ina Tatlui n du' 5i n ade)r4 c 5i Tatl astfel de nc'int*ri 5i d*re5te. 2$. Du' este Du!ne"eu 5i cei ce I se nc'in trebuie s i se nc'ine n du' 5i n ade)r. Dumnezeu este lumin i iubire. 1 Ioan 1, 10 &. 9i lu!ina lu!inea" n ntuneric 5i ntunericul nu a cuprins;*. 1 Ioan 4, 37.0 +. Iubi6il*r4 s ne iubi! unul pe altul4 pentru c dra-*stea este de la Du!ne"eu 5i *ricine iube5te este nscut din Du!ne"eu 5i cun*a5te pe Du!ne"eu. ,. Cel ce nu iube5te n;a cun*scut pe Du!ne"eu4 pentru c Du!ne"eu este iubire. #oate darurile bune i desvrite se po'oar de sus, de la 0rintele luminilor, n care nu este sc"imbare sau umbr de mutare. Iac0 1, 130 1+. T*at darea cea bun 5i t*t darul des):r5it de sus este4 p*-*r:ndu;se de la Printele lu!inil*r4 la Care nu este sc'i!bare sau u!br de !utare. Dumnezeu locuiete ntr7o lumin neapropiat i este un foc mistuitor . 1 Tim0 5, 150 1(. Cel ce sin-ur are ne!urire 5i l*cuie5te ntru lu!in neapr*piat@ pe Care nu L;a )"ut ni!eni dintre *a!eni4 nici nu p*ate s;L )ad@ a Cruia este cinstea 5i puterea )e5nicB 8!in. %:r0 12, 2-0 2/. Cci CDu!ne"eul n*stru este 5i f*c !istuit*rC. Domnul Dumnezeu, din iubire, a creat cerul i pmntul, i toat otirea lor prin cuvntul Su au fost fcute. 'ac0 1, /7/10 . 9i a "is Du!ne"eu< CS fie lu!inB 9i a f*st lu!in. $. 9i a )"ut Du!ne"eu c este bun lu!ina4 5i a despr6it Du!ne"eu lu!ina de ntuneric. &. Lu!ina a nu!it;* Du!ne"eu "iu4 iar ntunericul l;a nu!it n*apte. 9i a f*st sear 5i a f*st di!inea6< "iua nt:i. (. 9i a "is Du!ne"eu< CS fie * trie prin !i3l*cul apel*r 5i s despart ape de apeBC 9i a f*st a5a. +. 8 fcut Du!ne"eu tria 5i a despr6it Du!ne"eu apele cele de sub trie de apele cele de deasupra triei. ,. Tria a nu!it;* Du!ne"eu cer. 9i a )"ut Du!ne"eu c este bine. 9i a f*st sear 5i a f*st di!inea6< "iua a d*ua. 2,

/. 9i a "is Du!ne"eu< CS se adune apele cele de sub cer la un l*c 5i s se arate uscatulBC 9i a f*st a5a. 5i s;au adunat apele cele de sub cer la l*curile l*r 5i s;a artat uscatul. 10. Uscatul l;a nu!it Du!ne"eu p!:nt4 iar adunarea apel*r a nu!it;* !ri. 9i a )"ut Du!ne"eu c este bine. 11. 8p*i a "is Du!ne"eu< CS dea p!:ntul din sine )erdea6< iarb4 cu s!:n6 ntr;nsa4 dup felul 5i ase!narea ei4 5i p*!i r*dit*ri4 care s dea r*d cu s!:n6 n sine4 dup fel4 pe p!:ntBC 9i a f*st a5a. 12. P!:ntul a dat din sine )erdea6< iarb4 care face s!:n64 dup felul 5i dup ase!narea ei4 5i p*!i r*dit*ri4 cu s!:n64 dup fel4 pe p!:nt. 9i a )"ut Du!ne"eu c este bine. 1 . 9i a f*st sear 5i a f*st di!inea6< "iua a treia. 1$. 9i a "is Du!ne"eu< CS fie lu!int*ri pe tria cerului4 ca s lu!ine"e pe p!:nt4 s despart "iua de n*apte 5i s fie se!ne ca s de*sebeasc an*ti!purile4 "ilele 5i anii4 1&. 9i s slu3easc drept lu!int*ri pe tria cerului4 ca s lu!ine"e p!:ntul. 9i a f*st a5a. 1(. 8 fcut Du!ne"eu cei d*i lu!int*ri !ari< lu!int*rul cel !ai !are pentru c:r!uirea "ilei 5i lu!int*rul cel !ai !ic pentru c:r!uirea n*p6ii4 5i stelele. 1+ . Si le;a pus Du!ne"eu pe tria cerului4 ca s lu!ine"e p!:ntul4 1,. S c:r!uiasc "iua 5i n*aptea 5i s despart lu!ina de ntuneric. 9i a )"ut Du!ne"eu c este bine. 1/. 9i a f*st sear 5i a f*st di!inea6< "iua a patra. 20. 8p*i a "is Du!ne"eu< CS !i5une apele de )iet6i4 fiin6e cu )ia6 n ele 5i psri s "b*are pe p!:nt4 pe ntinsul triei ceruluiBC 9i a f*st a5a. 21. 8 fcut Du!ne"eu ani!alele cele !ari din ape 5i t*ate fiin6ele )ii4 care !i5un n ape4 unde ele se prsesc dup felul l*r4 5i t*ate psrile naripate dup felul l*r. 9i a )"ut Du!ne"eu c este bine. 22. 9i le;a binecu):ntat Du!ne"eu 5i a "is< CPrsi6i;) 5i ) n!ul6i6i 5i u!ple6i apele !ril*r 5i psrile s se n!ul6easc pe p!:ntB 2 . 9i a f*st sear 5i a f*st di!inea6< "iua a cincea. 2$. 8p*i a "is Du!ne"eu< CS sc*at p!:ntul fiin6e )ii4 dup felul l*r< ani!ale4 t:r:t*are 5i fiare slbatice dup felul l*rC. 9i a f*st a5a. 2&. 8 fcut Du!ne"eu fiarele slbatice dup felul l*r4 5i ani!alele d*!estice dup felul l*r4 5i t*ate t:r:t*arele p!:ntului dup felul l*r. 9i a )"ut Du!ne"eu c este bine. 2(. 9i a "is Du!ne"eu< CS face! *! dup c'ipul 5i dup ase!narea N*astr4 ca s stp:neasc pe5tii !rii4 psrile cerului4 ani!alele d*!estice4 t*ate )iet6ile ce se t:rsc pe p!:nt 5i t*t p!:ntulBC 2+. 9i a fcut Du!ne"eu pe *! dup c'ipul Su@ dup c'ipul lui Du!ne"eu l;a fcut@ a fcut brbat 5i fe!eie. 2,. 9i Du!ne"eu i;a binecu):ntat4 "ic:nd< CCre5te6i 5i ) n!ul6i6i 5i u!ple6i p!:ntul 5i;l supune6i@ 5i stp:niri peste pe5tii !rii4 peste psrile cerului4 peste t*ate ani!alele4 peste t*ate )iet6ile ce se !i5c pe p!:nt 5i peste t*t p!:ntulBC 2/. 8p*i a "is Du!ne"eu< CIat4 ) dau t*at iarba ce face s!:n6 de pe t*at fa6a p!:ntului 5i t*t p*!ul ce are r*d cu s!:n6 n el. 8cestea )*r fi 'rana )*astr. 0. Iar tutur*r fiarel*r p!:ntului 5i tutur*r psril*r cerului 5i tutur*r )iet6il*r ce se !i5c pe p!:nt4 care au n ele suflare de )iat4 le dau t*at iarba )erde spre 'ran. 9i a f*st a5a. 1. 9i a pri)it Du!ne"eu t*ate c:te a fcut 5i iat erau bune f*arte. 9i a f*st sear 5i a f*st di!inea6< "iua a 5asea. 'ac0 2, 10 1. 85a s;au fcut cerul 5i p!:ntul 5i t*at *5tirea l*r. (s0 /2 ;//< , 57-0 (. Cu cu):ntul D*!nului cerurile s;au ntrit 5i cu du'ul -urii Lui t*at puterea l*r. +. 8dunat;a ca ntr;un burduf apele !rii4 pus;a n )istierii ad:ncurile. ,. S se tea! de D*!nul t*t p!:ntul 5i de =l s se cutre!ure t*ii l*cuit*rii lu!ii. /. C =l a "is 5i s;au fcut4 =l a p*runcit 5i s;au "idit.

2/

0uterea lui venic, nsuirile i dumnezeirea =ui, se vd lpmurit de la facerea lumii, dac lum bine seama la lucrurile fcute de El. (s0 -/ ;-4< , -0 /. Cel ce a sdit urec'ea4 *are4 nu aude? Cel ce a "idit *c'iul4 *are4 nu pri)e5te? (s0 -5 ;-3< , /750 . %*c naintea Lui )a !er-e 5i )a arde !pre3ur pe )r3!a5ii Lui. $. Lu!inat;au ful-erele Lui lu!ea@ )"ut;a 5i s;a cutre!urat p!:ntul. &. 1un6ii ca ceara s;au t*pit de fa6a D*!nului4 de fa6a D*!nului a t*t p!:ntul. (. .estit;au cerurile dreptatea Lui 5i au )"ut t*ate p*p*arele sla)a Lui. $om0 1, 1-7200 1/. Pentru c ceea ce se p*ate cun*a5te despre Du!ne"eu este cun*scut de ctre ei@ fiindc Du!ne"eu le;a artat l*r. 20. Cele ne)"ute ale Lui se )d de la facerea lu!ii4 n6ele-:ndu;se din fpturi4 adic )e5nica Lui putere 5i du!ne"eire4 a5a ca ei s fie fr cu):nt de aprare4 El privete din nlime peste oameni i le trimite n'eri s7i scape de prime6die. (s0 /2 ;//< 6 1/711,1.0 1 . Din cer a pri)it D*!nul4 )"ut;a pe t*6i fiii *a!enil*r. 1$. Din l*ca5ul Su4 cel -ata4 pri)it;a spre t*6i cei ce l*cuiesc p!:ntul. 1&. Cel ce a "idit nde*sebi ini!ile l*r4 Cel ce pricepe t*ate lucrurile l*r. 1,. Iat *c'ii D*!nului spre cei ce se te! de D:nsul4 spre cei ce nd3duiesc n !ila Lui. (s0 // ;/4< , 57.0 (. Sracul acesta a stri-at 5i D*!nul l;a au"it pe el 5i din t*ate neca"urile lui l;a i"b)it. +. Str3ui;)a n-erul D*!nului !pre3urul cel*r ce se te! de =l 5i;i )a i"b)i pe ei. ,. Eusta6i 5i )ede6i c bun este D*!nul@ fericit brbatul care nd3duie5te n =l. Io:0 //, 147/00 1$. .e"i c Du!ne"eu )*rbe5te c:nd ntr;un fel4 c:nd ntr;alt fel4 dar *!ul nu ia a!inte. 1&. 9i anu!e4 =l )*rbe5te n )is4 n )edeniile n*p6ii4 atunci c:nd s*!nul se las peste *a!eni 5i c:nd ei d*r! n a5ternutul l*r. 1(. 8tunci =l d n5tiin6ri *a!enil*r 5i;i cutre!ur cu artrile Sale. 1+. Ca s nt*arc pe *! de la cele rele 5i s;l fereasc de !:ndrie 1,. Ca s;i fereasc sufletul de prpastie 5i )ia6a lui de calea !*r!:ntului@ 1/. De aceea4 prin durere4 *!ul este !ustrat n patul lui 5i *asele lui sunt "-uduite de un cutre!ur nentrerupt. 20. P*fta lui este de"-ustat de !:ncare 5i ini!a lui nu !ai p*fte5te nici cele !ai bune bucate. 21. Carnea dup el se prpde5te 5i piere 5i *asele lui4 p:n acu! ne)"ute4 i ies prin piele. 22. Sufletul lui )ine ncet4 ncet spre prpastie 5i )ia6a lui spre !pr6ia !*r6il*r. 2 . Dac atunci se afl un n-er l:n- el4 un !i3l*cit*r ntre )ii4 care s;i arate *!ului calea dat*riei4 2$. Du!ne"eu Se !il*sti)e5te de el 5i "ice n-erului< CI"b)e5te;l ca s nu cad n prpastie@ a! -sit pentru sufletul lui pre6ul de rscu!prareBC 2&. 8tunci trupul lui nfl*re5te ca n tinere6e 5i el )ine nap*i la "ilele de la nceputul )ie6ii sale. 2(. =l se r*a- lui Du!ne"eu 5i Du!ne"eu i arat buntatea Sa 5i;i n-duie s )ad fa6a Sa cu !are bucurie 5i astfel i d *!ului iertarea Sa. 2+. 8tunci *!ul pri)e5te peste se!enii si 5i "ice< CPctuise! 5i clcase! dreptatea4 dar n;a! f*st pedepsit dup faptele !ele. 2,. Cci =l a i"b)it sufletul !eu ca s nu treac prin str:!t*rile !*r6ii 5i *c'ii !ei )d nc lu!inaC. 2/. Iat t*ate acestea le face Du!ne"eu de d*u *ri4 de trei *ri cu *!ul4 0. Ca s;i sc*at sufletul din pieire 5i ca s;l lu!ine"e cu lu!ina cel*r )ii. $u omul cu slabele7i mi6loace a descoperit pe Dumnezeu, ci Domnul S7a fcut cunoscut omului, mai nti prin viu 'rai, iar mai apoi prin vedeniile sfinilor patriar"i i ale sfinilor prooroci. 0

'ac0 1, 2.72-0 2,. 9i Du!ne"eu i;a binecu):ntat4 "ic:nd< CCre5te6i 5i ) n!ul6i6i 5i u!ple6i p!:ntul 5i;l supune6i@ 5i stp:niri peste pe5tii !rii4 peste psrile cerului4 peste t*ate ani!alele4 peste t*ate )iet6ile ce se !i5c pe p!:nt 5i peste t*t p!:ntulBC 2/. 8p*i a "is Du!ne"eu< CIat4 ) dau t*at iarba ce face s!:n6 de pe t*at fa6a p!:ntului 5i t*t p*!ul ce are r*d cu s!:n6 n el. 8cestea )*r fi 'rana )*astr. 'ac0 2, 157130 1(. 8 dat ap*i D*!nul Du!ne"eu lui 8da! p*runc 5i a "is< CDin t*6i p*!ii din rai p*6i s !n:nci4 1+. Iar din p*!ul cun*5tin6ei binelui 5i rului s nu !n:nci4 cci4 n "iua n care )ei !:nca din el4 )ei !uri ne-re5itB 'ac0 /, .71-0 ,. Iar c:nd au au"it -lasul D*!nului Du!ne"eu4 Care u!bla prin rai4 n rc*area serii4 s;au ascuns 8da! 5i fe!eia lui de fa6a D*!nului Du!ne"eu printre p*!ii raiului. /. 9i a stri-at D*!nul Du!ne"eu pe 8da! 5i i;a "is< C8da!e4 unde e5ti?C 10. Rspuns;a acesta< C8! au"it -lasul Tu n rai 5i !;a! te!ut4 cci sunt -*l4 5i !;a! ascunsC. 11. 9i i;a "is Du!ne"eu< CCine ti;a spus c e5ti -*l? Nu cu!)a ai !:ncat din p*!ul din care ti;a! p*runcit s nu !n:nci?C 12. Dis;a 8da!< C%e!eia care !i;ai dat;* s fie cu !ine4 aceea !i;a dat din p*! 5i a! !:ncatC. 1 . 9i a "is D*!nul Du!ne"eu ctre fe!eie< CPentru ce ai fcut aceasta?C Iar fe!eia a "is< C9arpele !; a a!-it 5i eu a! !:ncatC. 1$. Dis;a D*!nul Du!ne"eu ctre 5arpe< CPentru c ai fcut aceasta4 bleste!at s fii ntre t*ate ani!alele 5i ntre t*ate fiarele c:!pului@ pe p:ntecele tu s te t:r5ti 5i 6r:n s !n:nci n t*ate "ilele )ie6ii taleB 1&. Du5!nie )*i pune ntre tine 5i ntre fe!eie4 ntre s!:n6a ta 5i s!:n6a ei@ aceasta 6i )a "dr*bi capul4 iar tu i )ei n6epa clc:iulC. 1(. Iar fe!eii i;a "is< C.*i n!ul6i !ereu neca"urile tale4 !ai ales n )re!ea sarcinii tale@ n dureri )ei na5te c*pii@ atras )ei fi ctre brbatul tu 5i el te )a stp:niC. 1+. Iar lui 8da! i;a "is< CPentru c ai ascultat )*rba fe!eii tale 5i ai !:ncat din p*!ul din care 6i;a! p*runcit< CS nu !n:nciC4 bleste!at )a fi p!:ntul pentru tineB Cu *steneal s te 'rne5ti din el n t*ate "ilele )ie6ii taleB 1,. Spini 5i pl!id 6i )a r*di el 5i te )ei 'rni cu iarba c:!puluiB 1/. 2n sud*area fetei tale 6i )ei !:nca p:inea ta4 p:n te )ei nt*arce n p!:ntul din care e5ti luat@ cci p!:nt e5ti 5i n p!:nt te )ei nt*arceC. 'ac0 4, -7110 /. 8tunci a "is D*!nul Du!ne"eu ctre Cain< CUnde este 8bel4 fratele tu?C Iar el a rspuns< CNu 5tiuB 8u d*ar eu sunt p"it*rul fratelui !eu?C 10. 9i a "is D*!nul< CCe ai fcut? Elasul s:n-elui fratelui tu stri- ctre 1ine din p!:nt. 11. 9i acu! e5ti bleste!at de p!:ntul care 5i;a desc'is -ura sa4 ca s pri!easc s:n-ele fratelui tu din !:na ta. 12. C:nd )ei lucra p!:ntul4 acesta nu;5i )a !ai da r*adele sale 6ie@ "buciu!at 5i fu-ar )ei fi tu pe p!:ntC. 1 . 9i a "is Cain ctre D*!nul Du!ne"eu< CPedeapsa !ea este !a" !are dec:t a5 putea;* purta. 1$. De ! i"-*ne5ti acu! din p!:ntul acesta4 ! )*i ascunde de la fa6a Ta 5i )*i fi "buciu!at 5i fu-ar pe p!:nt4 5i *ricine ! )a nt:lni4 ! )a ucideC. 1&. 9i i;a "is D*!nul Du!ne"eu< CNu a5a4 ci t*t cel ce )a ucide pe Cain n5eptit se )a pedepsiC. 9i a pus D*!nul Du!ne"eu se!n lui Cain4 ca t*t cel care l )a nt:lni s nu;l *!*are. 'ac0 5, 1/7130 1 . 8tunci a "is D*!nul Du!ne"eu ctre N*e< CS*sit;a naintea fe6ei 1ele sf:r5itul a t*t *!ul4 cci s; a u!plut p!:ntul de nedrept6ile l*r4 5i iat =u i )*i pierde de pe p!:nt. 1$. Tu ns f;ti * c*rabie de le!n de salc:!. 2n c*rabie s faci despr6ituri 5i s!*le5te;* cu s!*al pe dinuntru 5i pe din afar. 1

1&. C*rabia ns s * faci a5a< lun-i!ea c*rbiei s fie de trei sute de c*6i4 l6i!ea ei de cinci"eci de c*6i4 iar nl6i!ea de trei"eci de c*6i. 1(. S faci c*rbiei * fereastr la un c*t de la ac*peri54 iar u5a c*rbiei s * faci ntr;* parte a ei. De ase!enea s faci ntr;nsa trei r:nduri de c!ri< 3*s4 la !i3l*c 5i sus. 1+. 9i iat =u )*i aduce asupra p!:ntului p*t*p de ap4 ca s pierd t*t trupul de sub cer4 n care este suflu de )ia64 5i t*t ce este pe p!:nt )a pieri. 'ac0 -, 171.0 1. 9i a binecu):ntat Du!ne"eu pe N*e 5i pe fiii lui 5i le;a "is< CNa5te6i 5i ) n!ul6i6i 5i u!ple6i p!:ntul 5i;l stp:ni6iB 2. Er*a" 5i fric de )*i s aib t*ate fiarele p!:ntului@ t*ate psrile cerului4 t*t ce se !i5c pe p!:nt 5i t*6i pe5tii !rii@ cci t*ate acestea )i le;a! dat la nde!:n. . T*t ce se !i5c 5i ce trie5te s ) fie de !:ncare@ t*ate )i le;a! dat4 ca 5i iarba )erde. $. Nu!ai carne cu s:n-ele ei4 n care e )ia6a ei4 s nu !:nca6i. &. Cci =u 5i s:n-ele )*stru4 n care e )ia6a )*astr4 l )*i cere de la *rice fiar@ 5i )*i cere )ia6a *!ului 5i din !:na *!ului4 din !:na fratelui su. (. De )a )rsa cine)a s:n-e *!enesc4 s:n-ele aceluia de !:n de *! se )a )rsa4 cci Du!ne"eu a fcut *!ul dup c'ipul Su. +. .*i ns na5te6i 5i ) n!ul6i6i 5i ) rsp:ndi6i pe p!:nt 5i;l stp:ni6iB C ,. 9i a !ai -rit Du!ne"eu cu N*e 5i cu fiii lui4 care erau cu el4 5i a "is< /. CIat =u nc'ei le-!:ntul 1eu cu )*i4 cu ur!a5ii )*5tri. 10. 9i cu t*t sufletul )iu4 care este cu )*i< cu psrile4 cu ani!alele 5i cu t*ate fiarele p!:ntului4 care sunt cu )*i4 cu t*ate )iet6ile p!:ntului c:te au ie5it din c*rabie@ 11. 9i nc'ei acest le-!:nt cu )*i4 c nu )*i !ai pierde t*t trupul cu apele p*t*pului 5i nu )a !ai fi p*t*p4 ca s pustiiasc p!:ntulC. 12. 8p*i a !ai "is iar5i D*!nul Du!ne"eu ctre N*e< CIat4 ca se!n al le-!:ntului4 pe care;l nc'ei cu )*i 5i eu t*t sufletul )iu ce este cu )*i din nea! n nea! 5i de;a pururi4 1 . Pun curcubeul 1eu n n*ri4 ca s fie se!n al le-!:ntului dintre 1ine 5i p!:nt. 1$. C:nd )*i aduce n*ri deasupra p!:ntului4 se )a arta curcubeul 1eu n n*ri4 1&. 9i;1i )*i aduce a!inte de le-!:ntul 1eu4 pe care l;a! nc'eiat cu )*i 5i cu t*t sufletul )iu 5i cu t*t trupul4 5i nu )a !ai fi apa p*t*p4 spre pier"area a t*at fptura. 1(. .a fi deci curcubeul 1eu n n*ri 5i;l )*i )edea4 5i;1i )*i aduce a!inte de le-!:ntul )e5nic dintre 1ine 5i p!:nt 5i t*t sufletul )iu din t*t trupul ce este pe p!:ntBC 1+. 9i iar5i a "is Du!ne"eu ctre N*e< C8cesta este se!nul le-!:ntului4 pe care =u l;a! nc'eiat ntre 1ine 5i t*t trupul care este pe p!:ntC. 1,. Iar fiii lui N*e@ care au ie5it din c*rabie4 erau< Se!4 7a! 5i Iafet. Iar 7a! era tatl lui Canaan. 'ac0 12, 17.0 1. Dup aceea a "is D*!nul ctre 8)ra!< CIe5i din p!:ntul tu4 din nea!ul tu 5i din casa tatlui tu 5i )in* n p!:ntul pe care 6i;l )*i arta =u. 2. 9i =u )*i ridica din tine un p*p*r !are4 te )*i binecu):nta4 )*i !ri nu!ele tu 5i )ei fi i")*r de binecu):ntare. . Binecu):nta;)*i pe cei ce te )*r binecu):nta4 iar pe cei ce te )*r bleste!a i )*i bleste!a@ 5i se )*r binecu):nta ntru tine t*ate nea!urile p!:ntuluiC. $. Deci a plecat 8)ra!4 cu! i "isese D*!nul4 5i s;a dus 5i L*t cu el. 8)ra! ns era de 5apte"eci 5i cinci de ani4 c:nd a ie5it din 7aran. &. 9i a luat 8)ra! pe Sarai4 fe!eia sa4 pe L*t4 fiul fratelui su4 5i t*ate a)erile ce a-*nisiser ei 5i t*ii *a!enii4 pe care;i a)eau n 7aran4 5i au ie5it4 ca s !ear- n 6ara Canaanului 5i au a3uns n Canaan. (. 8p*i a strbtut 8)ra! 6ara aceasta de;a lun-ul p:n la l*cul nu!it Sic'e!4 p:n la ste3arul 1a!)ri. Pe atunci triau n 6ara aceasta Canaaneii. +. 8c*l* S;a artat D*!nul lui 8)ra! 5i i;a "is< C6ara aceasta * )*i da ur!a5il*r tiC. 9i a "idit 8)ra! ac*l* un 3ertfelnic D*!nului4 Celui ce Se artase. 2

,. De ac*l* a p*rnit el spre !untele care e la rsrit de Betel4 5i 5i;a ntins ac*l* c*rtul a5a4 nc:t Betelul era la apus4 iar 7ai4 la rsrit. 8 "idit ac*l* un 3ertfelnic D*!nului 5i s;a nc'inat D*!nului4 Celui ce i Se artase. 'ac0 11, 10 1. Dup acestea4 f*st;a cu):ntul D*!nului ctre 8)ra!4 n*aptea4 n )is4 5i a "is< CNu te te!e4 8)ra!e4 c =u sunt scutul tu 5i rsplata ta )a fi f*arte !areBC 'ac0 13, 1750 1. Iar c:nd era 8)ra! de n*u"eci 5i n*u de ani4 i S;a artat D*!nul 5i i;a "is< C=u sunt Du!ne"eul cel 8t*tputernic@ f ce;i plcut naintea 1ea 5i fii fr pri'an@ 2. 9i )*i nc'eia le-!:nt cu tine 5i te )*i n!ul6i f*arte4 f*arte tareC. . 8tunci a c"ut 8)ra! cu fa6a la p!:nt4 iar Du!ne"eu a !ai -rit 5i a "is< $. C=u sunt 5i iat care;i le-!:ntul 1eu cu tine< )ei fi tat a !ul6i!e de p*p*are4 &. 9i nu te )ei !ai nu!i 8)ra!4 ci 8)raa! )a fi nu!ele tu4 cci a! s te fac tat a !ul6i!e de p*p*are. (. 8! s te n!ul6esc f*arte4 f*arte tare4 5i a! s ridic din tine p*p*are4 5i re-i se )*r ridica din tine. 'ac0 1., 1720 1. 8p*i D*!nul S;a artat iar5i lui 8)raa! la ste3arul 1a!)ri4 ntr;* "i pe la a!ia"4 c:nd 5edea el n u5a c*rtului su. 2. 8tunci ridic:ndu;5i *c'ii si4 a pri)it 5i iat trei Fa!eni stteau naintea lui@ 5i cu! l;a )"ut4 a aler-at din pra-ul c*rtului su n nt:!pinarea L*r 5i s;a nc'inat p:n la p!:nt. 'ac0 25, 2710 2. 8tunci D*!nul i S;a artat 5i i;a "is< CS nu te duci n =-ipt4 ci s l*cuie5ti n 6ar4 unde;6i )*i "ice =u. . L*cuie5te n 6ara aceasta 5i =u )*i fi cu tine 5i te )*i binecu):nta4 c 6ie 5i ur!a5il*r ti )*i da t*ate 6inuturile acestea 5i;1i )*i !plini 3ur!:ntul cu care 1;a! 3urat lui 8)raa!4 tatl tu. $. .*i n!ul6i pe ur!a5ii ti ca stelele cerului 5i )*i da ur!a5il*r ti t*ate 6inuturile acestea@ 5i se )*r binecu):nta ntru ur!a5ii ti t*ate p*p*arele p!:ntului4 &. Pentru c 8)raa!4 tatl tu4 a ascultat cu):ntul 1eu 5i a p"it p*runcile 1ele4 p*)e6ele 1ele4 ndreptrile 1ele 5i le-ile 1eleBC 'ac0 2., 107220 10. Iar Iac*) ie5ind din Beer;9eba4 s;a dus n 7aran. 11. 83un-:nd ns la un l*c4 a r!as s d*ar! ac*l*4 cci asfin6ise s*arele. 9i lu:nd una din pietrele l*cului aceluia 5i pun:ndu;5i;* cpt:i4 s;a culcat n l*cul acela. 12. 9i a )isat c era * scar4 spri3init pe p!:nt4 iar cu ):rful atin-ea cerul@ iar n-erii lui Du!ne"eu se suiau 5i se p*-*rau pe ea. 1 . 8p*i S;a artat D*!nul n capul scrii 5i i;a "is< C=u sunt D*!nul4 Du!ne"eul lui 8)raa!4 tatl tu4 5i Du!ne"eul lui Isaac. Nu te te!eB P!:ntul pe care d*r!i 6i;l )*i da 6ie 5i ur!a5il*r ti. 1$. Ur!a5ii ti )*r fi !ul6i ca pulberea p!:ntului 5i tu te )ei ntinde la apus 5i la rsrit4 la !ia"n*apte 5i la !ia""i4 5i se )*r binecu):nta ntru tine 5i ntru ur!a5ii ti t*ate nea!urile p!:ntului. 1&. Iat4 =u sunt cu tine 5i te )*i p"i n *rice cale )ei !er-e@ te )*i nt*arce n p!:ntul acesta 5i nu te )*i lsa p:n nu )*i !plini t*ate c:te 6i;a! spusC. 1(. Iar c:nd s;a de5teptat din s*!nul su4 Iac*) a "is< CD*!nul este cu ade)rat n l*cul acesta 5i eu n; a! 5tiutBC 1+. 9i4 spi!:nt:ndu;se Iac*)4 a "is< CC:t de nfric*5t*r este l*cul acestaB 8ceasta nu e alta fr nu!ai casa lui Du!ne"eu4 aceasta e p*arta ceruluiBC 1,. 8p*i s;a sculat Iac*) dis;de;di!inea64 a luat piatra ce 5i;* pusese cpt:i4 a pus;* st:lp 5i a turnat pe ):rful ei untdele!n. 1/. Iac*) a pus l*cului aceluia nu!ele Betel Icasa lui Du!ne"euJ4 cci !ai nainte cetatea aceea se nu!ea Lu".

20. 9i a fcut Iac*) f-duin64 "ic:nd< CDe )a fi D*!nul Du!ne"eu cu !ine 5i ! )a p*)6ui n calea aceasta4 n care !er- eu ast"i4 de;!i )a da p:ine s !n:nc 5i 'aine s ! !brac@ 21. 9i de ! )*i nt*arce snt*s la casa tatlui !eu4 atunci D*!nul )a fi Du!ne"eul !eu. 22. Iar piatra aceasta4 pe care a! pus;* st:lp4 )a fi pentru !ine casa lui Du!ne"eu 5i din t*ate c:te;!i )ei da Tu !ie4 a "ecea parte * )*i da HieC. Ie90 1-, 157200 1(. Iar a treia "i4 c:nd s;a fcut "iu4 erau tunete 5i ful-ere 5i n*r des pe 1untele Sinai 5i sunet de tr:!bi6e f*arte puternic. 9i s;a cutre!urat t*t p*p*rul n tabr. 1+. 8tunci a sc*s 1*ise p*p*rul din tabr n nt:!pinarea lui Du!ne"eu 5i au stat la p*alele !untelui. 1,. Iar 1untele Sinai fu!e-a t*t4 c Se p*-*r:se Du!ne"eu pe el n f*c@ 5i se ridica de pe el fu!4 ca fu!ul dintr;un cupt*r4 5i t*t !untele se cutre!ura puternic. 1/. De ase!enea 5i sunetul tr:!bi6ei se au"ea din ce n ce !ai tare@ 5i 1*ise -ria4 iar Du!ne"eu i rspundea cu -las. 20. Deci4 fiind p*-*r:t D*!nul pe 1untele Sinai4 pe ):rful !untelui4 a c'e!at D*!nul pe 1*ise n ):rful !untelui 5i s;a suit 1*ise ac*l*. 1 $e?i /, 17110 1. 9i pruncul Sa!uel slu3ea D*!nului sub p*)a6a pre*tului =li. 2n "ilele acelea cu):ntul D*!nului era rar 5i nici )edeniile nu erau dese. 2. 9i iat n )re!ea aceea4 c:nd =li sttea culcat la l*cul su 5i *c'ii lui ncepuser a se nc'ide 5i nu !ai putea s )ad@ . C:nd sfe5nicul D*!nului nu se stinsese nc 5i Sa!uel era culcat n c*rtul D*!nului4 unde era c'i)*tul lui Du!ne"eu4 $. 8 stri-at D*!nul ctre Sa!uel< CSa!uele4 Sa!ueleBC Iar el a rspuns< C Iat;!B C &. 9i a aler-at la =li 5i a "is< CIat;!B La ce !;ai c'e!at?C 8cela ns a rspuns< CNu te;a! c'e!at. Du;te 5i te culcBC 9i s;a dus Sa!uel 5i s;a culcat. (. Iar D*!nul a stri-at a d*ua *ar pe Sa!uel< CSa!uele4 Sa!ueleBC 5i acesta s;a sculat 5i a )enit iar la =li 5i a "is< CIat;!B De ce !;ai c'e!at?C 5i acela i;a "is< CNu te;a! c'e!at4 fiul !euB Du;te nap*i 5i te culcBC +. Sa!uel nu cun*5tea atunci -lasul D*!nului 5i cu):ntul D*!nului nu i se desc*perise nc. ,. Dar D*!nul a stri-at pe Sa!uel 5i a treia *ar. 9i s;a sculat acesta 5i a )enit la =li 5i a "is< CIat;!B La ce !;ai c'e!at?C 8tunci a n6eles =li c D*!nul c'ea! pe c*pil. /. 9i a "is =li ctre Sa!uel< CDu;te nap*i 5i te culc 5i c:nd Cel ce te c'ea! te )a !ai c'e!a4 tu s "ici< C.*rbe5te4 D*a!ne4 c r*bul Tu ascultBC 9i s;a dus Sa!uel 5i s;a culcat la l*cul su. 10. 9i a )enit D*!nul 5i a stat 5i a stri-at ca nt:ia 5i ca a d*ua *ar< CSa!uele4 Sa!ueleBC Iar Sa!uel a "is< C.*rbe5te4 D*a!ne4 c r*bul Tu ascultBC 11. 8 "is D*!nul ctre Sa!uel< CIat4 a! s fac n Israel un lucru4 nc:t cine )a au"i de el4 aceluia i )*r 6iui a!:nd*u urec'ile. 12. 2n "iua aceea )*i face cu =li t*ate c:te a! spus despre casa lui@ t*ate le )*i ncepe 5i le )*i sf:r5i. 1 . =u i;a! spus c a! s pedepsesc casa lui pe )eci pentru )ina pe care el a 5tiut;*4 5i anu!e c fiii fac nele-iuiri4 dar nu i;a nfr:nat. 1$. De aceea ! 3ur casei lui =li c )ina casei lui =li nu se )a 5ter-e4 nici prin 3ertfe4 nici prin prin*ase de p:ine n )eciC. 1&. Dup aceea a ad*r!it Sa!uel p:n di!inea6a4 s;a sculat de n*apte 5i a desc'is u5ile casei D*!nului. Dar Sa!uel s;a te!ut s spun lui =li )edenia aceasta. 1 $e?i 15, 17.0 1. D*!nul a "is ctre Sa!uel< CP:n c:nd te )ei t:n-ui tu pentru Saul4 pe care l;a! lepdat4 ca s nu !ai fie re-e peste Israel? U!ple c*rnul tu cu !ir 5i du;te4 c te tri!it la Iesei Betlee!itul4 cci dintre fiii lui 1i;a! ales re-eC. 2. Sa!uel a "is< CCu! s ! duc? .a au"i Saul 5i ! )a ucideC. Iar D*!nul a "is< CIa cu tine * 3unc din ciread 5i "i< 8! )enit s aduc 3ertf D*!nului. $

. 9i c'ea! pe Iesei 5i pe fiii lui la 3ertf4 5i =u 6i )*i arta ce s faci 5i;1i )ei un-e pe acela pe care 6i )*i spune =uC. $. 9i a fcut Sa!uel a5a4 cu! i;a spus D*!nul. 9i c:nd a s*sit el la Betlee!4 btr:nii p*p*rului4 tre!ur:nd4 i;au ie5it n nt:!pinare 5i au "is< CCu pace este )enirea ta4 )"t*rule?C &. Iar el a rspuns< CCu pace. 8! )enit s aduc 3ertf D*!nului@ sfin6i6i;) 5i )eni6i cu !ine s aduce! 3ertfBC 9i a sfin6it pe Iesei 5i pe fiii lui 5i i;a c'e!at la 3ertf. (. Iar dup ce au )enit ei4 )":nd el pe =liab4 a "is< CDe bun sea!4 acesta este naintea D*!nului unsul LuiC. +. Dar D*!nul a "is ctre Sa!uel< CNu te uita la nf6i5area lui 5i la nl6i!ea staturii lui@ =u nu 1 uit ca *!ul@ cci *!ul se uit la fa64 iar D*!nul se uit la ini!C. ,. 8p*i a c'e!at Iesei pe 8!inadab 5i l;a dus la Sa!uel4 iar Sa!uel a "is< CNici pe acesta nu l;a ales D*!nulC. Is0 5, 17/0 1. 2n anul !*r6ii re-elui F"ia4 a! )"ut pe D*!nul st:nd pe un scaun nalt 5i !re6 5i p*alele 'ainel*r Lui u!pleau te!plul. 2. Serafi!i stteau naintea Lui4 fiecare a):nd c:te 5ase aripi< cu d*u 5i ac*pereau fe6ele4 cu d*u pici*arele4 iar cu d*u "burau . 9i stri-au unul ctre altul4 "ic:nd< CSf:nt4 sf:nt4 sf:nt este D*!nul Sa)a*t4 plin este t*t p!:ntul de sla)a LuiBC Ie@0 1, 2572.0 2(. Pe b*lta de deasupra capetel*r fiarel*r era ce)a care se!na cu un tr*n 5i la nf6i5are era ca piatra de safir@ iar sus pe acest tr*n era ca un c'ip de *!. 2+. 9i a! !ai )"ut ce)a4 ca un !etal nr*5it n f*c4 ca ni5te f*c4 sub care se afla acel c'ip de *! 5i care lu!ina !pre3ur@ de la c*apsele acelui c'ip de *! n sus 5i de la c*apsele c'ipului aceluia n 3*s se )edea un fel de f*c4 un fel de lu!in strlucit*are care;l !presura de 3ur !pre3ur. 2,. Cu! este curcubeul ce se afl pe cer la )re!e de pl*aie4 a5a era nf6i5area acelei lu!ini strlucit*are care;l nc*n3ura. 8stfel era c'ipul sla)ei D*!nului. 9i c:nd a! )"ut eu aceasta4 a! c"ut cu fa6a la p!:nt. )an0 3, 1071/0 10. Un r:u de f*c se )rsa 5i ie5ea din el@ !ii de !ii 2i slu3eau 5i !iriade de !iriade stteau naintea LuiB Gudect*rul S;a a5e"at 5i cr6ile au f*st desc'ise. 11. =u ! uita! !ereu4 din pricina !ultel*r )*rbe pe care c*rnul cel !are le -ria. 8! pri)it p:n c:nd fiara a f*st *!*r:t 5i trupul ei ni!icit 5i dat f*cului. 12. Dar 5i cel*rlalte fiare li s;a luat stp:nirea4 5i lun-i!ea )ie6ii l*r a f*st '*tr:t p:n la * )re!e 5i un anu!it ti!p. 1 . 8! pri)it n )edenia de n*apte4 5i iat pe n*rii cerului )enea cine)a ca %iul F!ului 5i =l a naintat p:n la Cel )ec'i de "ile4 5i a f*st dus n fa6a Lui. !8oc0 1, 1171-0 11. Care "icea< Ceea ce )e"i scrie n carte 5i tri!ite cel*r 5apte Biserici< la =fes4 5i la S!irna4 5i la Per-a!4 5i la Tiatira4 5i la Sardes4 5i la %iladelfia4 5i la La*diceea. 12. 9i !;a! nt*rs s )d al cui este -lasul care )*rbea cu !ine 5i4 nt*rc:ndu;!4 a! )"ut 5apte sfe5nice de aur. 1 . 9i n !i3l*cul sfe5nicel*r pe Cine)a ase!enea %iului F!ului4 !brcat n )e5!:nt lun- p:n la pici*are 5i ncins pe sub s:n cu un br:u de aur. 1$. Capul Lui 5i prul Lui erau albe ca l:na alb 5i ca "pada4 5i *c'ii Lui4 ca para f*cului. 1&. Pici*arele Lui erau ase!enea ara!ei arse n cupt*r4 iar -lasul Lui era ca un )uiet de ape !ulte@ 1(. 2n !:na Lui cea dreapt a)ea 5apte stele@ 5i din -ura Lui ie5ea * sabie ascu6it cu d*u ti5uri4 iar fa6a Lui era ca s*arele4 c:nd strluce5te n puterea lui. 1+. 9i c:nd L;a! )"ut4 a! c"ut la pici*arele Lui ca un !*rt. 9i =l a pus !:na dreapt peste !ine4 "ic:nd< Nu te te!eB =u sunt Cel dint:i 5i Cel de pe ur!4 &

1,. 9i Cel ce sunt )iu. 8! f*st !*rt4 5i4 iat4 sunt )iu4 n )ecii )ecil*r4 5i a! c'eile !*r6ii 5i ale iadului. 1/. Scrie4 deci4 cele ce ai )"ut 5i cele ce sunt 5i cele ce au s fie dup acestea. Din versetele de mai sus se vede lmurit c artarea Domnului ctre aleii Si a fost nfiat ntotdeuna ca lumin strlucitoare i ca foc, care, dac s7ar po'or, ar topi munii. (s0102 ;10/< , 171,/20 1. Binecu)intea"4 suflete al !eu4 pe D*!nulB D*a!ne4 Du!ne"eul !eu4 !ritu;Te;ai f*arte. 2. 2ntru strlucire 5i n !are p*d*ab Te;ai !brcat@ Cel ce Te !braci cu lu!ina ca 5 i cu * 'ain@ . Cel ce ntin"i cerul ca un c*rt@ Cel ce ac*peri cu ape cele !ai de deasupra ale lui@ $. Cel ce pui n*rii suirea Ta@ Cel ce u!bli peste aripile ):nturil*r@ &. Cel ce faci pe n-erii Ti du'uri 5i pe slu-ile Tale par de f*c@ 2. %ie sla)a D*!nului n )eacB .eseli;se;)a D*!nul de lucrurile Sale. Is0 54, 1740 1. Ca un f*c care arde )reascurile4 ca * ):l)taie care fierbe apa n cl*c*t4 f pe )r3!a5ii Ti s cun*asc nu!ele Tu 5i s tre!ure naintea Ta nea!urile4 )":ndu;Te 2. %c:nd !inuni nea5teptate4 . Despre care nici*dat nu s;a au"it -rind. Nici urec'ea n;a au"it4 nici *c'iul n;a )"ut un du!ne"eu4 afar de Tine4 care ar s):r5i unele ca acestea pentru cei ce nd3duiesc n el. $. Tu Te duci ntru nt:!pinarea cel*r ce s):r5esc faptele drept6ii 5i 5i aduc a!inte de cile Tale. Iat4 Tu Te;ai p*rnit cu !:nie 5i n*i era! )in*)a6i prin necredin6a 5i frdele-ea4 n*astrB De aceea Domnul ntrzie 6udecata,pentru c El este milostiv 4 i nu este cu putin s mai rmn ceva la artarea Sa. (s0 102 ;10/< , .7150 ,. 2ndurat 5i !il*sti) este D*!nul4 ndelun-;rbdt*r 5i !ult;!il*sti). /. Nu p:n n sf:r5it se )a iu6i4 nici n )eac se )a !:nia. 10. Nu dup pcatele n*astre a fcut n*u4 nici dup frdele-ile n*astre a rspltit n*u4 11. Ci c:t este departe cerul de p!:nt4 at:t este de !are !ila Lui4 spre cei ce se te! de =l. 12. Pe c:t sunt de departe rsriturile de la apusuri4 deprtat;a de la n*i frdele-ile n*astre. 1 . 2n ce c'ip !iluie5te tatl pe fii4 a5a a !iluit D*!nul pe cei ce se te! de =l@ 1$. C =l a cun*scut "idirea n*astr4 adusu;5i;a a!inte c 6r:n sunte!. 1&. F!ul ca iarba4 "ilele lui ca fl*area c:!pului@ a5a )a nfl*ri. 1(. C ):nt a trecut peste el 5i nu )a !ai fi 5i nu se )a !ai cun*a5te nc l*cul su. Mat0 24, 2-7/00 2/. Iar ndat dup str:!t*rarea acel*r "ile4 s*arele se )a ntuneca 5i luna nu )a !ai da lu!ina ei4 iar stelele )*r cdea din cer 5i puterile ceruril*r se )*r "-udui. 0. 8tunci se )a arta pe cer se!nul %iului F!ului 5i )*r pl:n-e t*ate nea!urile p!:ntului 5i )*r )edea pe %iul F!ului )enind pe n*rii cerului4 cu putere 5i cu sla) !ult. 2 (etr0 /, -7100 /. D*!nul nu nt:r"ie cu f-duin6a Sa4 dup cu! s*c*tesc unii c e nt:r"iere4 ci ndelun- rabd pentru )*i4 ne)r:nd s piar cine)a4 ci t*6i s )in la p*cin6. 10. Iar "iua D*!nului )a )eni ca un fur4 c:nd cerurile )*r pieri cu )uiet !are4 sti'iile4 ar":nd4 se )*r desface4 5i p!:ntul 5i lucrurile de pe el se )*r !istui. !8oc0 5, 140 1$. Iar cerul s;a dat n lturi4 ca * carte de piele pe care * faci sul 5i t*6i !un6ii 5i t*ate insulele s;au !i5cat din l*curile l*r. !8oc0 15, 207210 20. 9i t*ate insulele pierir 5i !un6ii nu se !ai aflar.

21. 9i -rindin !are4 c:t talantul4 se pr)li din cer peste *a!eni. 9i *a!enii 'ulir pe Du!ne"eu4 din pricina pedepsei cu -rindin4 cci ur-ia ei era f*arte !are. $umai cei credincioi se vor mntui prin sc"imbare. 'a8te0 2, 210 21. 9i t*t cel ce )a c'e!a nu!ele D*!nului se )a !:ntuiC. 1 Cor0 11, 117120 &1. Iat4 tain ) spun )*u< Nu t*6i )*! !uri4 dar t*6i ne )*! sc'i!ba4 &2. De*dat4 ntr;* clipeal de *c'i la tr:!bi6a cea de ap*i. Cci tr:!bi6a )a suna 5i !*r6ii )*r n)ia nestricci*5i4 iar n*i ne )*! sc'i!ba. 1 Tes0 4, 117130 1&. Cci aceasta ) spune!4 dup cu):ntul D*!nului4 c n*i cei )ii4 care )*! fi r!as p:n la )enirea D*!nului4 nu )*! lua nainte cel*r ad*r!i6i4 1(. Pentru c 2nsu5i D*!nul4 ntru p*runc4 la -lasul ar'an-'elului 5i ntru tr:!bi6a lui Du!ne"eu4 Se )a p*-*r din cer4 5i cei !*r6i ntru 7rist*s )*r n)ia nt:i4 1+. Dup aceea4 n*i cei )ii4 care )*! fi r!as4 )*! fi rpi6i4 !preun cu ei4 n n*ri4 ca s nt:!pin! pe D*!nul n )"du'4 5i a5a pururea )*! fi cu D*!nul.

C!(IT*LUL 4 )%S($% 'IUL LUI )UM#% %U

De vreme ce tim c Dumnezeu este Du", cum putem percepe naterea +iului> ?i cine ar fi El, deoarece noi tim c Dumnezeu are n'eri i cpetenii peste cetele n'ereti> )an0 -, 210 21. 9i pe c:nd )*rbea! n ru-ciunea !ea4 iat un *!4 Ea)riil4 pe care l;a! )"ut n )edenia !ea cea de la nceput4 n "b*r -rbit4 s;a apr*piat de !ine pe la )re!ea 3ertfei de sear. )an0 10, 1/0 1 . 9i n-erul p"it*r al Persiei !i;a stat !p*tri) d*u"eci 5i una de "ile4 dar iat c 1i'ail4 cel dint:i dintre n-erii p"it*ri4 a )enit n a3ut*rul !eu 5i eu l;a! lsat ac*l* la n-erul p"it*r al re-elui Per5il*r !8oc0 12, 30 +. 9i s;a fcut r"b*i n cer< 1i'ail 5i n-erii lui au p*rnit r"b*i cu balaurul. 9i se r"b*ia 5i balaurul 5i n-erii lui. /at lmurirea ce ne7o d Sfntul Evan'"elist /oan 9=a nceput era Cuvntul i Cuvntul era de la Dumnezeu i Dumnezeu era Cuvntul.*ceaste era ntru nceput la Dumnezeu :. Ioan 1, 1720 1. La nceput era Cu):ntul 5i Cu):ntul era la Du!ne"eu 5i Du!ne"eu era Cu):ntul. 2. 8cesta era ntru nceput la Du!ne"eu. 9 #oate lucrurile au fost fcute prin El.2ntru El era viaa i viaa era lumina oamenilor . Ioan 1, /710 %. #oate prin El s7au fcut4 i fr El nimic nu s7a fcut din ce s7a fcut. 3. 2ntru El era via i viaa era lumina oamenilor. .. ?i lumina lumineaz n ntuneric i ntunericul nu a cuprins7o. *stfel se lmurete c Cuvntul este +iul lui Dumnezeu ,i c El era de la nceput la #atl4 de aceea se zice c este de o fiin cu #atl,pentru c era n snul #atlui. Ioan 1, 1.0 1,. Pe Du!ne"eu ni!eni nu L;a )"ut )re*dat@ %iul cel Unul;Nscut4 Care este n s:nul Tatlui4 8cela L;a fcut cun*scut. * luat parte la crearea lumii din cer, ct i de sub cer, pentru c El este mai nainte dect toate. Ioan 1, 100 10. 2n lu!e era 5i lu!ea prin =l s;a fcut4 dar lu!ea nu L;a cun*scut. Ioan ., 1.0 &,. Iisus le;a "is< 8de)rat4 ade)rat "ic )*u< =u sunt !ai nainte de a fi f*st 8)raa!. Ioan 13, 10 &. 9i acu!4 preasl)e5te;1 Tu4 Printe4 la Tine 2nsu6i4 cu sla)a pe care a! a)ut;* la Tine4 !ai nainte de a fi lu!ea. Col0 1, 117130 1&. 8cesta este c'ipul lui Du!ne"eu celui ne)"ut4 !ai nt:i nscut dec:t t*at fptura. 1(. Pentru c ntru =l au f*st fcute t*ate4 cele din ceruri 5i cele de pe p!:nt4 cele )"ute4 5i cele ne)"ute4 fie tr*nuri4 fie d*!nii4 fie ncept*rii4 fie stp:nii. T*ate s;au fcut prin =l 5i pentru =l. 1+. =l este !ai nainte dec:t t*ate 5i t*ate prin =l sunt a5e"ate. 1 Cor0 ., 50 ,

(. T*tu5i4 pentru n*i4 este un sin-ur Du!ne"eu4 Tatl4 din Care sunt t*ate 5i n*i ntru =l@ 5i un sin-ur D*!n4 Iisus 7rist*s4 prin Care sunt t*ate 5i n*i prin =l. Dar cnd a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe +iul Su , nscut din femeie, adic ntrupat prin femeie, ca s fac voia Domnului, s mntuiasc sufletelei s le elibereze din pcat. >al0 4, 4710 $. Iar c:nd a )enit plinirea )re!ii4 Du!ne"eu4 a tri!is pe %iul Su4 nscut din fe!eie4 nscut sub Le-e4 &. Ca pe cei de sub Le-e s;i rscu!pere4 ca s d*b:ndi! nfierea. (s0 /- ;40< , 37.0 +. 1ulte ai fcut Tu4 D*a!ne4 Du!ne"eul !eu4 !inunile Tale4 5i nu este cine s se ase!ene -:nduril*r Tale@ ,. .estit;a! 5i a! -rit< n!ul6itu;s;au peste nu!r. %:r0 10, 5730 (. 8rderi de t*t 5i 3ertfe pentru pcat nu 6i;au plcut@ +. 8tunci a! "is< Iat )in4 n sulul cr6ii este scris despre !ine4 s fac )*ia Ta4 Du!ne"euleC. Luc0 -, 110 &&. Iar =l4 nt*rc:ndu;Se4 i;a certat 5i le;a "is< Nu 5ti6i4 *are4 fiii crui du' sunte6i? Cci %iul F!ului n; a )enit ca s piard sufletele *a!enil*r4 ci ca s le !:ntuiasc. Ioan ., /27/50 2. 9i )e6i cun*a5te ade)rul4 iar ade)rul ) )a face liberi. . =i ns I;au rspuns< N*i sunte! s!:n6a lui 8)raa! 5i ni!nui nici*dat n;a! f*st r*bi. Cu! "ici Tu c< .e6i fi liberi? $. Iisus le;a rspuns< 8de)rat4 ade)rat ) spun< Fricine s):r5e5te pcatul este r*b al pcatului. &. Iar r*bul nu r!:ne n cas n )eac@ %iul ns r!:ne n )eac. (. Deci4 dac %iul ) )a face liberi4 liberi )e6i fi ntr;ade)r. /at cum lmurete Sfntul *postol /oan minunata ntrupare 9i Cuvntul trup S7a fcut :, prin lucrarea Du"ului Sfnt. Ioan 1, 140 1$. 9i Cu):ntul S;a fcut trup 5i S;a sl5luit ntre n*i 5i a! )"ut sla)a Lui4 sla) ca a Unuia;Nscut din Tatl4 plin de 'ar 5i de ade)r. Luc0 1, /47/10 $. 9i a "is 1aria ctre n-er< Cu! )a fi aceasta4 de )re!e ce eu nu 5tiu de brbat? &. 9i rspun":nd4 n-erul i;a "is< Du'ul Sf:nt Se )a p*-*r peste tine 5i puterea Celui Preanalt te )a u!bri@ pentru aceea 5i Sf:ntul care Se )a na5te din tine4 %iul lui Du!ne"eu se )a c'e!a. Dup ce S7a botezat, Du"ul Sfnt =7a adeverit i #atl =7a mrturisit, pentru c prin El a voit ca s @i uneasc iari toate lucrurile, cele din ceruri i cele de pe pmnt. Mat0 /, 157130 1(. Iar b*te":ndu;se Iisus4 c:nd ie5ea din ap4 ndat cerurile s;au desc'is 5i Du'ul lui Du!ne"eu s;a )"ut p*-*r:ndu;se ca un p*ru!bel 5i )enind peste =l. 1+. 9i iat -las din ceruri "ic:nd< C8cesta este %iul 1eu cel iubit ntru Care a! bine)*itC. Mat0 13, 10 &. .*rbind el nc4 iat un n*r lu!in*s i;a u!brit pe ei4 5i iat -las din n*r "ic:nd< C8cesta este %iul 1eu Cel iubit4 n Care a! bine)*it@ pe 8cesta asculta6i;LC. Ioan ., 137240 1+. 9i n Le-ea )*astr este scris c !rturia a d*i *a!eni este ade)rat. 1,. =u sunt Cel ce !rturisesc despre 1ine 2nsu!i 5i !rturise5te despre 1ine Tatl4 Cel ce 1;a tri!is. /

1/. 2i "iceau deci< Unde este Tatl Tu? Rspuns;a Iisus< Nu ! 5ti6i nici pe 1ine nici pe Tatl 1eu@ dac 1;a6i 5ti pe 1ine4 a6i 5ti 5i pe Tatl 1eu. 20. Cu)intele acestea le;a -rit Iisus n )istierie4 pe c:nd n)6a n te!plu@ 5i ni!eni nu L;a prins4 c nc nu )enise ceasul Lui. 21. 9i iar5i le;a "is< =u 1 duc 5i 1 )e6i cuta 5i )e6i !uri n pcatul )*stru. Unde 1 duc =u4 )*i nu pute6i )eni. 22. Deci "iceau iudeii< Nu cu!)a 25i )a ridica sin-ur )ia6a? C "ice< Unde 1 duc =u4 )*i nu pute6i )eni. 2 . 9i =l le "icea< .*i sunte6i din cele de 3*s@ =u sunt din cele de sus. .*i sunte6i din lu!ea aceasta@ =u nu sunt din lu!ea aceasta. 2$. .;a! spus deci )*u c )e6i !uri n pcatele )*astre. Cci dac nu crede6i c =u sunt4 )e6i !uri n pcatele )*astre. %f0 1, -7100 /. %c:ndu;ne cun*scut taina )*ii Sale4 dup buna Lui s*c*tin64 astfel cu! '*tr:se n Sine !ai nainte4 10. Spre ic*n*!ia plinirii )re!il*r4 ca t*ate s fie iar5i unite n 7rist*s4 cele din ceruri 5i cele de pe p!:nt # t*ate ntru =l4 'ili80 2, -7110 /. Pentru aceea4 5i Du!ne"eu L;a preanl6at 5i I;a druit Lui nu!e4 care este !ai presus de *rice nu!e@ 10. Ca ntru nu!ele lui Iisus t*t -enunc'iul s se plece4 al cel*r cere5ti 5i al cel*r p!:nte5ti 5i al cel*r de dedesubt. 11. 9i s !rturiseasc t*at li!ba c D*!n este Iisus 7rist*s4 ntru sla)a lui Du!ne"eu;Tatl. Din toate dovezile citate pn aci se vede lmurit c Domnul i ,ntuitorul lumii are dou nateri una spiritual din #atl , i alta trupeasc, din 0reasfnta +ecioar ,aria. Luc0 2, 57110 (. Dar pe c:nd erau ei ac*l*4 s;au !plinit "ilele ca ea s nasc4 +. 9i a nscut pe %iul su4 Cel Unul;Nscut 5i L;a nf5at 5i L;a culcat n iesle4 cci nu !ai era l*c de -"duire pentru ei. ,. 9i n 6inutul acela erau pst*ri4 st:nd pe c:!p 5i fc:nd de stra3 n*aptea !pre3urul tur!ei l*r. /. 9i iat n-erul D*!nului a sttut l:n- ei 5i sla)a D*!nului a strlucit !pre3urul l*r4 5i ei s;au nfric*5at cu fric !are. 10. Dar n-erul le;a "is< Nu ) te!e6i. Cci4 iat4 ) bine)estesc )*u bucurie !are4 care )a fi pentru t*t p*p*rul. 11. C )i s;a nscut a"i 1:ntuit*r4 Care este 7rist*s D*!nul4 n cetatea lui Da)id. 12. 9i acesta )a fi se!nul< .e6i -si un prunc nf5at4 culcat n iesle. 1 . 9i de*dat s;a )"ut4 !preun cu n-erul4 !ul6i!e de *aste cereasc4 lud:nd pe Du!ne"eu 5i "ic:nd< 1$. Sla) ntru cei de sus lui Du!ne"eu 5i pe p!:nt pace4 ntre *a!eni bun)*ireB 1&. Iar dup ce n-erii au plecat de la ei4 la cer4 pst*rii )*rbeau unii ctre al6ii< S !er-e! dar p:n la Betlee!4 s )ede! cu):ntul acesta ce s;a fcut 5i pe care D*!nul ni l;a fcut cun*scut.

$0

C!(IT*LUL 1 )%S($% S',#TUL )UA


Sfntul Du" este a treia 0ersoan n compunerea Sfintei #reimi. Sfntul Du" este o raz luminoas, care pornete de la #atl4este e5presia 'ndului dumnezeiesc , care mrturisete i pe fiul n lume. Ioan 11, 250 2(. Iar c:nd )a )eni 1:n-:iet*rul4 pe Care =u 2l )*i tri!ite )*u de la Tatl4 Du'ul 8de)rului4 Care de la Tatl purcede4 8cela )a !rturisi despre 1ine. El este o putere care sufl ca vntul, unde voiete,dar nu se vede. Luc0 /, 220 22. 9i S;a c*b*r:t Du'ul Sf:nt peste =l4 n c'ip trupesc4 ca un p*ru!bel4 5i s;a fcut -las din cer< Tu e5ti %iul 1eu cel iubit4 ntru Tine a! bine)*it. ,isiunea Du"ului Sfnt este de a ne aduce aminte de toate nvturile Domnului i de a nvatot adevrul, descoporind i lucrurile viitoare. Ioan 14, 250 2(. Dar 1:n-:iet*rul4 Du'ul Sf:nt4 pe Care;L )a tri!ite Tatl4 n nu!ele 1eu4 8cela ) )a n)6a t*ate 5i ) )a aduce a!inte despre t*ate cele ce );a! spus =u. Ioan 15, 1/7110 1 . Iar c:nd )a )eni 8cela4 Du'ul 8de)rului4 ) )a clu"i la t*t ade)rul@ cci nu )a )*rbi de la Sine4 ci t*ate c:te )a au"i )a )*rbi 5i cele )iit*are ) )a )esti. 1$. 8cela 1 )a sl)i4 pentru c din al 1eu )a lua 5i ) )a )esti. 1&. T*ate c:te are Tatl ale 1ele sunt@ de aceea a! "is c din al 1eu ia 5i ) )este5te )*u. Domnul a artat c Sfntul Du" se d tututor celor ce vor crede n El i vor pzi porunciule sale. Ioan 3, /37/-0 +. Iar n "iua cea din ur! # "iua cea !are a srbt*rii # Iisus a stat ntre ei 5i a stri-at4 "ic:nd< Dac nsetea" cine)a4 s )in la 1ine 5i s bea. ,. Cel ce crede n 1ine4 precu! a "is Scriptura< r:uri de ap )ie )*r cur-e din p:ntecele lui. /. Iar aceasta a "is;* despre Du'ul pe Care a)eau s;L pri!easc acei ce cred n =l. Cci nc nu era IdatJ Du'ul4 Ioan 14, 2172/0 21. Cel ce are p*runcile 1ele 5i le p"e5te4 acela este care 1 iube5te@ iar cel ce 1 iube5te pe 1ine )a fi iubit de Tatl 1eu 5i;l )*i iubi 5i =u 5i 1 )*i arta lui. 22. I;a "is Iuda4 nu Iscari*teanul< D*a!ne4 ce este c ai s Te ar6i n*u4 5i nu lu!ii? 2 . Iisus a rspuns 5i i;a "is< Dac 1 iube5te cine)a4 )a p"i cu):ntul 1eu4 5i Tatl 1eu l )a iubi4 5i )*! )eni la el 5i )*! face l*ca5 la el. Is0 44, /0 . C =u )*i )rsa ap peste p!:ntul nsetat 5i p:raie de ap n 6inut uscat. .rsa;)*i din Du'ul 1eu peste *drasla ta 5i binecu):ntarea 1ea peste !ldi6ele tale. Dup ce s7a nlat, ,ntuitorul =7a trimis peste Sfinii *postoli. 'a8te 2, 1740 1. 9i c:nd a s*sit "iua Cinci"eci!ii4 erau t*6i !preun n acela5i l*c. 2. 9i din cer4 fr de )este4 s;a fcut un )uiet4 ca de suflare de ):nt ce )ine repede4 5i a u!plut t*at casa unde 5edeau ei. . 9i li s;au artat4 !pr6ite4 li!bi ca de f*c 5i au 5e"ut pe fiecare dintre ei. $1

$. 9i s;au u!plut t*6i de Du'ul Sf:nt 5i au nceput s )*rbeasc n alte li!bi4 precu! le ddea l*r Du'ul a -ri. Sfinii *postoli 2l transmiteau prin punerea minilor. 'a8te 5, 50 (. Pe care i;au pus naintea ap*st*lil*r4 5i ei4 ru-:ndu;se 5i;au pus !:inile peste ei. 'a8te -, 130 1+. 9i a !ers 8nania 5i a intrat n cas 5i4 pun:ndu;5i !:inile pe el4 a "is< %rate Saul4 D*!nul Iisus4 Cel ce 6i S;a artat pe calea pe care tu )eneai4 !;a tri!is ca s )e"i iar5i 5i s te u!pli de Du' Sf:nt. 'a8te 1-, 50 (. 9i pun:ndu;5i Pa)el !:inile peste ei4 Du'ul Sf:nt a )enit asupra l*r 5i )*rbeau n li!bi 5i pr**r*ceau. 0entru a deosebi bine voia lui Dumnezeu i spre a nu cdea n interpretri 'reite, ale du"ului cel ru , este neaprat trebuin s cunoatem poruncile +iului lui Dumnezeu, Care a artat n mod desvrit voia #atlui. $om0 12, 20 2. 9i s nu ) p*tri)i6i cu acest )eac4 ci s ) sc'i!ba6i prin nn*irea !in6ii4 ca s de*sebi6i care este )*ia lui Du!ne"eu4 ce este bun 5i plcut 5i des):r5it. Ioan0 5, /37400 +. T*t ce;1i d Tatl4 )a )eni la 1ine@ 5i pe cel ce )ine la 1ine nu;l )*i sc*ate afar@ ,. Pentru c 1;a! c*b*r:t din cer4 nu ca s fac )*ia !ea4 ci )*ia Celui ce 1;a tri!is pe 1ine. /. 9i aceasta este )*ia Celui ce 1;a tri!is4 ca din t*6i pe care 1i i;a dat 1ie s nu pierd nici unul4 ci s;i n)ie" pe ei n "iua cea de ap*i. $0. C aceasta este )*ia Tatlui 1eu4 ca *ricine )ede pe %iul 5i crede n =l s aib )ia6 )e5nic 5i =u l )*i n)ia n "iua cea de ap*i. De aceea zice 9Dac m iubete cineva, va pzi cuvntul ,eu i poruncile ,ele, i $oi vom veni la el i vom face loca la el : . Ioan 146 11713, 2172/0 1&. De 1 iubi6i4 p"i6i p*runcile 1ele. 1(. 9i =u )*i ru-a pe Tatl 5i alt 1:n-:iet*r ) )a da )*u ca s fie cu )*i n )eac4 1+. Du'ul 8de)rului4 pe Care lu!ea nu p*ate s;L pri!easc4 pentru c nu;L )ede4 nici nu;L cun*a5te@ )*i 2l cun*a5te6i4 c r!:ne la )*i 5i n )*i )a fiB 21. Cel ce are p*runcile 1ele 5i le p"e5te4 acela este care 1 iube5te@ iar cel ce 1 iube5te pe 1ine )a fi iubit de Tatl 1eu 5i;l )*i iubi 5i =u 5i 1 )*i arta lui. 22. I;a "is Iuda4 nu Iscari*teanul< D*a!ne4 ce este c ai s Te ar6i n*u4 5i nu lu!ii? 2 . Iisus a rspuns 5i i;a "is< Dac 1 iube5te cine)a4 )a p"i cu):ntul 1eu4 5i Tatl 1eu l )a iubi4 5i )*! )eni la el 5i )*! face l*ca5 la el.

$2

C!(IT*LUL 5 )%S($% )I!B*L S!U S!T!#!


Cine este satana i unde locuiete el > Satana a fost n'er n cer, dar , pentru c s7a trufit i a voit s fie ca Dumnezeu , a fost 'olit de lumina i de slava ce a avut i aruncat din cer , dup cum ni se spune , n c"ip profetic , att de proorocul /saia , ct i de /ezec"iel. Is014,127140 12. Cu! ai c"ut tu din ceruri4 stea strlucit*are4 feci*r al di!ine6iiB Cu! ai f*st aruncat la p!:nt4 tu4 biruit*r de nea!uriB 1 . Tu care "iceai n cu-etul tu< CRidica;!;)*i n ceruri 5i !ai presus de stelele Du!ne"eului celui puternic )*i a5e"a 3il6ul !euB 2n !untele cel sf:nt )*i pune sla5ul !eu4 n fundurile laturei celei de !ia"n*apte. 1$. Sui;!;)*i deasupra n*ril*r 5i ase!enea cu Cel Preanalt )*i fiC. Ie@ 2. ,147110 1$. Tu erai 'eru)i!ul pus ca s *cr*te5ti@ te a5e"ase! pe !untele cel sf:nt al lui Du!ne"eu4 5i u!blai prin !i3l*cul pietrel*r cel*r de f*c. 1&. %*st;ai fr pri'an n cile tale din "iua facerii tale 5i p:n s;a ncuibat n tine nele-iuirea. Deci este du"ul ntunecat care locuia peste faa adncului caun balaur uria, acoperind totul. 'ac0 1,20 2. 9i p!:ntul era net*c!it 5i -*l. 2ntuneric era deasupra ad:ncului 5i Du'ul lui Du!ne"eu Se purta pe deasupra apel*r. El nu are n sine nimic bun i este n neputin de a crea ceva bun 4 de aceea Domnul Dumnezeu , Du"ul luminii, l7a nlturat i i7a luat de sub stpnirea sa adncul de ape, crend si aici o mprie frumoas, cu toate buntile descrise i vzute de noi pn azi . 'ac0 1,/7/10 . 9i a "is Du!ne"eu< CS fie lu!inB 9i a f*st lu!in. $. 9i a )"ut Du!ne"eu c este bun lu!ina4 5i a despr6it Du!ne"eu lu!ina de ntuneric. &. Lu!ina a nu!it;* Du!ne"eu "iu4 iar ntunericul l;a nu!it n*apte. 9i a f*st sear 5i a f*st di!inea6< "iua nt:i. (. 9i a "is Du!ne"eu< CS fie * trie prin !i3l*cul apel*r 5i s despart ape de apeBC 9i a f*st a5a. +. 8 fcut Du!ne"eu tria 5i a despr6it Du!ne"eu apele cele de sub trie de apele cele de deasupra triei. ,. Tria a nu!it;* Du!ne"eu cer. 9i a )"ut Du!ne"eu c este bine. 9i a f*st sear 5i a f*st di!inea6< "iua a d*ua. /. 9i a "is Du!ne"eu< CS se adune apele cele de sub cer la un l*c 5i s se arate uscatulBC 9i a f*st a5a. 5i s;au adunat apele cele de sub cer la l*curile l*r 5i s;a artat uscatul. 10. Uscatul l;a nu!it Du!ne"eu p!:nt4 iar adunarea apel*r a nu!it;* !ri. 9i a )"ut Du!ne"eu c este bine. 11. 8p*i a "is Du!ne"eu< CS dea p!:ntul din sine )erdea6< iarb4 cu s!:n6 ntr;nsa4 dup felul 5i ase!narea ei4 5i p*!i r*dit*ri4 care s dea r*d cu s!:n6 n sine4 dup fel4 pe p!:ntBC 9i a f*st a5a. 12. P!:ntul a dat din sine )erdea6< iarb4 care face s!:n64 dup felul 5i dup ase!narea ei4 5i p*!i r*dit*ri4 cu s!:n64 dup fel4 pe p!:nt. 9i a )"ut Du!ne"eu c este bine. 1 . 9i a f*st sear 5i a f*st di!inea6< "iua a treia. 1$. 9i a "is Du!ne"eu< CS fie lu!int*ri pe tria cerului4 ca s lu!ine"e pe p!:nt4 s despart "iua de n*apte 5i s fie se!ne ca s de*sebeasc an*ti!purile4 "ilele 5i anii4 1&. 9i s slu3easc drept lu!int*ri pe tria cerului4 ca s lu!ine"e p!:ntul. 9i a f*st a5a. $

1(. 8 fcut Du!ne"eu cei d*i lu!int*ri !ari< lu!int*rul cel !ai !are pentru c:r!uirea "ilei 5i lu!int*rul cel !ai !ic pentru c:r!uirea n*p6ii4 5i stelele. 1+. 9i le;a pus Du!ne"eu pe tria cerului4 ca s lu!ine"e p!:ntul4 1,. S c:r!uiasc "iua 5i n*aptea 5i s despart lu!ina de ntuneric. 9i a )"ut Du!ne"eu c este bine. 1/. 9i a f*st sear 5i a f*st di!inea6< "iua a patra. 20. 8p*i a "is Du!ne"eu< CS !i5une apele de )iet6i4 fiin6e cu )ia6 n ele 5i psri s "b*are pe p!:nt4 pe ntinsul triei ceruluiBC 9i a f*st a5a. 21. 8 fcut Du!ne"eu ani!alele cele !ari din ape 5i t*ate fiin6ele )ii4 care !i5un n ape4 unde ele se prsesc dup felul l*r4 5i t*ate psrile naripate dup felul l*r. 9i a )"ut Du!ne"eu c este bine. 22. 9i le;a binecu):ntat Du!ne"eu 5i a "is< CPrsi6i;) 5i ) n!ul6i6i 5i u!ple6i apele !ril*r 5i psrile s se n!ul6easc pe p!:ntB 2 . 9i a f*st sear 5i a f*st di!inea6< "iua a cincea. 2$. 8p*i a "is Du!ne"eu< CS sc*at p!:ntul fiin6e )ii4 dup felul l*r< ani!ale4 t:r:t*are 5i fiare slbatice dup felul l*rC. 9i a f*st a5a. 2&. 8 fcut Du!ne"eu fiarele slbatice dup felul l*r4 5i ani!alele d*!estice dup felul l*r4 5i t*ate t:r:t*arele p!:ntului dup felul l*r. 9i a )"ut Du!ne"eu c este bine. 2(. 9i a "is Du!ne"eu< CS face! *! dup c'ipul 5i dup ase!narea N*astr4 ca s stp:neasc pe5tii !rii4 psrile cerului4 ani!alele d*!estice4 t*ate )iet6ile ce se t:rsc pe p!:nt 5i t*t p!:ntulBC 2+. 9i a fcut Du!ne"eu pe *! dup c'ipul Su@ dup c'ipul lui Du!ne"eu l;a fcut@ a fcut brbat 5i fe!eie. 2,. 9i Du!ne"eu i;a binecu):ntat4 "ic:nd< CCre5te6i 5i ) n!ul6i6i 5i u!ple6i p!:ntul 5i;l supune6i@ 5i stp:niri peste pe5tii !rii4 peste psrile cerului4 peste t*ate ani!alele4 peste t*ate )iet6ile ce se !i5c pe p!:nt 5i peste t*t p!:ntulBC 2/. 8p*i a "is Du!ne"eu< CIat4 ) dau t*at iarba ce face s!:n6 de pe t*at fa6a p!:ntului 5i t*t p*!ul ce are r*d cu s!:n6 n el. 8cestea )*r fi 'rana )*astr. 0. Iar tutur*r fiarel*r p!:ntului 5i tutur*r psril*r cerului 5i tutur*r )iet6il*r ce se !i5c pe p!:nt4 care au n ele suflare de )iat4 le dau t*at iarba )erde spre 'ran. 9i a f*st a5a. 1. 9i a pri)it Du!ne"eu t*ate c:te a fcut 5i iat erau bune f*arte. 9i a f*st sear 5i a f*st di!inea6< "iua a 5asea. 'ac0 2,17210 1. 85a s;au fcut cerul 5i p!:ntul 5i t*at *5tirea l*r. 2. 9i a sf:r5it Du!ne"eu n "iua a 5asea lucrarea Sa4 pe care a fcut;*@ iar n "iua a 5aptea S;a *di'nit de t*ate lucrurile Sale4 pe care le;a fcut. . 9i a binecu):ntat Du!ne"eu "iua a 5aptea 5i a sfin6it;*4 pentru c ntr;nsa S;a *di'nit de t*ate lucrurile Sale4 pe care le;a fcut 5i le;a pus n r:nduial. $. Iat *b:r5ia cerului 5i a p!:ntului de la facerea l*r4 din "iua c:nd D*!nul Du!ne"eu a fcut cerul 5i p!:ntul. &. Pe c:!p nu se afla nici un c*pcel4 iar iarba de pe el nu ncepuse a *drsli4 pentru c D*!nul Du!ne"eu nu tri!isese nc pl*aie pe p!:nt 5i nu era ni!eni ca s lucre"e p!:ntul. (. Ci nu!ai abur ie5ea din p!:nt 5i u!e"ea t*at fa6a p!:ntului. +.8tunci4 lu:nd D*!nul Du!ne"eu 6r:n din p!:nt4 a fcut pe *! 5i a suflat n fa6a lui suflare de )ia6 5i s;a fcut *!ul fiin6 )ie. ,. 8p*i D*!nul Du!ne"eu a sdit * -rdin n =den4 spre rsrit4 5i a pus ac*l* pe *!ul pe care;l "idise. /. 9i a fcut D*!nul Du!ne"eu s rsar din p!:nt t*t s*iul de p*!i4 plcu6i la )edere 5i cu r*ade bune de !:ncat@ ier n !i3l*cul raiului era p*!ul )ie6ii 5i p*!ul cun*5tin6ei binelui 5i rului. 10. 9i din =den ie5ea un r:u4 care uda raiul4 iar de ac*l* se !pr6ea n patru bra6e. 11. Nu!ele unuia era %is*n. 8cesta nc*n3ur t*at 6ara 7a)ila4 n care se afl aur. 12. 8urul din 6ara aceea este bun@ t*t ac*l* se -se5te bdeliu 5i piatra de *niK. 1 . Nu!ele r:ului al d*ilea este Ei'*n. 8cesta nc*n3ur t*at 6ara Cu5. $$

1$. Nu!ele r:ului al treilea este Ti-ru. 8cesta cur-e prin fata 8siriei@ iar r:ul al patrulea este =ufratul. 1&. 9i a luat D*!nul Du!ne"eu pe *!ul pe care;l fcuse 5i l;a pus n -rdina cea din =den4 ca s;* lucre"e 5i s;* p"easc. 1(.8 dat ap*i D*!nul Du!ne"eu lui 8da! p*runc 5i a "is< CDin t*6i p*!ii din rai p*6i s !n:nci4 1+. Iar din p*!ul cun*5tin6ei binelui 5i rului s nu !n:nci4 cci4 n "iua n care )ei !:nca din el4 )ei !uri ne-re5itB 1,. 9i a "is D*!nul Du!ne"eu< CNu este bine s fie *!ul sin-ur@ s;i face! a3ut*r p*tri)it pentru elC. 1/. 9i D*!nul Du!ne"eu4 Care fcuse din p!:nt t*ate fiarele c:!pului 5i t*ate psrile cerului4 le;a adus la 8da!4 ca s )ad cu! le )a nu!i@ a5a ca t*ate fiin6ele )ii s se nu!easc precu! le )a nu!i 8da!. 20. 9i a pus 8da! nu!e tutur*r ani!alel*r 5i tutur*r psril*r cerului 5i tutur*r fiarel*r slbatice@ dar pentru 8da! nu s;a -sit a3ut*r de p*tri)a lui. 21. 8tunci a adus D*!nul Du!ne"eu asupra lui 8da! s*!n -reu@ 5i4 dac a ad*r!it4 a luat una din c*astele lui 5i a plinit l*cul ei cu carne. 22. Iar c*asta luat din 8da! a fcut;* D*!nul Du!ne"eu fe!eie 5i a adus;* la 8da!. 2 . 9i a "is 8da!< CIat aceasta;i *s din *asele !ele 5i carne din carnea !ea@ ea se )a nu!i fe!eie4 pentru c este luat din brbatul su. 2$. De aceea )a lsa *!ul pe tatl su 5i pe !a!a sa 5i se )a uni cu fe!eia sa 5i )*r fi a!:nd*i un trup. 2&. 8da! 5i fe!eia lui erau a !:nd*i -*i 5i nu se ru5inau. Dumnezeu a pus sub stpnirea omului aceast mprie4 de aceea, satana vznd c el nu are amestec ntru nimic din cele ale Domnului, s7a nscut n el pizma i mnia asupra stpnitorului pmntului ;omul<4 a nscocit minciuna, fcndu7l i pe om s cread c poate a6in'e la Dumnezeu, aa cum a fcut i satana. 'ac0 1 ,2572.0 2(. 9i a "is Du!ne"eu< CS face! *! dup c'ipul 5i dup ase!narea N*astr4 ca s stp:neasc pe5tii !rii4 psrile cerului4 ani!alele d*!estice4 t*ate )iet6ile ce se t:rsc pe p!:nt 5i t*t p!:ntulBC 2+. 9i a fcut Du!ne"eu pe *! dup c'ipul Su@ dup c'ipul lui Du!ne"eu l;a fcut@ a fcut brbat 5i fe!eie. 2,. 9i Du!ne"eu i;a binecu):ntat4 "ic:nd< CCre5te6i 5i ) n!ul6i6i 5i u!ple6i p!:ntul 5i;l supune6i@ 5i stp:niri peste pe5tii !rii4 peste psrile cerului4 peste t*ate ani!alele4 peste t*ate )iet6ile ce se !i5c pe p!:nt 5i peste t*t p!:ntulBC 'ac0 /,1750 1. 9arpele ns era cel !ai 5iret dintre t*ate fiarele de pe p!:nt4 pe care le fcuse D*!nul Du!ne"eu. 9i a "is 5arpele ctre fe!eie< CDu!ne"eu a "is =l4 *are4 s nu !:nca6i r*ade din *rice p*! din rai?C 2. Iar fe!eia a "is ctre 5arpe< CR*ade din p*!ii raiului pute! s !:nc!@ . Nu!ai din r*dul p*!ului celui din !i3l*cul raiului ne;a "is Du!ne"eu< CS nu !:nca6i din el4 nici s ) atin-e6i de el4 ca s nu !uri6iBC $. 8tunci 5arpele a "is ctre fe!eie< CNu4 nu )e6i !uriB &. Dar Du!ne"eu 5tie c n "iua n care )e6i !:nca din el )i se )*r desc'ide *c'ii 5i )e6i fi ca Du!ne"eu4 cun*sc:nd binele 5i rulC. (. De aceea fe!eia4 s*c*tind c r*dul p*!ului este bun de !:ncat 5i plcut *c'il*r la )edere 5i )rednic de d*rit4 pentru c d 5tiin64 a luat din el 5i a !:ncat 5i a dat brbatului su 5i a !:ncat 5i el. *stfel a intrat du"ul satanii n inima femeii, i prin ea i n *dam , i astfel are i el parte n conducerea lumii , prin oamenii cei ri , carel ascult. 'ac0 4,17100 1. Dup aceea a cun*scut 8da! pe =)a4 fe!eia sa4 5i ea4 "!islind4 a nscut pe Cain 5i a "is< C8! d*b:ndit *! de la Du!ne"euC. $&

2. 8p*i a !ai nscut pe 8bel4 fratele lui Cain. 8bel a f*st pst*r de *i4 iar Cain lucrt*r de p!:nt. . Dar dup un ti!p4 Cain a adus 3ertf lui Du!ne"eu din r*adele p!:ntului. $. 9i a adus 5i 8bel din cele nt:i;nscute ale *il*r sale 5i din -rsi!ea l*r. 9i a cutat D*!nul spre 8bel 5i spre darurile lui4 &. Iar spre Cain 5i spre darurile lui n;a cutat. 9i s;a ntristat Cain tare 5i fa6a lui era p*s*!*r:t. (. 8tunci a "is D*!nul Du!ne"eu ctre Cain< CPentru ce te;ai ntristat 5i pentru ce s;a p*s*!*r:t fata ta? +. C:nd faci bine4 *are nu;n este fa6a senin? Iar de nu faci bine4 pcatul bate la u5 5i caut s te t:rasc4 dar tu biruie5te;lBC ,. Dup aceea Cain a "is ctre 8bel4 fratele su< CS ie5i! la c:!pBC Iar c:nd erau ei n c:!pie4 Cain s;a aruncat asupra lui 8bel4 fratele su4 5i l;a *!*r:t. /. 8tunci a "is D*!nul Du!ne"eu ctre Cain< CUnde este 8bel4 fratele tu?C Iar el a rspuns< CNu 5tiuB 8u d*ar eu sunt p"it*rul fratelui !eu?C 10. 9i a "is D*!nul< CCe ai fcut? Elasul s:n-elui fratelui tu stri- ctre 1ine din p!:nt. Satana are n sine toate nsuirile rele i este uci'a de oameni , mincinos i tatl minciunii. Ioan . ,440 $$. .*i sunte6i din tatl )*stru dia)*lul 5i )re6i s face6i p*ftele tatlui )*stru. =l4 de la nceput4 a f*st uci-t*r de *a!eni 5i nu a stat ntru ade)r4 pentru c nu este ade)r ntru el. C:nd -rie5te !inciuna4 -rie5te dintru ale sale4 cci este !incin*s 5i tatl !inciunii. El i n cer mer'ea i pra pe oameni la Dumnezeu am'ea mpraii . Io: 1 ,57-0 (. Dar ntr;* "i n-erii lui Du!ne"eu s;au nf6i5at naintea D*!nului 5i Satan a )enit 5i el printre ei. +. 8tunci D*!nul a "is ctre Satan< CDe unde )ii?C Iar Satan a rspuns D*!nului 5i a "is< C8! dat t:rc*ale pe p!:nt 5i !;a! pli!bat n sus 5i n 3*sC. ,. 9i D*!nul a "is ctre Satan< CTe;ai uitat la r*bul 1eu I*)4 c nu este nici unul ca el pe p!:nt fr pri'an 5i drept 5i te!t*r de Du!ne"eu 5i care s se fereasc de ce este ru?C /. Dar Satan a rspuns D*!nului 5i a "is< CFre de-eaba se te!e I*) de Du!ne"eu? Io: 2,17/0 1. 9i iar5i au )enit ntr;* "i n-erii lui Du!ne"eu s se nf6i5e"e naintea D*!nului 5i Satan a )enit 5i el printre ei s se nf6i5e"e naintea D*!nului. 2. 9i D*!nul a "is ctre Satan< CDe unde )ii?C Iar Satan a rspuns D*!nului 5i a "is< C8! dat t:rc*ale pe p!:nt 5i !;a! pli!bat n sus 5i n 3*sC. . 9i D*!nul a "is ctre Satan< C8i luat tu sea!a la r*bul 1eu I*)? C nu este nici unul ca el pe p!:nt4 fr pri'an 5i drept 5i te!t*r de Du!ne"eu 5i care s se fereasc de ce este ru. =l se 6ine cu putere n stat*rnicia lui 5i tu 1;ai ntr:tat pe nedrept !p*tri)a lui ca s;l prpdescC. / $e?i 22 ,2072/0 20. 9i a "is D*!nul< CCine ar ndupleca pe 8'ab s !ear- n Ra!*t;Ealaad 5i s piar ac*l*?C Unul spunea una4 5i altul alta. 21. 8tunci a ie5it un du' 5i a stat naintea fe6ei D*!nului 5i a "is< C=u l )*i ade!eniC. D*!nul a "is< CCu!?C 22. Iar acela a "is< C1 duc 5i ! fac du' !incin*s n -ura tutur*r pr**r*cil*r luiC. D*!nul a "is< CTu l )ei ade!eni 5i )ei face aceasta@ du;te 5i f cu! ai "isBC 2 . 9i iat cu! a n-duit D*!nul du'ului celui !incin*s s fie n -ura tutur*r acest*r pr**r*ci ai ti@ ns D*!nul n;a -rit bine de tineBC El orbete minile oamenilor i ine lumea sub puterea lui. 'a8te 25 ,1.0 $(

1,. S le desc'i"i *c'ii4 ca s se nt*arc de la ntuneric la lu!in 5i de la stp:nirea lui satana la Du!ne"eu4 ca s ia iertarea pcatel*r 5i parte cu cei ce s;au sfin6it4 prin credin6a n 1ine. 2 Cor0 4,40 $. 2n care Du!ne"eul )eacului acestuia a *rbit !in6ile necredinci*5il*r4 ca s nu le lu!ine"e lu!ina =)an-'eliei sla)ei lui 7rist*s4 Care este c'ipul lui Du!ne"eu. $umele lui este Beelzebul, balaur,arpe vec"i, diavol i satana . Mat0 12,240 2$. %ariseii ns4 au"ind4 "iceau< 8cesta nu sc*ate pe de!*ni dec:t cu Beel"ebul4 cpetenia de!*nil*r. !8oc0 12,-0 /. 9i a f*st aruncat balaurul cel !are4 5arpele de de!ult4 care se c'ea! dia)*l 5i satana4 cel ce n5eal pe t*at lu!ea4 aruncat a f*st pe p!:nt 5i n-erii lui au f*st arunca6i cu el. El, prin minciun, ca un arpe, ptrunde n inima omului i o face casa lui de locuit. Luc0 11,247250 2$. C:nd du'ul cel necurat iese din *!4 u!bl prin l*curi fr ap4 cut:nd *di'n4 5i4 ne-sind4 "ice< 1 )*i nt*arce la casa !ea4 de unde a! ie5it. 2&. 9i4 )enind4 * afl !turat 5i !p*d*bit. 2(. 8tunci !er-e 5i ia cu el alte 5apte du'uri !ai rele dec:t el 5i4 intr:nd4 l*cuie5te ac*l*@ 5i se fac cele de pe ur! ale *!ului aceluia !ai rele dec:t cele dint:i. 0rin minciun a dobort el pe *dam i pe toi fiii din *dam4 dar cnd a venit Domnul /isus, l7a biruit , l7a le'at , l7a scos afar din oameni i n pustiu l7a alun'at. Luc04,171/0 1. Iar Iisus4 plin de Du'ul Sf:nt4 S;a nt*rs de la I*rdan 5i a f*st dus de Du'ul n pustie4 2. Ti!p de patru"eci de "ile4 fiind ispitit de dia)*lul. 9i n aceste "ile nu a !:ncat ni!ic@ 5i4 sf:r5indu; se ele4 a fl!:n"it. . 9i I;a spus dia)*lul< Dac e5ti %iul lui Du!ne"eu4 "i acestei pietre s se fac p:ine. $. 9i a rspuns Iisus ctre el< Scris este c nu nu!ai cu p:ine )a tri *!ul4 ci cu *rice cu):nt al lui Du!ne"eu. &. 9i suindu;L dia)*lul pe un !unte nalt4 I;a artat ntr;* clip t*ate !pr6iile lu!ii. (. 9i I;a "is dia)*lul< Hie 6i )*i da t*at stp:nirea aceasta 5i strlucirea l*r4 cci !i;a f*st dat !ie 5i eu * dau cui )*iesc@ +. Deci dac Tu Te )ei nc'ina naintea !ea4 t*at )a fi a Ta. ,. 9i rspun":nd4 Iisus i;a "is< 1er-i nap*ia 1ea4 satan*4 cci scris este< CD*!nului Du!ne"eului tu s te nc'ini 5i nu!ai Lui Unuia s;I slu3e5tiC. /. 9i L;a dus n Ierusali! 5i L;a a5e"at pe aripa te!plului 5i I;a "is< Dac e5ti %iul lui Du!ne"eu4 arunc;Te de aici 3*s@ 10. Cci scris este< CC n-eril*r Si )a p*runci pentru Tine4 ca s Te p"eascC@ 11. 9i te )*r ridica pe !:ini4 ca nu cu!)a s l*)e5ti de piatr pici*rul Tu. 12. 9i rspun":nd4 Iisus i;a "is< S;a spus< CS nu ispite5ti pe D*!nul Du!ne"eul tuC. 1 . 9i dia)*lul4 sf:r5ind t*at ispita4 s;a ndeprtat de la =l4 p:n la * )re!e. Luc0 11,1472/0 1$. 9i a sc*s un de!*n4 5i acela era !ut. 9i c:nd a ie5it de!*nul4 !utul a )*rbit4 iar !ul6i!ile s;au !inunat. 1&. Iar unii dintre ei au "is< Cu Beel"ebul4 cpetenia de!*nil*r4 sc*ate pe de!*ni. 1(. Iar al6ii4 ispitindu;L4 cereau de la =l se!n din cer. 1+. Dar =l4 cun*sc:nd -:ndurile l*r4 le;a "is< Frice !pr6ie4 de"bin:ndu;se n sine4 se pustie5te 5i cas peste cas cade. 1,. 9i dac satana s;a de"binat n sine4 cu! )a !ai sta !pr6ia lui? %iindc "ice6i c =u sc*t pe de!*ni cu Beel"ebul. $+

1/. Iar dac =u sc*t de!*nii cu Beel"ebul4 fiii )*5tri cu cine i sc*t? De aceea ei ) )*r fi 3udect*ri. 20. Iar dac =u4 cu de-etul lui Du!ne"eu4 sc*t pe de!*ni iat a a3uns la )*i !pr6ia lui Du!ne"eu. 21. C:nd cel tare 5i nar!at fiind 5i p"e5te curtea4 a)u6iile lui sunt n pace. 22. Dar c:nd unul !ai tare dec:t el )ine asupra lui 5i;l nfr:n-e4 i ia t*ate ar!ele pe care se bi"uia4 iar pr"ile de la el le !parte. 2 . Cel ce nu este cu 1ine este !p*tri)a 1ea@ 5i cel ce nu adun cu 1ine risipe5te.

$,

C!(IT*LUL 3 )%S($% *M CI C)%$%! LUI


Dup ce Dumnezeu a creat lumea de sub ceruri, attea vieuitoare, a fcut i pe om, dup c"ipul i asemnarea Sa, dar cu corp de lut. 'ac0 1, 257230 2(. 9i a "is Du!ne"eu< CS face! *! dup c'ipul 5i dup ase!narea N*astr4 ca s stp:neasc pe5tii !rii4 psrile cerului4 ani!alele d*!estice4 t*ate )iet6ile ce se t:rsc pe p!:nt 5i t*t p!:ntulBC 2+. 9i a fcut Du!ne"eu pe *! dup c'ipul Su@ dup c'ipul lui Du!ne"eu l;a fcut@ a fcut brbat 5i fe!eie. Dumnezeu a dat omului putere s stpneasc peste pamnt i peste orice fptur. 'ac0 1,2.0 2, .9i Du!ne"eu i;a binecu):ntat4 "ic:nd< CCre5te6i 5i ) n!ul6i6i 5i u!ple6i p!:ntul 5i;l supune6i@ 5i stp:niri peste pe5tii !rii4 peste psrile cerului4 peste t*ate ani!alele4 peste t*ate )iet6ile ce se !i5c pe p!:nt 5i peste t*t p!:ntulBC /at pe *dam i Eva, stpnitori ai lumii, avnd puteri depline, fiind nbrcai n lumin, pentru c Domnul suflase putere peste ei. Socotii ct de mare a fost strlucirea lui *dam i Eva, peste care suflase Domnul, dac ,oise,care vzuse numai mreia Domnului nvelit n nor, c"ipul lui cptase o strlucire aa de mare, nct oamenii nu7l mai puteau privii >A. Ie90/4,2-7/10 2/. Iar c:nd se p*-*ra 1*ise din 1untele Sinai4 a):nd n !:ini cele d*u table ale le-ii4 el nu 5tia c fa6a sa strlucea4 pentru c -rise Du!ne"eu cu el. 0. Deci 8ar*n 5i t*6i fiii lui Israel4 )":nd pe 1*ise c are fa6a strlucit*are4 s;au te!ut s se apr*pie de el. 1. 8tunci i;a c'e!at 1*ise 5i au )enit la el 8ar*n 5i t*ate cpeteniile *b5tei 5i 1*ise a -rit cu ei. 2. Dup aceasta s;au apr*piat de el t*6i fiii lui Israel 5i el le;a p*runcit t*t ce;i -rise D*!nul n 1untele Sinai. . Iar dup ce a ncetat de a -ri cu ei4 1*ise 5i;a ac*perit fa6a cu un )l. $. C:nd ns intra el naintea D*!nului4 ca s )*rbeasc cu =l4 atunci 5i ridica )lul p:n c:nd ie5ea@ iar la ie5ire spunea fiil*r lui Israel cele ce i se p*runciser de ctre D*!nul. &. 9i )edeau fiii lui Israel c fata lui 1*ise strlucea 5i 1*ise 5i punea iar )lul peste fa6a sa4 p:n c:nd intra din n*u s )*rbeasc cu D*!nul. Ct de minunate au fost darurile pe care le primise omul , se vede clar din descrierea fcut de mparatul #irului. Ie@02.,127110 12. C%iul *!ului4 pl:n-e pe re-ele Tirului 5i;i spune< 85a "ice D*!nul Du!ne"eu< Tu erai pecetea des):r5iri4 deplintatea n6elepciunii 5i cununa fru!use6ii. 1 . Tu te aflai n =den4 n -rdina lui Du!ne"eu@ 'ainele tale erau !p*d*bite cu t*t felul de pietre scu!pe< cu rubine4 t*pa"e 5i dia!ante4 cu cris*lit4 *niK 5i iaspis4 cu safir4 s!arald4 carbuncul 5i aur@ t*ate erau pre-tite 5i a5e"ate cu iscusin6 n cuibule6e 5i puse pe tine n "iua n care ai f*st fcut. 1$. Tu erai 'eru)i!ul pus ca s *cr*te5ti@ te a5e"ase! pe !untele cel sf:nt al lui Du!ne"eu4 5i u!blai prin !i3l*cul pietrel*r cel*r de f*c. 1&. %*st;ai fr pri'an n cile tale din "iua facerii tale 5i p:n s;a ncuibat n tine nele-iuirea. $/

Deci a)ea n"estrare des):r5it4 c'ip 5i strlucire dup ase!narea D*!nului4 fru!use6e des):r5it @ 5i pe desupra stp:nirea p!ntului.Pentru t*ate acestea4 nu i se cerea ni!ic dec:t ascultarea de cu):ntul lui Du!ne"eu4 care a)ea ca ur!are fericirea . 'ac0 2 ,157130 1(. 8 dat ap*i D*!nul Du!ne"eu lui 8da! p*runc 5i a "is< CDin t*6i p*!ii din rai p*6i s !n:nci4 1+. Iar din p*!ul cun*5tin6ei binelui 5i rului s nu !n:nci4 cci4 n "iua n care )ei !:nca din el4 )ei !uri ne-re5itB Dar satana, care pizmuia fericirea omului,s7a folosit de minciun,spre al face s nesocoteasc cuvntul Domnului.0entru aceasta s7a folosit de femeie, fire mai slab, i a fcut7o s cread c dac ar mnca din acel pom nu ar muri i ar a6un'e la Dumnezeu. 'ac0 /, 1710 1. 9arpele ns era cel !ai 5iret dintre t*ate fiarele de pe p!:nt4 pe care le fcuse D*!nul Du!ne"eu. 9i a "is 5arpele ctre fe!eie< CDu!ne"eu a "is =l4 *are4 s nu !:nca6i r*ade din *rice p*! din rai?C 2. Iar fe!eia a "is ctre 5arpe< CR*ade din p*!ii raiului pute! s !:nc!@ . Nu!ai din r*dul p*!ului celui din !i3l*cul raiului ne;a "is Du!ne"eu< CS nu !:nca6i din el4 nici s ) atin-e6i de el4 ca s nu !uri6iBC $. 8tunci 5arpele a "is ctre fe!eie< CNu4 nu )e6i !uriB &. Dar Du!ne"eu 5tie c n "iua n care )e6i !:nca din el )i se )*r desc'ide *c'ii 5i )e6i fi ca Du!ne"eu4 cun*sc:nd binele 5i rulC. *stfel, cei dinti oameni au czut din 'raia lui Dumnezeu, pierznd "aina luminii i rmnnd 'oi numai cu c"ipul de lut i sufletul viu. 'ac0 /, 57100 (. De aceea fe!eia4 s*c*tind c r*dul p*!ului este bun de !:ncat 5i plcut *c'il*r la )edere 5i )rednic de d*rit4 pentru c d 5tiin64 a luat din el 5i a !:ncat 5i a dat brbatului su 5i a !:ncat 5i el. +. 8tunci li s;au desc'is *c'ii la a!:nd*i 5i au cun*scut c erau -*i4 5i au cusut frun"e de s!*c'in 5i 5i;au fcut ac*per!inte. ,. Iar c:nd au au"it -lasul D*!nului Du!ne"eu4 Care u!bla prin rai4 n rc*area serii4 s;au ascuns 8da! 5i fe!eia lui de fa6a D*!nului Du!ne"eu printre p*!ii raiului. /. 9i a stri-at D*!nul Du!ne"eu pe 8da! 5i i;a "is< C8da!e4 unde e5ti?C 10. Rspuns;a acesta< C8! au"it -lasul Tu n rai 5i !;a! te!ut4 cci sunt -*l4 5i !;a! ascunsC. 'ac0 2,30 +. 8tunci4 lu:nd D*!nul Du!ne"eu 6r:n din p!:nt4 a fcut pe *! 5i a suflat n fa6a lui suflare de )ia6 5i s;a fcut *!ul fiin6 )ie. *tunci Dumnezeu a veni s7i cear mrturisirea pcatului 4 i *dam mrturisindu7l, a cptat ndurare i i s7a n'duit s aib via. 'ac0 /, 117240 11. 9i i;a "is Du!ne"eu< CCine ti;a spus c e5ti -*l? Nu cu!)a ai !:ncat din p*!ul din care ti;a! p*runcit s nu !n:nci?C 12. Dis;a 8da!< C%e!eia care !i;ai dat;* s fie cu !ine4 aceea !i;a dat din p*! 5i a! !:ncatC. 1 . 9i a "is D*!nul Du!ne"eu ctre fe!eie< CPentru ce ai fcut aceasta?C Iar fe!eia a "is< C9arpele !; a a!-it 5i eu a! !:ncatC. 1$. Dis;a D*!nul Du!ne"eu ctre 5arpe< CPentru c ai fcut aceasta4 bleste!at s fii ntre t*ate ani!alele 5i ntre t*ate fiarele c:!pului@ pe p:ntecele tu s te t:r5ti 5i 6r:n s !n:nci n t*ate "ilele )ie6ii taleB 1&. Du5!nie )*i pune ntre tine 5i ntre fe!eie4 ntre s!:n6a ta 5i s!:n6a ei@ aceasta 6i )a "dr*bi capul4 iar tu i )ei n6epa clc:iulC. &0

1(. Iar fe!eii i;a "is< C.*i n!ul6i !ereu neca"urile tale4 !ai ales n )re!ea sarcinii tale@ n dureri )ei na5te c*pii@ atras )ei fi ctre brbatul tu 5i el te )a stp:niC. 1+. Iar lui 8da! i;a "is< CPentru c ai ascultat )*rba fe!eii tale 5i ai !:ncat din p*!ul din care 6i;a! p*runcit< CS nu !n:nciC4 bleste!at )a fi p!:ntul pentru tineB Cu *steneal s te 'rne5ti din el n t*ate "ilele )ie6ii taleB 1,. Spini 5i pl!id 6i )a r*di el 5i te )ei 'rni cu iarba c:!puluiB 1/. 2n sud*area fetei tale 6i )ei !:nca p:inea ta4 p:n te )ei nt*arce n p!:ntul din care e5ti luat@ cci p!:nt e5ti 5i n p!:nt te )ei nt*arceC. 20. 9i a pus 8da! fe!eii sale nu!ele =)a4 adic )ia64 pentru c ea era s fie !a!a tutur*r cel*r )ii. 21. 8p*i a fcut D*!nul Du!ne"eu lui 8da! 5i fe!eii lui !brc!inte de piele 5i i;a !brcat. 22. 9i a "is D*!nul Du!ne"eu< CIat 8da! s;a fcut ca unul dintre N*i4 cun*sc:nd binele 5i rul. 9i acu! nu cu!)a s;5i ntind !:na 5i s ia r*ade din p*!ul )ie6ii4 s !n:nce 5i s triasc n )eciB...C 2 . De aceea l;a sc*s D*!nul Du!ne"eu din -rdina cea din =den4 ca s lucre"e p!:ntul4 din care fusese luat. 2$. 9i i"-*nind pe 8da!4 l;a a5e"at n prea3!a -rdinii celei din =den 5i a pus 'eru)i!i 5i sabie de flacr ):l):it*are4 s p"easc dru!ul ctre p*!ul )ie6ii. Dup ce l7a supus muncii i l7a blestemat,Dumnezeu n milostivirea =ui , i7a f'duit un ,ntuitor, c"iar din femeie. 'ac0 /, 110 1&. Du5!nie )*i pune ntre tine 5i ntre fe!eie4 ntre s!:n6a ta 5i s!:n6a ei@ aceasta 6i )a "dr*bi capul4 iar tu i )ei n6epa clc:iulC. De acum satana avea putere asupra inimii omului4 de aceea pcatu s7a nmulit, nct oamenii au rupt i rnduiala cstoriei 'ac0 4,17.0 1. Dup aceea a cun*scut 8da! pe =)a4 fe!eia sa4 5i ea4 "!islind4 a nscut pe Cain 5i a "is< C8! d*b:ndit *! de la Du!ne"euC. 2. 8p*i a !ai nscut pe 8bel4 fratele lui Cain. 8bel a f*st pst*r de *i4 iar Cain lucrt*r de p!:nt. . Dar dup un ti!p4 Cain a adus 3ertf lui Du!ne"eu din r*adele p!:ntului. $. 9i a adus 5i 8bel din cele nt:i;nscute ale *il*r sale 5i din -rsi!ea l*r. 9i a cutat D*!nul spre 8bel 5i spre darurile lui4 &. Iar spre Cain 5i spre darurile lui n;a cutat. 9i s;a ntristat Cain tare 5i fa6a lui era p*s*!*r:t. (. 8tunci a "is D*!nul Du!ne"eu ctre Cain< CPentru ce te;ai ntristat 5i pentru ce s;a p*s*!*r:t fata ta? +. C:nd faci bine4 *are nu;n este fa6a senin? Iar de nu faci bine4 pcatul bate la u5 5i caut s te t:rasc4 dar tu biruie5te;lBC ,. Dup aceea Cain a "is ctre 8bel4 fratele su< CS ie5i! la c:!pBC Iar c:nd erau ei n c:!pie4 Cain s;a aruncat asupra lui 8bel4 fratele su4 5i l;a *!*r:t. 'ac0 5,1730 1. Iar dup ce au nceput a se n!ul6i *a!enii pe p!:nt 5i li s;au nscut fiice4 2. %iii lui Du!ne"eu4 )":nd c fiicele *a!enil*r sunt fru!*ase4 5i;au ales dintre ele s*6ii4 care pe cine a )*it. . Dar D*!nul Du!ne"eu a "is< CNu )a r!:ne Du'ul 1eu pururea n *a!enii ace5tia4 pentru c sunt nu!ai trup. Deci "ilele l*r s !ai fie * sut d*u"eci de aniB $. 2n )re!ea aceea s;au i)it pe p!:nt uria5i4 !ai cu sea! de c:nd fiii lui Du!ne"eu ncepuser a intra la fiicele *a!enil*r 5i acestea ncepuser a le na5te fii< ace5tia sunt )esti6ii )ite3i din )ec'i!e. &. .":nd ns D*!nul Du!ne"eu c rutatea *a!enil*r s;a !rit pe p!:nt 5i c t*ate cu-etele 5i d*rin6ele ini!ii l*r sunt ndreptate la ru n t*ate "ilele4 (. I;a prut ru 5i s;a cit Du!ne"eu c a fcut pe *! pe p!:nt. &1

+. 9i a "is D*!nul< CPierde;)*i de pe fa6a p!:ntului pe *!ul pe care l;a! fcutB De la *! p:n la d*bit*c 5i de la t:r:t*are p:n la psrile cerului4 t*t )*i pierde4 cci 2!i pare ru c le;a! fcutC. Pentru aceste pcate4 D*!nul a ni!icit prin p*t*p t*ate fpturile4 pstr:nd nu!ai * parte din fiecare din ele. 'ac0 5, .7220 ,. N*e ns a aflat 'ar naintea D*!nului Du!ne"eu. /. Iat )ia6a lui N*e< N*e era *! drept 5i nepri'nit ntre *a!enii ti!pului su 5i !er-ea pe calea D*!nului. 10. 9i i s;au nscut lui N*e trei fii< Se!4 7a! 5i Iafet. 11. P!:ntul ns se stricase naintea fe6ei lui Du!ne"eu 5i se u!pluse p!:ntul de silnicii. 12. 9i a cutat D*!nul Du!ne"eu spre p!:nt 5i iat era stricat4 cci t*t trupul se abtuse de la calea sa pe p!:nt. 1 . 8tunci a "is D*!nul Du!ne"eu ctre N*e< CS*sit;a naintea fe6ei 1ele sf:r5itul a t*t *!ul4 cci s; a u!plut p!:ntul de nedrept6ile l*r4 5i iat =u i )*i pierde de pe p!:nt. 1$. Tu ns f;ti * c*rabie de le!n de salc:!. 2n c*rabie s faci despr6ituri 5i s!*le5te;* cu s!*al pe dinuntru 5i pe din afar. 1&. C*rabia ns s * faci a5a< lun-i!ea c*rbiei s fie de trei sute de c*6i4 l6i!ea ei de cinci"eci de c*6i4 iar nl6i!ea de trei"eci de c*6i. 1(. S faci c*rbiei * fereastr la un c*t de la ac*peri54 iar u5a c*rbiei s * faci ntr;* parte a ei. De ase!enea s faci ntr;nsa trei r:nduri de c!ri< 3*s4 la !i3l*c 5i sus. 1+. 9i iat =u )*i aduce asupra p!:ntului p*t*p de ap4 ca s pierd t*t trupul de sub cer4 n care este suflu de )ia64 5i t*t ce este pe p!:nt )a pieri. 1,. Iar cu tine )*i face le-!:ntul 1eu@ 5i )ei intra n c*rabie tu 5i !preun cu tine )*r intra fiii ti4 fe!eia ta 5i fe!eile fiil*r ti. 1/. S intre n c*rabie din t*ate ani!alele4 din t*ate t:r:t*arele4 din t*ate fiarele 5i din t*t trupul4 c:te d*u4 parte brbteasc 5i parte fe!eiasc4 ca s r!:n cu tine n )ia6. 20. Din t*ate s*iurile de psri naripate dup fel4 din t*ate s*iurile de ani!ale dup fel 5i din t*ate s*iurile de t:r:t*are dup fel4 din t*ate s intre la tine c:te d*u4 parte brbteasc 5i parte fe!eiasc4 ca s r!:n n )iat !preun cu tine. 21. Iar tu ia cu tine din t*t felul de !:ncare4 cu care ) 'rni6i@ n-ri3e5te;te ca s fie aceasta de !:ncare pentru tine 5i pentru aceleaC. 22. 9i a nceput N*e lucrul 5i precu! i p*runcise D*!nul Du!ne"eu a5a a fcut. 'ac0 3, 1750 1. Dup aceea a "is D*!nul Du!ne"eu lui N*e< CIntr n c*rabie4 tu 5i t*at casa ta4 cci n nea!ul acesta nu!ai pe tine te;a! )"ut drept naintea 1ea. 2. S iei cu tine din t*ate ani!alele curate c:te 5apte perec'i4 parte brbteasc 5i parte fe!eiasc4 iar din ani!alele necurate c:te * perec'e4 parte brbteasc 5i parte fe!eiasc. . De ase!enea 5i din psrile cerului s iei< din cele curate c:te 5apte perec'i4 parte brbteasc 5i parte fe!eiasc4 iar din t*ate psrile necurate c:te * perec'e4 parte brbteasc 5i parte fe!eiasc4 ca s le pstre"i s*iul pentru t*t p!:ntul. $. Cci peste 5apte "ile =u )*i )rsa pl*aie pe p!:nt4 patru"eci de "ile 5i patru"eci de n*p6i 5i a! s pierd de pe fa6a p!:ntului t*ate fpturile c:te a! fcutC. &. 9i a fcut N*e t*ate c:te i;a p*runcit D*!nul Du!ne"eu. (. N*e ns4 c:nd a )enit asupra p!:ntului p*t*pul de ap4 era de 5ase sute de ani. Dup potop $oe a primit le'i de ndrumare i f'duina c nu vor mai fi pierdui cu o asemenea ur'ie. 'ac0 -, 171.0 1. 9i a binecu):ntat Du!ne"eu pe N*e 5i pe fiii lui 5i le;a "is< CNa5te6i 5i ) n!ul6i6i 5i u!ple6i p!:ntul 5i;l stp:ni6iB &2

2. Er*a" 5i fric de )*i s aib t*ate fiarele p!:ntului@ t*ate psrile cerului4 t*t ce se !i5c pe p!:nt 5i t*6i pe5tii !rii@ cci t*ate acestea )i le;a! dat la nde!:n. . T*t ce se !i5c 5i ce trie5te s ) fie de !:ncare@ t*ate )i le;a! dat4 ca 5i iarba )erde. $. Nu!ai carne cu s:n-ele ei4 n care e )ia6a ei4 s nu !:nca6i. &. Cci =u 5i s:n-ele )*stru4 n care e )ia6a )*astr4 l )*i cere de la *rice fiar@ 5i )*i cere )ia6a *!ului 5i din !:na *!ului4 din !:na fratelui su. (. De )a )rsa cine)a s:n-e *!enesc4 s:n-ele aceluia de !:n de *! se )a )rsa4 cci Du!ne"eu a fcut *!ul dup c'ipul Su. +. .*i ns na5te6i 5i ) n!ul6i6i 5i ) rsp:ndi6i pe p!:nt 5i;l stp:ni6iB C ,. 9i a !ai -rit Du!ne"eu cu N*e 5i cu fiii lui4 care erau cu el4 5i a "is< /. CIat =u nc'ei le-!:ntul 1eu cu )*i4 cu ur!a5ii )*5tri. 10. 9i cu t*t sufletul )iu4 care este cu )*i< cu psrile4 cu ani!alele 5i cu t*ate fiarele p!:ntului4 care sunt cu )*i4 cu t*ate )iet6ile p!:ntului c:te au ie5it din c*rabie@ 11. 9i nc'ei acest le-!:nt cu )*i4 c nu )*i !ai pierde t*t trupul cu apele p*t*pului 5i nu )a !ai fi p*t*p4 ca s pustiiasc p!:ntulC. 12. 8p*i a !ai "is iar5i D*!nul Du!ne"eu ctre N*e< CIat4 ca se!n al le-!:ntului4 pe care;l nc'ei cu )*i 5i eu t*t sufletul )iu ce este cu )*i din nea! n nea! 5i de;a pururi4 1 . Pun curcubeul 1eu n n*ri4 ca s fie se!n al le-!:ntului dintre 1ine 5i p!:nt. 1$. C:nd )*i aduce n*ri deasupra p!:ntului4 se )a arta curcubeul 1eu n n*ri4 1&. 9i;1i )*i aduce a!inte de le-!:ntul 1eu4 pe care l;a! nc'eiat cu )*i 5i cu t*t sufletul )iu 5i cu t*t trupul4 5i nu )a !ai fi apa p*t*p4 spre pier"area a t*at fptura. 1(. .a fi deci curcubeul 1eu n n*ri 5i;l )*i )edea4 5i;1i )*i aduce a!inte de le-!:ntul )e5nic dintre 1ine 5i p!:nt 5i t*t sufletul )iu din t*t trupul ce este pe p!:ntBC 1+. 9i iar5i a "is Du!ne"eu ctre N*e< C8cesta este se!nul le-!:ntului4 pe care =u l;a! nc'eiat ntre 1ine 5i t*t trupul care este pe p!:ntC. 1,. Iar fiii lui N*e@ care au ie5it din c*rabie4 erau< Se!4 7a! 5i Iafet. Iar 7a! era tatl lui Canaan. $oe a avut trei fii, i toi ereau cstorii . 'ac0 3,30 +. 9i a intrat N*e n c*rabie 5i !preun cu el au intrat fiii lui4 fe!eia lui 5i fe!eile fiil*r lui4 ca s scape de apele p*t*pului. Cel mai mare era Sem4 al doilea /afet4iar al treilea se c"ema 1am. 'ac0 -, 2/7240 2 . Dar Se! 5i Iafet au luat * 'ain 5i4 pun:nd;* pe a!:nd*i u!erii l*r4 au intrat cu spatele nainte 5i au ac*perit -*liciunea tatlui l*r@ 5i fe6ele l*r fiind nt*arse nap*i4 n;au )"ut -*liciunea tatlui l*r. 2$. Tre"indu;se N*e din a!e6eala de )in 5i afl:nd ce i;a fcut feci*rul su cel !ai t:nr4 'ac0 10, 210 21. De ase!enea i s;au nscut fii 5i lui Se!4 tatl tutur*r fiil*r lui =ber 5i fratele !ai !are al lui Iafet. Dup ce s7au rspndit pe pmnt, oamenii iari s7au mrit iar Domnul i7a pedepsit cu ncurcarea limbilor. 'ac0 10, /20 2. 8cestea sunt nea!urile4 care se tra- din fiii lui N*e4 dup fa!ilii 5i dup na6ii4 5i dintr;n5ii s;au rsp:ndit p*p*arele pe p!:nt dup p*t*p. 'ac0 11, 17.0 1. 2n )re!ea aceea era n t*t p!:ntul * sin-ur li!b 5i un sin-ur -rai la t*6i. 2. Purce":nd de la rsrit4 *a!enii au -sit n 6ara Senaar un 5es 5i au desclecat ac*l*. . 8p*i au "is unul ctre altul< C7aide! s face! cr!i"i 5i s le arde! cu f*cBC 9i au f*l*sit cr!ida n l*c de piatr4 iar s!*ala n l*c de )ar. &

$. 9i au "is iar5i< C7aide! s ne face! un *ra5 5i un turn al crui ):rf s a3un- la cer 5i s ne face! fai! nainte de a ne !pr5tia pe fa6a a t*t p!:ntulBC &. 8tunci S;a p*-*r:t D*!nul s )ad cetatea 5i turnul pe care;l "ideau fiii *a!enil*r. (. 9i a "is D*!nul< CIat4 t*6i sunt de un nea! 5i * li!b au 5i iat ce s;au apucat s fac 5i nu se )*r *pri de la ceea ce 5i;au pus n -:nd s fac. +. 7aide!4 dar4 s Ne p*-*r:! 5i s a!estec! li!bile l*r4 ca s nu se !ai n6elea- unul cu altulC. ,. 9i i;a !pr5tiat D*!nul de ac*l* n t*t p!:ntul 5i au ncetat de a !ai "idi cetatea 5i turnul. Din seminia lui Sets7a nscut =ame",care este tatl lui $oe .Cel nti nscut al lui $oe a fost Sem. 'ac0 1, 2.72-0 2,. La!e' a trit * sut *pt"eci 5i *pt de ani 5i atunci i s;a nscut un fiu. 2/. 9i i;a pus nu!ele N*e4 "ic:nd< C8cesta ne )a !:n-:ia n lucrul n*stru 5i n !unca !:inil*r n*astre4 la lucrarea p!:ntului4 pe care l;a bleste!at D*!nul Du!ne"euBC 'ac0 5, 100 10. 9i i s;au nscut lui N*e trei fii< Se!4 7a! 5i Iafet. 'ac0 -, 2/0 2 . Dar Se! 5i Iafet au luat * 'ain 5i4 pun:nd;* pe a!:nd*i u!erii l*r4 au intrat cu spatele nainte 5i au ac*perit -*liciunea tatlui l*r@ 5i fe6ele l*r fiind nt*arse nap*i4 n;au )"ut -*liciunea tatlui l*r. 'ac010, 210 21. De ase!enea i s;au nscut fii 5i lui Se!4 tatl tutur*r fiil*r lui =ber 5i fratele !ai !are al lui Iafet. Cel dinti nscut al lui Sem al fost *rpa5ad. 'ac011,100 10. Iat acu! ist*ria )ie6ii nea!ului lui Se!< Se! era de * sut de ani4 c:nd i s;a nscut 8rfaKad4 la d*i ani dup p*t*p. Din seminia lui *rpa5ad s7a nscut #era", i din el s7a nscut *vraam. 'ac011,2472-0 2$.Na'*r a trit 5apte"eci 5i n*u de ani 5i atunci i s;a nscut Tera'. 2&. Iar dup na5terea lui Tera'4 Na'*r a !ai trit * sut d*u "eci 5i cinci de ani 5i a nscut fii 5i fiice 5i ap*i a !urit. 2(. Tera' a trit 5apte"eci de ani 5i atunci i s;au nscut 8)ra!4 Na'*r 5i 7aran. 2+. Iar spi6a nea!ului lui Tera' este aceasta< lui Tera' i s;au nscut 8)ra!4 Na'*r 5i 7aran@ lui aran i s;a nscut L*t. 2,. 9i a !urit 7aran nainte de Tera'4 tatl su4 n p!:ntul de na5tere4 n Urul Caldeii. 2/. Iar 8)ra! 5i Na'*r 5i;au luat fe!ei@ nu!ele fe!eii lui 8)ra! era Sarai4 iar nu!ele fe!eii lui Na'*r era 1ilca4 fata lui 7aran4 tatl 1ilci 5i al Isci. De acum ncepem s artm planul de mntuire al lui Dumnezeu, ncepnd prin c"emarea lui *vraam. 'ac0 12,1730 1. Dup aceea a "is D*!nul ctre 8)ra!< CIe5i din p!:ntul tu4 din nea!ul tu 5i din casa tatlui tu 5i )in* n p!:ntul pe care 6i;l )*i arta =u. 2. 9i =u )*i ridica din tine un p*p*r !are4 te )*i binecu):nta4 )*i !ri nu!ele tu 5i )ei fi i")*r de binecu):ntare. . Binecu):nta;)*i pe cei ce te )*r binecu):nta4 iar pe cei ce te )*r bleste!a i )*i bleste!a@ 5i se )*r binecu):nta ntru tine t*ate nea!urile p!:ntuluiC. $. Deci a plecat 8)ra!4 cu! i "isese D*!nul4 5i s;a dus 5i L*t cu el. 8)ra! ns era de 5apte"eci 5i cinci de ani4 c:nd a ie5it din 7aran. &. 9i a luat 8)ra! pe Sarai4 fe!eia sa4 pe L*t4 fiul fratelui su4 5i t*ate a)erile ce a-*nisiser ei 5i t*ii *a!enii4 pe care;i a)eau n 7aran4 5i au ie5it4 ca s !ear- n 6ara Canaanului 5i au a3uns n Canaan. &$

(. 8p*i a strbtut 8)ra! 6ara aceasta de;a lun-ul p:n la l*cul nu!it Sic'e!4 p:n la ste3arul 1a!)ri. Pe atunci triau n 6ara aceasta Canaaneii. +. 8c*l* S;a artat D*!nul lui 8)ra! 5i i;a "is< C6ara aceasta * )*i da ur!a5il*r tiC. 9i a "idit 8)ra! ac*l* un 3ertfelnic D*!nului4 Celui ce Se artase. Din *vraam a voit Dumnezeu s se nasc un popor ales, care avea s stpneasc o ar , dup o aspr robie de 3BB de ani n E'ipt. 'ac0 11, 37210 +. 9i i;a "is iar5i< C=u sunt D*!nul4 Care te;a sc*s din Urul Caldeii4 ca s;6i dau p!:ntul acesta de !*5tenireC. ,. 9i a "is 8)ra!< CStp:ne D*a!ne pe ce )*i cun*a5te c;l )*i !*5teni?C /. Iar D*!nul i;a "is< CEte5te;1i * 3uninc de trei ani4 * capr de trei ani4 un berbec de trei ani4 * turturic 5i un pui de p*ru!belBC 10. 9i a luat 8)ra! t*ate aceste ani!ale4 le;a tiat n d*u 5i a pus buc6ile una n fa6a alteia@ iar psrile nu le;a tiat. 11. 9i n)leau psrile rpit*are asupra trupuril*r4 iar 8)ra! le alun-a. 12. La asfin6itul s*arelui4 a c"ut peste 8)ra! s*!n -reu 5i iat l;a cuprins ntuneric 5i fric !are. 1 . 8tunci a "is D*!nul ctre 8)ra!< CS 5tii bine c ur!a5ii ti )*r pribe-i n p!:nt strin4 unde )*r fi r*bi6i 5i apsa6i patru sute de ani@ 1$. Dar pe nea!ul acela4 cruia ei )*r fi r*bi4 l )*i 3udeca =u 5i dup aceea ei )*r ie5i s )in aici4 cu a)ere !ult. 1&. Iar tu )ei trece la prin6ii ti n pace 5i )ei fi n-r*pat la btr:ne6i fericite. 1(. =i ns se )*r nt*arce aici4 n al patrulea )eac de *a!eni4 cci nu s;a u!plut nc !sura nele-iuiril*r 8!*reil*rC. 1+. Iar dup ce a asfin6it s*arele 5i s;a fcut ntuneric4 iat un fu! ca dintr;un cupt*r 5i par de f*c au trecut printre buc6ile acelea. 1,. 2n "iua aceea a nc'eiat D*!nul le-!:nt cu 8)ra!4 "ic:nd< CUr!a5il*r ti )*i da p!:ntul acesta de la r:ul =-iptului p:n la r:ul cel !are al =ufratului@ 1/. .*i da pe C'enei4 pe C'ene"ei4 pe C'ed!*nei4 20. Pe 7etei4 pe %ere"ei4 pe Refai!i4 21. Pe 8!*rei4 pe Canaanei4 pe 7e)ei4 pe E'er-'esei 5i pe IebuseiC. Din *vraam s7a nscut /saac,iar din /saac,/acob cel binecuvntat 4 iar din /acob, cei -( fii, ntre care i /osif, care a a6uns mare m E'ipt, i care a i primit pe toi ai lui la el. 'ac0 21, 2740 2. 9i a "!islit Sarra 5i a nscut lui 8)raa! un fiu la btr:ne6e4 la )re!ea artat de Du!ne"eu. . 9i a pus 8)raa! fiului su4 pe care i;l nscuse Sarra4 nu!ele Isaac. $. 9i 8)raa! a tiat !pre3ur pe Isaac4 fiul su4 n "iua a *pta4 cu! i p*runcise Du!ne"eu. 'ac0 21, 22D//0 22. Dar c*piii au nceput a se "bate n p:ntecele ei 5i ea a "is< CDac a5a au s fie4 atunci la ce !ai a! aceast sarcin?C 9i s;a dus s ntrebe pe D*!nul. 2 . D*!nul ns i;a "is< C2n p:ntecele tu sunt d*u nea!uri 5i d*u p*p*are se )*r ridica din p:ntecele tu@ un p*p*r )a a3un-e !ai puternic dec:t cellalt 5i cel !ai !are )a slu3i celui !ai !icBC 2$. 9i i;a )enit Rebeci )re!ea s nasc 5i iat erau n p:ntecele ei d*i -e!eni. 2&. 9i cel dint:i care a ie5it era r*5u 5i peste t*t pr*s4 ca * pielicic4 5i i;a pus nu!ele Isa). 2(. Dup aceea a ie5it fratele acestuia4 6in:ndu;se cu !:na de clc:iul lui Isa)@ 5i i s;a pus nu!ele Iac*). Isaac ns era de 5ai"eci de ani4 c:nd i s;au nscut ace5tia din Rebeca. 2+. C*piii ace5tia au crescut 5i a a3uns Isa) *! iscusit la ):nt*are4 trind pe c:!pii@ iar Iac*) era *! lini5tit4 trind n c*rturi. 2,. Isaac iubea pe Isa)4 pentru c i plcea ):natul acestuia@ iar Rebeca iubea pe Iac*). 2/. F dat ns a fiert Iac*) linte4 iar Isa) a )enit *stenit de la c:!p. &&

0. 9i a "is Isa) ctre Iac*)< CD;!i s !n:nc din aceast fiertur r*5ie4 c sunt fl!:ndBC De aceea Isa) s;a !ai nu!it 5i =d*!. 1. Iac*) ns i;a rspuns lui Isa)< C.inde;!i !ai nt:i dreptul tu de nt:i;nscutBC 2. 9i Isa) a rspuns< CIat eu !*r. La ce !i;e bun dreptul de nt:i;nscut?C . Disu;i;a Iac*)< CGur;!i;te acu!BC 9i i s;a 3urat Isa) 5i a ):ndut lui Iac*) dreptul su de nt:i; nscut. 'ac0 2., 1740 1. 8tunci a c'e!at Isaac pe Iac*) 5i l;a binecu):ntat 5i i;a p*runcit4 "ic:nd< CS nu;6i iei fe!eie din fetele Canaaneil*r@ 2. Ci sc*al 5i !er-i n 1es*p*ta!ia n casa lui Batuel4 tatl !a!ei tale4 5i;6i ia fe!eie de ac*l*4 din fetele lui Laban4 fratele !a!ei tale4 . 9i Du!ne"eul cel 8t*tputernic s te binecu):nte"e4 s te creasc 5i s te n!ul6easc 5i s lsar din tine p*p*are !ulte@ $. S;6i dea binecu):ntarea lui 8)raa!4 tatl !eu4 6ie 5i ur!a5il*r ti ca s stp:ne5ti p!:ntul ce;l l*cuie5ti acu! 5i pe care l;a dat Du!ne"eu lui 8)raa!4 'ac0 45, 17/00 1. Scul:ndu;se deci Israel cu t*ate c:te a)ea4 a !ers la Beer;9eba 5i a adus 3ertf Du!ne"eului tatlui su Isaac. 2. 8tunci a "is Du!ne"eu ctre Israel n*aptea n )is< CIac*)e4 Iac*)eBC Iar el a rspuns< CIat;!BC . 9i Du!ne"eu a "is< C=u sunt D*!nul Du!ne"eul tatlui tu4 nu te te!e a te duce n =-ipt4 cci ac*l* a! s te fac nea! !are. $. 8! s !er- cu tine n =-ipt =u 2nsu!i 5i t*t =u a! s te sc*t de ac*l*4 iar I*sif 6i )a nc'ide *c'ii cu !:na saBC &. Dup aceasta s;a ridicat Iac*) de la Beer;9eba4 iar fiii lui Israel au luat pe Iac*)4 tatl l*r4 5i pe c*piii l*r 5i pe fe!eile l*r n cru6ele pe care le tri!isese I*sif4 ca s;l aduc. (. Lu:nd deci Iac*) a)erile sale 5i t*ate )itele ce a-*nisise n p!:ntul Canaan4 el a !ers n =-ipt !preun cu t*t nea!ul lui. +. 9i a adus el !preun cu sine n =-ipt pe fiii 5i nep*6ii si4 pe fiicele4 nep*atele sale 5i t*t nea!ul su. ,. Iar nu!ele fiil*r lui Israel4 care au intrat n =-ipt4 sunt acestea< Iac*) 5i fiii lui< Ruben4 nt:iul; nscut al lui Iac*). /. %iii lui Ruben< =n*'4 %alu4 7e6r*n 5i Car!i. 10. %iii lui Si!e*n< Ie!uel 5i Ia!in4 F'ad 5i Iac'in4 H*'ar 5i Saul4 fiii canaaneencii. 11. %iii lui Le)i< E'er5*n4 Ca'at 5i 1erari. 12. %iii lui Iuda< Ir4 Fnan4 9ela4 %ares 5i Dara. 2ns Ir 5i Fnan au !urit n 6ara Canaanului. Iar fiii lui %ares erau 7esr*n 5i 7a!ul. 1 . %iii lui Isa'ar erau T*la 5i %ua4 Ia5ub 5i 9i!r*n. 1$. %iii lui Dabul*n erau< Sered4 =l*n 5i Ia'leel. 1&. 8ce5tia sunt feci*rii 5i nep*6ii Liei4 pe care i;a nscut ea lui Iac*) n 1es*p*ta!ia4 ca 5i pe Dina4 fata lui< de t*6i trei"eci 5i trei de suflete4 bie6i 5i fete. 1(. %iii lui Ead erau< Hifi*n4 7a-'i4 9uni4 =6b*n4 =ri4 8r*di 5i 8reli. 1+. %iii lui 85er erau< I!na 5i I5)a4 I5)i4 Bria 5i Sera'4 s*ra l*r. Iar Bria a a)ut pe 7eber 5i 1alLiel. 1,. 8ce5tia sunt feci*rii 5i nep*6ii Dilpei4 pe care Laban a dat;* Liei4 fiica sa. =a a nscut lui Iac*) 5aispre"ece suflete. 1/. %iii Ra'ilei4 s*6ia lui Iac*)4 erau< I*sif 5i .enia!in. 20. Lui I*sif i s;au nscut n 6ara =-iptului 1anase 5i =frai!4 pe care i;a nscut 8sineta4 fiica lui P*ti; %era4 pre*tul cel !are din Ili*p*lis. %iul lui 1anase4 pe care i l;a nscut 6iit*area sa Sira este 1ac'ir@ iar lui 1ac'ir i s;a nscut Ealaad@ iar fiii lui =frai!4 fratele lui 1anase4 au f*st< Sutalaa! 5i Taa!@ Sutalaa! a a)ut de fiu pe =d*!. 21. %iii lui .enia!in au f*st< Bela4 Bec'er 5i 85bel@ fiii lui Bela au f*st< E'era 5i Naa!an4 ='i4 R*54 1upi!4 7upi! 5i 8rd. &(

22. 8ce5tia sunt fiii 5i nep*6ii Ra'ilei4 care i s;au nscut lui Iac*)< de t*6i paispre"ece suflete. 2 . %iul lui Dan a f*st< 7u5i!. 2$. %iii lui Neftali au f*st< Ia'6eel4 Euni4 Ie6er 5i 9ile!. 2&. 8ce5tia sunt feci*rii 5i nep*6ii Bil'i4 pe care Laban a dat;* r*ab fiicei sale Ra'ila. =a a nscut lui Iac*) de t*ate 5apte suflete. 2(. Iar sufletele4 care au intrat cu Iac*) n =-ipt 5i care au ie5it din c*apsele lui4 au f*st de t*ate 5ai"eci 5i 5ase afar de fe!eile fiil*r lui Iac*). 2+. %iii lui I*sif4 nscu6i n =-ipt4 erau de t*6i n*u suflete. Deci4 de t*ate4 sufletele casei lui Iac*)4 care au )enit n =-ipt cu el4 au f*st 5apte"eci 5i cinci. 2,. 8tunci a tri!is Iac*) pe Iuda naintea sa4 la I*sif4 ca s;l nt:!pine la Ier**np*lis4 n 6inutul E*5en. 2/. Iar I*sif4 n'!:ndu;5i caii la cru6a sa4 a ie5it n nt:!pinarea lui Israel4 tatl su4 la Ier**np*lis 5i4 )":ndu;l4 a c"ut pe -ru!a"ul lui 5i a pl:ns !ult pe -ru!a"ul lui. 0. Israel ns a "is ctre I*sif< CDe acu! p*t s !*r4 c a! )"ut fa6a ta 5i c trie5ti ncC. 'ac043,2.0 2,. Iac*) a !ai trit n 6ara =-iptului 5aptespre"ece ani. Dilele )ie6ii lui Iac*) au f*st deci * sut patru"eci 5i 5apte de ani. Dup acetia a urmat robia, care a inut 3%B de ani , pn la scoaterea lor de ctre ,oise. Ie90 12, 407410 $0. Ti!pul ns4 c:t fiii lui Israel 5i prin6ii l*r au trit n =-ipt 5i n 6ara Canaan4 a f*st de patru sute trei"eci de ani. $1. Iar dup trecerea cel*r patru sute trei"eci de ani a ie5it t*at *5tirea D*!nului din p!:ntul =-iptului4 n*aptea. Dup ce ,oise a scos poporul , Domnul i7a vorbit i a zis s sfineasc poporul pentru primirea le'ii. Ie90 1-, -71.0 /. Iar D*!nul a "is ctre 1*ise< CIat )*i )eni la tine n st:lp de n*r des4 ca s aud p*p*rul c =u -riesc cu tine4 5i s te cread purureaC. Iar 1*ise a spus D*!nului cu)intele p*p*rului. 10. Dis;a D*!nul ctre 1*ise< CP*-*ar;te de -rie5te p*p*rului s se 6in curat ast"i 5i !:ine4 5i s; 5i spele 'ainele4 11. Ca s fie -ata pentru p*i!:ine4 cci p*i!:ine Se )a p*-*r D*!nul naintea *c'il*r a t*t p*p*rul pe 1untele Sinai. 12. S;i tra-i p*p*rului '*tar !pre3urul !untelui 5i s;i spui< P"i6i;) de a ) sui n !unte 5i de a ) atin-e de ce)a din el4 c t*t cel ce se )a atin-e de !unte )a !uri. 1 . Nici cu !:na s nu se atin- de el4 c )a fi ucis cu pietre sau se )a s-eta cu s-eata@ nu )a r!:ne n )ia64 fie *!4 fie d*bit*c. Iar dac se )*r ndeprta tunetele 5i tr:!bi6ele 5i n*rul de pe !unte4 se )*r putea sui n !unteC. 1$. P*-*r:ndu;se deci 1*ise din !unte la p*p*r4 el a sfin6it p*p*rul 5i4 spl:ndu;5i ei 'ainele4 1&. Le;a "is 1*ise< CS fi6i -ata pentru p*i!:ine 5i de fe!ei s nu ) atin-e6iBC 1(. Iar a treia "i4 c:nd s;a fcut "iu4 erau tunete 5i ful-ere 5i n*r des pe 1untele Sinai 5i sunet de tr:!bi6e f*arte puternic. 9i s;a cutre!urat t*t p*p*rul n tabr. 1+. 8tunci a sc*s 1*ise p*p*rul din tabr n nt:!pinarea lui Du!ne"eu 5i au stat la p*alele !untelui. 1,. Iar 1untele Sinai fu!e-a t*t4 c Se p*-*r:se Du!ne"eu pe el n f*c@ 5i se ridica de pe el fu!4 ca fu!ul dintr;un cupt*r4 5i t*t !untele se cutre!ura puternic. *ceste le'i erau necesare , pentru c oamenii, dup attea pcate i suferine, a6unseser cu totul ri, deprtai de Dumnezeu, i aveau nevoie de o via mai curat i de ndreptare. (s0 10., 117130 &+

1&. 9i a pri-*nit pe cel sr!an4 pe cel srac 5i pe cel s!erit cu ini!a4 ca s;l *!*are. 1(. 9i a iubit bleste!ul 5i )a )eni asupra lui@ 5i n;a )*it binecu):ntarea 5i se )a ndeprta de la el. 1+. 9i s;a !brcat cu bleste!ul ca 5i cu * 'ain 5i a intrat ca apa nluntrul lui 5i ca untdele!nul n *asele lui. Mih03,17/0 1. .ai !ieB Cci a! a3uns ca dup culesul fructel*r de )ar4 ca dup culesul )iil*rB Nu se !ai afl nici un stru-ure de !:ncare4 nici * s!*c'in ti!purie pe care * d*re5te sufletul !euB 2. F! cucernic nu !ai este n 6ar 5i nici un *! drept pe p!:nt@ t*6i p:ndesc s )erse s:n-e4 unii ntind curs alt*ra. . 1:inile l*r sunt -ata s s):r5easc rul< cpetenia cere daruri4 3udect*rul cere plat 5i cel !are -rie5te dup p*fta sufletului su. *ceast le'e cuprindea mai multe pri, i anume porunci care prieau oprirea de a face ru4 Ie9020,17250 1. 8tunci a r*stit D*!nul naintea lui 1*ise t*ate cu)intele acestea 5i a "is< 2. C=u sunt D*!nul Du!ne"eul tu4 Care te;a sc*s din p!:ntul =-iptului 5i din casa r*biei. . S nu ai al6i du!ne"ei afar de 1ineB $. S nu;6i faci c'ip ci*plit 5i nici un fel de ase!nare a nici unui lucru din c:te sunt n cer4 sus4 5i din c:te sunt pe p!:nt4 3*s4 5i din c:te sunt n apele de sub p!:ntB &. S nu te nc'ini l*r4 nici s le slu3e5ti4 c =u4 D*!nul Du!ne"eul tu4 sunt un Du!ne"eu "el*s4 care pedepsesc pe c*pii pentru )ina prin6il*r ce 1 ursc pe 1ine4 p:n la al treilea 5i al patrulea nea!4 (. 9i 1 !il*sti)esc p:n la al !iilea nea! ctre cei ce 1 iubesc 5i p"esc p*runcile 1ele. +. S nu iei nu!ele D*!nului Du!ne"eului tu n de5ert4 c nu )a lsa D*!nul nepedepsit pe cel ce ia n de5ert nu!ele Lui. ,. 8du;6i a!inte de "iua *di'nei4 ca s * sfin6e5ti. /. Lucrea" 5ase "ile 5i;6i f n acelea t*ate treburile tale4 10. Iar "iua a 5aptea este *di'na D*!nului Du!ne"eului tu< s nu faci n acea "i nici un lucru< nici tu4 nici fiul tu4 nici fiica ta4 nici slu-a ta4 nici slu3nica ta4 nici b*ul tu4 nici asinul tu4 nici *rice d*bit*c al tu4 nici strinul care r!:ne la tine4 11. C n 5ase "ile a fcut D*!nul cerul 5i p!:ntul4 !area 5i t*ate cele ce sunt ntr;nsele4 iar n "iua a 5aptea S;a *di'nit. De aceea a binecu):ntat D*!nul "iua a 5aptea 5i a sfin6it;*. 12. Cinste5te pe tatl tu 5i pe !a!a ta4 ca s;6i fie bine 5i s trie5ti ani !ul6i pe p!:ntul pe care D*!nul Du!ne"eul tu 6i;l )a da 6ie. 1 . S nu uci"iB 1$. S nu fii desfr:natB 1&. S nu furiB 1(. S nu !rturise5ti str:!b !p*tri)a apr*apelui tuB 1+. S nu d*re5ti casa apr*apelui tu@ s nu d*re5ti fe!eia apr*apelui tu4 nici *-*rul lui4 nici slu-a lui4 nici slu3nica lui4 nici b*ul lui4 nici asinul lui 5i nici unul din d*bit*acele lui 5i ni!ic din c:te are apr*apele tuBC 1,. 9i t*t p*p*rul a au"it ful-erele 5i tunetele 5i sunetul tr:!bi6el*r4 5i a )"ut !untele fu!e-:nd@ 5i )":nd4 t*t p*p*rul s;a dat nap*i 5i a stat departe4 te!:ndu;se. 1/. 8p*i a "is ctre 1*ise< C.*rbe5te tu cu n*i 5i )*! asculta4 dar Du!ne"eu s nu -riasc cu n*i4 ca s nu !uri!C. 20. Dis;a 1*ise ctre p*p*r< CCute"a6i4 c Du!ne"eu a )enit la )*i4 s ) pun la ncercare pentru ca frica Lui s fie n )*i4 ca s nu -re5i6iC. 21. 9i a stat t*t p*p*rul departe4 iar 1*ise s;a apr*piat de ntunericul unde era Du!ne"eu. 22. 8tunci D*!nul a "is ctre 1*ise< C85a s )*rbe5ti casei lui Iac*) 5i a5a s )este5ti fiil*r lui Israel< 86i )"ut c a! -rit cu )*i din cerB 2 . S nu ) face6i du!ne"ei de ar-int 5i nici du!ne"ei de aur s nu ) face6i. &,

2$. S;1i faci 3ertfelnic de p!:nt 5i s aduci pe el arderile de t*t ale tale4 3ertfele de i"b)ire4 *ile 5i b*ii ti. 2n t*t l*cul unde )*i pune p*!enirea nu!elui 1eu4 ac*l* )*i )eni la tine4 ca s te binecu):nte". 2&. Iar de;1i )ei face 3ertfelnic de piatr4 s nu;l faci de piatr ci*plit@ c de )ei pune dalta ta pe ea4 * )ei spurca. 2(. 9i s nu te sui pe trepte la 3ertfelnicul 1eu4 ca s nu se desc*pere ac*l* -*liciunea taBC porunci de pedepse pentru orice pricini4 Ie90 21, 17/50 1. CIat acu! le-iuirile pe care tu le )ei pune n )edere l*r< 2. De )ei cu!pra r*b e)reu4 el s;ti lucre"e 5ase ani4 iar n anul al 5aptelea s ias sl*b*d4 n dar. . Dac acela a )enit n casa ta sin-ur4 sin-ur s ias@ iar de a )enit cu fe!eie4 s ias cu el 5i fe!eia lui. $. Dac ns i )a fi dat stp:nul fe!eie 5i aceasta )a fi nscut fii sau fiice4 atunci fe!eia 5i c*piii ei )*r fi ai stp:nului lui4 iar el )a ie5i sin-ur. &. Iar dac r*bul )a "ice< 2!i iubesc stp:nul4 fe!eia 5i c*piii 5i nu )*i s ! libere"4 (. 8tunci s;l aduc stp:nul lui la 3udect*ri 5i4 dup ce l;a apr*piat de u5 sau la u5*ri4 s;i -ureasc stp:nul urec'ea cu * sul4 5i;l )a r*bi n )eci. +. Dac cine)a 5i )a )inde fiica r*ab4 ea nu )a ie5i cu! ies r*abele. ,. Dac ea nu )a plcea stp:nului su4 care 5i;a ales;*4 s;i n-duie a se rscu!pra4 dar el nu )a a)ea )*ie s;* ):nd la fa!ilie strin4 dup ce i;a f*st necredinci*s. /. Dac a l*-*dit;* cu fiul su4 atunci s se p*arte cu ea dup dreptul fiicel*r. 10. Iar dac )a !ai lua 5i pe alta4 atunci ea s nu fie lipsit de 'ran4 de !brc!inte 5i de traiul cu brbatul su. 11. Iar dac el nu;i )a face aceste trei lucruri4 s ias de la d:nsul n dar4 fr rscu!prare. 12. De )a l*)i cine)a pe un *! 5i acela )a !uri4 s fie dat !*r6ii. 1 . Iar de nu;l )a fi l*)it cu )*in6 5i i;a c"ut sub !:n din n-duirea lui Du!ne"eu4 6i )*i '*tr un l*c4 unde s fu- uci-a5ul. 1$. Dac ns )a ucide cine)a pe apr*apele su cu bun 5tiin6 5i cu )icle5u- 5i )a fu-i la altarul 1eu4 5i de la altarul 1eu s;l iei 5i s;l *!*ri. 1&. Cel ce )a bate pe tat sau pe !a! s fie *!*r:t. 1(. Cel ce )a fura un *! din fiii lui Israel 5i4 fc:ndu;l r*b4 l )a )inde4 sau se )a -si n !:inile lui4 acela s fie *!*r:t. 1+. Cel ce )a -ri de ru pe tatl su sau pe !a!a sa4 acela s fie *!*r:t. 1,. De se )*r sfdi d*i *a!eni 5i unul )a l*)i pe cellalt cu * piatr4 sau cu pu!nul4 5i acela nu )a !uri4 ci )a cdea la pat4 1/. De se )a scula 5i )a ie5i din cas cu a3ut*rul c:r3ei4 cel ce l;a l*)it nu )a fi )in*)at de !*arte4 ci )a plti nu!ai !piedicarea aceluia de la !unc 5i )indecarea lui. 20. Iar de )a l*)i cine)a pe r*bul su sau pe slu3nica sa cu t*ia-ul4 5i ei )*r !uri sub !:na lui4 aceia trebuie s fie r"buna6i@ 21. Iar de )*r !ai tri * "i sau d*u4 ei nu trebuie r"buna6i4 c sunt plti6i cu ar-intul stp:nului l*r. 22. De se )*r bate d*i *a!eni 5i )*r l*)i * fe!eie nsrcinat 5i aceasta )a lepda c*pilul su fr alt )t!are4 s se supun cel )in*)at la desp-ubirea ce * )a cere brbatul acelei fe!ei 5i el )a trebui s plteasc p*tri)it cu '*tr:rea 3udect*ril*r. 2 . Iar de )a fi 5i alt )t!are4 atunci s plteasc suflet pentru suflet4 2$. Fc'i pentru *c'i4 dinte pentru dinte4 !:n pentru !:n4 pici*r pentru pici*r4 2&. 8rsur pentru arsur4 ran pentru ran4 ):ntaie pentru ):ntaie. 2(. Iar de )a l*)i cine)a pe r*bul su n *c'i iar pe slu3nica sa * )a l*)i n *c'i 5i ea l )a pierde4 s;l lase liber ca desp-ubire pentru *c'i. 2+. 9i de )a pricinui cderea unui dinte al r*bului su sau al r*abei sale4 s le dea dru!ul pentru acel dinte. &/

2,. Dac un b*u )a !pun-e de !*arte brbat sau fe!eie4 b*ul s fie ucis cu pietre 5i carnea lui s nu se !n:nce4 iar stp:nul b*ului s fie ne)in*)at. 2/. Iar dac b*ul a f*st !pun-t*r cu * "i sau cu d*u sau cu trei nainte4 5i stp:nul lui4 fiind )estit despre aceasta4 nu l;a nc'is 5i b*ul a ucis brbat sau fe!eie4 b*ul s fie ucis cu pietre 5i stp:nul lui s fie dat !*r6ii. 0. Dac ns i se )a pune stp:nului pre6 de rscu!prare4 pentru sufletul su4 ce )a fi pus asupra lui aceea )a 5i plti. 1. T*t dup aceast le-e s se ur!e"e4 de )a !pun-e b*ul biat sau fat. 2. Iar de )a !pun-e b*ul r*b sau r*ab4 s se plteasc stp:nului acest*ra trei"eci de sicli de ar-int4 iar b*ul s fie ucis cu pietre. . De )a spa cine)a * f:nt:n sau )a desc*peri * f:nt:n 5i nu * )a ac*peri 5i )a cdea n ea un b*u sau un asin4 $. Stp:nul f:nt:nii trebuie s plteasc ar-int stp:nului l*r4 iar b*ul sau asinul s fie al lui. &. Iar dac b*ul cui)a )a !pun-e b*ul altuia 5i )a !uri4 s se ):nd b*ul cel )iu 5i pre6ul s;l !part pe din d*u@ de ase!enea 5i pe cel ucis s;l !part pe din d*u. (. Iar de s;a 5tiut c b*ul a f*st !pun-t*r de !ult )re!e4 dar stp:nul lui4 fiind n5tiin6at despre aceasta4 nu l;a p"it4 atunci acesta trebuie s plteasc b*u pentru b*u4 iar cel ucis s fie al luiC. Ie90 22, 17/10 1. CDe )a fura cine)a un b*u sau * *aie 5i le )a 3un-'ia4 sau le )a )inde4 s plteasc cinci b*i pentru un b*u 5i patru *i pentru *aieB 2. Dac furul )a fi prins spr-:nd 5i )a fi l*)it nc:t s !*ar4 cel ce l;a l*)it nu )a fi )in*)at de !*artea lui. . Iar de se )a face aceasta dup ce a rsrit s*arele4 )a fi )in*)at 5i pentru ucidere )a fi ucis. Cel ce a furat )a trebui s plteasc t*t 5i de nu are cu ce4 s fie ):ndut el pentru plata cel*r furate. $. Iar de se )a prinde furul 5i cele furate se )*r -si la el )ii4 fie b*u4 *aie sau asin4 s plteasc nd*it. &. De )a pricinui cine)a pa-ub ntr;* 6arin sau )ie4 ls:nd )itele s pasc4 stric:nd 6arina altuia4 s plteasc din 6arina sa p*tri)it cu stricciunea@ iar de a pscut t*at 6arina4 s plteasc desp-ubire cu ce are !ai bun n 6arina sa 5i cu ce are !ai bun n )ia sa. (. De )a i"bucni f*c 5i )a cuprinde spini 5i4 ntin":ndu;se4 )a arde cli4 sau sn*pi4 sau '*ld4 s plteasc desp-ubire nd*it cel ce a aprins f*cul. +. De )a da cine)a )ecinului su ar-int sau lucruri s le pstre"e 5i acelea )*r fi furate din casa acestui *!4 de se )a -si furul4 s le plteasc nd*it@ ,. Iar de nu se )a -si furul4 s )in stp:nul casei naintea 3udect*ril*r 5i s 3ure c nu 5i;a ntins !:na asupra lucrului apr*apelui su. /. Pentru t*t lucrul care s;ar putea fura< b*u sau asin4 *aie sau 'ain4 sau *rice lucru pierdut4 despre care )a "ice cine)a< C8cesta este al !euBC pricina a!:ndur*ra trebuie s fie adus naintea 3udect*ril*r4 5i cel ce )a fi *s:ndit de 3udect*ri s plteasc apr*apelui su nd*it. 10. De )a da cine)a spre pa" apr*apelui su asin sau b*u4 sau *aie4 sau alt d*bit*c 5i )a !uri4 sau )a fi )t!at4 sau luat fr s 5tie cine)a4 11. S fac a!:nd*i 3ur!:nt naintea D*!nului4 c cel ce a luat pe sea!a sa nu 5i;a ntins !:na asupra lucrului apr*apelui su4 5i a5a stp:nul trebuie s pri!easc 3ur!:ntul4 iar cellalt nu )a a)ea s;l desp-ubeasc@ 12. Iar de se )a fura de la el4 s plteasc stp:nului desp-ubire. 1 . Dac ns )a fi sf:5iat de fiar4 s;i aduc ceea ce a r!as ca !rturie 5i nu )a plti desp-ubire pentru )ita sf:5iat. 1$. De )a !pru!uta cine)a de la apr*apele su )it 5i aceea se )a )t!a sau )a pieri4 5i stp:nul ei nu )a fi cu ea4 s * plteasc@ 1&. Iar dac stp:nul ei a f*st cu ea4 s nu * plteasc. Iar dac a f*st nc'iriat cu bani4 se )a s*c*ti pentru c'iria aceea. 1(. De )a a!-i cine)a * fat nel*-*dit 5i se )a culca cu ea4 s * n"estre"e 5i s * ia de s*6ie@ (0

1+. Iar dac tatl ei se )a feri 5i nu )a )*i s * dea lui de fe!eie4 atunci el s plteasc tatlui fetei bani c:6i se cer pentru n"estrarea fetel*r. 1,. Pe )r3it*ri s nu;i lsa6i s triascB 1/. T*t cel ce se !preun cu d*bit*c s fie *!*r:t. 20. Cel ce 3ertfe5te la al6i du!ne"ei4 afar de D*!nul4 s se piard. 21. Pe strin s nu;l str:!t*re"i4 nici s;l ape5i4 cci 5i )*i a6i f*st strini n p!:ntul =-iptului. 22. La nici * )du) 5i la nici un *rfan s nu le face6i ruB 2 . Iar de le )e6i face ru 5i )*r stri-a ctre 1ine4 )*i au"i pl:n-erea l*r4 2$. 9i se )a aprinde !:nia 1ea 5i ) )*i ucide cu sabia 5i )*r fi fe!eile )*astre )du)e 5i c*piii )*5tri *rfani. 2&. De )ei !pru!uta bani fratelui srac din p*p*rul 1eu4 s nu;l str:!t*re"i 5i s nu;i pui ca!t. 2(. De )ei lua "l*- 'aina apr*apelui tu4 s i;l nt*rci p:n la asfin6itul s*arelui4 2+. Cci aceasta este n)elit*area lui4 aceasta este sin-ura !brc!inte pentru -*liciunea sa. fn ce )a d*r!i el? Deci de )a stri-a ctre 1ine4 l )*i au"i4 pentru c sunt !il*sti). 2,. Pe 3udect*ri s nu;i -rie5ti de ru 5i pe cpetenia p*p*rului tu s nu * 'ule5tiB 2/. Nu nt:r"ia a;1i aduce p:r-a ariei tale 5i a teascului tu@ pe cel nt:i;nscut din fiii ti s 1i;l dai 1icB 0. 8se!enea s faci cu b*ul tu4 cu *aia ta 5i cu asinul tu< 5apte "ile s fie ei la !a!a l*r4 iar n "iua a *pta s 1i le dai 1ieB 1. S;1i fi6i p*p*r sf:nt@ s nu !:nca6i carnea d*bit*cului sf:5iat de fiar n c:!p4 ci s;* arunca6i la c:iniBC porunci pentru praznice i srbtori4 Ie90 12, 17200 1. 8p*i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i 8ar*n n p!:ntul =-iptului 5i le;a "is< 2. CLuna aceasta s ) fie nceputul lunil*r4 s ) fie nt:ia ntre lunile anului. . .*rbe5te deci la t*at *b5tea fiil*r lui Israel 5i le spune< 2n "iua a "ecea a lunii acesteia s;5i ia fiecare din capii de fa!ilie un !iel@ c:te un !iel de fa!ilie s lua6i fiecare. $. Iar dac )*r fi pu6ini n fa!ilie4 nc:t s nu fie dea3uns ca s p*at !:nca !ielul4 s ia cu sine de la )ecinul cel !ai apr*ape de d:nsul un nu!r de suflete< nu!ra6i;) la un !iel at:6ia c:t p*t s;l !n:nce. &. 1ielul s ) fie de un an4 parte brbteasc 5i fr !etea'n4 5i s lua6i sau un !iel4 sau un ied4 (. S;l 6ine6i p:n n "iua a paispre"ecea a lunii acesteia 5i atunci t*at adunarea *b5tii fiil*r lui Israel s;l 3un-'ie ctre sear. +. S ia din s:n-ele lui 9i s un- a!:nd*i u5*rii 5i pra-ul cel de sus al u5ii casei unde au s;l !n:nce. ,. 9i s !n:nce n n*aptea aceea carnea lui fript la f*c@ dar s;* !n:nce cu a"i! 5i cu ierburi a!are. /. Dar s nu;l !:nca6i nefript dea3uns sau fiert n ap4 ci s !:nca6i t*tul fript bine pe f*c4 5i capul cu pici*arele 5i !runtaiele. 10. S nu lsa6i din el pe a d*ua "i 5i *asele lui s nu le "dr*bi6i. Ceea ce )a r!:ne pe a d*ua "i s arde6i n f*c. 11. S;l !:nca6i ns a5a< s a)e6i c*apsele ncinse4 ncl6!intea n pici*are 5i t*ie-ele n !:inile )*astre@ 5i s;l !:nca6i cu -rab4 cci este Pa5tile D*!nului. 12. 2n n*aptea aceea )*i trece peste p!:ntul =-iptului 5i )*i l*)i pe t*t nt:iul nscut n p!:ntul =-iptului4 al *a!enil*r 5i al d*bit*acel*r4 5i )*i face 3udecat asupra tutur*r du!ne"eil*r n p!:ntul =-iptului4 cci =u sunt D*!nul. 1 . Iar la )*i s:n-ele )a fi se!n pe casele n care ) )e6i afla< )*i )edea s:n-ele 5i ) )*i *c*li 5i nu )a fi ntre )*i ran *!*r:t*are4 c:nd )*i l*)i p!:ntul =-iptului. 1$. Diua aceea s fie spre p*!enire 5i s pr"nui6i ntr;nsa srbt*area D*!nului4 din nea! n nea!@ ca a5e"are )e5nic s;* pr"nui6i. (1

1&. 9apte "ile s !:nca6i a"i!e@ din "iua nt:i s deprta6i din casele )*astre d*spitura4 cci cine )a !:nca d*spit din "iua nt:i p:n n "iua a 5aptea4 sufletul aceluia se )a st:rpi din Israel. 1(. 2n "iua nt:i s a)e6i adunare sf:nt4 n "iua a 5aptea iar adunare sf:nt@ 5i n acele "ile s nu face6i nici un fel de lucru dec:t nu!ai cele ce trebuie fiecruia de !:ncat4 nu!ai acelea s )i le face6i. 1+. P"i6i srbt*area a"i!il*r4 c n "iua aceea a! sc*s taberele )*astre din p!:ntul =-iptului@ p"i6i "iua aceasta n nea!ul )*stru ca a5e"!:nt )e5nic. 1,. 2ncep:nd din seara "ilei a paispre"ecea a lunii nt:i 5i p:n n seara "ilei a d*u"eci 5i una a aceleia5i luni4 s !:nca6i p:ine ned*spit. 1/. 9apte "ile s nu se afle d*spitur n casele )*astre@ t*t cel care )a !:nca d*spit4 sufletul acela se )a st:rpi din *b5tea lui Israel4 fie strin sau b5tina5 al p!:ntului aceluia. 20. T*t ce e d*spit s nu !:nca6i4 ci n t*ate a5e"rile )*astre s !:nca6i a"i!C. Ie90 2/, 1271-0 12. 2n 5ase "ile s;6i faci treburile tale4 iar n "iua a 5aptea s te *di'ne5ti4 ca s se *di'neasc 5i b*ul tu 5i asinul tu 5i ca s rsufle fiul r*abei tale 5i strinul care e cu tine. 1 . P"i6i t*ate c:te );a! spus 5i nu!ele alt*r du!ne"ei s nu le p*!eni6i4 nici s se aud ele din -ura )*astr. 1$. De trei *ri n an s;1i pr"nuie5ti< 1&. S 6ii srbt*area a"i!el*r. 5apte "ile s !n:nci a"i!e n ti!pul lunii lui 8)i) cu! 6i;a! p*runcit4 Cci n acea lun ai ie5it din =-ipt@ s nu te nf6i5e"i naintea 1ea cu !:na -*al. 1(. S 6ii ap*i srbt*area seceri5ului 5i a str:n-erii cel*r dint:i r*ade ale tale4 pe care le;ai se!nat n 6arina ta4 5i srbt*area str:n-erii r*adel*r t*a!na4 c:nd aduni de pe c:!p !unca ta. 1+. De trei *ri pe an s se nf6i5e"e naintea D*!nului Du!ne"eului tu t*6i cei de parte brbteasc ai ti. 1,. C:nd )*i alun-a nea!urile de la fa6a ta 5i )*i lr-i '*tarele tale4 s nu t*rni s:n-ele 3ertfei tale pe d*spit4 nici -rsi!ea de la 3ertfa 1ea cea de la srbt*ri s nu r!:n pe a d*ua "i. 1/. P:r-a. din r*adele 6arinii tale s * aduci n casa D*!nului Du!ne"eului tuB S nu fierbi iedul n laptele !a!ei luiB Le:0 2/, 17440 1. Erit;a D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 2. C.*rbe5te fiil*r lui Israel 5i le spune care sunt srbt*rile D*!nului4 n care se )*r face adunrile sfinte. Srbt*rile 1ele sunt acestea< . 9ase "ile s lucra6i4 iar "iua a 5aptea este "iua *di'nei4 adunare sf:nt a D*!nului< nici * !unc s nu face6i@ aceasta este *di'na D*!nului n t*ate l*cuin6ele )*astre. $. Iat 5i celelalte srbt*ri ale D*!nului4 adunrile sfinte4 pe care trebuie s le )esti6i la )re!ea l*r< &. 2n luna nt:i4 n "iua a paispre"ecea a lunii4 ctre sear4 sunt Pa5tile D*!nului. (. Iar n "iua a cincispre"ecea a aceleia5i luni este srbt*area a"i!ei D*!nului< 5apte "ile s !:nca6i a"i!e. +. 2n "iua nt:i a srbt*ril*r s a)e6i adunare sf:nt 5i nici * !unc s nu face6i. ,. Ti!p de 5apte "ile s aduce6i 3ertf D*!nului4 5i n "iua a 5aptea iar e adunare sf:nt@ nici * !unc s nu face6iC. /. 9i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 10. C.*rbe5te fiil*r lui Israel 5i le spune< C:nd )e6i intra n p!:ntul pe care =u )i;l dau )*u 5i )e6i face seceri5 n el4 cel dint:i sn*p al seceri5ului )*stru s;l aduce6i la pre*t@ 11. =l )a ridica acest sn*p naintea D*!nului4 ca s afla6i bun)*in6 la =l@ a d*ua "i dup cea dint:i a srbt*rii l )a ridica pre*tul. 12. 2n "iua ridicrii sn*pului )e6i aduce D*!nului ardere de t*t un !iel de un an4 fr !etea'n. 1 . 2!preun cu el )e6i aduce prin*s de p:ine d*u din "ece pr6i de ef de fin de -r:u4 a!estecat cu untdele!n4 ca s fie 3ertf D*!nului4 !ireas! plcut4 5i )e6i face 5i turnare un sfert de 'in de )in. 1$. Nici un fel de p:ine n*u4 nici -run6e uscate4 nici -run6e crude s nu !:nca6i p:n la "iua aceea n care )e6i aduce prin*s Du!ne"eului )*stru. 8cesta este a5e"!:nt )e5nic n nea!ul )*stru4 *riunde )e6i l*cui. (2

1&. Din "iua a d*ua dup nt:i a srbt*rii4 din "iua n care )e6i aduce sn*pul le-nat4 s nu!ra6i 5apte spt!:ni ntre-i4 1(. P:n la "iua nt:i de dup cea din ur! "i a spt!:nii a 5aptea4 s nu!ra6i cinci"eci de "ile 5i atunci s aduce6i un n*u dar de p:ine D*!nului. 1+. S aduce6i din l*cuin6ele )*astre dar ridicat< d*u p:ini fcute din d*u "eci!i de ef de fin de -r:u4 c*apte cu d*spitur4 ca p:r- D*!nului. 1,. 2!preun cu p:inile s !ai aduce6i 5apte !iei fr !etea'n4 de c:te un an4 un 3unc din ciread 5i d*i berbeci fr !etea'n@ ca s fie acestea D*!nului ardere de t*t4 dar de p:ine4 turnare 5i 3ertf cu !ireas! plcut D*!nului. 1/. S 3ertfi6i de ase!enea din tur!a de capre un 6ap4 3ertf pentru pcat4 5i d*i !iei de c:te un an4 3ertf de !:ntuire4 !preun cu p:inile din p:r-. 20. Pe acestea s le aduc pre*tul le-n:ndu;le naintea D*!nului4 !preun cu p:inile din p:r- de -r:u le-nate 5i cu cei d*i !iei@ acestea )*r fi sfin6enie D*!nului 5i )*r fi ale pre*tului4 care le nf6i5ea". 21. S da6i de 5tire pr"nuirea n "iua aceasta 5i s a)e6i adunare sf:nt4 nici * !unc s nu face6i. 8cesta este a5e"!:nt )e5nic n nea!ul )*stru4 n t*ate a5e"rile )*astre. 22. C:nd )e6i secera '*lda n p!:ntul )*stru4 s nu aduna6i ce r!:ne dup seceratul *-*rului )*stru 5i spicele ce cad de sub secere s nu le aduna6i4 ci s lsa6i pe acestea sracului 5i strinului. =u sunt D*!nul4 Du!ne"eul )*struC. 2 . 9i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 2$. CSpune fiil*r lui Israel< 2n luna a 5aptea4 "iua nt:i a lunii s ) fie "i de *di'n4 srbt*area tr:!bi6el*r 5i adunare sf:nt s a)e6i@ 2&. Nici * !unc s nu face6i4 ci s aduce6i ardere de t*t D*!nuluiC4 2(. 8p*i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 2+. C9i n "iua a "ecea a lunii aceleia a 5aptea4 care este "iua cur6irii4 s a)e6i adunare sf:nt@ s p*sti6i 5i s aduce6i ardere de t*t D*!nului@ 2,. Nici * !unc s nu face6i n "iua aceea4 c aceasta este "iua cur6iriiC ca s ) cur6i6i naintea fe6ei D*!nului Du!ne"eului )*stru. 2/. T*t sufletul care nu )a p*sti n "iua aceea se )a st:rpi din p*p*rul su@ 0. 9i t*t sufletul care )a lucra n "iua aceea4 l )*i st:rpi din !i3l*cul p*p*rului su. 1. Nici * !unc s nu face6i< acesta este a5e"!:nt )e5nic n nea!ul )*stru n t*ate cet6ile )*astre. 2. 8ceasta este pentru )*i "i de *di'n@ s p*sti6i din seara "ilei a n*ua a lunii@ din acea sear p:n n seara "ilei a "ecea a lunii s pr"nui6i *di'na )*astrC. . Erit;a D*!nul cu 1*ise 5i a "is< $. CSpune fiil*r lui Israel< Din "iua a cincispre"ecea a lunii a 5aptea ncepe srbt*area c*rturil*r@ 5apte "ile s srbt*re5ti n cinstea D*!nului. &. 2n "iua nt:i )a fi adunare sf:nt@ nici * !unc s nu face6i. (. 9apte "ile s aduce6i 3ertf D*!nului 5i n "iua a *pta )a fi adunare sf:nt@ s aduce6i arderi de t*t D*!nului< aceasta este nc'eierea srbt*rii@ nici * !unc s nu face6i. +. 8cestea sunt srbt*rile D*!nului4 n care trebuie s se 6in adunrile sfinte4 ca s aduc 3ertfe D*!nului4 ardere de t*t4 prin*s de p:ine4 3ertfe 3un-'iate 5i turnri4 fiecare din ele la "iua '*tr:t@ ,. 8far de "ilele de *di'n ale D*!nului4 afar de darurile )*astre4 afar de t*ate afier*sirile )*astre 5i afar de t*t ce aduce6i din e)la)ie 5i da6i D*!nului4 /. 2n "iua a cincispre"ecea a lunii a 5aptea4 c:nd ) str:n-e6i r*adele p!:ntului4 s srbt*ri6i srbt*area D*!nului 5apte "ile< n "iua nt:i este *di'n 5i n "iua a *pta iar este *di'n. $0. 2n "iua nt:i s lua6i ra!uri de c*paci fru!*5i4 ra!uri de finici4 ra!uri de c*paci cu frun"ele late 5i slcii de r:u 5i s ) )eseli6i naintea D*!nului Du!ne"eului )*stru4 5apte "ile. $1. S pr"nui6i srbt*area aceasta a D*!nului 5apte "ile n an< acesta este a5e"!:nt )e5nic n nea!ul )*stru. 2n luna a 5aptea s * pr"nui6i. $2. S l*cui6i 5apte "ile n c*rturi@ t*t israelitul b5tina5 s l*cuiasc n c*rturi4 (

$ . Ca s 5tie ur!a5ii )*5tri c n c*rturi a! a5e"at =u pe fiii lui Israel4 c:nd i;a! sc*s din p!:ntul =-iptului. =u sunt D*!nul Du!ne"eul )*struC. $$. 8stfel a -rit 1*ise fiil*r lui Israel despre srbt*rile D*!nului. porunci pentru facerea templului4 Ie90 21, 17400 1. 8tunci a -rit Du!ne"eu cu 1*ise 5i a "is< 2. CSpune fiil*r lui Israel s;1i aduc prin*ase< de la t*t *!ul4 pe care;l las ini!a s dea4 s pri!e5ti prin*ase pentru 1ine. . Iar prin*asele ce )ei pri!i de la ei sunt acestea< aur4 ar-int 5i ara!@ $. 1tase )i*let4 purpurie 5i stac*3ie4 n 5i pr de capr. &. Piei de berbec )*psite r*5u4 piei de )i6el de !are 5i le!n de salc:!@ (. Untdele!n pentru candele4 ar*!ate pentru !irul de uns 5i pentru !ires!ele de t!:iere@ +. Piatr de sardiu 5i pietre de pus la ef*d 5i la '*5en. ,. Din acestea s;1i faci l*ca5 sf:nt 5i )*i l*cui n !i3l*cul l*r. /. C*rtul 5i t*ate )asele 5i *biectele lui s le faci dup !*delul ce;6i )*i arta =u@ a5a s le faciB 10. C'i)*tul le-ii s;l faci din le!n de salc:!< lun- de d*i c*6i 5i 3u!tate4 lar- de un c*t 5i 3u!tate 5i nalt de un c*t 5i 3u!tate. 11. S;l fereci cu aur curat4 5i pe dinuntru 5i pe din afar. Sus4 !pre3urul lui4 s;i faci cunun !pletit de aur. 12. 8p*i s t*rni pentru el patru inele de aur 5i s le prin"i n cele patru c*l6uri de 3*s ale lui< d*u inele pe * latur 5i d*u inele pe cealalt latur. 1 . S faci p:r-'ii din le!n de salc:! 5i s le !braci cu aur. 1$. 9i s ):ri p:r-'iile prin inelele de pe laturile c'i)*tului4 nc:t cu a3ut*rul l*r s se p*arte c'i)*tul. 1&. P:r-'iile s fie nec*ntenit n inelele c'i)*tului. 1(. Iar n c'i)*t s pui le-ea4 pe care 3i;* )*i da. 1+. S faci 5i capac la c'i)*t4 de aur curat4 lun- de d*i c*6i 5i 3u!tate4 5i lat de un c*t 5i 3u!tate. 1,. 8p*i s faci d*i 'eru)i!i de aur@ 5i s;i faci ca dintr;* bucat4 ca 5i cu! ar rsri din cele d*u capete ale capacului@ 1/. S pui un 'eru)i! la un capt 5i un 'eru)i! la cellalt capt al capacului. 20. 9i 'eru)i!ii s;i faci ca 5i cu! ar ie5i din capac. 7eru)i!ii ace5tia s fie cu aripile ntinse pe deasupra capacului4 ac*perind cu aripile l*r capacul4 iar fe6ele s 5i le aib unul spre altul@ spre capac s fie fe6ele 'eru)i!il*r. 21. 8p*i s pui acest capac deasupra la c'i)*t4 iar n c'i)*t s pui le-ea ce 6i )*i da. 22. 8c*l*4 ntre cei d*i 'eru)i!i de deasupra c'i)*tului le-ii4 1 )*i desc*peri 6ie 5i 6i )*i -ri de t*ate4 c:te a! a p*runci prin tine fiil*r lui Israel. 2 . S faci ap*i !as din le!n de salc:!< lun- de d*i c*6i4 lat de un c*t4 nalt de un c*t 5i 3u!tate. 2$. S;* !braci cu aur curat 5i s;i faci !pre3ur cunun de aur4 !pletit. 2&. S !ai faci !pre3urul ei per)a" nalt de * pal! 5i !pre3urul per)a"ului s faci cunun de aur. 2(. S !ai faci patru inele de aur 5i s prin"i cele patru inele sub cunun4 n cele patru c*l6uri de la pici*arele !esei. 2+. Inelele s fie n per)a" ca ni5te t*r6i pentru p:r-'ii4 ca s se p*arte cu ele !asa. 2,. Iar p:r-'iile s le faci din le!n de salc:!4 s le fereci cu aur curat 5i cu ele se )a purta !asa. 2/. 8p*i s faci pentru ea talere4 cdelni6e4 pa'are 5i cupe4 ca s t*rni cu ele@ acestea s le faci din aur curat. 0. Iar pe !as s pui p:inile punerii nainte4 care se )*r afla pururea naintea 1ea. 1. S faci sfe5nic din aur curat. Sfe5nicul s;l faci btut din ci*can< fusul4 bra6ele4 cupele4 n*durile 5i fl*rile lui s fie dintr;* bucat. 2. 9ase bra6e s ias pe cele d*u laturi ale lui< trei bra6e ale sfe5nicului s fie pe * latur a lui 5i trei bra6e ale sfe5nicului s fie pe cealalt latur. ($

. =l )a a)ea la un bra6 trei cupe n f*r!a fl*rii de !i-dal4 cu n*durile 5i fl*rile l*r4 5i la alt bra6 )a a)ea trei cupe n f*r!a fl*rii de !i-dal4 cu n*durile 5i fl*rile l*r. 85a )*r a)ea t*ate cele 5ase bra6e4 ce ies din fusul sfe5nicului. $. Iar pe fusul sfe5nicului s fie patru cupe n f*r!a fl*rii de !i-dal4 cu n*durile 5i fl*rile l*r< &. Un n*d sub d*u bra6e4 un alt n*d sub alte d*u bra6e 5i un al treilea n*d sub cele din ur! d*u bra6e4 iar n ):rful fusului sfe5nicului s fie nc * cup n f*r!a fl*rii de !i-dal cu n*dul 5i fl*area ei. (. N*durile 5i ra!urile acestea s fie dintr;* bucat cu sfe5nicul. =l trebuie s fie lucrat t*t cu ci*canul4 dintr;* sin-ur bucat de aur curat. +. S;i faci 5apte candele 5i s pui n el candelele acestea4 ca s lu!ine"e latura din fa6a lui. ,. S;i faci !ucri 5i t)i6e de aur curat. /. Dintr;un talant de aur curat s se fac t*ate *biectele acestea. $0. .e"i s faci acestea t*ate dup !*delul ce 6i s;a artat n !unteC. Ie90 25, 230 2+. Cinci p:r-'ii pentru sc:ndurile de pe cealalt latur a c*rtului 5i cinci p:r-'ii pentru sc:ndurile din partea de la fundul c*rtului4 care )ine spre asfin6it. Ie90 2., 2-7/00 2/. 9i )a purta 8ar*n4 c:nd )a intra n c*rtul adunrii4 nu!ele fiil*r lui Israel pe '*5enul 3udec6ii4 la ini!a sa4 spre )e5nic p*!enire naintea D*!nului. 0. 2n '*5enul 3udec6ii s pui Uri! 5i Tu!i!@ 5i )*r fi acestea la ini!a lui 8ar*n4 c:nd )a intra el n c*rtul adunrii s se nf6i5e"e naintea D*!nului. 8stfel )a purta 8ar*n pururea la ini!a sa 3udecata fiil*r lui Israel4 naintea D*!nului. porunci pentru daruri de bun voie4 Le: 0 ca8itolul 10 $nduiala Eertfelor0 !rderea de tot0 1. 2n )re!ea aceea4 c'e!:nd pe 1*ise4 D*!nul i;a -rit din c*rtul adunrii 5i i;a "is< 2. CErie5te fiil*r lui Israel 5i le spune< De )a aduce cine)a dintre )*i 3ertf D*!nului din d*bit*ace4 s aduc 3ertf din cireada de )ite 5i din tur!a de *i. . De )a fi 3ertfa lui ardere de t*t din )ite !ari4 s fie parte brbteasc4 fr !etea'n4 5i s;* aduc la u5a c*rtului adunrii4 ca s fie bine;plcut naintea D*!nului. $. 8p*i s;5i pun !:na pe capul 3ertfei cea pentru arderea de t*t 5i 5i )a afla bun)*in6 spre iertarea pcatel*r lui. &. 8p*i s 3un-'ie )i6elul4 naintea D*!nului4 iar pre*6ii4 fiii lui 8ar*n4 s aduc s:n-ele 5i s str*peasc cu s:n-e !pre3ur 3ertfelnicul de la u5a c*rtului adunrii. (. S desp*aie pielea de pe 3ertfa arderii de t*t 5i s taie 3ertfa n buc6i. +. Dup aceea pre*6ii4 fiii lui 8ar*n4 s pun pe 3ertfelnic f*c 5i pe f*c s pun le!ne@ ,. 9i pe le!nele de pe f*cul care e pe 3ertfelnic4 s pun pre*6ii4 fiii lui 8ar*n4 buc6ile4 capul 5i -rsi!ea4 precu! 5i !runtaiele 5i pici*arele4 dup ce le )*r spla cu ap. /. 9i s ard pre*6ii t*ate acestea pe 3ertfelnic4 ca ardere de t*t4 3ertf4 !ireas! plcut D*!nului. 10. Iar dac 3ertfa adus de el D*!nului ca ardere de t*t este din )ite !ici4 s fie din !iei sau din ie"i4 parte brbteasc4 fr !etea'n. 11. S;5i pun !:na pe capul 3ertfei 5i s;* n3un-'ie naintea D*!nului4 n partea de !ia"n*apte a 3ertfelnicului@ iar pre*6ii4 fiii lui 8ar*n4 s str*peasc cu s:n-ele ei 3ertfelnicul !pre3ur. 12. S * taie ap*i n buc6i4 despr6ind capul 5i -rsi!ea ei@ s a5e"e pre*tul buc6ile pe le!nele care sunt pe f*cul de pe 3ertfelnic@ 1 . Iar !runtaiele 5i pici*arele s le spele cu ap 5i s aduc pre*tul t*ate 5i s le ard pe 3ertfelnic4 ca ardere de t*t4 3ertf4 !ireas! plcut D*!nului. 1$. Dac aduce el din psri ardere de t*t D*!nului4 s aduc 3ertfa sa din turturele sau din pui de p*ru!bel. 1&. Pre*tul s * aduc la 3ertfelnic4 s;i fr:n- -:tul 5i s * pun pe 3ertfelnic4 iar s:n-ele s;l scur- pe peretele 3ertfelnicului. (&

1(. Eu5a 5i penele s le sc*at 5i s le arunce l:n- 3ertfelnic4 n partea dinspre rsrit4 la l*cul cenu5ei. 1+. 8p*i s;i fr:n- aripile4 fr a le desprinde de trup4 9i s * ard pre*tul pe 3ertfelnic4 pe le!nele ce sunt pe f*c4 ca ardere de t*t4 3ertf4 !ireas! plcut D*!nuluiC. Le:0ca8itolul 20 Fertfele de mncare0 1. CDac cine)a )*ie5te s 3ertfeasc D*!nului prin*s de p:ine4 s aduc fin bun de -r:u4 s t*arne peste ea untdele!n 5i s pun pe ea t!:ie@ 2. 8p*i s;* aduc pre*6il*r4 fiil*r lui 8ar*n4 iar unul din ei s ia * !:n plin de fin4 cu untdele!nul 5i cu t*at t!:ia 5i s;* ard pe 3ertfelnic spre p*!enire4 ca 3ertf4 !ireas! plcut D*!nului. . Iar r!5i6a din prin*sul de p:ine )a fi a lui 8ar*n 5i a fiil*r lui@ aceasta e sfin6enie !are din 3ertfele D*!nului. $. Dac ns )rei s aduci 3ertfa prin*sului de p:ine din aluaturi c*apte n cupt*r4 s aduci p:ini de fin bun de -r:u4 ned*spite4 fr!:ntate cu untdele!n4 5i turte ned*spite4 unse cu untdele!n. &. Dac 3ertfa ta este prin*s de p:ine c*pt n ti-aie4 s fie de fin bun de -r:u4 fr!:ntat cu untdele!n 5i ned*spit. (. S;l rupi buc6i 5i s t*rni peste el untdele!n@ acesta este prin*s de p:ine4 adus D*!nului. +. Dac 3ertfa ta este prin*s de p:ine -tit n *al4 s se fac de fin bun de -r:u cu untdele!n. ,. Prin*sul D*!nului4 -tit a5a4 s se aduc 5i s se ncredin6e"e pre*tului4 iar acesta s;l duc la 3ertfelnic. /. 8p*i s ia pre*tul din 3ertf * parte spre p*!enire 5i s;* ard pe 3ertfelnic4 ca ardere4 ca !ireas! plcut D*!nului@ 10. Iar r!5itele prin*sului de p:ine )*r fi pentru 8ar*n 5i fiii lui@ acestea;s sfin6enie !are din 3ertfele D*!nului. 11. Frice prin*s de p:ine4 ce aduce6i D*!nului4 s nu;l face6i d*spit4 cci nici d*spitur4 nici !iere nu )e6i arde4 ca 3ertf naintea D*!nului. 12. Ca prin*s de p:r-4 s aduce6i 5i de acestea D*!nului4 dar pe 3ertfelnic s nu le nl6a6i ntru !ireas! bine;plcut D*!nului. 1 . T*ate prin*asele tale de p:ine sar;le cu sare@ s nu la5i 3ertfele tale fr sare4 se!nul le-!:ntului Du!ne"eului tu@ cu t*ate prin*asele tale adu D*!nului Du!ne"eului tu 5i sare. 1$. De aduci D*!nului prin*s de p:ine din cele dint:i r*ade4 adu ca dar din cele dint:i r*ade ale tale -run6e din spice4 pr3ite pe f*c 5i pisate@ 1&. T*arn peste ele untdele!n 5i pune pe ele t!:ie@ acesta este prin*s de p:ine. 1(. Pre*tul s ard4 spre p*!enire4 * parte din -run6e 5i din untdele!n cu t*at t!:ia@ aceasta este 3ertf D*!nuluiC. Le:0ca8itolul /0 Fertfele de m8care0 1. CDac ns 3ertfa lui )a fi 3ertf de !pcare 5i dac se )a aduce din )ite !ari4 parte brbteasc sau parte fe!eiasc4 s se aduc naintea D*!nului din cele fr !etea'n 2. S;5i pun cel ce * aduce !:na sa pe capul 3ertfei 5i s;* 3un-'ie naintea D*!nului4 la u5a c*rtului adunrii@ iar pre*6ii4 fiii lui 8ar*n4 s str*peasc cu s:n-e din ea 3ertfelnicul !pre3ur. . Din 3ertfa de !:ntuire s aduc 3ertf D*!nului< -rsi!ea care ac*per !runtaiele4 t*at -rsi!ea ce ac*per intestinele@ $. 8!:nd*i rrunc'ii4 -rsi!ea de pe ei 5i cea de pe 5*lduri4 seul de pe ficat 5i cel de pe rrunc'i@ &. Iar fiii lui 8ar*n s ard acestea pe 3ertfelnic !preun cu arderea de t*t4 care este pe le!nele de pe f*cul de pe 3ertfelnic@ aceasta este 3ertf4 !ireas! plcut D*!nului. (. Iar dac cine)a aduce D*!nului 3ertf de !pcare din )ite !ici4 parte brbteasc sau fe!eiasc4 s; * aduc din cele fr !etea'n. +. Dac aduce 3ertf * *aie4 s * nf6i5e"e naintea D*!nului. ,. S;5i pun !:na sa pe capul 3ertfei sale 5i s;* 3un-'ie naintea c*rtului adunrii@ iar pre*6ii4 fiii lui 8ar*n4 s str*peasc cu s:n-ele ei 3ertfelnicul pe t*ate pr6ile. ((

/. 9i din aceast 3ertf de !pcare s aduc ardere D*!nului -rsi!ea ei4 t*at c*ada4 rete":nd;* c'iar din captul spinrii4 -rsi!ea de pe !runtaie4 t*at -rsi!ea de pe partea dinuntru@ 10. 8!:nd*i rrunc'ii4 -rsi!ea de pe ei 5i cea de pe 5*lduri4 seul de pe ficat 5i prap*rul4 pe care;l )a desprinde cu rrunc'ii@ 11. Iar pre*tul s ard acestea pe 3ertfelnic@ aceast !istuire prin f*c este 3ertf D*!nului. 12. Dac ns 3ertfa lui este din capre4 s;* nf6i5e"e naintea D*!nului4 1 . S;5i pun !:na sa pe capul caprei 5i s;* 3un-'ie la u5a c*rtului adunrii@ iar pre*6ii4 fiii lui 8ar*n4 s str*peasc cu s:n-ele ei 3ertfelnicul !pre3ur. 1$. Din acestea s aduc prin*s 5i 3ertf D*!nului< -rsi!ea de pe !runtaie4 t*at -rsi!ea care ac*per intestinele4 1&. 8!:nd*i rrunc'ii4 -rsi!ea de pe ei 5i cea de pe 5*lduri4 seul de pe ficat pe care;l )a desprinde cu cel de pe rrunc'i@ 1(. 9i s le ard pre*tul pe 3ertfelnic@ aceast ardere pe f*c este !ireas! plcut D*!nului. T*at -rsi!ea este a D*!nului. 1+. =ste le-e )e5nic 5i pentru t*6i ur!a5ii )*5tri din t*ate a5e"rile )*astre4 ca t*at -rsi!ea 5i t*t s:n-ele s nu;l !:nca6iC. porunci pentru mrturisirea pcatelor i aducerea de 6ertfe4 Le:0 ca8itolul 40 Fertfele 8entru 8cat0 1. 9i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 2. CErie5te fiil*r lui Israel 5i le spune< Dac )reun *! )a pctui din ne5tiin6 !p*tri)a p*runcil*r D*!nului 5i )a face ce nu se cu)ine4 clc:nd )reuna din ele@ . De a pctuit ar'iereu !iruit 5i a tras pe p*p*r la pcat4 pentru pcatul su4 pe care l;a s):r5it4 s aduc un )i6el fr !etea'n4 ca 3ertf D*!nului pentru pcat@ $. S nf6i5e"e )i6elul naintea D*!nului4 la u5a c*rtului adunrii4 s;5i pun !:na sa pe capul )i6elului 5i s 3un-'ie )i6elul naintea D*!nului. &. 8p*i s ia pre*tul cel !iruit4 ale crui !:ini sunt sfin6ite4 din s:n-ele )i6elului 5i s;l duc n c*rtul adunrii. (. 8c*l* s;5i !*aie pre*tul de-etul su n s:n-e4 s str*peasc cu s:n-e de 5apte *ri naintea D*!nului4 asupra perdelei l*ca5ului sf:nt. +. Dup aceea s pun pre*tul din s:n-ele )i6elului naintea D*!nului4 pe c*arnele 3ertfelnicului t!:ierii4 care se afl n c*rtul adunrii4 iar t*at r!5i6a din s:n-ele )i6elului s;* t*arne la te!elia 3ertfelnicului arderii de t*t4 care se afl naintea c*rtului adunrii. ,. 8p*i s sc*at din )i6elul adus pentru pcat t*at -rsi!ea lui4 -rsi!ea cea de pe !runtaie4 t*at -rsi!ea ce ac*per luntrul4 /. 8!:nd*i rrunc'ii cu -rsi!ea de pe ei 5i cea de pe 5*lduri4 seul de pe ficat@ acestea s le sc*at !preun cu rrunc'ii4 10. Precu! se ia din )i6elul 3ertfei de i"b)ire4 5i s le ard pre*tul pe 3ertfelnicul arderii de t*t. 11. Iar pielea )i6elului 5i t*t trupul lui cu capul 5i cu pici*arele lui4 cu !runtaiele lui 5i cu necur6enia lui4 12. 8dic t*t )i6elul s;l sc*at afar din tabr4 la l*c curat4 unde se arunc cenu5a4 5i s;l ard pe f*c de le!ne@ unde se arunc cenu5a4 ac*l* s;l ard. 1 . Dac ns t*at *b5tea lui Israel )a pctui4 din ne5tiin64 5i )a face !p*tri)a p*runcil*r D*!nului ce)a ce nu trebuia fcut 5i )rednic de *s:nd4 iar fapta Maceasta )a r!:ne necun*scut adunrii4 1$. C:nd se )a afla pcatul4 pe care l;au s):r5it ei4 s se aduc din partea ntre-ii *b5ti un )i6el fr !etea'n4 3ertf pentru pcat4 s;l nf6i5e"e naintea c*rtului adunrii4 1&. Iar btr:nii *b5tii s;5i pun !:inile l*r pe capul )i6elului4 naintea D*!nului 5i s 3un-'ie )i6elul naintea D*!nului. 1(. 8p*i pre*tul !iruit s duc din s:n-ele )i6elului n c*rtul adunrii. (+

1+. S;5i !*aie pre*tul de-etul su n s:n-ele )i6elului 5i s str*peasc de 5apte *ri naintea D*!nului asupra perdelei sfintei sfintel*r. 1,. 8p*i pre*tul s pun din s:n-e pe c*arnele 3ertfelnicului t!:ierii4 care este naintea fe6ei D*!nului n c*rtul adunrii4 iar cellalt s:n-e s;l t*arne la te!elia 3ertfelnicului arderii de t*t4 care este la u5a c*rtului adunrii. 1/. T*at -rsi!ea lui s;* sc*at din el 5i s;* ard pe 3ertfelnic@ 20. 9i s fac cu )i6elul acesta ceea ce s;a fcut cu )i6elul adus pentru pcat@ a5a s fac cu el 5i a5a s;i cure6e pre*tul 5i li se )a ierta pcatul. 21. Dup aceea s sc*at )i6elul ntre- afar din tabr 5i s;l ard a5a cu! a ars 5i )i6elul de care s;a )*rbit !ai sus. 8ceasta e 3ertf pentru pcatul *b5tii. 22. Iar dac )a -re5i * cpetenie 5i din ne5tiin6 )a face !p*tri)a uneia din t*ate p*runcile D*!nului Du!ne"eului su ce)a ce nu trebuia s fac 5i )rednic de *s:nd4 2 . C:nd )a afla el pcatul su4 pe care l;a s):r5it4 s aduc 3ertf pentru pcat un 6ap fr !etea'n4 2$. S;5i pun !:na sa pe capul 6apului 5i s;l 3un-'ie4 unde se 3un-'ie arderile de t*t4 naintea D*!nului@ aceasta este 3ertf pentru pcat. 2&. Iar pre*tul s ia cu de-etul su s:n-e de la 3ertfa pentru pcat 5i s;l pun pe c*arnele 3ertfelnicului arderii de t*t4 iar cellalt s:n-e s;l t*arne la te!elia 3ertfelnicului arderii de t*t. 2(. T*at -rsi!ea ei s;* ard pe 3ertfelnic4 ca -rsi!ea 3ertfei de i"b)ire4 5i a5a l )a cur6i pre*tul de pcatul lui 5i i se )a ierta. 2+. Dac ns un *! din p*p*rul de r:nd )a -re5i din ne5tiin6 !p*tri)a uneia din t*ate p*runcile D*!nului 5i )a face ce)a ce nu trebuia s fac 5i )rednic de *s:nd4 2,. C:nd )a afla el pcatul ce l;a s):r5it4 s aduc din caprele sale 3ertf * capr fr !etea'n4 pentru pcatul ce l;a s):r5it4 2/. S;5i pun !:na sa pe capul 3ertfei pentru pcat 5i s 3un-'ie capra adus4 3ertf pentru pcat4 unde se 3un-'ie 3ertfele arderii de t*t. 0. 8p*i s ia pre*tul din s:n-ele ei cu de-etul su 5i s pun pe c*arnele 3ertfelnicului arderii de t*t4 iar cellalt s:n-e s;l t*arne la te!elia 3ertfelnicului. 1. T*at -rsi!ea ei s;* alea-4 cu! se ale-e -rsi!ea la 3ertfele de !:ntuire4 5i s;* ard pre*tul pe 3ertfelnic4 spre !ir*s bine;plcut D*!nului@ astfel l )a cur6i pre*tul 5i i se )a ierta pcatul. 2. Iar dac cine)a )rea s aduc 3ertf pentru pcat din tur!a de *i4 s aduc parte fe!eiasc4 fr !etea'n4 . S;5i pun !:na sa pe capul 3ertfei pentru pcat 5i s;* 3un-'ie4 ca 3ertf pentru pcat4 la l*cul unde se 3un-'ie 3ertfa arderii de t*t. $. 8p*i s ia pre*tul cu de-etul su din s:n-ele acestei 3ertfe pentru pcat 5i s pun pe c*arnele 3ertfelnicului arderii de t*t4 iar cellalt s:n-e s;l t*arne 3*s l:n- 3ertfelnic. &. T*at -rsi!ea ei s;* alea-4 cu! se ale-e -rsi!ea din *aia pentru 3ertf de i"b)ire4 5i s;* ard pre*tul pe 3ertfelnic4 ca 3ertf D*!nului@ 5i a5a l )a cur6i pre*tul de pcatul ce l;a s):r5it 5i i se )a iertaC. Le:0ca8itolul 10 Fertfele 8entru :ino:Gie0 1. Dac )reun suflet )a pctui prin aceea c4 fiind pus s 3ure ca !art*r4 nu )a spune ceea ce a au"it sau ce 5tie4 acela )a lua asupra sa pcat. 2. Sau de se )a atin-e cine)a de *rice lucru necurat4 sau de trup necurat de fiar4 sau de st:r) de d*bit*c necurat4 sau de st:r) de t:r:t*are necurat4 fr s 5tie4 se face necurat 5i )in*)at@ . Sau de se )a atin-e cine)a de necur6enie *!eneasc4 sau de *rice fel de necur6enie care spurc4 5i nu )a 5ti4 dar ap*i )a afla4 acela e )in*)at. $. Sau de se )a 3ura cine)a cu bu"ele sale nebune5te s fac ce)a ru sau bine4 *rice fel ar fi fapta pentru care se 3ur *a!enii fr s*c*teal4 de nu )a 5ti c aceasta este ru4 ci )a afla n ur!4 e )in*)at. &. Deci4 de se )a face cine)a )in*)at de ce)a din acestea 5i 5i )a !rturisi pcatul4

(,

(. 8tunci4 pentru pcatul su4 pe care l;a s):r5it4 s aduc D*!nului 3ertf din tur!4 * *aie sau * capr din caprele sale4 pentru )ina pcatului4 5i;l )a cur6i pre*tul prin aceasta de pcatul su 5i i se )a ierta pcatul. +. Iar de nu )a fi n stare s aduc 3ertf * *aie4 pentru )ina pcatului su4 s aduc D*!nului d*u turturele sau d*i pui de p*ru!bel< unul 3ertf pentru pcat4 iar altul ardere de t*t. ,. 8ceste psri s le aduc la pre*t 5i pre*tul s 3ertfeasc !ai nt:i pe cea pentru pcat4 s;i fr:n- -:tul4 fr s despart capul de trup4 /. 9i s str*peasc cu s:n-ele acestei 3ertfe pentru pcat peretele 3ertfelnicului4 iar cellalt s:n-e s;l scur- 3*s l:n- 3ertfelnic@ aceasta e 3ertf pentru pcat. 10. Iar pe cealalt pasre s;* aduc ardere de t*t4 dup r:nduial. 9i a5a l )a cur6i pre*tul de pcatul lui 5i i se )a ierta. 11. Dac ns nu;i )a da !:na s aduc nici * perec'e de turturele sau d*i pui de p*ru!bel4 atunci s aduc pentru -re5eala sa a "ecea parte dintr;* ef de fin bun de -r:u4 ca 3ertf pentru pcat4 dar s nu t*arne pe ea untdele!n4 nici t!:ie s nu pun pe ea4 c aceasta este 3ertf pentru pcat. 12. S;* aduc la pre*t 5i pre*tul s ia din ea un pu!n plin4 spre p*!enire4 5i s;* ard pe 3ertfelnic4 ca 3ertf D*!nului@ aceasta este 3ertf pentru pcat. 1 . Prin aceasta l )a cur6i pre*tul de pcatul lui4 pe care l;a s):r5it n una din nt:!plrile acelea4 5i i se )a ierta pcatul@ r!5i6a de fin )a fi a pre*tului4 ca la prin*sul de finC. 1$. 8p*i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 1&. De )a face cine)a -re5eal 5i din ne5tiin6 )a pctui !p*tri)a cel*r afier*site D*!nului4 acela4 pentru )ina sa4 s ia din tur!a de *i 5i s aduc D*!nului 3ertf pentru )in4 un berbec fr !etea'n4 pre6uit la d*i sicli de ar-int4 dup pre6ul siclului sf:nt. 1(. 9i ce a -re5it !p*tri)a lucrului sf:nt4 )a plti 5i )a !ai adu-a peste pre6ul lui a cincea parte din pre6 5i )a da aceasta pre*tului 5i pre*tul l )a cur6i prin berbecul 3ertfei pentru )in 5i i se )a ierta. 1+. De )a -re5i cine)a !p*tri)a uneia din t*ate p*runcile D*!nului 5i )a face ce nu se cu)ine s fac 5i din ne5tiin6 s;a fcut )in*)at 5i )a fi sub pcat4 1,. 8cela s aduc la pre*t din tur!a de *i4 3ertf pentru )in4 un berbec fr !etea'n4 dup pre6uirea ta4 5i;i )a cur6i pre*tul -re5eala4 n care a c"ut el din ne5tiin6 5i i se )a ierta. 1/. 8ceasta este 3ertf pentru -re5eala cu care s;a fcut )in*)at el naintea D*!nuluiC. Le:0 ca8itolul 50 !lte Eertfe0 1. Erit;a iar5i D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 2. CDac cine)a )a -re5i 5i cu bun 5tiin6 )a nes*c*ti p*runcile D*!nului4 t-duind naintea apr*apelui su ceea ce acesta i;a ncredin6at4 sau i;a lsat n pstrare4 sau ceea ce i;a furat4 sau )a n5ela pe apr*apele su4 . Sau -sind un lucru pierdut 5i t-duind naintea lui4 sau 3ur:ndu;se str:!b pentru ce)a4 ce atra-e pedeaps asupra *a!enil*r4 $. Dac se )a d*)edi c a -re5it 5i s;a fcut )in*)at4 s nt*arc ce a furat4 sau ce a rpit4 sau ce i;a f*st ncredin6at4 sau ce a f*st pierdut 5i -sit de el. &. T*t lucrul4 pentru care s;a 3urat str:!b4 s;l plteasc deplin 5i s !ai adau-e pe deasupra a cincea parte din pre6ul lui 5i s dea aceluia4 al cruia este lucrul4 n "iua c:nd 5i )a cun*a5te )ina sa. (. Iar pentru )ina sa s ia din tur!a de *i un berbec fr !etea'n4 dup pre6uirea ta4 5i s;l aduc D*!nului prin pre*t4 3ertf pentru )in. +. Pre*tul l )a cur6i naintea D*!nului 5i i se )a ierta *rice ar fi fptuit 5i *ricu! s;ar fi fcut )in*)atC. ,. 9i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< /. CP*runce5te lui 8ar*n 5i fiil*r lui 5i le "i< R:nduiala arderii de t*t este aceasta< arderea de t*t s r!:n pe )atra 3ertfelnicului t*at n*aptea p:n di!inea6a 5i f*cul 3ertfelnicului s ard pe el 5i s nu se stin-.

(/

10. Iar di!inea6a pre*tul s se !brace cu 'aina sa cea de n4 dup ce 5i;a luat pantal*nii si cei de n pe trupul su4 s ridice cenu5a arderii de t*t4 pe care a ars;* f*cul pe 3ertfelnic4 5i s;* pun l:n- 3ertfelnic. 11. 8p*i s;5i de"brace 'ainele sale 5i s se !brace cu alte 'aine 5i s sc*at cenu5a afar din tabr@ la l*c curat. 12. Dar f*cul pe 3ertfelnic s ard 5i s nu se stin-@ pre*tul s pun pe el le!ne n fiecare di!inea64 s a5e"e pe el ardere de t*t 5i s ard pe el -rsi!ea 3ertfei de !:ntuire. 1 . Iar f*cul s ard nec*ntenit pe 3ertfelnic 5i s nu se stin-. 1$. R:nduiala prin*sului de p:ine4 pe care pre*6ii4 fiii lui 8ar*n4 trebuie s;l aduc naintea D*!nului la 3ertfelnic4 este aceasta< 1&. S ia pre*tul din prin*sul acesta de p:ine un pu!n de fin de -r:u4 cu untdele!nul ei 5i cu t*at t!:ia4 care e pe prin*s4 5i s le ard pe 3ertfelnic !ireas! plcut de p*!enire naintea D*!nului. 1(. Iar r!5i6a din ea s;* !n:nce 8ar*n 5i fiii lui 5i s;* !n:nce ned*spit4 n l*cul cel sf:nt@ n curtea c*rtului adunrii s;* !n:nce4 dar s nu * c*ac d*spit. 1+. 8ceasta le;* dau parte din 3ertfele 1ele. 8ceasta este sfin6enie !are4 ca 5i 3ertfa pentru pcat 5i ca 5i 3ertfa pentru )in. 1,. T*t brbatul din nea!ul pre*6esc p*ate s !n:nce din ea. 8ceasta e le-e )e5nic n nea!ul )*stru din 3ertfele D*!nului. T*t ce se )a atin-e de ea4 se )a sfin6iC. 1/. 8 -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 20. CPrin*sul lui 8ar*n 5i al fiil*r lui4 pe care;l )*r aduce ei D*!nului4 n "iua un-erii l*r4 este acesta< fin bun de -r:u4 a "ecea parte din ef4 )*r aduce 3ertf nec*ntenit@ 3u!tate din ea di!inea6a 5i 3u!tate seara. 21. S;* -teasc n ti-aie4 cu untdele!n@ s;* rupi buc6i4 cu! se rupe prin*sul de p:ine fr!:ntat cu untdele!n@ s * aduci ntru !ireas! plcut D*!nului. 22. 8ceasta s;* s):r5easc pre*tul4 care se )a !irui n l*cul lui 8ar*n4 din fiii lui@ acesta este a5e"!:nt )e5nic. Prin*sul acesta s;l ard t*t. 2 . Frice prin*s de p:ine din partea pre*tului s se ard t*t 5i s nu se !n:nce ni!ic din elC. 2$. 9i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 2&. CSpune lui 8ar*n 5i fiil*r lui 5i le "i< R:nduiala 3ertfei pentru pcat este aceasta< 3ertfa pentru pcat s se 3un-'ie naintea D*!nului4 n l*cul unde se 3un-'ie 5i cea pentru arderea de t*t. 8ceasta este sfin6enie !are. 2(. Pre*tul cel ce s):r5e5te 3ertfa cea pentru pcat s;* !n:nce4 dar s;* !n:nce n l*cul cel sf:nt4 n curtea c*rtului adunrii. 2+. T*t ce se )a atin-e de carnea ei se )a sfin6i@ 5i de se )a str*pi cu s:n-ele ei 'aina4 'aina str*pit s se spele n l*cul cel sf:nt. 2,. Fala de lut4 n care s;a fiert ea4 s se spar-@ iar dac ea s;a fiert n )as de ara!4 acesta s se cure6e 5i s se spele cu ap. 2/. T*6i cei de parte brbteasc din nea!ul pre*6esc p*t s !n:nce din ea. 8ceasta este !are sfin6enie naintea D*!nului. 0. Dar *rice 3ertf pentru pcat din al crei s:n-e s;a dus n c*rtul adunrii pentru facerea cur6irii n l*cul cel sf:nt4 s nu se !n:nce4 ci s se ard n f*cC. Le:0 ca8itolul 30 Fertfe de is89ire0 1. CIat 5i r:nduiala 3ertfei pentru )in< 8ceasta este sfin6enie !are. 2. Gertfa pentru )in s se 3un-'ie n l*cul unde se 3un-'ie 3ertfa arderii de t*t 5i cu s:n-ele ei s se str*peasc 3ertfelnicul de 3ur !pre3ur. . Cel ce * aduce s *sebeasc din ea t*at -rsi!ea4 c*ada 5i -rsi!ea de pe !runtaie4 $. 8!:nd*i rrunc'ii4 -rsi!ea cea de pe ei 5i seul de pe ficat< t*ate acestea s le *sebeasc !preun cu cei d*i rrunc'i. &. 8cestea s le ard pre*tul pe 3ertfelnic4 ca 3ertf D*!nului. 8ceasta este 3ertf pentru )in. +0

(. T*6i cei de parte brbteasc din nea!ul pre*6esc s !n:nce din ea4 dar s;* !n:nce n l*cul cel sf:nt4 c aceasta este sfin6enie !are. +. La 3ertfa pentru )in4 ca 5i la 3ertfa pentru pcat4 este aceea5i r:nduial@ ele sunt partea pre*tului4 care s):r5e5te cur6irea cu a3ut*rul l*r. ,. C:nd pre*tul )a aduce 3ertfa arderii de t*t a cui)a4 pielea 3ertfei aduse )a fi a pre*tului. /. T*t prin*sul de p:ine c*pt n cupt*r 5i t*t prin*sul de p:ine -tit n *al sau n ti-aie )a fi al pre*tului4 care;l s):r5e5te. 10. Frice dar de p:ine4 fr!:ntat cu untdele!n sau uscat4 )a fi al tutur*r fiil*r lui 8ar*n de*p*tri). 11. Iar r:nduiala 3ertfei de !pcare4 care se aduce D*!nului4 este aceasta< 12. Dac se )a aduce ca 3ertf de !ul6u!ire4 atunci s se aduc p:ini fr!:ntate cu untdele!n4 turte ned*spite4 unse cu untdele!n4 fin de -r:u4 fr!:ntat cu untdele!n@ 1 . Pe l:n- p:inile ned*spite s se !ai aduc dar la 3ertfa de !ul6u!ire 5i p:ine d*spit. 1$. Unul din t*ate aceste daruri ale sale s;l aduc D*!nului dar ridicat@ acesta )a fi al pre*tului4 care str*pe5te cu s:n-ele 3ertfei de !:ntuire. 1&. 9i carnea 3ertfei de !:ntuire4 ca dar de !ul6u!ire4 )a fi t*t a lui4 ns s se !n:nce n "iua aducerii ei 5i s nu r!:n din ea ni!ic pe a d*ua "i. 1(. Dac ns 3ertfa ce se aduce este din f-duin6 sau de bun)*ie4 3ertfa lui s se !n:nce n "iua aducerii 5i ceea ce )a r!:ne se p*ate !:nca a d*ua "i. 1+. Iar ceea ce )a !ai r!:ne din carnea 3ertfei pe a treia "i s se ard cu f*c. 1,. Dac ns carnea 3ertfei acesteia * )a !:nca cine)a a treia "i4 3ertfa aceasta nu )a fi pri!it 5i nu i se )a 6ine n sea!4 c este ntinare 5i cel ce * )a !:nca )a a)ea asupra sa pcat. 1/. Carnea care a f*st atins de ce)a necurat s nu se !n:nce4 ci s se ard cu f*c@ iar carnea curat s se !n:nce t*t de cel curat. 20. Dac ns )reun *!4 n stare de necur6ie4 )a !:nca din carnea 3ertfei de !:ntuire4 adus D*!nului4 acel suflet se )a st:rpi din p*p*rul su. 21.Dac )reun *!4 care s;a atins de ce)a necurat4 de necur6enie *!eneasc4 sau de d*bit*c necurat4 sau de )re* t:r:t*are necurat4 )a !:nca din carnea 3ertfei de i"b)ire4 adus D*!nului4 *!ul acela se )a st:rpi din p*p*rul suC. 22. 9i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 2 . CErie5te fiil*r lui Israel 5i le "i< Nici un fel de -rsi!e4 nici de b*u4 nici de *aie4 nici de 6ap s nu !:nca6i. 2$. Ersi!ea de !*rtciune 5i -rsi!ea d*bit*cului sf:5iat de fiar s se ntrebuin6e"e la *rice lucru4 iar de !:ncat s nu se !n:nce. 2&. T*t cel ce )a !:nca -rsi!ea d*bit*cului4 care se aduce 3ertf !istuit cu f*c D*!nului4 acela s se st:rpeasc din p*p*rul su. 2(. Nici un fel de s:n-e s nu !:nca6i n t*ate cet6ile )*astre4 nici de psri4 nici de d*bit*ace. 2+. T*t cel ce )a !:nca s:n-e4 acela se )a st:rpi din p*p*rul suC. 2,. 9i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 2/. CErie5te fiil*r lui Israel 5i le "i< Cel ce 5i nf6i5ea" D*!nului 3ertfa sa de !:ntuire4 acela din 3ertfa sa de !:ntuire s aduc * parte prin*s D*!nului4 0. 9i anu!e< S aduc D*!nului 3ertf cu !:inile sale< -rsi!ea de pe pieptul 3ertfei 5i seul de pe ficat@ s aduc le-n:nd pieptul 3ertfei naintea D*!nului. 1. Ersi!ea s;* ard pre*tul pe 3ertfelnic4 iar pieptul )a fi al lui 8ar*n 5i al fiil*r lui. 2. 9i spata dreapt din 3ertfele de i"b)ire ce aduce6i s * da6i pre*tului. . Spata dreapt )a fi partea aceluia din fiii lui 8ar*n4 care )a aduce pe 3ertfelnic s:n-ele 5i -rsi!ea 3ertfei de i"b)ire@ $. Cci =u )*i lua de la fiii lui Israel4 din 3ertfele l*r de i"b)ire4 pieptul le-nat 5i spata dreapt 5i le )*i da lui 8ar*n pre*tul 5i fiil*r lui ca )enit )e5nic de la fiii lui Israel. &. 8cestea sunt partea lui 8ar*n 5i partea fiil*r lui din 3ertfele D*!nului4 pe care * )*r pri!i din "iua c:nd se )*r nf6i5a ei naintea D*!nului4 ca s slu3easc4 +1

(. 9i pe care a p*runcit D*!nul s li se dea de ctre fiii lui Israel din "iua un-erii l*r. 8ceasta este '*tr:re )e5nic n nea!ul l*rC. +. 8ceasta este r:nduiala arderii de t*t4 a darului de p:ine4 a 3ertfei pentru pcat4 a 3ertfei pentru )in4 a 3ertfei afier*sirii 5i a 3ertfei de !:ntuire4 ,. Cu! a dat;* D*!nul lui 1*ise pe 1untele Sinai4 c:nd a p*runcit fiil*r lui Israel4 n pustiul Sinai4 s;5i aduc prin*asele l*r D*!nului. porunci cu privire la mncri4 Le:011,17450 1. 2n )re!ea aceea a -rit D*!nul cu 1*ise 5i cu 8ar*n 5i a "is< 2. CEri6i fiil*r lui Israel 5i le "ice6i< Iat ani!alele pe care le pute6i !:nca din t*ate d*bit*acele de pe p!:nt< . Frice ani!al cu c*pita despicat4 care are c*pita despr6it n d*u 5i 5i ru!e- !:ncarea4 l pute6i !:nca. $. Dar 5i din cele ce;5i ru!e- !:ncarea4 sau 5i au c*pita despicat sau !pr6it n d*u4 nu )e6i !:nca pe acestea< c!ila4 pentru c aceasta;5i ru!e- !:ncarea4 dar c*pita n;* are despicat@ aceasta e necurat pentru )*i. &. Iepurele de cas 5i ru!e- !:ncarea4 dar laba n;* are despicat@ acesta este necurat pentru )*i. (. Iepurele de c:!p 5i ru!e- !:ncarea4 dar laba n;* are despicat@ acesta este necurat pentru )*i. +. P*rcul are c*pita despicat 5i despr6it n d*u4 dar nu ru!e-@ acesta este necurat pentru )*i. ,. Din carnea acest*ra s nu !:nca6i 5i de st:r)urile l*r s nu ) atin-e6i4 c acestea sunt necurate pentru )*i. /. Din t*ate )ie6uit*arele4 care sunt n ap4 )e6i !:nca pe acestea< t*ate c:te sunt n ape@ n !ri4 n r:uri 5i n bl6i4 5i au aripi 5i s*l"i4 pe acelea s le !:nca6i. 10. Iar t*ate c:te sunt n ape4 n !ri4 n r:uri4 5i n bl6i4 t*ate cele ce !i5un n ape4 dar n;au aripi 5i s*l"i4 spurcciune sunt pentru )*i. 11. De acestea s ) n-re6*5a6i4 carnea l*r s n;* !:nca6i 5i de st:r)urile l*r s ) n-re6*5a6i. 12. T*ate )iet6ile din ape4 care n;au aripi 5i s*l"i4 sunt spurcate pentru )*i. 1 . Din psri s nu !:nca6i 5i s ) n-re6*5a6i de acestea4 c sunt spurcate< )ulturul4 "-rip6*rul 5i )ulturul de !are@ 1$. C*rbul 5i 5*i!ul cu s*iurile l*r@ 1&. T*at ci*ara cu s*iurile ei@ 1(. Stru6ul4 cucu)eaua4 r:ndunica 5i uliul cu s*iurile lui@ 1+. 7u'ure"ul4 pescarul 5i ibisul@ 1,. Lebda4 pelicanul 5i c*c*rul@ 1/. C*c*st:rcul4 b:tlanul cu s*iurile lui@ pup"a 5i liliacul. 20. T*ate insectele naripate4 care u!bl pe patru pici*are4 sunt spurcate pentru )*i. 21. Dar din t*ate insectele naripate4 care u!bl n patru pici*are4 s !:nca6i nu!ai pe acelea care au fluierele pici*arel*r de dinap*i !ai lun-i4 ca s p*at sri pe p!:nt. 22. Din acestea s !:nca6i ur!t*arele< lcusta 5i s*iurile ei4 s*la!ul 5i s*iurile lui4 'ar-*lul 5i s*iurile lui4 5i 'a-abul cu s*iurile lui. 2 . Frice alt insect naripat care are patru pici*are e spurcat pentru )*i 5i ) spurca6i de ele. 2$. T*t cel ce se )a atin-e de trupul l*r necurat )a fi p:n seara@ 2&. 9i t*t cel ce )a lua n !:ini trupul l*r s;5i spele 'aina 5i necurat )a fi p:n seara. 2(. T*t d*bit*cul cu c*pita despicat4 care n;are c*pita despr6it ad:nc sau nu;5i ru!e- !:ncarea4 este necurat pentru )*i@ t*t cel ce se )a atin-e de el necurat )a fi p:n seara. 2+. Din t*ate fiarele cu patru pici*are4 cele care calc pe labe sunt necurate pentru )*i 5i t*t cel ce se )a atin-e de st:r)ul l*r necurat )a fi p:n seara. 2,. Cel ce )a u!bla cu st:r)ul l*r s;5i spele 'aina 5i necurat )a fi p:n seara4 cci ele sunt necurate pentru )*i. +2

2/. Din d*bit*acele ce !i5un pe p!:nt4 iat care sunt necurate pentru )*i< c:rti6a4 5*arecele 5i 5*p:rla4 cu s*iurile l*r@ 0. 8riciul4 cr*c*dilul4 sala!andra4 !elcul 5i ca!ele*nul. 1. 8cestea dintre t*ate cele ce !i5un pe p!:nt sunt necurate pentru )*i. T*t cel ce se atin-e de st:r)urile l*r necurat )a fi p:n seara. 2. T*t lucrul4 pe care )a cdea )reuna din acestea4 !*art4 fie )as de le!n4 sau 'ain4 sau piele4 sau *rice fel de lucru ce se ntrebuin6ea" la ce)a4 lucrul acela necurat )a fi@ s;l pune6i n ap 5i )a fi necurat p:n seara4 iar ap*i )a fi curat. . T*t )asul de lut4 n care )a cdea )reuna din ele4 s;l spar-e6i4 iar cele din el sunt necurate. $. Frice lucru de !:ncare4 peste care Ca cdea ap din acel )as4 necurat )a fi pentru )*i 5i t*at butura de but4 din ase!enea )as4 necurat )a fi. &. T*t lucrul4 peste care )a cdea ce)a din trupul !*rt al acest*ra4 se )a spurca@ s*ba 5i c!inul s le strica6i4 c necurate sunt 5i necurate )*r fi pentru )*i. (. Nu!ai i")*rul4 f:nt:na 5i adunrile de ap )*r r!:ne curate4 iar cel ce se )a atin-e de !*rtciunile din ele4 acela necurat )a fi. +. De )a cdea ce)a din trupul acest*ra pe s!:n6a de se!nat4 aceasta curat )a fi. ,. Dac ns )a cdea ce)a din trupul l*r peste s!:n64 dup ce aceasta s;a !uiat cu ap4 atunci s!:n6a necurat s fie pentru )*i. /. Iar de )a !uri )reun d*bit*c din cele ce se !n:nc 5i se )a atin-e cine)a de st:r)ul lui4 acela necurat )a fi p:n seara@ $0. Iar cel ce )a !:nca !*rtciunea lui4 s;5i spele 'ainele sale 5i necurat )a fi p:n seara@ cel ce )a duce st:r)ul lui s;5i spele 'ainele sale 5i necurat )a fi p:n seara. $1. T*at )ietatea ce se t:r5te pe p!:nt este spurcat pentru )*i@ s n;* !:nca6i. $2. T*t ce se t:r5te pe p:ntece 5i t*t ce u!bl n patru pici*are 5i cele cu pici*are !ulte dintre )iet6ile ce se t:rsc pe p!:nt4 s nu le !:nca6i4 c sunt spurcate pentru )*i. $ . S nu ) spurca6i sufletele )*astre cu )re* )ietate t:r:t*are 5i s nu ) p:n-ri6i cu ea4 ca s fi6i din pricina ei necura6i4 $$. C =u sunt D*!nul Du!ne"eul )*stru. Sfin6i6i;) 5i )e6i fi sfin6i4 c =u4 D*!nul Du!ne"eul )*stru4 sf:nt sunt@ s nu ) p:n-ri6i sufletele )*astre cu )re* )ietate din cele ce se t:rsc pe p!:nt4 $&. C =u sunt D*!nul4 Cel ce );a! sc*s din p!:ntul =-iptului4 ca s ) fiu Du!ne"eu. Deci fi6i sfin6i4 c =u4 D*!nul4 sunt sf:ntC. $(. 8ceasta este le-ea cea pentru d*bit*ace4 pentru psri4 pentru t*ate )iet6ile ce !i5un n ap 5i pentru t*ate )iet6ile ce triesc pe p!:nt4 porunci pentru cunoaterea i vindecarea bolilor de tot felul4 Le:0ca8itolul 120 CurGirea femeilor du8 na9tere0 1. 9i a -rit D*!nul lui 1*ise 5i a "is< 2. CErie5te fiil*r lui Israel 5i le "i< Dac fe!eia )a "!isli 5i )a na5te prunc de parte brbteasc4 necurat )a fi 5apte "ile4 cu! e necurat 5i n "ilele re-ulei ei. . Iar n "iua a *pta se )a tia pruncul !pre3ur. $. %e!eia s !ai 5ad trei"eci 5i trei de "ile 5i s se cur6e de s:n-ele su@ de ni!ic sf:nt s nu se atin-4 5i la l*ca5ul sf:nt s nu !ear-4 p:n se )*r !plini "ilele cur6irii ei. &. Iar de )a na5te fat4 necurat )a fi d*u spt!:ni4 ca 5i n ti!pul re-ulei ei@ ap*i s !ai stea 5ai"eci 5i 5ase de "ile pentru a se cur6i de s:n-ele su. (. Dup ce se )*r !plini "ilele cur6irii ei pentru fiu sau pentru fiic4 s aduc pre*tului la u5a c*rtului un !iel de un an ardere de t*t 5i un pui de p*ru!bel sau * turturic4 3ertf pentru pcat@ +. Pre*tul )a nf6i5a acestea naintea D*!nului 5i * )a cur6i 5i curat )a fi de cur-erea s:n-elui ei. 8ceasta e r:nduiala pentru ceea ce a nscut prunc de parte brbteasc sau de parte fe!eiasc. ,. Iar de nu;i )a da !:na s aduc un !iel4 s ia d*u turturele sau d*i pui de p*ru!bel4 unul pentru ardere de t*t 5i altul 3ertf pentru pcat4 5i * )a cur6i pre*tul 5i curat )a fiC. +

Le:0ca8itolul 1/0 Le8ra la oameni 9i 8e :e9minte 1. Erit;a D*!nul cu 1*ise 5i cu 8ar*n 5i le;a "is< 2. CDe se )a i)i la )reun *! pe pielea trupului lui )re* u!fltur4 sau bub4 sau b5ic4 sau de se )a face pe pielea trupului * ran ca de lepr4 s fie adus la 8ar*n pre*tul sau la un pre*t din fiii lui. . Pre*tul )a cerceta rana de pe pielea trupului lui 5i de )a )edea c perii de pe ran s;au fcut albi 5i c rana s;a ad:ncit n pielea trupului4 aceea este ran de lepr4 iar pre*tul dup ce l;a cercetat4 l )a declara necurat. $. Iar dac pata de pe piele4 de5i este alb4 dar nu este 5i ad:ncit n pielea lui4 5i perii de pe ea nu s;au fcut albi4 ci sunt ne-ri4 s nc'id pre*tul pe cel cu rana 5apte "ile. &. 2n "iua a 5aptea s )ad pre*tul rana< dac rana a r!as ca nainte 5i nu s;a ntins rana pe piele4 pre*tul s;l nc'id alte 5apte "ile. (. 2n "iua a 5aptea l )a cerceta pre*tul din n*u 5i dac rana )a fi slbit 5i nu se )a fi ntins rana pe piele4 pre*tul s;l declare curat. 8ceasta este * bub 5i cel ce * are s;5i spele 'ainele sale 5i )a fi curat. +. Iar dac4 dup ce *!ul s;a artat pre*tului4 din n*u buba a nceput a se ntinde pe piele4 s se arate iar pre*tului@ ,. Pre*tul4 )":nd c buba se ntinde pe piele4 l )a declara necurat4 c aceasta este lepr. /. De se )a i)i pe un *! b*ala leprei4 acela s fie adus la pre*t. 10. Pre*tul )a cerceta 5i4 dac u!fltura de pe piele )a fi alb 5i prul )a fi sc'i!bat n alb 5i dac u!fltura )a fi carne )ie4 11. 8ceea e lepr n)ec'it pe pielea trupului@ pre*tul il )a declara necurat 5i nu;l )a nc'ide4 c este necurat. 12. Dac ns lepra )a nfl*ri pe piele 5i dac )a ac*peri lepra t*at pielea b*lna)ului de la cap p:n la pici*are4 c:t p*ate s )ad pre*tul cu *c'ii4 1 . 9i dac )a )edea pre*tul c lepra a ac*perit t*at pielea trupului4 atunci )a declara pe b*lna) curat4 pentru c t*t s;a sc'i!bat n alb 5i deci este curat. 1$. Iar n "iua c:nd se )a i)i pe el carne )ie4 )a fi necurat4 1&. 9i pre*tul4 )":nd carnea )ie4 l )a declara necurat4 cci carnea cea )ie este necurat4 este lepr. 1(. Iar dac se )a sc'i!ba carnea cea )ie 5i se )a face alb4 s )in b*lna)ul la pre*t4 1+. 9i pre*tul s;l cercete"e 5i dac rana s;a sc'i!bat n alb4 atunci pre*tul s;l declare curat4 c e curat. 1,. Dac cine)a a a)ut pe pielea trupului * bub 5i s;a )indecat4 1/. 9i pe l*cul bubei s;a i)it * u!fltur alb sau * pat alb;r*5iatic4 s se arate pre*tului. 20. 9i pre*tul s;l cercete"e 5i de se )a )edea c u!fltura s;a ad:ncit n piele 5i prul de pe ea s;a sc'i!bat n alb4 pre*tul l )a declara necurat4 c aceasta e lepr 5i s;a i)it n l*cul bubei. 21. Dac ns pre*tul )a )edea c prul de pe u!fltur nu este alb 5i ea nu este ad:ncit n pielea trupului 5i e ne-rici*as4 atunci pre*tul )a nc'ide pe b*lna) pentru 5apte "ile. 22. Dac rana )a ncepe a se l6i tare pe piele4 pre*tul l )a declara necurat4 c este ran de lepr. 2 . Iar dac pata )a r!:ne pe l*c 5i nu se )a l6i4 atunci e * *prire n l*c a bubei 5i pre*tul )a declara pe b*lna) curat. 2$. Dac cine)a )a a)ea pe pielea trupului * arsur 5i pe l*cul t!duit de arsur se )a i)i * pat r*5iatic;albici*as4 2&. 9i dac pre*tul )a )edea c prul de pe acea pat s;a sc'i!bat n alb 5i c pata e ad:ncit sub piele4 aceea este lepr 5i s;a i)it pe arsur@ pre*tul )a declara pe b*lna) necurat4 cci e b*ala leprei. 2(. Dac ns pre*tul )a )edea c prul de pe pat nu este alb 5i c ea nu este ad:ncit sub piele 5i c este ne-rici*as4 pre*tul )a nc'ide pe acela pentru 5apte "ile@ 2+. 9i n "iua a 5aptea pre*tul l )a cerceta iar 5i4 dac pata s;a l6it tare pe piele4 pre*tul l )a declara necurat4 c aceea este ran de lepr. 2,. Iar dac pata st pe l*c 5i este ne-rici*as4 aceea este *brinteala arsurii 5i pre*tul )a declara pe *! curat4 c este *brinteal a arsurii. +$

2/. Dac un brbat sau * fe!eie )a a)ea * pat pe cap sau pe brbie4 0. 9i4 cercet:nd;* pre*tul4 se )a )edea c ea este ad:ncit sub piele 5i c prul de pe ea este -lbui 5i sub6ire4 pre*tul )a declara pe unul ca acela necurat4 c aceea este c'elbe4 lepr n cap4 sau lepr n barb. 1. Dac ns pre*tul4 la cercetarea petei de c'elbe4 )a )edea c ea nu este ad:ncit sub piele 5i c prul de pe ea nu este -lbui4 pre*tul )a nc'ide pe cel cu pata de c'elbe 5apte "ile@ 2. 2n "iua a 5aptea pre*tul )a cerceta pata iar 5i4 dac c'elbea nu s;a ntins 5i n;are prul de pe ea -lbui 5i nici nu s;a ad:ncit c'elbea sub piele4 . 8tunci s rad pielea4 dar l*cul cu c'elbe s nu;l rad4 5i pre*tul s nc'id pe cel cu pata a d*ua *ar pentru 5apte "ile. $. 2n "iua a 5aptea pre*tul )a cerceta din n*u c'elbea 5i4 dac c'elbea nu se )a fi ntins pe piele 5i nu se )a fi ad:ncit n piele4 pre*tul )a declara pe acela curat 5i acela s;5i spele 'ainele sale 5i )a fi curat. &. Iar dac4 dup aceast cur6ire a lui4 c'elbea )a ncepe a se l6i f*arte tare pe piele4 (. 9i dac pre*tul )a )edea c c'elbea se l6e5te pe piele4 atunci pre*tul s nu !ai caute de e prul -lbui4 c acela este necurat. +. Dac ns c'elbea st pe l*c 5i se i)e5te pe ea pr ne-ru4 atunci c'elbea a trecut4 *!ul e curat 5i pre*tul l )a declara curat. ,. Dac un brbat sau * fe!eie )a a)ea pe pielea trupului pete4 pete albe4 /. 9i dac pre*tul )a )edea c pe pielea trupului aceluia petele sunt albe;)inete4 aceea e pecin-ine care a nfl*rit pe piele 5i *!ul ce * are este curat. $0. Dac cui)a i;a c"ut prul de pe cap4 aceea e ple5u)ie 5i *!ul este curat. $1. Dac cui)a i;a c"ut prul din partea de dinainte a capului4 aceea este 3u!tate de ple5u)ie 5i *!ul e curat. $2. Iar dac pe ple5u)ia din partea de dinainte sau de dinap*i )a fi pat alb sau r*5iatic4 atunci pe ple5u)ia lui a nfl*rit lepra. $ . Pre*tul l )a cerceta 5i de )a )edea c fa6a u!flturii de pe ple5u)ia lui este alb sau r*5iatic4 se!n:nd cu lepra4 ce de *bicei se i)e5te pe pielea trupului4 $$. 8cela este *! lepr*s 5i este necurat@ pre*tul s;l declare necurat4 c pe capul lui este b*ala leprei. $&. Lepr*sul4 cel ce are aceast b*al4 s fie cu 'ainele sf:5iate4 cu capul desc*perit4 n)elit p:n la bu"e4 5i s stri-e !ereu< necuratB necuratB $(. T*t ti!pul c:t )a a)ea pe el b*ala4 s fie spurcat4 c necurat este@ 5i s triasc sin-uratic 5i afar din tabr s fie l*cuin6a lui. $+. Dac b*ala leprei )a fi pe 'ain4 fie pe 'ain de l:n4 sau pe 'ain de n4 $,. Sau pe ur"eal4 sau pe bttur de n sau de l:n4 sau pe piele sau pe )reun lucru de piele4 $/. 9i dac )a fi pat )er"uie sau r*5iatic pe 'ain sau pe piele4 pe bttur sau pe ur"eal4 sau pe )reun lucru de piele4 aceea este b*ala leprei4 5i el se )a arta pre*tului. &0. Pre*tul )a cerceta b*ala 5i )a nc'ide lucrul atins de b*al pentru 5apte "ile@ &1. 2n "iua a 5aptea )a cerceta pre*tul lucrul atins de b*al 5i dac b*ala se )a fi ntins pe 'ain4 sau pe ur"eal4 sau pe bttur4 sau pe piele4 sau pe )reun lucru de piele4 aceasta este lepr r*"t*are4 5i e necurat@ &2. 9i el s ard 'aina aceea4 sau ur"eala4 sau bttura cea de l:n sau de in4 sau *rice fel de lucru din piele4 pe care )a fi b*ala4 c aceea este lepr r*"t*are 5i s se ard cu f*c. & . Iar dac pre*tul )a )edea c b*ala nu s;a ntins pe 'ain4 sau pe ur"eal4 sau pe bttur4 sau pe *rice fel de lucru din piele4 &$. 8tunci pre*tul )a p*runci s se spele lucrul pe care s;a i)it b*ala 5i;l )a nc'ide a d*ua *ar pentru 5apte "ile. &&. Dac4 dup splarea lucrului atins4 pre*tul )a )edea c b*ala nu 5i;a sc'i!bat starea sa4 dar s;a ntins4 atunci este necurat 5i lucrul s;l ar"i n f*c4 cci lepra a r*s fa6a sau d*sul. &(. Dac ns pre*tul )a )edea c pata4 dup splarea ei4 s;a !ic5*rat4 atunci pre*tul s;* rup de la 'ain4 sau din piele4 sau din ur"eal4 sau din bttur. +&

&+. Iar dac se )a i)i iar pe 'ain4 sau pe bttur4 sau pe ur"eal4 sau pe )reun lucru de piele4 aceea este lepr nfl*rit 5i s se ard cu f*c lucrul pe care s;a i)it b*ala. &,. Dac ns 'aina4 sau ur"eala4 sau bttura4 sau lucrul de piele l )ei spla 5i se )a duce pata de pe el4 trebuie s se spele a d*ua *ar 5i )a fi curat. &/. 8ceasta este r:nduiala pentru b*ala leprei4 ce se )a i)i pe 'ain de l:n sau de n4 sau pe ur"eal4 sau pe bttur4 sau pe )reun lucru de piele4 5i cu! trebuie '*tr:t c acestea sunt curate sau necurateC. Le:0 ca8itolul 140 CurGirea le8rei0 1. 9i -rind cu 1*ise4 D*!nul a "is< 2. CIat r:nduiala pentru cel lepr*s< C:nd el se )a cur6i4 se )a duce la pre*t@ . Iar pre*tul )a ie5i afar din tabr 5i de )a )edea pre*tul c lepr*sul s;a )indecat de b*ala leprei4 $. .a p*runci pre*tul s se ia pentru cel cur6it d*u psri )ii4 curate4 le!n de cedru4 a6 r*5ie rsucit 5i is*p. &. Dup aceea pre*tul )a p*runci s se 3un-'ie una din psri deasupra unui )as de lut4 la ap cur-t*are@ (. .a lua ap*i pasrea cea )ie4 le!nul de cedru4 a6a cea r*5ie 5i is*pul 5i le )a !uie pe acestea 5i pasrea cea )ie n s:n-ele psrii 3un-'iate la ap cur-t*are@ +. .a str*pi de 5apte *ri pe cel ce se cur6 de lepr 5i )a fi curat@ ap*i )a da dru!ul psrii celei )ii n c:!p. ,. Iar cel cur6it s;5i spele 'ainele sale4 s;5i tund t*t prul su4 s se spele cu ap 5i )a fi curat. 8p*i s intre n tabr 5i s stea 5apte "ile afar din c*rtul su. /. 2n "iua a 5aptea s;5i rad t*t prul su4 capul 5i barba sa4 spr:ncenele sale4 t*t prul su s 5i;l rad4 5i s;5i spele iar5i 'ainele sale 5i trupul su s 5i;l spele cu ap 5i )a fi curat. 10. 2n "iua a *pta s ia d*i berbeci de c:te un an4 fr !etea'n 5i * *aie de un an4 fr !etea'n4 5i dintr;* ef de fin de -r:u4 !pr6it n "ece4 s ia trei pr6i pentru darul de p:ine 5i s;* a!estece cu untdele!n 5i un l*- Ipa'arJ de untdele!n@ 11. Iar pre*tul cel ce cur6e5te )a duce pe *!ul ce se cur6e5te !preun cu acestea naintea D*!nului4 la u5a c*rtului adunrii@ 12. 8c*l* )a lua pre*tul un berbec4 ce )*ie5te a aduce 3ertf pentru )in4 5i l*-ul de untdele!n 5i le )a aduce pe acestea le-n:ndu;le naintea D*!nului. 1 . Berbecul l )a 3un-'ia n l*cul acela4 unde se 3un-'ie 3ertfele pentru pcat 5i pentru arderea de t*t4 la l*c sf:nt4 c aceasta este 3ertf pentru )in 5i4 ca 5i 3ertfa pentru pcat4 este a pre*tului 5i este sfin6enie !are. 1$. 8p*i )a lua pre*tul din s:n-ele 3ertfei pentru )in 5i )a pune pre*tul pe ):rful urec'ii drepte a celui ce se cur6e5te4 pe de-etul cel !are de la !:na dreapt a lui 5i pe de-etul cel !are de la pici*rul cel drept al lui. 1&. De ase!enea )a lua pre*tul din l*-ul de untdele!n 5i )a turna n pal!a sa cea st:n-@ 1(. 25i )a !uia pre*tul de-etul !:inii sale drepte n untdele!nul cel din pal!a st:n- a sa 5i )a str*pi de 5apte *ri cu de-etul su naintea fe6ei D*!nului@ 1+. 8p*i din untdele!nul r!as n pal!a lui )a pune pre*tul pe ):rful urec'ii drepte a celui ce se cur6e5te4 pe de-etul cel !are al !:inii lui drepte 5i pe de-etul cel !are de la pici*rul cel drept al lui4 pe l*curile unde a pus 5i s:n-ele 3ertfei pentru )in@ 1,. Iar cellalt untdele!n din pal!a pre*tului l )a turna pe capul celui ce se cur6e5te 5i;l )a cur6i pre*tul pe acesta naintea D*!nului. 1/. 8stfel )a s):r5i pre*tul 3ertfa pentru pcat 5i )a cur6i pe cel ce a )enit s se cure6e de necur6enia lui@ dup aceea )a 3un-'ia 3ertfa arderii de t*t@ 20. 9i )a pune pre*tul arderea de t*t 5i darul de p:ine pe 3ertfelnic. 8stfel l )a cur6i pe el pre*tul 5i el )a fi curat. 21. Dac ns acela )a fi srac 5i nu;i )a da !:na4 s ia nu!ai un berbec pentru 3ertfa de )in le-nat pentru cur6irea sa4 a "ecea parte dintr;* ef de fin de -r:u4 a!estecat cu untdele!n pentru darul de p:ine4 un l*- de untdele!n +(

22. 9i d*u turturele sau d*i pui de p*ru!bel4 cu! i )a da !:na< unul 3ertf pentru pcat 5i altul ardere de t*t. 2 . 2i )a aduce n "iua a *pta cea pentru cur6irea sa la pre*t4 naintea D*!nului4 la u5a c*rtului adunrii. 2$. Iar pre*tul4 lu:nd berbecul de 3ertf pentru )in 5i l*-ul de untdele!n4 le )a aduce pe acestea le-n:ndu;le naintea D*!nului. 2&. 8p*i )a 3un-'ia berbecul de 3ertf pentru )in 5i )a lua pre*tul din s:n-ele 3ertfei pentru )in 5i )a pune pe ):rful urec'ii drepte a celui ce se cur64 pe de-etul cel !are de la !:na lui cea dreapt 5i pe de-etul cel !are de la pici*rul lui cel drept. 2(. 9i )a turna pre*tul untdele!n n pal!a sa cea st:n-@ 2+. 9i cu untdele!n din pal!a sa cea st:n- )a str*pi pre*tul de 5apte *ri cu de-etul !:inii sale celei drepte naintea fe6ei D*!nului@ 2,. 8p*i )a pune pre*tul untdele!n din pal!a sa cea st:n- pe !ar-inea urec'ii drepte a celui ce se cur6e5te 5i pe de-etul cel !are de la !:na lui cea dreapt 5i pe de-etul cel !arc de la pici*rul lui cel drept4 pe l*curile unde este pus 5i s:n-ele 3ertfei pentru )in@ 2/. Iar cellalt untdele!n din pal!a sa cea st:n- l )a turna pe capul celui ce se cur6e5te4 ca s;l cure6e naintea D*!nului. 0. 9i turturelele sau puii de p*ru!bel4 cu! i )a fi dat !:na celui ce se cur6e5te4 dup starea lui4 le )a aduce< 1. F pasre 3ertf pentru pcat 5i alta pentru ardere de t*t4 !preun cu darul de p:ine. 9i a5a )a cur6i pre*tul pe cel ce se cur6e5te naintea D*!nului. 2. 8ceasta este r:nduiala pentru cel b*lna) de lepr4 cruia nu;i d !:na s duc t*t ce se cere pentru cur6irea saC. . 9i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i 8ar*n 5i a "is< $. CC:nd )e6i intra n p!:ntul Canaanului4 pe care;l )*i da )*u de !*5tenire4 5i )*i aduce b*ala leprei asupra casel*r din p!:ntul !*5tenirii )*astre4 &. 8tunci cel cu casa trebuie s se duc 5i s spun pre*tului4 "ic:nd< Pe casa !ea s;a i)it4 pare;!i;se4 b*ala. (. 8tunci pre*tul )a p*runci s se -*leasc casa nainte de a intra pre*tul s cercete"e b*ala4 ca s nu se fac necurate t*ate cele din cas@ dup aceea )a )eni pre*tul s cercete"e casa. +. 9i cercet:nd el b*ala4 dac )a )edea c b*ala de pe pere6ii casei e n c'ip de -r*pi )er"ui sau r*5ietice4 ad:ncite n perete4 ,. .a ie5i din cas4 la u5a casei4 5i )a nc'ide casa pentru 5apte "ile. /. 2n "iua a 5aptea )a )eni pre*tul iar s cercete"e casa 5i de )a )edea c b*ala s;a ntins pe pere6ii casei4 $0. Pre*tul )a p*runci s se sc*at pietrele pe care este b*ala4 s se arunce afar din *ra54 la l*c necurat4 $1. Casa s se r"uiasc t*at pe dinuntru4 iar r"tura4 ce se )a r"ui4 s se arunce afar din *ra54 la l*c necurat. $2. S aduc ap*i alte pietre 5i s le pun n l*cul pietrel*r acel*ra@ s ia alt tencuial 5i casa s se tencuiasc. $ . Dac b*ala se )a i)i iar 5i )a nfl*ri pe pere6ii casei4 dup ce s;au sc*s pietrele 5i s;a r"uit 5i s;a tencuit casa4 $$. 8tunci pre*tul )a )eni iar 5i )a cerceta 5i de s;a rsp:ndit b*ala pe pere6ii casei4 aceea este lepr r*"t*are 5i casa este necurat. $&. Casa aceea s se dr:!e4 iar pietrele ei4 le!nul ei 5i t*at tencuiala s se sc*at afar din *ra54 la l*c necurat. $(. Cel ce )a intra n casa aceea4 c:t )a fi ea nc'is4 acela necurat )a fi p:n seara. $+. Cel ce )a d*r!i n casa aceea s;5i spele 'ainele sale 5i necurat )a fi p:n seara@ 5i cel ce )a !:nca n casa aceea s;5i spele 'ainele 5i necurat )a fi p:n seara. ++

$,. Dac ns pre*tul4 )enind 5i intr:nd4 )a )edea c b*ala de pe pere6ii casei nu s;a !ai ntins dup ce aceasta a f*st tencuit din n*u4 pre*tul * )a declara curat4 c b*ala a trecut. $/. Ca s cure6e casa4 )a lua deci d*u psri )ii4 curate4 le!n de cedru4 a6 r*5ie rsucit 5i is*p@ &0. .a 3un-'ia * pasre deasupra unui )as de lut4 la ap cur-t*are. &1. .a lua le!nul cel de cedru4 a6a4 is*pul 5i pasrea )ie 5i le )a !uia n s:n-ele psrii 3un-'iate 5i n apa de i")*r 5i )a str*pi casa de 5apte *ri. &2. 9i )a cur6i astfel casa cu s:n-ele psrii4 cu ap de i")*r4 cu pasrea cea )ie4 cu le!nul cel de cedru4 cu a6a r*5ie rsucit 5i cu is*p. & . Iar psrii celei )ii i )a da dru!ul din cetate n c:!p 5i se )a cur6i casa 5i curat )a fi. &$. 8ceasta este r:nduiala pentru *ricare fel de b*al a leprei 5i a c'elbei. &&. Pentru lepra de pe 'aine 5i de pe case4 &(. 9i pentru u!flturi4 pecin-ine 5i pete4 &+. Ca s se p*at afla c:nd acestea sunt necurate 5i c:nd sunt curate< aceasta este r:nduiala pentru leprC. Le:0ca8itolul 110 $nduial 8entru curGirea HrHaGilor 9i a femeilor0 1. 9i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i cu 8ar*n4 "ic:nd< 2. CEri6i fiil*r lui Israel 5i le spune6i< Dac un brbat )a a)ea cur-ere din trupul su4 pentru cur-erea lui este necurat4 . 9i le-ea necur6iei lui este aceasta< Fri de se face cur-ere din trupul lui4 *ri de este !piedicat cur-erea n trupul lui4 el este necurat. $. T*t patul4 pe care d*ar!e cel ce are cur-ere4 este necurat@ t*t lucrul4 pe care )a 5edea cel ce are cur-ere4 este necurat. &. F!ul4 care se )a atin-e de patul lui4 s;5i spele 'ainele sale4 s se spele cu ap 5i )a fi necurat p:n seara. (. Cel ce )a 5edea pe )reun lucru4 pe care a 5e"ut cel ce are cur-ere4 s;5i spele 'ainele sale4 s se spele cu ap 5i )a fi necurat p:n seara. +. Cel ce se )a atin-e de trupul celui ce are cur-ere s;5i spele 'ainele sale4 s se spele cu ap 5i necurat )a fi p:n seara. ,. Dac cel ce are cur-ere )a scuipa pe unul curat4 acesta s;5i spele 'ainele4 s se spele cu ap 5i necurat )a fi p:n seara. /. T*at 5aua4 pe care )a clri cel ce are cur-ere4 necurat )a fi p:n seara. 10. T*t cel ce se atin-e de c:te au f*st sub acela )a fi necurat p:n seara4 iar cel ce )a ridica acestea s; 5i spele 'ainele sale4 s se spele cu ap 5i necurat )a fi p:n seara. 11. 8cela4 de care se )a atin-e cel ce are cur-ere4 fr s;5i fi splat !:inile cu ap4 s;5i spele 'ainele sale4 s se spele cu ap 5i )a fi necurat p:n seara. 12. .asul de lut4 de care s;a atins cel ce are cur-ere4 s se spar- 5i t*t )asul de le!n s se spele cu ap 5i )a fi curat. 1 . Iar c:nd cel ce are cur-ere se )a cur6i de cur-erea sa s nu!ere 5apte "ile pentru cur6irea sa4 s;5i spele 'ainele sale4 s;5i spele trupul cu ap de i")*r 5i )a fi curat. 1$. 8p*i n "iua a *pta s;5i ia d*u turturele sau d*i pui de p*ru!bel4 s )in naintea fe6ei D*!nului4 la u5a c*rtului adunrii 5i s le dea pre*tului@ 1&. Iar pre*tul s aduc din ele< una 3ertf pentru pcat 5i una ardere de t*t@ 5i s;l cure6e pre*tul naintea D*!nului de cur-erea lui. 1(. Dac un *! )a a)ea din nt:!plare cur-erea se!in6ei4 acela s;5i spele cu ap t*t trupul su 5i )a fi necurat p:n seara. 1+. Frice 'ain 5i *rice piele4 pe care )a cdea s!:n6a4 s se spele cu ap 5i necurat )a fi p:n seara. 1,. Dac brbatul se )a culca cu fe!eia 5i )a a)ea el cur-erea se!in6ei4 s se spele a!:nd*i cu ap 5i necura6i s fie p:n seara. 1/. De )a a)ea fe!eia cur-ere de s:n-e4 care cur-e din trupul su4 trebuie s stea 5apte "ile pentru cur6irea sa. T*t cel ce se )a atin-e de ea4 necurat )a fi p:n seara. +,

20. T*t lucrul pe care se )a culca ea n ti!pul necur6iei )a fi necurat 5i t*t lucrul pe care )a 5edea )a fi necurat. 21. T*t cel ce se )a atin-e de patul ei s;5i spele 'ainele sale4 s se spele cu ap 5i necurat )a fi p:n seara. 22. T*t cel ce se )a atin-e de )reun lucru4 pe care a 5e"ut ea4 s;5i spele 'ainele sale4 s se spele cu ap 5i necurat )a fi p:n seara. 2 . Iar de se )a atin-e cine)a de ce)a din patul ei sau de lucrul pe care a 5e"ut ea4 acela necurat )a fi p:n seara. 2$. De )a d*r!i ea cu brbatul4 necur6ia ei )a fi 5i pe el 5i necurat )a fi el 5apte "ile4 iar t*t patul4 n care )a d*r!i4 necurat )a fi. 2&. Dac fe!eii i )a cur-e s:n-e !ai !ulte "ile 5i nu n ti!pul re-ulii ei4 sau dac ea are cur-ere !ai !ult dec:t ti!pul re-ulii ei *bi5nuite4 atunci n t*t ti!pul cur-erii necur6iei ei )a fi necurat4 ca 5i n ti!pul re-ulii ei. 2(. T*t patul4 n care )a d*r!i n ti!pul cur-erii ei4 )a fi necurat4 cu! e patul 5i n ti!pul re-ulii ei4 5i t*t lucrul pe care )a 5edea ea )a fi necurat4 cu! e necurat n ti!pul re-ulii ei. 2+. T*t cel ce se )a atin-e de acel lucru )a fi necurat< s;5i spele 'ainele sale4 s;5i spele trupul cu ap 5i )a fi necurat p:n seara. 2,. Iar c:nd se )a i"b)i ea de cur-erea sa4 s se cure6e 5apte "ile 5i dup aceea )a fi curat. 2/. 2n "iua a *pta s;5i ia d*u turturele sau d*i pui de p*ru!bei 5i s;i aduc pre*tului4 la u5a c*rtului adunrii 0. Iar pre*tul )a aduce una din psri 3ertf pentru pcat 5i pe cealalt ardere de t*t@ 5i s;* cure6e pre*tul naintea D*!nului de cur-erea ei cea necurat. 1. 85a s feri6i pe fiii lui Israel de necur6enia l*r4 ca s nu !*ar ei n necur6enia l*r4 spurc:ndu;1i l*ca5ul 1eu cel din !i3l*cul )*stru. 2. 8ceasta este r:nduiala pentru cel ce are cur-ere 5i pentru cel ce i se )a nt:!pla pierderea se!in6ei4 care;l face necurat4 . 9i pentru ceea ce sufer de re-ula sa 5i pentru cei ce au cur-ere4 brbat sau fe!eie4 5i pentru brbatul ce d*ar!e cu fe!eie necuratC. porunci pentru administrarea bunurilor, Le:0 ca8itolul 210 !nul EuHileu0 1. Erit;a D*!nul cu 1*ise pe 1untele Sinai 5i a "is< 2. C.*rbe5te fiil*r lui Israel 5i le spune< Dup ce )eri intra n p!:ntul pe care l )*i da )*u4 s se *di'neasc p!:ntul@ s fie * *di'n n cinstea D*!nului. . 9ase ani s se!eni *-*rul tu4 5ase ani s lucre"i )ia ta 5i s aduni r*adele l*r@ $. Iar anul al 5aptelea s fie an de *di'n a p!:ntului4 *di'na D*!nului@ *-*rul tu s nu;l se!eni 5i )ia ta s n;* tai n anul acela. &. Ceea ce )a cre5te de la sine pe *-*rul tu s nu seceri 5i stru-urii de pe )i6ele tale netiate s nu;i cule-i4 ca s fie acest an de *di'n pentru p!:nt. (. 9i aceste r*ade )*r fi n ti!pul *di'nei p!:ntului 'ran pentru tine4 pentru r*bul tu 5i pentru r*aba ta4 pentru si!bria5ul tu 5i pentru strinul tu care s;a a5e"at la tine@ +. Pentru d*bit*cul tu 5i pentru fiarele cele de pe p!:ntul tu4 s fie de 'ran t*ate r*adele lui. ,. S nu!eri ap*i 5apte ani de *di'n4 adic de 5apte *ri c:te 5apte ani4 ca s ai n cei de 5apte *ri c:te 5apte ani4 patru"eci 5i n*u de ani. /. 9i s tr:!bi6e"i cu tr:!bi6a n luna a 5aptea4 n "iua a "ecea a lunii@ n "iua cur6irii s tr:!bi6e"i cu tr:!bi6a n t*at 6ara )*astr. 10. S sfin6i6i anul al cinci"ecilea 5i s se )esteasc sl*b*"enie pe p!:ntul )*stru pentru t*6i l*cuit*rii lui. S ) fie acesta an de sl*b*"enie4 ca s se nt*arc fiecare la !*5ia sa@ fiecare s se nt*arc la *-*rul su. +/

11. 8nul al cinci"ecilea s ) fie an de sl*b*"enie< s nu se!na6i4 nici s secera6i ceea ce )a cre5te de la sine pe p!:nt4 5i s nu cule-e6i p*a!a de pe )i6ele netiate4 12. C acesta e 3ubileu@ sf:nt s fie pentru )*i@ r*adele de pe *-*r s le !:nca6i. 1 . 2n anul 3ubileu s se nt*arc fiecare la !*5ia sa. 1$. De )ei )inde ce)a apr*apelui tu sau de )ei cu!pra ce)a de la apr*apele tu4 s nu n5ele ni!eni pe apr*apele su. 1&. Dup nu!rul anil*r trecu6i de la cel din ur! 3ubileu s cu!peri de la apr*apele tu4 5i dup nu!rul anil*r de cules s;6i ):nd el. 1(. Dac au r!as ani !ai !ul6i p:n la 3ubileu4 sp*re5te pre6ul4 iar dac au r!as pu6ini ani4 !ic5*rea" pre6ul4 cci un anu!it nu!r de seceri5uri 6i )inde el. 1+. S nu n5ele ni!eni pe apr*apele su@ te!e;te de D*!nul Du!ne"eul tu@ =u sunt D*!nul Du!ne"eul )*stru. 1,. %ace6i p*runcile 1ele 5i t*ate '*tr:rile 1ele@ face6i 5i p"i6i t*ate acestea 5i )e6i l*cui lini5ti6i pe p!:nt. 1/. P!:ntul 5i )a da r*dul su4 )e6i !:nca p:n la sa6 5i )e6i tri lini5ti6i pe el. 20. Iar de )e6i "ice< Dar ce s !:nc! n anul al 5aptelea4 c:nd nici nu )*! se!na4 nici nu )*! aduna r*adele n*astre? 21. . )*i tri!ite binecu):ntarea 1ea n anul al 5aselea 5i )a aduce r*adele sale pentru trei ani. 22. 9i )e6i se!na n anul al *ptulea4 dar de !:ncat )e6i !:nca r*adele cele )ec'i p:n la al n*ulea an< p:n se )*r c*ace r*adele anului al *ptulea )e6i !:nca din cele )ec'i din anii trecu6i. 2 . P!:ntul s nu;l )inde6i de )eci4 c p!:ntul este al 1eu@ iar )*i sunte6i strini 5i )enetici naintea 1ea. 2$. 2n t*ate pr6ile stp:nirii )*astre s n-dui6i rscu!prarea p!:ntului. 2&. Dac fratele tu4 care e cu tine4 )a srci 5i )a )inde din !*5tenirea sa4 s )in ruda sa de apr*ape 5i s cu!pere ceea ce )inde fratele su. 2(. Dac ns nu )a a)ea cine)a rudenie4 ci i )a da lui !:na 5i )a -si c:t i trebuie pentru rscu!prare4 2+. 8tunci s nu!ere anii ):n"rii sale4 5i ce trece s nt*arc aceluia4 cruia i;a ):ndut4 5i se )a nt*arce la !*5ia sa. 2,. Iar dac nu )a -si !:na lui cit i trebuie s nt*arc aceluia4 atunci p!:ntul ):ndut de el )a r!:ne n !:inile cu!prt*rului p:n la anul 3ubileu4 5i n anul 3ubileu cu!prt*rul )a ie5i 5i ):n"t*rul )a intra n stp:nirea sa. 2/. De )a )inde cine)a cas de l*cuit n *ra5 n-rdit cu "id4 p*ate s;* rscu!pere p:n ntr;un an de la ):n"area ei< ti!p de un an p*ate s;* rscu!pere. 0. Iar de nu se )a rscu!pra p:n la !plinirea unui an ntre-4 casa cea din *ra5 n-rdit cu "id )a r!:ne pentru t*tdeauna aceluia care a cu!prat;* 5i ur!a5il*r lui4 5i n anul 3ubileu nu )a trece de la el. 1. Iar casele din sate4 care n;au !pre3ur "id4 s se s*c*teasc de*p*tri) cu p!:ntul< ele se p*t rscu!pra *ric:nd 5i n anul 3ubileu trec la f*stul l*r stp:n. 2. C:t pentru *ra5ele le)i6il*r 5i casele din *ra5ele stp:nirii l*r4 le)i6ii le )*r putea rscu!pra de;a pururi. . Iar dac cine)a din le)i6i nu )a face rscu!prarea4 atunci casa ):ndut din *ra5ele stp:nirii l*r se nt*arce n anul 3ubileu4 cci casele din *ra5ele le)i6il*r sunt stp:nirea l*r ntre fiii lui Israel. $. Nici *-*arele di!pre3urul *ra5el*r l*r nu se p*t )inde4 pentru c acestea sunt !*5tenirea l*r )e5nic. &. Dac fratele tu )a srci 5i )a a3un-e la str:!t*rare naintea ta4 a3ut;l4 fie strin4 fie b5tina54 ca s triasc cu tine. (. S nu iei de la el d*b:nd 5i sp*r4 ci s te te!i de Du!ne"eul tu4 ca s triasc fratele tu cu tine. =u sunt D*!nul. +. 8r-intul tu s nu 6i;l dai lui cu ca!t 5i p:inea ta s nu i;* dai ca s;* iei cu sp*r. ,0

,. =u sunt D*!nul Du!ne"eul )*stru4 Cel ce );a! sc*s din p!:ntul =-iptului4 ca s ) dau p!:ntul Canaanului 5i ca s fiu Du!ne"eul )*stru. /. C:nd i )a srci fratele 5i;i se )a )inde 6ie4 s nu;l pui la !unc de r*b4 $0. Ci s fie el la tine ca si!bria5 sau strin4 5i s;6i lucre"e p:n la anul 3ubileu@ $1. Iar atunci s se duc de la tine4 5i el 5i c*piii lui !preun cu el4 s se nt*arc n nea!ul su 5i s intre iar5i n stp:nirea prin6il*r si. $2. Pentru c ei sunt r*bii 1ei4 pe care =u i;a! sc*s din p!:ntul =-iptului@ $ . S nu;i )in"i4 cu! se ):nd r*bii4 s nu;i stp:ne5ti cu cru"i!e 5i s te te!i de Du!ne"eul tu. $$. Iar ca s;ti ai r*bul tu 5i r*aba ta4 s;ti cu!peri r*b 5i r*ab de la nea!urile di!pre3urul )*stru. $&. Pute6i s ) cu!pra6i 5i din c*piii strinil*r4 care s;au a5e"at la )*i4 5i din nea!ul l*r4 care este la )*i 5i care s;a nscut n p!:ntul )*stru@ p*t s fie a)erea )*astr. $(. Pute6i s;i da6i !*5tenire fiil*r )*5tri dup )*i4 ca *rice a)ere4 )e5nic s;i stp:ni6i4 ca pe r*bi. Iar asupra fra6il*r )*5tri din fiii lui Israel 5i unul asupra altuia4 s nu d*!ni6i cu cru"i!e. $+. Dac strinul sau )eneticul tu s;a !b*-6it pe l:n- tine4 iar fratele tu a srcit l:n- tine 5i s;a ):ndut )eneticului4 care s;a a5e"at la tine4 sau unui ur!a5 din nea!ul )eneticului4 $,. 8tunci4 dup ):n"are4 se )a putea rscu!pra@ care)a din fra6ii lui )a putea s;l rscu!pere< $/. Sau unc'iul lui4 sau fiul unc'iului )a putea s;l rscu!pere4 sau care)a din nea!ul lui4 din se!in6ia lui s;l rscu!pere@ sau de )a a)ea ndestulare4 s se rscu!pere sin-ur. &0. 9i acela s se rfuiasc cu cel ce l;a cu!prat4 de la anul c:nd s;a ):ndut el p:n la anul 3ubileu4 5i ar-intul pentru care s;a ):ndut s i;l nt*arc dup nu!rul anil*r@ s*c*tindu;i ca slu3i6i de un si!bria5 )re!elnic la el. &1. 9i dac r!:n nc !ul6i ani4 el )a plti rscu!prarea p*tri)it anil*r acest*ra4 dup pre6ul cu care a f*st cu!prat. &2. Iar dac r!:n pu6ini ani p:n la anul 3ubileu4 s;i nu!ere 5i s plteasc4 pentru rscu!prarea sa4 dup nu!rul anil*r. & . =l s fie la d:nsul cu anul4 ca si!bria5ul4 5i acela s nu;l stp:neasc cu aspri!e naintea *c'il*r ti. &$. Iar dac el nu se )a rscu!pra n c'ipul acesta4 atunci n anul 3ubileu )a ie5i el nsu5i4 5i !preun cu el4 5i c*piii lui4 &&. Pentru c fiii lui Israel sunt r*bii 1ei@ r*bii 1ei sunt ei4 c =u i;a! sc*s din p!:ntul =-iptului. =u sunt D*!nul Du!ne"eul )*stru. Le:0ca8itolul 250 "inecu:ntarea 9i Hlestemul0 1. S nu ) face6i id*li4 nici c'ipuri ci*plite@ nici st:lpi s nu ) ridica6i@ nici pietre cu c'ipuri ci*plite cu dalta s nu ) a5e"a6i n p!:ntul )*stru4 ca s ) nc'ina6i la ele4 c =u sunt D*!nul Du!ne"eul )*stru. 2. Dilele de *di'n ale 1ele s le p"i6i 5i l*ca5ul 1eu cel sf:nt s;l cinsti6i4 c =u sunt D*!nul. . De )e6i u!bla dup le-ile 1ele 5i de )e6i p"i 5i plini p*runcile 1ele4 $. . )*i da pl*aie la ti!p4 p!:ntul 5i p*!ii 5i )*r da r*adele l*r. &. Treieratul )*stru )a a3un-e p:n la culesul )iil*r4 culesul )iil*r )a a3un-e p:n la se!nat@ )e6i !:nca p:inea )*astr cu !ul6u!ire 5i )e6i tri n p!:ntul )*stru fr pri!e3die. (. .*i tri!ite pace pe p!:ntul )*stru 5i ni!eni nu ) )a tulbura@ )*i -*ni fiarele slbatice 5i sabia nu )a trece prin p!:ntul )*stru. +. .e6i alun-a pe )r3!a5ii )*5tri 5i )*r cdea uci5i naintea )*astr. ,. Cinci din )*i )*r birui * sut 5i * sut din )*i )*r -*ni "ece !ii 5i )*r cdea )r3!a5ii )*5tri de sabie naintea )*astr. /. Cuta;)*i spre )*i 5i ) )*i binecu):nta@ )e6i a)ea c*pii4 ) )*i n!ul6i 5i )*i fi stat*rnic n le-!:ntul 1eu cu )*i. 10. .e6i !:nca r*adele )ec'i din anii trecu6i 5i )e6i da la * parte pe cele )ec'i pentru a face l*c cel*r n*i. 11. .*i a5e"a l*ca5ul 1eu n !i3l*cul )*stru 5i sufletul 1eu nu se )a sc:rbi de )*i. ,1

12. .*i u!bla printre )*i4 )*i fi Du!ne"eul )*stru 5i )*i p*p*rul 1eu. 1 . =u sunt D*!nul Du!ne"eul )*stru4 Cel ce );a! sc*s din p!:ntul =-iptului4 ca s nu !ai fi6i r*bi ac*l*@ a! sfr:!at 3u-ul )*stru 5i );a! p*)6uit cu fruntea ridicat. 1$. Iar de nu 1 )e6i asculta 5i de nu )eri p"i aceste p*runci ale 1ele4 1&. De )e6i dispre6ui a5e"!intele 1ele 5i de se )a sc:rbi sufletul )*stru de le-ile 1ele4 ne!plinind p*runcile 1ele4 5i clc:nd le-!:ntul 1eu4 1(. 8tunci 5i =u a! s 1 p*rt cu )*i a5a< .*i tri!ite asupra )*astr -r*a"a4 lin-*area 5i fri-urile4 de care )i se )*r sectui *c'ii 5i )i se )a ist*)i sufletul@ )e6i se!na se!in6ele n "adar 5i )r3!a5ii )*5tri le )*r !:nca. 1+. 2!i )*i nt*arce fa6a !p*tri)a )*astr 5i )e6i cdea naintea )r3!a5il*r )*5tri@ )*r d*!ni peste )*i du5!anii )*5tri 5i )e6i fu-i c:nd ni!eni nu ) )a alun-a. 1,. Dac nici dup t*ate acestea nu 1 )e6i asculta4 atunci n5eptit )*i !ri pedeapsa pentru pcatele )*astre. 1/. .*i fr:n-e ndrtnicia )*astr cea !:ndr 5i cerul )*stru l )*i face ca fierul4 iar p!:ntul )*stru ca ara!a. 20. 2n "adar ) )e6i c'eltui puterile )*astre4 c p!:ntul )*stru nu;5i )a da r*adele sale4 nici p*!ii din 6ara )*astr nu;5i )*r da p*a!ele l*r. 21. Dac 5i dup acestea )e6i u!bla !p*tri)a 1ea 5i nu )e6i )rea s 1 asculta6i4 atunci ) )*i adu-a l*)ituri n5eptit pentru pcatele )*astre@ 22. .*i tri!ite asupra )*astr fiarele c:!pului4 care ) )*r lipsi de c*pii@ )*r prpdi )itele )*astre 5i pe )*i ) )*i !pu6ina a5a4 nc:t se )*r pustii dru!urile )*astre. 2 . Dac nici dup aceasta nu ) )e6i ndrepta4 !p*tri)indu;) 1ie4 2$. 8tunci 5i =u )*i )eni cu !:nie asupra )*astr 5i ) )*i l*)i n5eptit pentru pcatele )*astre. 2&. .*i aduce asupra )*astr sabie r"bunt*are4 ca s r"bune le-!:ntul 1eu. Iar dac ) )e6i ascunde n *ra5ele )*astre4 )*i tri!ite asupra )*astr !*li! 5i )e6i fi da6i n !:inile )r3!a5ului. 2(. P:inea4 care ) 'rne5te4 * )*i lua de la )*i@ "ece fe!ei )*r c*ace p:ine pentru )*i ntr;un cupt*r 5i )*r da p:inea )*astr cu c:ntarul 5i )e6i !:nca 5i nu ) )e6i stura. 2+. Dac nici dup aceasta nu 1 )e6i asculta 5i )e6i p5i !p*tri)a 1ea4 2,. 8tunci 5i =u cu !:nie )*i )eni asupra )*astr 5i ) )*i pedepsi n5eptit pentru pcatele )*astre@ 2/. .e6i !:nca din carnea fiil*r )*5tri 5i din carnea fiicel*r )*astre. 0. Dr:!a;)*i nl6i!ile )*astre 5i )*i strica st:lpii )*5tri@ trupurile )*astre le )*i prbu5i sub dr:!turile id*lil*r )*5tri 5i se )a sc:rbi sufletul 1eu de )*i. 1. Fra5ele )*astre le )*i preface n ruine4 )*i pustii l*ca5urile )*astre cele sfinte 5i nu )*i !ir*si !ires!ele plcute ale 3ertfel*r )*astre. 2. Pustii;)*i p!:ntul )*stru a5a nc:t s se !ire de el )r3!a5ii )*5tri care se )*r a5e"a pe el@ . Iar pe )*i ) )*i risipi printre p*p*are@ n ur!a )*astr 2!i )*i ridica sabia 5i )a fi p!:ntul )*stru pustiu 5i *ra5ele )*astre dr:!ate. $. 8tunci p!:ntul se )a bucura de *di'nele sale n "ilele pustiirii lui@ c:nd )*i )e6i fi n p!:ntul )r3!a5il*r )*5tri4 atunci p!:ntul )*stru se )a *di'ni 5i se )a bucura de *di'na lui. &. 2n t*ate "ilele pustiirii lui el se )a *di'ni c:t nu s;a *di'nit n "ilele de *di'n ale )*astre4 c:nd l*cuia6i )*i n el. (. Cel*r ce )*r r!:ne dintre )*i le )*i tri!ite n ini!i frica n p!:ntul )r3!a5il*r l*r@ p:n 5i frea!tul frun"ei ce se clatin i )a pune pe fu- 5i )*r fu-i ca de sabie 5i )*r cdea c:nd ni!eni nu;i )a alun-a. +. Se )*r clca unul pe altul4 ca cei ce fu- de sabie4 c:nd ni!eni nu;i )a ur!ri 5i nu )e6i a)ea putere s ) !p*tri)i6i )r3!a5il*r )*5tri. ,. .e6i pieri printre p*p*are 5i ) )a n-'i6i p!:ntul )r3!a5il*r )*5tri. /. Iar cei ce )*r r!:ne din )*i se )*r usca pentru pcatele l*r n p!:nturile )r3!a5il*r. )*5tri4 se )*r usca 5i pentru pcatele prin6il*r l*r. $0. 8tunci 5i )*r !rturisi frdele-ile l*r 5i frdele-ile prin6il*r l*r4 cu! au s):r5it ei nele-iuiri !p*tri)a 1ea 5i au p5it !p*tri)a 1ea. ,2

$1. Pentru care 5i =u a! )enit cu !:nie asupra l*r 5i i;a! adus n p!:ntul )r3!a5il*r l*r@ atunci se )a supune ini!a l*r cea netiat !pre3ur 5i )*r suferi ei pentru nele-iuirile l*r. $2. 9i =u 2!i )*i aduce a!inte de le-!:ntul 1eu cu Iac*)4 de le-!:ntul 1eu cu Isaac4 5i de le-!:ntul 1eu cu 8)raa! 2!i )*i aduce a!inte 5i de p!:nt !i )*i aduce a!inte. $ . C:nd p!:ntul )a fi prsit de ei 5i el se )a bucura de *di'na lui4 -*lit fiind de ei4 5i ei )*r suferi pentru frdele-i 5i pentru c au nes*c*tit le-ile 1ele 5i sufletul l*r s;a sc:rbit de a5e"!:ntul 1eu@ $$. C:nd )*r fi ei n p!:ntul )r3!a5il*r4 =u nu;i )*i dispre6ui 5i nu 1 )*i sc:rbi de ei4 a5a nc:t s; i pierd 5i s stric le-!:ntul 1eu cu ei4 c =u sunt D*!nul Du!ne"eul l*r. $&. 2!i )*i a!inti de ei pentru le-!:ntul nc'eiat cu str!*5ii l*r4 pe care i;a! sc*s din p!:ntul =-iptului4 naintea *c'il*r p*p*arel*r4 ca s fiu Du!ne"eul l*r. =u sunt D*!nulC. $(. 8cestea sunt a5e"!intele4 '*tr:rile 5i le-ile pe care le;a a5e"at D*!nul ntre Sine 5i fiii lui Israel prin 1*ise4 pe 1untele Sinai. Le:0ca8itolul 230 '?duinGe 9i @eciuieli0 1. 8 -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 2. C.*rbe5te fiil*r lui Israel 5i le spune< De )a f-dui cine)a s;5i afier*seasc sufletul su D*!nului4 pre6uirea ta s fie a5a< . Pre6ul pentru un brbat4 de la d*u"eci p:n la 5ai"eci de ani4 s fie cinci"eci de sicli de ar-int4 dup siclul sf:nt. $. Iar dac este fe!eie4 pre6ul s fie trei"eci de sicli. &. De la cinci p:n la d*u"eci de ani4 pre6ul s fie pentru brbat d*u"eci de sicli4 iar pentru fe!eie "ece sicli. (. Iar de la * lun p:n la cinci ani4 pre6ul s fie pentru brbat cinci sicli de ar-int4 5i pentru fe!eie trei sicli de ar-int. +. De la 5ai"eci de ani n sus pre6ul s fie pentru brbat cincispre"ece sicli de ar-int4 5i pentru fe!eie "ece sicli. ,. Iar dac este srac 5i nu e n stare s plteasc pre6ul4 atunci s fie adus la pre*t 5i s;l pre6uiasc pre*tul@ p*tri)it cu starea celui ce 5i;a dat f-duin6a s;l pre6uiasc pre*tul. /. Dac ns )a fi un d*bit*c4 ce se aduce 3ertf D*!nului4 t*t ce se aduce D*!nului trebuie s fie sf:nt. 10. S nu sc'i!be nici bun cu ru4 nici ru cu bun@ iar de sc'i!b cine)a d*bit*c cu d*bit*c4 atunci 5i cel sc'i!bat 5i cel dat sc'i!b )a fi sf:nt. 11. Dac ar fi cu!)a un d*bit*c necurat4 care nu se aduce 3ertf D*!nului4 5i el )a fi adus la pre*t4 12. Pre*tul l )a pre6ui *ri de este bun4 *ri de este ru@ 5i cu! l )a pre6ui pre*tul4 a5a s fie. 1 . De )a )rea cine)a s;l rscu!pere4 atunci s adau-e a cincea parte la pre6. 1$. De )a afier*si cine)a casa sa D*!nului4 s;* pre6uiasc pre*tul4 de este bun sau rea4 5i cu! * )a pre6ui pre*tul4 a5a s r!:n. 1&. Dac afier*sit*rul )a )rea s rscu!pere casa sa4 s adau-e a cincea parte de ar-int la pre6ul ei 5i )a fi a lui. 1(. De )a afier*si cine)a D*!nului 6arin din !*5ia sa4 pre6uirea s se fac dup )enitul ei4 cinci"eci de sicli de ar-int pentru fiecare -*!er de *r" se!nat. 1+. De 5i )a afier*si 6arina sa c'iar din anul 3ubileu4 s fie dup pre6ul '*tr:t. 1,. Iar de 5i afier*se5te cine)a 6arina sa dup anul 3ubileu4 atunci pre*tul s s*c*teasc ar-intul dup nu!rul anil*r ce !ai r!:n p:n la anul 3ubileu 5i s scad din pre6ul ei. 1/. Dac ns )a )rea s;5i rscu!pere 6arina cel ce a afier*sit;*4 atunci el s adau-e a cincea parte de ar-int la pre6ul ei 5i s r!:n a lui. 20. Iar dac acela nu;5i )a rscu!pra 6arina 5i )a fi ):ndut altui *!4 atunci nu se !ai. p*ate rscu!pra@ 21. Harina aceea4 c:nd se )a nt*arce n anul 3ubileu4 )a fi afier*sire D*!nului4 ca 6arin 3ertf4 5i )a trece n stp:nirea pre*tului. 22. Iar dac cine)a )a afier*si D*!nului * 6arin cu!prat4 care nu este din 6arinile !*5iei lui4 ,

2 . Pre*tul s;i s*c*teasc partea de pre6 p:n la anul 3ubileu4 5i acela s;i dea pre6ul n aceea5i "i4 ca afier*sire D*!nului4 2$. 9i 6arina n anul 3ubileu )a trece iar la acela4 de la care a f*st cu!prat 5i din !*5ia cruia a f*st p!:ntul acela. 2&. T*ate pre6urile s fie fcute dup siclul sf:nt@ siclul s aib d*u"eci de -'ere. 2(. Nu!ai nt:ii nscu6i ai d*bit*acel*r4 care dup nt:ietatea na5terii sunt ai D*!nului4 s nu;i afier*seasc ni!eni< fie b*u4 fie *aie4 c sunt ai D*!nului. 2+. Iar dac este d*bit*c necurat4 s fie rscu!prat dup pre6uirea ta4 la care s se !ai adau-e a cincea parte4 5i de nu se )a rscu!pra s se ):nd dup pre6uirea ta. 2,. T*ate cele afier*site4 pe care *!ul cu 3ur!:nt le d D*!nului din ale sale4 # fie *!4 fie d*bit*c4 fie 6arin din !*5ia sa4 # nici nu se rscu!pr4 nici nu se ):nd. T*t ce este afier*sit cu 3ur!:nt este sfin6enie !are a D*!nului. 2/. Frice *! afier*sit cu 3ur!:nt nu se rscu!pr4 ci trebuie s se dea !*r6ii. 0. T*at di3!a de la p!:nt4 din r*adele p!:ntului 5i din r*adele p*!il*r este a D*!nului4 sfin6enia D*!nului. 1. 9i de )a )*i cine)a s;5i rscu!pere di3!a4 s adau-e la pre6ul ei a cincea parte. 2. T*at di3!a de la b*i 5i de la *i 5i t*t al "ecelea din c:te trec pe sub t*ia- este afier*sit D*!nului. . Nu trebuie cutat de este bun sau ru 5i nu trebuie sc'i!bat@ dar de;l )a sc'i!ba cine)a4 atunci 5i cel sc'i!bat 5i sc'i!bul )*r fi sfinte 5i nu se )*r putea rscu!praC. $. 8cestea sunt p*runcile pe care le;a p*runcit D*!nul lui 1*ise pe 1untele Sinai pentru fiii lui Israel. porunci pentru ntocmirea armatei4 #um0 ca8itolul 10 Lu8ttorii lui Israel0 1. 2n "iua nt:i a lunii a d*ua din anul al d*ilea dup ie5irea Israeli6il*r din p!:ntul =-iptului4 a -rit D*!nul cu 1*ise n c*rtul adunrii4 n pustiul Sinai4 5i a "is< 2. CNu!ra6i t*at *b5tea fiil*r lui Israel dup se!in6iile l*r4 dup fa!iliile l*r 5i dup nu!ele l*r4 *! cu *!. . T*t brbatul de la d*u"eci de ani n sus4 t*t cel ce p*ate ie5i la *aste n Israel4 s se nu!ere de tine 5i de 8ar*n 5i s se r:nduiasc n tabra lui. $. Dar cu )*i s !ai fie din fiecare se!in6ie c:te un *!4 care e cel !ai de sea! n nea!ul su. &. Iat nu!ele brba6il*r care )*r fi cu )*i< din Ruben< =li6ur4 fiul lui 9edeur@ (. Din Si!e*n< 9elu!iel4 fiul lui Huri5adai@ +. Din Iuda< Naas*n4 fiul lui 8!inadab@ ,. Din Isa'ar< Natanael4 fiul lui Huar@ /. Din Dabul*n< =liab4 fiul lui 7el*n@ 10. Din fiii lui I*sif< =li5a!a4 fiul lui 8!i'ud4 din =frai!@ 5i Ea!aliel4 fiul lui Peda6ur4 din 1anase@ 11. Din .enia!in< 8bidan4 fiul lui E'ede*n@ 12. Din Dan< 8'ie"er4 fiul lui 8!i5adai@ 1 . Din 85er< Pa-'iel4 fiul lui Fcran@ 1$. Din Ead< =liasaf4 fiul lui Ra-uel@ 1&. Din Neftali< 8'ira4 fiul lui =nan. 1(. 8ce5tia sunt brba6ii ale5i ai *b5tii4 capii se!in6iil*r prin6il*r l*r4 cpeteniile peste !ii n IsraelC. 1+. Lu:nd deci 1*ise 5i 8ar*n pe brba6ii ace5tia4 care au f*st nu!i6i pe nu!ele l*r4 1,. 8u adunat t*at *b5tea n "iua nt:i a lunii a d*ua din anul al d*ilea 5i au nscris4 dup spi6ele nea!ului l*r4 pe t*6i brba6ii de la d*u"eci de ani n sus pe se!in6ii4 pe fa!ilii 5i pe nu!ele l*r4 *! cu *!. 1/. Nu!rt*area aceasta a fcut;* 1*ise n pustiul Sinai4 cu! i p*runcise D*!nul. 20. %iii lui Ruben4 nt:iul nscut al lui Israel4 dup se!in6ia l*r4 dup nea!urile l*r4 dup fa!iliile l*r4 dup nu!ele l*r4 t*6i brba6ii *! cu *!4 de la d*u"eci de ani n sus4 t*6i cei buni de *aste4 ,$

21. S;au nu!rat n se!in6ia lui Ruben patru"eci 5i 5ase de !ii cinci sute. 22. %iii lui Si!e*n4 dup se!in6ia l*r4 dup nea!urile l*r4 dup fa!iliile l*r4 dup nu!ele l*r4 t*6i brba6ii *! cu *!4 de la d*u"eci de ani n sus4 t*6i cei buni de *aste4 2 . S;au nu!rat n se!in6ia lui Si!e*n cinci"eci 5i n*u de !ii trei sute. 2$. %iii lui Ead4 dup se!in6ia l*r4 dup nea!urile l*r4 dup fa!iliile l*r4 dup nu!ele l*r4 t*6i brba6ii *! cu *!4 de la d*u"eci de ani n sus4 t*6i cei buni de *aste4 2&. S;au nu!rat n se!in6ia lui Ead patru"eci 5i cinci de !ii 5ase sute cinci"eci. 2(. %iii lui Iuda4 dup se!in6ia l*r4 dup nea!urile l*r4 dup fa!iliile l*r4 dup nu!ele l*r4 t*6i brba6ii *! cu *!4 de la d*u"eci de ani n sus4 t*6i cei buni de *aste4 2+. S;au nu!rat n se!in6ia lui Iuda 5apte"eci 5i patru de !ii 5ase sute. 2,. %iii lui Isa'ar4 dup se!in6ia l*r4 dup nea!urile l*r4 dup fa!iliile l*r4 dup nu!ele l*r4 t*6i brba6ii *! cu *!4 de ia d*u"eci de ani n sus4 t*6i cei buni de *aste4 2/. S;au nu!rat n se!in6ia lui Isa'ar cinci"eci 5i patru de !ii patru sute. 0. %iii lui Dabul*n4 dup se!in6iile l*r4 dup nea!urile l*r4 dup fa!iliile l*r4 dup nu!ele l*r4 t*6i brba6ii *! cu *!4 de la d*u"eci de ani n sus4 t*6i cei buni de *aste4 1. S;au nu!rat n se!in6ia lui Dabul*n cinci"eci 5i 5apte de !ii patru sute. 2. %iii lui I*sif< fiii lui =frai!4 dup se!in6ia l*r4 dup nea!urile l*r4 dup fa!iliile l*r4 dup nu!ele l*r4 t*6i brba6ii *! cu *!4 de la d*u"eci de ani n sus4 t*6i cei buni de *aste4 . S;au nu!rat n se!in6ia lui =frai! patru"eci de !ii cinci sute. $. %iii lui 1anase4 dup se!in6ia l*r4 dup nea!urile l*r4 dup fa!iliile l*r4 dup nu!ele l*r4 t*6i brba6ii *! cu *!4 de la d*u"eci de ani n sus4 t*6i cei buni de *aste4 &. S;au nu!rat n se!in6ia lui 1anase trei"eci 5i d*u de !ii d*u sute. (. %iii lui .enia!in4 dup se!in6ia l*r4 dup nea!urile l*r4 dup fa!iliile l*r4 dup nu!ele l*r4 t*6i brba6ii *! cu *!4 de la d*u"eci de ani n sus4 t*6i cei buni de *aste4 +. S;au nu!rat n se!in6ia lui .enia!in trei"eci 5i cinci de !ii patru sute. ,. %iii lui Dan4 dup se!in6ia l*r4 dup nea!urile l*r4 dup fa!iliile l*r4 dup nu!ele l*r4 t*6i brba6ii *! cu *!4 de la d*u"eci de ani n sus4 t*6i cei buni de *aste4 /. S;au nu!rat n se!in6ia lui Dan4 5ai"eci 5i d*u de !ii 5apte sute. $0. %iii lui 85er4 dup se!in6ia l*r4 dup nea!urile l*r4 dup fa!iliile l*r4 dup nu!ele l*r4 t*6i brba6ii *! cu *!4 de la d*u"eci de ani n sus4 t*6i cei buni de *aste4 $1. S;au nu!rat n se!in6ia lui 85er patru"eci 5i una de !ii cinci sute. $2. %iii lui Neftali4 dup se!in6ia l*r4 dup nea!urile l*r4 dup fa!iliile l*r4 dup nu!ele l*r4 t*6i brba6ii *! cu *!4 de la d*u"eci de ani n sus4 t*6i cei buni de *aste4 $ . S;au nu!rat n se!in6ia lui Neftali cinci"eci 5i trei de !ii patru sute. $$. 8ce5tia sunt cei care au intrat la nu!rt*area fcut de 1*ise 5i 8ar*n 5i de cei d*ispre"ece brba6i4 cpeteniile lui Israel4 c:te un brbat de fiecare se!in6ie4 dup nea!ul str!*5esc. $&. Deci t*6i fiii lui Israel de la d*u"eci de ani n sus4 buni de *aste4 care au intrat la nu!rt*are4 dup fa!iliile l*r4 $(. 8u f*st 5ase sute trei !ii cinci sute cinci"eci. $+. Iar le)i6ii4 dup se!in6ia prin6il*r l*r4 n;au f*st nu!ra6i ntre ei. $,. 9i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< $/. C.e"i ca se!in6ia lui Le)i s n;* ba-i la nu!rt*are 5i s nu;i nu!eri pe fiii lui Le)i cu fiii lui Israel@ &0. Ci r:nduie5te pe le)i6i la c*rtul adunrii 5i le ncredin6ea" t*ate lucrurile lui 5i t*ate c:te sunt n el. =i s p*arte c*rtul 5i t*ate lucrurile lui4 s slu3easc n el 5i s 5i a5e"e tabra !pre3urul lui. &1. C:nd )a fi s plece c*rtul4 le)i6ii s;l str:n-4 5i c:nd )a fi s se *preasc4 le)i6ii s;l a5e"e@ iar de se )a apr*pia unul strin4 s fie *!*r:t. &2. %iii lui Israel s p*p*seasc fiecare n tabra sa 5i fiecare sub stea-ul su 5i n cetele l*r. & . Iar le)i6ii s;5i a5e"e tabra apr*ape4 !pre3urul c*rtului adunrii4 ca s nu )in !:nia asupra *b5tii fiil*r lui Israel@ 5i s str3uiasc le)i6ii la c*rtul adunriiC. &$. 9i au fcut fiii lui Israel t*ate c:te p*runcise D*!nul lui 1*ise 5i 8ar*n@ a5a au fcut. ,&

#um0ca8itolul 20 TaHra 8o8orului lui Israel0 1. 8tunci a -rit D*!nul cu 1*ise 5i cu 8ar*n 5i a "is< 2. C%iii lui Israel s p*p*seasc fiecare l:n- stea-ul su4 n prea3!a se!nel*r fa!iliei sale4 5i s;5i a5e"e taberele naintea c*rtului !rturiei 5i !pre3urul lui. . 2nt:i4 spre rsrit4 s p*p*seasc stea-ul taberei lui Iuda4 cu cetele sale4 cu Naas*n4 fiul lui 8!inadab4 cpetenia fiil*r lui Iuda4 $. 9i cu *5tenii si n nu!r de 5apte"eci 5i patru de !ii 5ase sute. &. 8lturi s p*p*seasc se!in6ia lui Isa'ar4 cu Natanael4 fiul lui Huar4 cpetenia fiil*r lui Isa'ar4 (. 9i cu *5tenii si n nu!r de cinci"eci 5i patru de !ii patru sute. +. 1ai departe )a p*p*si se!in6ia lui Dabul*n4 cu =liab4 fiul lui 7el*n4 cpetenia fiil*r lui Dabul*n4 ,. Cu *5tenii si n nu!r de cinci"eci 5i 5apte de !ii patru sute. /. T*6i ace5tia n nu!r de * sut *pt"eci 5i 5ase de !ii patru sute4 care 6in de tabra lui Iuda4 s plece nt:i. 10. Spre !ia""i s se a5e"e tabra lui Ruben4 cu cetele sale 5i =li6ur4 fiul lui 9edeur4 cpetenia fiil*r lui Ruben4 11. 9i cu *5tenii si n nu!r de patru"eci 5i 5ase de !ii cinci sute. 12. L:n- el )a p*p*si se!in6ia lui Si!e*n4 cu 9elu!iel4 fiul lui Huri5adai4 cpetenia fiil*r lui Si!e*n4 1 . 9i cu *5tenii si n nu!r de cinci"eci 5i n*u de !ii trei sute. 1$. Dup acesta )a p*p*si se!in6ia lui Ead4 cu =liasaf4 fiul lui Ra-uel4 cpetenia fiil*r lui Ead4 1&. 9i cu *5tenii si n nu!r de patru"eci 5i cinci de !ii 5ase sute cinci"eci. 1(. T*6i ace5tia cu luptt*rii l*r n nu!r de * sut cinci"eci 5i una de !ii patru sute cinci"eci4 care 6in de tabra lui Ruben4 r:ndui6i n tabere4 )*r pleca n r:ndul al d*ilea. 1+. Dup aceea4 c:nd )a pleca c*rtul adunrii4 tabra le)i6il*r )a fi n !i3l*cul taberel*r 5i precu! au p*p*sit a5a s 5i plece4 fiecare la r:ndul su 5i sub stea-ul su. 1,. Spre apus )a p*p*si tabra lui =frai! cu cetele sale 5i cu =li5a!a4 fiul lui 8!i'ud4 cpetenia fiil*r lui =frai!4 1/. 9i cu *5tenii si n nu!r de patru"eci de !ii cinci sute. 20. L:n- ea se )a a5e"a se!in6ia lui 1anase cu Ea!aliel4 fiul lui Peda6ur4 cpetenia fiil*r lui 1anase4 21. 9i cu *5tenii si n nu!r de trei"eci 5i d*u de !ii d*u sute. 22. Dup acesta se!in6ia lui .enia!in cu 8bidan4 fiul lui E'ede*n4 cpetenia fiil*r lui .enia!in4 2 . 9i cu *5tenii lui n nu!r de trei"eci 5i cinci de !ii patru sute. 2$. T*6i ace5tia cu luptt*rii l*r n nu!r de * sut *pt !ii * sut4 care 6in de tabra lui =frai!4 )*r pleca n al treilea r:nd4 a5e"a6i n cete. 2&4 La !ia"n*apte se )a a5e"a tabra lui Dan cu cetele sale 5i cu 8'ie"er4 fiul lui 8!i5adai4 cpetenia fiil*r lui Dan4 2(. 9i cu *5tenii si n nu!r de 5ai"eci 5i d*u de !ii 5apte sute. 2+. L:n- el 5i )a a5e"a tabra se!in6ia lui 85er4 cu Pa-'iel4 fiul lui Fcran4 cpetenia fiil*r lui 85er4 2,. 9i cu *5tenii si n nu!r de patru"eci 5i una de !ii cinci sute. 2/. 1ai departe 5i )a a5e"a tabra se!in6ia lui Neftali cu 8'ira4 fiul lui =nan4 cpetenia fiil*r lui Neftali4 0. 9i cu *5tenii si n nu!r de cinci"eci 5i trei de !ii patru sute. 1. T*6i ace5tia cu luptt*rii l*r n nu!r de * sut cinci"eci 5i 5apte de !ii 5ase sute4 care 6in de tabra lui Dan4 s plece la ur! sub stea-urile l*r 5i r:ndui6i n ceteC. 2. 8ce5tia sunt fiii lui Israel care au intrat la nu!rt*are dup fa!iliile l*r. T*6i4 c:6i au intrat la nu!rt*are pe tabere 5i pe cete4 erau 5ase sute trei !ii cinci sute cinci"eci. . Iar le)i6ii nu s;au nu!rat cu ei4 dup cu! p*runcise D*!nul lui 1*ise. $. 9i au fcut fiii lui Israel t*ate c:te p*runcise D*!nul lui 1*ise< a5a se a5e"au n tabere sub stea-urile l*r 5i a5a purcedeau fiecare cu se!in6ia sa 5i cu fa!ilia sa. *ceste porunci erau trupeti, nu sufleteti, potrivite cu puterile lor. ,(

)eut0 /0, 110 11. Cci p*runca aceasta care 6i;* p*runcesc eu ast"i nu este nen6eleas de tine 5i nu este departe. #oate aceste porunci aveau s in numai pn la venirea +iului lui Dumnezeu, dup cum e scris. )eut0 1., 1171.0 1&. Pr**r*c din !i3l*cul tu 5i din fra6ii ti4 ca 5i !ine4 6i )a ridica D*!nul Du!ne"eul tu< pe 8cela s;L asculta6i. 1(. C tu la 7*reb4 n "iua adunrii4 ai cerut de la D*!nul Du!ne"eul tu 5i ai "is< S nu !ai aud -lasul D*!nului Du!ne"eului !eu 5i f*cul acesta !are s nu;l !ai )d4 ca s nu !*r. 1+. 8tunci !i;a "is D*!nul< Bine este ceea ce 6i;au spus ei. 1,. =u le )*i ridica Pr**r*c din !i3l*cul fra6il*r l*r4 cu! e5ti tu4 5i )*i pune cu)intele 1ele n -ura Lui 5i =l le )a -ri t*t ce;I )*i p*runci =u. 2ndat ce a venit ,ntuitorul lumii, a dat lupta cu satana i l7a biruit4 dup aceea l scoate i din oameni. Mat0 4, 17100 1. 8tunci Iisus a f*st dus de Du'ul n pustiu4 ca s fie ispitit de ctre dia)*lul. 2. 9i dup ce a p*stit patru"eci de "ile 5i patru"eci de n*p6i4 la ur! a fl!:n"it. . 9i apr*piindu;se4 ispitit*rul a "is ctre =l< De e5ti Tu %iul lui Du!ne"eu4 "i ca pietrele acestea s se fac p:ini. $. Iar =l4 rspun":nd4 a "is< Scris este< CNu nu!ai cu p:ine )a tri *!ul4 ci cu t*t cu):ntul care iese din -ura lui Du!ne"euC. &. 8tunci dia)*lul L;a dus pe aripa n sf:nta cetate4 L;a pus pe aripa te!plului4 (. 9i I;a "is< Dac Tu e5ti %iul lui Du!ne"eu4 arunc;Te 3*s4 c scris este< C2n-eril*r Si )a p*runci pentru Tine 5i Te )*r ridica pe !:ini4 ca nu cu!)a s i"be5ti de piatr pici*rul TuC. +. Iisus i;a rspuns< Iar5i este scris< CS nu ispite5ti pe D*!nul Du!ne"eul tuC. ,. Din n*u dia)*lul L;a dus pe un !unte f*arte nalt 5i I;a artat t*ate !pr6iile lu!ii 5i sla)a l*r. /. 9i I;a "is Lui< 8cestea t*ate Hi le )*i da Hie4 dac )ei cdea naintea !ea 5i Te )ei nc'ina !ie. 10. 8tunci Iisus i;a "is< Piei4 satan*4 cci scris este< CD*!nului Du!ne"eului tu s te nc'ini 5i Lui sin-ur s;I slu3e5tiC. Mat0 ., 2.7/20 2,. 9i trec:nd =l dinc*l*4 n 6inutul Eadarenil*r4 L;au nt:!pinat d*i de!*ni"a6i4 care ie5eau din !*r!inte4 f*arte cu!pli6i4 nc:t ni!eni nu putea s treac pe calea aceea. 2/. 9i iat4 au nceput s stri-e 5i s "ic< Ce ai Tu cu n*i4 Iisuse4 %iul lui Du!ne"eu? 8i )enit aici !ai nainte de )re!e ca s ne c'inuie5ti? 0. Departe de ei era * tur! !are de p*rci4 psc:nd. 1. Iar de!*nii 2l ru-au4 "ic:nd< Dac ne sc*6i afar4 tri!ite;ne n tur!a de p*rci. 2. 9i =l le;a "is< Duce6i;). Iar ei4 ie5ind4 s;au dus n tur!a de p*rci. 9i iat4 t*at tur!a s;a aruncat de pe 6r! n !are 5i a pierit n ap. Mat0 12, 227240 22.8tunci au adus la =l pe un de!*ni"at4 *rb 5i !ut4 5i l;a )indecat4 nc:t cel *rb 5i !ut )*rbea 5i )edea. 2 . 1ul6i!ile t*ate se !irau "ic:nd< Nu este4 *are4 8cesta4 %iul lui Da)id? 2$. %ariseii ns4 au"ind4 "iceau< 8cesta nu sc*ate pe de!*ni dec:t cu Beel"ebul4 cpetenia de!*nil*r. * dat putere i ucenicilor Si peste du"uri rele. Mat0 10,.0 ,. T!dui6i pe cei neputinci*5i4 n)ia6i pe cei !*r6i4 cur6i6i pe cei lepr*5i4 pe de!*ni sc*ate6i;i@ n dar a6i luat4 n dar s da6i. ,+

Luc0 10, 1371-0 1+. 9i s;au nt*rs cei 5apte"eci I5i d*iJ cu bucurie4 "ic:nd< D*a!ne4 5i de!*nii ni se supun n nu!ele Tu. 1,. 9i le;a "is< 8! )"ut pe satana ca un ful-er c":nd din cer. 1/. Iat4 );a! dat putere s clca6i peste 5erpi 5i peste sc*rpii4 5i peste t*at puterea )r3!a5ului4 5i ni!ic nu ) )a )t!a. *poi a spus c l7a le'at i dezarmat. Mat0 12, 2172-0 2&. Cun*sc:nd -:ndurile l*r4 Iisus le;a "is< Frice !pr6ie care se de"bin n sine se pustie5te4 *rice cetate sau cas care se de"bin n sine nu )a dinui. 2(. Dac satana sc*ate pe satana4 s;a de"binat n sine@ dar atunci cu! )a dinui !pr6ia lui? 2+. 9i dac =u sc*t pe de!*ni cu Beel"ebul4 feci*rii )*5tri cu cine i sc*t? De aceea ei ) )*r fi 3udect*ri. 2,. Iar dac =u cu Du'ul lui Du!ne"eu sc*t pe de!*ni4 iat a a3uns la )*i !pr6ia lui Du!ne"eu. 2/. Cu! p*ate cine)a s intre n casa celui tare 5i s;i 3efuiasc lucrurile4 dac nu )a le-a nt:i pe cel tare 5i pe ur! Domnul /isus 1ristos a suferit, pentru pcatele noastre, durerile crucii, dar, n loc de blestem n7 a druit iertarea. Is0 1/0 1730 1. Cine )a crede ceea ce n*i a! au"it 5i bra6ul D*!nului cui se )a desc*peri? 2. Crescut;a naintea Lui ca * *drasl4 5i ca * rdcin n p!:nt uscat@ nu a)ea nici c'ip4 nici fru!use6e4 ca s ne uit! la =l4 5i nici * nf6i5are4 ca s ne fie dra-. . Dispre6uit era 5i cel din ur! dintre *a!eni@ *! al dureril*r 5i cun*sct*r al suferin6ei4 unul naintea cruia s;6i ac*peri fa6a@ dispre6uit 5i neb-at n sea!. $. Dar =l a luat asupr;9i durerile n*astre 5i cu suferin6ele n*astre S;a !p*)rat. 9i n*i 2l s*c*tea! pedepsit4 btut 5i c'inuit de Du!ne"eu4 &. Dar =l fusese strpuns pentru pcatele n*astre 5i "dr*bit pentru frdele-ile n*astre. =l a f*st pedepsit pentru !:ntuirea n*astr 5i prin rnile Lui n*i t*6i ne;a! )indecat. (. T*6i u!bla! rtci6i ca ni5te *i4 fiecare pe calea n*astr4 5i D*!nul a fcut s cad asupra Lui frdele-ile n*astre ale tutur*r. +. C'inuit a f*st4 dar S;a supus 5i nu 5i;a desc'is -ura Sa@ ca un !iel spre 3un-'iere s;a adus 5i ca * *aie fr de -las naintea cel*r ce * tund4 a5a nu 9i;a desc'is -ura Sa. Luc02/, /40 $. Iar Iisus "icea< Printe4 iart;le l*r4 c nu 5tiu ce fac. 9i !pr6ind 'ainele Lui4 au aruncat s*r6i. %f0 1, 30 +. 2ntru =l a)e! rscu!prarea prin s:n-ele Lui 5i iertarea pcatel*r4 dup b*-6ia 'arului Lui4 Dup ce a biruit puterea rului S7a suit la ceruri i a dat daruri oamenilor. Ioan0 15, //0 . 8cestea )i le;a! -rit4 ca ntru 1ine pace s a)e6i. 2n lu!e neca"uri )e6i a)ea@ dar ndr"ni6i. =u a! biruit lu!ea. %f0 4, .0 ,. Pentru aceea "ice< CSuindu;Se la nl6i!e4 a r*bit r*bi!e 5i a dat daruri *a!enil*rC. El ne7a mntuit, nu pentru meritul nostru, ci pentru ndurarea =ui. Tit /, 175. &. =l ne;a !:ntuit4 nu din faptele cele ntru dreptate4 s):r5ite de n*i4 ci dup a Lui ndurare4 prin baia na5terii celei de a d*ua 5i prin nn*irea Du'ului Sf:nt4 (. Pe Care L;a )rsat peste n*i4 din bel5u-4 prin Iisus 7rist*s4 1:ntuit*rul n*stru4 ,,

$ou azi ni se cere ascultare. $om0 1, 1-7210 1/. Cci precu! prin neascultarea unui *! s;au fcut pct*5i cei !ul6i4 t*t a5a prin ascultarea unuia se )*r face drep6i cei !ul6i. 20. Iar Le-ea a intrat 5i ea ca se n!ul6easc -re5eala@ iar unde s;a n!ul6it pcatul4 a pris*sit 'arul@ 21. Pentru c precu! a !pr6it pcatul prin !*arte4 a5a 5i 'arul s !pr6easc prin dreptate4 spre )ia6a )e5nic4 prin Iisus 7rist*s4 D*!nul n*stru. $om0 5, .72/0 ,. Iar dac a! !urit !preun cu 7rist*s4 crede! c )*! 5i )ie6ui !preun cu =l4 /. 9tiind c 7rist*s4 n)iat din !*r6i4 nu !ai !*are. 1*arta nu !ai are stp:nire asupra Lui. 10. Cci ce a !urit4 a !urit pcatului * dat pentru t*tdeauna4 iar ce trie5te4 trie5te lui Du!ne"eu. 11. 85a 5i )*i4 s*c*ti6i;) c sunte6i !*r6i pcatului4 dar )ii pentru Du!ne"eu4 n 7rist*s Iisus4 D*!nul n*stru. 12. Deci s nu !pr6easc pcatul n trupul )*stru cel !urit*r4 ca s ) supune6i p*ftel*r lui@ 1 . Nici s nu pune6i !dularele )*astre ca ar!e ale nedrept6ii n slu3ba pcatului4 ci4 nf6i5a6i;) pe )*i lui Du!ne"eu4 ca )ii4 scula6i din !*r6i4 5i !dularele )*astre ca ar!e ale drept6ii lui Du!ne"eu. 1$. Cci pcatul nu )a a)ea stp:nire asupra )*astr4 fiindc nu sunte6i sub le-e4 ci sub 'ar. 1&. Fare4 atunci s pctui! fiindc nu sunte! sub le-e4 ci sub 'ar? Nicidecu!B 1(. 8u nu 5ti6i c celui ce ) da6i spre ascultare r*bi4 sunte6i r*bi aceluia cruia ) supune6i< fie ai pcatului spre !*arte4 fie ai ascultrii spre dreptate? 1+. 1ul6u!i! ns lui Du!ne"eu4 c Ide5iJ era6i r*bi ai pcatului4 );a6i supus din t*at ini!a dreptarului n)6turii creia a6i f*st ncredin6a6i4 1,. 9i i"b)indu;) de pcat4 );a6i fcut r*bi ai drept6ii. 1/. F!ene5te )*rbesc4 pentru slbiciunea trupului )*stru. # Cci precu! a6i fcut !dularele )*astre r*abe necur6iei 5i frdele-ii4 spre frdele-e4 t*t a5a face6i acu! !dularele )*astre r*abe drept6ii4 spre sfin6ire. 20. Cci atunci4 c:nd era6i r*bi ai pcatului4 era6i liberi fa6 de dreptate. 21. Deci ce r*ad a)ea6i atunci? R*ade de care acu! ) e ru5ine@ pentru c sf:r5itul acel*ra este !*artea. 22. Dar acu!4 i"b)i6i fiind de pcat 5i r*bi fc:ndu;) lui Du!ne"eu4 a)e6i r*ada )*astr spre sfin6ire4 iar sf:r5itul4 )ia6 )e5nic. 2 . Pentru c plata pcatului este !*artea4 iar 'arul lui Du!ne"eu4 )ia6a )e5nic4 n 7rist*s Iisus4 D*!nul n*stru. Domnul /isus este via din care cur'e sucul n mldie4 fr El ne vom usca. Ioan0 11, 1730 1. =u sunt )i6a cea ade)rat 5i Tatl 1eu este lucrt*rul. 2. Frice !ldi6 care nu aduce r*ad ntru 1ine4 =l * taie@ 5i *rice !ldi6 care aduce r*ad4 =l * cur6e5te4 ca !ai !ult r*ad s aduc. . 8cu! )*i sunte6i cura6i4 pentru cu):ntul pe care )i l;a! spus. $. R!:ne6i n 1ine 5i =u n )*i. Precu! !ldi6a nu p*ate s aduc r*ad de la sine4 dac nu r!:ne n )i64 t*t a5a nici )*i4 dac nu r!:ne6i n 1ine. &. =u sunt )i6a4 )*i sunte6i !ldi6ele. Cel ce r!:ne ntru 1ine 5i =u n el4 acela aduce r*ad !ult4 cci fr 1ine nu pute6i face ni!ic. ( .Dac cine)a nu r!:ne n 1ine se arunc afar ca !ldi6a 5i se usuc@ 5i le adun 5i le arunc n f*c 5i ard. +. Dac r!:ne6i ntru 1ine 5i cu)intele 1ele r!:n n )*i4 cere6i ceea ce )*i6i 5i se )a da )*u. ,ai departe , n capitolul ce urmeaz, vom lmuri ce trebuie s credem i s pzim, ca s nvin'em i noi puterea celui ru. ,/

Ioan0 11, 127230 12. 8ceasta este p*runca 1ea< s ) iubi6i unul pe altul4 precu! );a! iubit =u. 1 . 1ai !are dra-*ste dec:t aceasta ni!eni nu are4 ca sufletul lui s 5i;l pun pentru prietenii si. 1$. .*i sunte6i prietenii 1ei4 dac face6i ceea ce ) p*runcesc. 1&. De acu! nu ) !ai "ic slu-i4 c slu-a nu 5tie ce face stp:nul su4 ci );a! nu!it pe )*i prieteni4 pentru c t*ate c:te a! au"it de la Tatl 1eu )i le;a! fcut cun*scute. 1(. Nu )*i 1;a6i ales pe 1ine4 ci =u );a! ales pe )*i 5i );a! r:nduit s !er-e6i 5i r*ad s aduce6i4 5i r*ada )*astr s r!:n4 ca Tatl s ) dea *rice;I )e6i cere n nu!ele 1eu. 1+. 8ceasta ) p*runcesc< s ) iubi6i unul pe altul. 1,. Dac ) ur5te pe )*i lu!ea4 s 5ti6i c pe 1ine !ai nainte dec:t pe )*i 1;a ur:t. 1/. Dac a6i fi din lu!e4 lu!ea ar iubi ce este al su@ dar pentru c nu sunte6i din lu!e4 ci =u );a! ales pe )*i din lu!e4 de aceea lu!ea ) ur5te. 20. 8duce6i;) a!inte de cu):ntul pe care )i l;a! spus< Nu este slu-a !ai !are dec:t stp:nul su. Dac 1;au pri-*nit pe 1ine4 5i pe )*i ) )*r pri-*ni@ dac au p"it cu):ntul 1eu4 5i pe al )*stru l )*r p"i. 21. Iar t*ate acestea le )*r face )*u din cau"a nu!elui 1eu4 fiindc ei nu cun*sc pe Cel ce 1;a tri!is. 22. De n;a5 fi )enit 5i nu le;a5 fi )*rbit4 pcat nu ar a)ea@ dar acu! n;au cu):nt de de")in*)6ire pentru pcatul l*r. 2 . Cel ce 1 ur5te pe 1ine4 ur5te 5i pe Tatl 1eu. 2$. De nu a5 fi fcut ntre ei lucruri pe care ni!eni altul nu le;a fcut pcat nu ar a)ea@ dar acu! 1;au 5i )"ut 5i 1;au ur:t 5i pe 1ine 5i pe Tatl 1eu. 2&. Dar IaceastaJ4 ca s se !plineasc cu):ntul cel scris n Le-ea l*r< C1;au ur:t pe nedreptC. 2(. Iar c:nd )a )eni 1:n-:iet*rul4 pe Care =u 2l )*i tri!ite )*u de la Tatl4 Du'ul 8de)rului4 Care de la Tatl purcede4 8cela )a !rturisi despre 1ine. 2+. 9i )*i !rturisi6i4 pentru c de la nceput sunte6i cu 1ine.

/0

C!(IT*LUL . )%S($% $*STUL L%>II B%CAI CI SC*(UL %I


=e'ea este cuvntul lui Dumnezeu prin care se face cunoscut pcatul. $om0 /, 200 20. Pentru c din faptele Le-ii nici un *! nu se )a ndrepta naintea Lui4 cci prin Le-e )ine cun*5tin6a pcatului. 0catul era n lume nainte de venirea le'ii4 el a intra prin *dam i a trecut la toi oamenii. $om0 1, 1271/0 12. De aceea4 precu! printr;un *! a intrat pcatul n lu!e 5i prin pcat !*artea4 a5a 5i !*artea a trecut la t*6i *a!enii4 pentru c t*6i au pctuit n el. 1 . Cci4 p:n la le-e4 pcatul era n lu!e4 dar pcatul nu se s*c*te5te c:nd nu este le-e. Cmul dinti este pmntesc, cu suflet viu4 iar al doilea este du"ovnicesc. 1 Cor0 11, 417430 $&. Precu! 5i este scris< C%cutu;s;a *!ul cel dint:i4 8da!4 cu suflet )iu@ iar 8da! cel de pe ur! cu du' dtt*r de )ia6C@ $(. Dar nu este nt:i cel du'*)nicesc4 ci cel firesc4 ap*i cel du'*)nicesc. $+. F!ul cel dint:i este din p!:nt4 p!:ntesc@ *!ul cel de;al d*ilea este din cer. De aceea se va trata mai nti despre le'ile trupeti, i apoi despre le'ile du"ovniceti.0oruncile omului trupesc sunt cuprinse, dup cum s7a artat, i n capitolul ),dar le vom repeta pe scurt i aci. Ie90 20, 17250 1. 8tunci a r*stit D*!nul naintea lui 1*ise t*ate cu)intele acestea 5i a "is< 2. C=u sunt D*!nul Du!ne"eul tu4 Care te;a sc*s din p!:ntul =-iptului 5i din casa r*biei. . S nu ai al6i du!ne"ei afar de 1ineB $. S nu;6i faci c'ip ci*plit 5i nici un fel de ase!nare a nici unui lucru din c:te sunt n cer4 sus4 5i din c:te sunt pe p!:nt4 3*s4 5i din c:te sunt n apele de sub p!:ntB &. S nu te nc'ini l*r4 nici s le slu3e5ti4 c =u4 D*!nul Du!ne"eul tu4 sunt un Du!ne"eu "el*s4 care pedepsesc pe c*pii pentru )ina prin6il*r ce 1 ursc pe 1ine4 p:n la al treilea 5i al patrulea nea!4 (. 9i 1 !il*sti)esc p:n la al !iilea nea! ctre cei ce 1 iubesc 5i p"esc p*runcile 1ele. +. S nu iei nu!ele D*!nului Du!ne"eului tu n de5ert4 c nu )a lsa D*!nul nepedepsit pe cel ce ia n de5ert nu!ele Lui. ,. 8du;6i a!inte de "iua *di'nei4 ca s * sfin6e5ti. /. Lucrea" 5ase "ile 5i;6i f n acelea t*ate treburile tale4 10. Iar "iua a 5aptea este *di'na D*!nului Du!ne"eului tu< s nu faci n acea "i nici un lucru< nici tu4 nici fiul tu4 nici fiica ta4 nici slu-a ta4 nici slu3nica ta4 nici b*ul tu4 nici asinul tu4 nici *rice d*bit*c al tu4 nici strinul care r!:ne la tine4 11. C n 5ase "ile a fcut D*!nul cerul 5i p!:ntul4 !area 5i t*ate cele ce sunt ntr;nsele4 iar n "iua a 5aptea S;a *di'nit. De aceea a binecu):ntat D*!nul "iua a 5aptea 5i a sfin6it;*. 12. Cinste5te pe tatl tu 5i pe !a!a ta4 ca s;6i fie bine 5i s trie5ti ani !ul6i pe p!:ntul pe care D*!nul Du!ne"eul tu 6i;l )a da 6ie. 1 . S nu uci"iB 1$. S nu fii desfr:natB 1&. S nu furiB 1(. S nu !rturise5ti str:!b !p*tri)a apr*apelui tuB /1

1+. S nu d*re5ti casa apr*apelui tu@ s nu d*re5ti fe!eia apr*apelui tu4 nici *-*rul lui4 nici slu-a lui4 nici slu3nica lui4 nici b*ul lui4 nici asinul lui 5i nici unul din d*bit*acele lui 5i ni!ic din c:te are apr*apele tuBC 1,. 9i t*t p*p*rul a au"it ful-erele 5i tunetele 5i sunetul tr:!bi6el*r4 5i a )"ut !untele fu!e-:nd@ 5i )":nd4 t*t p*p*rul s;a dat nap*i 5i a stat departe4 te!:ndu;se. 1/. 8p*i a "is ctre 1*ise< C.*rbe5te tu cu n*i 5i )*! asculta4 dar Du!ne"eu s nu -riasc cu n*i4 ca s nu !uri!C. 20. Dis;a 1*ise ctre p*p*r< CCute"a6i4 c Du!ne"eu a )enit la )*i4 s ) pun la ncercare pentru ca frica Lui s fie n )*i4 ca s nu -re5i6iC. 21. 9i a stat t*t p*p*rul departe4 iar 1*ise s;a apr*piat de ntunericul unde era Du!ne"eu. 22. 8tunci D*!nul a "is ctre 1*ise< C85a s )*rbe5ti casei lui Iac*) 5i a5a s )este5ti fiil*r lui Israel< 86i )"ut c a! -rit cu )*i din cerB 2 . S nu ) face6i du!ne"ei de ar-int 5i nici du!ne"ei de aur s nu ) face6i. 2$. S;1i faci 3ertfelnic de p!:nt 5i s aduci pe el arderile de t*t ale tale4 3ertfele de i"b)ire4 *ile 5i b*ii ti. 2n t*t l*cul unde )*i pune p*!enirea nu!elui 1eu4 ac*l* )*i )eni la tine4 ca s te binecu):nte". 2&. Iar de;1i )ei face 3ertfelnic de piatr4 s nu;l faci de piatr ci*plit@ c de )ei pune dalta ta pe ea4 * )ei spurca. 2(. 9i s nu te sui pe trepte la 3ertfelnicul 1eu4 ca s nu se desc*pere ac*l* -*liciunea taBC Ie90 21, 17/50 1. Iat acu! le-iuirile pe care tu le )ei pune n )edere l*r< 2. De )ei cu!pra r*b e)reu4 el s;ti lucre"e 5ase ani4 iar n anul al 5aptelea s ias sl*b*d4 n dar. . Dac acela a )enit n casa ta sin-ur4 sin-ur s ias@ iar de a )enit cu fe!eie4 s ias cu el 5i fe!eia lui. $. Dac ns i )a fi dat stp:nul fe!eie 5i aceasta )a fi nscut fii sau fiice4 atunci fe!eia 5i c*piii ei )*r fi ai stp:nului lui4 iar el )a ie5i sin-ur. &. Iar dac r*bul )a "ice< 2!i iubesc stp:nul4 fe!eia 5i c*piii 5i nu )*i s ! libere"4 (. 8tunci s;l aduc stp:nul lui la 3udect*ri 5i4 dup ce l;a apr*piat de u5 sau la u5*ri4 s;i -ureasc stp:nul urec'ea cu * sul4 5i;l )a r*bi n )eci. +. Dac cine)a 5i )a )inde fiica r*ab4 ea nu )a ie5i cu! ies r*abele. ,. Dac ea nu )a plcea stp:nului su4 care 5i;a ales;*4 s;i n-duie a se rscu!pra4 dar el nu )a a)ea )*ie s;* ):nd la fa!ilie strin4 dup ce i;a f*st necredinci*s. /. Dac a l*-*dit;* cu fiul su4 atunci s se p*arte cu ea dup dreptul fiicel*r. 10. Iar dac )a !ai lua 5i pe alta4 atunci ea s nu fie lipsit de 'ran4 de !brc!inte 5i de traiul cu brbatul su. 11. Iar dac el nu;i )a face aceste trei lucruri4 s ias de la d:nsul n dar4 fr rscu!prare. 12. De )a l*)i cine)a pe un *! 5i acela )a !uri4 s fie dat !*r6ii. 1 . Iar de nu;l )a fi l*)it cu )*in6 5i i;a c"ut sub !:n din n-duirea lui Du!ne"eu4 6i )*i '*tr un l*c4 unde s fu- uci-a5ul. 1$. Dac ns )a ucide cine)a pe apr*apele su cu bun 5tiin6 5i cu )icle5u- 5i )a fu-i la altarul 1eu4 5i de la altarul 1eu s;l iei 5i s;l *!*ri. 1&. Cel ce )a bate pe tat sau pe !a! s fie *!*r:t. 1(. Cel ce )a fura un *! din fiii lui Israel 5i4 fc:ndu;l r*b4 l )a )inde4 sau se )a -si n !:inile lui4 acela s fie *!*r:t. 1+. Cel ce )a -ri de ru pe tatl su sau pe !a!a sa4 acela s fie *!*r:t. 1,. De se )*r sfdi d*i *a!eni 5i unul )a l*)i pe cellalt cu * piatr4 sau cu pu!nul4 5i acela nu )a !uri4 ci )a cdea la pat4 1/. De se )a scula 5i )a ie5i din cas cu a3ut*rul c:r3ei4 cel ce l;a l*)it nu )a fi )in*)at de !*arte4 ci )a plti nu!ai !piedicarea aceluia de la !unc 5i )indecarea lui. 20. Iar de )a l*)i cine)a pe r*bul su sau pe slu3nica sa cu t*ia-ul4 5i ei )*r !uri sub !:na lui4 aceia trebuie s fie r"buna6i@ 21. Iar de )*r !ai tri * "i sau d*u4 ei nu trebuie r"buna6i4 c sunt plti6i cu ar-intul stp:nului l*r. /2

22. De se )*r bate d*i *a!eni 5i )*r l*)i * fe!eie nsrcinat 5i aceasta )a lepda c*pilul su fr alt )t!are4 s se supun cel )in*)at la desp-ubirea ce * )a cere brbatul acelei fe!ei 5i el )a trebui s plteasc p*tri)it cu '*tr:rea 3udect*ril*r. 2 . Iar de )a fi 5i alt )t!are4 atunci s plteasc suflet pentru suflet4 2$. Fc'i pentru *c'i4 dinte pentru dinte4 !:n pentru !:n4 pici*r pentru pici*r4 2&. 8rsur pentru arsur4 ran pentru ran4 ):ntaie pentru ):ntaie. 2(. Iar de )a l*)i cine)a pe r*bul su n *c'i iar pe slu3nica sa * )a l*)i n *c'i 5i ea l )a pierde4 s;l lase liber ca desp-ubire pentru *c'i. 2+. 9i de )a pricinui cderea unui dinte al r*bului su sau al r*abei sale4 s le dea dru!ul pentru acel dinte. 2,. Dac un b*u )a !pun-e de !*arte brbat sau fe!eie4 b*ul s fie ucis cu pietre 5i carnea lui s nu se !n:nce4 iar stp:nul b*ului s fie ne)in*)at. 2/. Iar dac b*ul a f*st !pun-t*r cu * "i sau cu d*u sau cu trei nainte4 5i stp:nul lui4 fiind )estit despre aceasta4 nu l;a nc'is 5i b*ul a ucis brbat sau fe!eie4 b*ul s fie ucis cu pietre 5i stp:nul lui s fie dat !*r6ii. 0. Dac ns i se )a pune stp:nului pre6 de rscu!prare4 pentru sufletul su4 ce )a fi pus asupra lui aceea )a 5i plti. 1. T*t dup aceast le-e s se ur!e"e4 de )a !pun-e b*ul biat sau fat. 2. Iar de )a !pun-e b*ul r*b sau r*ab4 s se plteasc stp:nului acest*ra trei"eci de sicli de ar-int4 iar b*ul s fie ucis cu pietre. . De )a spa cine)a * f:nt:n sau )a desc*peri * f:nt:n 5i nu * )a ac*peri 5i )a cdea n ea un b*u sau un asin4 $. Stp:nul f:nt:nii trebuie s plteasc ar-int stp:nului l*r4 iar b*ul sau asinul s fie al lui. &. Iar dac b*ul cui)a )a !pun-e b*ul altuia 5i )a !uri4 s se ):nd b*ul cel )iu 5i pre6ul s;l !part pe din d*u@ de ase!enea 5i pe cel ucis s;l !part pe din d*u. (. Iar de s;a 5tiut c b*ul a f*st !pun-t*r de !ult )re!e4 dar stp:nul lui4 fiind n5tiin6at despre aceasta4 nu l;a p"it4 atunci acesta trebuie s plteasc b*u pentru b*u4 iar cel ucis s fie al luiC. )eut0 22, 17/00 1. CC:nd )ei )edea b*ul fratelui tu sau *aia lui rtcite pe c:!p@ s nu treci pe l:n- ele4 ci s le nt*rci fratelui tu. 2. Dar dac fratele tu nu )a fi apr*ape de tine sau nu;l cun*5ti4 s le duci la casa ta 5i s 5ad la tine p:n le )a cuta fratele tu 5i atunci s i le dai. . 85a s faci 5i cu asinul lui4 a5a s faci 5i cu 'aina lui4 a5a s faci 5i cu *rice lucru pierdut al fratelui tu pe care el l )a pierde 5i tu l )ei -si@ de la aceasta nu te p*6i da la * parte. $. C:nd )ei )edea asinul fratelui tu sau b*ul lui c"u6i n dru!4 s nu;i la5i4 ci s;i ridici !preun cu el. &. %e!eia s nu p*arte )e5!inte brbte5ti4 nici brbatul s nu !brace 'aine fe!eie5ti4 c t*t cel ce face aceasta4 ur:ciune este naintea D*!nului Du!ne"eului tu. (. Dac n cale4 n )reun c*pac sau pe p!:nt4 )ei -si cuib de pasre cu pui sau cu *u 5i !a!a l*r )a fi 5e":nd pe pui sau pe *u4 s nu iei !a!a !preun cu puii@ +. 1a!ei d;i dru!ul4 iar puii ia;i pentru tine ca s;6i fie bine 5i s se n!ul6easc "ilele tale. ,. De )ei "idi cas n*u4 s faci aprt*are pe !ar-inea ac*peri5ului tu4 ca s nu aduci s:n-e asupra casei tale c:nd )a cdea cine)a de pe ea. /. S nu se!eni )ia ta cu d*u feluri de se!in6e4 ca s nu;6i faci bleste!at str:n-erea se!in6el*r4 pe care tu le se!eni !preun cu r*adele )iei tale. 10. S nu ari cu un b*u 5i cu un asin. 11. S nu te !braci cu 'ain fcut din d*u feluri de fire< de l:n 5i de n. 12. %;6i ciucuri n cele patru c*l6uri ale !antiei tale cu care te ac*peri. 1 . De 5i )a lua cine)a fe!eie 5i )a intra la d:nsa4 1$. Iar ap*i * )a ur 5i )a ridica asupra ei n)inuiri de lucruri ur:te4 )a !pr5tia ")*n ru despre ea 5i )a "ice< 8! luat fe!eia aceasta 5i a! intrat la ea 5i n;a! -sit la ea feci*rie4 /

1&. 8tunci tatl fetei 5i !a!a ei s ia 5i s duc se!nele feci*riei fetei la btr:nii cet6ii4 n p*art@ 1(. 9i tatl fetei s "ic btr:nil*r< 8! dat pe fiica !ea de fe!eie acestui *! 5i acu! el a ur:t;*4 1+. 9i iat ridic asupra ei n)inuiri de lucruri ur:te4 "ic:nd< N;a! -sit feci*rie la fiica ta@ dar iat se!nele feci*riei fiicei !ele. 9i s ntind 'aina naintea btr:nil*r cet6ii. 1,. 8tunci btr:nii acelei cet6i s ia pe brbat 5i s;l pedepseasc@ 1/. S pun asupra lui -l*ab de * sut de sicli de ar-int 5i s;i dea tatlui fetei4 pentru c a st:rnit ")*nuri rele despre * fat israelit@ ea ns s;i r!:n fe!eie 5i el s nu se p*at despr6i de ea t*at )ia6a lui. 20. Iar dac cele spuse )*r fi ade)rate 5i nu se )a -si feci*rie la fat4 21. 8tunci fata s fie adus la u5a casei tatlui ei 5i l*cuit*rii cet6ii ei s * ucid cu pietre 5i s * *!*are4 pentru c a fcut lucru de ru5ine n Israel4 desfr:n:ndu;se n casa tatlui su. 9i a5a s st:rpe5ti rul din !i3l*cul tu. 22. De se )a -si cine)a d*r!ind cu fe!eie !ritat4 pe a!:nd*i s;i da6i !*r6ii< 5i brbatul4 care a d*r!it cu fe!eia 5i fe!eia. 9i a5a s st:rpe5ti rul din Israel. 2 . De )a fi )re* fat t:nr4 l*-*dit cu brbat 5i cine)a * )a nt:lni n cetate 5i se )a culca cu d:nsa4 2$. S;i aduce6i pe a!:nd*i la p*arta cet6ii aceleia 5i s;i ucide6i cu pietre< pe fat pentru c n;a 6ipat n cetate4 iar pe brbat pentru c a necinstit pe fe!eia apr*apelui su. 9i a5a s st:rpe5ti rul din !i3l*cul tu. 2&. Dac )reun brbat )a nt:lni la c:!p * fat l*-*dit 5i4 prin":nd;*4 se )a culca cu ea4 s;l ucide6i nu!ai pe brbatul care s;a culcat cu ea@ 2(. Iar fetei s nu;i faci ni!ic. 8supra fetei nu este )in de !*arte4 cci aceasta este t*t una ca 5i cu! cine)a s;ar ridica asupra apr*apelui su 5i l;ar *!*r@ 2+. Pentru c el a nt:lnit;* n c:!p 5i4 de5i fata l*-*dit )a fi stri-at4 n;a a)ut cine s;* scape. 2,. De se )a nt:lni cine)a cu * fat nel*-*dit 5i * )a prinde 5i se )a culca cu ea 5i )*r fi prin5i4 2/. 8tunci cel ce s;a culcat cu ea s dea tatlui fetei cinci"eci de sicli de ar-int4 iar ea s;i fie ne)ast4 pentru c a necinstit;*@ t*at )ia6a lui s nu se p*at despr6i de ea. 0. Ni!eni s nu ia de s*6ie pe fe!eia tatlui su 5i s ridice !ar-inea 'ainei tatlui suC. /ar binecuvnttile i blestemele, n Deuteronom. )eut0 23, 17250 1. 1*ise4 !preun cu btr:nii fiil*r lui Israel4 a p*runcit p*p*rului 5i a "is< CT*ate p*runcile pe care )i le p*runcesc eu ast"i s le !plini6i. 2. C:nd )ei trece peste I*rdan n p!:ntul pe care D*!nul Du!ne"eul tu 6i;l d4 s;6i a5e"i pietre !ari 5i s le )ruie5ti cu )ar@ . 9i pe pietrele acelea s scrii t*ate cu)intele acestei le-i c:nd )ei trece I*rdanul4 ca s intri n p!:ntul pe care D*!nul Du!ne"eul tu 6i;l d4 n p!:ntul unde cur-e lapte 5i !iere4 dup cu! 6i;a -rit D*!nul Du!ne"eul prin6il*r ti. $. Dup ce )e6i fi trecut I*rdanul4 s pune6i pietrele acelea4 precu! ) p*runcesc eu ast"i4 pe !untele =bal 5i s le )rui6i cu )ar. &. S "ide5ti ac*l* 3ertfelnic D*!nului Du!ne"eului tu4 3ertfelnic fcut din pietre4 fr s pui asupra l*r fierul. (. Gertfelnicul D*!nului Du!ne"eului tu ns s;l faci din pietre ntre-i 5i s aduci pe el D*!nului Du!ne"eului tu ardere de t*t. +. S !ai aduci 3ertfe de pace@ s !n:nci 5i s te saturi ac*l* 5i s te )esele5ti naintea D*!nului Du!ne"eului tu. ,. Dar s scrii pe pietrele acelea cu)intele le-ii acesteia f*arte l!uritC. /. 1*ise cu pre*6ii cei din le)i6i a -rit la t*t Israelul 5i a "is< CIa a!inte 5i ascult4 Israele< 8st"i te;ai fcut p*p*rul D*!nului Du!ne"eului tu. 10. 8scult dar -lasul D*!nului Du!ne"eului tu 5i pline5te t*ate p*runcile Lui 5i '*tr:rile Lui pe care 6i le spun eu ast"iC. 11. 2n "iua aceea a !ai p*runcit 1*ise p*p*rului 5i a "is< /$

12. CDup ce )e6i trece I*rdanul4 se!in6iile< Si!e*n4 Le)i4 Iuda4 Isa'ar4 I*sif 5i .enia!in s stea pe !untele Eari"i! 5i s binecu):nte"e p*p*rul@ 1 . Iar se!in6iile< Ruben4 Ead4 85er4 Dabul*n4 Dan 5i Neftali s stea pe !untele =bal4 ca s r*steasc bleste!ul. 1$. 8tunci le)i6ii s stri-e 5i s "ic cu -las tare tutur*r Israeli6il*r< 1&. Bleste!at s fie cel ce )a face id*l ci*plit sau turnat4 lucru de !:n de !e5ter 5i ur:ciune naintea D*!nului 5i;l )a pune la l*c tainicB La aceasta t*t p*p*rul s rspund 5i s "ic< 8!inB 1(. Bleste!at s fie cel ce )a -ri de ru pe tatl su sau pe !a!a saB 9i t*t p*p*rul s "ic< 8!inB 1+. Bleste!at s fie cel ce )a !uta '*tarul apr*apelui suB 9i t*t p*p*rul s "ic< 8!inB 1,. Bleste!at s fie cel ce )a abate pe *rb din dru!B 9i t*t p*p*rul s "ic< 8!inB 1/. Bleste!at s fie cel ce )a 3udeca str:!b pe strin4 pe *rfan 5i pe )du)B 9i t*t p*p*rul s "ic< 8!inB 20. Bleste!at s fie cel ce se )a culca cu fe!eia tatlui su4 c a ridicat p*ala 'ainei tatlui suB 9i t*t p*p*rul s "ic< 8!inB 21. Bleste!at s fie cel ce se )a culca cu )reun d*bit*cB 9i t*t p*p*rul s "ic< 8!inB 22. Bleste!at s fie cel ce se )a culca cu s*ra sa4 fiica tatlui su4 sau fiica !a!ei saleB 9i t*t p*p*rul s "ic< 8!inB 2 . Bleste!at s fie cel ce se )a culca cu s*acra saB 9i t*t p*p*rul s "ic< 8!inB Bleste!at s fie cel ce se )a culca cu s*ra fe!eii saleB 5i t*t p*p*rul s "ic< 8!inB 2$. Bleste!at s fie cel ce )a ucide n ascuns pe apr*apele suB 9i t*t p*p*rul s "ic< 8!inB 2&. Bleste!at s fie cel ce )a lua !it4 ca s ucid suflet 5i s )erse s:n-e ne)in*)atB 9i t*t p*p*rul s "ic< 8!inB 2(. Bleste!at s fie t*t *!ul care nu )a plini t*ate cu)intele le-ii acesteia 5i nu )a ur!a dup eaB 9i t*t p*p*rul s "ic< 8!inBC )eut0 2., 175.0 1. CDac tu4 dup ce )ei trece peste I*rdan4 n p!:ntul pe care D*!nul Du!ne"eul tu i;l )a da4 )ei asculta -lasul D*!nului Du!ne"eului tu 5i )ei !plini cu b-are de sea! t*ate p*runcile Lui pe care 6i le dau ast"i4 atunci D*!nul Du!ne"eul tu te )a pune !ai presus de t*ate p*p*arele p!:ntului. 2. De )ei asculta -lasul D*!nului Du!ne"eului tu4 )*r )eni asupra ta t*ate binecu):ntrile acestea 5i se )*r !plini asupra ta< . Binecu):ntat s fii n cetate 5i binecu):ntat s fii n 6arin@ $. Binecu):ntat s fie r*dul p:ntecelui tu4 r*dul p!:ntului tu4 r*dul d*bit*acel*r tale@ &. Binecu):ntate s fie 'a!barele tale 5i c!rile tale@ (. Binecu):ntat s fii la intrarea ta n cas 5i binecu):ntat s fii la ie5irea ta din cas@ +. S bat D*!nul naintea ta pe )r3!a5ii ti cei ce se )*r ridica asupra ta@ pe * cale s )in asupra ta 5i pe 5apte ci s fu- de tine@ ,. S;i tri!it D*!nul binecu):ntare peste -r:narele tale 5i peste t*t lucrul !:inil*r tale 5i s te binecu):nte"e n p!:ntul pe care D*!nul Du!ne"eul tu 6i;l d@ /. S fac D*!nul Du!ne"eu din tine p*p*r sf:nt al Su4 precu! 6i S;a 3urat =l 6ie 5i prin6il*r ti4 dac )ei asculta p*runcile D*!nului Du!ne"eului tu 5i )ei u!bla n cile Lui@ 10. .*r )edea t*ate p*p*arele p!:ntului c p*r6i nu!ele D*!nului Du!ne"eului tu 5i se )*r te!e de tine@ 11. D*!nul Du!ne"eul tu 6i )a da bel5u- n t*ate bunt6ile4 n r*dul p:ntecelui tu4 n r*dul d*bit*acel*r tale 5i n r*dul *-*arel*r tale din p!:ntul pe care D*!nul S;a 3urat prin6il*r ti s 6i;l dea@ 12. D*!nul 6i )a desc'ide c*!*ara Sa cea bun4 cerul4 ca s dea pl*aie p!:ntului tu la )re!e 5i ca s binecu):nte"e t*ate lucrurile !:inil*r tale@ 5i )ei da !pru!ut !ult*r p*p*are4 iar tu nu )ei lua !pru!ut@ )ei d*!ni peste !ulte p*p*are4 iar acelea nu )*r d*!ni peste tine@ 1 . D*!nul Du!ne"eul tu te )a pune cap iar nu c*ad 5i )ei fi nu!ai sus4 iar 3*s nu )ei fi4 dac te )ei supune p*runcil*r D*!nului Du!ne"eului tu4 care 6i le spun eu ast"i s le 6ii 5i s le !pline5ti /&

1$. 9i dac nu te )ei abate de la t*ate p*runcile care 6i le p*runcesc eu ast"i nici la dreapta nici la st:n-a4 ca s !er-e6i dup al6i du!ne"ei s le slu3i6i. 1&. Iar dac nu )ei asculta -lasul D*!nului Du!ne"eului tu 5i nu te )ei sili s !pline5ti t*ate p*runcile 5i '*tr:rile Lui pe care i le p*runcesc eu ast"i4 s )in asupra ta t*ate bleste!ele acestea 5i s te a3un-< 1(. Bleste!at s fii tu n cetate 5i bleste!at s fii tu n 6arin@ 1+. Bleste!ate s fie -r:narele tale 5i c!rile tale@ 1,. Bleste!at s fie r*dul p:ntecelui tu 5i r*dul p!:ntului tu4 r*dul )acil*r tale 5i r*dul *il*r tale@ 1/. Bleste!at s fii tu la intrarea ta n cas 5i bleste!at la ie5irea ta din cas@ 20. S tri!it D*!nul asupra ta bleste!4 tulburare 5i neca" n t*t lucrul !:inil*r tale pe care te )ei apuca s;l faci4 p:n )ei fi st:rpit 5i p:n )ei pieri cur:nd4 pentru faptele tale rele 5i pentru c 1;ai prsit@ 21. Ba s !ai tri!it D*!nul asupra ta ciu!4 p:n te )a st:rpi e pe p!:ntul n care !er-i ca s;l stp:ne5ti@ 22. S te bat D*!nul cu *ftic4 cu lin-*are4 cu fri-uri4 cu aprindere4 cu secet4 cu ):nt ru 5i cu ru-in4 5i te )*r ur!ri acestea p:n )ei pieri@ 2 . Cerurile tale4 care sunt deasupra capului tu4 s se fac ara! 5i p!:ntul de sub tine fier@ 2$. 2n l*c de pl*aie4 D*!nul s dea p!:ntului tu praf 5i pulbere4 care s cad din cer asupra ta p:n te )a pierde 5i p:n )ei fi prpdit@ 2&. D*!nul te )a da s fii btut de )r3!a5ii ti@ pe un dru! s !er-i asupra l*r 5i pe 5apte dru!uri s fu-i de ei 5i s fii !pr5tiat prin t*ate 6rile p!:ntului@ 2(. Trupurile tale s fie 'ran tutur*r psril*r cerului 5i fiarel*r 5i nu )a fi cine s le alun-e@ 2+. Te )a l*)i D*!nul cu lepra =-iptului4 cu tr:n3i4 cu r:ie 5i cu pecin-ine4 de care s nu te p*6i )indeca@ 2,. S te bat D*!nul cu nebunie4 cu *rbire 5i cu a!*r6irea ini!ii@ 2/. Pe dibuite s !er-i "iua n a!ia"a !are4 cu! u!bl *rbul pipind pe ntuneric4 5i s te str:!t*re"e 5i s te *crasc n t*ate "ilele4 5i ni!eni s nu te apere@ 0. Cu fe!eie s te l*-*de5ti 5i altul s se culce cu ea@ cas s "ide5ti4 5i s nu trie5ti n ea@ )ie s sde5ti4 dar de ea s nu te f*l*se5ti@ 1. B*ul tu s fie 3un-'iat sub *c'ii ti 5i s nu;l !n:nci tu@ asinul s 6i;l ia 5i s nu 6i;l !ai aduc@ *ile tale s fie date )r3!a5il*r ti 5i ni!eni s nu te i"b)easc@ 2. %iii ti 5i fiicele tale s fie date la p*p*r strin@ *c'ii ti s;i )ad 5i s se t*peasc n t*ate "ilele de !ila l*r4 dar s nu ai nici * putere n !:inile tale@ . R*adele p!:ntului tu 5i t*ate *stenelile tale s le !n:nce un p*p*r pe care tu nu l;ai cun*scut4 iar tu s fii nu!ai str:!t*rat 5i c'inuit n t*ate "ilele@ $. Din pricina cel*r ce;6i )*r )edea *c'ii ti4 6i )ei ie5i din !in6i@ &. D*!nul te )a l*)i cu lepr rea peste -enunc'i 5i peste fluiere 5i din tlpile pici*arel*r tale p:n n cre5tetul capului tu4 de care nu te )ei !ai putea )indeca@ (. Te )a duce D*!nul pe tine 5i pe re-ele tu4 pe care;l )ei pune peste tine4 la p*p*rul pe care nu l;ai cun*scut nici tu4 nici prin6ii ti4 5i ac*l* )ei slu3i alt*r du!ne"ei de le!n 5i de piatr@ +. 9i )ei fi de spai!4 de p*!in 5i de r:s la t*ate p*p*arele la care te )a duce D*!nul Du!ne"eul tu@ ,. .ei se!na !ult s!:n6 n 6arin4 dar pu6in )ei cule-e4 pentru c * )*r !:nca lcustele@ /. .ii )ei sdi 5i le )ei lucra4 dar nu le )ei cule-e4 nici nu )ei bea )in4 pentru c le )*r !:nca )ier!ii@ $0. 1slini nc )ei a)ea n t*ate 6inuturile tale4 dar cu untdele!n nu te )ei un-e4 pentru c !slinele tale )*r cdea@ $1. %ii 5i fiice )ei na5te4 dar nu;i )ei a)ea4 pentru c )*r fi lua6i n r*bie@ $2. T*6i p*!ii ti 5i r*adele p!:ntului le )a strica ru-ina@ $ . Strinul cel din !i3l*cul tu se )a nl6a peste tine din ce n ce !ai sus4 iar tu te )ei p*-*r din ce n ce !ai 3*s@ $$. 8cela 6i )a da !pru!ut4 iar tu nu;i )ei da lui !pru!ut@ acela )a fi cap4 iar tu )ei fi c*ad. /(

$&. .*r )eni asupra ta t*ate bleste!ele acestea4 te )*r ur!ri 5i te )*r a3un-e. p:n )ei fi st:rpit4 pentru c n;ai ascultat -lasul D*!nului Du!ne"eului tu 5i n;ai p"it p*runcile Lui4 nici '*tr:rile Lui pe care 6i le;a dat =l. $(. 9i )*r fi ele se!n 5i pecete asupra ta 5i asupra se!in6iei tale n )eci. $+. Pentru c tu n;ai slu3it D*!nului Du!ne"eului tu cu )eselia 5i cu bucuria ini!ii4 c:nd erai !bel5u-at de t*ate. $,. .ei slu3i )r3!a5ului tu4 pe care;l )a tri!ite asupra ta D*!nul Du!ne"eul tu4 c:nd )ei fi n f*a!ete 5i n sete 5i n -*ltate 5i n t*t felul de lips@ acela )a pune pe -ru!a"ul tu 3u- de fier 5i te )a ist*)i. $/. Tri!ite;)a D*!nul asupra ta p*p*r din deprtare4 de la !ar-inea p!:ntului@ ca un )ultur )a )eni p*p*rul acela a crui li!b tu nu * )ei n6ele-e@ &0. P*p*r crunt4 care nu )a da cinste btr:nului 5i nu )a cru6a pe cel t:nr. &1. .a !:nca acela r*dul d*bit*acel*r tale 5i r*dul p!:ntului tu4 p:n te )a ni!ici4 cci nu;6i )a lsa nici p:ine4 nici )in4 nici untdele!n4 nici r*dul )itel*r tale4 nici r*dul *il*r tale4 p:n te )a pierde. &2. Te )a str:!t*ra n t*ate cet6ile tale4 p:n ce )a dr:!a4 n t*t p!:ntul tu4 "idurile tale cele nalte 5i tari n care nd3duie5ti tu 5i te )a !pila n t*ate l*ca5urile tale4 n t*t p!:ntul tu pe care D*!nul Du!ne"eul tu 6i;l d. & . 9i )ei !:nca tu r*dul p:ntecelui tu4 carnea fiil*r 5i fiicel*r tale4 pe care 6i;i )a fi dat D*!nul Du!ne"eul tu n ti!pul !presurrii 5i al str:!t*rrii cu care te )a str:!t*ra )r3!a5ul tu. &$. Brbatul tu4 cel rsf6at 5i trit n alintare4 )a pri)i cu *c'i ne!il*sti)i la fratele su@ la s*6ia de la s:nul su 5i la ceilal6i c*pii ai si4 care 6i )*r r!:ne. &&. 9i nu )a da nici unuia din ei carne din c*piii si4 pe care i )a !:nca el4 cci nu;i )a !ai r!:ne ni!ic n )re!ea !presurrii cu care te )a str:!t*ra )r3!a5ul tu n t*ate cet6ile tale. &(. %e!eia ta4 trit n bel5u- 5i rsf64 care nu 5i;a pus pici*rul su n p!:nt din pricina traiului alintat 5i ndestulat dinainte4 )a pri)i cu *c'i ne!il*sti)i pe brbatul de la s:nul ei 5i la fiul su 5i la fiica sa4 &+. 9i nu le )a da ftul4 care a ie5it din c*apsele sale 5i c*piii4 pe care i;a nscut4 pentru c ea4 din pricina lipsei de t*ate4 i )a !:nca pe ascuns n ti!pul !presurrii 5i al str:!t*rrii cu care te )a str:!t*ra )r3!a5ul tu n cet6ile tale. &,. De nu te )ei sili s !pline5ti t*ate cu)intele le-ii acesteia4 care sunt scrise n cartea aceasta 5i nu te )ei te!e de acest nu!e sl)it 5i nfric*5t*r al D*!nului Du!ne"eului tu4 &/. 8tunci D*!nul te )a bate pe tine 5i pe ur!a5ii ti cu pl-i ne!aiau"ite4 cu pl-i !ari 5i nesf:r5ite 5i cu b*li rele 5i necur!ate@ (0. .a aduce asupra ta t*ate pl-ile cele rele ale =-iptului4 de care te;ai te!ut 5i se )*r lipi acelea de tine. (1. T*at b*ala4 t*at pla-a scris 5i t*at cea nescris n cartea le-ii acesteia4 * )a aduce D*!nul asupra ta4 p:n )ei fi st:rpit. (2. Pu6ini din )*i )*r r!:ne4 de5i )e6i fi f*st ca stelele cerului4 pentru c n;a6i ascultat -lasul D*!nului Du!ne"eului )*stru. ( . Cu! s;a bucurat D*!nul4 c:nd );a fcut bine 5i );a n!ul6it4 t*t a5a se )a bucura D*!nul c:nd ) )a pierde 5i ) )a st:rpi 5i )e6i fi arunca6i din p!:ntul n care intra6i ca s;l stp:ni6i. ($. 8tunci te )a !pr5tia D*!nul Du!ne"eul tu prin t*ate p*p*arele 5i ac*l* )ei slu3i alt*r du!ne"ei4 pe care nu i;ai cun*scut nici tu4 nici prin6ii ti@ )ei slu3i la le!ne 5i la pietre. (&. Dar 5i ntre aceste p*p*are nu te )ei lini5ti 5i nu )ei a)ea l*c de *di'n pentru pici*rul tu4 c D*!nul 6i )a da ac*l* ini! tre!urt*are4 t*pirea *c'il*r 5i durere sufletului. ((. .ia6a ta )a fi !ereu n pri!e3die naintea *c'il*r ti@ )ei tre!ura "iua 5i n*aptea 5i nu )ei fi si-ur de )ia6a ta. (+. De tre!urul ini!ii tale4 de care )ei fi cuprins4 5i de cele ce )ei )edea cu *c'ii ti4 di!inea6a )ei "ice< F4 de ar )eni searaB Iar seara )ei "ice< F4 de ar )eni "iuaB (,. 9i te )a nt*arce D*!nul n =-ipt4 n c*rbii pe calea aceea de care 6i;a "is< CS nu * !ai )e"iBC@ 5i ac*l* ) )e6i da spre ):n"are )r3!a5il*r )*5tri r*bi 5i r*abe 5i nu )a fi cine s ) cu!pereC. /+

,oise a spus c acestea vor ine numai pn la venirea ,ntuitorului4iar de aci nainte s ascultm de cuvintele Domnului /isus. )eut0 1., 1171.0 1&. Pr**r*c din !i3l*cul tu 5i din fra6ii ti4 ca 5i !ine4 6i )a ridica D*!nul Du!ne"eul tu< pe 8cela s;L asculta6i. 1(. C tu la 7*reb4 n "iua adunrii4 ai cerut de la D*!nul Du!ne"eul tu 5i ai "is< S nu !ai aud -lasul D*!nului Du!ne"eului !eu 5i f*cul acesta !are s nu;l !ai )d4 ca s nu !*r. 1+. 8tunci !i;a "is D*!nul< Bine este ceea ce 6i;au spus ei. 1,. =u le )*i ridica Pr**r*c din !i3l*cul fra6il*r l*r4 cu! e5ti tu4 5i )*i pune cu)intele 1ele n -ura Lui 5i =l le )a -ri t*t ce;I )*i p*runci =u. *ceste le'i nu erau desvrite i nu puteau s triasc prin ele, pentru c le'ea aducea mnie, moarte i blestem. Ie@0 20, 210 2&. Ba nc le;a! dat 5i le-i care nu erau bune 5i r:nduieli prin care ei nu puteau tri@ $om0 -, /07/20 0. Ce )*! "ice4 deci? C nea!urile care nu cutau dreptatea au d*b:ndit dreptatea4 ns dreptatea din credin6@ 1. Iar Israel4 ur!rind le-ea drept6ii4 n;a a3uns la le-ea drept6ii. 2. Pentru ce? Pentru c nu * cutau din credin64 ci ca din faptele Le-ii. S;au p*ticnit de piatra p*ticnirii4 $om0 4, 110 1&. Cci le-ea pricinuie5te !:ine@ dar unde nu este le-e4 nu este nici clcare de le-e. 2 Cor0 /, 5730 (. Cel ce ne;a n)rednicit s fi! slu3it*ri ai N*ului Testa!ent4 nu ai literei4 ci ai du'ului@ pentru c litera ucide4 iar du'ul face )iu. +. Iar dac slu3irea cea spre !*arte4 spat n litere4 pe piatr4 s;a fcut ntru sla)4 nc:t fiii lui Israel nu puteau s;5i a6inteasc *c'ii la fa6a lui 1*ise4 din pricina sla)ei celei trect*are a fe6ei lui4 >al0 /, 100 10. Cci t*6i c:6i sunt din faptele Le-ii sub bleste! sunt4 c scris este< CBleste!at este *ricine nu struie ntru t*ate cele scrise n cartea Le-ii4 ca s le facC. =e'ea a fost pus pentru nclcri de le'e, pn avea s vin ,ntuitorul lumii . >al0 /, 137220 1+. 8ceasta "ic dar< Un testa!ent ntrit dinainte de Du!ne"eu n 7rist*s nu desfiin6ea" Le-ea4 care a )enit dup patru sute trei"eci de ani4 ca s desfiin6e"e f-duin6a. 1,. Cci dac !*5tenirea este din Le-e4 nu !ai este din f-duin64 dar Du!ne"eu i;a druit lui 8)raa! !*5tenirea prin f-duin6. 1/. Deci ce este Le-ea? =a a f*st adu-at pentru clcrile de le-e4 p:n c:nd era s )in Ur!a5ul4 Cruia I s;a dat f-duin6a4 5i a f*st r:nduit prin n-eri4 n !:na unui 1i3l*cit*r. 20. 1i3l*cit*rul ns nu este al unuia sin-ur4 iar Du!ne"eu este unul. Du"ul Sfnt a 'rit prin 'ura lui /eremia, c nu se va mai vorbi de C"ivotul le'mntului , nici de sabate , nici de srbtori , nici de praznice , pentru c sfritul le'ii este Domnul. Ier0 /, 150 1(. C:nd ) )e6i n!ul6i 5i )e6i a3un-e !ult r*dit*ri pe p!:nt4 n "ilele acelea4 "ice D*!nul4 nu se )a !ai "ice< CF4 c'i)*tul a5e"!:ntului D*!nuluiC. Ni!eni nu se )a !ai -:ndi la el4 ni!eni nu;5i )a !ai aduce a!inte de el4 ni!nui nu;i )a !ai prea ru de el4 ni!eni nu )a !ai face altul. *s0 2, 110 /,

11. Pentru aceasta !i )*i lua nap*i -r:ul la )re!ea lui 5i !ustul la ti!pul lui 5i;1i )*i lua l:na 5i inul cu care ea 5i ac*per -*liciunea ei. $om0 10, 40 $. Cci sf:r5itul Le-ii este 7rist*s4 spre dreptate t*t celui ce crede. El a nlturat vr6mia dintre evrei i neamuri i dintre omul pmmtesc i cel du"ovnicesc. nltutnd le'ea poruncilor i ornduirilor ei %f0 2, 147150 1$. Cci =l este pacea n*astr4 =l care a fcut din cele d*u # una4 surp:nd peretele din !i3l*c al despr6iturii4 1&. Desfiin6:nd )r3!5ia n trupul Su4 le-ea p*runcil*r 5i n)6turile ei4 ca4 ntru Sine4 pe cei d*i s; i "ideasc ntr;un sin-ur *! n*u 5i s nte!eie"e pacea4 1(. 9i s;i !pace cu Du!ne"eu pe a!:nd*i4 uni6i ntr;un trup4 prin cruce4 *!*r:nd prin ea )r3!5ia. Col0 2, 1/7140 1 . Iar pe )*i care era6i !*r6i4 n frdele-ile 5i n netierea !pre3ur a trupului )*stru4 );a fcut )ii4 !preun cu Sine4 iert:ndu;ne t*ate -re5ealele@ 1$. 9ter-:nd "apisul ce era asupra n*astr4 care ne era p*tri)nic cu r:nduielile lui4 5i l;a luat din !i3l*c4 pir*nindu;l pe cruce. Domnul /isus 1ristos nu a cunoscut pcat 4 dar a suferit pentru pcatele noastre. Is0 1/, 4750 $. Dar =l a luat asupr;9i durerile n*astre 5i cu suferin6ele n*astre S;a !p*)rat. 9i n*i 2l s*c*tea! pedepsit4 btut 5i c'inuit de Du!ne"eu4 &. Dar =l fusese strpuns pentru pcatele n*astre 5i "dr*bit pentru frdele-ile n*astre. =l a f*st pedepsit pentru !:ntuirea n*astr 5i prin rnile Lui n*i t*6i ne;a! )indecat. (. T*6i u!bla! rtci6i ca ni5te *i4 fiecare pe calea n*astr4 5i D*!nul a fcut s cad asupra Lui frdele-ile n*astre ale tutur*r. Ioan0 ., 450 $(. Cine dintre )*i 1 )de5te de pcat? Dac spun ade)rul4 de ce )*i nu 1 crede6i? 2 Cor0 1, 210 21. Cci pe =l4 Care n;a cun*scut pcatul4 L;a fcut pentru n*i pcat4 ca s d*b:ndi!4 ntru =l4 dreptatea lui Du!ne"eu. El ne7a rscumprat din blestemul le'ii, fcndu7Se pentru noi blestem. >al0 4, 4750 $. Iar c:nd a )enit plinirea )re!ii4 Du!ne"eu4 a tri!is pe %iul Su4 nscut din fe!eie4 nscut sub Le-e4 &. Ca pe cei de sub Le-e s;i rscu!pere4 ca s d*b:ndi! nfierea. (. 9i pentru c sunte6i fii4 a tri!is Du!ne"eu pe Du'ul %iului Su n ini!ile n*astre4 care stri-< 8))a4 PrinteB >al0 /, 1071/0 10. Cci t*6i c:6i sunt din faptele Le-ii sub bleste! sunt4 c scris este< CBleste!at este *ricine nu struie ntru t*ate cele scrise n cartea Le-ii4 ca s le facC. 11. Iar acu! c4 prin Le-e4 nu se ndreptea" ni!eni naintea lui Du!ne"eu este lucru l!urit4 de*arece Cdreptul din credin6 )a fi )iuC. 12. Le-ea ns nu este din credin64 dar cel care )a face acestea4 )a fi )iu prin ele. 1 . 7rist*s ne;a rscu!prat din bleste!ul Le-ii4 fc:ndu;Se pentru n*i bleste!@ pentru c scris este< CBleste!at este t*t cel sp:n"urat pe le!nC. $om0 4, 217210 21. 9i fiind ncredin6at c ceea ce i;a f-duit are putere s 5i fac. //

22. De acea4 credin6a lui i s;a s*c*tit ca dreptate. 2 . 9i nu s;a scris nu!ai pentru el c i s;a s*c*tit ca dreptate4 2$. Ci se )a s*c*ti 5i pentru n*i4 cei care crede! n Cel ce a n)iat din !*r6i pe Iisus4 D*!nul n*stru4 2&. Care S;a dat pentru pcatele n*astre 5i a n)iat pentru ndreptarea n*astr. %:r0 -, 117130 1&. 9i pentru aceasta =l este 1i3l*cit*rul unui n*u testa!ent4 ca prin !*artea suferit spre rscu!prarea -re5ealel*r de sub nt:iul testa!ent4 cei c'e!a6i s ia f-duin6a !*5tenirii )e5nice. 1(. Cci unde este testa!ent4 trebuie neaprat s fie )*rba despre !*artea celui ce a fcut testa!entul. 1+. Un testa!ent a3un-e te!einic dup !*arte4 fiindc nu are nici * putere4 c:t )re!e trie5te cel ce l;a fcut. 0e cnd eram nc fr putere i nc pctoi, Domnul a murit pentru noi i n7a eliberat din pcat, ca s nu mai fim robii pcatului, nici ai le'ii. $om0 1, 57.0 (. Cci 7rist*s4 nc fiind n*i neputinci*5i4 la ti!pul '*tr:t a !urit pentru cei necredinci*5i. +. Cci cu -reu )a !uri cine)a pentru un drept@ dar pentru cel bun p*ate se '*tr5te cine)a s !*ar. ,. Dar Du!ne"eu 25i arat dra-*stea Lui fa6 de n*i prin aceea c4 pentru n*i4 7rist*s a !urit c:nd n*i era! nc pct*5i. Ioan ., /47/50 $. Iisus le;a rspuns< 8de)rat4 ade)rat ) spun< Fricine s):r5e5te pcatul este r*b al pcatului. &. Iar r*bul nu r!:ne n cas n )eac@ %iul ns r!:ne n )eac. (. Deci4 dac %iul ) )a face liberi4 liberi )e6i fi ntr;ade)r. >al0 4, 2-7/00 2/. Dar ce "ice Scriptura? CI"-*ne5te pe r*ab 5i fiul ei4 cci nu )a !*5teni fiul r*abei4 !preun cu fiul celei libereC. 0. Deci4 fra6il*r4 nu sunte! c*pii ai r*abei4 ci c*pii ai celei libere. >al0 1, 4750 $. Cei ce )*i6i s ) ndrepta6i prin Le-e );a6i ndeprtat de 7rist*s4 a6i c"ut din 'ar@ &. Cci n*i a5tept! n Du' nde3dea drept6ii din credin6. (. Cci n 7rist*s Iisus4 nici tierea !pre3ur nu p*ate ce)a4 nici netierea !pre3ur4 ci credin6a care este lucrt*are prin iubire. =e'ea !ec"e nu mai are stpnire asupra cretinilor , pentru c ea nu putea s desvrasc nimic. $om0 3, 1750 1. Fare nu 5ti6i4 fra6il*r # cci cel*r ce cun*sc Le-ea )*rbesc # c Le-ea are putere asupra *!ului4 at:ta ti!p c:t el trie5te? 2. Cci fe!eia !ritat e le-at4 prin le-e4 de brbatul su at:ta ti!p c:t el trie5te@ iar dac i;a !urit brbatul4 este de"le-at de le-ea brbatului. . Deci4 trindu;i brbatul4 se )a nu!i adulter dac )a fi cu alt brbat@ iar dac i;a !urit brbatul este liber fa6 de le-e4 ca s nu fie adulter4 lu:nd un alt brbat. $. 85a c4 fra6ii !ei4 5i )*i a6i !urit Le-ii4 prin trupul lui 7rist*s4 spre a fi ai altuia4 ai Celui ce a n)iat din !*r6i4 ca s aduce! r*ade lui Du!ne"eu. &. Cci pe c:nd era! n trup4 pati!ile pcatel*r4 care erau prin Le-e4 lucrau n !dularele n*astre4 ca s aduce! r*ade !*r6ii@ (. Dar acu! ne;a! desfcut de Le-e4 !urind aceluia n care era! 6inu6i r*bi4 ca n*i s slu3i! ntru nn*irea Du'ului4 iar nu dup sl*)a cea )ec'e. %:r0 3, 1.71-0 1,. 8stfel4 p*runca dat nt:i se desfiin6ea"4 pentru neputin6a 5i nef*l*sul ei@ 1/. Cci Le-ea n;a des):r5it ni!ic4 iar n l*cul ei 5i face cale * nde3de !ai bun4 prin care ne apr*pie! de Du!ne"eu. 100

%:r0 -, 100 10. 8cestea erau nu!ai le-iuiri p!:nte5ti # despre !:ncruri4 despre buturi4 despre felurite splri # 5i erau p*runci p:n la )re!ea ndreptrii. De aceea Domnul /isus 1ristos , cnd vine n lume, declar ncetarea le'ii i predicarea Evan'"eliei. Luca0 15, 150 1(. Le-ea 5i pr**r*cii au f*st p:n la I*an@ de atunci !pr6ia lui Du!ne"eu se bine)este5te 5i fiecare se sile5te spre ea. Ioan 1, 130 1+. Pentru c Le-ea prin 1*ise s;a dat4 iar 'arul 5i ade)rul au )enit prin Iisus 7rist*s. Evan'"elie se numete vestea cea bun. %f0 2, 1371.0 1+. 9i4 )enind4 a bine)estit pace4 )*u cel*r de departe 5i pace cel*r de apr*ape@ 1,. C prin =l a)e! 5i unii 5i al6ii apr*pierea ctre Tatl4 ntr;un Du'. !estea aceasta arat c noi am fost scoi de sub le'e i am intrat sub "ar. $om0 5, 140 1$. Cci pcatul nu )a a)ea stp:nire asupra )*astr4 fiindc nu sunte6i sub le-e4 ci sub 'ar. Domnului i datorm faptul acesta, c am a6uns n acest stare de "ar. $om0 1, 175. 1. Deci fiind ndrepta6i din credin64 a)e! pace cu Du!ne"eu4 prin D*!nul n*stru Iisus 7rist*s4 2. Prin Care a! a)ut 5i apr*piere4 prin credin64 la 'arul acesta4 n care st!4 5i ne lud! ntru nde3dea sla)ei lui Du!ne"eu. . 9i nu nu!ai at:t4 ci ne lud! 5i n suferin6e4 bine 5tiind c suferin6a aduce rbdare4 $. 9i rbdarea ncercare4 5i ncercarea nde3de &. Iar nde3dea nu ru5inea" pentru c iubirea lui Du!ne"eu s;a )rsat n ini!ile n*astre4 prin Du'ul Sf:nt4 Cel druit n*u. (. Cci 7rist*s4 nc fiind n*i neputinci*5i4 la ti!pul '*tr:t a !urit pentru cei necredinci*5i. 1ar este "otrrea de iertare. $om0 /, 217210 21. Dar acu!4 n afar de Le-e4 s;a artat dreptatea lui Du!ne"eu4 fiind !rturisit de Le-e 5i de pr**r*ci. 22. Dar dreptatea lui Du!ne"eu )ine prin credin6a n Iisus 7rist*s4 pentru t*6i 5i peste t*6i cei ce cred4 cci nu este de*sebire. 2 . %iindc t*6i au pctuit 5i sunt lipsi6i de sla)a lui Du!ne"eu@ 2$. 2ndrept:ndu;se n dar cu 'arul Lui4 prin rscu!prarea cea n 7rist*s Iisus. 2&. Pe Care Du!ne"eu L;a r:nduit I3ertf deJ isp5ire4 prin credin6a n s:n-ele Lui4 ca s;9i arate dreptatea Sa4 pentru iertarea pcatel*r cel*r !ai nainte fcute4 $om0 1, 1371.0 1+. Cci4 dac prin -re5eala unuia !*artea a !pr6it printr;unul4 cu !ult !ai !ult cei ce pri!esc pris*sin6a 'arului 5i a darului drept6ii )*r !pr6i n )ia6 prin Unul Iisus 7rist*s. 1,. 85adar4 precu! prin -re5eala unuia a )enit *s:nda pentru t*6i *a!enii4 a5a 5i prin ndreptarea adus de Unul a )enit4 pentru t*6i *a!enii4 ndreptarea care d )ia6@ 1arul acesta ne7a adus darul fr plata, adic fr meritul omului. $om0 1, 117150 101

1&. Dar nu este cu -re5eala cu! este cu 'arul4 cci dac prin -re5eala unuia cei !ul6i au !urit4 cu !ult !ai !ult 'arul lui Du!ne"eu 5i darul Lui au pris*sit asupra cel*r !ul6i4 prin 'arul unui sin-ur *!4 Iisus 7rist*s. 1(. 9i ce aduce darul nu sea!n cu ce a adus acel unul care a pctuit@ cci 3udecata dintr;unul duce la *s:ndire4 iar 'arul din !ulte -re5eli duce la ndreptare. $om0 11, 1750 &. Deci t*t a5a 5i n )re!ea de acu! este * r!5i6 aleas prin 'ar. (. Iar dac este prin 'ar4 nu !ai este din fapte@ altfel 'arul nu !ai este 'ar. Iar dac este din fapte4 nu !ai este 'ar4 altfel fapta nu !ai este fapt. Dumnezeu. Care este bo'at n ndurare, mcar c eram mori n 'realele noastre , n7a nviat. %f0 2, 4710 $. Dar Du!ne"eu4 b*-at fiind n !il4 pentru !ulta Sa iubire cu care ne;a iubit4 &. Pe n*i cei ce era! !*r6i prin -re5ealele n*astre4 ne;a fcut )ii !preun cu 7rist*s # prin 'ar sunte6i !:ntui6iB ?i acum ni se cere credin, ca s primim n dar darul Du"ului Sfnt. >al0 /, 140 1$. Ca4 prin 7rist*s Iisus4 s )in la nea!uri binecu):ntarea lui 8)raa!4 ca s pri!i!4 prin credin64 f-duin6a Du'ului. %f0 1, 1/7140 1 . 2ntru Care 5i )*i4 au"ind cu):ntul ade)rului4 =)an-'elia !:ntuirii )*astre4 cre":nd n =l4 a6i f*st pecetlui6i cu Sf:ntul Du' al f-duin6ei4 1$. Care este ar)una !*5tenirii n*astre4 spre rscu!prarea cel*r d*b:ndi6i de =l 5i spre lauda sla)ei Sale. %f0 2, .0 ,. Cci n 'ar sunte6i !:ntui6i4 prin credin64 5i aceasta nu e de la )*i< este darul lui Du!ne"eu@ El ne ntrete sufletul i ne umple de toat plintatea lui Dumnezeu. %f0 /, 147210 1$. Pentru aceasta4 !i plec -enunc'ii naintea Tatlui D*!nului n*stru Iisus 7rist*s4 1&. Din Care 5i tra-e nu!ele *rice nea! n cer 5i pe p!:nt4 1(. S ) druiasc4 dup b*-6ia sla)ei Sale4 ca s fi6i puternic ntri6i4 prin Du'ul Su4 n *!ul dinuntru4 1+. 9i 7rist*s s Se sl5luiasc4 prin credin64 n ini!ile )*astre4 nrdcina6i 5i nte!eia6i fiind n iubire4 1,. Ca s pute6i n6ele-e !preun cu t*6i sfin6ii care este lr-i!ea 5i lun-i!ea 5i nl6i!ea 5i ad:nci!ea4 1/. 9i s cun*a5te6i iubirea lui 7rist*s4 cea !ai presus de cun*5tin64 ca s ) u!ple6i de t*at plintatea lui Du!ne"eu. 20. Iar Celui ce p*ate s fac4 prin puterea cea lucrt*are n n*i4 cu !ult !ai presus dec:t t*ate c:te cere! sau pricepe! n*i4 21. Lui fie sla)a n Biseric 5i ntru 7rist*s Iisus n t*ate nea!urile )eacului )eacuril*r. 8!inB Cu adevrat , mare este taina dreptei credine. 1 Tim0 /, 150 1(. 9i cu ade)rat4 !are este taina dreptei credin6e< Du!ne"eu S;a artat n trup4 S;a ndreptat n Du'ul4 a f*st )"ut de n-eri4 S;a pr*p*)duit ntre nea!uri4 a f*st cre"ut n lu!e4 S;a nl6at ntru sla). Cine crede n Domnul viu va fi n veac. 102

Ioan 5, 437150 $+.8de)rat4 ade)rat "ic )*u< Cel ce crede n 1ine are )ia6 )e5nic. $,. =u sunt p:inea )ie6ii. $/. Prin6ii )*5tri au !:ncat !an n pustie 5i au !urit. &0. P:inea care se c*b*ar din cer este aceea din care4 dac !n:nc cine)a4 nu !*are. &1. =u sunt p:inea cea )ie4 care s;a p*-*r:t din cer. Cine !n:nc din p:inea aceasta )iu )a fi n )eci. Iar p:inea pe care =u * )*i da pentru )ia6a lu!ii este trupul 1eu. &2. Deci iudeii se certau ntre ei4 "ic:nd< Cu! p*ate 8cesta s ne dea trupul Lui s;l !:nc!? & . 9i le;a "is Iisus< 8de)rat4 ade)rat "ic )*u4 dac nu )e6i !:nca trupul %iului F!ului 5i nu )e6i bea s:n-ele Lui4 nu )e6i a)ea )ia6 n )*i. &$. Cel ce !n:nc trupul 1eu 5i bea s:n-ele 1eu are )ia6 )e5nic4 5i =u l )*i n)ia n "iua cea de ap*i. &&. Trupul este ade)rat !:ncare 5i s:n-ele 1eu4 ade)rat butur. &(. Cel ce !n:nc trupul 1eu 5i bea s:n-ele 1eu r!:ne ntru 1ine 5i =u ntru el. 2n cele mai dinainte s7a vorbit despre omul cel trupesc i poruncile lui n =e'ea !ec"e. De acum nainte se va vorbi despre omul cel eliberat din pcat i din blestem i trecut sub 1ar, precum i le'ea i poruncile date lui. /at, cele dinti s7au mplinit i au trecut. Is0 42, -7100 /. Cele pr**r*cite altdat s;au !plinit 5i altele !ai n*i ) )estesc@ nainte ca s ia fiin6 )i le dau de 5tire. 10. C:ntaNi D*!nului c:ntare n*u4 c:nta6i n strune laudele Lui p:n la !ar-inile p!:ntuluiB 1area s se "buciu!e cu t*t ce este n ea4 *str*a)ele 5i l*cuit*rii l*rB /at, acum v vestim pe cele noi. Is0 4/, 1.7210 1,. Nu ) !ai a!inti6i de nt:!plrile trecute 5i nu !ai lua6i n sea! lucrurile de altdatC. 1/. Iat c =u fac un lucru n*u4 el d !u-uri@ nu;l )ede6i )*i *are? Cr*i;)*i n de5ert * cale4 n l*c uscat i")*are de ap. 20. Pe Tine Te )*r preasl)i fiarele c:!pului4 5acalii 5i stru6ii4 c Tu ai i")*r:t ap n pustiu4 5u)*aie de ap n p!:nt neu!blat4 ca s adpi pe p*p*rul 1eu cel ales@ 21. P*p*rul pe care l;a! fcut pentru 1ine4 ca s 1 preasl)easc ntru laude. De acum n Domnul s7au fcut toate noi. 2 Cor0 1, 130 1+. Deci4 dac este cine)a n 7rist*s4 este fptur n*u@ cele )ec'i au trecut4 iat t*ate s;au fcut n*i. Cretinilor li se cere mai mult ca celor din vec"ime , pentru a a6un'e desvrii. Mat0 1, 2074.0 20. Cci "ic )*u< C de nu )a pris*si dreptatea )*astr !ai !ult dec:t a crturaril*r 5i a fariseil*r4 nu )e6i intra n !pr6ia ceruril*r. 21. 86i au"it c s;a "is cel*r de de!ult< CS nu uci"iC@ iar cine )a ucide4 )rednic )a fi de *s:nd. 22. =u ns ) spun )*u< C *ricine se !:nie pe fratele su )rednic )a fi de *s:nd@ 5i cine )a "ice fratelui su< netrebnicule4 )rednic )a fi de 3udecata sinedriului@ iar cine )a "ice< nebunule4 )rednic )a fi de -'eena f*cului. 2 . Deci4 dac 6i )ei aduce darul tu la altar 5i ac*l* 6i )ei aduce a!inte c fratele tu are ce)a !p*tri)a ta4 10

2$. Las darul tu ac*l*4 naintea altarului4 5i !er-i nt:i 5i !pac;te cu fratele tu 5i ap*i4 )enind4 adu darul tu. 2&. 2!pac;te cu p:r:5ul tu de-rab4 p:n e5ti cu el pe cale4 ca nu cu!)a p:r:5ul s te dea 3udect*rului4 5i 3udect*rul slu3it*rului 5i s fii aruncat n te!ni6. 2(. 8de)rat -riesc 6ie< Nu )ei ie5i de ac*l*4 p:n ce nu )ei fi dat cel din ur! ban. 2+. 86i au"it c s;a "is cel*r de de!ult< CS nu s):r5e5ti adulterC. 2,. =u ns ) spun )*u< C *ricine se uit la fe!eie4 p*ftind;*4 a 5i s):r5it adulter cu ea n ini!a lui. 2/. Iar dac *c'iul tu cel drept te s!inte5te pe tine4 sc*ate;l 5i arunc;l de la tine4 cci !ai de f*l*s 6i este s piar unul din !dularele tale4 dec:t t*t trupul s fie aruncat n -'een. 0. 9i dac !:na ta cea dreapt te s!inte5te pe tine4 taie;* 5i * arunc de la tine4 cci !ai de f*l*s 6i este s piar unul din !dularele tale4 dec:t t*t trupul tu s fie aruncat n -'een. 1. S;a "is iar5i< CCine )a lsa pe fe!eia sa4 s;i dea carte de despr6ireC. 2. =u ns ) spun )*u< C *ricine )a lsa pe fe!eia sa4 n afar de pricin de desfr:nare4 * face s s):r5easc adulter4 5i cine )a lua pe cea lsat s):r5e5te adulter. . 86i au"it ce s;a "is cel*r de de!ult< CS nu 3uri str:!b4 ci s 6ii naintea D*!nului 3ur!intele taleC. $. =u ns ) spun )*u< S nu ) 3ura6i nicidecu! nici pe cer4 fiindc este tr*nul lui Du!ne"eu4 &. Nici pe p!:nt4 fiindc este a5ternut al pici*arel*r Lui4 nici pe Ierusali!4 fiindc este cetate a !arelui 2!prat4 (. Nici pe capul tu s nu te 3uri4 fiindc nu p*6i s faci un fir de pr alb sau ne-ru4 +. Ci cu):ntul )*stru s fie< Ceea ce este da4 da@ 5i ceea ce este nu4 nu@ iar ce e !ai !ult dec:t acestea4 de la cel ru este. ,. 86i au"it c s;a "is< CFc'i pentru *c'i 5i dinte pentru dinteC. /. =u ns ) spun )*u< Nu ) !p*tri)i6i celui ru@ iar cui te l*)e5te peste *bra"ul drept4 nt*arce;i 5i pe cellalt. $0. Celui ce )*ie5te s se 3udece cu tine 5i s;6i ia 'aina4 las;i 5i c!a5a. $1. Iar de te )a sili cine)a s !er-i * !il4 !er-i cu el d*u. $2. Celui care cere de la tine4 d;i@ 5i de la cel ce )*ie5te s se !pru!ute de la tine4 nu nt*arce fa6a ta. $ . 86i au"it c s;a "is< CS iube5ti pe apr*apele tu 5i s ur5ti pe )r3!a5ul tuC. $$. Iar =u "ic )*u< Iubi6i pe )r3!a5ii )*5tri4 binecu):nta6i pe cei ce ) bleste!4 face6i bine cel*r ce ) ursc 5i ru-a6i;) pentru cei ce ) )at! 5i ) pri-*nesc4 $&. Ca s fi6i fiii Tatlui )*stru Celui din ceruri4 c =l face s rsar s*arele 5i peste cei ri 5i peste cei buni 5i tri!ite pl*aie peste cei drep6i 5i peste cei nedrep6i. $(. Cci dac iubi6i pe cei ce ) iubesc4 ce rsplat )e6i a)ea? 8u nu fac 5i )a!e5ii acela5i lucru? $+. 9i dac !br6i5a6i nu!ai pe fra6ii )*5tri4 ce face6i !ai !ult? 8u nu fac 5i nea!urile acela5i lucru? $,. %i6i4 dar4 )*i des):r5i6i4 precu! Tatl )*stru Cel ceresc des):r5it este. Dumnezeu a pre'tit mai dinainte , n planul mntuirii , faptele bune , n care s umblm noi cretinii. %f0 2, 1071/0 10. Pentru c a Lui fptur sunte!4 "idi6i n 7rist*s Iisus spre fapte bune4 pe care Du!ne"eu le;a -tit !ai nainte4 ca s u!bl! ntru ele. 11. De aceea4 aduce6i;) a!inte c4 *dini*ar4 )*i4 p-:nii cu trupul4 nu!i6i netiere;!pre3ur de ctre cei nu!i6i tiere;!pre3ur4 fcut de !:n n trup4 12. =ra6i4 n )re!ea aceea4 n afar de 7rist*s4 nstrina6i de cet6enia lui Israel4 lipsi6i de nde3de 5i fr de Du!ne"eu4 n lu!e. 1 . 8cu! ns4 fiind n 7rist*s Iisus4 )*i care altdat era6i departe4 );a6i apr*piat prin s:n-ele lui 7rist*s4

10$

*tt ,ntuitorul, ct i Sfinii *postoli, ni l7au predat ca porunci ale #atlui ceresc, ele privind sufletul. Ioan 12, 4.7100 $,. Cine 1 nes*c*te5te pe 1ine 5i nu pri!e5te cu)intele 1ele are 3udect*r ca s;l 3udece< cu):ntul pe care l;a! spus acela l )a 3udeca n "iua cea de ap*i. $/. Pentru c =u n;a! )*rbit de la 1ine4 ci Tatl care 1;a tri!is4 8cesta 1i;a dat p*runc ce s spun 5i ce s )*rbesc. &0. 9i 5tiu c p*runca Lui este )ia6a )e5nic. Deci cele ce )*rbesc =u4 precu! 1i;a spus 1ie Tatl4 a5a )*rbesc. 1 Cor0 14, /30 +. Dac i se pare cui)a c este pr**r*c sau *! du'*)nicesc4 s cun*asc c cele ce ) scriu sunt p*runci ale D*!nului. Dup evan'"elie se va 6udeca lumea. $om02,150 1(. Pustiire 5i nen*r*cire sunt n dru!urile l*r@ 1 Cor0 4, 10 &. De aceea4 nu 3udeca6i ce)a nainte de )re!e4 p:n ce nu )a )eni D*!nul4 Care )a lu!ina cele ascunse ale ntunericului 5i )a )di sfaturile ini!il*r. 9i atunci fiecare )a a)ea de la Du!ne"eu lauda. 0oruncile dumnezeieti ale Du"ului sunt presrate n toat Evan'"elia Domnului /isus .Ele se rezum la lepdarea de firea pmnteasc i umblarea dup firea du"ovniceasc. Mat0 5, 240 2$. Ni!eni nu p*ate s slu3easc la d*i d*!ni4 cci sau pe unul l )a ur 5i pe cellalt l )a iubi4 sau de unul se )a lipi 5i pe cellalt l )a dispre6ui@ nu pute6i s slu3i6i lui Du!ne"eu 5i lui !a!*na. Mat0 15, 247250 2$. 8tunci Iisus a "is ucenicil*r Si< Dac )rea cine)a s )in dup 1ine4 s se lepede de sine4 s;5i ia crucea 5i s;1i ur!e"e 1ie. 2&. C cine )a )*i s;5i scape sufletul l )a pierde@ iar cine 5i )a pierde sufletul pentru 1ine l )a afla. 2(. Pentru c ce;i )a f*l*si *!ului4 dac )a c:5ti-a lu!ea ntrea-4 iar sufletul su l )a pierde? Sau ce )a da *!ul n sc'i!b pentru sufletul su? $om0 ., 17110 1. Drept aceea nici * *s:nd nu este acu! asupra cel*r ce sunt n 7rist*s Iisus. 2. Cci le-ea du'ului )ie6ii n 7rist*s Iisus !;a eliberat de le-ea pcatului 5i a !*r6ii4 . Pentru c ceea ce era cu neputin6 Le-ii # fiind slab prin trup # a s):r5it Du!ne"eu4 tri!i6:nd pe %iul Su ntru ase!narea trupului pcatului 5i pentru pcat a *s:ndit pcatul n trup4 $. Pentru ca ndreptarea din Le-e s se !plineasc n n*i4 care nu u!bl! dup trup4 ci dup du'. &. Cci cei ce sunt dup trup cu-et cele ale trupului4 iar cei ce sunt dup Du'4 cele ale Du'ului. (. Cci d*rin6a crnii este !*arte dar d*rin6a Du'ului este )ia6 5i pace@ +. %iindc d*rin6a crnii este )r3!5ie !p*tri)a lui Du!ne"eu4 cci nu se supune le-ii lui Du!ne"eu4 c nici nu p*ate. ,. Iar cei ce sunt n carne nu p*t s plac lui Du!ne"eu. /. Dar )*i nu sunte6i n carne4 ci n Du'4 dac Du'ul lui Du!ne"eu l*cuie5te n )*i. Iar dac cine)a nu are Du'ul lui 7rist*s4 acela nu este al Lui. 10. Iar dac 7rist*s este n )*i4 trupul este !*rt pentru pcat@ iar Du'ul4 )ia6 pentru dreptate4 11. Iar dac Du'ul Celui ce a n)iat pe Iisus din !*r6i l*cuie5te n )*i4 Cel ce a n)iat pe 7rist*s Iisus din !*r6i )a face )ii 5i trupurile )*astre cele !urit*are4 prin Du'ul Su care l*cuie5te n )*i. >al0 1, 157210 1(. Dic dar< 2n Du'ul s u!bla6i 5i s nu !plini6i p*fta trupului. 1+. Cci trupul p*fte5te !p*tri)a du'ului4 iar du'ul !p*tri)a trupului@ cci acestea se !p*tri)esc unul altuia4 ca s nu face6i cele ce a6i )*i. 10&

1,. Iar de ) purta6i n Du'ul nu sunte6i sub Le-e. 1/. Iar faptele trupului sunt cun*scute4 5i ele sunt< adulter4 desfr:nare4 necur6ie4 destrblare4 20. 2nc'inare la id*li4 fer!ect*rie4 )ra3be4 certuri4 "a)istii4 !:nii4 -:lce)i4 de"binri4 eresuri4 21. Pi"!uiri4 ucideri4 be6ii4 c'efuri 5i cele ase!enea acest*ra4 pe care )i le spun dinainte4 precu! dinainte );a! 5i spus4 c cei ce fac unele ca acestea nu )*r !*5teni !pr6ia lui Du!ne"eu. Cmul cel du"ovnicesc nu trebuie s mai triasc ca p'nii , n deertciunea 'ndurilor, ci trebuie s lepede poftele. %f0 4, 137/20 1+. 85adar4 aceasta "ic 5i !rturisesc n D*!nul4 ca )*i s nu !ai u!bla6i de acu! cu! u!bl nea!urile4 n de5ertciunea !in6ii l*r4 1,. 2ntuneca6i fiind la cu-et4 nstrina6i fiind de )ia6a lui Du!ne"eu4 din pricina necun*5tin6ei care este n ei4 din pricina !pietririi ini!ii l*r@ 1/. 8ce5tia petrec n nesi!6ire 5i s;au dat pe sine desfr:nrii4 s):r5ind cu nesa6 t*ate faptele necur6iei. 20. .*i ns n;a6i n)6at a5a pe 7rist*s4 21. Dac4 ntr;ade)r4 L;a6i ascultat 5i a6i f*st n)6a6i ntru =l4 a5a cu! este ade)rul ntru Iisus@ 22. S ) de"brca6i de )ie6uirea )*astr de !ai nainte4 de *!ul cel )ec'i4 care se stric prin p*ftele a!-it*are4 2 . 9i s ) nn*i6i n du'ul !in6ii )*astre4 2$. 9i s ) !brca6i n *!ul cel n*u4 cel dup Du!ne"eu4 "idit ntru dreptate 5i n sfin6enia ade)rului. 2&. Pentru aceea4 lepd:nd !inciuna4 -ri6i ade)rul fiecare cu apr*apele su4 cci unul altuia sunte! !dulare. 2(. 1:nia6i;) 5i nu -re5i6i@ s*arele s nu apun peste !:nia )*astr. 2+. Nici nu da6i l*c dia)*lului. 2,. Cel ce fur s nu !ai fure4 ci !ai ):rt*s s se *steneasc lucr:nd cu !:inile sale4 lucrul cel bun4 ca s aib s dea 5i celui ce are ne)*ie. 2/. Din -ura )*astr s nu ias nici un cu):nt ru4 ci nu!ai ce este bun4 spre "idirea cea de trebuin64 ca s dea 'ar cel*r ce ascult. 0. S nu ntrista6i Du'ul cel Sf:nt al lui Du!ne"eu4 ntru Care a6i f*st pecetlui6i pentru "iua rscu!prrii. 1. Frice a!rciune 5i suprare 5i !:nie 5i i"bucnire 5i defi!are s piar de la )*i4 !preun cu *rice rutate. 2. Ci fi6i buni ntre )*i 5i !il*sti)i4 iert:nd unul altuia4 precu! 5i Du!ne"eu );a iertat )*u4 n 7rist*s. %f0 1, 17200 1. %i6i dar ur!t*ri ai lui Du!ne"eu4 ca ni5te fii iubi6i4 2. 9i u!bla6i ntru iubire4 precu! 5i 7rist*s ne;a iubit pe n*i 5i S;a dat pe Sine pentru n*i4 prin*s 5i 3ertf lui Du!ne"eu4 ntru !ir*s cu bun !ireas!. . Iar desfr:u 5i *rice necur6ie 5i lc*!ie de a)ere nici s se p*!eneasc ntre )*i4 cu! se cu)ine sfin6il*r@ $. Nici )*rbe de ru5ine4 nici )*rbe nebune5ti4 nici -lu!e care nu se cu)in4 ci !ai de-rab !ul6u!ire. &. Cci aceasta s;* 5ti6i bine4 c nici un desfr:nat4 sau necurat4 sau lac*! de a)ere4 care este un nc'int*r la id*li4 nu are !*5tenire n !pr6ia lui 7rist*s 5i a lui Du!ne"eu. (. Ni!eni s nu ) a!-easc cu cu)inte de5arte4 cci pentru acestea )ine !:nia lui Du!ne"eu peste fiii neascultrii. +. Deci s nu ) face6i prta5i cu ei. ,. 8ltdat era6i ntuneric4 iar acu! sunte6i lu!in ntru D*!nul@ u!bla6i ca fii ai lu!iniiB /. Pentru c r*ada lu!inii e n *rice buntate4 dreptate 5i ade)r. 10. 2ncerc:nd ce este bineplcut D*!nului. 10(

11. 9i nu fi6i prta5i la faptele cele fr r*ad ale ntunericului4 ci !ai de-rab4 *s:ndi6i;le pe fa6. 12. Cci cele ce se fac ntru ascuns de ei4 ru5ine este a le 5i -ri. 1 . Iar t*t ce este pe fa64 se desc*per prin lu!in4 1$. Cci t*t ceea ce este desc*perit4 lu!in este. Pentru aceea "ice< CDe5teapt;te cel ce d*r!i 5i te sc*al din !*r6i 5i te )a lu!ina 7rist*sC. 1&. Deci lua6i sea!a cu -ri34 cu! u!bla6i4 nu ca ni5te nen6elep6i4 ci ca cei n6elep6i4 1(. Rscu!pr:nd )re!ea4 cci "ilele rele sunt. 1+. Drept aceea4 nu fi6i fr de !inte4 ci n6ele-e6i care este )*ia D*!nului. 1,. 9i nu ) !bta6i de )in4 n care este pier"are4 ci ) u!ple6i de Du'ul. 1/. .*rbi6i ntre )*i n psal!i 5i n laude 5i n c:ntri du'*)nice5ti4 lud:nd 5i c:nt:nd D*!nului4 n ini!ile )*astre4 20. 1ul6u!ind t*tdeauna pentru t*ate ntru nu!ele D*!nului n*stru Iisus 7rist*s4 lui Du!ne"eu I5iJ Tatl. Col0 /, 17130 &. Drept aceea4 *!*r:6i !dularele )*astre4 cele p!:nte5ti< desfr:narea4 necur6ia4 pati!a4 p*fta rea 5i lc*!ia4 care este nc'inare la id*li4 (. Pentru care )ine !:nia lui Du!ne"eu peste fiii neascultrii4 +. 2n care pcate a6i u!blat 5i )*i *dini*ar4 pe c:nd tria6i n ele. ,. 8cu! deci ) lepda6i 5i )*i de t*ate acestea< !:nia4 iu6i!ea4 rutatea4 defi!area4 cu):ntul de ru5ine din -ura )*astr. /. Nu ) !in6i6i unul pe altul4 fiindc );a6i de"brcat de *!ul cel )ec'i4 di!preun cu faptele lui4 10. 9i );a6i !brcat cu cel n*u4 care se nn*ie5te4 spre deplin cun*5tin64 dup c'ipul Celui ce l;a "idit4 11. Unde nu !ai este elin 5i iudeu4 tiere !pre3ur 5i netiere !pre3ur4 barbar4 scit4 r*b *ri liber4 ci t*ate 5i ntru t*6i 7rist*s. 12. 2!brca6i;)4 dar4 ca ale5i ai lui Du!ne"eu4 sfin6i 5i prea iubi6i4 cu !il*sti)irile ndurrii4 cu buntate4 cu s!erenie4 cu bl:nde6e4 cu ndelun-;rbdare4 1 . 2n-duindu;) unii pe al6ii 5i iert:nd unii alt*ra4 dac are cine)a )re* pl:n-ere !p*tri)a cui)a@ dup cu! 5i 7rist*s );a iertat )*u4 a5a s ierta6i 5i )*i. 1$. Iar peste t*ate acestea4 !brca6i;) ntru dra-*ste4 care este le-tura des):r5irii. 1&. 9i pacea lui 7rist*s4 ntru care a6i f*st c'e!a6i4 ca s fi6i un sin-ur trup4 s stp:neasc n ini!ile )*astre@ 5i fi6i !ul6u!it*ri. 1(. Cu):ntul lui 7rist*s s l*cuiasc ntru )*i cu b*-6ie. 2n)6a6i;) 5i p*)6ui6i;) ntre )*i4 cu t*at n6elepciunea. C:nta6i n ini!ile )*astre lui Du!ne"eu4 !ul6u!indu;I4 n psal!i4 n laude 5i n c:ntri du'*)nice5ti. 1+. Frice a6i face4 cu cu):ntul sau cu lucrul4 t*ate s le face6i n nu!ele D*!nului Iisus 5i prin =l s !ul6u!i6i lui Du!ne"eu;Tatl. >al0 1, 227250 22. Iar r*ada Du'ului este dra-*stea4 bucuria4 pacea4 ndelun-;rbdarea4 buntatea4 facerea de bine4 credin6a4 2 . Bl:nde6ea4 nfr:narea4 cur6ia@ !p*tri)a un*ra ca acestea nu este le-e. 2$. Iar cei ce sunt ai lui 7rist*s Iisus 5i;au rsti-nit trupul !preun cu pati!ile 5i cu p*ftele. 2&. Dac tri! n Du'ul4 n Du'ul s 5i u!bl!. 2(. S nu fi! iubit*ri de !rire de5art4 supr:ndu;ne unii pe al6ii 5i pi"!uindu;ne unii pe al6ii. >al0 5, 17100 1. %ra6il*r4 c'iar de )a cdea un *! n )re* -re5eal4 )*i cei du'*)nice5ti ndrepta6i;l4 pe unul ca acesta cu du'ul bl:nde6ii4 lu:nd sea!a la tine nsu6i4 ca s nu ca"i 5i tu n ispit. 2. Purta6i;) sarcinile unii alt*ra 5i a5a )e6i !plini le-ea lui 7rist*s. . Cci de se s*c*te5te cine)a c este ce)a4 de5i nu este ni!ic4 se n5eal pe sine nsu5i. $. Iar fapta lui nsu5i s 5i;* cercete"e fiecare 5i atunci )a a)ea laud4 dar nu!ai fa6 de sine nsu5i 5i nu fa6 de altul. 10+

&. Cci fiecare 5i )a purta sarcina sa. (. Cel care pri!e5te cu):ntul n)6turii s fac parte n)6t*rului su din t*ate bunurile. +. Nu ) a!-i6i< Du!ne"eu nu Se las bat3*c*rit@ cci ce )a se!na *!ul4 aceea )a 5i secera. ,. Cel ce sea!n n trupul su nsu5i4 din trup )a secera stricciune@ iar cel ce sea!n n Du'ul4 din Du' )a secera )ia6 )e5nic. /. S nu ncet! de a face binele4 cci )*! secera la ti!pul su4 dac nu ne )*! lene)i. 10. Deci4 dar4 p:n c:nd a)e! )re!e4 s face! binele ctre t*6i4 dar !ai ales ctre cei de * credin6 cu n*i. $om0 ., 1272/0 12. Drept aceea4 fra6il*r4 nu sunte! dat*ri trupului4 ca s )ie6ui! dup trup. 1 . Cci dac )ie6ui6i dup trup4 )e6i !uri4 iar dac ucide6i4 cu Du'ul4 faptele trupului4 )e6i fi )ii. 1$. Cci c:6i sunt !:na6i de Du'ul lui Du!ne"eu sunt fii ai lui Du!ne"eu. 1&. Pentru c n;a6i pri!it iar5i un du' al r*biei4 spre te!ere4 ci a6i pri!it Du'ul nfierii4 prin care stri-!< 8))aB PrinteB 1(. Du'ul nsu5i !rturise5te !preun cu du'ul n*stru c sunte! fii ai lui Du!ne"eu. 1+. 9i dac sunte! fii4 sunte! 5i !*5tenit*ri # !*5tenit*ri ai lui Du!ne"eu 5i !preun;!*5tenit*ri cu 7rist*s4 dac pti!i! !preun cu =l4 ca !preun cu =l s ne 5i prea!ri!. 1,. Cci s*c*tesc c pti!irile )re!ii de acu! nu sunt )rednice de !rirea care ni se )a desc*peri. 1/. Pentru c fptura a5teapt cu nerbdare desc*perirea fiil*r lui Du!ne"eu. 20. Cci fptura a f*st supus de5ertciunii # nu din )*ia ei4 ci din cau"a aceluia care a supus;* # cu nde3de4 21. Pentru c 5i fptura ns5i se )a i"b)i din r*bia stricciunii4 ca s fie prta5 la libertatea !ririi fiil*r lui Du!ne"eu. 22. Cci 5ti! c t*at fptura !preun suspin 5i !preun are dureri p:n acu!. 2 . 9i nu nu!ai at:t4 ci 5i n*i4 care a)e! p:r-a Du'ului4 5i n*i n5ine suspin! n n*i4 a5tept:nd nfierea4 rscu!prarea trupului n*stru. 2 Cor0 5, 17110 1. %iind4 dar4 !preun;lucrt*ri cu 7rist*s4 ) nde!n! s nu pri!i6i n "adar 'arul lui Du!ne"eu. 2. Cci "ice< CLa )re!e p*tri)it te;a! ascultat 5i n "iua !:ntuirii te;a! a3utatC@ iat acu! )re!e p*tri)it4 iat acu! "iua !:ntuirii4 . Ned:nd nici * s!inteal ntru ni!ic4 ca s nu fie slu3irea n*astr defi!at4 $. Ci n t*ate nf6i5:ndu;ne pe n*i n5ine ca slu3it*ri ai lui Du!ne"eu4 n !ult rbdare4 n neca"uri4 n ne)*i4 n str:!t*rri4 &. 2n bti4 n te!ni64 n tulburri4 n *steneli4 n pri)e-'eri4 n p*sturi@ (. 2n cur6ie4 n cun*5tin64 n ndelun-;rbdare4 n buntate4 n Du'ul Sf:nt4 n dra-*ste nef6arnic@ +. 2n cu):ntul ade)rului4 n puterea lui Du!ne"eu4 prin ar!ele drept6ii4 cele de;a dreapta 5i cele de;a st:n-a4 ,. Prin sla) 5i necinste4 prin defi!are 5i laud@ ca ni5te a!-it*ri4 de5i iubit*ri de ade)r4 /. Ca ni5te necun*scu6i4 de5i bine cun*scu6i4 ca fiind pe pra-ul !*r6ii4 de5i iat c tri!4 ca ni5te pedepsi6i4 dar nu uci5i@ 10. Ca ni5te ntrista6i4 dar pururea bucur:ndu;ne@ ca ni5te sraci4 dar pe !ul6i !b*-6ind@ ca unii care n;au ni!ic4 dar t*ate le stp:nesc. 11. F4 c*rintenil*r4 -ura n*astr s;a desc'is ctre )*i4 ini!a n*astr s;a lr-it. 12. 2n ini!a n*astr nu sunte6i la str:!t*rare@ dar str:!t*rare este pentru n*i4 n ini!ile )*astre. 1 . Plti6i;!i 5i )*i aceea5i plat4 ) )*rbesc ca un*r c*pii ai !ei # lr-i6i 5i )*i ini!ile )*astreB 1$. Nu ) n3u-a6i la 3u- strin cu cei necredinci*5i4 cci ce ns*6ire are dreptatea cu frdele-ea? Sau ce !prt5ire are lu!ina cu ntunericul? 1&. 9i ce n)*ire este ntre 7rist*s 5i .eliar sau ce parte are un credinci*s cu un necredinci*s? %f0 5, 1071.0 10. 2n sf:r5it4 fra6il*r4 ntri6i;) n D*!nul 5i ntru puterea triei Lui. 10,

11. 2!brca6i;) cu t*ate ar!ele lui Du!ne"eu4 ca s pute6i sta !p*tri)a uneltiril*r dia)*lului. 12. Cci lupta n*astr nu este !p*tri)a trupului 5i a s:n-elui4 ci !p*tri)a ncept*riil*r4 !p*tri)a stp:niil*r4 !p*tri)a stp:nit*ril*r ntunericului acestui )eac4 !p*tri)a du'uril*r rut6ii4 care sunt n )"du'. 1 . Pentru aceea4 lua6i t*ate ar!ele lui Du!ne"eu4 ca s pute6i !p*tri) n "iua cea rea4 5i4 t*ate biruindu;le4 s r!:ne6i n pici*are. 1$. Sta6i deci tari4 a):nd !i3l*cul )*stru ncins cu ade)rul 5i !brc:ndu;) cu plat*5a drept6ii4 1&. 9i ncl6a6i pici*arele )*astre4 -ata fiind pentru =)an-'elia pcii. 1(. 2n t*ate lua6i pa)"a credin6ei4 cu care )e6i putea s stin-e6i t*ate s-e6ile cele ar"t*are ale )icleanului. 1+. Lua6i 5i c*iful !:ntuirii 5i sabia Du'ului4 care este cu):ntul lui Du!ne"eu. 1,. %ace6i n t*at )re!ea4 n Du'ul4 t*t felul de ru-ciuni 5i de cereri4 5i ntru aceasta pri)e-'ind cu t*at struin6a 5i ru-ciunea pentru t*6i sfin6ii. #rebuie s ne npotrivim pcatului pn la sn'e, pentru a nu cdea n pcat. %:r0 12, 17150 1. De aceea 5i n*i4 a):nd !pre3urul n*stru at:ta n*r de !rturii4 s lepd! *rice p*)ar 5i pcatul ce -rabnic ne !pres*ar 5i s aler-! cu struin6 n lupta care ne st nainte. 2. Cu *c'ii a6inti6i asupra lui Iisus4 ncept*rul 5i plinit*rul credin6ei4 Care4 pentru bucuria pus nainte;I4 a suferit crucea4 n;a 6inut sea!a de *cara ei 5i a 5e"ut de;a dreapta tr*nului lui Du!ne"eu. . Lua6i a!inte4 dar4 la Cel ce a rbdat de la pct*5i4 asupra Sa4 * at:t de !are !p*tri)ire4 ca s nu ) lsa6i *steni6i4 slbind n sufletele )*astre. $. 2n lupta )*astr cu pcatul4 nu );a6i !p*tri)it nc p:n la s:n-e. &. 9i a6i uitat nde!nul care ) -rie5te ca un*r fii< C%iul !eu4 nu dispre6ui certarea D*!nului4 nici nu te descura3a4 c:nd e5ti !ustrat de =l. (. Cci pe cine l iube5te D*!nul l ceart4 5i biciuie5te pe t*t fiul pe care l pri!e5teC. +. Rbda6i spre n6elep6ire4 Du!ne"eu se p*art cu )*i ca fa6 de fii. Cci care este fiul pe care tatl su nu;l pedepse5te? ,. Iar dac sunte6i fr de certare4 de care t*6i au parte4 atunci sunte6i fii nele-iti!i 5i nu fii ade)ra6i. /. 8p*i dac a! a)ut pe prin6ii n*5tri dup trup4 care s ne certe4 5i ne sfia! de ei4 *are nu ne )*! supune cu at:t !ai ):rt*s Tatlui du'uril*r4 ca s a)e! )ia6? 10. Pentru c ei4 precu! -seau cu cale4 ne pedepseau pentru pu6ine "ile4 iar 8cesta4 spre f*l*sul n*stru4 ca s ne !prt5i! de sfin6enia Lui. 11. Frice !ustrare4 la nceput4 nu pare c e de bucurie4 ci de ntristare4 dar !ai pe ur! d cel*r ncerca6i cu ea r*ada pa5nic a drept6ii. 12. Pentru aceea4 Cndrepta6i !:inile cele *stenite 5i -enunc'ii cei slbn*-i6i. 1 . %ace6i crri drepte pentru pici*arele )*astreC4 a5a nc:t cine este 5c'i*p s nu se abat4 ci !ai ):rt*s s se )indece. 1$. Cuta6i pacea cu t*6i 5i sfin6enia4 fr de care ni!eni nu )a )edea pe D*!nul4 1&. .e-'ind cu luare a!inte ca ni!eni s nu r!:n lipsit de 'arul lui Du!ne"eu 5i ca nu cu!)a4 *drslind )re* pricin de a!rciune4 s ) tulbure4 5i prin ea !ul6i s se !*lipseasc. 1(. 9i s nu fie )reunul desfr:nat sau ntinat ca =sau4 care pentru * !:ncare 5i;a ):ndut dreptul de nt:i nscut. Iac0 1, 27210 2. 1are bucurie s s*c*ti6i4 fra6ii !ei4 c:nd cde6i n felurite ispite4 . 9tiind c ncercarea credin6ei )*astre lucrea" rbdarea@ $. Iar rbdarea s;5i aib lucrul ei des):r5it4 ca s fi6i des):r5i6i 5i ntre-i4 nelipsi6i fiind de ni!ic. &. 9i de este cine)a din )*i lipsit de n6elepciune4 s * cear de la Du!ne"eu4 Cel ce d tutur*r fr de*sebire 5i fr nfruntare@ 5i i se )a da. (. S cear ns cu credin64 fr s aib nici * nd*ial4 pentru c cine se nd*ie5te este ase!enea )alului !rii4 !i5cat de ):nt 5i aruncat nc*ace 5i nc*l*. 10/

+. S nu -:ndeasc *!ul acela c )a lua ce)a de la Du!ne"eu. ,. Brbatul nd*ielnic este nestat*rnic n t*ate cile sale. /. Iar fratele cel s!erit s se laude ntru nl6i!ea sa4 10. 9i cel b*-at ntru s!erenia sa4 pentru c )a trece ca fl*area ierbii. 11. Cci a rsrit s*arele ar"t*r 5i a uscat iarba 5i fl*area ei a c"ut 5i fru!use6ea fe6ei ei a pierit@ t*t a5a se )a )e5te3i 5i b*-atul n aler-turile sale. 12. %ericit este brbatul care rabd ispita4 cci l!urit fc:ndu;se )a lua cununa )ie6ii4 pe care a f-duit;* Du!ne"eu cel*r ce 2l iubesc pe =l. 1 . Ni!eni s nu "ic4 atunci c:nd este ispitit< De la Du!ne"eu sunt ispitit4 pentru c Du!ne"eu nu este ispitit de rele 5i =l nsu5i nu ispite5te pe ni!eni. 1$. Ci fiecare este ispitit c:nd este tras 5i !*!it de ns5i p*fta sa. 1&. 8p*i p*fta4 "!islind4 na5te pcat4 iar pcatul4 *dat s):r5it4 aduce !*arte. 1(. Nu ) n5ela6i4 fra6ii !ei prea iubi6i< 1+. T*at darea cea bun 5i t*t darul des):r5it de sus este4 p*-*r:ndu;se de la Printele lu!inil*r4 la Care nu este sc'i!bare sau u!br de !utare. 1,. Dup )*ia Sa ne;a nscut prin cu):ntul ade)rului4 ca s fi! nceptur fpturil*r Lui. 1/. S 5ti6i4 iubi6ii !ei fra6i< *rice *! s fie -rabnic la ascultare4 "ba)nic la )*rbire4 "ba)nic la !:nie. 20. Cci !:nia *!ului nu lucrea" dreptatea lui Du!ne"eu. 21. Pentru aceea4 lepd:nd t*at spurcciunea 5i pris*sin6a rut6ii4 pri!i6i cu bl:nde6e cu):ntul sdit n )*i4 care p*ate s !:ntuiasc sufletele )*astre. 1 (etr0 1, 1/7210 1 . Pentru aceea4 ncin-:nd !i3l*acele cu-etului )*stru4 tre"indu;)4 nd3dui6i des):r5it n 'arul care )i se )a da )*u4 la artarea lui Iisus 7rist*s. 1$. Ca fii ascultt*ri4 nu ) p*tri)i6i p*ftel*r de !ai nainte4 din )re!ea ne5tiin6ei )*astre4 1&. Ci4 dup Sf:ntul Care );a c'e!at pe )*i4 fi6i 5i )*i n5i) sfin6i n t*at petrecerea )ie6ii. 1(. C scris este< C%i6i sfin6i4 pentru c =u sunt Sf:ntC. 1+. 9i dac c'e!a6i Tat pe Cel ce 3udec cu neprtinire4 dup lucrul fiecruia4 petrece6i n fric "ilele )re!elniciei )*astre4 1,. 9tiind c nu cu lucruri stricci*ase4 cu ar-int sau cu aur4 a6i f*st rscu!pra6i din )ia6a )*astr de5art4 lsat de la prin6i4 1/. Ci cu scu!pul s:n-e al lui 7rist*s4 ca al unui !iel ne)in*)at 5i nepri'nit4 20. Care a f*st cun*scut !ai dinainte de nte!eierea lu!ii4 dar Care S;a artat4 n anii cei !ai de pe ur!4 pentru )*i4 21. Cei ce prin =l a6i cre"ut n Du!ne"eu4 Care L;a n)iat pe =l din !*r6i4 5i I;a dat Lui sla)4 ca s ) fie credin6a 5i nde3dea )*astr n Du!ne"eu. 22. Cur6indu;) sufletele prin ascultarea de ade)r4 spre nef6arnic iubire de fra6i4 iubi6i;) unul pe altul4 din t*at ini!a4 cu t*at struin6a4 2 . %iind nscu6i din n*u nu din s!:n6 stricci*as4 ci din nestricci*as4 prin cu):ntul lui Du!ne"eu cel )iu 5i care r!:ne n )eac. 2$. Pentru c t*t trupul este ca iarba 5i t*at sla)a lui ca fl*area ierbii< uscatu;s;a iarba 5i fl*area a c"ut4 2&. Iar cu):ntul D*!nului r!:ne n )eac. 9i acesta este cu):ntul4 care )i s;a bine)estit. 1 (etr0 2, 17210 1. Deci4 lepd:nd t*at rutatea 5i t*t )icle5u-ul 5i f6rniciile 5i pi"!ele 5i t*ate cle)etirile4 2. Ca ni5te prunci de cur:nd nscu6i4 s d*ri6i laptele cel du'*)nicesc 5i neprefcut4 ca prin el s cre5te6i spre !:ntuire4 . De )re!e ce a6i -ustat 5i a6i )"ut c bun este D*!nul. $. 8pr*pia6i;) de =l4 piatra cea )ie4 de *a!eni ntr;ade)r neluat n sea!4 dar la Du!ne"eu aleas 5i de pre6@ 110

&. 9i )*i n5i)4 ca pietre )ii4 "idi6i;) drept cas du'*)niceasc4 pre*6ie sf:nt4 ca s aduce6i 3ertfe du'*)nice5ti4 bine;plcute lui Du!ne"eu4 prin Iisus 7rist*s@ (. Pentru c scris este n Scriptur< CIat4 pun n Si*n Piatra din capul un-'iului4 aleas4 de !are pre64 5i cel ce )a crede n ea nu se )a ru5inaC. +. Pentru )*i4 deci4 care crede6i4 IPiatraJ este cinstea@ iar pentru cei ce nu cred4 piatra pe care n;au b-at;* n sea! "idit*rii4 aceasta a a3uns s fie n capul un-'iului4 ,. 9i piatr de p*ticnire 5i st:nc de s!inteal4 de care se p*ticnesc4 fiindc n;au dat ascultare cu):ntului4 spre care au 5i f*st pu5i. /. Iar )*i sunte6i se!in6ie aleas4 pre*6ie !prteasc4 nea! sf:nt4 p*p*r a-*nisit de Du!ne"eu4 ca s )esti6i n lu!e bunt6ile Celui ce );a c'e!at din ntuneric4 la lu!ina Sa cea !inunat4 10. .*i care *dini*ar nu era6i p*p*r4 iar acu! sunte6i p*p*rul lui Du!ne"eu@ )*i care *dini*ar n; a)ea6i parte de !il4 iar acu! sunte6i !ilui6i. 11. Iubi6il*r4 ) nde!n ca pe ni5te strini ce sunte6i 5i clt*ri aici pe p!:nt4 s ) feri6i de p*ftele cele trupe5ti care se r"b*iesc !p*tri)a sufletului. 12. Purta6i;) cu cinste ntre nea!uri4 ca n ceea ce ei acu! ) b:rfesc ca pe ni5te fct*ri de rele4 pri)ind ei !ai de apr*ape faptele )*astre cele bune4 s prea!reasc pe Du!ne"eu4 n "iua c:nd i )a cerceta. 1 .Supune6i;)4 pentru D*!nul4 *ricrei *r:nduiri *!ene5ti4 fie !pratului4 ca nalt stp:nit*r4 1$. %ie dre-t*ril*r4 ca un*ra ce sunt tri!i5i de el4 spre pedepsirea fct*ril*r de rele 5i spre lauda fct*ril*r de bine@ 1&. Cci a5a este )*ia lui Du!ne"eu4 ca )*i4 prin faptele )*astre cele bune4 s nc'ide6i -ura *a!enil*r fr !inte 5i fr cun*5tin6. 1(. Tri6i ca *a!enii liberi4 dar nu ca 5i cu! a6i a)ea libertatea drept ac*per!:nt al rut6ii4 ci ca r*bi ai lui Du!ne"eu. 1+. Da6i tutur*r cinste4 iubi6i fr6ia4 te!e6i;) de Du!ne"eu4 cinsti6i pe !prat. 1,. Slu-il*r4 supune6i;) stp:nil*r )*5tri4 cu t*at frica4 nu nu!ai cel*r buni 5i bl:n"i4 ci 5i cel*r ur:ci*5i. 1/. Cci aceasta este plcut lui Du!ne"eu4 s sufere cine)a ntristri4 pe nedrept4 cu -:ndul la =l. 20. Cci4 ce laud este dac4 pentru -re5eal4 pri!i6i btaie ntru rbdare? Iar dac4 pentru binele fcut4 )e6i pti!i 5i )e6i rbda4 aceasta este plcut lui Du!ne"eu. 21. Cci spre aceasta a6i f*st c'e!a6i4 c 5i 7rist*s a pti!it pentru )*i4 ls:ndu;) pild4 ca s p5i6i pe ur!ele Lui4 22. Care n;a s):r5it nici un pcat4 nici s;a aflat )icle5u- n -ura Lui4 2 . 9i Care4 *cr:t fiind4 nu rspundea cu *car@ suferind4 nu a!enin6a4 ci Se lsa n 5tirea Celui ce 3udec cu dreptate. 2$. =l a purtat pcatele n*astre4 n trupul Su4 pe le!n4 pentru ca n*i4 !urind fa6 de pcate4 s )ie6ui! drept6ii< cu a Crui ran );a6i )indecat. 2&. Cci era6i ca ni5te *i rtcite4 dar );a6i nt*rs acu! la Pst*rul 5i la P"it*rul sufletel*r )*astre. 1 (etr0 /, 17200 1. 8se!enea 5i )*i4 fe!eil*r4 supune6i;) brba6il*r )*5tri4 a5a nc:t4 c'iar dac sunt unii care nu se pleac cu):ntului4 s fie c:5ti-a6i4 fr pr*p*)duire4 prin purtarea fe!eil*r l*r4 2. .":nd de apr*ape )ia6a )*astr curat 5i plin de sfial. . P*d*aba )*astr s nu fie cea din afar< !pletirea prului4 p*d*abele de aur 5i !brcarea 'ainel*r scu!pe4 $. Ci s fie *!ul cel tainic al ini!ii4 ntru nestricci*asa p*d*ab a du'ului bl:nd 5i lini5tit4 care este de !are pre6 naintea lui Du!ne"eu. &. C a5a se !p*d*beau4 *dini*ar4 5i sfintele fe!ei4 care nd3duiau n Du!ne"eu4 supun:ndu;se brba6il*r l*r4 (. Precu! Sarra asculta de 8)raa! 5i;l nu!ea pe el d*!n4 ale crei fiice sunte6i4 dac face6i ce e bine 5i nu ) te!e6i de ni!ic. 111

+. .*i4 brba6il*r4 de ase!enea4 tri6i n6elep6e5te cu fe!eile )*astre4 ca fiind fpturi !ai slabe4 5i face6i;le parte de cinste4 ca un*ra care4 !preun cu )*i4 sunt !*5tenit*are ale 'arului )ie6ii4 a5a nc:t ru-ciunile )*astre s nu fie !piedicate. ,. 2n sf:r5it4 fi6i t*6i ntr;un -:nd4 !preun;pti!it*ri4 iubit*ri de fra6i4 !il*sti)i4 s!eri6i. /. Nu rsplti6i rul cu ru sau *cara cu *car4 ci4 di!p*tri)4 binecu):nta6i4 cci spre aceasta a6i f*st c'e!a6i4 ca s !*5teni6i binecu):ntarea. 10. Cel ce )*ie5te s iubeasc )ia6a 5i s )ad "ile bune s;5i *preasc li!ba de la ru 5i bu"ele sale s nu -riasc )icle5u-@ 11. S se fereasc de ru 5i s fac bine@ s caute pacea 5i s;* ur!e"e@ 12. Cci *c'ii D*!nului sunt peste cei drep6i 5i urec'ile Lui spre ru-ciunile l*r4 iar fa6a D*!nului este !p*tri)a cel*r ce fac rele. 1 . 9i cine ) )a face )*u ru4 dac sunte6i plini de r:)n pentru bine? 1$. Dar de )e6i 5i pti!i pentru dreptate4 ferici6i )e6i fi. Iar de frica l*r s nu ) te!e6i4 nici s ) tulbura6i. 1&. Ci pe D*!nul4 pe 7rist*s4 s;L sfin6i6i n ini!ile )*astre 5i s fi6i -ata t*tdeauna s rspunde6i *ricui ) cere s*c*teal despre nde3dea )*astr4 1(. Dar cu bl:nde6e 5i cu fric4 a):nd cu-et curat4 ca4 t*c!ai n ceea ce sunte6i cle)eti6i4 s ias de ru5ine cei ce -riesc de ru purtarea )*astr cea bun ntru 7rist*s. 1+. Cci e !ai bine4 dac a5a este )*ia lui Du!ne"eu4 s pti!i6i fc:nd cele bune4 dec:t fc:nd cele rele. 1,. Pentru c 5i 7rist*s a suferit *dat !*artea pentru pcatele n*astre4 =l cel drept pentru cei nedrep6i4 ca s ne aduc pe n*i la Du!ne"eu4 *!*r:t fiind cu trupul4 dar )iu fcut cu du'ul4 1/. Cu care S;a c*b*r:t 5i a pr*p*)duit 5i du'uril*r 6inute n nc'is*are4 20. Care fuseser neascultt*are altdat4 c:nd ndelun-a;rbdare a lui Du!ne"eu a5tepta4 n "ilele lui N*e4 5i se pre-tea c*rabia n care pu6ine suflete4 adic *pt4 s;au !:ntuit prin ap. 1(etr0 4, 171-0 1. 85adar4 fiindc 7rist*s a pti!it cu trupul4 nar!a6i;) 5i )*i cu -:ndul acesta< c cine a suferit cu trupul a ispr)it cu pcatul4 2. Ca s nu !ai triasc ti!pul ce !ai are de trit n trup dup p*ftele *a!enil*r4 ci dup )*ia lui Du!ne"eu. . Destul este c4 n )re!urile trecute4 a6i fcut cu des):r5ire )*ia nea!uril*r4 u!bl:nd n desfr:nri4 n p*fte4 n be6ii4 n *spe6e fr !sur4 n petreceri cu )in !ult 5i n neiertate slu3iri id*le5ti. $. De aceea ei se !ir c )*i nu !ai aler-a6i cu ei n aceea5i re)rsare a desfr:ului 5i ) 'ulesc. &. =i 5i )*r da sea!a naintea Celui ce este -ata s 3udece )iii 5i !*r6ii. (. C spre aceasta s;a bine)estit !*r6il*r4 ca s fie 3udeca6i ca *a!eni4 dup trup4 dar s )ie"e4 dup Du!ne"eu cu du'ul. +. Iar sf:r5itul tutur*r s;a apr*piat@ fi6i dar cu !intea ntrea- 5i pri)e-'ea6i n ru-ciuni. ,. Dar !ai presus de t*ate4 6ine6i din rsputeri la dra-*stea dintre )*i4 pentru c dra-*stea ac*per !ul6i!e de pcate. /. %i6i4 ntre )*i4 iubit*ri de strini4 fr c:rtire. 10. Dup darul pe care l;a pri!it fiecare4 slu3i6i unii alt*ra4 ca ni5te buni ic*n*!i ai 'arului celui de !ulte feluri al lui Du!ne"eu. 11. Dac )*rbe5te cine)a4 cu)intele lui s fie ca ale lui Du!ne"eu@ dac slu3e5te cine)a4 slu3ba lui s fie ca din puterea pe care * d Du!ne"eu4 pentru ca ntru t*ate Du!ne"eu s se sl)easc prin Iisus 7rist*s4 Cruia 2i este sla)a 5i stp:nirea n )ecii )ecil*r. 8!in. 12. Iubi6il*r4 nu ) !ira6i de f*cul aprins ntre )*i spre ispitire4 ca 5i cu! )i s;ar nt:!pla ce)a strin4 1 . Ci4 ntruc:t sunte6i prta5i la suferin6ele lui 7rist*s4 bucura6i;)4 pentru ca 5i la artarea sla)ei Lui s ) bucura6i cu bucurie !are. 1$. De sunte6i *cr:6i pentru nu!ele lui 7rist*s4 ferici6i sunte6i4 cci Du'ul sla)ei 5i al lui Du!ne"eu Se *di'ne5te peste )*i@ de ctre unii =l se 'ule5te4 iar de )*i se preasl)e5te. 112

1&. Ni!eni dintre )*i s nu sufere ca uci-a54 sau fur4 sau fct*r de rele4 sau ca un r:)nit*r de lucruri strine. 1(. Iar de sufer ca cre5tin4 s nu se ru5ine"e4 ci s prea!reasc pe Du!ne"eu4 pentru nu!ele acesta. 1+. Cci )re!ea este ca s nceap 3udecata de la casa lui Du!ne"eu@ 5i dac ncepe nt:i de la n*i4 care )a fi sf:r5itul cel*r care nu ascult de =)an-'elia lui Du!ne"eu? 1,. 9i dac dreptul abia se !:ntuie5te4 ce )a fi cu cel necredinci*s 5i pct*s? 1/. Pentru aceea4 5i cei ce sufer4 dup )*ia lui Du!ne"eu4 s;5i ncredin6e"e Lui4 credinci*sului Didit*r4 sufletele l*r4 s):r5ind fapte bune. 1 Cor0 10, 571/0 (. 9i acestea s;au fcut pilde pentru n*i4 ca s nu p*fti! la cele rele4 cu! au p*ftit aceia@ +. Nici nc'int*ri la id*li s nu ) face6i4 ca unii dintre ei4 precu! este scris< C8 5e"ut p*p*rul s !n:nce 5i s bea 5i s;au sculat la 3*cC@ ,. Nici s ne desfr:n! cu! s;au desfr:nat unii dintre ei4 5i au c"ut4 ntr;* "i4 d*u"eci 5i trei de !ii@ /. Nici s ispiti! pe D*!nul4 precu! L;au ispitit unii dintre ei 5i au pierit de 5erpi@ 10. Nici s c:rti6i4 precu! au c:rtit unii dintre ei 5i au f*st ni!ici6i de ctre pier"t*rul. 11. 9i t*ate acestea li s;au nt:!plat acel*ra4 ca prenc'ipuiri ale )iit*rului4 5i au f*st scrise spre p*)6uirea n*astr4 la care au a3uns sf:r5iturile )eacuril*r. 12. De aceea4 cel cruia i se pare c st neclintit s ia sea!a s nu cad. 1 . Nu );a cuprins ispit care s fi f*st peste puterea *!eneasc. Dar credinci*s este Du!ne"eu@ =l nu )a n-dui ca s fi6i ispiti6i !ai !ult dec:t pute6i4 ci *dat cu ispita )a aduce 5i scparea din ea4 ca s pute6i rbda. Cine crede n Domnul trebuie s triasc i s fac ceea ce a fcut Domnul. Ioan0 14, 210 21. Cel ce are p*runcile 1ele 5i le p"e5te4 acela este care 1 iube5te@ iar cel ce 1 iube5te pe 1ine )a fi iubit de Tatl 1eu 5i;l )*i iubi 5i =u 5i 1 )*i arta lui. 1 Ioan0 2, /750 . 9i ntru aceasta 5ti! c L;a! cun*scut4 dac p"i! p*runcile Lui. $. Cel ce "ice< L;a! cun*scut4 dar p*runcile Lui nu le p"e5te4 !incin*s este 5i ntru el ade)rul nu se afl. &. Iar cine p"e5te cu):ntul Lui4 ntru acela4 cu ade)rat4 dra-*stea lui Du!ne"eu este des):r5it. Prin aceasta4 cun*a5te! c sunte! ntru =l. (. Cine "ice c petrece ntru =l dat*r este4 precu! 8cela a u!blat4 5i el a5a s u!ble. Cine i adncete privirile n le'ea desvrit a $oului #estament i o mplinete va fi fericit. Iac0 1, 227230 22. Dar face6i;) !plinit*ri ai cu):ntului4 nu nu!ai ascultt*ri ai lui4 a!-indu;) pe )*i n5i). 2 . Cci dac cine)a este ascultt*r al cu):ntului4 iar nu 5i !plinit*r4 el sea!n cu *!ul care pri)e5te n *-lind fa6a firii sale@ 2$. S;a pri)it pe sine 5i s;a dus 5i ndat a uitat ce fel era. 2&. Cine s;a uitat4 ns4 de apr*ape n le-ea cea des):r5it a libert6ii 5i a struit n ea4 fc:ndu;se nu ascultt*r care uit4 ci !plinit*r al lucrului4 acela fericit )a fi n lucrarea sa. 2(. Dac cine)a s*c*te5te c e cucernic4 dar nu 5i 6ine li!ba n fr:u4 ci 5i a!-e5te ini!a4 cucernicia acestuia este "adarnic. 2+. Cucernicia curat 5i nentinat naintea lui Du!ne"eu 5i Tatl4 aceasta este< s cercet! pe *rfani 5i pe )du)e n neca"urile l*r4 5i s ne p"i! pe n*i fr de pat din partea lu!ii. Iac0 /, 171.0 1. Nu ) face6i )*i !ul6i n)6t*ri4 fra6ii !ei4 5tiind c In*i4 n)6t*riiJ !ai !are *s:nd )*! lua. 2. Pentru c t*6i -re5i! n !ulte c'ipuri@ dac nu -re5e5te cine)a n cu):nt4 acela este brbat des):r5it4 n stare s nfr:ne"e 5i t*t trupul. 11

. Dar4 dac n*i pune! n -ura cail*r fr:ul4 ca s ni;i supune!4 duce! dup n*i 5i trupul l*r ntre-. $. Iat 5i c*rbiile4 de5i sunt at:t de !ari 5i !pinse de ):nturi apri-e4 sunt t*tu5i purtate de * c:r! f*arte !ic nc*tr* '*tr5te )rerea c:r!aciului. &. 85a 5i li!ba< !ic !dular este4 dar cu !ari lucruri se fle5teB Iat pu6in f*c 5i c:t c*dru aprindeB (. %*c este 5i li!ba4 lu!e a frdele-iiB Li!ba 5i are l*cul ei ntre !dularele n*astre4 dar spurc t*t trupul 5i arunc n f*c dru!ul )ie6ii4 dup ce aprins a f*st ea de flcrile -'eenei. +. Pentru c *rice fel de fiare 5i de psri4 de t:r:t*are 5i de )iet6i din !are se d*!*le5te 5i s;a d*!*lit de firea *!eneasc4 ,. Dar li!ba4 ni!eni dintre *a!eni nu p*ate s;* d*!*leascB =a este un ru fr ast:!pr@ ea este plin de )enin aduct*r de !*arte. /. Cu ea binecu):nt! pe Du!ne"eu 5i Tatl4 5i cu ea bleste!! pe *a!eni4 care sunt fcu6i dup ase!narea lui Du!ne"eu. 10. Din aceea5i -ur ies binecu):ntarea 5i bleste!ul. Nu trebuie4 fra6ii !ei4 s fie acestea a5a. 11. Fare i")*rul arunc din aceea5i ):n4 5i apa dulce 5i pe cea a!ar? 12. Nu cu!)a p*ate s!*c'inul4 fra6il*r4 s fac !sline4 sau )i6a de )ie s fac s!*c'ine? T*t a5a4 i")*rul srat nu p*ate s dea ap dulce. 1 . Cine este4 ntre )*i4 n6elept 5i priceput? S arate4 din buna;i purtare4 faptele lui4 n bl:nde6ea n6elepciunii. 1$. Iar dac a)e6i r:)nire a!ar 5i "a)istie4 n ini!ile )*astre4 nu ) luda6i4 nici nu !in6i6i !p*tri)a ade)rului. 1&. 2n6elepciunea aceasta nu )ine de sus4 ci este p!:nteasc4 trupeasc4 de!*nic. 1(. Deci4 unde este pi"! 5i "a)istie4 ac*l* este ne*r:nduial 5i *rice lucru ru. 1+. Iar n6elepciunea cea de sus nt:i este curat4 ap*i pa5nic4 n-duit*are4 ascultt*are4 plin de !il 5i de r*ade bune4 nend*ielnic 5i nef6arnic. 1,. 9i r*ada drept6ii se sea!n ntru pace de cei ce lucrea" pacea. Mat0 1, 217430 21. 86i au"it c s;a "is cel*r de de!ult< CS nu uci"iC@ iar cine )a ucide4 )rednic )a fi de *s:nd. 22. =u ns ) spun )*u< C *ricine se !:nie pe fratele su )rednic )a fi de *s:nd@ 5i cine )a "ice fratelui su< netrebnicule4 )rednic )a fi de 3udecata sinedriului@ iar cine )a "ice< nebunule4 )rednic )a fi de -'eena f*cului. 2 . Deci4 dac 6i )ei aduce darul tu la altar 5i ac*l* 6i )ei aduce a!inte c fratele tu are ce)a !p*tri)a ta4 2$. Las darul tu ac*l*4 naintea altarului4 5i !er-i nt:i 5i !pac;te cu fratele tu 5i ap*i4 )enind4 adu darul tu. 2&. 2!pac;te cu p:r:5ul tu de-rab4 p:n e5ti cu el pe cale4 ca nu cu!)a p:r:5ul s te dea 3udect*rului4 5i 3udect*rul slu3it*rului 5i s fii aruncat n te!ni6. 2(. 8de)rat -riesc 6ie< Nu )ei ie5i de ac*l*4 p:n ce nu )ei fi dat cel din ur! ban. 2+. 86i au"it c s;a "is cel*r de de!ult< CS nu s):r5e5ti adulterC. 2,. =u ns ) spun )*u< C *ricine se uit la fe!eie4 p*ftind;*4 a 5i s):r5it adulter cu ea n ini!a lui. 2/. Iar dac *c'iul tu cel drept te s!inte5te pe tine4 sc*ate;l 5i arunc;l de la tine4 cci !ai de f*l*s 6i este s piar unul din !dularele tale4 dec:t t*t trupul s fie aruncat n -'een. 0. 9i dac !:na ta cea dreapt te s!inte5te pe tine4 taie;* 5i * arunc de la tine4 cci !ai de f*l*s 6i este s piar unul din !dularele tale4 dec:t t*t trupul tu s fie aruncat n -'een. 1. S;a "is iar5i< CCine )a lsa pe fe!eia sa4 s;i dea carte de despr6ireC. 2. =u ns ) spun )*u< C *ricine )a lsa pe fe!eia sa4 n afar de pricin de desfr:nare4 * face s s):r5easc adulter4 5i cine )a lua pe cea lsat s):r5e5te adulter. . 86i au"it ce s;a "is cel*r de de!ult< CS nu 3uri str:!b4 ci s 6ii naintea D*!nului 3ur!intele taleC. $. =u ns ) spun )*u< S nu ) 3ura6i nicidecu! nici pe cer4 fiindc este tr*nul lui Du!ne"eu4 11$

&. Nici pe p!:nt4 fiindc este a5ternut al pici*arel*r Lui4 nici pe Ierusali!4 fiindc este cetate a !arelui 2!prat4 (. Nici pe capul tu s nu te 3uri4 fiindc nu p*6i s faci un fir de pr alb sau ne-ru4 +. Ci cu):ntul )*stru s fie< Ceea ce este da4 da@ 5i ceea ce este nu4 nu@ iar ce e !ai !ult dec:t acestea4 de la cel ru este. ,. 86i au"it c s;a "is< CFc'i pentru *c'i 5i dinte pentru dinteC. /. =u ns ) spun )*u< Nu ) !p*tri)i6i celui ru@ iar cui te l*)e5te peste *bra"ul drept4 nt*arce;i 5i pe cellalt. $0. Celui ce )*ie5te s se 3udece cu tine 5i s;6i ia 'aina4 las;i 5i c!a5a. $1. Iar de te )a sili cine)a s !er-i * !il4 !er-i cu el d*u. $2. Celui care cere de la tine4 d;i@ 5i de la cel ce )*ie5te s se !pru!ute de la tine4 nu nt*arce fa6a ta. $ . 86i au"it c s;a "is< CS iube5ti pe apr*apele tu 5i s ur5ti pe )r3!a5ul tuC. $$. Iar =u "ic )*u< Iubi6i pe )r3!a5ii )*5tri4 binecu):nta6i pe cei ce ) bleste!4 face6i bine cel*r ce ) ursc 5i ru-a6i;) pentru cei ce ) )at! 5i ) pri-*nesc4 $&. Ca s fi6i fiii Tatlui )*stru Celui din ceruri4 c =l face s rsar s*arele 5i peste cei ri 5i peste cei buni 5i tri!ite pl*aie peste cei drep6i 5i peste cei nedrep6i. $(. Cci dac iubi6i pe cei ce ) iubesc4 ce rsplat )e6i a)ea? 8u nu fac 5i )a!e5ii acela5i lucru? $+. 9i dac !br6i5a6i nu!ai pe fra6ii )*5tri4 ce face6i !ai !ult? 8u nu fac 5i nea!urile acela5i lucru? Mat0 5, 172/0 1.Lua6i a!inte ca faptele drept6ii )*astre s nu le face6i naintea *a!enil*r ca s fi6i )"u6i de ei@ altfel nu )e6i a)ea plat de la Tatl )*stru Cel din ceruri. 2. Deci4 c:nd faci !il*stenie4 nu tr:!bi6a naintea ta4 cu! fac f6arnicii n sina-*-i 5i pe uli6e4 ca s fie sl)i6i de *a!eni@ ade)rat -riesc )*u< 5i;au luat plata l*r. . Tu ns4 c:nd faci !il*stenie4 s nu 5tie st:n-a ta ce face dreapta ta4 $.Ca !il*stenia ta s fie ntr;ascuns 5i Tatl tu4 Care )ede n ascuns4 6i )a rsplti 6ie. &. Iar c:nd ) ru-a6i4 nu fi6i ca f6arnicii cr*ra le place4 prin sina-*-i 5i prin c*l6urile uli6el*r4 st:nd n pici*are4 s se r*a-e4 ca s se arate *a!enil*r@ ade)rat -riesc )*u< 5i;au luat plata l*r. (. Tu ns4 c:nd te r*-i4 intr n c!ara ta 5i4 nc'i":nd u5a4 r*a-;te Tatlui tu4 Care este n ascuns4 5i Tatl tu4 Care este n ascuns4 6i )a rsplti 6ie. +.C:nd ) ru-a6i4 nu spune6i !ulte ca nea!urile4 c ele cred c n !ulta l*r )*rbrie )*r fi ascultate. ,. Deci nu ) ase!na6i l*r4 c 5tie Tatl )*stru de cele ce a)e6i trebuin6 !ai nainte ca s cere6i )*i de la =l. /. Deci )*i a5a s ) ru-a6i< Tatl n*stru4 Care e5ti n ceruri4 sfin6easc;se nu!ele Tu@ 10. .ie !pr6ia Ta@ fac;se )*ia Ta4 precu! n cer 5i pe p!:nt. 11.P:inea n*astr cea spre fiin6 d;ne;* n*u ast"i@ 12. 9i ne iart n*u -re5ealele n*astre4 precu! 5i n*i iert! -re5i6il*r n*5tri@ 1 . 9i nu ne duce pe n*i n ispit4 ci ne i"b)e5te de cel ru. C a Ta este !pr6ia 5i puterea 5i sla)a n )eci. 8!inB 1$. C de )e6i ierta *a!enil*r -re5ealele l*r4 ierta;)a 5i )*u Tatl )*stru Cel ceresc@ 1&. Iar de nu )e6i ierta *a!enil*r -re5ealele l*r4 nici Tatl )*stru nu ) )a ierta -re5ealele )*astre. 1(. C:nd p*sti6i4 nu fi6i tri5ti ca f6arnicii@ c ei 5i s!*lesc fe6ele4 ca s se arate *a!enil*r c p*stesc. 8de)rat -riesc )*u4 5i;au luat plata l*r. 1+. Tu ns4 c:nd p*ste5ti4 un-e capul tu 5i fa6a ta * spal4 1,. Ca s nu te ar6i *a!enil*r c p*ste5ti4 ci Tatlui tu care este n ascuns4 5i Tatl tu4 Care )ede n ascuns4 6i )a rsplti 6ie. 1/. Nu ) aduna6i c*!*ri pe p!:nt4 unde !*lia 5i ru-ina le stric 5i unde furii le sap 5i le fur. 20. Ci aduna6i;) c*!*ri n cer4 unde nici !*lia4 nici ru-ina nu le stric4 unde furii nu le sap 5i nu le fur. 21. Cci unde este c*!*ara ta4 ac*l* )a fi 5i ini!a ta. 22. Lu!int*rul trupului este *c'iul@ de )a fi *c'iul tu curat4 t*t trupul tu )a fi lu!inat. 11&

2 . Iar de )a fi *c'iul tu ru4 t*t trupul tu )a fi ntunecat. Deci4 dac lu!ina care e n tine este ntuneric4 dar ntunericul cu c:t !ai !ultB Mat0 3, 172-0 1. Nu 3udeca6i4 ca s nu fi6i 3udeca6i. 2. Cci cu 3udecata cu care 3udeca6i4 )e6i fi 3udeca6i4 5i cu !sura cu care !sura6i4 )i se )a !sura. . De ce )e"i paiul din *c'iul fratelui tu4 5i b:rna din *c'iul tu nu * iei n sea!? $. Sau cu! )ei "ice fratelui tu< Las s sc*t paiul din *c'iul tu 5i iat b:rna este n *c'iul tu? &. %6arnice4 sc*ate nt:i b:rna din *c'iul tu 5i atunci )ei )edea s sc*6i paiul din *c'iul fratelui tu. (. Nu da6i cele sfinte c:inil*r4 nici nu arunca6i !r-ritarele )*astre naintea p*rcil*r4 ca nu cu!)a s le calce n pici*are 5i4 nt*rc:ndu;se4 s ) sf:5ie pe )*i. +. Cere6i 5i )i se )a da@ cuta6i 5i )e6i afla@ bate6i 5i )i se )a desc'ide. ,. C *ricine cere ia4 cel care caut afl4 5i celui ce bate i se )a desc'ide. /. Sau cine este *!ul acela ntre )*i care4 de )a cere fiul su p:ine4 *are el i )a da piatr? 10. Sau de;i )a cere pe5te4 *are el i )a da 5arpe? 11. Deci4 dac )*i4 ri fiind4 5ti6i s da6i daruri bune fiil*r )*5tri4 cu c:t !ai !ult Tatl )*stru Cel din ceruri )a da cele bune cel*r care cer de la =l? 12. Ci t*ate c:te )*i6i s ) fac )*u *a!enii4 ase!enea 5i )*i face6i l*r4 c aceasta este Le-ea 5i pr**r*cii. 1 . Intra6i prin p*arta cea str:!t4 c lar- este p*arta 5i lat este calea care duce la pieire 5i !ul6i sunt cei care * afl. 1$. 9i str:!t este p*arta 5i n-ust este calea care duce la )ia6 5i pu6ini sunt care * afl. 1&. %eri6i;) de pr**r*cii !incin*5i4 care )in la )*i n 'aine de *i4 iar pe dinuntru sunt lupi rpit*ri. 1(. Dup r*adele l*r i )e6i cun*a5te. 8u d*ar cule- *a!enii stru-uri din spini sau s!*c'ine din !rcini? 1+.85a c *rice p*! bun face r*ade bune4 iar p*!ul ru face r*ade rele. 1,. Nu p*ate p*! bun s fac r*ade rele4 nici p*! ru s fac r*ade bune. 1/. Iar *rice p*! care nu face r*ad bun se taie 5i se arunc n f*c. 20. De aceea4 dup r*adele l*r i )e6i cun*a5te. 21.Nu *ricine 2!i "ice< D*a!ne4 D*a!ne4 )a intra n !pr6ia ceruril*r4 ci cel ce face )*ia Tatlui 1eu Celui din ceruri. 22. 1ul6i 2!i )*r "ice n "iua aceea< D*a!ne4 D*a!ne4 au nu n nu!ele Tu a! pr**r*cit 5i nu n nu!ele Tu a! sc*s de!*ni 5i nu n nu!ele Tu !inuni !ulte a! fcut? 2 . 9i atunci )*i !rturisi l*r< Nici*dat nu );a! cun*scut pe )*i. Deprta6i;) de la 1ine cei ce lucra6i frdele-ea. 2$. De aceea4 *ricine aude aceste cu)inte ale 1ele 5i la ndepline5te ase!na;se;)a brbatului n6elept care a cldit casa lui pe st:nc. 2&. 8 c"ut pl*aia4 au )enit r:urile !ari4 au suflat ):nturile 5i au btut n casa aceea4 dar ea n;a c"ut4 fiindc era nte!eiat pe st:nc. 2(. Iar *ricine aude aceste cu)inte ale 1ele 5i nu le ndepline5te4 ase!na;se;)a brbatului nec'ib"uit care 5i;a cldit casa pe nisip. 2+. 9i a c"ut pl*aia 5i au )enit r:urile !ari 5i au suflat ):nturile 5i au i"bit casa aceea4 5i a c"ut. 9i cderea ei a f*st !are. 2,. Iar c:nd Iisus a sf:r5it cu)intele acestea4 !ul6i!ile erau ui!ite de n)6tura Lui. 2/. C i n)6a pe ei ca unul care are putere4 iar nu cu! i n)6au crturarii l*r. Mat0 10, 2/7420 2 . C:nd ) ur!resc pe )*i n cetatea aceasta4 fu-i6i n cealalt@ ade)rat -riesc )*u< nu )e6i sf:r5i cet6ile lui Israel4 p:n ce )a )eni %iul F!ului. 2$. Nu este ucenic !ai presus de n)6t*rul su4 nici slu- !ai presus de stp:nul su. 2&. Destul este ucenicului s fie ca n)6t*rul 5i slu-ii ca stp:nul. Dac pe stp:nul casei l;au nu!it Beel"ebul4 cu c:t !ai !ult pe casnicii lui? 11(

2(. Deci nu ) te!e6i de ei4 cci ni!ic nu este ac*perit care s nu ias la i)eal 5i ni!ic ascuns care s nu a3un- cun*scut. 2+. Ceea ce ) -riesc la ntuneric4 spune6i la lu!in 5i ceea ce au"i6i la urec'e4 pr*p*)dui6i de pe case. 2,. Nu ) te!e6i de cei ce ucid trupul4 iar sufletul nu p*t s;l ucid@ te!e6i;) !ai cur:nd de acela care p*ate 5i sufletul 5i trupul s le piard n -'eena. 2/. 8u nu se ):nd d*u )rbii pe un ban? 9i nici una din ele nu )a cdea pe p!:nt fr 5tirea Tatlui )*stru. 0. La )*i ns 5i perii capului4 t*6i sunt nu!ra6i. 1. 85adar nu ) te!e6i@ )*i sunte6i cu !ult !ai de pre6 dec:t psrile. 2. Fricine )a !rturisi pentru 1ine naintea *a!enil*r4 !rturisi;)*i 5i =u pentru el naintea Tatlui 1eu4 Care este n ceruri. . Iar de cel ce se )a lepda de 1ine naintea *a!enil*r 5i =u 1 )*i lepda de el naintea Tatlui 1eu4 Care este n ceruri. $. Nu s*c*ti6i c a! )enit s aduc pace pe p!:nt@ n;a! )enit s aduc pace4 ci sabie. &. Cci a! )enit s despart pe fiu de tatl su4 pe fiic de !a!a sa4 pe n*r de s*acra sa. (. 9i du5!anii *!ului I)*r fiJ casnicii lui. +. Cel ce iube5te pe tat *ri pe !a! !ai !ult dec:t pe 1ine nu este )rednic de 1ine@ cel ce iube5te pe fiu *ri pe fiic !ai !ult dec:t pe 1ine nu este )rednic de 1ine. ,. 9i cel ce nu;5i ia crucea 5i nu;1i ur!ea" 1ie nu este )rednic de 1ine. /. Cine 6ine la sufletul lui l )a pierde4 iar cine;5i pierde sufletul lui pentru 1ine l )a -si. $0. Cine ) pri!e5te pe )*i pe 1ine 1 pri!e5te4 5i cine 1 pri!e5te pe 1ine pri!e5te pe Cel ce 1; a tri!is pe 1ine. $1. Cine pri!e5te pr**r*c n nu!e de pr**r*c plat de pr**r*c )a lua4 5i cine pri!e5te pe un drept n nu!e de drept rsplata dreptului )a lua. $2. 9i cel ce )a da de but unuia dintre ace5tia !ici nu!ai un pa'ar cu ap rece4 n nu!e de ucenic4 ade)rat -riesc )*u< nu )a pierde plata sa. 1 Ioan 2 ,37130 2. =l este 3ertfa de isp5ire pentru pcatele n*astre4 dar nu nu!ai pentru pcatele n*astre4 ci 5i pentru ale lu!ii ntre-i. . 9i ntru aceasta 5ti! c L;a! cun*scut4 dac p"i! p*runcile Lui. $. Cel ce "ice< L;a! cun*scut4 dar p*runcile Lui nu le p"e5te4 !incin*s este 5i ntru el ade)rul nu se afl. &. Iar cine p"e5te cu):ntul Lui4 ntru acela4 cu ade)rat4 dra-*stea lui Du!ne"eu este des):r5it. Prin aceasta4 cun*a5te! c sunte! ntru =l. (. Cine "ice c petrece ntru =l dat*r este4 precu! 8cela a u!blat4 5i el a5a s u!ble. +. Iubi6il*r4 nu ) scriu p*runc n*u4 ci * p*runc )ec'e pe care * a)ea6i de la nceput@ p*runca cea )ec'e este cu):ntul pe care l;a6i au"it. ,. Iar5i4 ) scriu p*runc n*u4 ceea ce ade)rat ntru =l 5i ntru )*i4 pentru c ntunericul se duce 5i lu!ina cea ade)rat ncepe s rsar. /. Cine "ice c este n lu!in 5i pe fratele su l ur5te4 acela este n ntuneric p:n acu!. 10. Cine iube5te pe fratele su r!:ne n lu!in 5i s!inteal nu este n el. 11. Iar cel ce ur5te pe fratele su este n ntuneric 5i u!bl n ntuneric 5i nu 5tie nc*tr* se duce4 pentru c ntunericul a *rbit *c'ii lui. 12. . scriu )*u4 c*piil*r4 fiindc iertate );au f*st pcatele pentru nu!ele Lui. 1 . . scriu )*u4 prin6il*r4 pentru c a6i cun*scut pe Cel ce este de la nceput. . scriu )*u4 tineril*r4 fiindc a6i biruit pe cel )iclean. .;a! scris4 c*piil*r4 pentru c a6i cun*scut pe Tatl. 1$. .;a! scris4 prin6il*r4 fiindc a6i cun*scut pe Cel ce este de la nceput. Scris;a! )*u4 tineril*r4 cci sunte6i tari 5i cu):ntul lui Du!ne"eu r!:ne n )*i 5i a6i biruit pe cel )iclean. 1&. Nu iubi6i lu!ea4 nici cele ce sunt n lu!e. Dac cine)a iube5te lu!ea4 iubirea Tatlui nu este ntru el@ 11+

1(. Pentru c t*t ce este n lu!e4 adic p*fta trupului 5i p*fta *c'il*r 5i trufia )ie6ii4 nu sunt de la Tatl4 ci sunt din lu!e. 1+. 9i lu!ea trece 5i p*fta ei4 dar cel ce face )*ia lui Du!ne"eu r!:ne n )eac. 1 Ioan /, 17110 1. .ede6i ce fel de iubire ne;a druit n*u Tatl4 ca s ne nu!i! fii ai lui Du!ne"eu4 5i sunte!. Pentru aceea lu!ea nu ne cun*a5te4 fiindc nu L;a cun*scut nici pe =l. 2. Iubi6il*r4 acu! sunte! fii ai lui Du!ne"eu 5i ce )*! fi nu s;a artat p:n acu!. 9ti! c dac =l Se )a arta4 n*i )*! fi ase!enea Lui4 fiindc 2l )*! )edea cu! este. . 9i *ricine 5i;a pus n =l nde3dea4 acesta se cur6e5te pe sine4 a5a cu! 8cela curat este. $. Fricine fptuie5te pcatul s):r5e5te 5i nele-iuirea4 5i pcatul este nele-iuirea. &. 9i )*i 5ti6i c =l S;a artat ca s ridice pcatele 5i pcat ntru =l nu este. (. Fricine r!:ne ntru =l nu pctuie5te@ *ricine pctuie5te nu L;a )"ut nici nu L;a cun*scut. +. C*pii4 ni!eni s nu ) a!-easc. Cel ce s):r5e5te dreptatea este drept4 precu! 8cela drept este. ,. Cine s):r5e5te pcatul este de la dia)*lul4 pentru c de la nceput dia)*lul pctuie5te. Pentru aceasta S;a artat %iul lui Du!ne"eu4 ca s strice lucrurile dia)*lului. /. Fricine este nscut din Du!ne"eu nu s):r5e5te pcat4 pentru c s!:n6a lui Du!ne"eu r!:ne n acesta@ 5i nu p*ate s pctuiasc4 fiindc este nscut din Du!ne"eu. 10. Prin aceasta cun*a5te! pe fiii lui Du!ne"eu 5i pe fiii dia)*lului@ *ricine nu face dreptate nu este din Du!ne"eu4 nici cel ce nu iube5te pe fratele su. 11. Pentru c aceasta este )estea pe care a6i au"it;* de la nceput4 ca s ne iubi! unul pe altul4 12. Nu precu! Cain4 care era de la cel )iclean 5i a ucis pe fratele su. 9i pentru care pricin l;a ucis? %iindc faptele lui erau rele4 iar ale fratelui su erau drepte. 1 . Nu ) !ira6i4 fra6il*r4 dac lu!ea ) ur5te. 1$. N*i 5ti! c a! trecut din !*arte la )ia64 pentru c iubi! pe fra6i@ cine nu iube5te pe fratele su r!:ne n !*arte. 1&. Fricine ur5te pe fratele su este uci-a5 de *a!eni 5i 5ti6i c *rice uci-a5 de *a!eni nu are )ia6 )e5nic4 dinuit*are n =l. Iac0 2, 107130 10. Pentru c cine )a p"i t*at le-ea4 dar )a -re5i ntr;* sin-ur p*runc4 s;a fcut )in*)at fa6 de t*ate p*runcile. 11. Cci Cel ce a "is< CS nu s):r5e5ti adulterC4 a "is 5i< CS nu uci"iC. 9i dac nu s):r5e5ti adulter4 dar uci"i4 te;ai fcut clct*r de le-e. 12. 85a s -ri6i 5i a5a s lucra6i4 ca unii care )e6i fi 3udeca6i prin le-ea libert6ii. 1 . Cci 3udecata este fr !il pentru cel care n;a fcut !il. 9i !ila biruie5te n fa6a 3udec6ii. 1$. Ce f*l*s4 fra6ii !ei4 dac "ice cine)a c are credin64 iar fapte nu are? Fare credin6a p*ate s;l !:ntuiasc? 1&. Dac un frate sau * s*r sunt -*i 5i lipsi6i de 'rana cea de t*ate "ilele4 1(. 9i cine)a dintre )*i le;ar "ice< 1er-e6i n paceB 2ncl"i6i;) 5i ) stura6i4 dar nu le da6i cele trebuinci*ase trupului4 care ar fi f*l*sul? 1+. 85a 5i cu credin6a< dac nu are fapte4 e !*art n ea ns5i. $om0 3, 30 +. Ce )*! "ice deci? 8u d*ar Le-ea este pcat? Nicidecu!. Dar eu n;a! cun*scut pcatul4 dec:t prin Le-e. Cci n;a5 fi 5tiut p*fta4 dac Le-ea n;ar fi "is< S nu p*fte5tiB 2n te5tele ce urmeaz se va vedea tn'uirea omului du"ovnicesc i rspunsul ,ntuitorului la aceast tn'uire. $om0 3, 147240 1$. Cci 5ti! c Le-ea e du'*)niceasc@ dar eu sunt trupesc4 ):ndut sub pcat. 1&. Pentru c ceea ce fac nu 5tiu@ cci nu s):r5esc ceea ce )*iesc4 ci fac ceea ce ursc. 1(. Iar dac fac ceea ce nu )*iesc4 recun*sc c Le-ea este bun. 1+. Dar acu! nu eu fac acestea4 ci pcatul care l*cuie5te n !ine. 11,

1,. %iindc 5tiu c nu l*cuie5te n !ine4 adic n trupul !eu4 ce este bun. Cci a )*i se afl n !ine4 dar a face binele nu aflu@ 1/. Cci nu fac binele pe care l )*iesc4 ci rul pe care nu;l )*iesc4 pe acela l s):r5esc. 20. Iar dac fac ceea ce nu )*iesc eu4 nu eu fac aceasta4 ci pcatul care l*cuie5te n !ine. 21. Esesc deci n !ine4 care )*iesc s fac bine4 le-ea c rul este le-at de !ine. 22. C4 dup *!ul cel luntric4 ! bucur de le-ea lui Du!ne"eu@ 2 . Dar )d n !dularele !ele * alt le-e4 lupt:ndu;se !p*tri)a le-ii !in6ii !ele 5i fc:ndu;! r*b le-ii pcatului4 care este n !dularele !ele. 2$. F! nen*r*cit ce suntB Cine ! )a i"b)i de trupul !*r6ii acesteia? Mat0 11, 2.7/00 2,. .eni6i la 1ine t*6i cei *steni6i 5i !p*)ra6i 5i =u ) )*i *di'ni pe )*i. 2/. Lua6i 3u-ul 1eu asupra )*astr 5i n)6a6i;) de la 1ine4 c sunt bl:nd 5i s!erit cu ini!a 5i )e6i -si *di'n sufletel*r )*astre. 0. Cci 3u-ul 1eu e bun 5i p*)ara 1ea este u5*ar. Ioan0 ., /47/50 $. Iisus le;a rspuns< 8de)rat4 ade)rat ) spun< Fricine s):r5e5te pcatul este r*b al pcatului. &. Iar r*bul nu r!:ne n cas n )eac@ %iul ns r!:ne n )eac. (. Deci4 dac %iul ) )a face liberi4 liberi )e6i fi ntr;ade)r. ,ulumirile omului du"ovnicesc ctre Dumnezeu. $om0 5, 1371.0 1+. 1ul6u!i! ns lui Du!ne"eu4 c Ide5iJ era6i r*bi ai pcatului4 );a6i supus din t*at ini!a dreptarului n)6turii creia a6i f*st ncredin6a6i4 1,. 9i i"b)indu;) de pcat4 );a6i fcut r*bi ai drept6ii. $om0 3, 210 2&. 1ul6u!esc lui Du!ne"eu4 prin Iisus 7rist*s4 D*!nul n*struB Deci4 dar4 eu nsu!i4 cu !intea !ea4 slu3esc le-ii lui Du!ne"eu4 iar cu trupul4 le-ii pcatului. >al0 2, 207210 20. 1;a! rsti-nit !preun cu 7rist*s@ 5i nu eu !ai triesc4 ci 7rist*s trie5te n !ine. 9i )ia6a de acu!4 n trup4 * triesc n credin6a n %iul lui Du!ne"eu4 Care !;a iubit 5i S;a dat pe Sine nsu5i pentru !ine. 21. Nu lepd 'arul lui Du!ne"eu@ cci dac dreptatea )ine prin Le-e4 atunci 7rist*s a !urit n "adar. Ce7i rmne omului du"ovnicesc i ce ateapt el > 1 Cor0 1/, 171/0 1.De a5 -ri n li!bile *a!enil*r 5i ale n-eril*r4 iar dra-*ste nu a!4 fcutu;!;a! ara! sunt*are 5i c'i!)al rsunt*r. 2. 9i de a5 a)ea darul pr**r*ciei 5i tainele t*ate le;a5 cun*a5te 5i *rice 5tiin64 5i de a5 a)ea at:ta credin6 nc:t s !ut 5i !un6ii4 iar dra-*ste nu a!4 ni!ic nu sunt. .9i de a5 !pr6i t*at a)u6ia !ea 5i de a5 da trupul !eu ca s fie ars4 iar dra-*ste nu a!4 ni!ic nu;!i f*l*se5te. $. Dra-*stea ndelun- rabd@ dra-*stea este bine)*it*are4 dra-*stea nu pi"!uie5te4 nu se laud4 nu se trufe5te. &. Dra-*stea nu se p*art cu necu)iin64 nu caut ale sale4 nu se aprinde de !:nie4 nu -:nde5te rul. (. Nu se bucur de nedreptate4 ci se bucur de ade)r. +. T*ate le sufer4 t*ate le crede4 t*ate le nd3duie5te4 t*ate le rabd. ,. Dra-*stea nu cade nici*dat. C:t despre pr**r*cii # se )*r desfiin6a@ darul li!bil*r )a nceta@ 5tiin6a se )a sf:r5i@ /. Pentru c n parte cun*a5te! 5i n parte pr**r*ci!. 10. Dar c:nd )a )eni ceea ce e des):r5it4 atunci ceea ce este n parte se )a desfiin6a. 11/

11. C:nd era! c*pil4 )*rbea! ca un c*pil4 si!6ea! ca un c*pil@ 3udeca! ca un c*pil@ dar c:nd !;a! fcut brbat4 a! lepdat cele ale c*pilului. 12. Cci )ede! acu! ca prin *-lind4 n -'icitur4 iar atunci4 fa6 ctre fa6@ acu! cun*sc n parte4 dar atunci )*i cun*a5te pe deplin4 precu! a! f*st cun*scut 5i eu. 1 . 9i acu! r!:n acestea trei< credin6a4 nde3dea 5i dra-*stea. Iar !ai !are dintre acestea este dra-*stea. %:r0 11, 17/0 1. Iar credin6a este ncredin6area cel*r nd3duite4 d*)edirea lucruril*r cel*r ne)"ute. 2. Prin ea4 cei din )ec'i!e au dat buna l*r !rturie. . Prin credin6 n6ele-e! c s;au nte!eiat )eacurile prin cu):ntul lui Du!ne"eu4 de s;au fcut din ni!ic cele ce se )d. 2 Cor0 4, 1.0 1,. Nepri)ind n*i la cele ce se )d4 ci la cele ce nu se )d4 fiindc cele ce se )d sunt trect*are4 iar cele ce nu se )d sunt )e5nice. $om0 ., 227250 22. Cci 5ti! c t*at fptura !preun suspin 5i !preun are dureri p:n acu!. 2 . 9i nu nu!ai at:t4 ci 5i n*i4 care a)e! p:r-a Du'ului4 5i n*i n5ine suspin! n n*i4 a5tept:nd nfierea4 rscu!prarea trupului n*stru. 2$. Cci prin nde3de ne;a! !:ntuit@ dar nde3dea care se )ede nu !ai e nde3de. Cu! ar nd3dui cine)a ceea ce )ede? 2&. Iar dac nd3dui! ceea ce nu )ede!4 a5tept! prin rbdare. 2(. De ase!enea 5i Du'ul )ine n a3ut*r slbiciunii n*astre4 cci n*i nu 5ti! s ne ru-! cu! trebuie4 ci 2nsu5i Du'ul Se r*a- pentru n*i cu suspine ne-rite. %:r0 5, 1.71-0 1,. Ca prin d*u fapte nestr!utate # f-duin6a 5i 3ur!:ntul # n care e cu neputin6 ca Du!ne"eu s fi !in6it4 n*i4 cei ce cut! scpare4 s a)e! nde!n puternic ca s 6ine! nde3dea pus nainte4 1/. Pe care * a)e! ca * anc*r a sufletului4 neclintit 5i tare4 intr:nd dinc*l* de catapeteas!4 1 Ioan0 4, 37120 +. Iubi6il*r4 s ne iubi! unul pe altul4 pentru c dra-*stea este de la Du!ne"eu 5i *ricine iube5te este nscut din Du!ne"eu 5i cun*a5te pe Du!ne"eu. ,. Cel ce nu iube5te n;a cun*scut pe Du!ne"eu4 pentru c Du!ne"eu este iubire. /. 2ntru aceasta s;a artat dra-*stea lui Du!ne"eu ctre n*i4 c pe %iul Su cel Unul Nscut L;a tri!is Du!ne"eu n lu!e4 ca prin =l )ia6 s a)e!. 10. 2n aceasta este dra-*stea4 nu fiindc n*i a! iubit pe Du!ne"eu4 ci fiindc =l ne;a iubit pe n*i 5i a tri!is pe %iul Su 3ertf de isp5ire pentru pcatele n*astre. 11. Iubi6il*r4 dac Du!ne"eu astfel ne;a iubit pe n*i4 5i n*i dat*ri sunte! s ne iubi! unul pe altul. 12. Pe Du!ne"eu ni!eni nu L;a )"ut )re*dat4 dar de ne iubi! unul pe altul4 Du!ne"eu r!:ne ntru n*i 5i dra-*stea Lui n n*i este des):r5it. %f0 2, .7-0 ,. Cci n 'ar sunte6i !:ntui6i4 prin credin64 5i aceasta nu e de la )*i< este darul lui Du!ne"eu@ /. Nu din fapte4 ca s nu se laude ni!eni. Ioan0 5, 447410 $$. Ni!eni nu p*ate s )in la 1ine4 dac nu;l )a tra-e Tatl4 Care 1;a tri!is4 5i =u l )*i n)ia n "iua de ap*i. $&. Scris este n pr**r*ci< C9i )*r fi t*6i n)6a6i de Du!ne"euC. Deci *ricine a au"it 5i a n)6at de la Tatl la 1ine )ine. Luc0 10, 227/30 22. T*ate 1i;au f*st date de ctre Tatl 1eu 5i ni!eni nu cun*a5te cine este %iul4 dec:t nu!ai Tatl4 5i cine este Tatl4 dec:t nu!ai %iul 5i cruia )*ie5te %iul s;i desc*pere. 2 . 9i nt*rc:ndu;Se ctre ucenici4 de * parte a "is< %erici6i sunt *c'ii care )d cele ce )ede6i )*iB 120

2$. Cci "ic )*u< 1ul6i pr**r*ci 5i re-i au )*it s )ad ceea ce )ede6i )*i4 dar n;au )"ut4 5i s aud ceea ce au"i6i4 dar n;au au"it. 2&. 9i iat4 un n)6t*r de le-e s;a ridicat4 ispitindu;L 5i "ic:nd< 2n)6t*rule4 ce s fac ca s !*5tenesc )ia6a de )eci? 2(. Iar Iisus a "is ctre el< Ce este scris n Le-e? Cu! cite5ti? 2+. Iar el4 rspun":nd4 a "is< S iube5ti pe D*!nul Du!ne"eul tu din t*at ini!a ta 5i din t*t sufletul tu 5i din t*at puterea ta 5i din t*t cu-etul tu4 iar pe apr*apele tu ca pe tine nsu6i. 2,. Iar =l i;a "is< Drept ai rspuns4 f aceasta 5i )ei tri. 2/. Dar el4 )*ind s se ndrepte"e pe sine4 a "is ctre Iisus< 9i cine este apr*apele !eu? 0. Iar Iisus4 rspun":nd4 a "is< Un *! c*b*ra de la Ierusali! la Ieri'*n4 5i a c"ut ntre t:l'ari4 care4 dup ce l;au de"brcat 5i l;au rnit4 au plecat4 ls:ndu;l apr*ape !*rt. 1. Din nt:!plare un pre*t c*b*ra pe calea aceea 5i4 )":ndu;l4 a trecut pe alturi. 2. De ase!enea 5i un le)it4 a3un-:nd n acel l*c 5i )":nd4 a trecut pe alturi. . Iar un sa!arinean4 !er-:nd pe cale4 a )enit la el 5i4 )":ndu;l4 i s;a fcut !il4 $. 9i4 apr*piindu;se4 i;a le-at rnile4 turn:nd pe ele untdele!n 5i )in4 5i4 pun:ndu;l pe d*bit*cul su4 l;a dus la * cas de *aspe6i 5i a purtat -ri3 de el. &. Iar a d*ua "i4 sc*6:nd d*i dinari i;a dat -a"dei 5i i;a "is< 8i -ri3 de el 5i4 ce )ei !ai c'eltui4 eu4 c:nd ! )*i nt*arce4 6i )*i da. (. Care din ace5ti trei 6i se pare c a f*st apr*apele celui c"ut ntre t:l'ari? +. Iar el a "is< Cel care a fcut !il cu el. 9i Iisus i;a "is< 1er-i 5i f 5i tu ase!enea. Mat0 3, 127200 12. Ci t*ate c:te )*i6i s ) fac )*u *a!enii4 ase!enea 5i )*i face6i l*r4 c aceasta este Le-ea 5i pr**r*cii. 1 . Intra6i prin p*arta cea str:!t4 c lar- este p*arta 5i lat este calea care duce la pieire 5i !ul6i sunt cei care * afl. 1$. 9i str:!t este p*arta 5i n-ust este calea care duce la )ia6 5i pu6ini sunt care * afl. 1&. %eri6i;) de pr**r*cii !incin*5i4 care )in la )*i n 'aine de *i4 iar pe dinuntru sunt lupi rpit*ri. 1(. Dup r*adele l*r i )e6i cun*a5te. 8u d*ar cule- *a!enii stru-uri din spini sau s!*c'ine din !rcini? 1+. 85a c *rice p*! bun face r*ade bune4 iar p*!ul ru face r*ade rele. 1,. Nu p*ate p*! bun s fac r*ade rele4 nici p*! ru s fac r*ade bune. 1/. Iar *rice p*! care nu face r*ad bun se taie 5i se arunc n f*c. 20. De aceea4 dup r*adele l*r i )e6i cun*a5te.

121

C!(IT*LUL )%S($% I%$!$AI% S!U ($%*=I%


Ca s putem cunoate bine voia lui Dumnezeu ,dintru nceput, este nevoie de cercetare amnunit. Luc0 1, /740 . 8! -sit 5i eu cu cale4 preaputernice Te*file4 dup ce a! ur!rit t*ate cu de;a!nuntul de la nceput4 s 6i le scriu pe r:nd4 $. Ca s te ncredin6e"i despre te!enicia n)6turii pe care ai pri!it;*. 0entru crmuirea aleilor =ui, Dumnezeu a ales pe ,oise ca mil6ocitor. Ie90 /, -7120 /. Iat dar c stri-area fiil*r lui Israel a a3uns acu! p:n la 1ine 5i a! )"ut c'inurile l*r4 cu care;i pedepsesc =-iptenii. 10. .in* dar s te tri!it la %ara*n4 re-ele =-iptului4 ca s sc*6i pe fiii lui Israel4 p*p*rul 1eu4 din 6ara =-iptuluiBC 11 .8tunci a "is 1*ise ctre Du!ne"eu< CCine sunt eu4 ca s ! duc la %ara*n4 re-ele =-iptului4 5i s sc*t pe fiii lui Israel din 6ara =-iptului?C 12. Iar Du!ne"eu i;a "is< C=u )*i fi cu tine 5i acesta 6i )a fi se!nul c te tri!it =u< c:nd )ei sc*ate pe p*p*rul 1eu din 6ara =-iptului4 ) )e6i nc'ina lui Du!ne"eu n !untele acestaBC Ca s fie crezut , l7a druit cu facerea de minuni , iar ca a6utor i7a dat pe fratele su *aron. Ie90 4, 17110 1. 9i rspun":nd4 1*ise a "is< CDar de nu ! )*r crede 5i nu )*r asculta de -lasul !eu4 ci )*r "ice< CNu 6i S;a artat D*!nulBC4 ce s le spun?C 2. Dis;a D*!nul ctre el< CCe ai n !:n?C 9i el a rspuns< CUn t*ia-BC . C8runc;l 3*sBC i "ise D*!nul. 9i a aruncat 1*ise t*ia-ul 3*s 5i s;a fcut t*ia-ul 5arpe 5i a fu-it 1*ise de el. $. 9i a "is D*!nul ctre 1*ise< C2ntinde !:na 5i;l apuc de c*adBC 9i 5i;a ntins 1*ise !:na 5i l;a apucat de c*ad 5i s;a fcut t*ia- n !:na lui. &. 8p*i a "is D*!nul< C85a s faci naintea l*r4 ca s te cread c 6i S;a artat Du!ne"eul prin6il*r l*r4 Du!ne"eul lui 8)raa!4 Du!ne"eul lui Isaac 5i Du!ne"eul lui Iac*)BC (. Dis;a D*!nul iar5i< CBa-;6i !:na n s:nBC 9i c:nd a sc*s;* din s:n4 iat !:na lui era alb ca "pada de lepr. +. 9i i;a "is din n*u D*!nul< CBa-;6i iar5i !ina n s:nBC 9i 5i;a b-at 1*ise !:na n s:n@ 5i c:nd a sc*s;* din s:n4 iat4 era iar curat4 ca t*t trupul su. ,. CDac nu te )*r crede 5i nu )*r asculta -lasul se!nului nt:i4 te )*r crede la s):r5irea se!nului al d*ilea. /. Iar de nu te )*r crede nici dup a!:nd*u se!nele 5i nu )*r asculta -lasul tu4 atunci s iei ap din flu)iu 5i s;* )er5i pe uscat@ apa luat din r:u se )a face pe usca< s:n-eC. 10. 8tunci 1*ise a "is ctre D*!nul< CF4 D*a!ne4 eu nu sunt *! nde!:natic la )*rb4 ci -riesc cu ane)*ie 5i sunt -:n-a)@ 5i aceasta nu de ieri de alaltieri4 nici de c:nd ai nceput Tu a -ri cu r*bul Tu@ -ura !ea 5i li!ba !ea sunt ane)*i*aseC. 11. Du!ne"eu ns a "is ctre 1*ise< CCine a dat *!ului -ur 5i cine face pe *! !ut4 sau surd4 sau cu )edere4 sau *rb? Fare nu =u4 D*!nul Du!ne"eu? 12. 1er-i dar< =u )*i desc'ide -ura ta 5i te )*i n)6a ce s -rie5tiC. 1 . Dis;a 1*ise< CR*-u;!4 D*a!ne4 tri!ite pe altul4 pe care )ei )rea s;l tri!i6iBC 122

1$. 8tunci4 aprin":ndu;se !:nia D*!nului asupra lui 1*ise4 a "is< CNu ai tu4 *are4 pe fratele tu 8ar*n le)itul? 9tiu c el p*ate s )*rbeasc n l*cul tu. Iat el te )a nt:!pina 5i4 c:nd te )a )edea4 se )a bucura n ini!a sa. 1&. Tu;i )ei -ri lui 5i i )ei pune n -ur cu)intele 1ele4 iar =u )*i desc'ide -ura ta 5i -ura lui 5i ) )*i n)6a ce s face6i. ,oise vorbea in numele lui Dumnezeu iar *aron era proorocul. Ie90 4, 150 1(. .a -ri el p*p*rului4 n l*cul tu4 )*rbind pentru tine4 iar tu i )ei fi -rit*r din partea lui Du!ne"eu. Ie90 3, 1720 1. Rspuns;a D*!nul lui 1*ise 5i i;a "is< CIat4 =u fac din tine un du!ne"eu pentru %ara*n4 iar 8ar*n4 fratele tu4 6i )a fi pr**r*c. 2. Tu dar )ei -ri lui 8ar*n t*ate c:te 6i )*i p*runci4 iar 8ar*n4 fratele tu4 )a spune lui %ara*n4 ca s lase pe fiii lui Israel s ias din p!:ntul lui. *le'erea preoilor i sfinirea "ainelor sfinte. Ie90 2., 174/0 1.CS iei la tine pe 8ar*n4 fratele tu4 5i pe fiii lui4 ca dintre fiii lui Israel s;1i fie pre*6i 8ar*n 5i fiii lui 8ar*n< Nadab4 8biud4 =lea"ar 5i Ita!ar. 2. S faci lui 8ar*n4 fratele tu4 )e5!inte sfin6ite4 spre cinste 5i p*d*ab. . S spui dar4 la t*6i cei iscusi6i4 pe care i;a! u!plut de du'ul n6elepciunii 5i al priceperii4 s fac lui 8ar*n )e5!inte sfin6ite pentru "iua sfin6irii lui4 cu care s;1i slu3easc. $. Iat dar )e5!intele ce trebuie s fac< '*5en4 ef*d4 !eil4 'it*n4 c'idar 5i cin-t*are. 8cestea sunt )e5!intele sfin6ite4 ce trebuie s fac ei lui 8ar*n4 fratele tu4 5i fiil*r lui4 ca s;1i slu3easc ei ca pre*6i. &. Pentru acestea )*r lua aur curat 5i !tsuri )i*lete4 purpurii 5i stac*3ii 5i n sub6ire (. 9i )*r face ef*d lucrat cu iscusin6 din fire de aur4 de !tase )i*let4 stac*3ie 5i )i5inie4 rsucit 5i de n rsucit. +. 8cesta )a fi din d*u buc6i< una pe piept 5i alta pe spate4 unite pe u!eri cu d*u nc'eiet*ri. ,. Cin-t*area ef*dului4 care )ine peste el4 s fie lucrat la fel cu el4 din fire de aur curat4 de !tase )i*let4 stac*3ie 5i )i5inie4 rsucit 5i de n rsucit /. 8p*i s iei d*u pietre4 a!:nd*u pietrele s fie de s!arald4 5i s sapi pe ele nu!ele fiil*r lui Israel< 10. 9ase nu!e pe * piatr 5i celelalte 5ase nu!e pe cealalt piatr4 dup r:nduiala n care s;au nscut ei. 11. Cu! fac spt*rii n piatr4 care sap pece6i4 a5a s fie sptura pe cele d*u pietre cu nu!ele fiil*r lui Israel 5i s a5e"i pietrele n cuibule6e de aur curat. 12. 8ceste d*u pietre s le pui nc'eiet*ri la ef*d. Pietrele acestea )*r fi spre p*!enirea fiil*r lui Israel 5i 8ar*n )a purta nu!ele fiil*r lui Israel4 spre p*!enire naintea D*!nului4 pe a!:nd*i u!erii si. 1 . S faci cuibule6e de aur curat. 1$. 8p*i s faci d*u ln6i5*are t*t de aur curat@ acestea s le faci4 rsucite ca sf*ara@ 5i s prin"i ln6i5*arele cele rsucite de cuibule6ele de la nc'eiet*rile ef*dului4 n partea de dinainte. 1&. S faci '*5enul 3udec6ii4 lucrat cu iscusin64 la fel cu ef*dul< din fire de aur4de !tase )i*let4 stac*3ie4 )i5inie 5i de n rsucit. 1(. 8cesta s fie nd*it4 n patru c*l6uri4 lun- de * pal! 5i lat de * pal!. 1+. Pe el s a5e"i * nfl*ritur de pietre scu!pe4 n5irate n patru r:nduri. Un r:nd de pietre s fie< un sarde*n4 un t*pa" 5i un s!arald@ acesta e r:ndul nt:i. 1,. 2n r:ndul al d*ilea< un rubin4 un safir 5i un dia!ant@ 1/. 2n r:ndul al treilea< un *pal4 * a-at 5i un a!etist@ 12

20. 9i n r:ndul al patrulea< un 'ris*lit4 un *niK 5i un iaspis. 8cestea trebuie s fie a5e"ate dup r:nduiala l*r n cuibule6e de aur. 21. Pietrele acestea trebuie s fie n nu!r de d*uspre"ece4 dup nu!rul nu!el*r cel*r d*ispre"ece fii ai lui Israel4 n5irate pe cele d*u pietre de pe u!eri4 dup nu!ele l*r 5i dup r:nduiala n care s;au nscut ei. Pe fiecare trebuie s sapi4 ca pe pecete4 c:te un nu!e din nu!rul cel*r d*uspre"ece se!in6ii. 22. 8p*i s faci pentru '*5en ln6i5*are de aur curat4 lucrat rsucit4 ca sf*ara. 2 . S !ai faci pentru '*5en d*u )eri-i de aur 5i aceste d*u )eri-i de aur s le prin"i de cele d*u c*l6uri de sus ale '*5enului@ 2$. S intr*duci cele d*u ln6i5*are !pletite de aur n cele d*u )eri-i din cele d*u c*l6uri ale '*5enului 2&. 9i s prin"i celelalte d*u capete ale ln6i5*arel*r de cuibule6ele ef*dului de pe u!eri4 n partea de dinainte. 2(. 9i s !ai faci d*u )eri-i de aur 5i s le prin"i de c*l6urile de 3*s ale '*5enului4 care cad pe cin-t*area ef*dului. 2+. 8p*i s !ai faci nc d*u )eri-i de aur 5i s le prin"i de cele d*u !ar-ini de 3*s ale ef*dului4 pe partea de dinainte4 deasupra cin-t*rii ef*dului 2,. 9i s prin"i )eri-ile '*5enului de )eri-ile ef*dului cu un 5nur de !tase albastr4 ca s stea peste cin-t*area ef*dului 5i ca '*5enul s nu se !i5te de pe ef*d. 2/. 9i )a purta 8ar*n4 c:nd )a intra n c*rtul adunrii4 nu!ele fiil*r lui Israel pe '*5enul 3udec6ii4 la ini!a sa4 spre )e5nic p*!enire naintea D*!nului. 0. 2n '*5enul 3udec6ii s pui Uri! 5i Tu!i!@ 5i )*r fi acestea la ini!a lui 8ar*n4 c:nd )a intra el n c*rtul adunrii s se nf6i5e"e naintea D*!nului. 8stfel )a purta 8ar*n pururea la ini!a sa 3udecata fiil*r lui Israel4 naintea D*!nului. 1. S faci ap*i !eilul de sub ef*d t*t de !tase )i5inie. 2.8cesta )a a)ea la !i3l*c4 sus4 * desc'i"tur pentru cap 5i desc'i"tura s aib !pre3ur un -uler 6esut ca plat*5a4 ca s nu se rup. . Iar pe la p*ale i )ei face de 3ur !pre3ur ciucuri t*t de !tase )i*let4 stac*3ie4 )i5inie 5i de n rsucit@ $. 9i printre ciucuri )ei pune cl*p*6ei de aur de 3ur !pre3ur a5a< un ciucure 5i un cl*p*6el de aur4 un ciucure 5i un cl*p*6el de aur. &. 9i acesta )a fi pe 8ar*n n ti!pul slu3bei4 c:nd )a intra n c*rtul sf:nt4 naintea D*!nului4 5i c:nd )a ie5i4 ca s se aud sunetul cl*p*6eil*r 5i s nu !*ar. (. S faci dup aceea * tbli6 5lefuit4 de aur curat4 5i s sapi pe ea4 cu! se sap pe pecete4 cu)intele< CSfin6enia D*!nuluiC4 +. 9i s;* prin"i cu 5nur de !tase )i*let de c'idar4 a5a ca s )in n partea de dinainte a c'idarului. ,. 8ceasta )a fi pe fruntea lui 8ar*n 5i 8ar*n )a purta pe fruntea sa nea3unsurile prin*asel*r afier*site de fiii lui Israel 5i ale tutur*r daruril*r aduse de ei@ ea )a fi pururea pe fruntea lui4 pentru a atra-e bun)*in6a D*!nului spre ei. /. 7it*nul s;l faci de n 5i t*t de n s faci 5i !itra4 iar cin-t*area s * faci br*dat cu !tase de felurite cul*ri. $0. S faci de ase!enea 5i fiil*r lui 8ar*n 'it*ane 5i cin-t*ri@ 5i s le faci 5i turbane pentru cinste 5i p*d*ab. $1. S !braci cu acestea pe fratele tu 8ar*n 5i !preun cu el 5i pe fiii lui4 s;i un-i4 s;i ntre5ti n slu3bele l*r 5i s;i sfin6e5ti4 ca s;1i fie pre*6i. $2. S le faci pantal*ni de n4 de la br:u p:n sub -enunc'i4 ca s;5i ac*pere -*liciunea trupului l*r@ $ . 8ar*n 5i fiii lui s se !brace c:nd )*r intra n c*rtul adunrii sau c:nd se )*r apr*pia de 3ertfelnic4 n sf:nta4 ca s slu3easc4 pentru a nu;5i atra-e pcat asupra l*r 5i s !*ar. 8ceasta s fie le-e )e5nic pentru el 5i pentru ur!a5ii lui e

12$

Ie90 2-, 17-0 1. CIat ce trebuie s s):r5e5ti asupra l*r4 c:nd i )ei sfin6i s;1i fie pre*6i< s iei un )i6el din ciread4 d*i berbeci fr !etea'n4 2. P:ini ned*spite4 a"i!e fr!:ntate cu untdele!n 5i turte ned*spite4 unse cu untdele!n. 8cestea s le faci din fin de -r:u aleas. . S le pui ntr;un paner 5i s le aduci n paner la c*rtul adunrii * dat cu )i6elul 5i cu berbecii. $. 8p*i s aduci pe 8ar*n 5i pe fiii lui la intrarea c*rtului adunrii 5i s;i speli cu ap. &. 9i4 lu:nd )e5!intele sfinte4 s !braci pe 8ar*n4 fratele tu4 cu 'it*nul 5i cu !eilul4 cu ef*dul 5i cu '*5enul4 5i s;l ncin-i peste ef*d@ (. S;i pui pe cap !itra4 iar la !itr s prin"i diade!a sfin6eniei. +. 8p*i s iei untdele!n de un-ere 5i s;i t*rni pe cap 5i s;l un-i. ,. Dup aceea s aduci 5i pe fiii lui 5i s;i !braci cu 'it*ane@ /. S;i ncin-i cu br:ie 5i s le pui turbanele@ 5i;1i )*r fi pre*6i n )eac. 85a )ei sfin6i tu pe 8ar*n 5i pe fiii lui. 0orunci privitoare la preoi i ar"ierei. Le:0 21, 17240 1. Dis;a D*!nul ctre 1*ise< CErie5te pre*6il*r4 fiil*r lui 8ar*n 5i le spune 2. S nu se spurce prin atin-ere de !*rt din p*p*rul l*r. S se atin- nu!ai de rudenia de apr*ape a l*r4 de !a!a l*r 5i de tatl l*r4 de fiul l*r 5i de fiica l*r4 de fratele l*r@ . De s*ra l*r feci*ar4 care trie5te la ei 5i e ne!ritat4 p*ate s se atin-4 fr s se spurce. $. De ni!eni altul din p*p*rul su s nu se atin-4 ca s nu se spurce. &. S nu;5i rad capul4 s nu;5i tund !ar-inea brbii 5i s nu;5i fac tieturi pe trupurile l*r pentru !*r6i. (. S fie sfin6i ai Du!ne"eului l*r 5i s nu p:n-reasc nu!ele Du!ne"eului l*r4 c ei aduc 3ertf D*!nului 5i p:ine Du!ne"eului l*r 5i de aceea s fie sfin6i. +. S nu;5i ia de s*6ie fe!eie desfr:nat sau necinstit@ nici fe!eie lepdat de brbatul ei4 cci sunt sfin6i ai D*!nului Du!ne"eului l*r. ,. Cinste5te;i ca pe sfin6i4 cci ei aduc p:ine Du!ne"eului tu@ sfin6i s ) fie4 cci =u4 D*!nul4 Cel ce ) sfin6esc4 sunt sf:nt. /. Dac fiica pre*tului se )a spurca prin desfr:nare4 ea necinste5te pe tatl su< s fie ars cu f*c. 10. 1arele pre*t din fra6ii ti4 pe capul cruia s;a turnat !irul de un-ere 5i care este sfin6it4 ca s se !brace cu )e5!intele sfinte4 s nu;5i desc*pere capul su4 nici s;5i sf:5ie 'ainele@ 11. 9i nici de un !*rt s nu se apr*pie4 nici c'iar de tatl su sau de !a!a sa s nu se atin-. 12. De l*ca5ul sf:nt s nu se deprte"e4 ca s nu necinsteasc l*ca5ul Du!ne"eului su4 cci !irul sf:nt de un-ere al Du!ne"eului lui este asupra lui. =u sunt D*!nul. 1 . 8cesta 5i )a lua de fe!eie feci*ar din p*p*rul su. 1$. .du)4 sau lepdat4 sau necinstit4 sau desfr:nat s nu ia4 ci feci*ar din p*p*rul su s;5i ia de fe!eie. 1&. S nu;5i spurce s!:n6a sa n p*p*rul su4 c =u sunt D*!nul Du!ne"eu4 Cel ce l sfin6escCB 1(. Erit;a D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 1+. CSpune lui 8ar*n< Ni!eni din nea!ul tu n )iit*r 5i din rudele tale s nu se apr*pie4 ca s aduc daruri Du!ne"eului su4 de )a a)ea )re* !etea'n pe trupul su. 1,. T*t *!ul cu !etea'n pe trup s nu se apr*pie< nici *rb4 nici 5c'i*p4 nici ciun-4 1/. Nici cel cu pici*rul rupt sau cu !:na rupt4 nici -'eb*s4 nici cu )reun !dular uscat4 20. Nici cel cu albea6 pe *c'i4 nici c'elul4 nici pipernicitul4 nici cel cu pr6ile brbte5ti )t!ate. 21. Nici un *! din s!:n6a pre*tului 8ar*n4 care )a a)ea pe trupul su )re* !etea'n4 s nu se apr*pie ca s aduc 3ertf D*!nului@ c are !etea'n 5i de aceea s nu se apr*pie ca s aduc daruri Du!ne"eului su. 22. Darurile Du!ne"eului su sunt sfin6enii !ari4 din sfin6enii p*ate s !n:nce4 12&

2 . Dar de perdea s nu treac 5i la 3ertfelnic s nu se apr*pie@ s nu necinsteasc l*ca5ul 1eu cel sf:nt4 cci =u sunt D*!nul4 Cel ce i sfin6escC. 2$. 9i a spus 1*ise acestea lui 8ar*n4 fiil*r lui 5i tutur*r fiil*r lui Israel. 0oporul trebuie s asculte de ei i ei poart numele de preoie sfnt. Ie90 1-, 47-0 $. C86i )"ut ce a! fcut =-iptenil*r 5i cu! );a! luat pe aripi de )ultur 5i );a! adus la 1ine. &. Deci4 de )e6i asculta -lasul 1eu 5i de )e6i p"i le-!:ntul 1eu4 dintre t*ate nea!urile 2!i )e6i fi p*p*r ales c al 1eu este t*t p!:ntul@ (. 2!i )e6i fi !pr6ie pre*6easc 5i nea! sf:ntBC 8cestea sunt cu)intele pe care le )ei spune fiil*r lui IsraelC. +. 9i )enind4 1*ise a c'e!at pe btr:nii p*p*rului 5i le;a spus t*ate cu)intele acestea pe care le p*runcise D*!nul. ,. 8tunci t*t p*p*rul4 rspun":nd ntr;un -las4 a "is< CT*ate c:te a "is D*!nul )*! face 5i )*! fi ascultt*riBC 9i a dus 1*ise cu)intele p*p*rului la D*!nul. /. Iar D*!nul a "is ctre 1*ise< CIat )*i )eni la tine n st:lp de n*r des4 ca s aud p*p*rul c =u -riesc cu tine4 5i s te cread purureaC. Iar 1*ise a spus D*!nului cu)intele p*p*rului. Core, Datan i *biram au tlmcit 'reit cuvintele despre proie i s7au rsculat cu (.B de oameni contra lui ,oise. #um0 15, 17140 1. 8tunci C*re4 fiul lui I6'ar4 fiul lui Ca'at4 fiul lui Le)i4 cu Datan 5i cu 8bir*n4 fiii lui =liab4 cu Fn4 fiul lui %elet4 din se!in6ia lui Ruben4 s;au sculat !p*tri)a lui 1*ise4 2. 2!preun cu d*u sute cinci"eci de brba6i4 cpetenii ale *b5tii fiil*r lui Israel4 *a!eni nse!na6i4 care erau c'e!a6i la adunare. . 8dun:ndu;se ace5tia !p*tri)a lui 1*ise 5i 8ar*n4 le;au "is< CDestulB T*at *b5tea 5i t*6i cei ce * alctuiesc sunt sfin6i 5i D*!nul este ntre ei. Pentru ce ) s*c*ti6i )*i !ai presus de adunarea D*!nuluiBC $. 8u"ind acestea4 1*ise a c"ut cu fa6a la p!:nt &. 9i a -rit lui C*re 5i tutur*r prta5il*r lui 5i le;a "is< C1:ine )a arta D*!nul cine este al Lui 5i cine este sf:nt4 ca s 5i;L apr*pie@ 5i pe cine )a ale-e =l4 pe acela l )a 5i apr*pia la Sine. (. Iat ce s face6i< C*re 5i t*6i prta5ii ti s ) lua6i cdelni6e +. 9i !:ine s pune6i n acestea f*c 5i s turna6i n ele t!:ie naintea D*!nului4 5i pe cine )a ale-e D*!nul4 acela )a fi sf:nt. Destul4 fiii lui Le)iB ,. 8p*i a "is iar5i 1*ise ctre C*re< C8sculta6i4 fii ai lui Le)i< /. Fare e pu6in lucru pentru )*i c Du!ne"eul lui Israel );a *sebit de *b5tea lui Israel 5i );a apr*piat la Sine ca s face6i slu3be la c*rtul D*!nului 5i s sta6i naintea *b5tii D*!nului4 slu3ind pentru ea? 10. =l te;a apr*piat pe tine 5i cu tine pe t*6i fra6ii ti4 fiii lui Le)i. 8ler-a6i acu! 5i dup pre*6ie? 11. 85adar tu 5i t*at *b5tea ta4 );a6i adunat !p*tri)a D*!nului. Ce este 8ar*n4 de c:rti6i !p*tri)a lui?C 12. 8tunci a tri!is 1*ise s c'e!e pe Datan 5i pe 8bir*n4 fiii lui =liab. =i ns au "is< CNu !er-e!B 1 . Fare pu6in lucru e c ne;ai sc*s din 6ara unde cur-e !iere 5i lapte 5i ne;ai adus s ne pier"i n pustie? .rei s 5i d*!ne5ti peste n*i? 1$. Dusu;ne;ai tu *are n 6ara unde cur-e lapte 5i !iere 5i datu;ne;ai tu *are n stp:nire 6arinile 5i )iile ei? .rei s sc*6i *c'ii *a!enil*r acest*ra? Nu !er-e!BC Dumnezeu a n'duit s7i fac i cdelnie 4 dar cnd au tmiat au fost ari. #um0 15, 117400 1&. 9i s;a !:'nit 1*ise f*arte tare 5i a "is ctre D*!nul< CS nu;6i nt*rci *c'ii Ti la prin*sul l*r. =u nici unuia dintre ei nu i;a! luat asinul 5i ru n;a! fcut nici unuia dintre eiC. 12(

1(. 8p*i a "is 1*ise ctre C*re< CSfin6e5te;6i ceata ta 5i !:ine s fi6i -ata naintea D*!nului< tu4 ei 5i 8ar*n. 1+. Lua6i;) fiecare cdelni6e4 pune6i n ele t!:ie 5i ) apr*pia6i fiecare cu cdelni6a naintea D*!nului4 cu d*u sute cinci"eci de cdelni6e< 5i tu 5i 8ar*n s aduce6i fiecare cdelni6a )*astrC. 1,. 9i 5i;a luat fiecare cdelni6a sa4 au pus n ele f*c4 au turnat t!:ie n ele@ 5i au stat naintea intrrii c*rtului adunrii 1*ise 5i 8ar*n. 1/. C*re ns a adunat !p*tri)a l*r t*at *b5tea naintea u5ii c*rtului adunrii. 9i s;a artat sla)a D*!nului la t*at *b5tea. 20. 9i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i 8ar*n 5i a "is< 21. CFsebi6i;) de *b5tea aceasta 5i;i )*i pierde ntr;* clipC. 22. Iar ei au c"ut cu fe6ele la p!:nt 5i au "is< CD*a!ne4 Du!ne"eul du'uril*r 5i a t*t trupul4 un *! a -re5it 5i Tu Te !:nii pe t*at *b5tea? C 2 . D*!nul ns i;a "is lui 1*ise< 2$. CSpune *b5tii< %eri6i;) n t*ate pr6ile de l*cuin6a lui C*re4 a lui Datan 5i a lui 8bir*nC. 2&. 8tunci4 scul:ndu;se4 1*ise s;a dus la Datan 5i 8bir*n 5i s;au dus dup el 5i t*6i btr:nii lui Israel. 2(. 9i a "is *b5tii< C%eri6i;) de c*rturile acest*r *a!eni netrebnici 5i s nu ) atin-e6i de t*t ce e al l*r4 ca s nu pieri6i cu t*ate pcatele l*rC. 2+. 9i ei au *c*lit sla5urile lui C*re4 Datan 5i 8bir*n@ iar Datan 5i 8bir*n ie5iser 5i stteau la u5ile c*rturil*r l*r4 cu fe!eile l*r 5i cu fiii l*r 5i cu pruncii l*r. 2,. Dis;a 1*ise< CC D*!nul !;a tri!is s fac t*ate lucrurile acestea 5i c nu le fac eu de la !ine4 )e6i cun*a5te din aceea< 2/. De )*r !uri ace5tia4 cu! !*c t*6i *a!enii4 5i de;i )a a3un-e aceea5i pedeaps4 care a3un-e pe t*6i *a!enii4 # atunci nu !;a tri!is D*!nul. 0. Iar dac D*!nul )a face lucru ne*bi5nuit4 de;5i )a desc'ide p!:ntul -ura sa 5i;i )a n-'i6i pe ei 5i casele l*r 5i c*rturile l*r 5i t*t ce au ei4 5i dac ei )*r fi du5i de )ii n l*cuin6a !*r6il*r4 atunci s 5ti6i c *a!enii ace5tia au dispre6uit pe D*!nulC. 1. Cu! a ncetat el s spun t*ate cu)intele acestea4 s;a desfcut p!:ntul sub aceia 2. 9i 5i;a desc'is p!:ntul -ura sa 5i i;a n-'i6it pe ei 5i casele l*r4 pe t*6i *a!enii lui C*re 5i t*at a)erea@ . 9i s;au p*-*r:t ei cu t*ate c:te a)eau de )ii n l*cuin6a !*r6il*r4 i;a ac*perit p!:ntul 5i au pierit din !i3l*cul *b5tii. $. 9i t*t Israelul4 care era !pre3urul l*r4 a fu-it la stri-tele l*r4 c "iceau< CS nu ne n-'it 5i pe n*i p!:ntulBC &. 8 ie5it ap*i f*c de la D*!nul 5i a !istuit pe cei d*u sute cinci"eci de brba6i care au adus t!:ie. (. Dup aceea a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< +. CSpune lui =lea"ar4 fiul pre*tului 8ar*n4 s adune cdelni6ele cele de ara! ale cel*r ar5i 5i f*cul strin s;l arunce afar4 cci s;au sfin6it cdelni6ele pct*5il*r acest*ra prin !*artea l*r. ,. S le sfr:!e deci 5i s le fac f*i pentru ac*perit 3ertfelnicul. Pentru c le;au adus aceia naintea D*!nului4 s;au sfin6it 5i )*r fi se!n pentru fiii lui IsraelC. /. 8 luat deci =lea"ar4 fiul pre*tului 8ar*n4 cdelni6ele cele de ara!4 pe care le aduseser cei ar5i4 5i le;a prefcut n f*i pentru ac*perit 3ertfelnicul4 $0. Ca s;5i aduc a!inte fiii lui Israel c ni!eni din alt nea!4 care nu e din se!in6ia lui 8ar*n4 s nu se apr*pie s aduc t!:iere naintea D*!nului4 5i s nu fie ca 5i C*re 5i prta5ii lui4 precu! i -rise D*!nul prin 1*ise. * doua zi , tot poporul s7a rzvtit i ur'ia Domnului a omort -3.)BB de oameni. #um0 15, 417100 $1. 8 d*ua "i ns t*at *b5tea fiil*r lui Israel a c:rtit !p*tri)a lui 1*ise 5i a lui 8ar*n 5i a "is< .*i a6i *!*r:t p*p*rul D*!nului. $2. 9i c:nd s;a adunat *b5tea !p*tri)a lui 1*ise 5i 8ar*n4 ace5tia s;au nt*rs ctre c*rtul adunrii4 5i iat n*rul l;a ac*perit 5i s;a artat sla)a D*!nului. 12+

$ . 9i a )enit 1*ise 5i 8ar*n la c*rtul adunrii. $$. 8tunci a -rit D*!nul cu 1*ise 5i 8ar*n 5i a "is< $&. CDeprta6i;) de *b5tea aceasta4 c ntr;* clip * )*i pierdeC. Iar ei au c"ut cu fa6a la p!:nt. $(. 9i a "is 1*ise ctre 8ar*n< CIa;6i cdelni6a4 pune n ea f*c de pe 3ertfelnic4 arunc n ea t!:ie 5i du;* repede n tabr 5i te r*a- pentru ei4 c a ie5it !:nie de la fa6a D*!nului 5i a nceput pedepsirea p*p*ruluiC. $+. 8tunci 8ar*n a luat4 cu! i "isese 1*ise4 a aler-at n !i3l*cul *b5tii 5i iat se ncepuse !*artea n p*p*r@ 5i a pus t!:ia 5i s;a ru-at pentru p*p*r@ $,. 9i st:nd el ntre !*r6i 5i )ii4 a ncetat btaia. $/. 8u !urit atunci din pedepsirea aceea paispre"ece !ii 5apte sute de *a!eni4 afar de cei ce !uriser pentru r")rtirea lui C*re. &0. Iar dup ce a ncetat pedepsirea4 s;a nt*rs 8ar*n la 1*ise4 la u5a c*rtului adunrii. Domnul, ca s curme aceast rzvtire , a nflorit toia'ul lui *aron, i astfel s7a ntemeiat preoia aleas de El. #um0 13, 171/0 1. Dup aceea a -rit D*!nul lui 1*ise 5i a "is< 2. CSpune fiil*r lui Israel 5i ia de la ei4 de la t*ate cpeteniile l*r4 dup se!in6ii4 d*uspre"ece t*ie-e4 c:te un t*ia- de fiecare se!in6ie4 5i nu!ele fiecrei cpetenii scrie;l pe t*ia-ul su@ . Iar nu!ele lui 8ar*n s;l scrii pe t*ia-ul lui Le)i4 cci un t*ia- )*r da de fiecare cpetenie de se!in6ie. $. T*ie-ele acelea s le pui n c*rtul adunrii naintea c'i)*tului le-ii4 unde 1 art 6ie. &. 9i )a fi c t*ia-ul *!ului pe care;l )*i ale-e )a *drsli@ 5i a5a )*i p*t*li c:rtirea fiil*r lui Israel4 cu care c:rtesc ei !p*tri)a )*astrC. (. 9i 1*ise a spus acestea fiil*r lui Israel 5i t*ate cpeteniile l*r i;au dat t*ie-ele4 c:te un t*ia- de fiecare cpetenie4 adic d*uspre"ece t*ie-e4 dup cele d*uspre"ece se!in6ii ale l*r@ 5i t*ia-ul lui 8ar*n era ntre t*ie-ele l*r. +. 8p*i 1*ise a pus t*ie-ele naintea D*!nului4 n c*rtul adunrii. ,. Iar a d*ua "i a intrat 1*ise 5i 8ar*n n c*rtul adunrii 5i iat t*ia-ul lui 8ar*n4 din casa lui Le)i4 *drslise4 n!u-urise4 nfl*rise 5i fcuse !i-dale. /. 9i atunci a sc*s 1*ise t*ate t*ie-ele de la fa6a D*!nului la t*6i fiii lui Israel@ 5i au )"ut 5i 5i;au luat fiecare t*ia-ul su. 10. 8p*i a "is D*!nul ctre 1*ise< Pune iar t*ia-ul lui 8ar*n naintea c'i)*tului le-ii spre pstrare4 ca se!n pentru fiii neascultt*ri4 ca s ncete"e de a !ai c:rti !p*tri)a 1ea4 ca s nu !*arBC 11. 9i a fcut 1*ise a5a@ cu! i p*runcise D*!nul a5a a fcut. 12. 9i au "is fiii lui Israel ctre 1*ise< CIat !uri!4 pieri!4 pieri! cu t*6iiB 1 . T*t cel ce se apr*pie de c*rtul D*!nului !*are@ nu cu!)a * s !uri! cu t*6ii?C #um0 1., 1730 1. Dis;a D*!nul ctre 8ar*n< CTu4 fiii ti 5i casa tatlui tu cu tine )e6i purta pcatul pentru nepsarea de l*ca5ul sf:nt@ tu 5i fiii ti !preun cu tine )e6i purta pcatul pentru nepsarea de pre*6ia )*astr. 2. 8pr*pie;6i pe fra6ii ti4 se!in6ia lui Le)i4 nea!ul tatlui tu4 ca s fie pe l:n- tine 5l s;6i slu3easc@ iar tu 5i fiii ti !preun cu tine )e6i fi la c*rtul adunrii. . Le)i6ii s p"easc cele r:nduite de tine 5i s fac slu3b la c*rt4 dar s nu se apr*pie de lucrurile l*ca5ului sf:nt 5i de 3ertfelnic4 ca s nu !*ar 5i ei 5i )*i. $. S fie deci pe l:n- tine 5i s fac slu3b la c*rtul adunrii 5i t*ate lucrrile la c*rt@ iar altul s nu se apr*pie de tine. &. 85a s face6i slu3ba n l*ca5ul sf:nt 5i la 3ertfelnic4 5i nu )a !ai )eni !:nia asupra fiil*r lui Israel@ (. C a! ales din fiii lui Israel pe fra6ii )*5tri4 pe le)i6i4 5i )i i;a! dat ca dar nc'inat D*!nului4 s fac slu3b la c*rtul adunrii@

12,

+. Iar tu 5i fiii ti s ) ndeplini6i pre*6ia )*astr n t*ate cele ce 6in de 3ertfelnic 5i ce se afl nuntru dup perdea4 5i s s):r5i6i slu3bele darului )*stru pre*6esc4 iar altul strin4 de se )a apr*pia4 s fie *!*r:tC. ,oise a ales i sfinit pe /osua ca urma al su. )eut0 /1, 27140 2. 9i le;a "is< C=u acu! sunt de * sut d*u"eci de ani 5i nu !ai p*t intra 5i ie5i 5i D*!nul !i;a "is< Tu nu )ei trece I*rdanul acesta4 . Ci )a !er-e naintea ta 2nsu5i D*!nul Du!ne"eul tu 5i )a st:rpi =l pe p*p*arele acestea de la fa6a ta 5i tu le )ei stp:ni@ 5i I*sua )a !er-e naintea ta4 cu! a "is D*!nul. $. 9i )a face D*!nul cu ei cu! a fcut 5i cu Si'*n 5i cu F-4 re-ii 8!*reil*r4 care erau dinc*ace de I*rdan4 5i cu! a fcut cu p!:ntul acel*ra pe care i;a pierdut@ &. 2i )a da D*!nul pe ei )*u 5i )e6i face cu ei dup p*runcile pe care )i le;a! spus eu. (. %i6i tari 5i cura3*5i4 nu ) te!e6i4 nu ) n-r*"i6i4 nici nu ) spi!:nta6i de ei4 c D*!nul Du!ne"eul tu )a !er-e =l 2nsu5i cu tine 5i nu se )a deprta de tine4 nici nu te )a prsiC. +. 8p*i a c'e!at 1*ise pe I*sua 5i naintea *c'il*r tutur*r Israeli6il*r i;a "is< C%ii tare 5i cura3*s4 c tu )ei intra cu p*p*rul acesta n p!:ntul pe care D*!nul S;a 3urat prin6il*r lui s i;l dea 5i tu i;l )ei !pr6i n pr6i de !*5tenire. ,. D*!nul 2nsu5i )a !er-e naintea ta@ =l 2nsu5i )a fi cu tine 5i nu se )a deprta de tine4 nici te )a prsi@ nu te te!e4 nici nu te spi!:ntaC. /. 8p*i a scris 1*ise le-ea aceasta 5i a dat;* pre*6il*r4 fiil*r le)i6il*r4 care purtau c'i)*tul le-ii D*!nului4 5i tutur*r btr:nil*r fiil*r lui Israel. 10. 9i le;a p*runcit 1*ise acest*ra 5i le;a "is< CDup trecerea a 5apte ani4 n anul iertrii4 la srbt*area c*rturil*r4 11. C:nd t*t Israelul )a )eni s se nf6i5e"e naintea fe6ei D*!nului Du!ne"eului tu4 n l*cul pe care;l )a ale-e D*!nul4 s cite5ti le-ea aceasta naintea a t*t Israelul 5i n au"ul lui@ 12. S aduni p*p*rul4 brba6ii4 fe!eile4 c*piii 5i pe strinii ti care se )*r afla n cet6ile tale4 ca s aud 5i s n)e6e 5i ca s se tea! de D*!nul Du!ne"eul )*stru 5i ca s se sileasc s !plineasc t*ate cu)intele le-ii acesteia. 1 . %iii l*r care nu 5tiu )*r au"i 5i )*r n)6a a se te!e de D*!nul Du!ne"eul )*stru n t*ate "ilele4 ct )eri tri pe p!:ntul n care trece6i )*i peste I*rdan ca s;l stp:ni6iC. 1$. Dup aceea a "is D*!nul ctre 1*ise< CIat s;a apr*piat clipa n care s !*ri@ c'ea! pe I*sua 5i sta6i la u5a c*rtului adunrii4 c =u i )*i da p*)e6eBC 9i a )enit 1*ise cu I*sua 5i au stat la u5a c*rtului adunrii. )eut0 /4, -. /. Iar I*sua4 fiul lui Na)i4 s;a u!plut de du'ul n6elepciunii4 pentru c 5i pusese 1*ise !:inile asupra lui4 5i i s;au supus fiii lui Israel 5i au fcut a5a dup cu! le p*runcise D*!nul prin 1*ise. 0reoii care au fcut ce nu era poruncit au fost ari n afar de tabr. Le:0 10, 1730 1. 2n )re!ea aceea cei d*i fii ai lui 8ar*n4 Nadab 5i 8biud4 lu:ndu;5i fiecare cdelni6a sa4 au pus n ea f*c4 au turnat deasupra t!:ie 5i au adus naintea D*!nului f*c strin4 ce nu le p*runcise D*!nul. 2. 8tunci a ie5it f*c de la D*!nul 5i i;a !istuit 5i au !urit a!:nd*i naintea D*!nului. . Iar 1*ise a "is ctre 8ar*n< CIat ce a )*it s spun D*!nul c:nd a "is< .*i s fiu sfin6it prin cei ce se )*r apr*pia de 1ine 5i naintea adunrii a t*t p*p*rul preasl)itC. Iar 8ar*n tcea. $. 8tunci a c'e!at 1*ise pe 1isail 5i =l6afan4 fiii lui U"iel4 unc'iul lui 8ar*n4 5i le;a "is< CDuce6i;) de sc*ate6i pe fra6ii )*5tri din l*ca5ul cel sf:nt 5i;i duce6i afar din tabrBC &. 9i ace5tia s;au dus 5i i;au sc*s n 'it*anele l*r afar din tabr4 cu! "isese 1*ise. (. Iar lui 8ar*n 5i fiil*r lui4 =lea"ar 5i Ita!ar4 le;a "is 1*ise@ CCapetele )*astre s nu )i le desc*peri6i 5i )e5!intele )*astre s nu )i le sf:5ia6i4 ca s nu !uri6i 5i ca s nu atra-e6i !:nia asupra *b5tii ntre-i. Dar fra6ii )*5tri4 t*at casa lui Israel4 p*t s pl:n- pe cei ar5i4 pe care i;a ars D*!nul. 12/

+. Din u5a c*rtului adunrii s nu ie5i6i4 ca s nu !uri6i4 cci a)e6i pe )*i !irul de un-ere al D*!nuluiBC 9i s;a fcut drept cu):ntul lui 1*ise. /ar fii lui Eli au fost omori ntr7o sin'ur zi , pentru relele ce au fcut . 1 $e?0 2, /07/40 0. De aceea a5a "ice D*!nul Du!ne"eul lui Israel< =u a! "is *dini*ar< Casa ta 5i casa tatlui tu )a u!bla nestr!utat naintea fe6ei 1ele n )eac@ dar acu! D*!nul "ice< S nu !ai fie a5a4 cci =u prea!resc pe cei ce 1 preasl)esc pe 1ine4 iar cei ce 1 necinstesc )*r fi ru5ina6i. 1. Iat )in "ile c:nd =u )*i tia bra6ul tu 5i bra6ul casei tatlui tu4 nc:t s nu !ai fie btr:n n casa ta nici*dat. 2. 9i tu )ei )edea casa 1ea ca un du5!an pentru tine4 de5i D*!nul )a !ilui pe Israel 5i nu )a !ai fi n casa ta btr:n n t*ate "ilele. . Nu )*i deprta pe t*6i ai ti de la 3ertfelnicul 1eu4 ca s c'inuiesc *c'ii ti 5i s aps sufletul tu@ dar t*6i ur!a5ii casei tale )*r !uri la !i3l*cul anil*r l*r. $. 9i iat un se!n pentru tine4 care se )a petrece cu cei d*i fii ai ti4 Ffni 5i %inees< a!:nd*i )*r !uri n aceea5i "i. 1 $e?0 /, 1/0 1 . =u i;a! spus c a! s pedepsesc casa lui pe )eci pentru )ina pe care el a 5tiut;*4 5i anu!e c fiii fac nele-iuiri4 dar nu i;a nfr:nat. 1 $e?0 4, 110 11. 9i a f*st luat c'i)*tul le-ii D*!nului4 iar cei d*i fii ai lui =li4 Ffni 5i %inees4 au !urit. $umai cei alei au dreptul la slu6b. 1 $e?0 1/, 117140 11. Sa!uel ns i;a "is< CCe ai fcut?C 9i i;a rspuns Saul< C8! )"ut c p*p*rul se !pr5tie 5i fu-e de la !ine 5i tu nu ai )enit la )re!ea '*tr:t4 iar %ilistenii s;au adunat la 1ic!as. 12. 8tunci a! s*c*tit c au s n)leasc %ilistenii asupra !ea n E'il-al 5i eu n;a! ntrebat nc pe D*!nul@ de aceea !;a! '*tr:t s aduc ardere de t*tC. 1 . Iar Sa!uel i;a "is< CRu ai fcut4 c nu ai !plinit p*runca D*!nului Du!ne"eului tu care 6i s;a dat4 cci acu! ar fi ntrit D*!nul d*!nia ta peste Israel de;a pururi. 1$. 8cu! ns nu )a dura d*!nia ta@ D*!nul 25i )a -si un brbat dup ini!a Sa 5i;i )a p*runci D*!nul s fie c*nduct*rul p*p*rului Su4 de*arece tu nu ai !plinit ceea ce 6i s;a p*runcit de la D*!nulC. 2mpratul Czia a vrut s tmieze, dar a fost oprit de preoi i mniindu7se a fost lovit cu lepr de Dumnezeu. 2 (aral0 25, 157210 1(. 9i c:nd a a3uns puternic4 el s;a !:ndrit n ini!a lui spre pieirea lui@ 5i a s):r5it * nele-iuire naintea D*!nului Du!ne"eului su4 cci a intrat n te!plul D*!nului4 ca s t!:ie"e pe 3ertfelnicul t!:ierii. 1+. Dar dup el a intrat 5i 8"aria pre*tul4 !preun cu *pt"eci de pre*6i ai D*!nului4 *a!eni ale5i4 1,. 9i s;au !p*tri)it re-elui F"ia 5i i;au "is< CNu 6i;e dat 6ie4 F"ia4 s t!:ie"i naintea D*!nului4 ci pre*6il*r4 fiil*r lui 8ar*n4 care sunt sfin6i6i s t!:ie"e@ ie5i din l*ca5ul sf:nt4 cci ai fcut * frdele-e 5i nu;6i )a fi de l*c spre cinste acest lucru naintea D*!nului Du!ne"euC. 1/. F"ia ns s;a suprat pe ei@ 5i cu! 6inea n !:na lui cdelni6a4 ca s t!:ie"e4 de*dat s;a i)it lepra pe fruntea lui n fa6a pre*6il*r4 n te!plul D*!nului4 dinaintea altarului t!:ierii. 20. Iar dac s;au uitat la el cu luare a!inte 8"aria ar'iereul 5i t*6i pre*6ii4 iat el a)ea pe fruntea lui lepr. 9i l;au silit s ias de ac*l*@ dar 5i el nsu5i s;a -rbit s ias4 cci l l*)ise D*!nul. 21. 9i a f*st lepr*s re-ele F"ia p:n n ceasul !*r6ii lui@ dup aceea el a trit ascuns ntr;* cas *sebit4 fiind *prit de a !ai intra n te!plul D*!nului. Iar n-ri3irea peste casa re-elui 5i c:r!uirea p*p*rului 6rii a 6inut;* I*ta!4 fiul lui. 1 0

Du"ul sfnt a 'rit prin prooroci c se va sc"imba aceast preoie . *s0 4, 50 (. P*p*rul 1eu )a pieri4 pentru c nu !ai cun*a5te pe D*!nul. 9i pentru c tu ai trecut cu )ederea cun*a5terea D*!nului4 =u te )*i da la * parte din pre*6ia 1ea. 9i fiindc tu ai uitat de le-ea D*!nului4 5i =u )*i uita pe fiii ti. Ie@0 /4, -7100 /. De aceea asculta6i4 pst*ri4 cu):ntul D*!nului. 10. 8sa "ice D*!nul Du!ne"eu< Iat =u )in la pst*ri@ le )*i cere nap*i *ile 1ele din !:na l*r 5i i )*i !piedica s nu !ai pasc *ile 1ele 5i nu se )*r !ai pa5te pst*rii pe ei n5i5i 5i )*i s!ul-e *ile 1ele din -ura l*r 5i ele nu )*r !ai fi pentru ei * prad de sf:5iat. Ier0 //, 117220 1&. 2n "ilele acelea 5i n )re!ea aceea )*i ridica lui Da)id Fdrasl dreapt 5i aceea )a face 3udecat 5i dreptate pe p!:nt. 1(. 2n "ilele acelea Iuda )a fi i"b)it 5i Ierusali!ul )a tri fr pri!e3die 9i Fdraslei aceleia I se )a pune nu!ele< CD*!nul # dreptatea n*astrC 1+. C a5a "ice D*!nul< CNu )a lipsi lui Da)id brbat care s 5ad pe scaunul casei lui Israel. 1,. 9i pre*6ii;le)i6i nu )*r a)ea lips de brbat care s stea naintea fe6ei 1ele 5i s aduc n t*ate "ilele arderi de t*t4 s aprind t!:ie 5i s s):r5easc 3ertfeC. 1/. 9i a !ai f*st cu):ntul D*!nului ctre Iere!ia4 "ic:nd< 20. C85a "ice D*!nul< De p*6i strica le-!:ntul 1eu cel pentru "iu 5i le-!:ntul 1eu cel pentru n*apte 5i s faci ea "iua 5i n*aptea s nu !ai )in ta )re!ea l*r4 atunci p*ate se )a strica 5i le-!:ntul 1eu cel nc'eiat *u r*bul 1eu Da)id4 21. Ca s nu !ai aib el fiu care s d*!neasc pe scaunul lui@ de ase!enea 5i cel nc'eiat cu le)i6ii; pre*6i4 slu3it*rii 1ei. 22. Precu! e nenu!rat *5tirea cereasc 5i nenu!rat nisipul !rii4 a5a )*i n!ul6i nea!ul lui Da)id4 r*bul 1eu4 5i al le)i6il*r cel*r ce;1i slu3esc 1ieC. 0reoia vec"e a inut numai pn la venirea Domnului /isus 1ristos . %:r0 3, 117120 11. Dac deci des):r5irea ar fi f*st prin pre*6ia Le)i6il*r Icci le-ea s;a dat p*p*rului pe te!eiul pre*6iei l*rJ4 ce ne)*ie !ai era s se ridice un alt pre*t dup r:nduiala lui 1elc'isedec4 5i s nu se "ic dup r:nduiala lui 8ar*n? 12. Iar dac pre*6ia s;a sc'i!bat ur!ea" nu!aidec:t 5i sc'i!barea Le-ii. Domnul a venit ca mare preot , dup cum a fost nc"ipuit prin ,elc"isedec. (s0 10-, 40 $. Guratu;S;a D*!nul 5i nu;I )a prea ru< CTu e5ti pre*t n )eac4 dup r:nduiala lui 1elc'isedecC. %:r0 3, 117210 1&. 8p*i este lucru 5i !ai l!urit c4 dac se ridic un alt pre*t dup ase!narea lui 1elc'isedec4 1(. =l s;a fcut nu dup le-ea unei p*runci trupe5ti4 ci cu puterea unei )ie6i nepierit*are4 1+. Cci se !rturise5te< CTu e5ti Pre*t n )eac4 dup r:nduiala lui 1elc'isedecC. 1,. 8stfel4 p*runca dat nt:i se desfiin6ea"4 pentru neputin6a 5i nef*l*sul ei@ 1/. Cci Le-ea n;a des):r5it ni!ic4 iar n l*cul ei 5i face cale * nde3de !ai bun4 prin care ne apr*pie! de Du!ne"eu. 20. Ci nc a f*st la !i3l*c 5i un 3ur!:nt4 cci pe c:nd aceia s;au fcut pre*6i fr de 3ur!:nt4 21. =l S;a fcut cu 3ur!:ntul Celui ce I;a -rit< CGuratu;S;a D*!nul 5i nu Se )a ci< Tu e5ti Pre*t n )eac4 dup r:nduiala lui 1elc'isedecC. %:r0 -, 110 11. Iar 7rist*s4 )enind 8r'iereu al bunt6il*r cel*r )iit*are4 a trecut prin c*rtul cel !ai !are 5i !ai des):r5it4 nu fcut de !:n4 adic nu din "idirea aceasta@ 1 1

*le'erea n noua preoie s7a fcut i dintre neamuri. Is0 55, 207210 20. 9i din t*ate nea!urile )*r aduce pe fra6ii )*5tri prin*s D*!nului< pe cai4 n cru6e4 pe paturi4 pe cat:ri 5i pe c!ile4 p:n la !untele cel sf:nt al 1eu4 la Ierusali!4 "ice D*!nul4 precu! fiii lui Israel aduc prin*ase n )ase curate pentru te!plul D*!nului. 21. 9i din ei )*i lua pre*6i 5i le)i6i4 "ice D*!nul. Ier0 /, 117150 1&. 8p*i ) )*i da pst*ri dup ini!a 1ea4 care ) )*r pst*ri cu 5tiin6 5i pricepere. 1(. C:nd ) )e6i n!ul6i 5i )e6i a3un-e !ult r*dit*ri pe p!:nt4 n "ilele acelea4 "ice D*!nul4 nu se )a !ai "ice< CF4 c'i)*tul a5e"!:ntului D*!nuluiC. Ni!eni nu se )a !ai -:ndi la el4 ni!eni nu;5i )a !ai aduce a!inte de el4 ni!nui nu;i )a !ai prea ru de el4 ni!eni nu )a !ai face altul. Ier0 2/, /7110 . 9i )*i aduna r!5i6ele tur!ei 1ele din t*ate 6rile prin care le;a! risipit4 le )*i nt*arce la staulele l*r 5i )*r na5te 5i se )*r n!ul6i. $. .*i pune peste acestea pst*ri4 care le )*r pa5te 5i ele nu se )*r !ai te!e4 nici se )*r !ai speria4 nici se )*r !ai pierde4 "ice D*!nul. &. Iat )in "ile4 "ice D*!nul4 c:nd )*i ridica lui Da)id Fdrasl dreapt 5i )a a3un-e re-e 5i )a d*!ni cu n6elepciune@ )a face 3udecat 5i dreptate pe p!:nt. (. 2n "ilele Lui4 Iuda )a fi i"b)it 5i Israel )a tri n lini5te@ iat nu!ele cu care;L )*i nu!i< CD*!nul; dreptatea;n*astrBC +. De aceea4 )*r )eni "ilele4 "ice D*!nul4 c:nd nu se )a !ai "ice< C.iu este D*!nul4 Care a sc*s pe fiii lui Israel din 6ara =-iptuluiC4 ,. Ci< C.iu este D*!nul4 Care a sc*s 5i a adus nea!ul casei lui Israel din 6ara de la !ia"n*apte 5i din t*ate 6rile n care i risipise 5i )*r tri n p!:ntul acestaC. /. Despre pr**r*ci< C1i se sf:5ie ini!a n !ine 5i t*ate *asele !i se cutre!ur@ sunt ca un a! beat4 ca *!ul biruit de )in4 pentru D*!nul 5i pentru cu)intele Lui cele sfinte@ 10. Pentru c s;a u!plut 6ara de desfr:na6i 5i pentru c pl:n-e 6ara sub bleste!@ uscatu;s;au p5unile n step@ 6inta aler-turii l*r este frdele-ea 5i 6ara l*r este nedreptatea. 11. C pr*fetul 5i pre*tul sunt necredinci*5i@ 5i p:n 5i n casa 1ea a! -sit rutatea l*r4 "ice D*!nul. 12. De aceea4 calea l*r le )a fi ca l*curile lunec*ase n ntuneric@ )*r fi !br:nci6i 5i )*r cdea ac*l*4 cci )*i aduce asupra l*r nen*r*cirea n anul c:nd i )*i pedepsi4 "ice D*!nul. 1 . 9i n pr**r*cii Sa!ariei a! )"ut nebunie4 cci au pr*fe6it n nu!ele lui Baal 5i au dus n rtcire pe p*p*rul 1eu Israel. 1$. Dar n pr**r*cii Ierusali!ului a! )"ut -r*")ii< ace5tia fac desfr:nare 5i u!bl cu !inciuni4 a3ut !:inile fct*ril*r de rele4 ca ni!eni s nu se nt*arc de la necredin6a sa@ t*6i sunt pentru 1ine ca S*d*!a4 5i l*cuit*rii lui ca E*!*ra. 1&. De aceea4 a5a "ice D*!nul Sa)a*t despre pr**r*ci< Iat4 i )*i 'rni cu pelin 5i le )*i da s bea ap cu fiere4 c de la pr*fe6ii Ierusali!ului s;a ntins necredin6a n t*at 6ara. Ie@0 44, 117150 1&. Iar pre*6ii din se!in6ia lui Le)i4 fiii lui Sad*c4 care n )re!ea abaterii de la 1ine a fiil*r lui Israel au ndeplinit slu3irea 1ea n l*ca5ul 1eu cel sf:nt4 aceia se )*r apr*pia de 1ine4 ca s;1i slu3easc 5i )*r sta naintea fe6ei 1ele4 ca s;1i aduc -rsi!e 5i s:n-e4 "ice D*!nul Du!ne"eu. 1(. =i )*r intra n l*ca5ul 1eu cel sf:nt 5i se )*r apr*pia de !asa 1ea4 ca s;1i slu3easc@ ei )*r ndeplini slu3irea 1ea. 9 /at voi trimite pescari i vntori : zice Domnul prin prooroci. Ier0 15, 150 1(. Iat4 )*i tri!ite !ul6i!e de pescari4 "ice D*!nul4 5i;i )*r pescui@ iar ap*i )*i tri!ite !ul6i!e de ):nt*ri4 5i;i )*r ):na de prin t*6i !un6ii4 de pe t*ate dealurile 5i de prin crpturile st:ncil*r. 1 2

Domnul, ca s mplineasc proorocia , cnd a venit , a ales ucenici c"iar din pescari . Mat0 4, 1.7220 1,. Pe c:nd u!bla pe l:n- 1area Ealileii4 a )"ut pe d*i fra6i4 pe Si!*n ce se nu!e5te Petru 5i pe 8ndrei4 fratele lui4 care aruncau !rea3a n !are4 cci erau pescari. 1/. 9i le;a "is< .eni6i dup 1ine 5i ) )*i face pescari de *a!eni. 20. Iar ei4 ndat ls:nd !re3ele4 au !ers dup =l. 21. 9i de ac*l*4 !er-:nd !ai departe4 a )"ut al6i d*i fra6i4 pe Iac*) al lui De)edeu 5i pe I*an fratele lui4 n c*rabie cu De)edeu4 tatl l*r4 dre-:ndu;5i !re3ele 5i i;a c'e!at. 22. Iar ei ndat4 ls:nd c*rabia 5i pe tatl l*r4 au !ers dup =l. 8p*i le;a dat daruri 5i putere peste du'urile cele rele . Mat0 10,17.0 1. C'e!:nd la Sine pe cei d*ispre"ece ucenici ai Si4 le;a dat l*r putere asupra du'uril*r cel*r necurate4 ca s le sc*at 5i s t!duiasc *rice b*al 5i *rice neputin6. 2. Nu!ele cel*r d*ispre"ece ap*st*li sunt acestea< 2nt:i Si!*n4 cel nu!it Petru4 5i 8ndrei4 fratele lui@ Iac*) al lui De)edeu 5i I*an fratele lui@ . %ilip 5i .art*l*!eu4 T*!a 5i 1atei )a!e5ul4 Iac*) al lui 8lfeu 5i Le)i ce se "ice Tadeu@ $. Si!*n Cananeul 5i Iuda Iscari*teanul4 cel care L;a ):ndut. &. Pe ace5ti d*ispre"ece i;a tri!is Iisus4 p*runcindu;le l*r 5i "ic:nd< 2n calea p-:nil*r s nu !er-e6i4 5i n )re* cetate de sa!arineni s nu intra6i@ (. Ci !ai de-rab !er-e6i ctre *ile cele pierdute ale casei lui Israel. +. 9i !er-:nd4 pr*p*)dui6i4 "ic:nd< S;a apr*piat !pr6ia ceruril*r. ,. T!dui6i pe cei neputinci*5i4 n)ia6i pe cei !*r6i4 cur6i6i pe cei lepr*5i4 pe de!*ni sc*ate6i;i@ n dar a6i luat4 n dar s da6i. Ioan011, 117150 1&. De acu! nu ) !ai "ic slu-i4 c slu-a nu 5tie ce face stp:nul su4 ci );a! nu!it pe )*i prieteni4 pentru c t*ate c:te a! au"it de la Tatl 1eu )i le;a! fcut cun*scute. 1(. Nu )*i 1;a6i ales pe 1ine4 ci =u );a! ales pe )*i 5i );a! r:nduit s !er-e6i 5i r*ad s aduce6i4 5i r*ada )*astr s r!:n4 ca Tatl s ) dea *rice;I )e6i cere n nu!ele 1eu. %f0 4, 117120 11. 9i el a dat pe unii ap*st*li4 pe al6ii pr**r*ci4 pe al6ii e)an-'eli5ti4 pe al6ii pst*ri 5i n)6t*ri4 12. Spre des):r5irea sfin6il*r4 la lucrul slu3irii4 la "idirea trupului lui 7rist*s4 $umai lor ; Sfinilor *postoli < le7a dat svrirea Sfintelor #aine i c"eia mpriei cerurilor . Mat0 1/, 107110 10. 9i ucenicii4 apr*piindu;se de =l4 I;au "is< De ce le )*rbe5ti l*r n pilde? 11. Iar =l4 rspun":nd4 le;a "is< Pentru c )*u )i s;a dat s cun*a5te6i tainele !pr6iei ceruril*r4 pe c:nd acest*ra nu li s;a dat. Marc0 5, 1/0 1 . 9i sc*teau !ul6i de!*ni 5i un-eau cu untdele!n pe !ul6i b*lna)i 5i;i )indecau. 1 Cor0 4, 10 1. 85a s ne s*c*teasc pe n*i fiecare *!< ca slu3it*ri ai lui 7rist*s 5i ca ic*n*!i ai tainel*r lui Du!ne"eu. 1 Cor0 10, 150 1(. Pa'arul binecu):ntrii4 pe care;l binecu):nt!4 nu este4 *are4 !prt5irea cu s:n-ele lui 7rist*s? P:inea pe care * fr:n-e! nu este4 *are4 !prt5irea cu trupul lui 7rist*s? Iac0 1, 140 1$. =ste cine)a b*lna) ntre )*i? S c'e!e pre*6ii Bisericii 5i s se r*a-e pentru el4 un-:ndu;l cu untdele!n4 n nu!ele D*!nului. Mat0 15, 1.71-0 1

1,. 9i =u 6i "ic 6ie4 c tu e5ti Petru 5i pe aceast piatr )*i "idi Biserica 1ea 5i p*r6ile iadului nu * )*r birui. 1/. 9i 6i )*i da c'eile !pr6iei ceruril*r 5i *rice )ei le-a pe p!:nt )a fi le-at 5i n ceruri4 5i *rice )ei de"le-a pe p!:nt )a fi de"le-at 5i n ceruri. Mat0 1.,1.0 1,. 8de)rat -riesc )*u< Fric:te )e6i le-a pe p!:nt4 )*r fi le-ate 5i n cer4 5i *ric:te )e6i de"le-a pe p!:nt4 )*r fi de"le-ate 5i n cer. Ioan 20, 2272/0 22. 9i "ic:nd acestea4 a suflat asupra l*r 5i le;a "is< Lua6i Du' Sf:nt@ 2 . Cr*ra )e6i ierta pcatele4 le )*r fi iertate 5i cr*ra le )e6i 6ine4 )*r fi 6inute. $umai ei au dreptul de a nva i "ott. Mat0 2., 1-7200 1/. Drept aceea4 !er-:nd4 n)6a6i t*ate nea!urile4 b*te":ndu;le n nu!ele Tatlui 5i al %iului 5i al Sf:ntului Du'4 20. 2n)6:ndu;le s p"easc t*ate c:te );a! p*runcit )*u4 5i iat =u cu )*i sunt n t*ate "ilele4 p:n la sf:r5itul )eacului. 8!in. 'a8te 1, 37110 +. Dup un rsti!p4 ca de trei ceasuri4 a intrat 5i fe!eia lui4 ne5tiind ce se nt:!plase. ,. Iar Petru a "is ctre ea< Spune;!i dac a6i ):ndut 6arina cu at:t? Iar ea a "is< Da4 cu at:t. /. Iar Petru a "is ctre ea< De ce );a6i n)*it )*i s ispiti6i Du'ul D*!nului? Iat pici*arele cel*r ce au n-r*pat pe brbatul tu sunt la u5 5i te )*r sc*ate afar 5i pe tine. 10. 9i ea a c"ut ndat la pici*arele lui Petru 5i a !urit. 9i intr:nd tinerii4 au -sit;* !*art 5i4 sc*6:nd;* afar4 au n-r*pat;* l:n- brbatul ei. 11. 9i fric !are a cuprins t*at Biserica 5i pe t*6i care au au"it acestea. 'a8te 20, 2-0 2/. Cci eu 5tiu aceasta4 c dup plecarea !ea )*r intra4 ntre )*i4 lupi n-r*"it*ri4 care nu )*r cru6a tur!a. 'a8te 11, 247/10 2$. De*arece a! au"it c unii dintre n*i4 fr s fi a)ut p*runca n*astr4 )enind4 );au tulburat cu )*rbele l*r 5i au r)5it sufletele )*astre4 "ic:nd c trebuie s ) tia6i !pre3ur 5i s p"i6i le-ea4 2&. N*i a! '*tr:t4 aduna6i ntr;un -:nd4 ca s tri!ite! la )*i brba6i ale5i4 !preun cu iubi6ii n*5tri Barnaba 5i Pa)el4 2(. Fa!eni care 5i;au pus sufletele l*r pentru nu!ele D*!nului n*stru Iisus 7rist*s. 2+. Drept aceea4 a! tri!is pe Iuda 5i pe Sila4 care ) )*r )esti 5i ei4 cu cu):ntul4 acelea5i lucruri. 2,. Pentru c4 prutu;s;a Du'ului Sf:nt 5i n*u4 s nu )i se pun nici * -reutate n plus n afar de cele ce sunt necesare< 2/. S ) feri6i de cele 3ertfite id*lil*r 5i de s:n-e 5i de Iani!aleJ su-ru!ate 5i de desfr:u4 de care p"indu;)4 bine )e6i face. %i6i snt*5iB 0. Deci cei tri!i5i au c*b*r:t la 8nti*'ia 5i4 adun:nd !ul6i!ea4 au predat scris*area. 1. 9i citind;* s;au bucurat pentru !:n-:iere. 'a8te 20, 2.0 2,. Drept aceea4 lua6i a!inte de )*i n5i) 5i de t*at tur!a4 ntru care Du'ul Sf:nt );a pus pe )*i episc*pi4 ca s pstra6i Biserica lui Du!ne"eu4 pe care a c:5ti-at;* cu nsu5i s:n-ele Su. 1 Cor0 12, 2.7/00 2,. 9i pe unii i;a pus Du!ne"eu4 n Biseric< nt:i ap*st*li4 al d*ilea pr**r*ci4 al treilea n)6t*ri@ ap*i pe cei ce au darul de a face !inuni@ ap*i darurile )indecril*r4 a3ut*rrile4 c:r!uirile4 felurile li!bil*r. 2/. Fare t*6i sunt ap*st*li? Fare t*6i sunt pr**r*ci? Fare t*6i n)6t*ri? Fare t*6i au putere s s):r5easc !inuni? 0. Fare t*6i au darurile )indecril*r? Fare t*6i )*rbesc n li!bi? Fare t*6i p*t s tl!ceasc? 1 $

$imeni nu7i ia sin'ur sarcina , dect cel c"emat de Dumnezeu . Ier0 1, 10 &. C2nainte de a te fi "!islit n p:ntece4 te;a! cun*scut4 5i nainte de a ie5i din p:ntece4 te;a! sfin6it 5i te;a! r:nduit pr**r*c pentru p*p*areC. Luc0 1, 1/7110 1 . Iar n-erul a "is ctre el< Nu te te!e4 Da'aria4 pentru c ru-ciunea ta a f*st ascultat 5i =lisabeta4 fe!eia ta4 6i )a na5te un fiu 5i;l )ei nu!i I*an. 1$. 9i bucurie 5i )eselie )ei a)ea 5i4 de na5terea lui4 !ul6i se )*r bucura. 1&. Cci )a fi !are naintea D*!nului@ nu )a bea )in4 nici alt butur a!e6it*are 5i nc din p:ntecele !a!ei sale se )a u!ple de Du'ul Sf:nt. >al0 1, 117150 1&. Dar c:nd a bine)*it Du!ne"eu Care !;a ales din p:ntecele !a!ei !ele 5i !;a c'e!at prin 'arul Su4 1(. S desc*pere pe %iul Su ntru !ine4 pentru ca s;L bine)estesc la nea!uri4 ndat nu a! pri!it sfat de la trup 5i de la s:n-e4 %:r0 1, 4710 $. 9i ni!eni nu;5i ia sin-ur cinstea aceasta4 ci dac este c'e!at de Du!ne"eu dup cu! 5i 8ar*n. &. 85a 5i 7rist*s nu S;a preasl)it pe Sine nsu5i4 ca s Se fac ar'iereu4 ci Cel ce a -rit ctre =l< C%iul 1eu e5ti Tu4 =u ast"i Te;a! nscutC. $imeni nu putea s mai ptrund n treapta preoiei fr cercetarea i sfinirea lor de ctre Sfinii *postoli 4 i apoi li se da dreptul de a nva n Biseric . 'a8te ., 1.7240 1,. 9i Si!*n )":nd c prin punerea !:inil*r ap*st*lil*r se d Du'ul Sf:nt4 le;a adus bani4 1/. Dic:nd< Da6i;!i 5i !ie puterea aceasta4 ca acela pe care )*i pune !:inile s pri!easc Du'ul Sf:nt. 20. Iar Petru a "is ctre el< Banii ti s fie cu tine spre pier"areB Cci ai s*c*tit c darul lui Du!ne"eu se a-*nise5te cu bani. 21. Tu n;ai parte4 nici !*5tenire4 la c'e!area aceasta4 pentru c ini!a ta nu este dreapt naintea lui Du!ne"eu. 22. P*cie5te;te deci de aceast rutate a ta 5i te r*a- lui Du!ne"eu4 d*ar 6i se )a ierta cu-etul ini!ii tale4 2 . Cci ntru a!rciunea fierii 5i ntru le-tura nedrept6ii te )d c e5ti. 2$. 9i rspun":nd4 Si!*n a "is< Ru-a6i;) )*i la D*!nul4 pentru !ine4 ca s nu )in asupra !ea ni!ic din cele ce a6i "is. 'a8te 5, 1750 1. 2n "ilele acelea4 n!ul6indu;se ucenicii4 eleni5tii IiudeiJ !ur!urau !p*tri)a e)reil*r4 pentru c )du)ele l*r erau trecute cu )ederea la slu3irea cea de fiecare "i. 2. 9i c'e!:nd cei d*ispre"ece !ul6i!ea ucenicil*r4 au "is< Nu este drept ca n*i4 ls:nd de;* parte cu):ntul lui Du!ne"eu4 s slu3i! la !ese. . Drept aceea4 fra6il*r4 cuta6i 5apte brba6i dintre )*i4 cu nu!e bun4 plini de Du' Sf:nt 5i de n6elepciune4 pe care n*i s;i r:ndui! la aceast slu3b. $. Iar n*i )*! strui n ru-ciune 5i n slu3irea cu):ntului. &. 9i a plcut cu):ntul naintea ntre-ii !ul6i!i4 5i au ales pe 9tefan4 brbat plin de credin6 5i de Du' Sf:nt4 5i pe %ilip4 5i pe Pr*'*r4 5i pe Nican*r4 5i pe Ti!*n4 5i pe Par!ena4 5i pe Nic*lae4 pr*"elit din 8nti*'ia4 (. Pe care i;au pus naintea ap*st*lil*r4 5i ei4 ru-:ndu;se 5i;au pus !:inile peste ei. 'a8te 11, 2272-0 22. 8tunci ap*st*lii 5i pre*6ii4 cu t*at Biserica4 au '*tr:t s alea- brba6i dintre ei 5i s;i tri!it la 8nti*'ia4 cu Pa)el 5i cu Barnaba< pe Iuda cel nu!it Barsaba4 5i pe Sila4 brba6i cu )a" ntre fra6i. 1 &

2 .Scriind prin !:inile l*r acestea< 8p*st*lii 5i pre*6ii 5i fra6ii4 fra6il*r dintre nea!uri4 care sunt n 8nti*'ia 5i n Siria 5i n Cilicia4 salutareB 2$. De*arece a! au"it c unii dintre n*i4 fr s fi a)ut p*runca n*astr4 )enind4 );au tulburat cu )*rbele l*r 5i au r)5it sufletele )*astre4 "ic:nd c trebuie s ) tia6i !pre3ur 5i s p"i6i le-ea4 2&. N*i a! '*tr:t4 aduna6i ntr;un -:nd4 ca s tri!ite! la )*i brba6i ale5i4 !preun cu iubi6ii n*5tri Barnaba 5i Pa)el4 2(. Fa!eni care 5i;au pus sufletele l*r pentru nu!ele D*!nului n*stru Iisus 7rist*s. 2+. Drept aceea4 a! tri!is pe Iuda 5i pe Sila4 care ) )*r )esti 5i ei4 cu cu):ntul4 acelea5i lucruri. 2,. Pentru c4 prutu;s;a Du'ului Sf:nt 5i n*u4 s nu )i se pun nici * -reutate n plus n afar de cele ce sunt necesare< 2/. S ) feri6i de cele 3ertfite id*lil*r 5i de s:n-e 5i de Iani!aleJ su-ru!ate 5i de desfr:u4 de care p"indu;)4 bine )e6i face. %i6i snt*5iB 1 Tim0 /, 17100 1. .rednic de cre"are4 este cu):ntul< de p*fte5te cine)a episc*pie4 bun lucru d*re5te. 2. Se cu)ine4 dar4 ca episc*pul s fie fr de pri'an4 brbat al unei sin-ure fe!ei4 )e-'et*r4 n6elept4 cu)iinci*s4 iubit*r de strini4 dest*inic s n)e6e pe al6ii4 . Nebe6i)4 nedeprins s bat4 nea-*nisit*r de c:5ti- ur:t4 ci bl:nd4 pa5nic4 neiubit*r de ar-int4 $. Bine c'i)ernisind casa lui4 a):nd c*pii ascultt*ri4 cu t*at bun;cu)iin6a@ &. Cci dac nu 5tie cine)a s;5i r:nduiasc pr*pria lui cas4 cu! )a purta -ri3 de Biserica lui Du!ne"eu? (. =pisc*pul s nu fie de cur:nd b*te"at4 ca nu cu!)a4 trufindu;se4 s cad n *s:nda dia)*lului. +. Dar el trebuie s aib 5i !rturie bun de la cei din afar4 ca s nu cad n *car 5i n cursa dia)*lului. ,. Diac*nii4 de ase!enea4 trebuie s fie cucernici4 nu )*rbind n d*u feluri4 nu deda6i la )in !ult4 nea-*nisit*ri de c:5ti- ur:t4 /. Pstr:nd taina credin6ei n cu-et curat. 10. Dar 5i ace5tia s fie !ai nt:i pu5i la ncercare4 ap*i4 dac se d*)edesc fr pri'an4 s fie diac*ni6i. >al0 2, 27100 2. 1;a! suit4 p*tri)it unei desc*periri4 5i le;a! artat =)an-'elia pe care * pr*p*)duiesc la nea!uri4 nde*sebi cel*r !ai de sea!4 ca nu cu!)a s aler- sau s fi aler-at n "adar. . Dar nici Tit4 care era cu !ine 5i care era elin4 n;a f*st silit s se taie !pre3ur4 $. Din cau"a fra6il*r !incin*5i4 care )eniser4 furi5:ndu;se4 s isc*deasc libertatea n*astr4 pe care * a)e! n 7rist*s Iisus4 ca s ne r*beasc4 &. Cr*ra nici !car un ceas nu ne;a! plecat cu supunere4 pentru ca ade)rul =)an-'eliei s r!:n neclintit la )*i. (. Iar de cei ce sunt !ai de sea! # *ricine ar fi f*st ei c:nd)a4 nu ! pri)e5te@ Du!ne"eu nu caut la fa6a *!ului4 # cei !ai de sea! n;au adu-at ni!ic la =)an-'elia !ea4 +. Ci di!p*tri)4 )":nd c !ie !i;a f*st ncredin6at =)an-'elia pentru cei netia6i !pre3ur4 dup cu! lui Petru4 =)an-'elia pentru cei tia6i !pre3ur4 ,. Cci Cel ce a lucrat prin Petru n ap*st*lia tierii !pre3ur a lucrat 5i prin !ine la nea!uri@ /. 9i cun*sc:nd 'arul ce !i;a f*st dat !ie4 Iac*) 5i C'efa 5i I*an4 cei s*c*ti6i a fi st:lpi4 !i;au dat !ie 5i lui Barnaba dreapta spre unire cu ei4 pentru ca n*i s bine)esti! la nea!uri4 iar ei la cei tia6i !pre3ur4 10. Nu!ai s ne aduce! a!inte de sraci4 ceea ce t*c!ai !;a! 5i silit s fac. 0reoii trebuie s se bucure de indoit cinste , i pr mpotriva lor nu se primete fr doi sau trei martori. 1 Tim0 1, 137220 1+. Pre*6ii4 care 5i 6in bine dre-t*ria4 s se n)redniceasc de nd*it cinste4 !ai ales cei care se *stenesc cu cu):ntul 5i cu n)6tura. 1 (

1,. Pentru c Scriptura "ice< CS nu le-i -ura b*ului care treierC4 5i< C.rednic este lucrt*rul de plata saC. 1/. P:r !p*tri)a pre*tului s nu pri!e5ti4 fr nu!ai de la d*i sau trei !art*ri. 20. Pe cei ce pctuiesc !ustr;i de fa6 cu t*6i4 ca 5i ceilal6i s aib tea!. 21. Te nde!n struit*r naintea lui Du!ne"eu 5i a lui Iisus 7rist*s 5i a n-eril*r ale5i4 ca s p"e5ti acestea4 fr a lua * '*tr:re dinainte4 nefc:nd ni!ic cu prtinire. 22. Nu;6i pune !:inile de-rab pe ni!eni4 nici nu te face prta5 la pcatele alt*ra. Pstrea";te curat. Ei alctuiesc soborul Bisericii i trebuie ascultai , pentru c prive'"iaz i rspund pentru sufletele noastre. Mat0 15, 1-0 1/. 9i 6i )*i da c'eile !pr6iei ceruril*r 5i *rice )ei le-a pe p!:nt )a fi le-at 5i n ceruri4 5i *rice )ei de"le-a pe p!:nt )a fi de"le-at 5i n ceruri. Mat0 1., 1371.0 1+. 9i de nu;i )a asculta pe ei4 spune;l Bisericii@ iar de nu )a asculta nici de Biseric4 s;6i fie 6ie ca un p-:n 5i )a!e5. 1,. 8de)rat -riesc )*u< Fric:te )e6i le-a pe p!:nt4 )*r fi le-ate 5i n cer4 5i *ric:te )e6i de"le-a pe p!:nt4 )*r fi de"le-ate 5i n cer. 'a8te 11, 50 (. 9i ap*st*lii 5i pre*6ii s;au adunat ca s cercete"e despre acest cu):nt. Mat0 10, 400 $0. Cine ) pri!e5te pe )*i pe 1ine 1 pri!e5te4 5i cine 1 pri!e5te pe 1ine pri!e5te pe Cel ce 1; a tri!is pe 1ine. Luc0 10, 150 1(. Cel ce ) ascult pe )*i pe 1ine 1 ascult4 5i cel ce se leapd de )*i se leapd de 1ine@ iar cine se leapd de 1ine se leapd de Cel ce 1;a tri!is pe 1ine. Ioan 1/, 200 20. 8de)rat4 ade)rat "ic )*u< Cel care pri!e5te pe cel pe care;l )*i tri!ite =u4 pe 1ine 1 pri!e5te@ iar cine 1 pri!e5te pe 1ine pri!e5te pe Cel ce 1;a tri!is pe 1ine. %:r0 1/, 130 1+. 8sculta6i pe !ai;!arii )*5tri 5i ) supune6i l*r4 fiindc ei pri)e-'ea" pentru sufletele )*astre4 a):nd s dea de ele sea!4 ca s fac aceasta cu bucurie 5i nu suspin:nd4 cci aceasta nu );ar fi de f*l*s. Slu6itorii evan'"eliei i ai altarului trebuie a6utai din averea credincioilor. Luc0 10, 17.0 &. Iar n *rice cas )e6i intra4 nt:i "ice6i< Pace casei acesteia. (. 9i de )a fi ac*l* un fiu al pcii4 pacea )*astr se )a *di'ni peste el4 iar de nu4 se )a nt*arce la )*i. +. 9i n aceast cas r!:ne6i4 !:nc:nd 5i b:nd cele ce ) )*r da4 cci )rednic este lucrt*rul de plata sa. Nu ) !uta6i din cas n cas. ,. 9i n *rice cetate )e6i intra 5i ) )*r pri!i4 !:nca6i cele ce ) )*r pune nainte. Luc0 ., 17/0 1. 9i dup aceea Iisus u!bla prin cet6i 5i prin sate4 pr*p*)duind 5i bine)estind !pr6ia lui Du!ne"eu4 5i cei d*ispre"ece erau cu =l@ 2. 9i unele fe!ei care fuseser )indecate de du'uri rele 5i de b*li< 1aria4 nu!it 1a-dalena4 din care ie5iser 5apte de!*ni4 . 9i I*ana4 fe!eia lui 7u"a4 un ic*n*! al lui Ir*d4 5i Su"ana 5i !ulte altele care le slu3eau din a)utul l*r. 'a8te 2, 410 $&. 9i 5i )indeau bunurile 5i a)erile 5i le !pr6eau tutur*r4 dup cu! a)ea ne)*ie fiecare0 'a8te 4, /40 1 +

$. 9i ni!eni nu era ntre ei lipsit4 fiindc t*6i c:6i a)eau 6arini sau case le )indeau 5i aduceau pre6ul cel*r ):ndute4 'a8te 11, 2-7/00 2/. Iar ucenicii au '*tr:t ca fiecare dintre ei4 dup putere4 s tri!it spre a3ut*rare fra6il*r care l*cuiau n Iudeea@ 0. Ceea ce au 5i fcut4 tri!i6:nd pre*6il*r prin !:na lui Barnaba 5i a lui Saul. $om0 11, 257230 2(. Cci 1aced*nia 5i 8'aia au bine)*it s fac * str:n-ere de a3ut*are pentru sracii dintre sfin6ii de la Ierusali!. 2+. Cci ei au bine)*it 5i sunt dat*ri fa6 de ei. Cci dac nea!urile s;au !prt5it de cele du'*)nice5ti ale l*r4 dat*ri sunt 5i ei s le slu3easc n cele trupe5ti. 1 Cor0 -, 37140 +. Cine slu3e5te )re*dat4 n *aste4 cu s*lda lui? Cine sde5te )ie 5i nu !n:nc din r*ada ei? Sau cine pa5te * tur! 5i nu !n:nc din laptele tur!ei? ,. Nu n felul *a!enil*r spun eu acestea. Nu spune4 *are4 5i le-ea acestea? /. Cci n Le-ea lui 1*ise este scris< CS nu le-i -ura b*ului care treierC. Fare de b*i se n-ri3e5te Du!ne"eu? 10. Sau n ade)r pentru n*i "ice? Cci pentru n*i s;a scris< CCel ce ar trebuie s are cu nde3de4 5i cel ce treier4 cu nde3dea c )a a)ea parte de r*adeC. 11. Dac n*i a! se!nat la )*i cele du'*)nice5ti4 este4 *are4 !are lucru dac n*i )*! secera cele p!:nte5ti ale )*astre? 12. Dac al6ii se bucur de acest drept asupra )*astr4 *are4 nu cu at:t !ai !ult n*i? Dar nu ne;a! f*l*sit de dreptul acesta4 ci t*ate le rbd!4 ca s nu pune! piedic =)an-'eliei lui 7rist*s. 1 . 8u nu 5ti6i c cei ce s):r5esc cele sfinte !n:nc de la te!plu 5i cei ce slu3esc altarului au parte de la altar? 1$. T*t a5a a p*runcit 5i D*!nul cel*r ce pr*p*)duiesc =)an-'elia4 ca s triasc din =)an-'elie. 1 Cor0 15, 1720 1. C:t despre str:n-erea de a3ut*are pentru sfin6i4 precu! a! r:nduit pentru Bisericile Ealatiei4 a5a s face6i 5i )*i. 2. 2n "iua nt:i a spt!:nii IDu!inicJ4 fiecare dintre )*i s;5i pun de*parte4 str:n-:nd c:t p*ate4 ca s nu se fac str:n-erea abia atunci c:nd )*i )eni. 2 Cor0 ., 107140 10. 9i sfat ) dau n aceasta< c aceasta ) este de f*l*s )*u4 care nc de anul trecut a6i nceput nu nu!ai s face6i4 ci s 5i )*i6i. 11. Duce6i dar acu! p:n la capt fapta4 ca precu! a6i f*st -ata s )*i6i4 t*t a5a s 5i ndeplini6i din ce a)e6i. 12. Cci dac este bun)*in64 bine pri!it este darul4 dup c:t are cine)a4 nu dup c:t nu are. 1 . Nu d*ar ca s fie alt*ra u5urare4 iar )*u neca"4 ci ca s fie p*tri)ire< 1$. Pris*sin6a )*astr s !plineasc lipsa acel*ra4 pentru ca 5i pris*sin6a l*r s !plineasc lipsa )*astr4 spre a fi p*tri)ire4 2 Cor0 -, 17140 &. 8! s*c*tit deci c este ne)*ie s nde!n pe fra6i s )in nt:i la )*i 5i s pre-teasc darul )*stru cel dinainte f-duit4 ca el s fie -ata4 a5a ca un dar4 nu ca * fapt de "-:rcenie. (. 8ceasta ns "ic< Cel ce sea!n cu "-:rcenie4 cu "-:rcenie )a 5i secera4 iar cel ce sea!n cu drnicie4 cu drnicie )a 5i secera. +. %iecare s dea cu! s*c*te5te cu ini!a sa4 nu cu prere de ru4 sau de sil4 cci Du!ne"eu iube5te pe cel care d cu )*ie bun. ,. 9i Du!ne"eu p*ate s n!ul6easc t*t 'arul la )*i4 ca4 a):nd t*tdeauna t*at ndestularea n t*ate4 s pris*si6i spre t*t lucrul bun4 /. Precu! este scris< C2!pr6it;a4 dat;a sracil*r@ dreptatea Lui r!:ne n )eacC. 1 ,

10. Iar Cel ce d s!:n6 se!nt*rului 5i p:ine spre !:ncare4 ) )a da 5i )a n!ul6i s!:n6a )*astr 5i )a face s creasc r*adele drept6ii )*astre4 11. Ca ntru t*ate s ) !b*-6i6i4 spre t*at drnicia care aduce prin n*i !ul6u!ire lui Du!ne"eu. 12. Pentru c slu3irea acestui dar nu nu!ai c !pline5te lipsurile sfin6il*r4 ci pris*se5te prin !ulte !ul6u!iri n fa6a lui Du!ne"eu@ 1 . Sl)ind ei pe Du!ne"eu4 prin ade)erirea acestei a3ut*rri4 pentru supunerea !rturisirii )*astre =)an-'eliei lui 7rist*s 5i pentru drnicia !prt5irii ctre ei 5i ctre t*6i4 1$. Se r*a- pentru )*i4 5i ) iubesc pentru 'arul lui Du!ne"eu cel ce pris*se5te la )*i. >al0 5, 50 (. Cel care pri!e5te cu):ntul n)6turii s fac parte n)6t*rului su din t*ate bunurile. Deci , s nu crtim , nici s ispitim pe Dumnezeu , ca cei din vec"ime. 1 Cor0 10, -7110 /. Nici s ispiti! pe D*!nul4 precu! L;au ispitit unii dintre ei 5i au pierit de 5erpi@ 10. Nici s c:rti6i4 precu! au c:rtit unii dintre ei 5i au f*st ni!ici6i de ctre pier"t*rul. 11. 9i t*ate acestea li s;au nt:!plat acel*ra4 ca prenc'ipuiri ale )iit*rului4 5i au f*st scrise spre p*)6uirea n*astr4 la care au a3uns sf:r5iturile )eacuril*r. Iuda 1, /710 . Iubi6il*r4 pun:nd t*at r:)na s ) scriu despre !:ntuirea cea de *b5te4 si!6it;a! ne)*ie s ) scriu 5i s ) nde!n ca s lupta6i pentru credin6a dat sfin6il*r4 *dat pentru t*tdeauna. $. Cci s;au strecurat printre )*i unii *a!eni nele-iui6i4 care de !ai nainte au f*st r:ndui6i spre aceast *s:nd4 sc'i!b:nd ei 'arul Du!ne"eului n*stru n desfr:nare4 5i care t-duiesc pe sin-urul n*stru Stp:n 5i D*!n4 pe Iisus 7rist*s. &. .*iesc dar s ) aduc a!inte )*u cel*r ce a6i 5tiut *dat t*ate acestea c D*!nul4 dup ce a i"b)it pe p*p*rul Su din p!:ntul =-iptului4 a pierdut4 dup aceea4 pe cei ce n;au cre"ut. Iuda 1, 10711, 15, 1-0 10. 8ce5tia ns defai! cele ce nu cun*sc4 iar cele ce4 # ca d*bit*acele necu):ntt*are4 # 5tiu din fire4 ntr;acestea 5i -sesc pieirea. 11. .ai l*rB C au u!blat n calea lui Cain 5i4 pentru plat4 s;au dat cu t*tul n rtcirea lui Balaa! 5i au pierit ca n r")rtirea lui C*re. 1(. 8ce5tia sunt c:rtit*ri4 ne!ul6u!i6i cu starea l*r4 u!bl:nd dup p*ftele l*r 5i -ura l*r -rie5te lucruri trufa5e4 de5i4 pentru f*l*s4 dau un*r fe6e !are cinste. 1/. 8ce5tia sunt cei ce fac de"binri4 I*a!eniJ fire5ti4 care nu au Du'ul. 2 Tim0 /, 57.0 (. Cci dintre ace5tia sunt cei ce se ):r prin case 5i r*besc fe!eiu5ti !p*)rate de pcate 5i purtate de !ulte feluri de p*fte4 +. 1ereu n)6:nd 5i neput:nd nici*dat s a3un- la cun*a5terea ade)rului. ,. Dup cu! Iannes 5i Ia!bres s;au !p*tri)it lui 1*ise4 a5a 5i ace5tia stau !p*tri)a ade)rului4 *a!eni strica6i la !inte 5i netrebnici pentru credin6. Dac un slu6itor al Domnului nu va ve'"ea n slu6ba care i este ncredinat, sau va pctui, nu noi l vom 6udeca , ci Domnul /isus 1ristos. Mat0 24, 4.7110 $,. Iar dac acea slu-4 rea fiind4 )a "ice n ini!a sa< Stp:nul !eu nt:r"ie4 $/. 9i )a ncepe s bat pe cei ce slu3esc !preun cu el4 s !n:nce 5i s bea cu be6i)ii4 &0. .eni;)a stp:nul slu-ii aceleia n "iua c:nd nu se a5teapt 5i n ceasul pe care nu;l cun*a5te4 &1. 9i * )a tia din dre-t*rie 5i partea ei * )a pune cu f6arnicii. 8c*l* )a fi pl:n-erea 5i scr:5nirea din6il*r. 1 Cor0 4, 2710 2. Iar4 la ic*n*!i4 !ai ales4 se cere ca fiecare s fie aflat credinci*s. 1 /

. Dar !ie prea pu6in !i este c sunt 3udecat de )*i sau de )re* *!eneasc 3udecat de t*at "iua@ fiindc nici eu nu ! 3udec pe !ine nsu!i. $. Cci nu ! 5tiu )in*)at cu ni!ic4 dar nu ntru aceasta !;a! ndreptat. Cel care ! 3udec pe !ine este D*!nul. &. De aceea4 nu 3udeca6i ce)a nainte de )re!e4 p:n ce nu )a )eni D*!nul4 Care )a lu!ina cele ascunse ale ntunericului 5i )a )di sfaturile ini!il*r. 9i atunci fiecare )a a)ea de la Du!ne"eu lauda.

1$0

C!(IT*LUL 10 )%S($% T%M(LU CI "IS%$IC


Biseric se numete locul de adunare al credincioilor pentru ru'ciune i slu6be . 2n !ec"iul #estament acest loc se numea templu . El a fost poruncit i fcut dup planul lui Dumnezeu. Ie90 21, .7-, 400 ,. Din acestea s;1i faci l*ca5 sf:nt 5i )*i l*cui n !i3l*cul l*r. /. C*rtul 5i t*ate )asele 5i *biectele lui s le faci dup !*delul ce;6i )*i arta =u@ a5a s le faciB $0. .e"i s faci acestea t*ate dup !*delul ce 6i s;a artat n !unteC. ,aterialele le dau oamenii de bun voie. Ie90 21, 1730 1. 8tunci a -rit Du!ne"eu cu 1*ise 5i a "is< 2. CSpune fiil*r lui Israel s;1i aduc prin*ase< de la t*t *!ul4 pe care;l las ini!a s dea4 s pri!e5ti prin*ase pentru 1ine. . Iar prin*asele ce )ei pri!i de la ei sunt acestea< aur4 ar-int 5i ara!@ $. 1tase )i*let4 purpurie 5i stac*3ie4 n 5i pr de capr. &. Piei de berbec )*psite r*5u4 piei de )i6el de !are 5i le!n de salc:!@ (. Untdele!n pentru candele4 ar*!ate pentru !irul de uns 5i pentru !ires!ele de t!:iere@ +. Piatr de sardiu 5i pietre de pus la ef*d 5i la '*5en. Ie90 /1, 47240 $. 8p*i a -rit 1*ise la t*at *b5tea fiil*r lui Israel 5i a "is< CIat ce a !ai p*runcit D*!nul s ) spun< &. 8duce6i din ale )*astre4 daruri D*!nului@ fiecare s aduc D*!nului daruri c:t l las ini!a< aur4 ar-int 5i ara!@ (. 1tase )i*let4 stac*3ie 5i )i5inie4 )is*n rsucit 5i pr de capr@ +. Piei de berbec )*psite r*5u4 piei de )i6el de !are 5i le!n de salc:!@ ,. Untdele!n pentru sfe5nic 5i ar*!ate pentru !irul de uns 5i pentru fcut !ires!e de t!:ie4 /. Piatr de sardiu4 pietre pentru prins la ef*d 5i la '*5en. 10. T*t cel cu !inte n6eleapt dintre )*i s )in 5i s fac t*ate c:te a p*runcit D*!nul< 11. C*rtul 5i ac*per!intele lui4 ac*peri5ul lui cel de deasupra4 )eri-ile 5i sc:ndurile lui4 p:r-'iile4 st:lpii 5i p*sta!entele l*r@ 12. C'i)*tul le-ii 5i p:r-'iile lui4 capacul lui 5i perdeaua despr6it*are4 pietre de s!arald4 t!:ie 5i !ir de un-ere@ 1 . 1asa cu p:r-'iile 5i t*ate uneltele ei 5i p:inile pentru punerea nainte4 1$. Sfe5nicul pentru lu!inat cu t*ate *biectele lui4 candelele lui 5i untdele!nul de ars@ 1&. Gertfelnicul t!:ierii 5i p:r-'iile lui 5i !ires!e pentru t!:iere4 1(. Gertfelnicul pentru arderile de t*t4 !pletitura de s:r! pentru el4 p:r-'iile lui 5i t*ate cele de trebuin6 pentru el@ baia 5i p*sta!entul ei4 1+. Perdelele cur6ii4 st:lpul ei cu p*sta!entele l*r 5i perdeaua de la intrarea n curte4 1,. Hru5ii c*rtului@ 6ru5ii cur6ii 5i fr:n-'iile l*r4 1/. .e5!intele sfinte pentru fcut slu3ba n l*ca5ul sf:nt@ )e5!inte sfinte pentru 8ar*n pre*tul 5i )e5!inte pentru fiii lui4 pentru slu3ba pre*6ieiC. 20. Dup aceea4 plec:nd t*at *b5tea fiil*r lui Israel de la 1*ise4 21. 8 adus fiecare c:t l;a lsat ini!a sa 5i c:t l;a nde!nat cu-etul s aduc dar D*!nului4 pentru facerea c*rtului adunrii 5i a tutur*r lucruril*r lui 5i pentru t*ate )e5!intele sfinte. 22. 9i )eneau brba6ii cu fe!eile 5i fiecare4 dup cu! l lsa ini!a4 aducea )eri-i4 cercei4 inele4 br6ri 5i t*t felul de lucruri de aur@ cu! )*ia fiecare s aduc D*!nului daruri de aur. 1$1

2 . %iecare din cei ce a)eau !tase )i*let4 stac*3ie 5i )i5inie4 n 5i pr de capr4 piei de berbec )*psite r*5u 5i ):nt4 le aducea. 2$. %iecare din cei ce puteau s aduc n dar ar-int sau ara!4 aducea din acestea D*!nului@ 5i fiecare din cei ce a)eau le!n de salc:!4 aducea pentru t*ate cele de trebuin6@ ,eterii au fost alei de Dumnezeu i umplui cu du"ul nelepciunii. Ie90 /1, /07/10 0. 8p*i a "is 1*ise ctre fiii lui Israel< CIat D*!nul a c'e!at anu!e pe Be6aleel4 fiul lui Uri al lui Fr4 din se!in6ia lui Iuda4 1. 9i l;a u!plut de du'ul du!ne"eiesc al n6elepciunii4 al priceperii4 al 5tiin6ei 5i a t*at iscusin6a4 2. Ca s lucre"e 6esturi iscusite4 s fac lucruri de aur4 de ar-int 5i de ara!@ . S ci*pleasc pietrele scu!pe pentru ncrustat4 s sape n le!n 5i s fac t*t felul de lucruri iscusite. $. 9i priceperea de a n)6a pe al6ii a pus;* n ini!a lui4 n a lui 5i a lui F'*liab4 fiul lui 8'isa!ac4 din se!in6ia lui Dan. &. 8 u!plut ini!a acest*ra de n6elepciune4 ca s fac pentru l*ca5ul sf:nt *rice lucru de spt*r 5i de 6est*r iscusit4 de cust*r pe p:n" de !tase )i*let4 stac*3ie 5i )i5inie 5i de n4 5i de 6est*r n stare de a face *rice lucru 5i a nsc*ci 6esturi iscusiteC. 0rimul loca de nc"inare s7a numit cort , pentru c a fost fcut din covoare i lemn4 pe covoare erau c"ipuri de "eruvimi4 c"ivotul cu c"ipurile "eruvimilor erau din aur curat , iar uneltele din lemn i aram. Ie90 25, 17/30 1. CC*rtul ns s;l faci din "ece c*)*are de n rsucit 5i de !tase )i*let4 stac*3ie 5i )i5inie@ n 6estura l*r s faci c'ipuri de 'eru)i!i alese cu iscusin6. 2. Lun-i!ea fiecrui c*)*r s fie de d*u"eci 5i *pt de c*6i4 5i l6i!ea fiecrui c*)*r s fie de patru c*6i< t*ate c*)*arele s aib aceea5i !sur. . Cinci c*)*are se )*r uni la un l*c 5i celelalte cinci iar se )*r uni la un l*c. $. 8p*i s faci c'e*t*ri de !tase )i*let4 pe !ar-inea c*)*rului din captul 3u!t6ii nt:i de ac*peri54 5i t*t ase!enea c'e*t*ri s faci pe !ar-inea c*)*rului din ur! de la cealalt 3u!tate de ac*peri5. &. Cinci"eci de c'e*t*ri s faci la un c*)*r 5i pe !ar-inea c*)*rului ce are a se uni cu el s faci t*t cinci"eci de c'e*t*ri. C'e*t*rile acestea s rspund unele cu altele. (. S faci cinci"eci de c*pci din aur 5i cu c*pcile acestea s une5ti cele d*u 3u!t6i de ac*peri54 5i a5a )a fi ac*peri5ul c*rtului * sin-ur bucat. +. 8p*i s faci c*)*are din pr de capr4 ca s ac*peri c*rtul. Unspre"ece c*)*are de acestea s faci. ,. Lun-i!ea unui c*)*r s fie de trei"eci de c*6i4 5i l6i!ea unui c*)*r s fie de patru c*6i@ cele unspre"ece c*)*are s aib t*ate aceea5i !sur. /. S une5ti ntre ele cinci c*)*are 5i celelalte 5ase c*)*are iar s le une5ti ntre ele. Gu!tatea din al 5aselea c*)*r s * nd*i n partea de dinainte a c*rtului. 10. S faci cinci"eci de c'e*t*ri pe !ar-inea c*)*rului din captul unei 3u!t6i4 ca s se p*at uni cu cealalt 3u!tate@ 5i alte cinci"eci de c'e*t*ri s faci la !ar-inea celeilalte 3u!t6i de ac*peri54 care trebuie unit cu cea dint:i. 11. S faci ap*i cinci"eci de c*pci din ara! 5i s ):ri c*pcile acestea n c'e*t*ri 5i s une5ti cele d*u 3u!t6i de ac*peri54 ca s fie unul sin-ur. 12. Iar pris*sul de ac*peri54 * 3u!tate de c*)*r4 care pris*se5te de la ac*peri5ul c*rtului4 s at:rne n partea dindrt a c*rtului. 1 . Partea ns din lun-i!ea ac*peri5ului4 care pris*se5te de * parte 5i de alta a c*rtului4 s at:rne peste pere6ii c*rtului4 de * parte un c*t 5i de alta un c*t4 ca s;i apere. 1$. Dup aceea s faci c*rtului un ac*peri5 de piei r*5ii de berbec 5i nc un ac*peri5 de piei de )i6el de !are pe deasupra. 1$2

1&. S faci ap*i pentru c*rt sc:nduri din le!n de salc:!4 ca s stea n pici*are. 1(. %iecare sc:ndur s * faci lun- de "ece c*6i 5i lat de un c*t 5i 3u!tate s fie fiecare sc:ndur. 1+. F sc:ndur s aib d*u cepuri la capt4 unul n dreptul altuia. 85a s faci la t*ate sc:ndurile c*rtului. 1,. 9i sc:nduri de acestea pentru c*rt s faci d*u"eci4 pentru latura dinspre !ia""i. 1/. Sub aceste d*u"eci de sc:nduri s faci patru"eci de p*sta!ente de ar-int< c:te d*u p*sta!ente sub * sc:ndur4 pentru cele d*u cepuri ale ei 5i d*u p*sta!ente pentru alt sc:ndur4 pentru cele d*u cepuri ale ei. 20. D*u"eci de sc:nduri s faci pentru cealalt latur4 dinspre !ia"n*apte. 21. 9i pentru acestea s faci patru"eci de p*sta!ente de ar-int4 c:te d*u p*sta!ente sub * sc:ndur 5i d*u p*sta!ente pentru alt sc:ndur@ 22. Iar pentru partea dindrt a c*rtului4 care )ine spre asfin6it4 s faci 5ase sc:nduri. 2 . 9i d*u sc:nduri s faci pentru un-'iurile c*rtului din partea dindrt a lui. 2$. 8cestea s fie de d*u *ri !ai -r*ase 5i sus unite prin c:te un inel. 85a trebuie s fie a!:nd*u la fel pentru a!:nd*u un-'iurile. 2&. 9i a5a )*r fi *pt sc:nduri n partea dindrt a c*rtului 5i pentru cele 5aispre"ece p*sta!ente de ar-int4 c:te d*u p*sta!ente sub fiecare sc:ndur4 pentru cele d*u cepuri ale ei. 2(. S faci ap*i p:r-'ii din le!n de salc:!< cinci p:r-'ii pentru sc:ndurile de pe * latur a c*rtului4 2+. Cinci p:r-'ii pentru sc:ndurile de pe cealalt latur a c*rtului 5i cinci p:r-'ii pentru sc:ndurile din partea de la fundul c*rtului4 care )ine spre asfin6it. 2,. Iar p:r-'ia din !i3l*c )a trece prin sc:nduri de la un capt la cellalt al c*rtului. 2/. Sc:ndurile s le !braci cu aur@ inelele4 prin care se ):r p:r-'iile4 s le faci de aur 5i s !braci cu aur 5i p:r-'iile. 0. 9i a5a s n3-'ebe"i c*rtul dup !*delul care ti s;a artat n acest !unte. 1. S faci * perdea de n rsucit 5i de !tase )i*let4 stac*3ie 5i )i5inie4 rsucit4 iar n 6estura ei s aib c'ipuri de 'eru)i!i alese cu iscusin6@ 2. 9i s;* at:rni cu )eri-i de aur pe patru st:lpi din le!n de salc:!4 !brca6i cu aur 5i a5e"a6i pe patru p*sta!ente de ar-int. . Dup ce )ei prinde perdeaua n c*pci4 s aduci ac*l* dup perdea c'i)*tul le-ii 5i perdeaua ) )a despr6i astfel sf:nta de sf:nta sfintel*r. $. La c'i)*tul le-ii din sf:nta sfintel*r s pui capacul. &. Iar dinc*ace4 n afar de perdea4 s pui !asa 5i n fa6a !esei s pui sfe5nicul@ n partea de !ia""i a c*rtului s;l pui. 1asa ns s;* pui n partea de !ia"n*apte a c*rtului. (. 8p*i s faci * perdea la u5a c*rtului4 de !tase )i*let4 stac*3ie 5i )i5inie4 rsucit 5i de n rsucit4 cu fl*ri alese n 6estura ei. +. Pentru perdeaua aceasta s faci cinci st:lpi din le!n de salc:! 5i s;i !braci cu aur. La ei s faci )eri-i de aur 5i s t*rni pentru ei cinci p*sta!ente de ara!C. Ie90 21, 107/-0 10. C'i)*tul le-ii s;l faci din le!n de salc:!< lun- de d*i c*6i 5i 3u!tate4 lar- de un c*t 5i 3u!tate 5i nalt de un c*t 5i 3u!tate. 11. S;l fereci cu aur curat4 5i pe dinuntru 5i pe din afar. Sus4 !pre3urul lui4 s;i faci cunun !pletit de aur. 12. 8p*i s t*rni pentru el patru inele de aur 5i s le prin"i n cele patru c*l6uri de 3*s ale lui< d*u inele pe * latur 5i d*u inele pe cealalt latur. 1 . S faci p:r-'ii din le!n de salc:! 5i s le !braci cu aur. 1$. 9i s ):ri p:r-'iile prin inelele de pe laturile c'i)*tului4 nc:t cu a3ut*rul l*r s se p*arte c'i)*tul. 1&. P:r-'iile s fie nec*ntenit n inelele c'i)*tului. 1(. Iar n c'i)*t s pui le-ea4 pe care 3i;* )*i da. 1+. S faci 5i capac la c'i)*t4 de aur curat4 lun- de d*i c*6i 5i 3u!tate4 5i lat de un c*t 5i 3u!tate. 1,. 8p*i s faci d*i 'eru)i!i de aur@ 5i s;i faci ca dintr;* bucat4 ca 5i cu! ar rsri din cele d*u capete ale capacului@ 1$

1/. S pui un 'eru)i! la un capt 5i un 'eru)i! la cellalt capt al capacului. 20. 9i 'eru)i!ii s;i faci ca 5i cu! ar ie5i din capac. 7eru)i!ii ace5tia s fie cu aripile ntinse pe deasupra capacului4 ac*perind cu aripile l*r capacul4 iar fe6ele s 5i le aib unul spre altul@ spre capac s fie fe6ele 'eru)i!il*r. 21. 8p*i s pui acest capac deasupra la c'i)*t4 iar n c'i)*t s pui le-ea ce 6i )*i da. 22. 8c*l*4 ntre cei d*i 'eru)i!i de deasupra c'i)*tului le-ii4 1 )*i desc*peri 6ie 5i 6i )*i -ri de t*ate4 c:te a! a p*runci prin tine fiil*r lui Israel. 2 . S faci ap*i !as din le!n de salc:!< lun- de d*i c*6i4 lat de un c*t4 nalt de un c*t 5i 3u!tate. 2$. S;* !braci cu aur curat 5i s;i faci !pre3ur cunun de aur4 !pletit. 2&. S !ai faci !pre3urul ei per)a" nalt de * pal! 5i !pre3urul per)a"ului s faci cunun de aur. 2(. S !ai faci patru inele de aur 5i s prin"i cele patru inele sub cunun4 n cele patru c*l6uri de la pici*arele !esei. 2+. Inelele s fie n per)a" ca ni5te t*r6i pentru p:r-'ii4 ca s se p*arte cu ele !asa. 2,. Iar p:r-'iile s le faci din le!n de salc:!4 s le fereci cu aur curat 5i cu ele se )a purta !asa. 2/. 8p*i s faci pentru ea talere4 cdelni6e4 pa'are 5i cupe4 ca s t*rni cu ele@ acestea s le faci din aur curat. 0. Iar pe !as s pui p:inile punerii nainte4 care se )*r afla pururea naintea 1ea. 1. S faci sfe5nic din aur curat. Sfe5nicul s;l faci btut din ci*can< fusul4 bra6ele4 cupele4 n*durile 5i fl*rile lui s fie dintr;* bucat. 2. 9ase bra6e s ias pe cele d*u laturi ale lui< trei bra6e ale sfe5nicului s fie pe * latur a lui 5i trei bra6e ale sfe5nicului s fie pe cealalt latur. . =l )a a)ea la un bra6 trei cupe n f*r!a fl*rii de !i-dal4 cu n*durile 5i fl*rile l*r4 5i la alt bra6 )a a)ea trei cupe n f*r!a fl*rii de !i-dal4 cu n*durile 5i fl*rile l*r. 85a )*r a)ea t*ate cele 5ase bra6e4 ce ies din fusul sfe5nicului. $. Iar pe fusul sfe5nicului s fie patru cupe n f*r!a fl*rii de !i-dal4 cu n*durile 5i fl*rile l*r< &. Un n*d sub d*u bra6e4 un alt n*d sub alte d*u bra6e 5i un al treilea n*d sub cele din ur! d*u bra6e4 iar n ):rful fusului sfe5nicului s fie nc * cup n f*r!a fl*rii de !i-dal cu n*dul 5i fl*area ei. (. N*durile 5i ra!urile acestea s fie dintr;* bucat cu sfe5nicul. =l trebuie s fie lucrat t*t cu ci*canul4 dintr;* sin-ur bucat de aur curat. +. S;i faci 5apte candele 5i s pui n el candelele acestea4 ca s lu!ine"e latura din fa6a lui. ,. S;i faci !ucri 5i t)i6e de aur curat. /. Dintr;un talant de aur curat s se fac t*ate *biectele acestea. Ie90 23, 171-0 1. CS faci un 3ertfelnic din le!n de salc:!4 lun- de cinci c*6i4 lat de cinci c*6i. Gertfelnicul s fie n patru c*l6uri 5i nl6i!ea lui de trei c*6i. 2. 2n cele patru c*l6uri ale lui s faci c*arne. C*arnele s fie ca rsrite din el 5i s;l !braci cu ara!. . 8p*i s;i faci cldri pentru pus cenu5a4 l*p6ele4 li-'ene4 furculi6e 5i cle5te. T*ate uneltele acestea s le faci de ara!. $. S faci 3ertfelnicului * !pletitur4 un fel de c!a5 din s:r! de ara!4 5i la !pletitura aceasta s faci4 n cele patru c*l6uri ale ei4 patru inele de ara!. &. S !braci cu c!a5a aceasta partea de 3*s a 3ertfelnicului4 ca s fie !pletitura p:n la 3u!tatea 3ertfelnicului. (. S faci pentru 3ertfelnic p:r-'ii4 din le!n de salc:!4 5i s le !braci cu ara!. +. Dru-ii ace5tia s;i ):ri prin inele4 pe * parte 5i pe alta a 3ertfelnicului4 ca s p*at fi purtat. ,. Iar 3ertfelnicul s;l faci de sc:nduri4 -*l nuntru. Dup cu! 6i s;a artat n !unte4 a5a s;l faci. /. C*rtului s;i faci curte. Pe partea dinspre !ia""i4 perdelele s fie de n rsucit4 lun-i de * sut de c*ti nu!ai pe partea aceasta. 10. Pentru ele s faci d*u"eci de st:lpi 5i pentru ei d*u"eci de p*sta!ente de ara!@ c:rli-ele la st:lpi 5i )eri-ile l*r s fie de ar-int.

1$$

11. T*t a5a 5i pe latura dinspre !ia"n*apte s fie perdele de * sut de c*6i n lun-i!e 5i la ele d*u"eci de st:lpi4 iar sub ei d*u"eci de p*sta!ente de ara!@ c:rli-ele 5i )eri-ile st:lpil*r s fie de ar-int. 12. 2n latul cur6ii4 pe partea dinspre asfin6it4 s fie perdelele lun-i de cinci"eci de c*6i 5i la ele "ece st:lpi 5i la st:lpi "ece p*sta!ente. 1 . T*t de cinci"eci de c*6i s fie perdelele din latul cur6ii n partea dinainte4 cea dinspre rsrit@ 5i la ele "ece st:lpi 5i sub ei "ece p*sta!ente. 1$. Din ace5tia4 cincispre"ece c*6i la un capt al laturii s fie perdelele4 cu trei st:lpi ai l*r 5i cu trei p*sta!ente4 1&. 9i la cellalt capt cincispre"ece c*6i s fie perdele la fel4 cu trei st:lpi ai l*r 5i cu trei p*sta!ente. 1(. Iar la !i3l*c4 p*arta cur6ii4 lar- da d*u"eci de c*6i4 s aib perdele de l:n )i*let4 stac*3ie 5i )i5inie4 rsucit 5i de n rsucit4 cu patru st:lpi 5i patru p*sta!ente. 1+. T*6i st:lpii cur6ii !pre3ur s fie fereca6i cu ar-int 5i uni6i cu le-turi de ar-int4 iar p*sta!entele l*r s fie de ara!. 1,. 85adar lun-i!ea cur6ii s fie de * sut de c*6i4 l6i!ea peste t*t de cinci"eci de c*6i4 nl6i!ea de cinci c*6i4 perdelele s fie de n rsucit4 iar p*sta!entele st:lpil*r de ara!. 1/.T*ate lucrurile4 t*ate uneltele 5i t*6i 6ru5ii cur6ii s fie de ara!. 2ntre c"ipurile celor doi "eruvimi venea Dumnezeu i da poruncile Sale proilor Si. Ie90 21, 220 22. 8c*l*4 ntre cei d*i 'eru)i!i de deasupra c'i)*tului le-ii4 1 )*i desc*peri 6ie 5i 6i )*i -ri de t*ate4 c:te a! a p*runci prin tine fiil*r lui Israel. #um0 3, .-0 ,/. C:nd a intrat 1*ise n c*rtul adunrii4 ca s -riasc cu D*!nul4 a au"it un -las4 care;i -ria de sus de pe c'i)*tul le-ii4 dintre cei d*i 'eru)i!i. Elasul acela -ria cu el. 0entru candele a poruncit s aduc untdelemn de msline , curat, pentru c aceste candele s ard ncontinuu. Ie90 23, 200 20. S p*runce5ti fiil*r lui Israel s;6i aduc untdele!n curat pentru lu!inat4 st*rs din !sline4 ca s ard sfe5nicul n t*at )re!ea4 n c*rtul adunrii4 n fa6a perdelei celei de dinaintea c'i)*tului le-ii. * fcut mir pentru un'ere, iar cu el se un'eau i se sfineau toate. Ie90 40, -7150 /. Dup aceea s iei !ir de un-ere 5i s un-i c*rtul 5i t*ate cele din el 5i s;l sfin6e5ti pe el 5i t*ate lucrurile lui 5i )a fi sf:nt@ 10. S un-i 3ertfelnicul arderil*r de t*t 5i t*ate lucrurile lui 5i s sfin6e5ti 3ertfelnicul 5i )a fi sfin6enie !are@ 11. S un-i ap*i baia 5i p*sta!entul ei 5i s * sfin6e5ti. 12. 8p*i s aduci pe 8ar*n 5i pe fiii lui la u5a c*rtului adunrii 5i s;i speli cu ap@ 1 . S !braci pe 8ar*n n sfintele )e5!inte 5i s;l un-i 5i s;l sfin6e5ti4 ca s;!i fie pre*t. 1$. S aduci 5i pe fiii lui4 s;i !braci cu 'it*ane4 1&. 9i s;i un-i4 cu! ai uns pe tatl l*r4 ca s;1i fie pre*6i4 5i aceast un-ere i )a sfin6i pre*6i pentru t*tdeauna n nea!ul l*rBC 1(. 9i a fcut 1*ise t*t@ cu! i;a p*runcit D*!nul a5a a fcut< 2naintea C"ivotului cu c"ipurile "eruvimior se ardea tmie i candele ncontinu. Ie90 40, 17230 &. S a5e"i 3ertfelnicul cel de aur pentru t!:iere naintea c'i)*tului le-ii 5i s at:rni perdeaua la intrare n c*rtul adunrii. (. 8p*i s a5e"i 3ertfelnicul arderil*r de t*t naintea intrrii n c*rtul adunrii. 1$&

+. Iar ntre c*rtul adunrii 5i 3ertfelnic s a5e"i baia 5i s t*rni n ea ap@ ,. 9i !pre3urul c*rtului s a5e"i !pre3!uirea cur6ii 5i la intrarea cur6ii s at:rni perdeaua. /. Dup aceea s iei !ir de un-ere 5i s un-i c*rtul 5i t*ate cele din el 5i s;l sfin6e5ti pe el 5i t*ate lucrurile lui 5i )a fi sf:nt@ 10. S un-i 3ertfelnicul arderil*r de t*t 5i t*ate lucrurile lui 5i s sfin6e5ti 3ertfelnicul 5i )a fi sfin6enie !are@ 11. S un-i ap*i baia 5i p*sta!entul ei 5i s * sfin6e5ti. 12. 8p*i s aduci pe 8ar*n 5i pe fiii lui la u5a c*rtului adunrii 5i s;i speli cu ap@ 1 . S !braci pe 8ar*n n sfintele )e5!inte 5i s;l un-i 5i s;l sfin6e5ti4 ca s;!i fie pre*t. 1$. S aduci 5i pe fiii lui4 s;i !braci cu 'it*ane4 1&. 9i s;i un-i4 cu! ai uns pe tatl l*r4 ca s;1i fie pre*6i4 5i aceast un-ere i )a sfin6i pre*6i pentru t*tdeauna n nea!ul l*rBC 1(. 9i a fcut 1*ise t*t@ cu! i;a p*runcit D*!nul a5a a fcut< 1+. 2n luna nt:i a anului al d*ilea de la ie5irea l*r din =-ipt4 n "iua nt:i a lunii a f*st a5e"at c*rtul. 1,. 9i a a5e"at 1*ise c*rtul4 a pus p*sta!entele lui4 sc:ndurile lui4 p:r-'iile lui 5i st:lpii lui@ 1/. 8 ntins deasupra c*rtului ac*per!intele 5i peste aceste ac*per!inte a pus ac*peri5ul4 cu! p*runcise D*!nul lui 1*ise. 20. 8p*i a luat 5i a pus le-ea n c'i)*t4 a petrecut p:r-'iile prin inelele c'i)*tului 5i a pus deasupra4 la c'i)*t4 capacul@ 21. 8 dus ap*i c'i)*tul n c*rt4 a at:rnat perdeaua 5i a nc'is c'i)*tul le-ii4 precu! p*runcise D*!nul lui 1*ise. 22. Dup aceea a pus !asa n c*rtul adunrii4 n partea de !ia"n*apte a c*rtului4 n afar de perdea4 2 . 9i a a5e"at pe ea p:inile punerii naintea D*!nului4 cu! p*runcise Du!ne"eu lui 1*ise. 2$. Sfe5nicul l;a a5e"at n c*rtul adunrii4 n fata !esei4 n partea de !ia""i a c*rtului4 2&. 9i a aprins candelele lui naintea D*!nului4 precu! p*runcise D*!nul lui 1*ise. 2(. 8 a5e"at 3ertfelnicul cel de aur n c*rtul adunrii4 naintea perdelei4 2+. 9i a aprins pe el t!:ie !ir*sit*are4 cu! p*runcise D*!nul lui 1*ise@ Le:0 24, 1740 1. 9i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 2. CP*runce5te fiil*r lui Israel s;i aduc untdele!n de !sline4 curat 5i li!pede4 pentru candele4 ca s ard sfe5nicul nec*ntenit4 . 2naintea perdelei din c*rtul adunrii4 5i;l )a aprinde 8ar*n 5i fiii lui naintea D*!nului4 ca s ard t*tdeauna4 de seara p:n di!inea6a. 8cesta este a5e"!:nt )e5nic n nea!ul )*stru. $. Candelele s le pun n sfe5nicul cel de aur curat de dinaintea D*!nului4 ca s ard sfe5nicul de seara p:n di!inea6a. C"ipurile, astfel sfinite, erau purtate nimai de cei alei n slu6ba templului. Iosua /, /7130 . 9i au p*runcit p*p*rului4 "ic:nd< CC:nd )e6i )edea c'i)*tul le-!:ntului D*!nului Du!ne"eului )*stru 5i pre*6ii )*5tri 5i pe le)i6ii cei ce;l duc4 atunci s p*rni6i 5i )*i de la l*cul )*stru 5i s !er-e6i dup el. $. Iar deprtarea ntre )*i 5i el s fie ca de d*u !ii de c*6i@ s nu ) apr*pia6i prea !ult de el4 ca s pute6i )edea bine calea pe care a)e6i s !er-e6i@ cci nainte n;a6i !ai u!blat pe calea aceasta nici*datC. &. 9i a !ai "is I*sua ctre p*p*r< CSfin6i6i;) pentru di!inea64 cci !:ine are s fac D*!nul !inuni ntre )*iC. (. Iar pre*6il*r le;a "is I*sua< CRidica6i c'i)*tul le-!:ntului D*!nului 5i !er-e6i naintea p*p*ruluiBC 9i au luat pre*6ii c'i)*tul le-!:ntului D*!nului 5i au purces naintea p*p*rului. +. 8tunci a "is D*!nul ctre I*sua< C2n "iua aceasta )*i ncepe a te prea!ri naintea *c'il*r tutur*r fiil*r lui Israel4 ca s cun*asc ei c4 precu! a! f*st cu 1*ise4 a5a a! s fiu 5i cu tine. 1$(

,. Tu ns s p*runce5ti pre*6il*r care p*art c'i)*tul le-!:ntului 5i s "ici< C2ndat ce )e6i intra n !i3l*cul apel*r I*rdanului4 s ) *pri6i n I*rdanBC /. Iar I*sua a "is ctre fiii lui Israel< C.eni6i nc*ace 5i asculta6i cu)intele D*!nului Du!ne"eului )*stru. 10. Din aceasta )e6i cun*a5te c n !i3l*cul )*stru este Du!ne"eul cel )iu Care )a alun-a de la )*i pe Canaanei4 pe 7etei4 pe 7e)ei4 pe %ere"ei4 pe E'er-'esei4 pe 8!*rei 5i pe Iebusei. 11. Iat c'i)*tul le-!:ntului D*!nului a t*t p!:ntul )a trece naintea )*astr peste I*rdan. 12. S ) ale-e6i d*ispre"ece *a!eni dintre fiii lui Israel4 c:te un *! din fiecare se!in6ie@ 1 . 9i ndat ce tlpile pici*arel*r pre*6il*r care duc C'i)*tul D*!nului4 Stp:nul a t*t p!:ntul4 )*r clca n apa I*rdanului4 apele I*rdanului se )*r despr6i< cele de la )ale se )*r scur-e4 iar cele care )in din sus se )*r *pri ca un pereteC. 1$. Deci p*p*rul a p*rnit de la c*rturile sale4 ca s treac I*rdanul4 iar pre*6ii care duceau c'i)*tul le-!:ntului D*!nului !er-eau naintea p*p*rului. 1&. 2ndat ce pre*6ii cei ce duceau c'i)*tul au intrat n I*rdan 5i pici*arele pre*6il*r4 care duceau c'i)*tul4 s;au afundat n apa I*rdanului4 1(. 8pa care cur-ea din sus s;a *prit 5i s;a fcut perete pe * f*arte !are deprtare4 p:n la cetatea 8da!4 care e l:n- Hartan4 iar cea care cur-ea spre !area cea din 8raba'4 spre 1area Srat4 s;a scurs 5i a secat4 iar p*p*rul a trecut n fala Ieri'*nului. 8tunci I*rdanul u!plea !atca sa 5i ie5ea din t*ate !alurile sale4 ca n ti!pul seceri5ului -r:ului. 1+. Pre*6ii care duceau c'i)*tul le-!:ntului D*!nului stteau ca pe uscat n !i3l*cul I*rdanului4 cu pici*arele neudate@ iar fiii lui Israel au !ers ca pe uscat4 p:n ce t*t p*p*rul a trecut prin I*rdan. Cnd a)eau ce)a de cerut de la Du!ne"eu ei )eneau 5i se nc'inau naitea l*r4 p:n ce Du!ne"eu le rspundea. Iosua 3, 57120 (. 8tunci I*sua 5i;a sf:5iat )e5!intele sale4 a c"ut cu fa6a la p!:nt naintea c'i)*tului D*!nului 5i a stat a5a p:n seara 5i el 5i btr:nii lui Israel 5i 5i;au presrat pulbere pe capetele l*r. +. 8tunci a "is I*sua< CF4 D*a!ne Du!ne"eule4 de ce a trecut r*bul Tu p*p*rul acesta peste I*rdan? Fare4 ca s;l dai n !:inile 8!*reil*r 5i s ne pier"i? 1ai bine r!:nea! s l*cui! de cealalt parte de I*rdanB ,. Ce s "ic eu acu!4 c:nd Israel a fu-it nap*i dinaintea )r3!a5il*r si? /. 8u"ind Canaaneii 5i t*6i l*cuit*rii 6rii4 ne )*r !presura 5i ne )*r pierde de pe p!:nt. 9i ce )ei face Tu pentru nu!ele Tu cel !are?C 10. Iar D*!nul a "is ctre I*sua< CSc*al4 pentru ce ai c"ut cu fa6a la p!:nt? 11. 8 pctuit p*p*rul 5i a clcat le-!:ntul 1eu pe care l;a! nc'eiat cu el@ au furat din lucrurile date spre ni!icire4 au !in6it 5i le;au pus printre lucrurile l*r. 12. De aceea fiii lui Israel n;au putut sta !p*tri)a )r3!a5il*r l*r 5i au fu-it nap*i4 cci au c"ut sub bleste! 5i nu )*i !ai fi cu )*i de nu )e6i ridica bleste!ul dintre )*i. Camenii nu puteau s se atin' de c"ipurile sfinite4 iar cine a ndrznit, a murit. 1 $e?i 1, .7120 ,. 8p*i au tri!is 5i au adunat la ei pe t*6i !ai;!arii %ilistenil*r 5i le;au "is< CCe s face! cu c'i)*tul Du!ne"eului lui Israel?C Iar Eateenii au "is< CS treac dar c'i)*tul Du!ne"eului lui Israel la n*i n EatC. 9i au tri!is la Eat c'i)*tul Du!ne"eului lui Israel. /. Iar dup ce l;au tri!is4 a f*st !:na D*!nului asupra cet6ii aceleia cu str5nicie !are 5i a btut D*!nul pe l*cuit*rii cet6ii de la !ic p:n la !are 5i s;au i)it pe ei bub*aie. 10. De aceea au tri!is c'i)*tul D*!nului la =cr*n. Iar c:nd a s*sit c'i)*tul D*!nului n =cr*n au stri-at =cr*nenii 5i au "is< CC'i)*tul Du!ne"eului lui Israel a )enit la n*i ca s *!*are 5i pe p*p*rul n*struC. 11. 8tunci au tri!is 5i au adunat t*ate cpeteniile %ilistenil*r 5i au "is< CTri!ite6i de aici c'i)*tul Du!ne"eului lui Israel@ lsa6i;l s se nt*arc la l*cul su4 ca s nu ne ucid pe n*i 5i pe p*p*rul 1$+

n*struC. Cci -r*a" de !*arte era n t*t *ra5ul 5i !:na D*!nului apsa f*arte tare asupra l*r4 de cu! )enise ac*l* c'i)*tul Du!ne"eului lui Israel. 12. 9i aceia care nu !uriser fuseser l*)i6i cu bub*aie4 a5a nc:t pl:nsetele cet6ii se nl6au p:n la cer. 1 $e?i 5, 1-0 1/. Dar dintre *a!enii din Bet5e!e5 nu s;au bucurat fiii lui Ie'*nia c au )"ut c'i)*tul D*!nului. 5i a l*)it D*!nul pe l*cuit*rii din Bet5e!e54 pentru c ei s;au uitat la c'i)*tul D*!nului4 5i a ucis din p*p*r cinci"eci de !ii 5apte"eci de *a!eni. 8tunci a pl:ns p*p*rul4 pentru c l*)ise D*!nul p*p*rul cu pedeaps !are. 2 $e?i 5, 5730 (. C:nd ns au a3uns la aria lui Nac'*n4 U"a 5i;a ntins !:inile sale spre c'i)*tul D*!nului ca s;l spri3ine4 5i s;a apucat de el4 cci b*ii erau -ata s;l rst*arne. +. D*!nul ns s;a !:niat pe U"a 5i l;a l*)it Du!ne"eu c'iar ac*l* pentru ndr"neala lui 5i a !urit el ac*l* lin- c'i)*tul D*!nului. #emplul, astfel fcut, a durat 3DB de ani 4 iar dup aceea Solomon l7a zidit din lemn i piatr, mbrcate cu aur. / $e?i 5, 17220 1. Iar n anul patru sute *pt"eci4 dup ie5irea fiil*r lui Israel din =-ipt4 n al patrulea an al d*!niei lui S*l*!*n peste Israel4 n luna Dif4 care este a d*ua lun a anului4 a nceput el s "ideasc te!plul D*!nului. 2. Te!plul4 pe care l;a "idit re-ele S*l*!*n D*!nului era lun- de 5ai"eci de c*6i4 lat de d*u"eci 5i nalt de trei"eci. . Prid)*rul de dinaintea te!plului era lun- de d*u"eci de c*6i4 rspun":nd cu l6i!ea te!plului4 5i lat de "ece c*6i naintea te!plului. $. 9i a fcut el la acele *di ferestre cu "brele4 lar-i nuntru 5i str:!te n afar. &. 9i a !ai fcut * cldire l:n- "idul te!plului4 cu trei caturi n 3urul pere6il*r te!plului4 n 3urul Sfintei Sfintel*r. (. Catul de 3*s al cldirii era lat de cinci c*6i@ cel din !i3l*c lat de 5ase c*6i4 iar cel de al treilea4 lat de 5apte c*6i@ cci !pre3urul te!plului erau fcute pric'iciuri de "id4 ca "idirea s nu fie lipit de pere6ii te!plului. +. C:nd era "idit te!plul4 la "idirea lui au ntrebuin6at pietre ci*plite4 lucrate !ai dinainte. 85a c nici ci*can4 nici t*p*r4 nici *rice alt unealt de fier nu s;au au"it la "idirea lui. ,. Intrarea la catul de 3*s al cldirii era pe partea dreapt a te!plului. Pe scri n spiral se suiau la catul din !i3l*c4 5i de la catul din !i3l*c4 la catul al treilea. /. 9i a "idit el te!plul 5i l;a ter!inat 5i a pard*sit te!plul cu sc:nduri de cedru. 10. Fdil*r di!pre3urul ntre-ului te!plu le;a dat nl6i!e de c:te cinci c*6i la fiecare cat 5i erau le-ate de te!plu prin -rin"i de cedru. 11. 8tunci a f*st cu):ntul D*!nului ctre S*l*!*n 5i i;a "is< 12. CIat4 tu;1i "ide5ti cas@ dac te )ei purta dup le-ile 1ele4 5i )ei ur!a dup '*tr:rile 1ele4 5i )ei p"i t*ate p*runcile 1ele4 lucr:nd dup ele4 atunci 2!i )*i !plini 5i =u cu tine cu):ntul 1eu pe care l;a! -rit ctre Da)id4 tatl tu< 1 . .*i l*cui n !i3l*cul fiil*r lui Israel 5i nu )*i prsi pe p*p*rul 1eu IsraelC. 1$. 9i a "idit S*l*!*n te!plul 5i l;a ter!inat. 1&. 9i a !brcat pere6ii te!plului pe dinuntru cu sc:nduri de cedru@ de la pard*seala te!plului p:n la ta)an pe dinuntru l;a !brcat peste t*t cu le!n de cedru@ iar pard*seala te!plului a fcut;* din sc:nduri de c'ipar*s. 1(. 9i a fcut n partea din fund a te!plului * despr6itur de d*u"eci de c*6i lun-i!e 5i a !brcat pere6ii 5i ta)anul casei acestei despr6ituri cu sc:nduri de cedru@ 5i a5a a fcut despr6itura pentru Sf:nta Sfintel*r. 1+. De patru"eci de c*6i era despr6itura nt:i a te!plului. 1$,

1,. Pe sc:ndurile de cedru dinuntru te!plului erau fcute sculpturi n f*r! de castra)e6i 5i fl*ri de trandafiri !b*b*ci6i@ t*tul era ac*perit cu cedru 5i piatra nu se )edea. 1/. Iar despr6itura din fundul te!plului el a pre-tit;*4 ca s pun ac*l* c'i)*tul cu le-ea D*!nului. 20. 9i despr6itura aceasta era lun- de d*u"eci de c*6i4 lat de d*u"eci de c*6i 5i nalt de d*u"eci de c*6i@ 5i a !brcat;* cu aur curat@ ase!enea a !brcat 5i 3ertfelnicul cel de cedru. 21. 9i a !brcat S*l*!*n te!plul 5i pe dinuntru cu aur curat@ 5i a ntins lan6uri de aur pe dinaintea catapetes!ei 5i a !brcat;* cu aur. 22. T*t te!plul l;a !brcat cu aur4 t*t te!plul p:n la capt4 5i t*t 3ertfelnicul care este dinaintea altarului l;a !brcat cu aur. * fcut c"ipuri de "eruvimi pe care le7a spat i pe perei, mbrcndu7le cu aur. / $e?i 5, 2/7/10 2 . 9i a fcut n Sf:nta Sfintel*r d*i 'eru)i!i de le!n de !slin4 nal6i de "ece c*6i. 2$. F arip a 'eru)i!ului era de cinci c*6i 5i cealalt arip a 'eru)i!ului era t*t de cinci c*6i. Dece c*6i erau de la un ):rf al aripil*r lui p:n la ):rful celeilalte aripi. 2&. T*t de "ece c*6i era 5i cellalt 'eru)i!@ a!:nd*i 'eru)i!ii a)eau aceea5i !sur 5i aceea5i nf6i5are. 2(. 2nl6i!ea unui 'eru)i! era de "ece c*6i@ la fel 5i cellalt 'eru)i!. 2+. 9i a a5e"at el 'eru)i!ii la !i3l*c n partea de la fund a te!plului. 8ripile 'eru)i!il*r erau ns ntinse@ 5i atin-ea aripa unuia un perete 5i aripa celuilalt 'eru)i! atin-ea pe cellalt perete. Iar celelalte aripi ale l*r se atin-eau n !i3l*cul te!plului arip de arip. 2,. 9i a !brcat el 'eru)i!ii cu aur. 2/. Pe t*6i pere6ii te!plului de 3ur !pre3ur4 pe dinuntru 5i pe dinafar4 a fcut c'ipuri spate de 'eru)i!i4 de c*paci4 de finici 5i de fl*ri !b*b*cite. 0. 9i a !brcat cu aur pard*seala n te!plu4 n partea din fund 5i n partea din fa6. 1. Pentru intrat n Sf:nta Sfintel*r4 a fcut u5i de le!n de !slin care se desc'id n d*u pr6i4 cu u5*ri n cinci !uc'ii. 2. Pe cele d*u 3u!t6i ale u5il*r de le!n de !slin4 el a fcut 'eru)i!i spa6i4 finici 5i fl*ri !b*b*cite@ 5i le;a !brcat n aur 5i 'eru)i!ii 5i finicii. . La intrarea n te!plu a fcut u5*ri din le!n de !slin n patru !uc'ii $. 9i d*u u5i din le!n de c'ipar*s4 fiecare cu c:te d*u canate. 8!:nd*u 3u!t6ile unei u5i se n):rteau ntr;* parte 5i n alta 5i a!:nd*u 3u!t6ile celeilalte u5i de ase!enea se@ n):rteau ntr;* parte 5i n alta. &. 9i a spat pe ele 'eru)i!i4 finici 5i fl*ri !b*b*cite4 5i le;a !brcat cu aur peste sptur. * mai fcut i marea de aram, i toate uneltele trebuitoare templului. / $e?i 3, 2/7100 2 . 8 !ai fcut * !are4 turnat din ara!4 de "ece c*6i de la * !ar-ine a ei p:n la cealalt !ar-ine4 r*tund de 3ur !pre3ur@ nalt de cinci c*6i 5i -r*as c:t * cuprindea * sf*ar de trei"eci de c*6i. 2$. Pe la -ur de 3ur !pre3ur a)ea sculpturi n f*r! de c*l*cin6i4 c:te "ece la un c*t4 care !pre3!uiau !area din t*ate pr6ile. C'ipurile c*l*cin6il*r a5e"a6i n d*u 5iruri erau turnate *dat cu !area dintr;* sin-ur bucat. 2&. 8ceasta era a5e"at pe d*ispre"ece b*i de ara!4 din care< trei pri)eau spre !ia"n*apte4 trei spre apus4 trei spre !ia""i 5i trei spre rsrit. 1area 5edea pe ei 5i t*at partea dinap*i a trupului l*r era nuntru. 2(. Er*si!ea pere6il*r ei era de un lat de !:n@ 5i !ar-inile ei4 fcute ca !ar-inile p*tirului4 se!nau cu fl*area de crin !b*b*cit. 9i ncpeau n ea d*u !ii de baturi I)edreJ. 2+. 8 !ai fcut ap*i "ece p*sta!ente de ara!. Lun-i!ea fiecrui p*sta!ent era de patru c*6i4 l6i!ea de patru c*6i 5i nl6i!ea de trei c*li. 2,. 2nf6i5area p*sta!entel*r era a5a< erau lucrate n tblii4 5i tbliile erau nc'eiate la un-'iuri@ 1$/

2/. 9i pe tbliile acestea4 care erau nc'eiate la un-'iuri4 erau spa6i lei 5i b*i 5i 'eru)i!i@ ase!enea 5i pe nc'eieturi. Iar deasupra 5i dedesubtul leil*r 5i b*il*r erau nc'ipuite -'irlande de fl*ri. 0. %iecare p*sta!ent a)ea c:te patru r*6i de ara! 5i *sii de ara!. La cele patru c*l6uri ale l*r erau ni5te c*ns*le4 n c'ipul un*r nu!ere@ 3*s sub cupa splt*arei 5i pe l:n- fiecare -'irland de fl*ri era * p*lici*ar turnat. 1. P*sta!entul n partea de deasupra a)ea nuntru * ad:ncitur de pus li-'eanul4 ad:nc de un c*t@ -ura ei era r*tund ca ba"a st:lpil*r4 de un c*t 5i 3u!tate n dia!etru@ 5i !pre3urul -urii erau p*d*abe spate@ iar tbliile ei de pe laturi erau ptrate 5i nu r*tunde. 2. Cele patru r*6i erau sub. tblii@ 5i *siile r*6il*r erau fiKate n p*sta!ente@ nl6i!ea fiecrei r*6i era de un c*t 5i 3u!tate. . %*r!a r*6il*r era aceea5i4 ca f*r!a r*6il*r de trsur. Fsiile l*r4 *be"ile l*r4 spi6ele l*r 5i butucii l*r4 t*ate erau turnate. $. Cele patru c*ns*le de la cele patru c*l6uri ale fiecrui p*sta!ent erau t*t turnate@ p*lici*arele erau ie5ite din p*sta!ent. &. Partea de deasupra a p*sta!entului se ter!ina prin * cunun nalt de * 3u!tate de c*t 5i fcut a5a4 ca s se p*at pune splt*area deasupra@ aceasta cu c*ns*lele 5i p*lici*arele ei erau turnate din * bucat. (. 9i a spat pe fe6ele c*ns*lel*r p*sta!entului 5i pe p*lici*arele dintre ele 'eru)i!i4 lei 5i finici4 pe unde a -sit l*c@ 5i !pre3ur a at:rnat -'irlande de fl*ri. +. 85a a fcut el "ece p*sta!ente< t*ate a)eau aceea5i turntur4 aceea5i !sur 5i aceea5i nf6i5are. ,. 9i a !ai fcut "ece li-'ene de ara!< n fiecare li-'ean ncpea c:te patru"eci de baturi@ fiecare li-'ean era de patru c*li 5i fiecare li-'ean sta pe unul din cele "ece p*sta!ente. /. 9i a a5e"at p*sta!entele cinci n partea dreapt a te!plului 5i cinci n partea st:n- a te!plului4 iar !area a a5e"at;* n partea dreapt a te!plului n partea de rsrit;!ia""i. $0. 9i a !ai fcut 7ira! cldri4 l*pe6i 5i cupe. 9i a5a a ispr)it 7ira! t*ate lucrrile date de S*l*!*n s le fac pentru te!plul D*!nului< $1. Cei d*i st:lpi cu cele d*u capiteluri r*tunde a5e"ate n capetele st:lpil*r@ cele d*u !pletituri care ac*pereau capetele r*tunde ale capiteluril*r pe ):rful st:lpil*r@ $2. Cele patru sute de r*dii de ara! de la cele d*u re6ele@ d*u 5iruri de r*dii la fiecare re6ea4 pentru ac*perirea cel*r d*u -l*buri ale c*r*anel*r care erau pe st:lpi@ $ . Cele "ece p*sta!ente 5i cele "ece splt*ri de pe p*sta!ente@ $$. F !are 5i cei d*ispre"ece b*i de sub !are@ $&. Cldrile4 l*pe6ile 5i cupele. T*ate lucrurile care le;a fcut 7ira! re-elui S*l*!*n pentru te!plul D*!nului erau de ara! 5lefuit. $(. Re-ele a pus s le t*arne ntr;un p!:nt clis*s din !pre3uri!ile I*rdanului4 ntre Suc*t 5i Hartan. $+. 9i a pus S*l*!*n t*ate aceste lucruri la l*cul l*r. Din pricina !ul6i!ii l*r peste !sur4 -reutatea ara!ei nu se !ai 5tia. $,. 9i a !ai fcut S*l*!*n t*ate lucrurile care erau n te!plul D*!nului< 3ertfelnicul cel de aur 5i !asa cea de aur a p:inil*r punerii nainte@ $/. Sfe5nice de aur curat< cinci n partea dreapt 5i cinci n partea stin-4 naintea Sfintei Sfintel*r4 cu fl*rile4 candelele 5i !ucrile l*r4 t*ate de aur@ &0. Li-'ene4 cu6ite4 cupe4 lin-uri 5i cdelni6e t*t de aur curat@ 5i 6:6:nile u5il*r cel*r din fundul te!plului de la Sf:nta Sfintel*r 5i ale u5il*r cel*r de la te!plu erau t*ate de aur. *poi l7a sfinit i srbtorit apte zile. / $e?i ., 17510 1. 8tunci a adunat S*l*!*n la el n Ierusali! pe btr:nii lui Israel4 pe cpeteniile se!in6iil*r 5i pe t*6i capii de fa!ilii ai fiil*r lui Israel4 ca s aduc c'i)*tul cu le-ea D*!nului din cetatea lui Da)id4 adic din Si*n. 2. 9i s;au adunat la re-ele S*l*!*n t*6i Israeli6ii n "ilele srbt*ril*r din luna =tani!4 care este a 5aptea lun. 1&0

. Iar dup ce au )enit t*6i btr:nii lui Israel4 au ridicat pre*6ii c'i)*tul $. 9i au adus c'i)*tul D*!nului 5i c*rtul adunrii 5i t*ate lucrurile sfinte care au f*st n c*rt@ acestea le;au adus pre*6ii 5i le)i6ii. &. Iar re-ele S*l*!*n !preun cu t*at *b5tea fiil*r lui Israel4 care se adunaser la el4 !er-ea naintea c'i)*tului4 aduc:nd 3ertfe )ite !runte 5i !ari4 care nu se puteau s*c*ti 5i nici nu!ra din pricina !ul6i!ii l*r. (. 9i au b-at pre*6ii c'i)*tul cu le-ea D*!nului la l*cul lui4 n Sf:nta Sfintel*r din te!plu4 sub aripile 'eru)i!il*r@ +. Cci 'eru)i!ii 5i a)eau aripile ntinse peste l*cul c'i)*tului 5i 'eru)i!ii ac*pereau de sus c'i)*tul 5i p:r-'iile lui< ,. P:r-'iile ns se !pinseser a5a4 nc:t capetele l*r se )edeau din l*ca5ul sf:nt4 din fa6a Sfintei Sfintel*r4 iar de afar nu se "reau@ 5i ac*l* se afl ele p:n n "iua de a"i. /. 2n c'i)*t nu era ni!ic4 dec:t cele d*u table de piatr pe care 1*ise le pusese ac*l* n 7*reb4 c:nd D*!nul a fcut le-!:nt cu fiii lui Israel4 dup ie5irea l*r din p!:ntul =-iptului. 10. C:nd pre*6ii au ie5it din l*ca5ul sf:nt4 un n*r a u!plut te!plul D*!nului. 11. 9i n;au putut pre*6ii s stea la slu3b4 din pricina n*rului4 cci sla)a D*!nului u!pluse te!plul D*!nului. 12. 8tunci S*l*!*n a "is< CD*!nul a spus c bine)*ie5te s l*cuiasc n n*rul cel ntunec*s. 1 . =u 6i;a! "idit te!plul pentru l*cuin64 n care Tu s petreci n )eciC. 1$. 8p*i s;a nt*rs re-ele cu fa6a spre !ul6i!e 5i a binecu):ntat t*at adunarea Israeli6il*r4 cci t*at adunarea Israeli6il*r sta de fa64 1&. 9i a "is< CBinecu):ntat fie D*!nul Du!ne"eul lui Israel4 Care a -rit cu -ura Sa ctre Da)id4 tatl !eu4 ceea ce ast"i a !plinit cu !:na SaB 1(. =l a "is< Din "iua n care a! sc*s pe p*p*rul 1eu Israel din =-ipt4 nu 1i;a! ales cetate n nici una din se!in6iile lui Israel4 unde s fie "idit casa n care s petreac nu!ele 1eu@ dar ap*i a! ales Ierusali!ul pentru petrecerea nu!elui 1eu n el 5i a! ales pe Da)id ca s fie peste p*p*rul 1eu4 Israel. 1+. Lui Da)id4 tatl !eu4 i intrase la ini! s "ideasc cas nu!elui D*!nului Du!ne"eului lui Israel@ 1,. 2ns D*!nul a "is c:tre Da)id4 tatl !eu< 6i;ai pus n -:nd s "ide5ti cas nu!elui 1eu@ este bine c 6i;ai pus aceasta la ini!. 1/. 2ns nu tu )ei "idi te!plul4 ci fiul tu care )a ie6i din c*apsele tale4 acela )a "idi cas nu!elui 1eu. 20. 9i a 2!plinit D*!nul cu):ntul Su care l;a -rit. =u a! ur!at n l*cul tatlui !eu. Da)id4 5i a! 5e"ut pe tr*nul lui Israel4 precu! D*!nul a "is4 5i a! "idit te!plu nu!elui D*!nului Du!ne"eului lui Israel@ 21. 9i a! pre-tit ac*l* l*c pentru c'i)*tul n care se afl le-!:ntul D*!nului4 fcut cu prin6ii n*5tri4 c:nd i;a sc*s din p!:ntul =-iptuluiC. 22. 8p*i a stat S*l*!*n naintea 3ertfelnicului D*!nului4 n fa6a ntre-ii adunri a lui Israel4 5i 5i;a ridicat !:inile la cer 5i a "is< 2 . CD*a!ne Du!ne"eul lui IsraelB Nu este Du!ne"eu ase!enea 6ie4 nici n cer sus4 nici pe p!:nt 3*s@ Tu p"e5ti le-!:ntul 5i ai !il de r*bii Ti care u!bl cu t*at ini!a l*r naintea Ta@ 2$. Tu ai !plinit ce ai -rit ctre r*bul Tu Da)id4 tatl !eu@ cci ce ai -rit cu -ura Ta4 aceea ast"i ai !plinit cu !:na Ta. 2&. 9i asu!4 D*a!ne Du!ne"eul lui Israel4 s !pline5ti ceea ce ai -rit cu r*bul Tu Da)id4 tatl !eu4 "ic:nd< CNu;6i )a lipsi nici*dat naintea 1ea un ur!a54 care s 5ad pe tr*nul lui Israel4 dac fiii ti 5i )*r p"i dru!ul l*r4 purt:ndu;se a5a cu! te;ai purtat tu naintea 1eaBC 2(. 9i acu!4 D*a!ne Du!ne"eul lui Israel4 f s se ade)ereasc cu):ntul Tu care l;ai -rit cu r*bul Tu Da)id4 tatl !euB 2+. Fare ade)rat s fie c D*!nul )a l*cui cu *a!enii pe p!:nt? Cerul 5i cerul ceruril*r nu Te ncap4 cu at:t !ai pu6in acest te!plu pe care l;a! "idit nu!elui Tu@ 1&1

2,. 2ns caut la ru-ciunea r*bului Tu 5i la cererea lui4 D*a!ne Du!ne"eul !euB 8scult stri-area 5i ru-ciunea lui cu care se r*a- ast"i@ 2/. S;6i fie *c'ii Ti desc'i5i "iua 5i n*aptea la te!plul acesta4 la acest l*c4 pentru care Tu ai "is< CNu!ele 1eu )a fi ac*l*C@ s ascul6i stri-area 5i ru-ciunea cu care r*bul Tu se )a ru-a n l*cul acesta. 0. S ascul6i ru-ciunea r*bului Tu 5i a p*p*rului Tu4 Israel4 c:nd ei se )*r ru-a n l*cul acesta@ s ascul6i din l*cul 5ederii Tale cel din ceruri4 s ascul6i 5i s !iluie5ti. 1. C:nd cine)a )a -re5i !p*tri)a apr*apelui su 5i i se )a cere 3ur!:nt ca s 3ure 5i pentru 3ur!:nt ei )*r )eni naintea 3ertfelnicului Tu la te!plul acesta4 2. 8tunci Tu s ascul6i din cer 5i s faci 3udecat r*bil*r Ti4 s *s:nde5ti pe cel )in*)at4 nt*rc:ndu;i n capul lui fapta lui4 5i s scapi pe cel drept4 d:ndu;i dup dreptatea luiB . C:nd p*p*rul Tu Israel )a fi btut de du5!an4 pentru c a pctuit naintea Ta4 5i ei se )*r nt*arce la Tine 5i se )*r !rturisi nu!elui Tu aduc:nd ru-ciuni 5i cereri n acest te!plu4 $. 8tunci Tu s ascul6i din cer4 s ier6i pcatul p*p*rului Tu Israel 5i s;l nt*rci n p!:ntul pe care l;ai dat prin6il*r l*rB &. C:nd se )a ncuia cerul 5i nu )a fi pl*aie4 pentru c ei au pctuit naintea Ta4 5i 26i )*r aduce ru-ciuni n l*cul acesta 5i )*r !rturisi nu!ele Tu 5i se )*r nt*arce de la pcatul l*r4 cci Tu i;ai s!erit4 (. 8tunci Tu s ascul6i din cer 5i s ier6i pcatul r*bil*r Ti 5i al p*p*rului Tu Israel4 art:ndu;le calea cea bun pe care s !ear-4 5i s tri!i6i pl*aie p!:ntului Tu pe care l;ai dat p*p*rului Tu de !*5tenireB +. De )a fi f*a!ete pe p!:nt4 de )a fi ciu! 5i b*al !*lipsit*are4 de )a fi ):nt d*-*rit*r4 uscciune4 lcust4 *!id4 du5!anul de l )a str:!t*ra n p*r6ile cet6ii lui4 de )a fi *rice neca" sau *rice b*al4 ,. Frice ru-ciune4 *rice cerere care se )a face de *rice *! din t*t p*p*rul lui Israel4 c:nd ei 5i )*r cun*a5te !ustrarea cu-etului l*r 5i 5i )*r ntinde !:inile l*r la te!plul acesta4 /. Tu s ascul6i din cer4 din l*cul 5ederii Tale4 5i s !iluie5ti@ s faci 5i s dai fiecruia dup cile sale4 dup cu! Tu cun*5ti ini!a lui@ cci Tu sin-ur 5tii ini!a tutur*r fiil*r *a!enil*r@ $0. Pentru ca s se tea! de Tine t*ate "ilele4 c:t )*r tri pe p!:ntul pe care l;ai dat prin6il*r n*5triB $1. C'iar strinul4 care nu este din p*p*rul Tu Israel4 de )a )eni pentru nu!ele Tu din p!:nt deprtat4 $2. Cci se )a au"i de nu!ele Tu cel !are 5i de !:na Ta cea puternic 5i de bra6ul Tu cel ntins4 5i el )a )eni 5i se )a ru-a la te!plul acesta4 $ . S;l ascu6i din cer4 din l*cul 5ederii Tale4 5i s faci t*t ceea ce strinul 26i )a cere 6ie4 pentru ca s 5tie t*ate p*p*arele p!:ntului de nu!ele Tu4 s se tea! de Tine4 cu! se te!e p*p*rul Tu Israel4 5i s 5tie c nu!ele Tu este c'e!at peste te!plul acesta pe care eu l;a! "iditB $$. C:nd p*p*rul Tu )a p*rni cu r"b*i !p*tri)a du5!anului su4 pe dru!ul pe care;l )ei tri!ite4 5i se )a ru-a D*!nului4 nt*rc:ndu;se spre cetatea care 6i;ai ales;* 5i spre te!plul pe care l;a! "idit nu!elui Tu4 $&. 8tunci ascult din cer ru-ciunea l*r 5i s faci ceea ce le este cu dreptateB $(. C:nd ei )*r pctui naintea Ta4 cci nu este *! care s nu pctuiasc4 5i Tu Te )ei !:nia pe ei 5i i )ei da du5!anil*r l*r4 5i cei care i;au r*bit i )*r duce n p!:ntul du5!anului4 departe sau apr*ape4 $+.9i c:nd ei4 n p!:ntul n care se )*r -si n r*bie4 5i )*r )eni n sine 5i se )*r nt*arce 5i 6i se *r ru-a n p!:ntul cel*r ce i;au r*bit4 "ic:nd< C8! pctuit4 frdele-e a! fcut4 )in*)a6i sunte!C4 $,. 9i se )*r nt*arce ctre Tine cu t*at ini!a l*r 5i cu t*t sufletul l*r4 n p!:ntul du5!anil*r care i; au r*bit4 5i se )*r ru-a ctre Tine4 nt*rc:ndu;se spre p!:ntul care l;ai dat prin6il*r l*r4 spre cetatea care 6i;ai ales;* 5i spre te!plul pe care l;a! "idit nu!elui Tu4 $/. 8tunci s ascul6i din cer4 din l*cul 5ederii Tale4 ru-ciunea 5i cererea l*r4 fc:ndu;le ceea ce este cu dreptate. &0. S ier6i p*p*rului Tu ce a pctuit naintea Ta 5i t*ate nele-iuirile lui care le;a fcut naintea Ta 5i s tre"e5ti !ila ctre ei n cei ce i;au r*bit4 pentru ca s fie !il*5i cu ei@ 1&2

&1. Cci ei sunt p*p*rul Tu 5i !*5tenirea Ta4 pe care l;ai sc*s din =-ipt4 din cupt*rul cel de fierB &2. S;6i fie urec'ile Tale 5i *c'ii Ti desc'i5i la ru-ciunea r*bului Tu 5i la ru-ciunea p*p*rului Tu Israel4 pentru ca s;i au"i t*tdeauna4 c:nd ei )*r stri-a ctre Tine4 & . C Tu 6i r;ai ales spre !*5tenire dintre t*ata p*p*arele p!:ntului4 precu! ai -rit prin 1*ise4 r*bul Tu4 c:nd ai sc*s pe prin6ii n*5tri din =-ipt4 Stp:ne D*a!neBC &$. C:nd S*l*!*n a sf:r5it t*at aceast ru-ciune 5i cerere ctre D*!nul4 s;a sculat dinaintea 3ertfelnicului D*!nului4 unde sttuse n-enunc'iat cu !:inile ntinse spre cer4 &&. 9i st:nd n pici*are4 a binecu):ntat t*at adunarea Israeli6il*r4 "ic:nd< &(. CBinecu):ntat fie D*!nul Du!ne"eu4 Care a dat *di'n p*p*rului Su Israel4 precu! a -ritB Nu a r!as ne!plinit nici un cu):nt din t*ate bunele Lui cu)inte care le;a -rit prin r*bul Su 1*ise. &+. S fie cu n*i D*!nul Du!ne"eul n*stru cu! a f*st =l cu prin6ii n*5tri 5i s nu ne lase4 prsindu; ne. &,. Plec:nd spre =l ini!a n*astr4 s u!bl! pe t*ate cile Lui 5i s p"i! p*runcile4 r:nduielile 5i le-ile Lui4 pe care le;a p*runcit prin6il*r n*5tri@ &/. 9i s fie cu)intele acestea cu care !;a! ru-at ast"i4 naintea D*!nului4 apr*ape de D*!nul Du!ne"eul n*stru4 "iua 5i n*aptea4 pentru ca s fac dreptate r*bului 5i p*p*rului Su Israel4 din "i n "i. (0. Pentru ca s cun*asc t*ate p*p*arele c D*!nul este Du!ne"eu 5i nu este altul afar de =lB (1. S fie ini!a )*astr ntrea- la D*!nul Du!ne"eul n*stru4 ca s petrece6i dup r:nduielile Lui 5i s p"i6i p*runcile Lui4 ca acu!BC (2. 9i re-ele !preun cu t*6i Israeli6ii au adus 3ertf D*!nului. ( . Pentru 3ertfa de !pcare pe care a adus;* el D*!nului4 S*l*!*n a adus d*u"eci 5i d*u de !ii de )ite !ari 5i * sut d*u"eci de !ii de )ite !runte. 85a a sfin6it re-ele 5i t*6i fiii lui Israel te!plul D*!nului. ($. T*t n acea "i re-ele a !ai sfin6it 5i !i3l*cul cur6ii care era naintea te!plului D*!nului4 s):r5ind ac*l* arderea de t*t4 darul de p:ine 5i -rsi!ea 3ertfel*r de !pcare4 pentru c 3ertfelnicul de ara! care se afla naintea D*!nului era !ic pentru a ncpea arderea de t*t4 darul de p:ine 5i -rsi!ea 3ertfel*r de !pcare. (&. 9i a srbt*rit S*l*!*n 5i srbt*area IC*rturil*rJ n acela5i ti!p !preun cu t*t Israelul4 str:n-:ndu;se adunare !are de la intrarea 7a!atului 5i p:n la r:ul =-iptului4 pentru a fi naintea D*!nului Du!ne"eului n*stru ti!p de 5apte "ile 5i alte 5apte "ile4 adic paispre"ece "ile. *cest mre lca a fost i la venirea Domnului /isus 1ristos, i n el a fost i primit. Luca 2, 217/.0 21. 9i c:nd s;au !plinit *pt "ile4 ca s;L taie !pre3ur4 I;au pus nu!ele Iisus4 cu! a f*st nu!it de n-er4 !ai nainte de a se "!isli n p:ntece. 22. 9i c:nd s;au !plinit "ilele cur6irii l*r4 dup le-ea lui 1*ise4 L;au adus pe Prunc la Ierusali!4 ca s;L pun naintea D*!nului. 2 . Precu! este scris n Le-ea D*!nului4 c *rice nt:i;nscut de parte brbteasc s fie nc'inat D*!nului. 2$. 9i s dea 3ertf4 precu! s;a "is n Le-ea D*!nului4 * perec'e de turturele sau d*i pui de p*ru!bel. 2&. 9i iat era un *! n Ierusali!4 cu nu!ele Si!e*n@ 5i *!ul acesta era drept 5i te!t*r de Du!ne"eu4 a5tept:nd !:n-:ierea lui Israel4 5i Du'ul Sf:nt era asupra lui. 2(. 9i lui i se )estise de ctre Du'ul Sf:nt c nu )a )edea !*artea p:n ce nu )a )edea pe 7rist*sul D*!nului. 2+. 9i din nde!nul Du'ului a )enit la te!plu@ 5i c:nd prin6ii au adus nuntru pe Pruncul Iisus4 ca s fac pentru =l dup *biceiul Le-ii4 2,. =l L;a pri!it n bra6ele sale 5i a binecu):ntat pe Du!ne"eu 5i a "is< 2/. 8cu! sl*b*"e5te pe r*bul Tu4 dup cu):ntul Tu4 n pace4 0. C *c'ii !ei )"ur !:ntuirea Ta4 1. Pe care ai -tit;* naintea fe6ei tutur*r p*p*arel*r4 1&

2. Lu!in spre desc*perirea nea!uril*r 5i sla) p*p*rului Tu Israel. . Iar I*sif 5i !a!a Lui se !irau de ceea ce se )*rbea despre Prunc. $. 9i i;a binecu):ntat Si!e*n 5i a "is ctre 1aria4 !a!a Lui< Iat4 8cesta este pus spre cderea 5i spre ridicarea !ult*ra din Israel 5i ca un se!n care )a st:rni !p*tri)iri. &. 9i prin sufletul tu )a trece sabie4 ca s se desc*pere -:ndurile din !ulte ini!i. (. 9i era 5i 8na pr**r*ci6a4 fiica lui %anuel4 din se!in6ia lui 85er4 a3uns la ad:nci btr:ne6e 5i care trise cu brbatul ei 5apte ani de la feci*ria sa. +. 9i ea era )du)4 n ):rst de *pt"eci 5i patru de ani4 5i nu se deprta de te!plu4 slu3ind n*aptea 5i "iua n p*st 5i n ru-ciuni. ,. 9i )enind ea n acel ceas4 luda pe Du!ne"eu 5i )*rbea despre Prunc tutur*r cel*r ce a5teptau !:ntuire n Ierusali!. =a -( ani tot n acest templu 2l 'sim4 i tot n el aspus 0resfintei Sale ,aici c aceasta este Casa #atlui Su. Luca 2, 417100 $1. 9i prin6ii Lui4 n fiecare an4 se duceau de srbt*area Pa5til*r4 la Ierusali!. $2. Iar c:nd a f*st =l de d*ispre"ece ani4 s;au suit la Ierusali!4 dup *biceiul srbt*rii. $ . 9i sf:r5indu;se "ilele4 pe c:nd se nt*rceau ei4 C*pilul Iisus a r!as n Ierusali! 5i prin6ii Lui nu 5tiau. $$. 9i s*c*tind c este n ceata clt*ril*r de dru!4 au )enit cale de * "i4 cut:ndu;L printre rude 5i printre cun*scu6i. $&. 9i4 ne-sindu;L4 s;au nt*rs la Ierusali!4 cut:ndu;L. $(. Iar dup trei "ile L;au aflat n te!plu4 5e":nd n !i3l*cul n)6t*ril*r4 ascult:ndu;i 5i ntreb:ndu;i. $+. 9i t*6i care 2l au"eau se !inunau de priceperea 5i de rspunsurile Lui. $,. 9i )":ndu;L4 r!aser ui!i6i4 iar !a!a Lui a "is ctre =l< %iule4 de ce ne;ai fcut n*u a5a? Iat4 tatl Tu 5i eu Te;a! cutat n-ri3*ra6i. $/. 9i =l a "is ctre ei< De ce era s 1 cuta6i? Fare4 nu 5tia6i c n cele ale Tatlui 1eu trebuie s fiu? &0. Dar ei n;au n6eles cu):ntul pe care l;a spus l*r. =a vrsta de %B de ani, a nceput nvtura public i era mereu prin sina'o'i. Luc0 /, 2272/0 22. 9i S;a c*b*r:t Du'ul Sf:nt peste =l4 n c'ip trupesc4 ca un p*ru!bel4 5i s;a fcut -las din cer< Tu e5ti %iul 1eu cel iubit4 ntru Tine a! bine)*it. 2 . 9i Iisus 2nsu5i era ca de trei"eci de ani c:nd a nceput Is pr*p*)duiascJ4 fiind4 precu! se s*c*tea4 fiu al lui I*sif4 care era fiul lui =li4 Luc0 4, 147210 1$. 9i S;a nt*rs Iisus n puterea Du'ului n Ealileea 5i a ie5it )estea despre =l n t*at !pre3uri!ea. 1&. 9i n)6a n sina-*-ile l*r4 sl)it fiind de t*6i. 1(. 9i a )enit n Na"aret4 unde fusese crescut4 5i4 dup *biceiul Su4 a intrat n "iua s:!betei n sina-*- 5i S;a sculat s citeasc. 1+. 9i I s;a dat cartea pr**r*cului Isaia. 9i4 desc'i":nd =l cartea4 a -sit l*cul unde era scris< 1,. CDu'ul D*!nului este peste 1ine4 pentru care 1;a uns s bine)estesc sracil*r@ 1;a tri!is s )indec pe cei "dr*bi6i cu ini!a@ s pr*p*)duiesc r*bil*r de"r*birea 5i cel*r *rbi )ederea@ s sl*b*"esc pe cei apsa6i4 1/. 9i s )estesc anul plcut D*!nuluiC. 20. 9i nc'i":nd cartea 5i d:nd;* slu3it*rului4 a 5e"ut4 iar *c'ii tutur*r erau a6inti6i asupra Lui. 21. 9i =l a nceput a "ice ctre ei< 8st"i s;a !plinit Scriptura aceasta n urec'ile )*astre.

1&$

La srbt*area Pa5til*r 4 a dat afar din te!plu pe cei ce )eniser s fac nr-ust*rie5i "arafie4 spun:ndu;le c este cas de ru-ciune. Luc0 1-, 417450 $&.9i intr:nd n te!plu4 a nceput s sc*at pe cei ce )indeau 5i cu!prau n el. $(. Dic:ndu;le< Scris este< C9i )a fi casa 1ea cas de ru-ciuneC@ dar )*i a6i fcut din ea pe5ter de t:l'ari. Fdat cu )enirea D*!nului n lu!e4 l*cul te!plului l;a luat Biserica4 care a de)enit uni)ersal. Is0 15, 30 +. Pe ace5tia i )*i aduce n !untele cel sf:nt al 1eu 5i i )*i bucura n l*ca5ul 1eu de ru-ciune. 8rderile l*r de t*t 5i 3ertfele l*r )*r fi pri!ite pe altarul 1eu@ cci te!plul 1eu4 l*ca5 de ru-ciune se )a c'e!a pentru t*ate p*p*areleBC Luc0 24, 430 $+. 9i s se pr*p*)duiasc n nu!ele Su p*cin6a spre iertarea pcatel*r la t*ate nea!urile4 ncep:nd de la Ierusali!. Ioan 4, 207210 20. Prin6ii n*5tri s;au nc'inat pe acest !unte4 iar )*i "ice6i c n Ierusali! este l*cul unde trebuie s ne nc'in!. 21. 9i Iisus i;a "is< %e!eie4 crede;1 c )ine ceasul c:nd nici pe !untele acesta4 nici n Ierusali! nu ) )e6i nc'ina Tatlui. 2n templu au fost i Sfinii *postoli . 'a8te 2, 450 $(. 9i n fiecare "i4 struiau ntr;un cu-et n te!plu 5i4 fr:n-:nd p:inea n cas4 luau !preun 'rana ntru bucurie 5i ntru cur6ia ini!ii. 'a8te /, 1720 1. Iar Petru 5i I*an se suiau la te!plu pentru ru-ciunea din ceasul al n*ulea. 2. 9i era un brbat *l*- din p:ntecele !a!ei sale4 pe care;l aduceau 5i;l puneau n fiecare "i la p*arta te!plului4 "is P*arta %ru!*as4 ca s cear !il*stenie de la cei ce intrau n te!plu4 'a8te 16 20, 21, 420 20. 1er-e6i 5i4 st:nd4 -ri6i p*p*rului n te!plu t*ate cu)intele )ie6ii acesteia. 2&. Dar )enind cine)a4 le;a dat de )este< Iat4 brba6ii pe care i;a6i pus n te!ni6 sunt n te!plu4 st:nd 5i n)6:nd p*p*rul. $2. 9i t*at "iua4 n te!plu 5i prin case4 nu ncetau s n)e6e 5i s bine)esteasc pe 7rist*s Iisus /coanele sunt c"ipurile celor din ceruri. %:r0 -, 171,2/0 1. Deci 5i cei dint:i I85e"!:ntJ a)ea *r:nduieli pentru slu3ba du!ne"eiasc 5i un altar p!:ntesc4 2. Cci s;a pre-tit c*rtul !rturiei. 2n el se aflau4 !ai nt:i4 sfe5nicul 5i !asa 5i p:inile punerii nainte@ partea aceasta se nu!e5te Sf:nta. . 8p*i4 dup catapeteas!a a d*ua4 era c*rtul nu!it Sf:nta Sfintel*r4 $. 8):nd altarul t!:ierii de aur 5i c'i)*tul 85e"!:ntului ferecat peste t*t cu aur4 n care era nstrapa de aur4 care a)ea !ana4 era t*ia-ul lui 8ar*n ce *drslise 5i tablele Le-ii. &. Deasupra c'i)*tului erau 'eru)i!ii sla)ei4 care u!breau altarul !pcrii@ despre acestea nu pute! acu! s )*rbi! cu de;a!nuntul. 2 . Trebuie dar ca c'ipurile cel*r din ceruri s fie cur6ite prin acestea4 iar cele cere5ti nse5i cu 3ertfe !ai bune dec:t acestea. Ele sunt c"ipuri ale adevratului loca din cer. %:r0 -, 240 1&&

2$. Cci 7rist*s n;a intrat ntr;* Sf:nt a Sfintel*r fcut de !:ini # nc'ipuirea celei ade)rate # ci c'iar n cer4 ca s Se nf6i5e"e pentru n*i naintea lui Du!ne"eu@ De vreme ce Dumnezeu s7a fcut cunoscut omului i s7a vzut de martori, noi l avem nfiat n Biseric, aa cum s7a descoperit aleilor Si. 'ac0 1., 27/0 2. 8tunci ridic:ndu;5i *c'ii si4 a pri)it 5i iat trei Fa!eni stteau naintea lui@ 5i cu! l;a )"ut4 a aler-at din pra-ul c*rtului su n nt:!pinarea L*r 5i s;a nc'inat p:n la p!:nt. . 8p*i a "is< CD*a!ne4 de a! aflat 'ar naintea Ta4 nu *c*li pe r*bul TuB 'ac0 /2, 257/00 2(. 9i i;a "is< CLas;1 s plec4 c s;au i)it "*rileBC Iac*) I;a rspuns< CNu Te las p:n nu ! )ei binecu):ntaC. 2+. 9i l;a ntrebat 8cela< CCare 6i este nu!ele?C 9i el a "is< CIac*)BC 2,. Disu;i;a 8cela< CDe acu! nu;6i )a !ai fi nu!ele Iac*)4 ci Israel te )ei nu!i4 c te;ai luptat cu Du!ne"eu 5i cu *a!enii 5i ai ie5it biruit*rBC 2/. 9i a ntrebat 5i Iac*)4 "ic:nd< CSpune;!i 5i Tu nu!ele TuBC Iar 8cela a "is< CPentru ce ntrebi de nu!ele 1eu? =l e !inunatBC 9i l;a binecu):ntat ac*l*. 0. 9i a pus Iac*) l*cului aceluia nu!ele Peniel4 adic fa6a lui Du!ne"eu4 cci 5i;a "is< C8! )"ut pe Du!ne"eu n fa6 5i !:ntuit a f*st sufletul !euB C Ie90 24, -7100 /. 8p*i s;a suit 1*ise 5i 8ar*n4 Nadab4 8biud 5i 5apte"eci dintre btr:nii lui Israel 10. 9i au )"ut l*cul unde sttea Du!ne"eul lui Israel@ sub pici*arele Lui era ce)a4 ce se!na cu un lucru de safir4 curat 5i li!pede ca seninul cerului. Is0 5, 1750 1. 2n anul !*r6ii re-elui F"ia4 a! )"ut pe D*!nul st:nd pe un scaun nalt 5i !re6 5i p*alele 'ainel*r Lui u!pleau te!plul. 2. Serafi!i stteau naintea Lui4 fiecare a):nd c:te 5ase aripi< cu d*u 5i ac*pereau fe6ele4 cu d*u pici*arele4 iar cu d*u "burau . 9i stri-au unul ctre altul4 "ic:nd< CSf:nt4 sf:nt4 sf:nt este D*!nul Sa)a*t4 plin este t*t p!:ntul de sla)a LuiBC $. Din pricina acest*r stri-te4 p*r6ile se "-uduiau din 6:6:nele l*r4 iar te!plul s;a u!plut de fu!. &. 9i a! "is< C.ai !ie4 c sunt pierdutB Sunt *! cu bu"e spurcate 5i l*cuiesc n !i3l*cul unui p*p*r cu bu"e necurate. 9i pe D*!nul Sa)a*t L;a! )"ut cu *c'ii !eiBC (. 8tunci unul dintre serafi!i a "burat spre !ine4 a):nd n !:na sa un crbune4 pe care l luase cu cle5tele de pe 3ertfelnic. )an0 3, -7140 /. 8! pri)it p:n c:nd au f*st a5e"ate scaune4 5i S;a a5e"at Cel )ec'i de "ile@ !brc!intea Lui era alb ca "pada4 iar prul capului Su curat ca l:na@ tr*nul Su4 flcri de f*c@ r*6ile lui4 f*c ar"t*r. 10. Un r:u de f*c se )rsa 5i ie5ea din el@ !ii de !ii 2i slu3eau 5i !iriade de !iriade stteau naintea LuiB Gudect*rul S;a a5e"at 5i cr6ile au f*st desc'ise. 11. =u ! uita! !ereu4 din pricina !ultel*r )*rbe pe care c*rnul cel !are le -ria. 8! pri)it p:n c:nd fiara a f*st *!*r:t 5i trupul ei ni!icit 5i dat f*cului. 12. Dar 5i cel*rlalte fiare li s;a luat stp:nirea4 5i lun-i!ea )ie6ii l*r a f*st '*tr:t p:n la * )re!e 5i un anu!it ti!p. 1 . 8! pri)it n )edenia de n*apte4 5i iat pe n*rii cerului )enea cine)a ca %iul F!ului 5i =l a naintat p:n la Cel )ec'i de "ile4 5i a f*st dus n fa6a Lui. 1$. 9i Lui I s;a dat stp:nirea4 sla)a 5i !pr6ia4 5i t*ate p*p*arele4 nea!urile 5i li!bile 2i slu3eau Lui. Stp:nirea Lui este )e5nic4 stp:nire care nu )a trece4 iar !pr6ia Lui nu )a fi ni!icit nici*dat.

1&(

D*!nul S;a ntrupat din Preasf:nta %eci*ar 5i a"i a)e! ! Biseric c'ipul Su4 al 1aicii Sale 5i al sfiin6il*r ale5 de =l. D*!nul Iisus 'rist*s S;a artat Ucenicil*r ca ic*an )ie 5i a spus c ase!enea este 5i Tatl. Ioan 14, -0 /. Iisus i;a "is< De at:ta )re!e sunt cu )*i 5i nu 1;ai cun*scut4 %ilipe? Cel ce 1;a )"ut pe 1ine a )"ut pe Tatl. Cu! "ici tu< 8rat;ne pe Tatl? 0e Du"ul Sfnt l avem n c"ip de porumbel. Ioan 1, /27//0 2. 9i a !rturisit I*an "ic:nd< 8! )"ut Du'ul c*b*r:ndu;Se4 din cer4 ca un p*ru!bel 5i a r!as peste =l. . 9i eu nu;L cun*5tea! pe =l4 dar Cel ce !;a tri!is s b*te" cu ap4 8cela !i;a "is< Peste Care )ei )edea Du'ul c*b*r:ndu;Se 5i r!:n:nd peste =l4 8cela este Cel ce b*tea" cu Du' Sf:nt. Domnul /isus 1ristos a spus despre Cruce c este *ltarul de 6ertf , i prin ea a venit iertarea . Ea a fost nc"ipuit ca semn de binecuvntare nc de la /acob. 'ac0 4., 147200 1$. Israel ins 5i;a ntins !:na sa cea dreapt 5i a pus;* pe capul lui =frai!4 de5i acesta era !ai !ic4 iar st:n-a 5i;a pus;* pe capul lui 1anase. 2nadins 5i;a ncruci5at !:inile4 de5i 1anase era nt:iul nscut. 1&. 9i i;a binecu):ntat4 "ic:nd< CDu!ne"eul4 naintea Cruia au u!blat prin6ii !ei< 8)raa! 5i Isaac4 Du!ne"eul Cel ce !;a clu"it de c:nd sunt 5i p:n n "iua aceasta@ 1(. 2n-erul ce !;a i"b)it pe !ine de t*t rul s binecu):nte"e pruncii ace5tia4 s p*arte ei nu!ele !eu 5i nu!ele prin6il*r !ei< 8)raa! 5i Isaac4 5i s creasc din ei !ul6i!e !are pe p!:ntBC 1+. 9i I*sif4 )":nd c tatl su 5i;a pus !:na sa cea dreapt pe capul lui =frai!4 i;a prut ru 5i4 lu:nd !:na tatlui su ca s * !ute de pe capul lui =frai! pe capul lui 1anase4 1,. 8 "is ctre tatl su< CNu a5a4 tat4 c cestlalt este nt:iul nscut. Pune dar pe capul lui !:na ta cea dreaptBC 1/. Tatl su ns n;a )*it4 ci a "is< C9tiu4 fiul !eu4 5tiuB 9i din el )a ie5i un p*p*r 5i el )a fi !are@ dar fratele lui cel !ai !ic )a fi !ai !are dec:t el 5i din s!:n6a lui )*r ie5i p*p*are nenu!rateC. 20. 9i i;a binecu):ntat pe ei n "iua aceea4 "ic:nd< CCu )*i se )a binecu):nta n Israel 5i se )a "ice< Du!ne"eu s te fac a5a ca pe =frai! 5i ca pe 1anaseBC 9i a5a a pus !:na pe =frai! naintea lui 1anase. Ioan /, 140 1$. 9i dup cu! 1*ise a nl6at 5arpele n pustie4 a5a trebuie s se nal6e %iul F!ului4 Luc0 2/, /40 $. Iar Iisus "icea< Printe4 iart;le l*r4 c nu 5tiu ce fac. 9i !pr6ind 'ainele Lui4 au aruncat s*r6i. Col0 2, 1/7110 1 . Iar pe )*i care era6i !*r6i4 n frdele-ile 5i n netierea !pre3ur a trupului )*stru4 );a fcut )ii4 !preun cu Sine4 iert:ndu;ne t*ate -re5ealele@ 1$. 9ter-:nd "apisul ce era asupra n*astr4 care ne era p*tri)nic cu r:nduielile lui4 5i l;a luat din !i3l*c4 pir*nindu;l pe cruce. 1&. De"brc:nd Ide putereJ ncept*riile 5i stp:niile4 le;a dat de *car n )"ul tutur*r4 biruind asupra l*r prin cruce. %:r0 12, 100 10. Pentru c ei4 precu! -seau cu cale4 ne pedepseau pentru pu6ine "ile4 iar 8cesta4 spre f*l*sul n*stru4 ca s ne !prt5i! de sfin6enia Lui. De aceea Sfinii apostoli au declarat7o ca putere a lui Dumnezeu. 'ili80 /, 1.0 1&+

1,. Cci !ul6i4 despre care );a! )*rbit adese*ri4 iar acu! ) spun 5i pl:n-:nd4 se p*art ca du5!ani ai crucii lui 7rist*s. 1 Cor0 1, 1.0 1,. Cci cu):ntul Crucii4 pentru cei ce pier4 este nebunie@ iar pentru n*i4 cei ce ne !:ntui!4 este puterea lui Du!ne"eu. Ea este ste'ul cretinilor care se inal spre biruin. (s0 1-, 1750 &. Bucura;ne;)*! de !:ntuirea ta 5i ntru nu!ele Du!ne"eului n*stru ne )*! !ri. Plineasc D*!nul t*ate cererile tale. (. 8cu! a! cun*scut c a !:ntuit D*!nul pe unsul Su4 cu puterea dreptei Sale. (s0 1-, 40 $. Dat;ai cel*r ce se te! de Tine se!n ca s fu- de la fa6a arcului@ Ic*anele id*lil*r repre"entau c'ipuri de ani!ale4 de aceea nu puteau s stea alturi de cele sfin6ite. $om0 1, 2/7210 2 . 9i au sc'i!bat sla)a lui Du!ne"eu Celui nestricci*s cu ase!narea c'ipului *!ului celui stricci*s 5i al psril*r 5i al cel*r cu patru pici*are 5i al t:r:t*arel*r. 2$. De aceea Du!ne"eu i;a dat necur6iei4 dup p*ftele ini!il*r l*r4 ca s;5i p:n-reasc trupurile l*r ntre ei4 2&. Ca unii care au sc'i!bat ade)rul lui Du!ne"eu n !inciun 5i s;au nc'inat 5i au slu3it fpturii4 n l*cul %ct*rului4 Care este binecu):ntat n )eci4 a!inB (s0 101, 1-7210 1/. 9i au fcut )i6ei n 7*reb 5i s;au nc'inat id*lului. 20. 9i au sc'i!bat sla)a Lui ntru ase!nare de )i6el4 care !n:nc iarb. 21. 8u uitat pe Du!ne"eu4 Care i;a i"b)it pe ei4 Care a fcut lucruri !ari n =-ipt4 )eut0 4, 1471-0 1$. 2n )re!ea aceea !i;a p*runcit D*!nul s ) n)6 p*runcile 5i le-ile Lui4 ca s le !plini6i n 6ara aceea n care intra6i ca s;* stp:ni6i. 1&. Hine6i dar bine !inte c n "iua aceea4 c:nd D*!nul );a -rit din !i3l*cul f*cului4 de pe !untele 7*reb4 n;a6i )"ut nici un c'ip. 1(. S nu -re5i6i dar 5i s nu ) face6i c'ipuri ci*plite4 sau nc'ipuiri ale )reunui id*l4 care s nf6i5e"e brbat sau fe!eie4 1+. Sau nc'ipuirea )reunui d*bit*c de pe p!:nt4 sau nc'ipuirea )reunei psri ce "b*ar sub cer4 1,. Sau nc'ipuirea )reunei 3i)ine4 ce se t:r5te pe p!:nt4 sau nc'ipuirea )reunui pe5te din ap4 de sub p!:nt@ 1/. Sau4 pri)ind la cer 5i )":nd s*arele4 luna4 stelele 5i t*at *5tirea cerului4 s nu te la5i a!-it ca s te nc'ini l*r4 nici s le slu3e5ti4 pentru c D*!nul Du!ne"eul tu le;a lsat pentru t*ate p*p*arele de sub cer. )eut0 13, /0 . 9i se )a duce 5i se )a apuca s slu3easc alt*r du!ne"ei 5i se )a nc'ina acel*ra4 sau s*arelui4 sau lunii4 sau la t*at *5tirea cereasc4 ceea ce eu n;a! p*runcit@ 1 $e?i0 1, 1750 1. 8tunci au luat %ilistenii c'i)*tul D*!nului 5i l;au dus din =ben;="er la 85d*d. 2. 8p*i au ridicat %ilistenii c'i)*tul D*!nului 5i l;au ):r:t n capi5tea lui Da-*n 5i l;au pus l:n- Da-*n. . Iar a d*ua "i s;au sculat 85d*denii dis;de;di!inea6 5i iat Da-*n "cea cu fa6a la p!:nt naintea c'i)*tului D*!nului. 9i au luat ei pe Da-*n 5i l;au pus iar la l*cul lui.

1&,

$. 9i s;au sculat ei dis;de;di!inea6 n "iua ur!t*are4 5i iat Da-*n "cea cu fata la p!:nt naintea c'i)*tului D*!nului@ dar capul lui Da-*n 5i a!:nd*u pici*arele 5i !:inile lui "ceau tiate pe pra-4 fiecare de*sebi4 5i r!sese nu!ai trunc'iul lui. &. De aceea pre*6ii lui Da-*n 5i t*6i c:6i )in n capi5tea lui Da-*n din 85d*d nu calc pe pra-ul lui Da-*n p:n n "iua de ast"i4 ci p5esc peste el. (. 9i a apsat !:na D*!nului asupra 85d*denil*r 5i i;a l*)it 5i i;a pedepsit cu bube usturt*are pe cei din 85d*d 5i din !pre3uri!ile lui4 iar nuntrul 6rii s;au n!ul6it 5*arecii 5i s;a l6it n cetate de"nde3de !are. /coanele sfinilor reprezint c"ipuri din ceruri i prin 'raia lui Dumnezeu, fac i minuni. #um0 13, .7100 ,. Iar a d*ua "i a intrat 1*ise 5i 8ar*n n c*rtul adunrii 5i iat t*ia-ul lui 8ar*n4 din casa lui Le)i4 *drslise4 n!u-urise4 nfl*rise 5i fcuse !i-dale. /. 9i atunci a sc*s 1*ise t*ate t*ie-ele de la fa6a D*!nului la t*6i fiii lui Israel@ 5i au )"ut 5i 5i;au luat fiecare t*ia-ul su. 10. 8p*i a "is D*!nul ctre 1*ise< Pune iar t*ia-ul lui 8ar*n naintea c'i)*tului le-ii spre pstrare4 ca se!n pentru fiii neascultt*ri4 ca s ncete"e de a !ai c:rti !p*tri)a 1ea4 ca s nu !*arBC Iosua0 /, 117150 11. Iat c'i)*tul le-!:ntului D*!nului a t*t p!:ntul )a trece naintea )*astr peste I*rdan. 12. S ) ale-e6i d*ispre"ece *a!eni dintre fiii lui Israel4 c:te un *! din fiecare se!in6ie@ 1 . 9i ndat ce tlpile pici*arel*r pre*6il*r care duc C'i)*tul D*!nului4 Stp:nul a t*t p!:ntul4 )*r clca n apa I*rdanului4 apele I*rdanului se )*r despr6i< cele de la )ale se )*r scur-e4 iar cele care )in din sus se )*r *pri ca un pereteC. 1$. Deci p*p*rul a p*rnit de la c*rturile sale4 ca s treac I*rdanul4 iar pre*6ii care duceau c'i)*tul le-!:ntului D*!nului !er-eau naintea p*p*rului. 1&. 2ndat ce pre*6ii cei ce duceau c'i)*tul au intrat n I*rdan 5i pici*arele pre*6il*r4 care duceau c'i)*tul4 s;au afundat n apa I*rdanului4 1(. 8pa care cur-ea din sus s;a *prit 5i s;a fcut perete pe * f*arte !are deprtare4 p:n la cetatea 8da!4 care e l:n- Hartan4 iar cea care cur-ea spre !area cea din 8raba'4 spre 1area Srat4 s;a scurs 5i a secat4 iar p*p*rul a trecut n fala Ieri'*nului. 8tunci I*rdanul u!plea !atca sa 5i ie5ea din t*ate !alurile sale4 ca n ti!pul seceri5ului -r:ului. Iosua 4, 571.0 (. 9i a c'e!at I*sua4 fiul lui Na)i4 pe pre*6i 5i le;a "is< CLua6i c'i)*tul le-!:ntului 5i 5apte pre*6i s p*arte 5apte tr:!bi6e din c*rn de berbec naintea c'i)*tului D*!nuluiC. +. 9i le;a !ai "is acest*ra s spun p*p*rului< C1er-e6i 5i *c*li6i cetatea4 iar cei nar!a6i s !ear- naintea c'i)*tului D*!nuluiBC ,. 2ndat ce I*sua a spus acestea p*p*rului4 cei 5apte pre*6i4 care purtau cele 5apte tr:!bi6e sfinte naintea D*!nului4 au p*rnit 5i au nceput a suna tare din tr:!bi6e 5i c'i)*tul le-!:ntului D*!nului !er-ea n ur!a l*r. /. Cei nar!a6i !er-eau naintea pre*6il*r care sunau din tr:!bi6e4 iar cei din ur! )eneau dup c'i)*tul D*!nului4 tr:!bi6:nd n !ers din tr:!bi6e. 10. P*p*rului ns I*sua i;a p*runcit 5i a "is< CS nu stri-a6iB Ni!eni s nu aud -lasul )*stru 5i nici * )*rb s nu ias din -ura )*astr p:n n "iua c:nd ) )*i "ice eu s stri-a6i@ atunci s stri-a6iC. 11. 9i a5a c'i)*tul D*!nului a plecat !pre3urul cet6ii 5i a nc*n3urat;* * dat@ ap*i a )enit n tabr 5i a r!as n tabr. 12. 8 d*ua "i I*sua s;a sculat dis;de;di!inea6 5i pre*6ii au ridicat c'i)*tul D*!nului@ 1 . 9i cei 5apte pre*6i4 care purtau cele 5apte tr:!bi6e4 !er-eau naintea c'i)*tului D*!nului 5i tr:!bi6au din tr:!bi6e@ cei nar!a6i !er-eau naintea l*r4 iar cellalt p*p*r )enea n ur!a c'i)*tului D*!nului 5i pre*6ii tr:!bi6au din tr:!bi6e. 1$. 8stfel 5i a d*ua "i au nc*n3urat cetatea * dat 5i s;au nt*rs n tabr. 9i au fcut a5a 5ase "ile. 1&/

1&. 2n "iua a 5aptea s;au sculat de di!inea64 n re)rsatul "*ril*r 5i au !ers t*t a5a !pre3urul cet6ii de 5apte *ri@ nu!ai n aceast "i au nc*n3urat cetatea de 5apte *ri. 1(. Iar c:nd au sunat pre*6ii a 5aptea *ar din tr:!bi6e4 I*sua a "is ctre fiii lui Israel< CStri-a6i4 c );a dat D*!nul cetateaB 1+. Cetatea )a fi sub bleste! 5i t*t ce este n ea e al D*!nului puteril*r@ nu!ai Ra'ab desfr:nata s r!:n )ie4 ea 5i t*t cel ce )a fi n casa ei4 pentru c ea a ascuns isc*adele pe care le;a! tri!is n*i. 1,. .*i ns s ) p"i6i f*arte de t*t ce este dat bleste!ului4 ca s nu cde6i 5i )*i sub bleste!4 dac a6i lua ce)a din cele date spre ni!icire 5i pentru ca asupra taberei lui Israel s nu )in bleste!ul 5i s;i aduc pieire. Sfinii *postoli ntrebuinau icoane zu'rvite pentru a face s se ntipreasc mai bine n cretini c"ipul Domnului /isus 1ristos. >al0 /, 10 1. F4 -alateni fr de !inte4 cine );a ade!enit pe )*i4 s nu ) ncrede6i ade)rului4 # pe )*i4 n *c'ii cr*ra a f*st "u-r)it Iisus 7rist*s rsti-nit? >al0 4, 1-0 1/. F4 c*piii !ei4 pentru care sufr iar5i durerile na5terii4 p:n ce 7rist*s )a lua c'ip n )*iB Deci, icoanele fiind c"ipuri ale celor din ceruri , ele ne nfiaz pe cei ce locuiesc n cer. %:r0 -, 2/0 2 . Trebuie dar ca c'ipurile cel*r din ceruri s fie cur6ite prin acestea4 iar cele cere5ti nse5i cu 3ertfe !ai bune dec:t acestea. !8oc0 4, 17110 1. Dup acestea4 !;a! uitat 5i iat * u5 era desc'is n cer 5i -lasul cel dint:i # -lasul ca de tr:!bi64 pe care l;a! au"it )*rbind cu !ine # !i;a "is< Suie;te aici 5i 6i )*i arta cele ce trebuie s fie dup acestea. 2. 2ndat a! f*st n du'@ 5i iat un tr*n era n cer 5i pe tr*n 5edea Cine)a. . 9i Cel ce 5edea se!na la )edere cu piatra de iasp 5i de sardiu4 iar de 3ur !pre3urul tr*nului era un curcubeu4 cu nf6i5area s!araldului. $. 9i d*u"eci 5i patru de scaune nc*n3urau tr*nul 5i pe scaune d*u"eci 5i patru de btr:ni4 5e":nd4 !brca6i n 'aine albe 5i purt:nd pe capetele l*r cununi de aur. &. 9i din tr*n ie5eau ful-ere 5i -lasuri 5i tunete@ 5i 5apte fclii de f*c ardeau naintea tr*nului4 care sunt cele 5apte du'uri ale lui Du!ne"eu4 (. 9i naintea tr*nului4 ca * !are de sticl4 ase!enea cu cristalul. Iar n !i3l*cul tr*nului 5i !pre3urul tr*nului patru fiin6e4 pline de *c'i4 dinainte 5i dinap*i. +. 9i fiin6a cea dint:i era ase!enea leului4 a d*ua fiin6 ase!enea )i6elului4 a treia fiin6 a)ea fa6 de *!4 iar a patra fiin6 era ase!enea )ulturului care "b*ar. ,. 9i cele patru fiin6e4 a):nd fiecare din ele c:te 5ase aripi4 sunt pline de *c'i4 de 3ur !pre3ur 5i pe dinuntru4 5i *di'n nu au4 "iua 5i n*aptea4 "ic:nd< Sf:nt4 Sf:nt4 Sf:nt4 D*!nul Du!ne"eu4 8t*t6iit*rul4 Cel ce era 5i Cel ce este 5i Cel ce )ine. /. 9i c:nd cele patru fiin6e ddeau sla)4 cinste 5i !ul6u!it Celui ce 5ade pe tr*n4 Celui ce este )iu n )ecii )ecil*r4 10. 8tunci cei d*u"eci 5i patru de btr:ni4 c":nd naintea Celui ce 5edea pe tr*n4 se nc'inau Celui ce este )iu n )ecii )ecil*r 5i aruncau cununile l*r naintea tr*nului4 "ic:nd< 11. .rednic e5ti4 D*a!ne 5i Du!ne"eul n*stru4 s pri!e5ti sla)a 5i cinstea 5i puterea4 cci Tu ai "idit t*ate lucrurile 5i prin )*in6a Ta ele erau 5i s;au fcut. !8oc0 1, .7140 ,. 9i c:nd a luat cartea4 cele patru fiin6e 5i cei d*u"eci 5i patru de btr:ni au c"ut naintea 1ielului4 a):nd fiecare alut 5i cupe de aur pline cu t!:ie care sunt ru-ciunile sfin6il*r.

1(0

/. 9i c:ntau * c:ntare n*u4 "ic:nd< .rednic e5ti s iei cartea 5i s desc'i"i pece6ile ei4 fiindc ai f*st n3un-'iat 5i ai rscu!prat lui Du!ne"eu4 cu s:n-ele Tu4 *a!eni din t*at se!in6ia 5i li!ba 5i p*p*rul 5i nea!ul@ 10. 9i I;ai fcut Du!ne"eului n*stru !pr6ie 5i pre*6i4 5i )*r !pr6i pe p!:nt. 11. 9i a! )"ut 5i a! au"it -las de n-eri !ul6i4 de 3ur !pre3urul tr*nului 5i al fiin6el*r 5i al btr:nil*r4 5i era nu!rul l*r "eci de !ii de "eci de !ii 5i !ii de !ii4 12. Dic:nd cu -las !are< .rednic este 1ielul cel n3un-'iat ca s ia puterea 5i b*-6ia 5i n6elepciunea 5i tria 5i cinstea 5i sla)a 5i binecu):ntarea. 1 . 9i t*at fptura care este n cer 5i pe p!:nt 5i sub p!:nt 5i n !are 5i t*ate c:te sunt n acestea le;a! au"it4 "ic:nd< Celui ce 5ade pe tr*n 5i 1ielului fie binecu):ntarea 5i cinstea 5i sla)a 5i puterea4 n )ecii )ecil*rB 1$. 9i cele patru fiin6e "iceau< 8!inB Iar btr:nii c"ur 5i se nc'inar. !8oc0 ., 1740 1. 9i c:nd 1ielul a desc'is pecetea a 5aptea4 s;a fcut tcere n cer4 ca la * 3u!tate de ceas. 2. 9i a! )"ut pe cei 5apte n-eri4 care stau naintea lui Du!ne"eu 5i li s;a dat l*r 5apte tr:!bi6e. . 9i a )enit un alt n-er 5i a stat la altar4 a):nd cdelni6 de aur4 5i i s;a dat lui t!:ie !ult4 ca s;* aduc !preun cu ru-ciunile tutur*r sfin6il*r4 pe altarul de aur dinaintea tr*nului. $. 9i fu!ul t!:iei s;a suit4 din !:na n-erului4 naintea lui Du!ne"eu4 !preun cu ru-ciunile sfin6il*r. *cum vedem ca prin o'lind slava Domnului, dei El este de fa n Biseric, prin Du"ul4 de aceea noi nu7= vedem. 2 Cor0 /, 1.0 1,. Iar n*i t*6i4 pri)ind ca n *-lind4 cu fa6a desc*perit4 sla)a D*!nului4 ne preface! n acela5i c'ip din sla) n sla)4 ca de la Du'ul D*!nului. 1 Cor0 1/, 120 12. Cci )ede! acu! ca prin *-lind4 n -'icitur4 iar atunci4 fa6 ctre fa6@ acu! cun*sc n parte4 dar atunci )*i cun*a5te pe deplin4 precu! a! f*st cun*scut 5i eu. Mat0 1., 200 20. C unde sunt d*i sau trei4 aduna6i n nu!ele 1eu4 ac*l* sunt 5i =u n !i3l*cul l*r. 2 Cor0 5, 150 1(. Sau ce n6ele-ere este ntre te!plul lui Du!ne"eu 5i id*li? Cci n*i sunte! te!plu al Du!ne"eului celui )iu4 precu! Du!ne"eu a "is c< C.*i l*cui n ei 5i )*i u!bla 5i )*i fi Du!ne"eul l*r 5i ei )*r fi p*p*rul 1euC. Domnul /isus a declarat c templul i altarul sfinesc aurul i darul. Mat0 2/, 157220 1(. .ai )*u4 clu"e *arbe4 care "ice6i< Cel ce se )a 3ura pe te!plu nu este cu ni!ic le-at4 dar cel ce se )a 3ura pe aurul te!plului este le-at. 1+. Nebuni 5i *rbiB Ce este !ai !are4 aurul sau te!plul care sfin6e5te aurul? 1,. Dice6i iar< Cel ce se )a 3ura pe altar cu ni!ic nu este le-at4 dar cel ce se )a 3ura pe darul ce este deasupra altarului este le-at. 1/. Nebuni 5i *rbiB Ce este !ai !are4 darul sau altarul care sfin6e5te darul? 20. Deci4 cel ce se 3ur pe altar se 3ur pe el 5i pe t*ate c:te sunt deasupra lui. 21. Deci cel ce se 3ur pe te!plu se 3ur pe el 5i pe Cel care l*cuie5te n el. 22. Cel ce se 3ur pe cer se 3ur pe tr*nul lui Du!ne"eu 5i pe Cel ce 5ade pe el.

1(1

C!(IT*LUL 11 )%S($% T!I#! "*T% ULUI


De vreme ce *dam a pctuit, toi, cei ce s7au nscut din el, sunt pctoi. (s0 10, 10 &. Hie unuia a! -re5it 5i ru naintea Ta a! fcut4 a5a nc:t drept e5ti Tu ntru cu)intele Tale 5i biruit*r c:nd )ei 3udeca Tu. $om0 /, 2/0 2 . %iindc t*6i au pctuit 5i sunt lipsi6i de sla)a lui Du!ne"eu@ $om0 1, 127140 12. De aceea4 precu! printr;un *! a intrat pcatul n lu!e 5i prin pcat !*artea4 a5a 5i !*artea a trecut la t*6i *a!enii4 pentru c t*6i au pctuit n el. 1 . Cci4 p:n la le-e4 pcatul era n lu!e4 dar pcatul nu se s*c*te5te c:nd nu este le-e. 1$. Ci a !pr6it !*artea de la 8da! p:n la 1*ise 5i peste cei ce nu pctuiser4 dup ase!narea -re5elii lui 8da!4 care este c'ip al Celui ce a)ea s )in. Cnd a nceput Dumnezeu planul de mntuire a dat le'mntul tierii mpre6ur , ncepnd de la copii de D zile. 'ac0 136 3, 2/7230 +. .*i pune le-!:ntul 1eu ntre 1ine 5i ntre tine 5i ur!a5ii ti4 din nea! n nea!4 s fie le-!:nt )e5nic4 a5a c =u )*i fi Du!ne"eul tu 5i al ur!a5il*r ti de dup tine. 2 . 8tunci a luat 8)raa! pe Is!ael4 fiul su4 pe t*ii cei nscu6i n casa sa4 pe t*6i cei cu!pra6i cu ar-intul su 5i pe t*6i *a!enii de parte brbteasc din casa lui 8)raa! 5i i;a tiat !pre3ur4 c'iar n "iua aceea4 cu! i p*runcise Du!ne"eu. 2$. 9i era 8)raa! de n*u"eci 5i n*u de ani4 c:nd s;a tiat !pre3ur. 2&. Iar Is!ael4 fiul su4 era de treispre"ece ani4 c:nd s;a tiat !pre3ur. 2(. 8)raa! 5i Is!ael4 fiul su4 au f*st tia6i !pre3ur n aceea5i "i. 2+. 9i cu ei au f*st tia6i !pre3ur t*6i cei de parte brbteasc din casa lui 8)raa!4 nscu6i n casa lui sau cu!pra6i cu ar-int de la cei de alt nea!. =a venirea Sfntului /oan Boteztorul Dumnezeu a dat un alt le'mnt , Botezul. Ie@0 /5, 217250 2&. 9i ) )*i str*pi cu ap curat 5i ) )e6i cur6i de t*ate ntinciunile )*astre 5i de t*6i id*lii )*5tri ) )*i cur6i. 2(. . )*i da ini! n*u 5i du' n*u ) )*i da@ )*i lua din trupul )*stru ini!a cea de piatr 5i ) )*i da ini! de carne. Mat0 /, 17110 1. 2n "ilele acelea4 a )enit I*an B*te"t*rul 5i pr*p*)duia n pustia Iudeii4 2. Spun:nd< P*ci6i;) c s;a apr*piat !pr6ia ceruril*r. . =l este acela despre care a "is pr**r*cul Isaia< CElasul celui ce stri- n pustie< Pre-ti6i calea D*!nului4 drepte face6i crrile LuiC. $. Iar I*an a)ea !brc!intea lui din pr de c!il4 5i cin-t*are de piele !pre3urul !i3l*cului4 iar 'rana era lcuste 5i !iere slbatic. &. 8tunci a ie5it la el Ierusali!ul 5i t*at Iudeea 5i t*at !pre3uri!ea I*rdanului. (. 9i erau b*te"a6i de ctre el n r:ul I*rdan4 !rturisindu;5i pcatele. +. Dar )":nd I*an pe !ul6i din farisei 5i saduc'ei )enind la b*te"4 le;a "is< Pui de )ipere4 cine );a artat s fu-i6i de !:nia ce )a s fie? 1(2

,. %ace6i deci r*ad4 )rednic de p*cin64 /. 9i s nu crede6i c pute6i "ice n )*i n5i)< Printe a)e! pe 8)raa!4 cci ) spun c Du!ne"eu p*ate 5i din pietrele acestea s ridice fii lui 8)raa!. 10. Iat securea st la rdcina p*!il*r 5i t*t p*!ul care nu face r*ad bun se taie 5i se arunc n f*c. 11. =u unul ) b*te" cu ap spre p*cin64 dar Cel ce )ine dup !ine este !ai puternic dec:t !ine@ Lui nu sunt )rednic s;I duc ncl6!intea@ 8cesta ) )a b*te"a cu Du' Sf:nt 5i cu f*c. ,ntuitorul lumii a comfirmat botezul , dei Sfntul /oan recunotea c Domnul nu are nevoie de botez. Mat0 /, 1/7130 1 . 2n acest ti!p a )enit Iisus din Ealileea4 la I*rdan4 ctre I*an4 ca s se b*te"e de ctre el. 1$. I*an ns 2l *prea4 "ic:nd< =u a! trebuin6 s fiu b*te"at de Tine4 5i Tu )ii la !ine? 1&. 9i rspun":nd4 Iisus a "is ctre el< Las acu!4 c a5a se cu)ine n*u s !plini! t*at dreptatea. 8tunci L;a lsat. 1(. Iar b*te":ndu;se Iisus4 c:nd ie5ea din ap4 ndat cerurile s;au desc'is 5i Du'ul lui Du!ne"eu s;a )"ut p*-*r:ndu;se ca un p*ru!bel 5i )enind peste =l. 1+. 9i iat -las din ceruri "ic:nd< C8cesta este %iul 1eu cel iubit ntru Care a! bine)*itC. Botezul a nlocuit tierea mpre6ur . Col0 2, 117120 11. 2n =l a6i 5i f*st tia6i !pre3ur4 cu tiere !pre3ur nefcut de !:n4 prin de"brcarea de trupul crnii4 ntru tierea !pre3ur a lui 7rist*s. 12. 2n-r*pa6i fiind !preun cu =l prin b*te"4 cu =l a6i 5i n)iat prin credin6a n lucrarea lui Du!ne"eu4 Cel ce L;a n)iat pe =l din !*r6i. $om0 5, /740 . 8u nu 5ti6i c t*6i c:6i n 7rist*s Iisus ne;a! b*te"at4 ntru !*artea Lui ne;a! b*te"at? $. Deci ne;a! n-r*pat cu =l4 n !*arte4 prin b*te"4 pentru ca4 precu! 7rist*s a n)iat din !*r6i4 prin sla)a Tatlui4 a5a s u!bl! 5i n*i ntru nn*irea )ie6ii@ El este baia naterii din nou i nnoirea Du"ului Sfnt. Ioan /, 1750 &. Iisus a rspuns< 8de)rat4 ade)rat "ic 6ie< De nu se )a na5te cine)a din ap 5i din Du'4 nu )a putea s intre n !pr6ia lui Du!ne"eu. (. Ce este nscut din trup4 trup este@ 5i ce este nscut din Du'4 du' este. Tit0 /, 10 &. =l ne;a !:ntuit4 nu din faptele cele ntru dreptate4 s):r5ite de n*i4 ci dup a Lui ndurare4 prin baia na5terii celei de a d*ua 5i prin nn*irea Du'ului Sf:nt4 >al0 /, 230 2+. Cci4 c:6i n 7rist*s );a6i b*te"at4 n 7rist*s );a6i !brcat. 2nti este splarea ;botezul<4 al doilea sfinirea ;adic un'erea cu mir<, prin care suntem socotii ndreptai prin Du"ul Sfnt. 1 Cor0 5, 110 11. 9i a5a era6i unii dintre )*i. Dar );a6i splat4 dar );a6i sfin6it4 dar );a6i ndreptat n nu!ele D*!nului Iisus 7rist*s 5i n Du'ul Du!ne"eului n*stru. 2n puterea un'erii se propa' Du"ul. 1 Ioan 2, 200 20. Iar )*i4 un-ere a)e6i de la Cel Sf:nt 5i 5ti6i t*ate. 2 Cor0 1, 217220 21. Iar Cel ce ne ntre5te pe n*i !preun cu )*i4 n 7rist*s4 5i ne;a uns pe n*i este Du!ne"eu4 1(

22. Care ne;a 5i pecetluit pe n*i 5i a dat ar)una Du'ului4 n ini!ile n*astre. Este un sin'ur botez care mntuiete. %f0 4, 10 $. =ste un trup 5i un Du'4 precu! 5i c'e!a6i a6i f*st la * sin-ur nde3de a c'e!rii )*astre@ 'a8te 1-, /730 . 9i el a "is< Deci n ce );a6i b*te"at? =i au "is< 2n b*te"ul lui I*an. $. Iar Pa)el a "is< I*an a b*te"at cu b*te"ul p*cin6ei4 spun:nd p*p*rului s cread n Cel ce a)ea s )in dup el4 adic n Iisus 7rist*s. &. 9i au"ind ei4 s;au b*te"at n nu!ele D*!nului Iisus. (. 9i pun:ndu;5i Pa)el !:inile peste ei4 Du'ul Sf:nt a )enit asupra l*r 5i )*rbeau n li!bi 5i pr**r*ceau. +. 9i erau t*6i ca la d*ispre"ece brba6i. Domnul /isus 1ristos poruncete Sfinilor *postoli s nu opreasc copii de la botez4 i punndu7i minile peste ei i7a botezat , deoarece El boteza cu Du"ul Sfnt, nu cu ap. Mat0 1-, 1/7110 1 . 8tunci I s;au adus c*pii4 ca s;5i pun !:inile peste ei 5i s Se r*a-e@ dar ucenicii i certau. 1$. Iar Iisus a "is< Lsa6i c*piii 5i nu;i *pri6i s )in la 1ine4 c a un*ra ca ace5tia este !pr6ia ceruril*r. 1&. 9i pun:ndu;9i !:inile peste ei4 S;a dus de ac*l*. Mat0 /, 110 11. =u unul ) b*te" cu ap spre p*cin64 dar Cel ce )ine dup !ine este !ai puternic dec:t !ine@ Lui nu sunt )rednic s;I duc ncl6!intea@ 8cesta ) )a b*te"a cu Du' Sf:nt 5i cu f*c. Ioan 1, //0 . 9i eu nu;L cun*5tea! pe =l4 dar Cel ce !;a tri!is s b*te" cu ap4 8cela !i;a "is< Peste Care )ei )edea Du'ul c*b*r:ndu;Se 5i r!:n:nd peste =l4 8cela este Cel ce b*tea" cu Du' Sf:nt. Dup nviere poruncete s se fac ucenici s se fac ucenici din toate neamurile, prin botez. Mat0 2., 1-7200 1/. Drept aceea4 !er-:nd4 n)6a6i t*ate nea!urile4 b*te":ndu;le n nu!ele Tatlui 5i al %iului 5i al Sf:ntului Du'4 20. 2n)6:ndu;le s p"easc t*ate c:te );a! p*runcit )*u4 5i iat =u cu )*i sunt n t*ate "ilele4 p:n la sf:r5itul )eacului. 8!in. Cnd Sfinii *postoli au primit Du"ul Sfnt au neles c f'duina este i pentru copii. 'a8te 2, /.7/-0 ,. Iar Petru a "is ctre ei< P*ci6i;) 5i s se b*te"e fiecare dintre )*i n nu!ele lui Iisus 7rist*s4 spre iertarea pcatel*r )*astre4 5i )e6i pri!i darul Du'ului Sf:nt. /. Cci )*u este dat f-duin6a 5i c*piil*r )*5tri 5i tutur*r cel*r de departe4 pe *ric:6i i )a c'e!a D*!nul Du!ne"eul n*stru. %:r0 2, 147150 1$. Deci4 de )re!e ce pruncii s;au fcut prta5i s:n-elui 5i trupului4 n acela5i fel 5i =l S;a !prt5it de acestea4 ca s surpe prin !*artea Sa pe cel ce are stp:nirea !*r6ii4 adic pe dia)*lul4 1&. 9i s i"b)easc pe acei pe care frica !*r6ii i 6inea n r*bie t*at )ia6a. 1(. Cci4 ntr;ade)r4 nu a luat firea n-eril*r4 ci s!:n6a lui 8)raa! a luat. Copii se primesc de preoi i se aduc de prini n numele Domnului, pentru a fi mntuii. Mat0 1.6 1, 10, 110 &. 9i cine )a pri!i un prunc ca acesta n nu!ele 1eu4 pe 1ine 1 pri!e5te. 1($

10. .ede6i s nu dispre6ui6i pe )reunul din ace5tia !ici4 c "ic )*u< C n-erii l*r4 n ceruri4 pururea )d fa6a Tatlui 1eu4 Care este n ceruri. 11. Cci %iul F!ului a )enit s caute 5i s !:ntuiasc pe cel pierdut. ,rturisirea prinilor i a nailor pentru copii este admis de ,ntuitorul. Mat0 ., 171/0 &. Pe c:nd intra n Capernau!4 s;a apr*piat de =l un suta54 ru-:ndu;L4 (. 9i "ic:nd< D*a!ne4 slu-a !ea "ace n cas4 slbn*-4 c'inuindu;se cu!plit. +. 9i i;a "is Iisus< .enind4 l )*i )indeca. ,. Dar suta5ul4 rspun":nd4 I;a "is< D*a!ne4 nu sunt )rednic s intri sub ac*peri5ul !eu4 ci nu!ai "i cu cu):ntul 5i se )a )indeca slu-a !ea. /. C 5i eu sunt *! sub stp:nirea alt*ra 5i a! sub !ine *sta5i 5i;i spun acestuia< Du;te4 5i se duce@ 5i celuilalt< .in*4 5i )ine@ 5i slu-ii !ele< % aceasta4 5i face. 10. 8u"ind4 Iisus S;a !inunat 5i a "is cel*r ce )eneau dup =l< 8de)rat -riesc )*u< la ni!eni4 n Israel4 n;a! -sit at:ta credin6. 11. 9i "ic )*u c !ul6i de la rsrit 5i de la apus )*r )eni 5i )*r sta la !as cu 8)raa!4 cu Isaac 5i cu Iac*) n !pr6ia ceruril*r. 12. Iar fiii !pr6iei )*r fi arunca6i n ntunericul cel !ai din afar@ ac*l* )a fi pl:n-erea 5i scr:5nirea din6il*r. 1 . 9i a "is Iisus suta5ului< Du;te4 fie 6ie dup cu! ai cre"ut. 9i s;a nsnt*5it slu-a lui n ceasul acela. Mat0 -, 171/0 1. Intr:nd n c*rabie4 Iisus a trecut 5i a )enit n cetatea Sa. 2. 9i iat4 I;au adus un slbn*- "c:nd pe pat. 9i Iisus4 )":nd credin6a l*r4 a "is slbn*-ului< 2ndr"ne5te4 fiuleB Iertate sunt pcatele taleB . Dar unii dintre crturari "iceau n sine< 8cesta 'ule5te. $. 9i Iisus4 5tiind -:ndurile l*r4 le;a "is< Pentru ce cu-eta6i rele n ini!ile )*astre? &. Cci ce este !ai lesne a "ice< Iertate sunt pcatele tale4 sau a "ice< Sc*al;te 5i u!bl? (. Dar ca s 5ti6i c putere are %iul F!ului pe p!:nt a ierta pcatele4 a "is slbn*-ului< Sc*al;te4 ia; 6i patul 5i !er-i la casa ta. +. 9i4 scul:ndu;se4 s;a dus la casa sa. ,. Iar !ul6i!ile )":nd acestea4 s;au nspi!:ntat 5i au sl)it pe Du!ne"eu4 Cel care d *a!enil*r ase!enea putere. /. 9i plec:nd Iisus de ac*l*4 a )"ut un *! care 5edea la )a!4 cu nu!ele 1atei4 5i i;a "is acestuia< .in* dup 1ine. 9i scul:ndu;se4 a !ers dup =l. 10. 9i pe c:nd 5edea =l la !as4 n cas4 iat !ul6i )a!e5i 5i pct*5i au )enit 5i au 5e"ut la !as !preun cu Iisus 5i cu ucenicii Lui. 11. 9i )":nd fariseii4 au "is ucenicil*r< Pentru ce !n:nc 2n)6t*rul )*stru cu )a!e5ii 5i cu pct*5ii? 12. 9i au"ind =l4 a "is< Nu cei snt*5i au ne)*ie de d*ct*r4 ci cei b*lna)i. 1 . Dar !er-:nd4 n)6a6i ce nsea!n< 1il )*iesc4 iar nu 3ertf@ c n;a! )enit s c'e! pe drep6i4 ci pe pct*5i la p*cin6. Mat0 11, 2272.0 20. 8cestea sunt care spurc pe *!4 dar a !:nca cu !:ini nesplate nu spurc pe *!. 21. 9i ie5ind de ac*l*4 a plecat Iisus n pr6ile Tirului 5i ale Sid*nului. 22. 9i iat * fe!eie cananeianc4 din acele 6inuturi4 ie5ind stri-a4 "ic:nd< 1iluie5te;!4 D*a!ne4 %iul lui Da)idB %iica !ea este ru c'inuit de de!*n. 2 . =l ns nu i;a rspuns nici un cu):nt@ 5i apr*piindu;se4 ucenicii Lui 2l ru-au4 "ic:nd< Sl*b*"e5te;*4 c stri- n ur!a n*astr. 2$. Iar =l4 rspun":nd4 a "is< Nu sunt tri!is dec:t ctre *ile cele pierdute ale casei lui Israel. 2&. Iar ea4 )enind4 s;a nc'inat Lui4 "ic:nd< D*a!ne4 a3ut;!. 2(. =l ns4 rspun":nd4 i;a "is< Nu este bine s iei p:inea c*piil*r 5i s;* arunci c:inil*r. 1(&

2+. Dar ea a "is< Da4 D*a!ne4 dar 5i c:inii !n:nc din fr:!iturile care cad de la !asa stp:nil*r l*r. 2,. 8tunci4 rspun":nd4 Iisus i;a "is< F4 fe!eie4 !are este credin6a ta@ fie 6ie dup cu! )*ie5ti. 9i s;a t!duit fiica ei n ceasul acela. Marc0 -, 137230 1+. 9i I;a rspuns Lui unul din !ul6i!e< 2n)6t*rule4 a! adus la Tine pe fiul !eu4 care are du' !ut. 1,. 9i *riunde;l apuc4 l arunc la p!:nt 5i face spu!e la -ur 5i scr:5ne5te din din6i 5i n6epene5te. 9i a! "is ucenicil*r Ti s;l alun-e4 dar ei n;au putut. 1/. Iar =l4 rspun":nd l*r4 a "is< F4 nea! necredinci*s4 p:n c:nd )*i fi cu )*i? P:n c:nd ) )*i rbda pe )*i? 8duce6i;l la 1ine. 20. 9i l;au adus la =l. 9i )":ndu;L pe Iisus4 du'ul ndat a "-uduit pe c*pil4 5i4 c":nd la p!:nt4 se "):rc*lea spu!e-:nd. 21.9i l;a ntrebat pe tatl lui< C:t )re!e este de c:nd i;a )enit aceasta? Iar el a rspuns< din pruncie. 22. 9i de !ulte *ri l;a aruncat 5i n f*c 5i n ap ca s;l piard. Dar de p*6i ce)a4 a3ut;ne4 fiindu;Hi !il de n*i. 2 . Iar Iisus i;a "is< De p*6i crede4 t*ate sunt cu putin6 celui ce crede. 2$.9i ndat stri-:nd tatl c*pilului4 a "is cu lacri!i< Cred4 D*a!neB 83ut necredin6ei !ele. 2&. Iar Iisus4 )":nd c !ul6i!ea d n)al4 a certat du'ul cel necurat4 "ic:ndu;i< Du' !ut 5i surd4 =u 6i p*runcesc< Ie5i din el 5i s nu !ai intri n elB 2(. 9i rcnind 5i "-uduindu;l cu putere4 du'ul a ie5it@ iar c*pilul a r!as ca !*rt4 nc:t !ul6i "iceau c a !urit. 2+. Dar Iisus4 apuc:ndu;l de !:n4 l;a ridicat4 5i el s;a sculat n pici*are. Ioan0 4, 4371/0 $+. 8cesta4 au"ind c Iisus a )enit din Iudeea n Ealileea4 s;a dus la =l 5i 2l ru-a s Se c*b*are 5i s )indece pe fiul lui4 c era -ata s !*ar. $,. Deci Iisus i;a "is< Dac nu )e6i )edea se!ne 5i !inuni4 nu )e6i crede. $/. Slu3it*rul re-esc a "is ctre =l< D*a!ne4 c*b*ar;Te nainte de a !uri c*pilul !eu. &0. Iisus i;a "is< 1er-i4 c*pilul tu trie5te. 9i *!ul a cre"ut cu):ntului pe care i l;a spus Iisus 5i a plecat. &1. Iar pe c:nd c*b*ra4 slu-ile lui4 l;au nt:!pinat spun:ndu;i c fiul lui trie5te. &2. 9i cerea4 deci4 s afle de la ele ceasul n care i;a f*st !ai bine. Deci i;au spus c ieri4 n ceasul al 5aptelea4 l;au lsat fri-urile. & . 85adar tatl a cun*scut c n ceasul acela a f*st n care Iisus i;a "is< %iul tu trie5te. 9i a cre"ut el 5i t*at casa lui. =a nceputul mcretinrii sa7u botezat cu toi, copil i btrn, i familii ntre'i. 'a8te 2, 417420 $1. Deci cei ce au pri!it cu):ntul lui s;au b*te"at 5i n "iua aceea s;au adu-at ca la trei !ii de suflete. $2. 9i struiau n n)6tura ap*st*lil*r 5i n !prt5ire4 n fr:n-erea p:inii 5i n ru-ciuni. 'a8te 10, 4474.0 $$. 2nc pe c:nd Petru )*rbea aceste cu)inte4 Du'ul Sf:nt a c"ut peste t*6i cei care ascultau cu):ntul. $&. Iar credinci*5ii tia6i !pre3ur4 care )eniser cu Petru4 au r!as ui!i6i pentru c darul Du'ului Sf:nt s;a re)rsat 5i peste nea!uri. $(. Cci i au"eau pe ei )*rbind n li!bi 5i sl)ind pe Du!ne"eu. 8tunci a rspuns Petru< $+. P*ate4 *are4 cine)a s *preasc apa4 ca s nu fie b*te"a6i ace5tia care au pri!it Du'ul Sf:nt ca 5i n*i? $,. 9i a p*runcit ca ace5tia s fie b*te"a6i n nu!ele lui Iisus 7rist*s. 8tunci l;au ru-at pe Petru s r!:n la ei c:te)a "ile. 'a8te 15614, 11, 2-7/40 1$. 9i * fe!eie4 cu nu!ele Lidia4 ):n"t*are de p*rfir4 din cetatea Tiatirel*r4 te!t*are de Du!ne"eu4 asculta. 8cesteia Du!ne"eu i;a desc'is ini!a ca s ia a!inte la cele -rite de Pa)el. 1((

1&. Iar dup ce s;a b*te"at 5i ea 5i casa ei4 ne;a ru-at4 "ic:nd< De !;a6i s*c*tit c sunt credinci*as D*!nului4 intr:nd n casa !ea4 r!:ne6i. 9i ne;a fcut s r!:ne!. 2/. Iar el4 cer:nd lu!in4 s;a repe"it nuntru 5i4 tre!ur:nd de spai!4 a c"ut naintea lui Pa)el 5i a lui Sila@ 0. 9i sc*6:ndu;i afar Idup ce pe ceilal6i i;a ")*r:t la l*cJ4 le;a "is< D*!nil*r4 ce trebuie s fac ca s ! !:ntuiesc? 1. Iar ei au "is< Crede n D*!nul Iisus 5i te )ei !:ntui tu 5i casa ta. 2. 9i i;au -rit lui cu):ntul lui Du!ne"eu 5i tutur*r cel*r din casa lui. . 9i el4 lu:ndu;i la sine4 n acel ceas al n*p6ii4 a splat rnile l*r 5i s;a b*te"at el 5i t*6i ai lui ndat. $. 9i duc:ndu;i n cas4 a pus !asa 5i s;a )eselit cu t*at casa4 cre":nd n Du!ne"eu. 1 Cor0 1, 147150 1$. 1ul6u!esc lui Du!ne"eu c pe nici unul din )*i n;a! b*te"at4 dec:t pe Crispus 5i pe Eaius4 1&. Ca s nu "ic cine)a c a6i f*st b*te"a6i n nu!ele !eu. 1(. 8! b*te"at 5i casa lui 9tefana@ afar de ace5tia nu 5tiu s !ai fi b*te"at pe altcine)a. 1+. Cci 7rist*s nu !;a tri!is ca s b*te"4 ci s bine)estesc4 dar nu cu n6elepciunea cu):ntului4 ca s nu r!:n "adarnic crucea lui 7rist*s. !ai acelora care aduc sminteli, ca s opreasc copii i prin aceasta s piar. Mat0 1.63, 10, 11, 140 +. .ai lu!ii4 din pricina s!intelil*rB C s!intelile trebuie s )in4 dar )ai *!ului aceluia prin care )ine s!inteala. 10. .ede6i s nu dispre6ui6i pe )reunul din ace5tia !ici4 c "ic )*u< C n-erii l*r4 n ceruri4 pururea )d fa6a Tatlui 1eu4 Care este n ceruri. 11. Cci %iul F!ului a )enit s caute 5i s !:ntuiasc pe cel pierdut. 1$. 8stfel nu este )rere naintea Tatlui )*stru4 Cel din ceruri4 ca s piar )reunul dintr;ace5tia !ici. !ai acelora care aler' s fac tovari de credin , iar dup aceea fac din ei un fiu al focului '"enei. Mat0 2/, 110 1&. .ai )*u4 crturaril*r 5i fariseil*r f6arniciB C nc*n3ura6i !area 5i uscatul ca s face6i un ucenic4 5i dac l;a6i fcut4 l face6i fiu al -'eenei 5i nd*it dec:t )*i.

1(+

C!(IT*LUL 12 )%S($% T!I#! S',#TULUI M!SLU


Sfntul ,aslu este taina prin care cretinul primete vindecarea i iertarea pcatelor, prin ru'ciunea preoilor i un'erea cu untdelemn sfinit. Marc0 5, 1/0 1 . 9i sc*teau !ul6i de!*ni 5i un-eau cu untdele!n pe !ul6i b*lna)i 5i;i )indecau. *cest sfnt tain, ca i celelalte, a fost rnduit de ,ntuitorul prin pilda celui czut ntre tl"ari. Luc0 10, /07/30 0. Iar Iisus4 rspun":nd4 a "is< Un *! c*b*ra de la Ierusali! la Ieri'*n4 5i a c"ut ntre t:l'ari4 care4 dup ce l;au de"brcat 5i l;au rnit4 au plecat4 ls:ndu;l apr*ape !*rt. 1. Din nt:!plare un pre*t c*b*ra pe calea aceea 5i4 )":ndu;l4 a trecut pe alturi. 2. De ase!enea 5i un le)it4 a3un-:nd n acel l*c 5i )":nd4 a trecut pe alturi. . Iar un sa!arinean4 !er-:nd pe cale4 a )enit la el 5i4 )":ndu;l4 i s;a fcut !il4 $. 9i4 apr*piindu;se4 i;a le-at rnile4 turn:nd pe ele untdele!n 5i )in4 5i4 pun:ndu;l pe d*bit*cul su4 l;a dus la * cas de *aspe6i 5i a purtat -ri3 de el. &. Iar a d*ua "i4 sc*6:nd d*i dinari i;a dat -a"dei 5i i;a "is< 8i -ri3 de el 5i4 ce )ei !ai c'eltui4 eu4 c:nd ! )*i nt*arce4 6i )*i da. (. Care din ace5ti trei 6i se pare c a f*st apr*apele celui c"ut ntre t:l'ari? +. Iar el a "is< Cel care a fcut !il cu el. 9i Iisus i;a "is< 1er-i 5i f 5i tu ase!enea. Dup aceea a poruncit Sfinilor *postoli s tmduiasc pe bolnavi. Luc0 -, 1720 1. 9i c'e!:nd pe cei d*ispre"ece ucenici ai Si4 le;a dat putere 5i stp:nire peste t*6i de!*nii 5i s )indece b*lile. 2. 9i i;a tri!is s pr*p*)duiasc !pr6ia lui Du!ne"eu 5i s )indece pe cei b*lna)i. +elul aplicrii tainelor i ce materie s ntrebuineze ei au nvat de la Domnul prin viu 'rai, deoarece vedem c ei cunoteau aplicarea lor, fiindc Sfntul *postol /acob o scrie i o poruncete cretinilor. Iac0 1, 140 1$. =ste cine)a b*lna) ntre )*i? S c'e!e pre*6ii Bisericii 5i s se r*a-e pentru el4 un-:ndu;l cu untdele!n4 n nu!ele D*!nului. ,are este rolul tainelor , dac se fac de preot dreptcredincios, pentru c ru'ciunea fcut cu credin mntuiete pe bolnavi i capt iertare de pcate. Iac0 1, 1171.0 1&. 9i ru-ciunea credin6ei )a !:ntui pe cel b*lna) 5i D*!nul l )a ridica4 5i de )a fi fcut pcate se )*r ierta lui. 1(. 1rturisi6i;) deci unul altuia pcatele 5i ) ru-a6i unul pentru altul4 ca s ) )indeca6i4 c !ult p*ate ru-ciunea struit*are a dreptului. 1+. Ilie era *!4 cu slbiciuni ase!enea n*u4 dar cu ru-ciune s;a ru-at ca s nu pl*u 5i nu a pl*uat trei ani 5i 5ase luni. 1,. 9i iar5i s;a ru-at 5i cerul a dat pl*aie 5i p!:ntul a *drslit r*ada sa

1(,

C!(IT*LUL 1/ )%S($% T!I#! (*CI#=%I S!U M$TU$ISI$%!


Cnd omul pctuiete, Du"ul Sfnt l prsete iar el rmne 'ol i fricos. 'ac0 /, 37100 +. 8tunci li s;au desc'is *c'ii la a!:nd*i 5i au cun*scut c erau -*i4 5i au cusut frun"e de s!*c'in 5i 5i;au fcut ac*per!inte. ,. Iar c:nd au au"it -lasul D*!nului Du!ne"eu4 Care u!bla prin rai4 n rc*area serii4 s;au ascuns 8da! 5i fe!eia lui de fa6a D*!nului Du!ne"eu printre p*!ii raiului. /. 9i a stri-at D*!nul Du!ne"eu pe 8da! 5i i;a "is< C8da!e4 unde e5ti?C 10. Rspuns;a acesta< C8! au"it -lasul Tu n rai 5i !;a! te!ut4 cci sunt -*l4 5i !;a! ascunsC. Dup ce a pctuit *dam, Dumnezeu i7a cerut mrturisirea. 'ac0 /, 1171/0 11. 9i i;a "is Du!ne"eu< CCine ti;a spus c e5ti -*l? Nu cu!)a ai !:ncat din p*!ul din care ti;a! p*runcit s nu !n:nci?C 12. Dis;a 8da!< C%e!eia care !i;ai dat;* s fie cu !ine4 aceea !i;a dat din p*! 5i a! !:ncatC. 1 . 9i a "is D*!nul Du!ne"eu ctre fe!eie< CPentru ce ai fcut aceasta?C Iar fe!eia a "is< C9arpele !; a a!-it 5i eu a! !:ncatC. Dup aceea, Dumnezeu a dat canon pentru pentru toat viaa i pentru toi. 'ac0 /, 1571-0 1(. Iar fe!eii i;a "is< C.*i n!ul6i !ereu neca"urile tale4 !ai ales n )re!ea sarcinii tale@ n dureri )ei na5te c*pii@ atras )ei fi ctre brbatul tu 5i el te )a stp:niC. 1+. Iar lui 8da! i;a "is< CPentru c ai ascultat )*rba fe!eii tale 5i ai !:ncat din p*!ul din care 6i;a! p*runcit< CS nu !n:nciC4 bleste!at )a fi p!:ntul pentru tineB Cu *steneal s te 'rne5ti din el n t*ate "ilele )ie6ii taleB 1,. Spini 5i pl!id 6i )a r*di el 5i te )ei 'rni cu iarba c:!puluiB 1/. 2n sud*area fetei tale 6i )ei !:nca p:inea ta4 p:n te )ei nt*arce n p!:ntul din care e5ti luat@ cci p!:nt e5ti 5i n p!:nt te )ei nt*arceC. $om0 1, 127140 12. De aceea4 precu! printr;un *! a intrat pcatul n lu!e 5i prin pcat !*artea4 a5a 5i !*artea a trecut la t*6i *a!enii4 pentru c t*6i au pctuit n el. 1 . Cci4 p:n la le-e4 pcatul era n lu!e4 dar pcatul nu se s*c*te5te c:nd nu este le-e. 1$. Ci a !pr6it !*artea de la 8da! p:n la 1*ise 5i peste cei ce nu pctuiser4 dup ase!narea -re5elii lui 8da!4 care este c'ip al Celui ce a)ea s )in. Dup venirea le'ii s7au rnduit anumite canoane pentru pcate. Le:0 4, 17/10 1. 9i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 2. CErie5te fiil*r lui Israel 5i le spune< Dac )reun *! )a pctui din ne5tiin6 !p*tri)a p*runcil*r D*!nului 5i )a face ce nu se cu)ine4 clc:nd )reuna din ele@ . De a pctuit ar'iereu !iruit 5i a tras pe p*p*r la pcat4 pentru pcatul su4 pe care l;a s):r5it4 s aduc un )i6el fr !etea'n4 ca 3ertf D*!nului pentru pcat@ $. S nf6i5e"e )i6elul naintea D*!nului4 la u5a c*rtului adunrii4 s;5i pun !:na sa pe capul )i6elului 5i s 3un-'ie )i6elul naintea D*!nului. 1(/

&. 8p*i s ia pre*tul cel !iruit4 ale crui !:ini sunt sfin6ite4 din s:n-ele )i6elului 5i s;l duc n c*rtul adunrii. (. 8c*l* s;5i !*aie pre*tul de-etul su n s:n-e4 s str*peasc cu s:n-e de 5apte *ri naintea D*!nului4 asupra perdelei l*ca5ului sf:nt. +. Dup aceea s pun pre*tul din s:n-ele )i6elului naintea D*!nului4 pe c*arnele 3ertfelnicului t!:ierii4 care se afl n c*rtul adunrii4 iar t*at r!5i6a din s:n-ele )i6elului s;* t*arne la te!elia 3ertfelnicului arderii de t*t4 care se afl naintea c*rtului adunrii. ,. 8p*i s sc*at din )i6elul adus pentru pcat t*at -rsi!ea lui4 -rsi!ea cea de pe !runtaie4 t*at -rsi!ea ce ac*per luntrul4 /. 8!:nd*i rrunc'ii cu -rsi!ea de pe ei 5i cea de pe 5*lduri4 seul de pe ficat@ acestea s le sc*at !preun cu rrunc'ii4 10. Precu! se ia din )i6elul 3ertfei de i"b)ire4 5i s le ard pre*tul pe 3ertfelnicul arderii de t*t. 11. Iar pielea )i6elului 5i t*t trupul lui cu capul 5i cu pici*arele lui4 cu !runtaiele lui 5i cu necur6enia lui4 12. 8dic t*t )i6elul s;l sc*at afar din tabr4 la l*c curat4 unde se arunc cenu5a4 5i s;l ard pe f*c de le!ne@ unde se arunc cenu5a4 ac*l* s;l ard. 1 . Dac ns t*at *b5tea lui Israel )a pctui4 din ne5tiin64 5i )a face !p*tri)a p*runcil*r D*!nului ce)a ce nu trebuia fcut 5i )rednic de *s:nd4 iar fapta Maceasta )a r!:ne necun*scut adunrii4 1$. C:nd se )a afla pcatul4 pe care l;au s):r5it ei4 s se aduc din partea ntre-ii *b5ti un )i6el fr !etea'n4 3ertf pentru pcat4 s;l nf6i5e"e naintea c*rtului adunrii4 1&. Iar btr:nii *b5tii s;5i pun !:inile l*r pe capul )i6elului4 naintea D*!nului 5i s 3un-'ie )i6elul naintea D*!nului. 1(. 8p*i pre*tul !iruit s duc din s:n-ele )i6elului n c*rtul adunrii. 1+. S;5i !*aie pre*tul de-etul su n s:n-ele )i6elului 5i s str*peasc de 5apte *ri naintea D*!nului asupra perdelei sfintei sfintel*r. 1,. 8p*i pre*tul s pun din s:n-e pe c*arnele 3ertfelnicului t!:ierii4 care este naintea fe6ei D*!nului n c*rtul adunrii4 iar cellalt s:n-e s;l t*arne la te!elia 3ertfelnicului arderii de t*t4 care este la u5a c*rtului adunrii. 1/. T*at -rsi!ea lui s;* sc*at din el 5i s;* ard pe 3ertfelnic@ 20. 9i s fac cu )i6elul acesta ceea ce s;a fcut cu )i6elul adus pentru pcat@ a5a s fac cu el 5i a5a s;i cure6e pre*tul 5i li se )a ierta pcatul. 21. Dup aceea s sc*at )i6elul ntre- afar din tabr 5i s;l ard a5a cu! a ars 5i )i6elul de care s;a )*rbit !ai sus. 8ceasta e 3ertf pentru pcatul *b5tii. 22. Iar dac )a -re5i * cpetenie 5i din ne5tiin6 )a face !p*tri)a uneia din t*ate p*runcile D*!nului Du!ne"eului su ce)a ce nu trebuia s fac 5i )rednic de *s:nd4 2 . C:nd )a afla el pcatul su4 pe care l;a s):r5it4 s aduc 3ertf pentru pcat un 6ap fr !etea'n4 2$. S;5i pun !:na sa pe capul 6apului 5i s;l 3un-'ie4 unde se 3un-'ie arderile de t*t4 naintea D*!nului@ aceasta este 3ertf pentru pcat. 2&. Iar pre*tul s ia cu de-etul su s:n-e de la 3ertfa pentru pcat 5i s;l pun pe c*arnele 3ertfelnicului arderii de t*t4 iar cellalt s:n-e s;l t*arne la te!elia 3ertfelnicului arderii de t*t. 2(. T*at -rsi!ea ei s;* ard pe 3ertfelnic4 ca -rsi!ea 3ertfei de i"b)ire4 5i a5a l )a cur6i pre*tul de pcatul lui 5i i se )a ierta. 2+. Dac ns un *! din p*p*rul de r:nd )a -re5i din ne5tiin6 !p*tri)a uneia din t*ate p*runcile D*!nului 5i )a face ce)a ce nu trebuia s fac 5i )rednic de *s:nd4 2,.C:nd )a afla el pcatul ce l;a s):r5it4 s aduc din caprele sale 3ertf * capr fr !etea'n4 pentru pcatul ce l;a s):r5it4 2/. S;5i pun !:na sa pe capul 3ertfei pentru pcat 5i s 3un-'ie capra adus4 3ertf pentru pcat4 unde se 3un-'ie 3ertfele arderii de t*t. 0. 8p*i s ia pre*tul din s:n-ele ei cu de-etul su 5i s pun pe c*arnele 3ertfelnicului arderii de t*t4 iar cellalt s:n-e s;l t*arne la te!elia 3ertfelnicului. 1+0

1. T*at -rsi!ea ei s;* alea-4 cu! se ale-e -rsi!ea la 3ertfele de !:ntuire4 5i s;* ard pre*tul pe 3ertfelnic4 spre !ir*s bine;plcut D*!nului@ astfel l )a cur6i pre*tul 5i i se )a ierta pcatul. 2. Iar dac cine)a )rea s aduc 3ertf pentru pcat din tur!a de *i4 s aduc parte fe!eiasc4 fr !etea'n4 . S;5i pun !:na sa pe capul 3ertfei pentru pcat 5i s;* 3un-'ie4 ca 3ertf pentru pcat4 la l*cul unde se 3un-'ie 3ertfa arderii de t*t. $. 8p*i s ia pre*tul cu de-etul su din s:n-ele acestei 3ertfe pentru pcat 5i s pun pe c*arnele 3ertfelnicului arderii de t*t4 iar cellalt s:n-e s;l t*arne 3*s l:n- 3ertfelnic. &.T*at -rsi!ea ei s;* alea-4 cu! se ale-e -rsi!ea din *aia pentru 3ertf de i"b)ire4 5i s;* ard pre*tul pe 3ertfelnic4 ca 3ertf D*!nului@ 5i a5a l )a cur6i pre*tul de pcatul ce l;a s):r5it 5i i se )a iertaC. 0catul trebuie mai nti mrturisit i apoi penitentul s7i mplineasc canonul. Le:0 1, 171/0 &. Deci4 de se )a face cine)a )in*)at de ce)a din acestea 5i 5i )a !rturisi pcatul4 (. 8tunci4 pentru pcatul su4 pe care l;a s):r5it4 s aduc D*!nului 3ertf din tur!4 * *aie sau * capr din caprele sale4 pentru )ina pcatului4 5i;l )a cur6i pre*tul prin aceasta de pcatul su 5i i se )a ierta pcatul. +. Iar de nu )a fi n stare s aduc 3ertf * *aie4 pentru )ina pcatului su4 s aduc D*!nului d*u turturele sau d*i pui de p*ru!bel< unul 3ertf pentru pcat4 iar altul ardere de t*t. ,. 8ceste psri s le aduc la pre*t 5i pre*tul s 3ertfeasc !ai nt:i pe cea pentru pcat4 s;i fr:n- -:tul4 fr s despart capul de trup4 /. 9i s str*peasc cu s:n-ele acestei 3ertfe pentru pcat peretele 3ertfelnicului4 iar cellalt s:n-e s;l scur- 3*s l:n- 3ertfelnic@ aceasta e 3ertf pentru pcat. 10. Iar pe cealalt pasre s;* aduc ardere de t*t4 dup r:nduial. 9i a5a l )a cur6i pre*tul de pcatul lui 5i i se )a ierta. 11. Dac ns nu;i )a da !:na s aduc nici * perec'e de turturele sau d*i pui de p*ru!bel4 atunci s aduc pentru -re5eala sa a "ecea parte dintr;* ef de fin bun de -r:u4 ca 3ertf pentru pcat4 dar s nu t*arne pe ea untdele!n4 nici t!:ie s nu pun pe ea4 c aceasta este 3ertf pentru pcat. 12. S;* aduc la pre*t 5i pre*tul s ia din ea un pu!n plin4 spre p*!enire4 5i s;* ard pe 3ertfelnic4 ca 3ertf D*!nului@ aceasta este 3ertf pentru pcat. 1 . Prin aceasta l )a cur6i pre*tul de pcatul lui4 pe care l;a s):r5it n una din nt:!plrile acelea4 5i i se )a ierta pcatul@ r!5i6a de fin )a fi a pre*tului4 ca la prin*sul de finC. Le:0 5, 130 1+. 8ceasta le;* dau parte din 3ertfele 1ele. 8ceasta este sfin6enie !are4 ca 5i 3ertfa pentru pcat 5i ca 5i 3ertfa pentru )in. Cnd pcatul se ascunde de ctre om Dumnezeu l face cunoscut. 'ac0 4, .7120 ,. Dup aceea Cain a "is ctre 8bel4 fratele su< CS ie5i! la c:!pBC Iar c:nd erau ei n c:!pie4 Cain s;a aruncat asupra lui 8bel4 fratele su4 5i l;a *!*r:t. /. 8tunci a "is D*!nul Du!ne"eu ctre Cain< CUnde este 8bel4 fratele tu?C Iar el a rspuns< CNu 5tiuB 8u d*ar eu sunt p"it*rul fratelui !eu?C 10. 9i a "is D*!nul< CCe ai fcut? Elasul s:n-elui fratelui tu stri- ctre 1ine din p!:nt. 11. 9i acu! e5ti bleste!at de p!:ntul care 5i;a desc'is -ura sa4 ca s pri!easc s:n-ele fratelui tu din !:na ta. 12. C:nd )ei lucra p!:ntul4 acesta nu;5i )a !ai da r*adele sale 6ie@ "buciu!at 5i fu-ar )ei fi tu pe p!:ntC. Ioan 3, 1/7250 1 . T*tu5i4 de frica iudeil*r4 ni!eni nu )*rbea despre =l pe fa6. 1$. Iar la 3u!tatea pra"nicului Iisus S;a suit n te!plu 5i n)6a. 1+1

1&. 9i iudeii se !irau "ic:nd< Cu! 5tie 8cesta carte fr s fi n)6at? 1(. Deci le;a rspuns Iisus 5i a "is< 2n)6tura 1ea nu este a 1ea4 ci a Celui ce 1;a tri!is. 1+. De )rea cine)a s fac )*ia Lui4 )a cun*a5te despre n)6tura aceasta dac este de la Du!ne"eu sau dac =u )*rbesc de la 1ine 2nsu!i. 1,. Cel care )*rbe5te de la sine 5i caut sla)a sa@ iar cel care caut sla)a celui ce l;a tri!is pe el4 acela este ade)rat 5i nedreptate nu este n el. 1/. Fare nu 1*ise );a dat Le-ea? 9i ni!eni dintre )*i nu 6ine Le-ea. De ce cuta6i s 1 ucide6i? 20. 9i !ul6i!ea a rspuns< 8i de!*n. Cine caut s te ucid? 21. Iisus a rspuns 5i le;a "is< Un lucru a! fcut 5i t*6i ) !ira6i. 22. De aceea 1*ise );a dat tierea !pre3ur4 nu c este de la 1*ise4 ci de la prin6i4 5i s:!bta tia6i !pre3ur pe *!. 2 . Dac *!ul pri!e5te tierea !pre3ur s:!bta4 ca s nu se strice Le-ea lui 1*ise4 ) !:nia6i pe 1ine c a! fcut s:!bta un *! ntre- snt*s? 2$. Nu 3udeca6i dup nf6i5are4 ci 3udeca6i 3udecat dreapt. 2&. Deci "iceau unii dintre ierusali!iteni< Nu este4 *are4 8cesta pe care;L cutau s;L ucid? 2(. 9i iat c )*rbe5te pe fa6 5i ei nu;I "ic ni!ic. Nu cu!)a cpeteniile au cun*scut cu ade)rat c 8cesta e 7rist*s? #um0 12, 17110 1. 1aria! 5i 8ar*n )*rbeau ns !p*tri)a lui 1*ise pentru fe!eia eti*pianc4 pe care * luase 1*ise4 cci 1*ise era cst*rit cu * eti*pianc. 2. =i "iceau< CFare nu!ai cu 1*ise a -rit D*!nul? N;a -rit =l4 *are4 5i cu n*i?C 9i a au"it acestea D*!nul. . 1*ise ns era *!ul cel !ai bl:nd dintre t*6i *a!enii de pe p!:nt. $. 8tunci a "is D*!nul fr de )este ctre 1*ise 5i ctre 8ar*n 5i ctre 1aria!< CIe5i6i c:te5i trei la c*rtul adunriiC. 9i au ie5it tustrei. &. 8tunci S;a p*-*r:t D*!nul n st:lpul cel de n*r4 a stat la u5a c*rtului 5i a c'e!at pe 8ar*n 5i pe 1aria! 5i au ie5it a!:nd*i. (. 8p*i a "is< C8sculta6i cu)intele 1ele< De este ntre )*i )reun pr**r*c al D*!nului4 1 art lui n )edenie 5i n s*!n )*rbesc cu el. +. Nu t*t a5a a! -rit 5i cu r*bul 1eu 1*ise4 # el este credinci*s n t*at casa 1ea< ,. Cu el -riesc -ur ctre -ur4 la artare 5i aie)ea4 iar nu n -'icituri4 5i el )ede fa6a D*!nului. Cu! de nu );a6i te!ut s c:rti6i !p*tri)a r*bului 1eu 1*ise?C /. 9i s;a aprins !:nia D*!nului asupra l*r 5i4 deprt:ndu;Se D*!nul4 10. S;a deprtat 5i n*rul de la c*rt 5i iat 1aria! s;a fcut alb de lepr4 ca "pada. 9i c:nd s;a uitat 8ar*n la 1aria!4 iat era lepr*as. 11. 8tunci a "is 8ar*n ctre 1*ise< CR*-u;!4 d*!nul !eu4 s nu ne s*c*te5ti -re5eala c ne; a!purtat ru 5i a! pctuitB 12. Nu n-dui dar s fie 1aria! ca cel nscut !*rt4 al crui trup4 la ie5irea din p:ntecele !a!ei sale4 este pe 3u!tate putredC. 1 . 8tunci a stri-at 1*ise ctre D*!nul 5i a "is< CDu!ne"eule4 )indec;*BC 1$. D*!nul ns a "is ctre 1*ise< CDac tatl ei ar fi scuipat;* n *bra"4 *are n;ar fi trebuit s se ru5ine"e 5apte "ile? 85a dar s fie nc'is 5apte "ile afar din tabr4 dup aceea s intreO. 1&. 9i a 5e"ut 1aria! nc'is afar din tabr 5apte "ile 5i p*p*rul n;a plecat la dru! p:n s;a cur6it 1aria!. 2 $e?i 1-, 171.0 1. 8tunci i s;a spus lui I*ab< CIat re-ele pl:n-e dup 8besal*!C. 2. 8stfel biruin6a din "iua aceea s;a prefcut n pl:n-ere pentru t*t p*p*rul4 cci p*p*rul a au"it c'iar n "iua aceea 5i "icea c re-ele este ntristat dup fiul su. . 8tunci a intrat p*p*rul n cetate pe furi54 cu! se furi5ea" *a!enii ru5ina6i care au luat;* la fu- n ti!pul luptei. $. Re-ele ns4 ac*perindu;5i fata4 stri-a tare< C8besal*!4 8besal*!4 fiul !euBC 1+2

&. Dar )enind I*ab la re-e n cas4 a "is< CTu ast"i ai u!plut de ru5ine pe t*ate slu-ile tale care au i"b)it acu! )ia6a ta 5i )ia6a fiil*r 5i fiicel*r tale4 )ia6a fe!eil*r 5i c*ncubinel*r tale. (. Tu iube5ti pe cei ce te ursc 5i pe cei ce te iubesc i ur5ti@ cci ai artat ast"i c pentru tine sunt ni!ic 5i cpeteniile 5i slu-ile@ ast"i a! aflat eu c de ar fi r!as 8besal*! cu )ia64 iar n*i a! fi !urit cu t*6ii4 aceasta 6i;ar fi f*st !ai plcut. +. Deci4 sc*al 5i ie5i de -rie5te dup ini!a slu-il*r tale. Cci ! 3ur pe D*!nul c dac nu ie5i4 n n*aptea aceasta nu;6i )a !ai r!:ne nici un *!. 9i aceasta )a fi pentru tine cea !ai !are din t*ate nen*r*cirile care au )enit asupra ta din tinere6ea ta 5i p:n acu!BC ,. 8tunci s;a sculat re-ele 5i a 5e"ut la p*art4 iar p*p*rului ntre- s;a )estit c re-ele st la p*art. 5i a )enit t*t p*p*rul n fa6a re-elui la p*art4 iar Israeli6ii au fu-it pe la )etrele l*r. /. T*t p*p*rul din t*ate triburile lui Israel )*rbea 5i "icea< CRe-ele Da)id ne;a i"b)it din !:inile )r3!a5il*r n*5tri 5i ne;a scpat din !:inile %ilistenil*r4 iar acu! el nsu5i a fu-it din 6ara aceasta4 din re-atul su4 de frica lui 8besal*!. 10. 8besal*! ins4 pe care n*i l;a! uns re-e pentru n*i4 a !urit n r"b*i. Pentru ce dar nt:r"ie! n*i acu! a aduce nap*i pe re-e?C 9i aceste )*rbe au strbtut t*t Israelul 5i au a3uns 5i p:n la re-e. 11. 8tunci re-ele Da)id a tri!is s se spun pre*6il*r Had*c 5i 8biatar< CSpune6i btr:nil*r lui luda< Pentru ce )*i6i s fi6i cei din ur! n a aduce nap*i pe re-e4 c:nd cu)intele a t*t Israelul au a3uns p:n la re-e4 n casa lui? 12. .*i sunte6i fra6ii !ei@ *asele !ele 5i carnea !ea )*i sunte6i. Pentru ce dar )*i6i s fi6i cei din ur! n a aduce pe re-e nap*i? 1 . Iar lui 8!asa s;i "ice6i< CNu e5ti tu *are *sul !eu 5i carnea !ea? 85a 5i a5a s;!i fac !ie Du!ne"eu 5i nc 5i !ai ru s;!i fac4 dac tu nu ai s fii cpetenia *5tirii !ele pentru t*tdeauna n l*cul lui I*abBC 1$. 9i a5a a nduplecat re-ele ini!a tutur*r Iudeil*r ca a unui sin-ur *!@ iar ace5tia au tri!is la re-e s;i spun< C2nt*arce;te tu nsu6i 5i t*ate slu-ile taleB 1&. 9i s;a nt*rs re-ele 5i a )enit la I*rdan4 iar Iudeii au )enit la E'il-al4 ca s nt:!pine pe re-e 5i s;l treac I*rdanul. 1(. 8tunci 9i!ei4 fiul lui E'era4 un )enia!inean din Ba'uri!4 s;a -rbit s ias cu Iudeii n nt:!pinarea re-elui Da)id. 1+. 8cesta a)ea cu el * !ie de *a!eni )enia!ineni4 5i pe Hiba4 slu-a casei lui Saul4 cu cei cincispre"ece fii ai si 5i cu d*u"eci de r*bi ai si. 8ce5tia au trecut I*rdanul naintea re-elui 5i au pre-tit pentru re-e trecerea I*rdanului. 1,. C:nd ns au p*rnit luntrea4 ca s aduc pe re-e 5i casa lui4 ca s;i slu3easc4 atunci 9i!ei4 fiul lui E'era4 a c"ut cu fa6a la p!:nt naintea re-elui4 ndat ce acesta a trecut I*rdanul4 2naintea Domnului /isus a fost trimis /oan Boteztorul, pentru ca oamenii s7i mrturiseasc pcatele. Mat0 /, 1730 &. 8tunci a ie5it la el Ierusali!ul 5i t*at Iudeea 5i t*at !pre3uri!ea I*rdanului. (. 9i erau b*te"a6i de ctre el n r:ul I*rdan4 !rturisindu;5i pcatele. +. Dar )":nd I*an pe !ul6i din farisei 5i saduc'ei )enind la b*te"4 le;a "is< Pui de )ipere4 cine );a artat s fu-i6i de !:nia ce )a s fie? Domnul a f'duit ucenicilor Si puterea de a le'a i dezle'a pcatele. Mat0 15, 1.71-0 1,. 9i =u 6i "ic 6ie4 c tu e5ti Petru 5i pe aceast piatr )*i "idi Biserica 1ea 5i p*r6ile iadului nu * )*r birui. 1/. 9i 6i )*i da c'eile !pr6iei ceruril*r 5i *rice )ei le-a pe p!:nt )a fi le-at 5i n ceruri4 5i *rice )ei de"le-a pe p!:nt )a fi de"le-at 5i n ceruri. Mat0 1., 1.0 1+

1,. 8de)rat -riesc )*u< Fric:te )e6i le-a pe p!:nt4 )*r fi le-ate 5i n cer4 5i *ric:te )e6i de"le-a pe p!:nt4 )*r fi de"le-ate 5i n cer. Dup nviere, Domnul /isus 1ristos le7a dat aceast putere, suflnd Du" Sfnt peste ei. Ioan0 20, 2172/0 21. 9i Iisus le;a "is iar5i< Pace )*uB Precu! 1;a tri!is pe 1ine Tatl4 ) tri!it 5i =u pe )*i. 22. 9i "ic:nd acestea4 a suflat asupra l*r 5i le;a "is< Lua6i Du' Sf:nt@ 2 . Cr*ra )e6i ierta pcatele4 le )*r fi iertate 5i cr*ra le )e6i 6ine4 )*r fi 6inute. Cine a nes*c*tit pe sfin6i a !urit. 'a8te 1, 17110 1. Iar un *!4 anu!e 8nania4 cu Safira4 fe!eia lui4 5i;a ):ndut 6arina. 2. 9i a d*sit din pre64 5tiind 5i fe!eia lui4 5i aduc:nd * parte4 a pus;* la pici*arele ap*st*lil*r. . Iar Petru a "is< 8nania4 de ce a u!plut satana ini!a ta4 ca s !in6i tu Du'ului Sf:nt 5i s d*se5ti din pre6ul 6arinei? $. Fare4 pstr:nd;*4 nu;6i r!:nea 6ie4 5i ):ndut nu era n stp:nirea ta? Pentru ce ai pus n ini!a ta lucrul acesta? N;ai !in6it *a!enil*r4 ci lui Du!ne"eu. &. Iar 8nania4 au"ind aceste cu)inte4 a c"ut 5i a !urit. 9i fric !are i;a cuprins pe t*6i care au au"it. (. 9i scul:ndu;se cei !ai tineri4 l;au nf5urat 5i4 sc*6:ndu;l afar4 l;au n-r*pat. +. Dup un rsti!p4 ca de trei ceasuri4 a intrat 5i fe!eia lui4 ne5tiind ce se nt:!plase. ,. Iar Petru a "is ctre ea< Spune;!i dac a6i ):ndut 6arina cu at:t? Iar ea a "is< Da4 cu at:t. /. Iar Petru a "is ctre ea< De ce );a6i n)*it )*i s ispiti6i Du'ul D*!nului? Iat pici*arele cel*r ce au n-r*pat pe brbatul tu sunt la u5 5i te )*r sc*ate afar 5i pe tine. 10. 9i ea a c"ut ndat la pici*arele lui Petru 5i a !urit. 9i intr:nd tinerii4 au -sit;* !*art 5i4 sc*6:nd;* afar4 au n-r*pat;* l:n- brbatul ei. 11. 9i fric !are a cuprins t*at Biserica 5i pe t*6i care au au"it acestea. Sfntul *postol 0avel a dat satanei pe cei pe cei care nu se pociesc, sau au czut din credin. 1 Cor0 1, 1710 1. 2nde*b5te se aude c la )*i e desfr:nare4 5i * astfel de desfr:nare cu! nici ntre nea!uri nu se p*!ene5te4 ca unul s triasc cu fe!eia tatlui su. 2. Iar )*i );a6i se!e6it4 n l*c !ai de-rab s ) fi ntristat4 ca s fie sc*s din !i3l*cul )*stru cel ce a s):r5it aceast fapt. . Ci eu4 de5i departe cu trupul4 ns de fa6 cu du'ul4 a! 5i 3udecat4 ca 5i cu! a5 fi de fa64 pe cel ce a fcut una ca aceasta< $. 2n nu!ele D*!nului n*stru Iisus 7rist*s4 adun:ndu;) )*i 5i du'ul !eu4 cu puterea D*!nului n*stru Iisus 7rist*s4 &. S da6i pe unul ca acesta satanei4 spre pieirea trupului4 ca du'ul s se !:ntuiasc n "iua D*!nului Iisus. 1 Tim0 1, 1-7200 1/. 8):nd credin6 5i cu-et bun4 pe care unii4 lepd:ndu;le4 au c"ut din credin6@ 20. Dintre ace5tia sunt I!eneu 5i 8leKandru4 pe care i;a! dat satanei4 ca s se n)e6e s nu 'uleasc. Dar cei care se pociesc sunt iertei. 'a8te 1-, 1.0 1,. 9i !ul6i dintre cei ce cre"user )eneau ca s se !rturiseasc 5i s spun faptele l*r. 2 Cor0 2, 37110 +.85a nc:t )*i4 di!p*tri)4 !ai bine s;l ierta6i 5i s;l !:n-:ia6i4 ca s nu fie c*ple5it de prea !ult ntristare unul ca acesta. ,. De aceea ) nde!n s ntri6i n el dra-*stea. 1+$

/. Cci pentru aceasta );a! 5i scris4 ca s cun*sc ncercarea )*astr4 dac sunte6i ascultt*ri n t*ate. 10. Iar cui i ierta6i ce)a4 i iert 5i eu@ pentru c 5i eu4 dac a! iertat ce)a4 a! iertat pentru )*i4 n fa6a lui 7rist*s4 11. Ca s nu ne ls! c*):r5i6i de satana4 cci -:ndurile lui nu ne sunt necun*scute. Iac0 1, 157130 1(. 1rturisi6i;) deci unul altuia pcatele 5i ) ru-a6i unul pentru altul4 ca s ) )indeca6i4 c !ult p*ate ru-ciunea struit*are a dreptului. 1+. Ilie era *!4 cu slbiciuni ase!enea n*u4 dar cu ru-ciune s;a ru-at ca s nu pl*u 5i nu a pl*uat trei ani 5i 5ase luni. Este un pcat care nu se iart "ula mpotriva Du"ului Sfnt i pcatul fcut cu bun tin. Mat0 12, /20 2. Celui care )a "ice cu):nt !p*tri)a %iului F!ului4 se )a ierta lui@ dar celui care )a "ice !p*tri)a Du'ului Sf:nt4 nu i se )a ierta lui4 nici n )eacul acesta4 nici n cel ce )a s fie. 2 (etr0 1, 210 21. Pentru c nici*dat pr**r*cia nu s;a fcut din )*ia *!ului4 ci *a!enii cei sfin6i ai lui Du!ne"eu au -rit4 purta6i fiind de Du'ul Sf:nt. %:r0 5, /7.0 . 9i aceasta )*! face;* cu )*ia lui Du!ne"eu. $. Cci este cu neputin6 pentru cei ce s;au lu!inat *dat 5i au -ustat darul cel ceresc 5i prta5i s;au fcut Du'ului Sf:nt4 &. 9i au -ustat cu):ntul cel bun al lui Du!ne"eu 5i puterile )eacului )iit*r4 (. Cu neputin6 este pentru ei4 dac au c"ut4 s se nn*iasc iar5i spre p*cin64 fiindc ei rsti-nesc l*ru5i4 a d*ua *ar4 pe %iul lui Du!ne"eu 5i;L fac de bat3*cur. +. Harina4 c:nd abs*arbe pl*aia ce se c*b*ar adese*ri asupra ei 5i r*de5te iarba f*l*sit*are cel*r pentru care a f*st !uncit4 pri!e5te binecu):ntarea de la Du!ne"eu@ ,. Dar dac aduce spini 5i ciulini4 se face netrebnic 5i bleste!ul i st apr*ape iar la ur! f*cul * a5teapt. %:r0 10, 2572-0 2(. Cci dac pctui! de )*ia n*astr4 dup ce a! luat cun*5tiin6 despre ade)r4 nu ne !ai r!:ne4 pentru pcate4 nici * 3ertf4 2+. Ci * nfric*5at a5teptare a 3udec6ii 5i iu6i!ea f*cului care )a !istui pe cei p*tri)nici. 2,. Clc:nd cine)a Le-ea lui 1*ise4 e ucis fr de !il4 pe cu):ntul a d*i sau trei !art*ri@ 2/. E:ndi6i;)< cu c:t !ai aspr fi;)a pedeapsa cu)enit celui ce a clcat n pici*are pe %iul lui Du!ne"eu4 5i a nes*c*tit s:n-ele testa!entului cu care s;a sfin6it4 5i a bat3*c*rit du'ul 'arului. Canoanele cele mai potrivite pentru cretini sunt Cprirea de la mptrtirea cu Domnul4 1 Cor0 11, 237/20 2+. 8stfel4 *ricine )a !:nca p:inea aceasta sau )a bea pa'arul D*!nului cu ne)rednicie4 )a fi )in*)at fa6 de trupul 5i s:n-ele D*!nului. 2,. S se cercete"e ns *!ul pe sine 5i a5a s !n:nce din p:ine 5i s bea din pa'ar. 2/. Cci cel ce !n:nc 5i bea cu ne)rednicie4 *s:nd 5i !n:nc 5i bea4 nes*c*tind trupul D*!nului. 0. De aceea4 !ul6i dintre )*i sunt neputinci*5i 5i b*lna)i 5i !ul6i au !urit. 1. Cci de ne;a! fi 3udecat n*i n5ine4 nu a! !ai fi 3udeca6i. 2. Dar4 fiind 3udeca6i de D*!nul4 sunte! pedepsi6i4 ca s nu fi! *s:ndi6i !preun cu lu!ea. postul, prin care ne smerim trupul i nu ne mai veselim cu vin veselitor4 )an0 10, 27/0 2. C2n )re!ea aceea4 eu4 Daniel4 a! petrecut trei spt!:ni de "ile n 3ale. . P:ine bun n;a! !:ncat4 carne 5i )in n;a! pus n -ura !ea 5i cu !ires!e nu !;a! uns4 p:n ce nu s;au !plinit trei spt!:ni de "ile. 1+&

Luc0 21, 240 2$. 9i )*r cdea de ascu6i5ul sbiei 5i )*r fi du5i r*bi la t*ate nea!urile4 5i Ierusali!ul )a fi clcat n pici*are de nea!uri4 p:n ce se )*r !plini )re!urile nea!uril*r. ru'ciunea i ve'"ea, prin care s ne zdrobim inima i s pln'em 'realele. Luc0 21, 250 2(. Iar *a!enii )*r !uri de fric 5i de a5teptarea cel*r ce au s )in peste lu!e4 cci puterile ceruril*r se )*r cltina. (s0 //, 1.0 1,. 1ulte sunt neca"urile drep6il*r 5i din t*ate acelea i )a i"b)i pe ei D*!nul. (s0 10, 130 1+. C de ai fi )*it 3ertf4 6i;a5 fi dat@ arderile de t*t nu le )ei bine)*i. Is0 13, 117150 1&. C a5a "ice D*!nul4 a Crui l*cuin6 este )e5nic 5i al Crui nu!e este sf:nt< Sl5luiesc ntr;un l*c nalt 5i sf:nt 5i sunt cu cei s!eri6i 5i nfr:n6i4 ca s n)i*re" pe cei cu du'ul u!ilit 5i s !brbte" pe cei cu ini!a fr:nt. 1(. Cci nu )reau s cert t*tdeauna 5i s strui n !:nie4 cci naintea 1ea ar cdea n nesi!6ire du'ul 5i sufletele pe care le;a! creat. Luc0 4, 1.71-0 1,. CDu'ul D*!nului este peste 1ine4 pentru care 1;a uns s bine)estesc sracil*r@ 1;a tri!is s )indec pe cei "dr*bi6i cu ini!a@ s pr*p*)duiesc r*bil*r de"r*birea 5i cel*r *rbi )ederea@ s sl*b*"esc pe cei apsa6i4 1/. 9i s )estesc anul plcut D*!nuluiC. =a toate acestea se adau' milostenie sau binefacerea, spre a avea i noi parte de mila lui Dumnezeu. 'a8te 10, 174, /10 1. Iar n Ce"areea era un brbat cu nu!ele C*rneliu4 suta54 din c*'*rta ce se c'e!a Italica4 2. Cucernic 5i te!t*r de Du!ne"eu4 cu t*at casa lui 5i care fcea !ulte !il*stenii p*p*rului 5i se ru-a lui Du!ne"eu t*tdeauna. . 9i a )"ut n )edenie4 l!urit4 ca! pe la ceasul al n*ulea din "i4 un n-er al lui Du!ne"eu4 intr:nd la el 5i "ic:ndu;i< C*rneliuB $. Iar C*rneliu4 cut:nd spre el 5i nfric*5:ndu;se4 a "is< Ce este4 D*a!ne? 9i n-erul i;a "is< Ru-ciunile tale 5i !il*steniile tale s;au suit4 spre p*!enire4 naintea lui Du!ne"eu. 1. 9i el a "is< C*rneliu4 a f*st ascultat ru-ciunea ta 5i !il*steniile tale au f*st p*!enite naintea lui Du!ne"eu. Is0 1., 57-0 (. Nu 5ti6i )*i p*stul care 2!i place? # "ice D*!nul. Rupe6i lan6urile nedrept6ii4 de"le-a6i le-turile 3u-ului4 da6i dru!ul cel*r asupri6i 5i sfr:!a6i 3u-ul l*r. +. 2!parte p:inea ta cu cel fl!:nd4 adp*ste5te n cas pe cel sr!an4 pe cel -*l !brac;l 5i nu te ascunde de cel de un nea! cu tine. ,. 8tunci lu!ina ta )a rsri ca "*rile 5i t!duirea ta se )a -rbi. Dreptatea ta )a !er-e naintea ta4 iar n ur!a ta sla)a lui Du!ne"eu. /. 8tunci )ei stri-a 5i D*!nul te )a au"i@ la stri-tul tu =l )a "ice< Iat;!B Dac tu ndeprte"i din !i3l*cul tu asuprirea4 a!enin6area cu !:na 5i cu):ntul de c:rtire4 Mat0 1, 420 $2. Celui care cere de la tine4 d;i@ 5i de la cel ce )*ie5te s se !pru!ute de la tine4 nu nt*arce fa6a ta. Mat0 5, 147110 1$. C de )e6i ierta *a!enil*r -re5ealele l*r4 ierta;)a 5i )*u Tatl )*stru Cel ceresc@ 1&. Iar de nu )e6i ierta *a!enil*r -re5ealele l*r4 nici Tatl )*stru nu ) )a ierta -re5ealele )*astre. Mat0 3, 210 1+(

21. Nu *ricine 2!i "ice< D*a!ne4 D*a!ne4 )a intra n !pr6ia ceruril*r4 ci cel ce face )*ia Tatlui 1eu Celui din ceruri. Mat0 21, /47450 $. 8tunci )a "ice 2!pratul cel*r de;a dreapta Lui< .eni6i4 binecu):nta6ii Tatlui 1eu4 !*5teni6i !pr6ia cea pre-tit )*u de la nte!eierea lu!ii. &. Cci fl!:nd a! f*st 5i 1i;a6i dat s !n:nc@ nsetat a! f*st 5i 1i;a6i dat s beau@ strin a! f*st 5i 1;a6i pri!it@ (. E*l a! f*st 5i 1;a6i !brcat@ b*lna) a! f*st 5i 1;a6i cercetat@ n te!ni6 a! f*st 5i a6i )enit la 1ine. +. 8tunci drep6ii 2i )*r rspunde4 "ic:nd< D*a!ne4 c:nd Te;a! )"ut fl!:nd 5i Te;a! 'rnit? Sau nsetat 5i Hi;a! dat s bei? ,. Sau c:nd Te;a! )"ut strin 5i Te;a! pri!it4 sau -*l 5i Te;a! !brcat? /. Sau c:nd Te;a! )"ut b*lna) sau n te!ni6 5i a! )enit la Tine? $0. Iar 2!pratul4 rspun":nd4 )a "ice ctre ei< 8de)rat "ic )*u4 ntruc:t a6i fcut unuia dintr;ace5ti fra6i ai 1ei4 prea !ici4 1ie 1i;a6i fcut. $1. 8tunci )a "ice 5i cel*r de;a st:n-a< Duce6i;) de la 1ine4 bleste!a6il*r4 n f*cul cel )e5nic4 care este -tit dia)*lului 5i n-eril*r lui. $2. Cci fl!:nd a! f*st 5i nu 1i;a6i dat s !n:nc@ nsetat a! f*st 5i nu 1i;a6i dat s beau@ $ . Strin a! f*st 5i nu 1;a6i pri!it@ -*l4 5i nu 1;a6i !brcat@ b*lna) 5i n te!ni64 5i nu 1;a6i cercetat. $$. 8tunci )*r rspunde 5i ei4 "ic:nd< D*a!ne4 c:nd Te;a! )"ut fl!:nd4 sau nsetat4 sau strin4 sau -*l4 sau b*lna)4 sau n te!ni6 5i nu Hi;a! slu3it? $&. =l ns le )a rspunde4 "ic:nd< 8de)rat "ic )*u< 2ntruc:t nu a6i fcut unuia dintre ace5ti prea !ici4 nici 1ie nu 1i;a6i fcut. $(. 9i )*r !er-e ace5tia la *s:nd )e5nic4 iar drep6ii la )ia6 )e5nic. Iac0 26 1/,1.0 1 . Cci 3udecata este fr !il pentru cel care n;a fcut !il. 9i !ila biruie5te n fa6a 3udec6ii. 1,. Dar )a "ice cine)a< Tu ai credin64 iar eu a! fapte@ arat;!i credin6a ta fr fapte 5i eu 6i )*i arta4 din faptele !ele4 credin6a !ea. 1 Ioan /, 1571.0 1(. 2n aceasta a! cun*scut iubirea< c =l 9i;a pus sufletul Su pentru n*i4 5i n*i dat*ri sunte! s ne pune! sufletele pentru fra6i. 1+. Iar cine are b*-6ia lu!ii acesteia 5i se uit la fratele su care este n ne)*ie 5i 5i nc'ide ini!a fa6 de el4 cu! r!:ne n acela dra-*stea lui Du!ne"eu? 1,. %iii !ei4 s nu iubi! cu )*rba4 nu!ai din -ur4 ci cu fapta 5i cu ade)rul.

1++

C!(IT*LUL 14 )%S($% T!I#! S'I#T%I &M($TCI$I


Sfnta 2mprtanie este #aina prin care cretinii se mpreun cu Domnul, din pinea i vinul care, prin nvocarea i lucrarea Sfntului Du", se prefac n #rupul i Sn'ele Su. Ioan 5, 117150 &1. =u sunt p:inea cea )ie4 care s;a p*-*r:t din cer. Cine !n:nc din p:inea aceasta )iu )a fi n )eci. Iar p:inea pe care =u * )*i da pentru )ia6a lu!ii este trupul 1eu. &2. Deci iudeii se certau ntre ei4 "ic:nd< Cu! p*ate 8cesta s ne dea trupul Lui s;l !:nc!? & . 9i le;a "is Iisus< 8de)rat4 ade)rat "ic )*u4 dac nu )e6i !:nca trupul %iului F!ului 5i nu )e6i bea s:n-ele Lui4 nu )e6i a)ea )ia6 n )*i. &$. Cel ce !n:nc trupul 1eu 5i bea s:n-ele 1eu are )ia6 )e5nic4 5i =u l )*i n)ia n "iua cea de ap*i. &&. Trupul este ade)rat !:ncare 5i s:n-ele 1eu4 ade)rat butur. &(. Cel ce !n:nc trupul 1eu 5i bea s:n-ele 1eu r!:ne ntru 1ine 5i =u ntru el. 1 Cor0 10, 157130 1(. Pa'arul binecu):ntrii4 pe care;l binecu):nt!4 nu este4 *are4 !prt5irea cu s:n-ele lui 7rist*s? P:inea pe care * fr:n-e! nu este4 *are4 !prt5irea cu trupul lui 7rist*s? 1+. C * p:ine4 un trup4 sunte! cei !ul6i@ cci t*6i ne !prt5i! dintr;* p:ine. ,ntuitorul a instituit aceast Sfnt #ain cnd a sfrit lucrarea Evan'"eliei i era 'ata s Se 6ertfeasc, la Cina cea de #ain. Mat0 25, 2572-0 2(. Iar pe c:nd !:ncau ei4 Iisus4 lu:nd p:ine 5i binecu):nt:nd4 a fr:nt 5i4 d:nd ucenicil*r4 a "is< Lua6i4 !:nca6i4 acesta este trupul 1eu. 2+. 9i lu:nd pa'arul 5i !ul6u!ind4 le;a dat4 "ic:nd< Be6i dintru acesta t*6i4 2,. C acesta este S:n-ele 1eu4 al Le-ii celei n*i4 care pentru !ul6i se )ars spre iertarea pcatel*r. 2/. 9i ) spun )*u c nu )*i !ai bea de acu! din acest r*d al )i6ei p:n n "iua aceea c:nd l )*i bea cu )*i4 n*u4 ntru !pr6ia Tatlui 1eu. Luc0 22, .7200 ,. 9i a tri!is pe Petru 5i pe I*an4 "ic:nd< 1er-e6i 5i ne pre-ti6i Pa5tile4 ca s !:nc!. /. Iar ei I;au "is< Unde )*ie5ti s pre-ti!? 10. Iar =l le;a "is< Iat4 c:nd )e6i intra n cetate4 ) )a nt:!pina un *! duc:nd un urci*r cu ap@ !er-e6i dup el n casa n care )a intra. 11. 9i spune6i stp:nului casei< 2n)6t*rul 6i "ice< Unde este ncperea n care s !n:nc Pa5tile cu ucenicii !ei? 12. 9i acela ) )a arta un f*i5*r !are4 a5ternut@ ac*l* s pre-ti6i. 1 . Iar4 ei4 duc:ndu;se4 au aflat precu! le spusese 5i au pre-tit Pa5tile. 1$. 9i c:nd a f*st ceasul4 S;a a5e"at la !as4 5i ap*st*lii !preun cu =l. 1&. 9i a "is ctre ei< Cu d*r a! d*rit s !n:nc cu )*i acest Pa5ti4 !ai nainte de pati!a 1ea4 1(. Cci "ic )*u c de acu! nu;l )*i !ai !:nca4 p:n c:nd nu )a fi des):r5it n !pr6ia lui Du!ne"eu. 1+. 9i lu:nd pa'arul4 !ul6u!ind4 a "is< Lua6i acesta 5i !pr6i6i;l ntre )*i@ 1,. C "ic )*u< Nu )*i !ai bea de acu! din r*dul )i6ei4 p:n ce nu )a )eni !pr6ia lui Du!ne"eu. 1/. 9i lu:nd p:inea4 !ul6u!ind4 a fr:nt 5i le;a dat l*r4 "ic:nd< 8cesta este Trupul 1eu care se d pentru )*i@ aceasta s face6i spre p*!enirea 1ea. 20. 8se!enea 5i pa'arul4 dup ce au cinat4 "ic:nd< 8cest pa'ar este Le-ea cea n*u4 ntru S:n-ele 1eu4 care se )ars pentru )*i. 1+,

Dup nviere, cel dinti, tot ,ntuitorul a svrit7o i ea a fost mil6ocul prin care s7a fcut descoperit lui =uca i Cleopa. Luc0 24, /07/10 0. 9i4 c:nd a stat !preun cu ei la !as4 lu:nd =l p:inea4 a binecu):ntat 5i4 fr:n-:nd4 le;a dat l*r. 1. 9i s;au desc'is *c'ii l*r 5i L;au cun*scut@ 5i =l s;a fcut ne)"ut de ei. Dup nlarea Sa , Sfinii *postoli o fceau zilnic4 'a8te 2, 450 $(. 9i n fiecare "i4 struiau ntr;un cu-et n te!plu 5i4 fr:n-:nd p:inea n cas4 luau !preun 'rana ntru bucurie 5i ntru cur6ia ini!ii. iar mai trziu, cnd s7a or'anizat Biserica, o svrau numai Duminica. 'a8te 20, 5730 (. Iar n*i4 dup "ilele 8"i!el*r4 a! p*rnit cu c*rabia de la %ilipi 5i n cinci "ile a! s*sit la ei n Tr*a4 unde a! r!as 5apte "ile. +. 2n "iua nt:i a spt!:nii IDu!inicJ adun:ndu;ne n*i s fr:n-e! p:inea4 Pa)el4 care a)ea de -:nd s plece a d*ua "i4 a nceput s le )*rbeasc 5i a prelun-it cu):ntul lui p:n la !ie"ul n*p6ii. Sfintele #aine se svresc de cei sfinii. 1 Cor0 4, 10 1. 85a s ne s*c*teasc pe n*i fiecare *!< ca slu3it*ri ai lui 7rist*s 5i ca ic*n*!i ai tainel*r lui Du!ne"eu. %f0 4, 117120 11. 9i el a dat pe unii ap*st*li4 pe al6ii pr**r*ci4 pe al6ii e)an-'eli5ti4 pe al6ii pst*ri 5i n)6t*ri4 12. Spre des):r5irea sfin6il*r4 la lucrul slu3irii4 la "idirea trupului lui 7rist*s4 Sfinii *postoli au mustrat pe cei care i nesocoteau sfinenia i au oprit pe cei ce nu se mrturiseau, ca s o primeasc. 1 Cor0 11, 2/7/20 2 . Cci eu de la D*!nul a! pri!it ceea ce );a! dat 5i )*u< C D*!nul Iisus4 n n*aptea n care a f*st ):ndut4 a luat p:ine4 2$. 9i4 !ul6u!ind4 a fr:nt 5i a "is< Lua6i4 !:nca6i@ acesta este trupul 1eu care se fr:n-e pentru )*i. 8ceasta s face6i spre p*!enirea 1ea. 2&. 8se!enea 5i pa'arul dup Cin4 "ic:nd< 8cest pa'ar este Le-ea cea n*u ntru s:n-ele 1eu. 8ceasta s face6i *ri de c:te *ri )e6i bea4 spre p*!enirea 1ea. 2(. Cci de c:te *ri )e6i !:nca aceast p:ine 5i )e6i bea acest pa'ar4 !*artea D*!nului )esti6i p:n c:nd )a )eni. 2+. 8stfel4 *ricine )a !:nca p:inea aceasta sau )a bea pa'arul D*!nului cu ne)rednicie4 )a fi )in*)at fa6 de trupul 5i s:n-ele D*!nului. 2,. S se cercete"e ns *!ul pe sine 5i a5a s !n:nce din p:ine 5i s bea din pa'ar. 2/. Cci cel ce !n:nc 5i bea cu ne)rednicie4 *s:nd 5i !n:nc 5i bea4 nes*c*tind trupul D*!nului. 0. De aceea4 !ul6i dintre )*i sunt neputinci*5i 5i b*lna)i 5i !ul6i au !urit. 1. Cci de ne;a! fi 3udecat n*i n5ine4 nu a! !ai fi 3udeca6i. 2. Dar4 fiind 3udeca6i de D*!nul4 sunte! pedepsi6i4 ca s nu fi! *s:ndi6i !preun cu lu!ea. *ceast Sfnt Eertf se aduce i pentru cei vii i pentru cei mori, cci toi au fost iertai. Luc0 2/, /40 $. Iar Iisus "icea< Printe4 iart;le l*r4 c nu 5tiu ce fac. 9i !pr6ind 'ainele Lui4 au aruncat s*r6i. Mat0 2., 1.0 1,. 9i apr*piindu;Se Iisus4 le;a )*rbit l*r4 "ic:nd< Datu;1i;s;a t*at puterea4 n cer 5i pe p!:nt. 1+/

!ii sunt credincioii, iar morii sunt necredincioii. Mat0 ., 217220 21. Un altul dintre ucenici I;a "is< D*a!ne4 d;!i )*ie nt:i s ! duc 5i s n-r*p pe tatl !eu. 22. Iar Iisus i;a "is< .in* dup 1ine 5i las !*r6ii s;5i n-r*ape !*r6ii l*r. Fnii dintre Sfinii *postoli, nenele'nd aceast curire, ocoleau pe p'ni, dar au fost certai de Domnul /isus. 'a8te 10, 117110 11. 9i a )"ut cerul desc'is 5i c*b*r:ndu;se ce)a ca * fa6 !are de p:n"4 le-at n patru c*l6uri4 ls:ndu;se pe p!:nt. 12. 2n ea erau t*ate d*bit*acele cu patru pici*are 5i t:r:t*arele p!:ntului 5i psrile cerului. 1 . 9i -las a f*st ctre el< Scul:ndu;te4 Petre4 3un-'ie 5i !n:nc. 1$. Iar Petru a "is< Nicidecu!4 D*a!ne4 cci nici*dat n;a! !:ncat ni!ic spurcat 5i necurat. 1&. 9i iar5i4 a d*ua *ar4 a f*st -las ctre el< Cele ce Du!ne"eu a cur6it4 tu s nu le nu!e5ti spurcate.

1,0

C!(IT*LUL 11 )%S($% T!I#! #U#=II


*cest Sfnt #ain este instituit de Dumnezeu i binecuvntat nc de la facerea lumii. 'ac0 1, 2372.0 2+. 9i a fcut Du!ne"eu pe *! dup c'ipul Su@ dup c'ipul lui Du!ne"eu l;a fcut@ a fcut brbat 5i fe!eie. 2,. 9i Du!ne"eu i;a binecu):ntat4 "ic:nd< CCre5te6i 5i ) n!ul6i6i 5i u!ple6i p!:ntul 5i;l supune6i@ 5i stp:niri peste pe5tii !rii4 peste psrile cerului4 peste t*ate ani!alele4 peste t*ate )iet6ile ce se !i5c pe p!:nt 5i peste t*t p!:ntulBC 0rin binecuvntarea Domnului, brbatul i femeia se unesc se fac un sin'ur trup i suflet. 'ac0 2, 227240 22. Iar c*asta luat din 8da! a fcut;* D*!nul Du!ne"eu fe!eie 5i a adus;* la 8da!. 20. 9i a "is 8da!< CIat aceasta;i *s din *asele !ele 5i carne din carnea !ea@ ea se )a nu!i fe!eie4 pentru c este luat din brbatul su. 2$. De aceea )a lsa *!ul pe tatl su 5i pe !a!a sa 5i se )a uni cu fe!eia sa 5i )*r fi a!:nd*i un trup. Cmul, fiind fcut dup c"ipul i asemnarea lui Dumnezeu , tot ce se ntea ca parte brbteasc se numeau fii lui Dumnezeu. 'ac0 46 1, 210 1. Dup aceea a cun*scut 8da! pe =)a4 fe!eia sa4 5i ea4 "!islind4 a nscut pe Cain 5i a "is< C8! d*b:ndit *! de la Du!ne"euC. 2&. 8da! a cun*scut iar5i pe =)a4 fe!eia sa4 5i ea4 "!islind4 a nscut un fiu 5i i;a pus nu!ele Set4 pentru c 5i;a "is< C1i;a dat Du!ne"eu alt fiu n l*cul lui 8bel4 pe care l;a ucis Cain. /ar cel ce se ntea ca parte femeiasc se numeau fetele oamenilor, pentru c femeia era luat din om. 'ac0 2, 2/0 2 . 9i a "is 8da!< CIat aceasta;i *s din *asele !ele 5i carne din carnea !ea@ ea se )a nu!i fe!eie4 pentru c este luat din brbatul su. 0rimul le'mnt de nsoire era ntre frai i surori. 'ac0 5, 1730 1. Iar dup ce au nceput a se n!ul6i *a!enii pe p!:nt 5i li s;au nscut fiice4 2. %iii lui Du!ne"eu4 )":nd c fiicele *a!enil*r sunt fru!*ase4 5i;au ales dintre ele s*6ii4 care pe cine a )*it. . Dar D*!nul Du!ne"eu a "is< CNu )a r!:ne Du'ul 1eu pururea n *a!enii ace5tia4 pentru c sunt nu!ai trup. Deci "ilele l*r s !ai fie * sut d*u"eci de aniB $. 2n )re!ea aceea s;au i)it pe p!:nt uria5i4 !ai cu sea! de c:nd fiii lui Du!ne"eu ncepuser a intra la fiicele *a!enil*r 5i acestea ncepuser a le na5te fii< ace5tia sunt )esti6ii )ite3i din )ec'i!e. &. .":nd ns D*!nul Du!ne"eu c rutatea *a!enil*r s;a !rit pe p!:nt 5i c t*ate cu-etele 5i d*rin6ele ini!ii l*r sunt ndreptate la ru n t*ate "ilele4 (. I;a prut ru 5i s;a cit Du!ne"eu c a fcut pe *! pe p!:nt. +. 9i a "is D*!nul< CPierde;)*i de pe fa6a p!:ntului pe *!ul pe care l;a! fcutB De la *! p:n la d*bit*c 5i de la t:r:t*are p:n la psrile cerului4 t*t )*i pierde4 cci 2!i pare ru c le;a! fcutC.

1,1

Dup ce au nceput ns cstoriile prin ale'ere, a urmat mult destrblare i rutate a oamenilor, din care pricin Dumnezeu a "otrt potopul. 'ac0 5, 117130 11. P!:ntul ns se stricase naintea fe6ei lui Du!ne"eu 5i se u!pluse p!:ntul de silnicii. 12. 9i a cutat D*!nul Du!ne"eu spre p!:nt 5i iat era stricat4 cci t*t trupul se abtuse de la calea sa pe p!:nt. 1 . 8tunci a "is D*!nul Du!ne"eu ctre N*e< CS*sit;a naintea fe6ei 1ele sf:r5itul a t*t *!ul4 cci s; a u!plut p!:ntul de nedrept6ile l*r4 5i iat =u i )*i pierde de pe p!:nt. 1$. Tu ns f;ti * c*rabie de le!n de salc:!. 2n c*rabie s faci despr6ituri 5i s!*le5te;* cu s!*al pe dinuntru 5i pe din afar. 1&. C*rabia ns s * faci a5a< lun-i!ea c*rbiei s fie de trei sute de c*6i4 l6i!ea ei de cinci"eci de c*6i4 iar nl6i!ea de trei"eci de c*6i. 1(. S faci c*rbiei * fereastr la un c*t de la ac*peri54 iar u5a c*rbiei s * faci ntr;* parte a ei. De ase!enea s faci ntr;nsa trei r:nduri de c!ri< 3*s4 la !i3l*c 5i sus. 1+. 9i iat =u )*i aduce asupra p!:ntului p*t*p de ap4 ca s pierd t*t trupul de sub cer4 n care este suflu de )ia64 5i t*t ce este pe p!:nt )a pieri. Dup potop, cstoria era nc ntre rude, nescpnd de potop dect 3 familii. 'ac0 -61, -, 1., 1. 9i a binecu):ntat Du!ne"eu pe N*e 5i pe fiii lui 5i le;a "is< CNa5te6i 5i ) n!ul6i6i 5i u!ple6i p!:ntul 5i;l stp:ni6iB /. CIat =u nc'ei le-!:ntul 1eu cu )*i4 cu ur!a5ii )*5tri. 1,. Iar fiii lui N*e@ care au ie5it din c*rabie4 erau< Se!4 7a! 5i Iafet. Iar 7a! era tatl lui Canaan. Dup (BBB de ani de la potop, Dumnezeu a le'at le'e prin care a oprit nsoirea ntre rude. Le:0 1.0 17210 1. 2n )re!ea aceea a -rit D*!nul cu 1*ise4 "ic:nd< 2. C.*rbe5te fiil*r lui Israel 5i "i ctre ei< =u sunt D*!nul Du!ne"eul )*stru. . De datinile p!:ntului =-iptului4 n care a6i trit4 s nu ) 6ine6i4 nici de datinile p!:ntului Canaanului4 n care a! s ) duc4 s nu ) 6ine6i 5i nici s u!bla6i dup *biceiurile l*r. $. Ci le-ile 1ele s le plini6i 5i a5e"!intele 1ele s le p"i6i4 u!bl:nd dup cu! p*runcesc ele4 c =u sunt D*!nul Du!ne"eul )*stru. &. P"i6i t*ate p*runcile 1ele 5i t*ate '*tr:rile s le 6ine6i4 cci *!ul care le pline5te )a tri prin ele< =u sunt D*!nul Du!ne"eul )*stru. (. Ni!eni s nu se apr*pie de nici * rud dup trup4 cu -:ndul ca s;i desc*pere -*liciunea. =u sunt D*!nulB +. E*liciunea tatlui tu 5i -*liciunea !a!ei tale s n;* desc*periB C este !a!a ta4 s nu;i desc*peri -*liciunea ei. ,. E*liciunea fe!eii tatlui tu s n;* desc*peri4 c este -*liciunea tatlui tuB /. E*liciunea sur*rii tale4 -*liciunea fiicei tatlui tu sau a fiicei !a!ei tale4 care s;a nscut n cas sau afar din cas4 s n;* desc*periB 10. E*liciunea fiicei fiului tu sau a fiicei fiicei tale s n;* desc*peri4 cci -*liciunea ta esteB 11. E*liciunea fiicei fe!eii tatlui tu@ care s;a nscut din tatl tu4 s n;* desc*peri4 c s*r 6i este dup tatB 12. E*liciunea sur*rii tatlui tu s n;* desc*peri4 c este de un s:n-e cu tatl tuB 1 . E*liciunea sur*rii !a!ei tale s n;* desc*peri4 c este de un s:n-e cu !a!a taB 1$. E*liciunea fratelui tatlui tu s n;* desc*peri 5i de fe!eia lui s nu te apr*pii4 c sunt unc'iul 5i !tu5a taB 1&. E*liciunea nur*rii tale s n;* desc*peri4 c ea este fe!eia fiului tu@ s nu;i desc*peri -*liciuneaB 1(. E*liciunea fe!eii fratelui tu s n;* desc*peri4 c este -*liciunea fratelui tu. 1,2

1+. E*liciunea unei fe!ei 5i a fiicei ei s nu desc*peri@ pe fiica fiului ei 5i pe fiica fiicei ei s nu le iei4 ca s le desc*peri -*liciunea@ aceasta este nele-iuire4 c sunt rude de s:n-e cu eaB 1,. S nu iei c*ncubin pe s*ra fe!eii tale4 ca s desc*peri ru5inea ei n )re!ea ei4 )ie fiind ea. 1/. S nu te apr*pii de fe!eie n ti!pul re-ulii ei4 ca s;i desc*peri -*liciunea. 20. 9i cu fe!eia apr*apelui tu s nu te culci4 ca s;6i )er5i s!:n6a 5i ca s te spurci cu ea. 21. Din c*piii ti s nu dai n slu3ba lui 1*l*'4 ca s nu p:n-re5ti nu!ele Du!ne"eului tu. =u sunt D*!nul. 22. S nu te culci cu brbat4 ca 5i cu fe!eie@ aceasta este spurcciune. 2 . Cu nici un d*bit*c s nu te culci4 ca s;6i )er5i s!:n6a 5i s te spurci cu el@ nici fe!eia s nu stea la d*bit*c4 ca s se spurce cu el@ aceasta e ur:ciune. 2$. S nu ) ntina6i cu ni!ic din acestea4 c cu t*ate acestea s;au ntinat p-:nii4 pe care 6u i i"-*nesc dinaintea fe6ei )*astre. 2&. C s;a ntinat p!:ntul 5i a! pri)it la nele-iuirile l*r 5i a lepdat p!:ntul pe cei ce triau pe el. Cine se apropia de nevasta altuia, fiind i numai lo'odit, trebuia s fie omort. )eut0 22, 227230 22. De se )a -si cine)a d*r!ind cu fe!eie !ritat4 pe a!:nd*i s;i da6i !*r6ii< 5i brbatul4 care a d*r!it cu fe!eia 5i fe!eia. 9i a5a s st:rpe5ti rul din Israel. 2 . De )a fi )re* fat t:nr4 l*-*dit cu brbat 5i cine)a * )a nt:lni n cetate 5i se )a culca cu d:nsa4 2$. S;i aduce6i pe a!:nd*i la p*arta cet6ii aceleia 5i s;i ucide6i cu pietre< pe fat pentru c n;a 6ipat n cetate4 iar pe brbat pentru c a necinstit pe fe!eia apr*apelui su. 9i a5a s st:rpe5ti rul din !i3l*cul tu. 2&. Dac )reun brbat )a nt:lni la c:!p * fat l*-*dit 5i4 prin":nd;*4 se )a culca cu ea4 s;l ucide6i nu!ai pe brbatul care s;a culcat cu ea@ 2(. Iar fetei s nu;i faci ni!ic. 8supra fetei nu este )in de !*arte4 cci aceasta este t*t una ca 5i cu! cine)a s;ar ridica asupra apr*apelui su 5i l;ar *!*r@ 2+. Pentru c el a nt:lnit;* n c:!p 5i4 de5i fata l*-*dit )a fi stri-at4 n;a a)ut cine s;* scape. Cine necinstete o fecioar s o ia de soie. )eut0 22, 2.7/00 2,. De se )a nt:lni cine)a cu * fat nel*-*dit 5i * )a prinde 5i se )a culca cu ea 5i )*r fi prin5i4 2/. 8tunci cel ce s;a culcat cu ea s dea tatlui fetei cinci"eci de sicli de ar-int4 iar ea s;i fie ne)ast4 pentru c a necinstit;*@ t*at )ia6a lui s nu se p*at despr6i de ea. 0. Ni!eni s nu ia de s*6ie pe fe!eia tatlui su 5i s ridice !ar-inea 'ainei tatlui suC. Cnd a venit ,ntuitorul a pus o oprire i mai aspr n ceea ce privete pcatul desfrnrii. Mat0 1, 237/20 2+. 86i au"it c s;a "is cel*r de de!ult< CS nu s):r5e5ti adulterC. 2,. =u ns ) spun )*u< C *ricine se uit la fe!eie4 p*ftind;*4 a 5i s):r5it adulter cu ea n ini!a lui. 2/. Iar dac *c'iul tu cel drept te s!inte5te pe tine4 sc*ate;l 5i arunc;l de la tine4 cci !ai de f*l*s 6i este s piar unul din !dularele tale4 dec:t t*t trupul s fie aruncat n -'een. 0. 9i dac !:na ta cea dreapt te s!inte5te pe tine4 taie;* 5i * arunc de la tine4 cci !ai de f*l*s 6i este s piar unul din !dularele tale4 dec:t t*t trupul tu s fie aruncat n -'een. 1. S;a "is iar5i< CCine )a lsa pe fe!eia sa4 s;i dea carte de despr6ireC. 2. =u ns ) spun )*u< C *ricine )a lsa pe fe!eia sa4 n afar de pricin de desfr:nare4 * face s s):r5easc adulter4 5i cine )a lua pe cea lsat s):r5e5te adulter. Mat0 1-, /7110 . 9i s;au apr*piat de =l fariseii4 ispitindu;L 5i "ic:nd< Se cu)ine4 *are4 *!ului s;5i lase fe!eia sa4 pentru *rice pricin? 1,

$. Rspun":nd4 =l a "is< N;a6i citit c Cel ce i;a fcut de la nceput i;a fcut brbat 5i fe!eie? &. 9i a "is< Pentru aceea )a lsa *!ul pe tatl su 5i pe !a!a sa 5i se )a lipi de fe!eia sa 5i )*r fi a!:nd*i un trup. (. 85a nc:t nu !ai sunt d*i4 ci un trup. Deci4 ce a !preunat Du!ne"eu *!ul s nu despart. +. =i I;au "is Lui< Pentru ce4 dar4 1*ise a p*runcit s;i dea carte de despr6ire 5i s * lase? ,. =l le;a "is< Pentru n):rt*5area ini!ii )*astre4 );a dat )*ie 1*ise s lsa6i pe fe!eile )*astre4 dar din nceput nu a f*st a5a. /. Iar =u "ic )*u c *ricine )a lsa pe fe!eia sa4 n afar de pricin de desfr:nare4 5i se )a nsura cu alta4 s):r5e5te adulter@ 5i cine s;a nsurat cu cea lsat s):r5e5te adulter. 10. Ucenicii I;au "is< Dac astfel este pricina *!ului cu fe!eia4 nu este de f*l*s s se ns*are. 11. Iar =l le;a "is< Nu t*6i pricep cu):ntul acesta4 ci aceia cr*ra le este dat. 1 Cor0 5, 1271.0 12. T*ate !i sunt n-duite4 dar nu t*ate !i sunt de f*l*s. T*ate !i sunt n-duite4 dar nu ! )*i lsa biruit de ce)a. 1 . Bucatele sunt pentru p:ntece 5i p:ntecele pentru bucate 5i Du!ne"eu )a ni!ici 5i pe unul 5i pe celelalte. Trupul ns nu e pentru desfr:nare4 ci pentru D*!nul4 5i D*!nul este pentru trup. 1$. Iar Du!ne"eu4 Care a n)iat pe D*!nul4 ne )a n)ia 5i pe n*i prin puterea Sa. 1&. 8u nu 5ti6i c trupurile )*astre sunt !dularele lui 7rist*s? Lu:nd deci !dularele lui 7rist*s le )*i face !dularele unei desfr:nate? Nicidecu!B 1(. Sau nu 5ti6i c cel ce se alipe5te de desfr:nate este un sin-ur trup cu ea? CCci )*r fi # "ice Scriptura # cei d*i un sin-ur trupC. 1+. Iar cel ce se alipe5te de D*!nul este un du' cu =l. 1,. %u-i6i de desfr:nareB Frice pcat pe care;l )a s):r5i *!ul este n afar de trup. Cine se ded ns desfr:nrii pctuie5te n nsu5i trupul su. El a consfinit nunta, pentru c a luat parte la ea4 i cea dinti minune a Sa, aci a fcut7o, la nunta din Cana Galileii. Ioan 2, 17110 1. 9i a treia "i s;a fcut nunt n Cana Ealileii 5i era 5i !a!a lui Iisus ac*l*. 2. 9i a f*st c'e!at 5i Iisus 5i ucenicii Si la nunt. . 9i sf:r5indu;se )inul4 a "is !a!a lui Iisus ctre =l< Nu !ai au )in. $. 8 "is ei Iisus< Ce ne pri)e5te pe !ine 5i pe tine4 fe!eie? 2nc n;a )enit ceasul 1eu. &. 1a!a Lui a "is cel*r ce slu3eau< %ace6i *rice ) )a spune. (. 9i erau ac*l* 5ase )ase de piatr4 puse pentru cur6irea iudeil*r4 care luau c:te d*u sau trei )edre. +. Dis;a l*r Iisus< U!ple6i )asele cu ap. 9i le;au u!plut p:n sus. ,. 9i le;a "is< Sc*ate6i acu! 5i aduce6i nunului. Iar ei i;au dus. /. 9i c:nd nunul a -ustat apa care se fcuse )in 5i nu 5tia de unde este4 ci nu!ai slu3it*rii care sc*seser apa 5tiau4 a c'e!at nunul pe !ire4 10. 9i i;a "is< Frice *! pune nt:i )inul cel bun 5i4 c:nd se a!e6esc4 pune pe cel !ai slab. Dar tu ai 6inut )inul cel bun p:n acu!. 11. 8cest nceput al !inunil*r l;a fcut Iisus n Cana Ealileii 5i 9i;a artat sla)a Sa@ 5i ucenicii Si au cre"ut n =l. Sfinii *postoli au dat sfaturi pentru cstorii i au artat c #aina Cstoriei este mare i trebuie fcut cu binecuvntarea numai n Domnul, adic ntre cretini. 1 Cor0 3, 1715, 217400 1. C:t despre cele ce !i;a6i scris4 bine este pentru *! s nu se atin- de fe!eie. 2. Dar din cau"a desfr:nrii4 fiecare s;5i aib fe!eia sa 5i fiecare fe!eie s;5i aib brbatul su. . Brbatul s;i dea fe!eii iubirea dat*rat4 ase!enea 5i fe!eia brbatului. $. %e!eia nu este stp:n pe trupul su4 ci brbatul@ ase!enea nici brbatul nu este stp:n pe trupul su4 ci fe!eia. 1,$

&. S nu ) lipsi6i unul de altul4 dec:t cu bun n)*ial pentru un ti!p4 ca s ) ndeletnici6i cu p*stul 5i cu ru-ciunea4 5i iar5i s fi6i !preun4 ca s nu ) ispiteasc satana4 din pricina nenfr:nrii )*astre. (. 9i aceasta * spun ca un sfat4 nu ca * p*runc. +. =u )*iesc ca t*6i *a!enii s fie cu! sunt eu nsu!i. Dar fiecare are de la Du!ne"eu darul lui< unul a5a4 altul ntr;alt fel. ,. Cel*r ce sunt necst*ri6i 5i )du)el*r le spun< Bine este pentru ei s r!:n ca 5i !ine. /. Dac ns nu p*t s se nfr:ne"e4 s se cst*reasc. %iindc !ai bine este s se cst*reasc4 dec:t s ard. 10. Iar cel*r ce sunt cst*ri6i4 le p*runcesc4 nu eu4 ci D*!nul< %e!eia s nu se despart de brbatB 11. Iar dac s;a despr6it4 s r!:n ne!ritat4 sau s se !pace cu brbatul su@ t*t a5a brbatul s nu;5i lase fe!eia. 12. Cel*rlal6i le -riesc eu4 nu D*!nul< Dac un frate are * fe!eie necredinci*as4 5i ea )*ie5te s )ie6uiasc cu el4 s nu * lase. 1 . 9i * fe!eie4 dac are brbat necredinci*s4 5i el bine)*ie5te s l*cuiasc cu ea4 s nu;5i lase brbatul. 1$. Cci brbatul necredinci*s se sfin6e5te prin fe!eia credinci*as 5i fe!eia necredinci*as se sfin6e5te prin brbatul credinci*s. 8lt!interea4 c*piii )*5tri ar fi necura6i4 dar acu! ei sunt sfin6i. 1&. Dac ns cel necredinci*s se desparte4 s se despart. 2n astfel de !pre3urare4 fratele sau s*ra nu sunt le-a6i@ cci Du!ne"eu ne;a c'e!at spre pace. 1(. Cci4 ce 5tii tu4 fe!eie4 dac 6i )ei !:ntui brbatul? Sau ce 5tii tu4 brbate4 dac 6i )ei !:ntui fe!eia? 2&. C:t despre feci*rie4 n;a! p*runc de la D*!nul. . dau ns sfatul !eu4 ca unul care a! f*st !iluit de D*!nul s fiu )rednic de cre"are. 2(. S*c*tesc deci c aceasta este bine pentru ne)*ia ceasului de fa6< Bine este pentru *! s fie a5a. 2+. Te;ai le-at de fe!eie? Nu cuta de"le-are. Te;ai de"le-at de fe!eie? Nu cuta fe!eie. 2,. Dac ns te )ei nsura4 n;ai -re5it. Ci feci*ara4 de se )a !rita4 n;a -re5it. Nu!ai c unii ca ace5tia )*r a)ea suferin6 n trupul l*r. =u ns ) cru6 pe )*i. 2/. 9i aceasta );* spun4 fra6il*r< C )re!ea s;a scurtat de acu!4 a5a nc:t 5i cei ce au fe!ei s fie ca 5i cu! n;ar a)ea. 0. 9i cei ce pl:n- s fie ca 5i cu! n;ar pl:n-e@ 5i cei ce se bucur4 ca 5i cu! nu s;ar bucura@ 5i cei ce cu!pr4 ca 5i cu! n;ar stp:ni@ 1. 9i cei ce se f*l*sesc de lu!ea aceasta4 ca 5i cu! nu s;ar f*l*si deplin de ea. Cci c'ipul acestei lu!i trece. 2. Dar eu )reau ca )*i s fi6i fr de -ri3. Cel necst*rit se n-ri3e5te de cele ale D*!nului4 cu! s plac D*!nului. . Cel ce s;a cst*rit se n-ri3e5te de cele ale lu!ii4 cu! s plac fe!eii. $. 9i este !pr6ire< 5i fe!eia ne!ritat 5i feci*ara p*art de -ri3 de cele ale D*!nului4 ca s fie sf:nt 5i cu trupul 5i cu du'ul. Iar cea care s;a !ritat p*art de -ri3 de cele ale lu!ii4 cu! s plac brbatului. &. 9i aceasta * spun c'iar n f*l*sul )*stru4 nu ca s ) ntind * curs4 ci spre bunul c'ip 5i alipirea de D*!nul4 fr clintire. (. Iar de s*c*te5te cine)a c i se )a face )re* necinste pentru feci*ara sa4 dac trece de fl*area ):rstei4 5i c trebuie s fac a5a4 fac ce )*ie5te. Nu pctuie5te@ cst*reasc;se. +. Dar cel ce st neclintit n ini!a sa 5i nu este silit4 ci are stp:nire peste )*in6a sa 5i a '*tr:t aceasta n ini!a sa4 ca s;5i 6in feci*ara4 bine )a face. ,. 85a c4 cel ce 5i !rit feci*ara bine face@ dar cel ce n;* !rit 5i !ai bine face. /. %e!eia este le-at prin le-e at:ta )re!e c:t trie5te brbatul ei. Iar dac brbatul ei )a !uri4 este liber s se !rite cu cine )rea4 nu!ai ntru D*!nul. $0. Dar !ai fericit este dac r!:ne a5a4 dup prerea !ea. 9i s*c*t c 5i eu a! Du'ul lui Du!ne"eu. 1,&

%f0 1, 2-7//0 2/. Cci ni!eni )re*dat nu 5i;a ur:t trupul su4 ci fiecare l 'rne5te 5i l ncl"e5te4 precu! 5i 7rist*s Biserica4 0. Pentru c sunte! !dulare ale trupului Lui4 din carnea Lui 5i din *asele Lui. 1. De aceea4 )a lsa *!ul pe tatl su 5i pe !a!a sa 5i se )a alipi de fe!eia sa 5i )*r fi a!:nd*i un trup. 2. Taina aceasta !are este@ iar eu "ic n 7rist*s 5i n Biseric. . 8stfel 5i )*i4 fiecare a5a s;5i iubeasc fe!eia ca pe sine nsu5i@ iar fe!eia s se tea! de brbat. Soii trebuie s7i creasc copii n nvturile Domnului, iar nevestele s fie supuse brbailor. %f0 5, 40 $. 9i )*i4 prin6il*r4 nu ntr:ta6i la !:nie pe c*piii )*5tri4 ci cre5te6i;i ntru n)6tura 5i certarea D*!nului. %f0 1, 2272.0 22. %e!eile s se supun brba6il*r l*r ca D*!nului4 2 . Pentru c brbatul este cap fe!eii4 precu! 5i 7rist*s este cap Bisericii4 trupul Su4 al crui !:ntuit*r 5i este. 2$. Ci precu! Biserica se supune lui 7rist*s4 a5a 5i fe!eile brba6il*r l*r4 ntru t*tul. 2&. Brba6il*r4 iubi6i pe fe!eile )*astre4 dup cu! 5i 7rist*s a iubit Biserica4 5i S;a dat pe Sine pentru ea4 2(. Ca s;* sfin6easc4 cur6ind;* cu baia apei prin cu):nt4 2+. 9i ca s;* nf6i5e"e Sie5i4 Biseric sl)it4 nea):nd pat sau "b:rcitur4 *ri altce)a de acest fel4 ci ca s fie sf:nt 5i fr de pri'an. 2,. 85adar4 brba6ii sunt dat*ri s;5i iubeasc fe!eile ca pe nse5i trupurile l*r. Cel ce;5i iube5te fe!eia pe sine se iube5te. 1 (etr0 /, 1730 1. 8se!enea 5i )*i4 fe!eil*r4 supune6i;) brba6il*r )*5tri4 a5a nc:t4 c'iar dac sunt unii care nu se pleac cu):ntului4 s fie c:5ti-a6i4 fr pr*p*)duire4 prin purtarea fe!eil*r l*r4 2. .":nd de apr*ape )ia6a )*astr curat 5i plin de sfial. . P*d*aba )*astr s nu fie cea din afar< !pletirea prului4 p*d*abele de aur 5i !brcarea 'ainel*r scu!pe4 $. Ci s fie *!ul cel tainic al ini!ii4 ntru nestricci*asa p*d*ab a du'ului bl:nd 5i lini5tit4 care este de !are pre6 naintea lui Du!ne"eu. &. C a5a se !p*d*beau4 *dini*ar4 5i sfintele fe!ei4 care nd3duiau n Du!ne"eu4 supun:ndu;se brba6il*r l*r4 (. Precu! Sarra asculta de 8)raa! 5i;l nu!ea pe el d*!n4 ale crei fiice sunte6i4 dac face6i ce e bine 5i nu ) te!e6i de ni!ic. +. .*i4 brba6il*r4 de ase!enea4 tri6i n6elep6e5te cu fe!eile )*astre4 ca fiind fpturi !ai slabe4 5i face6i;le parte de cinste4 ca un*ra care4 !preun cu )*i4 sunt !*5tenit*are ale 'arului )ie6ii4 a5a nc:t ru-ciunile )*astre s nu fie !piedicate. 1 Tim0 2, -7110 /. 8se!enea 5i fe!eile4 n !brc!inte cu)iinci*as4 fc:ndu;5i l*r p*d*ab din sfial 5i din cu!in6enie4 nu din pr !pletit 5i din aur4 sau din !r-ritare4 sau din )e5!inte de !ult pre6@ 10. Ci4 din fapte bune4 precu! se cu)ine un*r fe!ei te!t*are de Du!ne"eu. 11. %e!eia s se n)e6e n lini5te4 cu t*at ascultarea. 12. Nu n-duiesc fe!eii nici s n)e6e pe altul4 nici s stp:neasc pe brbat4 ci s stea lini5tit. 1 . Cci 8da! a f*st "idit nt:i4 ap*i =)a. 1$. 9i nu 8da! a f*st a!-it4 ci fe!eia4 a!-it fiind4 s;a fcut clct*are de p*runc. 1&. Dar ea se )a !:ntui prin na5tere de fii4 dac )a strui4 cu n6elepciune4 n credin64 n iubire 5i n sfin6enie. 1,(

C!(IT*LUL 15 )%S($% (*ST


=a nceput, omului i s7a poruncit s mnnce semine i fructe. 'ac0 1, 2-0 2/. 8p*i a "is Du!ne"eu< CIat4 ) dau t*at iarba ce face s!:n6 de pe t*at fa6a p!:ntului 5i t*t p*!ul ce are r*d cu s!:n6 n el. 8cestea )*r fi 'rana )*astr. 0rima porunc i ultima pentru om a fost postul, nc n rai fiind el. 'ac0 2, 157130 1(. 8 dat ap*i D*!nul Du!ne"eu lui 8da! p*runc 5i a "is< CDin t*6i p*!ii din rai p*6i s !n:nci4 1+. Iar din p*!ul cun*5tin6ei binelui 5i rului s nu !n:nci4 cci4 n "iua n care )ei !:nca din el4 )ei !uri ne-re5itB *dam a clcat7o i a fost pedepsit. 'ac0 /6 13, 2/, 240 1+. Iar lui 8da! i;a "is< CPentru c ai ascultat )*rba fe!eii tale 5i ai !:ncat din p*!ul din care 6i;a! p*runcit< CS nu !n:nciC4 bleste!at )a fi p!:ntul pentru tineB Cu *steneal s te 'rne5ti din el n t*ate "ilele )ie6ii taleB 2 . De aceea l;a sc*s D*!nul Du!ne"eu din -rdina cea din =den4 ca s lucre"e p!:ntul4 din care fusese luat. 2$. 9i i"-*nind pe 8da!4 l;a a5e"at n prea3!a -rdinii celei din =den 5i a pus 'eru)i!i 5i sabie de flacr ):l):it*are4 s p"easc dru!ul ctre p*!ul )ie6ii. Dup potop omului i s7a n'duit s mnnce i carne. 'ac0 -, /730 . T*t ce se !i5c 5i ce trie5te s ) fie de !:ncare@ t*ate )i le;a! dat4 ca 5i iarba )erde. $. Nu!ai carne cu s:n-ele ei4 n care e )ia6a ei4 s nu !:nca6i. &. Cci =u 5i s:n-ele )*stru4 n care e )ia6a )*astr4 l )*i cere de la *rice fiar@ 5i )*i cere )ia6a *!ului 5i din !:na *!ului4 din !:na fratelui su. (. De )a )rsa cine)a s:n-e *!enesc4 s:n-ele aceluia de !:n de *! se )a )rsa4 cci Du!ne"eu a fcut *!ul dup c'ipul Su. +. .*i ns na5te6i 5i ) n!ul6i6i 5i ) rsp:ndi6i pe p!:nt 5i;l stp:ni6iB C Cnd a venit le'ea a oprit unele feluri de animale, lsnd spre mncare numai pe cele mai curate, adic tot un fel de postire. Le:0 11, 17430 1. 2n )re!ea aceea a -rit D*!nul cu 1*ise 5i cu 8ar*n 5i a "is< 2. CEri6i fiil*r lui Israel 5i le "ice6i< Iat ani!alele pe care le pute6i !:nca din t*ate d*bit*acele de pe p!:nt< . Frice ani!al cu c*pita despicat4 care are c*pita despr6it n d*u 5i 5i ru!e- !:ncarea4 l pute6i !:nca. $. Dar 5i din cele ce;5i ru!e- !:ncarea4 sau 5i au c*pita despicat sau !pr6it n d*u4 nu )e6i !:nca pe acestea< c!ila4 pentru c aceasta;5i ru!e- !:ncarea4 dar c*pita n;* are despicat@ aceasta e necurat pentru )*i. &. Iepurele de cas 5i ru!e- !:ncarea4 dar laba n;* are despicat@ acesta este necurat pentru )*i. (. Iepurele de c:!p 5i ru!e- !:ncarea4 dar laba n;* are despicat@ acesta este necurat pentru )*i. +. P*rcul are c*pita despicat 5i despr6it n d*u4 dar nu ru!e-@ acesta este necurat pentru )*i. 1,+

,. Din carnea acest*ra s nu !:nca6i 5i de st:r)urile l*r s nu ) atin-e6i4 c acestea sunt necurate pentru )*i. /. Din t*ate )ie6uit*arele4 care sunt n ap4 )e6i !:nca pe acestea< t*ate c:te sunt n ape@ n !ri4 n r:uri 5i n bl6i4 5i au aripi 5i s*l"i4 pe acelea s le !:nca6i. 10. Iar t*ate c:te sunt n ape4 n !ri4 n r:uri4 5i n bl6i4 t*ate cele ce !i5un n ape4 dar n;au aripi 5i s*l"i4 spurcciune sunt pentru )*i. 11. De acestea s ) n-re6*5a6i4 carnea l*r s n;* !:nca6i 5i de st:r)urile l*r s ) n-re6*5a6i. 12. T*ate )iet6ile din ape4 care n;au aripi 5i s*l"i4 sunt spurcate pentru )*i. 1 . Din psri s nu !:nca6i 5i s ) n-re6*5a6i de acestea4 c sunt spurcate< )ulturul4 "-rip6*rul 5i )ulturul de !are@ 1$. C*rbul 5i 5*i!ul cu s*iurile l*r@ 1&. T*at ci*ara cu s*iurile ei@ 1(. Stru6ul4 cucu)eaua4 r:ndunica 5i uliul cu s*iurile lui@ 1+. 7u'ure"ul4 pescarul 5i ibisul@ 1,. Lebda4 pelicanul 5i c*c*rul@ 1/. C*c*st:rcul4 b:tlanul cu s*iurile lui@ pup"a 5i liliacul. 20. T*ate insectele naripate4 care u!bl pe patru pici*are4 sunt spurcate pentru )*i. 21. Dar din t*ate insectele naripate4 care u!bl n patru pici*are4 s !:nca6i nu!ai pe acelea care au fluierele pici*arel*r de dinap*i !ai lun-i4 ca s p*at sri pe p!:nt. 22. Din acestea s !:nca6i ur!t*arele< lcusta 5i s*iurile ei4 s*la!ul 5i s*iurile lui4 'ar-*lul 5i s*iurile lui4 5i 'a-abul cu s*iurile lui. 2 . Frice alt insect naripat care are patru pici*are e spurcat pentru )*i 5i ) spurca6i de ele. 2$. T*t cel ce se )a atin-e de trupul l*r necurat )a fi p:n seara@ 2&. 9i t*t cel ce )a lua n !:ini trupul l*r s;5i spele 'aina 5i necurat )a fi p:n seara. 2(. T*t d*bit*cul cu c*pita despicat4 care n;are c*pita despr6it ad:nc sau nu;5i ru!e- !:ncarea4 este necurat pentru )*i@ t*t cel ce se )a atin-e de el necurat )a fi p:n seara. 2+. Din t*ate fiarele cu patru pici*are4 cele care calc pe labe sunt necurate pentru )*i 5i t*t cel ce se )a atin-e de st:r)ul l*r necurat )a fi p:n seara. 2,. Cel ce )a u!bla cu st:r)ul l*r s;5i spele 'aina 5i necurat )a fi p:n seara4 cci ele sunt necurate pentru )*i. 2/. Din d*bit*acele ce !i5un pe p!:nt4 iat care sunt necurate pentru )*i< c:rti6a4 5*arecele 5i 5*p:rla4 cu s*iurile l*r@ 0. 8riciul4 cr*c*dilul4 sala!andra4 !elcul 5i ca!ele*nul. 1. 8cestea dintre t*ate cele ce !i5un pe p!:nt sunt necurate pentru )*i. T*t cel ce se atin-e de st:r)urile l*r necurat )a fi p:n seara. 2. T*t lucrul4 pe care )a cdea )reuna din acestea4 !*art4 fie )as de le!n4 sau 'ain4 sau piele4 sau *rice fel de lucru ce se ntrebuin6ea" la ce)a4 lucrul acela necurat )a fi@ s;l pune6i n ap 5i )a fi necurat p:n seara4 iar ap*i )a fi curat. . T*t )asul de lut4 n care )a cdea )reuna din ele4 s;l spar-e6i4 iar cele din el sunt necurate. $. Frice lucru de !:ncare4 peste care Ca cdea ap din acel )as4 necurat )a fi pentru )*i 5i t*at butura de but4 din ase!enea )as4 necurat )a fi. &. T*t lucrul4 peste care )a cdea ce)a din trupul !*rt al acest*ra4 se )a spurca@ s*ba 5i c!inul s le strica6i4 c necurate sunt 5i necurate )*r fi pentru )*i. (. Nu!ai i")*rul4 f:nt:na 5i adunrile de ap )*r r!:ne curate4 iar cel ce se )a atin-e de !*rtciunile din ele4 acela necurat )a fi. +. De )a cdea ce)a din trupul acest*ra pe s!:n6a de se!nat4 aceasta curat )a fi. ,. Dac ns )a cdea ce)a din trupul l*r peste s!:n64 dup ce aceasta s;a !uiat cu ap4 atunci s!:n6a necurat s fie pentru )*i. /. Iar de )a !uri )reun d*bit*c din cele ce se !n:nc 5i se )a atin-e cine)a de st:r)ul lui4 acela necurat )a fi p:n seara@ 1,,

$0. Iar cel ce )a !:nca !*rtciunea lui4 s;5i spele 'ainele sale 5i necurat )a fi p:n seara@ cel ce )a duce st:r)ul lui s;5i spele 'ainele sale 5i necurat )a fi p:n seara. $1. T*at )ietatea ce se t:r5te pe p!:nt este spurcat pentru )*i@ s n;* !:nca6i. $2. T*t ce se t:r5te pe p:ntece 5i t*t ce u!bl n patru pici*are 5i cele cu pici*are !ulte dintre )iet6ile ce se t:rsc pe p!:nt4 s nu le !:nca6i4 c sunt spurcate pentru )*i. $ . S nu ) spurca6i sufletele )*astre cu )re* )ietate t:r:t*are 5i s nu ) p:n-ri6i cu ea4 ca s fi6i din pricina ei necura6i4 $$. C =u sunt D*!nul Du!ne"eul )*stru. Sfin6i6i;) 5i )e6i fi sfin6i4 c =u4 D*!nul Du!ne"eul )*stru4 sf:nt sunt@ s nu ) p:n-ri6i sufletele )*astre cu )re* )ietate din cele ce se t:rsc pe p!:nt4 $&. C =u sunt D*!nul4 Cel ce );a! sc*s din p!:ntul =-iptului4 ca s ) fiu Du!ne"eu. Deci fi6i sfin6i4 c =u4 D*!nul4 sunt sf:ntC. $(. 8ceasta este le-ea cea pentru d*bit*ace4 pentru psri4 pentru t*ate )iet6ile ce !i5un n ap 5i pentru t*ate )iet6ile ce triesc pe p!:nt4 $+. Dup care se p*t de*sebi cele necurate de cele curate 5i )iet6ile ce se !n:nc de )iettile ce nu se !n:nc. Sn'ele trbuie vrsat 4 s nu se mnnce, din orice fel de enimale ar fi. Le:0 13, 1071/0 10. Dac un *! dintre fiii lui Israel 5i dintre strinii care triesc ntre )*i )a !:nca *rice fel de s:n-e4 2!i )*i nt*arce fa6a 1ea !p*tri)a sufletului celui ce )a !:nca s:n-e 5i;l )*i st:rpi din p*p*rul su4 11. Pentru c )ia6a a t*t trupul este n s:n-e 5i pe acesta )i l;a! dat pentru 3ertfelnic4 ca s ) cur6iri sufletele )*astre4 c s:n-ele acesta cur6e5te sufletul. 12. De aceea a! 5i "is fiil*r lui Israel< Ni!eni din )*i s nu !n:nce s:n-e 5i nici strinul4 care l*cuie5te la )*i4 s nu !n:nce s:n-e. 1 . Fricine dintre fiii lui Israel 5i dintre strinii ce l*cuiesc la )*i )a ):na fiar sau pasre4 care se !n:nc4 acela s scur- s:n-ele ei 5i s;l ac*pere cu p!:nt4 cci )ia6a *ricrui trup este n s:n-ele lui. Domnul a rnduit posturi i la evrei. Ie90 12, 1/0 1 . Iar la )*i s:n-ele )a fi se!n pe casele n care ) )e6i afla< )*i )edea s:n-ele 5i ) )*i *c*li 5i nu )a fi ntre )*i ran *!*r:t*are4 c:nd )*i l*)i p!:ntul =-iptului. Ie90 1/, 17100 &. Iar c:nd te )a duce D*!nul Du!ne"eul tu n 6ara Canaaneil*r4 a 7eteil*r4 a 8!*reil*r4 a 7e)eil*r4 a Iebuseil*r4 a E'er-'eseil*r 5i a %ere"eil*r4 pentru care S;a 3urat =l prin6il*r ti s;6i dea 6ara unde cur-e !iere 5i lapte4 s faci slu3ba aceasta n aceast lun. (. 9apte "ile s !n:nci a"i!e4 iar n "iua a 5aptea este srbt*area D*!nului< +. 8"i!e s !:nca6i 5apte "ile 5i s nu se -seasc la tine p:ine d*spit4 nici aluat d*spit n t*ate '*tarele tale. ,. 2n "iua aceea s spui fiului tu 5i s "ici< 8cestea sunt pentru cele ce a fcut D*!nul cu !ine4 c:nd a! ie5it din =-ipt. /. S fie acestea ca un se!n pe !:na ta 5i aducere a!inte naintea *c'il*r ti4 pentru ca le-ea D*!nului s fie n -ura ta4 cci cu !:n tare te;a sc*s D*!nul Du!ne"eu din =-ipt. 10. S p"i6i dar le-ea aceasta din an n an4 la )re!ea '*tr:t. ,oise a postit 3B de zile i /lie proorocul la fel. Ie90 /4, 2.0 2,. 1*ise a stat ac*l* la D*!nul patru"eci de "ile 5i patru"eci de n*p6i@ 5i nici p:ine n;a !:ncat4 nici ap n;a but. 9i a scris 1*ise pe table cu)intele le-!:ntului< cele "ece p*runci. / $e?i 1-, .0 1,/

,. 9i s;a sculat Ilie 5i a !:ncat 5i a btut 5i ntrindu;se cu acea !:ncare4 a !ers patru"eci de "ile 5i patru"eci de n*p6i4 p:n la 7*reb4 !untele lui Du!ne"eu. David, Ezdra i Estera, deasemenea au postit. 2 $e?i 12, 1172/0 1&. 8p*i s;a dus Natan la casa sa4 iar D*!nul a l*)it c*pilul pe care i;l nscuse lui Da)id fe!eia lui Urie 5i acela s;a !b*ln)it. 1(. 9i s;a ru-at Da)id D*!nului pentru c*pil4 a p*stit 5i4 duc:ndu;se de*parte4 a petrecut n*aptea ntins pe p!:nt. 1+. 8tunci au intrat la el btr:nii casei lui ca s;l ridice de la p!:nt4 dar el n; )*it 5i nici n;a !:ncat p:ine cu ei. 1,. Dup 5apte "ile a !urit c*pilul 5i slu-ile lui Da)id se te!eau s;i spun c a !urit c*pilul. Cci ei 5i "iceau< CC:nd c*pilul era nc )iu 5i n*i l !:n-:ia!4 el nu ne b-a n sea!@ cu! s;i spune! acu!< 8 !urit c*pilul? 8r putea s fac )reun ruC. 1/. Dar )":nd Da)id c slu-ile sale 5*ptesc ntre ele4 a priceput c a !urit c*pilul 5i le;a ntrebat< C8 !urit c*pilul?C C8 !uritC4 i s;a rspuns. 20. 8tunci Da)id s;a sculat de la p!:nt4 s;a splat4 s;a uns 5i 5i;a sc'i!bat 'ainele 5i s;a dus n casa D*!nului 5i s;a ru-at. 2nt*rc:ndu;se ap*i acas4 a cerut s i se dea p:ine 5i a !:ncat. 21. 9i i;au "is slu-ile< CCe )a s "ic aceasta? C:nd c*pilul era nc n )ia64 ai p*stit4 ai pl:ns 5i n;ai d*r!it@ iar dup ce c*pilul a !urit4 te;ai sculat4 ai !:ncat 5i ai but?C 22. CC:t )re!e c*pilul era )iu4 a "is Da)id4 a! p*stit 5i a! pl:ns4 cci s*c*tea!< Cine 5tie4 p*ate ! )a !ilui D*!nul 5i )a tri c*pilul. 2 . Dar acu! el a !urit@ de ce s !ai p*stesc? 2l !ai p*t eu4 *are4 nt*arce? =u ! )*i duce la el4 iar el nu se )a !ai nt*arce la !ineC. %@d0 ., 2/0 2 . 9i a5a a! p*stit n*i 5i a! ru-at pentru aceasta pe Du!ne"eul n*stru4 5i =l ne;a au"it. %st0 46 /, 150 . T*t a5a 5i n fiecare 6ar 5i l*c4 unde a3un-ea p*runca re-elui 5i scris*area lui4 era t:n-uire !are printre Iudei4 p*st4 pl:n-ere 5i b*cet. Sacul 5i cenu5a erau a5ternutul !ult*ra. 1(. C1er-i4 adun pe t*6i Iudeii din Su"a 5i p*sti6i pentru !ine@ s nu !:nca6i 5i s nu be6i trei "ile4 nici "iua4 nici n*aptea 5i )*i p*sti 5i eu cu slu3nicile !ele 5i ap*i ! )*i duce la re-e4 de5i aceasta este !p*tri)a le-ii 5i de )a fi s pier4 )*i pieriC. Domnul c"eam pe oameni la smerenie i postire de la carne i vin, dar n sc"imb oamenii mnnc, beau i se veselesc. Is0 22, 127140 12. 9i n "iua aceea ne )a nde!na D*!nul Du!ne"eu Sa)a*t s pl:n-e!4 s suspin!4 s ne rade! capul 5i s ne ncin-e! cu sac. 1 . Iat bucuria 5i )eselia4 b*i tia6i 5i *i 3un-'iate@ t*6i !n:nc din carne 5i beau )in< CS !:nc! 5i s be!4 c !:ine )*! !uriBC 1$. D*!nul Sa)a*t a desc*perit urec'il*r !ele< 8cest pcat nu ) )a fi iertat nici p:n la !*arte4 "ice D*!nul Du!ne"eu Sa)a*t. Daniel a postit % sptmni, nemncnd nici pine aleas , nici carne, i nici vin n7a but. )an0 10, 27/0 (. H2n vremea aceea, eu, Daniel, am petrecut trei sptmni de zile n 6ale. %. 0ine bun n7am mncat, carne i vin n7am pus n 'ura mea i cu miresme nu m7am uns, pn ce nu s7au mplinit trei sptmni de zile. =a postire se poruncete i facerea de bine i oprirea de la orice ru. Is0 1., /730 1/0

. Pentru ce s p*sti!4 dac Tu nu )e"i? La ce s ne s!eri! sufletul n*stru4 dac Tu nu iei a!inte? Da4 n "i de p*st4 )*i ) )ede6i de treburile )*astre 5i asupri6i pe t*6i lucrt*rii )*5tri. $. .*i p*sti6i ca s ) certa6i 5i s ) sfdi6i 5i s bate6i furi*5i cu pu!nul@ nu p*sti6i cu! se cu)ine "ilei aceleia4 ca -lasul )*stru s se aud sus. &. =ste *are acesta un p*st care 2!i place4 * "i n care *!ul 5i s!ere5te sufletul su? S;5i plece capul ca * trestie4 s se culce pe sac 5i n cenu54 *are acesta se c'ea! p*st4 "i plcut D*!nului? (. Nu 5ti6i )*i p*stul care 2!i place? # "ice D*!nul. Rupe6i lan6urile nedrept6ii4 de"le-a6i le-turile 3u-ului4 da6i dru!ul cel*r asupri6i 5i sfr:!a6i 3u-ul l*r. +. 2!parte p:inea ta cu cel fl!:nd4 adp*ste5te n cas pe cel sr!an4 pe cel -*l !brac;l 5i nu te ascunde de cel de un nea! cu tine. 0roorocia *na postea n fiecare zi. Luc0 2, /57/30 (. 9i era 5i 8na pr**r*ci6a4 fiica lui %anuel4 din se!in6ia lui 85er4 a3uns la ad:nci btr:ne6e 5i care trise cu brbatul ei 5apte ani de la feci*ria sa. +. 9i ea era )du)4 n ):rst de *pt"eci 5i patru de ani4 5i nu se deprta de te!plu4 slu3ind n*aptea 5i "iua n p*st 5i n ru-ciuni. /oan Boteztorul postea cu ucenicii lui. Mat0 -, 147110 1$. 8tunci au )enit la =l ucenicii lui I*an4 "ic:nd< Pentru ce n*i 5i fariseii p*sti! !ult4 iar ucenicii Ti nu p*stesc? 1&. 9i Iisus le;a "is< P*t *are4 fiii nun6ii s fie tri5ti c:t )re!e !irele este cu ei? Dar )*r )eni "ile c:nd !irele )a fi luat de la ei 5i atunci )*r p*sti. ,ntuitorul a postit 3B de zile i 3B de nopi, nvndu7ne i pe noi cum trebuie s postim. Mat0 4, 20 2. 9i dup ce a p*stit patru"eci de "ile 5i patru"eci de n*p6i4 la ur! a fl!:n"it. Mat0 5, 1571.0 1(. C:nd p*sti6i4 nu fi6i tri5ti ca f6arnicii@ c ei 5i s!*lesc fe6ele4 ca s se arate *a!enil*r c p*stesc. 8de)rat -riesc )*u4 5i;au luat plata l*r. 1+. Tu ns4 c:nd p*ste5ti4 un-e capul tu 5i fa6a ta * spal4 1,. Ca s nu te ar6i *a!enil*r c p*ste5ti4 ci Tatlui tu care este n ascuns4 5i Tatl tu4 Care )ede n ascuns4 6i )a rsplti 6ie. * mai spus ucenicilor c neamul drcesc nu iese afar dect prin post i ru'ciune. Mat0 13, 157210 1(. 9i l;a! dus la ucenicii Ti 5i n;au putut s;l )indece. 1+. Iar Iisus4 rspun":nd4 a "is< F4 nea! necredinci*s 5i ndrtnic4 p:n c:nd )*i fi cu )*i? P:n c:nd ) )*i suferi pe )*i? 8duce6i;l aici la 1ine. 1,. 9i Iisus l;a certat 5i de!*nul a ie5it din el 5i c*pilul s;a )indecat din ceasul acela. 1/. 8tunci4 apr*piindu;se ucenicii de Iisus4 I;au "is de * parte< De ce n*i n;a! putut s;l sc*ate!? 20. Iar Iisus le;a rspuns< Pentru pu6ina )*astr credin6. Cci ade)rat -riesc )*u< Dac )e6i a)ea credin6 n )*i c:t un -runte de !u5tar4 )e6i "ice !untelui acestuia< 1ut;te de aici dinc*l*4 5i se )a !uta@ 5i ni!ic nu )a fi )*u cu neputin6. 21. Dar acest nea! de de!*ni nu iese dec:t nu!ai cu ru-ciune 5i cu p*st. #ot ,ntuitorul a spus s nu ne n'reuiem inima cu nbuibarea de mncare i butur, ci s ve'"em i s fim trezi. Luc0 216 /4, /50 1/1

$. Lua6i sea!a la )*i n5i)4 s nu se n-reuie"e ini!ile )*astre de !:ncare 5i de butur 5i de -ri3ile )ie6ii4 5i "iua aceea s )ine peste )*i fr de )este4 (. Pri)e-'ea6i dar n t*at )re!ea ru-:ndu;)4 ca s ) ntri6i s scpa6i de t*ate acestea care au s )in 5i s sta6i naintea %iului F!ului. 1 Tes0 1, 5730 (. De aceea s nu d*r!i! ca 5i ceilal6i4 ci s pri)e-'e! 5i s fi! tre3i. +. %iindc cei ce d*r!4 n*aptea d*r!@ 5i cei ce se !bat4 n*aptea se !bat. Dac fariseii posteau dou zile pe sptmn, noi cretinii trebuie s postin mai mult. Luc0 1., 107120 10. D*i *a!eni s;au suit la te!plu4 ca s se r*a-e< unul fariseu 5i cellalt )a!e5. 11. %ariseul4 st:nd4 a5a se ru-a n sine< Du!ne"eule4 26i !ul6u!esc c nu sunt ca ceilal6i *a!eni4 rpit*ri4 nedrep6i4 adulteri4 sau ca 5i acest )a!e5. 12. P*stesc de d*u *ri pe spt!:n4 dau "eciuial din t*ate c:te c:5ti-. Mat0 1, 200 20. Cci "ic )*u< C de nu )a pris*si dreptatea )*astr !ai !ult dec:t a crturaril*r 5i a fariseil*r4 nu )e6i intra n !pr6ia ceruril*r. Sfinii *postoli au postit adeseori. 'a8te -, -0 &. ?i trei zile a fost fr vedere4 i n7a mncat, nici n7a but. 'a8te 1/, 27/0 2. 9i pe c:nd slu3eau D*!nului 5i p*steau4 Du'ul Sf:nt a "is< Fsebi6i;!i pe Barnaba 5i pe Saul4 pentru lucrul la care i;a! c'e!at. . 8tunci4 p*stind 5i ru-:ndu;se4 5i;au pus !:inile peste ei 5i i;au lsat s plece. 2 Cor0 5, 4710 $. Ci n t*ate nf6i5:ndu;ne pe n*i n5ine ca slu3it*ri ai lui Du!ne"eu4 n !ult rbdare4 n neca"uri4 n ne)*i4 n str:!t*rri4 &. 2n bti4 n te!ni64 n tulburri4 n *steneli4 n pri)e-'eri4 n p*sturi@ 2 Cor0 11, 230 2+. 2n *steneal 5i n trud4 n pri)e-'eri adese*ri4 n f*a!e 5i n sete4 n p*sturi de !ulte *ri4 n fri- 5i n lips de 'aine. Cele patru posturi din vec"ime a fost profeite c se vor preface pentru cretini n posturi de bucurii. ah0 ., 1-0 1/. C85a "ice D*!nul Sa)a*t< P*stul din luna a patra4 a cincea4 a 5aptea 5i a "ecea )*r fi pentru casa lui Iuda spre )eselie 5i bucurie 5i "ile bune de srbt*areB Dar iubi6i ade)rul 5i paceaB $umai o rmi din iudei au crezut i s7au mntuit. Is0 10, 220 22. C'iar dac p*p*rul tu4 Israele4 ar fi ca nisipul !rii4 nu!ai * r!5i6 se )a nt*arce. Ni!icirea este '*tr:t de dreptatea cea ne!surat. Is0 11, 120 12. =l )a ridica stea- pentru nea!uri 5i )a aduna pe cei risipi6i ai lui Israel 5i )a str:n-e la un l*c pe cei !pr5tia6i ai lui Iuda din cele patru c*l6uri ale p!:ntului. $om0 -6 24, 2-0 2$. 8dic pe n*i4 pe care ne;a 5i c'e!at4 nu nu!ai dintre iudei4 ci 5i dintre p-:ni4 2/. 9i precu! a pr**r*cit Isaia< CDac D*!nul Sa)a*t nu ne;ar fi lsat n*u ur!a5i4 a! fi a3uns ca S*d*!a 5i ne;a! fi ase!nat cu E*!*raC. 1/2

De aceea noi cretinii inem cele patru posturi dup rnduiala Sfinilor *postoli. 2 Tes0 2, 110 1&. Deci4 dar4 fra6il*r4 sta6i neclinti6i 5i 6ine6i predaniile pe care le;a6i n)6at4 fie prin cu):nt4 fie prin epist*la n*astr. 'ili80 4, -0 /. Cele ce a6i n)6at 5i a6i pri!it 5i a6i au"it 5i a6i )"ut la !ine4 acestea s le face6i4 5i Du!ne"eul pcii )a fi cu )*i.

1/

C!(IT*LUL 13 )%S($% (*M%#I CI ($! #IC%


0raznicele se numesc toate srbtorile mari care se prznuiesc n amintirea minunilor ce le7a fcut Domnul Dumnezeu. Ie90 126 14, 230 1$. Diua aceea s fie spre p*!enire 5i s pr"nui6i ntr;nsa srbt*area D*!nului4 din nea! n nea!@ ca a5e"are )e5nic s;* pr"nui6i. 2+. S le spune6i< 8ceasta este 3ertfa ce * aduce! de Pa5ti D*!nului4 Care n =-ipt a trecut pe l:n- casele fiil*r lui Israel4 c:nd a l*)it =-iptul4 iar casele n*astre le;a i"b)itC. 9i s;a plecat p*p*rul 5i s;a nc'inat. Le:0 2/, 17/-0 1. Erit;a D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 2. C.*rbe5te fiil*r lui Israel 5i le spune care sunt srbt*rile D*!nului4 n care se )*r face adunrile sfinte. Srbt*rile 1ele sunt acestea< . 9ase "ile s lucra6i4 iar "iua a 5aptea este "iua *di'nei4 adunare sf:nt a D*!nului< nici * !unc s nu face6i@ aceasta este *di'na D*!nului n t*ate l*cuin6ele )*astre. $. Iat 5i celelalte srbt*ri ale D*!nului4 adunrile sfinte4 pe care trebuie s le )esti6i la )re!ea l*r< &. 2n luna nt:i4 n "iua a paispre"ecea a lunii4 ctre sear4 sunt Pa5tile D*!nului. (. Iar n "iua a cincispre"ecea a aceleia5i luni este srbt*area a"i!ei D*!nului< 5apte "ile s !:nca6i a"i!e. +. 2n "iua nt:i a srbt*ril*r s a)e6i adunare sf:nt 5i nici * !unc s nu face6i. ,. Ti!p de 5apte "ile s aduce6i 3ertf D*!nului4 5i n "iua a 5aptea iar e adunare sf:nt@ nici * !unc s nu face6iC. /. 9i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 10. C.*rbe5te fiil*r lui Israel 5i le spune< C:nd )e6i intra n p!:ntul pe care =u )i;l dau )*u 5i )e6i face seceri5 n el4 cel dint:i sn*p al seceri5ului )*stru s;l aduce6i la pre*t@ 11. =l )a ridica acest sn*p naintea D*!nului4 ca s afla6i bun)*in6 la =l@ a d*ua "i dup cea dint:i a srbt*rii l )a ridica pre*tul. 12. 2n "iua ridicrii sn*pului )e6i aduce D*!nului ardere de t*t un !iel de un an4 fr !etea'n. 1 . 2!preun cu el )e6i aduce prin*s de p:ine d*u din "ece pr6i de ef de fin de -r:u4 a!estecat cu untdele!n4 ca s fie 3ertf D*!nului4 !ireas! plcut4 5i )e6i face 5i turnare un sfert de 'in de )in. 1$. Nici un fel de p:ine n*u4 nici -run6e uscate4 nici -run6e crude s nu !:nca6i p:n la "iua aceea n care )e6i aduce prin*s Du!ne"eului )*stru. 8cesta este a5e"!:nt )e5nic n nea!ul )*stru4 *riunde )e6i l*cui. 1&. Din "iua a d*ua dup nt:i a srbt*rii4 din "iua n care )e6i aduce sn*pul le-nat4 s nu!ra6i 5apte spt!:ni ntre-i4 1(. P:n la "iua nt:i de dup cea din ur! "i a spt!:nii a 5aptea4 s nu!ra6i cinci"eci de "ile 5i atunci s aduce6i un n*u dar de p:ine D*!nului. 1+. S aduce6i din l*cuin6ele )*astre dar ridicat< d*u p:ini fcute din d*u "eci!i de ef de fin de -r:u4 c*apte cu d*spitur4 ca p:r- D*!nului. 1,. 2!preun cu p:inile s !ai aduce6i 5apte !iei fr !etea'n4 de c:te un an4 un 3unc din ciread 5i d*i berbeci fr !etea'n@ ca s fie acestea D*!nului ardere de t*t4 dar de p:ine4 turnare 5i 3ertf cu !ireas! plcut D*!nului. 1/. S 3ertfi6i de ase!enea din tur!a de capre un 6ap4 3ertf pentru pcat4 5i d*i !iei de c:te un an4 3ertf de !:ntuire4 !preun cu p:inile din p:r-. 20. Pe acestea s le aduc pre*tul le-n:ndu;le naintea D*!nului4 !preun cu p:inile din p:r- de -r:u le-nate 5i cu cei d*i !iei@ acestea )*r fi sfin6enie D*!nului 5i )*r fi ale pre*tului4 care le nf6i5ea". 1/$

21. S da6i de 5tire pr"nuirea n "iua aceasta 5i s a)e6i adunare sf:nt4 nici * !unc s nu face6i. 8cesta este a5e"!:nt )e5nic n nea!ul )*stru4 n t*ate a5e"rile )*astre. 22. C:nd )e6i secera '*lda n p!:ntul )*stru4 s nu aduna6i ce r!:ne dup seceratul *-*rului )*stru 5i spicele ce cad de sub secere s nu le aduna6i4 ci s lsa6i pe acestea sracului 5i strinului. =u sunt D*!nul4 Du!ne"eul )*struC. 2 . 9i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 2$. CSpune fiil*r lui Israel< 2n luna a 5aptea4 "iua nt:i a lunii s ) fie "i de *di'n4 srbt*area tr:!bi6el*r 5i adunare sf:nt s a)e6i@ 2&. Nici * !unc s nu face6i4 ci s aduce6i ardere de t*t D*!nuluiC4 2(. 8p*i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 2+. C9i n "iua a "ecea a lunii aceleia a 5aptea4 care este "iua cur6irii4 s a)e6i adunare sf:nt@ s p*sti6i 5i s aduce6i ardere de t*t D*!nului@ 2,. Nici * !unc s nu face6i n "iua aceea4 c aceasta este "iua cur6iriiC ca s ) cur6i6i naintea fe6ei D*!nului Du!ne"eului )*stru. 2/. T*t sufletul care nu )a p*sti n "iua aceea se )a st:rpi din p*p*rul su@ 0. 9i t*t sufletul care )a lucra n "iua aceea4 l )*i st:rpi din !i3l*cul p*p*rului su. 1. Nici * !unc s nu face6i< acesta este a5e"!:nt )e5nic n nea!ul )*stru n t*ate cet6ile )*astre. 2. 8ceasta este pentru )*i "i de *di'n@ s p*sti6i din seara "ilei a n*ua a lunii@ din acea sear p:n n seara "ilei a "ecea a lunii s pr"nui6i *di'na )*astrC. . Erit;a D*!nul cu 1*ise 5i a "is< $. CSpune fiil*r lui Israel< Din "iua a cincispre"ecea a lunii a 5aptea ncepe srbt*area c*rturil*r@ 5apte "ile s srbt*re5ti n cinstea D*!nului. &. 2n "iua nt:i )a fi adunare sf:nt@ nici * !unc s nu face6i. (. 9apte "ile s aduce6i 3ertf D*!nului 5i n "iua a *pta )a fi adunare sf:nt@ s aduce6i arderi de t*t D*!nului< aceasta este nc'eierea srbt*rii@ nici * !unc s nu face6i. +. 8cestea sunt srbt*rile D*!nului4 n care trebuie s se 6in adunrile sfinte4 ca s aduc 3ertfe D*!nului4 ardere de t*t4 prin*s de p:ine4 3ertfe 3un-'iate 5i turnri4 fiecare din ele la "iua '*tr:t@ ,. 8far de "ilele de *di'n ale D*!nului4 afar de darurile )*astre4 afar de t*ate afier*sirile )*astre 5i afar de t*t ce aduce6i din e)la)ie 5i da6i D*!nului4 /. 2n "iua a cincispre"ecea a lunii a 5aptea4 c:nd ) str:n-e6i r*adele p!:ntului4 s srbt*ri6i srbt*area D*!nului 5apte "ile< n "iua nt:i este *di'n 5i n "iua a *pta iar este *di'n. Ele trebuie vestite spre lauda Domnului. (s0 33 , /730 . C:te a! au"it 5i a! cun*scut 5i c:te prin6ii n*5tri ne;au n)6at. $. Nu s;au ascuns de la fiii l*r4 din nea! n nea!4 &. .estind laudele D*!nului 5i puterile Lui 5i !inunile pe care le;a fcut. (. 9i a ridicat !rturie n Iac*b 5i le-e a pus n Israel. +. C:te a p*runcit prin6il*r n*5tri ca s le arate pe ele fiil*r l*r4 ca s le cun*asc nea!ul ce )a s )in4 Dar srbtorile praznicelor =e'ii !ec"i au ncetat4 iar pentru noi cretinii ne7au fost vestite altele noi . *s0 2, 110 11. Pentru aceasta !i )*i lua nap*i -r:ul la )re!ea lui 5i !ustul la ti!pul lui 5i;1i )*i lua l:na 5i inul cu care ea 5i ac*per -*liciunea ei. Is0 42, -0 /. Cele pr**r*cite altdat s;au !plinit 5i altele !ai n*i ) )estesc@ nainte ca s ia fiin6 )i le dau de 5tire. Is0 4/, 1.71-0 1,. Nu ) !ai a!inti6i de nt:!plrile trecute 5i nu !ai lua6i n sea! lucrurile de altdatC. 1/&

1/. Iat c =u fac un lucru n*u4 el d !u-uri@ nu;l )ede6i )*i *are? Cr*i;)*i n de5ert * cale4 n l*c uscat i")*are de ap. *ceste mari bucurii;srbtori< aveau s fie n vederea trimiterii +iului n lume. Is0 41, 257230 2(. Cine l;a desc*perit *dini*ar ca s;l 5ti! 5i cu !ult nainte ca s "ice!< C=ste ade)rat?C Dar ni!eni n;a desc*perit ni!ic4 ni!eni n;a )estit ni!ic 5i ni!eni n;a au"it cu)intele )*astre. 2+. =u Cel dint:i a! "is Si*nului< CIat;i4 iat;iBC 5i Ierusali!ului a! adus )este n*u. Is0 42, 17.0 1. Iat Slu-a 1ea pe Care * spri3in4 8lesul 1eu4 ntru Care bine)*ie5te sufletul 1eu. Pus;a! peste =l Du'ul 1eu 5i =l )a pr*p*)dui p*p*arel*r le-ea 1ea. 2. Nu )a stri-a4 nici nu )a -ri tare4 5i n pie6e nu se )a au"i -lasul Lui. . Trestia fr:nt nu * )a "dr*bi 5i fe5tila ce fu!e- nu * )a stin-e. =l )a pr*p*)dui le-ea 1ea cu credinci*5ie@ $. =l nu )a fi nici *b*sit4 nici sleit de puteri4 p:n ce nu )a fi a5e"at le-ea pe p!:nt@ cci n)6tura Lui t*ate 6inuturile * a5teapt. &. 85a -rie5te D*!nul cel 8t*tputernic4 Care a fcut cerurile 5i le;a ntins4 Care a ntrit p!:ntul 5i cele de pe el4 Care a dat suflare p*p*rului de pe el 5i du' cel*r ce u!bl pe ntinsul lui< (. C=u4 D*!nul4 Te;a! c'e!at ntru dreptatea 1ea 5i Te;a! luat de !:n 5i Te;a! *cr*tit 5i Te;a! dat ca le-!:nt al p*p*rului 1eu4 spre lu!inarea nea!uril*r@ +. Ca s desc'i"i *c'ii cel*r *rbi4 s sc*6i din te!ni6 pe cei r*bi6i 5i din ad:ncul nc'is*rii pe cei ce l*cuiesc intru ntuneric. ,. =u sunt D*!nul 5i acesta este nu!ele 1eu. Nu )*i da ni!nui sla)a 1ea 5i nici c'ipuril*r ci*plite cinstirea 1eaC. Mal0 /, 10 1. CIat4 =u tri!it pe n-erul 1eu 5i )a -ti calea naintea fe6ei 1ele 5i )a )eni ndat n te!plul Su D*!nul pe Care 2l cuta6i 5i 2n-erul le-!:ntului pe Care )*i 2l d*ri6i. Iat4 )ineBC4 "ice D*!nul Sa)a*t. $oi nu mai prznuim dup nvtura cea vec"e, deoarece pentru noi s7au fcut toate noi. 1 Cor0 1, 37.0 +. Cur6i6i aluatul cel )ec'i4 ca s fi6i fr!:nttur n*u4 precu! 5i sunte6i fr aluat@ cci Pa5tile n*stru 7rist*s S;a 3ertfit pentru n*i. ,. De aceea s pr"nui! nu cu aluatul cel )ec'i4 nici cu aluatul rut6ii 5i al )icle5u-ului4 ci cu a"i!ele cur6iei 5i ale ade)rului. Mat0 15, 120 12. 8tunci au n6eles c nu le;a spus s se fereasc de aluatul p:inii4 ci de n)6tura fariseil*r 5i a saduc'eil*r. 2 Cor0 1, 130 1+. Deci4 dac este cine)a n 7rist*s4 este fptur n*u@ cele )ec'i au trecut4 iat t*ate s;au fcut n*i. Cele noi fac parte din #rupul Domnului, pentru c el este lumin. Col0 2, 150 1(. Ni!eni deci s nu ) 3udece pentru !:ncare sau butur4 sau cu pri)ire la )re* srbt*are4 sau lun n*u4 sau la s:!bete4 Ioan ., 120 12. Deci iar5i le;a )*rbit Iisus "ic:nd< =u sunt Lu!ina lu!ii@ cel ce 2!i ur!ea" 1ie nu )a u!bla n ntuneric4 ci )a a)ea lu!ina )ie6ii. Ioan 1, 2/0 2 . Ca t*6i s cinsteasc pe %iul cu! cinstesc pe Tatl. Cine nu cinste5te pe %iul nu cinste5te pe Tatl care L;a tri!is. 1/(

Cretinii prznuiesc cu mare bucurie4 . $aterea Domnului, Care este ,ntuitorul lumii4 Luc0 2, .7140 ,. 9i n 6inutul acela erau pst*ri4 st:nd pe c:!p 5i fc:nd de stra3 n*aptea !pre3urul tur!ei l*r. /. 9i iat n-erul D*!nului a sttut l:n- ei 5i sla)a D*!nului a strlucit !pre3urul l*r4 5i ei s;au nfric*5at cu fric !are. 10. Dar n-erul le;a "is< Nu ) te!e6i. Cci4 iat4 ) bine)estesc )*u bucurie !are4 care )a fi pentru t*t p*p*rul. 11. C )i s;a nscut a"i 1:ntuit*r4 Care este 7rist*s D*!nul4 n cetatea lui Da)id. 12. 9i acesta )a fi se!nul< .e6i -si un prunc nf5at4 culcat n iesle. 1 . 9i de*dat s;a )"ut4 !preun cu n-erul4 !ul6i!e de *aste cereasc4 lud:nd pe Du!ne"eu 5i "ic:nd< 1$. Sla) ntru cei de sus lui Du!ne"eu 5i pe p!:nt pace4 ntre *a!eni bun)*ireB . 2ntmpinarea Domnului4 Luc0 2, 217/.0 2&. 9i iat era un *! n Ierusali!4 cu nu!ele Si!e*n@ 5i *!ul acesta era drept 5i te!t*r de Du!ne"eu4 a5tept:nd !:n-:ierea lui Israel4 5i Du'ul Sf:nt era asupra lui. 2(. 9i lui i se )estise de ctre Du'ul Sf:nt c nu )a )edea !*artea p:n ce nu )a )edea pe 7rist*sul D*!nului. 2+. 9i din nde!nul Du'ului a )enit la te!plu@ 5i c:nd prin6ii au adus nuntru pe Pruncul Iisus4 ca s fac pentru =l dup *biceiul Le-ii4 2,. =l L;a pri!it n bra6ele sale 5i a binecu):ntat pe Du!ne"eu 5i a "is< 2/. 8cu! sl*b*"e5te pe r*bul Tu4 dup cu):ntul Tu4 n pace4 0. C *c'ii !ei )"ur !:ntuirea Ta4 1. Pe care ai -tit;* naintea fe6ei tutur*r p*p*arel*r4 2. Lu!in spre desc*perirea nea!uril*r 5i sla) p*p*rului Tu Israel. . Iar I*sif 5i !a!a Lui se !irau de ceea ce se )*rbea despre Prunc. $. 9i i;a binecu):ntat Si!e*n 5i a "is ctre 1aria4 !a!a Lui< Iat4 8cesta este pus spre cderea 5i spre ridicarea !ult*ra din Israel 5i ca un se!n care )a st:rni !p*tri)iri. &. 9i prin sufletul tu )a trece sabie4 ca s se desc*pere -:ndurile din !ulte ini!i. (. 9i era 5i 8na pr**r*ci6a4 fiica lui %anuel4 din se!in6ia lui 85er4 a3uns la ad:nci btr:ne6e 5i care trise cu brbatul ei 5apte ani de la feci*ria sa. +. 9i ea era )du)4 n ):rst de *pt"eci 5i patru de ani4 5i nu se deprta de te!plu4 slu3ind n*aptea 5i "iua n p*st 5i n ru-ciuni. ,. 9i )enind ea n acel ceas4 luda pe Du!ne"eu 5i )*rbea despre Prunc tutur*r cel*r ce a5teptau !:ntuire n Ierusali!. . Botezul, cnd Du"ul Sfnt =7a adeverit4 Luc0 /, 217220 21. 9i dup ce s;a b*te"at t*t p*p*rul4 b*te":ndu;Se 5i Iisus 5i ru-:ndu;Se4 s;a desc'is cerul4 22. 9i S;a c*b*r:t Du'ul Sf:nt peste =l4 n c'ip trupesc4 ca un p*ru!bel4 5i s;a fcut -las din cer< Tu e5ti %iul 1eu cel iubit4 ntru Tine a! bine)*it. V. /ntrarea triumfal n /erusalim4 Mat0 21, 17120 1. Iar c:nd s;au apr*piat de Ierusali! 5i au )enit la Betfa-'e la 1untele 1slinil*r4 atunci Iisus a tri!is pe d*i ucenici4 1/+

2. Dic:ndu;le< 1er-e6i n satul care este naintea )*astr 5i ndat )e6i -si * asin le-at 5i un !:n" cu ea@ de"le-a6i;* 5i aduce6i;* la 1ine. . 9i dac ) )a "ice cine)a ce)a4 )e6i spune c;I trebuie D*!nului@ 5i le )a tri!ite ndat. $. Iar acestea t*ate s;au fcut4 ca s se !plineasc ceea ce s;a spus prin pr**r*cul4 care "ice< &. CSpune6i fiicei Si*nului< Iat 2!pratul tu )ine la tine bl:nd 5i 5e":nd pe asin4 pe !:n"4 fiul celei de sub 3u-C. (. 1er-:nd deci ucenicii 5i fc:nd dup cu! le;a p*runcit Iisus4 +. 8u adus asina 5i !:n"ul 5i deasupra l*r 5i;au pus )e5!intele4 iar =l a 5e"ut peste ele. ,. 9i cei !ai !ul6i din !ul6i!e 5i a5terneau 'ainele pe cale4 iar al6ii tiau ra!uri din c*paci 5i le a5terneau pe cale4 /. Iar !ul6i!ile care !er-eau naintea Lui 5i care )eneau dup =l stri-au "ic:nd< Fsana %iului lui Da)id@ binecu):ntat este Cel ce )ine ntru nu!ele D*!nuluiB Fsana ntru cei de susB 10. 9i intr:nd =l n Ierusali!4 t*at cetatea s;a cutre!urat4 "ic:nd< Cine este 8cesta? 11. Iar !ul6i!ile rspundeau< 8cesta este Iisus4 pr**r*cul din Na"aretul Ealileii. 12. 9i a intrat Iisus n te!plu 5i a alun-at pe t*6i cei ce )indeau 5i cu!prau n te!plu 5i a rsturnat !esele sc'i!bt*ril*r de bani 5i scaunele cel*r care )indeau p*ru!bei. V. 2nvierea din mori, pr'"ia nvierii noastre4 Ioan 2, 17150 1. 9i a treia "i s;a fcut nunt n Cana Ealileii 5i era 5i !a!a lui Iisus ac*l*. 2. 9i a f*st c'e!at 5i Iisus 5i ucenicii Si la nunt. . 9i sf:r5indu;se )inul4 a "is !a!a lui Iisus ctre =l< Nu !ai au )in. $. 8 "is ei Iisus< Ce ne pri)e5te pe !ine 5i pe tine4 fe!eie? 2nc n;a )enit ceasul 1eu. &. 1a!a Lui a "is cel*r ce slu3eau< %ace6i *rice ) )a spune. (. 9i erau ac*l* 5ase )ase de piatr4 puse pentru cur6irea iudeil*r4 care luau c:te d*u sau trei )edre. +. Dis;a l*r Iisus< U!ple6i )asele cu ap. 9i le;au u!plut p:n sus. ,. 9i le;a "is< Sc*ate6i acu! 5i aduce6i nunului. Iar ei i;au dus. /. 9i c:nd nunul a -ustat apa care se fcuse )in 5i nu 5tia de unde este4 ci nu!ai slu3it*rii care sc*seser apa 5tiau4 a c'e!at nunul pe !ire4 10. 9i i;a "is< Frice *! pune nt:i )inul cel bun 5i4 c:nd se a!e6esc4 pune pe cel !ai slab. Dar tu ai 6inut )inul cel bun p:n acu!. 11. 8cest nceput al !inunil*r l;a fcut Iisus n Cana Ealileii 5i 9i;a artat sla)a Sa@ 5i ucenicii Si au cre"ut n =l. 12. Dup aceasta S;a c*b*r:t n Capernau!4 =l 5i !a!a Sa 5i fra6ii 5i ucenicii Si4 5i ac*l* n;a r!as dec:t pu6ine "ile. 1 . 9i erau apr*ape Pa5tile iudeil*r4 5i Iisus S;a urcat la Ierusali!. 1$. 9i a -sit 5e":nd n te!plu pe cei ce )indeau b*i 5i *i 5i p*ru!bei 5i pe sc'i!bt*rii de bani. 1&. 9i4 fc:ndu;9i un bici din 5trean-uri4 i;a sc*s pe t*6i afar din te!plu4 5i *ile 5i b*ii4 5i sc'i!bt*ril*r le;a )rsat banii 5i le;a rsturnat !esele. 1(. 9i cel*r ce )indeau p*ru!bei le;a "is< Lua6i acestea de aici. Nu face6i casa Tatlui 1eu cas de ne-ust*rie 1 Cor0 11, 207210 20. Dar acu! 7rist*s a n)iat din !*r6i4 fiind nceptur Ia n)ieriiJ cel*r ad*r!i6i. 21. C de )re!e ce printr;un *! a )enit !*artea4 t*t printr;un *! 5i n)ierea !*r6il*r. V. 2nlarea la ceruri4 Luc0 24, 107120 &0. 9i i;a dus afar p:n spre Betania 5i4 ridic:ndu;9i !:inile4 i;a binecu):ntat. &1. 9i pe c:nd i binecu):nta4 S;a despr6it de ei 5i S;a nl6at la cer. &2. Iar ei4 nc'in:ndu;se Lui4 s;au nt*rs n Ierusali! cu bucurie !are. 'a8te 1, -7110 1/,

/. 9i acestea "ic:nd4 pe c:nd ei pri)eau4 S;a nl6at 5i un n*r L;a luat de la *c'ii l*r. 10. 9i pri)ind ei4 pe c:nd =l !er-ea la cer4 iat d*i brba6i au stat l:n- ei4 !brca6i n 'aine albe4 11. Care au 5i "is< Brba6i -alileieni4 de ce sta6i pri)ind la cer? 8cest Iisus care S;a nl6at de la )*i la cer4 astfel )a 5i )eni4 precu! L;a6i )"ut !er-:nd la cer. V. 0o'orrea Du"ului Sfnt. 'a8te 2, 1740 1. 9i c:nd a s*sit "iua Cinci"eci!ii4 erau t*6i !preun n acela5i l*c. 2. 9i din cer4 fr de )este4 s;a fcut un )uiet4 ca de suflare de ):nt ce )ine repede4 5i a u!plut t*at casa unde 5edeau ei. . 9i li s;au artat4 !pr6ite4 li!bi ca de f*c 5i au 5e"ut pe fiecare dintre ei. $. 9i s;au u!plut t*6i de Du'ul Sf:nt 5i au nceput s )*rbeasc n alte li!bi4 precu! le ddea l*r Du'ul a -ri. Deosebit de acestea, noi mai prznuim i pe 0reasfnta +ecioar ,aria, creia i7a fcut mrire Cel *utoputernic. Luc0 1, 2.7/0, 4.74-0 2,. 9i intr:nd n-erul la ea4 a "is< Bucur;te4 ceea ce e5ti plin de 'ar4 D*!nul este cu tine. Binecu):ntat e5ti tu ntre fe!ei. 2/. Iar ea4 )":ndu;l4 s;a tulburat de cu):ntul lui 5i cu-eta n sine< Ce fel de nc'inciune p*ate s fie aceasta? 0. 9i n-erul i;a "is< Nu te te!e4 1arie4 cci ai aflat 'ar la Du!ne"eu. $,. C a cutat spre s!erenia r*abei Sale. C4 iat4 de acu! ! )*r ferici t*ate nea!urile. $/. C !i;a fcut !ie !rire Cel Puternic 5i sf:nt este nu!ele Lui. Srbtorim i pe Sfinii *postoli, ca pe nite prieteni alei i slvii ai Domnului, dei lumea nu erea vrednic de ei. Ioan 11, 147150 1$. .*i sunte6i prietenii 1ei4 dac face6i ceea ce ) p*runcesc. 1&. De acu! nu ) !ai "ic slu-i4 c slu-a nu 5tie ce face stp:nul su4 ci );a! nu!it pe )*i prieteni4 pentru c t*ate c:te a! au"it de la Tatl 1eu )i le;a! fcut cun*scute. 1(. Nu )*i 1;a6i ales pe 1ine4 ci =u );a! ales pe )*i 5i );a! r:nduit s !er-e6i 5i r*ad s aduce6i4 5i r*ada )*astr s r!:n4 ca Tatl s ) dea *rice;I )e6i cere n nu!ele 1eu. Ioan 13, 227240 22. 9i sla)a pe care Tu 1i;ai dat;*4 le;a! dat;* l*r4 ca s fie una4 precu! N*i una sunte!< 2 . =u ntru ei 5i Tu ntru 1ine4 ca ei s fie des):r5i6i ntru uni!e4 5i s cun*asc lu!ea c Tu 1;ai tri!is 5i c i;ai iubit pe ei4 precu! 1;ai iubit pe 1ine. 2$. Printe4 )*iesc ca4 unde sunt =u4 s fie !preun cu 1ine 5i aceia pr care 1i i;ai dat4 ca s )ad sla)a !ea pe care 1i;ai dat;*4 pentru c Tu 1;ai iubit pe 1ine !ai nainte de nte!eierea lu!ii. %:r0 11, /57/.0 (. 8l6ii au suferit bat3*cur 5i bici4 ba c'iar lan6uri 5i nc'is*are@ +. 8u f*st uci5i cu pietre4 au f*st pu5i la ca"ne4 au f*st tia6i cu fierstrul4 au !urit uci5i cu sabia4 au pribe-it n piei de *aie 5i n piei de capr4 lipsi6i4 str:!t*ra6i4 ru pri!i6i. ,. =i4 de care lu!ea nu era )rednic4 au rtcit n pustii4 5i n !un6i4 5i n pe5teri4 5i n crpturile p!:ntului. 2n aceste zile de prznuire noi facem mese i ospee fr bani4 toate acestea le facem n numele Domnului . %:r0 1/, 150 1(. Iar facerea de bine 5i ntra3ut*rarea nu le da6i uitrii@ cci astfel de 3ertfe sunt bine plcute lui Du!ne"eu. 1//

1 Cor0 10, /10 1. De aceea4 *ri de !:nca6i4 *ri de be6i4 *ri altce)a de face6i4 t*ate spre sla)a lui Du!ne"eu s le face6i. Deosebit de praznice, mai facem i pomenile, care se fac de oameni miloi. Mat0 1, 30 +. %erici6i cei !il*sti)i4 c aceia se )*r !ilui. $om0 12, .0 ,. Dac ndea!n4 s fie la nde!nare@ dac !parte alt*ra4 s !part cu fireasc ne)in*)6ie@ dac st n frunte4 s fie cu tra-ere de ini!@ dac !iluie5te4 s !iluiasc cu )*ie bunB Ele constau din cte un prnz sau cin, sau parastase, cum se numesc la noi, adic; poman< fr plat. Luc0 14, 127140 12. Dis;a 5i celui ce;L c'e!ase< C:nd faci pr:n" sau cin4 nu c'e!a pe prietenii ti4 nici pe fra6ii ti4 nici pe rudele tale4 nici )ecinii b*-a6i4 ca nu cu!)a s te c'e!e 5i ei4 la r:ndul l*r4 pe tine4 5i s;6i fie ca rsplat. 1 . Ci4 c:nd faci un *sp64 c'ea! pe sraci4 pe neputinci*5i4 pe 5c'i*pi4 pe *rbi4 1$. 9i fericit )ei fi c nu p*t s;6i rsplteasc. Cci 6i se )a rsplti la n)ierea drep6il*r. Ele se mai nsoesc i cu mbrcminte pentru cei sraci i 'oi. Mat0 21, /47450 $. 8tunci )a "ice 2!pratul cel*r de;a dreapta Lui< .eni6i4 binecu):nta6ii Tatlui 1eu4 !*5teni6i !pr6ia cea pre-tit )*u de la nte!eierea lu!ii. &. Cci fl!:nd a! f*st 5i 1i;a6i dat s !n:nc@ nsetat a! f*st 5i 1i;a6i dat s beau@ strin a! f*st 5i 1;a6i pri!it@ (. E*l a! f*st 5i 1;a6i !brcat@ b*lna) a! f*st 5i 1;a6i cercetat@ n te!ni6 a! f*st 5i a6i )enit la 1ine. +. 8tunci drep6ii 2i )*r rspunde4 "ic:nd< D*a!ne4 c:nd Te;a! )"ut fl!:nd 5i Te;a! 'rnit? Sau nsetat 5i Hi;a! dat s bei? ,. Sau c:nd Te;a! )"ut strin 5i Te;a! pri!it4 sau -*l 5i Te;a! !brcat? /. Sau c:nd Te;a! )"ut b*lna) sau n te!ni6 5i a! )enit la Tine? $0. Iar 2!pratul4 rspun":nd4 )a "ice ctre ei< 8de)rat "ic )*u4 ntruc:t a6i fcut unuia dintr;ace5ti fra6i ai 1ei4 prea !ici4 1ie 1i;a6i fcut. $1. 8tunci )a "ice 5i cel*r de;a st:n-a< Duce6i;) de la 1ine4 bleste!a6il*r4 n f*cul cel )e5nic4 care este -tit dia)*lului 5i n-eril*r lui. $2. Cci fl!:nd a! f*st 5i nu 1i;a6i dat s !n:nc@ nsetat a! f*st 5i nu 1i;a6i dat s beau@ $ . Strin a! f*st 5i nu 1;a6i pri!it@ -*l4 5i nu 1;a6i !brcat@ b*lna) 5i n te!ni64 5i nu 1;a6i cercetat. $$. 8tunci )*r rspunde 5i ei4 "ic:nd< D*a!ne4 c:nd Te;a! )"ut fl!:nd4 sau nsetat4 sau strin4 sau -*l4 sau b*lna)4 sau n te!ni6 5i nu Hi;a! slu3it? $&. =l ns le )a rspunde4 "ic:nd< 8de)rat "ic )*u< 2ntruc:t nu a6i fcut unuia dintre ace5ti prea !ici4 nici 1ie nu 1i;a6i fcut. $(. 9i )*r !er-e ace5tia la *s:nd )e5nic4 iar drep6ii la )ia6 )e5nic. Iu'ciunile mpreun cu milosteniile a6un' naintea lui Dumnezeu. 'a8te 106 2, /07/10 2. Cucernic 5i te!t*r de Du!ne"eu4 cu t*at casa lui 5i care fcea !ulte !il*stenii p*p*rului 5i se ru-a lui Du!ne"eu t*tdeauna. 0. C*rneliu a "is< 8cu! patru "ile era! p*stind p:n la ceasul acesta 5i ! ru-a! n casa !ea4 n ceasul al n*ulea4 5i iat un brbat n 'ain strlucit*are a stat n fa6a !ea. 200

1. 9i el a "is< C*rneliu4 a f*st ascultat ru-ciunea ta 5i !il*steniile tale au f*st p*!enite naintea lui Du!ne"eu. $oi tin c unii din cei adormii n7au fost destul de pre'tii i sunt intuii n osnd. Ioan 11, 217250 2&. 9i Iisus i;a "is< =u sunt n)ierea 5i )ia6a@ cel ce crede n 1ine4 c'iar dac )a !uri4 )a tri. 2(. 9i *ricine trie5te 5i crede n 1ine nu )a !uri n )eac. Cre"i tu aceasta? 1 Cor0 11, 207220 20. Dar acu! 7rist*s a n)iat din !*r6i4 fiind nceptur Ia n)ieriiJ cel*r ad*r!i6i. 21. C de )re!e ce printr;un *! a )enit !*artea4 t*t printr;un *! 5i n)ierea !*r6il*r. 22. Cci4 precu! n 8da! t*6i !*r4 a5a 5i n 7rist*s t*6i )*r n)ia. Is0 24, 220 22. 9i ca r*bii )*r fi nc'i5i ntr;* nc'is*are sub p!:nt 5i dup !ulte "ile )*r fi cerceta6i. Ioan 14, 20 2. 2n casa Tatlui 1eu !ulte l*ca5uri sunt. Iar de nu4 );a5 fi spus. 1 duc s ) -tesc l*c. $oi suntem datori s7i pomenim i s ne ru'm i pentru ei Domnului /isus, pentru c la El este viaai o druiete cui o cere. Mat0 2., 1.0 1,. 9i apr*piindu;Se Iisus4 le;a )*rbit l*r4 "ic:nd< Datu;1i;s;a t*at puterea4 n cer 5i pe p!:nt. $om0 14, .7-0 ,. C dac tri!4 pentru D*!nul tri!4 5i dac !uri!4 pentru D*!nul !uri!. Deci 5i dac tri!4 5i dac !uri!4 ai D*!nului sunte!. /. Cci pentru aceasta a !urit 5i a n)iat 7rist*s4 ca s stp:neasc 5i peste !*r6i 5i peste )ii. Mat0 -, 1.7250 1,. Pe c:nd le spunea acestea4 iat un dre-t*r4 )enind4 I s;a nc'inat4 "ic:nd< %iica !ea a !urit de cur:nd dar4 )enind4 pune !:na Ta peste ea 5i )a fi )ie. 1/. 8tunci Iisus4 scul:ndu;Se4 a !ers dup el !preun cu ucenicii. 20. 9i iat * fe!eie cu scur-ere de s:n-e de d*ispre"ece ani4 apr*piindu;se de =l pe la spate4 s;a atins de p*ala 'ainei Lui. 21. Cci "icea n -:ndul ei< Nu!ai s ! atin- de 'aina Lui 5i ! )*i face snt*as@ 22. Iar Iisus4 nt*rc:ndu;Se 5i )":nd;*4 i;a "is< 2ndr"ne5te4 fiic4 credin6a ta te;a !:ntuit. 9i s;a t!duit fe!eia din ceasul acela. 2 . Iisus4 )enind la casa dre-t*rului 5i )":nd pe c:ntre6ii din flaut 5i !ul6i!ea tulburat4 a "is< 2$. Deprta6i;)4 cci c*pila n;a !urit4 ci d*ar!e. Dar ei r:deau de =l. 2&. Iar dup ce !ul6i!ea a f*st sc*as afar4 intr:nd4 a luat;* de !:n4 5i c*pila s;a sculat. 2(. 9i a ie5it )estea aceasta n t*t 6inutul acela. Ioan 11, /-7440 /. Iisus a "is< Ridica6i piatra. 1arta4 s*ra celui rp*sat4 I;a "is< D*a!ne4 de3a !ir*ase4 c este a patra "i. $0. Iisus i;a "is< Nu 6i;a! spus c dac )ei crede4 )ei )edea sla)a lui Du!ne"eu? $1. 8u ridicat deci piatra4 iar Iisus 9i;a ridicat *c'ii n sus 5i a "is< Printe4 26i !ul6u!esc c 1;ai ascultat. $2. =u 5tia! c nt*tdeauna 1 ascul6i4 dar pentru !ul6i!ea care st !pre3ur a! "is4 ca s cread c Tu 1;ai tri!is. $ . 9i "ic:nd acestea4 a stri-at cu -las !are< La"re4 )in* afarB $$. 9i a ie5it !*rtul4 fiind le-at la pici*are 5i la !:ini cu f:5ii de p:n" 5i fa6a lui era nf5urat cu !a'ra!. Iisus le;a "is< De"le-a6i;l 5i lsa6i;l s !ear-. Ioan 1, 210 21. Cci4 dup cu! Tatl sc*al pe cei !*r6i 5i le d )ia64 t*t a5a 5i %iul d )ia6 cel*r ce )*ie5te. 201

S nu ne a!-i! de cei ri 4 pentru c )*rbele rele stric r:nduielile bune. 1 Cor0 11, /27//0 2. Dac !;a! luptat4 ca *!4 cu fiarele n =fes4 care !i este f*l*sul? Dac !*r6ii nu n)ia"4 s be! 5i s !:nc!4 cci !:ine )*! !uriB . Nu ) lsa6i n5ela6i. T*)r5iile rele stric *biceiurile bune.

202

C!(IT*LUL 1. )%S($% )!$U$I


2n =e'ea !ec"e erau poruncile, n afar de 6ertfe pentru pcate, daruri depuse naintea Domnului daruri de ardere i daruri din roade de bun voie. Ie90 2/, 1-0 1/. P:r-a. din r*adele 6arinii tale s * aduci n casa D*!nului Du!ne"eului tuB S nu fierbi iedul n laptele !a!ei luiB Le:0 24, 17.0 1. 9i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 2. CP*runce5te fiil*r lui Israel s;i aduc untdele!n de !sline4 curat 5i li!pede4 pentru candele4 ca s ard sfe5nicul nec*ntenit4 . 2naintea perdelei din c*rtul adunrii4 5i;l )a aprinde 8ar*n 5i fiii lui naintea D*!nului4 ca s ard t*tdeauna4 de seara p:n di!inea6a. 8cesta este a5e"!:nt )e5nic n nea!ul )*stru. $. Candelele s le pun n sfe5nicul cel de aur curat de dinaintea D*!nului4 ca s ard sfe5nicul de seara p:n di!inea6a. &. S lua6i fin de -r:u bun 5i s face6i din ea d*uspre"ece p:ini@ fiecare p:ine s fie de d*u "eci!i de ef. (. 9i s le pune6i pe d*u r:nduri4 c:te 5ase p:ini n r:nd4 pe !asa cea de aur curat de dinaintea D*!nului@ +. Pe fiecare r:nd s pui t!:ie curat 5i sare4 5i )*r fi acestea4 pe l:n- p:ini4 3ertf de p*!enire naintea D*!nului. ,. 2n "iua *di'nei s se pun acestea nec*ntenit naintea D*!nului din partea fiil*r lui Israel@ acesta este le-!:nt )e5nic. Ele constau din untdelemn, pine i vin. #um0 11, 17100 1. 2n )re!ea aceea a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 2. C.*rbe5te fiil*r lui Israel 5i le spune< C:nd )e6i intra n p!:ntul )*stru de l*cuit4 pe care =u l )*i da )*u4 . 9i c:nd )e6i face 3ertfe D*!nului din *i sau din b*i4 ardere de t*t4 sau 3ertf de f-duin6 sau de bun )*ie4 sau c:nd )e6i face la srbt*rile )*astre !ireas! plcut D*!nului4 $. 8tunci cel ce aduce darul su D*!nului s aduc 3ertf de p:ine a "ecea parte de ef de fin de -r:u curat4 a!estecat cu un sfert de 'in de untdele!n4 &. 9i )in pentru turnare4 a patra parte de 'in la ardere de t*t sau la 3ertfa de f-duin64 la fiecare !iel )a face la fel ntru !ir*s bine;plcut D*!nului. (. Iar c:nd )e6i aduce berbec4 adu 3ertf de p:ine d*u "eci!i de ef de fin de -r:u curat4 a!estecat cu a treia parte de 'in de untdele!n@ +. 9i )in de turnare s aduci a treia parte de 'in4 ntru !ir*s de bun !ireas! D*!nului. ,. Dac aduce6i 3unc4 ardere de t*t4 sau 3ertf de f-duin64 sau 3ertf de !pcare4 /. 8tunci cu 3uncul s aduci prin*s de p:ine trei "eci!i de ef de fin de -r:u4 a!estecat cu 3u!tate de 'in de untdele!n. 10. 9i )in pentru turnare4 3u!tate de 'in la 3ertf4 ntru !ir*s de bun !ireas! D*!nului. )eut0 25, 17140 1. C:nd )ei intra n p!:ntul pe care D*!nul Du!ne"eul tu 6i;l d !*5tenire4 5i;l )ei lua n stp:nire 5i te )ei a5e"a pe el4

20

2. S iei p:r-a tutur*r r*adel*r p!:ntului ce )ei lua tu din p!:ntul tu pe care D*!nul Du!ne"eul tu 6i;l d4 s le pui n paner 5i s te duci la l*cul acela pe care D*!nul Du!ne"eul tu l )a ale-e ca s;i fie ac*l* nu!ele Lui@ . S !er-i la pre*tul care )a fi n "ilele acelea 5i s;i "ici< 8st"i !rturisesc naintea D*!nului Du!ne"eului tu c a! intrat n acel p!:nt pentru care D*!nul S;a 3urat prin6il*r n*5tri s ni;l dea n*u. $. Iar c:nd pre*tul )a lua panerul din !:na ta 5i;l )a pune naintea 3ertfelnicului D*!nului Du!ne"eului tu4 &. Tu s rspun"i 5i s "ici naintea D*!nului Du!ne"eului tu< Tatl !eu a f*st un ara!eian pribea-4 s;a dus n =-ipt4 s;a a5e"at ac*l* cu pu6inii *a!eni ai si 5i ac*l* s;a ridicat din el p*p*r !are4 puternic 5i !ult la nu!r. (. Dar =-iptenii s;au purtat ru cu n*i 5i ne;au str:!t*rat 5i ne;au silit la !unci -rele. +. De aceea a! stri-at n*i ctre D*!nul Du!ne"eul prin6il*r n*5tri@ iar D*!nul a au"it stri-area n*astr4 a )"ut nen*r*cirea n*astr4 !uncile n*astre 5i !pilarea n*astr. ,. 9i ne;a sc*s D*!nul din =-ipt4 sin-ur cu puterea Lui cea !are4 cu !:n tare 5i cu bra6 nalt4 cu nfric*5are !are4 cu se!ne 5i !inuni@ /. 9i ne;a adus n l*cul acesta 5i ne;a dat p!:ntul acesta4 6ara n care cur-e lapte 5i !iere. 10. 8cu! iat a! adus p:r-a r*adel*r din p!:ntul pe care Tu4 D*a!ne4 !i l;ai dat din p!:ntul unde cur-e lapte 5i !iere. S pui r*adele acelea naintea D*!nului Du!ne"eului tu4 s te nc'ini naintea D*!nului Du!ne"eului tu 11. 9i s te )esele5ti de t*ate bunt6ile ce D*!nul Du!ne"eul tu 6i;a dat 6ie 5i casei tale@ dar s se )eseleasc 5i le)itul 5i strinul care )a fi la tine. 12. Iar c:nd )ei *sebi t*ate "eciuielile din r*adele p!:ntului tu n anul al treilea4 care este anul "eciuielii4 5i le )ei da le)itului4 strinului4 *rfanului 5i )du)ei4 ca s !n:nce ace5tia n l*ca5urile tale 5i s se sature4 1 . 8tunci s "ici naintea D*!nului Du!ne"eului tu< 8! *sebit din casa !ea cele sfinte 5i le;a! dat le)itului4 strinului4 *rfanului 5i )du)ei4 dup t*ate p*runcile Tale pe care !i le;ai dat Tu !ie@ n;a! clcat p*runcile Tale4 nici nu le;a! uitat@ 1$. N;a! !:ncat din ele n ntristarea !ea4 nici nu le;a! *sebit n necur6enie4 nici n;a! dat din ele cu prile3ul )reunui !*rt4 ci !;a! supus -lasului D*!nului Du!ne"eului !eu 5i a! !plinit t*t ce !i; ai p*runcit Tu. Darurile de bunvoie n7au ncetat. Mat0 1, 2/7240 2 . Deci4 dac 6i )ei aduce darul tu la altar 5i ac*l* 6i )ei aduce a!inte c fratele tu are ce)a !p*tri)a ta4 2$. Las darul tu ac*l*4 naintea altarului4 5i !er-i nt:i 5i !pac;te cu fratele tu 5i ap*i4 )enind4 adu darul tu. /saia vznd mai nainte strlucirea venirii Domnului, a spus c aceste daruri se vor aduce cu mai mult bucurie. Is0 50, 17100 1. Lu!inea";te4 lu!inea";te4 Ierusali!e4 c )ine lu!ina ta4 5i sla)a D*!nului peste tine a rsritB 2. Cci iat ntunericul ac*per p!:ntul4 5i be"na4 p*p*arele@ iar peste tine rsare D*!nul4 5i sla)a Lui strluce5te peste tine. . 9i )*r u!bla re-i ntru lu!ina ta 5i nea!uri ntru strlucirea ta. $. Ridic !pre3ur *c'ii ti 5i )e"i4 c t*6i se adun 5i se ndreapt ctre tine. %iii ti )in de departe 5i fiicele tale sunt aduse pe u!eri. &. 8tunci )ei )edea4 )ei strluci 5i )a bate tare ini!a ta 5i se )a lr-i4 cci ctre tine se )a ndrepta b*-6ia !rii 5i a)u6iile p*p*arel*r ctre tine )*r cur-e. 20$

(. Cara)ane de c!ile te )*r ac*peri4 5i dr*!adere din 1adian 5i =fa. T*ate s*sesc din 9eba4 ncrcate cu aur 5i cu t!:ie4 c:nt:nd laudele D*!nului. +. T*ate tur!ele C'edarului la tine se )*r aduna4 berbecii din Nebai*t te )*r slu3i pe tine 5i ca * 3ertf bineplcut se )*r urca pe 3ertfelnicul 1eu4 5i te!plul ru-ciunii 1ele se )a sl)i. ,. Cine "b*ar ca n*rii 5i ca p*ru!bi6a spre sla5ul ei? /. Cci pentru 1ine se adun c*rbiile4 n frunte cu cele din Tarsis4 ca s aduc de departe pe feci*rii ti@ aurul 5i ar-intul l*r pentru nu!ele Du!ne"eului tu 5i pentru Sf:ntul lui Israel4 Care te prea!re5te. 10. %eci*rii de nea! strin "idi;)*r "idurile tale 5i re-ii l*r n slu3ba ta )*r fi4 c ntru !:nia 1ea te; a! l*)it 5i n ndurarea 1ea 1;a! !il*sti)it de tine. (s0 31, 17120 1. Du!ne"eule4 3udecata Ta d;* !pratului 5i dreptatea Ta fiului !pratului4 2. Ca s 3udece pe p*p*rul Tu cu dreptate 5i pe sracii Ti cu 3udecat. . S aduc !un6ii pace p*p*rului Tu 5i dealurile dreptate. $. Gudeca;)a pe sracii p*p*rului 5i )a !ilui pe fiii sracil*r 5i )a u!ili pe cle)etit*r. &. 9i se )*r te!e de Tine c:t )a fi s*arele 5i c:t )a fi luna din nea! n nea!. (. P*-*r:;se;)a ca pl*aia pe l:n 5i ca picturile ce cad pe p!:nt. +. Rsri;)a n "ilele lui dreptatea 5i !ul6i!ea pcii4 c:t )a fi luna. ,. 9i )a d*!ni de la * !are p:n la alta 5i de la r:u p:n la !ar-inile lu!ii. /. 2naintea lui )*r n-enunc'ia eti*pienii 5i )r3!a5ii lui 6r:na )*r lin-e. 10. 2!pra6ii Tarsisului 5i insulele daruri )*r aduce4 !pra6ii arabil*r 5i ai re-inei Saba prin*ase )*r aduce. 11. 9i se )*r nc'ina lui t*6i !pra6ii p!:ntului4 t*ate nea!urile )*r slu3i lui. 12. C a i"b)it pe srac din !:na celui puternic 5i pe sr!anul care n;a)ea a3ut*r. (s0 1/, 50 (.De bun)*ie )*i 3ertfi 6ie@ luda;)*i nu!ele Tu4 D*a!ne4 c este bun4 'ac0 1, 30 +. Dup na5terea lui =n*s4 Set a !ai trit 5apte sute 5apte ani4 5i i s;au nscut fii 5i fiice. *ceste daruri s7au adus i s7au sfinit i la picioarele ,ntuitorului. Mat0 2, 110 11. 9i intr:nd n cas4 au )"ut pe Prunc !preun cu 1aria4 !a!a Lui4 5i c":nd la p!:nt4 s;au nc'inat Lui@ 5i desc'i":nd )istieriile l*r4 I;au adus Lui daruri< aur4 t!:ie 5i s!irn. Domnul a spus c Biserica sfinete darul. Mat0 2/, 1571-0 1(. .ai )*u4 clu"e *arbe4 care "ice6i< Cel ce se )a 3ura pe te!plu nu este cu ni!ic le-at4 dar cel ce se )a 3ura pe aurul te!plului este le-at. 1+. Nebuni 5i *rbiB Ce este !ai !are4 aurul sau te!plul care sfin6e5te aurul? 1,. Dice6i iar< Cel ce se )a 3ura pe altar cu ni!ic nu este le-at4 dar cel ce se )a 3ura pe darul ce este deasupra altarului este le-at. 1/. Nebuni 5i *rbiB Ce este !ai !are4 darul sau altarul care sfin6e5te darul? 0inea i vinul, n =e'ea cea $ou, prin prefacere, la nvocarea Sfntului Du" de ctre preot, sunt #rupul i Sn'ele Domnului. Mat0 25, 250 2(. Iar pe c:nd !:ncau ei4 Iisus4 lu:nd p:ine 5i binecu):nt:nd4 a fr:nt 5i4 d:nd ucenicil*r4 a "is< Lua6i4 !:nca6i4 acesta este trupul 1eu. 1 Cor0 10, 1571.0 1(. Pa'arul binecu):ntrii4 pe care;l binecu):nt!4 nu este4 *are4 !prt5irea cu s:n-ele lui 7rist*s? P:inea pe care * fr:n-e! nu este4 *are4 !prt5irea cu trupul lui 7rist*s? 20&

1+. C * p:ine4 un trup4 sunte! cei !ul6i@ cci t*6i ne !prt5i! dintr;* p:ine. 1,. Pri)i6i pe Israel dup trup< Cei care !n:nc 3ertfele nu sunt ei4 *are4 prta5i altarului? Cretinii au altar mult mai sfiit, din care nu se pot mprti credincioii. %:r0 1/, 100 10. 8)e! altar4 de la care nu au dreptul s !n:nce cei ce slu3esc c*rtului. 1 Cor0 11, 117220 11. T*tu5i4 nici fe!eia fr brbat4 nici brbatul fr fe!eie4 n D*!nul. 12. Cci precu! fe!eia este din brbat4 a5a 5i brbatul este prin fe!eie 5i t*ate sunt de la Du!ne"eu. 1 . Gudeca6i n )*i n5i)< =ste4 *are4 cu)iinci*s ca * fe!eie s se r*a-e lui Du!ne"eu cu capul desc*perit? 1$. Nu ) n)a6 *are ns5i firea c necinste este pentru un brbat s;5i lase prul lun-? 1&. 9i c pentru * fe!eie4 dac 5i las prul lun-4 este cinste? Cci prul i;a f*st dat ca ac*per!:nt. 1(. Iar dac se pare cui)a c aici p*ate s ne -seasc pricin4 un astfel de *bicei Ica fe!eile s se r*a-e cu capul desc*peritJ n*i nu a)e!4 nici Bisericile lui Du!ne"eu. 1+. 9i aceasta p*runcindu;)4 nu ) laud4 fiindc )*i ) aduna6i nu spre !ai bine4 ci spre !ai ru. 1,. Cci !ai nt:i aud c atunci c:nd ) aduna6i n biseric4 ntre )*i sunt de"binri4 5i n parte cred. 1/. Cci trebuie s fie ntre )*i 5i eresuri4 ca s se n)edere"e ntre )*i cei ncerca6i. 20. C:nd ) aduna6i deci la*lalt4 nu se p*ate !:nca Cina D*!nului@ 21. Cci4 5e":nd la !as4 fiecare se -rbe5te s ia !:ncarea sa4 nc:t unuia i este f*a!e4 iar altul se !bat. 22. N;a)e6i4 *are4 case ca s !:nca6i 5i s be6i? Sau dispre6ui6i Biserica lui Du!ne"eu 5i ru5ina6i pe cei ce nu au? Ce s ) "ic? S ) laud? 2n aceasta nu ) laud. #mia se aduce mpreun cu ru'ciunile sfiniilori mpreun cu ele se suie naintea Domnului. Luc0 1, 1071/0 10. Iar t*at !ul6i!ea p*p*rului4 n ceasul t!:ierii4 era afar 5i se ru-a. 11. 9i i s;a artat n-erul D*!nului4 st:nd de;a dreapta altarului t!:ierii. 12. 9i )":ndu;l4 Da'aria s;a tulburat 5i fric a c"ut peste el. 1 . Iar n-erul a "is ctre el< Nu te te!e4 Da'aria4 pentru c ru-ciunea ta a f*st ascultat 5i =lisabeta4 fe!eia ta4 6i )a na5te un fiu 5i;l )ei nu!i I*an. !8oc0 ., 1740 1. 9i c:nd 1ielul a desc'is pecetea a 5aptea4 s;a fcut tcere n cer4 ca la * 3u!tate de ceas. 2. 9i a! )"ut pe cei 5apte n-eri4 care stau naintea lui Du!ne"eu 5i li s;a dat l*r 5apte tr:!bi6e. . 9i a )enit un alt n-er 5i a stat la altar4 a):nd cdelni6 de aur4 5i i s;a dat lui t!:ie !ult4 ca s;* aduc !preun cu ru-ciunile tutur*r sfin6il*r4 pe altarul de aur dinaintea tr*nului. $. 9i fu!ul t!:iei s;a suit4 din !:na n-erului4 naintea lui Du!ne"eu4 !preun cu ru-ciunile sfin6il*r. *tt untdelemnul ct i lumnrile de cear sunt daruri de ardere din semine i din mireazma florilor. Domnul a spus c lumnrile se pun n sfenic, pentru ca lumina s vad. Luc0 ., 150 1(. Ni!eni4 aprin":nd fclia4 n;* ascunde sub un )as4 sau n;* pune sub pat4 ci * a5ea" n sfe5nic4 pentru ca cei ce intr s )ad lu!ina. Luc0 11, //0 . Ni!eni4 aprin":nd fclie4 nu * pune n l*c ascuns4 nici sub *br*c4 ci n sfe5nic4 ca aceia care intr s )ad lu!ina. =umnrile aprinse nc"ipuiesc cele ) du"uri care ard naintea Domnului. 20(

!8oc0 4, 10 &. 9i din tr*n ie5eau ful-ere 5i -lasuri 5i tunete@ 5i 5apte fclii de f*c ardeau naintea tr*nului4 care sunt cele 5apte du'uri ale lui Du!ne"eu4 Biserica, fiind c"ipul adevrat al Bisericii din cer, toate tainele se nc"ipuiesc dup ce se fac n cer, de aceea 'sim la Sfinii *postoli i ucenici, c atunci cnd svrau Sfnta =itur'"ie ardeau multe lumini. %:r0 -, 240 2$. Cci 7rist*s n;a intrat ntr;* Sf:nt a Sfintel*r fcut de !:ini # nc'ipuirea celei ade)rate # ci c'iar n cer4 ca s Se nf6i5e"e pentru n*i naintea lui Du!ne"eu@ !8oc0 ., 17/0 1. 9i c:nd 1ielul a desc'is pecetea a 5aptea4 s;a fcut tcere n cer4 ca la * 3u!tate de ceas. 2. 9i a! )"ut pe cei 5apte n-eri4 care stau naintea lui Du!ne"eu 5i li s;a dat l*r 5apte tr:!bi6e. . 9i a )enit un alt n-er 5i a stat la altar4 a):nd cdelni6 de aur4 5i i s;a dat lui t!:ie !ult4 ca s;* aduc !preun cu ru-ciunile tutur*r sfin6il*r4 pe altarul de aur dinaintea tr*nului. 'a8te 20, .0 ,. Iar n ca!era de sus4 unde erau aduna6i4 erau !ulte lu!ini aprinse.

20+

C!(IT*LUL 1)%S($% M,#C$U$I CI "UTU$I


2n primele le'i date omului nu s7a fcut deosebire ntre animale. 'ac0 -, /750 . T*t ce se !i5c 5i ce trie5te s ) fie de !:ncare@ t*ate )i le;a! dat4 ca 5i iarba )erde. $. Nu!ai carne cu s:n-ele ei4 n care e )ia6a ei4 s nu !:nca6i. &. Cci =u 5i s:n-ele )*stru4 n care e )ia6a )*astr4 l )*i cere de la *rice fiar@ 5i )*i cere )ia6a *!ului 5i din !:na *!ului4 din !:na fratelui su. (. De )a )rsa cine)a s:n-e *!enesc4 s:n-ele aceluia de !:n de *! se )a )rsa4 cci Du!ne"eu a fcut *!ul dup c'ipul Su. Dup -BBB de ani , Domnul a dat le'ea prin care oamenii sunt oprii s mnnce din anumite animale. Le:0 11, 17400 1. 2n )re!ea aceea a -rit D*!nul cu 1*ise 5i cu 8ar*n 5i a "is< 2. CEri6i fiil*r lui Israel 5i le "ice6i< Iat ani!alele pe care le pute6i !:nca din t*ate d*bit*acele de pe p!:nt< . Frice ani!al cu c*pita despicat4 care are c*pita despr6it n d*u 5i 5i ru!e- !:ncarea4 l pute6i !:nca. $. Dar 5i din cele ce;5i ru!e- !:ncarea4 sau 5i au c*pita despicat sau !pr6it n d*u4 nu )e6i !:nca pe acestea< c!ila4 pentru c aceasta;5i ru!e- !:ncarea4 dar c*pita n;* are despicat@ aceasta e necurat pentru )*i. &. Iepurele de cas 5i ru!e- !:ncarea4 dar laba n;* are despicat@ acesta este necurat pentru )*i. (. Iepurele de c:!p 5i ru!e- !:ncarea4 dar laba n;* are despicat@ acesta este necurat pentru )*i. +. P*rcul are c*pita despicat 5i despr6it n d*u4 dar nu ru!e-@ acesta este necurat pentru )*i. ,. Din carnea acest*ra s nu !:nca6i 5i de st:r)urile l*r s nu ) atin-e6i4 c acestea sunt necurate pentru )*i. /. Din t*ate )ie6uit*arele4 care sunt n ap4 )e6i !:nca pe acestea< t*ate c:te sunt n ape@ n !ri4 n r:uri 5i n bl6i4 5i au aripi 5i s*l"i4 pe acelea s le !:nca6i. 10. Iar t*ate c:te sunt n ape4 n !ri4 n r:uri4 5i n bl6i4 t*ate cele ce !i5un n ape4 dar n;au aripi 5i s*l"i4 spurcciune sunt pentru )*i. 11. De acestea s ) n-re6*5a6i4 carnea l*r s n;* !:nca6i 5i de st:r)urile l*r s ) n-re6*5a6i. 12. T*ate )iet6ile din ape4 care n;au aripi 5i s*l"i4 sunt spurcate pentru )*i. 1 . Din psri s nu !:nca6i 5i s ) n-re6*5a6i de acestea4 c sunt spurcate< )ulturul4 "-rip6*rul 5i )ulturul de !are@ 1$. C*rbul 5i 5*i!ul cu s*iurile l*r@ 1&. T*at ci*ara cu s*iurile ei@ 1(. Stru6ul4 cucu)eaua4 r:ndunica 5i uliul cu s*iurile lui@ 1+. 7u'ure"ul4 pescarul 5i ibisul@ 1,. Lebda4 pelicanul 5i c*c*rul@ 1/. C*c*st:rcul4 b:tlanul cu s*iurile lui@ pup"a 5i liliacul. 20. T*ate insectele naripate4 care u!bl pe patru pici*are4 sunt spurcate pentru )*i. 21. Dar din t*ate insectele naripate4 care u!bl n patru pici*are4 s !:nca6i nu!ai pe acelea care au fluierele pici*arel*r de dinap*i !ai lun-i4 ca s p*at sri pe p!:nt. 22. Din acestea s !:nca6i ur!t*arele< lcusta 5i s*iurile ei4 s*la!ul 5i s*iurile lui4 'ar-*lul 5i s*iurile lui4 5i 'a-abul cu s*iurile lui. 2 . Frice alt insect naripat care are patru pici*are e spurcat pentru )*i 5i ) spurca6i de ele. 2$. T*t cel ce se )a atin-e de trupul l*r necurat )a fi p:n seara@ 20,

2&. 9i t*t cel ce )a lua n !:ini trupul l*r s;5i spele 'aina 5i necurat )a fi p:n seara. 2(. T*t d*bit*cul cu c*pita despicat4 care n;are c*pita despr6it ad:nc sau nu;5i ru!e- !:ncarea4 este necurat pentru )*i@ t*t cel ce se )a atin-e de el necurat )a fi p:n seara. 2+. Din t*ate fiarele cu patru pici*are4 cele care calc pe labe sunt necurate pentru )*i 5i t*t cel ce se )a atin-e de st:r)ul l*r necurat )a fi p:n seara. 2,. Cel ce )a u!bla cu st:r)ul l*r s;5i spele 'aina 5i necurat )a fi p:n seara4 cci ele sunt necurate pentru )*i. 2/. Din d*bit*acele ce !i5un pe p!:nt4 iat care sunt necurate pentru )*i< c:rti6a4 5*arecele 5i 5*p:rla4 cu s*iurile l*r@ 0. 8riciul4 cr*c*dilul4 sala!andra4 !elcul 5i ca!ele*nul. 1. 8cestea dintre t*ate cele ce !i5un pe p!:nt sunt necurate pentru )*i. T*t cel ce se atin-e de st:r)urile l*r necurat )a fi p:n seara. 2. T*t lucrul4 pe care )a cdea )reuna din acestea4 !*art4 fie )as de le!n4 sau 'ain4 sau piele4 sau *rice fel de lucru ce se ntrebuin6ea" la ce)a4 lucrul acela necurat )a fi@ s;l pune6i n ap 5i )a fi necurat p:n seara4 iar ap*i )a fi curat. . T*t )asul de lut4 n care )a cdea )reuna din ele4 s;l spar-e6i4 iar cele din el sunt necurate. $. Frice lucru de !:ncare4 peste care Ca cdea ap din acel )as4 necurat )a fi pentru )*i 5i t*at butura de but4 din ase!enea )as4 necurat )a fi. &. T*t lucrul4 peste care )a cdea ce)a din trupul !*rt al acest*ra4 se )a spurca@ s*ba 5i c!inul s le strica6i4 c necurate sunt 5i necurate )*r fi pentru )*i. (. Nu!ai i")*rul4 f:nt:na 5i adunrile de ap )*r r!:ne curate4 iar cel ce se )a atin-e de !*rtciunile din ele4 acela necurat )a fi. +. De )a cdea ce)a din trupul acest*ra pe s!:n6a de se!nat4 aceasta curat )a fi. ,. Dac ns )a cdea ce)a din trupul l*r peste s!:n64 dup ce aceasta s;a !uiat cu ap4 atunci s!:n6a necurat s fie pentru )*i. /. Iar de )a !uri )reun d*bit*c din cele ce se !n:nc 5i se )a atin-e cine)a de st:r)ul lui4 acela necurat )a fi p:n seara@ $0. Iar cel ce )a !:nca !*rtciunea lui4 s;5i spele 'ainele sale 5i necurat )a fi p:n seara@ cel ce )a duce st:r)ul lui s;5i spele 'ainele sale 5i necurat )a fi p:n seara. Le:0 13, 100 10. Dac un *! dintre fiii lui Israel 5i dintre strinii care triesc ntre )*i )a !:nca *rice fel de s:n-e4 2!i )*i nt*arce fa6a 1ea !p*tri)a sufletului celui ce )a !:nca s:n-e 5i;l )*i st:rpi din p*p*rul su4 *ceste opriri priveau ns numai pe evrei, cci neamurile mncau c"iar mortciuni. )eut0 14, 17210 1. C.*i sunte6i fiii D*!nului Du!ne"eului )*stru@ s nu face6i crestturi pe trupul )*stru 5i s nu ) tunde6i prul de deasupra *c'il*r )*5tri4 pentru !*r6i@ 2. Cci )*i sunte6i p*p*rul sf:nt al D*!nului Du!ne"eului )*stru 5i pe )*i );a ales D*!nul ca s;I fi6i p*p*rul Lui de !*5tenire dintre t*ate p*p*arele c:te sunt pe p!:nt. . S nu !:nca6i nici un lucru necurat. $. Iat d*bit*acele pe care le pute6i !:nca< &. B*ul4 *aia4 capra4 cerbul4 -a"ela4 antil*pa4 6apul4 cerb*aica4 b*ul slbatic 5i capra slbatic. (. Frice d*bit*c care are c*pita despicat4 cu spintectur ad:nc ntre a!:nd*u pr6ile c*pitei 5i care d*bit*c ru!e- !:ncarea4 se !n:nc. +. Dintre cele ce 5i ru!e- !:ncarea sau 5i au c*pita despicat printr;* spintectur ad:nc4 nu!ai acestea nu se !n:nc< c!ila4 iepurele 5i iepurele de cas4 pentru c4 de5i acestea 5i ru!e- !:ncarea4 dar nu;5i au c*pita despicat4 acestea sunt necurate pentru )*i. ,. Nu se !n:nc p*rcul4 pentru c4 de5i are c*pita despicat4 nu 5i ru!e- !:ncarea@ acesta este necurat pentru )*i. Carnea acest*ra s n;* !:nca6i 5i de st:r)urile l*r s nu ) atin-e6i. /. Din t*ate )iet6ile care sunt n ap4 s !:nca6i pe acelea care au aripi 5i s*l"i@ 10. Iar pe t*ate celelalte4 care n;au aripi 5i s*l"i4 s nu le !:nca6i@ necurate sunt pentru )*i. 20/

11. Frice pasre curat s;* !:nca6i. 12. Dar din ele s nu !:nca6i pe acestea< )ulturul4 )ulturul rpit*r 5i )ulturul de !are4 1 . C*rbul4 5*i!ul4 -aia cu s*iurile ei4 1$. T*t s*iul de ci*ri4 1&. Stru6ul4 cucu)eaua4 pescru5ul 5i uliul cu s*iurile lui4 1(. 7u'ure"ul4 ibisul 5i lebda4 1+. Pelicanul4 p*rfiri*nul 5i c*rbul de !are4 1,. C*c*st:rcul4 pup"a cu s*iurile ei 5i liliacul. 1/. T*ate naripatele t:r:t*are sunt necurate pentru )*i@ s nu le !:nca6i. 20. Frice pasre curat s;* !:nca6i. 21. S nu !:nca6i nici * !*rtciune4 ci s;* dai strinului de alt nea! ce se )a nt:!pla s l*cuiasc n casa ta@ acela s;* !n:nce sau s i;* )in"i4 cci tu e5ti p*p*rul sf:nt al D*!nului Du!ne"eului tu. S nu fierbi iedul n laptele !a!ei sale. *ceast rnduial a inut numai pn la venirea ,ntuitorului, adic pn la venirea ndreptrii. Luc0 15, 150 1(. Le-ea 5i pr**r*cii au f*st p:n la I*an@ de atunci !pr6ia lui Du!ne"eu se bine)este5te 5i fiecare se sile5te spre ea. %:r0 -, 100 10. 8cestea erau nu!ai le-iuiri p!:nte5ti # despre !:ncruri4 despre buturi4 despre felurite splri # 5i erau p*runci p:n la )re!ea ndreptrii. Cnd ,nuitorul a trimis pe Sfinii *postoli n lume, le7a spus s mnnce orice fel de mncare. Luc0 10, 37.0 +. 9i n aceast cas r!:ne6i4 !:nc:nd 5i b:nd cele ce ) )*r da4 cci )rednic este lucrt*rul de plata sa. Nu ) !uta6i din cas n cas. ,. 9i n *rice cetate )e6i intra 5i ) )*r pri!i4 !:nca6i cele ce ) )*r pune nainte. ,ncarea piere odat cu ntrebuinarea ei i iese afar. Marc0 3, 1471-0 1$. 9i c'e!:nd iar5i !ul6i!ea la =l4 le "icea< 8sculta6i;1 t*6i 5i n6ele-e6i< 1&. Nu este ni!ic din afar de *! care4 intr:nd n el4 s p*at s;l spurce. Dar cele ce ies din *!4 acelea sunt care l spurc. 1(. De are cine)a urec'i de au"it s aud. 1+. 9i c:nd a intrat n cas de la !ul6i!e4 L;au ntrebat ucenicii despre aceast pild. 1,. 9i =l le;a "is< 85adar 5i )*i sunte6i nepricepu6i? Nu n6ele-e6i4 *are4 c t*t ce intr n *!4 din afar4 nu p*ate s;l spurce? 1/. C nu intr n ini!a lui4 ci n p:ntece4 5i iese afar4 pe calea sa4 bucatele fiind t*ate curate. Col0 2, 2072/0 20. Dac deci a6i !urit !preun cu 7rist*s pentru n6elesurile cele slabe ale lu!ii4 pentru ce atunci4 ca 5i cu! a6i )ie6ui n lu!e4 rbda6i p*runci ca acestea< 21. Nu lua4 nu -usta4 nu te atin-eB 22. ; T*ate lucruri !enite s piar prin ntrebuin6are # p*tri)it un*r r:nduieli 5i n)6turi *!ene5ti? 2 . Unele ca acestea au *arecare nf6i5are de n6elepciune4 n pruta l*r cucernicie4 n s!erenie 5i n necru6area trupului4 dar n;au nici un pre6 5i sunt nu!ai pentru sa6iul trupului. 2n Domnul /isus 1ristos nimic nu este necurat, dar pentru cine se ndoiete este pcat. $om0 14, 1472/0 210

1$. 9tiu 5i sunt ncredin6at n D*!nul Iisus c ni!ic nu este ntinat prin sine4 dec:t nu!ai pentru cel care -:nde5te c e ce)a ntinat@ pentru acela ntinat este. 1&. Dar dac4 pentru !:ncare4 fratele tu se !:'ne5te4 nu !ai u!bli p*tri)it iubirii. Nu pierde4 cu !:ncarea ta4 pe acela pentru care a !urit 7rist*s. 1(. Nu lsa6i ca bunul )*stru s fie defi!at. 1+. Cci !pr6ia lui Du!ne"eu nu este !:ncare 5i butur4 ci dreptate 5i pace 5i bucurie n Du'ul Sf:nt. 1,. Iar cel ce slu3e5te lui 7rist*s4 n aceasta este plcut lui Du!ne"eu 5i cinstit de *a!eni. 1/. Drept aceea s ur!ri! cele ale pcii 5i cele ale "idirii unuia de ctre altul. 20. Nu strica4 pentru !:ncare4 lucrul lui Du!ne"eu. T*ate sunt curate4 dar ru este pentru *!ul care !n:nc spre p*ticnire. 21. Bine este s nu !n:nci carne4 nici s bei )in4 nici s faci ce)a de care fratele tu se p*ticne5te4 se s!inte5te sau slbe5te In credin6J. 22. Credin6a pe care * ai4 s;* ai pentru tine nsu6i4 naintea lui Du!ne"eu. %ericit este cel ce nu se 3udec pe sine n ceea ce apr*bB 2 . Iar cel ce se nd*ie5te4 dac )a !:nca4 se *s:nde5te4 fiindc n;a f*st din credin6. 9i t*t ce nu este din credin6 este pcat. S mncm din ce se vinde pe pia, i dac cineva ne invit la mas, s mncm ce ni se pune nainte. 'a8te 11, 172-0 &. Dar unii din eresul fariseil*r4 care trecuser la credin64 s;au ridicat "ic:nd c trebuie s;i taie !pre3ur 5i s le p*runceasc a p"i Le-ea lui 1*ise. (. 9i ap*st*lii 5i pre*6ii s;au adunat ca s cercete"e despre acest cu):nt. +. 9i fc:ndu;se !ult )*rbire4 s;a sculat Petru 5i le;a "is< Brba6i fra6i4 )*i 5ti6i c4 din pri!ele "ile4 Du!ne"eu !;a ales ntre )*i4 ca prin -ura !ea nea!urile s aud cu):ntul =)an-'eliei 5i s cread. ,. 9i Du!ne"eu4 Cel ce cun*a5te ini!ile4 le;a !rturisit4 d:ndu;le Du'ul Sf:nt4 ca 5i n*u. /. 9i ni!ic n;a de*sebit ntre n*i 5i ei4 cur6ind ini!ile l*r prin credin6. 10. 8cu! deci4 de ce ispiti6i pe Du!ne"eu 5i )re6i s pune6i pe -ru!a"ul ucenicil*r un 3u- pe care nici prin6ii n*5tri4 nici n*i n;a! putut s;l purt!? 11. Ci prin 'arul D*!nului n*stru Iisus 7rist*s4 crede! c ne )*! !:ntui n acela5i c'ip ca 5i aceia. 12. 9i a tcut t*at !ul6i!ea 5i asculta pe Barnaba 5i pe Pa)el4 care ist*riseau c:te se!ne 5i !inuni a fcut Du!ne"eu prin ei ntre nea!uri. 1 . 9i dup ce au tcut ei4 a rspuns Iac*b4 "ic:nd< Brba6i fra6i4 asculta6i;!B 1$. Si!*n a ist*risit cu! de la nceput a a)ut -ri3 Du!ne"eu s ia dintre nea!uri un p*p*r pentru nu!ele Su. 1&. 9i cu aceasta se p*tri)esc cu)intele pr**r*cil*r4 precu! este scris< 1(. CDup acestea 1 )*i nt*arce 5i )*i ridica iar5i c*rtul cel c"ut al lui Da)id 5i cele distruse ale lui iar5i le )*i "idi 5i;l )*i ndrepta4 1+. Ca s;L caute pe D*!nul ceilal6i *a!eni 5i t*ate nea!urile peste care s;a c'e!at nu!ele 1eu asupra l*r4 "ice D*!nul4 Cel ce a fcut acesteaC. 1,. Lui Du!ne"eu 2i sunt cun*scute din )eac lucrurile Lui. 1/. De aceea eu s*c*tesc s nu tulbur! pe cei ce4 dintre nea!uri4 se nt*rc la Du!ne"eu4 20. Ci s le scrie! s se fereasc de ntinrile id*lil*r 5i de desfr:u 5i de Iani!aleJ su-ru!ate 5i de s:n-e. 21. Cci 1*ise are din ti!puri )ec'i prin t*ate cet6ile pr*p*)duit*rii si4 fiind citit n sina-*-i n fiecare s:!bt. 22. 8tunci ap*st*lii 5i pre*6ii4 cu t*at Biserica4 au '*tr:t s alea- brba6i dintre ei 5i s;i tri!it la 8nti*'ia4 cu Pa)el 5i cu Barnaba< pe Iuda cel nu!it Barsaba4 5i pe Sila4 brba6i cu )a" ntre fra6i. 2 . Scriind prin !:inile l*r acestea< 8p*st*lii 5i pre*6ii 5i fra6ii4 fra6il*r dintre nea!uri4 care sunt n 8nti*'ia 5i n Siria 5i n Cilicia4 salutareB 211

2$. De*arece a! au"it c unii dintre n*i4 fr s fi a)ut p*runca n*astr4 )enind4 );au tulburat cu )*rbele l*r 5i au r)5it sufletele )*astre4 "ic:nd c trebuie s ) tia6i !pre3ur 5i s p"i6i le-ea4 2&. N*i a! '*tr:t4 aduna6i ntr;un -:nd4 ca s tri!ite! la )*i brba6i ale5i4 !preun cu iubi6ii n*5tri Barnaba 5i Pa)el4 2(. Fa!eni care 5i;au pus sufletele l*r pentru nu!ele D*!nului n*stru Iisus 7rist*s. 2+. Drept aceea4 a! tri!is pe Iuda 5i pe Sila4 care ) )*r )esti 5i ei4 cu cu):ntul4 acelea5i lucruri. 2,. Pentru c4 prutu;s;a Du'ului Sf:nt 5i n*u4 s nu )i se pun nici * -reutate n plus n afar de cele ce sunt necesare< 2/. S ) feri6i de cele 3ertfite id*lil*r 5i de s:n-e 5i de Iani!aleJ su-ru!ate 5i de desfr:u4 de care p"indu;)4 bine )e6i face. %i6i snt*5iB 1 Cor0 10, 217230 2&. 1:nca6i t*t ce se )inde n !celrie4 fr s ntreba6i ni!ic pentru cu-etul )*stru. 2(. Cci Cal D*!nului este p!:ntul 5i plinirea luiC. 2+. Dac cine)a dintre necredinci*5i ) c'ea! pe )*i la !as 5i )*i6i s ) duce6i4 !:nca6i *rice ) este pus nainte4 fr s ntreba6i ni!ic pentru c*n5tiin6. #oate sunt curate celor curai cu inima . Tit 1, 110 1&. T*ate sunt curate pentru cei cura6i@ iar pentru cei ntina6i 5i necredinci*5i ni!eni nu este curat4 ci li s;au ntinat l*r 5i !intea 5i cu-etul. %:r0 1/, -0 /. Nu ) lsa6i fura6i de n)6turile strine cele de !ulte feluri@ cci bine este s ) ntri6i prin 'ar ini!a )*astr4 nu cu !:ncruri4 de la care n;au a)ut nici un f*l*s cei ce au u!blat cu ele. =a srbtori trebuie s ne nveselim inimile. )eut0 14, 247250 2$. Iar de )a fi pentru tine dru!ul lun-4 nc:t s nu p*6i aduce acestea4 pentru c este departe de tine l*cul pe care l;a ales D*!nul Du!ne"eul tu4 ca s;5i pun ac*l* nu!ele Su4 5i D*!nul Du!ne"eul tu te;a binecu):ntat4 2&. 8tunci sc'i!b acestea pe ar-int 5i ia ar-intul n !:na ta 5i )in* la l*cul pe care 1;a ales D*!nul Du!ne"eul tu@ 2(. 8p*i cu!pr pe ar-intul acesta t*t ce d*re5te sufletul tu< b*i4 *i4 )in4 sic'er 5i *rice 6i p*fte5te sufletul tu4 5i !n:nc ac*l* naintea D*!nului Du!ne"eului tu 5i te )esele5te4 tu 5i fa!ilia ta. (s0 10/, 147150 1$. Cel ce adpi !un6ii din cele !ai de deasupra ale Tale4 din r*dul lucruril*r Tale se )a stura p!:ntul. 1&. Cel ce rsari iarb d*bit*acel*r 5i )erdea6 spre slu3ba *a!enil*r@ 1(. Ca s sc*at p:ine din p!:nt 5i )inul )esele5te ini!a *!ului@ ,ntuitorul ia parte la nunt i bea vin. Ioan 2, 17110 1. 9i a treia "i s;a fcut nunt n Cana Ealileii 5i era 5i !a!a lui Iisus ac*l*. 2. 9i a f*st c'e!at 5i Iisus 5i ucenicii Si la nunt. . 9i sf:r5indu;se )inul4 a "is !a!a lui Iisus ctre =l< Nu !ai au )in. $. 8 "is ei Iisus< Ce ne pri)e5te pe !ine 5i pe tine4 fe!eie? 2nc n;a )enit ceasul 1eu. &. 1a!a Lui a "is cel*r ce slu3eau< %ace6i *rice ) )a spune. (. 9i erau ac*l* 5ase )ase de piatr4 puse pentru cur6irea iudeil*r4 care luau c:te d*u sau trei )edre. +. Dis;a l*r Iisus< U!ple6i )asele cu ap. 9i le;au u!plut p:n sus. ,. 9i le;a "is< Sc*ate6i acu! 5i aduce6i nunului. Iar ei i;au dus. /. 9i c:nd nunul a -ustat apa care se fcuse )in 5i nu 5tia de unde este4 ci nu!ai slu3it*rii care sc*seser apa 5tiau4 a c'e!at nunul pe !ire4 212

10. 9i i;a "is< Frice *! pune nt:i )inul cel bun 5i4 c:nd se a!e6esc4 pune pe cel !ai slab. Dar tu ai 6inut )inul cel bun p:n acu!. 11. 8cest nceput al !inunil*r l;a fcut Iisus n Cana Ealileii 5i 9i;a artat sla)a Sa@ 5i ucenicii Si au cre"ut n =l. Mat0 11, 1-0 1/. 8 )enit %iul F!ului4 !:nc:nd 5i b:nd 5i spun< Iat *! !:ncci*s 5i but*r de )in4 prieten al )a!e5il*r 5i al pct*5il*r. Dar n6elepciunea s;a d*)edit dreapt din faptele ei. !in se n'duiete c"iar i episcopilor. 1 Tim0 /, /7.0 . Nebe6i)4 nedeprins s bat4 nea-*nisit*r de c:5ti- ur:t4 ci bl:nd4 pa5nic4 neiubit*r de ar-int4 $. Bine c'i)ernisind casa lui4 a):nd c*pii ascultt*ri4 cu t*at bun;cu)iin6a@ &. Cci dac nu 5tie cine)a s;5i r:nduiasc pr*pria lui cas4 cu! )a purta -ri3 de Biserica lui Du!ne"eu? (. =pisc*pul s nu fie de cur:nd b*te"at4 ca nu cu!)a4 trufindu;se4 s cad n *s:nda dia)*lului. +. Dar el trebuie s aib 5i !rturie bun de la cei din afar4 ca s nu cad n *car 5i n cursa dia)*lului. ,. Diac*nii4 de ase!enea4 trebuie s fie cucernici4 nu )*rbind n d*u feluri4 nu deda6i la )in !ult4 nea-*nisit*ri de c:5ti- ur:t4 1 Tim0 1, 2/0 2 . De acu! nu bea nu!ai ap4 ci f*l*se5te pu6in )in4 pentru st*!acul tu 5i pentru desele tale slbiciuni. Bucuriile cinstite sunt permise. %f0 1, 1-0 1/. .*rbi6i ntre )*i n psal!i 5i n laude 5i n c:ntri du'*)nice5ti4 lud:nd 5i c:nt:nd D*!nului4 n ini!ile )*astre4 Col0 /, 157130 1(. Cu):ntul lui 7rist*s s l*cuiasc ntru )*i cu b*-6ie. 2n)6a6i;) 5i p*)6ui6i;) ntre )*i4 cu t*at n6elepciunea. C:nta6i n ini!ile )*astre lui Du!ne"eu4 !ul6u!indu;I4 n psal!i4 n laude 5i n c:ntri du'*)nice5ti. 1+. Frice a6i face4 cu cu):ntul sau cu lucrul4 t*ate s le face6i n nu!ele D*!nului Iisus 5i prin =l s !ul6u!i6i lui Du!ne"eu;Tatl. Iac0 1, 1/0 1 . =ste )reunul dintre )*i n suferin6? S se r*a-e. =ste cine)a cu ini! bun? S c:nte psal!i. (s0 -1, 1710 1. Bine este a luda pe D*!nul 5i a c:nta nu!ele Tu4 Preanalte4 2. 8 )esti di!inea6a !ila Ta 5i ade)rul Tu n t*at n*aptea4 . 2n psaltire cu "ece strune4 cu c:ntece din alut. $. C !;ai )eselit4 D*a!ne4 ntru fpturile Tale 5i ntru lucrurile !:inil*r Tale ! )*i bucura. &. C:t s;au !rit lucrurile Tale4 D*a!ne4 ad:nci cu t*tul sunt -:ndurile TaleB (s0 -4, 17/0 1. .eni6i s ne bucur! de D*!nul 5i s stri-! lui Du!ne"eu4 1:ntuit*rului n*stru. 2. S nt:!pin! fa6a Lui ntru laud 5i n psal!i s;I stri-! Lui4 . C Du!ne"eu !are este D*!nul 5i 2!prat !are peste t*t p!:ntul. 2 $e?i 5, 1271-0 12. Iar c:nd i s;a spus re-elui Da)id 5i i s;a "is< CD*!nul a binecu):ntat casa lui Fbed;=d*! 5i t*ate c:te erau ale lui pentru c'i)*tul D*!nuluiC4 atunci s;a dus Da)id 5i a adus cu alai c'i)*tul D*!nului din casa lui Fbed;=d*! n cetatea lui Da)id. 1 . Dar c:nd cei ce duceau c'i)*tul D*!nului fceau c:te 5ase pa5i4 el aducea 3ertf un )i6el 5i un berbec. 21

1$. 9i Da)id dn6uia c:t putea naintea D*!nului 5i era !brcat cu ef*d de in. 1&. 85a a adus Da)id 5i t*t p*p*rul c'i)*tul D*!nului cu stri-te 5i cu sunete de tr:!bi6. 1(. Iar c:nd a intrat c'i)*tul D*!nului n cetatea lui Da)id4 1ic*l4 fiica lui Saul4 se uita pe fereastr 5i4 )":nd pe re-ele Da)id srind 5i 3uc:nd naintea D*!nului4 l;a dispre6uit n ini!a sa. 1+. 9i au dus c'i)*tul D*!nului 5i l;au pus la l*cul lui4 n !i3l*cul c*rtului4 pe care;l fcuse pentru el Da)id@ ap*i Da)id a adus arderi de t*t naintea D*!nului 5i 3ertfe de !pcare. 1,. Iar dac a ispr)it Da)id de adus arderile de t*t 5i 3ertfele de !pcare4 a binecu):ntat p*p*rul n nu!ele D*!nului Sa)a*t. 1/. 9i a !pr6it la t*t p*p*rul4 la t*at !ul6i!ea lui Israel de la Dan p:n la Beer;9eba4 fiecruia4 at:t brba6il*r c:t 5i fe!eil*r4 c:te * p:ine 5i c:te * bucat de carne fript 5i c:te * turt. 9i s;a dus t*t p*p*rul4 !er-:nd fiecare la casa sa.

21$

C!(IT*LUL 20 )%S($% FU$M,#T


2n =e'ea !ec"e s7a zis s nu lum n deert numele Domnuluii s nu 6urm strmb. Ie90 20, 57150 (. 9i 1 !il*sti)esc p:n la al !iilea nea! ctre cei ce 1 iubesc 5i p"esc p*runcile 1ele. +. S nu iei nu!ele D*!nului Du!ne"eului tu n de5ert4 c nu )a lsa D*!nul nepedepsit pe cel ce ia n de5ert nu!ele Lui. ,. 8du;6i a!inte de "iua *di'nei4 ca s * sfin6e5ti. /. Lucrea" 5ase "ile 5i;6i f n acelea t*ate treburile tale4 10. Iar "iua a 5aptea este *di'na D*!nului Du!ne"eului tu< s nu faci n acea "i nici un lucru< nici tu4 nici fiul tu4 nici fiica ta4 nici slu-a ta4 nici slu3nica ta4 nici b*ul tu4 nici asinul tu4 nici *rice d*bit*c al tu4 nici strinul care r!:ne la tine4 11. C n 5ase "ile a fcut D*!nul cerul 5i p!:ntul4 !area 5i t*ate cele ce sunt ntr;nsele4 iar n "iua a 5aptea S;a *di'nit. De aceea a binecu):ntat D*!nul "iua a 5aptea 5i a sfin6it;*. 12. Cinste5te pe tatl tu 5i pe !a!a ta4 ca s;6i fie bine 5i s trie5ti ani !ul6i pe p!:ntul pe care D*!nul Du!ne"eul tu 6i;l )a da 6ie. 1 . S nu uci"iB 1$. S nu fii desfr:natB 1&. S nu furiB 1(.S nu !rturise5ti str:!b !p*tri)a apr*apelui tuB Domnul Dumnezeu a 6urat, dar a i mplinit ce a zis. 'ac0 22, 157130 1(. CGuratu;1;a! pe 1ine nsu!i4 "ice D*!nul4 c de )re!e ce ai fcut aceasta 5i n;ai cru6at nici pe sin-urul tu fiu4 pentru 1ine4 1+. De aceea te )*i binecu):nta cu binecu):ntarea 1ea 5i )*i n!ul6i f*arte nea!ul tu4 ca s fie ca stelele cerului 5i ca nisipul de pe 6r!ul !rii 5i )a stp:ni nea!ul tu cet6ile du5!anil*r si@ (s0 .., /740 . C ai "is< C2n )eac !ila se )a "idi4 n ceruri se )a ntri ade)rul Tu. $. %cut;a! le-!:nt cu ale5ii 1ei4 3uratu;1;a! lui Da)id4 r*bul 1eu< (s0 10-, 40 $. Guratu;S;a D*!nul 5i nu;I )a prea ru< CTu e5ti pre*t n )eac4 dup r:nduiala lui 1elc'isedecC. %:r0 3, 117130 11. Dac deci des):r5irea ar fi f*st prin pre*6ia Le)i6il*r Icci le-ea s;a dat p*p*rului pe te!eiul pre*6iei l*rJ4 ce ne)*ie !ai era s se ridice un alt pre*t dup r:nduiala lui 1elc'isedec4 5i s nu se "ic dup r:nduiala lui 8ar*n? 12. Iar dac pre*6ia s;a sc'i!bat ur!ea" nu!aidec:t 5i sc'i!barea Le-ii. 1 . Cci 8cela4 despre Care se spun acestea4 5i ia *b:r5ia dintr;* alt se!in6ie4 de unde ni!eni n;a slu3it altarului4 1$. 9tiut fiind c D*!nul n*stru a rsrit din Iuda4 iar despre se!in6ia acest*ra4 cu pri)ire la pre*6i4 1*ise n;a )*rbit ni!ic. 1&. 8p*i este lucru 5i !ai l!urit c4 dac se ridic un alt pre*t dup ase!narea lui 1elc'isedec4 1(. =l s;a fcut nu dup le-ea unei p*runci trupe5ti4 ci cu puterea unei )ie6i nepierit*are4 1+. Cci se !rturise5te< CTu e5ti Pre*t n )eac4 dup r:nduiala lui 1elc'isedecC. Du"ul Sfnt a 'rit ptin proorcul /saia c orice limb va 6ura pe Domnl. Is0 41, 2/0 21&

2 . 8! 3urat pe 1ine 2nsu!iB Din -ura 1ea iese dreptatea 5i nu;1i nt*rc cu):ntul@ naintea 1ea t*t -enunc'iul se )a pleca@ pe 1ine 3ura;)a t*at li!ba Is0 51, 150 1(. Cine se )a binecu):nta pe p!:nt se )a binecu):nta de Du!ne"eul ade)rului4 5i cel ce se )a 3ura pe p!:nt se )a 3ura pe Du!ne"eul ade)rului@ c nen*r*cirile din )re!urile de de!ult au f*st uitate 5i ei stau departe de *c'ii 1ei. De aceea la 6udectoriile cretine se pune naintea omului Crucea cu ,ntuitorul rsti'nit, pentru c el este adevrul. Ioan 14, 50 (. Iisus i;a "is< =u sunt Calea4 8de)rul 5i .ia6a. Ni!eni nu )ine la Tatl 1eu dec:t prin 1ine. Domnul /isus a lamurit c 6urmntul este nu numai cnd zicem formula de 6urmnt, ci cd zicem da , sau nu4 i dac nu spunem adevrul am 6urat. Mat0 1, //7/30 . 86i au"it ce s;a "is cel*r de de!ult< CS nu 3uri str:!b4 ci s 6ii naintea D*!nului 3ur!intele taleC. $. =u ns ) spun )*u< S nu ) 3ura6i nicidecu! nici pe cer4 fiindc este tr*nul lui Du!ne"eu4 &. Nici pe p!:nt4 fiindc este a5ternut al pici*arel*r Lui4 nici pe Ierusali!4 fiindc este cetate a !arelui 2!prat4 (. Nici pe capul tu s nu te 3uri4 fiindc nu p*6i s faci un fir de pr alb sau ne-ru4 +. Ci cu):ntul )*stru s fie< Ceea ce este da4 da@ 5i ceea ce este nu4 nu@ iar ce e !ai !ult dec:t acestea4 de la cel ru este. Mat0 2/, 157220 1(. .ai )*u4 clu"e *arbe4 care "ice6i< Cel ce se )a 3ura pe te!plu nu este cu ni!ic le-at4 dar cel ce se )a 3ura pe aurul te!plului este le-at. 1+. Nebuni 5i *rbiB Ce este !ai !are4 aurul sau te!plul care sfin6e5te aurul? 1,. Dice6i iar< Cel ce se )a 3ura pe altar cu ni!ic nu este le-at4 dar cel ce se )a 3ura pe darul ce este deasupra altarului este le-at. 1/. Nebuni 5i *rbiB Ce este !ai !are4 darul sau altarul care sfin6e5te darul? 20. Deci4 cel ce se 3ur pe altar se 3ur pe el 5i pe t*ate c:te sunt deasupra lui. 21. Deci cel ce se 3ur pe te!plu se 3ur pe el 5i pe Cel care l*cuie5te n el. 22. Cel ce se 3ur pe cer se 3ur pe tr*nul lui Du!ne"eu 5i pe Cel ce 5ade pe el. Camenii vor da seama de orice cuvnt nefolositor ce7l vor rosti. Mat0 12,/50 (. . spun c pentru *rice cu):nt de5ert4 pe care;l )*r r*sti4 *a!enii )*r da s*c*teal n "iua 3udec6ii. %f0 1, 40 $. Nici )*rbe de ru5ine4 nici )*rbe nebune5ti4 nici -lu!e care nu se cu)in4 ci !ai de-rab !ul6u!ire. Sfinii *postoli au luat ca martor pe Dumnezeu, ca s fie crezui4 dar spuneau adevrul. 2 Cor0 1, 2/0 2 . 9i eu c'e! pe Du!ne"eu !rturie asupra sufletului !eu4 c din cru6are pentru )*i n;a! )enit nc la C*rint. 2 Cor0 11, /10 1. Du!ne"eu 5i Tatl D*!nului n*stru Iisus4 Cel ce este binecu):ntat n )eci4 5tie c nu !intB ?i n'erul Domnului ca s fie crezut a 6urat. !8oc0 10, 1750 &. Iar n-erul pe care l;a! )"ut st:nd pe !are 5i pe p!:nt4 5i;a ridicat !:na dreapt ctre cer4 21(

(. 9i s;a 3urat pe Cel ce este )iu n )ecii )ecil*r4 Care a fcut cerul 5i cele ce sunt n cer 5i p!:ntul 5i cele ce sunt pe p!:nt 5i !area 5i cele ce sunt n !are4 c ti!p nu )a !ai fi4 Gur!:ntul pune capt ne:n6ele-eril*r. %:r0 5, 1/7130 1 . Cci Du!ne"eu4 c:nd a dat f-duin6 lui 8)raa!4 de )re!e ce n;a)ea pe ni!eni !ai !are4 pe care s Se 3ure4 S;a 3urat pe Sine nsu5i4 1$. Dic:nd< CCu ade)rat4 binecu):nt:nd te )*i binecu):nta4 5i n!ul6ind te )*i n!ul6iC. 1&. 9i a5a4 a):nd 8)raa! ndelun-;rbdare4 a d*b:ndit f-duin6a. 1(. Pentru c *a!enii se 3ur pe cel ce e !ai !are 5i 3ur!:ntul e la ei * c'e"5ie 5i sf:r5itul *ricrei nen6ele-eri. 1+. 2n aceasta4 Du!ne"eu )*ind s arate 5i !ai !ult4 !*5tenit*ril*r f-duin6ei4 nestr!utarea '*tr:rii Sale4 a pus la !i3l*c 3ur!:ntul<

21+

C!(IT*LUL 21 )%S($% &#BI%$%


Sufletul omului este deosebit de al animalelor4 animalele au fost create prin cuvnt, dar sufletul omului este suflarea Domnului. 'ac0 1, 207210 20. 8p*i a "is Du!ne"eu< CS !i5une apele de )iet6i4 fiin6e cu )ia6 n ele 5i psri s "b*are pe p!:nt4 pe ntinsul triei ceruluiBC 9i a f*st a5a. 21. 8 fcut Du!ne"eu ani!alele cele !ari din ape 5i t*ate fiin6ele )ii4 care !i5un n ape4 unde ele se prsesc dup felul l*r4 5i t*ate psrile naripate dup felul l*r. 9i a )"ut Du!ne"eu c este bine. 22. 9i le;a binecu):ntat Du!ne"eu 5i a "is< CPrsi6i;) 5i ) n!ul6i6i 5i u!ple6i apele !ril*r 5i psrile s se n!ul6easc pe p!:ntB 2 . 9i a f*st sear 5i a f*st di!inea6< "iua a cincea. 2$. 8p*i a "is Du!ne"eu< CS sc*at p!:ntul fiin6e )ii4 dup felul l*r< ani!ale4 t:r:t*are 5i fiare slbatice dup felul l*rC. 9i a f*st a5a. 2&. 8 fcut Du!ne"eu fiarele slbatice dup felul l*r4 5i ani!alele d*!estice dup felul l*r4 5i t*ate t:r:t*arele p!:ntului dup felul l*r. 9i a )"ut Du!ne"eu c este bine. 'ac0 2,30 +. 8tunci4 lu:nd D*!nul Du!ne"eu 6r:n din p!:nt4 a fcut pe *! 5i a suflat n fa6a lui suflare de )ia6 5i s;a fcut *!ul fiin6 )ie. Domnul Dumnezeu a dat le'i prin care cei credincioi aveau s triasc. 'ac0 2, 157130 1(. 8 dat ap*i D*!nul Du!ne"eu lui 8da! p*runc 5i a "is< CDin t*6i p*!ii din rai p*6i s !n:nci4 1+. Iar din p*!ul cun*5tin6ei binelui 5i rului s nu !n:nci4 cci4 n "iua n care )ei !:nca din el4 )ei !uri ne-re5itB 'ac0 13, 17140 1. Iar c:nd era 8)ra! de n*u"eci 5i n*u de ani4 i S;a artat D*!nul 5i i;a "is< C=u sunt Du!ne"eul cel 8t*tputernic@ f ce;i plcut naintea 1ea 5i fii fr pri'an@ 2. 9i )*i nc'eia le-!:nt cu tine 5i te )*i n!ul6i f*arte4 f*arte tareC. . 8tunci a c"ut 8)ra! cu fa6a la p!:nt4 iar Du!ne"eu a !ai -rit 5i a "is< $. C=u sunt 5i iat care;i le-!:ntul 1eu cu tine< )ei fi tat a !ul6i!e de p*p*are4 &. 9i nu te )ei !ai nu!i 8)ra!4 ci 8)raa! )a fi nu!ele tu4 cci a! s te fac tat a !ul6i!e de p*p*are. (.8! s te n!ul6esc f*arte4 f*arte tare4 5i a! s ridic din tine p*p*are4 5i re-i se )*r ridica din tine. +. .*i pune le-!:ntul 1eu ntre 1ine 5i ntre tine 5i ur!a5ii ti4 din nea! n nea!4 s fie le-!:nt )e5nic4 a5a c =u )*i fi Du!ne"eul tu 5i al ur!a5il*r ti de dup tine. ,. 9i;6i )*i da 6ie 5i ur!a5il*r ti p!:ntul n carte pribe-e5ti acu! ca strin4 t*t p!:ntul Canaanului4 ca !*5tenire )e5nic4 5i ) )*i fi Du!ne"euC. /. 8p*i a !ai "is Du!ne"eu lui 8)raa!< CIar tu 5i ur!a5ii ti din nea! n nea! s p"i6i le-!:ntul 1eu. 10. Iar le-!:ntul dintre 1ine 5i tine 5i ur!a5ii ti din nea! n nea!4 pe care trebuie s;l p"i6i4 este acesta< t*6i cei de parte brbteasc ai )*5tri s se taie !pre3ur. 11. S ) tia6i !pre3ur 5i acesta )a fi se!nul le-!:ntului dintre 1ine 5i )*i. 12. 2n nea!ul )*stru4 t*t pruncul de parte brbteasc4 nscut la )*i n cas sau cu!prat cu bani de la alt nea!4 care nu;i din se!in6ia )*astr4 s se taie !pre3ur n "iua a *pta. 1 . Nu!aidec:t s fie tiat !pre3ur cel nscut n casa ta sau cel cu!prat cu ar-intul tu 5i le-!:ntul 1eu )a fi nse!nat pe trupul )*stru4 ca le-!:nt )e5nic. 21,

1$. Iar cel de parte brbteasc netiat !pre3ur4 care nu se )a tia !pre3ur4 n "iua a *pta4 sufletul acela se )a st:rpi din p*p*rul su4 cci a clcat le-!:ntul 1euC. 'ac0 1., 1.71-0 1/. C l;a! ales4 ca s n)e6e pe fiii 5i casa sa dup sine s u!ble n calea D*!nului 5i s fac 3udecat 5i dreptate@ pentru ca s aduc D*!nul asupra lui 8)raa! t*ate c:te i;a f-duitC. )eut0 2., 17110 1. CDac tu4 dup ce )ei trece peste I*rdan4 n p!:ntul pe care D*!nul Du!ne"eul tu i;l )a da4 )ei asculta -lasul D*!nului Du!ne"eului tu 5i )ei !plini cu b-are de sea! t*ate p*runcile Lui pe care 6i le dau ast"i4 atunci D*!nul Du!ne"eul tu te )a pune !ai presus de t*ate p*p*arele p!:ntului. 2. De )ei asculta -lasul D*!nului Du!ne"eului tu4 )*r )eni asupra ta t*ate binecu):ntrile acestea 5i se )*r !plini asupra ta< . Binecu):ntat s fii n cetate 5i binecu):ntat s fii n 6arin@ $. Binecu):ntat s fie r*dul p:ntecelui tu4 r*dul p!:ntului tu4 r*dul d*bit*acel*r tale@ &. Binecu):ntate s fie 'a!barele tale 5i c!rile tale@ (. Binecu):ntat s fii la intrarea ta n cas 5i binecu):ntat s fii la ie5irea ta din cas@ +. S bat D*!nul naintea ta pe )r3!a5ii ti cei ce se )*r ridica asupra ta@ pe * cale s )in asupra ta 5i pe 5apte ci s fu- de tine@ ,. S;i tri!it D*!nul binecu):ntare peste -r:narele tale 5i peste t*t lucrul !:inil*r tale 5i s te binecu):nte"e n p!:ntul pe care D*!nul Du!ne"eul tu 6i;l d@ /. S fac D*!nul Du!ne"eu din tine p*p*r sf:nt al Su4 precu! 6i S;a 3urat =l 6ie 5i prin6il*r ti4 dac )ei asculta p*runcile D*!nului Du!ne"eului tu 5i )ei u!bla n cile Lui@ 10. .*r )edea t*ate p*p*arele p!:ntului c p*r6i nu!ele D*!nului Du!ne"eului tu 5i se )*r te!e de tine@ 11. D*!nul Du!ne"eul tu 6i )a da bel5u- n t*ate bunt6ile4 n r*dul p:ntecelui tu4 n r*dul d*bit*acel*r tale 5i n r*dul *-*arel*r tale din p!:ntul pe care D*!nul S;a 3urat prin6il*r ti s 6i;l dea@ 12. D*!nul 6i )a desc'ide c*!*ara Sa cea bun4 cerul4 ca s dea pl*aie p!:ntului tu la )re!e 5i ca s binecu):nte"e t*ate lucrurile !:inil*r tale@ 5i )ei da !pru!ut !ult*r p*p*are4 iar tu nu )ei lua !pru!ut@ )ei d*!ni peste !ulte p*p*are4 iar acelea nu )*r d*!ni peste tine@ 1 . D*!nul Du!ne"eul tu te )a pune cap iar nu c*ad 5i )ei fi nu!ai sus4 iar 3*s nu )ei fi4 dac te )ei supune p*runcil*r D*!nului Du!ne"eului tu4 care 6i le spun eu ast"i s le 6ii 5i s le !pline5ti 1$. 9i dac nu te )ei abate de la t*ate p*runcile care 6i le p*runcesc eu ast"i nici la dreapta nici la st:n-a4 ca s !er-e6i dup al6i du!ne"ei s le slu3i6i. 1&. Iar dac nu )ei asculta -lasul D*!nului Du!ne"eului tu 5i nu te )ei sili s !pline5ti t*ate p*runcile 5i '*tr:rile Lui pe care i le p*runcesc eu ast"i4 s )in asupra ta t*ate bleste!ele acestea 5i s te a3un- Cel ce le7a pzit sunt vii n ceruri. Luc0 15, 1-7250 1/. =ra un *! b*-at care se !brca n p*rfir 5i n )is*n4 )eselindu;se n t*ate "ilele n c'ip strlucit. 20. Iar un srac4 anu!e La"r4 "cea naintea p*r6ii lui4 plin de bube4 21. P*ftind s se sature din cele ce cdeau de la !asa b*-atului@ dar 5i c:inii )enind4 lin-eau bubele lui. 22. 9i a !urit sracul 5i a f*st dus de ctre n-eri n s:nul lui 8)raa!. 8 !urit 5i b*-atul 5i a f*st n!*r!:ntat. 2 . 9i n iad4 ridic:ndu;5i *c'ii4 fiind n c'inuri4 el a )"ut de departe pe 8)raa! 5i pe La"r n s:nul lui. 2$. 9i el4 stri-:nd4 a "is< Printe 8)raa!e4 fie;6i !il de !ine 5i tri!ite pe La"r s;5i ude ):rful de-etului n ap 5i s;!i rc*reasc li!ba4 cci ! c'inuiesc n aceast )paie. 21/

2&. Dar 8)raa! a "is< %iule4 adu;6i a!inte c ai pri!it cele bune ale tale n )ia6a ta4 5i La"r4 ase!enea4 pe cele rele@ iar acu! aici el se !:n-:ie4 iar tu te c'inuie5ti. 2(. 9i peste t*ate acestea4 ntre n*i 5i )*i s;a ntrit prpastie !are4 ca cei care )*iesc s treac de aici la )*i s nu p*at4 nici cei de ac*l* s treac la n*i. Mat0 22, 2-7/20 2/. Rspun":nd4 Iisus le;a "is< . rtci6i ne5tiind Scripturile4 nici puterea lui Du!ne"eu. 0. Cci la n)iere4 nici nu se ns*ar4 nici nu se !rit4 ci sunt ca n-erii lui Du!ne"eu n cer. 1. Iar despre n)ierea !*r6il*r4 au n;a6i citit ce )i s;a spus )*u de Du!ne"eu4 "ic:nd< 2. C=u sunt Du!ne"eul lui 8)raa! 5i Du!ne"eul lui Isaac 5i Du!ne"eul lui Iac*)C? Nu este Du!ne"eul !*r6il*r4 ci al )iil*r. Ioan ., 1571.0 &(. 8)raa!4 printele )*stru4 a f*st bucur*s s )ad "iua 1ea 5i a )"ut;* 5i s;a bucurat. &+. Deci au "is iudeii ctre =l< 2nc nu ai cinci"eci de ani 5i l;ai )"ut pe 8)raa!? &,. Iisus le;a "is< 8de)rat4 ade)rat "ic )*u< =u sunt !ai nainte de a fi f*st 8)raa!. Trupul este l*ca5ul sufletului@ iar sufletul este de*sebit de trup4 este cel care )ia". 1 Cor0 11, 417450 $&. Precu! 5i este scris< C%cutu;s;a *!ul cel dint:i4 8da!4 cu suflet )iu@ iar 8da! cel de pe ur! cu du' dtt*r de )ia6C@ $(. Dar nu este nt:i cel du'*)nicesc4 ci cel firesc4 ap*i cel du'*)nicesc. Mat0 10, 2.0 2,. Nu ) te!e6i de cei ce ucid trupul4 iar sufletul nu p*t s;l ucid@ te!e6i;) !ai cur:nd de acela care p*ate 5i sufletul 5i trupul s le piard n -'eena. Ioan 5, 5/0 ( . Du'ul este cel ce d )ia6@ trupul nu f*l*se5te la ni!ic. Cu)intele pe care )i le;a! spus sunt du' 5i sunt )ia6. Cine crede n Domnul /isus i pzete cuvntul Su, viu va fi n veac. Ioan 1, 217210 21. Cci4 dup cu! Tatl sc*al pe cei !*r6i 5i le d )ia64 t*t a5a 5i %iul d )ia6 cel*r ce )*ie5te. 22. Tatl nu 3udec pe ni!eni4 ci t*at 3udecata a dat;* %iului. 2 . Ca t*6i s cinsteasc pe %iul cu! cinstesc pe Tatl. Cine nu cinste5te pe %iul nu cinste5te pe Tatl care L;a tri!is. 2$. 8de)rat4 ade)rat "ic )*u< Cel ce ascult cu):ntul 1eu 5i crede n Cel ce 1;a tri!is are )ia6 )e5nic 5i la 3udecat nu )a )eni4 ci s;a !utat de la !*arte la )ia6. 2&. 8de)rat4 ade)rat "ic )*u4 c )ine ceasul 5i acu! este4 c:nd !*r6ii )*r au"i -lasul %iului lui Du!ne"eu 5i cei ce )*r au"i )*r n)ia. Ioan ., /1, 110 1. Deci "icea Iisus ctre iudeii care cre"user n =l< Dac )e6i r!:ne n cu):ntul 1eu4 sunte6i cu ade)rat ucenici ai 1ei@ &1. 8de)rat4 ade)rat "ic )*u< Dac cine)a )a p"i cu):ntul 1eu4 nu )a )edea !*artea n )eac. Ioan 146 5, 210 (. Iisus i;a "is< =u sunt Calea4 8de)rul 5i .ia6a. Ni!eni nu )ine la Tatl 1eu dec:t prin 1ine. 21. Cel ce are p*runcile 1ele 5i le p"e5te4 acela este care 1 iube5te@ iar cel ce 1 iube5te pe 1ine )a fi iubit de Tatl 1eu 5i;l )*i iubi 5i =u 5i 1 )*i arta lui. Ioan 11, 217230 21. 9i a "is ctre Iisus< D*a!ne4 dac ai fi f*st aici4 fratele !eu n;ar fi !urit. 22. Dar 5i acu! 5tiu c *ric:te )ei cere de la Du!ne"eu4 Du!ne"eu 6i )a da. 2 . Iisus i;a "is< %ratele tu )a n)ia. 2$. 1arta i;a "is< 9tiu c )a n)ia la n)iere4 n "iua cea de ap*i. 2&. 9i Iisus i;a "is< =u sunt n)ierea 5i )ia6a@ cel ce crede n 1ine4 c'iar dac )a !uri4 )a tri. 220

2(. 9i *ricine trie5te 5i crede n 1ine nu )a !uri n )eac. Cre"i tu aceasta? 2+. Dis;a Lui< Da4 D*a!ne. =u a! cre"ut c Tu e5ti 7rist*sul4 %iul lui Du!ne"eu4 Care a )enit n lu!e. Cine nu crede n nviere este mai ticlos dect toi oamenii. 1 Cor0 11, 1271-0 12. Iar dac se pr*p*)duie5te c 7rist*s a n)iat din !*r6i4 cu! "ic unii dintre )*i c nu este n)iere a !*r6il*r? 1 . Dac nu este n)iere a !*r6il*r4 nici 7rist*s n;a n)iat. 1$. 9i dac 7rist*s n;a n)iat4 "adarnic este atunci pr*p*)duirea n*astr4 "adarnic este 5i credin6a )*astr. 1&. Ne afl! nc 5i !art*ri !incin*5i ai lui Du!ne"eu4 pentru c a! !rturisit !p*tri)a lui Du!ne"eu c a n)iat pe 7rist*s4 pe Care nu L;a n)iat4 dac deci !*r6ii nu n)ia". 1(. Cci dac !*r6ii nu n)ia"4 nici 7rist*s n;a n)iat. 1+. Iar dac 7rist*s n;a n)iat4 "adarnic este credin6a )*astr4 sunte6i nc n pcatele )*astre@ 1,. 9i atunci 5i cei ce au ad*r!it n 7rist*s au pierit. 1/. Iar dac nd3dui! n 7rist*s nu!ai n )ia6a aceasta4 sunte! !ai de pl:ns dec:t t*6i *a!enii. 0rima nviere este Domnul /isus, i apoi noi, fiecare la rndul su. 1 Cor0 11, 2072/, /47440 20. Dar acu! 7rist*s a n)iat din !*r6i4 fiind nceptur Ia n)ieriiJ cel*r ad*r!i6i. 21. C de )re!e ce printr;un *! a )enit !*artea4 t*t printr;un *! 5i n)ierea !*r6il*r. 22. Cci4 precu! n 8da! t*6i !*r4 a5a 5i n 7rist*s t*6i )*r n)ia. 2 . Dar fiecare n r:ndul cetei sale< 7rist*s nceptur4 ap*i cei ai lui 7rist*s4 la )enirea Lui4 $. Tre"i6i;) cu! se cu)ine 5i nu pctui6i. Cci unii nu au cun*5tin6 de Du!ne"eu@ * spun spre ru5inea )*astr. &. Dar )a "ice cine)a< Cu! n)ia" !*r6ii? 9i cu ce trup au s )in? (. Nebun ce e5tiB Tu ce se!eni nu d )ia64 dac nu )a fi !urit. +. 9i ceea ce se!eni nu este trupul ce )a s fie4 ci -runte -*l4 p*ate de -r:u4 sau de altce)a din celelalte@ ,. Iar Du!ne"eu i d un trup4 precu! a )*it4 5i fiecrei se!in6e un trup al su. /. Nu t*ate trupurile sunt acela5i trup4 ci unul este trupul *a!enil*r 5i altul este trupul d*bit*acel*r 5i altul este trupul psril*r 5i altul este trupul pe5til*r. $0. Sunt 5i trupuri cere5ti 5i trupuri p!:nte5ti@ dar alta este sla)a cel*r cere5ti 5i alta a cel*r p!:nte5ti. $1. 8lta este strlucirea s*arelui 5i alta strlucirea lunii 5i alta strlucirea stelel*r. Cci stea de stea se de*sebe5te n strlucire. $2. 85a este 5i n)ierea !*r6il*r< Se sea!n ItrupulJ ntru stricciune4 n)ia" ntru nestricciune@ $ . Se sea!n ntru necinste4 n)ia" ntru sla)4 se sea!n ntru slbiciune4 n)ia" ntru putere@ $$. Se sea!n trup firesc4 n)ia" trup du'*)nicesc. Dac este trup firesc4 este 5i trup du'*)nicesc. #l"arul a trecut n rai c"iar n ziua cnd a recunoscut pe ,ntuitorul. Luc0 2/, /-74/0 /. Iar unul dintre fct*rii de rele rsti-ni6i4 2l 'ulea "ic:nd< Nu e5ti Tu 7rist*sul? 1:ntuie5te;Te pe Tine 2nsu6i 5i pe n*i. $0. 9i cellalt4 rspun":nd4 l certa4 "ic:nd< Nu te te!i tu de Du!ne"eu4 c e5ti n aceea5i *s:nd? $1. 9i n*i pe drept4 cci n*i pri!i! cele cu)enite dup faptele n*astre@ 8cesta ns n;a fcut nici un ru. $2. 9i "icea lui Iisus< P*!ene5te;!4 D*a!ne4 c:nd )ei )eni n !pr6ia Ta. $ . 9i Iisus i;a "is< 8de)rat -riesc 6ie4 ast"i )ei fi cu 1ine n rai. 221

,uli dintre sfini au nviat i s7au artat multora prin /erusalim. Mat0 23, 1271/0 &2. 1*r!intele s;au desc'is 5i !ulte trupuri ale sfin6il*r ad*r!i6i s;au sculat. & . 9i ie5ind din !*r!inte4 dup n)ierea Lui4 au intrat n cetatea sf:nt 5i s;au artat !ult*ra. Domnul /isus s7a ru'at ca ucenicii Si s fie cu El la un loc4 Ioan 13, 240 2$. Printe4 )*iesc ca4 unde sunt =u4 s fie !preun cu 1ine 5i aceia pr care 1i i;ai dat4 ca s )ad sla)a !ea pe care 1i;ai dat;*4 pentru c Tu 1;ai iubit pe 1ine !ai nainte de nte!eierea lu!ii. pentru c n mpria cerurilorsunt multe locuri. Ioan 14, 17/0 1. S nu se tulbure ini!a )*astr@ crede6i n Du!ne"eu4 crede6i 5i n 1ine. 2. 2n casa Tatlui 1eu !ulte l*ca5uri sunt. Iar de nu4 );a5 fi spus. 1 duc s ) -tesc l*c. . 9i dac 1 )*i duce 5i ) )*i -ti l*c4 iar5i )*i )eni 5i ) )*i lua la 1ine4 ca s fi6i 5i )*i unde sunt =u. De aceea muli din sfini doreau s se despart de trup i s treac la Domnul. 'ili80 1, 2/0 2 . Sunt str:ns din d*u pr6i< d*resc s ! despart de trup 5i s fiu !preun cu 7rist*s4 5i aceasta e cu !ult !ai bine@ 2 Cor0 1, 17.0 1. Cci 5ti! c4 dac acest c*rt4 l*cuin6a n*astr p!:nteasc4 se )a strica4 a)e! "idire de la Du!ne"eu4 cas nefcut de !:n4 )e5nic4 n ceruri. 2. Cci de aceea 5i suspin!4 n acest trup4 d*rind s ne !brc! cu l*cuin6a n*astr cea din cer4 . Dac t*tu5i )*! fi -si6i !brca6i4 iar nu -*i. $. C n*i4 cei ce sunte! n c*rtul acesta4 suspin! n-reuia6i4 de )re!e ce d*ri! s nu ne sc*ate! 'aina n*astr4 ci s ne !brc! cu cealalt pe deasupra4 ca ceea ce este !urit*r s fie n-'i6it de )ia6. &. Iar Cel ce ne;a fcut spre aceasta este Du!ne"eu4 Care ne;a dat n*u ar)una Du'ului. (. 2ndr"nind deci t*tdeauna 5i 5tiind c4 petrec:nd n trup4 sunte! departe de D*!nul4 +. Cci u!bl! prin credin64 nu prin )edere4 ,. 8)e! ncredere 5i )*i! !ai bine s plec! din trup 5i s petrece! la D*!nul. Este o nviere de obte la sfritul lumii, pentru 6udecat. Iaon 1, 2.72-0 2,. Nu ) !ira6i de aceasta@ cci )ine ceasul c:nd t*6i cei din !*r!inte )*r au"i -lasul Lui4 2/. 9i )*r ie5i4 cei ce au fcut cele bune spre n)ierea )ie6ii 5i cei ce au fcut cele rele spre n)ierea *s:ndirii. 1 Cor0 11, 1171/0 &1. Iat4 tain ) spun )*u< Nu t*6i )*! !uri4 dar t*6i ne )*! sc'i!ba4 &2. De*dat4 ntr;* clipeal de *c'i la tr:!bi6a cea de ap*i. Cci tr:!bi6a )a suna 5i !*r6ii )*r n)ia nestricci*5i4 iar n*i ne )*! sc'i!ba. & . Cci trebuie ca acest trup stricci*s s se !brace n nestricciune 5i acest ItrupJ !urit*r s se !brace n ne!urire. Mat0 21, /17450 1. C:nd )a )eni %iul F!ului ntru sla)a Sa4 5i t*6i sfin6ii n-eri cu =l4 atunci )a 5edea pe tr*nul sla)ei Sale. 2. 9i se )*r aduna naintea Lui t*ate nea!urile 5i;i )a despr6i pe unii de al6ii4 precu! desparte pst*rul *ile de capre. . 9i )a pune *ile de;a dreapta Sa4 iar caprele de;a st:n-a. 222

$. 8tunci )a "ice 2!pratul cel*r de;a dreapta Lui< .eni6i4 binecu):nta6ii Tatlui 1eu4 !*5teni6i !pr6ia cea pre-tit )*u de la nte!eierea lu!ii. &. Cci fl!:nd a! f*st 5i 1i;a6i dat s !n:nc@ nsetat a! f*st 5i 1i;a6i dat s beau@ strin a! f*st 5i 1;a6i pri!it@ (. E*l a! f*st 5i 1;a6i !brcat@ b*lna) a! f*st 5i 1;a6i cercetat@ n te!ni6 a! f*st 5i a6i )enit la 1ine. +. 8tunci drep6ii 2i )*r rspunde4 "ic:nd< D*a!ne4 c:nd Te;a! )"ut fl!:nd 5i Te;a! 'rnit? Sau nsetat 5i Hi;a! dat s bei? ,. Sau c:nd Te;a! )"ut strin 5i Te;a! pri!it4 sau -*l 5i Te;a! !brcat? /. Sau c:nd Te;a! )"ut b*lna) sau n te!ni6 5i a! )enit la Tine? $0. Iar 2!pratul4 rspun":nd4 )a "ice ctre ei< 8de)rat "ic )*u4 ntruc:t a6i fcut unuia dintr;ace5ti fra6i ai 1ei4 prea !ici4 1ie 1i;a6i fcut. $1. 8tunci )a "ice 5i cel*r de;a st:n-a< Duce6i;) de la 1ine4 bleste!a6il*r4 n f*cul cel )e5nic4 care este -tit dia)*lului 5i n-eril*r lui. $2. Cci fl!:nd a! f*st 5i nu 1i;a6i dat s !n:nc@ nsetat a! f*st 5i nu 1i;a6i dat s beau@ $ . Strin a! f*st 5i nu 1;a6i pri!it@ -*l4 5i nu 1;a6i !brcat@ b*lna) 5i n te!ni64 5i nu 1;a6i cercetat. $$. 8tunci )*r rspunde 5i ei4 "ic:nd< D*a!ne4 c:nd Te;a! )"ut fl!:nd4 sau nsetat4 sau strin4 sau -*l4 sau b*lna)4 sau n te!ni6 5i nu Hi;a! slu3it? $&. =l ns le )a rspunde4 "ic:nd< 8de)rat "ic )*u< 2ntruc:t nu a6i fcut unuia dintre ace5ti prea !ici4 nici 1ie nu 1i;a6i fcut. $(. 9i )*r !er-e ace5tia la *s:nd )e5nic4 iar drep6ii la )ia6 )e5nic.

22

C!(IT*LUL 22 )%S($% S$"T*$I


Sabatele sau srbtori sunt zile de odi"n n care nu facem lucrri pmnteti. Ie90 12, 150 1(. 2n "iua nt:i s a)e6i adunare sf:nt4 n "iua a 5aptea iar adunare sf:nt@ 5i n acele "ile s nu face6i nici un fel de lucru dec:t nu!ai cele ce trebuie fiecruia de !:ncat4 nu!ai acelea s )i le face6i. Ie90 15, 237/00 2+. Dar unii din p*p*r au ie5it s adune 5i n "iua a 5aptea 5i n;au -sit. 2,. 8tunci D*!nul a "is ctre 1*ise< CP:n c:nd nu )e6i )*i s asculta6i de p*runcile 1ele 5i de n)6turile 1ele? 2/. .ede6i c D*!nul );a dat "iua aceasta de *di'n 5i de aceea ) d =l n "iua a 5asea 5i p:ine pentru d*u "ile@ r!:ne6i fiecare n casele )*astre 5i ni!eni s nu ias de la l*cul su n "iua a 5apteaC. 0. 9i s;a *di'nit p*p*rul n "iua a 5aptea. Mat0 200 .7100 ,. %c:ndu;se sear4 stp:nul )iei a "is ctre n-ri3it*rul su< C'ea! pe lucrt*ri 5i d;le plata4 ncep:nd de cei din ur! p:n la cei dint:i. /. .enind cei din ceasul al unspre"ecelea4 au luat c:te un dinar. 10. 9i )enind cei dint:i4 au s*c*tit c )*r lua !ai !ult4 dar au luat 5i ei t*t c:te un dinar. #oate srbtorile s7au rnduit n urma marilor lucrri pe care le7a fcut Dumnezeu. 'ac0 2, 17/0 1. 85a s;au fcut cerul 5i p!:ntul 5i t*at *5tirea l*r. 2. 9i a sf:r5it Du!ne"eu n "iua a 5asea lucrarea Sa4 pe care a fcut;*@ iar n "iua a 5aptea S;a *di'nit de t*ate lucrurile Sale4 pe care le;a fcut. . 9i a binecu):ntat Du!ne"eu "iua a 5aptea 5i a sfin6it;*4 pentru c ntr;nsa S;a *di'nit de t*ate lucrurile Sale4 pe care le;a fcut 5i le;a pus n r:nduial. *ceast srbtoare J Sabatul J nu s7a dat omului de la nceput , ci era numai a Domnului. 'ac0 2, 157130 1(. 8 dat ap*i D*!nul Du!ne"eu lui 8da! p*runc 5i a "is< CDin t*6i p*!ii din rai p*6i s !n:nci4 1+. Iar din p*!ul cun*5tin6ei binelui 5i rului s nu !n:nci4 cci4 n "iua n care )ei !:nca din el4 )ei !uri ne-re5itB -8BB de ani nainte de potop i -BBB de ani dup potop , nu se 'sete nici o porunc pentru aceast srbtoare. 'ac0 -, 1730 1. 9i a binecu):ntat Du!ne"eu pe N*e 5i pe fiii lui 5i le;a "is< CNa5te6i 5i ) n!ul6i6i 5i u!ple6i p!:ntul 5i;l stp:ni6iB 2. Er*a" 5i fric de )*i s aib t*ate fiarele p!:ntului@ t*ate psrile cerului4 t*t ce se !i5c pe p!:nt 5i t*6i pe5tii !rii@ cci t*ate acestea )i le;a! dat la nde!:n. . T*t ce se !i5c 5i ce trie5te s ) fie de !:ncare@ t*ate )i le;a! dat4 ca 5i iarba )erde. $. Nu!ai carne cu s:n-ele ei4 n care e )ia6a ei4 s nu !:nca6i. &. Cci =u 5i s:n-ele )*stru4 n care e )ia6a )*astr4 l )*i cere de la *rice fiar@ 5i )*i cere )ia6a *!ului 5i din !:na *!ului4 din !:na fratelui su. (. De )a )rsa cine)a s:n-e *!enesc4 s:n-ele aceluia de !:n de *! se )a )rsa4 cci Du!ne"eu a fcut *!ul dup c'ipul Su. 22$

+. .*i ns na5te6i 5i ) n!ul6i6i 5i ) rsp:ndi6i pe p!:nt 5i;l stp:ni6iB C 'ac0 13, 171/0 1. Iar c:nd era 8)ra! de n*u"eci 5i n*u de ani4 i S;a artat D*!nul 5i i;a "is< C=u sunt Du!ne"eul cel 8t*tputernic@ f ce;i plcut naintea 1ea 5i fii fr pri'an@ 2. 9i )*i nc'eia le-!:nt cu tine 5i te )*i n!ul6i f*arte4 f*arte tareC. . 8tunci a c"ut 8)ra! cu fa6a la p!:nt4 iar Du!ne"eu a !ai -rit 5i a "is< $. C=u sunt 5i iat care;i le-!:ntul 1eu cu tine< )ei fi tat a !ul6i!e de p*p*are4 &. 9i nu te )ei !ai nu!i 8)ra!4 ci 8)raa! )a fi nu!ele tu4 cci a! s te fac tat a !ul6i!e de p*p*are. (. 8! s te n!ul6esc f*arte4 f*arte tare4 5i a! s ridic din tine p*p*are4 5i re-i se )*r ridica din tine. +. .*i pune le-!:ntul 1eu ntre 1ine 5i ntre tine 5i ur!a5ii ti4 din nea! n nea!4 s fie le-!:nt )e5nic4 a5a c =u )*i fi Du!ne"eul tu 5i al ur!a5il*r ti de dup tine. ,. 9i;6i )*i da 6ie 5i ur!a5il*r ti p!:ntul n carte pribe-e5ti acu! ca strin4 t*t p!:ntul Canaanului4 ca !*5tenire )e5nic4 5i ) )*i fi Du!ne"euC. /. 8p*i a !ai "is Du!ne"eu lui 8)raa!< CIar tu 5i ur!a5ii ti din nea! n nea! s p"i6i le-!:ntul 1eu. 10. Iar le-!:ntul dintre 1ine 5i tine 5i ur!a5ii ti din nea! n nea!4 pe care trebuie s;l p"i6i4 este acesta< t*6i cei de parte brbteasc ai )*5tri s se taie !pre3ur. 11. S ) tia6i !pre3ur 5i acesta )a fi se!nul le-!:ntului dintre 1ine 5i )*i. 12. 2n nea!ul )*stru4 t*t pruncul de parte brbteasc4 nscut la )*i n cas sau cu!prat cu bani de la alt nea!4 care nu;i din se!in6ia )*astr4 s se taie !pre3ur n "iua a *pta. 1 . Nu!aidec:t s fie tiat !pre3ur cel nscut n casa ta sau cel cu!prat cu ar-intul tu 5i le-!:ntul 1eu )a fi nse!nat pe trupul )*stru4 ca le-!:nt )e5nic. $umai dup eliberarea poporului evreu din E'ipt i se d srbtori i praznice. Ie90 5, 1730 1. 8tunci a "is D*!nul ctre 1*ise< C8cu! ai s )e"i ce a! s fac lui %ara*n4 c sub lucrarea !:inii 1ele celei tari el i )a lsa 5i sub lucrarea bra6ului 1eu celui puternic el i )a alun-a din p!:ntul suC. 2. 8p*i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is ctre el< C=u sunt D*!nul . 9i 1;a! artat lui 8)raa!4 lui Isaac 5i lui Iac*) ca Du!ne"eu 8t*tputernic4 iar cu nu!ele 1eu de D*!nul nu 1;a! fcut cun*scut l*r. $. 1ai !ult< a! fcut le-!:nt cu ei4 ca s le dau p!:ntul Canaan4 p!:ntul pribe-iei l*r4 n care rtceau ei. &. 9i4 n sf:r5it4 a! au"it suspinul fiil*r lui Israel4 pe care i 6in =-iptenii n r*bie4 5i 1i;a! adus a!inte de le-!:ntul 1eu cu )*i. (. 1er-i dar de )*rbe5te fiil*r lui Israel 5i le spune< =u sunt D*!nul 5i a! s ) sc*t de la !unca cea -rea a =-iptenil*r 5i a! s ) i"b)esc din r*bia l*r@ a! s ) i"b)esc cu bra6 nalt 5i cu pedepse !ari@ +. 8! s ) pri!esc s;1i fi6i p*p*r4 iar =u s ) fiu Du!ne"eu 5i )*i )e6i cun*a5te c =u sunt D*!nul Du!ne"eul )*stru4 Care );a sc*s din p!:ntul =-iptului 5i de sub !unca apst*are a =-iptenil*r. Ie90 12, 417420 $1. Iar dup trecerea cel*r patru sute trei"eci de ani a ie5it t*at *5tirea D*!nului din p!:ntul =-iptului4 n*aptea. $2. 8ceasta a f*st n*aptea de pri)e-'ere a D*!nului pentru sc*aterea l*r din 6ara =-iptului 5i pe aceast n*apte de pri)e-'ere pentru D*!nul * )*r p"i t*6i fiii lui Israel din nea! n nea!. Ie90 12, 17150 1. 8p*i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i 8ar*n n p!:ntul =-iptului 5i le;a "is< 2. CLuna aceasta s ) fie nceputul lunil*r4 s ) fie nt:ia ntre lunile anului. 22&

. .*rbe5te deci la t*at *b5tea fiil*r lui Israel 5i le spune< 2n "iua a "ecea a lunii acesteia s;5i ia fiecare din capii de fa!ilie un !iel@ c:te un !iel de fa!ilie s lua6i fiecare. $. Iar dac )*r fi pu6ini n fa!ilie4 nc:t s nu fie dea3uns ca s p*at !:nca !ielul4 s ia cu sine de la )ecinul cel !ai apr*ape de d:nsul un nu!r de suflete< nu!ra6i;) la un !iel at:6ia c:t p*t s;l !n:nce. &. 1ielul s ) fie de un an4 parte brbteasc 5i fr !etea'n4 5i s lua6i sau un !iel4 sau un ied4 (. S;l 6ine6i p:n n "iua a paispre"ecea a lunii acesteia 5i atunci t*at adunarea *b5tii fiil*r lui Israel s;l 3un-'ie ctre sear. +. S ia din s:n-ele lui 9i s un- a!:nd*i u5*rii 5i pra-ul cel de sus al u5ii casei unde au s;l !n:nce. ,. 9i s !n:nce n n*aptea aceea carnea lui fript la f*c@ dar s;* !n:nce cu a"i! 5i cu ierburi a!are. /. Dar s nu;l !:nca6i nefript dea3uns sau fiert n ap4 ci s !:nca6i t*tul fript bine pe f*c4 5i capul cu pici*arele 5i !runtaiele. 10. S nu lsa6i din el pe a d*ua "i 5i *asele lui s nu le "dr*bi6i. Ceea ce )a r!:ne pe a d*ua "i s arde6i n f*c. 11. S;l !:nca6i ns a5a< s a)e6i c*apsele ncinse4 ncl6!intea n pici*are 5i t*ie-ele n !:inile )*astre@ 5i s;l !:nca6i cu -rab4 cci este Pa5tile D*!nului. 12. 2n n*aptea aceea )*i trece peste p!:ntul =-iptului 5i )*i l*)i pe t*t nt:iul nscut n p!:ntul =-iptului4 al *a!enil*r 5i al d*bit*acel*r4 5i )*i face 3udecat asupra tutur*r du!ne"eil*r n p!:ntul =-iptului4 cci =u sunt D*!nul. 1 . Iar la )*i s:n-ele )a fi se!n pe casele n care ) )e6i afla< )*i )edea s:n-ele 5i ) )*i *c*li 5i nu )a fi ntre )*i ran *!*r:t*are4 c:nd )*i l*)i p!:ntul =-iptului. 1$. Diua aceea s fie spre p*!enire 5i s pr"nui6i ntr;nsa srbt*area D*!nului4 din nea! n nea!@ ca a5e"are )e5nic s;* pr"nui6i. 1&. 9apte "ile s !:nca6i a"i!e@ din "iua nt:i s deprta6i din casele )*astre d*spitura4 cci cine )a !:nca d*spit din "iua nt:i p:n n "iua a 5aptea4 sufletul aceluia se )a st:rpi din Israel. 1(. 2n "iua nt:i s a)e6i adunare sf:nt4 n "iua a 5aptea iar adunare sf:nt@ 5i n acele "ile s nu face6i nici un fel de lucru dec:t nu!ai cele ce trebuie fiecruia de !:ncat4 nu!ai acelea s )i le face6i. Le:0 2/, 174/0 1. Erit;a D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 2. C.*rbe5te fiil*r lui Israel 5i le spune care sunt srbt*rile D*!nului4 n care se )*r face adunrile sfinte. Srbt*rile 1ele sunt acestea< . 9ase "ile s lucra6i4 iar "iua a 5aptea este "iua *di'nei4 adunare sf:nt a D*!nului< nici * !unc s nu face6i@ aceasta este *di'na D*!nului n t*ate l*cuin6ele )*astre. $. Iat 5i celelalte srbt*ri ale D*!nului4 adunrile sfinte4 pe care trebuie s le )esti6i la )re!ea l*r< &. 2n luna nt:i4 n "iua a paispre"ecea a lunii4 ctre sear4 sunt Pa5tile D*!nului. (. Iar n "iua a cincispre"ecea a aceleia5i luni este srbt*area a"i!ei D*!nului< 5apte "ile s !:nca6i a"i!e. +. 2n "iua nt:i a srbt*ril*r s a)e6i adunare sf:nt 5i nici * !unc s nu face6i. ,. Ti!p de 5apte "ile s aduce6i 3ertf D*!nului4 5i n "iua a 5aptea iar e adunare sf:nt@ nici * !unc s nu face6iC. /. 9i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 10. C.*rbe5te fiil*r lui Israel 5i le spune< C:nd )e6i intra n p!:ntul pe care =u )i;l dau )*u 5i )e6i face seceri5 n el4 cel dint:i sn*p al seceri5ului )*stru s;l aduce6i la pre*t@ 11. =l )a ridica acest sn*p naintea D*!nului4 ca s afla6i bun)*in6 la =l@ a d*ua "i dup cea dint:i a srbt*rii l )a ridica pre*tul. 12. 2n "iua ridicrii sn*pului )e6i aduce D*!nului ardere de t*t un !iel de un an4 fr !etea'n. 1 . 2!preun cu el )e6i aduce prin*s de p:ine d*u din "ece pr6i de ef de fin de -r:u4 a!estecat cu untdele!n4 ca s fie 3ertf D*!nului4 !ireas! plcut4 5i )e6i face 5i turnare un sfert de 'in de )in. 22(

1$. Nici un fel de p:ine n*u4 nici -run6e uscate4 nici -run6e crude s nu !:nca6i p:n la "iua aceea n care )e6i aduce prin*s Du!ne"eului )*stru. 8cesta este a5e"!:nt )e5nic n nea!ul )*stru4 *riunde )e6i l*cui. 1&. Din "iua a d*ua dup nt:i a srbt*rii4 din "iua n care )e6i aduce sn*pul le-nat4 s nu!ra6i 5apte spt!:ni ntre-i4 1(. P:n la "iua nt:i de dup cea din ur! "i a spt!:nii a 5aptea4 s nu!ra6i cinci"eci de "ile 5i atunci s aduce6i un n*u dar de p:ine D*!nului. 1+. S aduce6i din l*cuin6ele )*astre dar ridicat< d*u p:ini fcute din d*u "eci!i de ef de fin de -r:u4 c*apte cu d*spitur4 ca p:r- D*!nului. 1,. 2!preun cu p:inile s !ai aduce6i 5apte !iei fr !etea'n4 de c:te un an4 un 3unc din ciread 5i d*i berbeci fr !etea'n@ ca s fie acestea D*!nului ardere de t*t4 dar de p:ine4 turnare 5i 3ertf cu !ireas! plcut D*!nului. 1/. S 3ertfi6i de ase!enea din tur!a de capre un 6ap4 3ertf pentru pcat4 5i d*i !iei de c:te un an4 3ertf de !:ntuire4 !preun cu p:inile din p:r-. 20. Pe acestea s le aduc pre*tul le-n:ndu;le naintea D*!nului4 !preun cu p:inile din p:r- de -r:u le-nate 5i cu cei d*i !iei@ acestea )*r fi sfin6enie D*!nului 5i )*r fi ale pre*tului4 care le nf6i5ea". 21. S da6i de 5tire pr"nuirea n "iua aceasta 5i s a)e6i adunare sf:nt4 nici * !unc s nu face6i. 8cesta este a5e"!:nt )e5nic n nea!ul )*stru4 n t*ate a5e"rile )*astre. 22. C:nd )e6i secera '*lda n p!:ntul )*stru4 s nu aduna6i ce r!:ne dup seceratul *-*rului )*stru 5i spicele ce cad de sub secere s nu le aduna6i4 ci s lsa6i pe acestea sracului 5i strinului. =u sunt D*!nul4 Du!ne"eul )*struC. 2 . 9i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 2$. CSpune fiil*r lui Israel< 2n luna a 5aptea4 "iua nt:i a lunii s ) fie "i de *di'n4 srbt*area tr:!bi6el*r 5i adunare sf:nt s a)e6i@ 2&. Nici * !unc s nu face6i4 ci s aduce6i ardere de t*t D*!nuluiC4 2(. 8p*i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 2+. C9i n "iua a "ecea a lunii aceleia a 5aptea4 care este "iua cur6irii4 s a)e6i adunare sf:nt@ s p*sti6i 5i s aduce6i ardere de t*t D*!nului@ 2,. Nici * !unc s nu face6i n "iua aceea4 c aceasta este "iua cur6iriiC ca s ) cur6i6i naintea fe6ei D*!nului Du!ne"eului )*stru. 2/. T*t sufletul care nu )a p*sti n "iua aceea se )a st:rpi din p*p*rul su@ 0. 9i t*t sufletul care )a lucra n "iua aceea4 l )*i st:rpi din !i3l*cul p*p*rului su. 1. Nici * !unc s nu face6i< acesta este a5e"!:nt )e5nic n nea!ul )*stru n t*ate cet6ile )*astre. 2. 8ceasta este pentru )*i "i de *di'n@ s p*sti6i din seara "ilei a n*ua a lunii@ din acea sear p:n n seara "ilei a "ecea a lunii s pr"nui6i *di'na )*astrC. . Erit;a D*!nul cu 1*ise 5i a "is< $. CSpune fiil*r lui Israel< Din "iua a cincispre"ecea a lunii a 5aptea ncepe srbt*area c*rturil*r@ 5apte "ile s srbt*re5ti n cinstea D*!nului. &. 2n "iua nt:i )a fi adunare sf:nt@ nici * !unc s nu face6i. (. 9apte "ile s aduce6i 3ertf D*!nului 5i n "iua a *pta )a fi adunare sf:nt@ s aduce6i arderi de t*t D*!nului< aceasta este nc'eierea srbt*rii@ nici * !unc s nu face6i. +. 8cestea sunt srbt*rile D*!nului4 n care trebuie s se 6in adunrile sfinte4 ca s aduc 3ertfe D*!nului4 ardere de t*t4 prin*s de p:ine4 3ertfe 3un-'iate 5i turnri4 fiecare din ele la "iua '*tr:t@ ,. 8far de "ilele de *di'n ale D*!nului4 afar de darurile )*astre4 afar de t*ate afier*sirile )*astre 5i afar de t*t ce aduce6i din e)la)ie 5i da6i D*!nului4 /. 2n "iua a cincispre"ecea a lunii a 5aptea4 c:nd ) str:n-e6i r*adele p!:ntului4 s srbt*ri6i srbt*area D*!nului 5apte "ile< n "iua nt:i este *di'n 5i n "iua a *pta iar este *di'n. $0. 2n "iua nt:i s lua6i ra!uri de c*paci fru!*5i4 ra!uri de finici4 ra!uri de c*paci cu frun"ele late 5i slcii de r:u 5i s ) )eseli6i naintea D*!nului Du!ne"eului )*stru4 5apte "ile. 22+

$1. S pr"nui6i srbt*area aceasta a D*!nului 5apte "ile n an< acesta este a5e"!:nt )e5nic n nea!ul )*stru. 2n luna a 5aptea s * pr"nui6i. $2. S l*cui6i 5apte "ile n c*rturi@ t*t israelitul b5tina5 s l*cuiasc n c*rturi4 $ . Ca s 5tie ur!a5ii )*5tri c n c*rturi a! a5e"at =u pe fiii lui Israel4 c:nd i;a! sc*s din p!:ntul =-iptului. =u sunt D*!nul Du!ne"eul )*struC. 0entru Evrei ncepe un calendar nou. ,oise le7a lmurit pentru ce s in Sabatul. )eut0 1, 110 1&. 8du;6i a!inte c ai f*st r*b n p!:ntul =-iptului 5i D*!nul Du!ne"eul tu te;a sc*s de ac*l* cu !in tare 5i cu bra6 nalt 5i de aceea i;a p*runcit D*!nul Du!ne"eul tu s p"e5ti "iua *di'nei 5i s * 6ii cu sfin6enie. Dei el le spune c srbtorile vor fi venice , totui proorocete ca s asculte de el numai pn la venirea ,ntuitorului. )eut0 1., 1171-0 1&. Pr**r*c din !i3l*cul tu 5i din fra6ii ti4 ca 5i !ine4 6i )a ridica D*!nul Du!ne"eul tu< pe 8cela s;L asculta6i. 1(. C tu la 7*reb4 n "iua adunrii4 ai cerut de la D*!nul Du!ne"eul tu 5i ai "is< S nu !ai aud -lasul D*!nului Du!ne"eului !eu 5i f*cul acesta !are s nu;l !ai )d4 ca s nu !*r. 1+. 8tunci !i;a "is D*!nul< Bine este ceea ce 6i;au spus ei. 1,. =u le )*i ridica Pr**r*c din !i3l*cul fra6il*r l*r4 cu! e5ti tu4 5i )*i pune cu)intele 1ele n -ura Lui 5i =l le )a -ri t*t ce;I )*i p*runci =u. 1/. Iar cine nu )a asculta cu)intele 1ele4 pe care Pr**r*cul 8cela le )a -ri n nu!ele 1eu4 aceluia i )*i cere s*c*teal. Du"ul Sfnt a 'rit prin prooroci despre ncetarea acestor srbtori. *s0 2, 110 11. Pentru aceasta !i )*i lua nap*i -r:ul la )re!ea lui 5i !ustul la ti!pul lui 5i;1i )*i lua l:na 5i inul cu care ea 5i ac*per -*liciunea ei. Is0 1, 140 1$. Ursc lunile n*i 5i srbt*rile )*astre sunt pentru 1ine * p*)ar. 83un-eB Is0 4/, 1.7210 1,. Nu ) !ai a!inti6i de nt:!plrile trecute 5i nu !ai lua6i n sea! lucrurile de altdatC. 1/. Iat c =u fac un lucru n*u4 el d !u-uri@ nu;l )ede6i )*i *are? Cr*i;)*i n de5ert * cale4 n l*c uscat i")*are de ap. 20. Pe Tine Te )*r preasl)i fiarele c:!pului4 5acalii 5i stru6ii4 c Tu ai i")*r:t ap n pustiu4 5u)*aie de ap n p!:nt neu!blat4 ca s adpi pe p*p*rul 1eu cel ales@ 21. P*p*rul pe care l;a! fcut pentru 1ine4 ca s 1 preasl)easc ntru laude. 22. Dar tu nu 1;ai c'e!at4 Iac*)e4 5i tu nu te;ai *stenit pentru 1ine4 IsraeleB 2 . Tu nu 1i;ai 3un-'iat nici !car * *aie ca ardere de t*t 5i cu 3ertf s:n-er*as tu nu 1;ai preasl)it. =u nu te;a! suprat cer:nd prin*ase 5i nu te;a! !p*)rat cu 3ertfe de t!:ie. 2$. Tu n;ai cu!prat pe bani !ires!e pentru 1ine 5i de -rsi!ea 3ertfel*r tale tu nu 1;ai sturat4 ci 1;ai c*ple5it cu pcatele tale 5i cu frdele-ile tale tu 1;ai c'inuit. 2&. =u4 =u sunt 8cel Care 5ter-e pcatele tale 5i nu t5i !ai aduce a!inte de frdele-ile tale. Dumnezeu a lepdat pe evrei mpreun cu srbtorile lor i i7a mprtiat n lume. Ier0 5, 257/00 2(. %iica p*p*rului 1eu4 ncin-e;te cu sac 5i;6i presar cenu5 pe cap@ t:n-uie5te;te ca dup !*artea sin-urului tu fiuB Pl:n-i a!ar4 c fr de )este )a )eni pier"t*rul asupra )*astrB 2+. Turn te;a! pus n !i3l*cul p*p*rului 1eu 5i st:lp4 ca s afli 5i s ur!re5ti dru!ul l*r. 22,

2,. 8ce5tia cu t*6ii sunt r")rti6i4 nd:r3i6i 5i se!nt*ri de cle)etiri@ sunt ara! 5i fier4 t*6i sunt ni5te strica6i. 2/. %*alele s;au ars4 plu!bul s;a t*pit de f*c 5i turnt*rul n "adar a t*pit4 c cei ri nu s;au ales. 0. 8r-int de lepdat se )*r nu!i4 c D*!nul i;a lepdatC. !m0 ., -7100 /. Iar n "iua aceea4 "ice D*!nul Du!ne"eu4 )*i apune s*arele n !ie"ul "ilei 5i )*i ntuneca p!:ntul n "i lu!in*as@ 10. .*i preface pra"nicele )*astre n 3elire 5i t*ate c:ntrile )*astre n t:n-uire@ pe t*ate c*apsele )*i pune sac 5i ple5u)e )*r fi t*ate capetele@ )*i nte6i 3alea ca pentru cel unul;nscut 5i sf:r5itul )a fi * "i de de"nde3deB !m0 -, -0 /. Cci iat4 )*i da p*runci 5i ) )*i ):ntura printre t*ate nea!urile4 pe )*i cei din nea!ul lui Israel4 precu! ):nturi -r:ul la ciur4 ca nici * pietricic s nu cad pe p!:nt. #oate acestea s7au mplinit e5act. Luc0 2/, 4474.0 $$. 9i era acu! ca la ceasul al 5aselea 5i ntuneric s;a fcut peste t*t p!:ntul p:n la ceasul al n*ulea. $&. C:nd s*arele s;a ntunecat@ iar catapeteas!a te!plului s;a sf:5iat pe la !i3l*c. $(. 9i Iisus4 stri-:nd cu -las tare4 a "is< Printe4 n !:inile Tale ncredin6e" du'ul 1eu. 9i acestea "ic:nd4 9i;a dat du'ul. $+. Iar suta5ul4 )":nd cele ce s;au fcut4 a sl)it pe Du!ne"eu4 "ic:nd< Cu ade)rat4 F!ul 8cesta drept a f*st. $,. 9i t*ate !ul6i!ile care )eniser la aceast pri)eli5te4 )":nd cele nt:!plate4 se nt*rceau bt:ndu; 5i pieptul. =e'mntul dinti a fost nlocuit , precum i toate srbtorile umbrei , sabatul fiind dezle'at de 2nsui Domnul /isus. %:r0 ., 371/0 +. Cci dac Itesta!entulJ cel dint:i ar fi f*st fr de pri'an4 nu s;ar !ai fi cutat l*c pentru al d*ilea@ ,. Ci Du!ne"eu i !ustr 5i le "ice< CIat )in "ile4 "ice D*!nul4 c:nd )*i face4 cu casa lui Israel 5i cu casa lui Iuda4 testa!ent n*u4 /. Nu ca testa!entul pe care l;a! fcut cu prin6ii l*r4 n "iua c:nd i;a! apucat de !:n ca s;i sc*t din p!:ntul =-iptului@ cci ei n;au r!as n testa!entul 1eu4 de aceea 5i =u i;a! prsit # "ice D*!nul. 10. C acesta e testa!entul pe care l )*i face cu casa lui Israel4 dup acele "ile4 "ice D*!nul< Pune; )*i le-ile 1ele n cu-etul l*r 5i n ini!a l*r le )*i scrie4 5i )*i fi l*r Du!ne"eu 5i ei )*r fi p*p*rul 1eu. 11. 9i nu )a !ai n)6a fiecare pe )ecinul su 5i fiecare pe fratele su "ic:nd< Cun*a5te pe D*!nulB # cci t*6i 1 )*r cun*a5te4 de la cel !ai !ic p:n la cel !ai !are al l*r@ 12. Cci )*i fi !il*sti) cu nedrept6ile l*r 5i de pcatele l*r nu;1i )*i !ai aduce a!inteC. 1 . 9i "ic:nd< CN*uC4 D*!nul a n)ec'it pe cel dint:i. Iar ce se n)ec'e5te 5i !btr:ne5te4 apr*ape este de pieire. Col0 2, 150 1(. Ni!eni deci s nu ) 3udece pentru !:ncare sau butur4 sau cu pri)ire la )re* srbt*are4 sau lun n*u4 sau la s:!bete4 Ioan 1, .71.0 ,. Iisus i;a "is< Sc*al;te4 ia;6i patul tu 5i u!bl. /. 9i ndat *!ul s;a fcut snt*s4 5i;a luat patul 5i u!bla. Dar n "iua aceea era s:!bt. 10. Deci "iceau iudeii ctre cel )indecat< =ste "i de s:!bt 5i nu;6i este n-duit s;6i iei patul. 11. =l le;a rspuns< Cel ce !;a fcut snt*s4 8cela !i;a "is< Ia;6i patul 5i u!bl. 22/

12. =i l;au ntrebat< Cine este *!ul care 6i;a "is< Ia;6i patul tu 5i u!bl? 1 . Iar cel )indecat nu 5tia cine este4 cci Iisus se dduse la * parte din !ul6i!ea care era n acel l*c. 1$. Dup aceasta Iisus l;a aflat n te!plu 5i i;a "is< Iat c te;ai fcut snt*s. De acu! s nu !ai pctuie5ti4 ca s nu;6i fie ce)a !ai ru. 1&. 8tunci *!ul a plecat 5i a spus iudeil*r c Iisus este Cel ce l;a fcut snt*s. 1(. Pentru aceasta iudeii pri-*neau pe Iisus 5i cutau s;L *!*are4 c fcea aceasta s:!bta. 1+. Dar Iisus le;a rspuns< Tatl 1eu p:n acu! lucrea"@ 5i =u lucre". 1,. Deci pentru aceasta cutau !ai !ult iudeii s;L *!*are4 nu nu!ai pentru c de"le-a s:!bta4 ci 5i pentru c "icea c Du!ne"eu este Tatl Su4 fc:ndu;Se pe Sine de*p*tri) cu Du!ne"eu. *cum toate s7au fcut noi n Domnul. 2 Cor0 1, 130 1+. Deci4 dac este cine)a n 7rist*s4 este fptur n*u@ cele )ec'i au trecut4 iat t*ate s;au fcut n*i. Dac slu6ba osndirii a fost srbtorit, cu att mai mult slu6ba du"ului dttor de via va fi slvit ;srbtorit<. 2 Cor0 /, 57110 (. Cel ce ne;a n)rednicit s fi! slu3it*ri ai N*ului Testa!ent4 nu ai literei4 ci ai du'ului@ pentru c litera ucide4 iar du'ul face )iu. +. Iar dac slu3irea cea spre !*arte4 spat n litere4 pe piatr4 s;a fcut ntru sla)4 nc:t fiii lui Israel nu puteau s;5i a6inteasc *c'ii la fa6a lui 1*ise4 din pricina sla)ei celei trect*are a fe6ei lui4 ,. Cu! s nu fie !ai !ult ntru sla) slu3irea Du'ului? /. Cci de a a)ut parte de sla) slu3irea care aduce *s:nda4 cu !ult !ai !ult pris*se5te n sla) slu3irea drept6ii. 10. 9i nici !car nu este sl)it ceea ce era sl)it n aceast pri)in64 fa6 de sla)a cea c*):r5it*are. 11. Cci dac ce este trect*r s;a s):r5it prin sla)4 cu at:t !ai !ult ce e netrect*r )a fi n sla). Darul i adevrul acesta au venit prin Domnul /isus. Ioan 1, 130 1+. Pentru c Le-ea prin 1*ise s;a dat4 iar 'arul 5i ade)rul au )enit prin Iisus 7rist*s. Ioan ., 120 12. Deci iar5i le;a )*rbit Iisus "ic:nd< =u sunt Lu!ina lu!ii@ cel ce 2!i ur!ea" 1ie nu )a u!bla n ntuneric4 ci )a a)ea lu!ina )ie6ii. $oi cretinii nu mai prznuim dup nvturile vec"i. 1 Cor0 1, .0 ,. De aceea s pr"nui! nu cu aluatul cel )ec'i4 nici cu aluatul rut6ii 5i al )icle5u-ului4 ci cu a"i!ele cur6iei 5i ale ade)rului. Mat0 15, 120 12. 8tunci au n6eles c nu le;a spus s se fereasc de aluatul p:inii4 ci de n)6tura fariseil*r 5i a saduc'eil*r. Dumnezeu a fcut Domn pe /isus 1ristos , pe care trebuie s7= cinsteasc toate neamurile. 'a8te 2, /50 (. Cu si-uran6 s 5tie deci t*at casa lui Israel c Du!ne"eu4 pe 8cest Iisus pe Care )*i L;a6i rsti-nit4 L;a fcut D*!n 5i 7rist*s. 'a8te 1, /10 1. Pe 8cesta4 Du!ne"eu4 prin dreapta Sa4 L;a nl6at Stp:nit*r 5i 1:ntuit*r4 ca s dea lui Israel p*cin6 5i iertarea pcatel*r. (s0 2, 117120 11. Slu3i6i D*!nului cu fric 5i ) bucura6i de =l cu cutre!ur. 2 0

12. Lua6i n)6tur4 ca nu cu!)a s Se !:nie D*!nul 5i s pieri6i din calea cea dreapt4 c:nd se )a aprinde de-rab !:nia LuiB %erici6i t*6i cei ce nd3duiesc n =l. )an 3, 140 1$. 9i Lui I s;a dat stp:nirea4 sla)a 5i !pr6ia4 5i t*ate p*p*arele4 nea!urile 5i li!bile 2i slu3eau Lui. Stp:nirea Lui este )e5nic4 stp:nire care nu )a trece4 iar !pr6ia Lui nu )a fi ni!icit nici*dat. $imeni nu vine la #atl dect prin +iul, pe Care trebuie s7= cinsteasc ca pe #atl. Ioan 14, 50 (. Iisus i;a "is< =u sunt Calea4 8de)rul 5i .ia6a. Ni!eni nu )ine la Tatl 1eu dec:t prin 1ine. Ioan 1, 2272/0 22. Tatl nu 3udec pe ni!eni4 ci t*at 3udecata a dat;* %iului. 2 . Ca t*6i s cinsteasc pe %iul cu! cinstesc pe Tatl. Cine nu cinste5te pe %iul nu cinste5te pe Tatl care L;a tri!is. $oi cretinii avem alte srbtori. (s0 -4, 17110 1. .eni6i s ne bucur! de D*!nul 5i s stri-! lui Du!ne"eu4 1:ntuit*rului n*stru. 2. S nt:!pin! fa6a Lui ntru laud 5i n psal!i s;I stri-! Lui4 . C Du!ne"eu !are este D*!nul 5i 2!prat !are peste t*t p!:ntul. $. C n !:na Lui sunt !ar-inile p!:ntului 5i nl6i!ile !un6il*r ale Lui sunt. &. C a Lui este !area 5i =l a fcut;* pe ea4 5i uscatul !:inile Lui l;au "idit. (. .eni6i s ne nc'in! 5i s cde! naintea Lui 5i s pl:n-e! naintea D*!nului4 Celui ce ne;a fcut pe n*i. +. C =l este Du!ne"eul n*stru 5i n*i p*p*rul p5unii Lui 5i *ile !:inii Lui. ,. F4 de I;a6i au"i -lasul care "ice< CS nu ) n):rt*5a6i ini!ile )*astre4 /. Ca n ti!pul cercetrii4 ca n "iua ispitirii n pustiu4 10. Unde 1;au ispitit prin6ii )*5tri4 1;au ispitit 5i au )"ut lucrurile 1ele. 11. Patru"eci de ani a! ur:t nea!ul acesta 5i a! "is< CPururea rtcesc cu ini!aC. %:r0 /, 117140 11. C 1;a! 3urat n !:nia 1ea< CNu )*r intra ntru *di'na 1eaBC. 12. Lua6i sea!a4 fra6il*r4 s nu fie cu!)a4 n )reunul din )*i4 * ini! )iclean a necredin6ei4 ca s ) deprte"e de la Du!ne"eul cel )iu. 1 . Ci nde!na6i;) unii pe al6ii4 n fiecare "i4 p:n ce pute! s "ice!< ast"iB ca ni!eni dintre )*i s nu se n):rt*5e"e cu n5elciunea pcatului@ 1$. Cci ne;a! fcut prta5i ai lui 7rist*s4 nu!ai dac )*! pstra te!einic4 p:n la ur!4 nceputul strii n*astre ntru =l4 %:r0 4, /7-0 . Pe c:nd n*i4 fiindc a! cre"ut4 intr! n *di'n4 precu! s;a "is< C1;a! 3urat ntru !:nia 1ea< nu )*r intra ntru *di'na 1eaC4 !car c lucrurile erau s):r5ite de la nte!eierea lu!ii. $. Cci unde)a4 despre "iua a 5aptea4 a "is astfel< C9i S;a *di'nit Du!ne"eu n "iua a 5aptea de t*ate lucrurile SaleC. &. 9i n acela5i l*c4 "ice iar5i< CNu )*r intra ntru *di'na 1eaBC. (. Deci4 de )re!e ce r!:ne ca unii s intre n *di'n4 iar aceia cr*ra !ai dinainte li s;a bine)estit4 pentru nesupunerea l*r4 n;au intrat4 +. Du!ne"eu '*tr5te din n*u * "i4 ast"i r*stind prin -ura lui Da)id4 dup at:ta )re!e4 precu! s;a "is !ai sus< CDac )e6i au"i ast"i -lasul Lui4 nu n):rt*5a6i ini!ile )*astreC. ,. Cci dac I*sua le;ar fi adus *di'n4 Du!ne"eu n;ar !ai fi )*rbit4 dup acestea4 de * alt "i de *di'n. /. Drept aceea4 s;a lsat alt srbt*are de *di'n p*p*rului lui Du!ne"eu.

2 1

N*i srbt*ri! "iua bucuriei4 n care a n)iat D*!nul Iisus 5i care a f*st pr**r*cit at:t de Du'ul Sf:nt prin pr**r*ci c:t 5i de 1:ntut*rul. Ioan 15, 2072/0 20. 8de)rat4 ade)rat "ic )*u c )*i )e6i pl:n-e 5i ) )e6i t:n-ui4 iar lu!ea se )a bucura. .*i ) )e6i ntrista4 dar ntristarea )*astr se )a preface n bucurie. 21. %e!eia4 c:nd e s nasc4 se ntristea"4 fiindc a s*sit ceasul ei@ dar dup ce a nscut c*pilul4 nu;5i !ai aduce a!inte de durere4 pentru bucuria c s;a nscut *! n lu!e. 22. Deci 5i )*i acu! sunte6i tri5ti4 dar iar5i ) )*i )edea 5i se )a bucura ini!a )*astr 5i bucuria )*astr ni!eni nu * )a lua de la )*i. 2 . 9i n "iua aceea nu 1 )e6i ntreba ni!ic. 8de)rat4 ade)rat "ic )*u< Frice )e6i cere de la Tatl n nu!ele 1eu =l ) )a da. (s0 113, 1.7240 1,. Cert:nd !;a certat D*!nul4 dar !*r6ii nu !;a dat. 1/. Desc'ide6i;!i !ie p*r6ile drept6ii4 intr:nd n ele )*i luda pe D*!nul. 20. 8ceasta este p*arta D*!nului@ drep6ii )*r intra prin ea. 21. Te )*i luda4 c !;ai au"it 5i ai f*st !ie spre i"b)ire. 22. Piatra pe care n;au b-at;* n sea! "idit*rii4 aceasta s;a fcut n capul un-'iului. 2 . De la D*!nul s;a fcut aceasta 5i !inunat este n *c'ii n*5tri. 2$. 8ceasta este "iua pe care a fcut;* D*!nul4 s ne bucur! 5i s ne )eseli! ntru ea. ah0 /, 100 10. 2n "iua aceeaC4 "ice D*!nul Sa)a*t4 Cfiecare din )*i )a p*fti pe apr*apele su sub )i6a 5i sub s!*c'inul suC. Duminica s7a artat Domnul i a slu6it Sfnta =itur'"ie. Luc0 24, 17/10 1. Iar n pri!a "i dup s:!bt4 f*arte de di!inea64 au )enit ele la !*r!:nt4 aduc:nd !ires!ele pe care le pre-tiser. 2. 9i au -sit piatra rsturnat de pe !*r!:nt. . 9i intr:nd4 nu au -sit trupul D*!nului Iisus. $. 9i fiind ele nc nedu!erite de aceasta4 iat d*i brba6i au stat naintea l*r4 n )e5!inte strlucit*are. &. 9i4 nfric*5:ndu;se ele 5i plec:ndu;5i fe6ele la p!:nt4 au "is aceia ctre ele< De ce cuta6i pe Cel )iu ntre cei !*r6i? (. Nu este aici4 ci S;a sculat. 8duce6i;) a!inte cu! );a )*rbit4 fiind nc n Ealileea4 +. Dic:nd c %iul F!ului trebuie s fie dat n !:inile *a!enil*r pct*5i 5i s fie rsti-nit4 iar a treia "i s n)ie"e. ,. 9i ele 5i;au adus a!inte de cu):ntul Lui. /. 9i nt*rc:ndu;se de la !*r!:nt4 au )estit t*ate acestea cel*r unspre"ece 5i tutur*r cel*rlal6i. 10. Iar ele erau< 1aria 1a-dalena4 5i I*ana 5i 1aria lui Iac*) 5i celelalte !preun cu ele4 care "iceau ctre ap*st*li acestea. 11. 9i cu)intele acestea au prut naintea l*r ca * aiurare 5i nu le;au cre"ut. 12. 9i Petru4 scul:ndu;se4 a aler-at la !*r!:nt 5i4 plec:ndu;se4 a )"ut -iul-iurile sin-ure "c:nd. 9i a plecat4 !ir:ndu;se n sine de ceea ce se nt:!plase. 1 . 9i iat4 d*i dintre ei !er-eau n aceea5i "i la un sat care era departe de Ierusali!4 ca la 5ai"eci de stadii4 al crui nu!e era =!aus. 1$. 9i aceia )*rbeau ntre ei despre t*ate nt:!plrile acestea. 1&. 9i pe c:nd )*rbeau 5i se ntrebau ntre ei. 5i Iisus 2nsu5i4 apr*piindu;Se4 !er-ea !preun cu ei. 1(. Dar *c'ii l*r erau 6inu6i ca s nu;L cun*asc. 1+. 9i =l a "is ctre ei< Ce sunt cu)intele acestea pe care le sc'i!ba6i unul cu altul n dru!ul )*stru? Iar ei s;au *prit4 cuprin5i de ntristare. 1,. Rspun":nd4 unul cu nu!ele Cle*pa a "is ctre =l< Tu sin-ur e5ti strin n Ierusali! 5i nu 5tii cele ce s;au nt:!plat n el n "ilele acestea? 2 2

1/. =l le;a "is< Care? Iar ei I;au rspuns< Cele despre Iisus Na"arineanul4 Care era pr**r*c puternic n fapt 5i n cu):nt naintea lui Du!ne"eu 5i a ntre-ului p*p*r. 20. Cu! L;au *s:ndit la !*arte 5i L;au rsti-nit ar'iereii 5i !ai;!arii n*5tri@ 21. Iar n*i nd3duia! c =l este Cel ce a)ea s i"b)easc pe Israel@ 5i4 cu t*ate acestea4 ast"i este a treia "i de c:nd s;au petrecut acestea. 22. Dar 5i ni5te fe!ei de ale n*astre ne;au spi!:ntat duc:ndu;se dis;de;di!inea6 la !*r!:nt4 2 . 9i4 ne-sind trupul Lui4 au )enit "ic:nd c au )"ut artare de n-eri4 care le;au spus c =l este )iu. 2$. Iar unii dintre n*i s;au dus la !*r!:nt 5i au -sit a5a precu! spuseser fe!eile4 dar pe =l nu L;au )"ut. 2&. 9i =l a "is ctre ei< F4 nepricepu6il*r 5i "ba)nici cu ini!a ca s crede6i t*ate c:te au spus pr**r*ciiB 2(. Nu trebuia *are4 ca 7rist*s s pti!easc acestea 5i s intre n sla)a Sa? 2+. 9i ncep:nd de la 1*ise 5i de la t*6i pr**r*cii4 le;a t:lcuit l*r4 din t*ate Scripturile cele despre =l. 2,. 9i s;au apr*piat de satul unde se duceau4 iar =l se fcea c !er-e !ai departe. 2/. Dar ei 2l ru-au struit*r4 "ic:nd< R!:i cu n*i c este spre sear 5i s;a plecat "iua. 9i a intrat s r!:n cu ei. 0. 9i4 c:nd a stat !preun cu ei la !as4 lu:nd =l p:inea4 a binecu):ntat 5i4 fr:n-:nd4 le;a dat l*r. 1. 9i s;au desc'is *c'ii l*r 5i L;au cun*scut@ 5i =l s;a fcut ne)"ut de ei. Duminica s7a artat Sfntului *postol #oma. Ioan 20, 2472-0 2$. Iar T*!a4 unul din cei d*ispre"ece4 cel nu!it Eea!nul4 nu era cu ei c:nd a )enit Iisus. 2&. Deci au "is lui ceilal6i ucenici< 8! )"ut pe D*!nulB Dar el le;a "is< Dac nu )*i )edea4 n !:inile Lui4 se!nul cuiel*r4 5i dac nu )*i pune de-etul !eu n se!nul cuiel*r4 5i dac nu )*i pune !:na !ea n c*asta Lui4 nu )*i crede. 2(. 9i dup *pt "ile4 ucenicii Lui erau iar5i nuntru4 5i T*!a4 !preun cu ei. 9i a )enit Iisus4 u5ile fiind ncuiate4 5i a stat n !i3l*c 5i a "is< Pace )*uB 2+. 8p*i a "is lui T*!a< 8du de-etul tu nc*ace 5i )e"i !:inile 1ele 5i adu !:na ta 5i * pune n c*asta 1ea 5i nu fi necredinci*s ci credinci*s. 2,. 8 rspuns T*!a 5i I;a "is< D*!nul !eu 5i Du!ne"eul !euB 2/. Iisus I;a "is< Pentru c 1;ai )"ut ai cre"ut. %erici6i cei ce n;au )"ut 5i au cre"utB #ot Duminica S7a cobort Du"ul Sfnt. 'a8te 2, 1740 1. 9i c:nd a s*sit "iua Cinci"eci!ii4 erau t*6i !preun n acela5i l*c. 2. 9i din cer4 fr de )este4 s;a fcut un )uiet4 ca de suflare de ):nt ce )ine repede4 5i a u!plut t*at casa unde 5edeau ei. . 9i li s;au artat4 !pr6ite4 li!bi ca de f*c 5i au 5e"ut pe fiecare dintre ei. $. 9i s;au u!plut t*6i de Du'ul Sf:nt 5i au nceput s )*rbeasc n alte li!bi4 precu! le ddea l*r Du'ul a -ri. De aceea Sfinii *postoli au "otrt c , numai n aceast zi s se oficieze Sfnta =itur'"ie , fcnd milostenii i binefaceri. 'a8te 20, 5730 (. Iar n*i4 dup "ilele 8"i!el*r4 a! p*rnit cu c*rabia de la %ilipi 5i n cinci "ile a! s*sit la ei n Tr*a4 unde a! r!as 5apte "ile. +. 2n "iua nt:i a spt!:nii IDu!inicJ adun:ndu;ne n*i s fr:n-e! p:inea4 Pa)el4 care a)ea de -:nd s plece a d*ua "i4 a nceput s le )*rbeasc 5i a prelun-it cu):ntul lui p:n la !ie"ul n*p6ii. 1 Cor0 15, 1720 1. C:t despre str:n-erea de a3ut*are pentru sfin6i4 precu! a! r:nduit pentru Bisericile Ealatiei4 a5a s face6i 5i )*i. 2

2. 2n "iua nt:i a spt!:nii IDu!inicJ4 fiecare dintre )*i s;5i pun de*parte4 str:n-:nd c:t p*ate4 ca s nu se fac str:n-erea abia atunci c:nd )*i )eni. #ot ntr7o zi de Duminic s7a fcut cea mai mare descoperire din cer a lucrurilor care sunt i care au s vin 4 viziunea Sfntului *postol /oan . !8oc0 1, 107200 10. 8! f*st n du' n "i de du!inic 5i a! au"it4 n ur!a !ea4 -las !are de tr:!bi64 11. Care "icea< Ceea ce )e"i scrie n carte 5i tri!ite cel*r 5apte Biserici< la =fes4 5i la S!irna4 5i la Per-a!4 5i la Tiatira4 5i la Sardes4 5i la %iladelfia4 5i la La*diceea. 12. 9i !;a! nt*rs s )d al cui este -lasul care )*rbea cu !ine 5i4 nt*rc:ndu;!4 a! )"ut 5apte sfe5nice de aur. 1 . 9i n !i3l*cul sfe5nicel*r pe Cine)a ase!enea %iului F!ului4 !brcat n )e5!:nt lun- p:n la pici*are 5i ncins pe sub s:n cu un br:u de aur. 1$. Capul Lui 5i prul Lui erau albe ca l:na alb 5i ca "pada4 5i *c'ii Lui4 ca para f*cului. 1&. Pici*arele Lui erau ase!enea ara!ei arse n cupt*r4 iar -lasul Lui era ca un )uiet de ape !ulte@ 1(. 2n !:na Lui cea dreapt a)ea 5apte stele@ 5i din -ura Lui ie5ea * sabie ascu6it cu d*u ti5uri4 iar fa6a Lui era ca s*arele4 c:nd strluce5te n puterea lui. 1+. 9i c:nd L;a! )"ut4 a! c"ut la pici*arele Lui ca un !*rt. 9i =l a pus !:na dreapt peste !ine4 "ic:nd< Nu te te!eB =u sunt Cel dint:i 5i Cel de pe ur!4 1,. 9i Cel ce sunt )iu. 8! f*st !*rt4 5i4 iat4 sunt )iu4 n )ecii )ecil*r4 5i a! c'eile !*r6ii 5i ale iadului. 1/. Scrie4 deci4 cele ce ai )"ut 5i cele ce sunt 5i cele ce au s fie dup acestea. 20. Taina cel*r 5apte stele4 pe care le;ai )"ut n dreapta 1ea4 5i a cel*r 5apte sfe5nice de aur este< Cele 5apte stele sunt n-erii cel*r 5apte Biserici4 iar sfe5nicele cele 5apte sunt 5apte Biserici. Sfinii *postoli au mustrat pe cei ce se ntorceau s prznuiasc srbtorile vec"i i nu dup rnduielie lor. >al0 4, -7100 /. 8cu! ns4 dup ce a6i cun*scut pe Du!ne"eu4 sau !ai de-rab dup ce a6i f*st cun*scu6i de Du!ne"eu4 cu! ) nt*arce6i iar5i la n6elesurile cele slabe 5i srace4 cr*ra iar5i )*i6i s le slu3i6i ca nainte? 10. Hine6i "ile 5i luni 5i ti!puri 5i ani? %:r0 1, 127140 12. Cci )*i4 care de !ult )re!e s;ar fi cu)enit s fi6i n)6t*ri4 a)e6i iar5i trebuin6 ca cine)a s ) n)e6e cele dint:i nceputuri ale cu)intel*r lui Du!ne"eu 5i a6i a3uns s a)e6i ne)*ie de lapte4 nu de 'ran tare. 1 . Pentru c *ricine se 'rne5te cu lapte este nepriceput n cu):ntul drept6ii4 de )re!e ce este prunc. 1$. Iar 'rana tare este pentru cei des):r5i6i4 care au prin *bi5nuin6 si!6urile n)6ate s de*sebeasc binele 5i rul. %:r0 5, 17/0 1. De aceea4 ls:nd cu):ntul de nceput despre 7rist*s4 s ne ridic! spre ceea ce este des):r5it4 fr s !ai pune! din n*u te!elia n)6turii despre p*cin6a de faptele !*arte 5i despre credin6a n Du!ne"eu4 2. 8 n)6turii despre b*te"uri4 despre punerea !:inil*r4 despre n)ierea !*r6il*r 5i despre 3udecata )e5nic. . 9i aceasta )*! face;* cu )*ia lui Du!ne"eu. 2 Tes0 2, 110 1&. Deci4 dar4 fra6il*r4 sta6i neclinti6i 5i 6ine6i predaniile pe care le;a6i n)6at4 fie prin cu):nt4 fie prin epist*la n*astr.

2 $

C!(IT*LUL 2/ )%S($% ($%!S',#T! '%CI*!$ M!$I!


0recum Eva a fost ua prin care a intrat satana , uci'aiul de suflet, tot aa i 0resfnta +ecioar ,aria este Eva a dou , adic ua prin care a venit ,ntuitorul. 'ac0 /, 1750 1. 9arpele ns era cel !ai 5iret dintre t*ate fiarele de pe p!:nt4 pe care le fcuse D*!nul Du!ne"eu. 9i a "is 5arpele ctre fe!eie< CDu!ne"eu a "is =l4 *are4 s nu !:nca6i r*ade din *rice p*! din rai?C 2. Iar fe!eia a "is ctre 5arpe< CR*ade din p*!ii raiului pute! s !:nc!@ . Nu!ai din r*dul p*!ului celui din !i3l*cul raiului ne;a "is Du!ne"eu< CS nu !:nca6i din el4 nici s ) atin-e6i de el4 ca s nu !uri6iBC $. 8tunci 5arpele a "is ctre fe!eie< CNu4 nu )e6i !uriB &. Dar Du!ne"eu 5tie c n "iua n care )e6i !:nca din el )i se )*r desc'ide *c'ii 5i )e6i fi ca Du!ne"eu4 cun*sc:nd binele 5i rulC. (. De aceea fe!eia4 s*c*tind c r*dul p*!ului este bun de !:ncat 5i plcut *c'il*r la )edere 5i )rednic de d*rit4 pentru c d 5tiin64 a luat din el 5i a !:ncat 5i a dat brbatului su 5i a !:ncat 5i el. 'ac0 /, 110 1&. Du5!nie )*i pune ntre tine 5i ntre fe!eie4 ntre s!:n6a ta 5i s!:n6a ei@ aceasta 6i )a "dr*bi capul4 iar tu i )ei n6epa clc:iulC. 2n vederea pre'tirii, Dumnezeu a poruncit oamenilor s deosebeasc ce este sfnt i preasfnt. Ie90 1/, 20 2. CS;1i sfin6e5ti pe t*t nt:iul nscut4 pe t*t cel ce se na5te nt:i la fiii lui Israel4 de la *! p:n la d*bit*c4 c este al 1euBC Le:0 23, 2.0 2,. T*ate cele afier*site4 pe care *!ul cu 3ur!:nt le d D*!nului din ale sale4 # fie *!4 fie d*bit*c4 fie 6arin din !*5ia sa4 # nici nu se rscu!pr4 nici nu se ):nd. T*t ce este afier*sit cu 3ur!:nt este sfin6enie !are a D*!nului. 0reasfnt se numete pentru c a fost sin'ur la prini i nc"inat Domnului. Cnt0 5, -0 /. Dar ea e nu!ai una4 p*ru!bi6a !ea4 curata !ea@ una;i ea la a ei !a!4 sin-ur nscut n cas. %etele c:nd au )"ut;*4 laude i;au nl6at4 iar re-inele 5i c*ncubinele *sanale i;au c:ntat. Crescut n templu, nu voia s mai tie de lume, de aceea a fost foarte tulburat cnd a vestit7 o n'erul c va fi mam. Cnt0 1, 2710 2. De d*r!it d*r!ea!4 dar ini!a;!i )e-'ea. 8u"i -lasul celui dra-B =l la u5 bt:nd "ice< Desc'ide; !i4 suri*ar4 desc'ide;!i4 iubita !ea4 p*ru!bi6a !ea4 curata !ea4 capul !i este plin de r*u 5i prul ud de )la-a n*p6ii. . 7aina eu !i;a! de"brcat4 cu! s;*;!brac eu iar? Pici*arele !i le;a! splat4 cu! s le !urdresc eu iar? $. Iubitul !:na pe fereastr a ntins 5i ini!a !i;a tresrit. &. Iute s;i desc'id !;a! ridicat4 din !:n !ir !i;a picurat4 !ir din de-ete !i;a curs pe nc'i"t*area u5ii. Luc0 1, 2.7/40 2 &

2,. 9i intr:nd n-erul la ea4 a "is< Bucur;te4 ceea ce e5ti plin de 'ar4 D*!nul este cu tine. Binecu):ntat e5ti tu ntre fe!ei. 2/. Iar ea4 )":ndu;l4 s;a tulburat de cu):ntul lui 5i cu-eta n sine< Ce fel de nc'inciune p*ate s fie aceasta? 0. 9i n-erul i;a "is< Nu te te!e4 1arie4 cci ai aflat 'ar la Du!ne"eu. 1. 9i iat )ei lua n p:ntece 5i )ei na5te fiu 5i )ei c'e!a nu!ele lui Iisus. 2. 8cesta )a fi !are 5i %iul Celui Preanalt se )a c'e!a 5i D*!nul Du!ne"eu 2i )a da Lui tr*nul lui Da)id4 printele Su. . 9i )a !pr6i peste casa lui Iac*) n )eci 5i !pr6ia Lui nu )a a)ea sf:r5it. $. 9i a "is 1aria ctre n-er< Cu! )a fi aceasta4 de )re!e ce eu nu 5tiu de brbat? $umai dup ce i s7a comunicat taina cea mare s7a linitit i a primit. Luc0 1, /17/.0 &. 9i rspun":nd4 n-erul i;a "is< Du'ul Sf:nt Se )a p*-*r peste tine 5i puterea Celui Preanalt te )a u!bri@ pentru aceea 5i Sf:ntul care Se )a na5te din tine4 %iul lui Du!ne"eu se )a c'e!a. (. 9i iat =lisabeta4 rudenia ta4 a "!islit 5i ea fiu la btr:ne6ea ei 5i aceasta este a 5asea lun pentru ea4 cea nu!it stearp. +. C la Du!ne"eu ni!ic nu este cu neputin6. ,. 9i a "is 1aria< Iat r*aba D*!nului. %ie !ie dup cu):ntul tuB 9i n-erul a plecat de la ea. * fost profeit ale'erea ei i c va nate fr dureri. Is0 3, 14 6 55, 37.0 1$. Pentru aceasta D*!nul !eu ) )a da un se!n< Iat4 %eci*ara )a lua n p:ntece 5i )a na5te fiu 5i )*r c'e!a nu!ele lui =!anuel. +. 2nainte de a se "):rc*li n dureri de na5tere4 ea a nscut@ nainte de a si!6i c'inul4 ea a nscut un fiu. ,. Cine a au"it sau cine a )"ut unele ca acestea? Fare * 6ar se na5te ntr;* sin-ur "i 5i un p*p*r dintr;*dat? 8bia au apucat;* durerile na5terii 5i fiica Si*nului a 5i nscut fiiB Ea este /erusalimul cersc i este mama celor cerdincioi i fiii ei stpnrsc rile. Is0 146 1, 1/0 1. .esele5te;te4 cea stearp4 care nu n5teai4 d -las 5i stri- tu care nu te;ai "):rc*lit n dureri de na5tere4 cci !ai !ul6i sunt fiii celei prsite4 dec:t ai celei cu brbat4 "ice D*!nul. 1 . T*6i c*piii ti )*r fi ucenici ai D*!nului 5i se )*r bucura de !are fericire. >al0 4, 2572.0 2(. Cci scris este< C.esele5te;te4 tu4 cea stearp4 care nu na5tiB I"bucne5te de bucurie 5i stri-4 tu care nu ai durerile na5terii4 cci !ul6i sunt c*piii celei prsite4 !ai !ul6i dec:t ai celei care are brbatC. 2+. Iar n*i4 fra6il*r4 sunte! dup Isaac4 fii ai f-duin6ei. 2,. Ci precu! atunci cel ce se nscuse dup trup pri-*nea pe cel ce se nscuse dup Du'4 t*t a5a 5i acu!. (s0 44, 150 1(. 8duce;se;)*r 2!pratului feci*are n ur!a ei4 prietenele ei se )*r aduce 6ie. Domnul /isus a declarat7o mama ucenicilor, n mod spiritual . Ioan 1-, 257230 2(. Deci Iisus4 )":nd pe !a!a Sa 5i pe ucenicul pe care 2l iubea st:nd alturi4 a "is !a!ei Sale< %e!eie4 iat fiul tuB 2+. 8p*i a "is ucenicului< Iat !a!a taB 9i din ceasul acela ucenicul a luat;* la sine. * fost i a rmas venic fecioar. Ie@0 44,1720 2 (

1. 8p*i !;a dus brbatul acela nap*i la p*arta cea din afar a te!plului4 spre rsrit4 5i aceasta era nc'is. 2. 9i !i;a "is D*!nul< CP*arta aceasta )a fi nc'is4 nu se )a desc'ide 5i nici un *! nu )a intra pe ea4 cci D*!nul Du!ne"eul lui Israel a intrat pe ea. De aceea )a fi nc'is. Cnt0 4, 120 12. =5ti -rdin ncuiat4 s*ra !ea4 !ireasa !ea4 f:nt:n ac*perit 5i i")*r pecetluit. Cnt0 5, 17100 1.Unde s;a dus iubitul tu4 cea !ai fru!*as;ntre fe!ei? Unde;a plecat al tu iubit4 ca s;l cut! 5i n*i cu tine? 2. Iubitul !eu n -rdina lui s;a dus4 n straturi d;ar*!ate pline4 s;5i pasc tur!a ac*l* 5i crini fru!*5i s;adune. . =u a iubitului !eu sunt 5i el este al !eu4 el printre crini 5i pa5te ie"ii. $. %ru!*as e5ti4 iubita !ea4 fru!*as e5ti ca Tir6a 5i ca Ierusali!ul dra-4 dar ca 5i *astea n r"b*i te!ut. &. 2nt*arce;6i *c'ii de la !ine4 c ei de t*t ! sc*t din fire. (. Prul tu tur!e de capre pare4 ce din !un6i4 din Ealaad c*b*ar. Din6ii ti par tur! de *i tunse4 ce din scldt*are ies4 fc:nd d*u 5iruri str:nse 5i nea):nd nici * 5tirbitur. +. D*u 3u!t6i de r*dii par *bra3ii ti4 sub )lul tu cel str)e"iu. ,. S*l*!*n are 5ai"eci de re-ine 5i *pt"eci de c*ncubine4 iar feci*are s*c*teala cine le;* !ai 6ineB /. Dar ea e nu!ai una4 p*ru!bi6a !ea4 curata !ea@ una;i ea la a ei !a!4 sin-ur nscut n cas. %etele c:nd au )"ut;*4 laude i;au nl6at4 iar re-inele 5i c*ncubinele *sanale i;au c:ntat. 10. Cine;i aceasta4 "iceau ele4 care ca "area strluce5te 5i ca luna;i de fru!*as4 ca s*arele;i de lu!in*as 5i ca *astea de r"b*i te!ut? Cnt0 ., -7100 /.Did de piatr de;ar fi ea4 c*r*an de ar-int i;a! face@ iar u5 dac;ar fi4 cu le!n de cedru a! cptu5i;* 10. Did sunt eu acu! 5i s:nii !ei sunt turnuri@ drept aceea n *c'ii lui eu a! aflat pacea. Luc0 1, 4574.0 $(. 9i a "is 1aria< 1re5te sufletul !eu pe D*!nul. $+. 9i s;a bucurat du'ul !eu de Du!ne"eu4 1:ntuit*rul !eu4 $,. C a cutat spre s!erenia r*abei Sale. C4 iat4 de acu! ! )*r ferici t*ate nea!urile. Este plin de strlucire n ceruri i ade la dreapta Domnului . (s0 44, -711, 1/0 /. Iubit;ai dreptatea 5i ai ur:t frdele-ea@ pentru aceasta Te;a uns pe Tine4 Du!ne"eul Tu4 cu untdele!nul bucuriei4 !ai !ult dec:t pe prta5ii Ti. 10. S!irna 5i al*ea !bls!ea" )e5!intele Tale@ din palate de filde5 c:ntri de alut Te )eselesc@ fiice de !pra6i ntru cinstea Ta@ 11. Sttut;a !prteasa de;a dreapta Ta4 !brcat n 'ain aurit 5i prea nfru!use6at. 1 . C a p*ftit 2!pratul fru!use6ea ta4 c =l este D*!nul tu. Este i mi6locitoare pentru noi 4 i Domnul mplinete cererea ei. (s0 44, 120 12. 8scult fiic 5i )e"i 5i pleac urec'ea ta 5i uit p*p*rul tu 5i casa printelui tu4 Ioan 2, 17100 1. 9i a treia "i s;a fcut nunt n Cana Ealileii 5i era 5i !a!a lui Iisus ac*l*. 2. 9i a f*st c'e!at 5i Iisus 5i ucenicii Si la nunt. . 9i sf:r5indu;se )inul4 a "is !a!a lui Iisus ctre =l< Nu !ai au )in. $. 8 "is ei Iisus< Ce ne pri)e5te pe !ine 5i pe tine4 fe!eie? 2nc n;a )enit ceasul 1eu. &. 1a!a Lui a "is cel*r ce slu3eau< %ace6i *rice ) )a spune. (. 9i erau ac*l* 5ase )ase de piatr4 puse pentru cur6irea iudeil*r4 care luau c:te d*u sau trei )edre. +. Dis;a l*r Iisus< U!ple6i )asele cu ap. 9i le;au u!plut p:n sus. 2 +

,. 9i le;a "is< Sc*ate6i acu! 5i aduce6i nunului. Iar ei i;au dus. /. 9i c:nd nunul a -ustat apa care se fcuse )in 5i nu 5tia de unde este4 ci nu!ai slu3it*rii care sc*seser apa 5tiau4 a c'e!at nunul pe !ire4 10. 9i i;a "is< Frice *! pune nt:i )inul cel bun 5i4 c:nd se a!e6esc4 pune pe cel !ai slab. Dar tu ai 6inut )inul cel bun p:n acu!. / se cuvine nc"inare ;venerare<, pentru c este binecuvntat i n'erii i s7au nc"inat. Luc0 1, 2.0 2,. 9i intr:nd n-erul la ea4 a "is< Bucur;te4 ceea ce e5ti plin de 'ar4 D*!nul este cu tine. Binecu):ntat e5ti tu ntre fe!ei. Din neam n neam , i n veci de veci, toate popoarele o vor luda i ferici. (s0 44, 130 1+. 8duce;se;)*r ntru )eselie 5i bucurie Luc0 1, 4.74-0 $,. C a cutat spre s!erenia r*abei Sale. C4 iat4 de acu! ! )*r ferici t*ate nea!urile. $/. C !i;a fcut !ie !rire Cel Puternic 5i sf:nt este nu!ele Lui. Du"ul Sfnt 'riete prin /saia , c pot s se mute munii i dealurile , dar dra'ostea Domnului nu se va lua de la ea. Is0 14, 107120 10. 1un6ii p*t s se !ute din l*c 5i c*linele s se clatine4 dar !il*sti)irea 1ea nu se )a deprta de la tine 5i le-!:ntul 1eu de pace nu se )a "druncina4 "ice D*!nul4 Care are !il de tine. 11. Sr!an4 l*)it de )i3elie 5i fr !:n-:iereB Iat4 "idurile tale le )*i !p*d*bi cu pietre scu!pe 5i )*i pune te!elia ta pe safire. 12. 9i;i )*i face crestele "iduril*r de rubin 5i p*r6ile tale de cristal4 iar !pre3!uirea de pietre neste!ate. Dac se urzesc uneltiri mpotriva ei , nu vin de la Domnul i vor cdea. Is0 14, 147110 1$. 9i )ei fi nte!eiat pe dreptate< deprtea" silnicia4 cci nu ai de ce s te !ai te!i@ leapd 5i -r*a"a4 cci nu se )a !ai apr*pia de tine. 1&. Dac cine)a )a !ai da n)al4 nu este p*rnit de la 1ine4 5i cine se 'r6uie5te cu tine )a cdea n lupta !p*tri)a taB Crice arm mpotriva ei i orice limb se va osndi. Is0 14, 130 1+. Frice ar! furit !p*tri)a ta nu )a i"buti 5i *rice li!b *are se ridic la 3udecat cu tine *s:ndit )a fi. 8ceasta este !*5tenirea slu-il*r D*!nului 5i dreptatea care )ine de la 1ine4 "ice D*!nul. De vreme ce Dumnezeu a zmislit pe ,ntuitorul prin Du"ul Sfnt, de ce s7a mai lo'odit 0reasfnta +ecioar> Doarece Domnul dduse le'i, prin care o fecioar care 'reea trebuia omort. )eut0 22, 2/7240 2 . De )a fi )re* fat t:nr4 l*-*dit cu brbat 5i cine)a * )a nt:lni n cetate 5i se )a culca cu d:nsa4 2$. S;i aduce6i pe a!:nd*i la p*arta cet6ii aceleia 5i s;i ucide6i cu pietre< pe fat pentru c n;a 6ipat n cetate4 iar pe brbat pentru c a necinstit pe fe!eia apr*apelui su. 9i a5a s st:rpe5ti rul din !i3l*cul tu. * fost necesar deci , s o ocroteasc n faa le'ii , prin lo'odirea ei cu /osif. 2 ,

Mat0 1, 1-0 1/. I*sif4 l*-*dnicul ei4 drept fiind 5i ne)r:nd s;* )deasc4 a )*it s;* lase n ascuns. /osif brbat sfnt i temtor de Dumnezeu , voind s o lase pe ascuns , deoarece o credea c a 'reit i el nu voia s se pteze, n'erul Domnului i s7a artat i i7a fcut cunoscut c este zamislit n ea, este de la Du"ul Sfnt. Mat0 1, 1-7240 1/. I*sif4 l*-*dnicul ei4 drept fiind 5i ne)r:nd s;* )deasc4 a )*it s;* lase n ascuns. 20. 9i cu-et:nd el acestea4 iat n-erul D*!nului i s;a artat n )is4 -rind< I*sife4 fiul lui Da)id4 nu te te!e a lua pe 1aria4 l*-*dnica ta4 c ce s;a "!islit ntr;nsa este de la Du'ul Sf:nt. 21.=a )a na5te %iu 5i )ei c'e!a nu!ele Lui< Iisus4 cci =l )a !:ntui p*p*rul Su de pcatele l*r. 22. 8cestea t*ate s;au fcut ca s se !plineasc ceea ce s;a "is de D*!nul prin pr**r*cul care "ice< 2 . CIat4 %eci*ara )a a)ea n p:ntece 5i )a na5te %iu 5i )*r c'e!a nu!ele Lui =!anuel4 care se t:lcuie5te< Cu n*i este Du!ne"euC. 2$. 9i de5tept:ndu;se din s*!n4 I*sif a fcut a5a precu! i;a p*runcit n-erul D*!nului 5i a luat la el pe l*-*dnica sa. *stfel /osif a aprut sub le'e ca brbat al Sfintei +ecioare, dar n realitate a fost un spri6initor i ocrotitor al ei i al 0reasfntului 0runc /isus. Mat0 2, 1/7110 1 . Dup plecarea !a-il*r4 iat n-erul D*!nului se arat n )is lui I*sif4 "ic:nd< Sc*al;te4 ia Pruncul 5i pe !a!a Lui 5i fu-i n =-ipt 5i stai ac*l* p:n ce;6i )*i spune4 fiindc Ir*d are s caute Pruncul ca s;L ucid. 1$. 9i scul:ndu;se4 a luat4 n*aptea4 Pruncul 5i pe !a!a Lui 5i a plecat n =-ipt. 1&. 9i au stat ac*l* p:n la !*artea lui Ir*d4 ca s se !plineasc cu):ntul spus de D*!nul4 prin pr**r*cul< CDin =-ipt a! c'e!at pe %iul 1euC. >al0 4, 1710 1. Dic ns< C:t )re!e !*5tenit*rul este c*pil4 nu se de*sebe5te cu ni!ic de r*b4 de5i este stp:n peste t*ate@ 2. Ci este sub epitr*pi 5i ic*n*!i4 p:n la )re!ea r:nduit de tatl su. . T*t a5a 5i n*i4 c:nd era! c*pii4 era! r*bi n6elesuril*r cel*r slabe ale lu!ii@ $. Iar c:nd a )enit plinirea )re!ii4 Du!ne"eu4 a tri!is pe %iul Su4 nscut din fe!eie4 nscut sub Le-e4 &. Ca pe cei de sub Le-e s;i rscu!pere4 ca s d*b:ndi! nfierea. Cel ce a lucrat prin 0resfnta +ecioar , a lucrat i prin /osif , aa c de aci nainte ambii cunoteau planul de mntuire al 0rintelui ceresc. Snt unii rtcii n ceea ce privete credina i tlmcesc Sfintele Scripturi n liter. 2 Cor0 2, 130 1+. Cci nu sunte! ca cei !ul6i4 care stric cu):ntul lui Du!ne"eu4 ci -ri! ca din cur6ia ini!ii4 ca de la Du!ne"eu naintea lui Du!ne"eu4 n 7rist*s. 2 Cor0 /, 1750 &. Nu c de la n*i n5ine sunte! dest*inici s cu-et! ce)a ca de la n*i n5ine4 ci dest*inicia n*astr este de la Du!ne"eu4 (. Cel ce ne;a n)rednicit s fi! slu3it*ri ai N*ului Testa!ent4 nu ai literei4 ci ai du'ului@ pentru c litera ucide4 iar du'ul face )iu. Ei zic c 0reacurata a avut copii trupeti, dup ce a nscut pe ,ntuitorul, bazai pe versetele de la Sfntul Evan'"elist ,atei. Mat0 1, 210 2 /

2&. 9i fr s fi cun*scut;* pe ea I*sif4 1aria a nscut pe %iul su Cel Unul;Nscut4 Cruia I;a pus nu!ele Iisus. Mat0 1/, 110 &&. 8u nu este 8cesta fiul teslarului? 8u nu se nu!e5te !a!a Lui 1aria 5i fra6ii I)eriiJ Lui< Iac*) 5i I*sif 5i Si!*n 5i Iuda? 0entru a nele'e mai bine aceste cuvinte vom lmuri mai nti cuvntul 9 pn ce :, ca s vedem ce a avut n 'nd s apere Sfntul Evan'"elist prin acest cuvnt . Cuvintele acestea nu se nele' sin'ure , dac nu vom cita altele tot din Sfnta Sciptur, spre a pricepe nelesul lor adevrat . Corbul lui $oe, nu s7a ntors pn cnd, 9 au secat apele :4 urmeaz c n urma secrii apelor s7a mai ntors > $oi tim c nu , pentru c $oe a fost nevoit s dea drumul unui porumbel. 'ac0 ., 37100 +. 9i a dat dru!ul c*rbului4 ca s )ad de a sc"ut apa pe p!:nt. 8cesta4 "bur:nd4 nu s;a !ai nt*rs p:n ce a secat apa de pe p!:nt. ,. 8p*i4 dup el a tri!is p*ru!belul4 ca s )ad de s;a scurs apa de pe p!:nt. /. P*ru!belul ns4 ne-sind l*c de *di'n pentru pici*arele sale4 s;a nt*rs la el4 n c*rabie@ cci era nc ap pe t*at fa6a p!:ntului. 9i a ntins N*e !:na 5i l;a apucat 5i l;a b-at la sine4 n c*rabie. 10. 9i a5tept:nd nc alte 5apte "ile4 a dat iar5i dru!ul p*ru!belului din c*rabie4 ,icol, fata lui Saul, n7a avut copii, pn ce a murit 4 urmeaz c dup moarte ar mai fi avut copii > $u... aceasta nu se poate. 2 $e?i 5, 2/0 2 . 9i 1ic*l4 fiica lui Saul4 n;a a)ut c*pii p:n n "iua !*r6ii ei. Dac zicem de Sfinii *postoli , c nu s7au deprtat de credin i de Domnul /isus pn ce au murit , urmaz c dup moarte s7au lepdat> $oi tin c nu. !edei dar, i cred c nele'ei acum cum se nele' cuvintele 9 pn ce : > Ele sunt nite cuvinte populare , ntrebuinate de vorbirea obinuit la evrei, dar, nu cu sensul i tlmcirea dat de rtcii. *cest cuvnt ;e5presie< este ns cea mai puternic nfuntare pentru necredincioii care ar ndrzni s cread, c ntre timp ar fi fost mpreunare , sau c Domnul ar fi fost nscut din smn omeneasc. Deci, intenia Sfntului Evan'"elist a fost "otrt s apere orice amestec omenesc i s rmn netirbit puterea Du"ului Sfnt n planul lui Dumnezeu. *cum s lmurim i cuvintele, dar mai ales nelesul, ca s vedem cine sunt 9fraii Domnului: despre care scrie Sfntul Evan'"elist ,atei, la capitolul -% versetul ... ,ai nti trebuie s spunem c aceste cuvinte se nele' du"ovnicete. 1 Cor0 2, 127150 12. Iar n*i n;a! pri!it du'ul lu!ii4 ci Du'ul cel de la Du!ne"eu4 ca s cun*a5te! cele druite n*u de Du!ne"eu@ 1 . Pe care le 5i -ri!4 dar nu n cu)inte n)6ate din n6elepciunea *!eneasc4 ci n cu)inte n)6ate de la Du'ul Sf:nt4 l!urind lucruri du'*)nice5ti *a!enil*r du'*)nice5ti. 1$. F!ul firesc nu pri!e5te cele ale Du'ului lui Du!ne"eu4 cci pentru el sunt nebunie 5i nu p*ate s le n6elea-4 fiindc ele se 3udec du'*)nice5te. 1&. Dar *!ul du'*)nicesc t*ate le 3udec4 pe el ns nu;l 3udec ni!eni@ 1(. Cci CCine a cun*scut -:ndul D*!nului4 ca s;L n)e6e pe =l?C N*i ns a)e! -:ndul lui 7rist*s. 2$0

$oi tim c +iul lui Dumnezeu este Cuvntul prin care s7au fcut toate. Ioan 1, 1710 1. La nceput era Cu):ntul 5i Cu):ntul era la Du!ne"eu 5i Du!ne"eu era Cu):ntul. 2. 8cesta era ntru nceput la Du!ne"eu. . T*ate prin =l s;au fcut@ 5i fr =l ni!ic nu s;a fcut din ce s;a fcut. $. 2ntru =l era )ia6 5i )ia6a era lu!ina *a!enil*r. &. 9i lu!ina lu!inea" n ntuneric 5i ntunericul nu a cuprins;*. ?i toi care =7au primit i7= primesc se numesc fiii lui Dumnezeu, i ca urmare i frai ai Domnului. Ioan 1, 1271/0 12. 9i cel*r c:6i L;au pri!it4 care cred n nu!ele Lui4 le;a dat putere ca s se fac fii ai lui Du!ne"eu4 1 . Care nu din s:n-e4 nici din p*ft trupeasc4 nici din p*ft brbteasc4 ci de la Du!ne"eu s;au nscut. Mat0 2.,100 10. 8tunci Iisus le;a "is< Nu ) te!e6i. Duce6i;) 5i )esti6i fra6il*r 1ei4 ca s !ear- n Ealileea4 5i ac*l* 1 )*r )edea. 2n acest neles spiritual a numit Domnul /isus pe ucenicii Si, mam,sor i frate. Mat0 12, 4-7100 $/. 9i4 ntin":nd !:na ctre ucenicii Si4 a "is< Iat !a!a 1ea 5i fra6ii 1ei. &0. C *ricine )a face )*ia Tatlui 1eu Celui din ceruri4 acela !i este frate 5i s*r 5i !a!. Dar, de vreme ce este scris n Sfnta Scriptur despre fraii Domnului, n afar de ucenici, s lmurim despre cine este vorba acolo. Mat0 12, 4374.0 $+. Cine)a I;a "is< Iat !a!a Ta 5i fra6ii Ti stau afar4 cut:nd s;Hi )*rbeasc. $,. Iar =l i;a "is< Cine este !a!a 1ea 5i cine sunt fra6ii 1ei? Mat0 1/, 117150 &&. 8u nu este 8cesta fiul teslarului? 8u nu se nu!e5te !a!a Lui 1aria 5i fra6ii I)eriiJ Lui< Iac*) 5i I*sif 5i Si!*n 5i Iuda? &(. 9i sur*rile I)eri5*areleJ Lui au nu sunt t*ate la n*i? Deci4 de unde are =l t*ate acestea? =a evrei nepoii i verii se numeau frai i vom dovedi ndat =ot era nepotul lui *vraam i totui *vraam i =ot se numesc frai. 'ac0 12, 10 &. 9i a luat 8)ra! pe Sarai4 fe!eia sa4 pe L*t4 fiul fratelui su4 5i t*ate a)erile ce a-*nisiser ei 5i t*ii *a!enii4 pe care;i a)eau n 7aran4 5i au ie5it4 ca s !ear- n 6ara Canaanului 5i au a3uns n Canaan. 'ac0 1/, .0 ,. 8tunci a "is 8)ra! ctre L*t< CS nu fie sfad ntre !ine 5i tine4 ntre pst*rii !ei 5i pst*rii ti4 cci sunte! fra6i. /acob este nepot de sor lui =aban i totui =aban a zis c este osul su, ;adic< fiu. 'ac0 2-, 1/7140 1 . 8u"ind Laban de s*sirea lui Iac*)4 fiul sur*rii sale4 a aler-at n nt:!pinarea lui 5i4 !br6i5:ndu;l4 l;a srutat 5i l;a adus n casa sa 5i el a p*)estit lui Laban t*ate. 1$. Iar Laban i;a "is< CTu e5ti din *asele !ele 5i din carnea !eaC. 9i a stat Iac*) la el * lun de "ile. Eleazar i C"i sunt frai , iar fetele lui Eleazar cu fii lui C"i sunt veri nti, dar cu toate acestea n Sfnta Sciptur li se zice fraii lor. 1 (aral0 2/, 217220 2$1

21. %iii lui 1erari au f*st< 1a'li 5i 1u5i@ fiii lui 1a'li au f*st< =lea"ar 5i C'i5. 22. =lea"ar ns a !urit 5i n;a a)ut feci*ri4 ci nu!ai fete 5i le;au luat de s*6ii fiii lui C'i54 )erii l*r. /osif e numi de n'eri fiul lui David, dar noi tim c este din /acov. Mat0 1, 157200 1(. Iac*) a nscut pe I*sif4 l*-*dnicul 1ariei4 din care S;a nscut Iisus4 Care se c'ea! 7rist*s. 1+. 85adar4 t*ate nea!urile de la 8)raa! p:n la Da)id sunt paispre"ece@ 5i de la Da)id p:n la str!utarea n Babil*n sunt paispre"ece@ 5i de la str!utarea n Babil*n p:n la 7rist*s sunt paispre"ece nea!uri. 1,. Iar na5terea lui Iisus 7rist*s a5a a f*st< 1aria4 !a!a Lui4 fiind l*-*dit cu I*sif4 fr s fi f*st ei nainte !preun4 s;a aflat a):nd n p:ntece de la Du'ul Sf:nt. 1/. I*sif4 l*-*dnicul ei4 drept fiind 5i ne)r:nd s;* )deasc4 a )*it s;* lase n ascuns. 20. 9i cu-et:nd el acestea4 iat n-erul D*!nului i s;a artat n )is4 -rind< I*sife4 fiul lui Da)id4 nu te te!e a lua pe 1aria4 l*-*dnica ta4 c ce s;a "!islit ntr;nsa este de la Du'ul Sf:nt. $e oprim aci, i cred c n cele de mai sus am dovedit cu prisosin cum se numesc n Sfnta Scriptur nepoii, nepoatele, verii i verioarele. De aceea s nu ne mirm cnd 'sim scris despre fraii i surorile Domnului, deoarece ele nu sunt altcevadect rude trupeti din parinii sfntului /osof i rude ale Sfintei +ecioare ,aria. 0rinii Sfintei +ecioare este i Elisabeta, nevasta 0reotului Ka"aria, la care ,aica Domnului a mers i a stat % luni de zile. Luc0 1, 1/0 1 . Iar n-erul a "is ctre el< Nu te te!e4 Da'aria4 pentru c ru-ciunea ta a f*st ascultat 5i =lisabeta4 fe!eia ta4 6i )a na5te un fiu 5i;l )ei nu!i I*an. Luc0 1,/57150 (. 9i iat =lisabeta4 rudenia ta4 a "!islit 5i ea fiu la btr:ne6ea ei 5i aceasta este a 5asea lun pentru ea4 cea nu!it stearp. +. C la Du!ne"eu ni!ic nu este cu neputin6. ,. 9i a "is 1aria< Iat r*aba D*!nului. %ie !ie dup cu):ntul tuB 9i n-erul a plecat de la ea. /. 9i n acele "ile4 scul:ndu;se 1aria4 s;a dus n -rab n 6inutul !unt*s4 ntr;* cetate a se!in6iei lui Iuda. $0. 9i a intrat n casa lui Da'aria 5i a salutat pe =lisabeta. $1. Iar c:nd a au"it =lisabeta salutarea 1ariei4 pruncul a sltat n p:ntecele ei 5i =lisabeta s;a u!plut de Du' Sf:nt4 $2. 9i cu -las !are a stri-at 5i a "is< Binecu):ntat e5ti tu ntre fe!ei 5i binecu):ntat este r*dul p:ntecelui tu. $ . 9i de unde !ie aceasta4 ca s )in la !ine 1aica D*!nului !eu? $$. C iat4 cu! )eni la urec'ile !ele -lasul salutrii tale4 pruncul a sltat de bucurie n p:ntecele !eu. $&. 9i fericit este aceea care a cre"ut c se )*r !plini cele spuse ei de la D*!nul. $(. 9i a "is 1aria< 1re5te sufletul !eu pe D*!nul. $+. 9i s;a bucurat du'ul !eu de Du!ne"eu4 1:ntuit*rul !eu4 $,. C a cutat spre s!erenia r*abei Sale. C4 iat4 de acu! ! )*r ferici t*ate nea!urile. $/. C !i;a fcut !ie !rire Cel Puternic 5i sf:nt este nu!ele Lui. &0. 9i !ila Lui n nea! 5i n nea! spre cei ce se te! de =l. &1. %cut;a trie cu bra6ul Su4 risipit;a pe cei !:ndri n cu-etul ini!ii l*r. &2. C*b*r:t;a pe cei puternici de pe tr*nuri 5i a nl6at pe cei s!eri6i4 & . Pe cei fl!:n"i i;a u!plut de bunt6i 5i pe cei b*-a6i i;a sc*s afar de5er6i. &$. 8 spri3init pe Israel4 slu3it*rul Su4 ca s;9i aduc a!inte de !ila Sa4 &&. Precu! a -rit ctre prin6ii n*5tri4 lui 8)raa! 5i se!in6iei lui4 n )eac. &(. 9i a r!as 1aria !preun cu ea ca la trei luni@ 5i s;a nap*iat la casa sa. 2$2

*cum s lmurim despre aa numiii,9frai ai Domnului:, dup cum este scris la Sfntul Evan'"elist ,atei la cap.-%,v... i care se numesc /acob, /osie, Simon i /uda s vedem ai cui fii sunt. =n' crucea Domnului era n afar de alte femei i o var a ,aicii Domnului, anume ,aria. Ioan 1-, 210 2&. 9i stteau4 l:n- crucea lui Iisus4 !a!a Lui 5i s*ra !a!ei Lui4 1aria lui Cle*pa4 5i 1aria 1a-dalena. /ar aceast ,arie era nevasta unuia ce se numea Cleopa, i aceast ,arie era mama lui /acob i /osif, dup cum se adeverete din alt verdet. Mat0 23, 150 &(. 2ntre care era 1aria 1a-dalena 5i 1aria4 !a!a lui Iac*) 5i a lui I*sif4 5i !a!a fiil*r lui De)edeu. Spre o lmurire deplin vom analiza s vedem ci /acobi avem n $oul #estament. Dup cum vom dovedi noi avem % /acobi i anume /acob al lui Kevedei, frate cu /oan4 /acob al lui *lfeu i /acob, fratele lui /osif, zis i fratele Domnului, pentru c erau veri primari ai ,aicii Domnului. Mat0 10, 27/0 2. Nu!ele cel*r d*ispre"ece ap*st*li sunt acestea< 2nt:i Si!*n4 cel nu!it Petru4 5i 8ndrei4 fratele lui@ Iac*) al lui De)edeu 5i I*an fratele lui@ . %ilip 5i .art*l*!eu4 T*!a 5i 1atei )a!e5ul4 Iac*) al lui 8lfeu 5i Le)i ce se "ice Tadeu@ Mat0 1/, 110 &&. 8u nu este 8cesta fiul teslarului? 8u nu se nu!e5te !a!a Lui 1aria 5i fra6ii I)eriiJ Lui< Iac*) 5i I*sif 5i Si!*n 5i Iuda? Despre /acob, fratele lui /osif, a scris i Sfntul *postol 0avel ca s se fac deosebire ntre cei doi /acobi care mai rmseser. >al0 1, 1-0 1/. Iar pe altul din ap*st*li n;a! )"ut dec:t nu!ai pe Iac*)4 fratele D*!nului. Dar se dovedete c acest /acob, fratele lui /osif, este frate i cu /uda, autorul scrisorii din $oul #estament, dup cum nsui se numete. Iuda 1, 10 1. Iuda4 r*b al lui Iisus 7rist*s 5i frate al lui Iac*)4 cel*r ce sunt c'e!a6i4 iubi6i n Du!ne"eu;Tatl 5i pstra6i pentru Iisus 7rist*s< /acob, fratele lui /oan al lui Kevedei, a fost ucis foarte curnd. 'a8te 2, 20 2. 9i din cer4 fr de )este4 s;a fcut un )uiet4 ca de suflare de ):nt ce )ine repede4 5i a u!plut t*at casa unde 5edeau ei. /acob al lui *lfeu este autorul scrisorii de . capitole i el se intituleaz rob al Domnului /isus, iar nu fratele Domnului, cum pretind cei netiutori, i nu este nici fratele lui /uda, c dac ar fi, s7ar fi intitulat aa cum s7a intitulat /uda. Iac0 1, 10 1. Iac*)4 r*bul lui Du!ne"eu 5i al D*!nului Iisus 7rist*s4 cel*r d*uspre"ece se!in6ii4 care sunt n !pr5tiere4 salutare. *m dovedit prin urmare, cine erau i sunt cei ntrei /acobi, dintre care unul se numea 9fratele Domnului:. El era fiul ,ariei lui Cleopa, vara ,aicii Domnului, nici decum fiul Sfintei +ecioare, 2$

cum ar dori ereticii s se cread . Deci, dup ce am scris attea dovezi luminoase, unde mai sunt fraii trupeti ai Domnului n 6urul crora fac atta caz cei netiutori > Ei nu mai sunt, pentru c nu au e5istat, deoarece ultima dovad o avem n faptul c, dac ,aica Domnului ar mai fi avut fii, ,intuitorul ar fi lsat7o n 'ri6a lor, iar nu n acea a Sfntului *postol /oan, cruia i7a spus c Sfnta +ecioar este mama sa spiritual, iar el este fiul spiritual al Sfintei +ecioare. Ioan 1-, 217250 2&. 9i stteau4 l:n- crucea lui Iisus4 !a!a Lui 5i s*ra !a!ei Lui4 1aria lui Cle*pa4 5i 1aria 1a-dalena. 2(. Deci Iisus4 )":nd pe !a!a Sa 5i pe ucenicul pe care 2l iubea st:nd alturi4 a "is !a!ei Sale< %e!eie4 iat fiul tuB Du"ul Sfnt 'riete adevrul i spune c va nate un fiu. Is0 3, 140 1$. Pentru aceasta D*!nul !eu ) )a da un se!n< Iat4 %eci*ara )a lua n p:ntece 5i )a na5te fiu 5i )*r c'e!a nu!ele lui =!anuel. 2n'erul cnd o vestete, spune 9un fiu:. Luc0 1, /1 1.9i iat )ei lua n p:ntece 5i )ei na5te fiu 5i )ei c'e!a nu!ele lui Iisus. $umai cei netiutori se fac vinovai de "ul mpotriva Du"ului Sfnt i spun c ar fi avut mai muli fii4 dar vai acelora care ridic aceast "ul, cci nu li se va ierta. Mat0 12, /20 2. Celui care )a "ice cu):nt !p*tri)a %iului F!ului4 se )a ierta lui@ dar celui care )a "ice !p*tri)a Du'ului Sf:nt4 nu i se )a ierta lui4 nici n )eacul acesta4 nici n cel ce )a s fie. !ai de limba aceea care ridic "ul mpotriva 0reasfintei +ecioare, creia i s7a fcut mare "ar, cci se va osndi. Is0 14, 130 1+. Frice ar! furit !p*tri)a ta nu )a i"buti 5i *rice li!b *are se ridic la 3udecat cu tine *s:ndit )a fi. 8ceasta este !*5tenirea slu-il*r D*!nului 5i dreptatea care )ine de la 1ine4 "ice D*!nul. Luc0 1, 2.0 2,. 9i intr:nd n-erul la ea4 a "is< Bucur;te4 ceea ce e5ti plin de 'ar4 D*!nul este cu tine. Binecu):ntat e5ti tu ntre fe!ei. Luc0 1, 457110 $(. 9i a "is 1aria< 1re5te sufletul !eu pe D*!nul. $+. 9i s;a bucurat du'ul !eu de Du!ne"eu4 1:ntuit*rul !eu4 $,. C a cutat spre s!erenia r*abei Sale. C4 iat4 de acu! ! )*r ferici t*ate nea!urile. $/. C !i;a fcut !ie !rire Cel Puternic 5i sf:nt este nu!ele Lui. &0. 9i !ila Lui n nea! 5i n nea! spre cei ce se te! de =l. &1. %cut;a trie cu bra6ul Su4 risipit;a pe cei !:ndri n cu-etul ini!ii l*r

2$$

C!(IT*LUL 24 )%S($% &#>%$I, S'I#=I CI S'I#T%L% M*!CT%

Sfinii 2n'eri sunt du"uri slu6itoare ntre Dumnezeu i om. %:r0 1, 1/7140 1 . 9i cruia dintre n-eri a "is Du!ne"eu )re*dat< C9e"i de;a dreapta 1ea p:n c:nd )*i pune pe )r3!a5ii ti a5ternut pici*arel*r TaleC? 1$. 2n-erii *are nu sunt t*6i du'uri slu3it*are4 tri!ise ca s slu3easc4 pentru cei ce )*r fi !*5tenit*rii !:ntuirii? Ei se mpart n cete i au cpetenii peste ei, dup cum se adeverete din urmtoarele versete )an0 -, 21 21. 9i pe c:nd )*rbea! n ru-ciunea !ea4 iat un *!4 Ea)riil4 pe care l;a! )"ut n )edenia !ea cea de la nceput4 n "b*r -rbit4 s;a apr*piat de !ine pe la )re!ea 3ertfei de sear. )an0 106 1/, 210 1 . 9i n-erul p"it*r al Persiei !i;a stat !p*tri) d*u"eci 5i una de "ile4 dar iat c 1i'ail4 cel dint:i dintre n-erii p"it*ri4 a )enit n a3ut*rul !eu 5i eu l;a! lsat ac*l* la n-erul p"it*r al re-elui Per5il*r 21. 26i )*i )esti 6ie ceea ce este scris n cartea ade)rului. Ni!eni nu p*ate s 1 a3ute !ai bine la aceasta dec:t 1i'ail4 n-erul )*stru p"it*rC. !8oc0 12, 30 +. 9i s;a fcut r"b*i n cer< 1i'ail 5i n-erii lui au p*rnit r"b*i cu balaurul. 9i se r"b*ia 5i balaurul 5i n-erii lui. 2n 2mpria cerurilor sunt domnii, stpnii, puteri, dre'torii i scaune. %f0 1, 210 21. 1ai presus dec:t t*at ncept*ria 5i stp:nia 5i puterea 5i d*!nia 5i dec:t t*t nu!ele ce se nu!e5te4 nu nu!ai n )eacul acesta4 ci 5i n cel )iit*r. %f0 /, 100 10. Pentru ca n6elepciunea lui Du!ne"eu cea de !ulte feluri s se fac cun*scut acu!4 prin Biseric4 ncept*riil*r 5i stp:niil*r4 n ceruri4 Col0 2, 100 10. 9i sunte6i deplini ntru =l4 Care este cap a t*at d*!nia 5i stp:nirea. Dumnezeu locuiete ntre "eruvimi i serafimi i este slu6it de mii de n'eri. Ie@0 10, 17210 1. Pri)ind eu atunci4 a! )"ut pe b*lta4 care era deasupra capetel*r 'eru)i!il*r4 ce)a ase!nt*r la nf6i5are cu un tr*n de re-e4 ca piatra de safir. 2. 9i a "is D*!nul ctre *!ul cel !brcat n 'aina de n< CIntr ntre r*6ile cele de sub 'eru)i!i 5i u!ple;6i pu!nii de crbuni aprin5i4 pe care;i )ei lua dintre 'eru)i!i4 5i;i arunc asupra cet6iiBC 9i el a intrat ac*l* naintea *c'il*r !ei@ . 9i c:nd a intrat *!ul acela4 'eru)i!ii stteau n partea dreapt a casei 5i un n*r u!plea curtea cea dinuntru. $. 8tunci s;a ridicat sla)a D*!nului de pe 'eru)i!i spre pra-ul te!plului 5i te!plul s;a u!plut de n*ri4 iar curtea s;a u!plut de strlucirea sla)ei D*!nului. 2$&

&. %rea!tul aripil*r 'eru)i!il*r se au"ea p:n 5i n curtea de afar4 ca -lasul c:nd )*rbe5te Du!ne"eu 8t*tputernicul. (. C:nd a dat D*!nul p*runc *!ului celui !brcat cu 'ain de n 5i i;a "is< CIa f*c dintre r*6ile cele dintre 'eru)i!iC4 5i c:nd a intrat el 5i a stat l:n- r*6i4 +. 8tunci unul din 'eru)i!i 5i;a ntins !:na n f*cul cel dintre 'eru)i!i4 a luat 5i a dat n pu!ni celui !brcat n 'ain de n4 iar el4 lu:ndu;l4 a ie5it. ,. 9i la 'eru)i!i sub aripi se )edeau un fel de !:ini *!ene5ti. /. Cut:nd eu atunci4 a! )"ut l:n- 'eru)i!i patru r*6i4 c:te * r*at l:n- fiecare 'eru)i!@ r*6ile acestea erau la )edere ca 5i cris*litul. 10. Dup fptur erau t*ate la fel 5i parc erau ):r:te una n alta. 11. C:nd ele !er-eau4 !er-eau n t*ate patru pr6ile4 5i n )re!ea !ersului nu se nt*rceau4 ci nc*tr* era ndreptat capul 'eru)i!ului4 ntr;ac*l* !er-eau4 5i n )re!ea !ersului nu se nt*rceau. 12. T*t trupul 'eru)i!il*r4 spatele l*r4 !:inile l*r 5i aripile l*r erau pline de *c'i@ ase!enea 5i r*6ile4 t*ate cele patru r*6i de 3ur !pre3ur... 1 . R*6il*r acest*ra4 dup cu! a! au"it eu4 li s;a "is< CEal-alC I.i3elieJ. 1$. %iecare din fiin6ele acestea a)ea patru fe6e< fa6a nt:i era fa6 de 'eru)i!4 fa6a a d*ua era fa6 de *!4 cea de a treia era fa6 de leu 5i cea de a patra era fa6 de )ultur. 1&. 8tunci 'eru)i!ii s;au ridicat@ ei erau acelea5i fiare pe care le )"use! la r:ul C'ebar. 1(. C:nd !er-eau 'eru)i!ii4 !er-eau 5i r*6ile pe l:n- ei4 iar c:nd 'eru)i!ii 5i ridicau aripile ca s se ridice de la p!:nt4 nici r*6ile nu se despr6eau4 ci erau !preun cu ei. 1+. C:nd aceia stteau4 stteau 5i acestea@ iar c:nd se ridicau aceia4 5i acestea se ridicau4 pentru c du'ul fiarel*r era 5i n ele. 1,. 8tunci sla)a D*!nului s;a dus de la pra- 5i s;a a5e"at pe 'eru)i!i. 1/. Iar 'eru)i!ii4 ntin":nd aripile4 s;au ridicat de la p!:nt naintea *c'il*r !ei 5i s;au dus ns*6i6i de r*6i 5i s;au *prit la p*arta cea dinspre rsrit a te!plului D*!nului4 5i sla)a Du!ne"eului lui Israel era deasupra l*r. 20. 8ce5tia erau acelea5i fiare4 pe care le )"use! eu la pici*arele Du!ne"eului lui Israel4 la r:ul C'ebar. 21. %iecare a)ea c:te patru fe6e 5i fiecare a)ea c:te patru aripi4 iar sub aripi a)eau un fel de !:ini *!ene5ti. 22. C'ipul fe6el*r 5i nf6i5area l*r era ca acelea pe care le )"use! la r:ul C'ebar4 ba 5i ei n5i5i erau aceia5i. %iecare !er-ea n partea nspre care era cu fa6a. Is0 5, 17/0 1. %*st;a ctre !ine cu):ntul D*!nului 5i !i;a "is< 2. C%iul *!ului4 nt*arce;6i fa6a ta spre !un6ii lui Israel4 pr**r*ce5te !p*tri)a l*r 5i "i< . 1un6i ai lui Israel4 asculta6i cu):ntul D*!nului Du!ne"euB 85a -rie5te D*!nul Du!ne"eu !un6il*r 5i dealuril*r4 5esuril*r 5i )il*r< Iat4 =u )*i aduce asupra )*astr sabie 5i )*i dr:!a nl6i!ile )*astre@ )an0 3, -7100 /. 8! pri)it p:n c:nd au f*st a5e"ate scaune4 5i S;a a5e"at Cel )ec'i de "ile@ !brc!intea Lui era alb ca "pada4 iar prul capului Su curat ca l:na@ tr*nul Su4 flcri de f*c@ r*6ile lui4 f*c ar"t*r. 10. Un r:u de f*c se )rsa 5i ie5ea din el@ !ii de !ii 2i slu3eau 5i !iriade de !iriade stteau naintea LuiB Gudect*rul S;a a5e"at 5i cr6ile au f*st desc'ise. Dumnezeu comunic prin n'eri cu oamenii de pe pmnt i i a6ut la ozbnd pe cei buni. 'ac0 2., 1271/0 12. 9i a )isat c era * scar4 spri3init pe p!:nt4 iar cu ):rful atin-ea cerul@ iar n-erii lui Du!ne"eu se suiau 5i se p*-*rau pe ea. 1 . 8p*i S;a artat D*!nul n capul scrii 5i i;a "is< C=u sunt D*!nul4 Du!ne"eul lui 8)raa!4 tatl tu4 5i Du!ne"eul lui Isaac. Nu te te!eB P!:ntul pe care d*r!i 6i;l )*i da 6ie 5i ur!a5il*r ti. #um0 22, 2/7/40 2$(

2 . Cu! 5edea el pe asina sa4 ns*6it de d*u slu-i ale sale4 a )"ut asina pe n-erul D*!nului4 care sttea n dru! cu sabia ridicat n !:n4 5i s;a abtut din dru! pe c:!p@ iar .alaa! a btut asina cu t*ia-ul su4 ca s * nt*arc la dru!. 2$. Dar n-erul D*!nului a stat n dru!ul n-ust ntre )ii4 unde de * parte 5i de alta era "id@ 2&. 9i asina4 )":nd n-erul D*!nului4 s;a tras ctre "id 5i a str:ns pici*rul lui .alaa! n "id4 5i acesta iar a nceput s;* bat. 2(. 2n-erul D*!nului ns a trecut iar 5i a stat la l*c str:!t4 unde nu era c'ip s te aba6i nici la dreapta4 nici la st:n-a. 2+. Iar asina4 )":nd pe n-erul D*!nului4 s;a culcat sub .alaa!. 8tunci s;a !:niat .alaa! 5i a nceput s bat asina cu t*ia-ul. 2,. Dar D*!nul a desc'is -ura asinei 5i aceasta a "is ctre .alaa!< CCe 6i;a! fcut eu4 de ! ba6i acu! pentru a treia *ar?C 2/. 9i .alaa! a "is ctre asin< CPentru c 6i;ai r:s de !ine@ de a5 fi a)ut n !:n * sabie4 te;a5 fi ucis aici pe l*cC. 0. Rspuns;a asina lui .alaa!< C8u nu sunt eu asina ta4 pe care ai u!blat din tinere6ile tale 5i p:n n "iua aceasta? 8)ut;a! *are deprinderea de a ! purta a5a cu tine?C 9i el a "is< CNuBC 1. 8tunci a desc'is D*!nul *c'ii lui .alaa! 5i acesta a )"ut pe n-erul D*!nului4 care sttea n !i3l*cul dru!ului cu sabia ridicat n !:n4 5i s;a nc'inat 5i a c"ut cu fa6a la p!:nt. 2. Iar n-erul D*!nului i;a "is< CDe ce ai btut asina ta de trei *ri? =u a! ie5it s te !piedic4 de*arece calea ta nu este dreapt naintea !ea@ . 9i asina4 )":ndu;! pe !ine4 s;a nt*rs de la !ine de trei *ri p:n acu!@ dac ea nu s;ar fi nt*rs de Ia !ine4 eu te;a5 fi ucis pe tine4 iar pe ea a5 fi lsat;* )ieC. $. Dis;a .alaa! ctre n-erul D*!nului< C8! pctuit4 pentru c n;a! 5tiut c stai tu n dru! naintea !ea. Deci4 dac aceasta nu este plcut n *c'ii ti4 atunci ! )*i nt*arceC. 4 $e?0 1, /0 . 8tunci n-erul D*!nului a "is ctre Ilie Tes)iteanul< PSc*al 5i ie5i naintea tri!i5il*r re-elui Sa!ariei 5i le spune< 8u d*ar n Israel nu este Du!ne"eu4 de ) duce6i s ntreba6i pe Baal;Debub4 du!ne"eul =cr*nului? 2 (aral0 /2, 207210 20. 8tunci s;a ru-at re-ele Ie"ec'ia 5i Isaia pr**r*cul4 fiul lui 8!*s4 5i au stri-at cu -las !are la cer. 21. 9i a tri!is D*!nul pe un n-er care a pierdut pe t*t )itea"ul 5i r"b*inicul 5i cpetenia 5i -eneralul din tabra re-elui 8siriei4 nc:t acesta s;a nt*rs cu ru5ine n 6ara sa@ 5i c:nd a intrat n casa du!ne"eului su4 l;au ucis cu sabia ac*l* fiii lui. Fud0 1/, /7210 . Udat ns s;a artat n-erul D*!nului fe!eii 5i i;a "is< CIat tu e5ti stearp 5i nu na5ti@ dar )ei "!isli 5i )ei na5te fiu. $. P"e5te;te dar4 s nu bei )in4 nici sic'er 5i ni!ic necurat s nu !n:nci@ &. C iat ai s "!isle5ti 5i al s na5ti un fiu@ 5i nu se )a atin-e briciul de capul lui4 pentru c pruncul acesta )a fi c'iar din p:ntecele !a!ei sale na"ireu al lui Du!ne"eu 5i )a ncepe s i"b)easc pe Israel din !:na %ilistenil*rC. (. 9i a )enit fe!eia 5i a spus brbatului su4 "ic:nd< C8 )enit la !ine un *! al lui Du!ne"eu4 a crui nf6i5are era ca nf6i5area unui n-er al lui Du!ne"eu4 f*arte lu!in*s@ nici eu nu l;a! ntrebat de unde este 5i nici el nu !i;a spus nu!ele su@ +. Dar !i;a "is< Iat ai s "!isle5ti 5i ai s na5ti un fiu@ a5adar s nu bei )in 5i sic'er 5i s nu !n:nci ni!ic necurat4 cci c*pilul c'iar din p:ntecele !a!ei 5i p:n la !*arte )a fi na"ireu al lui Du!ne"euC. ,. 8tunci 1an*e s;a ru-at D*!nului 5i a "is< CD*a!ne4 f s )in iar5i pe la n*i *!ul lui Du!ne"eu pe care l;ai tri!is Tu4 5i s ne n)e6e ce s face! cu c*pilul care se )a na5teBC /. 9i a ascultat Du!ne"eu -lasul lui 1an*e 5i a )enit n-erul iar5i la fe!eie4 c:nd era la c:!p4 ns 1an*e4 brbatul ei4 nu era cu d:nsa. 2$+

10. Dar fe!eia a aler-at ndat 5i a )estit pe brbatul su4 "ic:ndu;i< CIat !i s;a artat *!ul cel ce a )enit atunci la !ineC. 11. 9i s;a sculat 1an*e 5i s;a dus cu fe!eia sa 5i a )enit la *!ul acela 5i a "is ctre el< CTu4 *are4 e5ti *!ul acela care ai )*rbit cu fe!eia?C Iar n-erul i;a rspuns< C=uBC 12. 9i a "is 1an*e< C85adar4 dac se )a !plini cu):ntul tu4 cu! s ne purt! cu c*pilul acesta 5i ce s face! cu el?C 1 . Iar n-erul a "is< CS se p"easc el de t*ate cele ce a! spus eu fe!eii@ 1$. S nu !n:nce ni!ic din c:te r*de5te )i6a de )ie@ s nu bea )in4 nici sic'er 5i s nu !n:nce ni!ic necurat 5i s p"easc t*ate c:te i;a! p*runcit eiC. 1&. 8tunci 1an*e a "is< C2n-duie;ne s te *pri! p:n )*! -ti un iedC. 1(. Iar n-erul a "is ctre 1an*e< CDe5i ! )ei *pri4 eu nu )*i !:nca p:inea ta@ dar de )*ie5ti s faci ardere de t*t D*!nului4 atunci adu;*C. 9i nu 5tia 1an*e c acesta e n-erul D*!nului. 1+. 9i a "is 1an*e ctre n-erul D*!nului< CCu! 6i este nu!ele? Ca s te !ri!4 c:nd se )a !plini cu):ntul tuC. 1,. Dis;a n-erul ctre el< CLa ce ! ntrebi tu de nu!ele !eu? C el este !inunataC. 1/. 8tunci a luat 1an*e un ied 5i prin*s de p:ine 5i le;a adus D*!nului pe * st:nc. 9i a fcut acela !inunea pe care au )"ut;* 1an*e 5i fe!eia sa. 20. C:nd a nceput a se nl6a flacra de la 3ertfelnic spre cer4 n-erul D*!nului s;a ridicat cu flacra de pe 3ertfelnic. .":nd aceasta4 1an*e 5i fe!eia lui au c"ut cu fa6a la p!:nt. 21. 9i s;a fcut ne)"ut n-erul D*!nului de 1an*e 5i de fe!eia lui. 8tunci 1an*e a n6eles c acela fusese n-erul D*!nului. 22. 9i a "is 1an*e ctre fe!eia sa< CDe bun sea! a)e! s !uri!4 cci a! )"ut pe Du!ne"euBC 2 . Iar fe!eia lui i;a "is< CDac D*!nul ar )*i s ne *!*are4 n;ar fi pri!it din !:inile n*astre arderea de t*t 5i prin*sul de p:ine 5i nu ne;ar fi artat t*ate acelea 5i nu ne;ar fi desc*perit acu! aceastaC. 2$. 9i a nscut fe!eia un fiu 5i i;au pus nu!ele Sa!s*n. 9i a crescut c*pilul 5i l;a binecu):ntat D*!nul. 2&. 9i a nceput Du'ul D*!nului s lucre"e prin el n tabra lui Dan4 ntre H*ra 5i =5ta*l. )an0 /, 2472.0 2$. 8tunci re-ele Nabuc*d*n*s*r a f*st cuprins de spai! 5i s;a sculat n -rab. =l a nceput a -ri 5i a "is ctre sfetnicii si< CFare4 n;a! aruncat n*i trei brba6i le-a6i n !i3l*cul cupt*rului cu f*c ar"t*r?C Rspuns;au 5i i;au "is< CCu ade)rat4 a5a este4 *4 re-eBC 2&. 9i ncep:nd din n*u a -ri4 a "is< CIat4 eu )d patru brba6i de"le-a6i4 u!bl:nd prin !i3l*cul cupt*rului4 ne)t!a6i4 iar c'ipul celui de al patrulea4 ca fa6a unuia dintre fiii "eil*rC. 2(. 8tunci s;a apr*piat Nabuc*d*n*s*r de -ura cupt*rului cu f*c ar"t*r 5i4 ncep:nd a -ri4 a "is< C9adrac4 1e5ac 5i 8bed;Ne-*4 slu3it*rii !ei4 ie5i6i afar 5i )eni6i la !ineBC 8tunci 9adrac4 1e5ac 5i 8bed;Ne-* au ie5it dinuntrul cupt*rului. 2+. 9i adun:ndu;se satrapii4 dre-t*rii cei !ai !ari4 c:r!uit*rii 5i sfetnicii re-elui4 au )"ut c f*cul nu pricinuise nici * )t!are trupului acest*r *a!eni4 c nici perii capului nu se p:rliser 5i c 'ainele l*r erau nesc'i!bate 5i c nici !car nu !ir*seau a f*c. 2,. Rspuns;a Nabuc*d*n*s*r 5i a "is< CBinecu):ntat s fie Du!ne"eul lui 9adrac4 1e5ac 5i 8bed; Ne-*4 Care a tri!is pe n-erul Su 5i a i"b)it pe ser)ii Si4 care 5i puseser nde3dea n =l 5i care au clcat p*runca re-elui 5i 5i;au dat trupurile l*r ca s nu slu3easc 5i s nu se nc'ine alt*r du!ne"ei dec:t Du!ne"eului l*r. ah0 16 -, 11712, 140 /. 9i a! "is< CCine sunt ace5tia4 d*!nul !eu?C 9i !ira rspuns atunci n-erul *are -ria cu !ine< C26i )*i arta acu! cine sunt ace5tiaC. 11. 9i ei au rspuns ctre n-erul D*!nului care sttea ntre !ir6i 5i au -rit< C8! cutreierat p!:ntul 5i iat t*t p!:ntul este l*cuit 5i lini5titBC 12. 9i a rspuns n-erul D*!nului 5i a "is< CD*a!ne Sa)a*t4 p:n c:nd )ei nt:r"ia s ar6i !il Ierusali!ului 5i cet6il*r lui Iuda4 pe care le faci s si!t !:nia Ta de 5apte"eci de ani?C 2$,

1$. 9i a -rit ctre !ine n-erul care )*rbea cu !ine< C.este5te aceasta< C85a "ice D*!nul Sa)a*t< Sunt plin de "el fa6 de Ierusali! 5i fa6 de Si*n@ ah0 /, 1740 1. 9i !i;a artat pe I*sua4 !arele pre*t4 st:nd naintea n-erului D*!nului4 5i pe Satana4 st:nd la dreapta lui ca s;l n)inuiasc. 2. 9i a "is D*!nul ctre Satana< CCeart;te pe tine D*!nul4 dia)*le4 ceart;te pe tine D*!nul4 Cel care a ales Ierusali!ulB 8cesta nu este el4 *are4 un tciune sc*s din f*c?C . 9i era I*sua !brcat n )e5!inte !urdare 5i sttea naintea n-erului. $. 9i a rspuns 5i a "is cel*r care stteau naintea lui< CDe"brca6i;l de )e5!intele cele !urdareBC 9i i;a "is lui< CIat 6i;a! iertat frdele-ile 5i te;a! !brcat cu )e5!:nt de pr"nuireBC Luc0 1, 257110 2(. Iar n a 5asea lun a f*st tri!is n-erul Ea)riil de la Du!ne"eu4 ntr;* cetate din Ealileea4 al crei nu!e era Na"aret4 2+. Ctre * feci*ar l*-*dit cu un brbat care se c'e!a I*sif4 din casa lui Da)id@ iar nu!ele feci*arei era 1aria. 2,. 9i intr:nd n-erul la ea4 a "is< Bucur;te4 ceea ce e5ti plin de 'ar4 D*!nul este cu tine. Binecu):ntat e5ti tu ntre fe!ei. 2/. Iar ea4 )":ndu;l4 s;a tulburat de cu):ntul lui 5i cu-eta n sine< Ce fel de nc'inciune p*ate s fie aceasta? 0. 9i n-erul i;a "is< Nu te te!e4 1arie4 cci ai aflat 'ar la Du!ne"eu. 1. 9i iat )ei lua n p:ntece 5i )ei na5te fiu 5i )ei c'e!a nu!ele lui Iisus. 2. 8cesta )a fi !are 5i %iul Celui Preanalt se )a c'e!a 5i D*!nul Du!ne"eu 2i )a da Lui tr*nul lui Da)id4 printele Su. . 9i )a !pr6i peste casa lui Iac*) n )eci 5i !pr6ia Lui nu )a a)ea sf:r5it. $. 9i a "is 1aria ctre n-er< Cu! )a fi aceasta4 de )re!e ce eu nu 5tiu de brbat? &. 9i rspun":nd4 n-erul i;a "is< Du'ul Sf:nt Se )a p*-*r peste tine 5i puterea Celui Preanalt te )a u!bri@ pentru aceea 5i Sf:ntul care Se )a na5te din tine4 %iul lui Du!ne"eu se )a c'e!a. (. 9i iat =lisabeta4 rudenia ta4 a "!islit 5i ea fiu la btr:ne6ea ei 5i aceasta este a 5asea lun pentru ea4 cea nu!it stearp. +. C la Du!ne"eu ni!ic nu este cu neputin6. ,. 9i a "is 1aria< Iat r*aba D*!nului. %ie !ie dup cu):ntul tuB 9i n-erul a plecat de la ea. /. 9i n acele "ile4 scul:ndu;se 1aria4 s;a dus n -rab n 6inutul !unt*s4 ntr;* cetate a se!in6iei lui Iuda. $0. 9i a intrat n casa lui Da'aria 5i a salutat pe =lisabeta. $1. Iar c:nd a au"it =lisabeta salutarea 1ariei4 pruncul a sltat n p:ntecele ei 5i =lisabeta s;a u!plut de Du' Sf:nt4 $2. 9i cu -las !are a stri-at 5i a "is< Binecu):ntat e5ti tu ntre fe!ei 5i binecu):ntat este r*dul p:ntecelui tu. $ . 9i de unde !ie aceasta4 ca s )in la !ine 1aica D*!nului !eu? $$. C iat4 cu! )eni la urec'ile !ele -lasul salutrii tale4 pruncul a sltat de bucurie n p:ntecele !eu. $&. 9i fericit este aceea care a cre"ut c se )*r !plini cele spuse ei de la D*!nul. $(. 9i a "is 1aria< 1re5te sufletul !eu pe D*!nul. $+. 9i s;a bucurat du'ul !eu de Du!ne"eu4 1:ntuit*rul !eu4 $,. C a cutat spre s!erenia r*abei Sale. C4 iat4 de acu! ! )*r ferici t*ate nea!urile. $/. C !i;a fcut !ie !rire Cel Puternic 5i sf:nt este nu!ele Lui. &0. 9i !ila Lui n nea! 5i n nea! spre cei ce se te! de =l. &1. %cut;a trie cu bra6ul Su4 risipit;a pe cei !:ndri n cu-etul ini!ii l*r. Luc0 2, -7100 /. 9i iat n-erul D*!nului a sttut l:n- ei 5i sla)a D*!nului a strlucit !pre3urul l*r4 5i ei s;au nfric*5at cu fric !are. 2$/

10. Dar n-erul le;a "is< Nu ) te!e6i. Cci4 iat4 ) bine)estesc )*u bucurie !are4 care )a fi pentru t*t p*p*rul. 'a8te 10, /740 . 9i a )"ut n )edenie4 l!urit4 ca! pe la ceasul al n*ulea din "i4 un n-er al lui Du!ne"eu4 intr:nd la el 5i "ic:ndu;i< C*rneliuB $. Iar C*rneliu4 cut:nd spre el 5i nfric*5:ndu;se4 a "is< Ce este4 D*a!ne? 9i n-erul i;a "is< Ru-ciunile tale 5i !il*steniile tale s;au suit4 spre p*!enire4 naintea lui Du!ne"eu. 'a8te 12, 57100 (. Dar c:nd Ir*d era s;l sc*at afar4 n n*aptea aceea4 Petru d*r!ea ntre d*i *sta5i4 le-at cu d*u lan6uri4 iar naintea u5ii pa"nicii p"eau te!ni6a. +. 9i iat un n-er al D*!nului a )enit de*dat4 iar n ca!er a strlucit lu!in. 9i l*)ind pe Petru n c*ast4 n-erul l;a de5teptat4 "ic:nd< Sc*al;te de-rabB 9i lan6urile i;au c"ut de la !:ini. ,. 9i a "is n-erul ctre el< 2ncin-e;te 5i ncal6;te cu sandalele. 9i el a fcut a5a. 9i i;a "is lui< Pune 'aina pe tine 5i )in* dup !ine. /. 9i4 ie5ind4 !er-ea dup n-er4 dar nu 5tia c ceea ce s;a fcut prin n-er este ade)rat4 ci i se prea c )ede )edenie. 10. 9i trec:nd de stra3a nt:i 5i de a d*ua4 au a3uns la p*arta cea de fier care duce n cetate4 5i p*arta s;a desc'is sin-ur. 9i ie5ind4 au trecut * uli6 5i ndat n-erul s;a deprtat de la el. Ei ne apr i fac le'tura cu Dumnezeu pentru mntuirea sufletelor noastre. 'ac0 21, 130 1+. 9i a au"it Du!ne"eu -lasul c*pilului din l*cul unde era 5i n-erul lui Du!ne"eu a stri-at din cer ctre 8-ar 5i a "is< CCe e4 8-ar? Nu te te!e4 c a au"it Du!ne"eu -lasul c*pilului din l*cul unde esteB Io: //, 2/7/00 2 . Dac atunci se afl un n-er l:n- el4 un !i3l*cit*r ntre )ii4 care s;i arate *!ului calea dat*riei4 2$. Du!ne"eu Se !il*sti)e5te de el 5i "ice n-erului< CI"b)e5te;l ca s nu cad n prpastie@ a! -sit pentru sufletul lui pre6ul de rscu!prareBC 2&. 8tunci trupul lui nfl*re5te ca n tinere6e 5i el )ine nap*i la "ilele de la nceputul )ie6ii sale. 2(. =l se r*a- lui Du!ne"eu 5i Du!ne"eu i arat buntatea Sa 5i;i n-duie s )ad fa6a Sa cu !are bucurie 5i astfel i d *!ului iertarea Sa. 2+. 8tunci *!ul pri)e5te peste se!enii si 5i "ice< CPctuise! 5i clcase! dreptatea4 dar n;a! f*st pedepsit dup faptele !ele. 2,. Cci =l a i"b)it sufletul !eu ca s nu treac prin str:!t*rile !*r6ii 5i *c'ii !ei )d nc lu!inaC. 2/. Iat t*ate acestea le face Du!ne"eu de d*u *ri4 de trei *ri cu *!ul4 0. Ca s;i sc*at sufletul din pieire 5i ca s;l lu!ine"e cu lu!ina cel*r )ii. (s0 //, 30 +. Str3ui;)a n-erul D*!nului !pre3urul cel*r ce se te! de =l 5i;i )a i"b)i pe ei (s0 -00 110 11. C n-eril*r Si )a p*runci pentru tine ca s te p"easc n t*ate cile tale. 'a8te 23, 2/7210 2 . Cci !i;a aprut n n*aptea aceasta un n-er al Du!ne"eului4 al Cruia eu sunt 5i Cruia ! nc'in4 2$. Dic:nd< Nu te te!e4 Pa)ele. Tu trebuie s stai naintea Ce"arului@ 5i iat4 Du!ne"eu 6i;a druit pe t*6i cei ce sunt n c*rabie cu tine. 2&. De aceea4 brba6il*r4 a)e6i cura34 cci a! ncredere n Du!ne"eu4 c a5a )a fi dup cu! !i s;a spus. =i se cuvine cinste i plecciune n numele Domnului, nu adorare ns ca Domnului. 'ac0 1-, 10 1. Cei d*i 2n-eri au a3uns la S*d*!a seara4 iar L*t 5edea la p*arta S*d*!ei. 9i )":ndu;I4 L*t s;a sculat naintea L*r 5i s;a plecat cu fa6a p:n la p!:nt 2&0

#um0 22, /10 1. 8tunci a desc'is D*!nul *c'ii lui .alaa! 5i acesta a )"ut pe n-erul D*!nului4 care sttea n !i3l*cul dru!ului cu sabia ridicat n !:n4 5i s;a nc'inat 5i a c"ut cu fa6a la p!:nt. Iosua 1, 147110 1$. Iar acela a rspuns< C=u sunt cpetenia *5tirii D*!nului 5i a! )enit acu!BC 8tunci I*sua a c"ut cu fala la p!:nt4 s;a nc'inat 5i a "is ctre acela< CStp:ne4 ce p*runce5ti slu-ii tale?C 1&. Dis;a ctre I*sua cpetenia *5tirii D*!nului< CSc*ate;6i ncl6!intea din pici*are4 c l*cul pe care stai tu acu! este sf:ntBC 9i a fcut I*sua a5a. Sfinii *postoli au fost slvii de Domnul /isus 1ristos. Ioan 13,227240 22. 9i sla)a pe care Tu 1i;ai dat;*4 le;a! dat;* l*r4 ca s fie una4 precu! N*i una sunte!< 2 . =u ntru ei 5i Tu ntru 1ine4 ca ei s fie des):r5i6i ntru uni!e4 5i s cun*asc lu!ea c Tu 1;ai tri!is 5i c i;ai iubit pe ei4 precu! 1;ai iubit pe 1ine. 2$. Printe4 )*iesc ca4 unde sunt =u4 s fie !preun cu 1ine 5i aceia pr care 1i i;ai dat4 ca s )ad sla)a !ea pe care 1i;ai dat;*4 pentru c Tu 1;ai iubit pe 1ine !ai nainte de nte!eierea lu!ii. Ei au a6uns n'eri i oameni i mpreun7slu6itori cu sfinii n'eri naintea lui Dumnezeu4 de aceea nici n'erul nu i7a primit nc"inarea fiind deopotriv slu6itori . 1 Cor0 461,-0 1. 85a s ne s*c*teasc pe n*i fiecare *!< ca slu3it*ri ai lui 7rist*s 5i ca ic*n*!i ai tainel*r lui Du!ne"eu. /. Cci !i se pare c Du!ne"eu4 pe n*i4 ap*st*lii4 ne;a artat ca pe cei din ur! *a!eni4 ca pe ni5te *s:ndi6i la !*arte4 fiindc ne;a! fcut pri)eli5te lu!ii 5i n-eril*r 5i *a!enil*r. !8oc0 22, .7-0 ,. 9i eu4 I*an4 sunt cel ce a! )"ut 5i a! au"it acestea4 iar c:nd a! au"it 5i a! )"ut4 a! c"ut s ! nc'in naintea pici*arel*r n-erului care !i;a artat acestea. /. 9i el !i;a "is< .e"i s nu faci aceastaB Cci sunt !preun;slu3it*r cu tine 5i cu fra6ii ti4 pr**r*cii4 5i cu cei ce pstrea" cu)intele cr6ii acesteia. Lui Du!ne"eu nc'in;teB Sfinii *postoli i urmaii lor,;episcop i preot< prive'"eaz i sunt rspunztori pentru sufletele noastre naintre lui Dumnezeu. %:r0 1/, 130 1+. 8sculta6i pe !ai;!arii )*5tri 5i ) supune6i l*r4 fiindc ei pri)e-'ea" pentru sufletele )*astre4 a):nd s dea de ele sea!4 ca s fac aceasta cu bucurie 5i nu suspin:nd4 cci aceasta nu );ar fi de f*l*s. Ioan 14, 1/7140 1 . 9i *rice )e6i cere ntru nu!ele 1eu4 aceea )*i face4 ca s fie sl)it Tatl ntru %iul. 1$. Dac )e6i cere ce)a n nu!ele 1eu4 =u )*i face. 0rin Du"ul Sfnt cunosc cele ascunse ale oamenilori i pedepsesc. 4 $e?i0 1, 207230 20. Iar dac s;a deprtat pu6in4 E'e'a"i4 slu-a lui =lisei4 *!ul lui Du!ne"eu4 5i;a "is< CIat4 stp:nul !eu n;a )rut s ia din !:na acestui Nee!an Sirianul ceea ce i;a adus. Pe c:t de ade)rat c D*!nul este )iu4 a5a este de ade)rat c )*i aler-a dup el 5i )*i lua de la el ce)aC. 21. 9i a aler-at E'e'a"i dup Nee!an4 iar Nee!an4 )":ndu;l aler-:nd dup el4 s;a c*b*r:t din cru6 naintea lui 5i a "is< CCu pace )ii?C 22. 9i E'e'a"i a rspuns< CCu pace. 1;a tri!is stp:nul !eu s;i spun< Iat au )enit acu! la !ine din !untele lui =frai! d*i tineri din fiii pr**r*cil*r@ d;le un talant de ar-int 5i d*u r:nduri de 'aineC. 2 . 9i a "is Nee!an< CIa4 r*-u;te4 d*i talan6i de ar-intC. 9i l;a ru-at4 5i a le-at d*i talan6i de ar-int n d*i saci 5i d*u r:nduri de 'aine 5i le;a dat la d*u slu-i care le;a dus naintea lui. 2&1

2$. Iar dac au a3uns sub deal4 le;a luat din !:inile l*r 5i le;a ascuns n cas. 8p*i a dat dru!ul *a!enil*r de s;au dus. 2&. C:nd ns a )enit 5i s;a artat stp:nului su4 =lisei i;a "is< CDe unde )ii E'e'a"i?C 9i =l a rspuns< CR*bul tu n;a f*st nicieriC. 2(. Iar =lisei i;a "is< C8u d*ar ini!a !ea nu te;a nt*)r5it c:nd *!ul acela s;a dat 3*s din cru6 5i a )enit n nt:!pinarea ta? =ste ti!pul *are s iau ar-int 5i 'aine4 !slini 5i )ii4 )ite !ari sau !runte4 r*bi sau r*abe? 2+. S se lipeasc dar lepra lui Nee!an de tine 5i de ur!a5ii ti n )eciC. 9i a ie5it E'e'a"i de la =lisei alb de lepr ca "pada. 'a8te 1, 17110 1. Iar un *!4 anu!e 8nania4 cu Safira4 fe!eia lui4 5i;a ):ndut 6arina. 2. 9i a d*sit din pre64 5tiind 5i fe!eia lui4 5i aduc:nd * parte4 a pus;* la pici*arele ap*st*lil*r. . Iar Petru a "is< 8nania4 de ce a u!plut satana ini!a ta4 ca s !in6i tu Du'ului Sf:nt 5i s d*se5ti din pre6ul 6arinei? $. Fare4 pstr:nd;*4 nu;6i r!:nea 6ie4 5i ):ndut nu era n stp:nirea ta? Pentru ce ai pus n ini!a ta lucrul acesta? N;ai !in6it *a!enil*r4 ci lui Du!ne"eu. &. Iar 8nania4 au"ind aceste cu)inte4 a c"ut 5i a !urit. 9i fric !are i;a cuprins pe t*6i care au au"it. (. 9i scul:ndu;se cei !ai tineri4 l;au nf5urat 5i4 sc*6:ndu;l afar4 l;au n-r*pat. +. Dup un rsti!p4 ca de trei ceasuri4 a intrat 5i fe!eia lui4 ne5tiind ce se nt:!plase. ,. Iar Petru a "is ctre ea< Spune;!i dac a6i ):ndut 6arina cu at:t? Iar ea a "is< Da4 cu at:t. /. Iar Petru a "is ctre ea< De ce );a6i n)*it )*i s ispiti6i Du'ul D*!nului? Iat pici*arele cel*r ce au n-r*pat pe brbatul tu sunt la u5 5i te )*r sc*ate afar 5i pe tine. 10. 9i ea a c"ut ndat la pici*arele lui Petru 5i a !urit. 9i intr:nd tinerii4 au -sit;* !*art 5i4 sc*6:nd;* afar4 au n-r*pat;* l:n- brbatul ei. 11. 9i fric !are a cuprins t*at Biserica 5i pe t*6i care au au"it acestea. Ca i n'erii ei sunt mil6ocitori cu ru'ciuni ntre Domnul /isus i oameni. Luc0 10, /7200 . 1er-e6i@ iat4 =u ) tri!it ca pe ni5te !iei n !i3l*cul lupil*r. $. Nu purta6i pun-4 nici traist4 nici ncl6!inte@ 5i pe ni!eni s nu saluta6i pe cale. &. Iar n *rice cas )e6i intra4 nt:i "ice6i< Pace casei acesteia. (. 9i de )a fi ac*l* un fiu al pcii4 pacea )*astr se )a *di'ni peste el4 iar de nu4 se )a nt*arce la )*i. +. 9i n aceast cas r!:ne6i4 !:nc:nd 5i b:nd cele ce ) )*r da4 cci )rednic este lucrt*rul de plata sa. Nu ) !uta6i din cas n cas. ,. 9i n *rice cetate )e6i intra 5i ) )*r pri!i4 !:nca6i cele ce ) )*r pune nainte. /. 9i )indeca6i pe b*lna)ii din ea 5i "ice6i;le< S;a apr*piat de )*i !pr6ia lui Du!ne"eu. 10. 9i n *rice cetate )e6i intra 5i nu ) )*r pri!i4 ie5ind n pie6ele ei4 "ice6i< 11. 9i praful care s;a lipit de pici*arele n*astre din cetatea n*astr )i;l scutur! )*u. Dar aceasta s 5ti6i4 c s;a apr*piat !pr6ia lui Du!ne"eu. 12. Dic )*u< C !ai u5*r )a fi S*d*!ei n "iua aceea4 dec:t cet6ii aceleia. 1 . .ai 6ie4 7*ra"ineB .ai 6ie4 Betsaid*B Cci dac n Tir 5i n Sid*n s;ar fi fcut !inunile care s;au fcut la )*i4 de !ult s;ar fi p*cit4 st:nd n sac 5i n cenu5. 1$. Dar Tirului 5i Sid*nului !ai u5*r le )a fi la 3udecat4 dec:t )*u. 1&. 9i tu4 Capernau!e4 nu ai f*st nl6at4 *are4 p:n la cer? P:n la iad )ei fi c*b*r:tB 1(. Cel ce ) ascult pe )*i pe 1ine 1 ascult4 5i cel ce se leapd de )*i se leapd de 1ine@ iar cine se leapd de 1ine se leapd de Cel ce 1;a tri!is pe 1ine. 1+. 9i s;au nt*rs cei 5apte"eci I5i d*iJ cu bucurie4 "ic:nd< D*a!ne4 5i de!*nii ni se supun n nu!ele Tu. 1,. 9i le;a "is< 8! )"ut pe satana ca un ful-er c":nd din cer. 1/. Iat4 );a! dat putere s clca6i peste 5erpi 5i peste sc*rpii4 5i peste t*at puterea )r3!a5ului4 5i ni!ic nu ) )a )t!a. 2&2

20. Dar nu ) bucura6i de aceasta4 c du'urile )i se pleac4 ci ) bucura6i c nu!ele )*astre sunt scrise n ceruri. 'a8te /, 17.0 1. Iar Petru 5i I*an se suiau la te!plu pentru ru-ciunea din ceasul al n*ulea. 2. 9i era un brbat *l*- din p:ntecele !a!ei sale4 pe care;l aduceau 5i;l puneau n fiecare "i la p*arta te!plului4 "is P*arta %ru!*as4 ca s cear !il*stenie de la cei ce intrau n te!plu4 . Care4 )":nd c Petru 5i I*an )*r s intre n te!plu4 le;a cerut !il*stenie. $. Iar Petru4 cut:nd spre el4 !preun cu I*an4 a "is< Pri)e5te n*i@ &. Iar el se uita la ei cu luare;a!inte4 a5tept:nd s pri!easc ce)a de la ei. (. Iar Petru a "is< 8r-int 5i aur nu a!@ dar ce a!4 aceea 6i dau. 2n nu!ele lui Iisus 7rist*s Na"arineanul4 sc*al;te 5i u!blB +. 9i apuc:ndu;l de !:na dreapt4 l;a ridicat 5i ndat -le"nele 5i tlpile pici*arel*r lui s;au ntrit. ,. 9i srind4 a stat n pici*are 5i u!bla4 5i a intrat cu ei n te!plu4 u!bl:nd 5i srind 5i lud:nd pe Du!ne"eu. Iac0 1, 147110 1$. =ste cine)a b*lna) ntre )*i? S c'e!e pre*6ii Bisericii 5i s se r*a-e pentru el4 un-:ndu;l cu untdele!n4 n nu!ele D*!nului. 1&. 9i ru-ciunea credin6ei )a !:ntui pe cel b*lna) 5i D*!nul l )a ridica4 5i de )a fi fcut pcate se )*r ierta lui. *vraam s7a ru'at pentru *bimelec, iar /ov pentru prietenii lui i Dumnezeu i7a ascultat. 'ac0 20, 130 1+. 9i s;a ru-at 8)raa! lui Du!ne"eu 5i Du!ne"eu a )indecat pe 8bi!elec4 pe fe!eia lui 5i pe r*abele lui4 5i acestea au nceput a na5te. Io: 42, .0 ,. 8cu! deci lua6i 5apte )i6ei 5i 5apte berbeci 5i duce6i;) la r*bul 1eu I*) 5i aduce6i;le4 pentru )*i4 ardere de t*t@ iar r*bul 1eu I*) s se r*a-e pentru )*i@ din dra-*ste pentru el4 )*i fi n-duit*r4 ca s nu 1 p*rt cu )*i dup nebunia )*astr4 ntruc:t n;a6i )*rbit despre 1ine a5a de drept cu! a )*rbit r*bul 1eu I*)C. Cnd mnia Domnului s7a aprins, ,oise s7a ru'at invocnd numele lui *vraam, /saac i /acob, pentru a fi ascultat. Ie90 /2, 107140 10. Las;1 dar acu! s se aprind !:nia 1ea asupra l*r4 s;i pierd 5i s fac din tine un p*p*r !areBC 11. 1*ise ns a ru-at pe D*!nul Du!ne"eul su 5i a "is< CS nu se aprind4 D*a!ne4 !:nia Ta asupra p*p*rului Tu4 pe care l;ai sc*s din 6ara =-iptului cu putere !are 5i cu bra6ul Tu cel nalt4 12. Ca nu cu!)a s "ic =-iptenii< I;a dus la pieire4 ca s;i ucid n !un6i 5i s;i 5tear- de pe fala p!:ntului. 2nt*arce;Hi iu6i!ea !:niei Tale4 !il*sti)e5te;Te 5i nu cuta la rutatea p*p*rului Tu. 1 . 8du;6i a!inte de 8)raa!4 de Isaac 5i de Iac*)4 r*bii Ti4 cr*ra Te;ai 3urat Tu pe Tine 2nsu6i4 "ic:nd< .*i n!ul6i f*arte tare nea!ul )*stru4 ca stelele cerului@ 5i t*t p!:ntul acesta4 de care );a! )*rbit4 l )*i da ur!a5il*r )*5tri 5i;l )*r stp:ni n )eciBC 1$. 8tunci a abtut D*!nul pieirea ce "isese s;* aduc asupra p*p*rului Su. Samuel s7a ru'att pentru popor i a fost ascultat. 1 $e?0 3, 17100 &. 8p*i a "is iar5i Sa!uel< C8duna6i pe t*6i Israeli6ii la 1i6pa 5i eu ! )*i ru-a pentru )*i D*!nuluiC. (. 9i s;au adunat la 1i6pa 5i au sc*s ap4 5i au turnat naintea D*!nului 5i au p*stit n "iua aceea4 "ic:nd< CEre5it;a! naintea D*!nuluiBC 9i a 3udecat Sa!uel pe fiii lui Israel n 1i6pa. +. C:nd ns au au"it %ilistenii c s;au adunat fiii lui Israel n 1i6pa4 s;au dus cpeteniile %ilistenil*r asupra lui Israel. 8u"ind Israeli6ii de aceasta4 s;au te!ut de %ilisteni. 2&

,. 8tunci au "is fiii lui Israel ctre Sa!uel< CNu nceta a stri-a pentru n*i ctre D*!nul Du!ne"eul n*stru4 ca s ne i"b)easc din !:inile %ilistenil*rC. Iar Sa!uel a "is< CS nu fie cu !ine una ca aceasta4 ca s ! deprte" de D*!nul Du!ne"eul !eu 5i s nu stri- pentru )*i ntru ru-ciuneB /. 8p*i a luat Sa!uel un !iel de lapte 5i l;a adus !preun cu t*t p*p*rul ardere de t*t D*!nului 5i a stri-at Sa!uel ctre D*!nul pentru Israel 5i l;a au"it pe el D*!nul. 10. C:nd nl6a Sa!uel ardere de t*t4 au )enit %ilistenii s se bat cu Israel. Dar D*!nul a tunat n "iua aceea cu tunet !are asupra %ilistenil*r 5i a adus -r*a" asupra l*r4 a5a c au f*st nfr:n6i n fa6a lui Israel. Dac pcatele poporului sunt prea mari i cu bun tiin, Domnul nu mai ascult ru'ciunea nici a celor mai alei din sfini. Ier0 11, 10 1. 9i !i;a "is iar5i D*!nul< CC'iar 1*ise 5i Sa!uel de ar sta naintea 1ea4 sufletul 1eu t*t nu s;ar ndupleca spre p*p*rul acesta. I"-*ne5te;i de la fa6a 1ea4 ca s se duc. Ie@0 14, 1/7150 1 . C%iul *!ului4 dac )re* 6ar ar pctui naintea 1ea4 abt:ndu;se n c'ip nele-iuit de la 1ine4 5i =u a5 ntinde !:na 1ea asupra ei4 a5 "dr*bi n ea t*t spicul de -r:u 5i a5 tri!ite asupra ei f*a!etea 5i a5 ncepe s pierd n ea pe *a!eni 5i d*bit*ace@ 1$. Dac s;ar afla ac*l* cei trei brba6i< N*e4 Daniel 5i I*)4 ap*i ace5tia4 prin dreptatea l*r4 5i;ar scpa nu!ai )ia6a l*r4 "ice D*!nul Du!ne"eu. 1&. Sau dac a5 tri!ite asupra acestui p!:nt fiare rele4 care l;ar )du)i de p*p*r4 5i dac 6el din pricina fiarel*r ar a3un-e pustiu 5i de nestrbtut4 1(. 8tunci ace5ti trei brba6i4 afl:ndu;se n el4 precu! este de ade)rat c =u sunt )iu4 "ice D*!nul4 t*t a5a este de ade)rat c ei n;ar scpa nici pe fii4 nici pe fiice4 ci nu!ai ei sin-uri ar scpa4 iar 6ara ar a3un-e pustie. %:r0 10, 2572.0 2(. Cci dac pctui! de )*ia n*astr4 dup ce a! luat cun*5tiin6 despre ade)r4 nu ne !ai r!:ne4 pentru pcate4 nici * 3ertf4 2+. Ci * nfric*5at a5teptare a 3udec6ii 5i iu6i!ea f*cului care )a !istui pe cei p*tri)nici. 2,. Clc:nd cine)a Le-ea lui 1*ise4 e ucis fr de !il4 pe cu):ntul a d*i sau trei !art*ri@ Dup eliberarea din trup, ei ;sfinii< sunt vii ca i n'erii i mil6ocesc pentru noi. Luc0 -, 2.7/20 2,. Iar dup cu)intele acestea4 ca la *pt "ile4 lu:nd cu Sine pe Petru 5i pe I*an 5i pe Iac*)4 S;a suit pe !unte ca s Se r*a-e. 2/. 9i pe c:nd se ru-a =l4 c'ipul fe6ei Sale s;a fcut altul 5i !brc!intea Lui alb strlucind. 0. 9i iat d*i brba6i )*rbeau cu =l4 care erau 1*ise 5i Ilie4 1. 9i care4 art:ndu;se ntru sla)4 )*rbeau despre sf:r5itul Lui4 pe care a)ea s;l !plineasc n Ierusali!. 2. Iar Petru 5i cei ce erau cu el erau n-reuia6i de s*!n@ 5i de5tept:ndu;se4 au )"ut sla)a Lui 5i pe cei d*i brba6i st:nd cu =l. Luc0 20, /17/50 &. Iar cei ce se )*r n)rednici s d*b:ndeasc )eacul acela 5i n)ierea cea din !*r6i4 nici nu se ns*ar4 nici nu se !rit. (. Cci nici s !*ar nu !ai p*t4 cci sunt la fel cu n-erii 5i sunt fii ai lui Du!ne"eu4 fiind fii ai n)ierii. Luc0 15, 257/00 2(. 9i peste t*ate acestea4 ntre n*i 5i )*i s;a ntrit prpastie !are4 ca cei care )*iesc s treac de aici la )*i s nu p*at4 nici cei de ac*l* s treac la n*i. 2+. Iar el a "is< R*-u;te4 dar4 printe4 s;l tri!i6i n casa tatlui !eu4 2,. Cci a! cinci fra6i4 s le spun l*r acestea4 ca s nu )in 5i ei n acest l*c de c'in. 2&$

2/. 9i i;a "is 8)raa!< 8u pe 1*ise 5i pe pr**r*ci@ s asculte de ei. 0. Iar el a "is< Nu4 printe 8)raa!4 ci4 dac cine)a dintre !*r6i se )a duce la ei4 se )*r p*ci. Ioan ., 127150 &2. Iudeii I;au "is< 8cu! a! cun*scut c ai de!*n. 8)raa! a !urit4 de ase!enea 5i pr**r*cii@ 5i Tu "ici< Dac cine)a )a p"i cu):ntul 1eu4 nu )a -usta !*artea n )eac. & . Nu cu!)a e5ti Tu !ai !are dec:t tatl n*stru 8)raa!4 care a !urit? 9i au !urit 5i pr**r*cii. Cine te faci Tu a fi? &$. Iisus a rspuns< Dac 1 sl)esc =u pe 1ine 2nsu!i4 sla)a 1ea ni!ic nu este. Tatl 1eu este Cel care 1 sl)e5te4 despre Care "ice6i )*i c este Du!ne"eul )*stru. &&. 9i nu L;a6i cun*scut4 dar =u 2l 5tiu@ 5i dac a5 "ice c nu;L 5tiu4 a5 fi !incin*s ase!enea )*u. Ci 2l 5tiu 5i p"esc cu):ntul Lui. &(. 8)raa!4 printele )*stru4 a f*st bucur*s s )ad "iua 1ea 5i a )"ut;* 5i s;a bucurat. 2 (etr0 1, 1/7110 1 . S*c*tesc4 dar4 c este drept4 c:t )re!e sunt n acest c*rt4 s ) 6in tre3i4 prin aducerea a!inte4 1$. %iindc 5tiu c de-rab )*i lepda c*rtul acesta4 precu! !i;a artat D*!nul n*stru Iisus 7rist*s. 1&. Dar ! )*i sili ca4 5i dup plecarea !ea4 s ) a!inti6i nec*ntenit de acestea4 !8oc0 5, -7110 /. 9i c:nd a desc'is pecetea a cincea4 a! )"ut4 sub 3ertfelnic4 sufletele cel*r n3un-'ia6i pentru cu):ntul lui Du!ne"eu 5i pentru !rturia pe care au dat;*. 10. 9i stri-au cu -las !are 5i "iceau< P:n c:nd4 Stp:ne sfinte 5i ade)rate4 nu )ei 3udeca 5i nu )ei r"buna s:n-ele n*stru4 fa6 de cei ce l*cuiesc pe p!:nt? 11. 9i fiecruia dintre ei i s;a dat c:te un )e5!:nt alb 5i li s;a spus ca s stea n ti'n4 nc pu6in )re!e4 p:n c:nd )*r !plini nu!rul 5i cei !preun;slu3it*ri cu ei 5i fra6ii l*r4 cei ce a)eau s fie *!*r:6i ca 5i ei. Ca prieteni ai Domnului i alei ai Si li se cuvine cinste n numele Domnului i plecciune ;nc"inare<. Ioan0 11, 147150 1$. .*i sunte6i prietenii 1ei4 dac face6i ceea ce ) p*runcesc. 1&. De acu! nu ) !ai "ic slu-i4 c slu-a nu 5tie ce face stp:nul su4 ci );a! nu!it pe )*i prieteni4 pentru c t*ate c:te a! au"it de la Tatl 1eu )i le;a! fcut cun*scute. 1(. Nu )*i 1;a6i ales pe 1ine4 ci =u );a! ales pe )*i 5i );a! r:nduit s !er-e6i 5i r*ad s aduce6i4 5i r*ada )*astr s r!:n4 ca Tatl s ) dea *rice;I )e6i cere n nu!ele 1eu. Mat0 10, 407420 $0. Cine ) pri!e5te pe )*i pe 1ine 1 pri!e5te4 5i cine 1 pri!e5te pe 1ine pri!e5te pe Cel ce 1; a tri!is pe 1ine. $1. Cine pri!e5te pr**r*c n nu!e de pr**r*c plat de pr**r*c )a lua4 5i cine pri!e5te pe un drept n nu!e de drept rsplata dreptului )a lua. $2. 9i cel ce )a da de but unuia dintre ace5tia !ici nu!ai un pa'ar cu ap rece4 n nu!e de ucenic4 ade)rat -riesc )*u< nu )a pierde plata sa. !8oc0 /, -0 /. Iat4 6i dau din sina-*-a satanei4 dintre cei care se "ic pe sine c sunt iudei 5i nu sunt4 ci !int@ iat4 i )*i face s )in 5i s se nc'ine naintea pici*arel*r tale 5i )*r cun*a5te c te;a! iubit. Sfinii *postoli au primit asemenea cinstire ;nc"inare<, dar au refuzat s li se aduc nc"inare ca unor zei precum i 6ertfele lor. / $e?0 1., 37.0 +. C:nd Fbadia !er-ea pe dru!4 iat i;a ie5it nainte Ilie. Fbadia l;a cun*scut 5i a c"ut cu fa6a la p!:nt4 "ic:nd< CFare tu e5ti d*!nul !eu4 Ilie?C ,. Iar acela i;a "is< C=u sunt@ du;te 5i spune d*!nului tu< Ilie este aiciBC 'a8te 15, 2-7/40 2&&

2/. Iar el4 cer:nd lu!in4 s;a repe"it nuntru 5i4 tre!ur:nd de spai!4 a c"ut naintea lui Pa)el 5i a lui Sila@ 0. 9i sc*6:ndu;i afar Idup ce pe ceilal6i i;a ")*r:t la l*cJ4 le;a "is< D*!nil*r4 ce trebuie s fac ca s ! !:ntuiesc? 1. Iar ei au "is< Crede n D*!nul Iisus 5i te )ei !:ntui tu 5i casa ta. 2. 9i i;au -rit lui cu):ntul lui Du!ne"eu 5i tutur*r cel*r din casa lui. . 9i el4 lu:ndu;i la sine4 n acel ceas al n*p6ii4 a splat rnile l*r 5i s;a b*te"at el 5i t*6i ai lui ndat. $. 9i duc:ndu;i n cas4 a pus !asa 5i s;a )eselit cu t*at casa4 cre":nd n Du!ne"eu. 'a8te 14, 1171.0 11. Iar !ul6i!ile4 )":nd ceea ce fcuse Pa)el4 au ridicat -lasul l*r n li!ba lica*n4 "ic:nd< Deii4 ase!n:ndu;se *a!enil*r4 s;au c*b*r:t la n*i. 12. 9i nu!eau pe Barnaba Deus4 iar pe Pa)el 7er!es4 fiindc el era purtt*rul cu):ntului. 1 . Iar pre*tul lui Deus4 care era naintea cet6ii4 aduc:nd la p*r6i tauri 5i cununi4 )*ia s le aduc 3ertf !preun cu !ul6i!ile. 1$. 9i au"ind 8p*st*lii Pa)el 5i Barnaba4 5i;au rupt )e5!intele4 au srit n !ul6i!e4 stri-:nd4 1&. 9i "ic:nd< Brba6il*r4 de ce face6i acestea? D*ar 5i n*i sunte! *a!eni4 ase!enea pti!it*ri ca )*i4 bine)estind s ) nt*arce6i de la aceste de5ertciuni ctre Du!ne"eu cel )iu4 Care a fcut cerul 5i p!:ntul4 !area 5i t*ate cele ce sunt n ele4 1(. 9i Care4 n )eacurile trecute4 a lsat ca t*ate nea!urile s !ear- n cile l*r4 1+. De5i =l nu S;a lsat pe Sine ne!rturisit4 fc:ndu;) bine4 d:ndu;) din cer pl*i 5i ti!puri r*dit*are4 u!pl:nd de 'ran 5i de bucurie ini!ile )*astre. 1,. 9i acestea "ic:nd4 abia au p*t*lit !ul6i!ile4 ca s nu le aduc 3ertf. Ctirea cerului, la care se nc"inau p'nii, nu erau n'erii i sfinii, ci soarele , luna i stelele dup cum vom dovedi. )eut0 4, 1-0 1/. Sau4 pri)ind la cer 5i )":nd s*arele4 luna4 stelele 5i t*at *5tirea cerului4 s nu te la5i a!-it ca s te nc'ini l*r4 nici s le slu3e5ti4 pentru c D*!nul Du!ne"eul tu le;a lsat pentru t*ate p*p*arele de sub cer. #rupurile sfinilor, n care a locuit Du"ul Sfnt al Domnului, au fost de drept i mdulare ale Domnului /isus. 1 Cor0 /, 157130 1(. Nu 5ti6i4 *are4 c )*i sunte6i te!plu al lui Du!ne"eu 5i c Du'ul lui Du!ne"eu l*cuie5te n )*i? 1+. De )a strica cine)a te!plul lui Du!ne"eu4 l )a strica Du!ne"eu pe el4 pentru c sf:nt este te!plul lui Du!ne"eu4 care sunte6i )*i. 1 Cor0 5, 110 1&. 8u nu 5ti6i c trupurile )*astre sunt !dularele lui 7rist*s? Lu:nd deci !dularele lui 7rist*s le )*i face !dularele unei desfr:nate? Nicidecu!B 2 Cor0 4, 30 1&. 9i ce n)*ire este ntre 7rist*s 5i .eliar sau ce parte are un credinci*s cu un necredinci*s? 0rin mptirea cu #rupul i Sn'ele Domnului, cretinul se mpreun cu Dumnezeu i este un du" cu Dnsul. Ioan 5, 1/7130 & . 9i le;a "is Iisus< 8de)rat4 ade)rat "ic )*u4 dac nu )e6i !:nca trupul %iului F!ului 5i nu )e6i bea s:n-ele Lui4 nu )e6i a)ea )ia6 n )*i. &$. Cel ce !n:nc trupul 1eu 5i bea s:n-ele 1eu are )ia6 )e5nic4 5i =u l )*i n)ia n "iua cea de ap*i. &&. Trupul este ade)rat !:ncare 5i s:n-ele 1eu4 ade)rat butur. &(. Cel ce !n:nc trupul 1eu 5i bea s:n-ele 1eu r!:ne ntru 1ine 5i =u ntru el. 2&(

&+. Precu! 1;a tri!is pe 1ine Tatl cel )iu 5i =u )ie" pentru Tatl4 5i cel ce 1 !n:nc pe 1ine )a tri prin 1ine. 1 Cor0 5,130 1+. Iar cel ce se alipe5te de D*!nul este un du' cu =l. *a dar, cine are comoara aceasta, adic Du"ul lui Dumnezeu, este sfinit nu numai cu trupul dar i obiectele pe care le atin'e trupul lui capt puteri minunate. / $e?0 15, 1-7200 1/. 2n pcatele sale4 cci s):r5ise fapte rele naintea *c'il*r D*!nului4 u!bl:nd pe calea lui Ier*b*a! 5i n frdele-ile lui4 pe care acela le fptuise 5i cu care a dus pe Israel la pcat. 20. Celelalte fapte ale lui Di!ri 5i uneltirile lui pe care le;a ur"it sunt scrise n cr*nica re-il*r lui Israel. 4 $e?0 2, .7140 ,. 8tunci4 lu:nd Ilie !antia sa 5i str:n-:nd;* )ltuc4 a l*)it cu ea apa 5i aceasta s;a str:ns la dreapta 5i la st:n-a 5i au trecut ca pe uscat. /. Iar dup ce au trecut4 a "is Ilie ctre =lisei< CCere ce s;6i fac4 nainte de a fi luat de la tineC. Iar =lisei a "is< CDu'ul care este n tine s fie nd*it n !ineBC 10. Rspuns;a Ilie< CEreu lucru ceriB Dar de ! )ei )edea c:nd )*i fi luat de la tine4 )a fi a5a@ iar de nu ! )ei )edea4 nu )a fiC. 11. Pe c:nd !er-eau ei a5a pe dru! 5i -riau4 de*dat s;a i)it un car 5i cai de f*c 5i4 despr6indu;i pe unul de altul4 a ridicat pe Ilie n ):rte3 de ):nt la cer. 12. Iar =lisei se uita 5i stri-a< CPrinte4 printe4 carul lui Israel 5i caii luiBC 9i ap*i nu l;a !ai )"ut. 9i apuc:ndu;5i 'ainele le;a sf:5iat n d*u. 1 . 8p*i4 apuc:nd !antia lui Ilie4 care c"use de la acesta4 s;a nt*rs nap*i 5i s;a *prit pe !alul I*rdanului. 1$. 9i a luat !antia lui Ilie care c"use de la acesta 5i a l*)it apa cu ea4 "ic:nd< CUnde este D*!nul Du!ne"eul lui Ilie?C 9i l*)ind4 apa s;a tras la dreapta 5i la st:n-a 5i a trecut =lisei. 0entru slva Domnului i prin 'raia Sa, oasele lui Elisei au nviat un mort. 4 $e?0 1/, 207210 20. 8p*i a !urit =lisei 5i l;au n-r*pat4 iar n anul ur!t*r au intrat n 6ar cete de 1*abi6i. 21. Dar iat4 *dat4 c:nd n-r*pau un !*rt4 s;a nt:!plat ca cei ce;l n-r*pau s )ad una din aceste cete 5i4 speriindu;se4 au aruncat !*rtul n !*r!:ntul lui =lisei. C":nd acela4 s;a atins de *asele lui =lisei 5i a n)iat 5i s;a sculat pe pici*arele sale. 0rin minile Sfinilor *postoli se fceau minuni nemaipomenite, i c"iar numai prin obiectele atinse de ei se tmduiau bolile. 'a8te 14, /0 . Deci !ult )re!e au stat ac*l*4 -rind cu ndr"neal ntru D*!nul4 Care da !rturie pentru cu):ntul 'arului Su4 fc:nd se!ne 5i !inuni prin !:inile l*r. 'a8te1-, 117120 11. 9i Du!ne"eu fcea4 prin !:inile lui Pa)el4 !inuni ne!aint:lnite. 12. 2nc:t 5i peste cei ce erau b*lna)i se puneau 5ter-are sau 5*r6uri purtate de Pa)el4 5i b*lile se deprtau de ei4 iar du'urile cele rele ie5eau din ei. !enernd Sfintele ,oate, preaslvim pe Sfntul Du", care a sfinit n mod desvrit pe sfinii n care a petrecut. Ioan 14, 157130 1(. 9i =u )*i ru-a pe Tatl 5i alt 1:n-:iet*r ) )a da )*u ca s fie cu )*i n )eac4 1+. Du'ul 8de)rului4 pe Care lu!ea nu p*ate s;L pri!easc4 pentru c nu;L )ede4 nici nu;L cun*a5te@ )*i 2l cun*a5te6i4 c r!:ne la )*i 5i n )*i )a fiB 2&+

Ioan 13, 2272/0 22. 9i sla)a pe care Tu 1i;ai dat;*4 le;a! dat;* l*r4 ca s fie una4 precu! N*i una sunte!< 2 . =u ntru ei 5i Tu ntru 1ine4 ca ei s fie des):r5i6i ntru uni!e4 5i s cun*asc lu!ea c Tu 1;ai tri!is 5i c i;ai iubit pe ei4 precu! 1;ai iubit pe 1ine.

2&,

C!(IT*LUL 21 )%S($% )UAU$IL% $%L% CI B$FIT*$I


Dup cum este lumin i ntuneric , tot aa este du" ru i du" sfnt. Du"ul cel ru poate imita pe cel sfnt prin minciun, dar numai ct i este n'duit. ,oise i *aron au fcut minuni, dar au fost imitai de vr6itori. Ie90 3, 107120 10. S;au dus deci 1*ise 5i 8ar*n la %ara*n 5i la slu3it*rii lui 5i au fcut cu! le p*runcise D*!nul< a aruncat 8ar*n t*ia-ul su naintea lui %ara*n 5i naintea slu3it*ril*r lui 5i s;a fcut 5arpe. 11. 8tunci a c'e!at 5i %ara*n pe n6elep6ii =-iptului 5i pe )r3it*ri 5i au fcut 5i )r3it*rii =-iptenil*r ase!enea lucru cu )r3ile l*r< 12. %iecare din ei 5i;a aruncat t*ia-ul 5i s;a fcut 5arpe. Dar t*ia-ul lui 8ar*n a n-'i6it t*ie-ele l*r. Ie90 3, 207210 20. 9i au fcut 1*ise 5i 8ar*n cu! le;a p*runcit D*!nul< a ridicat 8ar*n t*ia-ul su 5i a l*)it apa r:ului4 naintea *c'il*r lui %ara*n 5i naintea *c'il*r slu3it*ril*r lui4 5i t*at apa din r:u s;a prefcut n s:n-e. 21. 8tunci pe5tele din r:u a !urit4 r:ul s;a !pu6it 5i =-iptenii nu puteau s bea ap din r:u@ 5i era s:n-e n t*at 6ara =-iptului. 22. 9i au fcut a5a 5i !a-ii =-ipteni cu )r3ile l*r. De aceea s;a n):rt*5at ini!a lui %ara*n 5i nu i;a ascultat4 precu! le spusese D*!nul. 2 . 2nt*rc:ndu;se4 %ara*n a intrat n casa sa 5i nu a pus la ini! aceasta. 2$. 8tunci au spat t*6i =-iptenii n prea3!a r:ului4 ca s -seasc s bea ap4 cci din r:u nu puteau s bea ap. 2&. Se !pliniser 5apte "ile de c:nd l*)ise D*!nul apa. Ie90 ., 27110 2. Iar de nu )ei )rea s;l la5i4 iat =u )*i l*)i t*ate 6inuturile tale cu br*a5te. . R:ul )a !i5una de br*a5te 5i4 ie5ind4 acestea se )*r sui n casele tale4 n d*r!it*arele tale4 pe paturile tale4 n casele slu3it*ril*r ti 5i ale p*p*rului tu4 n cupt*arele tale 5i n aluaturile tale@ $. Pe tine4 pe p*p*rul tu 5i pe t*ate slu-ile tale se )*r sui br*a5teC. &. 9i a !ai "is D*!nul ctre 1*ise< CSpune lui 8ar*n4 fratele tu< ntinde t*ia-ul cu !:na ta spre r:uri4 spre lacuri 5i spre bl6i 5i f s ias br*a5te n p!:ntul =-iptuluiBC (. 9i 5i;a ntins 8ar*n !:na sa asupra apel*r =-iptului 5i ele au sc*s br*a5te@ 5i au ie5it br*a5te 5i au ac*perit p!:ntul =-iptului. +. Dar au fcut ase!enea 5i )r3it*rii =-iptenil*r cu )r3ile l*r 5i au sc*s br*a5te n p!:ntul =-iptului. ,. 8tunci a c'e!at %ara*n pe 1*ise 5i pe 8ar*n 5i a "is< CRu-a6i;) pentru !ine D*!nului s deprte"e br*a5tele de la !ine 5i de la p*p*rul !eu 5i )*i lsa p*p*rul lui Israel s 3ertfeasc D*!nuluiBC /. 1*ise ns a "is ctre %ara*n< CS*r*ce5te;!i nsu6i c:nd s ! r*- pentru tine4 pentru slu-ile tale 5i pentru p*p*rul tu4 ca s piar br*a5tele de la tine4 de la p*p*rul tu 5i din casele )*astre 5i s r!:n nu!ai n r:uC4 10. Iar el a "is< C1:ineC. Dis;a 1*ise< C.a fi cu! ai "is4 ca s 5tii c nu este altul ca D*!nul Du!ne"eul n*stru. 11. Se )*r deprta br*a5tele de la tine4 din casele tale4 din 6arine4 de la slu-ile tale 5i de la p*p*rul tu 5i nu!ai n r:u )*r r!:neC. 12. Ie5ind deci 1*ise 5i 8ar*n de la %ara*n4 a stri-at 1*ise ctre D*!nul ca s piar br*a5tele pe care le tri!isese !p*tri)a lui %ara*n. 2&/

1 . 9i a fcut D*!nul dup cu):ntul lui 1*ise 5i au !urit br*a5tele de prin case4 de prin cur6i 5i ds prin 6arini@ 1$. 9i le;au adunat -r!e"i4 -r!e"i4 5i s;a !pu6it p!:ntul. 1&. .":nd ns c s;a fcut u5urare4 %ara*n 5i;a n):rt*5at ini!a 5i nu i;a ascultat4 dup cu! spusese D*!nul. Dar cnd n7a mai n'duit Domnul Dumnezeu, nu au mai putut face nimic. Ie90 ., 1571.0 1(. 8tunci a "is D*!nul ctre 1*ise< CSpune lui 8ar*n< 2ntinde;6i t*ia-ul tu cu !:na 5i l*)e5te 6r:na p!:ntului 5i )*r fi 6:n6ari pe *a!eni4 pe )ite4 pe %ara*n 5i n casa lui 5i pe slu-ile lui@ t*at 6r:na p!:ntului se )a face 6:n6ari n t*t p!:ntul =-iptuluiC. 1+. 9i au fcut ei a5a< 8ar*n 5i;a ntins t*ia-ul cu !:na sa 5i a l*)it 6r:na p!:ntului 5i s;au i)it 6:n6ari pe *a!eni 5i pe )ite. T*at 6r:na p!:ntului s;a fcut 6:n6ari n t*t p!:ntul =-iptului. 1,. 8u ncercat atunci 5i !a-ii cu )r3ile l*r s fac 6:n6ari4 dar n;au putut. 9i au r!as 6:n6ari pe *a!eni 5i pe )ite. Ba ceva mai mult, c i vr6itorii au fost lovii cu bube de care nu s7au putut vindeca. Ie90 -, .7110 ,. Iar5i a -rit D*!nul cu 1*ise 5i cu 8ar*n 5i a "is< CLua6i;) c:te * !:n plin de cenu5 din cupt*r 5i s;* arunce 1*ise spre cer naintea lui %ara*n 5i a slu3it*ril*r lui. /. 9i se )a st:rni pulbere n t*t p!:ntul =-iptului 5i )*r fi pe *a!eni 5i pe )ite rni 5i b5ici usturt*are n t*at 6ara =-iptuluiC. 10. Deci4 au luat ei cenu5 din cupt*r4 au !ers naintea lui %ara*n4 a aruncat;* 1*ise spre cer 5i s;au fcut bube cu pur*i pe *a!eni 5i pe )ite@ 11. 9i !a-ii n;au putut sta !p*tri)a lui 1*ise din pricina rnil*r4 pentru c erau bube pe ei 5i n t*t =-iptul. *poi Domnul a btut cu piatr i foc E'iptul, dar vr6itorii n7au mai putut face nimic. Ie90 -, 137230 1+. 9i tu t*t te !ai !p*tri)e5ti p*p*rului 1eu 5i nu;l la5i. 1,. Iat4 =u )*i pl*ua !:ine4 pe )re!ea asta4 -rindin f*arte !ult4 cu! n;a !ai f*st n =-ipt de la nte!eierea lui 5i p:n n "iua aceasta. 1/. Tri!ite dar acu! s adune tur!ele tale 5i t*ate c:te ai la c:!p4 c asupra tutur*r *a!enil*r 5i )itel*r4 care )*r fi n 6arin 5i nu )*r intra n cas4 )a cdea -rindin 5i )*r !uriC. 20. 8cei dintre r*bii lui %ara*n4 care s;au te!ut de D*!nul4 au adunat n -rab pe *a!enii 5i tur!ele l*r acas4 21. Iar cei ce n;au luat a!inte la cu):ntul D*!nului4 aceia 5i;au lsat slu-ile 5i )itele l*r n c:!p. 22. 9i a "is D*!nul ctre 1*ise< C2ntinde !:na ta spre cer 5i )a cdea -rindin peste t*t p!:ntul =-iptului< peste *a!eni4 peste tur!e 5i peste t*at iarba c:!pului din p!:ntul =-iptuluiBC 2 . 8tunci 5i;a ntins 1*ise !:na spre cer 5i a sl*b*"it D*!nul tunete4 -rindin 5i f*c pe p!:nt@ 5i a pl*uat D*!nul -rindin n p!:ntul =-iptului. 2$. 8ceasta a f*st * -rindin f*arte !are 5i printre -rindin ardea f*c4 cu! nu !ai fusese n t*t p!:ntul =-iptului4 de c:nd se a5e"aser *a!enii pe el. 2&. Erindina aceasta a btut n t*t p!:ntul =-iptului4 t*t ce era pe c:!p4 *a!eni 5i d*bit*ace@ t*at iarba c:!pului a btut;* -rindina 5i t*6i p*!ii de pe c:!p i;a rupt -rindina. 2(. Nu!ai n 6inutul E*5en4 unde triau fiii lui Israel4 n;a f*st -rindin. 2+. 8tunci tri!i6:nd4 %ara*n a c'e!at pe 1*ise 5i pe 8ar*n 5i a "is ctre ei< C8cu! )d c a! pctuitB D*!nul este drept4 iar eu 5i p*p*rul !eu sunte! )in*)a6i. $eamurile care se deprtaser de Dumnezeu se ocupau cu '"icitul i vr6itul, lucrnd cu du"uri rele 4 de aceea s7a poruncit s fie alun'ai 2(0

Le:0 1-, /10 1. S nu aler-a6i la cei ce c'ea! !*r6ii4 pe la )r3it*ri s nu u!bla6i 5i s nu ) ntina6i cu ei. =u sunt D*!nul Du!ne"eul )*stru. )eut0 1., 107140 10. S nu se -seasc la tine de aceia care trec pe fiul sau fiica l*r prin f*c4 nici pre"ict*r4 sau -'icit*r4 sau )r3it*r4 sau fer!ect*r4 11. Nici desc:ntt*r4 nici c'e!t*r de du'uri4 nici !a-4 nici de cei ce -riesc cu !*r6ii. 12. Cci ur:ciune este naintea D*!nului t*t cel ce face acestea4 5i pentru aceast ur:ciune i i"-*ne5te D*!nul Du!ne"eul tu de la fa6a ta. 1 . Iar tu fii fr pri'an naintea D*!nului Du!ne"eului tu@ 1$. Cci p*p*arele acestea4 pe care le i"-*ne5ti tu4 ascult de -'icit*ri 5i de pre)estit*ri4 iar 6ie nu;6i n-duie aceasta D*!nul Du!ne"eul tu. 1 $e?0 2., /,-0 . 1urind Sa!uel4 l;a pl:ns t*t Israelul 5i l;au n-r*pat n Ra!a4 cetatea lui. Saul ns i"-*nise pe cei ce c'e!au !*r6ii 5i pe -'icit*ri din 6ar. /. Dar fe!eia i;a rspuns< CTu 5tii ce a fcut Saul4 cu! a alun-at el din 6ar pe cei ce c'ea! !*r6ii 5i pe -'icit*ri. Pentru ce dar ntin"i tu curs sufletului !eu spre pieirea !ea?C 2mpratul Saul a pctuit i ducndu7se la vr6itori a fost omort. 1 $e?0 2., 57-0 (. 9i a ntrebat Saul pe D*!nul4 dar D*!nul nu i;a rspuns nici n )is4 nici prin Uri!4 nici prin pr**r*ci. +. 8tunci Saul a "is slu-il*r sale< CCuta6i;!i * fe!eie )r3it*are4 ca s !er- la ea s;* ntrebC. Iar slu-ile i;au rspuns< C=ste aici n =nd*r * fe!eie )r3it*areC. ,. 8p*i 5i;a de"brcat Saul 'ainele sale 5i a !brcat altele 5i s;a dus el nsu5i cu d*i *a!eni 5i au )enit la fe!eie n*aptea@ 5i i;a "is Saul< CR*-u;te4 -'ice5te;!i c'e!:nd un !*rt 5i sc*ate;!i pe cine 6i )*i spune euBC /. Dar fe!eia i;a rspuns< CTu 5tii ce a fcut Saul4 cu! a alun-at el din 6ar pe cei ce c'ea! !*r6ii 5i pe -'icit*ri. Pentru ce dar ntin"i tu curs sufletului !eu spre pieirea !ea?C 1 (aral0 10, 1/7140 1 . 85a a !urit Saul pentru nele-iuirea sa pe care * fcuse el naintea D*!nului4 pentru c n;a p"it cu):ntul D*!nului 5i pentru c a ntrebat 5i a cercetat * )r3it*are 1$. 9i nu a cercetat pe D*!nul. De aceea a 5i f*st el *!*r:t 5i d*!nia a f*st dat lui Da)id4 fiul lui Iesei. /saia se mira i se ntreba, cum ntreab oamenii cei vii pe cei mori s le spun viitorul> Is0 ., 1-7200 1/. 9i c:nd ) )*r "ice< C2ntreba6i pe cei ce c'ea! !*r6ii 5i -'icit*rii care 5*ptesc 5i b*lb*r*sescC4 s le rspunde6i< CNu se cu)ine *are p*p*rului s aler-e la Du!ne"eul su? S ntrebe *are pe !*r6i pentru s*arta cel*r )ii?C 20. 2ntreba6i le-ea 5i desc*perireaB De nu ) )*r )*rbi ase!enea cu):ntului acesta4 atunci nu;i lu!in n ei. /ar psalmistul David n'ri6orat peste msur se ntreab c pn cnd va lucra cel ru > (s0 3/ , 100 10. Se!nele n*astre nu le;a! )"ut@ nu !ai este pr*fet 5i pe n*i nu ne )a !ai cun*a5te. Dumnezeu rspunde c El zdrnicete semnele mincinoilor i '"icitorilor i la vreme "otrt puterea celui ru. Is0 44, 210 2(1

2&. =u "drnicesc se!nele !incin*5il*r 5i pe -'icit*ri i fac s fie nebuni4 ru5ine" pe cei n6elep6i 5i n6elepciunea l*r * prefac n nebunie. Mih0 /, 1730 &. 85a "ice D*!nul !p*tri)a pr**r*cil*r care rtcesc pe p*p*rul !eu4 care at:t c:t au n ce s;5i nfi- din6ii pr*p*)duiesc pacea4 dar !p*tri)a cel*r care nu le arunc ni!ic n -ur se p*rnesc cu r"b*i. (. Pentru aceasta )a fi pentru )*i n*apte n l*c de )edenie 5i ntuneric n l*c de pr**r*cieB S*arele )a apune peste pr**r*ci 5i "iua se )a preface n ntunericB +. ."t*rii se )*r face de ru5ine 5i -'icit*rii )*r fi de *car 5i t*6i 5i )*r ac*peri barba4 cci nu )*r a)ea nici un rspuns de la D*!nul. (s0 34, 2,100 2..*i spune t*ate !inunile Tale. CC:nd )a fi )re!ea4 "ice D*!nul4 cu dreptate )*i 3udeca. 10. 9i t*ate frun6ile pct*5il*r )*i "dr*bi 5i se )a nl6a fruntea dreptului. 2 Tes0 2, .0 ,. 9i atunci se )a arta cel fr de le-e4 pe care D*!nul Iisus l )a ucide cu suflarea -urii Sale 5i;l )a ni!ici cu strlucirea )enirii Sale. Sfinii *postoli au fost mputrnicii s 'oneasc du"urile cele rele din oameni. Mat0 10, .0 ,. T!dui6i pe cei neputinci*5i4 n)ia6i pe cei !*r6i4 cur6i6i pe cei lepr*5i4 pe de!*ni sc*ate6i;i@ n dar a6i luat4 n dar s da6i. Luc0 10, 1371-0 1+. 9i s;au nt*rs cei 5apte"eci I5i d*iJ cu bucurie4 "ic:nd< D*a!ne4 5i de!*nii ni se supun n nu!ele Tu. 1,. 9i le;a "is< 8! )"ut pe satana ca un ful-er c":nd din cer. 1/. Iat4 );a! dat putere s clca6i peste 5erpi 5i peste sc*rpii4 5i peste t*at puterea )r3!a5ului4 5i ni!ic nu ) )a )t!a. Dracii ieau ipnd i vr6itorii se botezau arzndu7i crile de vr6i. 'a8t0 ., 571/0 (. 9i !ul6i!ile luau a!inte ntr;un cu-et la cele spuse de ctre %ilip4 ascult:ndu;l 5i )":nd se!nele pe care le s):r5ea. +. Cci din !ul6i care a)eau du'uri necurate4 stri-:nd cu -las !are4 ele ie5eau 5i !ul6i slbn*-i 5i 5c'i*pi s;au )indecat. ,. 9i s;a fcut !are bucurie n cetatea aceea. /. Dar era !ai dinainte n cetate un brbat4 anu!e Si!*n4 )r3ind 5i ui!ind nea!ul Sa!ariei4 "ic:nd c el este cine)a !are4 10. La care luau a!inte t*6i4 de la !ic p:n la !are4 "ic:nd< 8cesta este puterea lui Du!ne"eu4 nu!it cea !are. 11. 9i luau a!inte la el4 fiindc de !ult )re!e4 cu )r3ile lui4 i ui!ise. 12. Iar c:nd au cre"ut lui %ilip4 care le pr*p*)duia despre !pr6ia lui Du!ne"eu 5i despre nu!ele lui Iisus 7rist*s4 brba6i 5i fe!ei se b*te"au. 1 . Iar Si!*n a cre"ut 5i el 5i4 b*te":ndu;se4 era !ereu cu %ilip. 9i )":nd se!nele 5i !inunile !ari ce se fceau4 era ui!it. 'a8t0 15, 1571-0 1(. Dar *dat4 pe c:nd ne ducea! la ru-ciune4 ne;a nt:!pinat * slu3nic4 care a)ea du' pit*nicesc 5i care aducea !ult c:5ti- stp:nil*r ei4 -'icind. 1+. 8ceasta4 6in:ndu;se dup Pa)el 5i dup n*i4 stri-a4 "ic:nd< 8ce5ti *a!eni sunt r*bi ai Du!ne"eului celui Preanalt4 care ) )estesc )*u calea !:ntuirii. 1,. 9i aceasta * fcea ti!p de !ulte "ile. Iar Pa)el !:niindu;se 5i nt*rc:ndu;se4 a "is du'ului< 2n nu!ele lui Iisus 7rist*s 6i p*runcesc s ie5i din ea. 9i n acel ceas a ie5it. 2(2

1/. 9i stp:nii ei4 )":nd c s;a dus nde3dea c:5ti-ului l*r4 au pus !:na pe Pa)el 5i pe Sila 5i i;au n pia6 naintea dre-t*ril*r. 'a8t0 1-, 1.71-0 1,. 9i !ul6i dintre cei ce cre"user )eneau ca s se !rturiseasc 5i s spun faptele l*r. 1/. Iar !ul6i dintre cei ce fcuser )r3it*rie4 aduc:nd cr6ile4 le ardeau n fa6a tutur*r. 9i au s*c*tit pre6ul l*r 5i au -sit cinci"eci de !ii de ar-in6i. Din cele ce am citit pn aici, se vede lmurit cum c du"urile rele se servesc de oamenii care i ascult i i fac vr6itori. Mat0 12, 4/7410 $ . 9i c:nd du'ul necurat a ie5it din *!4 u!bl prin l*curi fr ap4 cut:nd *di'n 5i nu -se5te. $$. 8tunci "ice< 1 )*i nt*arce la casa !ea de unde a! ie5it@ 5i )enind4 * afl -*lit4 !turat 5i !p*d*bit. $&. 8tunci se duce 5i ia cu sine alte 5apte du'uri !ai rele dec:t el 5i4 intr:nd4 sl5luiesc aici 5i se fac cele de pe ur! ale *!ului aceluia !ai rele dec:t cele dint:i. 85a )a fi 5i cu acest nea! )iclean. Mat0 24, 240 2$. Cci se )*r ridica 'rist*5i !incin*5i 5i pr**r*ci !incin*5i 5i )*r da se!ne !ari 5i c'iar !inuni4 ca s a!-easc4 de )a fi cu putin64 5i pe cei ale5i. Satana are n'erii lui i lucreaz pe pmnt, rzboindu7se cu cei ce cred n Domnul /isus. !8oc012, 37120 +. 9i s;a fcut r"b*i n cer< 1i'ail 5i n-erii lui au p*rnit r"b*i cu balaurul. 9i se r"b*ia 5i balaurul 5i n-erii lui. ,. 9i n;a i"butit el4 nici nu s;a !ai -sit pentru ei l*c n cer. /. 9i a f*st aruncat balaurul cel !are4 5arpele de de!ult4 care se c'ea! dia)*l 5i satana4 cel ce n5eal pe t*at lu!ea4 aruncat a f*st pe p!:nt 5i n-erii lui au f*st arunca6i cu el. 10. 9i a! au"it -las !are4 n cer4 "ic:nd< 8cu! s;a fcut !:ntuirea 5i puterea 5i !pr6ia Du!ne"eului n*stru 5i stp:nirea 7rist*sului Su4 cci aruncat a f*st p:r:5ul fra6il*r n*5tri4 cel ce i p:ra pe ei naintea Du!ne"eului n*stru4 "iua 5i n*aptea. 11. 9i ei l;au biruit prin s:n-ele 1ielului 5i prin cu):ntul !rturiei l*r 5i nu 5i;au iubit sufletul l*r4 p:n la !*arte. 12. Pentru aceasta4 bucura6i;) ceruri 5i cei ce l*cui6i n ele. .ai )*u4 p!:ntule 5i !are4 fiindc dia)*lul a c*b*r:t la )*i a):nd !:nie !are4 cci 5tie c ti!pul lui e scurt. !ai de cei care fac vr6itorii, cci nu vor motenii mpria cerurilor, ci vor fi n foc venic. !8oc0 22, 110 1&. 8far c:inii 5i )r3it*rii 5i desfr:na6ii 5i uci-a5ii 5i nc'int*rii de id*li 5i t*6i cei ce lucrea" 5i iubesc !inciunaB !8oc0 21, .0 ,. Iar partea cel*r fric*5i 5i necredinci*5i 5i spurca6i 5i uci-a5i 5i desfr:na6i 5i fer!ect*ri 5i nc'int*ri de id*li 5i a tutur*r cel*r !incin*5i este n ie"erul care arde4 cu f*c 5i cu puci*as4 care este !*artea a d*ua.

2(

C!(IT*LUL 25 )%S($% ($*'%=II MI#CI#*CI


Dup ce Domnul Dumnezeu a dat le'ea lui ,oise, tiind c satana va ridica prooroci mincinoi, i7a prevenit pe oameni s nu7i asculte . )eut0 1/, 17/0 1. CDe se )a ridica n !i3l*cul tu pr**r*c sau )"t*r de )ise 5i )a face naintea ta se!n 5i !inune4 2. 9i se )a !plini se!nul sau !inunea aceea4 de care 6i;a -rit el4 5i;6i )a "ice atunci< S !er-e! dup al6i du!ne"ei4 pe care tu nu;i 5tii 5i s le slu3i! acel*ra4 . S nu ascul6i cu)intele pr**r*cului aceluia sau ale acelui )"t*r de )ise4 c prin aceasta ) ispite5te D*!nul Du!ne"eul )*stru4 ca s afle de iubi6i pe D*!nul Du!ne"eul )*stru din t*at ini!a )*astr 5i din t*t sufletul )*stru. 2n cur'erea vremurilor ns, s7au ridicat muli prooroci mincinoi n numele Domnului, dar au fost pedepsii. Ier0 2/, 1/7150 1 . 9i n pr**r*cii Sa!ariei a! )"ut nebunie4 cci au pr*fe6it n nu!ele lui Baal 5i au dus n rtcire pe p*p*rul 1eu Israel. 1$. Dar n pr**r*cii Ierusali!ului a! )"ut -r*")ii< ace5tia fac desfr:nare 5i u!bl cu !inciuni4 a3ut !:inile fct*ril*r de rele4 ca ni!eni s nu se nt*arc de la necredin6a sa@ t*6i sunt pentru 1ine ca S*d*!a4 5i l*cuit*rii lui ca E*!*ra. 1&. De aceea4 a5a "ice D*!nul Sa)a*t despre pr**r*ci< Iat4 i )*i 'rni cu pelin 5i le )*i da s bea ap cu fiere4 c de la pr*fe6ii Ierusali!ului s;a ntins necredin6a n t*at 6ara. 1(. 85a "ice D*!nul Sa)a*t< CNu asculta6i cu)intele pr**r*cil*r4 care ) pr*fe6esc4 c ) n5eal4 p*)estindu;) nc'ipuirile ini!ii l*r4 5i ni!ic din cele ale D*!nului. Ier0 23, -7100 /. Iar )*i s nu asculta6i pe pr**r*cii )*5tri4 pe -'icit*rii )*5tri4 pe )ist*rii )*5tri4 pe )r3it*rii )*5tri 5i pe;ai )*5trii citit*ri de stele care ) "ic< CNu )e6i slu3i re-elui Babil*nuluiC4 10. C ace5tia ) pre"ic !inciun4 ca s ) deprte"e din 6ara )*astr 5i ca =u s ) i"-*nesc4 ca s pieri6i. Ier0 2., 117130 1&. 9i a !ai "is pr**r*cul Iere!ia ctre 8nania pr**r*cul< C8scult4 8nania< D*!nul nu te;a tri!is 5i tu dai p*p*rului acestuia ncredere n !inciun. 1(. De aceea a5a "ice D*!nul< Iat te )*i arunca de pe fa6a p!:ntului@ c'iar n anul acesta )ei !uri4 pentru c ai -rit !p*tri)a D*!nuluiC. 1+. 9i a !urit 8nania pr**r*cul c'iar n anul acela4 n luna a 5aptea. Cnd a venit ,ntuitorul i a adus adevrul, deasemenea ne7a prevenit despre astfel de profei. Ioan0 1, 130 1+. Pentru c Le-ea prin 1*ise s;a dat4 iar 'arul 5i ade)rul au )enit prin Iisus 7rist*s. Ioan0 1., /37/.0 +. Deci i;a "is Pilat< 85adar e5ti Tu !prat? Rspuns;a Iisus< Tu "ici c =u sunt !prat. =u spre aceasta 1;a! nscut 5i pentru aceasta a! )enit n lu!e4 ca s dau !rturie pentru ade)r@ *ricine este din ade)r ascult -lasul 1eu. ,. Pilat I;a "is< Ce este ade)rul? 9i "ic:nd aceasta4 a ie5it iar5i la iudei 5i le;a "is< =u nu -sesc n =l nici * )in@ Mat0 246 11, 2/7210 2($

11. 9i !ul6i pr**r*ci !incin*5i se )*r scula 5i )*r a!-i pe !ul6i. 2 . 8tunci4 de ) )a "ice cine)a< Iat4 1esia este aici sau dinc*l*4 s nu;l crede6i. 2$. Cci se )*r ridica 'rist*5i !incin*5i 5i pr**r*ci !incin*5i 5i )*r da se!ne !ari 5i c'iar !inuni4 ca s a!-easc4 de )a fi cu putin64 5i pe cei ale5i. 2&. Iat4 );a! spus de !ai nainte. Ioan 1, 4/0 $ . =u a! )enit n nu!ele Tatlui 1eu 5i )*i nu 1 pri!i6i@ dac )a )eni altul n nu!ele su4 pe acela l )e6i pri!i. Ei se cunosc dup urmtoarele roade !or fi blnzi, ies din mil6ocul nostru, ntrebuineaz cuvinte dulci i am'itoare ca s fac dezbinare ntre cretini. Mat0 3, 117150 1&. %eri6i;) de pr**r*cii !incin*5i4 care )in la )*i n 'aine de *i4 iar pe dinuntru sunt lupi rpit*ri. 1(. Dup r*adele l*r i )e6i cun*a5te. 8u d*ar cule- *a!enii stru-uri din spini sau s!*c'ine din !rcini? 'a8te 20, 2.7/00 2,. Drept aceea4 lua6i a!inte de )*i n5i) 5i de t*at tur!a4 ntru care Du'ul Sf:nt );a pus pe )*i episc*pi4 ca s pstra6i Biserica lui Du!ne"eu4 pe care a c:5ti-at;* cu nsu5i s:n-ele Su. 2/. Cci eu 5tiu aceasta4 c dup plecarea !ea )*r intra4 ntre )*i4 lupi n-r*"it*ri4 care nu )*r cru6a tur!a. 0. 9i dintre )*i n5i) se )*r ridica brba6i4 -rind n)6turi rstl!cite4 ca s tra- pe ucenici dup ei. $om0 15, 1371.0 1+. 9i ) nde!n4 fra6il*r4 s ) p"i6i de cei ce fac de"binri 5i s!inteli !p*tri)a n)6turii pe care a6i pri!it;*. Deprta6i;) de ei. 1,. Cci unii ca ace5tia nu slu3esc D*!nului n*stru Iisus 7rist*s4 ci p:ntecelui l*r4 5i prin )*rbele l*r fru!*ase 5i !-ulit*are4 n5eal ini!ile cel*r fr de rutate. 2n lcomia lor dup nbo'ire, vor cuta cuvntri neltoare s aib un cti' de la noi. 2 (etr0 2, 17/0 1. Dar au f*st n p*p*r 5i pr**r*ci !incin*5i4 dup cu! 5i ntre )*i )*r fi n)6t*ri !incin*5i4 care )*r strecura eresuri pier"t*are 5i4 t-duind c'iar pe Stp:nul Care i;a rscu!prat4 5i )*r aduce l*r -rabnic pieire@ 2. 9i !ul6i se )*r lua dup n)6turile l*r rtcite 5i4 din pricina l*r4 calea ade)rului )a fi 'ulit@ . 9i din p*ft de a)ere 5i cu cu)inte a!-it*are4 ei ) )*r !*!i pe )*i. Dar *s:nda l*r4 de !ult pre-tit4 nu "b*)e5te 5i pier"area l*r nu d*r!itea". Ei, cutnd nbo'irea, cad n ispite i pofte, care cufund pe oameni n pierzare. 1 Tim0 5, -7100 /. Cei ce )*r s se !b*-6easc4 di!p*tri)4 cad n ispit 5i n curs 5i n !ulte p*fte nebune5ti 5i )t!t*are4 ca unele care cufund pe *a!eni n ruin 5i n pier"are. 10. C iubirea de ar-int este rdcina tutur*r relel*r 5i cei ce au p*ftit;* cu nf*care au rtcit de la credin64 5i s;au strpuns cu !ulte dureri. Dasemenea nvtura lor va fi deosebit, cutnd s fie nvtori de le'e, oprind mncrurile i castoriile, nesuferind nvtura omeneasc. 1 Tim0 1, /730 . C:nd a! plecat n 1aced*nia4 te;a! nde!nat s r!:i n =fes4 ca s p*runce5ti un*ra s nu n)e6e * alt n)6tur4 2(&

$. Nici s ia a!inte la bas!e 5i la nesf:r5ite n5irri de nea!uri4 care aduc !ai de-rab certuri4 dec:t lucrarea !:ntuit*are a lui Du!ne"eu4 cea ntru credin6@ &. Iar 6inta p*runcii este dra-*stea din ini! curat4 din cu-et bun 5i din credin6 nef6arnic4 (. De la care unii rtcind s;au nt*rs spre de5art )*rbire4 +. .*ind s fie n)6t*ri ai Le-ii4 dar nen6ele-:nd nici cele ce spun4 nici cele pentru care dau ade)erire. 1 Tim0 4, 1710 1. Dar Du'ul -rie5te l!urit c4 n )re!urile cele de ap*i4 unii se )*r deprta de la credin64 lu:nd a!inte la du'urile cele n5elt*are 5i la n)6turile de!*nil*r4 2. Prin f6rnicia un*r !incin*5i4 care sunt nfiera6i n cu-etul l*r. . 8ce5tia *presc de la cst*rie 5i de la unele bucate4 pe care Du!ne"eu le;a fcut4 spre -ustare cu !ul6u!ire4 pentru cei credinci*5i 5i pentru cei ce au cun*scut ade)rul4 $. Pentru c *rice fptur a lui Du!ne"eu este bun 5i ni!ic nu este de lepdat4 dac se ia cu !ul6u!ire@ &. Cci se sfin6e5te prin cu):ntul lui Du!ne"eu 5i prin ru-ciune. 2 Tim0 4, /740 . Cci )a )eni * )re!e c:nd nu )*r !ai suferi n)6tura snt*as4 ci # d*rnici s;5i desfte"e au"ul # 5i )*r -r!di n)6t*ri dup p*ftele l*r4 $. 9i 5i )*r nt*arce au"ul de la ade)r 5i se )*r abate ctre bas!e. !or mai predica i botezul pocinei, care botez a ncetat. 'a8te 1-, /740 . 9i el a "is< Deci n ce );a6i b*te"at? =i au "is< 2n b*te"ul lui I*an. $. Iar Pa)el a "is< I*an a b*te"at cu b*te"ul p*cin6ei4 spun:nd p*p*rului s cread n Cel ce a)ea s )in dup el4 adic n Iisus 7rist*s. 2n vremea din urm, Dumnezeu n'duiete lucrarea nelciunii, pentru ale'erea ne'"inei. 2 Tes0 2, -7120 /. Iar )enirea aceluia )a fi prin lucrarea lui satan4 ns*6it de t*t felul de puteri 5i de se!ne 5i de !inuni !incin*ase4 10. 9i de a!-iri nele-iuite4 pentru fiii pier"rii4 fiindc ei n;au pri!it iubirea ade)rului4 ca ei s se !:ntuiasc. 11. 9i de aceea4 Du!ne"eu le tri!ite * lucrare de a!-ire4 ca ei s cread !inciuni4 12. Ca s fie *s:ndi6i t*6i cei ce n;au cre"ut ade)rul4 ci le;a plcut nedreptatea. Mat0 1/, 247/00 2$. 8lt pild le;a pus l*r nainte4 "ic:nd< 8se!enea este !pr6ia ceruril*r *!ului care a se!nat s!:n6 bun n 6arina sa. 2&. Dar pe c:nd *a!enii d*r!eau4 a )enit )r3!a5ul lui4 a se!nat ne-'in printre -r:u 5i s;a dus. 2(. Iar dac a crescut paiul 5i a fcut r*d4 atunci s;a artat 5i ne-'ina. 2+. .enind slu-ile stp:nului casei4 i;au "is< D*a!ne4 n;ai se!nat tu4 *are4 s!:n6 bun n 6arina ta? De unde dar are ne-'in? 2,. Iar el le;a rspuns< Un *! )r3!a5 a fcut aceasta. Slu-ile i;au "is< .*ie5ti deci s ne duce! 5i s;* pli)i!? 2/. =l ns a "is< Nu4 ca nu cu!)a4 pli)ind ne-'ina4 s s!ul-e6i *dat cu ea 5i -r:ul. 0. Lsa6i s creasc !preun 5i -r:ul 5i ne-'ina4 p:n la seceri54 5i la )re!ea seceri5ului )*i "ice secert*ril*r< Pli)i6i nt:i ne-'ina 5i le-a6i;* n sn*pi ca s;* arde!4 iar -r:ul aduna6i;l n 3itni6a !ea. Dac nva cineva o nvtur deosebit, este plin de mndrie i nu tie nimic. 1 Tim0 5, /710 . Iar de n)a6 cine)a alt n)6tur 5i nu se 6ine de cu)intele cele snt*ase ale D*!nului n*stru Iisus 7rist*s 5i de n)6tura cea dup dreapta credin64 2((

$. 8cela e un n-:!fat4 care nu 5tie ni!ic4 suferind de b*ala discu6iil*r 5i a certuril*r de cu)inte4 din care p*rnesc< ceart4 pi"!4 defi!ri4 bnuieli )iclene4 &. E:lce)i necur!ate ale *a!enil*r strica6i la !inte 5i lipsi6i de ade)r4 care s*c*tesc c e)la)ia este un !i3l*c de c:5ti-. Deprtea";te de unii ca ace5tia. $oi trebuie s ne ferim de certurile, de vorbele i de discuiile pentru le'e, pentru c sunt zadarnice. 2 Tim0 26 14, 2/7250 1$. 8!inte5te;le acestea 5i ndea!n struit*r naintea lui Du!ne"eu s nu se certe pe cu)inte4 ceea ce la ni!ic nu f*l*se5te4 dec:t la pier"area ascultt*ril*r. 2 . %ere5te;te de ntrebrile nebune5ti4 5tiind c dau prile3 de ceart. 2$. Un slu3it*r al D*!nului nu trebuie s se certe4 ci s fie bl:nd fa6 cu t*6i4 dest*inic s dea n)6tur4 n-duit*r4 2&. Cert:nd cu bl:nde6e pe cei ce stau !p*tri)4 ca d*ar le )a da Du!ne"eu p*cin6 spre cun*a5terea ade)rului4 2(. 9i ei s scape din cursa dia)*lului4 de care sunt prin5i4 pentru a;i face )*ia. Tit0 /, -7110 /. Iar de ntrebrile nebune5ti 5i de n5irri de nea!uri 5i de certuri 5i de sfdirile pentru le-e4 fere5te; te4 cci sunt nef*l*sit*are 5i de5arte. 10. De *!ul eretic4 dup nt:ia 5i a d*ua !ustrare4 deprtea";te4 11. 9tiind c unul ca acesta s;a abtut 5i a c"ut n pcat4 fiind sin-ur de sine *s:ndit. *cetia sunt apostoli mincinoi i lucrtori vicleni, care se prefac c sunt slu6itori ai Domnului /isus 1ristos. 2 Cor0 11, 1/7110 1 . Pentru c unii ca ace5tia sunt ap*st*li !incin*5i4 lucrt*ri )icleni4 care iau c'ip de ap*st*li ai lui 7rist*s. 1$. Nu este de !irare4 de*arece nsu5i satana se preface n n-er al lu!inii. 1&. Nu este deci lucru !are dac 5i slu3it*rii lui iau c'ip de slu3it*ri ai drept6ii4 al cr*r sf:r5it )a fi dup faptele l*r. *cestora trebuie s li se astupe 'ura pentru c rzvtesc familii ntre'i pentru cti'ul ce7l urmresc. Tit0 1, 107110 10. Pentru c !ul6i sunt r")rti6i4 -rit*ri n de5ert 5i n5elt*ri4 !ai ales cei din tierea !pre3ur4 11. Cr*ra trebuie s li se nc'id -ura ca un*ra care r")rtesc case ntre-i4 n)6:nd4 pentru c:5tiur:t4 cele ce nu se cu)in. Sfinii *postoli au nvat pe cretini de multe ori cu lacrimi i au spus c de ar avea -B.BBB de nvtori, n7au muli prini. 'a8t0 20, /10 1. Drept aceea4 pri)e-'ea6i4 aduc:ndu;) a!inte c4 ti!p de trei ani4 n;a! ncetat n*aptea 5i "iua s ) nde!n4 cu lacri!i4 pe fiecare dintre )*i. 1 Cor0 46 1, 147200 1. 85a s ne s*c*teasc pe n*i fiecare *!< ca slu3it*ri ai lui 7rist*s 5i ca ic*n*!i ai tainel*r lui Du!ne"eu. 1$. Nu ca s ) ru5ine" ) scriu acestea4 ci ca s ) d*3enesc4 ca pe ni5te c*pii ai !ei iubi6i. 1&. Cci de a6i a)ea "eci de !ii de n)6t*ri n 7rist*s4 t*tu5i nu a)e6i !ul6i prin6i. Cci eu );a! nscut prin =)an-'elie n Iisus 7rist*s. 1(. Deci4 ) r*-4 s;!i fi6i !ie ur!t*ri4 precu! 5i eu lui 7rist*s. 2(+

1+. Pentru aceasta a! tri!is la )*i pe Ti!*tei4 care este fiul !eu iubit 5i credinci*s n D*!nul. =l ) )a aduce a!inte cile !ele cele n 7rist*s Iisus4 cu! n)6 eu pretutindeni n t*at Biserica. 1,. 9i unii4 cre":nd c n;a! s !ai )in la )*i4 s;au se!e6it. 1/. Dar eu )*i )eni la )*i de-rab # dac D*!nul )a )*i # 5i )*i cun*a5te nu cu):ntul cel*r ce s;au se!e6it4 ci puterea l*r. 20. Cci !pr6ia lui Du!ne"eu nu st n cu):nt4 ci n putere. 1 Cor0 12, 2-7/00 2/. Fare t*6i sunt ap*st*li? Fare t*6i sunt pr**r*ci? Fare t*6i n)6t*ri? Fare t*6i au putere s s):r5easc !inuni? 0. Fare t*6i au darurile )indecril*r? Fare t*6i )*rbesc n li!bi? Fare t*6i p*t s tl!ceasc? 2 Cor0 2, 130 1+. Cci nu sunte! ca cei !ul6i4 care stric cu):ntul lui Du!ne"eu4 ci -ri! ca din cur6ia ini!ii4 ca de la Du!ne"eu naintea lui Du!ne"eu4 n 7rist*s. 2 Cor0 /, 1750 &. Nu c de la n*i n5ine sunte! dest*inici s cu-et! ce)a ca de la n*i n5ine4 ci dest*inicia n*astr este de la Du!ne"eu4 (. Cel ce ne;a n)rednicit s fi! slu3it*ri ai N*ului Testa!ent4 nu ai literei4 ci ai du'ului@ pentru c litera ucide4 iar du'ul face )iu. 2 Cor0 4, /740 . Iar dac =)an-'elia n*astr este nc ac*perit4 este pentru cei pierdu6i4 $. 2n care Du!ne"eul )eacului acestuia a *rbit !in6ile necredinci*5il*r4 ca s nu le lu!ine"e lu!ina =)an-'eliei sla)ei lui 7rist*s4 Care este c'ipul lui Du!ne"eu. 2 (etr0 /, 150 1(. Cu! )*rbe5te despre acestea4 n t*ate epist*lele sale4 n care sunt unele lucruri cu ane)*ie de n6eles4 pe care cei ne5tiut*ri 5i nentri6i le rstl!cesc4 ca 5i pe celelalte Scripturi4 spre a l*r pier"are. Iac0 /, 1720 1. Nu ) face6i )*i !ul6i n)6t*ri4 fra6ii !ei4 5tiind c In*i4 n)6t*riiJ !ai !are *s:nd )*! lua. 2. Pentru c t*6i -re5i! n !ulte c'ipuri@ dac nu -re5e5te cine)a n cu):nt4 acela este brbat des):r5it4 n stare s nfr:ne"e 5i t*t trupul. %:r0 1/, 130 1+. 8sculta6i pe !ai;!arii )*5tri 5i ) supune6i l*r4 fiindc ei pri)e-'ea" pentru sufletele )*astre4 a):nd s dea de ele sea!4 ca s fac aceasta cu bucurie 5i nu suspin:nd4 cci aceasta nu );ar fi de f*l*s. Sfinii *postoli, nele'nd prime6dia acestor prooroci mincinoi, sftuiesc pln'nd pe credincioi s se fereasc de astfel de vr6mai ai Crucii Domnului i ai dreptei credine. 'ili80 /, 1.0 1,. Cci !ul6i4 despre care );a! )*rbit adese*ri4 iar acu! ) spun 5i pl:n-:nd4 se p*art ca du5!ani ai crucii lui 7rist*s. 1 Cor0 1, 1.0 1,. Cci cu):ntul Crucii4 pentru cei ce pier4 este nebunie@ iar pentru n*i4 cei ce ne !:ntui!4 este puterea lui Du!ne"eu. 'ili80 4, -0 /. Cele ce a6i n)6at 5i a6i pri!it 5i a6i au"it 5i a6i )"ut la !ine4 acestea s le face6i4 5i Du!ne"eul pcii )a fi cu )*i. 2 Tes0 2, 110 1&. Deci4 dar4 fra6il*r4 sta6i neclinti6i 5i 6ine6i predaniile pe care le;a6i n)6at4 fie prin cu):nt4 fie prin epist*la n*astr. %:r0 10, 2/7/10 2 . S 6ine! !rturisirea nde3dii cu neclintire4 pentru c credinci*s este Cel ce a f-duit4 2(,

2$. 9i s lu! sea!a unul altuia4 ca s ne nde!n! la dra-*ste 5i la fapte bune4 2&. %r s prsi! Biserica n*astr4 precu! le este *biceiul un*ra4 ci nde!nt*ri fc:ndu;ne4 cu at:t !ai !ult4 cu c:t )ede6i c se apr*pie "iua aceea. 2(. Cci dac pctui! de )*ia n*astr4 dup ce a! luat cun*5tiin6 despre ade)r4 nu ne !ai r!:ne4 pentru pcate4 nici * 3ertf4 2+. Ci * nfric*5at a5teptare a 3udec6ii 5i iu6i!ea f*cului care )a !istui pe cei p*tri)nici. 2,. Clc:nd cine)a Le-ea lui 1*ise4 e ucis fr de !il4 pe cu):ntul a d*i sau trei !art*ri@ 2/. E:ndi6i;)< cu c:t !ai aspr fi;)a pedeapsa cu)enit celui ce a clcat n pici*are pe %iul lui Du!ne"eu4 5i a nes*c*tit s:n-ele testa!entului cu care s;a sfin6it4 5i a bat3*c*rit du'ul 'arului. 0. Cci cun*a5te! pe Cel ce a "is< C8 1ea este r"bunarea@ =u )*i rspltiC. 9i iar5i< CD*!nul )a 3udeca pe p*p*rul SuC. 1. 2nfric*5t*r lucru este s cde! n !:inile Du!ne"eului celui )iu. >al0 1, 57-0 (. 1 !ir c a5a de-rab trece6i de la cel ce );a c'e!at pe )*i4 prin 'arul lui 7rist*s4 la alt =)an-'elie4 +. Care nu este alta4 dec:t c sunt unii care ) tulbur 5i )*iesc s sc'i!be =)an-'elia lui 7rist*s. ,. Dar c'iar dac n*i sau un n-er din cer );ar )esti alt =)an-'elie dec:t aceea pe care );a! )estit;* # s fie anate!aB /. Precu! );a! spus !ai nainte4 5i acu! ) spun iar5i< Dac ) pr*p*)duie5te cine)a altce)a dec:t a6i pri!it # s fie anate!aB Iuda 1, /0 . Iubi6il*r4 pun:nd t*at r:)na s ) scriu despre !:ntuirea cea de *b5te4 si!6it;a! ne)*ie s ) scriu 5i s ) nde!n ca s lupta6i pentru credin6a dat sfin6il*r4 *dat pentru t*tdeauna.

2(/

C!(IT*LUL 23 )%S($% $ "*I CI !$M!T


=upta ;rzboiul< ntre bine i ru i are nceputul nc din ceruri, de cnd o parte din n'eri s7 au rzvtit mpotriva lui Dumnezeu, dup cum am artat n capitolul despre satana. Dumnezeu i7a pedepsit prin dezbrcarea de "aina luminii i i7a aruncat n adncul ntunecat. Is0 14, 127140 12. Cu! ai c"ut tu din ceruri4 stea strlucit*are4 feci*r al di!ine6iiB Cu! ai f*st aruncat la p!:nt4 tu4 biruit*r de nea!uriB 1 . Tu care "iceai n cu-etul tu< CRidica;!;)*i n ceruri 5i !ai presus de stelele Du!ne"eului celui puternic )*i a5e"a 3il6ul !euB 2n !untele cel sf:nt )*i pune sla5ul !eu4 n fundurile laturei celei de !ia"n*apte. 1$. Sui;!;)*i deasupra n*ril*r 5i ase!enea cu Cel Preanalt )*i fiC. Iuda 1, 50 (. Iar pe n-erii care nu 5i;au p"it )rednicia4 ci au prsit l*ca5ul l*r4 i;a pus la pstrare sub ntuneric4 n lan6uri )e5nice4 spre 3udecata "ilei celei !ari. Dumnezeu ns a fcut i sub ceruri o mprie pmnteasc, pe care a pus7o sub stpnirea omului i satana neavnd nici un amestec aci, a pizmuit fericirea omului i profitnd de voina liber ce7i dduse Dumnezeu, a reuit prin minciun s7l nele i astfel la rzvtit contra lui Dumnezeu. Biruind prin minciun inima omului, el are putere i astzi asupra omului, pe care l mpin'e la nesupunere i c"iar la ucidere. 'ac0 4, 17.0 1. Dup aceea a cun*scut 8da! pe =)a4 fe!eia sa4 5i ea4 "!islind4 a nscut pe Cain 5i a "is< C8! d*b:ndit *! de la Du!ne"euC. 2. 8p*i a !ai nscut pe 8bel4 fratele lui Cain. 8bel a f*st pst*r de *i4 iar Cain lucrt*r de p!:nt. . Dar dup un ti!p4 Cain a adus 3ertf lui Du!ne"eu din r*adele p!:ntului. $. 9i a adus 5i 8bel din cele nt:i;nscute ale *il*r sale 5i din -rsi!ea l*r. 9i a cutat D*!nul spre 8bel 5i spre darurile lui4 &. Iar spre Cain 5i spre darurile lui n;a cutat. 9i s;a ntristat Cain tare 5i fa6a lui era p*s*!*r:t. (. 8tunci a "is D*!nul Du!ne"eu ctre Cain< CPentru ce te;ai ntristat 5i pentru ce s;a p*s*!*r:t fata ta? +. C:nd faci bine4 *are nu;n este fa6a senin? Iar de nu faci bine4 pcatul bate la u5 5i caut s te t:rasc4 dar tu biruie5te;lBC ,. Dup aceea Cain a "is ctre 8bel4 fratele su< CS ie5i! la c:!pBC Iar c:nd erau ei n c:!pie4 Cain s;a aruncat asupra lui 8bel4 fratele su4 5i l;a *!*r:t. Ioan ., 440 $$. .*i sunte6i din tatl )*stru dia)*lul 5i )re6i s face6i p*ftele tatlui )*stru. =l4 de la nceput4 a f*st uci-t*r de *a!eni 5i nu a stat ntru ade)r4 pentru c nu este ade)r ntru el. C:nd -rie5te !inciuna4 -rie5te dintru ale sale4 cci este !incin*s 5i tatl !inciunii. De atunci avem de7a face n lume cu dou feluri de oameni unii care ascult de Dumnezeu i alii care ascult de ndemnul satanei. 2n felul acesta s7a nscut n lume rzboiul, care se duce n continu de cei ri, contra celor buni.Dar i oamenii cei buniau deptul a7i apra avutul lor mpotriva celor ri. 2+0

'ac0 14, 1/71-0 1 . Dar )enind unii din cei scpa6i4 au )estit pe 8)ra! =)reul4 care tria pe atunci la ste3arul lui 1a!)ri4 pe 8!*reul4 fratele lui =5c*l 5i pe fratele lui 8ner4 care erau uni6i cu 8)ra!. 1$. 8u"ind 8)ra! c L*t4 rudenia sa4 a f*st luat n r*bie4 a adunat *a!enii si de cas4 trei sute *ptspre"ece4 5i a ur!rit pe )r3!a5i p:n la Dan. 1&. 9i n)lind asupra l*r n*aptea4 el 5i *a!enii si i;au btut 5i i;au alun-at p:n la 7*ba4 care este n st:n-a Da!ascului. 1(. 9i au nt*rs t*at prada luat din S*d*!a4 au nt*rs 5i pe L*t4 rudenia sa4 a)erea lui4 fe!eile 5i *a!enii. 1+. 9i c:nd se nt*rcea 8)ra!4 dup nfr:n-erea lui Qedarla*!er 5i a re-il*r uni6i cu acela4 i;a ie5it nainte re-ele S*d*!ei n )alea 9a)e4 care ast"i se c'ea! .alea Re-il*r. 1,. Iar 1el'isedec4 re-ele Sale!ului4 i;a adus p:ine 5i )in. 1el'isedec acesta era pre*tul Du!ne"eului celui Preanalt. 1/. 9i a binecu):ntat 1el'isedec pe 8)ra! 5i a "is< CBinecu):ntat s fie 8)ra! de Du!ne"eu cel Preanalt4 Didit*rul cerului 5i al p!:ntului. ,ult vreme Dumnezeu a rbdat aceast rutate a oamenilor4 dar cnd a socotit c a venit vremea 2nsui El a or'anizat un popor, care s lupte contra celor ri. #um0 1, 27/, 200 2. CNu!ra6i t*at *b5tea fiil*r lui Israel dup se!in6iile l*r4 dup fa!iliile l*r 5i dup nu!ele l*r4 *! cu *!. . T*t brbatul de la d*u"eci de ani n sus4 t*t cel ce p*ate ie5i la *aste n Israel4 s se nu!ere de tine 5i de 8ar*n 5i s se r:nduiasc n tabra lui. 20. %iii lui Ruben4 nt:iul nscut al lui Israel4 dup se!in6ia l*r4 dup nea!urile l*r4 dup fa!iliile l*r4 dup nu!ele l*r4 t*6i brba6ii *! cu *!4 de la d*u"eci de ani n sus4 t*6i cei buni de *aste4 Ie90 13, .7150 ,. 8tunci au )enit 8!aleci6ii s se bat cu Israeli6ii la Rafidi!. /. Iar 1*ise a "is ctre I*sua< C8le-e;fi brba6i )*inici 5i du;te de te lupt cu 8!aleci6iiB Iar eu ! )*i sui !:ine n ):rful !untelui 5i t*ia-ul lui Du!ne"eu )a fi n !:na !eaC. 10. 8 fcut deci I*sua cu! i "isese 1*ise 5i s;a dus s bat pe 8!aleci6i@ iar 1*ise cu 8ar*n 5i Fr s; au suit n ):rful !untelui. 11. C:nd 5i ridica 1*ise !:inile4 biruia Israel@ iar c:nd 5i lsa el !:inile4 biruiau 8!aleci6ii. 12. Dar *b*sind !:inile lui 1*ise4 au luat * piatr 5i au pus;* l:n- el 5i a 5e"ut 1*ise pe piatr@ iar 8ar*n 5i Fr i spri3ineau !:inile4 unul de * parte 5i altul de alt parte. 9i au stat !:inile lui ridicate p:n la asfin6itul s*arelui. 1 . 9i a "dr*bit I*sua pe 8!alec 5i t*t p*p*rul lui cu ascu6i5ul sabiei. 1$. 8tunci a "is D*!nul ctre 1*ise< CScrie acestea n carte spre p*!enire 5i spune lui I*sua c )*i 5ter-e cu t*tul p*!enirea lui 8!alec de sub cerBC 1&. 8tunci a fcut 1*ise un 3ertfelnic D*!nului 5i i;a pus nu!ele< CD*!nul este scparea !eaBC 1(. Cci "icea< CPentru c !i;au f*st !:inile ridicate spre scaunul D*!nului4 de aceea )a bate D*!nul pe 8!alec din nea! n nea!BC Ie90 /1, 17., 1. Dup aceea a -rit D*!nul cu 1*ise 5i a "is< 2.4 CIat4 =u a! r:nduit anu!e pe Be6aleel4 fiul lui Uri4 fiul lui Fr4 din se!in6ia lui Iuda4 . 9i l;a! u!plut de du' du!ne"eiesc4 de n6elepciune4 de pricepere4 de 5tiin6 5i de iscusin6 la t*t lucrul4 $. Ca s fac lucruri de aur4 de ar-int 5i de ara!4 de !tase )i*let4 stac*3ie 5i )i5inie4 5i de n rsucit4 &. S 5lefuiasc pietre scu!pe pentru p*d*abe 5i s sape n le!n t*t felul de lucruri. (. 9i iat4 i;a! dat ca a3ut*r pe F'*liab4 fiul lui 8'isa!ac4 din se!in6ia lui Dan4 5i a! pus n6elepciune n !intea *ricrui *! iscusit4 ca s fac t*ate c:te 6i;a! p*runcit< +. C*rtul adunrii4 c'i)*tul le-ii4 capacul cel de deasupra lui 5i t*ate lucrurile c*rtului@ 2+1

,. 1asa 5i t*ate )asele ei@ sfe5nicul cel de aur curat cu t*ate *biectele lui 5i 3ertfelnicul t!:ierii@ /osua, mare ar"iereu, a purtat rzboi 3. de ani, fiind a6utat de Dumnezeu. Iosua 1, 1/7110 1 . 8fl:ndu;se ns I*sua apr*ape de Ieri'*n4 a cutat cu *c'ii si 5i iat sttea naintea lui un *!@ acela a)ea n !:n * sabie -*al. 9i apr*piindu;se I*sua de d:nsul4 i;a "is< CDe;ai n*5tri e5ti sau e5ti dintre du5!anii n*5tri?C 1$. Iar acela a rspuns< C=u sunt cpetenia *5tirii D*!nului 5i a! )enit acu!BC 8tunci I*sua a c"ut cu fala la p!:nt4 s;a nc'inat 5i a "is ctre acela< CStp:ne4 ce p*runce5ti slu-ii tale?C 1&. Dis;a ctre I*sua cpetenia *5tirii D*!nului< CSc*ate;6i ncl6!intea din pici*are4 c l*cul pe care stai tu acu! este sf:ntBC 9i a fcut I*sua a5a. Iosua 5, 17210 1. Ieri'*nul ns era ncuiat 5i ntrit de frica fiil*r lui Israel@ ni!eni nu intra n el 5i ni!eni nu ie5ea. 2. 8tunci a "is D*!nul ctre I*sua< CIat4 =u )*i da n !:inile tale Ieri'*nul4 pe re-ii lui 5i pe puternicii lui. . Duce6i;) !pre3urul cet6ii t*6i cei buni de r"b*i 5i nc*n3ura6i cetatea c:te*dat pe "i. 8ceasta s * face6i 5ase "ile. $. 9apte pre*6i s p*arte naintea c'i)*tului 5apte tr:!bi6e din c*rn de berbec4 iar n "iua a 5aptea s *c*li6i cetatea de 5apte *ri 5i pre*6ii s tr:!bi6e"e din tr:!bi6e. &. C:nd )*r suna din tr:!bi6a de c*rn de berbec 5i c:nd )e6i au"i sunetul de tr:!bi64 atunci t*t p*p*rul s stri-e cu -las tare de*dat4 5i c:nd )*r stri-a ei "idurile cet6ii se )*r prbu5i. 8tunci t*t p*p*rul s n)leasc n cetate4 plec:nd fiecare din partea unde se aflC. (. 9i a c'e!at I*sua4 fiul lui Na)i4 pe pre*6i 5i le;a "is< CLua6i c'i)*tul le-!:ntului 5i 5apte pre*6i s p*arte 5apte tr:!bi6e din c*rn de berbec naintea c'i)*tului D*!nuluiC. +. 9i le;a !ai "is acest*ra s spun p*p*rului< C1er-e6i 5i *c*li6i cetatea4 iar cei nar!a6i s !ear- naintea c'i)*tului D*!nuluiBC ,. 2ndat ce I*sua a spus acestea p*p*rului4 cei 5apte pre*6i4 care purtau cele 5apte tr:!bi6e sfinte naintea D*!nului4 au p*rnit 5i au nceput a suna tare din tr:!bi6e 5i c'i)*tul le-!:ntului D*!nului !er-ea n ur!a l*r. /. Cei nar!a6i !er-eau naintea pre*6il*r care sunau din tr:!bi6e4 iar cei din ur! )eneau dup c'i)*tul D*!nului4 tr:!bi6:nd n !ers din tr:!bi6e. 10. P*p*rului ns I*sua i;a p*runcit 5i a "is< CS nu stri-a6iB Ni!eni s nu aud -lasul )*stru 5i nici * )*rb s nu ias din -ura )*astr p:n n "iua c:nd ) )*i "ice eu s stri-a6i@ atunci s stri-a6iC. 11. 9i a5a c'i)*tul D*!nului a plecat !pre3urul cet6ii 5i a nc*n3urat;* * dat@ ap*i a )enit n tabr 5i a r!as n tabr. 12. 8 d*ua "i I*sua s;a sculat dis;de;di!inea6 5i pre*6ii au ridicat c'i)*tul D*!nului@ 1 . 9i cei 5apte pre*6i4 care purtau cele 5apte tr:!bi6e4 !er-eau naintea c'i)*tului D*!nului 5i tr:!bi6au din tr:!bi6e@ cei nar!a6i !er-eau naintea l*r4 iar cellalt p*p*r )enea n ur!a c'i)*tului D*!nului 5i pre*6ii tr:!bi6au din tr:!bi6e. 1$. 8stfel 5i a d*ua "i au nc*n3urat cetatea * dat 5i s;au nt*rs n tabr. 9i au fcut a5a 5ase "ile. 1&. 2n "iua a 5aptea s;au sculat de di!inea64 n re)rsatul "*ril*r 5i au !ers t*t a5a !pre3urul cet6ii de 5apte *ri@ nu!ai n aceast "i au nc*n3urat cetatea de 5apte *ri. 1(. Iar c:nd au sunat pre*6ii a 5aptea *ar din tr:!bi6e4 I*sua a "is ctre fiii lui Israel< CStri-a6i4 c );a dat D*!nul cetateaB 1+. Cetatea )a fi sub bleste! 5i t*t ce este n ea e al D*!nului puteril*r@ nu!ai Ra'ab desfr:nata s r!:n )ie4 ea 5i t*t cel ce )a fi n casa ei4 pentru c ea a ascuns isc*adele pe care le;a! tri!is n*i. 1,. .*i ns s ) p"i6i f*arte de t*t ce este dat bleste!ului4 ca s nu cde6i 5i )*i sub bleste!4 dac a6i lua ce)a din cele date spre ni!icire 5i pentru ca asupra taberei lui Israel s nu )in bleste!ul 5i s;i aduc pieire. 1/. T*t aurul 5i ar-intul 5i )asele de ara! 5i de fier s fie sfin6enie a D*!nului 5i s intre n )istieria D*!nuluiC. 2+2

20. 8tunci au tr:!bi6at pre*6ii din tr:!bi6e. 9i cu! a au"it p*p*rul -lasul de tr:!bi64 a stri-at t*t p*p*rul !preun cu -las tare 5i puternic 5i s;au prbu5it t*ate "idurile !pre3urul cet6ii p:n n te!elie 5i a intrat t*t p*p*rul n cetate4 fiecare din partea unde era4 5i au luat cetatea. 21. 9i au dat 3un-'ierii t*t ce era n cetate< brba6i 5i fe!ei 5i tineri 5i btr:ni 5i b*i 5i *i 5i asini4 t*t au trecut prin ascu6i5ul sabiei. Iosua 14, 571/0 (. 8tunci au )enit fiii lui Iuda la I*sua n E'il-al 5i a "is ctre el Caleb4 fiul lui Ief*ne C'ene"eul< CTu 5tii ce a "is D*!nul ctre 1*ise4 *!ul lui Du!ne"eu4 pentru !ine 5i pentru tine4 la Cade5;Barnea. +. =u era! de patru"eci de ani4 c:nd 1*ise4 slu-a lui Du!ne"eu4 !;a tri!is din Cade5;Barnea s isc*desc 6ara 5i eu i;a! adus rspuns dup d*rin6a lui. ,. %ra6ii !ei4 care fuseser cu !ine4 au u!plut de spai! ini!a p*p*rului4 iar eu a! ur!at '*tr:t D*!nului Du!ne"eului !eu. /. 9i s;a 3urat 1*ise n "iua aceea 5i a "is< CP!:ntul pe unde a clcat pici*rul tu )a fi !*5tenirea ta 5i a c*piil*r ti pe )eci4 c tu ai ur!at '*tr:t D*!nului Du!ne"eului n*struC. 10. 9i iat D*!nul !;a 6inut )iu cu! a "is. 8u trecut acu! patru"eci 5i cinei de ani de c:nd a spus D*!nul lui 1*ise cu):ntul acesta 5i Israel u!bla prin pustiu@ 5i iat acu! a! *pt"eci 5i cinci de ani 11. 9i sunt nc tare4 ca 5i atunci c:nd !;a tri!is 1*ise@ c:t putere a)ea! atunci4 t*t at:ta a! 5i acu!4 ca s ies 5i s intru n lupt. 12. 85adar 6i cer !untele acesta4 de care a )*rbit D*!nul n "iua aceea@ cci tu ai au"it n "iua aceea cu):ntul acesta ac*l*. 8cu! ac*l* sunt fiii lui =nac4 care au cet6i !ari 5i tari4 dar de )a fi D*!nul cu !ine4 i )*i i"-*ni4 cu! !i;a "is D*!nulC. 1 . 9i l;a binecu):ntat I*sua 5i a dat 7ebr*nul !*5tenire lui Caleb4 fiul lui Ief*ne C'ene"eul. David, re'e i profet, a purtat multe rzboaie i a vrsat mult sn'e. 1 (aral0 1., 171/0 1. Dup aceasta a l*)it Da)id pe %ilisteni 5i i;a supus 5i a luat cetatea Eat 5i *ra5ele ce 6ineau de ea din !:inile %ilistenil*r. 2. 8 l*)it el de ase!enea 5i pe 1*abi6i 5i au a3uns 1*abi6ii r*bii lui Da)id4 pltindu;i tribut. . 8p*i a l*)it Da)id pe 7adade"er4 re-ele H*bei4 la 7a!at4 c:nd !er-ea acela s;5i ntreasc stp:nirea la r:ul =ufrat. $. 9i a luat Da)id de la el * !ie de care de r"b*i4 5apte !ii de clre6i 5i d*u"eci de !ii de pedestra5i. 9i a stricat Da)id t*ate carele4 ne*prind din ele dec:t nu!ai * sut. &. Sirienii din Da!asc ar fi )enit n a3ut*r lui 7adade"er4 re-ele H*bei4 dar Da)id a btut d*u"eci 5i d*u de !ii de Sirieni. (. 8p*i a a5e"at Da)id *5tire de pa" n Siria Da!ascului 5i au a3uns Sirienii r*bii lui Da)id4 pltindu;i tribut. D*!nul a a3utat lui Da)id pretutindeni4 *riunde a !ers el. +. 8tunci a luat Da)id scuturile de aur4 care erau la r*bii lui 7adade"er4 5i le;a adus n Ierusali!. ,. Iar din Tib'at 5i din Cun4 cet6ile lui 7adade"er4 a luat Da)id f*arte !ult ara!. Din ara!a aceasta a fcut S*l*!*n !area cea de ara!4 st:lpii 5i )asele cele de ara!. /. 8u"ind T*u4 re-ele din 7a!at4 c Da)id a btut t*at ar!ata lui 7adade"er4 re-ele H*bei4 10. 8 tri!is pe 7ad*ra!4 fiul su4 la re-ele Da)id4 s;l salute 5i s;i !ul6u!easc4 pentru c s;a r"b*it cu 7adade"er 5i l;a btut4 cci T*u era n r"b*i cu 7adade"er4 5i a tri!is cu el t*t felul de )ase de aur4 de ar-int 5i de ara!. 11. Re-ele Da)id a nc'inat aceste )ase D*!nului4 !preun cu aurul 5i ar-intul pe care;l luase el de la t*ate p*p*arele< de la =d*!i6i4 1*abi6i4 8!*ni6i4 %ilisteni 5i 8!aleci6i. 12. 9i 8bi5ai4 fiul Heruiei4 a btut *ptspre"ece !ii de =d*!i6i n .alea Srat. 1 . 9i a pus n =d*! *aste de pa" 5i s;au fcut =d*!i6ii r*bii lui Da)id4 cci D*!nul a3uta lui Da)id *riunde !er-ea. 1 (aral0 22, .0

2+

,. Dar a f*st ctre !ine cu):ntul D*!nului 5i a "is< Tu ai )rsat !ult s:n-e 5i ai purtat r"b*aie !ari@ nu se cu)ine s "ide5ti tu cas nu!elui 1eu4 pentru c ai )rsat !ult s:n-e pe p!:nt naintea fe6ei 1ele. Dumnezeu, pentru a pedepsi rutatea unei mprii, aprinde asupra ei alt mprie. Is0 1/, 1371-0 1+. Iat c =u ridic asupra l*r pe 1e"i4 care nu pun pre6 pe ar-int 5i care nu se lc*!esc pentru aur. 1,. 8rcurile *a!enil*r de lupt )*r d*b*r pe cei tineri. De r*ada p:ntecelui nu se )*r !il*sti)i4 5i pentru c*pii *c'ii l*r nu )*r si!6i nici * !il. 1/. 8tunci Babil*nul4 p*d*aba !pr6iil*r4 cununa !:ndriei Caldeil*r4 fi;)a ca S*d*!a 5i ca E*!*ra4 pe care Du!ne"eu le;a ni!icit. Ier0 1-, 17-0 1. 85a a "is D*!nul< C1er-i 5i cu!pr * *al de lut de la *lar@ ia cu tine pe cei !ai btr:ni din p*p*r 5i din cpeteniile pre*6il*r 5i ie5i n )alea Ben;7in*!4 care este la P*arta Flriei. 2. 8c*l* s r*ste5ti cu)intele pe care ti le )*i spune 5i s "ici< . CRe-i ai lui Iuda 5i l*cuit*ri ai Ierusali!ului4 asculta6i cu):ntul D*!nuluiB 85a -rie5te D*!nul Sa)a*t4 Du!ne"eul lui Israel< Iat )*i aduce a5a str:!t*rare asupra lacului acestuia4 nc:t4 au"ind cine)a4 s;i 6iuie urec'ile4 $. Pentru c 1;au prsit4 au nstrinat lacul acesta 5i t!:ia" pe el al6i du!ne"ei4 pe care nu i;au cun*scut nici ei4 nici prin6ii l*r 5i nici re-ii lui Iuda@ au u!plut l*cul acesta de s:n-ele ne)in*)a6il*r 5i au fcut nl6i!i pentru Baal4 ca s ard pe fiii l*r cu f*c. &. =i aduc ardere de t*t pentru Baal4 ceea ce =u nu le;a! p*runcit4 nici le;a! -rit 5i ceea ce nici prin !inte nu 1i;a trecut. (. De aceea iat )in "ile4 "ice D*!nul4 c:nd l*cul acesta nu se )a !ai c'e!a T*fet sau )alea fiil*r lui 7in*!4 ci )alea uciderii. +. .*i pierde cu des):r5ire pe Iuda 5i Ierusali!ul n l*cul acesta 5i;i )*i rpune cu sabia naintea )r3!a5il*r l*r 5i cu !:na cel*r ce caut sufletul l*r4 5i )*i da trupurile l*r spre 'ran psril*r cerului 5i fiarel*r p!:ntului. ,. .*i face cetatea aceasta pustie 5i bat3*cur. T*t cel ce )a trece prin ea se )a !ira 5i )a fluiera a pustiu4 )":nd t*ate rnile ei. /. 9i;i )*i *spta cu carnea fiil*r l*r 5i cu carnea fiicel*r l*r@ 5i )a !:nca fiecare carnea apr*apelui su4 fiind n !presurare 5i n str:!t*rare4 c:nd i )*r str:!t*ra )r3!a5ii l*r 5i cei ce )*r s le ia )ia6a. Sfntul /oan Boteztorul a recunoscut necesitatea armatei prin sfatul ce a dat ostailor cum trebuie s se poarte ca s fie i ei mntuii. Luc0 /, 14 1$. 9i l ntrebau 5i *sta5ii4 "ic:nd< Dar n*i ce s face!? 9i le;a "is< S nu asupri6i pe ni!eni4 nici s n)inui6i pe nedrept4 5i s fi6i !ul6u!i6i cu s*lda )*astr. 1 Cor0 -, 30 +. Cine slu3e5te )re*dat4 n *aste4 cu s*lda lui? Cine sde5te )ie 5i nu !n:nc din r*ada ei? Sau cine pa5te * tur! 5i nu !n:nc din laptele tur!ei? Domnul /isus 1ristos a fcut bine sutailor i nu a 'rit nimic contra lor4 i n aceast purtare credeam c a recunoscut armata. Mat0 ., 17-0 &. Pe c:nd intra n Capernau!4 s;a apr*piat de =l un suta54 ru-:ndu;L4 (. 9i "ic:nd< D*a!ne4 slu-a !ea "ace n cas4 slbn*-4 c'inuindu;se cu!plit. +. 9i i;a "is Iisus< .enind4 l )*i )indeca. ,. Dar suta5ul4 rspun":nd4 I;a "is< D*a!ne4 nu sunt )rednic s intri sub ac*peri5ul !eu4 ci nu!ai "i cu cu):ntul 5i se )a )indeca slu-a !ea. 2+$

/. C 5i eu sunt *! sub stp:nirea alt*ra 5i a! sub !ine *sta5i 5i;i spun acestuia< Du;te4 5i se duce@ 5i celuilalt< .in*4 5i )ine@ 5i slu-ii !ele< % aceasta4 5i face. Ioan 1., 107120 10. Dar Si!*n;Petru4 a):nd sabie4 a sc*s;* 5i a l*)it pe slu-a ar'iereului 5i i;a tiat urec'ea dreapt@ iar nu!ele slu-ii era 1al'us. 11. Deci a "is Iisus lui Petru< Pune sabia n teac. Nu )*i bea4 *are4 pa'arul pe care 1i l;a dat Tatl? 12. Deci *sta5ii 5i c*!andantul 5i slu3it*rii iudeil*r au prins pe Iisus 5i L;au le-at. Luc0 22, /., 4-7110 ,. Iar ei au "is< D*a!ne4 iat aici d*u sbii. Dis;a l*r< Sunt de a3uns. $/. Iar cei din prea3!a Lui4 )":nd ce a)ea s se nt:!ple4 au "is< D*a!ne4 dac )*! l*)i cu sabia? &0. 9i unul dintre ei a l*)it pe slu-a ar'iereului 5i i;a tiat urec'ea dreapt. &1. Dar Iisus4 rspun":nd4 a "is< Lsa6i4 p:n aici. 9i atin-:ndu;Se de urec'ea lui l;a )indecat * mai recunoscut i puterea dat stpnirii, ca una care vine de la Dumnezeu. Ioan 1-, 107110 10.Deci Pilat i;a "is< 1ie nu;!i )*rbe5ti? Nu 5tii c a! putere s Te elibere" 5i putere a! s Te rsti-nesc? 11. Iisus a rspuns< N;ai a)ea nici * putere asupra 1ea4 dac nu 6i;ar fi f*st dat 6ie de sus. De aceea cel ce 1;a predat 6ie !ai !are pcat are. #ot ,ntuitorul a mai spus c are la dispoziie le'iuni de n'eri, dar nu voiete s strice scripturile. Mat0 25, 127140 &2. 8tunci Iisus i;a "is< 2nt*arce sabia ta la l*cul ei4 c t*6i cei ce sc*t sabia4 de sabie )*r pieri. & . Sau 6i se pare c nu p*t s r*- pe Tatl 1eu 5i s;1i tri!it acu! !ai !ult de d*uspre"ece le-iuni de n-eri? &$. Dar cu! se )*r !plini Scripturile4 c a5a trebuie s fie? Sfinii *postoli, potrivit Sfintei Evan'"elii, ne7au nvat ca s recunoatem stpnirea i c armata este necesar pentru pedepsirea celor ri. $om0 1/, 1730 1. T*t sufletul s se supun naltel*r stp:niri4 cci nu este stp:nire dec:t de la Du!ne"eu@ iar cele ce sunt4 de Du!ne"eu sunt r:nduite. 2. Pentru aceea4 cel ce se !p*tri)e5te stp:nirii se !p*tri)e5te r:nduielii lui Du!ne"eu. Iar cel ce se !p*tri)esc 5i )*r lua *s:nd. . Cci dre-t*rii nu sunt fric pentru fapta bun4 ci pentru cea rea. .*ie5ti4 deci4 s nu;6i fie fric de stp:nire? % binele 5i )ei a)ea laud de la ea. $. Cci ea este slu3it*are a lui Du!ne"eu spre binele tu. Iar dac faci ru4 te!e;te@ cci nu n "adar p*art sabia@ pentru c ea este slu3it*are a lui Du!ne"eu 5i r"bunt*are a !:niei Lui4 asupra celui ce s):r5e5te rul. &. De aceea este ne)*ie s ) supune6i4 nu nu!ai pentru !:nie4 ci 5i pentru c*n5tiin6. (. C pentru aceasta plti6i 5i dri. Cci Idre-t*riiJ sunt slu3it*rii lui Du!ne"eu4 struind n aceast slu3ire nencetat. +. Da6i deci tutur*r cele ce sunte6i dat*ri< celui cu darea4 darea@ celui cu )a!a4 )a!@ celui cu tea!a4 tea!@ celui cu cinstea4 cinste. 1 (etr0 2, 1/7130 1 . Supune6i;)4 pentru D*!nul4 *ricrei *r:nduiri *!ene5ti4 fie !pratului4 ca nalt stp:nit*r4 1$. %ie dre-t*ril*r4 ca un*ra ce sunt tri!i5i de el4 spre pedepsirea fct*ril*r de rele 5i spre lauda fct*ril*r de bine@ 1&. Cci a5a este )*ia lui Du!ne"eu4 ca )*i4 prin faptele )*astre cele bune4 s nc'ide6i -ura *a!enil*r fr !inte 5i fr cun*5tin6. 2+&

1(. Tri6i ca *a!enii liberi4 dar nu ca 5i cu! a6i a)ea libertatea drept ac*per!:nt al rut6ii4 ci ca r*bi ai lui Du!ne"eu. 1+. Da6i tutur*r cinste4 iubi6i fr6ia4 te!e6i;) de Du!ne"eu4 cinsti6i pe !prat. Izboiul se va termina aici pe pmnt prin biruina definitiv a ,ntuitorului la sfritul lumii. !8oc0 1-, 117210 11. 9i a! )"ut cerul desc'is 5i iat un cal alb4 5i Cel ce 5edea pe el se nu!e5te Credinci*s 5i 8de)rat 5i 3udec 5i se r"b*ie5te ntru dreptate. 12. Iar *c'ii Lui sunt ca para f*cului 5i pe capul Lui sunt cununi !ulte 5i are nu!e scris pe care ni!eni nu;l n6ele-e dec:t nu!ai =l. 1 . 9i este !brcat n )e5!:nt str*pit cu s:n-e 5i nu!ele Lui se c'ea!< Cu):ntul lui Du!ne"eu. 1$. 9i *5tile din cer )eneau dup =l4 clare pe cai albi4 purt:nd )e5!inte de )is*n alb4 curat. 1&. Iar din -ura Lui ie5ea sabie ascu6it4 ca s l*)easc nea!urile cu ea. 9i =l i )a pst*ri cu t*ia- de fier 5i )a clca teascul )inului aprinderii !:niei lui Du!ne"eu4 8t*t6iit*rul. 1(. 9i pe 'aina Lui 5i pe c*apsa Lui are nu!e scris< 2!pratul !pra6il*r 5i D*!nul d*!nil*r. 1+. 9i a! )"ut un n-er st:nd n s*are@ 5i a stri-at cu -las puternic4 -rind tutur*r psril*r care "b*ar spre naltul cerului< .eni6i 5i ) aduna6i la *sp6ul cel !are al lui Du!ne"eu4 1,. Ca s !:nca6i trupuri de !pra6i 5i trupuri de cpetenii de *5ti 5i trupurile cel*r puternici4 5i trupurile cail*r 5i ale clre6il*r l*r4 5i trupurile tutur*r cel*r sl*b*"i 5i cel*r r*bi4 5i ale cel*r !ici 5i cel*r !ari. 1/. 9i a! )"ut fiara 5i pe !pra6ii p!:ntului4 5i *5tirile l*r adunate4 ca s fac r"b*i ce Cel ce 5ade pe cal 5i cu *5tirea Lui. 20. 9i fiara a f*st rpus 5i4 cu ea4 pr**r*cul cel !incin*s4 cel ce fcea naintea ei se!nele cu care a!-ea pe cei ce au purtat se!nul fiarei 5i pe cei ce s;au nc'inat c'ipului ei. 8!:nd*i au f*st arunca6i de )ii n ie"erul de f*c unde arde puci*as. 21. Iar ceilal6i au f*st uci5i cu sabia care iese din -ura Celui ce 5ade pe cal4 5i t*ate psrile s;au sturat din trupurile l*r. !8oc0 20, 37100 +. 9i ctre sf:r5itul !iil*r de ani4 satana )a fi de"le-at din nc'is*area lui4 ,. 9i )a ie5i s a!-easc nea!urile4 care sunt n cele patru un-'iuri ale p!:ntului4 pe E*- 5i pe 1a-*-4 5i s le adune la r"b*i@ iar nu!rul l*r este ca nisipul !rii. /. 9i s;au suit pe fa6a p!:ntului4 5i au nc*n3urat tabra sfin6il*r 5i cetatea cea iubit. Dar s;a p*-*r:t f*c din cer 5i i;a !istuit. 10. 9i dia)*lul4 care;i a!-ise4 a f*st aruncat n ie"erul de f*c 5i de puci*as4 unde este 5i fiara 5i pr**r*cul !incin*s4 5i )*r fi c'inui6i ac*l*4 "i 5i n*apte4 n )ecii )ecil*r.

2+(

C!(IT*LUL 2. )%S($% $U>CIU#% CI (U$T!$%! ($I#=IL*$ CU C*(II


Cretinii au datoria s se roa'e nu numai pentru ei, dar i pentru toi oamenii i c"iar pentru vrmaii lor. 1 Tim0 2, 1740 1. . nde!n deci4 nainte de t*ate4 s face6i cereri4 ru-ciuni4 !i3l*ciri4 !ul6u!iri4 pentru t*6i *a!enii4 2. Pentru !pra6i 5i pentru t*6i care sunt n nalte dre-t*rii4 ca s petrece! )ia6 pa5nic 5i lini5tit ntru t*at cu)i*5ia 5i buna;cu)iin64 . C acesta este lucru bun 5i pri!it naintea lui Du!ne"eu4 1:ntuit*rul n*stru4 $. Care )*ie5te ca t*6i *a!enii s se !:ntuiasc 5i la cun*5tin6a ade)rului s )in. Mat0 1, 440 $$. Iar =u "ic )*u< Iubi6i pe )r3!a5ii )*5tri4 binecu):nta6i pe cei ce ) bleste!4 face6i bine cel*r ce ) ursc 5i ru-a6i;) pentru cei ce ) )at! 5i ) pri-*nesc4 Iu'aciunea este de trei feluri4 individual, familial i de opte Jcnd se face la Biseric. Mat0 5, 1750 &.Iar c:nd ) ru-a6i4 nu fi6i ca f6arnicii cr*ra le place4 prin sina-*-i 5i prin c*l6urile uli6el*r4 st:nd n pici*are4 s se r*a-e4 ca s se arate *a!enil*r@ ade)rat -riesc )*u< 5i;au luat plata l*r. (. Tu ns4 c:nd te r*-i4 intr n c!ara ta 5i4 nc'i":nd u5a4 r*a-;te Tatlui tu4 Care este n ascuns4 5i Tatl tu4 Care este n ascuns4 6i )a rsplti 6ie. Mat0 3, 3711, 1., 1-0 +. Cere6i 5i )i se )a da@ cuta6i 5i )e6i afla@ bate6i 5i )i se )a desc'ide. ,. C *ricine cere ia4 cel care caut afl4 5i celui ce bate i se )a desc'ide. /. Sau cine este *!ul acela ntre )*i care4 de )a cere fiul su p:ine4 *are el i )a da piatr? 10.Sau de;i )a cere pe5te4 *are el i )a da 5arpe? 11. Deci4 dac )*i4 ri fiind4 5ti6i s da6i daruri bune fiil*r )*5tri4 cu c:t !ai !ult Tatl )*stru Cel din ceruri )a da cele bune cel*r care cer de la =l? 1,. Nu p*ate p*! bun s fac r*ade rele4 nici p*! ru s fac r*ade bune. 1/. Iar *rice p*! care nu face r*ad bun se taie 5i se arunc n f*c. 'a8te 12, 17120 &. Deci Petru era p"it n te!ni6 5i se fcea nec*ntenit ru-ciune ctre Du!ne"eu pentru el4 de ctre Biseric. (. Dar c:nd Ir*d era s;l sc*at afar4 n n*aptea aceea4 Petru d*r!ea ntre d*i *sta5i4 le-at cu d*u lan6uri4 iar naintea u5ii pa"nicii p"eau te!ni6a. +. 9i iat un n-er al D*!nului a )enit de*dat4 iar n ca!er a strlucit lu!in. 9i l*)ind pe Petru n c*ast4 n-erul l;a de5teptat4 "ic:nd< Sc*al;te de-rabB 9i lan6urile i;au c"ut de la !:ini. ,. 9i a "is n-erul ctre el< 2ncin-e;te 5i ncal6;te cu sandalele. 9i el a fcut a5a. 9i i;a "is lui< Pune 'aina pe tine 5i )in* dup !ine. /. 9i4 ie5ind4 !er-ea dup n-er4 dar nu 5tia c ceea ce s;a fcut prin n-er este ade)rat4 ci i se prea c )ede )edenie. 2++

10. 9i trec:nd de stra3a nt:i 5i de a d*ua4 au a3uns la p*arta cea de fier care duce n cetate4 5i p*arta s;a desc'is sin-ur. 9i ie5ind4 au trecut * uli6 5i ndat n-erul s;a deprtat de la el. 11. 9i Petru4 )enindu;5i n sine4 a "is< 8cu! 5tiu cu ade)rat c D*!nul a tri!is pe n-erul Su 5i !;a sc*s din !:na lui Ir*d 5i din t*ate c:te a5tepta p*p*rul iudeil*r. 12. 9i c'ib"uind4 a )enit la casa 1ariei4 !a!a lui I*an4 cel nu!it 1arcu4 unde erau aduna6i !ul6i 5i se ru-au. =a ru'aciune s nu nirm cuvinte multe. Mat0 5, 371/0 +. C:nd ) ru-a6i4 nu spune6i !ulte ca nea!urile4 c ele cred c n !ulta l*r )*rbrie )*r fi ascultate. ,. Deci nu ) ase!na6i l*r4 c 5tie Tatl )*stru de cele ce a)e6i trebuin6 !ai nainte ca s cere6i )*i de la =l. /. Deci )*i a5a s ) ru-a6i< Tatl n*stru4 Care e5ti n ceruri4 sfin6easc;se nu!ele Tu@ 10. .ie !pr6ia Ta@ fac;se )*ia Ta4 precu! n cer 5i pe p!:nt. 11. P:inea n*astr cea spre fiin6 d;ne;* n*u ast"i@ 12. 9i ne iart n*u -re5ealele n*astre4 precu! 5i n*i iert! -re5i6il*r n*5tri@ 1 . 9i nu ne duce pe n*i n ispit4 ci ne i"b)e5te de cel ru. C a Ta este !pr6ia 5i puterea 5i sla)a n )eci. 8!inB Iu'ciunea trebuie fcut cu credin i fr ndoial, dac vrem s fie ascultat. 'ili80 4,50 (. Nu ) !p*)ra6i cu nici * -ri3. Ci ntru t*ate4 prin nc'inciune 5i prin ru- cu !ul6u!ire4 cererile )*astre s fie artate lui Du!ne"eu. 1 (etr0 1, 57-0 (. Deci4 s!eri6i;) sub !:na cea tare a lui Du!ne"eu4 ca =l s ) nal6e la ti!pul cu)enit. +. Lsa6i;I Lui t*at -ri3a )*astr4 cci =l are -ri3 de )*i. ,. %i6i tre3i4 pri)e-'ea6i. P*tri)nicul )*stru4 dia)*lul4 u!bl4 rcnind ca un leu4 cut:nd pe cine s n-'it4 /. Cruia sta6i !p*tri)4 tari n credin64 5tiind c acelea5i suferin6e ndur 5i fra6ii )*5tri n lu!e. Mat0 14, 227/10 22. 9i ndat Iisus a silit pe ucenici s intre n c*rabie 5i s treac naintea Lui4 pe 6r!ul cellalt4 p:n ce =l )a da dru!ul !ul6i!il*r. 2 . Iar d:nd dru!ul !ul6i!il*r4 S;a suit n !unte4 ca s Se r*a-e sin-ur. 9i4 fc:ndu;se sear4 era sin-ur ac*l*. 2$. Iar c*rabia era acu! la !ulte stadii departe de p!:nt4 fiind n)luit de )aluri4 cci ):ntul era !p*tri). 2&. Iar la a patra stra3 din n*apte4 a )enit la ei Iisus4 u!bl:nd pe !are. 2(. .":ndu;L u!bl:nd pe !are4 ucenicii s;au nspi!:ntat4 "ic:nd c e nluc 5i de fric au stri-at. 2+. Dar =l le;a )*rbit ndat4 "ic:ndu;le< 2ndr"ni6i4 =u sunt@ nu ) te!e6iB 2,. Iar Petru4 rspun":nd4 a "is< D*a!ne4 dac e5ti Tu4 p*runce5te s )in la Tine pe ap. 2/. =l i;a "is< .in*. Iar Petru4 c*b*r:ndu;se din c*rabie4 a !ers pe ap 5i a )enit ctre Iisus. 0. Dar )":nd ):ntul4 s;a te!ut 5i4 ncep:nd s se scufunde4 a stri-at4 "ic:nd< D*a!ne4 scap;!B 1. Iar Iisus4 ntin":nd ndat !:na4 l;a apucat 5i a "is< Pu6in credinci*sule4 pentru ce te;ai nd*it? Mat0 21, 220 22. 9i t*ate c:te )e6i cere4 ru-:ndu;) cu credin64 )e6i pri!i. Marc011, 2/7240 2 . 8de)rat "ic )*u c *ricine )a "ice acestui !unte< Ridic;te 5i te arunc n !are4 5i nu se )a nd*i n ini!a lui4 ci )a crede c ceea ce spune se )a face4 fi;)a lui *rice )a "ice. 2$. De aceea ) "ic )*u< T*ate c:te cere6i4 ru-:ndu;)4 s crede6i c le;a6i pri!it 5i le )e6i a)ea. Luc0 1., 17.0 1.9i le spunea * pild cu! trebuie s se r*a-e t*tdeauna 5i s nu;5i piard nde3dea4 2+,

2. Dic:nd< 2ntr;* cetate era un 3udect*r care de Du!ne"eu nu se te!ea 5i de *! nu se ru5ina. . 9i era4 n cetatea aceea4 * )du)4 care )enea la el4 "ic:nd< %;!i dreptate fa6 de p*tri)nicul !eu. $. 9i un ti!p n;a )*it4 dar dup acestea a "is ntru sine< De5i de Du!ne"eu nu ! te! 5i de *! nu ! ru5ine"4 &. T*tu5i4 fiindc )du)a aceasta !i face suprare4 i )*i face dreptate4 ca s nu )in !ereu s ! supere. (. 9i a "is D*!nul< 8u"i6i ce spune 3udect*rul cel nedrept? +. Dar Du!ne"eu4 *are4 nu )a face dreptate ale5il*r Si care stri- ctre =l "iua 5i n*aptea 5i pentru care =l rabd ndelun-? ,. Dic )*u c le )a face dreptate n cur:nd. Dar %iul F!ului4 c:nd )a )eni4 )a -si4 *are4 credin6 pe p!:nt? Iac0 1, 17.0 &. 9i de este cine)a din )*i lipsit de n6elepciune4 s * cear de la Du!ne"eu4 Cel ce d tutur*r fr de*sebire 5i fr nfruntare@ 5i i se )a da. (. S cear ns cu credin64 fr s aib nici * nd*ial4 pentru c cine se nd*ie5te este ase!enea )alului !rii4 !i5cat de ):nt 5i aruncat nc*ace 5i nc*l*. +. S nu -:ndeasc *!ul acela c )a lua ce)a de la Du!ne"eu. ,. Brbatul nd*ielnic este nestat*rnic n t*ate cile sale. Cretinul la ru'ciune trebuie s ierte din inim oricui i7ar fi 'reit ceva. Mat0 5, 147110 1$. C de )e6i ierta *a!enil*r -re5ealele l*r4 ierta;)a 5i )*u Tatl )*stru Cel ceresc@ 1&. Iar de nu )e6i ierta *a!enil*r -re5ealele l*r4 nici Tatl )*stru nu ) )a ierta -re5ealele )*astre. Marc0 11, 210 2&. Iar c:nd sta6i de ) ru-a6i4 ierta6i *rice a)e6i !p*tri)a cui)a4 ca 5i Tatl )*stru Cel din ceruri s ) ierte )*u -re5ealele )*astre. %f0 4, /20 2. Ci fi6i buni ntre )*i 5i !il*sti)i4 iert:nd unul altuia4 precu! 5i Du!ne"eu );a iertat )*u4 n 7rist*s. 0entru c nu d dovad de dra'oste, este aram suntoare i fr valoare. 1 Cor0 1/, 17.0 1. De a5 -ri n li!bile *a!enil*r 5i ale n-eril*r4 iar dra-*ste nu a!4 fcutu;!;a! ara! sunt*are 5i c'i!)al rsunt*r. 2. 9i de a5 a)ea darul pr**r*ciei 5i tainele t*ate le;a5 cun*a5te 5i *rice 5tiin64 5i de a5 a)ea at:ta credin6 nc:t s !ut 5i !un6ii4 iar dra-*ste nu a!4 ni!ic nu sunt. . 9i de a5 !pr6i t*at a)u6ia !ea 5i de a5 da trupul !eu ca s fie ars4 iar dra-*ste nu a!4 ni!ic nu; !i f*l*se5te. $. Dra-*stea ndelun- rabd@ dra-*stea este bine)*it*are4 dra-*stea nu pi"!uie5te4 nu se laud4 nu se trufe5te. &. Dra-*stea nu se p*art cu necu)iin64 nu caut ale sale4 nu se aprinde de !:nie4 nu -:nde5te rul. (. Nu se bucur de nedreptate4 ci se bucur de ade)r. +. T*ate le sufer4 t*ate le crede4 t*ate le nd3duie5te4 t*ate le rabd. ,. Dra-*stea nu cade nici*dat. C:t despre pr**r*cii # se )*r desfiin6a@ darul li!bil*r )a nceta@ 5tiin6a se )a sf:r5i@ Genunc"i trebuie s fie plecai n numele Domnului i minile ridicate spre cer , sau ncruciate pe piept, ca semn de zmerenie. (s0 -4, 50 (. .eni6i s ne nc'in! 5i s cde! naintea Lui 5i s pl:n-e! naintea D*!nului4 Celui ce ne;a fcut pe n*i. 2+/

%f0 /, 147110 1$. Pentru aceasta4 !i plec -enunc'ii naintea Tatlui D*!nului n*stru Iisus 7rist*s4 1&. Din Care 5i tra-e nu!ele *rice nea! n cer 5i pe p!:nt4 'ili80 2, 100 10. Ca ntru nu!ele lui Iisus t*t -enunc'iul s se plece4 al cel*r cere5ti 5i al cel*r p!:nte5ti 5i al cel*r de dedesubt. 1 Tim0 2, .0 ,. .reau deci ca brba6ii s se r*a-e n t*t l*cul4 ridic:nd !:ini sfinte4 fr de !:nie 5i fr 5*)ire. Cmul trebuie s fie cu capul descoperit, iar femeia cu capul acoperit, mbrcai cuviincios. 1 Cor0 11, 471/0 $. Frice brbat care se r*a- sau pr**r*ce5te4 a):nd capul ac*perit4 necinste5te capul su. &. Iar *rice fe!eie care se r*a- sau pr**r*ce5te4 cu capul neac*perit4 5i necinste5te capul@ cci t*t una este ca 5i cu! ar fi ras. (. Cci dac * fe!eie nu;5i pune )l pe cap4 atunci s se 5i tund. Iar dac este lucru de ru5ine pentru fe!eie ca s se tund *ri s se rad4 s;5i pun )l. +. Cci brbatul nu trebuie s;5i ac*pere capul4 fiind c'ip 5i sla) a lui Du!ne"eu4 iar fe!eia este sla)a brbatului. ,. Pentru c nu brbatul este din fe!eie4 ci fe!eia din brbat. /. 9i pentru c n;a f*st "idit brbatul pentru fe!eie4 ci fe!eia pentru brbat. 10. De aceea 5i fe!eia este dat*are s aib Ise!n deJ supunere asupra capului ei4 pentru n-eri. 11. T*tu5i4 nici fe!eia fr brbat4 nici brbatul fr fe!eie4 n D*!nul. 12. Cci precu! fe!eia este din brbat4 a5a 5i brbatul este prin fe!eie 5i t*ate sunt de la Du!ne"eu. 1 . Gudeca6i n )*i n5i)< =ste4 *are4 cu)iinci*s ca * fe!eie s se r*a-e lui Du!ne"eu cu capul desc*perit? 1 Tim0 2, -7110 /. 8se!enea 5i fe!eile4 n !brc!inte cu)iinci*as4 fc:ndu;5i l*r p*d*ab din sfial 5i din cu!in6enie4 nu din pr !pletit 5i din aur4 sau din !r-ritare4 sau din )e5!inte de !ult pre6@ 10. Ci4 din fapte bune4 precu! se cu)ine un*r fe!ei te!t*are de Du!ne"eu. 11. %e!eia s se n)e6e n lini5te4 cu t*at ascultarea. =a ru'ciune trebuie s prive'"em ca s nu cdem n ispit4 s fim struitori, c"iar dac nu ni se mplinete ndat cererea. Luc0 21, /47/50 $. Lua6i sea!a la )*i n5i)4 s nu se n-reuie"e ini!ile )*astre de !:ncare 5i de butur 5i de -ri3ile )ie6ii4 5i "iua aceea s )ine peste )*i fr de )este4 &.Ca * curs@ cci )a )eni peste t*6i cei ce l*cuiesc pe fa6a ntre-ului p!:nt. (. Pri)e-'ea6i dar n t*at )re!ea ru-:ndu;)4 ca s ) ntri6i s scpa6i de t*ate acestea care au s )in 5i s sta6i naintea %iului F!ului. Luc0 22, 407450 $0. 9i c:nd a s*sit n acest l*c4 le;a "is< Ru-a6i;)4 ca s nu intra6i n ispit. $1. 9i =l S;a deprtat de ei ca la * arunctur de piatr4 5i n-enunc'ind4 Se ru-a. $2. Dic:nd< Printe4 de )*ie5ti4 treac de la 1ine acest pa'ar. Dar nu )*ia 1ea4 ci )*ia Ta s se fac. $ . Iar un n-er din cer s;a artat Lui 5i;L ntrea. $$. Iar =l4 fiind n c'in de !*arte4 !ai struit*r Se ru-a. 9i sud*area Lui s;a fcut ca picturi de s:n-e care picurau pe p!:nt. $&. 9i4 ridic:ndu;Se din ru-ciune4 a )enit la ucenicii Lui 5i i;a aflat ad*r!i6i de ntristare. $(. 9i le;a "is< De ce d*r!i6i? Scula6i;) 5i ) ru-a6i4 ca s nu intra6i n ispit. Luc0 1., 17.0 1. 9i le spunea * pild cu! trebuie s se r*a-e t*tdeauna 5i s nu;5i piard nde3dea4 2. Dic:nd< 2ntr;* cetate era un 3udect*r care de Du!ne"eu nu se te!ea 5i de *! nu se ru5ina. 2,0

. 9i era4 n cetatea aceea4 * )du)4 care )enea la el4 "ic:nd< %;!i dreptate fa6 de p*tri)nicul !eu. $. 9i un ti!p n;a )*it4 dar dup acestea a "is ntru sine< De5i de Du!ne"eu nu ! te! 5i de *! nu ! ru5ine"4 &. T*tu5i4 fiindc )du)a aceasta !i face suprare4 i )*i face dreptate4 ca s nu )in !ereu s ! supere. (. 9i a "is D*!nul< 8u"i6i ce spune 3udect*rul cel nedrept? +. Dar Du!ne"eu4 *are4 nu )a face dreptate ale5il*r Si care stri- ctre =l "iua 5i n*aptea 5i pentru care =l rabd ndelun-? ,. Dic )*u c le )a face dreptate n cur:nd. Dar %iul F!ului4 c:nd )a )eni4 )a -si4 *are4 credin6 pe p!:nt? #ot la ru'ciune se mai adau' i binefacerile i postirile, spre a fi ascultate. 1 Cor0 3, 10 &. S nu ) lipsi6i unul de altul4 dec:t cu bun n)*ial pentru un ti!p4 ca s ) ndeletnici6i cu p*stul 5i cu ru-ciunea4 5i iar5i s fi6i !preun4 ca s nu ) ispiteasc satana4 din pricina nenfr:nrii )*astre. 'a8te 10, 1740 1. Iar n Ce"areea era un brbat cu nu!ele C*rneliu4 suta54 din c*'*rta ce se c'e!a Italica4 2. Cucernic 5i te!t*r de Du!ne"eu4 cu t*at casa lui 5i care fcea !ulte !il*stenii p*p*rului 5i se ru-a lui Du!ne"eu t*tdeauna. . 9i a )"ut n )edenie4 l!urit4 ca! pe la ceasul al n*ulea din "i4 un n-er al lui Du!ne"eu4 intr:nd la el 5i "ic:ndu;i< C*rneliuB $. Iar C*rneliu4 cut:nd spre el 5i nfric*5:ndu;se4 a "is< Ce este4 D*a!ne? 9i n-erul i;a "is< Ru-ciunile tale 5i !il*steniile tale s;au suit4 spre p*!enire4 naintea lui Du!ne"eu. Sfinii *postoli cereau cretinilor ca s se roa'e c"iar i pentru sfini. %f0 5, 1.7200 1,. %ace6i n t*at )re!ea4 n Du'ul4 t*t felul de ru-ciuni 5i de cereri4 5i ntru aceasta pri)e-'ind cu t*at struin6a 5i ru-ciunea pentru t*6i sfin6ii. 1/. Ru-a6i;) 5i pentru !ine4 ca s !i se dea !ie cu):nt4 c:nd )*i desc'ide -ura !ea4 s fac cun*scut cu ndr"neal taina =)an-'eliei4 20. Pe care * bine)estesc4 n lan6uri4 ca s )*rbesc despre =)an-'elie4 fr sfial4 precu! 5i trebuie s )*rbesc. Col0 4, 2740 2. Strui6i n ru-ciune4 pri)e-'ind n ea cu !ul6u!ire4 . Ru-:ndu;) t*t*dat 5i pentru n*i4 ca Du!ne"eu s ne desc'id u5a cu):ntului4 spre a )esti taina lui 7rist*s4 pentru care ! 5i -sesc n lan6uri4 $. Ca s * art a5a cu! se cu)ine s -riesc. $om0 11, /07/20 0. Dar ) nde!n4 fra6il*r4 pentru D*!nul n*stru Iisus 7rist*s 5i pentru iubirea Du'ului Sf:nt4 ca !preun cu !ine s lupta6i n ru-ciuni ctre Du!ne"eu pentru !ine4 1. Ca s scap de necredinci*5ii din Iudeea 5i ca a3ut*rul !eu la Ierusali! s fie bine pri!it de ctre sfin6i4 2. Ca s )in la )*i cu bucurie prin )*ia lui Du!ne"eu 5i s;!i -sesc lini5tea !preun cu )*i. 2 Tes0 /, 1720 1.2n sf:r5it4 fra6il*r4 ru-a6i;) pentru n*i4 ca cu):ntul D*!nului s se rsp:ndeasc 5i s se prea!reasc4 ca 5i la )*i4 2. 9i ca s ne i"b)i! de *a!enii cei nes*c*ti6i 5i )icleni. Cci credin6a nu este a tutur*r@ 0entru a nva cum s ne ru'm, este bine a citi cteva modele de ru'ciuni. Ie90 /2, 11714, /07//0 2,1

11. 1*ise ns a ru-at pe D*!nul Du!ne"eul su 5i a "is< CS nu se aprind4 D*a!ne4 !:nia Ta asupra p*p*rului Tu4 pe care l;ai sc*s din 6ara =-iptului cu putere !are 5i cu bra6ul Tu cel nalt4 12. Ca nu cu!)a s "ic =-iptenii< I;a dus la pieire4 ca s;i ucid n !un6i 5i s;i 5tear- de pe fala p!:ntului. 2nt*arce;Hi iu6i!ea !:niei Tale4 !il*sti)e5te;Te 5i nu cuta la rutatea p*p*rului Tu. 1 . 8du;6i a!inte de 8)raa!4 de Isaac 5i de Iac*)4 r*bii Ti4 cr*ra Te;ai 3urat Tu pe Tine 2nsu6i4 "ic:nd< .*i n!ul6i f*arte tare nea!ul )*stru4 ca stelele cerului@ 5i t*t p!:ntul acesta4 de care );a! )*rbit4 l )*i da ur!a5il*r )*5tri 5i;l )*r stp:ni n )eciBC 1$. 8tunci a abtut D*!nul pieirea ce "isese s;* aduc asupra p*p*rului Su. 0. Iar a d*ua "i a "is 1*ise ctre p*p*r< C86i fcut pcat !are@ ! )*i sui acu! la D*!nul s )d nu cu!)a )*i 5ter-e pcatul )*struC. 1. 9i s;a nt*rs 1*ise la D*!nul 5i a "is< CF4 D*a!ne4 p*p*rul acesta a s):r5it pcat !are4 fc:ndu; 5i du!ne"eu de aur. 2. R*-u;! acu!4 de )rei s le ier6i pcatul acesta4 iart;i@ iar de nu4 5ter-e;! 5i pe !ine din cartea Ta4 n care !;ai scrisBC . Dis;a D*!nul ctre 1*ise< CPe acela care a -re5it naintea 1ea l )*i 5ter-e din cartea 1ea. Iosua 10, 127140 12. 2n "iua aceea n care Du!ne"eu a dat pe 8!*rei n !:inile lui Israel 5i c:nd i;a btut la E'ibe*n 5i au f*st "dr*bi6i naintea fe6ei fiil*r lui Israel4 a stri-at I*sua ctre D*!nul 5i a "is naintea Israeli6il*r< CStai4 s*are4 deasupra E'ibe*nului4 5i tu4 lun4 *pre5te;te deasupra )ii 8ial*nBC 1 . 9i s;a *prit s*arele 5i luna a stat p:n ce Du!ne"eu a fcut i"b:nd asupra )r3!a5il*r l*r. Fare nu de aceea se scrie n Cartea Dreptului< CS*arele a stat n !i3l*cul cerului 5i nu s;a -rbit ctre asfin6it apr*ape t*at "iuaC. 1$. 9i n;a !ai f*st nici nainte4 nici dup aceea4 * astfel de "i n care D*!nul s asculte a5a -lasul *!ului@ c D*!nul lupta pentru Israel. / $e?i 1., /57/.0 (. Iar la )re!ea 3ertfei de sear4 s;a apr*piat Ilie pr**r*cul 5i a stri-at la cer 5i a "is< CD*a!ne Du!ne"eul lui 8)raa!4 al lui Isaac 5i al lui IsraelB 8u"i;! D*a!ne4 au"i;! acu! cu f*c4 ca s cun*asc ast"i p*p*rul acesta c Tu sin-ur e5ti Du!ne"eu n Israel 5i c eu sunt slu3it*rul Tu. +. 8u"i;!4 D*a!ne4 au"i;!4 ca s cun*asc p*p*rul acesta c Tu D*a!ne e5ti Du!ne"eu 5i c Tu le nt*rci ini!a la TineBC ,. 9i s;a p*-*r:t f*c de la D*!nul 5i a !istuit arderea de t*t 5i le!nele 5i pietrele 5i 6r:na 5i a !istuit 5i t*at apa care era n 5an6. (s0 5, 1730 1. D*a!ne4 nu cu !:nia Ta s ! !ustri pe !ine4 nici cu ur-ia Ta s ! cer6i. 2. 1iluie5te;!4 D*a!ne4 c neputinci*s sunt@ )indec;!4 D*a!ne4 c s;au tulburat *asele !ele@ . 9i sufletul !eu s;a tulburat f*arte 5i Tu4 D*a!ne4 p:n c:nd? $. 2nt*arce;Te4 D*a!ne@ i"b)e5te sufletul !eu4 !:ntuie5te;!4 pentru !ila Ta. &. C nu este ntru !*arte cel ce Te p*!ene5te pe Tine. 9i n iad cine Te )a luda pe Tine? (. Fstenit;a! ntru suspinul !eu4 spla;)*i n fiecare n*apte patul !eu4 cu lacri!ile !ele a5ternutul !eu )*i uda. +. Tulburatu;s;a de suprare *c'iul !eu4 !btr:nit;a! ntre t*6i )r3!a5ii !ei. (s0 10, 171.0 1. 1iluie5te;!4 Du!ne"eule4 dup !are !ila Ta 2. 9i dup !ul6i!ea ndurril*r Tale4 5ter-e frdele-ea !ea. . 1ai ):rt*s ! spal de frdele-ea !ea 5i de pcatul !eu ! cur6e5te. $. C frdele-ea !ea eu * cun*sc 5i pcatul !eu naintea !ea este pururea. &. Hie unuia a! -re5it 5i ru naintea Ta a! fcut4 a5a nc:t drept e5ti Tu ntru cu)intele Tale 5i biruit*r c:nd )ei 3udeca Tu. (. C iat ntru frdele-i !;a! "!islit 5i n pcate !;a nscut !aica !ea. +. C iat ade)rul ai iubit@ cele neartate 5i cele ascunse ale n6elepciunii Tale4 !i;ai artat !ie. ,. Str*pi;!;)ei cu is*p 5i ! )*i cur6i@ spla;!;)ei 5i !ai ):rt*s dec:t "pada ! )*i albi. 2,2

/. 8u"ului !eu )ei da bucurie 5i )eselie@ bucura;se;)*r *asele !ele cele s!erite. 10. 2nt*arce fa6a Ta de la pcatele !ele 5i t*ate frdele-ile !ele 5ter-e;le. 11. Ini! curat "ide5te intru !ine4 Du!ne"eule 5i du' drept nn*ie5te ntru cele dinluntru ale !ele. 12. Nu ! lepda de la fa6a Ta 5i Du'ul Tu cel sf:nt nu;l lua de la !ine. 1 . D;!i !ie bucuria !:ntuirii Tale 5i cu du' stp:nit*r ! ntre5te. 1$. 2n)6a;)*i pe cei fr de le-e cile Tale 5i cei necredinci*5i la Tine se )*r nt*arce. 1&. I"b)e5te;! de )rsarea de s:n-e4 Du!ne"eule4 Du!ne"eul !:ntuirii !ele@ bucura;se;)a li!ba !ea de dreptatea Ta. 1(. D*a!ne4 bu"ele !ele )ei desc'ide 5i -ura !ea )a )esti lauda Ta. 1+. C de ai fi )*it 3ertf4 6i;a5 fi dat@ arderile de t*t nu le )ei bine)*i. 1,. Gertfa lui Du!ne"eu< du'ul u!ilit@ ini!a nfr:nt 5i s!erit Du!ne"eu nu * )a ur-isi. (s0 1/, 1730 1. Du!ne"eule4 ntru nu!ele Tu !:ntuie5te;! 5i ntru puterea Ta ! 3udec. 2. Du!ne"eule4 au"i ru-ciunea !ea4 ia a!inte cu)intele -urii !eleB . C strinii s;au ridicat !p*tri)a !ea 5i cei tari au cutat sufletul !eu 5i n;au pus pe Du!ne"eu naintea l*r. $. Dar iat4 Du!ne"eu a3ut !ie 5i D*!nul este spri3inul sufletului !eu. &. 2nt*arce;)a cele rele )r3!a5il*r !ei@ cu ade)rul Tu i )ei pierde pe ei. (. De bun)*ie )*i 3ertfi 6ie@ luda;)*i nu!ele Tu4 D*a!ne4 c este bun4 +. C din t*t neca"ul !;ai i"b)it 5i spre )r3!a5ii !ei a pri)it *c'iul !eu. (s0 102, 171.0 1. Binecu)intea"4 suflete al !eu4 pe D*!nul 5i t*ate cele dinluntrul !eu4 nu!ele cel sf:nt al Lui. 2. Binecu)intea"4 suflete al !eu4 pe D*!nul 5i nu uita t*ate rspltirile Lui. . Pe Cel ce cur6e5te t*ate frdele-ile tale4 pe Cel ce )indec t*ate b*lile tale@ $. Pe Cel ce i"b)e5te din stricciune )ia6a ta4 pe Cel ce te ncununea" cu !il 5i cu ndurri@ &. Pe Cel ce u!ple de bunt6i p*fta ta@ nn*i;se;)*r ca ale )ulturului tinere6ile tale. (. Cel ce face !il*stenie4 D*!nul4 5i 3udecat tutur*r cel*r ce li se face str:!btate. +. Cun*scute a fcut cile Sale lui 1*ise4 fiil*r lui Israel )*ile Sale. ,. 2ndurat 5i !il*sti) este D*!nul4 ndelun-;rbdt*r 5i !ult;!il*sti). /. Nu p:n n sf:r5it se )a iu6i4 nici n )eac se )a !:nia. 10. Nu dup pcatele n*astre a fcut n*u4 nici dup frdele-ile n*astre a rspltit n*u4 11. Ci c:t este departe cerul de p!:nt4 at:t este de !are !ila Lui4 spre cei ce se te! de =l. 12. Pe c:t sunt de departe rsriturile de la apusuri4 deprtat;a de la n*i frdele-ile n*astre. 1 . 2n ce c'ip !iluie5te tatl pe fii4 a5a a !iluit D*!nul pe cei ce se te! de =l@ 1$. C =l a cun*scut "idirea n*astr4 adusu;5i;a a!inte c 6r:n sunte!. 1&. F!ul ca iarba4 "ilele lui ca fl*area c:!pului@ a5a )a nfl*ri. 1(. C ):nt a trecut peste el 5i nu )a !ai fi 5i nu se )a !ai cun*a5te nc l*cul su. 1+. Iar !ila D*!nului din )eac n )eac spre cei ce se te! de D:nsul4 1,. 9i dreptatea Lui spre fiii fiil*r4 spre cei ce p"esc le-!:ntul Lui (s0 10/, 17/10 1. Binecu)intea"4 suflete al !eu4 pe D*!nulB D*a!ne4 Du!ne"eul !eu4 !ritu;Te;ai f*arte. 2. 2ntru strlucire 5i n !are p*d*ab Te;ai !brcat@ Cel ce Te !braci cu lu!ina ca 5i cu * 'ain@ . Cel ce ntin"i cerul ca un c*rt@ Cel ce ac*peri cu ape cele !ai de deasupra ale lui@ $. Cel ce pui n*rii suirea Ta@ Cel ce u!bli peste aripile ):nturil*r@ &. Cel ce faci pe n-erii Ti du'uri 5i pe slu-ile Tale par de f*c@ (. Cel ce ai nte!eiat p!:ntul pe ntrirea lui 5i nu se )a cltina n )eacul )eacului. +. 8d:ncul ca * 'ain este !brc!intea lui@ peste !un6i )*r sta ape. ,. De certarea Ta )*r fu-i4 de -lasul tunetului Tu se )*r nfric*5a. /. Se suie !un6i 5i se c*b*ar )i4 n l*cul n care le;ai nte!eiat pe ele. 10. 7*tar ai pus4 pe care nu;l )*r trece 5i nici nu se )*r nt*arce s ac*pere p!:ntul. 11. Cel ce tri!i6i i")*are n )i4 prin !i3l*cul !un6il*r )*r trece ape@ 2,

12. 8dpa;se;)*r t*ate fiarele c:!pului4 asinii slbatici setea 5i )*r p*t*li. 1 . Peste acelea psrile cerului )*r l*cui@ din !i3l*cul st:ncil*r )*r da -las. 1$. Cel ce adpi !un6ii din cele !ai de deasupra ale Tale4 din r*dul lucruril*r Tale se )a stura p!:ntul. 1&. Cel ce rsari iarb d*bit*acel*r 5i )erdea6 spre slu3ba *a!enil*r@ 1(. Ca s sc*at p:ine din p!:nt 5i )inul )esele5te ini!a *!ului@ 1+. Ca s )eseleasc fa6a cu untdele!n 5i p:inea ini!a *!ului * ntre5te. 1,. Stura;se;)*r c*pacii c:!pului4 cedrii Libanului pe care i;ai sdit@ ac*l* psrile 5i )*r face cuib. 1/. L*ca5ul c*c*st:rcului n c'ipar*5i. 1un6ii cei nal6i adp*st cerbil*r st:ncile scpare iepuril*r. 20. %cut;ai luna spre )re!i4 s*arele 5i;a cun*scut apusul su. 21. Pus;ai ntuneric 5i s;a fcut n*apte4 c:nd )*r ie5i t*ate fiarele pdurii@ 22. Puii leil*r !u-esc ca s apuce 5i s cear de la Du!ne"eu !:ncarea l*r. 2 . Rsrit;a s*arele 5i s;au adunat 5i n culcu5urile l*r se )*r culca. 2$. Ie5i;)a *!ul la lucrul su 5i la lucrarea sa p:n seara. 2&. C:t s;au !rit lucrurile Tale4 D*a!ne4 t*ate cu n6elepciune le;ai fcutB U!plutu;s;a p!:ntul de "idirea Ta. 2(. 1area aceasta este !are 5i lar-@ ac*l* se -sesc t:r:t*are4 cr*ra nu este nu!r4 )iet6i !ici 5i !ari. 2+. 8c*l* c*rbiile u!bl@ balaurul acesta pe care l;ai "idit4 ca s se 3*ace n ea. 2,. T*ate ctre Tine a5teapt ca s le dai l*r 'ran la bun )re!e. 2/.D:ndu;le Tu l*r4 )*r aduna4 desc'i":nd Tu !:na Ta4 t*ate se )*r u!ple de bunt6i@ 0. Dar nt*rc:ndu;6i Tu fa6a Ta4 se )*r tulbura@ lua;)ei du'ul l*r 5i se )*r sf:r5i 5i n 6r:n se )*r nt*arce. 1. Tri!ite;)ei du'ul Tu 5i se )*r "idi 5i )ei nn*i fa6a p!:ntului. 2. %ie sla)a D*!nului n )eacB .eseli;se;)a D*!nul de lucrurile Sale. . Cel ce caut spre p!:nt 5i;l face pe el de se cutre!ur@ Cel ce se atin-e de !un6i 5i fu!e-. $. C:nta;)*i D*!nului n )ia6a !ea4 c:nta;)*i Du!ne"eului !eu c:t )*i fi. &. Plcute s;I fie Lui cu)intele !ele4 iar eu ! )*i )eseli de D*!nul Ier0 20, 371/0 +. D*a!ne4 Tu !;ai aprins 5i iat sunt nflcrat@ Tu e5ti !ai tare dec:t !ine 5i ai biruit4 iar eu n t*ate "ilele sunt bat3*c*rit 5i fiecare 5i bate 3*c de !ine@ ,. C de c:nd )*rbesc4 sc*6:nd stri-te !p*tri)a silniciei 5i r*stind pustiirea4 cu):ntul D*!nului s;a prefcut n *car pentru !ine 5i n bat3*cur "ilnic. /. De aceea !i;a! "is< CNu )*i !ai p*!eni de =l 5i nu )*i !ai -ri4 n nu!ele LuiBC Dar iat era n ini!a !ea ce)a4 ca un fel de f*c aprins4 nc'is n *asele !ele4 5i eu ! silea! s;l nfr:ne" 5i n;a! putut@ 10. C a! au"it *cri de la !ul6i 5i a!enin6ri din t*ate pr6ile4 "ic:nd< CP:r:6i;l 5i;l )*! p:r 5i n*iBC T*6i cei ce triau n pace cu !ine4 ! p:ndesc s )ad nu cu!)a ! )*i p*ticni4 5i "iceau< CP*ate )a cdea 5i;l )*! birui 5i ne )*! r"buna pe elBC 11. Dar D*!nul este cu !ine4 ca un aprt*r puternic. De aceea pri-*nit*rii !ei se )*r p*ticni 5i nu )*r birui@ se )*r face de ru5ine4 pentru c n;au i"butit@ *cara l*r )a fi )e5nic 5i nici*dat nu se )a uita. 12. D*a!ne al puteril*r4 Cel ce cercete"i cu dreptate 5i ptrun"i rrunc'ii 5i ini!ile4 f;! s )d r"bunarea Ta asupra l*r4 c 6ie 6i;a! ncredin6at pricina !eaB 1 . C:nta6i D*!nuluiB Luda6i pe D*!nul4 cci =l i"b)e5te sufletul celui !pilat din !:na fct*ril*r de rele. )an0 -, /7210 . 9i !i;a! ndreptat fa6a ctre D*!nul Du!ne"eu4 struind n ru-ciune 5i n ru-i fierbin6i4 cu p*st4 sac 5i cenu5. $. 9i !;a! ru-at D*!nului Du!ne"eu 5i !;a! !rturisit 5i a! "is< CF4 D*a!ne4 Du!ne"eule cel !are 5i !inunat4 Care p"e5ti le-!:ntul 5i ndru!area pentru cei ce Te iubesc pe Tine 5i iau a!inte la p*runcile TaleB 2,$

&. Pctuit;a!4 frdele-e a! fcut4 ca 5i cei nele-iui6i ne;a! purtat4 rsculatu;ne;a! 5i ne;a! deprtat de la p*runcile 5i de la le-ile Tale. (. 9i nu a! ascultat de slu3it*rii Ti pr**r*ci4 care ne;au -rit n nu!ele Tu< ctre re-ii n*5tri4 ctre !ai;!arii n*5tri4 prin6il*r n*5tri 5i la t*t p*p*rul 6rii. +. 8 Ta este4 D*a!ne4 dreptatea4 iar a n*astr ru5inarea fe6el*r n*astre4 precu! se arat ast"i *a!enil*r din Iuda 5i l*cuit*ril*r din Ierusali! 5i la t*t Israelul4 cei de apr*ape 5i cei de departe4 n t*ate 6rile n care Tu i;ai i"-*nit din pricina frdele-il*r ce le;au s):r5it !p*tri)a Ta. ,. D*a!ne Du!ne"eule4 a n*astr este ru5inarea fe6el*r4 a re-il*r n*5tri4 a !ai;!aril*r n*5tri 5i a prin6il*r n*5tri4 cci n*i a! pctuit 6ie@ /. 8 D*!nului Du!ne"eului n*stru este !il*sti)irea 5i ndurarea. R")rtitu;ne;a! !p*tri)a Lui. 10. 9i nu a! ascultat de -lasul D*!nului Du!ne"eului n*stru ca s u!bl! n le-ea Lui4 pe care ne;a dat;* n*u prin !:na slu3it*ril*r Si pr*fe6i. 11.9i t*t Israelul a clcat le-ea Ta 5i s;a deprtat4 ca s nu !ai aud -lasul Tu. .rsatu;s;a peste n*i bleste!ul 5i 3ur!:ntul scris n le-ea lui 1*ise4 slu3it*rul lui Du!ne"eu4 cci a! pctuit !p*tri)a Ta. 12. 9i a ade)erit cu)intele Sale pe care le;a -rit ctre n*i 5i ctre 3udect*rii n*5tri4 care au c:r!uit peste n*i4 c a )*it s abat peste n*i stra5nic prpd4 ce nu s;a !ai nt:!plat nici*dat sub cer4 ase!enea celui din Ierusali!. 1 . Precu! este scris n le-ea lui 1*ise4 t*at aceast nen*r*cire s;a npustit asupra n*astr4 dar n;a! !bunat fa6a D*!nului Du!ne"eului n*stru4 nt*rc:ndu;ne de la nele-iuirile n*astre 5i lu:nd a!inte la ade)rul Su. 1$. E:ndit;a ndelun- D*!nul asupra nen*r*cirii pe care a abtut;* peste n*i4 c drept este D*!nul Du!ne"eul n*stru n t*ate faptele pe care le;a fcut4 dar n*i n;a! ascultat de -lasul Lui. 1&. 9i acu!4 D*a!ne Du!ne"eul n*stru4 Tu Care ai sc*s pe p*p*rul Tu din 6ara =-iptului cu !:n tare 5i Te;ai fcut )estit p:n n "iua de ast"i4 pctuit;a!4 frdele-e a! fcut. 1(. F4 D*a!neB 2nt*arc;se4 dup !il*sti)irile Tale4 t*at !:nia 5i t*at )paia ur-iei Tale de la cetatea Ierusali!ului4 de la !untele cel sf:nt al TuB C4 pentru pcatele n*astre 5i pentru frdele-ile prin6il*r n*5tri4 Ierusali!ul 5i p*p*rul Tu au a3uns de *car pentru t*6i )ecinii n*5tri. 1+. 8cu! ascult4 Du!ne"eul n*stru4 ru-ciunea slu3it*rului Tu 5i ru-a fierbinte 5i lu!inea" fa6a Ta spre te!plul Tu pustiit4 pentru nu!ele Tu4 D*a!neB 1,. Pleac4 Du!ne"eul !eu4 urec'ea Ta 5i au"i4 desc'ide *c'ii Ti 5i )e"i !:'nirea n*astr ad:nc 5i cetatea asupra creia se c'ea! nu!ele Tu. C nu pentru faptele n*astre drepte aduce! naintea Ta ru-ciunile n*astre cele fierbin6i4 ci pentru !ilele Tale cele !ari. 1/. F4 D*a!ne4 ascultB F4 D*a!ne4 iartB F4 D*a!ne4 ia a!inte 5i lucrea"B Nu nt:r"ia pentru nu!ele Tu4 Du!ne"eul !eu@ c nu!ele Tu l p*art cetatea 5i p*p*rul TuBC 20. 9i n )re!e ce -ria! 5i ! ru-a! 5i !rturisea! pcatul !eu 5i pcatul p*p*rului !eu Israel 5i cdea! cu ru-a !ea fierbinte naintea D*!nului Du!ne"eului !eu4 pentru sf:nt !untele Du!ne"eului !eu4 21. 9i pe c:nd )*rbea! n ru-ciunea !ea4 iat un *!4 Ea)riil4 pe care l;a! )"ut n )edenia !ea cea de la nceput4 n "b*r -rbit4 s;a apr*piat de !ine pe la )re!ea 3ertfei de sear. Ioan 13, 17250 1. 8cestea a )*rbit Iisus 5i4 ridic:nd *c'ii Si la cer4 a "is< Printe4 a )enit ceasulB Preasl)e5te pe %iul Tu4 ca 5i %iul s Te preasl)easc. 2. Precu! I;ai dat stp:nire peste t*t trupul4 ca s dea )ia6 )e5nic tutur*r acel*ra pe care Tu i;ai dat Lui. . 9i aceasta este )ia6a )e5nic< S Te cun*asc pe Tine4 sin-urul Du!ne"eu ade)rat4 5i pe Iisus 7rist*s pe Care L;ai tri!is. $. =u Te;a! preasl)it pe Tine pe p!:nt@ lucrul pe care 1i l;ai dat s;l fac4 l;a! s):r5it. &. 9i acu!4 preasl)e5te;1 Tu4 Printe4 la Tine 2nsu6i4 cu sla)a pe care a! a)ut;* la Tine4 !ai nainte de a fi lu!ea. 2,&

(. 8rtat;a! nu!ele Tu *a!enil*r pe care 1i i;ai dat 1ie din lu!e. 8i Ti erau 5i 1ie 1i i;ai dat 5i cu):ntul Tu l;au p"it. +. 8cu! au cun*scut c t*ate c:te 1i;ai dat sunt de la Tine@ ,. Pentru c cu)intele pe care 1i le;ai dat le;a! dat l*r4 iar ei le;au pri!it 5i au cun*scut cu ade)rat c de la Tine a! ie5it4 5i au cre"ut c Tu 1;ai tri!is. /. =u pentru ace5tia 1 r*-@ nu pentru lu!e 1 r*-4 ci pentru cei pe care 1i i;ai dat4 c ai Ti sunt. 10. 9i t*ate ale 1ele sunt ale Tale4 5i ale Tale sunt ale 1ele 5i 1;a! preasl)it ntru ei. 11. 9i =u nu !ai sunt n lu!e4 iar ei n lu!e sunt 5i =u )in la Tine. Printe Sfinte4 p"e5te;i n nu!ele Tu4 n care 1i i;ai dat4 ca s fie una precu! sunte! 5i N*i. 12. C:nd era! cu ei n lu!e4 =u i p"ea! n nu!ele Tu4 pe cei ce 1i i;ai dat@ 5i i;a! p"it 5i n;a pierit nici unul dintre ei4 dec:t fiul pier"rii4 ca s se !plineasc Scriptura. 1 . Iar acu!4 )in la Tine 5i acestea le -riesc n lu!e4 ca s fie deplin bucuria 1ea n ei. 1$. =u le;a! dat cu):ntul Tu4 5i lu!ea i;a ur:t4 pentru c nu sunt din lu!e4 precu! =u nu sunt din lu!e. 1&. Nu 1 r*- ca s;i iei din lu!e4 ci ca s;i p"e5ti pe ei de cel )iclean. 1(. =i nu sunt din lu!e4 precu! nici =u nu sunt din lu!e. 1+. Sfin6e5te;i pe ei ntru ade)rul Tu@ cu):ntul Tu este ade)rul. 1,. Precu! 1;ai tri!is pe 1ine n lu!e4 5i =u i;a! tri!is pe ei n lu!e. 1/. Pentru ei =u 1 sfin6esc pe 1ine 2nsu!i4 ca 5i ei s fie sfin6i6i ntru ade)r. 20. Dar nu nu!ai pentru ace5tia 1 r*-4 ci 5i pentru cei ce )*r crede n 1ine4 prin cu):ntul l*r4 21. Ca t*6i s fie una4 dup cu! Tu4 Printe4 ntru 1ine 5i =u ntru Tine4 a5a 5i ace5tia n N*i s fie una4 ca lu!ea s cread c Tu 1;ai tri!is. 22. 9i sla)a pe care Tu 1i;ai dat;*4 le;a! dat;* l*r4 ca s fie una4 precu! N*i una sunte!< 2 . =u ntru ei 5i Tu ntru 1ine4 ca ei s fie des):r5i6i ntru uni!e4 5i s cun*asc lu!ea c Tu 1;ai tri!is 5i c i;ai iubit pe ei4 precu! 1;ai iubit pe 1ine. 2$. Printe4 )*iesc ca4 unde sunt =u4 s fie !preun cu 1ine 5i aceia pr care 1i i;ai dat4 ca s )ad sla)a !ea pe care 1i;ai dat;*4 pentru c Tu 1;ai iubit pe 1ine !ai nainte de nte!eierea lu!ii. 2&. Printe drepte4 lu!ea pe Tine nu te;a cun*scut4 dar =u Te;a! cun*scut4 5i ace5tia au cun*scut c Tu 1;ai tri!is. 2(. 9i le;a! fcut cun*scut nu!ele Tu 5i;l )*i face cun*scut4 ca iubirea cu care 1;ai iubit Tu s fie n ei 5i =u n ei. 'a8te 4, 247/10 2$. Iar ei4 au"ind4 ntr;un cu-et au ridicat -lasul ctre Du!ne"eu 5i au "is< Stp:ne4 Du!ne"eule4 Tu4 Care ai fcut cerul 5i p!:ntul 5i !area 5i t*ate cele ce sunt n ele4 2&. Care prin Du'ul Sf:nt 5i prin -ura printelui n*stru Da)id4 slu3it*rul Tu4 ai "is< Pentru ce s;au ntr:tat nea!urile 5i p*p*arele au cu-etat cele de5arte? 2(. Ridicatu;s;au re-ii p!:ntului 5i cpeteniile s;au adunat la*lalt !p*tri)a D*!nului 5i !p*tri)a Unsului Lui4 2+. Cci asupra Sf:ntului Tu %iu Iisus4 pe care Tu L;ai uns4 s;au adunat la*lalt4 cu ade)rat4 n cetatea aceasta4 5i Ir*d 5i P*ntius Pilat cu p-:nii 5i cu p*p*arele lui Israel4 2,. Ca s fac t*ate c:te !:na Ta 5i sfatul Tu !ai dinainte au r:nduit s fie. 2/.9i acu!4 D*a!ne4 caut spre a!enin6rile l*r 5i d r*bil*r Ti s -riasc cu):ntul Tu cu t*at ndr"neala4 0. 2ntin":nd dreapta Ta spre )indecare 5i s):r5ind se!ne 5i !inuni4 prin nu!ele Sf:ntului Tu %iu Iisus. 1. 9i pe c:nd se ru-au astfel4 s;a cutre!urat l*cul n care erau aduna6i4 5i s;au u!plut t*6i de Du'ul Sf:nt 5i -riau cu ndr"neal cu):ntul lui Du!ne"eu. 0e ln' toate acestea, prinii cretini au datoria s7i cresc copii n nvturile Domnului i s le vorbeasc de minunile ce s7au fcut. 'ac0 1., 1-0 2,(

1/. C l;a! ales4 ca s n)e6e pe fiii 5i casa sa dup sine s u!ble n calea D*!nului 5i s fac 3udecat 5i dreptate@ pentru ca s aduc D*!nul asupra lui 8)raa! t*ate c:te i;a f-duitC. )eut0 4, -0 /. Dec:t nu!ai p"e5te;te 5i 6i fere5te cu n-ri3ire sufletul tu4 ca s nu ui6i acele lucruri pe care le;au )"ut *c'ii ti 5i s nu;6i ias ele de la ini! n t*ate "ilele )ie6ii tale@ s le spui fiil*r 5i fiil*r feci*ril*r ti. )eut0 5, 5730 (. Cu)intele acestea4 pe care 6i le spun eu ast"i4 s le ai n ini!a ta 5i n sufletul tu@ +. S le sde5ti n fiii ti 5i s )*rbe5ti de ele c:nd 5e"i n casa ta4 c:nd !er-i pe cale4 c:nd te culci 5i c:nd te sc*li. )eut0 11, 1-0 1/. S n)6a6i acestea 5i pe fiii )*5tri4 -rind de ele c:nd 5ede6i acas 5i c:nd !er-e6i pe cale4 c:nd ) culca6i 5i c:nd ) scula6i. (s0 33, 17.0 &. .estind laudele D*!nului 5i puterile Lui 5i !inunile pe care le;a fcut. (. 9i a ridicat !rturie n Iac*b 5i le-e a pus n Israel. +. C:te a p*runcit prin6il*r n*5tri ca s le arate pe ele fiil*r l*r4 ca s le cun*asc nea!ul ce )a s )in4 ,. %iii ce se )*r na5te 5i se )*r ridica4 5i le )*r )esti fiil*r l*r4 Mat0 1-, 140 1$. Iar Iisus a "is< Lsa6i c*piii 5i nu;i *pri6i s )in la 1ine4 c a un*ra ca ace5tia este !pr6ia ceruril*r. Mat0 21, 117150 1&. 9i )":nd ar'iereii 5i crturarii !inunile pe care le fcuse 5i pe c*piii care stri-au n te!plu 5i "iceau< Fsana %iului lui Da)id4 s;au !:niat4 1(. 9i I;au "is< 8u"i ce "ic ace5tia? Iar Iisus le;a "is< Da. 8u nici*dat n;a6i citit c din -ura c*piil*r 5i a cel*r ce su- Hi;ai pre-tit laud? $ebunia este lipit de inima copilului, dar nuiaua certrii o va dezlipi de el. (ilde 22, 110 1&. Deprinde pe t:nr cu purtarea pe care trebuie s;* aib@ c'iar c:nd )a !btr:ni nu se )a abate de la ea. Cine cru nuiaua, urte pe fiul su4 dar cine l iubete, l pedepsete. (ilde 1/, 240 2$. Cine cru6 t*ia-ul su 5i ur5te c*pilul4 iar cel care l iube5te l ceart la )re!e. 0edeapsa este nde6dea de ndreptare. (ilde 1-, 1.0 1,. Pedepse5te pe feci*rul tu4 c:t !ai este nde3de Ide ndreptareJ4 dar nu a3un-e p:n ac*l* ca s;l *!*ri. $u crua copilul de mustrare. (ilde 2/, 1/7140 1 . Nu cru6a pe feci*rul tu de pedeaps@ c'iar dac l l*)e5ti cu )ar-a4 nu !*are. 1$. Tu l ba6i cu t*ia-ul4 dar scapi sufletul lui din !pr6ia !*r6ii. (ilde 2-, 11, 130 1&. .ar-a 5i certarea aduc n6elepciune4 iar t:nrul care este lsat In )*ia apucturil*r luiJ face ru5ine !aicii sale. 1+. 1ustr pe fiul tu 5i el i6i )a fi *di'n 5i 6i )a face plcere sufletului tu. 2,+

,ntuitorul a spus c nu trebuie defimai copiii i s7i aducem la El. Mat0 1., 471, 100 $. Deci cine se )a s!eri pe sine ca pruncul acesta4 acela este cel !ai !are n !pr6ia ceruril*r. &. 9i cine )a pri!i un prunc ca acesta n nu!ele 1eu4 pe 1ine 1 pri!e5te. 10. .ede6i s nu dispre6ui6i pe )reunul din ace5tia !ici4 c "ic )*u< C n-erii l*r4 n ceruri4 pururea )d fa6a Tatlui 1eu4 Care este n ceruri. Mat0 1-, 1/7140 1 . 8tunci I s;au adus c*pii4 ca s;5i pun !:inile peste ei 5i s Se r*a-e@ dar ucenicii i certau. 1$. Iar Iisus a "is< Lsa6i c*piii 5i nu;i *pri6i s )in la 1ine4 c a un*ra ca ace5tia este !pr6ia ceruril*r. Sfinii *postoli ne7au nvat ca s7i cretem cu mustrare i nvturile Domnului4 dar s nu fie prea aspre, ca s nu7i piard nde6dea. %f0 5, 1740 1. C*pii4 asculta6i pe prin6ii )*5tri n D*!nul c aceasta este cu dreptate. 2. CCinste5te pe tatl tu 5i pe !a!a ta4 care este p*runca cea dint:i cu f-duin6a< . Ca s;6i fie 6ie bine 5i s trie5ti ani !ul6i pe p!:ntC. $. 9i )*i4 prin6il*r4 nu ntr:ta6i la !:nie pe c*piii )*5tri4 ci cre5te6i;i ntru n)6tura 5i certarea D*!nului. Col0 /, 210 21. Prin6il*r4 nu a6:6a6i la !:nie pe c*piii )*5tri4 ca s nu se de"nd3duiasc.

2,,

C!(IT*LUL 2)%S($% I!) S!U L!CUL '*CULUI


Cercetnd scripturile, 'sim c n vec"ime nu se tia prea mult de lacul focului, ci mai mult se vorbea de locuina morilor. Is0 14, -7100 /. 9e*lul IiadulJ se !i5c n ad:ncurile sale4 ca s ias ntru nt:!pinarea ta. Pentru tine el de5teapt u!brele4 pe t*6i stp:nit*rii p!:ntului@ el ridic de pe 3il6urile l*r pe t*6i !pra6ii p!:ntului. 10. T*6i iau cu):ntul 5i 6i "ic< C9i tu e5ti slab ca n*i 5i te ase!eni n*uC. (s0 11, 100 10. C nu )ei lsa sufletul !eu n iad4 nici nu )ei da pe cel cu)i*s al Tu s )ad stricciunea. Du"ul Sfnt a descoperit ceva cu privire la acest loc de c"in, dar foarte puin. Is0 55, 240 2$. 9i c:nd )*r ie5i4 )*r )edea trupurile !*arte ale cel*r care s;au r")rtit !p*tri)a 1ea4 c )ier!ele l*r nu )a !uri 5i f*cul l*r nu se )a stin-e. 9i ei )*r fi * speriet*are pentru t*6i. Cnd a venit ns ,ntuitorul a lmuritc n adevr n '"een se vor arunca cei ri i c ne'"ina se va arde n cuptorul cel aprins4 acolo va fi plnsul i scrnirea dinilor, unde viermele nu moare i focul nu se stin'e. Mat0 1, 2-7/00 2/. Iar dac *c'iul tu cel drept te s!inte5te pe tine4 sc*ate;l 5i arunc;l de la tine4 cci !ai de f*l*s 6i este s piar unul din !dularele tale4 dec:t t*t trupul s fie aruncat n -'een. 0. 9i dac !:na ta cea dreapt te s!inte5te pe tine4 taie;* 5i * arunc de la tine4 cci !ai de f*l*s 6i este s piar unul din !dularele tale4 dec:t t*t trupul tu s fie aruncat n -'een. Mat0 1/, 427100 $2. 9i;i )*r arunca pe ei n cupt*rul cu f*c@ ac*l* )a fi pl:n-erea 5i scr:5nirea din6il*r. $ . 8tunci cei drep6i )*r strluci ca s*arele n !pr6ia Tatlui l*r. Cel ce are urec'i de au"it s aud. $$. 8se!enea este !pr6ia ceruril*r cu * c*!*ar ascuns n 6arin4 pe care4 -sind;* un *!4 a ascuns;*4 5i de bucuria ei se duce 5i )inde t*t ce are 5i cu!pr 6arina aceea. $&. Iar5i ase!enea este !pr6ia ceruril*r cu un ne-u6t*r care caut !r-ritare bune. $(. 9i afl:nd un !r-ritar de !ult pre64 s;a dus4 a ):ndut t*ate c:te a)ea 5i l;a cu!prat. $+. 8se!enea este iar5i !pr6ia ceruril*r cu un n)*d aruncat n !are 5i care adun t*t felul de pe5ti. $,. Iar c:nd s;a u!plut4 l;au tras pescarii la !al 5i4 5e":nd4 au ales n )ase pe cei buni4 iar pe cei ri i; au aruncat afar. $/. 85a )a fi la sf:r5itul )eacului< )*r ie5i n-erii 5i )*r despr6i pe cei ri din !i3l*cul cel*r drep6i. &0. 9i i )*r arunca n cupt*rul cel de f*c@ ac*l* )a fi pl:n-erea 5i scr:5nirea din6il*r. Marc0 -, 4/74-0 $ . 9i de te s!inte5te !:na ta4 tai;* c !ai bine 6i este s intri ciun- n )ia64 dec:t4 a!:nd*u !:inile a):nd4 s te duci n -'eena4 n f*cul cel nestins. $$. Unde )ier!ele l*r nu !*are 5i f*cul nu se stin-e. $&. 9i de te s!inte5te pici*rul tu4 taie;l4 c !ai bine 6i este 6ie s intri fr un pici*r n )ia64 dec:t a):nd a!:nd*u pici*arele s fii a"):rlit n -'eena4 n f*cul cel nestins4 $(. Unde )ier!ele l*r nu !*are 5i f*cul nu se stin-e. 2,/

$+. 9i de te s!inte5te *c'iul tu4 sc*ate;l4 c !ai bine 6i este 6ie cu un sin-ur *c'i n !pr6ia lui Du!ne"eu4 dec:t4 a):nd a!:nd*i *c'ii4 s fii aruncat n -'eena f*cului. $,. Unde )ier!ele l*r nu !*are 5i f*cul nu se stin-e. $/. Cci fiecare I*!J )a fi srat cu f*c4 dup cu! *rice 3ertf )a fi srat cu sare. Cu privire la 6udecat, Domnul /isus spune c cei ri vor fi trmii n focul cel venic. Mat0 21, 417450 $1. 8tunci )a "ice 5i cel*r de;a st:n-a< Duce6i;) de la 1ine4 bleste!a6il*r4 n f*cul cel )e5nic4 care este -tit dia)*lului 5i n-eril*r lui. $2. Cci fl!:nd a! f*st 5i nu 1i;a6i dat s !n:nc@ nsetat a! f*st 5i nu 1i;a6i dat s beau@ $ . Strin a! f*st 5i nu 1;a6i pri!it@ -*l4 5i nu 1;a6i !brcat@ b*lna) 5i n te!ni64 5i nu 1;a6i cercetat. $$. 8tunci )*r rspunde 5i ei4 "ic:nd< D*a!ne4 c:nd Te;a! )"ut fl!:nd4 sau nsetat4 sau strin4 sau -*l4 sau b*lna)4 sau n te!ni6 5i nu Hi;a! slu3it? $&. =l ns le )a rspunde4 "ic:nd< 8de)rat "ic )*u< 2ntruc:t nu a6i fcut unuia dintre ace5ti prea !ici4 nici 1ie nu 1i;a6i fcut. $(. 9i )*r !er-e ace5tia la *s:nd )e5nic4 iar drep6ii la )ia6 )e5nic. !8oc0 20,107110 10. 9i dia)*lul4 care;i a!-ise4 a f*st aruncat n ie"erul de f*c 5i de puci*as4 unde este 5i fiara 5i pr**r*cul !incin*s4 5i )*r fi c'inui6i ac*l*4 "i 5i n*apte4 n )ecii )ecil*r. 11. 9i a! )"ut4 iar4 un tr*n !are alb 5i pe Cel ce 5edea pe el4 iar dinaintea fe6ei Lui p!:ntul 5i cerul au fu-it 5i l*c nu s;a !ai -sit pentru ele. 12. 9i a! )"ut pe !*r6i4 pe cei !ari 5i pe cei !ici4 st:nd naintea tr*nului 5i cr6ile au f*st desc'ise@ 5i * alt carte a f*st desc'is4 care este cartea )ie6ii@ 5i !*r6ii au f*st 3udeca6i din cele scrise n cr6i4 p*tri)it cu faptele l*r. 1 . 9i !area a dat pe !*r6ii cei din ea 5i !*artea 5i iadul au dat pe !*r6ii l*r4 5i 3udeca6i au f*st4 fiecare dup faptele sale. 1$. 9i !*artea 5i iadul au f*st aruncate n r:ul de f*c. 8ceasta e !*artea cea de a d*ua< ie"erul cel de f*c. 1&. Iar cine n;a f*st aflat scris n cartea )ie6ii4 a f*st aruncat n ie"erul de f*c. $u ni se precizeaz ns, unde va fi lacul focului i de aceea vom cerceta cteva locuri mai principale din Sfnta Scriptur, care ne vor lmuri i asupra acestui lucru. $oi tim c sufletele dup moarte sunt n stare, unele de fericire, altele dup c"in, dup binele sau rul pe care l7au facut. Is0 24, 220 22. 9i ca r*bii )*r fi nc'i5i ntr;* nc'is*are sub p!:nt 5i dup !ulte "ile )*r fi cerceta6i. Ioan ., 150 &(. 8)raa!4 printele )*stru4 a f*st bucur*s s )ad "iua 1ea 5i a )"ut;* 5i s;a bucurat. Luc0 2/, /-74/0 /. Iar unul dintre fct*rii de rele rsti-ni6i4 2l 'ulea "ic:nd< Nu e5ti Tu 7rist*sul? 1:ntuie5te;Te pe Tine 2nsu6i 5i pe n*i. $0. 9i cellalt4 rspun":nd4 l certa4 "ic:nd< Nu te te!i tu de Du!ne"eu4 c e5ti n aceea5i *s:nd? $1. 9i n*i pe drept4 cci n*i pri!i! cele cu)enite dup faptele n*astre@ 8cesta ns n;a fcut nici un ru. $2. 9i "icea lui Iisus< P*!ene5te;!4 D*a!ne4 c:nd )ei )eni n !pr6ia Ta. $ . 9i Iisus i;a "is< 8de)rat -riesc 6ie4 ast"i )ei fi cu 1ine n rai. Luc0 -, 2.7//0 2,. Iar dup cu)intele acestea4 ca la *pt "ile4 lu:nd cu Sine pe Petru 5i pe I*an 5i pe Iac*)4 S;a suit pe !unte ca s Se r*a-e. 2/. 9i pe c:nd se ru-a =l4 c'ipul fe6ei Sale s;a fcut altul 5i !brc!intea Lui alb strlucind. 2/0

0. 9i iat d*i brba6i )*rbeau cu =l4 care erau 1*ise 5i Ilie4 1. 9i care4 art:ndu;se ntru sla)4 )*rbeau despre sf:r5itul Lui4 pe care a)ea s;l !plineasc n Ierusali!. 2. Iar Petru 5i cei ce erau cu el erau n-reuia6i de s*!n@ 5i de5tept:ndu;se4 au )"ut sla)a Lui 5i pe cei d*i brba6i st:nd cu =l. . 9i c:nd s;au despr6it ei de =l4 Petru a "is ctre Iisus< 2n)6t*rule4 bine este ca n*i s fi! aici 5i s face! trei c*libe< una Hie4 una lui 1*ise 5i una lui Ilie4 ne5tiind ce spune. Luc0 15, 1-7250 1/. =ra un *! b*-at care se !brca n p*rfir 5i n )is*n4 )eselindu;se n t*ate "ilele n c'ip strlucit. 20. Iar un srac4 anu!e La"r4 "cea naintea p*r6ii lui4 plin de bube4 21. P*ftind s se sature din cele ce cdeau de la !asa b*-atului@ dar 5i c:inii )enind4 lin-eau bubele lui. 22. 9i a !urit sracul 5i a f*st dus de ctre n-eri n s:nul lui 8)raa!. 8 !urit 5i b*-atul 5i a f*st n!*r!:ntat. 2 . 9i n iad4 ridic:ndu;5i *c'ii4 fiind n c'inuri4 el a )"ut de departe pe 8)raa! 5i pe La"r n s:nul lui. 2$. 9i el4 stri-:nd4 a "is< Printe 8)raa!e4 fie;6i !il de !ine 5i tri!ite pe La"r s;5i ude ):rful de-etului n ap 5i s;!i rc*reasc li!ba4 cci ! c'inuiesc n aceast )paie. 2&. Dar 8)raa! a "is< %iule4 adu;6i a!inte c ai pri!it cele bune ale tale n )ia6a ta4 5i La"r4 ase!enea4 pe cele rele@ iar acu! aici el se !:n-:ie4 iar tu te c'inuie5ti. 2(. 9i peste t*ate acestea4 ntre n*i 5i )*i s;a ntrit prpastie !are4 ca cei care )*iesc s treac de aici la )*i s nu p*at4 nici cei de ac*l* s treac la n*i. Dar totui la sfritul lumii se va face 6udecata i se va da pedeapsa definitiv. De aceea, este necesar sa vedem ce va fi cu acest pmnt. /saia ne spune c cerurile vor fi strnse sul ca o carte de piele4 aceleai lucruri le ntrete i Sfntul Evan'"elist /oan. Is0 /4, 40 $. T*at *5tirea cerului se )a t*pi4 cerurile se )*r str:n-e ca un sul de ':rtie 5i t*at *5tirea l*r )a cdea cu! cad frun"ele de )i6 5i cele de s!*c'in. !8oc0 5, 1/7140 1 . 9i stelele cerului au c"ut pe p!:nt4 precu! s!*c'inul 5i leapd s!*c'inele sale )er"i4 c:nd este "-uduit de )i3elie. 1$. Iar cerul s;a dat n lturi4 ca * carte de piele pe care * faci sul 5i t*6i !un6ii 5i t*ate insulele s;au !i5cat din l*curile l*r. 0salmistul David spune c cerurile i pmntul vor fi sc"imbate. (s0 101, 257230 2(. Dintru nceput Tu4 D*a!ne4 p!:ntul l;ai nte!eiat 5i lucrul !:inil*r Tale4 sunt cerurile. 2+. 8celea )*r pieri4 iar Tu )ei r!:ne 5i t*6i ca * 'ain se )*r n)ec'i 5i ca un )e5!:nt i )ei sc'i!ba 5i se )*r sc'i!ba. %:r0 1, 117120 11. =le )*r pieri4 dar Tu r!:i4 5i t*ate ca * 'ain se )*r n)ec'i@ 12. 9i ca un pe un )e5!:nt le )ei str:n-e 5i ca * 'ain )*r fi sc'i!bate. Dar Tu acela5i e5ti 5i anii Ti nu se )*r sf:r5iC. Sfntul *postol 0etru ne spune lmurit, c cerurile i pmntul vor arde i totul se va topi n mare cldur. 2 (etr0 /, 107120 10. Iar "iua D*!nului )a )eni ca un fur4 c:nd cerurile )*r pieri cu )uiet !are4 sti'iile4 ar":nd4 se )*r desface4 5i p!:ntul 5i lucrurile de pe el se )*r !istui. 2/1

11. Deci dac t*ate acestea se )*r desfiin6a4 c:t de !ult )i se cu)ine )*u s u!bla6i ntru )ia6 sf:nt 5i n cucernicie4 12. 85tept:nd 5i -rbind )enirea "ilei D*!nului4 din pricina creia cerurile4 lu:nd f*c4 se )*r ni!ici4 iar sti'iile4 aprinse4 se )*r t*piB *tunci praiele de ap se vor preface n zmoal, iar pmntul n pucioas, care vor arde zi i noapte venic. (s0 4-, /750 . Du!ne"eu strlucit )a )eni4 Du!ne"eul n*stru4 5i nu )a tcea. $. %*c naintea Lui )a arde 5i !pre3urul Lui )if*r !are. &. C'e!a;)a cerul de sus 5i p!:ntul4 ca s 3udece pe p*p*rul Su. (. 8duna6i;I Lui pe cu)i*5ii Lui4 pe cei ce au fcut le-!:nt cu =l pentru 3ertfe. Is0 /4, .7100 ,. Cci aceasta este "iua de r"bunare a D*!nului4 an de rspltire pentru pricina Si*nuluiB /. R:urile n pcur se )*r preface 5i pulberea n puci*as. P!:ntul lui )a fi puci*as ar"t*are4 10. Di 5i n*apte. Nici*dat nu se )a !ai stin-e n )eci de )eci 5i din nea! n nea! se )a nl6a )paia 5i fu!ul lui. Pe )eci el )a r!:ne pustiu 5i ni!eni pe ac*l* nu )a trece. Deci de vreme ce toate se vor topi, fie corpurile cereti, fie cele pmnteti, credem caci va fi lacul focului care va arde venic i de unde se va nla fumul n sus n vecii vecilor4 i n el se vor c"inui oamenii cei ri i satana cu n'erii lui. !8oc0 14, 107110 10. .a bea 5i el din )inul aprinderii lui Du!ne"eu4 turnat nea!estecat4 n p*tirul !:niei Sale4 5i se )a c'inui n f*c 5i n puci*as4 naintea sfin6il*r n-eri 5i naintea 1ielului. 11. 9i fu!ul c'inului l*r se siue n )ecii )ecil*r. 9i nu au *di'n nici "iua nici n*aptea cei ce se nc'in fiarei 5i c'ipului ei 5i *ricine pri!e5te se!nul nu!elui ei. !8oc0 206 10, 14, 110 10. 9i dia)*lul4 care;i a!-ise4 a f*st aruncat n ie"erul de f*c 5i de puci*as4 unde este 5i fiara 5i pr**r*cul !incin*s4 5i )*r fi c'inui6i ac*l*4 "i 5i n*apte4 n )ecii )ecil*r. 1$. 9i !*artea 5i iadul au f*st aruncate n r:ul de f*c. 8ceasta e !*artea cea de a d*ua< ie"erul cel de f*c. 1&. Iar cine n;a f*st aflat scris n cartea )ie6ii4 a f*st aruncat n ie"erul de f*c. Is0 55, 240 2$. 9i c:nd )*r ie5i4 )*r )edea trupurile !*arte ale cel*r care s;au r")rtit !p*tri)a 1ea4 c )ier!ele l*r nu )a !uri 5i f*cul l*r nu se )a stin-e. 9i ei )*r fi * speriet*are pentru t*6i.

2/2

C!(IT*LUL /0 )%S($% &M($=I! C%$U$IL*$ S!U $!IUL


,ulte i minunate sunt descoperirile ce a fcut Dumnezeu aleilor Si, cu privire la locaul Su cel sfnt. !oi cita numai cteva din toate aceste descoperiri, pentru a avea o ideie ct de mic, despre minuniile ce sunt n cer. Sfntul 0rooroc /saia, cnd a vzut mrirea lui Dumnezeu n cer, a stri'at 9vai mie c sunt pierdut :. Is0 5, 1710 1. 2n anul !*r6ii re-elui F"ia4 a! )"ut pe D*!nul st:nd pe un scaun nalt 5i !re6 5i p*alele 'ainel*r Lui u!pleau te!plul. 2. Serafi!i stteau naintea Lui4 fiecare a):nd c:te 5ase aripi< cu d*u 5i ac*pereau fe6ele4 cu d*u pici*arele4 iar cu d*u "burau . 9i stri-au unul ctre altul4 "ic:nd< CSf:nt4 sf:nt4 sf:nt este D*!nul Sa)a*t4 plin este t*t p!:ntul de sla)a LuiBC $. Din pricina acest*r stri-te4 p*r6ile se "-uduiau din 6:6:nele l*r4 iar te!plul s;a u!plut de fu!. &. 9i a! "is< C.ai !ie4 c sunt pierdutB Sunt *! cu bu"e spurcate 5i l*cuiesc n !i3l*cul unui p*p*r cu bu"e necurate. 9i pe D*!nul Sa)a*t L;a! )"ut cu *c'ii !eiBC Daniel, cnd a vzut zecile de mii de n'eri mpre6urul Domnului, a fost bolnav mai multe zile. )an0 3, -7100 /. 8! pri)it p:n c:nd au f*st a5e"ate scaune4 5i S;a a5e"at Cel )ec'i de "ile@ !brc!intea Lui era alb ca "pada4 iar prul capului Su curat ca l:na@ tr*nul Su4 flcri de f*c@ r*6ile lui4 f*c ar"t*r. 10. Un r:u de f*c se )rsa 5i ie5ea din el@ !ii de !ii 2i slu3eau 5i !iriade de !iriade stteau naintea LuiB Gudect*rul S;a a5e"at 5i cr6ile au f*st desc'ise. )an0 ., 230 2+. 9i eu4 Daniel4 a! fast ist*)it de puteri 5i a! c"ut b*lna) c:te)a "ile. Dar !;a! sculat 5i a! a)ut -ri3 de lucrurile re-elui. 8! r!as ui!it de cele ce a! )"ut 5i n;a! putut s le n6ele-. 0salmistul David ne va s privim spre ceruri, spre a cunoate mai bine desvrirea i slava rnduielilor dumnezeieti. (s0 1. ;1-<, 1730 1. Cerurile spun sla)a lui Du!ne"eu 5i facerea !:inil*r Lui * )este5te tria. 2. Diua "ilei spune cu):nt4 5i n*aptea n*p6ii )este5te 5tiin6. . Nu sunt -raiuri4 nici cu)inte4 ale cr*r -lasuri s nu se aud. $. 2n t*t p!:ntul a ie5it )estirea l*r4 5i la !ar-inile lu!ii cu)intele l*r. &. 2n s*are 5i;a pus l*ca5ul su@ 5i el este ca un !ire ce iese din c!ara sa. (. Bucura;se;)a ca un uria54 care alear- dru!ul lui. +. De la !ar-inea cerului ie5irea lui4 5i *prirea lui p:n la !ar-inea cerului@ 5i nu este cine s se ascund de cldura lui. *vnd fericirea s vad lucrurile din ceruri, el s7a umplut de uimire i spune prin cuvinte. (s0 11 ;15<, 110 2/

11. Cun*scute !i;ai fcut cile )ie6ii@ u!plea;!;)ei de )eselie cu fa6a Ta4 5i la dreapta Ta de fru!use6i )e5nice ! )ei stura. *stfel el a e5clamat cteva frumoase cuvinte este cea mai frumoas nlime i este ntruparea frumuseii desvrite. (s0 45 ;43<, 17.0 1. T*ate p*p*arele bate6i din pal!e4 stri-a6i lui Du!ne"eu cu -las de bucurie. 2. C D*!nul este Preanalt4 nfric*5t*r4 2!prat !are peste t*t p!:ntul. . Supusu;ne;a n*u p*p*are 5i nea!uri sub pici*arele n*astre@ $. 8lesu;ne;a n*u !*5tenirea Sa4 fru!use6ea lui Iac*b4 pe care a iubit;*. &. Suitu;S;a Du!ne"eu ntru stri-are4 D*!nul n -las de tr:!bi6. (. C:nta6i Du!ne"eului n*stru4 c:nta6i@ c:nta6i 2!pratului n*stru4 c:nta6i. +. C 2!prat a t*t p!:ntul este Du!ne"eu@ c:nta6i cu n6ele-ere. ,. 2!pr6it;a Du!ne"eu peste nea!uri4 Du!ne"eu 5ade pe tr*nul cel sf:nt al Su. (s0 4- ;10<, 20 2. De la rsritul s*arelui p:n la apus. Din Si*n este strlucirea fru!use6ii Lui. (s0 -1 ;-2<, 2710 2. 8 )esti di!inea6a !ila Ta 5i ade)rul Tu n t*at n*aptea4 . 2n psaltire cu "ece strune4 cu c:ntece din alut. $. C !;ai )eselit4 D*a!ne4 ntru fpturile Tale 5i ntru lucrurile !:inil*r Tale ! )*i bucura. &. C:t s;au !rit lucrurile Tale4 D*a!ne4 ad:nci cu t*tul sunt -:ndurile TaleB ,ntuitorul lumii s spus c n casa #atlui Su sunt multe locuri. Ioan 14, 17/0 1. S nu se tulbure ini!a )*astr@ crede6i n Du!ne"eu4 crede6i 5i n 1ine. 2. 2n casa Tatlui 1eu !ulte l*ca5uri sunt. Iar de nu4 );a5 fi spus. 1 duc s ) -tesc l*c. . 9i dac 1 )*i duce 5i ) )*i -ti l*c4 iar5i )*i )eni 5i ) )*i lua la 1ine4 ca s fi6i 5i )*i unde sunt =u. Ioan 13, 240 2$. Printe4 )*iesc ca4 unde sunt =u4 s fie !preun cu 1ine 5i aceia pe care 1i i;ai dat4 ca s )ad sla)a !ea pe care 1i;ai dat;*4 pentru c Tu 1;ai iubit pe 1ine !ai nainte de nte!eierea lu!ii. Sfinii *postoli 0avel i /oan, fiind rpii pe rnd n rai i vznd frumuseile desvrite ce sunt acolo, aproape nu tiu ce s ne spun. #otui, Sfntul *postol 0avel spune c ce a vzut i a auzit acolo, nu7i n'duit s 'riasc. 2 Cor0 12, 1740 1. Dac trebuie s ! laud4 nu;!i este de f*l*s4 dar )*i )eni t*tu5i la )edenii 5i la desc*periri de la D*!nul. 2. Cun*sc un *! n 7rist*s4 care acu! paispre"ece ani # fie n trup4 nu 5tiu@ fie n afar de trup4 nu 5tiu4 Du!ne"eu 5tie # a f*st rpit unul ca acesta p:n la al treilea cer. . 9i;l 5tiu pe un astfel de *! # fie n trup4 fie n afar de trup4 nu 5tiu4 Du!ne"eu 5tie # $. C a f*st rpit n rai 5i a au"it cu)inte de nespus4 pe care nu se cu)ine *!ului s le -riasc. !oind ns s lmureasc ct de puin acele frumusei, le e5plic n puine cuvintei zice 9lucruri pe care oc"iul nu le7a vzut, urec"ea nu le7a auzit i la inima omului nu s7au suit4 aa sunt lucrurile, pe care Dumnezeu le7a pre'tit pentru cei ce 2l iubesc: 1 Cor0 2, -0 /. Ci precu! este scris< CCele ce *c'iul n;a )"ut 5i urec'ea n;a au"it4 5i la ini!a *!ului nu s;au suit4 pe acestea le;a -tit Du!ne"eu cel*r ce;L iubesc pe =lC.

2/$

Sfntul *postol /oan, vznd minuniile din cer, a cutat s ni le e5plice prin cuvinte potrivite i le7a descris asemnndu7le cu pietre scumpe strvezii ca cristalul i cu pori de mr'ritare. !8oc0 4, 17100 1. Dup acestea4 !;a! uitat 5i iat * u5 era desc'is n cer 5i -lasul cel dint:i # -lasul ca de tr:!bi64 pe care l;a! au"it )*rbind cu !ine # !i;a "is< Suie;te aici 5i 6i )*i arta cele ce trebuie s fie dup acestea. 2. 2ndat a! f*st n du'@ 5i iat un tr*n era n cer 5i pe tr*n 5edea Cine)a. . 9i Cel ce 5edea se!na la )edere cu piatra de iasp 5i de sardiu4 iar de 3ur !pre3urul tr*nului era un curcubeu4 cu nf6i5area s!araldului. $. 9i d*u"eci 5i patru de scaune nc*n3urau tr*nul 5i pe scaune d*u"eci 5i patru de btr:ni4 5e":nd4 !brca6i n 'aine albe 5i purt:nd pe capetele l*r cununi de aur. &. 9i din tr*n ie5eau ful-ere 5i -lasuri 5i tunete@ 5i 5apte fclii de f*c ardeau naintea tr*nului4 care sunt cele 5apte du'uri ale lui Du!ne"eu4 (. 9i naintea tr*nului4 ca * !are de sticl4 ase!enea cu cristalul. Iar n !i3l*cul tr*nului 5i !pre3urul tr*nului patru fiin6e4 pline de *c'i4 dinainte 5i dinap*i. +. 9i fiin6a cea dint:i era ase!enea leului4 a d*ua fiin6 ase!enea )i6elului4 a treia fiin6 a)ea fa6 de *!4 iar a patra fiin6 era ase!enea )ulturului care "b*ar. ,. 9i cele patru fiin6e4 a):nd fiecare din ele c:te 5ase aripi4 sunt pline de *c'i4 de 3ur !pre3ur 5i pe dinuntru4 5i *di'n nu au4 "iua 5i n*aptea4 "ic:nd< Sf:nt4 Sf:nt4 Sf:nt4 D*!nul Du!ne"eu4 8t*t6iit*rul4 Cel ce era 5i Cel ce este 5i Cel ce )ine. /. 9i c:nd cele patru fiin6e ddeau sla)4 cinste 5i !ul6u!it Celui ce 5ade pe tr*n4 Celui ce este )iu n )ecii )ecil*r4 10. 8tunci cei d*u"eci 5i patru de btr:ni4 c":nd naintea Celui ce 5edea pe tr*n4 se nc'inau Celui ce este )iu n )ecii )ecil*r 5i aruncau cununile l*r naintea tr*nului4 "ic:nd< !8oc0 21, 17230 1. 9i a! )"ut cer n*u 5i p!:nt n*u. Cci cerul cel dint:i 5i p!:ntul cel dint:i au trecut@ 5i !area nu !ai este. 2. 9i a! )"ut cetatea sf:nt4 n*ul Ierusali!4 p*-*r:ndu;se din cer de la Du!ne"eu4 -tit ca * !ireas4 !p*d*bit pentru !irele ei. . 9i a! au"it4 din tr*n4 un -las puternic care "icea< Iat4 c*rtul lui Du!ne"eu este cu *a!enii 5i =l )a sl5lui cu ei 5i ei )*r fi p*p*rul Lui 5i nsu5i Du!ne"eu )a fi cu ei. $. 9i )a 5ter-e *rice lacri! din *c'ii l*r 5i !*arte nu )a !ai fi@ nici pl:n-ere4 nici stri-t4 nici durere nu )*r !ai fi4 cci cele dint:i au trecut. &. 9i Cel ce 5edea pe tr*n a -rit< Iat4 n*i le face! pe t*ate. 9i a "is< Scrie4 fiindc aceste cu)inte sunt )rednice de cre"are 5i ade)rate. (. 9i iar !i;a "is< %cutu;s;aB =u sunt 8lfa 5i F!e-a4 nceputul 5i sf:r5itul. Celui ce nsetea" i )*i da s bea4 n dar4 din i")*rul apei )ie6ii. +. Cel ce )a birui )a !*5teni acestea 5i;i )*i fi lui Du!ne"eu 5i el 2!i )a fi 1ie fiu ,. Iar partea cel*r fric*5i 5i necredinci*5i 5i spurca6i 5i uci-a5i 5i desfr:na6i 5i fer!ect*ri 5i nc'int*ri de id*li 5i a tutur*r cel*r !incin*5i este n ie"erul care arde4 cu f*c 5i cu puci*as4 care este !*artea a d*ua. /. 9i a )enit unul din cei 5apte n-eri4 care a)eau cele 5apte cupe pline cu cele din ur! 5apte pedepse4 5i a -rit ctre !ine "ic:nd< .in* s;6i art pe !ireasa4 fe!eia 1ielului. 10. 9i !;a dus pe !ine4 n du'4 ntr;un !unte !are 5i nalt 5i !i;a artat cetatea cea sf:nt4 Ierusali!ul4 p*-*r:ndu;se din cer4 de la Du!ne"eu4 11. 8):nd sla)a lui Du!ne"eu. Lu!ina ei era ase!enea cu cea a pietrei de !are pre64 ca piatra de iaspis4 li!pede cu! e cristalul. 12. 9i a)ea "id !are 5i nalt 5i a)ea d*uspre"ece p*r6i4 iar la p*r6i d*uspre"ece n-eri 5i nu!e scrise deasupra4 care sunt nu!ele cel*r d*uspre"ece se!in6ii ale fiil*r lui Israel. 1 . Spre rsrit trei p*r6i 5i spre !ia"n*apte trei p*r6i 5i spre !ia""i trei p*r6i 5i spre apus trei p*r6i. 2/&

1$. Iar "idul cet6ii a)ea d*uspre"ece pietre de te!elie 5i n ele d*uspre"ece nu!e4 ale cel*r d*uspre"ece ap*st*li ai 1ielului. 1&. 9i cel ce )*rbea cu !ine a)ea pentru !surat * trestie de aur4 ca s !s*are cetatea 5i p*r6ile ei 5i "idul ei. 1(. 9i cetatea este n patru c*l6uri 5i lun-i!ea ei este t*t at:ta c:t 5i l6i!ea. 9i a !surat cetatea cu trestia< d*uspre"ece !ii de stadii. Lun-i!ea 5i lr-i!ea 5i nl6i!ea ei sunt de*p*tri). 1+. 9i a !surat 5i "idul ei< * sut patru"eci 5i patru de c*6i4 dup !sura *!eneasc4 care este 5i a n-erului. 1,. 9i "idria "idului ei este de iaspis4 iar cetatea este din aur curat4 ca sticla cea curat. 1/. Te!eliile "idului cet6ii sunt !p*d*bite cu t*t felul de pietre scu!pe< nt:ia piatr de te!elie este de iaspis4 a d*ua din safir4 a treia din 'alced*n4 a patra de s!arald4 20. 8 cincea de sard*niK4 a 5asea de sardiu4 a 5aptea de 'ris*lit4 a *pta de beril4 a n*ua de t*pa"4 a "ecea de 'ris*pras4 a unspre"ecea de iac'int4 a d*uspre"ecea de a!etist. 21. Iar cele d*uspre"ece p*r6i sunt d*uspre"ece !r-ritare@ fiecare din p*r6i este dintr;un !r-ritar. 9i pia6a cet6ii este de aur curat4 5i str)e"ie ca sticla. 22. 9i te!plu n;a! )"ut n ea4 pentru c D*!nul Du!ne"eu4 8t*t6iit*rul4 5i 1ielul este te!plul ei. 2 . 9i cetatea nu are trebuin6 de s*are4 nici de lun4 ca s * lu!ine"e4 cci sla)a lui Du!ne"eu a lu!inat;* 5i fclia ei este 1ielul. 2$. 9i nea!urile )*r u!bla n lu!ina ei4 iar !pra6ii p!:ntului )*r aduce la ea !rirea l*r. 2&. 9i p*r6ile cet6ii nu se )*r !ai nc'ide "iua4 cci n*aptea nu )a !ai fi ac*l*. 2(. 9i )*r aduce n ea sla)a 5i cinstea nea!uril*r. 2+. 9i n cetate nu )a intra ni!ic p:n-rit 5i ni!eni care e dedat cu spurcciunea 5i cu !inciuna4 ci nu!ai cei scri5i n Cartea )ie6ii 1ielului. !8oc0 22, 1730 1. 9i !i;a artat4 ap*i4 r:ul 5i apa )ie6ii4 li!pede cu! e cristalul 5i care i")*r5te din tr*nul lui Du!ne"eu 5i al 1ielului4 2. 9i n !i3l*cul pie6ei din cetate4 de * parte 5i de alta a r:ului4 cre5te p*!ul )ie6ii4 fc:nd r*d de d*uspre"ece *ri pe an4 n fiecare lun d:ndu;5i r*dul@ 5i frun"ele p*!ului sunt spre t!duirea nea!uril*r. . Nici un bleste! nu )a !ai fi. 9i tr*nul lui Du!ne"eu 5i al 1ielului )a fi n ea 5i slu-ile Lui 2i )*r slu3i Lui. $. 9i )*r )edea fa6a Lui 5i nu!ele Lui )a fi pe frun6ile l*r. &. 9i n*apte nu )a !ai fi@ 5i nu au trebuin6 de lu!ina l!pii sau de lu!ina s*arelui4 pentru c D*!nul Du!ne"eu le )a fi l*r lu!in 5i )*r !pr6i n )ecii )ecil*r. (. 9i n-erul !i;a "is< 8ceste cu)inte sunt )rednice de cre"are 5i ade)rate 5i D*!nul4 Du!ne"eul du'uril*r pr**r*cil*r4 a tri!is pe n-erul Su s arate r*bil*r Si cele ce trebuie s se nt:!ple n cur:nd. +. 9i iat )in cur:nd. %ericit cel ce p"e5te cu)intele pr**r*ciei acestei cr6iB *"A 2mprie cereascA cetatea Sionului, rai sfnt, ct frumusee i ct sfinenie trebuie s fie n tine, de te7au doriti te7au plns atta cei care te7au vzut A> (s0 25 ;23<, 37.0 +. Una a! cerut de la D*!nul4 pe aceasta * )*i cuta< s l*cuiesc n casa D*!nului n t*ate "ilele )ie6ii !ele4 ,. Ca s )d fru!use6ea D*!nului 5i s cercete" l*ca5ul Lui. (s0 54 ;51<, 40 $. %ericit este cel pe care l;ai ales 5i l;ai pri!it@ l*cui;)a n cur6ile Tale. Is0 55, 107110 10. Bucur;te4 Ierusali!e4 5i )*i4 cei care l iubi6i4 slta6i de )eselie. %iii n cul!ea )eseliei4 )*i cei care l pl:n-ea6iB 2/(

11. 8stfel ca )*i s fiii alpta6i 5i s ) stura6i la pieptul !:n-:ieril*r sale4 s s*rbi6i 5i s ) desfta6i la s:nul sla)ei saleB 2n'ri6orat peste msur, psalmistul a ntrebat pe Domnul c, cine va locui n muntele cel sfnt al =ui. (s0 14 ;11<, 10 1.D*a!ne4 cine )a l*cui n l*ca5ul Tu 5i cine se )a sl5lui n !untele cel sf:nt al Tu? (s0 2/ ;24<, 10 &. 8cesta )a lua binecu):ntare de la D*!nul 5i !il*stenie de la Du!ne"eu4 1:ntuit*rul su. Dar Domnul rspunde lui David prin cuvintele pe care ni le scrie n cartea sa. (s0 14 ;11<, 2710 2. Cel ce u!bl fr pri'an 5i face dreptate4 cel ce are ade)rul n ini!a sa4 . Cel ce n;a )iclenit cu li!ba4 nici n;a fcut ru !p*tri)a )ecinului su 5i *car n;a r*stit !p*tri)a apr*apelui su. $. Defi!at s fie naintea Lui Cel ce )iclene5te4 iar pe cei ce se te! de D*!nul i sl)e5te@ cel ce se 3ur apr*apelui su 5i nu se leapd4 &. 8r-intul su nu l;a dat cu ca!t 5i daruri !p*tri)a cel*r ne)in*)a6i n;a luat. Cel ce face acestea nu se )a cltina n )eac. (s0 2/ ;24<, 40 $. Cel ne)in*)at cu !:inile 5i curat cu ini!a4 care n;a luat n de5ert sufletul su 5i nu s;a 3urat cu )icle5u- apr*apelui su. !8oc0 22, 147110 1$. %erici6i cei ce spal )e5!intele l*r ca s aib stp:nire peste p*!ul )ie6ii 5i prin p*r6i s intre n cetateB 1&. 8far c:inii 5i )r3it*rii 5i desfr:na6ii 5i uci-a5ii 5i nc'int*rii de id*li 5i t*6i cei ce lucrea" 5i iubesc !inciunaB Ct de minunat privelite i ct frumusee este n Sionul cel ceresc, se vede i din faptul c ,ntuitorul mbiat de satana s primeasc mpria lumii, dar s se nc"ine lui, Domnul /isus, avnd n vedere bucuria ce era pus nainte, a refuzat i l7a refuzat pe satana. Mat0 4, .7100 ,. Din n*u dia)*lul L;a dus pe un !unte f*arte nalt 5i I;a artat t*ate !pr6iile lu!ii 5i sla)a l*r. /. 9i I;a "is Lui< 8cestea t*ate Hi le )*i da Hie4 dac )ei cdea naintea !ea 5i Te )ei nc'ina !ie. 10. 8tunci Iisus i;a "is< Piei4 satan*4 cci scris este< CD*!nului Du!ne"eului tu s te nc'ini 5i Lui sin-ur s;I slu3e5tiC. %:r0 12, 20 2. Cu *c'ii a6inti6i asupra lui Iisus4 ncept*rul 5i plinit*rul credin6ei4 Care4 pentru bucuria pus nainte;I4 a suferit crucea4 n;a 6inut sea!a de *cara ei 5i a 5e"ut de;a dreapta tr*nului lui Du!ne"eu. Se mai vede i din ru'ciunea Sa ctre #atl, n care cerea ca ucenicii Si s fie cu El, spre a7/ vedea nencetat slava n care locuiete. Ioan 13, 240 2$. Printe4 )*iesc ca4 unde sunt =u4 s fie !preun cu 1ine 5i aceia pr care 1i i;ai dat4 ca s )ad sla)a !ea pe care 1i;ai dat;*4 pentru c Tu 1;ai iubit pe 1ine !ai nainte de nte!eierea lu!ii. Sfntul *postol 0avel, dup ce s7a nvrednicit s vad frumuseile din rai, att de mult s7a ndr'ostit de aceast mprie, nct viaa pe pmnt i era 'rea i dorea s plece ct mai curnd acas la Domnul ;adic n cer <. 2 Cor0 1, .0 ,. 8)e! ncredere 5i )*i! !ai bine s plec! din trup 5i s petrece! la D*!nul. 2/+

'ili80 16 21,2/0 21. Cci pentru !ine )ia6 este 7rist*s 5i !*artea un c:5ti-. 2 . Sunt str:ns din d*u pr6i< d*resc s ! despart de trup 5i s fiu !preun cu 7rist*s4 5i aceasta e cu !ult !ai bine@ Dup aceste mici lmuriri, pe care am cutat s v7i le punem nainte, nc"eiem cu cuvintele Sfntului *postol /oan, care zice 9 ferice de cine se lupt ca s poat lua cununa vieii i s aib parte de a lua un loc n aceast frumoas patrie :. !8oc0 2, 100 10. Nu te te!e de cele ce ai s pti!e5ti. C iat dia)*lul )a s arunce dintre )*i n te!ni64 ca s fi6i ispiti6i4 5i )e6i a)ea neca" "ece "ile. %ii credinci*s p:n la !*arte 5i 6i )*i da cununa )ie6ii. !8oc0 4, 40 $. 9i d*u"eci 5i patru de scaune nc*n3urau tr*nul 5i pe scaune d*u"eci 5i patru de btr:ni4 5e":nd4 !brca6i n 'aine albe 5i purt:nd pe capetele l*r cununi de aur. !8oc0 21, 17.0 1. 9i a! )"ut cer n*u 5i p!:nt n*u. Cci cerul cel dint:i 5i p!:ntul cel dint:i au trecut@ 5i !area nu !ai este. 2. 9i a! )"ut cetatea sf:nt4 n*ul Ierusali!4 p*-*r:ndu;se din cer de la Du!ne"eu4 -tit ca * !ireas4 !p*d*bit pentru !irele ei. . 9i a! au"it4 din tr*n4 un -las puternic care "icea< Iat4 c*rtul lui Du!ne"eu este cu *a!enii 5i =l )a sl5lui cu ei 5i ei )*r fi p*p*rul Lui 5i nsu5i Du!ne"eu )a fi cu ei. $. 9i )a 5ter-e *rice lacri! din *c'ii l*r 5i !*arte nu )a !ai fi@ nici pl:n-ere4 nici stri-t4 nici durere nu )*r !ai fi4 cci cele dint:i au trecut. &. 9i Cel ce 5edea pe tr*n a -rit< Iat4 n*i le face! pe t*ate. 9i a "is< Scrie4 fiindc aceste cu)inte sunt )rednice de cre"are 5i ade)rate. (. 9i iar !i;a "is< %cutu;s;aB =u sunt 8lfa 5i F!e-a4 nceputul 5i sf:r5itul. Celui ce nsetea" i )*i da s bea4 n dar4 din i")*rul apei )ie6ii. +. Cel ce )a birui )a !*5teni acestea 5i;i )*i fi lui Du!ne"eu 5i el 2!i )a fi 1ie fiu ,. Iar partea cel*r fric*5i 5i necredinci*5i 5i spurca6i 5i uci-a5i 5i desfr:na6i 5i fer!ect*ri 5i nc'int*ri de id*li 5i a tutur*r cel*r !incin*5i este n ie"erul care arde4 cu f*c 5i cu puci*as4 care este !*artea a d*ua. !8oc0 22, 147130 1$. %erici6i cei ce spal )e5!intele l*r ca s aib stp:nire peste p*!ul )ie6ii 5i prin p*r6i s intre n cetateB 1&. 8far c:inii 5i )r3it*rii 5i desfr:na6ii 5i uci-a5ii 5i nc'int*rii de id*li 5i t*6i cei ce lucrea" 5i iubesc !inciunaB 1(. =u4 Iisus4 a! tri!is pe n-erul 1eu ca s !rturiseasc )*u acestea4 cu pri)ire la Biserici. =u sunt rdcina 5i *drasla lui Da)id4 steaua care strluce5te di!inea6a. 1+. 9i Du'ul 5i !ireasa "ic< .in*. 9i cel ce aude s "ic< .in*. 9i cel nsetat s )in4 cel ce d*re5te s ia n dar apa )ie6ii. (s0 1- ;20<, /740 . P*!eneasc t*at 3ertfa ta 5i arderea de t*t a ta bineplcut s;I fie. $. Dea 6ie D*!nul dup ini!a ta 5i t*t sfatul tu s;l plineasc.

2/,

C!(IT*LUL /1 )%S($% S',$CITUL LUMII


2n multe feluri i n multe c"ipuri a 'rit Dumnezeu prin prooroci despre sfritul veacurilor, dar n urm acum a'rit prin +iul. %:r0 1, 1720 1. Dup ce Du!ne"eu *dini*ar4 n !ulte r:nduri 5i n !ulte c'ipuri4 a )*rbit prin6il*r n*5tri prin pr**r*ci4 2. 2n "ilele acestea !ai de pe ur! ne;a -rit n*u prin %iul4 pe Care L;a pus !*5tenit*r a t*ate 5i prin Care a fcut 5i )eacurile@ David spune c cerurile i pmntul vor pieri i vor fi sc"imbate ca un vemnt. (s0 101 ;102<, 257230 2(. Dintru nceput Tu4 D*a!ne4 p!:ntul l;ai nte!eiat 5i lucrul !:inil*r Tale4 sunt cerurile. 2+. 8celea )*r pieri4 iar Tu )ei r!:ne 5i t*6i ca * 'ain se )*r n)ec'i 5i ca un )e5!:nt i )ei sc'i!ba 5i se )*r sc'i!ba. 0roorocul /saia ne sti' ca s 'emem, cci ziua Domnului care vine, este o zi fr mil, zi de mnie, pentru c cerurile vor fi cltinate. Is0 1/, 57140 (. Stri-a6i4 c apr*ape este "iua D*!nului4 ea )ine ca * pustiire de la Cel 8t*tputernic. +. Drept aceea4 t*ate bra6ele )*r fi neputinci*ase 5i ini!a *!ului se )a t*pi de fric. ,. .*r fi cuprin5i de spai!4 )*r )edea nluci 5i durerile i )*r cuprinde@ "):rc*lise;)*r n dureri ca fe!eia -ata s nasc. Se )*r pri)i unul pe altul cu -r*a"4 iar fe6ele l*r )*r fi r*5ii ca flacra. /. Iat "iua D*!nului4 ea )ine apri-4 !:ni*as 5i ntr:tat la !:nie ca s pustiiasc p!:ntul 5i s st:rpeasc pe pct*5i de pe el. 10. Luceferii de pe cer 5i -r!e"ile de stele nu;5i )*r !ai da lu!ina l*r@ s*arele se )a ntuneca n rsritul lui 5i luna nu )a !ai strluci. 11. 8tunci )*i pedepsi lu!ea pentru frdele-ile ei 5i pe cei nele-iui6i pentru pcatele l*r. .*i s!eri !:ndria cel*r n-:!fa6i 5i *br"nicia cel*r cru"i * )*i arunca la p!:nt. 12. .*i face ca *a!enii s fie !ai rari dec:t aurul cel !ai scu!p4 !ai cuta6i dec:t aurul de Ffir. 1 . Pentru aceasta )*i prbu5i cerurile@ 5i p!:ntul se )a cltina din l*cul lui4 din pricina !:niei D*!nului Sa)a*t4 n "iua iu6i!ii !:niei Lui. 1$. 8tunci4 ca * -a"el speri*as 5i ca * tur! pe care ni!eni nu p*ate s;* adune4 fiecare se )a nt*arce la p*p*rul su 5i fiecare )a fu-i n p!:ntul su. Is0 24, 137210 1+. Er*a"4 la6 5i -r*ap pentru )*i4 l*cuit*ri ai p!:ntuluiB 1,. Cel care )a fu-i de -r*a" )a cdea n -r*ap4 cel care )a scpa din !i3l*cul -r*pii se )a prinde n la6B D-a"urile cele de sus se )*r desc'ide 5i te!eliile p!:ntului se )*r cltina. 1/. P!:ntul se sfr:!4 p!:ntul sare n buc6i4 se clatin p!:ntul. 20. P!:ntul se !i5c nc*ace 5i nc*l* ca un *! be6i)4 se d n sus 5i n 3*s ca un scr:nci*b@ pcatele apas asupra lui4 ca s nu se !ai sc*aleB 2//

21. 9i n "iua aceea D*!nul )a cerceta cu aspri!e4 ac*l* sus4 *5tirea cea de sus 5i pe p!:nt pe re-ii p!:ntului. Daniel ne spune c acele ti!puri )*r fi )re!uri de str:!t*rare ce n;a f*st de c:nd e lu!ea4 dar4 cun*5tin6a )a cre5te n acest ti!p. )an0 12, 1740 1. 9i n )re!ea aceea se )a scula 1i'ail4 !arele )*ie)*d care *cr*te5te pe fiii p*p*rului tu4 5i )a fi )re!e de str:!t*rare cu! n;a !ai f*st de c:nd sunt p*p*arele 5i p:n n )re!ea de acu!. Dar n )re!ea aceea4 p*p*rul tu )a fi !:ntuit 5i anu!e *ricine )a fi -sit scris n carte. 2. 9i !ul6i dintre cei care d*r! n 6r:na p!:ntului se )*r scula4 unii la )ia6 )e5nic4 iar al6ii spre *car 5i ru5ine )e5nic. . 9i cei n6elep6i )*r lu!ina ca strlucirea cerului 5i cei care )*r fi ndru!at pe !ul6i pe calea drept6ii )*r fi ca stelele n )ecii )ecil*r. $. Iar tu4 Daniele4 6ine ascunse cu)intele 5i pecetluie5te cartea p:n la sf:r5itul )re!ii. 1ul6i )*r cerceta;* cu de;a!nuntul 5i )a cre5te 5tiin6a. Ioil 2, 17110 1. Suna6i din tr:!bi6 n Si*n4 stri-a6i din rsputeri n !untele cel sf:nt al 1eu4 ca s se cutre!ure t*6i l*cuit*rii 6riiB Cci )ine "iua D*!nului@ iat ea este apr*ape@ 2. F "i de ntuneric 5i de be"n4 "i cu n*ri 5i cu ne-ur deas. Precu! "*rile se re)ars pe deasupra !un6il*r4 t*t a5a d n)al un p*p*r nu!er*s 5i puternic4 cu! n;a !ai f*st nici*dat 5i cu! nu )a !ai fi dup el p:n n anii )re!uril*r cel*r !ai ndeprtate. . 2naintea lui !er-e !istuind f*cul4 iar dup el arde )paia. P!:ntul este naintea lui ca -rdina raiului4 iar dup trecerea lui4 pustiu nfric*5t*r4 cci ni!ic nu scap din fa6a lui. $. Cu! sunt caii4 a5a le este c'ipul l*r@ 5i ca sprinteni clre6i4 a5a alear-. &. Se aud ca un duruit de care de r"b*i4 care se a):nt n -*an pe cre5tetul !un6il*r4 ca p:r:itul flcril*r care !istuie * !iri5te4 ca * *5tire puternic a5e"at n linie de btaie. (. 2naintea lui p*p*arele tre!ur de spai!4 t*ate fe6ele ard ca )paia. +. 8lear- ca ni5te )ite3i@ ca r"b*inicii ncerca6i se a):nt peste "iduri@ *! dup *! 5i ur!ea" calea4 fr ca )reunul s se rtceasc. ,. Ni!eni nu se !br:nce5te cu cel de alturi4 fiecare 5i )ede de dru!ul lui@ printre s-e6i 5i cr*iesc cale4 fr ca nici unul s rup r:ndul. /. Dau n)al n cetate4 alear- pe deasupra "iduril*r4 ptrund n case 5i intr pe ferestre ca furii. 10. 2naintea l*r tre!ur p!:ntul4 cerul se cutre!ur4 s*arele 5i luna se ntunec4 iar stelele 5i pierd strlucirea l*r. 11. Dar D*!nul 25i face au"it -lasul n fruntea *5tiril*r Sale4 cci ntins f*arte este tabra Lui 5i puternic este cel ce !pline5te p*runcile Lui. Diua D*!nului este !are 5i nfric*5t*are f*arte 5i cine )a putea sta !p*tri)a ei? Ioil /, /710 . 9i ) )*i arta se!ne !inunate n cer 5i pe p!:nt< s:n-e4 f*c 5i st:lpi de fu!@ $. S*arele se )a ntuneca 5i luna )a fi r*5ie ca s:n-ele4 nainte de )enirea "ilei celei !ari 5i nfric*5t*are a D*!nului. &. 9i *ricine )a c'e!a nu!ele D*!nului se )a i"b)i4 cci n !untele Si*nului 5i n Ierusali! )a fi !:ntuirea4 precu! a "is D*!nul@ 5i ntre cei !:ntui6i4 nu!ai cei ce c'ea! pe D*!nul. *mos ne spune i el c este vai de de aceia ce doresc ziua Domnului, pentru c aceast zi va fi o zi de mare ntuneric !mos 1, 157200 1(. Pentru aceasta a5a -rie5te D*!nul Du!ne"eu Sa)a*t4 8t*t6iit*rul< C2n t*ate pie6ele pl:nset )a fi 5i pe t*ate uli6ele se )a au"i stri-:nd< .aiB .aiB Plu-arul )a fi nde!nat la 3ale 5i la t:n-uire l:n- cei ce 5tiu s se b*ceasc. 1+. 9i n t*ate )iile )a fi b*cet4 c =u trec prin !i3l*cul tuC4 "ice D*!nul. 00

1,. .ai de cei ce d*resc "iua D*!nuluiB Ce se )a nt:!pla cu )*i? Diua D*!nului este "i de ntuneric 5i nu de lu!inB 1/. .e6i fi ca un *! care fu-e din fa6a leului 5i d peste un urs4 5i ca unul care intr n cas 5i se rea"e! cu !:na de un perete 5i l !u5c 5arpele. 20. Nu )a fi *are "iua D*!nului ntuneric 5i nu lu!in4 be"n 5i nu strlucire? Cnd a venit ,ntuitorul n lume, adesea, n predicile Sale , vorbea despre sfritul lumii. Mat0 126 /5, 417420 (. . spun c pentru *rice cu):nt de5ert4 pe care;l )*r r*sti4 *a!enii )*r da s*c*teal n "iua 3udec6ii. $1. Brba6ii din Nini)e se )*r scula la 3udecat cu nea!ul acesta 5i;l )*r *s:ndi4 c s;au p*cit la pr*p*)duirea lui I*na@ iat aici este !ai !ult dec:t I*na. $2. Re-ina de la !ia""i se )a scula la 3udecat cu nea!ul acesta 5i;l )a *s:ndi4 cci a )enit de la !ar-inile p!:ntului ca s asculte n6elepciunea lui S*l*!*n4 5i iat aici este !ai !ult dec:t S*l*!*n. Mat0 1/, 4074/0 $0. 9i4 dup cu! se ale-e ne-'ina 5i se arde n f*c4 a5a )a fi la sf:r5itul )eacului. $1. Tri!ite;)a %iul F!ului pe n-erii Si4 )*r cule-e din !pr6ia Lui t*ate s!intelile 5i pe cei ce fac frdele-ea4 $2. 9i;i )*r arunca pe ei n cupt*rul cu f*c@ ac*l* )a fi pl:n-erea 5i scr:5nirea din6il*r. $ . 8tunci cei drep6i )*r strluci ca s*arele n !pr6ia Tatlui l*r. Cel ce are urec'i de au"it s aud. *tunci Sfinii *postoli, n'ri6orai, au cerut s le lmureasc cnd vor fi acestea i care vor fi semnele dup care vor cunoate sfritul. Mat0 24, /0 . 9i 5e":nd =l pe 1untele 1slinil*r4 au )enit la =l ucenicii4 de * parte4 "ic:nd< Spune n*u c:nd )*r fi acestea 5i care este se!nul )enirii Tale 5i al sf:r5itului )eacului? 'a8te 1 6 5 , .0 (. Iar ei4 adun:ndu;se4 2l ntrebau4 "ic:nd< D*a!ne4 *are4 n acest ti!p )ei a5e"a Tu4 la l*c4 !pr6ia lui Israel? ,. Ci )e6i lua putere4 )enind Du'ul Sf:nt peste )*i4 5i 2!i )e6i fi 1ie !art*ri n Ierusali! 5i n t*at Iudeea 5i n Sa!aria 5i p:n la !ar-inea p!:ntului. Dei nu a voit s le spun lmurit anii, totui le7a lmurit mai toate semnele, care se vor face spre a cunoate apropierea sfritului. Mat0 24, 47140 $. Rspun":nd4 Iisus le;a "is< .ede6i s nu ) a!-easc cine)a. &. Cci !ul6i )*r )eni n nu!ele 1eu4 "ic:nd< =u sunt 7rist*s4 5i pe !ul6i i )*r a!-i. (. 9i )e6i au"i de r"b*aie 5i de ")*nuri de r"b*aie@ lua6i sea!a s nu ) speria6i4 cci trebuie s fie t*ate4 dar nc nu este sf:r5itul. +. Cci se )a ridica nea! peste nea! 5i !pr6ie peste !pr6ie 5i )a fi f*a!ete 5i ciu! 5i cutre!ure pe al*curi. ,. Dar t*ate acestea sunt nceputul dureril*r. /. 8tunci ) )*r da pe )*i spre asuprire 5i ) )*r ucide 5i )e6i fi ur:6i de t*ate nea!urile pentru nu!ele 1eu. 10. 8tunci !ul6i se )*r s!inti 5i se )*r )inde unii pe al6ii@ 5i se )*r ur unii pe al6ii. 11. 9i !ul6i pr**r*ci !incin*5i se )*r scula 5i )*r a!-i pe !ul6i. 12. Iar din pricina n!ul6irii frdele-ii4 iubirea !ult*ra se )a rci. 1 . Dar cel ce )a rbda p:n sf:r5it4 acela se )a !:ntui. 1$. 9i se )a pr*p*)dui aceast =)an-'elie a !pr6iei n t*at lu!ea spre !rturie la t*ate nea!urile@ 5i atunci )a )eni sf:r5itul. Mat0 24, 2/7440 01

2 . 8tunci4 de ) )a "ice cine)a< Iat4 1esia este aici sau dinc*l*4 s nu;l crede6i. 2$. Cci se )*r ridica 'rist*5i !incin*5i 5i pr**r*ci !incin*5i 5i )*r da se!ne !ari 5i c'iar !inuni4 ca s a!-easc4 de )a fi cu putin64 5i pe cei ale5i. 2&. Iat4 );a! spus de !ai nainte. 2(. Deci4 de ) )*r "ice )*u< Iat este n pustie4 s nu ie5i6i@ iat este n c!ri4 s nu crede6i. 2+. Cci precu! ful-erul iese de la rsrit 5i se arat p:n la apus4 a5a )a fi 5i )enirea %iului F!ului. 2,. Cci unde )a fi st:r)ul4 ac*l* se )*r aduna )ulturii. 2/. Iar ndat dup str:!t*rarea acel*r "ile4 s*arele se )a ntuneca 5i luna nu )a !ai da lu!ina ei4 iar stelele )*r cdea din cer 5i puterile ceruril*r se )*r "-udui. 0. 8tunci se )a arta pe cer se!nul %iului F!ului 5i )*r pl:n-e t*ate nea!urile p!:ntului 5i )*r )edea pe %iul F!ului )enind pe n*rii cerului4 cu putere 5i cu sla) !ult. 1. 9i )a tri!ite pe n-erii Si4 cu sunet !are de tr:!bi64 5i )*r aduna pe cei ale5i ai Lui din cele patru ):nturi4 de la !ar-inile ceruril*r p:n la celelalte !ar-ini. 2. 2n)6a6i de la s!*c'in pilda< C:nd !ldi6a lui se face fra-ed 5i *drsle5te frun"e4 cun*a5te6i c )ara e apr*ape. . 8se!enea 5i )*i4 c:nd )e6i )edea t*ate acestea4 s 5ti6i c este apr*ape4 la u5i. $. 8de)rat -riesc )*u c nu )a trece nea!ul acesta4 p:n ce nu )*r fi t*ate acestea. &. Cerul 5i p!:ntul )*r trece4 dar cu)intele 1ele nu )*r trece. (. Iar de "iua 5i de ceasul acela ni!eni nu 5tie4 nici n-erii din ceruri4 nici %iul4 ci nu!ai Tatl. +. 9i precu! a f*st n "ilele lui N*e4 a5a )a fi )enirea %iului F!ului. ,. Cci precu! n "ilele acelea dinainte de p*t*p4 *a!enii !:ncau 5i beau4 se nsurau 5i se !ritau4 p:n n "iua c:nd a intrat N*e n c*rabie4 /. 9i n;au 5tiut p:n ce a )enit p*t*pul 5i i;a luat pe t*6i4 la fel )a fi 5i )enirea %iului F!ului. $0. 8tunci4 din d*i care )*r fi n 6arin4 unul se )a lua 5i altul se )a lsa. $1. Din d*u care )*r !cina la !*ar4 una se )a lua 5i alta se )a lsa. $2. Pri)e-'ea6i deci4 c nu 5ti6i n care "i )ine D*!nul )*stru. $ . 8ceea cun*a5te6i4 c de;ar 5ti stp:nul casei la ce stra3 din n*apte )ine furul4 ar pri)e-'ea 5i n;ar lsa s i se spar- casa. $$. De aceea 5i )*i fi6i -ata4 c n ceasul n care nu -:ndi6i %iul F!ului )a )eni. Dup cum a 'rit i Du"ul Sfnt prin prooroci, tot aa a ntrit i ,ntuitorul, c se va pierde credina. !mos ., 117120 11. Iat )in "ile4 "ice D*!nul Du!ne"eu4 n care )*i tri!ite f*a!ete pe p!:nt4 nu f*a!ete de p:ine 5i nu sete de ap4 ci de au"it cu)intele D*!nului. 12. 9i ei se )*r cltina de la * !are p:n la cealalt 5i de la !ia"n*apte la rsrit 5i )*r cutreiera p!:ntul cut:nd cu):ntul D*!nului4 dar nu l )*r afla. Luc0 1., .0 ,. Dic )*u c le )a face dreptate n cur:nd. Dar %iul F!ului4 c:nd )a )eni4 )a -si4 *are4 credin6 pe p!:nt? Luc0 13, 220 22. Dis;a ctre ucenici< .eni;)*r "ile c:nd )e6i d*ri s )ede6i una din "ilele %iului F!ului4 5i nu )e6i )edea. Mat0 24, 120 12. Iar din pricina n!ul6irii frdele-ii4 iubirea !ult*ra se )a rci. ,rile i oceanele vor da sunet i se va spimnta lumea i printre neamuri va fi mare strmtoare. Luc0 21, 217250 02

2&. 9i )*r fi se!ne n s*are4 n lun 5i n stele4 iar pe p!:nt spai! ntru nea!uri 5i nedu!erire din pricina )uietului !rii 5i al )aluril*r. 2(. Iar *a!enii )*r !uri de fric 5i de a5teptarea cel*r ce au s )in peste lu!e4 cci puterile ceruril*r se )*r cltina. Is0 1/, 1/7140 1 . Pentru aceasta )*i prbu5i cerurile@ 5i p!:ntul se )a cltina din l*cul lui4 din pricina !:niei D*!nului Sa)a*t4 n "iua iu6i!ii !:niei Lui. 1$. 8tunci4 ca * -a"el speri*as 5i ca * tur! pe care ni!eni nu p*ate s;* adune4 fiecare se )a nt*arce la p*p*rul su 5i fiecare )a fu-i n p!:ntul su. Iutatea oamenilor va fi foarte mare, pentru c nvtura sntoas nu o vor mai suferi. 2 Tim0 /, 17.0 1. 9i aceasta s 5tii c4 n "ilele din ur!4 )*r )eni )re!uri -rele@ 2. C )*r fi *a!eni iubit*ri de sine4 iubit*ri de ar-in6i4 ludr*5i4 trufa5i4 'ulit*ri4 neascultt*ri de prin6i4 ne!ul6u!it*ri4 fr cucernicie4 . Lipsi6i de dra-*ste4 nendupleca6i4 cle)etit*ri4 nenfr:na6i4 cru"i4 neiubit*ri de bine4 $. Trdt*ri4 necu)iinci*5i4 n-:!fa6i4 iubit*ri de desftri !ai !ult dec:t iubit*ri de Du!ne"eu4 &. 8):nd nf6i5area ade)ratei credin6e4 dar t-duind puterea ei. Deprtea";te 5i de ace5tia. (. Cci dintre ace5tia sunt cei ce se ):r prin case 5i r*besc fe!eiu5ti !p*)rate de pcate 5i purtate de !ulte feluri de p*fte4 +. 1ereu n)6:nd 5i neput:nd nici*dat s a3un- la cun*a5terea ade)rului. ,. Dup cu! Iannes 5i Ia!bres s;au !p*tri)it lui 1*ise4 a5a 5i ace5tia stau !p*tri)a ade)rului4 *a!eni strica6i la !inte 5i netrebnici pentru credin6. 2 Tim0 4, /740 . Cci )a )eni * )re!e c:nd nu )*r !ai suferi n)6tura snt*as4 ci # d*rnici s;5i desfte"e au"ul # 5i )*r -r!di n)6t*ri dup p*ftele l*r4 $. 9i 5i )*r nt*arce au"ul de la ade)r 5i se )*r abate ctre bas!e. Ei vor tri dup poftele lor i nadins se fac c nu tiu ce a fost i ce va fi cu pmntul. 2 (etr0 /, 1730 1. Iubi6il*r4 aceasta este acu! a d*ua epist*l pe care );* scriu. 2n ele caut s tre"esc4 n a!intirea )*astr4 dreapta )*astr 3udecat4 2. Ca s ) aduce6i a!inte de cu)intele cele !ai nainte -rite de sfin6ii pr**r*ci 5i de p*runca D*!nului 5i 1:ntuit*rului4 dat prin ap*st*lii )*5tri. . 2nt:i4 trebuie s 5ti6i c4 n "ilele cele de ap*i4 )*r )eni4 cu bat3*cur4 bat3*c*rit*ri care )*r u!bla dup p*ftele l*r4 $. 9i )*r "ice< Unde este f-duin6a )enirii Lui? C de c:nd au ad*r!it prin6ii4 t*ate a5a r!:n4 ca de la nceputul fpturii. &. Cci ei n c'ip )*it uit aceasta4 c cerurile erau de de!ult 5i c p!:ntul s;a nc'e-at4 la cu):ntul D*!nului4 din ap 5i prin ap4 (. 9i prin ap lu!ea de atunci a pierit necat4 +. Iar cerurile de acu! 5i p!:ntul sunt 6inute prin acela5i cu):nt 5i pstrate pentru f*cul din "iua 3udec6ii 5i a pieirii *a!enil*r necredinci*5i. Dup lepdarea de credin, va veni anticrist, care se va numi pe sine Dumnezeu i se va aeza n Biserica lui Dumnezeu. Ioan 1, 4/0 $ . =u a! )enit n nu!ele Tatlui 1eu 5i )*i nu 1 pri!i6i@ dac )a )eni altul n nu!ele su4 pe acela l )e6i pri!i. 2 Tes0 2, /7120 0

. S nu ) a!-easc ni!eni4 cu nici un c'ip@ cci "iua D*!nului nu )a s*si p:n ce !ai nt:i nu )a )eni lepdarea de credin6 5i nu se )a da pe fa6 *!ul nele-iuirii4 fiul pier"rii4 $. P*tri)nicul4 care se nal6 !ai presus de t*t ce se nu!e5te Du!ne"eu4 sau se cinste5te cu nc'inare4 a5a nc:t s se a5e"e el n te!plul lui Du!ne"eu4 d:ndu;se pe sine drept du!ne"eu. &. Nu ) aduce6i a!inte c4 pe c:nd era! nc la )*i4 ) spunea! aceste lucruri? (. 9i acu! 5ti6i ce;l *pre5te4 ca s nu se arate dec:t la )re!ea lui. +. Pentru c taina frdele-ii se 5i lucrea"4 p:n c:nd cel care * !piedic acu! )a fi dat la * parte. ,. 9i atunci se )a arta cel fr de le-e4 pe care D*!nul Iisus l )a ucide cu suflarea -urii Sale 5i;l )a ni!ici cu strlucirea )enirii Sale. /. Iar )enirea aceluia )a fi prin lucrarea lui satan4 ns*6it de t*t felul de puteri 5i de se!ne 5i de !inuni !incin*ase4 10. 9i de a!-iri nele-iuite4 pentru fiii pier"rii4 fiindc ei n;au pri!it iubirea ade)rului4 ca ei s se !:ntuiasc. 11. 9i de aceea4 Du!ne"eu le tri!ite * lucrare de a!-ire4 ca ei s cread !inciuni4 12. Ca s fie *s:ndi6i t*6i cei ce n;au cre"ut ade)rul4 ci le;a plcut nedreptatea. El va face s nceteze sfnta 6ertf necurmat i va am'i pe muli. )an0 ., 107250 10. 9i el s;a nl6at p:n ctre *5tirea cereasc 5i a d*b*r:t la p!:nt din *5tire 5i din stele 5i le;a clcat n pici*are. 11. 9i a !ai crescut p:n la !ai;!arele *5tirii 5i i;a luat 3ertfa de fiecare "i 5i i;a rsturnat l*cul te!plului su. 12. 9i peste 3ertfa de fiecare "i el a pus nele-iuirea 5i a aruncat ade)rul la p!:nt4 5i el a fcut 5i a i"butit. 1 . 9i a! au"it un sf:nt care -ria4 5i un alt sf:nt a "is ctre cel ce -ria< CP:n c:nd )a dura )edenia 5i 3ertfa de fiecare "i nu se )a !ai aduce 5i un pcat al pustiirii )a fi pus n l*c 5i te!plul 5i *5tirea )*r fi clcate n pici*are?C 1$. 8tunci el i;a rspuns< CP:n la d*u !ii trei sute de seri 5i de di!ine6i@ dup aceasta te!plul 5i )a a)ea din n*u r*stul luiC. 1&. 9i c:nd eu4 Daniel4 a! )"ut )edenia 5i !;a! strduit s * n6ele-4 iat c atunci a stat cine)a naintea !ea cu c'ip de *!. 1(. 8tunci a! au"it un -las de *! deasupra flu)iului Ulai4 -las care stri-a 5i spunea< CEa)riile4 t:lcuie5te celui de ac*l* )edeniaBC 1+. 9i el a )enit unde era! eu 5i4 c:nd se apr*pia4 !;a! nspi!:ntat 5i a! c"ut cu fa6a la p!:nt. 9i el !i;a -rit< CIa a!inte4 fiul *!ului4 cci )edenia este pentru a arta sf:r5itul )eacuril*rBC 1,. 9i c:nd )*rbea cu !ine4 sta! n!r!urit cu fa6a la p!:nt@ atunci el s;a atins de !ine 5i !;a ridicat n pici*are n l*cul n care ! afla!4 1/. 9i !i;a spus< CIat4 6i )*i face cun*scut ceea ce se )a nt:!pla n )re!ea din ur! a !:niei lui Du!ne"eu@ c pentru )re!ea cea din ur! este )edenia. 20. Berbecul cu d*u c*arne4 pe care tu l )e"i4 nsea!n re-ii 1ediei 5i ai Persiei. 21. Iar 6apul este re-ele Ereciei 5i c*rnul cel !are4 care este ntre *c'i4 este re-ele cel dint:i. 22. 9i dac el a f*st sfr:!at4 patru s;au ridicat n l*cul lui@ nsea!n c patru re-ate se )*r ridica din nea!ul lui4 dar fr s aib puterea lui. 2 . La sf:r5itul stp:nirii l*r4 la )re!ea c*):r5irii pcatel*r l*r4 se )a ridica un re-e cu c'ip se!e6 5i iste6 n lucrurile ascunse. 2$. 9i stp:nirea lui )a cre5te n putere # dar nu prin puterea lui nsu5i # 5i )a face pustiiri uria5e 5i n *rice lucru )a i"buti 5i )a prbu5i pe cei tari 5i pe p*p*rul sfin6il*r. 2&. Din pricina iste6i!ii lui4 )a i"buti n5elciunea n !:na lui 5i se )a se!e6i n ini!a sa 5i n plin )re!e de pace )a d*b*r pe !ul6i. 9i se )a ridica !p*tri)a Re-elui re-il*r4 dar )a fi aruncat la p!:nt nu de !:n *!eneasc. 0$

2(. Iar )edenia despre seri 5i despre di!ine6i4 care a f*st spus4 este ade)rat@ tu ns pecetluie5te )edenia4 c se )a nt:!pla dup !ulte "ileC. )an0 11, /17/50 1. 9i *5ti tri!ise de el )*r sta 5i )*r p:n-ri l*ca5ul sf:nt 5i cetatea4 iar 3ertfa de fiecare "i * )ar da de * parte 5i )*r pune n l*c ur:ciunea pustiirii. 2. 9i pe cei ce au s):r5it frdele-i !p*tri)a le-!:ntului i )a n5ela prin lin-u5iri4 iar p*p*rul care cun*a5te pe Du!ne"eul su )a r!:ne stat*rnic 5i l )a ur!a. . Cei !ai n6elep6i )*r n)6a pe cei !ul6i4 dar ei )*r cdea un ti!p de sabie 5i f*c4 de te!ni6 5i pustiire. $. 9i n )re!ea cderii l*r4 )*r pri!i pu6in a3ut*r 5i !ul6i se )*r uni cu ei4 dar din f6rnicie. &. 9i printre n6elep6i4 !ul6i )*r cdea ca s se l!ureasc4 s se cur6easc 5i s se albeasc p:n la sf:r5itul )re!ii4 c !ai este nc p:n la )re!ea r:nduit. (. 9i re-ele )a face dup placul su 5i se )a ridica 5i se )a trufi !p*tri)a *ricrui du!ne"eu 5i !p*tri)a Du!ne"eului du!ne"eil*r )a spune lucruri ne!aiau"ite 5i )a pr*p5i p:n ce sf:r5itul !:niei )a )eni4 c ceea ce este '*tr:t se )a nt:!pla. El va rosti mari "ule mpotriva Domnului i va lucra trei ani i ase luni, svrind semne i mari minuni. !8oc0 1/, 17.0 &. 9i i s;a dat ei -ur s -riasc se!e6ii 5i 'ule 5i i s;a dat putere s lucre"e ti!p de patru"eci 5i d*u de luni. (. 9i 5i;a desc'is -ura sa spre 'ula lui Du!ne"eu4 ca s 'uleasc nu!ele Lui 5i c*rtul Lui 5i pe cei ce l*cuiesc n cer. +. 9i i s;a dat s fac r"b*i cu sfin6ii 5i s;i biruiasc 5i i s;a dat ei stp:nire peste t*at se!in6ia 5i p*p*rul 5i li!ba 5i nea!ul. ,. 9i i se )*r nc'ina ei t*6i cei ce l*cuiesc pe p!:nt4 ale cr*r nu!e nu sunt scrise4 de la nte!eierea lu!ii4 n cartea )ie6ii 1ielului celui n3un-'iat. )an0 126 3, 117120 +. 9i a! ascultat pe brbatul cel !brcat n )e5!inte de in care sttea deasupra apel*r flu)iului 5i el 5i;a ridicat dreapta 5i st:n-a lui ctre ceruri 5i a 3urat pe Cel ce este )iu n )eci< C.a !ai 6ine * )re!e@ )re!uri 5i 3u!tate de )re!e4 iar c:nd se )a ispr)i de sfr:!at puterea p*p*rului celui sf:nt4 atunci )*r lua sf:r5it t*ate acesteaC. 11. 9i din )re!ea c:nd )a nceta 3ertfa cea de;a pururi 5i )a ncepe ur:ciunea pustiirii )*r fi * !ie d*u sute n*u"eci de "ile. 12. %ericit )a fi cel ce )a a5tepta 5i )a a3un-e la * !ie trei sute trei"eci 5i cinci de "ile. !8oc0 1/, 1171.0 11. 9i a! )"ut * alt fiar4 ridic:ndu;se din p!:nt4 5i a)ea d*u c*arne ase!enea !ielului4 dar -ria ca un balaur 12. 9i t*at stp:nirea celei dint:i fiare ea * pune n lucrare4 n fa6a ei. 9i face p!:ntul 5i pe l*cuit*rii de pe el s se nc'ine fiarei celei dint:i4 a crei ran de !*arte fusese )indecat. 1 . 9i face se!ne !ari4 nc:t 5i f*c face s se p*-*are din cer4 pe p!:nt4 naintea *a!enil*r4 1$. 9i a!-e5te pe cei ce l*cuiesc pe p!:nt prin se!nele ce i s;au dat s fac naintea fiarei4 "ic:nd cel*r ce l*cuiesc pe p!:nt s fac un c'ip fiarei care a f*st rnit cu sabia 5i a r!as n )ia6. 1&. 9i i s;a dat ei s insufle du' c'ipului fiarei4 ca c'ipul fiarei s 5i -riasc 5i s *!*are pe t*6i c:6i nu se )*r nc'ina c'ipului fiarei. 1(. 9i ea i sile5te pe t*6i4 pe cei !ici 5i pe cei !ari4 5i pe cei b*-a6i 5i pe cei sraci4 5i pe cei sl*b*"i 5i pe cei r*bi4 ca s;5i pun se!n pe !:na l*r cea dreapt sau pe frunte. 1+. 2nc:t ni!eni s nu p*at cu!pra sau )inde4 dec:t nu!ai cel ce are se!nul4 adic nu!ele fiarei4 sau nu!rul nu!elui fiarei. 1,. 8ici este n6elepciunea. Cine are pricepere s s*c*teasc nu!rul fiarei@ cci este nu!r de *!. 9i nu!rul ei este 5ase sute 5ai"eci 5i 5ase. 0&

#ot atunci Dumnezeu va trimite doi martori, ;Eno" i /lie< i trei ani i ase luni n timpul lucrrii lui anticrist, vor mrturisi oamenilor adevrul i vor lovi pmntul cu ur'ii i pe cei ce vor cuta s le fac ru, dar satana i va omor 4 ns Dumnezeu dup trei zile i 6umtate i va invia. !8oc0 11, 271/0 2. Iar curtea cea din afar a te!plului4 sc*ate;* din s*c*teal 5i n;* !sura4 pentru c a f*st dat nea!uril*r4 care )*r clca n pici*are cetatea sf:nt patru"eci 5i d*u de luni. . 9i )*i da putere cel*r d*i !art*ri ai !ei 5i )*r pr**r*ci4 !brca6i n sac4 * !ie d*u sute 5i 5ai"eci de "ile. $. 8ce5tia sunt cei d*i !slini 5i cele d*u sfe5nice care stau naintea D*!nului p!:ntului. &. 9i dac )*ie5te cine)a s;i )at!e4 f*c iese din -ura l*r 5i !istuie5te pe )r3!a5ii l*r@ 5i dac ar )*i cine)a s;i )at!e4 acela trebuie ucis. (. 8ce5tia au putere s nc'id cerul4 ca pl*aia s nu pl*u n "ilele pr**r*ciei l*r4 5i putere au peste ape s le sc'i!be n s:n-e 5i s bat p!:ntul cu *rice fel de ur-ie4 *ri de c:te *ri )*r )*i. +. Iar c:nd )*r ispr)i cu !rturia l*r4 fiara care se ridic din ad:nc )a face r"b*i cu ei4 5i;i )a birui 5i;i )a *!*r. ,. 9i trupurile l*r )*r "cea pe uli6ele cet6ii celei !ari4 care se c'ea!4 du'*)nice5te4 S*d*!a 5i =-ipt4 unde a f*st rsti-nit 5i D*!nul l*r. /. 9i din p*p*are4 din se!in6ii4 din li!bi 5i din nea!uri )*r pri)i la trupurile l*r trei "ile 5i 3u!tate 5i nu )*r n-dui ca ele s fie puse n !*r!:nt. 10. Iar l*cuit*rii de pe p!:nt se )*r bucura de !*artea l*r 5i )*r fi n )eselie 5i 5i )*r tri!ite daruri unul altuia4 pentru c ace5ti d*i pr**r*ci au c'inuit pe l*cuit*rii de pe p!:nt. 11. 9i dup cele trei "ile 5i 3u!tate4 du' de )ia6 de la Du!ne"eu a intrat n ei 5i s;au ridicat pe pici*arele l*r 5i fric !are a c"ut peste cei ce se uitau la ei. 12. 9i din cer au au"it -las puternic4 "ic:ndu;le< Sui6i;) aiciB 9i s;au suit la cer4 n n*ri4 5i au pri)it la ei du5!anii l*r. 1 . 9i n ceasul acela s;a fcut cutre!ur !are 5i a "ecea parte din cetate s;a prbu5it 5i au pierit n cutre!ur 5apte !ii de *a!eni4 iar ceilal6i s;au nfric*5at 5i au dat sla) Du!ne"eului cerului. C dat cu acestea, Domnul Dumnezeu va trimite mari ur'ii pe pmnt. !8oc0 ., 171/0 1. 9i c:nd 1ielul a desc'is pecetea a 5aptea4 s;a fcut tcere n cer4 ca la * 3u!tate de ceas. 2. 9i a! )"ut pe cei 5apte n-eri4 care stau naintea lui Du!ne"eu 5i li s;a dat l*r 5apte tr:!bi6e. . 9i a )enit un alt n-er 5i a stat la altar4 a):nd cdelni6 de aur4 5i i s;a dat lui t!:ie !ult4 ca s;* aduc !preun cu ru-ciunile tutur*r sfin6il*r4 pe altarul de aur dinaintea tr*nului. $. 9i fu!ul t!:iei s;a suit4 din !:na n-erului4 naintea lui Du!ne"eu4 !preun cu ru-ciunile sfin6il*r. &. 9i n-erul a luat cdelni6a 5i a u!plut;* din f*cul altarului 5i a aruncat pe p!:nt@ 5i s;au p*rnit tunete 5i -lasuri 5i ful-ere 5i cutre!ur. (. Iar cei 5apte n-eri4 care a)eau cele 5apte tr:!bi6e4 s;au -tit ca s tr:!bi6e"e. +. 9i a tr:!bi6at nt:iul n-er4 5i s;a p*rnit -rindin 5i f*c a!estecat cu s:n-e 5i au c"ut pe p!:nt@ 5i a ars din p!:nt a treia parte4 5i a ars din c*paci a treia parte4 iar iarba )erde a ars de t*t. ,.8 tr:!bi6at4 ap*i4 al d*ilea n-er4 5i ca un !unte !are ar":nd n flcri s;a prbu5it n !are 5i a treia parte din !are s;a prefcut n s:n-e@ /.9i a pierit a treia parte din fpturile cu )ia6 n ele4 care sunt n !are4 5i a treia parte din c*rbii s;a sfr:!at. 10. 9i a tr:!bi6at al treilea n-er4 5i a c"ut din cer * stea uria54 ar":nd ca * fclie4 5i a c"ut peste i")*arele apel*r. 11. 9i nu!ele stelei se c'ea! 8bsint*s. 9i a treia parte din ape s;a fcut ca pelinul 5i !ul6i dintre *a!eni au !urit din pricina apel*r4 pentru c se fcuser a!are. 0(

12. 9i a tr:!bi6at al patrulea n-er@ 5i a f*st l*)it a treia parte din s*are4 5i a treia parte din lun4 5i a treia parte din stele4 ca s fie ntunecat a treia parte a l*r 5i "iua s;5i piard din lu!in a treia parte4 5i n*aptea t*t a5a. 1 . 9i a! )"ut 5i a! au"it un )ultur4 care "bura spre naltul cerului 5i stri-a cu -las !are< .ai4 )ai4 )ai cel*r ce l*cuiesc pe p!:nt4 din pricina cel*rlalte -lasuri ale tr:!bi6ei cel*r trei n-eri4 care sunt -ata s tr:!bi6e"eB !8oc0 -0 17210 1. 9i a tr:!bi6at al cincilea n-er4 5i a! )"ut * stea c"ut din cer pe p!:nt 5i i s;a dat c'eia f:nt:nii ad:ncului. 2. 9i a desc'is f:nt:na ad:ncului 5i fu! s;a ridicat din f:nt:n4 ca fu!ul unui cupt*r !are4 5i s*arele 5i )"du'ul s;au ntunecat de fu!ul f:nt:nii. . 9i din fu! au ie5it lcuste pe p!:nt 5i li s;a dat l*r putere precu! au putere sc*rpiile p!:ntului. $. 9i li s;a p*runcit s nu )at!e iarba p!:ntului 5i nici * )erdea6 5i nici un c*pac4 fr nu!ai pe *a!enii care nu au pecetea lui Du!ne"eu pe frun6ile l*r. &. 9i nu li s;a dat ca s;i *!*are4 ci ca s fie c'inui6i cinci luni@ 5i c'inul l*r este la fel cu c'inul sc*rpiei4 c:nd a n6epat pe *!. (. 9i n "ilele acelea )*r cuta *a!enii !*artea 5i nu * )*r afla 5i )*r d*ri s !*ar@ !*artea ns )a fu-i de ei. +. Iar nf6i5area lcustel*r era ase!enea un*r cai pre-ti6i de r"b*i. Pe capete a)eau cununi ca de aur4 5i fe6ele l*r erau ca ni5te fe6e de *a!eni. ,. 9i a)eau pr ca prul de fe!ei 5i din6ii l*r erau ca din6ii leil*r. /. 9i a)eau plat*5e ca plat*5ele de fier4 iar )uietul aripil*r era la fel cu )uietul unei !ul6i!i de care 5i de cai4 care alear- la lupt. 10. 9i a)eau c*"i 5i b*lduri ase!enea sc*rpiil*r@ 5i puterea l*r e n c*"ile l*r4 ca s )at!e pe *a!eni cinci luni. 11. 9i au ca !prat al l*r pe n-erul ad:ncului4 al crui nu!e4 n e)reie5te4 este 8badd*n4 iar n eline5te are nu!ele 8p*lli*n. 12. 2nt:iul C)aiC a trecut@ iat )ine nc un C)aiC 5i nc unul4 dup acestea. 1 . 9i a tr:!bi6at al 5aselea n-er. 9i a! au"it un -las4 din cele patru c*rnuri ale altarului de aur4 care este naintea lui Du!ne"eu4 1$. Dic:nd ctre n-erul al 5aselea4 cel ce a)ea tr:!bi6a< De"lea- pe cei patru n-eri care sunt le-a6i la r:ul cel !are4 =ufratul. 1&. 9i au f*st de"le-a6i cei patru n-eri4 care erau -ti6i spre ceasul 5i "iua 5i luna 5i anul acela4 ca s *!*are a treia parte din *a!eni. 1(. 9i nu!rul *5til*r era de d*u"eci de !ii de *ri c:te "ece !ii de clre6i4 cci a! au"it nu!rul l*r. 1+. 9i a5a a! )"ut4 n )edenie4 caii 5i pe cei ce 5edeau pe ei4 a):nd plat*5e ca de f*c 5i de iac'int 5i de puci*as@ iar capetele cail*r se!nau cu capetele leil*r 5i din -urile l*r ie5ea f*c 5i fu! 5i puci*as. 1,. De aceste trei pl-i< de f*cul 5i de fu!ul 5i de puci*asa4 care ie5ea din -urile l*r4 a f*st ucis a treia parte din *a!eni. 1/. Pentru c puterea cail*r este n -ura l*r 5i n c*"ile l*r@ cci c*"ile l*r sunt ase!enea 5erpil*r4 a):nd capete4 5i cu acestea )at!. 20. Dar ceilal6i *a!eni care nu au !urit de pl-ile acestea4 nu s;au p*cit de faptele !:inil*r l*r4 ca s nu se !ai nc'ine id*lil*r de aur 5i de ar-int 5i de ara! 5i de piatr 5i de le!n4 care nu p*t nici s )ad4 nici s aud4 nici s u!ble. 21. 9i nu s;au p*cit de uciderile l*r4 nici de fer!ect*riile l*r4 nici de desfr:narea l*r4 nici de furti5a-urile l*r. Fltimile ur'ii i cele mai 'rele vor fi cupele mniei lui Dumnezeu. !8oc0 15, 17210 0+

1. 9i a! au"it -las !are4 din te!plu4 "ic:nd cel*r 5apte n-eri< Duce6i;) 5i )rsa6i pe p!:nt cele 5apte cupe ale !:niei lui Du!ne"eu. 2. 9i s;a dus cel dint:i 5i a )rsat cupa lui pe p!:nt. 9i * bub rea 5i uci-t*are s;a i)it pe *a!enii care a)eau se!nul fiarei 5i care se nc'inau c'ipului fiarei. . 9i al d*ilea n-er a )rsat cupa lui n !are4 5i !area s;a prefcut n s:n-e ca de !*rt4 5i *rice suflare de )ia6 a !urit4 din cele ce sunt n !are. $. Iar cel de al treilea a )rsat cupa lui n r:uri 5i n i")*arele apel*r 5i s;au prefcut n s:n-e. &. 9i a! au"it pe n-erul apel*r4 "ic:nd< Drept e5ti Tu4 Cel ce e5ti 5i Cel ce erai4 Cel Sf:nt4 c ai 3udecat acestea< (. %iindc au )rsat s:n-ele sfin6il*r 5i al pr**r*cil*r4 t*t s:n-e le;ai dat s bea. .rednici suntB +. 9i a! au"it din altar4 -rind< Da4 D*a!ne Du!ne"eule4 8t*t6iit*rule4 ade)rate 5i drepte sunt 3udec6ile TaleB ,. 9i al patrulea n-er a )rsat cupa lui n s*are 5i i s;a dat s d*-*reasc pe *a!eni cu f*cul lui. /. 9i *a!enii au f*st d*-*ri6i cu !are ar5i6 5i au 'ulit nu!ele lui Du!ne"eu4 Care are putere peste ur-iile acestea4 5i nu s;au p*cit ca s;I dea sla). 10. 9i al cincilea n-er a )rsat cupa lui pe scaunul fiarei 5i n !pr6ia ei s;a fcut ntuneric 5i *a!enii 5i !u5cau li!bile de durere. 11. 9i au 'ulit pe Du!ne"eul cerului din pricina dureril*r 5i a bubel*r l*r4 dar de faptele l*r nu s;au p*cit. 12. 9i al 5aselea n-er a )rsat cupa lui n r:ul cel !are =ufrat 5i apele lui au secat4 ca s fie -tit calea !pra6il*r de la Rsritul S*arelui. 1 . 9i a! )"ut ie5ind din -ura balaurului 5i din -ura fiarei 5i din -ura pr**r*cului celui !incin*s trei du'uri necurate ca ni5te br*a5te. 1$. Cci sunt du'uri dia)*le5ti4 fct*are de se!