Sunteți pe pagina 1din 10

FISA DE POST : Nr.

DULGHER- TMPLAR- PARCHETAR

Organizatia: SC . SRL Denumirea postului: DULGHERCodul COR: Titularul postului:

TMPLAR- PARCHETAR

Scopul postului ,activitati principale si responsabilitati : Activitate se compune din: o executarea schelelor necesare lucrului la nlime pentru lucrrile de zidrie i finisa e la interior i exterior! o executarea cofra elor pentru diferitele elemente de rezisten ale construciilor "fundaii! st#lpi! grinzi! planee! scri! perei$ din %eton armat monolit! o montarea elementelor prefa%ricate care alctuiesc structura de rezisten a cldirilor eta ate! o montarea pardoselilor din lemn "duumele din sc#ndur! parchet de diferite esene fag! ste ar! foi de parchet laminat$! o executarea acoperiului tip arpant! ncadrarea i a ustarea t#mplriei. n principal dulgherul- tmplar- parchetar are de efectuat urmtoarele activiti: o citete i interpreteaz planurile de execuie i cele de detaliu pentru executarea lucrrilor n conformitate cu proiectul de execuie. o efectueaz calcule matematice simple de apreciere a necesarului de materiale pentru executarea lucrrilor de dulgherie&t#mplrie. o msoar i traseaz amplasamentul lucrrilor de dulgherie&t#mplrie n conformitate cu proiectul de execuie i normativele n vigoare. o organizeaz i cur propriul loc de munc n vederea desfurrii activitii de dulgherie &t#mplrie. o verific calitatea lucrrilor de dulgherie&t#mplrie n conformitate cu proiectul de execuie i normativele n vigoare! remediaz defeciunile aprute astfel nc#t lucrrile executate s corespund cu proiectul de execuie i normativele n vigoare. COM !"!#$! %&#'(M!#"()! '. (omunicarea interactiv la locul de munc. ). *fectuarea unor calcule matematice simple. +. ,dentificarea sarcinilor i planificarea activitii. COM !"!#$! *!#!+()! ! 'OM!#,&) '! (C",-,"("!

'. Aplicarea procedurilor tehnice de execuie i control a calitii. ). -tilizarea instrumentelor! sculelor! uneltelor! mainilor! utila elor i instalaiilor. +. .espectarea N.T./.0. i 1./.,. COM !"!#$! S !C,%,C! OC& ($,!, '. *xecutarea schelelor ). *xecutarea cofra elor +. 0ontarea panourilor prefa%ricate. 2. *xecutarea pardoselilor din lemn. 3. *xecutarea acoperiului tip arpant. 4. 5ncadrarea i a ustarea t#mplriei. !%!C"&(+!( &#O+ C()C&)! M("!M(",C! S,M )! ./ (plic cele patru operaii de ba0 la numere 1ntregi/ '.'.*fectueaz calcule simple folosind: o adunarea! o scderea! o nmulirea o mprirea. '.)/ .ezultatele calculelor efectuate sunt ntotdeauna verificate. 2/ !fectuea0 calcule simple cu fracii ordinare 3i 0ecimale/ ).'. *fectueaz corect calcule simple cu fracii ordinare i zecimale! folosind cele patru operaii aritmetice de %az. ).). Transformrile din fracii ordinare n fracii zecimale sunt corect efectuate. 4/ Operea0 corect cu unitile de msur fundamentale/ +.'. *fectueaz corect calcule simple pentru aflarea ariei! perimetrului! masei! volumului! etc. +.). 6raciile ordinare i cele zecimale sunt utilizate corect la calculul diferitelor corpuri sau figuri geometrice. Sarcinile se refer la: 7activiti curente de dulgherie "cu diverse materiale$! 7pregtirea materialelor de dulgherie! 7parametrii impui: calitatea lucrrilor! norme specifice de timp! consumuri specifice de materiale i manoper. Situaii care pot afecta desf3urarea activitii: 7defeciuni ale instalaiilor! 7lipsa unor materiale! scule! echipamente! 7calamiti naturale! 7accidente de munc! 7discontinuiti n aprovizionare!

7echip de lucru incomplet! 7nerespectarea N.T./.0. i 1./.,. 7nerespectarea succesiunii operaiilor tehnologice! ( ),C(+!( C(),"8$,, +OC!'&+,)O+ "!5#,C! '! !6!C&$,! 7, '! CO#"+O) (

./ ,dentific normele tehnice specifice activitii/ '.' Normele tehnice de execuie i de control a calitii sunt identificate n funcie de specificul activitii. '.) 1rocedurile specifice de asigurare a calitii sunt identificate pentru fiecare tip de activitate. 2/ -erific re0ultatele activitilor/ ).'. (onfrunt cu atenie rezultatele activitii cu cerinele documentaiei & proiectului i! dac este cazul! propune msuri de remediere. ).). 8eficienele de calitate i cauzele lor sunt raportate n conformitate cu procedura de lucru & control de la punctul de lucru & locul de munc! n totalitate i cu operativitate. 4/ +emedia0 defectele/ +.'. .emedierea defectelor se face cu promptitudine i sim de rspundere. +.). (alitatea remedierilor este verificat atent i cu profesionalism. #orme tehnice: 7norme de calitate! 7instruciuni de lucru! 7caiete de sarcini! 7norme interne! 7criterii i reglementri naionale & internaionale! 7standarde tehnice! "ipuri de activitate o executarea cofra elor pentru: fundaii! st#lpi din %eton armat monolit! perei din %eton armat monolit! grinzi din %eton armat monolit! planee din %eton armat monolit! scri din %eton armat monolit9 o executarea schelelor9 o montarea de panouri prefa%ricate9 o executarea pardoselilor de lemn i montarea parchetelor9 o executarea acoperiului tip arpant9 o ncadrarea i a ustarea t#mplriei. "ipuri de defecte 9 deficiene posibile: o defecte ale planeitii cofra elor! a%ateri de la verticalitate! a%ateri de la orizontalitate. o defecte ale materialului lemnos:

o de form: cur%ura! ns%ierea trunchiului! conicitatea anormal! l%rarea trunchiului! o ovalitatea! nfurcirea trunchiului! canelurile. o de structur: fi%ra crea! fi%ra rsucit! fi%ra nc#lcit! excentricitatea! coa a nfundat! nodurile. !chipamente pentru controlul 9verificarea calitii lucrrilor efectuate: 7furtun de nivel! fir cu plum%! nivel cu %ul de aer! etc. &",),:(+!( ,#S"+&M!#"!)O+, &",)(;!)O+ 7, ,#S"()($,,)O+ SC&)!)O+, &#!)"!)O+, M(7,#,)O+,

./ ,dentific instrumentele, sculele, uneltele, ma3inile, utila<ele, instalaiile necesare lucrrilor de e=ecutat/ '.'. Alege cu discernm#nt mi loacele de prelucrare a materialelor. '.). Alege corect sculele pentru executarea lucrrilor de de%itare. '.+. /culele identificate sunt corespunztoare calitativ. '.2. 0ainile! utila ele! instalaiile sunt verificate din punct de vedere al funcionalitii. 2/ ,dentific dispo0itivele 3i mi<loacele de transport necesare lucrrilor de e=ecutat/ ).'. Alege corect dispozitivele! mainile i utila ele corespunztoare pentru ridicat materiale! n funcie de specificul lucrrii. ).). Alege cu discernm#nt mi loacele de transport necesare transportrii la locul de munc a utila elor! mainilor! uneltelor! sculelor i instrumentelor de msur i control a lucrrilor de dulgherie & t#mplrie. 4/ ntreine instrumentele, sculele, uneltele, ma3inile, utila<ele, instalaiile specifice lucrrilor de dulgherie 9 tmplrie/ +.'. (ur cu contiinciozitate uneltele! utila ele i sculele dup folosire. +.). 1rote eaz suprafeele metalice ale sculelor! uneltelor i utila elor pentru perioada de conservare. +.+. :terge de praf cu gri instrumentele de msur i control. >/ 'epo0itea0 sculele, instrumentele de msur 3i control 3i de3eurile tehnologice/ 2.'. 8epoziteaz sculele i instrumentele de msur i control! n mod corespunztor! la locuri special destinate acestui scop. 2.). 8eeurile rezultate din diferite operaii sunt corect depozitate la locurile special amena ate. /cule! unelte! maini i utila e specifice lucrrilor de dulgherie: 7tesl! ferstru! dalt! rindea! ferstru electric! %ormain electric etc. ,nstrumente de msur 3i control: 7metru! rulet! furtun de nivel! fir cu plum%! nivel cu %ul de aer.

"ipuri de lucrri de dulgherie 9 tmplrie: 7schele! cofra e! acoperi tip arpant. 7pardoseli din lemn: duumea din sc#ndur! parchet"ste ar! fag! etc.$! parchet laminat. 'ispo0itive de ridicat: scripei! troliu! macara fereastr! etc. Mi<loace de transport: minicar! camion! tractor cu remorc etc. Materiale folosite la conservarea uneltelor 3i sculelor: vaselin! ulei! vopsea etc. +!S !C"(+!( #/"/S/M/ 7, /S/,/ ./ (plica #/"/S/M/ 2/ (plica #/ /S/,/ 4/ +aportea0 pericolele care apar la locurile de munc/ >/ (plic procedurile de urgen 3i de evacuare/ !6!C&"(+!( SC5!)!)O+ ./ Montea0 schela/ '.'. 1regtete cu atenie elementele componente ale schelei. '.). Transport cu operativitate materialele necesare la punctul de lucru! cu respectarea NT/0 i 1/,. '.+. 0onteaz corect elementele componente ale schelei! conform procedurii de lucru. 2/ 'emontea0 schela/ ).'.8emonteaz cu atenie elementele componente ale schelei. ).). (ur i prote eaz elementele componente ale schelei utiliz#nd materiale specifice. ).+. 8epoziteaz n ordine elementele componente ale schelei! la locul special destinat acestui scop. "ipuri de schele: 7 schele nedemonta%ile "a cror fasonare i montare se execut pe antier$. 7 schele demonta%ile "de inventar$! la care piesele componente sunt tipizate i executate n ateliere specializate rm#n#nd ca la punctul de lucru s fie numai montate. 7 schele de inventar : /7';;! /7);; : elemente componente: panou transversal! cadru longitudinal! picior! podin de circulaie! legtur orizontal! %alustrad! scar! element de regla colier cu pan! scripete. Materiale necesare reali0rii schelelor: 7 elemente metalice sau din lemn 7 uru%uri 7 cuie Materiale necesare currii elementelor componente ale schelei schelelor: 7 perie de s#rm 7 paclu !6!C&"(+!( CO%+(;!)O+

./ "rasea0 cofra<ul/ '.'. 1regtete cu atenie instrumentele corespunztoare pentru trasat. '.). Traseaz corect axele de referin ale construciei! n funcie de forma geometric a acesteia. '.+. Traseaz marginile cofra ului n conformitate cu proiectul de execuie. '.2. 0archeaz golurile tehnologice n conformitate cu proiectul de execuie. 2/ Montea0 cofra<ul/ ).'. Alege cu discernm#nt materialele adecvate pentru executarea cofra ului. ).). Transport cu operativitate materialele necesare la punctul de lucru. ).+. 0onteaz provizoriu panourile de cofra ! n scopul identificrii eventualelor neconcordane. ).2. *xecut cu atenie completrile cofra ului. ).3. 0onteaz corect cofra ele pentru goluri. ).4. Ancoreaz cu responsa%ilitate i discernm#nt cofra ul! pentru a7i asigura sta%ilitatea pe toate laturile. 4/ 'emontea0 cofra<ul/ +.'. 8emontarea cofra ului se face! dup verificarea preala%il a ntririi %etonului. +.). Ancorarea cofra ului se demonteaz cu gri ! pentru a nu deteriora %etonul. +.+. (ompletrile i panourile de cofra sunt demontate cu atenie! n vederea pstrrii pe c#t posi%il a integritii acestora. +.2. 0aterialele rezultate n urma decofrrii sunt transportate cu operativitate la locurile special destinate acestui scop! cu respectarea normelor de protecia muncii. +.3. 8epozitarea materialelor rezultate n urma decofrrii se face n ordine i n condiii de siguran. MO#"(+!( (#O&+,)O+ +!%(?+,C("! ./ !=ecut trasarea a=elor panourilor prefabricate/ '.'. 1regtete cu atenie instrumentele pentru trasat! corespunztoare tipului de lucrare. '.). *xecut trasarea axelor longitudinale i transversale. '.+. 0archeaz poziia panourilor care urmeaz a se monta! n conformitate cu planul de execuie. 2/ !=ecut lucrri de montare a panourilor prefabricate/ ).'. Alege cu discernm#nt panourile pentru pereii care urmeaz a se monta! conformitate cu planul de execuie. ).). *xecut montarea pereilor prefa%ricai! n conformitate cu planul de execuie! respectarea a%aterilor maxime admise. ).+. Asigur meninerea poziiei pereilor prefa%ricai cu dispozitive de susinere! conformitate cu planul de execuie. 4/ !=ecut lucrri de monoliti0are a panourilor prefabricate/ +.'. *xecut montarea cofra elor pentru monolitizare a panourilor! n conformitate planul de execuie. +.). *xecut decofrarea i verific cu atenie calitatea monolitizrilor. n cu n cu

,nstrumente pentru trasat: creion! echer! raportor! vinclu! rigl Scule, unelte, utila<e specifice lucrrilor de montare a panourilor prefabricate 7 macara 7 dispozitive de rezemare! 7 dispozitive de fixare "tensor$ ,nstrumente de msur 3i control: 7metru! rulet! echer! furtun de nivel! fir cu plum%! nivel cu %ul de aer. (bateri ma=ime admise: 7la monta ul panourilor de perei la su%sol sunt: 7pentru devierea de la vertical a panourilor de perei pe nlimea su%solului! 3 mm9 7ntre axa panoului montat i axa poziiei corecte! '; mm9 7la grosimea stratului din mortar de ciment! < 3 mm9 7la ad#ncimea de ncastrare a panourilor de perei n su%terane! < 3 mm9 7la diferena de nivel dintre dou panouri de planeu adiacente! < 3 mm9 7la monta ul panourilor de perei exteriori sunt: 7poziia n plan fa de liniile de reper9 7transversal! 3 mm9 7longitudinal! 3 mm9 7diferen de cot la partea superioar! 3 mm9 7deschiderea rostului vertical! < 3 mm9 7devierea de la vertical pe nlimea unui panou! 3 mm. 7la monta ul panourilor de perei interiori sunt: 7poziia n plan fa de liniile de reper9 7transversal! = mm9 7longitudinal! ') mm9 7diferen de cot la partea superioar! 3 mm9 7devierea de la vertical pe nlimea unui panou! 3 mm. 'ispo0itive de susinere: tensori compresori Monoliti0area presupune: turnarea %etonului n rosturile de monolitizare !6!C&"(+!( (+'OS!),)O+ ',# )!M# ./ "rasea0 cotele pardoselii/ '.'. 1regtete cu atenie instrumentele pentru trasat! corespunztoare tipului de lucrare. '.). Traseaz corect axele de referin ale construciei! n funcie de forma i dimensiunile incintei. '.+.Traseaz linia de cot a pardoselii n conformitate cu planul. 2/ !fectuea0 lucrri de monta< de pardoseli/ ).'.Alege cu discernm#nt materialele pentru executarea pardoselii. ).) 0aterialele alese sunt de calitate corespunztoare i n cantitatea suficient efecturii lucrrii.

).+. Transport cu operativitate i cu gri materialele necesare la punctul de lucru. ).2.8e%iteaz elementele de pardoseal n conformitate cu forma i dimensiunile incintei i cu cerinele %eneficiarului. ).3. 0onteaz elementele de pardoseal conform procedurii de lucru! n conformitate cu planul i cu cerinele %eneficiarului. 4/ -erific calitatea monta<ului pardoselilor/ +.'.>erific orizontalitatea pardoselii n raport cu planul construciei. +.). >erific corectitudinea m%inrii elementelor de pardoseal "sc#ndur! parchet! foi de parchet laminat$ n conformitate cu procedura de control. +.+. >erific cota pardoselii n raport cu planul construciei. !6!C&"(+!( (CO !+,7&)&, ", 7(+ (#"8 ./ "rasea0 elementele componente ale acoperi3ului '.' Alege i pregtete instrumentele pentru trasat n funcie de prelucrrile care tre%uiesc executate. '.).*xecut trasarea axelor de referin ale elementului de prelucrat n conformitate cu planul de execuie. '.+.*xecut trasarea formei elementului de prelucrat n conformitate cu planul de execuie. 2/ 'ebitea0 3i prelucrea0 elementele componente ).'.,dentific tipurile de material lemnos ce tre%uie prelucrat! n conformitate cu planul de execuie i de cerina %eneficiarului. ).) ,dentific corect tipurile de defecte ale materialului lemnos ce tre%uie prelucrat. ).+./culele corespunztoare sunt pregtite n funcie de tipul lucrrii de efectuat. ).2. 8e%iteaz si prelucreaz manual elementele! n conformitate cu planul de execuie. ).3. 8e%iteaz i prelucreaz mecanizat elementele! n conformitate cu planul de execuie. 4/ Montea0 elementele componente ale acoperi3ului +.'.*xecut m%inrile elementelor componente! n conformitate cu planul de execuie. +.).*xecut nndirile elementelor componente corect i adecvat procedurii de lucru. +.+. 5m%inrile realizate nu afecteaz sigurana construciei. >/ -erific po0iionarea elementelor acoperi3ului/ 2.'. >erticalitatea & orizontalitatea & unghiurile elementelor componente ale acoperiului sunt verificate n conformitate cu planul de execuie. 2.).1oziia m%inrilor este minuios verificat. 2.+. >erific dimensiunile elementelor componente! n conformitate cu planul de execuie! cu a utorul instrumentelor specifice. @/ Montea0 1nvelitoarea 3.'.Alege materialele de nvelitoare! n conformitate cu planul de execuie. 3.).Transport materialele de nvelitoare cu gri i operativitate la punctul de lucru. 3.+.0onteaz materialele de nvelitoare! n conformitate cu planul de execuie.

3.2. (alitatea execuiei nvelitorii este verificat conform procedurii. !lementele componente ale acoperi3ului tip 3arpant: 7 grinzi 7 popi 7 cpriori 7 rigle 7 scandura pentru astereal 7 plci ondulate 7 ta%l #C('+(+!( 7, (;&S"(+!( "AM )8+,!, ./ regte3te operaia '.'. Alege elementele de t#mplrie n conformitate cu golurile prevzute n proiectul de execuie. '.). Transport elementele de t#mplrie n conformitate cu proiectul de execuie. 2/ ncadrea0 3i montea0 tmplria ).'. 0onteaz n conformitate! cu proiectul de execuie i procedura de lucru. ).) *lementele de t#mplrie sunt montate corect! corespunztor dimensiunii golurilor din proiectul de execuie. 4/ (<ustea0 elementele de tmplrie +.'. ,dentific cu discernm#nt prile componente ale elementelor de t#mplrie care necesit a ustare. +.). A usteaz cu atenie i exactitate pri componente ale t#mplriei! cu respectarea riguroas a cotelor. +.). 1rile componente a ustate sunt asam%late corect n cadrul elementului de t#mplrie >/ -erific calitatea monta<ului elementelor de tmplrie/ 2.'. >erific calitatea montrii elementelor de t#mplrie n conformitate cu procedura de lucru. 2.).>erific cu responsa%ilitate i minuiozitate funcionalitatea elementelor montate. 2.+. >erific cu atenie respectarea ncadrrii elementelor de t#mplrie n cotele de monta . !lemente de tmplrie: 7 ui simple fr prag! ui simple cu prag! ui du%le fr prag! ui du%le cu prag! ui simple cu deschidere n am%ele sensuri fr prag! ui du%le cu deschidere n am%ele sensuri cu prag! ui %atante utila elor &echipamentelor & aparatelor i /8>7urilor ante! ui "glasvanduri$ cu pri laterale fixe! ui glisante! ui turnante! ui "glasvanduri$ cu + i 2 canaturi! ui armonic! ui7 ferestre fr i cu urechi.

7 ferestre simple! fr i cu urechi! ferestre du%le! fr i cu urechi! ferestre cu ni de radiator la parapet! ferestre du%le cu o%loane exterioare! ferestre cu o%loane rulante cu ching n st#nga sau n dreapta! ferestre ghieu. ri componente ale elementelor de tmplrie care pot suferi a<ustri 7 tocuri 7 cecevele 7 pervazuri %uncionalitatea elementelor de tmplrie montate presupune: nchiderea etan a uilor i ferestrelor! funcionarea uoar a feroneriei! montarea corect a uru%urilor! cuiele sunt correct %tute. CO#',$,,)! OS"&)&, '! M&#C8 o 1rogram de lucru: ???????????????????????????????????????????????????????????????????

S-ar putea să vă placă și