Sunteți pe pagina 1din 16

SPECIFICAIE TEHNICA

Cod: ST -01/2011

CONSTRUCTII, REPARATII SI
INTRETINERE LINII DE CALE
FERATA, FARA SUDAREA SINELOR

Pagina 1 din 16

AVIZAT
CNCF CFR SA

AVIZAT
AFER Bucuresti

ELABORATOR,

CONSTRUCTII, REPARATII SI INTRETINERE LINII DE CALE


FERAT,
FARA SUDAREA SINELOR

SPECIFICATIE TEHNICA

..........., 2011

Elabor
at

Numele si prenumele

Semnatura

Verificat

Numele si prenumele

Semnatura

SPECIFICAIE TEHNICA

Cod: ST -01/2011

CONSTRUCTII, REPARATII SI
INTRETINERE LINII DE CALE
FERATA, FARA SUDAREA SINELOR

Pagina 2 din 16

CUPRINS
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
4.
5.

GENERALITATI
Obiect
Domeniu de aplicare
Aprobari si avize necesare
Modul de atestare / agrementare a serviciului
Clasa de risc
Protectia mediului
Durata normat de funcionare a mijloacelor fixe
Documente de referinta
CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR
Cerinte pentru materiale
Masini, instalatii, utilaje necesare
Descrierea lucrarilor, tehnologia de executie
Calificarea personalului
Asigurarea sigurantei circulatiei in timpul executiei lucrarilor
Cerinte privind protectia mediului inconjurator
Masuri specifice de PM si PSI
CONTROLUL CALITATII LUCRRILOR EXECUTATE
RECEPTIA LUCRARILOR EXECUTATE
GARANTII
6.
URMARIREA IN EXPLOATARE A LUCRARILOR EXECUTATE
7.
EVIDENTA MODIFICARILOR

Elabor
at

Numele si prenumele

Semnatura

Verificat

Numele si prenumele

Semnatura

1.

SPECIFICAIE TEHNICA

Cod: ST -01/2011

CONSTRUCTII, REPARATII SI
INTRETINERE LINII DE CALE
FERATA, FARA SUDAREA SINELOR

Pagina 3 din 16

GENERALITATI

1.1
Obiect
Prezenta specificatie are ca obiect executarea lucrarilor de constructii, reparatii si intretinere linii
CF, fara sudarea sinelor si stabileste conditiile tehnice in care se executa lucrarile pe liniile de cale
ferata cu ecartament normal, ingust si larg, pe traverse din lemn si/sau beton, indiferent de felul
prinderilor si tipul de sina.
Lucrarile se executa mecanizat si/sau manual in conditiile prevazute de instructiile nr.300, 302, 303,
P.T. si C.S.
Specificatia tehnica serveste la obtinerea agrementului tehnic si la intocmirea documentatiilor de
executie.
1.2
Domeniu de aplicare
Prezenta specificatie tehnica se aplica la lucrarile de constructie, reparatie si intretinere a liniilor de
cale ferata ale CNCF CFR SA si altor proprietari de infrastructura. CF.
1.3
Aprobari si avize necesare
Aprobarile si avizele necesare pentru executarea lucrarilor din prezenta specificatie vor fi in
conformitate cu prevederile Legii 10/1995, OMT 290/2000 si HGR 766/1997
Lucrarile se vor executa in baza autorizatiei de construire, autorizatiei de furnizor feroviar,
agrement tehnic si supraveghere din punct de vedere tehnic de catre AFER
Aceasta specificatie tehnica este valabila numai cu acordul scris al CNCF CFR SA si avizul
AFER.
1.4
Modul de atestare/agrementare a serviciului
Serviciul va fi atestat prin "Agrement tehnic feroviar" eliberat de AFER.
1.5
Clasa de risc
Clasa de risc pentru realizarea produsului feroviar este 1A, in conf. cu OMT 290/2000
1.6
Protectia mediului
Lucrarile de constructii, reparatii si intretinere linii CF se executa cu respectarea prevederilor Legii
nr. 265/2006 privind protectia mediului, a specificatiilor din proiectul tehnic si caietul de sarcini
pentru fiecare lucrare.
1.7
Durata normat de funcionare a mijloacelor fixe este de 30 de ani, conform prevederilor
H.G.R. nr. 2139 din 2004
1.8
Documente de referinta
Conform tabelului urmator.
STAS 1900/1989
Sine grele de cale ferata. Marci si conditii de calitate
STAS 1384/87

Material marunt de cale ferata. Inele resort.

STAS 1521/84

Tirfoane. Material marunt de cale ferata.

STAS 2952/1-92

Material marunt de cale ferata. Eclise pentru sine grele.

STAS 2952/2-92

Material marunt de cale ferata. Placi metalice pentru sine grele.

STAS 2952/3-92

Material marunt de cale ferata. Clesti pentru sine grele.

STAS 3269/83

Material marunt de cale ferata. Piulite hexagonale.

Elabor
at

Numele si prenumele

Semnatura

Verificat

Numele si prenumele

Semnatura

SR EN 13230-1/2004

SPECIFICAIE TEHNICA

Cod: ST -01/2011

CONSTRUCTII, REPARATII SI
INTRETINERE LINII DE CALE
FERATA, FARA SUDAREA SINELOR

Pagina 4 din 16

SR EN 13230-2/2004

Traverse si suporturi din beton.


Traverse si suporturi din beton precomprimat pentru aparate de
cale
Traverse monobloc de beton precomprimat

SR EN 13230-3/2004

Traverse bibloc de beton armat

SR EN 13230-5/2004

Traverse si suporturi din beton. Elemente speciale

SR EN 13231-1/2006

Aparate de cale. Macazuri

SR EN 13231-6/2006

Inimi de incrucisare si de traversare cu varfuri fixe

SR EN 13232-8/2007

Aparate de compensare

SR EN 13232-4/2006

Aparate de cale. Manevrare, blocare si control

SR EN 13232-7/2006

Inimi cu parti mobile

SR EN 13232-9/2006

SR EN 13848-1/2004

Ansamblu aparat de cale


Parametri de proiectare a traseului caii. Ecartament 1435mm si
mai mare
Calitatea geometriei caii

SR EN 14730-1/2007

Sudarea sinelor aluminotermic

SR EN 13450

Piatr spart pentru balastarea liniilor de cale ferata.

STAS 10849-85

Lucrari de cale ferata. Infrastructura si suprastructura.

STAS 4392-84

Cai ferate normale. Gabarite.

STAS 3197/1-91

Lucrari de cale ferata. Suprastructura caii. Prisme de balastare

STAS 3197/2-90

Lucrari de cale ferata. Infrastructura caii. Profile transversale tip.

Instructia 002/2001

Regulamentul de exploatare tehnica CFR.

Instructia 003/2000

Tratarea evenimentelor de cale ferata.

Instructia 004/2006

Semnalizare.

Instructia 005/2005

Circulatia si manevra trenurilor

Instructia 300/1982

Intretinerea liniilor ferate.

Instructia 302/1986

Reparatii radicale

Instructia 303/2003

Reparatii capitale

Instructia 305/1997

Termene pentru revizia caii

Instructia 314/1989

Norme i tolerante pt. constructia si intretinerea caii.

Instructia 317/2004

Restrictii de viteza si inchideri de linie.

Instructia 329/1995

Folosirea VMC.

SR EN 13230-4/2004

SR EN 13803-1/2004

Elabor
at

Numele si prenumele

Semnatura

Verificat

Numele si prenumele

Semnatura

Instructia 340/1986
Instructia 341/1980
C 56/2002
NE 012/2008
C 16/1984
Legea 10/1995
Legea 319/2006
Legea 307/2006
Legea 256/2006
HGR 272/1994

SPECIFICAIE TEHNICA

Cod: ST -01/2011

CONSTRUCTII, REPARATII SI
INTRETINERE LINII DE CALE
FERATA, FARA SUDAREA SINELOR

Pagina 5 din 16

Circulatia masinilor si utilajelor pentru constructia si intretinerea


caii si a liniei de contact
Instructia nr.341, completata cu OMT din 18.12.1995. Alcatuirea
si intretinerea caii fara joante
Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii
Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton
armat, beton precomprimat
Normativ pt. realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii
Legea privind calitatea in constructii
Legea privind securitatea si sanatatea in munca
Legea privind apararea impotriva incendiilor
Legea privind protectia mediului
Hotarire pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de
stat al calittii in constructii

HGR 273/1994

Hotarire pentru aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor


de constructii si instalatii aferente acestora

HGR 766/1997

Hotarire pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n


constructii

HGR 925/1995

Hotarire pentru aprobarea regulamentului de verificare si


expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executieilucrarilor
si a constructiilor

2.

CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

2.1. Cerinte pentru materiale


Materialele utilizate: sina: tip 49, 49E1, 60, 60E1, 65; de provenienta interna si externa; traverse de
beton: T13, T17, T18, T26, T28, B70W-60; traverse de lemn: normale, speciale pentru poduri si
speciale pentru aparate de cale ; material marunt de cale (eclise, placi metalice, suruburi, piulite,
tirfoane, inele resort, clesti. buloane, cleme elastice, placute polietilena si cauciuc); piatra sparta;
joante izolante lipite; aparate de cale; indicatoare de cale; dale pentru pasaje; contrasine
Materialele trebuie sa fie livrate de furnizori feroviari autorizati, agrementati tehnic AFER, insotite
de certificate de calitate/declaratie de conformitate si/sau agrement tehnic feroviar/certificat de
omologare, dupa caz.
Materialele folosite, trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice si de calitate prevazute in: proiectele
tehnice, caietele de sarcini si documentele de referinta.
Materialele puse la dispozitie de catre beneficiar se receptioneaza cu acesta si se depoziteaza in
locuri special amenajate, in baza procesului verbal de custodie.
Materialele de cale recuperate sunt depozitate separat de cele aprovizionate, sunt clasificate de
beneficiari si predate acestora pe baza de proces verbal.
2.2. Masini, instalatii, utilaje necesare
Elabor
at

Numele si prenumele

Semnatura

Verificat

Numele si prenumele

Semnatura

SPECIFICAIE TEHNICA

Cod: ST -01/2011

CONSTRUCTII, REPARATII SI
INTRETINERE LINII DE CALE
FERATA, FARA SUDAREA SINELOR

Pagina 6 din 16

Echipamentele si utilajele de mica mecanizare ( masinile de strins buloane, masinile de taiat sine,
masinile de gaurit sine, masinile de gaurit traverse, generatoare de sudura, grupuri electrogene,
vinciuri, placa de compactat, etc.) trebuie sa fie in stare de functionare la parametrii prevazuti de
cartea tehnica. Uneltele si sculele ( ciocane de burat, lopeti, furci, manele, chei de buloane, chei de
tirfoane, etc.) trebuie sa fie in stare corespunzatoare conform normelor de protectia muncii.
Echipamentele si instrumentele de masura si control (teodolit, nivela topografica, tipar de masurat
calea, echer metalic gradat, cupon cu termometru, cheie dinamometrica, corzi de 10 si 20 m pentru
masurarea curbelor, rulete de masurat, etc.) trebuie sa fie verificate conform prevederilor legale.
Utilajele terasiere (excavator, buldozer, compactor, etc.) trebuie sa corespunda conditiilor de lucrari
stabilite de PT si CS. Utilajele de mecanizare grea (conform listei de dotare) trebuie sa fie in
perfecta stare de functionare.
2.3. Descrierea lucrarilor, tehnologia de executie
Lucrarile de constructii linii CF, se executa pe baza PT si CS.
Principalele categorii de lucrari sunt :
- predare-primire amplasament
- verificarea terminarii si receptionarii lucrarilor de infrastructura a caii, inclusiv acelea de
scurgere a apelor si a stratului de repartitie
- trasarea, pichetarea de detaliu, descarcare piatra sparta, nivelarea si compactarea acesteia
- montarea caii: realizarea efectiva a cadrului sina-traversa fie in lant, in ciclu sau cu panouri
montate in baze
- riparea sumara a liniei
- eclisarea sinelor
- completarea prismei de piatra sparta
- realizarea nivelului, conform profilului in lung
- realizarea burajelor si ripajelor conform instructiilor CFR
- montarea indicatoarelor de cale
- realizarea caii fara joante (daca este cazul).
Lucrarile de intretinere curenta (C), conform I.300, pct.2, au caracter de interventie si se executa
tot timpul anului, ori de cite ori este necesar, in scopul remedierii unor deformatii ale liniei peste
tolerante, precum si pentru prevenirea unor deranjamente izolate.
Principalele lucrari in cadrul intretinerii curente (C), conf. I.300, pct.3.1 sunt:
- remedierea deranjamentelor aparute la linie, actionind asupra cauzelor care le-au provocat
- mentinerea nivelului transversal si a pozitiei corecte a liniei in plan
- inlocuirea materialului de cale defect sau uzat
- repararea traverselor si a materialului de cale in linie si in depozite
- restabilirea continuitatii caii fara joante
- detensionarea si redetensionarea caii fara joante, atunci cind este cazul
- verificarea si asigurarea stringerii buloanelor si tirfoanelor
- asigurarea scurgerii apelor de pe platforma caii sau din santuri
- indepartarea vegetatiei din prisma sau platforma caii si mentinerea unui aspect ingrijit al
caii.
Executia lucrarilor este manuala.
Lucrarile de reparatie periodica ale liniei (P), au caracter preventiv, se executa ciclic, in functie de
trafic si destinatia liniilor, pentru realizarea scopului definit de I.300, pct.2.8.
De regula aceste lucrari se executa mecanizat.
Elabor
at

Numele si prenumele

Semnatura

Verificat

Numele si prenumele

Semnatura

SPECIFICAIE TEHNICA

Cod: ST -01/2011

CONSTRUCTII, REPARATII SI
INTRETINERE LINII DE CALE
FERATA, FARA SUDAREA SINELOR

Pagina 7 din 16

Pe liniile curente din grupele 1, 2, 3 si 4, la fiecare al doilea ciclu de reparatie periodica, de regula
se face reciuruirea integrala a pietrei sparte din prisma caii (Pc), cu utilaje grele de cale.
Principalele lucrari prevazute de I.300, pct.3.9, in cadrul lucrarilor de rep. periodica sunt:
- ciuruirea la rind a prismei caii la cel putin 10 cm sub talpa traverselor
- ciuruirea pietrei sparte la traversele si joantele noroiase, sau la cele cu tendinta de innoroire,
asanarea platformei in dreptul lor cu asigurarea stratului de nisip si piatra spart
- burajul la rind al traverselor cu ridicarea liniei pina la 6 cm unde este necesar; in unele
cazuri cind linia se ridica la rind cu 10 cm si mai mult, se executa burajul II si ripajul II la
rind
- manevrarea traverselor in zona joantelor pentru a le readuce la diagrama prescrisa
- repararea sau inlocuirea tuturor sinelor defecte
- verificarea la rind a sinelor prin dezeclisare si consolidarea joantelor
- readucerea joantelor la echer si rectificarea rosturilor de dilatatie
- revizuirea prinderilor, ungerea si stringerea acestora, inlocuirea materialului uzat si
completarea celui lipsa
- scoaterea placutelor calibrante de sub sina
- inlocuirea si repararea diblurilor la traverse
- imbunatatirea izolatiei electrice a traverselor
- repararea traverselor de lemn si beton
- completarea prismei caii
- riparea liniei
- curatirea santurilor, refacerea pantelor banchetelor cu asigurarea scurgerii apelor
- repararea si revopsirea indicatoarelor de cale
- repararea trecerilor la nivel
- repararea pieselor la aparatelor de cale
Pe calea fara joante se executa lucrarile cu respectarea conditiilor impuse de I.341.
Procesele tehnologice ale lucrarilor de reparatie periodica a caii sunt prevazute in I.300, anexele 6
si 7.
Lucrarile de reparatie periodica se pot executa cu utilaje usoare si utilaje grele.
Lucrarile de reparatii radicale ale liniei, au drept scop aducerea liniei ct mai aproape de starea ei
obtinuta in urma ultimei refactii de linii sau la constructia liniei, in special din punct de vedere al
omogenitatii si elasticitatii patului de balast, precum si restabilirea completa a calitatilor drenante
ale pietrei sparte din prisma de balast. Principalele lucrari ce se executa in cadrul reparatiilor
radicale sunt mentionate in I.302 si sunt executate cu masinile, instalatiile si utilajele specifice
lucrarilor de reparatie radicala
In cadrul reparatiilor radicale de linii se executa urmatoarele lucrari:
- scoaterea pietrei sparte din intreaga prisma de balast (inclusiv de sub talpa traversei),
curatirea ei prin ciuruire si reintroducerea pietrei sparte curata in linie
- completarea prismei cu piatra sparta noua, astfel ca sa se realizeze sub talpa traversei un
strat de piatra sparta curata de grosimea prescrisa prin standard, precum si dimensiunile
prescrise ale prismei de balast
- readucerea joantelor la echer si rectificarea rosturilor de dilatatie la marimea prescrisa
- inlocuirea materialelor uzate sau defecte si completari de materiale, dupa cum urmeaza:
sinele cu defecte care se constata in timpul executarii lucrarilor, in afara celor care se pot repara si
trebuie reparate conform reglementarilor in vigoare
Elabor
at

Numele si prenumele

Semnatura

Verificat

Numele si prenumele

Semnatura

SPECIFICAIE TEHNICA

Cod: ST -01/2011

CONSTRUCTII, REPARATII SI
INTRETINERE LINII DE CALE
FERATA, FARA SUDAREA SINELOR

Pagina 8 din 16

eclisele uzate si la care se constata fisuri in timpul executarii lucrarilor, cu eclise noi
buloane orizontale pentru eclisarea defectelor
placile metalice si clestii, de regula, nu se defecteaza si se introduc numai pentru
completarea celor lipsa si celor necesari la indesirea pozei; pentru sine mai mici de tip 49, la
traverse din lemn, se folosesc numai placi si clesti semibuni, iar pentru cele de tip 49 si mai
mare se foloseste material semibun si numai in lipsa acestuia si material nou
- buloane verticale uzate sau defecte si pentru indesirea pozei; se folosesc buloane noi
- tirfoanele defecte sau uzate, gasite la inlocuirea traverselor rele, la tragerea la tipar, la
tragerea joantelor la echer, la stringerea definitiva a tirfoanelor
- inlocuirea altor materiale defecte sau completarea celor lipsa; inele resort, placi intermediare
- traversele din lemn necorespunzatoare se inlocuiesc
- imbunatatirea izolarii electrice a traverselor din beton tip 49 si mai mare, atit la cele
existente in cale ct si la cele care se introduc pentru inlocuirea celor defecte sau pentru
indesirea pozei
- repararea traverselor, conform "Indrumatorului privind masurile pentru prelungirea duratei
de serviciu a traverselor din lemn"
- executarea burajelor pentru asigurarea stabilitatii liniei la nivel
- riparea liniei dupa fiecare buraj
- realizarea profilului transversal tip, prin aplanarea, completarea sau taierea banchetelor,
curatirea santurilor si evacuarea pamintului rezultat
- axarea liniei in aliniament si in curbe
- plantarea reperelor in curbe si aliniamente
- repararea trecerilor la nivel
- completarea si mutarea indicatoarelor de cale existente, repararea si revopsirea lor
- detensionarea si redetensionarea sinelor pe liniile sudate, cnd este necesar, conform
reglementarilor speciale
- profilarea prismei de balast
In cadrul lucrarilor de reparatii radicale se pot executa si lucrari de inlocuire la rind a traverselor din
lemn din cale cu traverse din beton.
Lucrarile de reparatii radicale ale liniei, de regula, se executa mecanizat.
Reparatia radicala a liniei se executa cu inchideri de linie.
La desfasurarea procesului tehnologic se disting urmatoarele grupe de operatii:
a) lucrari pregatitoare:
- descarcarea pietrei sparte noi
- descarcarea si distribuirea traverselor necesare pentru inlocuirea traverselor necorespunzatoare
- descarcarea si distribuirea materialului metalic marunt de cale si a placilor intermediare
- retrasarea curbelor si marcarea pe teren prin tarusi plantati pe banchete, astfel ca, dupa aducerea
curbelor in axul proiectat distanta de la tarus pina la fata interioara a ciupercii sinei de pe firul
exterior sa fie de 1 700 mm
- plantarea tarusilor de nivel conform cotei rosii din profilul in lung
- insemnarea pozei traverselor pe inima sinelor la ambele fire in interiorul caii
- scoaterea partiala a tirfoanelor de la traversele necorespunzatoare ce urmeaza a se inlocui
- executarea lucrarilor de readucere a joantelor la echer si realizarea rosturilor de dilatatie de montaj
b) lucrari de baza:
Elabor
at

Numele si prenumele

Semnatura

Verificat

Numele si prenumele

Semnatura

SPECIFICAIE TEHNICA

Cod: ST -01/2011

CONSTRUCTII, REPARATII SI
INTRETINERE LINII DE CALE
FERATA, FARA SUDAREA SINELOR

Pagina 9 din 16

- ridicarea liniei in fata masinei de ciuruit si fixarea ei la nivel prin burarea provizorie din 4 in 4
traverse
- manevrarea traverselor la diagrama
- completarea placutelor intermediare
- ciuruirea balastului cu masina de ciuruit
- ridicarea liniei la nivelul definitiv si executarea burajului la rind
- riparea sumara a liniei
- racordarea la nivel a liniei pe care s-a ciuruit balastul, cu linia pe care nu s-a ciuruit
- masurarea liniei la nivel
- dupa executarea lucrarilor si asigurarea racordarilor reglementare se deschide linia cu viteza de
30km/h
- dupa redeschiderea circulatiei se supravegheaza linia pe portiunea de racordare, se consolideaza
linia prin buraje suplimentare si prin completari de piatra sparta
c) lucrari de consolidare:
- riparea ingrijita a liniei cu ajutorul vinciurilor, iar in lipsa acestora manual
- nivelarea banchetelor astfel ca sa se realizeze profilul transversal tip
- curatirea santurilor si evacuarea pamintului rezultat din curatirea santurilor, din taierea banchetelor
si din ciuruirea pietrei sparte
- rectificarea ecartamentului in limitele tolerantelor
- stringerea definitiva a buloanelor verticale
- repararea traverselor crapate din cale
- rectificarea lasaturilor in lung si a celor transversale produse dupa reventuala ripare a liniei, acolo
unde este necesar
- masurarea liniei
- burajele si ripajele I, II si III conform instructiilor in vigoare.
Pe calea fara joante se vor respecta conditiile impuse de I.341/1980.
Lucrarile de refactie totala a liniei ferate, conform I.303/2003 constau in:
- inlocuirea intregului material metalic de cale
- inlocuirea tuturor traverselor din lemn si beton existente in cale
- refacerea calitatii drenante ale prismei caii, prin ciuruire mecanica integrala si completari cu
piatra sparta noua
- inlocuirea aparatelor de cale din linia curenta si din liniile directe din statii, care se intilnesc
pe linia ce se refactioneaza
- axarea liniei in profilul in lung si in plan orizontal
- taierea, completarea si nivelarea banchetelor caii
- asigurarea portantei platformei caii
- curatirea santurilor si saparea santurilor noi pentru scurgerea apelor
- refacerea trecerilor la nivel
- montarea reperelor fixe de aliniamente si curbe corespunzatoare noii pozitii in plan orizontal
si nivel in lung a liniei refactionate
- completarea indicatoarelor de cale, mutarea celor existente (daca este cazul), revopsirea
tuturor indicatoarelor de cale
- inlocuirea tuturor traverselor speciale de pe poduri cu traverse noi (daca este cazul),
realizarea electroizolarii traverselor (pe pod si pe terasamente)
- burajele si ripajele tehnologice, cu masini grele de cale
Elabor
at

Numele si prenumele

Semnatura

Verificat

Numele si prenumele

Semnatura

SPECIFICAIE TEHNICA

Cod: ST -01/2011

CONSTRUCTII, REPARATII SI
INTRETINERE LINII DE CALE
FERATA, FARA SUDAREA SINELOR

Pagina 10 din 16

- stabilizarea dinamica a caii


- profilarea prismei caii
- realizarea caii fara joante, inglobarea zonei aparatelor de cale in calea fara joante
Lucrarile de refactie a liniei se executa, fie prin metoda panourilor prefabricate in baze, fie cu o
tehnologia in care se folosete trenul de refactie.
In ambele situatii lucrarile se desfasoara in conformitate cu documentatia tehnica de executie si
caietul de sarcini, cu respectarea documentelor de referinta.
La desfasurarea procesului tehnologic, se disting urmatoarele grupe de operatii:
a) lucrari pregatitoare care se executa inainte de inchiderea liniei:
a.1. executie mecanizata cu trenul de refactie:
- materializarea pe teren a reperilor pentru profilul n lung i a celor pentru poziia in plan orizontal
conform prevederilor din proiect
- nmnarea datelor topo i poza traverselor, prevzut n proiectul tehnic, efului de main nainte
de nceperea lucrrilor, cu minim o zi
- traversele noi ce vor fi introduse in cale se vor ncrca pe vagoanele Rgs modificate
- descrcarea inelor noi la locul punerii n lucru, aezarea lor pe capetele traverselor din linie si
joantarea lor (prima in va avea o petrecere de 6 cm, restul se vor aeza fr petrecere)
- se nltur toate obstacolele, obiectele, etc. la min.1,70 m din axul liniei CF ce se refacioneaz
- pe primele 7 traverse se va executa scoaterea pietrei sparte, pn la talpa traversei pe toat
lungimea, plus 50 cm de o parte si alta a capetelor traversei
- se scot clemele contra fugirii inei dac exist montate
a.2. executie mecanizata prin metoda panourilor prefabricate in baze (conf I.303)
- plantarea tarusilor la nivel
- plantarea tarusilor de ax in curba
- descarcarea pietrei sparte noi
- aplanarea pietrei sparte la capetele traverselor in vederea montarii caii de rulare pentru macaraleportal mobile (daca este cazul)
- montarea caii de rulare (daca este cazul)
- decaparea pietrei sparte din cale
- ncercarea si ungerea buloanelor
b) lucrari de baza care se executa in inchidere de linii
b.1. executie mecanizata cu trenul de refactie:
- demontarea contrainelor la pasajele la nivel
- decaparea pietrei sparte la pasaje la nivel pe toat lungimea traversei pn la talpa acesteia i la
capete pe cca 50 cm
- demontarea materialului mrunt de prindere a inei pe toat distanta ce urmeaza a se refactiona, lasind o traversa la 40 de traverse cu prindere completa. Materialul marunt de cale se depoziteaza pe
partea centrala a traversei
- intrarea trenului de lucru pe linia ce urmeaz a fi refacionat
- dupa pozitionarea masinii la punctul de incepere a refactiei incep pregatirile tehnice pentru
pregatirea ei de lucru si anume:
- daca nu exista joante la punctul de incepere se taie sinele din cale si se introduc in clestii masinii
- sinele noi se introduc si ele in clestii masinii
- se introduce in programul masinii poza traverselor noi si datele topo conform proiectului
- se introduce in lucru lama pentru nivelarea prismei de piatra sparta
Elabor
at

Numele si prenumele

Semnatura

Verificat

Numele si prenumele

Semnatura

SPECIFICAIE TEHNICA

Cod: ST -01/2011

CONSTRUCTII, REPARATII SI
INTRETINERE LINII DE CALE
FERATA, FARA SUDAREA SINELOR

Pagina 11 din 16

- se pun pe pozitie senilele (prin aceasta se descarca osia din mijloc a masinii)
- cu ajutorul unei freze se face loc pe distanta primelor 5 traverse la lama vibranta pentru nivelarea
pietrei sparte
- se pune pe pozitie dispozitivul de pozare al traverselor noi
- se incepe inaintarea masinii:
- sinele vechi prinse in clestii speciali sunt scoase din cale si asezate la capatul traverselor
- traversele vechi sunt scoase din linie cu un dispozitiv special si apoi transportate cu macaraua pe
vagoanele specializate
- se niveleaza piatra sparta cu lama vibranta
- se aduc de pe vagoanele specializate cu macaraua traversele noi si se introduc in cale, pe patul de
piatra sparta nivelat, la diagrama prescrisa
- sinele noi prinse in clestii masinii sunt introduse in cale si pozate pe traversele noi, inaintea
ultimului boghiu al masinii
- se manevreaza clemele elastice in pozitie de prindere a sinei
- se string tirfoanele, cu ajutorul masinilor de tirfonat, la momentul de prindere prescris, asigurinduse prinderea sinelor de traverse.
Masina de refactie se scoate din lucru la punctul final al refactiei, exact in acelasi mod in care s-a
introdus in lucru, fiind necesara taierea sinelor daca in acel punct nu este joanta normala.
Dupa realizarea fixarii sinelor pe traverse se executa urmatoarele: se completeaza prisma de piatra
sparta; se profileaza prisma de piatra sparta.
b.2. executie mecanizata prin metoda panourilor premontate (conf. I.303)
- sosirea trenului cu vagoane specializate
- coborirea macaralele portal mobile pe calea de rulare (daca este cazul)
- desfacerea restului de buloane si eventual tirfoane de la primele doua joante de rupere si apoi
operatia se continua pe masura deplasarii trenului;
- coborirea macaralelor portal mobile de pe vagonul port macara;
- scoaterea restului de buloane si prinderi;
- ridicarea panourilor din cale in tronsoane pina la 30m, transportul lor si incarcarea lor pe boghiuri
sau vagoane;
- decaparea balastului pina la cota corespunzatoare
- baruncarea pietrei sparte in cale
- ridicarea panourilor noi de pe vagoane specializate cu macaraua, transportul lor si lansarea
panourilor in cale
- realizarea rosturilor de dilatatie
- racordarea liniei noi cu linia veche
- refacerea legaturilor electrice la sine
- manevrarea traverselor la poza, daca este cazul
- indoparea traverselor si burarea acestora pentru asigurarea nivelului transversal al liniei in
tolerantele admise pentru viteza de 30km/h
- riparea sumara a liniei
- masurarea si supravegherea liniei
c) Lucrrile de consolidare i stabilizare constau in :
- executarea burajului I al traverselor i riparea I a liniei n axul proiectat
- executarea burajului II i a riprii II cu maina de burat
Elabor
at

Numele si prenumele

Semnatura

Verificat

Numele si prenumele

Semnatura

SPECIFICAIE TEHNICA

Cod: ST -01/2011

CONSTRUCTII, REPARATII SI
INTRETINERE LINII DE CALE
FERATA, FARA SUDAREA SINELOR

Pagina 12 din 16

- descrcarea de piatr spart, dac mai este necesar i profilarea prismei de balast la profilul
prescris, inclusiv adaosul de piatr in curbe, conform proiect i caiet de sarcini
- executarea burajului III i a riprii III cu maina de burat, lucrare in urma creia linia trebuie s fie
in axul i cota proiectat.
Aparatele de cale trebuie s corespund proiectelor si planurilor aprobate si s admit
aceeasi sarcin pe osie ca si suprastructura liniei curente.
Se pot remedia urmtoarele defecte:
- desfacerea legturii ntre acele macazului sau ntre barele de traciune si cea de conexiune:
se vor nlocui bolturile de legtur dintre acele macazului, barele de tractiune si cea de
conexiune sau nlocuirea barelor n cazul ruperii
- nelipirea vrfului acului de contraac, cu formarea ntre ele a unui spaiu liber de 4 mm sau
mai mult: se vor schimba bucsele excentrice de la boluri sau se vor ncrca la sudur umerii
casetelor si polizarea acestora pn la formarea unui spatiu liber sau mai mic de 3 mm
- deformatii ale contraacului care nu asigur lipirea acului de contraac: verificarea se face cu
ablonul, nlocuirea contraacului sau polizarea acului n functie de deformatie
- tirbirea acului prin care se creaz pericolul urcrii buzei bandajului pe in: verificarea se
face cu ablonul de uzur; nlturarea bavurilor prin polizare, polizarea tirbiturilor la 60
grade cu orizontala fr a lsa muchii vii sau nlocuirea acului i contraacului
- nivelul acului mai jos dect al contraacului cu 2 mm i mai mult, pe poriunea unde distana
dintre feele laterale de rulare ale acului i contraacului, de care este lipit, este de 50 mm sau
mai mare; rectificara nivelului macazului
- uzura vertical a contraacelor mai mare de 6 mm pe liniile de primire si expediere a
trenurilor si de 8 mm pe celelalte linii din statie; nlocuirea contraacului
- uzura vertical peste 6 mm, a vrfului inimii de ncrucisare n seciunea unde limea
vrfului este de 40 mm, la aparatele de cale aflate n linie curent i n liniile de primire i
expediere a trenurilor din staie i peste 8 mm n restul liniilor din staie; ncrcare cu sudur
sau nlocuirea inimii
Montarea si fixarea pe traverse a aparatelor de cale trebuie s corespund planurilor de poz tip,
asigurarea ecartamentului n fiecare punct n parte i ordonatele pentru firul exterior al liniei
abtute.
Piesele componente ale aparatelor de cale trebuie s fie fixate pe traverse cu un moment de
strngere de 24 da.N.m la prinderea K i de 20 da.N.m, la prinderea elastic, conform I.314.
Aparatele de cale trebuie s fie balastate cu piatr spart. n zona aparatelor de cale, limea prismei
de balastare trebuie s fie egal cu lungimea traverselor la care adaug 35 cm la fiecare capt de
travers. Grosimea minim a stratului de piatr spart sub talpa traverselor este de 25 cm la
traversele din lemn i de 30 cm la traversele din beton armat.
Se execut revizia i verificarea prilor ascunse; se verific ordonatele.
Lucrri de finisaj
Dup terminarea lucrrilor de consolidare se execut restul de finisaj prevazute, cum ar fi:
montarea contrainelor la poduri
montarea contrainelor la pasaje sau refacerea zonei pasajelor n conformitate cu prevederile
proiectului de execuie i caietului de sarcini
curirea anurilor
aplanarea banchetelor
Elabor
at

Numele si prenumele

Semnatura

Verificat

Numele si prenumele

Semnatura

SPECIFICAIE TEHNICA

Cod: ST -01/2011

CONSTRUCTII, REPARATII SI
INTRETINERE LINII DE CALE
FERATA, FARA SUDAREA SINELOR

Pagina 13 din 16

profilarea prismei de piatr spart acolo unde nu s-a putut executa mecanizat
replantarea, revopsirea reperilor i a indicatoarelor de cale i semnalizare
plantarea bornelor, reperilor de cale
redarea terenurilor ocupate temporar, in circuitul lor normal
dezafectarea terenurilor care au fost ocupate cu depozite, barci, utilaje, etc.
demolarea i curirea terenurilor pe care au fost construite organizri de antier
lucrrile de finisare se pot executa i fr nchidere de linie,simultan cu cele consolidare
La lucrrile de refacie mecanizat se vor respecta in detaliu prevederile cuprinse n CS, PT i
Instruciile 303, 314, 316, 317, 340, 341 precum i msurile de siguranta circulatiei specificate in
Instruciile 002, 004, 329.
2.4. Calificarea personalului
Personalul care lucreaza la executarea lucrarilor din prezenta specificatie va avea calificare
corespunzatoare (CNAFER, AFER, legislatie in constructii)
Conducatorul lucrarii poate fi inginer/subinginer/maistru constructor in domeniul constructii
feroviare.
Responsabilul tehnic cu executia poate fi inginer/subinginer, specializat in constructii feroviare si
atestat.
Responsabilul cu controlul calitatii (CQ), autorizat de ISC pentru dom. constructii feroviare.
Laborant calificat si autorizat de ISC
2.5. Asigurarea sigurantei circulatiei in timpul executiei lucrarilor
Lucrrile se vor executa cu respectarea normelor de siguran a circulaiei, conform instruciilor si
instructiunilor in vigoare.
Personalul de conducere va fi autorizat din punct de vedere al SC si PM conform reglementarilor
legale in vigoare.
Asigurarea sigurantei circulatiei CF se va face fie cu personal propriu autorizat sau cu personal
CNCFR, pe baza de protocol.
Muncitorii vor fi instruii in ceea ce privete sigurana circulaiei, de ctre eful punctului de lucru
care are totodat i responsablitatea urmririi respectrii acestor norme de ctre personalul din
subordine.
2.6. Cerinte privind protectia mediului inconjurator
Lucrarile din prezenta ST se vor realiza conf. Legii privind protectia mediului 265/2006.
Inainte de inceperea executiei lucrarilor propriu-zise se fac lucrari pregatitoare care sa respecte
prevederile din proiect, privind protectia mediului.
In perioada de executie , constructorul este obligat sa ia masuri pentru:
respectarea acordului de mediu
reducerea noxelor eliminate la functionarea mijloacelor de transport si a utilajelor ce urmeaza a fi
folosite, prin efectuarea la inceperea lucrarilor a reviziilor tehnice
mentinerea calitatii aerului in zonele protejate (Ord.592/2002 si STAS 12574/1987)
eliminarea pericolului contaminarii cu produse petroliere a solului si implicit a apei subterane, prin
efectuarea schimburilor de ulei in statii specializate
protectia apei de suprafata si subterane prin efectuarea celor prevazute in Legea 310/2004
reducerea impactului asupra populatiei locale prin eliminarea pe cat posibil a timpilor morti de
functionare a motoarelor
Elabor
at

Numele si prenumele

Semnatura

Verificat

Numele si prenumele

Semnatura

SPECIFICAIE TEHNICA

Cod: ST -01/2011

CONSTRUCTII, REPARATII SI
INTRETINERE LINII DE CALE
FERATA, FARA SUDAREA SINELOR

Pagina 14 din 16

gestionarea corespunzatoare a deseurilor conform HG 856/2002 si Legii 426/2001, prin


colectarea si selectarea deseurilor pe tipuri, in locuri special amenajate si eliminarea lor prin firme
specializate
respectarea zonelor de protectie ale conductelor si retelelor ce traverseaza amplasamentul lucrarii,
precum si conditiile impuse de avizele obtinute
La terminarea executiei lucrarilor, constructorul asigura readucerea terenurilor ocupate temporar, la
starea lor initiala, prin inlaturarea in totalitate a efectelor si eventualelor surse de poluare a
terenului.
2.7. Masuri specifice de PM si PSI
La executarea lucrarilor se vor respecta cerintele Legii 319/2006. Executantul trebuie sa respecte
reglementarile specifice in vigoare, referitoare la constructia, reparatia liniilor, intretinerea lor si a
instalatiilor aferente, atat pentru fiecare operatie in parte sau ansamblu de operatii din procesul
tehnologic, cat si pentru instalatiile si utilajele folosite de executant la realizarea lucrarilor.
Se vor respecta prevederile normelor specifice privind constructia, reparatia si intretinerea liniilor
de cale ferata, iluminarea spatiilor de lucru pe timp de noapte; utilizarea/gararea/protectia utilajelor
cu specific de constructii-montaj, precum si cele cuprinse in ordinele si reglementarile speciale.
Personalul de executie va fi instruit in vederea cunoasterii si aplicarii normelor de protectia muncii,
asupra modului de lucru, comportarea la locul de munca, precum si asupra unor masuri speciale ce
se vor lua pe parcurs de catre conducatorul punctului de lucru.
Se vor respecta cerintele Legii 307/2006 privind masurile ce trebuiesc luate in caz de incendiu
CONTROLUL CALITATII
Verificari ce se efectueaza pe parcursul executiei
inainte de inceperea lucrarilor de suprastructura se va verifica daca au fost terminate si receptionate
lucrarile de infrastructura a caii, inclusiv acelea pentru scurgerea apelor, precum si stratul de
repartitie in tronsonul in care urmeaza a se executa suprastructura caii
toate materialele (balast, traverse de lemn si de beton precomprimat, sine, aparate de cale, etc.) care
intra in compunerea suprastructurii caii, vor fi introduse in lucrare numai daca s-au verificat de catre
conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificat de calitate, declaratie de conformitate
sau buletin de analiza si ca pina la punerea in opera s-au pastrat conditiile de calitate. La montarea
caii se va verifica executia corecta a tuturor operatiilor care intra in procesul de montare, incepind
de la trasarea pe platforma caii a pozitiilor panourilor, asezarea traverselor si sinelor si pina la
strngerea si completarea tirfoanelor si suruburilor
la balastarea caii, dupa asigurarea calitatii balastului - care trebuie sa rezulte clar din buletine de
analiza si de incercari emise de de laboratorul de specialitate, se va verifica executarea corecta a
tuturor operatiilor care intra in procesul de balastare si profilare a prismei de balast in forma si
dimensiunile
dupa executarea ridicarii, nivelarii, burarii si riparii liniei se va verifica aducerea liniei la traseul si
cota definitiva din proiect
ecartamentul si nivelul caii se msoara cu tiparul de msurat.
poziia in plan, prin raportare la reperii fixi, plantati pentru aliniamente i curbe precum i verificri
ale elementelor geometrice ale curbelor prin msurarea sgeilor
msurtori cu cruciorul de msurat calea
Elabor
at

Numele si prenumele

Semnatura

Verificat

Numele si prenumele

Semnatura

4.

SPECIFICAIE TEHNICA

Cod: ST -01/2011

CONSTRUCTII, REPARATII SI
INTRETINERE LINII DE CALE
FERATA, FARA SUDAREA SINELOR

Pagina 15 din 16

RECEPTIA LUCRARILOR

4.1. Conditii de receptie


Predarea portiunilor de linie, pentru exploatare se face cind sunt indeplinite urmatoarele conditii
minime:
tolerantele la nivel, pozitia in plan si la ecartament sa fie in limitele stabilite de instructii
prisma de balast sa aiba la capetele traverselor latimea prescrisa
trecerile la nivel sa fie cu contrasine si sa fie executat pavajul, astfel ca sa asigure trecerea normala
a vehiculului rutier
la poduri sa fie montate contrasinele
sa fie evacuat materialul de cale din linia curecta sau din statie
linia sa indeplineasca toate conditiile de siguranta a circulatiei pentru viteza stabilita
Predarea - primirea pentru exploatare se face intr-o comisie din care trebuie sa faca parte
constructorul, seful sectiei de intretinere a caii si seful de district.
Procesul verbal de predare-primire trebuie sa cuprinda:
banda de masurare a liniei cu caruciorul de masurat linia sau cu vagonul de verificat cale
un tabel pentru fiecare curba in parte in care se vor arata elementele geometrice ale curbei raportate
la kilometrajul curbei, sagetile teoretice si cele reale, masurate din 10 in 10 m, precum si distanta la
repere, daca sunt montate la data predarii; se vor lua in primire numai curbele care au sagetile in
limita tolerantelor admise
grosimea stratului de piatra sparta sub talpa traversei, stabilita prin sondaj si masurata in dreptul
sinei, cel putin in trei puncte pe 1 km de linie
toate observatiile privind operatiile care conditioneaza predarea-primirea pentru exploatare, precum
si operatiile care nu conditioneaza primirea-predarea pentru exploatare, dar care trebuie sa fie
executate pina la terminarea lucrarilor
se vor preda epurele sau calculele de retrasare a curbelor, tabelul cu marimea rosturilor de dilatatie
si tabelul cu sarjele sinelor.
4.2. Receptia la terminarea lucrarilor
Receptia lucrarilor se face in comisie alcatuita din beneficiar, constructor si proiectant si verifica
daca lucrarile au fost executate in totalitate, conform documentelor de referinta, CS si PT si daca au
fost rezolvate si eventualele nereguli constatate cu ocazia predarii -primirii liniei pentru exploatare,
nereguli mentionate in procesul verbal incheiat cu acea ocazie.
4.3. Receptia finala
Receptia finala se face dupa perioada de garantie, in cel mult 15 zile, de catre o comisie numita de
investitor, alcatuita din: proiectant, executant si consultantul lucrarii (inspector de santier).
Comisia examineaza procesele verbale de receptie la terminarea lucrarii, referatul investitorului
privind comportarea liniei in exploatare pe perioada de garantie, dupa care intocmeste procesul
verbal de receptie finala (conf. HGR 273:1994) i recomanda admiterea cu obiectii (sau fara),
aminarea sau respingerea receptiei.
4.2. Documente utilizate
La receptia lucrarilor se folosesc procese verbale de lucrari ascunse, procese verbale de receptie,
buletine si rapoarte de incercari, certificate de conformitate, etc.
5.
GARANTII
Elabor
at

Numele si prenumele

Semnatura

Verificat

Numele si prenumele

Semnatura

SPECIFICAIE TEHNICA

Cod: ST -01/2011

CONSTRUCTII, REPARATII SI
INTRETINERE LINII DE CALE
FERATA, FARA SUDAREA SINELOR

Pagina 16 din 16

Se vor respecta clauzele de garantii prevazute prin contractul incheiat cu investitorul.


Se vor respecta termenele de garantii prevazute prin contractul incheiat cu investitorul.
6.

URMARIREA IN EXPLOATARE

Se face conform legislatiei in vigoare.


Urmrirea n exploatare a lucrrilor se realizeaz prin supravegherea continu a suprastructurii i
infrastructurii cii, conform prevederilor I.305
n situaii speciale, urmrirea lucrrilor de refacie se face conform Programului de urmrire n
exploatare stabilit de proiectant i aprobat de organele legale.
7.
EVIDENTA MODIFICARILOR
Data

Elabor
at

Coninutul
modificrii

Cauza efecturii
modificrii

Numele si prenumele

Semnatura

Numele, prenumele, funcia i semntura celui


care efectueaz modificarea

Verificat

Numele si prenumele

Semnatura

S-ar putea să vă placă și