Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea din Pitesti Examen la Pedagogie I( Fundamentele pedagogiei & Teoria curriculumului) Sesiunea februarie 2 !

"

CONTINUTUL PORTOFOLIULUI STUDENTULUI/ PENTRU EXAMEN


1. Definiti urmatoarele concepte: a) educatie formala, educatie nonformala, educatie informala; educatie permanenta; b) curriculum in sens lerg, curriculum in sens restrans, curriculum nucleu, curriculum la decizia scolii, arie curriculara, plan de invatamant, programa scolara, manual scolar ( 1,5 puncte) 2. Care sunt competentele generale prevazute in programa disciplinei pe care o predati o veti preda! ( "unt specificate in programa scolara a disciplinei, elaborata de #inisterul $ducatiei).( 1,5 puncte) %. &perationalizati patru obiective educationale ale unei lectii, la alegere, la disciplina pe care o predati o veti preda.( 2 puncte). '. (ealizati proiectul pedagogic al unei lectii, la alegere, la disciplina pe care o predati o veti preda. ( ' puncte). Nota 1 )oate subiectele sunt obligatorii. "e acorda 1 punct din oficiu. "e va lua in considerare si prezenta la cursuri. Nota 2 *ortofoliile se vor preda in data de + februarie 2,1% intre orele -,,,.12,,,. /ocatia: 0mfiteatrul nr 1,' (1abriel )epelea) 2 1,+( unde s.au tinut cursurile). )oate documentele din portofoliu vor fi scrise de mana. *ot fi consultate folosite orice alte surse bibliografice in domeniu.

Bibliografie

i!i ala

1" Ma!ole#$%& Mari! #i Da! Potolea& Teoria si metodologia curriculumului# Proie$t%l 'e!tr% i!(ata a!t%l 'ri ar& Mi!i#ter%l E)%$atiei& 2**+ 2" Progra a )i#$i'li!ei #$olare 'e $are o (eti 're)a/ o 're)ati"

Bibliografie general
Cerghit, I., (coord.) Perfecionarea leciei n coala modern, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1983 Cerghit, Ioan, V !ceanu, "a#r, (coord), Curs de pedagogie, $i%ogra&ia 'ni(er!itatii Bucure!ti, 1988 Cre)u Car*en Curriculum difereniat si personalizat , Editura Po iro*, Iai, 1998 Cri!tea, +orin, Dictionar de ter*eni %edagogici, EDP, Bucure!ti , ,--. Crian / e0andru (coord.) Curriculum colar, Ghid metodologic, Bucureti, 1EI, I+E, 1992 Cuco Con!tantin (coord.) Psihopedagogie pentru examenele de definitivat i grade didactice, Editura Po iro*, Iai, 1998 3hiduri e *etodice %entru a% icarea %rogra*e or 4n 4n()*5ntu %reuni(er!itar, C6C, Bucureti, ,--1 3iurgea Doina Disciplinele opionale, Editura E&icient, Bucureti, 1999