Sunteți pe pagina 1din 34

1 Marimea aporturilor la capitalul social este determinanta de actele de constituire 2 Aporturile fondatorilor pot fi banesti (mijloace banesti) si nebanesti

ti (bunuri aflate in circuitul civil, drepturi patriomiale)

3 Formarea capitalului social se reflecta in contabilitate dupa


inregistrarea de stat a intreprinderii.

4 Actiunile, cotele de participatie, la crearea intreprinderii se


vind la valoarea nominala sau valoarea de piata ce depaseste valoarea nominala

Modificarea capitalului social se efectueaza prin majorarea sau micsorarea lui, in conformitate cu legislatia in vigoare; Decizia privind modificarea capitalului social se aproba de adunarea generala a asociatilor (SRL) sau actionarilor (SA) sau organelor puterii de stat (intreprindere de stat, municipala); Operatiunile de modificare a capitalului social se reflecta in contabilitate dupa introducera schimbarilor in Registru de Inregistrare de Stat; In calitate de docunente justificative pentru inregistrarea modificarilor capitalului social in contabilitate servesc extrasul din procesul verbal al adunarii organului imputernicit, statutul intreprinderii, decizia de inregistrarea a modificarii capitalului social eliberata de Oficiul Teritorial al Camerii Inregistrarii de Stat; Modificarea capitalului social se inregistreaza la valoarea nominala.

Majorarea capitalului social poate fi efectuata prin urmatoarele metode:

Sursele proprii ale intreprinderii (profit nerepartizat al anilor precedenti, profit net al anului de gestiune, rezerve, capital suplimentar, etc.); 1. majorarea capitalului social din contul Dt profitului nerepartizat; 332 2 majorarea capitalului social din contul profitului 334 anului de gestiune; 3. majorarea capitalului social din contul 321,32 rezervelor; 2, 323 Aporturile depuse de actionari; 1 reflectarea mijloacelor banesti depuse in contul 244 achitarii actiunilor din emisie suplimentara; 2 majorarea capitalului social pe seama aporturilor 536 depuse de fondatori; Ct 311 311 311

536 311

Continutul operatiuni economice


1. Depunerea mijloacelor banesti ca aport la capitalul social, in contul achitarii valorii nominale a actiunilor in baza dispozitiei de incasare sau dispozitiei de plata 2. Reflectarea capitalului nevarsat (contract de constituire, statut) 3 Depunerea capitalului nevarsat la valoarea de intrare (Proces verbal de primire-predare, factura fiscala, extras din registrul detinatorilor hartiilor de valoare)

Debit 241, 242, 243 313

Credit 311

311

111, 313 112, 121, etc

Contul 311 Capital social este destinat generalizrii informaiei privind existena i modificarea capitalului social al entitii.
311 Capital social

DT 313, 314, 321, 322, 323, 332, 536 etc. Diminuarea capitalului social

CT Constituirea/majorarea capitalului social 313, 315, 332 etc.

Soldul contului 311 Capital social este creditor i reprezint mrimea capitalului social determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 312 Capital suplimentar este destinat generalizrii informaiei privind existena i modificarea primelor de aporturi, diferenelor din anularea sau nstrinarea prilor sociale retrase i altor elemente de capital social.
312 Capital suplimentar DT CT 313, 315 etc apariia/majorarea capitalului suplimentar diminuarea capitalului 311, 315, 332 suplimentar
Soldul contului 312 Capital suplimentar reprezint mrimea capitalului suplimentar determinat n conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 313 Capital nevrsat este destinat generalizrii informaiei privind existena i modificarea capitalului nevrsat privind prile sociale neachitate de proprietari i acoperirea pierderilor anilor precedeni.
313 Capital nevrsat DT CT

apariia/majorarea capitalului nevrsat diminuarea capitalului nevrsat

311, 312, 314, 332 etc.


111, 112, 121, 122, 123, 125, 141, 142, 211, 213, 217, 241, 242, 243, 252, 311 etc.
Soldul contului 313 Capital nevrsat este debitor i reprezint mrimea capitalului nevrsat

314 Capital nenregistrat DT CT 111, 112, 121, 123, 141, apariia/majorarea 211, 217, 241, 242, 243, capitalului nenregistrat 251, 313, 427, 543 etc. diminuarea capitalului 311, 536 etc nenregistrat
Soldul contului 314 Capital nenregistrat este creditor i reprezint mrimea capitalului nenregistrat

315 Capital retras este destinat generalizrii informaiei privind existena i modificarea prilor sociale retrase (achiziionate, rscumprate sau dobndite) de la proprietarii entitii.
315 Capital retras DT CT apariia/majorarea 241, 242, 243, 312, capitalului retras 536 etc. 241, 242, 311, 312, diminuarea capitalului 536, 722 etc. retras
315 Capital retras este debitor i reprezint mrimea capitalului retras

321 Capital de rezerv este destinat generalizrii informaiei privind existena i modificarea rezervelor a cror constituire este prevzut de legislaia n vigoare.
315 Capital retras DT 332, 334 etc. diminuarea capitalului de rezerv CT

constituirea/majorarea capitalului de rezerv 311, 332 etc.

Soldul contului 321 Capital de rezerv este creditor i reprezint mrimea capitalului de rezerv

322 Rezerve statutare este destinat generalizrii informaiei privind existena i modificarea rezervelor constituite n conformitate cu statutul entitii, cu excepia capitalului de rezerv.
322 Rezerve statutare DT CT constituirea/majorarea 332, 334 etc rezervelor statutare Diminuarea rezervelor 311, 332, 536 etc statutare Soldul contului 322 Rezerve statutare este creditor i reprezint mrimea rezervelor statutare

323 Alte rezerve este destinat generalizrii informaiei privind existena i modificarea rezervelor constituite n conformitate cu decizia organului de conducere mputernicit al entitii, cu excepia capitalului de rezerv i rezervelor statutare. 323 Alte rezerve DT CT constituirea/majorarea 332, 334 etc. altor rezerve Diminuarea altor 311, 332, 536 etc rezerve Soldul contului 323 Alte rezerve este creditor i reprezint mrimea altor rezerve

331 Corecii ale rezultatelor anilor precedeni este destinat generalizrii informaiei privind existena i modificarea profitului (pierderii) rezultat(e) din corectarea erorilor comise n anii precedeni.
331 Corecii ale rezultatelor anilor precedeni DT 111, 112, 113, 121, 122, 123, 124, 126, 131, 132, 133, 211, 221, 332, 521, 544 etc rezultatele corectrilor sub form de pierdere a anilor precedeni CT rezultatele corectrilor sub form de profit al anilor precedeni 111, 112, 113, 124, 126, 131, 132, 133, 211, 221, 231, 234, 332, 541, 544 etc

332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni este destinat generalizrii informaiei privind existena i modificarea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedeni.
332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni DT 311, 313, 321, 322, 323, 331, 333, 335 etc. CT apariia/majorarea profitului nerepartizat al anilor precedeni i acoperirea pierderilor anilor precedeni 321, 322, 323, 331, 333, 335, 536 etc.

apariia/majorarea pierderilor neacoperite ale anilor precedeni i utilizarea profitului anilor precedeni

O entitate a nregistrat n anul 201X venituri i cheltuieli n sum, respectiv, de 190 000 i 110 000 lei, profitul constituind 80 000 lei. Conform deciziei consiliului entitii n iulie 201X au fost calculate dividende intermediare n sum de 10 000 lei.
Data Continutul operatiunilor economice Suma DT CT

Iunie 201X

calcularea dividendelor intermediare

10 000
190 000

534
351

536
535

31.12.0X decontarea veniturilor curente

decontarea cheltuielilor curente


-La reformarea Bilantului decontarea profitului utilizat al perioadei de gestiune decontarea profitului net al perioadei de gestiune

110 000

535

521

10 000 70 000

333 333

334 332

333 Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune este destinat generalizrii informaiei privind existena i modificarea profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune.
333 Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune DT 332, 351 etc CT apariia/majorarea profitului net i decontarea pierderii nete a anului de gestiune 332, 334, 351 etc

apariia/majorarea pierderi nete i utilizarea/diminuarea profitului net al anului de gestiune

334 Profit utilizat al perioadei de gestiune este destinat generalizrii informaiei privind utilizarea profitului n cursul perioadei de gestiune

334 Profit utilizat al perioadei de gestiune DT CT sumele profitului utilizat n 321, 322, 323, 536 etc. cursul perioadei de gestiune curente decontarea profitului 333 utilizat la reformarea bilanului

335 Rezultat din tranziia la noile reglementri contabile este destinat generalizrii informaiei privind existena i modificarea rezultatelor financiare provenite din utilizarea pentru prima dat a noilor reglementri contabile 335 Rezultat din tranziia la noile reglementri contabile DT CT
rezultatele sub form de pierdere rezultatele trecerii la noile reglementri contabile sub form de profit

Soldul contului 335 Rezultat din tranziia la noile reglementri contabile reprezint mrimea rezultatelor financiare provenite din utilizarea pentru prima dat a noilor reglementri contabile.

341 Fonduri este destinat generalizrii informaiei privind existena i modificarea fondurilor organizaiilor necomerciale. Modul de constituire, utilizare i contabilizare a fondurilor este reglementat de Indicaiile metodice privind particularitile contabilitii n organizaiile necomerciale.

341 Fonduri
DT 111, 112, 121, 122, 123, 234, 242, 243, 425, 537 etc. utilizarea/diminuarea fondurilor CT constituirea/majorarea fondurilor 112, 113, 122, 123, 124, 521, 531, 533, 544 etc

Soldul contului 341 Fonduri reprezint mrimea fondurilor organizaiei necomerciale determinat n conformitate cu reglementrile contabile naionale.

342 Subvenii entitilor cu proprietate public este destinat generalizrii informaiei privind subveniile primite de entitile de stat, municipale i alte entiti similare, inclusiv instituiile publice cu autonomie financiar de la organele autoritilor publice
342 Subvenii entitilor cu proprietate public
DT 424, 535 etc. CT recunoaterea subveniilor primite de ctre entitate 311, 536, 622 etc

suma subveniilor spre restituire sau atribuirea acestora la majorarea capitalului social

Soldul contului 342 Subvenii entitilor cu proprietate public este creditor i reprezint mrimea subveniilor ale entitilor de stat

Contul 343 Alte elemente de capital propriu este destinat generalizrii informaiei privind existena i modificarea elementelor de capital propriu care nu snt contabilizate n alte conturi din clasa 3 Capital propriu, inclusiv elementelor care rezult din aplicarea prevederilor IFRS.

351 Rezultat financiar total este destinat generalizrii informaiei privind veniturile acumulate i cheltuielile suportate de entitate n perioada de gestiune i mrimea rezultatului financiar total. 342 Subvenii entitilor cu proprietate public DT CT

decontarea veniturilor acumulate i pierderii nete a perioadei de gestiune decontarea cheltuielilor suportate 333, 711, 712, 713, 714, 721, i profitului net al perioadei de 722, 723, 731 etc. gestiune
351 Rezultat financiar total la sfritul perioadei de gestiune nu are sold

333, 611, 612, 621, 622, 623

Burlac Nina Cialcov Cristina Cusnir Cristina Lae Corina Stefureac Elena