Sunteți pe pagina 1din 3

Capitolul II

PROIECTAREA SEMIFABRICATULUI
2.1 Stabilirea metodelor i procedeelor de obinere a semifabricatului

Pe baz de considerente tehnico-economice, cum sunt : - forma constructiv i rolul funcional al piesei; - caracteristicile constructive prescrise piesei (de material i geometrice) i precizia prescris acestor caracteristici; - tipul de producie n care se ncadreaz fabricaia piesei, se stabilesc minim dou tipuri de semifabricate tehnic acceptabile! Pentru fiecare dintre acestea se realizeaz o schi (schie, dac este cazul) i se precizeaz : - metoda i procedeul de semifabricare, - elementele de baz ale tehnologiei de semifabricare (poziie de elaborare, plan de separaie, adaosul de prelucrare, adaosul tehnologic, nclinaii tehnologice, raze de racordare)! Pentru realizarea schiei semifabricatului se va pleca de la schia piesei desenat cu linie subire dou puncte, pe care se vor aduga adaosurile necesare (tehnologice i de prelucrare)!

2.2

Adoptarea adaosurilor totale de prelucrare

Pentru fiecare semifabricat stabilit anterior se vor prezenta tabelar mrimile adaosurilor totale de prelucrare (tab! "!#), a nclinaiilor i a razelor de racordare (adaosuri tehnologice, tab! "!") i ale abaterilor limit, dup adoptarea acestora din normative n funcie de: - metoda $ procedeul de semifabricare, - clasa n care se ncadreaz semifabricatul, - modul de dispunere a suprafeelor piesei n raport cu planurile de separaie i dimensiunile suprafeelor, - materialului piesei! %e vor determina dimensiunile semifabricatelor (fr tolerane) i se vor realiza schiele semifabricatelor cu cote pentru dimensiunile de realizat!
Suprafaa Sk %# . &ab! "!# Dimensiunea Adaosul o al Dimensiunea suprafeei A"a erile limi # ale suprafeei piesei de prelu!rare semifa"ri!a ului suprafeelor semifa"ri!a ului '() "!") '(*!) -+,, $ - +,. .

&ab! "!" /az de racordare e0terior /az de racordare interior 1nclinaii tehnologice e0terior 1nclinaii tehnologice interior

2.3

Adoptarea procedeului economic de realizare a semifabricatului

2ompararea variantelor de semifabricat se va face pe baza unor criterii tehnico 3 economice! 2riteriile pe baza cruia se alege semifabricatul optim sunt: - gradul de apropiere a semifabricatului de pies; - precizia semifabricatului; - costul semifabricatului! 2riteriile de analiz sunt cele din tabelul urmtor!
#$ 4

Cri eriul 5radul de apropiere a semifabricatului de pies Precizia semifabricatului 2ostul semifabricatului

Ponderea !ri eriului +!)+ +!"+ +!4+

&ab! "!4 $o e pe ip semifa"ri!a & '

Pun! a% pe ip semifa"ri!a & '

TOTAL PU$CTA( PE SEMIFABRICAT

%e va adopta tipul de semifabricat care va avea puncta6ul cel mai mare !

Justificarea modului de acordare a notelor


1. Gradul de apropiere a semifabricatului de pies se apreciaz pe baza volumului relativ de material ndeprtat, determinat cu a6utorul relaiei urmtoare: Vsemifabricat V piesa #++ 7r!material 8 Vsemifabricat 7olumul piesei $ semifabricatului se calculeaz prin descompunerea $ compunerea n corpuri simple (cilindru, .) sau prin utilizarea unor programe de proiectare asistat (9:&;29<, 29&=9)! >otele care se acord criteriului sunt conform recomandrilor din tabelul urmtor !
)olumul de ma erial *ndep#r a +,+-"+ "+ - -+ -+ - ?+ ?+ - (+ (+ - #++ $o a ) 4 " #

2. Precizia semifabricatului
Precizia semifabricatului se apreciaz n raport cu suprafaa de precizie cea mai mare a piesei (e0cept@nd dantura)! 1n acest scop, n legtur cu aceast suprafa, se va compara precizia semifabricatului (stabilit pe baza abaterilor limit adoptate, tab! "!#) cu precizia prescris suprafeei piesei (tab! #!#)! >otele pentru acest criteriu se acord conform tabelului urmtor!
Diferena *n re rep ele de pre!i.ie/ ru0o.i a e1 #34 -3? ,3( * 3 #+ A## semifa"ri!a 2 pies# $o a a!orda # ) 4 " # B <iferena dintre treapta de precizie$rugozitate a semifabricatului i treapta de precizie$rugozitatea cea mai mica a piesei!

3. Costurile semifabricatului 9cest criteriu se refer la costurile legate de procedeul de obinere a semifabricatului! >otele acordate acestui criteriu sunt conform tabelului urmtor!
Me oda de o"inere a semifa"ri!a ului Caminat la cald &ras la rece Datriat $o a a!orda # ) # 3 4 (n funcie de gradul de complexitate a semifabricatului

2.4 Stabilirea tratamentelor termice primare necesare


"$ 4

1n funcie de materialul din care este e0ecutat piesa i de modificrile structurale produse acestuia de procedeul de semifabricare, se va alege tratamentul termic care s-i asigure acestuia o prelucrabilitate c@t mai bun! 1n acest scop se vor avea n vedere recomandrile din standardul materialului! Pentru tipul de tratament termic ales se vor preciza principalele caracteristici ale acestuia! 2.5 Desenul de execuie a semifabricatului <up parcurgerea subcapitolelor anterioare, se vor calcula dimensiunile semifabricatului prin metoda e0perimental statistic (cu precizarea abaterilor limit)! Pentru e0ecutarea desenului de e0ecuie a piesei se vor avea n vedere : - schia semifabricatului economic - dimensiunile semifabricatului i abaterile acestora <esenul de e0ecuie a semifabricatului se va realiza conform normelor de desen tehnic n vigoare, pe acesta trebuind s fie evideniate : - caracteristicile geometrice ale semifabricatului (de material i geometrice), - condiiile tehnice prescrise (clas de e0ecuie, tratament termic, alte condiii)! E recomandat ca acest desen s fie realizat cu a6utorul unui program de proiectare asistat (9:&;29<, 29&=9)!

Bi"lio0rafie re!omanda # #! Fanu =l!, !e"nologia materialelor (pag! ,, 3 ##(), Ed! :niv! din Piteti, "++)! "! 2hiri 7! !a!, #atriarea la cald a metalelor $i alia%elor, E!&!, #*,*! 4! 2ioc@rdia 2!, 5heorghe D!, !e"nologia construciei utila%ului agricol, E!<!P!, #*,*! -! 2orneliu >eagu, !e"nologia construciilor de ma$ini, Ed! Datri0 /om! Fucureti, "++"! )! <rgan =!, !e"nologia deformrii plastice, E!<!P!, #*,?! ?! >anu 9!, !e"nologia materialelor, E!<!P!, #*,"! ,! Popescu >!, <umitrescu 2!, Dunteanu 9!, !ratamente termice $i prelucrri la cald , E!<!P!, #*(4! (! Popescu 7! !a!, !e"nologia for%rii, E!&!, #*(+! *! Popescu 7!=!, !e"nologia for%rii $i extruziunii, E!<!P!, #*?,! #+!7lase 9! !a!, &ehnologii de prelucrare pe strunguri (pag! ), #+)), E!&! #*(*!

4$ 4