Sunteți pe pagina 1din 19

S se proiecteze un redresor trifazat n punte complet comandat care s

alimenteze o sarcin cu urmtoarele date nominale :


Pentru un i = 21 dat
Tensiunea nominal
367 7 220 + i U
N V
urentul nominal
260 10 !0 + i I
N "
Temperatura mediului am#iant
C
A
$0
%edresorul tre#uie s suporte o sarcin pre&izi#il de 1'!( N
I
=3)0" timp de
s i t 26 !
2
+
Proiectul &a cuprinde:
1* Sc+ema, func-ionare, sc+eme de und pentru un.+iurile de comand
$!
/i
13!
0
2* alculul mrimilor caracteristice 0
3* "le.erea /i &erificarea 1n re.im sta-ionar /i intermitent* a elementelor
semiconductoare0
$* 2imensionarea protec-iilor la scurtcircuit /i suprasarcin0
!* 2imensionarea protec-iilor la supratensiuni 1e3terne /i de comuta-ie*'
Pentru a e3ista curent prin sarcin n orice moment tre#uie s se afle n
conduc-ie un tiristor de pe partea poziti& 11,3,!* /i unul de pe partea ne.ati& de pe
faze diferite, rezult4nd deci c un.+iul de conduc-ie al fiecrui tiristor e de 2563
radiani sau 1207, din acest moti& tensiunea redresat e constituit din arce ale
tensiunilor de linie'
a principiu de comand pentru modificarea tensiunii medii la ie/irea
tiristorului, tiristoarele se comanad cu nt4rziere &aria#il, care e3primate n radiani
se numesc un.+iuri de comand 8 fa- de punctul de comuta-ie natural' Punctul de
comuta-ie natural reprezint momentul n care acesta e polarizat poziti& /i ar intra n
conduc-ie dac ar fii diod'
Pentru prima amorsare a sc+emei /i func-ionarea n re.im de curent ne4ntrerupt
fiecrui tiristor i se aplic pe l4n. impulsul principal 1defazat cu 8 fa- de punctul de
comuta-ie natural* nc un impuls numit secundar aflat n urm cu 563 fa- de cel
principal /i deci sincron cu impulsul principal al urmtorului tiristor'
1
9 :i.ura 1
; :i.ura 2
Valoarea medie a tensiunii redresate fr a considera comuta-ia sau mersul n
.ol :

cos
6
6
sin 2
cos
6
6
sin 2
''''' sin 2
3
1
1
3
2
3
0
S
d
S
S d
T
d d
U
U
U
t td U U
dt u
T
U

+
+
2
N do d
do d
U U U
U U
* 0! ' 1 02 ' 1 1 cos
cos
min ma3

* 3! ' 3<! 3$ ' 37$ 1 cos


6
6
sin 2
* 0! ' 1 02 ' 1 1 cos
6
6
sin 2
min
min

S
N
S
U
U
U
V U
U
d
S
37<
37< cos
6
6
sin 2
ma3
min

V U
U
U
S
S
S
1!1 ' 2<!
!2)2 ' 3)1
)<16 ' 0
2
1
6
1$ ' 3
37<
2
cos
6
sin
6
37<
2
11
min
min


Valoarea ma3im a tensiunii de linie :

V U U
S b
!2)2 ' 3)1 2
Valoarea efecti& a curentului prin secundarul transformatorului:
3
A I
I I
I I t d I
I
i
t d i t d i
T
I
a
d a
d d d
d
a
a
T
a a
2<) ' 212
<16$ ' 0 260
3
2
3
2
3
2
2
1 1
3
2
0
3
2
0
1 1
3
2
0
2
0
2
0
2

'

Valoarea medie a curentului printr=un tiristor :


A
I I
I
I
I t d I dt i
T
I
N d
TAV
d
d d t TAV
666 ' <6
3
260
3 3
3 3
2
2
1
2
1 1
3 3+
+
+
+

R SU Rcat
b SU Dcat
TAV SI TAVcat
U k V
U k V
I k I

'

fortata ventilatie
naturala ventilatie
k
SI
1
* 3 ! ' 2 1

'

tensiune in comandate elemente


curent in comandate elemente
k
SU
* ! ' 1 2 ' 1 1
* ! ' 2 ! ' 1 1
$

'
fortata ventilatie I
naturala ventilatie I
I k I
TAV
TAV
TAV SI TAVcat
666 ' <6
* ))< ' 2!) 666 ' 216 1 * 3 ! ' 2 1
Se &a ale.e TAV
I
pentru &entila-ie for-at
A I
TAV
666 ' <6

'
tensiune in U
curent in U
U k V
b
b
D SU Dcat
* !67 6 ' $!3 1 * ! ' 1 2 ' 1 1
* )$! !67 1 * ! ' 2 ! ' 1 1
>n urma TAVcat
I
/i Dcat
V
se &a ale.e un tiristor de 200A cu 800V'
onform .raficului se &a determina T
P
ca fiind pierderile din tiristor :
; :i.ura 3
))
)0 1 ' 1 1 ' 1


t
T t
P
P P
ThJC
t
A jad
ThA ThC
R
P
T
R R

+

!
2in datele de catalo. rezult c
116 ' 0
ThJC
R
/i se &a folosi n formula de mai
sus /tiind c
C T
jad

12!
/i ca
C
A

$0
'

7$2 ' 0
116 ' 0
))
$0 12!
ThCA
ThCA
R
R
>n raport cu ThCA
R
se &a ale.e o &aloare a lui % pentru care cu a?utorul
.raficului urmtor se &a ale.e lun.imea radiatorului' Se &a ale.e
233 ' 0
ThCA
R
'
; :i.ura $
6
; :i.ura $
>n urma .raficului s=a aratat ca @=60mm'
"&4nd n &edere c
233 ' 0
ThCA
R
si din datele de catalo.
166 ' 0
ThJC
R
se &a
calcula temperatura ?onc-iunii astfel :
C T
T
P
T
R R
j
j
t
A j
ThJC ThCA

! ' 7)
))
$0
166 ' 0 233 ' 0

+

7
Se &or calcula pierderile totale in re.im tranzitoriu pentru :
* ,120 , 130 1 * ,120 ! ' 1 1
2 2
,

T TAV T
P I P
'
2in fi.ura 3 se &a ale.e si
2
T
P
'
1<0
2

T
P
1)< 1<0 1 ' 1 1 ' 1
2 2

T t
P P
Varia-ia temperaturii ?onc-iunii &a fii dat de rela-ia :
* *1 1
2 2
2
2
t
ThCA
t
ThJC tm t ThJA tm A
t
j
" " P P R P T + + +
Ande :
C
A
$0
2 1
2 1
2 1
t t
t P t P
P
t t
tm
+
+

unde
s t 1000
1

pentru &entila-ie for-at,
s t 26
2

'
)!1 ' 122
1026
!1$< 121000
26 1000
26 1)< 1000 121

+
+

tm
tm
P
P
+ + 3$6 ' 0 23 ' 0 116 ' 0
ThCA ThJC ThJA
R R R
2
t
ThJC
"
se &a determina din .raficul urmtor :
<
;:i.ura !
2
t
ThCA
"
se &a calcula din fi.ura urmtoare:
;:i.ura 6

+ + + + +
12! !$1 ' )$
16 ' 0 0! ' 7! !$1 ' $2 $0 * 0$ ' 0 12 ' 0 *1 )! ' 122 1)< 1 3$6 ' 0 )!1 ' 122 $0
2
2
t
j
t
j
T
T
)
Protecia tiristoarelor la scurtcircuit
Pentru efectuarea celor 3 &erificri necesare se parcur.e urmtorul al.oritm :
1* Se calculeaz curentul de scurtcircuit :
A
u
I
I
SC
efN
SC
2600
1 ' 0
260

SC
u
= tensiunea nominal de scurtcircuit a transformatorului de alimentare sau
ec+i&alenta acesteia
* 12 ' 0 0! ' 0 1
SC
u
&alori sensi#il mai mari dec4t la un
transformator de construc-ie o#i/nuit'
2* Se determin .rafic inte.rala de curent a si.uran-ei :
$ 2
10 2 *
260
2600
1 * 1 f
I
I
f t I
NS
SC
si#
10
; :i.ura 7
3* Se determin un coeficient de corec-ie a inte.ralei de curent n func-ie de
tensiunea real de func-ionare :
$2 ' 0 * 1
N
U f k
11
; :i.ura <
$* Se calculeaz &aloarea real a inte.ralei de curent a si.uran-ei :
<$00
10 2 $2 ' 0
2
$ 2 2


real si#
si# real si#
t I
t I k t I
!* Se determin timpul total de func-ionare al si.uran-ei :
ms t
ms I f t
SC
2 ' 7
10 * 1
2
2


; :i.ura )
6* Se d un coeficient de corec-ie a inte.ralei de curent a tiristorului care e dat
n catalo. pentru 10 ms :
<6 ' 0
1 * 1
1
2 1


k
t f k
12
; :i.ura 10
7* Se corecteaz inte.rala de curent a tiristorului
116100
13!000 <6 ' 0
2
2
1
2


real Th
Th real Th
t I
t I k t I
<* Se face &erificarea :
116100 <$00
2 2


real Th real si#
t I t I
)* Se determin tensiunea ma3im de arc :
V U
U f U
real
N real
6!0
* 1

13

; :i.ura 11
10* Se face &erificarea :
<00 6!0
* 1

RR$ DR$ $A
V V U
11* Se determin un coeficient de corec-ie a curentului de /oc al tiristorului
care e dat n catalo. pentru 10ms :
1 * 1
2 2
t f k
0! ' 1
2
k
1$
; :i.ura 12
2up ntreruperea unui circuit tiristorul /i poate pierde pentru un timp par-ial
sau total capacitatea de #locare n sens direct, asta nseamn c imediat dup
ntreruperea circuitului tiristorul se poate comporta ca o diod' Pentru a nu se produce
acest lucru se lucreaz cu &alorile cele mai mici ale lui
2
k
'
12* Se corecteaz curentul de /oc :
kA I
k I
I k I
real TS$
real TS$
TS$ real TS$
$6 ' !
2 ' ! 0! ' 1
213* Se determin curentul limit al si.uran-ei :
kA I
I f I
ls
SC ls
! ' 3
* 1

; :i.ura 13
1$* se face &erificarea :
1!
kA kA
I I
real TS$ ls
$6 ' ! ! ' 3

Dimensionarea protectiilor la supratensiuni


1) Se ale.e un coeficient de si.uranta
! ' 1 3 ' 1
s
k

$ ' 1
s
k
2) Tensiunea ma3ima in&ersa

$2 ' !71
$ ' 1
<00

s
RR$
T$
k
V
U
3) Tensiunea ma3ima in&ersa in unitati relati&e

$!)$ ' 1
!2)2 ' 3)1
$2 ' !71

b
T$
T$
U
U
u
4)
* 1c f u
T$

2in .rafic &a rezulta c=1
; :i.ura 1$
5)
3 ' 1 * 1 1 * 1
0 0
r f c f r
6) %
R r R
0
16
RR
%
%
I
U
R

,
_


dt
di
& I
T
s# RR
2
ma3 k
T
I
dt
di


C f
dt
di
f &
s A s A I
dt
di
s f
A I
A I I
k
u k
I
I
s#
k
T
k
N dN
SC
dN
k

17! * 1!$ ' 1 1


6 1!$ ' 1 6 33 ' 11!$73< !1 ' 3677 31$
* 1 31$ !0 1$ ' 3 2 2
!1 ' 3677
1 ' 0 707 ' 0
260
260
707 ' 0
2
1
ma3
1
ma3
ma3

,
_

; :i.ura 1!
17

' C c C
' C
I
u U
(
R
(
C
C c C
R r R
I
U
R
A
dt
di
& I
%
%
dN
sc S
k
%
k
%
%
%
RR
%
%
T
s# RR

6 ' 0 6 ' 0 1
6 ' 0
$< ' 1)
0002$6) ' 0
0002$6) ' 0
2< ' 11!$!!
!1!1 ' 2<
260 31$ $1 ' 1
1 ' 0 1!1 ' 2<!
2
326 ' 2! $< ' 1) 3 ' 1
$< ' 1)
0)7 ' 20
!2)2 ' 3)1
0)7 ' 20 1!$ ' 1 17! 2 2
2
2
0,
_


7)
R R
cat


) P
P
f I
(
U C P
' C ' C
R R
C C
R
R
RR
k
b R
cat cat
cat cat
cat
1! ' 10
!0 * 0$)< ' 0 1!32 ' 0 1
!0 0)7 ' 20
2
0002$6) ' 0
!2)2 ' 3)1 10 1
2
1 6 ' 0
22 326 ' 2!
2 2 6 2 2

+

,
_

+
,
_


Se &a ale.e o rezistenta de tip %BP1%*=6016=
1<
Protectia la supratensiuni provenit din retea
) P
P
C U R I R P
R
C
(
R
' C
' C
C
i
VA I U n S
I
I
U U
U V n
i S
C
R
R
R
N
N N f N
dN
N
S N
b RR$ f
N
<$7 ' $<
* 10 22 31$ 367 1 6 ' 7
* 1
6 ' 7
7 ' 6
10 22
0002$6) ' 0
2 2
22
1 ' 1!
00001!1 ' 0
0) ' $<6712 )$2
027 ' 6)$3
* !2 ' 3)1 <00 1 31$ 3
027 ' 0 !< ' 12<!7$ 2
027 ' 0
6 ' 12< 3 ' 1!0 1!1 ' 2<! 3
3 ' 1!0
3
260
3
1!1 , 2<!
* 1
2
1
1
1
2 6
2
1 1
2
1
1
6
1
1
1
1
2 2
1
10
1 1
1
1
2 2
10
1

1)