Sunteți pe pagina 1din 20

Sa se verifice omogenitatea dimensional a ecuaiei de bilan termic a reactorului cu

recirculaie (R) exoterm:


( ) ( ) ( )
a T T 0 p m A A , R
T T S K T T c G r V H +
H
R,A
entalpia de reacie, Jmol
-1
;
V volml til al reactorli, m
!
;
r
A
vite"a de reacie, molm
-!
#
-1
;
G
m
de$itl ma#ic, %&#
-1
;
c
p
caldra #peci'ic( a ame#tecli de reacie, J%&
-1
K
-1
;
K
T
coe'icientl total de tran#'er termic, )m
-*
K
-1
;
S
T
aria #pra'eei de tran#'er termic, m
*
;
T temperatra de reacie, K;
T
0
temperatra de alimentare, K;
a
T
- temperatra medie a a&entli de r(cire, K.
Rezolvare
[ ] )
#
J
# m
mol
m
mol
J
r V H
!
!
A A , R


( ) [ ] )
#
J
K
K %&
J
#
%&
T T c G
0 p m


( ) [ ] ) K m
K m
)
T T S K
*
*
a T T


La polimerizarea radicalic a stirenului, constanta cinetic a reaciei de propagare se
calculeaz din ecuaia:
RT
+,,0
11
e 10 ,, , * %


[ ] [ ]
K mol
cal
R ;
- mol
.
%

S se determine unitile de msur ale factorului preexponenial i energiei de activare.


Rezolvare
[ ] [ ]
1
RT
+,,0
- mol
.
% 10 ,, , *
11

1
]
1


[ ] [ ]
mol
cal
K
K mol
cal
T R +,,0


S se determine forma general a ecuaiei pentru calculul diametrului bulelor de gaz
imersat !ntr"un lic#id (problema $enzing).
%rimile fizice i constantele dimensionale care caracterizeaz fenomenul sunt:
diametrul bulei /, diametrul orificiului tubului d, densitatea lic#idului , viscozitatea
dinamic a lic#idului , tensiunea superficial a lic#idului la contactul cu gazul
#
,
acceleraia gravitaional &.
Se va utiliza teorema .
Rezolvare
Mrime fizic U.M. Formula dimensional
&g'm
"(
%'L
"(
& m's
")
L'*
")
/ m L

#
+m
",
- &g's
")
%'*
")
&g'm
",
's
",
%'L
",
'*
",
n 0 1; % 0 !; n % 0 !2
Se aleg ca mrimi comune: d, , &.
1 1 1
" 3 4
1
& d /
* * *
" 3 4
# *
& d
! ! !
" 3 4
!
& d
[ ] ( ) ( ) 1 T 5 . .T 5. . .
1 1 1 1 1
1 1
1
" * 3 " 3 ! 4 1
"
*
3
! 4
1

+ +

[ ] ( ) ( ) ( ) 1 T 5 . .T 5. . 5.
* * * * *
* *
*
" * * 1 3 " 3 ! 4
"
*
3
! 4 *
*

+ +

[ ] ( ) ( ) ( ) 1 T 5 . .T 5. . T 5.
! ! ! ! !
! !
!
" * 1 3 1 " 3 ! 4 1
"
*
3
! 4 1 1
!

+ + +

L 1 6 4
1
- !3
1
6 "
1
0 0
% 3
1
0 0
* - *"
1
0 0
4
1
0 - 1; 3
1
0 0; "
1
0 0
L 4
*
- !3
*
6 "
*
0 0
% 3
*
6 1 0 0
* -* - *"
*
0 0
4
*
0 - *; 3
*
0 - 1; "
*
0 -1
L 1 6 4
!
- !3
!
6 "
!
0 0
% 1 6 3
!
0 0
* - 1 - *"
!
0 0
4
!
0 - !7* ; 3
!
0 - 1; "
!
0 -17*
d
/
& d /
0 0 1
1
d &
& d
*
# 1 1 *
# ** 7 1 * 7 !
* 7 1 1 * 7 !
!
& d
& d.n grup adimensional ec#ivalent cu
!
este:
!
*
! *
*
*
!
8
!
d &
v
& d


n
!
*
m
*
#
d &
v
d &
9
d
/

,
_

,
_

S se determine forma general a ecuaiei pentru calculul puterii de regim necesare


pentru rotirea unui agitator :, cunosc/nd c ea depinde de diametrul cercului descris de
agitator d, turaia n, densitatea lic#idului i viscozitatea dinamic a lic#idului .
Se va aplica metoda Ra0leig#
Rezolvare
Mrime fizic U.M. Formula dimensional
: &g'm
)
's
"(
%'L
)
'*
"(
d m L
n s
",
*
",
&g'm
"(
%'L
"(
&g'm
",
's
",
%'L
",
'*
",
" 3 4
n d 9 :
( ) ( ) ( )
"
1 1

!
3
1 4 ! *
T 5. 5. T . T 5.


% 6 " 0 1
L 4 - ! - " 0 *
* - 3 - " 0 -!
Sistemul de ecuaii fiind nedeterminat, se exprim x, 0 i u !n funcie de z:
4 0 , *"; 3 0 ! "; 0 1 ";
"
*
, ! " " 1 " ! " * ,
d n
d n 9 n d 9 :

,
_


% "
*
0 1
L 3
*
!"
*
0 -1
* - 4
*
0 -1
4
*
0 1; 3
*
0 *; "
*
0 1;

*
*
d n
1orma general a ecuaiei:

,
_*
, !
d n
d n 9 :
.n amestec gazos av/nd compoziia (2mol): )32 4
)
, 352 64
7
i ,72 6
)
4
7
se gsete
la *-(56 i p-)5atm. 6onsider/nd componentele amestecului, gaze ideale s se
determine densitatea amestecului i compoziia acestuia exprimat ca fraii masice i sub
form de concentraii molare.
Rezolvare
0
; ;
;
;
0
;
;
0
0
;
0
0
;
;
0
;
;
!
0
0 0
0
:
1 ;
i i 0
5
5 4
<
5
5
<
5
5
m
m
5
m
5
m
n
n
4
m
%&
*=> , 11
1
*0
!0!
*?!
0> , **
0> , 1>
p
p
T
T
> , **
5
%mol
%&
0> , 1> *+ 1> , 0 11 *1 , 0 5 4 5
c

+otaii
8 9 4
)

$ 9 64
7

6 9 6
)
4
7

*?= , 0
0> , 1>
*+ 1> , 0
<
1+! , 0
0> , 1>
11 1 , 0
<
0!? , 0
0> , 1>
* *1 , 0
<
9
@
A

! 9
! @
! A
;
0
;
;
0
0
;
0
0
;
;
0
;
;
m
%mol
11* , 0
*+
*=> , 11
*?= , 0 9
m
%mol
>+* , 0
11
*=> , 11
1+! , 0 9
m
%mol
*0= , 0
*
*=> , 11
0!? , 0 9
5
<
5 m
m
m
5
m
V
n
9
Se consider un amestec lic#id av/nd compoziia (2mol): (52 aceton, )52 tetraclorura
de carbon i :52 benzen. ;tiind c amestecarea nu decurge cu variaie de volum, s se
calculeze densitatea amestecului.
Rezolvare
0
; ;
;
:
1 ;
i i 0
5
5 4
<
%mol
%&
* , +? ?+ , , 0 1,> * , 0 ,+ ! , 0 5 4 5
c c

+ +

+otaii
8 9 acetona
$ 9 tetraclorura de carbon
6 9 benzen
>>? , 0
* , +?
?+ , , 0
<
!,! , 0
* , +?
1,> * , 0
<
1== , 0
* , +?
,+ ! , 0
<
9
@
A

! 9
! @
! A
m
%&
+?=
m
%&
?1,=>
m
%&
?=1

! :
1 i i
i
0
m
%&
10!1
+?=
>>? , 0
1,=>
!,! , 0
?=1
1== , 0
1
<
1
c 9

+ +

<ntr"o instalaie de evaporare compus din dou trepte, cu circulaia aburului secundar !n
contracurent, se concentreaz un debit de ,555&g=# soluie apoas de >?4 @2.
6oncentraia soluiei rezultate la ieirea din instalaie este de 752. ;tiind c debitul de
vapori produs !n cel de"al doilea evaporator este cu ,52 mai mare dec/t cel din primul
evaporator, s se stabileasc bilanul de materiale al instalaiei de evaporare.
Rezolvare
Ain bilanurile pe !ntreaga instalaie:
-
%&
G
-
%&
G
G
-
%&
G
G
m
m
m
m
m
5: , 7,B B: , (@5 , , ,
B: , (@5
)55 , , ) ,555
)55
7 , 5 5@ , 5 ,555
7 ,
) ,
) ,
: ,
: ,

+


Ain bilanurile pe evaporatorul C:
I II
G
m,0
G
m,1
G
m,3
G
m,2 G
m,4
G
m,5
w
1
; w
3
; w
5
: : , , , ,
: , 7 , ) , , ,
: : , ( ( ,
: , 7 , ( ,
( ( , , , ,
( , ) , , ,
:
:
:
:
:
:
< G < G AA A #olid @B
G G G G AA A @G
< G < G AA #olid @B
G G G AA @G
< G < G A #olid @B
G G G A @G
m m
m m m m
m m
m m m
m m
m m m
+
+ + +

+

+
,)B , 5
5: , 3,B 5@ , 5 ,555
5: , 3,B
B: , (@5 ,555
(
(
( ,
( ,+
<
<
-
%&
G
G
m
m
Derificarea se poate face utiliz/nd una dintre ecuaiile de bilan de materiale pentru
evaporatorul CC. Ae exemplu:
)55 5: , 7,B 5: , 3,B
: , 7 , ) ,
+
+
m m m
G G G
<ntr"un proces de fabricaie a sucurilor de fructe, se utilizeaz suc cu concentraia ,)2.
Aatorit faptului c la evaporare se pierd din compuii volatili, o parte din sucul proaspt
este trecut pe un traseu de ocolire (b0"pass) a evaporatorului. 6oncentraia la ieirea din
evaporator este de :@2. ;tiind c sucul rezultat din instalaie trebuie s aib concentraia
de 7)2, s se determine debitul de suc obinut, consider/nd c se alimenteaz :55&g=#
suc proaspt i fracia de b0"pass.
Rezolvare
- 7 %& ,00 G
0 , m

>* , 0 <
,+ , 0 <
0 <
1* , 0 < < <
,
>
!
* 1 0
0


$ilanul general de materiale !n punctul %:
N
G
m,3 w
3
w
2
G
m,2
G
m,0
G
m,1
G
m,4
G
m,5
w
0 w
1
M
w
4
w
5
* , m 1 , m
* , m 1 , m 0 , m
G G ,00
G G G
+
+
Eentru evaporator:
( )
> , m * , m
> , m 1 , m
> > , m 1 1 , m
G ,+ , 0 G ,00 1* , 0
G ,+ , 0 G 1* , 0
< G < G( ) ( )
* , m * , m > , m
G ,00 *0? , 0 G ,00
,+ , 0
1* , 0
G
$ilanul de materiale !n punctul +:
( )
( ) ( )
* , m * , m * , m * , m
> , m * , m , , m > , m * , m
, , , m > > , m * * , m
, , m > , m * , m
G ,00 *0? , 0 >* , 0 G >* , 0 G ,00 *0? , 0 ,+ , 0 G 1* , 0
G G >* , 0 G >* , 0 G ,+ , 0 G 1* , 0
< G < G < G
G G G
+ +
+ +
+
+
0+0 , 0
,00
*1* , >0
G
G
R
- 7 %& >*? , 1!, 11, , =, *1* , >0 G
- 7 %& 11, , =, G
- 7 %& *1* , >0 G
0 , m
* , m
, , m
> , m
* , m

+

.n amestec binar format din componenii 8 i $, este prelucrat !n instalaia reprezentat


mai Fos.
Se cunosc:
1 , 0 <
- 7 %& !00 G
! , 0 <
- 7 %& !00 G
= , 0 <
- 7 %& >00 G
, , 0 <
- 7 %& 1000 G
1 , A
1 , m
> , A
> , m
* , A
* , m
1 , A
1 , m

S se stabileasc bilanul de materiale al instalaiei


Rezolvare
Gcuaiile de bilan de materiale pe instalaie:
0+!! , 0 <
< 100 1 , 0 !00 = , 0 >00 ! , 0 !00 , , 0 1000
- 7 %& 100 G
G !00 >00 !00 1000
< G < G < G < G < G C @BA
G G G G G C @G
? , A
? , A
? , m
? , m
? , A ? , m 1 , A 1 , m * , A * , m > , A > , m 1 , A 1 , m
? , m 1 , m * , m > , m 1 , m

+ + +

+ + +
+ + +
+ + +
Eentru unitatea C:
*!! , 0 <
< 100 = , 0 >00 , , 0 1000
< G < G < G
- 7 %& 100 G
G >00 1000
G G G
! , A
! , A
! , A ! , m * , A * , m 1 , A 1 , m
! , m
! , m
! , m * , m 1 , m

+
+

+
+
<n punctul de amestecare a debitelor H
m,(
i H
m,7
:
I
G
m,3
w
A,2
G
m,0
G
m,1
G
m,4
G
m,5
w
A,6
w
A,1
II
w
A,7
G
m,2
w
A,3
w
A,5
w
A,4
*,, , 0 <
0+!! , 0 100 1 , 0 !00 < =00
- 7 %& =00 !00 100 G
< G < G < G
G G G
C G
, , A
, , A
, , m
? , A ? , m 1 , A 1 , m , , A , , m
> , m ! , m , , m
> , m

+
+
+
+
<ntr"o instalaie de cracare !n care se prelucreaz (555&g=# #idrocarburi, re0ult printre
produsele de cracare ,,(2 cocs. 6ocsul format conine B72 6 i 32 4
)
.
<n reactorul de regenerare a catalizatorului, se realizeaz arderea total a cocsului intr"un
amestec gazos, av/nd compoziia :2 ?
)
i B:2 +
)
. <n urma arderii, @:2 din carbonul
coninut !n cocs se transform !n 6?
)
i ,:2 !n 6?.
S se stabileasc bilanul de materiale al regenerrii catalizatorului.
Rezolvare
- 7 %& !> , * != 01 , 0 G
- 7 %& 11 , !1 != => , 0 G
- 7 %& != !000 01! , 0 G
*
H , m
c , m
coc# , mReaciile care au loc la arderea cocsului:
D H D H
9D D 9
9D D 9
* * *
1
*
* *
1
* *
+
+
+
- 7 %& 1,1 , 10=
*
11 !> , *
1*
11 , !1 11 1, , 0
1*
11 , !1 !* +, , 0
G
- 7 %& 010 , *1
*
!= !> , *
G
- 7 %& +!1 , 1*
1*
*+ 11 , !1 1, , 0
G
- 7 %& *,? , 11>
1*
>> 11 , !1 +! , 0
G
*
*
*
D , m
D H , m
9D , m
9D , m

+

+

Aebitul amestecului gazos:


- 7 %& +, , *0?! 1, , 10= *1+ G
- 7 %& *1+!
,
100
1, , 10= G
*
: , m
a , m


Materiale intrate Debit, kg/h Materiale ieite Debit, kg/h
6 (3,33 6?
)
,,7,):I
4
)
),(7 6? ,),@(,
?
)
,5B,,: 4
)
? ),,535
+
)
)5I(,@: +
)
)5I(,@:
*?*8L )))) *?*8L ))))
<ntr"un sc#imbtor de cldur se rcete un debit de :555 &g=# amestec conin/nd 7:2
benzen i ::2 acid acetic, de la I:6 p/n la )@6. ;tiind c pentru rcire se utilizeaz
7:55 &g=# ap disponibil la ,)6, s se calculeze temperatura de ieire a apei din aparat.
Rezolvare
6ldurile specifice ale benzenului si a acidului acetic sunt:
K %&
%cal
,1 , 0 c ;
K %&
%cal
>* , 0 c a $

K %&
J
1=,* >1+0 >1? , 0 c
K %&
%cal
>1? , 0 ,1 , 0 ,, , 0 >* , 0 >, , 0 c
1 , p
1 , p

+
Gcuaia de bilan termic:
( ) ( )
( ) ( )
9 > , !1 T
1* T >1+0 >,00 *+ ?, 1=,* ,000
T T c G T T c G
E E
e , *
e , *
i , * e , * * , p * , m e , 1 i , 1 1 , p 1 , m
p c


<ntr"un sc#imbtor de cldur se rcete un debit de )55 &mol=# aer de la temperatura de


(56 la B56. 6a agent termic se utilizeaz abur saturat uscat cu temperatura de ,(56.
S se calculeze debitul de abur necesar, dac din aparat se evacueaz condens la
temperatura de ,,56.
Rezolvare
6ldura molar a aerului:
[ ] [ ]

+ +

e , *
i , *
T
T
* , p * , 5 c p
p
* 1 !
p
dT c G E E
K T
K mol
J
c
T 10 ,> , 0 T 10 +! , * 0! , *= c
( )
( ) ( ) - 7 %J !,0>*! !0 =0
!
10 ,> , 0
!0 =0
*
10 +! , *
0! , *= *00
dT T 10 ,> , 0 T 10 +! , * 0! , *= *00 E
! !
!
* *
!
=0
!0
* ! !
p

1
]
1

+
+ +

( )
1 1 , p 1 1 , m p c
T c r G E E +

1 , p
c
cldura specifica medie a condensului J

1
T diferena dintre temperatura de condensare i temperatura de ieire a condensuluiJ
%& 7 %J *1?= r 9 1!0 T
%& 7 %J *!* , > c
T c r
E
G
1 1
1!0
110
1 , p
1 1 , p 1
c
1 , m

Aebitul de abur necesar funcionrii sc#imbului de cldur:


- 7 %& + , 1,>
*0 *!* , > *1?=
!,0>*!
G
1 , m

+

<ntr"un sc#imbtor de cldur se !nclzete un debit de ):55 &g=# soluie de la


temperatura ,:6 p/n la temperatura de 356. ;tiind ca pentru !nclzire se utilizeaz
,:5 &g=# abur saturat uscat cu p 0 * at, s se determine pierderile de cldur ale
sc#imbtorului de cldur.
6ldura specific medie a soluiei este )@55 K=&g>.
Rezolvare
Gcuaia de bilan termic:
( ) ( )
p i , * e , * * , p * , m
8
1
F
1 1 , m
p c
E T T c G - - G
E E
+

p
E
debitul termic disipat sub form de pierderi
()
) >,00
!100
1000
-
%J
11*00 E
E 1, 10 *+00 *,00 10 *0+ , * 1,0
%&
J
10 *0+ , * r ; at * p
r - -
p
p
1
1
1 1
1
8
1
F
1

+


<ntr"un evaporator se concentreaz un debit de )755 &g=# soluie apoas cu concentraia
,)2 p/n la concentraia ()2. *emperatura de fierbere a soluiei !n evaporator este de
,,:6. Daporii formai sunt condensai !ntr"un condensator de suprafa !n care se
utilizeaz un debit de ()m
)
=# ap la temperatura ,:6.
S se calculeze temperatura de ieire a apei din condensator.
Rezolvare
- 7 %& 1,00
!* , 0
1* , 0
1 *>00 G
<
<
1 G G
< G < G
G G G
* , m
!
1
1 , m * , m
! ! , m 1 1 , m
! , m * , m 1 , m

,
_

,
_+
Se scrie ecuaia de bilan termic a condensatorului:
( ) ( )
( )
9 , , >1 T
1, T 1+ , > G ***1 1,00
%& 7 %. ***1 - - r 9 11, T
T T c G - - G
e , a
e , a a , m
8
*
F
*
i , a e , a a , p a , m
8
*
F
* * , m
<ntr"un evaporator se concentreaz o soluie apoas de la ,)2 p/n la )@2. Aebitul
soluiei diluate alimentate !n aparat este de ))75 &g=#. *emperatura de alimentare a
soluiei este de I56. 6ldura specific a soluiei diluate este (I55 K=&g>.
Eentru !nclzire se utilizeaz abur saturat uscat cu * - ,(:6.
;tiind c pierderile de cldur ale evaporatorului sunt de )5555L, s se calculeze debitul
de abur primar necesar.
Rezolvare
Ain ecuaiile de bilan de materiale:
*>0 0 G
m,*
6 G
m,!

**>00,1*, 0 G
m,!
0,*+
Rezult: G
m,*
0 1*>0 %&7-
G
m,*
0 1000 %&7-
Ain ecuaia de bilan termic a evaporatorului:
G
m,1
,Q
1
, h
1
, T
1
G
m,2
, Q
2
, h"
2
, T
2
G
m,3
, Q
3
, h'
3
, T
3
G
m,0
, Q'
0
, h'
0
w
A,1
w
A,3
G
m,0
, Q"
0
, h"
0
Q
5
Q
4
( )
( )
-
%&
1 , 1>??
*11,
?*000 11, ?0 ? , ! **>0 ***1 1*>0
G
%&
%J
*11, r 9 1!, T
%&
%J
***1 r 9 11, T
r
E T T c G r G
G
0 , m
0 0
* *
0
p * 1 1 , p 1 , m * * , m
0 , m


S se determine debitul de ap necesar !n condensatorul barometric final al unei instalaii
de evaporare cu efect multiplu, tiind c se condenseaz un debit de vapori de ) &g=s la
presiunea de 5,) at i se dispune de ap cu temperatura de )@6. 8pa se evacueaz din
condensator la temperatura de condensare.
Rezolvare
Ain debitul termic al condensatorului barometric rezult:
( )
0 c
T
T
p
V
m R
m
T T c
G
G
c
0

%&
J
10 *,!,+ r ; 9 ? , ,= T ; at * , 0 p
1
c c

( ) #
%&
, , !,
*+ ? , ,= >1+0
10 !,+ , * *
G
1
R
m

<ntr"o coloana de rectificare, se fracioneaz la presiunea atmosferic un debit de ,55


&mol=# metanol"ap, conin/nd 752 metanol. 6oncentraiile metanolului !n distilat i
reziduu sunt de B:2 mol i respectiv (2 mol.
6ifra de reflux:
!
G
G
R
/
5
.
5

.
*emperatura la v/rful coloanei : *
A
- 3:6.
<n fierbtorul coloanei se utilizeaz abur saturat uscat cu * - ,(56.
S se calculeze debitul de abur din fierbtorul coloanei i consumul specific de abur
necesar realizrii operaiei de rectificare.
G
m
G
G
m
R
G
m
V
G
m
L
h", T"
h', T'
h
0
, T
0
p
C
, T
C
Rezolvare
Ain ecuaiile de bilan de materiale:
- 7 %mol ** , >0 G
0! , 0 G =, , 0 G > , 0 100
G G 100
4 G 4 G 4 G
G G G
/
5
)
5
/
5
)
5
/
5
) )
5
/ /
5
G G
5
)
5
/
5
G
5

+
+
+
+
( )
%&
%cal
? , ,,= r ;
%&
%cal
*1* r
r
H
r 1 R G G
* 1
a
/ , V
a
/
5 a , m

+

( )
%mol
J
10 ,> , !
%mol
%cal
,! , +>1+ 1 , 100?> =, , 0 +!+> H
%mol
%cal
1 , 100?> 1+ ? , ,,= 5 r H
%mol
%cal
+!+> !* *1* 5 r H
4 1 H 4 H H
?
/ , V
* * * , V
1 1 1 , V
/ * , V / 1 , V / , V
+


+


( )
/
a$r
/
5
a , m
1
?
a , m
1
a
%mol
%&
1,
** , >0
1 , *11!
G
G
-
%&
1 , *11!
10 1?= , *
10 ,> , ! 1 ! ** , >0
G
%&
J
10 1?= , * r


Se consider un usctor pentru care se cunosc urmtoarele date:
" debitul de material umed care intr !n usctor: ,555 &g=#
" umiditatea iniial a materialului: 752
" umiditatea final a materialului: ,52
" temperatura materialului care intr !n usctor: ,:M6
" temperatura materialului care iese din usctor: 7:M6
" caracteristicile aerului la intrarea !n calorifer: *
5
-,:M6, N
5
-I52
" caracteristicile aerului la ieirea din usctor: *
)
-7:M6, N
)
-352
" masa transportorului de oel: B55 &g
" cldura specific a oelului: :55 K=(&g>)
" cldura specific a materialului: ):55 K=(&g>)
Eierderile de cldur ale usctorului se estimeaz la )2.
S se calculeze consumul de cldur !n usctor, presiunea aburului de !nclzire i
consumul de abur.
Rezolvare
( ) ( )
-
%&
H H G G
H
H
-
%&
G
S
inert m
.
m
S
inert m
((( ,,, , 5 333 , 5 355
,,, , 5
,5 ,55
,5
333 , 5
75 ,55
75
355 3 , 5 ,555
O
)
O
, ,
O
)
O
,
,


Ain diagrama 4"x:
%&
%J
H 4
%&
%J
H 4
,7: J 5(@ , 5
(: J 55II , 5
) )
5 5


Aebitul de aer necesar funcionrii usctorului:
-
%&
4 4
G
G
.
m G
inert m
,5BB5
55II , 5 5(@ , 5
(((
5 )
,

Gcuaia de bilan termic a usctorului:


Ain diagrama 4"x:
9 T
%&
%J
H 4 4 ,)@ 7 , ,:, J 55II , 5
, , 5 ,
Eropun/nd o diferen !ntre temperatura aburului de !nclzire i temperatura aerului la
ieirea din calorifer de ,:>:
%&
%J
r $ar p 9 T
a a
),7, J 7 J ,7( ,: ,)@ +
Aebitul de abur:
-
%&
r
E
G
a m
@ , :BI
),7,
,)IBBI5
,

( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) ( ) [ ]
( )
%&
%J
H
G
E
H
H H G E
-
%J
E
H H G
E - - G - G - - G - - G E
G
inert m
G
inert m
G
inert m
p t t t m .
.
m . .
.
m S S
S
inert m
7 , ,:, (:
,5BB5
,)IBBI5
,)IBBI5
5) , , ,: 7: : , 5 B55 ,: ,@ , 7 ((( ,: 7: ,@ , 7 3 , 33 ,: 7: : , ) 355
5
,
,
5 , ,
5 ) ,
, , ) , , , , , , ) , ) , , , ) , ,
+ +

+ +
+
+ + +