Sunteți pe pagina 1din 2

P

rintele Rafail Noica despre cum se merge la duhovnic

Joi, 20 Februarie 2014 07:52

i avva sau duhovnicul, nu ca un filosof care a înv at multe lucruri i este foarte în elept

omeneste, c uta, la rându-i, cu rug ciune c tre Dumnezeu: «Doamne, d -mi un cuvânt pentru poporul T u. Nu m l sa în deschiderea gurii mele s smintesc pe fratele meu. Nu m l sa s spun un cuvânt care nu este de folos sau, mai groaznic, unul care s d uneze mântuirii

sufletului celui care vine c tre mine în numele T u.» i caut nu atât în minte, ci în inim s

g seasc un cuvânt pe care îl simte inima lui c este ziditor.

Fac aici o mic parantez ca s spun un cuvânt al Sfântului Serafim de Sarov, care cuno tea cu duhul nu numai via a ta, ceea ce se întâmpla în familie, în via a prietenilor, ci i ce aveau s

fac ceilal i. i un om, uimit, îl întreba pe Sfântul Serafim: «P rinte bun, cum tii toate lucrurile din via a mea i pe to i oamenii ace tia pe nume?» i el i-a r spuns :«Eu nu tiu nimic; eu doar

m rog la Dumnezeu. Dumnezeu este Cel Care tie, iar eu, rugându-m , î i spun primul gând,

primul cuvânt care vine în inima mea i care tiu c este de la Dumnezeu».

Deci, eu nu tiu ce s fac, p rintele meu nu tie ce s fac, dar eu lui Dumnezeu îi cer i

p rintele Îi cere, de asemenea, lui Dumnezeu. i atunci se întâmpl taina aceasta i aceasta este ascultarea c , îndreptându-ne c tre Dumnezeu, prin p rintele duhovnic, cum spunea

P rintele Sofronie, facem din duhovnicul nostru un prooroc. Poate c este deja prooroc, poate

c nu, dar ascultarea mea îl face pe p rintele meu prooroc. Într-un fel, dac starea mea de

ascultare este adev rat , aceasta îl na te pe p rintele duhovnicesc. Eu însumi îl nasc pe

p rintele meu duhovnicesc. A a sunt lucrurile la Dumnezeu; de multe ori de-andaratelea!

Zic asta i ca s nu v sminti i, c ci v poate ispiti cel r u i a a: dar dac p rintele meu n-o s

tie asta? Dar dac nu tiu ce sau nu tiu cum? Nu v sminti i de aceasta. Na te i-v p rintele duhovnicesc prin rug ciune! C uta i de la Dumnezeu! Cere i Domnului: «Doamne, pune în

Sfin ia Sa cuvântul potrivit!» i smeri i-v înaintea p rintelui, în numele Domnului i p rintele, prin rug ciune, va g si un cuvânt pe care nu îl tie nici el cum este, cum spunea i Sfântul Serafim de Sarov, dar el, în rug ciunea sa, crede i n d jduie te c Dumnezeu nu v va l sa

în ela i, nu v va l sa pe drumuri.

i acum înc un lucru. În elesesem c nu trebuie s discu i cu p rintele t u sfatul ce i-l d , c

primul lucru pe care i-l spune, pe acela s -l faci. Încercam, dar voind s -l fac mai bine, îl

întrebam. «P rinte, cum în elegi asta, cum trebuie f cut?» i sim eam c se sfarm totul. i câteodat p rintele se mâhnea de mine i îmi ziceam: «Dar ce-am f cut r u, Doamne? Eu voiam s fac mai bine. Dar cum s în eleg cuvântul? Cum s fac, dac nu-l în eleg mai bine?».

i nu pricepeam atunci c nu este vorba numai s în eleg mai bine, c ci nu m duceam la un

filosof, la un om mai de tept ca mine, mai cu experien , mai b trân, ci m duceam la Dumnezeu. i c Dumnezeu îmi d prin gura lui un cuvânt, poate tainic, poate de neîn eles, dar acela e cuvântul pentru mine de la Dumnezeu, nu-i cuvântul duhovnicului.

Nu c uta l muriri de la duhovnic i asta nu poate fi în eles nici ca argument c nu vrei s faci

voia ta. Nu-i numai asta. Este firul acela, foarte delicat, mai delicat decât firul de p ianjen, dintre tine i Dumnezeu, pe care nu trebuie s -l rupi, s -l întrerupi cu nimic. F o metanie i spune-i

p rintelui: «Binecuvinteaz , P rinte!» i-e team c n-o s în elegi? Cere rug ciunile p rintelui.

P

rintele Rafail Noica despre cum se merge la duhovnic

Joi, 20 Februarie 2014 07:52

Cere tot ce vrei, dar nu cere de la început prea multe explica ii. Acesta este cuvântul pe care împlinindu-l, îl vei în elege. Pentru c toat via a cre tineasc este f ptuire, nu filosofie. Aceasta este filosofia vie ii cre tine ti. Deci, p rintele nu- i va putea explica cuvântul pentru c nu-i vine de la el i el însu i poate nu-l în elege. Dumnezeu îl în elege i tu, cu rug ciunile p rintelui, îl vei în elege, iar dac nu po i s -l în elegi, mai târziu po i s întrebi. Dar mai întâi încearc s -l împline ti.

Cuvântul lui Dumnezeu este puterea care a creat cerurile i p mântul. Cuvântul lui Dumnezeu este energia care creeaz i te creeaz . Te face pe tine. Sigur c nu îl vei în elege acum, c îl vei în elege când te va face ceea ce Dumnezeu vrea s te fac . P strarea cuvântului se aseam n cu p mântul care- i ine s mân a ca s nu i-o fure pas rea. P strarea cuvântului este p strarea unei energii tainice în inima ta, în sufletul t u, energie care te va lumina, cum spune Sfântul Ioan în Evanghelie c «via a era lumina oamenilor». Vie uind dup Cuvântul lui Dumnezeu Cel dintru început, c acesta este cuvântul pe care îl prime ti, El te va învia i te va lumina.

Extras din conferinta Parintelui Rafail Noica