Sunteți pe pagina 1din 13
CursCurs 0303 –– TeleviziuneTeleviziune Semnalul de televiziune
CursCurs 0303 –– TeleviziuneTeleviziune
Semnalul de televiziune
ObiectiveObiective • Noţiuni de colorimetrie – Perceperea culorilor de către ochi – Mărimi ce caracterizează
ObiectiveObiective
• Noţiuni de colorimetrie
– Perceperea culorilor de către ochi
– Mărimi ce caracterizează culoarea
– Amestecul culorilor
– Sisteme colorimetrice
• Sisteme TV color
• Semnalele de luminanţă şi crominanţă
• Spectrele semnalelor Y, croma
3 martie 2005
Televiziune – sl.ing. Bogdan ORZA
IntroducereIntroducere Frecvenţa [MHz] 3⋅10 2 3⋅10 6 3⋅10 10 3⋅10 14 Unde radio Raze cosmice
IntroducereIntroducere
Frecvenţa [MHz]
3⋅10 2
3⋅10 6
3⋅10 10
3⋅10 14
Unde
radio
Raze cosmice
Microunde
Raze X
Raze γ
Radar
Infraroşu
λ[m] 10 4
1
10 4
Ultraviolet
10 12
10 14
Lumină vizibilă
Ultraviolet
Violet
Albas-
Verde
Gal-
Portoca-
Roşu
Infraroşu
tru
ben
liu
λ[nm]
380
400
500
600
700
780
800
F gura
i
2 1
.
3 martie 2005
Televiziune – sl.ing. Bogdan ORZA
PercepPercepţţiaia culorilorculorilor dede ccăătretre ochiochi • Teoria vederii tricrome • Teoria vederii
PercepPercepţţiaia culorilorculorilor dede ccăătretre ochiochi
• Teoria vederii tricrome
• Teoria vederii microprocesate
V(λ)
1
caracteristică spectrală de vizibilitate
relativă (senzaţia de strălucire funcţie de
lungimea de undă)
0,8
λ R =700 nm; v(λ R )=0,0041
0,5
λ G =546,1 nm; v(λ G )=0,9756
0,2
λ =435 8 nm; v(λ )=0 0173
,
,
0,1
B
B
Compatibilitate cu TV-AN
400
450
500
550
600
650
700
λ(nm)
Figura 2 2
.
3 martie 2005
Televiziune – sl.ing. Bogdan ORZA
MMăărimirimi cece caracterizeazcaracterizeazăă culoareaculoarea • Mărimi subiective – senzaţia asupra ochiului
MMăărimirimi cece caracterizeazcaracterizeazăă culoareaculoarea
• Mărimi subiective – senzaţia asupra ochiului
– luminozitate
– nuanţă
– saturaţie
• Mărimi obiective – caracterizarea propriu-zisă a radiaţiei
– luminanţă – informaţii asupra intensităţii radiaţiei luminoase
– spectru de frecvenţă – anumită familie de culori
– puritate (p=0 culori atonale, alb, negru; p=1 culori saturate) – diferenţa
relativă dintre culoarea pură şi culoarea de referinţă atonală
3 martie 2005
Televiziune – sl.ing. Bogdan ORZA
AmesteculAmestecul culorilorculorilor • Amestec substractiv Roşu – prin scădere din culoarea albă • Amestec
AmesteculAmestecul culorilorculorilor
• Amestec substractiv
Roşu
– prin scădere din culoarea albă
• Amestec aditiv
Galben
– prin compunerea în acelaşi
interval spaţio-temporal a două sau
mai multe radiaţii monocromatice
Verde
(
255
)
Roşu
Roşu
Galben
Portocaliu
ALB
Mov
Verde
Turcuaz
Verde
(200)
Albastru
3 martie 2005
Televiziune – sl.ing. Bogdan ORZA
LegileLegile cucu GrassmanGrassman • Prin alegerea a trei fascicule luminoase monocromatice adecvate numite culori
LegileLegile cucu GrassmanGrassman
• Prin alegerea a trei fascicule luminoase
monocromatice adecvate numite culori primare este
posibilă reproducerea oricărei culori din natură
• Dacă două suprafeţe luminoase colorate produc
aceeaşi senzaţie de culoare, senzaţia se menţine şi
dacă luminanţa este multiplicată sau divizată cu
acelaşi factor
• Prin amestecul aditiv a două culori oarecare se
obţine întotdeauna aceeaşi culoare indiferent din ce
culori este formată fiecare dintre ele.
3 martie 2005
Televiziune – sl.ing. Bogdan ORZA
LegileLegile luilui GrassmanGrassman (C ) =α P +α P +α P 1 1 2 2
LegileLegile luilui GrassmanGrassman
(C ) =α P +α P +α P
1
1
2
2
3
3
R
B
G
r + g + b = 1
r =
,
b =
,
g =
R G
+
+
B
R G
+
+
B
R G
+
+
B
r, g, b
r
λ[nm]
g Verde 1 Vector de culoare alb • • 1 Roşu
g
Verde
1
Vector de
culoare
alb
1
Roşu
g 1 b r 0,5 0 400 600 700
g
1
b
r
0,5
0
400
600
700
1 0,5 500 Albastru 1 Triunghiul culorilor Figura 2.4 Figura 2.3 3 martie 2005 Televiziune
1
0,5
500
Albastru
1
Triunghiul
culorilor
Figura 2.4
Figura 2.3
3 martie 2005
Televiziune – sl.ing. Bogdan ORZA
SistemeSisteme colorimetricecolorimetrice g Y • g C(λ) 2 r 500 G 560 nm 1 R
SistemeSisteme colorimetricecolorimetrice
g
Y
g
C(λ)
2
r
500
G
560 nm
1
R
•E
1(800)
(alb)
0
B
-1
X
450
nm
dreapta purpurelor
(roşu+violet)
b
Figura 2.5
Figura 2.6
3 martie 2005
Televiziune – sl.ing. Bogdan ORZA
SistemeSisteme colorimetricecolorimetrice • X – culoare, Y - luminanţă Y Y 1 G Galben •
SistemeSisteme colorimetricecolorimetrice
• X – culoare, Y - luminanţă
Y
Y
1
G
Galben
Verde
Orange
R
R
Turcoaz •
Alb
• C
Roşu
E
Purpure
B
Violet
1
X
B
X
Figura 2.7
Figura 2.8
3 martie 2005
Televiziune – sl.ing. Bogdan ORZA
ProprietProprietăţăţii aleale sistemelorsistemelor colorimetricecolorimetrice • Curba spectrală – triunghi
ProprietProprietăţăţii aleale sistemelorsistemelor colorimetricecolorimetrice
• Curba spectrală – triunghi isoscel cu latura unitară
• Culorile de saturaţie maximă sunt pe curba extremă
• prin compunerea a două culori saturate se obţine o
culoare – poziţia se poate calcula cu centrul de masă
• Culori pastelate – curbă extremă, culori pastelate –
centru E
• Prin amestec aditiv NUMAI culorile din interiorul
triunghiului
• Din motive tehnice triunghiul RGB TV este mai mic,
identic cu cel din cinematografie
3 martie 2005
Televiziune – sl.ing. Bogdan ORZA
SistemeSisteme TVTV colorcolor • simultane E R , E B , E G E G
SistemeSisteme TVTV colorcolor
• simultane
E R , E B , E G
E
G
Amplific.
Antenă
video R
Camera
TV
E′ G
f
E
cu 3
E ∑
Amplific.
R
Modula-
Emiţător
tuburi
video G
tor G
E′
G
VC
E
E B
Amplific.
B
Modula-
video B
tor B
f
E′
B
Oscilator
Oscilator
f B
f G
f
Figura 2.9 a)
Ecran
E ∑
Filtru
Amplificator
R
R
Δf
f
A.F.I.F.
SF, AFI, D
Filtru
Detector
Amplificator
Figura 2.9 b)
G G
G
Filtru
Detector
Amplificator
B
B
B
Figura 2.10
3 martie 2005
Televiziune – sl.ing. Bogdan ORZA
SistemeSisteme TVTV colorcolor • parţial secvenţiale • complet secvenţiale B G B G Amplifica- Emiţă-
SistemeSisteme TVTV colorcolor
• parţial secvenţiale
• complet secvenţiale
B
G
B
G
Amplifica- Emiţă-
AFIF
R
Detector
tor video
tor
AFI
R
b )
a)
Figura 2.11
3 martie 2005
Televiziune – sl.ing. Bogdan ORZA