Sunteți pe pagina 1din 17

Semnale transmise n sistemele

TV color
3 martie 2005 Televiziune sl.ing. Bogdan ORZA
Obiective
Semnalele de luminan, crominan
ntreptrunderea spectrelor Y, croma
Sistemul TV NTSC
semnale NTSC
alegerea culorilor primare I, Q
criterii de alegere a frecvenei
subpurttoare
codorul i decodorul NTSC
3 martie 2005 Televiziune sl.ing. Bogdan ORZA
Introducere
Compatibilitatea cu TV AN
Semnalul Y luminan este semnalul
TV AN
nuan+saturaie semnale de
crominan (FR luminan)
Ambele semnale n aceeai band de
frecven
Y+Croma = SVCC
3 martie 2005 Televiziune sl.ing. Bogdan ORZA
Semnalul de luminan
Axa Y a sistemului colorimetric XoY este
axa luminanei se face proiecie pe ea


unde R, G, B coeficienii tricromatici
nenormai; K factorul de transfer al
camerei
0,11B 0,59G 0,30R Y + + =
0,11KB 0,59KG 0,30KR Y K E
Y
+ + = =
B G R Y
0,11E 0,59E 0,30E E + + =
3 martie 2005 Televiziune sl.ing. Bogdan ORZA
Semnale de crominan
Banda s. Croma < luminan
Acuitate vizual mai slab
AN elemente de 1mm; COLOR elemente verzi pe fond rosu de
2.5 mm
Banda se reduce la 1,5 MHz
B G R Y R -Y R
0,11E 0,59E 0,7E E E E = =
B G R Y R -Y G
0,11E 0,41E 0,3E E E E + = =
B G R Y B -Y B
0,89E 0,59E 0,3E E E E + = =
-Y B -Y R -Y G
0,19E 0,51E E =
3 martie 2005 Televiziune sl.ing. Bogdan ORZA
Modaliti de ntreptrundere a
spectrelor Y, croma

Af
r
A B
f

ff
C D
Af
c

E F
f
0

2Af
c

Af
y

V
Y

V
C

V
Y
+V
C

a)
b)

c)

Y Y Y
C C
Y Y Y
C C
A (n-1) f
h
n f
h
(n+1)f
h
B
C m f
h
(m+1) f
h
D
E (n-1) f
h
(2n-1)
h
f
2
n f
h
(2n+1)
h
f
2
(n+1)f
h
F
f
f
f
Figura 2.13
3 martie 2005 Televiziune sl.ing. Bogdan ORZA
Sistemul NTSC
National Television System Committee
Semnale speciale de crominan E
I
i E
Q
( ) ( )
1 1 0
cos a t A t e =
purtatoarea
Semnalul modulat cu purttoare
Semnalul modulat cu purttoare suprimat
( ) ( ) ( ) ( )
1 0 1 0
cos cos
M
a t A t AM t t e e = +
( ) ( ) ( )
1 0
cos
M PS
a t AM t t e

=
Semnalul modulator M(t)
3 martie 2005 Televiziune sl.ing. Bogdan ORZA
Sistemul NTSC - MQ
( ) ( )
0
cos M t t e
( ) ( )
0 0
cos sin
2
N t t t
t
e e
| |
=
|
\ .
t sin A
2
- t cos( A (t) a
0 2 0 2 2
e
t
e = = )
t N(t)sin A (t) a
0 2 N
e =
t t)cos M (t) a
0 M
e ( =
t N(t)sin (t) a
0 N
e =
Modulaie n cuadratur cu PS
) t sin(
cos
N
t sin t cos tg N
t sin t cos
N
M
N( t Nsin t Mcos a
0 0
0 0 0 0 m
e

e e
e e e e
+ = + =
= + = + =
) (
)
0
tg
N
M
=
2 2
N M
cos
N
A + = =

m m 0
a A sin( t ) e = +
3 martie 2005 Televiziune sl.ing. Bogdan ORZA
Modulatorul-demodulatorul NTSC

Modulator
simetric
Oscilator
pilot
Modulator
simetric
M(t)
N(t)
cos e
0
t
sin e
0
t
a
m
(t)
+
a)
Detector
sincron
Oscilator
sincronizat
Detector
sincron
FTJ
M

FTJ
N

a
m
(t)

cos e
0
t

sin e
0
t

M(t)
N(t)
b)
Figura 2.15
t sin2
2
N
t cos2
2
M
2
M
t tcos Nsin t Mcos t cos a
0 0 0 0 0
2
0 m
e e e e e e + + = + =
3 martie 2005 Televiziune sl.ing. Bogdan ORZA
SVCC

3 martie 2005 Televiziune sl.ing. Bogdan ORZA
Semnale NTSC
V
C
(t)
+1


-10


+1V
Y
(t)
0


+1


+2
V(t)
0
1
S
H

Nivel
stingere
Supra-
modulaie
0,89 0,83 0,89
0,76 0,76

t
0,11
0,30
t
t
Suprasarcin
a emitorului
Purttoare de
imagine
100%
Purttoare de
imagine 0%
Gal- Tur- Ver-
ben coaz de
Mov
Alb
Ro- Al- Neg-
u bas- ru
tru
a)
b)
c)
Figura 2.17
0,89
0,70
0,59
0,41
0
B G R Y
0,11E 0,59E 0,3E E + + =
) e + = t Esin( V
0 0
-Y B
-Y R
Y B Y R 0
E
E
tg si E E E = + =


2 2
Coeficienii de compresie
K
R
=0,877 i K
B
=0,493 pentru
supramodulaie
3 martie 2005 Televiziune sl.ing. Bogdan ORZA
Alegerea culorilor I, Q
V
Y
+V
C

4.5 MHz
f
0
=3
1.5
Df=3MHz
Df=4.5MHz
Componente
spectrale ale Y
importante

-
-
-
-
Y
X
I
Q
G
E
B
R
Figura 2.18
Axa I axa cu cea mai bun putere de rezoluie
Axa Q axa cu cea mai slab putere de rezoluie
3 martie 2005 Televiziune sl.ing. Bogdan ORZA
1
E
Q

E
I

E
Y

E
Q

E
I

f
sp

f
f
Figura 2.20
Y R Y R Y B Y R I
0,27E 0,74E ) E 0,27(E ) R 0,74(E E

= =
Y B Y R Q
0,41E 0,48E E

+ =
) 33 t sin( E ) 33 t cos( E V
sp Q sp I C
+ + + = e e
) t sin( E E V
sp
2
Q
2
I C
e + + =
Q
I
E
E
arctg 33 + =
dB) 2 - (la MHz 1,3 f
I
=
dB) 2 - (la MHz 0,4 f
Q
=

Axa E
R-Y

Axa Q
E
R-Y

K
R
E
R-Y

33
33
E
I

Axa I
K
B
E
B-Y

E
B-Y
E
B-Y

E'
Q

Figura 2.19
3 martie 2005 Televiziune sl.ing. Bogdan ORZA
Criterii de alegere a f
sp
= f
0

ntreptrundere spectru Y cu
croma deci, multiplu impar de
f
h
/2, f
v
/2
Interferen minim cu
subpurttoarea de sunet
( )
2 1 455 3, 579
2 2
h h
sp
f f
f k MHz = + = =
MHz 3,9 0,6 4,5 f
sp
= s
max sp
f f - 0,6 = 4,5 0,6 3,9 MHz s =
( )
2 1
2
h
sp
f
f k = +
( )
2 1
2
v
sp
f
f k = +
Hz 15.734,264
1 2k
2f
f
sp
H
=
+
=
3 martie 2005 Televiziune sl.ing. Bogdan ORZA
Sincronizarea culorii

S
S
Figura 2.21
t sin E ) 180 t sin( E V
sp s sp s s
e e = + =
t sin E ) 33 t sin( E ) 33 t cos( E E V
sp S sp Q sp I Y C
e e e + + + + =
3 martie 2005 Televiziune sl.ing. Bogdan ORZA
Codorul NTSC
Matrice
de
culoare
FTJ
1,3 MHz
FTJ
0,6 MHz
MOD
I

1

2

FTJ
MOD
Q
Divizor de
frecven
Oscilator
cuar f
sp

Defazor
57
Defazor
90
Formator de
impulsuri
Poarta
salve
Sincrogenerator
2f
H

E
R

E
G

E
B

E
Y

E
I

E
Q

L I
Y

L I
It
1

t
Y


EIcos(espt+33)
EQsin(espt+33)
V
C

S
cos(e
sp
t+33)
sin(e
sp
t+33)
K
Figura 2.22
3 martie 2005 Televiziune sl.ing. Bogdan ORZA
Decodorul NTSC


Amplific.
Y
Filtru de
rejecie f
sp

Matrice de
decodare

FTB
Amplific.
C+S
Detector
sincron
1,3 MHz
FTJ
Detector
sincron Q
FTJ
Q 0,6M
Defazor
90
Formator
impulsuri

Poart
Comparator
faz i frecv.
Oscilator
f
sp

Defazor
57
SVCC
-
-
-
de la detectorul
de videofrecven
i
Y

i
I

E
Q

E
I

S
H

K V
r

E
R
E
G

E
B

sin(e
sp
t+33)
cos(e
sp
t+33)
Figura 2.23