Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie " Nicolae Testemianu"

Catedra de Medicina Interna nr. 1

eful catedrei: Doctor habilitat n medicin,profesor universitar Victor BOTNA ! "onductorul #rupei: conf$universitar: usu Doina "urator: studenta #r$ %&'( Stanescu Tatiana

Fisa de observaie clinic

Bolnava: Platon Olimpia Efim

Chiinu !"#

$% &'TE (E)E*'+E

Numele si prenumele: Platon Olimpia Efim Virsta: 82 ani Data naterii: 10.01.1932 Sexul: Femenin Domiciliu:r.Cantemir,s.Toceni. Profesia: Bucatareasa Locul de munca: Pensionara Data internrii: 01.02.2014 Diagnosticul la internare: Pneumonie comunitara bilaterala ba al inferior.!T" #r.$$$,cu risc a%itional mo%erat,$C #r.$$ %upa &'!". Diagnosticul clinic : Pneumonie comunitara bilaterala ba al inferior.. II. N !N"# cu$ele la internare:

(ispnee ) mi*ta , cu accentuare la efort me%iu. Tuse care initial a fost uscata rara,%ar care a %e+enit pro%ucti+a,cu e*pectoratii +iscoase %e culoare #albena in cantitati mici,fara miros. Febra ) 3,,-0C, persistenta. .inoree Fati#abilitate. Cefalee. /labiciune #enerala. 0ial#ii $ritabilitate $napetenta "meteli "rtral#ii IS%&'I()L *&LII

De+utul +olii :Boala a %ebutat - ile in urma,cin% a aparut febra 3,,0 C,%ispneea,si tusea care a %e+enit pro%ucti+a.simptome%e %ate sau instalat pe ba a unei infectie a cailor respiratorii superioare1rinoree2. (um a e,oluat: E+olutie insi%ioasa cu febra persistenta 3,,-0c , tusa pro%ucti+a , %ispnee mi*ta la efort. 3a me%ic nu sa a%resat.Tratament nu a urmat." fost a%usa %e ser+iciul %easistenta %e ur#enta la biroul %e internare al $FP.

N%"("D"N%"L" P"'S&N L"

Date +iografice 4 nascut pe 10.01.1932 , in satul Toceni in familie %e - copii,fiin% primul copil in familie. De$,oltare : %e +oltare normala (onditiile de munca si de trai: a lucrat 1- ani bucatareasa la #ra%inita,apoi a lucrat in cimp la cresterea +itei %e +ie, no*elor profesionale n5a fost e*pusa. limentatia : +ariata, bo#ata in fructe si le#ume . ntecedente patologice: Este la e+i%enta la car%iolo# %e 3 ani cu !T"."lte patolo#ii concomitente nea#a.Contact cu persoane bolna+e %e TBC nea#a. ntecedente eredo-colaterale : in familia sa ru%e cu patolo#ii pulmonare nu se atesta. namne$a alergologic : "ler#ie la me%icamente, +accinuri, alimente, polen, al6i aler#eni nea#7. Deprinderi duntoare : nu fumea a , %ro#uri nu consuma, alcool consuma oca ional."bu %e sare, a8ar,#rasimi,con%imente,cafea nu face.

".

!"N)L &*I"(%IV Inspectia generala

Starea generala : %e #ra+itate me%ie Starea de contiin/ : clara 0acies : obisnuita Po$itia +olna,ului : fortata. %ipul constitutional: 8iperstenica. Starea de nutritie : normala %egumentele : curate, %e culoare ro 5pala !usculatura : 0u9c8ii s:nt %e +olta6i satisfacator , tonusul este mo%erat , puterea mu9c8ilor mo%erata , sen a6ii %ureroase lipsesc. 1anglionii limfatici : ;an#lionii limfatici 1 sternoclei%omastoi%ieni, supracla+iculari, infracla+iculari, a*ilari 2 palpator nu se %etermin7 Sistemul osteo-articular : oasele s:nt propor6ionale, f7r7 %eforma6ii, percutor puncte %ureroase nu se %etermin7. <n articula6ii mobilitatea %eplin7, f7r7 %ureri= %eforma6ii, crepita6ii nu se %etermin7. Inspectia pe sisteme:

paratul respirator Acuze: (ispnee ) mi*ta , cu accentuare la efort me%iu. Tuse care initial a fost uscata rara,%ar care a %e+enit pro%ucti+a,cu e*pectoratii +iscoase %e culoare #albena in cantitati mici,fara miros. Febra ) 3,,-0C, persistenta. $nspec6ia 4 "ripile na ale si musc8ii respiratori au*iliari nu participa in actul %e respiratie. >ocea nu este sc8imbat7. Torace 4%iametru trans+ersal ?%iametru antero5posterior,fosele supra si infracla+iculare pronuntate,cla+iculele )%irectie ori ontala,sternul plat cu un#8iul manubrio5sternal nepalpabil,un#8iul epi#astric 90 %e #ra%e,coastele au %irectie oblica..E*cursia 8emitoracelor in actul %e respiratie este limitata. Tipul respira6iei este ab%ominal. F.@21Amin. /aO2@90B. Palpa6ia4 elasticitatea cutiei toracice este re%usa. Transmiterea +ibra6iilor +ocale accentuata bilateral subscapular. Percu6ia4 submatitate fi*a bilateral subscapular "usculta6ia4 #omot bron8o+e icular,pectoroloc+ie afona,crepitatii toate subscapular bilateral. paratul cardio,ascular

"cu ele4 Pacientul nu pre int7 acu e %in partea sistemului car%io+ascular. $nspectie4 .e#iunea precor%iala nu pre inta mo%ificari patolo#ice. Pulsaii patolo#ice la ni+elul +aselor #itului 1aa. caroti%e, ++. Cu#ulare2 nu se i%entific7. Palpare4 ocul ape*ian este situat cu 1cm me%ial %e linia me%iocla+iculara stin#a in spatiul > intercostal.Freamatul catar sistolic, %iastolic, socul car%iac nu se %epistea a. Pulsul ) 9-Amin. FCC59-Amin Percutie4 3imitele matitatii relati+e a cor%ului f7r7 mo%ific7ri. "uscultatie4 D#omotele car%iace $ si $$ in focarele %e auscultatie mitral, aortic, pulmonar si tricuspi%ian sunt ritmice.T" bra %rept @ 140A90 mm A!#. paratul digesti, 3a momentul e*amin7rii bolna+ul nu pre int7 acu e. (ureri :n epi#astru, fenomenele %ispeptice, #re6urile, +oma sunt absente. "petitul este normal, uneori %iminuat. (up7 spusele bolna+ului :n ultima perioa%7 nu a a+ut pier%eri pon%erale. (e#luti6ia este liber7, in%olor7. /emnele 8emora#iei #astro5intestinale lipsesc. /caunul f7r7 particularit76i. paratul urogenital "cu e absente. E%emele superioare sau %urerile :n re#iunea lombar7 lipsesc. 0ic6iunile sunt libere, in%olore. Frec+en6a urin7rii4 354 oriA i. (iure a :n 24 ore4 1,2 l. Culoarea urinei ) #alben5%esc8is.

1lande endocrine 0o%ificari functionale sau obiecti+e %in partea #lan%elor en%ocrine nu se atesta. Sistemul ner,os Con9tiin6a este clar7, %ispo i6ia ec8ilibrat7. /omnul nu este profun%, %in cau a %ispneei. "cu 7 cefalee uneori. 0i9c7rile membrelor sunt bine coor%onate. Pareste ii, aneste ii, sen a6ii %e r7cire a membrelor nu pe int7. /ensibilitatea tactil7, %ureroas7, %e temperatur7 5 pre ente 9i nemo%ificate. >7 ul, au ul, mirosul, +orbirea 5 f7r7 patolo#ie. Diagnostic Pre$umti, <n ba a acu elor la pacienta se e+i%entia a sin%romul %e impre#nare infectioasa manifestat prin febra, astenie, fati#abilitate= mial#ii, inapetenta= ameteli ,cefalee, iritabilitate , artral#ii .$n combinatie cu manifestari respiratorii4 %ispnee atit in inspir cit si la e*pir,care se intensifica in %ecubit %orsal,tuse ,initial rara ,uscata,ulterior mai %easa cu e*pectoratie in cantitati mici,+iscoasa,#albuie ,fara miros."socierea febrei cu %ispeea E tusea initial uscata apoi cu e*pectoratia #albuie su#erea a o infectie a cailor respiratorii1 Pneumonie2 $n ba a e*amenului fi ic se pune in e+i%enta un sin%rom %e con%ensare pulmonara cu locali area subscapular bilateral manifestat prin 1Transmiterea vibraiilor vocale accentuata bilateral subscapular.La percutie submatitate fixa. 3a auscultatie5 #omot bron8o+e icular,pectoroloc+ie afona,crepitatii toate subscapular bilateral.2 "socierea sin%romului %e con%ensare pulmonara cu sin%rom %e impre#nare infectioasa cu %ispee ,polipnee Etuse 5 su#erea a o pneumonie. (eoarece pacienta sa imbolna+it la %omiciliu,nu a fost internata puntru infectii in ultimile 3 luni,nu a primit antibioterapie iA+ sau in#riCiri ale pla#ilor in ultimele 30 %e ile,nu face 8emo%iali a, pneumonia este comunitara. $n anamne a se mentionea a ca acu ele au aparut %upa o infectie a cailor repiratorii superioare,putem presupune ca a#entul cau al este streptococul B 8emolitic %in #r ".10ai ales ca pacienta este in +irsta ,iar in structura pneumoniilor la +irstnici streptococul b58emolitic are o pon%ere %e pina la 1- B2 (eoarece pneumonia %ecur#e cu febra si into*icatie mo%erata si manifestari mo%erate %e insuficienta respiratorie putem afirma ca are o e+olutie %e #ra+itate me%ie. ($";&O/T$C P.EDF0T$>4 #ra+itate me%ie #r.$$ Pneumonie comunitara, ba ala bilaterala,cu e+olutie %e

Planul de in,estigaiilor de la+orator i instrumentale: 1 .a%io#rafia cutiei toracice in 2 inci%ente1pentru a confirma pre enta pneumoniei,pentru a stabili locali area ,e*tin%erea,forma clinicomorfolo#ica2 2.E*amenul sputei la B"".1pentru e*clu%erea tuberculo ei2 3. !emoleuco#rama 1 pentru a %etermina mo%ificarile specifice unui proces inflamator5leucocito a,>/! crescut2 4./piro#rafia 1 pentru a e+i%entia un proces %e tip restricti+ caracteristic pneumoniei cu >E0/ si F>C sca ut sicu in%icele Tiffno normal2E test bron8o%ilatator pentru a e+i%entia o posibila obstructie -.;licemia 1 pentru a e*clu%e (D si posibila etiolo#ie stafilococica a pneumoniei2 G. Pulso*imetria 1pentru a monitori a saturatia sin#elui cu o*i#en,/o2H90B5in%icatie pentru #a imetrie,si este un criteriu %e pronostic nefa+orabil .2

I./umarul urinei1pentru a e*clu%e complicatii,sau patolo#ii renale pree*istente care +or mo%ifica pronosticul bolii2 ,.E*amenul microbiolo#ic Bacterioscopie 1pre enta neutrofilelor si bacteriilor2 Bacteriolo#ic 1pentru a i%entifica a#entul etiolo#ic al pneumoniei si pentru a efectua antibio#rama2 9."nali a bioc8imic7 a s:n#elui 3(! 1cresterea este %irect proportionala cu #ra%ul %e %istru#ere a tesutului pulmonar2 PC.1creste in procesele inflamatorii2 "3"T,"/"T1 pentru a e*clu%e complicatii,patolo#ii 8epatice2 Freea ,creatinina1pentru a e*clu%e complicatii,patolo#ii renale2 $ono#rama

'"#)L% %" nali$a sputei la * 03.02.20144 ne#ati+ 0G.02.20144 ne#ati+ Concluzie: putem e*clu%e TBC (onclu$ie: gentul etiologic al pneumoniei este Str.+ 3emolitic ."xamenul radiologic. .a%io#rafia cutiei toracice inci%enta postero5anterioara. (ate te8nice4Filmul este centrat corect1cla+iculele se proiectea a cu e*tremitatile interne simetric fata %e linia me%iana2.E*punerea filmului este corecta1%e#etul tinut in spatele ariei ne#re a cliseului este abia +i ibil2.Filmul este reali at in inspir profun%1%omul pleural se proiectea a cau%al %e arcul costal al coastei a$>5a2 /c8eletul si tesuturile moi4Coloana +ertebrala5pe linie me%iana se e+i%entia a corpurile primelor 3 +ertebre toracice,proiectate peste ima#inea clara a tra8eii.Coastele5sunt simetrice %e o parte si %e alata a coloanei +ertebrale,spatiile %intre ele sunt e#ale.Cla+iculele5cu e*tremitatile %ispuse simetric fata %e linia me%iana./ternul se suprapune peste me%iastin.Tesuturile moi )se obser+a umbra sinilor. (iafra#mul cu contur sters 1semnul siluietei2./ituat la ni+elul coastei G2 EtaCul ab%ominal superior4Calcificari,umbre #a oase anormale nu se obser+a Cimpurile pulmonare4se obser+a opacitate %e intensitate subcostala, cu structura omo#enta,cu contururi neclare in cimpul pulmonar inferior bilateral./e obser+a semnul siluetei1ster#erea conturui %iafra#mului2/i bron8o#rama aerica toate in cimpul pulmonar inferior bilateral./inusul costofrenic liber. (esenul pulmonar accentuat. !ilurile pulmonare4(imensiuni normale,contur clar ,re#ulat,8ilul stin# cu 0,- cm mai sus %ecit 8ilul %rept. 0e%iastinul4Tra8eea po itionata pe linie me%iana.Fn#8iul subcarinal G0 #ra%e. >ena a i#os nu se +i uali ea a."rcul aortic este po itionat pe stin#a.Cor%ul marit in %imensiuni18ipertrofia >/2. Conclu ie4$n cimpul pulmonar inferior bilateral )con%ensare pulmonara. Con#estie +asculara1posibil insuficienta +entriculara stin#a2. 4emoleucograma 56.52.2578 ' prin microscopie i .pert !%*2'I0

!emo#lobina4 114 #Al 1205140 #Al Eritrocitele4 3,I * 1012 Al 45- * 1012 Al $n%icele cromatic4 0.,- 0,,-51,03eucocitele4 , *109 Al 459 *109 Al &ese#mentate4 - B 15GB /e#mentate4 G4 B 4I5I2B Eo inofile4 G B 15-B Basofile4 1 B 051B 3imfocite4 14B 1953IB 0onocite4 11B 3511B >/!4 -0 mmA8 2510 mmA8 Concluzie: Conclu ie4,leucocitele sunt in limitele normei1pacienta este in +irsta cu reacti+itatea sca uta2,>/! putin crescut 1proces inflamator2.3imfocitele sunt putin crescute1 su#erea a infectia +irala suportata %e pacienta 2

nali$a generala a urinei 59.52.2578 Cantitatea4 100ml 55 Culoare4 #alben7 #albena5%esc8isa (ensitatea4 1012 100,5102G .eactia4 aci%7 p8 4,-5I Transparena4 transparent7 transparent7 Proteine4 absente absente sau unice ;luco a4 absent7 absent7

Concluzie: anali a %e urin7 nu are abateri %e la norm7. . nali$a +ioc3imica a singelui 56.52.2578 Free I,I9 mmolAl 2,-5,,3mmolAl Creatinina 10-JmolAl 100511-JmolAl Bilirubina totala4 10,GJmolAl H1,,,JmolAl

Bilirubina libera 4 GJmolAl H14,- mmolAl Bilirubina conCu#ata4 55 H3JmolAl "3"T4 20 4542F$ "/"T4 49 053I F$ ;luco a 4 4,-9mmolAl 3.-5-.9 mmolAl Proba cu timol 0,I- /5! 054 /5! Concluzie,"/"T sunt marite , aceasta este o caracteristic7 a pneumoniei cu streptococi.

g specifici urinari: 3e#ionella5ne#ati+ /treptococcus pneumonie-ne#ati+ Concluzie: E*clu%em aceasta etiolo#ie a pneumoniei. 1luco$a $n limitele normei5e*clu%em %iabetul a8arat. Puls oximetria8.Spirografia:test +ron3odilatator 03.02.14 P:na la proba cu salbutamol 0esure% Pre%. F>C 1.I2 2.I0 FE>1 1.1I 2,2I FE>1AF>CB G, II PEF 2,0I -.9I (upa proba cu salbutamol 0easure% Pre%. F>C 2.4G 2.I0 FE>1 1.,3 2.2I FE>1AF>CB I4 PEF 2.,G II -.9I 5 5 BPre%. G4 -2 ,, 3BPre%. 91 ,0 9G 4,

Conclu ie4 la spiro#rafie se pune in e+i%enta un sin%rom restricti+1micsorarea >E0/ si F>C cu in%icele Tiffno in norma.Testul bron8o%ilatator scoate in e+i%enta un sin%rom obstructi+1%upa proba cu salbutamol >E0/ a crescut cu 2, %e B,,PEF a crescut cu 13 B.

9. 1licemia 56.52.78 1licemia@ -.1 mmolAl Conclu ie #licemia se afla in limitele normei ; Pulsoximetria 52.52 /aturatia sin#elui cu o*i#en@90B 56.52 /aturatia sin#elui cu o*i#en@90B 58.52 /aturatia sin#elui cu o*i#en@92B 59.52 /aturatia sin#elui cu o*i#en@94B 5;.52 /aturatia sin#elui cu o*i#en@9-B Conclu ie 4saturatia sin#elui cu O2 este sca uta.,cu %inamica po iti+a.

Spirografia 5 P:na la proba cu salbutamol 0esure% Pre%. F>C 1.I2 2.I0 FE>1 1.1I 2,2I FE>1AF>CB G, II PEF 2,0I -.9I (upa proba cu salbutamol 0easure% Pre%. F>C 2.4G 2.I0 FE>1 1.,3 2.2I FE>1AF>CB I4 PEF 2.,G II -.9I 5

BPre%. G4 -2 ,, 3BPre%. 91 ,0 9G 4,

Conclu ie4 la spiro#rafie se pune in e+i%enta un sin%rom restricti+1micsorarea >E0/ si F>C cu in%icele Tiffno in norma.Testul bron8o%ilatator scoate in e+i%enta un sin%rom obstructi+1%upa proba cu salbutamol >E0/ a crescut cu 2, %e B,,PEF a crescut cu 13 B. "xamenul sputei Culoarea sura Caracterul mucos Consisten6a +:scoas7 Epiteliu celule unice 3eucocite in cantitate mo%erata neutrofile5100B Conclu ie4 proprietatile fi ice ale sputei sunt caracteristice procesului inflamator,neutrofilele 100B confirma ca e*ista un proces inflamator. "xamen micro+iologic .e ultat4Cresterea streptococului b 8emolitic %e #rup "510K4 nti+iograma /treptococul este sensibil la4cefpero*im 3incomicina TriLa*on

&u este sensibil la4;entamicina Diagnostic clinic /in%romul %e con%ensare pulmonara presupus la %ia#nosticul pre umti+ 9i5a #7sit confirmarea :n re ultatele e*amenului paraclinic 9i anume4la ra%io#rafia cutiei toracice sa %epistat opacitate %e intensitate subcostala, cu structura omo#ena,cu contururi neclare in cimpul pulmonar inferior bilateral, semnul siluetei1ster#erea conturui %iafra#mului2, bron8o#rama aerica toate in cimpul pulmonar inferior bilateral.Pre enta inflamatiei si5a #asit confirmarea in anali a sputei un%e s5au i%entificat neutrofile 100B.$ar prin e*amenul microbiolo#ic se pune in e+i%enta a#entul cau al al pneumoniei /treptococul b 8emolitic %in #r ". E*ploararea functionla pune in e+i%enta un sin%rom restricti+./in%romul restricti+ este intilnit in pneumonie. 3ipsa leucocito ei in sin#ele periferic nu e*clu%e procesul inflamator intru cit pacienta are peste G0 %e ani,iar la batrini reacti+itatea este sca uta. $n urma anali elor %e laborator si e*amenului paraclinic nu s5au %epistat 2 criterii pentru internarea pacientei in terapie intensi+a. (ia#nostic clinic4 Pneumonie comunitara, ba ala bilaterala,cau ata %e streptococul B 8emolitic %in #r.",cu e+olutie %e #ra+itate me%ie.!T" #r.$$.

Diagnostic diferential 5Tuberculo a pulmonara 5$nfarctul pulmonar -(ancer +ron3opulmonar cu atelecta$ie uni polisegmentara 5Pleure ie 5"bces pulmonar -+ronsecta$ii

Pneumonie "pare pe fon% %e infectii +irale,e*punere la fri#,focare %e infectie in ca+.bucala1pneumonia prin microaspiratie2,tulburari %e constienta ,intubare etc. Bacterii,+irusuri,fun#i,a#5 enti atipici $n cite+a ile,sau cite+a ore. 3I,-5 3,,- MC, ascensiune lent7Asau 39 540 ascensiune rapi%a. 3ipsesc Asunt pre ente %in prima i in pneumonia franc lobara cu afectarea pleurei. Fscata ,apoi cu sputa 0ucopurulenta

(riterii "namne a

(ancer +ron3opulmonar Taba#ism E*punere la ra%iatii ioni ante. 3ucru in mine cu substante ra%ioacti+e.

Etiolo#ie (ebut temperatura Toracal#ii

< 3ent %e obicei neobser+at %e bolna+ 0o%erata ,uneori cu pusee +esperale,%epasin% 3, #ra%e celsius. Permanente ,pro#resi+e

Tusea

Permanenta ,c8inuitoare fara sa a%uca usurare,cu timpul

(e obicei normala sau sca%e neinsemnat Fara particularitati,sau accentuarea framatului +ocal. /uflu tubarAmurmur +e icular %iminuat,bron8ofonie,pecto5 roloc+ie afona,raluri crepitante,frotatie pleurala. Opacitate sistemati ata,sau multiple opacitati cu ten%inta spre confluere,bron8o#rama aerica ,semnul siluiete.

0asa pon%erala Palparea

%e+ine cu e*pectoratie mucopurulenta,san#+inolenta in cantitati mari.$n sputa celule atipice la e*amen microscopic. /ca%e pro#resi+ Posibil freamat +ocal accentuat

"uscultatia

.a%io#rafie

Possibil respiratie bron8o+e iculara,sau %iminuarea murmurului +e icular. 3ar#irea 8ilului pulmonar 1in cancer central2,opacitate neuniforma cu contururi sterse la 8il.Contururi ra%iale a opacitatii patolo#ice./e poate obser+a atelecta ie in ca %e obstructie a lumenului bronsic.$n ca %e obstructie partiala ) enfi em obsstructi+.$n cancerul periferic se obser+a opacitate %e forma no%ulara, cu contur neclar,%e intensitate %iferita si %imensiuni +ariabile.

Pneumonie Tuse cu sputa muco5 purulenta1cantitati mici2 cu %ebut recent,acut.(ispnee mi*ta,%ureri in piept %e tip pleuritic,febra,slabiciune,obos5 eala,mial#ii,artral#ii1semne %e impre#nare infectiaosa2

Criterii /emne si simptome

!iperemia pometilor,posibil 8erpes naso5labial,limba cu %epuneri albicioase. "ccentuarea freamatului +ocal

$nspectie

Palpatie

Bronsecta ie Tuse cu sputa mucopurulenta 1in cantitati mari2timp %e luni sau c8ear ani. .areori 8emopti ie. (ispnee, %urere :n piept %e tip pleuritic, N8ee in#, febr7, sl7biciune, oboseal7, i pier%erea :n #reutate "crociano a,fata inpastata,sca%ere pon%erala,8ipocratism %i#ital. Fara mo%ificari

0atitate Asubmatitate fi*a.

Percutie

/uflu tubar,bron8ofonie si pectoroloc+ie afona in ca %e bron8ie permiabila.Crepitaii.Frotatie pleurala in ca %e afectare a pleurei.3a auscultatia cor%ului mo%ificari specifice nu sunt. Opacitate care ocupa un lob ,bine %elimitata,sau multiple opacitati cu contur sters %e intensitate subcostala nesistemati ate care tin% sa confluie e. Bron8o#rama aerica. /emnul siluietei.

"uscultatie

.a%io#rafia

.a%iolo#ic

Confirmare

Fara mo%ificari Asau in %epen%enta %e procesul pe fon%alul creea sau %e +oltat.(e e*4cancer bronsic5matitate. .espiratie aspra..aluri sibilante,ronflante.3a auscultatia cor%ului semne %e cor% pulmonar 1accentuarea # $$ ,suflu %iastolic pe art.pulmonara,suflu sistolic pe tricuspi%a2 in ca %e boala a+ansata. $n ca %e bronsecta ii mo%erate ramine nemo%ificata.$n ca uri a+ansate 4opacitati inelare,opacitati in ban%a1tuburi pline2,linii %e tran+ai@peretii bronsici in#rosati.,formatiuni c8istice %ispuse in ro eta. CT

%ratament $n conformitate cu %ia#nosticul %e :Pneumonie comunitara, ba ala bilaterala,cau ata %e streptococul B 8emolitic %in #r.",cu e+olutie %e #ra+itate me%ie si in conformitate cu antibio#rama se recoman%a urmatorul tratament4 Ceftria*on 152#. iA+ la fiecare 24 ore. " itromicina in perfu ie la fiecare 24 ore timp %e 253 ile Comprimate Fla+ame% 0,3m# %e 3 ori pe i /e recoman%a %e a urma tratamentul in%icat inca - ile %upa normali area temperaturii,si %isparitia semnelor %e impre#nare infectioasa.