Sunteți pe pagina 1din 8

verificare 2 / intrebari autoevaluare drept comunitar

1. Unde este situata Curtea Europeana a drepturilor Omului? a Haga . b Strasbourg . c Luxemburg .

2. Care sunt mecanismele juridice de protectie a drepturilor cetatenilor europeni? a Curtea Europeana de Justitie !ribunalul de "rima #nstanta si Curtea Europeana a . $repturilor Omului b Curtea de Conturi si Curtea Europeana a $repturilor Omului . c Judecatoria Curtea de %pel si Curtea Europeana de Justitie .

&. Care sunt instantele de judecata la ni'el unional? a Curtea de Conturi si Curtea de %pel . b Curtea Europeana de Justitie !ribunalul de "rima #nstanta si Curtea Europeana a . $repturilor Omului c #nalta Curte de Casatie si Justiti Curtea de Conturi si !ribunalul de "rima . #nstanta

(. $in cati judecatori era compusa initial Curtea de Justitie Europeana? a ) judecatori . b * judecatori . c 11 judecatori .

+. Cat durea,a mandatul judecatorilor Curtii de Justitie? a & ani . b ( ani . c - ani

-. La ce inter'al de timp sunt inlocuiti partial judecatorii Curtii de Justitie? a la .iecare - ani . b la .iecare & ani . c anual .

). Cati judecatori si a'ocati generali numara in pre,ent Curtea de Justitie? a 2) de judecatori si / a'ocati generali . b 2( de judecatori si / a'ocati generali . c 2) de judecatori si 12 a'ocati generali .

/. $e cine sunt numiti judecatorii care urmea,a sa .aca parte din Curtea de Justitie? a de "arlamentul European . b de Consiliul European . c de statele membre al Uniunii Europene .

*. Cat durea,a mandatul presedintelui Curtii de Justitie? a - ani . b ( ani . c & ani. .

10. Cine poate ridica imunitatea judecatorilor Curtii de Justitie? a "arlamentul European . b plenul Curtii de Justitie . c Comisia Europeana .

11. Care sunt modalitatile in care incetea,a in mod indi'idual mandatul unui judecator al Curtii

de Justitie? a prin reinnoire periodica prin demisie sau in ca, de deces


. b numai prin demisie . c numai prin deces .

12. Cat durea,a mandatul a'ocatilor generali din cadrul Curti de Justitie? a ( ani . b - ani . c a'ocatii generali sunt numiti pentru o perioada nedeterminata .

1&. Care dintre membrii Curtii de Justitie sunt speci.ici jurisdictiei europene? a judecatorii Curtii Europene de Justitie . b gre.ierii Curtii Europene de Justitie . c a'ocatii generali din cadrul Curtii Europene de Justitie .

1(. Care este data de incepere a anului jurisdictional comunitar? a - octombrie . b * mai . c 1 ianuarie .

1+. Care sunt cau,ele ce pot .i judecate de Curtea de Justitie? a Curtea Europeana de Justitie este competenta sa judece orice .el de cau,e . b recursurile directe si trimiteri prejudiciare care emana de la jurisdictiile statelor . membre c Curtea de Justitie Europeana este doar un organ consultati' ne.iind competenta . sa judece nici un .el de cau,e

1-. Cum sunt adoptate deci,iile Curtii de Justitie? a cu majoritate de 'oturi . b in unanimitate . c .ie cu majoritate de 'oturi .ie in unanimitate in .unctie de gra'itatea cau,ei . judecate

1). #n ce scop a .ost creat in 1*/* !ribunalul de "rima #nstanta? a pentru a e.icienti,a acti'itatea Curtii Europene de Justitie . b pentru a supra'eg1ea acti'itatea Curtii Europene de Justitie . c pentru a elabora legile care sa .ie aplicate ulterior de Curtea Europeana de Justitie .

1/. Care este numarul judecatorilor care intra in componenta !ribunalului European? a 2+ . b 2. c 2) .

1*. Unde isi are sediul !ribunalul European? a la 2erlin . b la Strasbourg . c la Luxembourg .

20. Care este denumirea in.ormala a Curtii Europene a $repturilor Omului? a Curtea de la Haga . b Curtea de la Strasbourg . c Curtea de la 3unc1en .

21. Cati judecatori are in pre,ent in componenta Curtea Europeana a $repturilor Omului? a 2) de judecatori . b &+ de judecatori . c (& de judecatori .

22. $e cine sunt alesi judecatorii care urmea,a sa .aca parte din Curtea Europeana a $repturilor

Omului? a de %dunarea "arlamentara a Consiliului Europei


. b de statele membre ale Uniunii Europene . c de Comisia Europeana .

2&. Cine poate sesi,a Curtea Europeana a $repturilor Omului? a numai un particular care se considera 'ictima unei 'iolari a Con'entiei Europene . a $repturilor Omului b numai o asociatie nationala care se ocupa de protectia drepturilor omului intr4un . stat membru al Uniunii Europene c orice stat contractant 5prin plangere statala6 sau de orice particular care se . considera 'ictima unei 'iolari a Con'entiei Europene a $repturilor Omului 5 prin

plangere indi'iduala6

2(. Ce simboli,ea,a la modul ideal cetatenia europeana? a comuniunea de scopuri si de mijloace care exista intre popoarele statelor membre . ale Uniunii Europene b cetatenia tuturor persoanelor care locuiesc pe teritoriul Europei . c cetatenia nationala la ni'el european .

2+. $e cine este reglementata cetatenia Europeana? a de dreptul national al statelor europene . b de dreptul national al statelor membre ale Uniunii Europene . c de dreptul Uniunii Europene .

2-. Care sunt drepturile cetateanului european con.orm !ratatului de la 3aastric1t? a dreptul de petitie in .ata "arlamentului European . b dreptul de petitie in .ata Comisiei Europene . c dreptul de petitie in .ata Consiliului European .

2). Cine se bucura de cetatenie europeana? a cetatenii statelor care .ac parte din continentul Europa . b cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene . c cetatenii statelor care .ac parte din Spatiul Sc1engen .

2/. La ce drepturi se re.era Carta drepturilor .undamentale a Uniunii Europene in capitolul

re.eritor la cetatenie? a la dreptul de a participa la intruniri

. b la dreptul la protectie diplomatica si consulara . c la dreptul la gre'a .

2*. $upa ce proceduri legislati'e se exercita

in mod sc1ematic

puterea legislati'a a

"arlamentului European? a consultarea

. b consultarea cooperarea codeci,ia si a'i,ul con.orm . c consultareasi codeci,ia . d a'i,ul con.orm .

&0. Ce principiu sta la ba,a .unctionarii Comieiei Europene? a principiul colegialitatii . b principiul egalitatii . c principiul subsidiaritatii

. d principiul cooperarii .

&1. Care sunt atributiile Comisiei Europene? a de asistare . b de organ executi' al uniunii Europene . c de gardian al tratatelor de organ executi' al uniunii Europene si de repre,entare .

&2. Care este rolul Consiliului European? a impulsiona politicile comunitare generale . b de.ini noile sectoare de acti'itate comunitara . c impulsiona politicile comunitare generale coordona politicile comunitare de.ini . noile sectoare de acti'itate comunitara si orienta constructia comunitara

&&. Care este rolul Curtii Europene de Conturi? a controla aspectele .inanciare ale Uniunii Europene . b legalitatea operatiunilor bugetului comunitar . c controla aspectele .inanciare ale Uniunii Europene legalitatea operatiunilor . bugetului comunitar si corespondenta acestuia cu programul anual de gestionre a

sa

&(. Cine poate sesi,a Ombudsmanul European? a numai "arlamentul sau Comisia Europeana . b Curtea Europeana a $repturilor Omului . c orice cetatean european si orice persoana .i,ica sau juridica cu resedinta sau cu . sediul social intr4unul din statele membre ale Uniunii Europene

&+. $upa ce proceduri legislati'e se exercita

in mod sc1ematic

puterea legislati'a a

"arlamentului European? a consultarea


.

b consultarea cooperarea codeci,ia si a'i,ul con.orm . c consultareasi codeci,ia . d a'i,ul con.orm .