Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

DATA:

CLASA: A IV – A

ARIA CURRICULARÃ: LIMBÃ ŞI COMUNICARE

DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNÃ

UNITATEA DE ÎNVÃŢARE: VÃ ROG! VÃ MULŢUMESC!

SUBIECTUL LECŢIEI: „SAREA ÎN BUCATE” DUPÃ PETRE ISPIRESCU

TIPUL LECŢIEI: TRANSMITERE/ ÎNSUŞIRE DE NOI CUNOŞTINŢE

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 – Sã redea corect sfârşitul textului, bazându-se pe ce au citit;

O2 – Sã rezume corect textul pe baza momentelor principale;

O3 – Sã compare în mod corect comportamentul personajului principal cu cel al celor douã surori pe baza informaţiilor dint text;

O4 – Sã analizeze corect substantivele date în funcţie de cunoştinţele anterioare;

O5 – Sã formuleze corect propoziţii cu noile cuvinte din text, din punct de vedere gramatical;

O6 – Sã aregumenteze în minim 7şapte rânduri atitudinea celor douã surori mai mari faţã de sora mai micã pe baza datelor din text.

STRATEGII DIDACTICE

METODE ŞI PROCEDEE: exerciţiul, explicaţia, conversaţia, metoda predãrii – învãţãrii

reciproce, cubul

MIJLOACE DE ÎNVÃŢÃMÂNT: planşã ce conţine portretul lui Petre Ispirescu, un cub

confecţionat din hârtie.

FORME DE ORGANIZARE: frontal şi pe grupe

FORME DE EVALUARE: oral

Demersul didactic

Nr.

Momentele

Ob.

Conţinutul lecţiei

Strategii

Forme

Crt.

lecţiei

Op.

didactice

De

evaluare

1.

Momentul

 

Se asigurã condiţiile necesare desfãşurãrii lecţiei:

   

organizatoric

- aerisirea sãli de clasã;

- pregãtirea materialului didactic;

- stabilirea liniştii.

2.

Captarea

 

Se va arãta elevilor planşa cu portretul autorului şi una dintre cãrţile acestuia cubasme şi poveşti.

Activitate

 

atenţiei

frontalã

3.

Reactualizarea

 

Se va face verificarea cantitativã şi calitativã a temei.

   

cunoştinţelor

Activitate

Se vor adresa alevilor urmãtoarele întrebãri:

frontalã

Oral

a) Ce ştiţi despre Petre Ispirescu?

Conversaţia

   

b) Ce poveşti sau basme scrise de acesta cunoaşteţi?

   

4.

Enunţarea temei şi a obiectivelor

Se

va anunţa titlul lecţiei „ Sarea

   

în

bucate ” dupã Petre Ispirescu şi

se

va scrie pe tablã împreunã cu

 

data.

 

Activitate

Li

se vor face cunoscute elevilor

frontalã

obiectivele urmãrite pe înţelesul

acestora.

 

5.

Dirijare

Se

cere elevilor sã deschidã

 

Exerciţiul

 

învãţãrii

manualele le pag. 49 şi sã intuiascã ilustraţia prezentatã formulând scurte propoziţii.

Activitate

Oral

frontalã

Se

citeşte textul model.

Se

solicitã citirea textului în

Exerciţiul

ştafetã ( fiecare elev citeşte una – douã propoziţii ).

Se

va împãrţi clasa în şase grupe

acâte patru elevi. Se va explica elevilor cele patru strategii ale meodei folosite.

Explicaţia

Dupã ce totul a fost înţeles se vor împãrţii sarcinile. Fiecare elev din grupã va avea câtte o sarcinã de rezolvat. În fiecare grupã va exista câte un:

 

rezumator;

 

întrebãtor;

clarificator;

 

prezicãtor.

 
 

Metoda

 

R

R

predãrii /

C

Î

Î

C

C Î C Î învãţãrii

Î

învãţãrii

reciproce

 

P

P

       

R

R

   

C

C Î C Î

Î

C

C Î C Î

Î

P

P

R

R

C

C Î C Î

Î

C

C Î C Î

Î

P

P

O2

Rezumatorii vor

 
 

rezuma textul.

 

Activitate

 

Întrbãtorii vor formula întrbãri pe baza evenimentelor petrcute în text.

pe grupe

Exerciţiul

Oral

Clarificatorii vor explica cuvintele noi apelând la diferitele surse lãmuritoare.

Prezicãtorii vor spune ceea ce cred cã se va îmtâmpla în continoare, bazânde-se pe ceea ce au citit.

6.

Obţinerea

 

Se cere elevilor sã rãspundã la întrebãrile din manual şi sã formule propoziţii cu noile civinte şi expresii.

Exerciţiul

 

performanţei

O5

Activitate

Oral

frontalã

7.

Asigurarea

 

Se va folosi un cub pe feţele cãruia va scrie:

     

conexiunii

inverse

 

Cubul

 

comparã;

 

analizeazã;

asociazã;

aplicã;

argumenteazã.

     

Fiecare grupã va numi un lider pentru a da cu zarul şi pentru a prezenta rezultatele obţinute.

Activitate

 

pe grupe

Se vor explica sarcinile. aceste sunt:

Explicaţia

O3

Pentru comparã: aceastã grupã va compara comportamentul fetei mai mici de împãrat faţã de comportamentul surorilor mai mari.

O4

Pentru analizeazã: elevii acestei grupe vor analiza substantivele din primele douã fraze ale textului.

Pentru asociazã: aceastã grupã va asocia comportamentul fetei cele mici cu propriul comportament.

Pentru aplicã: elevii acestei grupe vor spune cum s-ar fi purtat ei dacã ar fi fost în locul fetei mici de împãrat.

Pentru argumenteazã:

O6

aceastã grupã va argumenta atitudinea surorilor mai mari faţã de sora lor mai micã.

Exerciţiul

Dupã ce sarcinile au fost explicatã se va trece la rezolvarea lor. Se cere elevilor sã-şi mãreascã atenţia şi sã fie cât mai clari în formularea rãspunsurilor.

Activitate

pe grupe

Oral

8.

Retenţie şi

 

Se reaminteşte titlul şi autorul textului dupã care se adreseazã elevilor urmãtoarele întrebãri:

   

transfer

a) Câte fete avea împãratul? b) Care este personajul principal? c) Ce îi doreşte împãratului
a) Câte fete avea împãratul?
b) Care este personajul principal?
c) Ce îi doreşte împãratului fata
cea micã?
d) Dar cele douã surori mai mari?
e) Ce se întâmplã cu fata cea micã
de împãrat?