Sunteți pe pagina 1din 36

Craniu. Endobaza. Exobaza.

Lucrarea practic ă nr. 9 An. I sem . 1

Craniu

Craniu • scheltul capului Pozi ț ie anatomic ă : planul orbito-meatal (planul orizontal Frankfort) •

scheltul capului

Pozi ție anatomică :

planul orbito-meatal (planul orizontal Frankfort)

2 p ă r ți:

neurocraniu

viscerocaniu

Craniu

2 p ă r ț i: • neurocraniu • viscerocaniu Craniu
2 p ă r ț i: • neurocraniu • viscerocaniu Craniu

Neurocraniu:

Craniu

calvaria

basicraniu (endobaza)

Alc ă tuire:

8 oase: frontal, etmoid, sfenoid, occipital, parietal (2), temporal (2)

Craniu

Viscerocraniu:

oasele gurii, nasului, orbitei

Alc ă tuire:

15 oase: mandibul ă , etmoid, vomer, maxilar (2), cornet nazal inferior (2), zigomatic (2), palatin (2), nazal (2), lacrimal (2)

LP 9

Aspect facial

Aspect lateral

Aspect occipital

Aspect superior

Endobaza

Exobaza

9 • Aspect facial • Aspect lateral • Aspect occipital • Aspect superior • Endobaza •
9 • Aspect facial • Aspect lateral • Aspect occipital • Aspect superior • Endobaza •

Aspect facial

frontal

zigomatic

orbita

nas

maxilar

mandibul ă

Aspect facial • frontal • zigomatic • orbita • nas • maxilar • mandibul ă
Aspect facial • frontal • zigomatic • orbita • nas • maxilar • mandibul ă

Aspect facial

Aspect facial
Aspect facial
Aspect facial

Os frontal

Os frontal • aripa osului frontal • por ț iune orizontal ă • sutura metopic ă

aripa osului frontal

por ț iune orizontal ă

sutura metopic ă (frontal ă )

glabela

nasion

marg supraorbitală : incizur ă , gaur ă

Os frontal

Os frontal
Os frontal

Os zigomatic

pome ț ii obrajilor

orif. zigomatico-facial

Os zigomatic • pome ț ii obrajilor • orif. zigomatico-facial
Os zigomatic • pome ț ii obrajilor • orif. zigomatico-facial

Aspect facial

apertura piriform ă

sept nazal

cornete

nazale

Aspect facial • apertura piriform ă • sept nazal • cornete nazale
Aspect facial • apertura piriform ă • sept nazal • cornete nazale

Os maxilar

arcada superioară

sutura intermaxilară

procese alveolare sup

orif infraorbital

Os maxilar • arcada superioar ă • sutura intermaxilar ă • procese alveolare sup • orif
Os maxilar • arcada superioar ă • sutura intermaxilar ă • procese alveolare sup • orif

Mandibula

☜ Mandibula • arcada inferioar ă • corpul, 2 ramuri • orif mentale • mentonul •

arcada inferioar ă

corpul, 2 ramuri

orif mentale

mentonul

simfiza mental ă

• arcada inferioar ă • corpul, 2 ramuri • orif mentale • mentonul • simfiza mental
• arcada inferioar ă • corpul, 2 ramuri • orif mentale • mentonul • simfiza mental

Aspect lateral

linii temporale sup ș i inf

fosa temporal ă

arc zigomatic

fosa infratemporală

pterion (F, P, T, Sf), asterion

meat acustic extern

proc. mastoid ș i stiloid

infratemporal ă • pterion (F, P, T, Sf), asterion • meat acustic extern • proc. mastoid
Aspect lateral
Aspect lateral

Aspect occipital

Aspect occipital • protuberan ț a occipital ă extern ă • linia nucal ă superioar ă

protuberan ț a occipital ă externă

linia nucal ă superioar ă

linia nucal ă inferioar ă

lambda

Aspect superior

eminen ț e parietale

sutura coronal ă

sutura sagital ă

sutura lambdoidă

bregma

lambda

vertex

• sutura coronal ă • sutura sagital ă • sutura lambdoid ă • bregma • lambda
• sutura coronal ă • sutura sagital ă • sutura lambdoid ă • bregma • lambda

APLICA Ț IE CLINIC Ă

Fracturile craniului

1: fracturi liniare

2: fracturi cu înfundare

3: fractur ă cominutiv ă

4: fractur ă bazilară

fracturi liniare • 2: fracturi cu înfundare • 3: fractur ă cominutiv ă • 4: fractur
fracturi liniare • 2: fracturi cu înfundare • 3: fractur ă cominutiv ă • 4: fractur

APLICA Ț IE CLINIC Ă

Fracturile craniului

leziuni arteriale

APLICA Ț IE CLINIC Ă Fracturile craniului • leziuni arteriale ☜
APLICA Ț IE CLINIC Ă Fracturile craniului • leziuni arteriale ☜

Endobaza

3 fose craniene:

anterioar ă

medie

posterioar ă

Endobaza 3 fose craniene: • anterioar ă • medie • posterioar ă
Endobaza 3 fose craniene: • anterioar ă • medie • posterioar ă

Fosa craniană anterioar ă

frontal

etmoid

sfenoid (aripi mici, corp)

Fosa cranian ă anterioar ă • frontal • etmoid • sfenoid (aripi mici, corp)

Fosa craniană anterioar ă

foramen caecum

crista galli

g ă uri etmoidale ant ș i post

lama ciuruit ă a etmoidului

Fosa cranian ă medie

ș aua turc ă

procese clinoide ant

fosa hipofizar ă

dorsum sellae

procese clinoide post

aripile mari (sfenoid)

clinoide ant • fosa hipofizar ă • dorsum sellae • procese clinoide post • aripile mari

Fosa cranian ă medie

Fosa cranian ă medie

Os sfenoid

aripi mici

aripi mari

corp

procese

pterigoidiene

Os sfenoid • aripi mici • aripi mari • corp • procese pterigoidiene
Os sfenoid • aripi mici • aripi mari • corp • procese pterigoidiene

Os sfenoid

Os sfenoid

Fosa cranian ă medie

fisura orbital ă superioar ă

gaura optic ă

foramen rotundum

foramen ovale

foramen spinosum

foramen lacerum

Fosa cranian ă posterioar ă

clivus

sinusurile sigmoide

foramen magnum

g ă urile jugulare

creasta occipital ă : fose cerebelare

protuberan ț a occipital ă intern ă

meat acustic intern

canal hipoglos

: fose cerebelare • protuberan ț a occipital ă intern ă • meat acustic intern •
: fose cerebelare • protuberan ț a occipital ă intern ă • meat acustic intern •

Exobaza

Exobaza
Exobaza

Exobaza

Palatul dur:

fosa incisiv ă

arcada dentar ă superioar ă

procesele palatine

orif palatine mari ș i mici

fosa incisiv ă • arcada dentar ă superioar ă • procesele palatine • orif palatine mari
fosa incisiv ă • arcada dentar ă superioar ă • procesele palatine • orif palatine mari

Exobaza

Aperturile nazale posterioare:

coane

os vomer

procesele

pterigoidiene (sfenoid) mediale

ș i laterale

nazale posterioare: • coane • os vomer • procesele pterigoidiene (sfenoid) mediale ș i laterale
nazale posterioare: • coane • os vomer • procesele pterigoidiene (sfenoid) mediale ș i laterale

Exobaza

Oasele temporale:

Exobaza Oasele temporale: • por ț scoamoas ă (fosa mandibular ă ) • por ț petroas

por ț scoamoasă (fosa mandibular ă )

por ț petroas ă (mastoida, stiloida)

Oasele temporale: • por ț scoamoas ă (fosa mandibular ă ) • por ț petroas ă
Oasele temporale: • por ț scoamoas ă (fosa mandibular ă ) • por ț petroas ă

Exobaza

Posterior:

os occipital:

foramen magnum

condilii occipitali

gaura jugular ă

canal carotic

• os occipital: • foramen magnum • condilii occipitali • gaura jugular ă • canal carotic
• os occipital: • foramen magnum • condilii occipitali • gaura jugular ă • canal carotic

Exobaza

Posterior:

os occipital:

foramen magnum

condilii occipitali

gaura jugular ă

canal carotic

• os occipital: • foramen magnum • condilii occipitali • gaura jugular ă • canal carotic
• os occipital: • foramen magnum • condilii occipitali • gaura jugular ă • canal carotic

V

ă mul ț umesc pentru aten ție!

V ă mul ț umesc pentru aten ț ie!