Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae Europass

Informaii personale
Nume / Prenume
Adres(e) )ele*on(oane) 0a1(uri) 23mail(uri) Na6ionalitate(3t6i) 7ata na8terii Se1 Capraru.madalina45mail.com romana 29,%$,$99# *emeiesc

Cpraru Mdlina
Ap. 9, Sc. B, Bl. C2. Piaa Victoriei nr. , cod po!stal "#$ %% ,&un. Birlad,'ud. Vaslui, (omania %## +%# +2 &o,il./% %"/%9+++29

Locul de munc vizat / Bursa de studiu ERASM S Domeniul ocupaional E!periena profesional Voluntar 9n cadrul Asociaiei &5osotis (omania
Perioada 0unc6ia sau postul ocupat Acti;it6i 8i responsa,ilit6i principale Numele 8i adresa an:a?atorului )ipul acti;it6ii sau sectorul de acti;itate 2%%93 2%$2 Voluntar, lider al unei :rupe de ;oluntari <r:ani=area unor acti;iti pentru copii !i ;oluntari. >ider al departamentului de desi:n(Creaie)

Str. tefan cel Mare, nr.6, bl.B1-3, sc.2, ap.21, Brlad, Jud.Vaslui, Cod o!tal "31##$
Social

Educaie "i formare


Perioada Cali*icarea / diploma o,6inut 7isciplinele principale studiate / competen6e pro*esionale do,@ndite Numele 8i tipul institu6iei de An;6m@nt / *urni=orului de *ormare Ni;elul An clasi*icarea na6ional sau interna6ional 2%$23pre=ent >icen Sociolo:ie Bni;ersitatea Al. C. Cu=a, 0acultatea de 0iloso*ie si Stiine Politice. Cate:oria C

Aptitudini "i competene personale


>im,a(i) matern(e) >im,a(i) strin(e) cunoscut(e) Autoe;aluare
Nivel european (*)
Ascultare B2 21perimentat B2

Rom#n

Lim$a En%lez &'( )nele%ere


Citire 21perimentat B2 Participare la con;ersa6ie 21perimentat B2

*or$ire
7iscurs oral 21perimentat

Scriere
21primare scris B2 21perimentat

Lim$a Lim$a

Competen6e 8i a,ilit6i sociale

Coordonare ecDipe, Einerea de trainin:uri, lucru An ecDip.

Competen6e 8i aptitudini or:ani=atorice Competen6e 8i aptitudini teDnice Competen6e 8i aptitudini de utili=are a calculatorului Competen6e 8i aptitudini artistice Alte competen6e 8i aptitudini Permis(e) de conducere

7escrie6i aceste competen6e 8i indica6i conte1tul An care au *ost do,@ndite. ((u,ric *acultati;, ;e=i instruc6iunile) 7escrie6i aceste competen6e 8i indica6i conte1tul An care au *ost do,@ndite. ((u,ric *acultati;, ;e=i instruc6iunile) utili=are &icroso*t <**ice(Ford, 21cel, PoGer Point), Btili=are ProSDoG si Pre=i Pictura, reali=area de o,iecte Handmade. 2la,orarea de proiecte Nu contact, re*erin6e etc. ((u,ric *acultati;, ;e=i instruc6iunile)

Informaii suplimentare Cnclude6i aici orice alte in*orma6ii utile, care nu au *ost men6ionate anterior, de e1emplu- persoane de Ane!e Contract de ;oluntariat cu Asociaia &5osotis (omania, 7iplom IoutD Pass pentru participarea !i

or:ani=area unui proiect cu *inanare european, 7iplom de a,sol;ire a trainin:ului de ela,orare de proiecte, 2 diplome de la olimpiada de sociolo:ie