Competenţa judecătorului de cameră preliminară - art.

54 din Codul de Procedură Penală:
Verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror; Verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală; Soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată; Soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege.

www.swiss-contribution.ro

Sediul materiei: Art. 342 – 348 Cod Procedură Penală  Durata procedurii în camera preliminară: Cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanţă;

www.swiss-contribution.ro

ro .swiss-contribution. 344 din Codul de Procedură Penală:  înregistrarea dosarului la instanţa competentă.Măsurile premergătoare .  Traducerea autorizată a acestuia Se comunică inculpatului:  La locul de deținere  La adresa unde locuiește  La adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură 4 www.art.  repartizarea aleatorie a dosarului judecătorului de cameră preliminară.  Comunicări:  Copia certificată a rechizitoriului.

Reglementarea unei proceduri scrise privind formularea de cereri si excepţii şi angajarea de apărător: Inculpatului i se aduce la cunoştinţă prin adresa:  Obiectul procedurii în camera preliminară (art. 342)  Dreptul de a-și angaja un apărător  Termenul pentru formulare în scris a cererilor și excepțiilor cu privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de umărire penală ce nu poate fi mai scurt de 20 de zile:  în funcție de complexitatea  particularitățile cauzei 5 www.swiss-contribution.ro .

..swiss-contribution..... Sediul .... ....... a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei.... C. GREFIER ........ ………..... Dosar nr...ro .. proc...... vă aducem la cunoştinţă că aveţi dreptul de a vă angaja un apărător şi până la data de …( un termen nu mai scurt de 20 zile de la data comunicării copiei certificate a rechizitoriului şi. Emisă la . Totodată.. precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală..... 342 C. în stare de arest preventiv........ Operator de date cu caracter personal nr..........(2) C. Fax .... după trimiterea în judecată..... pen.......... www.. pentru infracţiunea de … prevăzută de art./. numele şi prenumele inculpatului adresa unde locuieşte/adresa unde a solicitat comunicarea actelor de procedură/locul de detenţie În conformitate cu art.. Tel... Vă comunicăm că.. pen........ potrivit art........ …...ROMÂNIA (INSTANŢA) ...... proc.... 344 alin......... prin care aţi fost trimis în judecată... obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea. vă comunicăm copia certificată a rechizitoriului( după caz ) copia certificată și traducerea autorizată a rechizitoriului cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria ….. /.... după caz a traducerii autorizate) puteţi formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. pen. C ă t r e ....

desemnează un apărător din oficiu . 90) : .În cazurile de asistență juridică a suspectului sau a inculpatului (art.comunică cererile și excepțiile formulate de către inculpat .stabilește termen pentru formulare în scris cereri și excepții cu privire la: .swiss-contribution.excepțiile ridicate din oficiu parchetului care poate răspunde în scris în termen de 10 zile de la comunicare www.ro .legalitatea administrarii probelor .efectuarea actelor de către organele de urmărire penală în funcție de complexitatea și particularitățile cauzei care nu poate fi mai scurt de 20 de zile La expirarea termenelor de câte 20 de zile: .

.... privind pe inculpatul …........ Până la data de … …( nu mai scurt de 20 zile de la data comunicării copiei certificate a rechizitoriului şi.../........... a)/lit.... pen. (3) C......... (INSTANŢA) ... Către Baroul …..ro ...... în procedura de cameră preliminară..... b) din acelaşi cod vă solicităm desemnarea unui apărător din oficiu în cauza având ca obiect …........ proc.. 344 alin.. 90 alin... În conformitate cu dispoziţiile art.... www.. Operator de date cu caracter personal nr. Sediul ...ROMÂNIA Dosar nr... Fax .. /.... după caz a traducerii autorizate) apărătorul din oficiu poate formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală................ .....swiss-contribution... Emisă la ... cu referire la art.............. Tel.................

• în cameră de consiliu. 9 www.swiss-contribution.ro . • fără participarea inculpatului şi a procurorului.Procedura de judecată în cameră preliminară art. 345 din Codul de Procedură Penală:  Judecătorul dispune prin: • încheiere motivată.

respectiv …. 280 . din data de . Cu drept de contestaţia în termen de 3 zile de la comunicare.) Va constata neregularitatea rechizitoriului nr. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. …. (1) C. după care. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii.282 C. (cu arătarea concretă a neregularităţilor actului de sesizare constatate. apărătorul inculpatului (fie judecătorul de cameră preliminară din oficiu) menţionează următoarele neregularităţi ale actului de sesizare/învederează următoarele aspecte cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală … Examinând cererea formulată/din oficiu rechizitoriul emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… cu privire la constatarea neregularităţii rechizitoriului. . 280 – 282 C./va exclude următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …... procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei./ sancţionează potrivit art.swiss-contribution. pentru săvârşirea infracţiunii de .. Prin cererea la data de… apărătorul inculpatului/judecătorul de cameră preliminară din oficiu… a solicitat/ constată în temei ul dispoziţiilor art... proc.. azi. (cu arătarea concretă a neregularităţilor). pen.B. formulată de apărătorul inculpatului... JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul nr. ….. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ.282 C. GREFIER. se va menţiona direct că se va constata neregularitatea…. al Parchetului de pe lângă Judecătoria …. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii. proc... 345 alin. pen.. ÎN NUMELE LEGII. pen. pen.. 345 alin. actele de urmărire penală sancţionate potrivit art.. constată că acestea sunt întemeiate pentru considerentele ce se vor arăta în continuare. proc. aspecte cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală …prin prisma dispoziţiilor art./ una sau mai multe probe excluse. 280 .. pen. respectiv …. proc.. al Parchetului de pe lângă Judecătoria .. inculpatul A./va sancţiona potrivit art. a fost trimis în ju decată./P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria…. …/ P/. neregularităţi ale rechizitoriului cu nr. DISPUNE: Admite cererea formulată de apărătorul inculpatului… Constată neregularitatea rechizitoriului nr. proc. va dispune comunicarea încheierii Parchetului de pe lângă Judecătoria … în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare. Faţă de aceste considerente. cu motivarea concretă... pen. va admite cererea formulată de apărătorul inculpatului…(în ipoteza constatării din oficiu. proc. proc.. 345 alin. în raport cu dispoziţiile legale încălcate şi arătarea sancţiunii lor).. Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului rezultă că … (se vor descrie neregularităţile actului de sesizare constatate. în temeiul art. …. (inclusiv judecătorul de cameră preliminară din oficiu) în condiţiile art. . PENTRU ACESTE MOTIVE. reţinându-se în fapt că . 345 alin.. Dată în camera de consiliu... (1) C. (1) C. proc. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cererii de constatare a neregularităţii rechizitoriului cu nr. (1) C.. În baza art.. actele de urmărire penală sancţionate şi una sau mai multe din probele administrate care sunt excluse). În motivarea cererii. …/P/…./ exclude următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.ro . (2) C. /P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria …. 345 alin. Dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Judecătoria … în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare..DOSAR NR. pen. procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. pen. www.

... În baza art... Fax ......... (2) C... Emisă la ......... vă comunicăm încheierea din camera de consiliu din data de ….swiss-contribution..... Parchetul de pe lângă Judecătoria …….. GREFIER........ Sediul . pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în dosarul nr … Vă rugăm să ne comunicaţi dacă menţineţi trimiterea în judecată a inculpatului sau solicitaţi restituirea cauzei....(INSTANŢA) ...... Operator de date cu caracter personal nr............. Către. www...ro ................... Tel....... pen......... proc......... 345 alin..

Constată legalitatea sesizării instanței.Soluţiile: • Nu s-au formulat cereri și excepții și nici n-au fost ridicate din oficiu excepții la expirarea termenelor prevăzute de art. administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și dispune începerea judecății 12 www. 344 alin. 3.2 (20 zile) sau alin.ro .swiss-contribution.

trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de …./P/… al Parchetului de pe lângă Judecătoria …. Pronunţată în camera de consiliu. a fost trimis în judecată.I. Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: …………. C.I pentru infracţiunea de ….. pentru infracţiunea de …. Totodată... Definitivă.swiss-contribution. pen. la actele de urmărire penală efectuate. la profilul moral şi de personalitate al inculpatului. 346 alin. incu lpatul A. Totodată./P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria ….. respectiv …….I. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. pen. În raport cu cele mai sus menţionate.. 114-123 din acelaşi cod.ro . C. …./P/…. în stare de libertate. ROMÂNIA ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol fiind constatarea legalităţii sesizării instanţei. pen.. ….. 346 alin. pen. în temeiul art. al Parchetului de pe lângă Judecătoria …privind pe inculpatul A. (2) C. prevăzută de art. pen./P/… al Parchetului de pe lângă Judecătoria …. prevăzută de art. proc. …. precum şi actelor de urmărire penală.. fiind respectate dispoziţiile art. a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr…. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. respectiv …….. C. în fapt că …………. www.I. a administrării probelor. a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. prevăzută de art. rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă. 328 C. prevăzută de art. privind pe inculpatul A. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr…. (2) C. ÎN NUMELE LEGII. GREFIER.. PENTRU ACESTE MOTIVE. În actul de sesizare s-a reţinut. la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul nr…. pen.DOSAR NR …. De asemenea. constată legalitatea rechizitoriului cu nr…. C. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul A.I. după care. trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de …. proc. va dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul A. se constată că nu au fost formulate cereri şi excepţii de către apărătorul inculpatului şi nici din oficiu nu se impun a fi invocate. pen. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. azi.. cu respectarea dispoziţiilor art. …. proc.. DISPUNE: În baza art. încadrarea juridică. …..

www. dacă neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecății. Rechizitoriul este neregulamentar întocmit.3.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: a. iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art.ro .345 alin.swiss-contribution.

I. DISPUNE: În baza art. C.. a comunicat menţinerea trimiterii în judecată a inculpatului D.. pen. (3) lit.DOSAR NR. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. în termenul prevăzut de art./P/… privind pe inculpatul D. pen. ÎN NUMELE LEGII. în stare de libertate. ceea ce atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii. …. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. ……. fără a remedia neregularităţile constatate de judecătorul de cameră preliminară. în cuantum de …. proc. azi. iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art.. … ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. (3) cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.. În consecinţă.. (3) lit. În actul de sesizare. în baza 346 alin. PENTRU ACESTE MOTIVE.ro . (3) C. ………………. Parchetului de pe lângă Judecătoria …. pen.. trimis în judecată. lei.. Prin încheierea nr…. (3) C. pen. proc..swiss-contribution. Onorariul avocatului din o ficiu. prevăzută de art. Parchetului de pe lângă Judecătoria ….. constată că rechizitoriul este neregulamentar întocmit. Onorariul avocatului din ofic iu. a) C. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. În baza art. (3) cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. 345 alin. 275 alin. Încheierea a fost comunicată procurorului în vederea remedierii neregularităţii actului de sesizare. www. incul patul D. din data de… a judecătorului de cameră preliminară s -a constatat neregularitatea actului de sesizare. trimis în judecată pentru infracţiunea de … prevăzută de art. pen. judecătorul de cameră preliminară va restitui cauza privind pe inculpatul D. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. însă acesta. Situaţia de fapt a fost susţinută cu ………….. C. 346 alin. C. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. 345 alin. proc. pen. pen. Faţă de aceste considerente. C. ……. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.I. GREFIER. întrucât ….I. trimis în judecată pentru infracţiunea de … prevăzută de art.I. Pronunţată în camera de consiliu. proc. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria … a fost trimis în judecată. În baza art. pen. lei.I. restituie cauza privind pe inculpatul D. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. după care. în cuantum de …. …. s-a reţinut în fapt că …………. pentru infracţiunea de …….. a) C. 275 alin.

Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: b. A exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale www.ro .swiss-contribution.

pentru infracţiunea de …. 275 alin. . constată în cursul urmăririi penale că au fost administrate ca probe … (indicarea acestora şi modul în care au fost administrate.S. azi … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. În actul de sesizare. b) C. pen. prevăzută de art.S. pen.. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. în raport cu fiecare probă administrată. prevăzută de art. 346 alin.. (3) C. se va avansa din fondurile Ministerului Justiției. În raport cu încălcările constatate. GREFIER. pen.. proc.DOSAR NR. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.S. în cuantum de …. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. pen. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată. prevăzută de art. www.. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. b) C. restituie cauza privind pe inculpatul M. pen. faţă de dispoziţiile legale ce le guvernează şi se va arăta sancţiunea acestora). pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. 275 alin. după care. Onorariul avocatului din oficiu. (3) C. C.. Parchetului de pe lângă Judecătoria….C. s-a reţinut în fapt. …. Faţă de aceste considerente. în baza art. Examinând cauza. pen. Onorariul avocatului din oficiu. Dată în camera de consiliu. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. pentru infracţiunea de ….. (3) lit. lei. pen. inculpatul M. (3) lit.. în cuantum de …..I. va restitui cauza privind pe inculpatul M. 346 alin. lei. proc. ÎN NUMELE LEGII. ….ro . … C./P/… privind pe inculpatul D. C. PENTRU ACESTE MOTIVE.. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. proc. pen. În baza art. se vor exclude toate probele administrate în cursul urmăririi penale.... DISPUNE: În baza art. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii. se vor motiva încălcările constatate. trimis în judecată. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. Situaţia de fapt a fost susţinută cu ….swiss-contribution. proc. trimis în judecată. …….

www.swiss-contribution.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: c. procurorul solicită restituirea cauzei în condițiile art.3.345 alin.ro .

275 alin. pen. DISPUNE: În baza art. Examinând cauza../P/… privind pe inculpatul D.. În actul de sesizare. GREFIER. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. pen. proc. 346 alin. 280 . proc. s -a constatat neregularitatea actului de sesizare/au fost sancţionate potrivit art. (2) C. pen. 275 alin.L. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. proc. emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria….. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. proc. Onorariul avocatului din oficiu. prevăzută de art.I. în cuantum de …. … C. www./au fost excluse următoarele probe administrate în curs ul urmăririi penale …. C. …. trimis în judecată. 345 alin.. lei..swiss-contribution. (3) C.. întrucât …. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. procurorul a solicitat restituirea cauzei la parchet. restituie cauza privind pe inculpatul O.282 C. s-a reţinut în fapt că… Situaţia de fapt a fost susţinută cu … Prin încheierea din data de … a judecătorului de cameră preliminară. pen. următoarele acte de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii …. pentru infracţiunea de …. c) teza I C. va restitui cauza privind pe inculpatul O. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. .. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. în cuantum de …. (arătarea motivelor ce stau la baza solicitării restituirii cauzei). c) teza I C. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. pen. Dată camera de consiliu. pen.. pen.DOSAR NR. emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată inculpatul O. azi. proc.L./P/…. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. (3) lit. lei.. 346 alin. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. iar în termenul prevăzut de lege. … C. prevăzută de art. Încheierea a fost comunicată procurorului. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. după care. în baza art. ÎN NUMELE LEGII. pen.ro ...L. pen. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/…. (3) lit. PENTRU ACESTE MOTIVE.. în condiţiile art. Onorariul avocatului din oficiu. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. proc. prevăzută de art. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. pen. având ca obiect rechizitoriul cu nr….. şi faţă de solicitarea de restituire a cauzei. C. ……. (3) C. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

Ori nu răspunde în termenul prevăzut de aceleași dispoziții.swiss-contribution.ro . www.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: c.

c) teza a II-a C./P/… privind pe inculpatul D. Încheierea a fost comunicată procurorului. Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată inculpatul D. prevăzută de art. pen... pen va restitui cauza privind pe inculpatul D. pentru infracţiunea de …. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii/ a exclus următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …. 275 alin.I. PENTRU ACESTE MOTIVE. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art.. ÎN NUMELE LEGII. …. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. lei. s-a reţinut în fapt… Situaţia de fapt a fost susţinută cu …… Prin încheierea nr. Onorariul avocatului din oficiu.N. pen. lei. pen. în cuantum de …. (3) lit. În actul de sesizare. restituie cauza privind pe inculpatul D. 275 alin. prevăzută de art. (3) C. în condiţiile art. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ..282 C. C. 346 alin. trimis în judecată. în baza art. … din data de… judecătorul de cameră preliminară a constatat neregularităţi ale actului de sesizare/a sancţionat potrivit art. în cuantum de …. (2) C. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. (3) C. motiv pentru care. însă în termenul prevăzut de lege.swiss-contribution.DOSAR NR. proc. www. proc. procurorul nu a răspuns. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. C.N. DISPUNE: În baza art. (3) lit. proc. azi. 280 .. ……. proc. Onorariul avocatului din oficiu. trimis în judecată pentru infracţiunea prevăzută de … C. c) teza a II-a C. pen. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. proc. pen. Dată în camera de consiliu. proc. …. Parchetului de pe lângă Judecătoria … În baza art. pen. pen. GREFIER. Fără participarea procurorului şi a inculpatului.ro .. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. 346 alin. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare..N. pen. 345 alin. după care. …C. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

Soluţiile: În toate celelalte cazuri în care a constatat neregularități ale actului de sesizare a exclus una sau mai multe probe administrate ori a sancționat potrivit art. judecătorul de cameră preliminară dispune începerea judecății. 280 – 282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii.ro .swiss-contribution. www.

. azi. prevăzute de art.. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. …. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. …C.H…. proc. PENTRU ACESTE MOTIVE. trimis în judecată. pen.C. 346 alin. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/……. ………. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de …. după care. . pen. că …………. 346 alin.… pentru săvârşirea infracţiunii de …. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr….swiss-contribution.I. în condiţiile art. (4) C.. Situaţia de fapt se susţine cu ……………. …. pen. DISPUNE: În baza art. ÎN NUMELE LEGII. proc... JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. (4) C. apreciind că se impune începerea judecăţii. constată că… (descrie neregularităţile actului de sesizare/proba sau probele administrate excluse. în raport cu dispoziţiile legale şi sancţiunile ce se impun). ……. ori actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii./P/… privind pe inculpatul D. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare.DOSAR NR. prevăzute de art./P/….. al Parchetului de pe lângă Judecătoria … a fost trimis în judecată inculpatul . întrucât neregularităţile nu atrag imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii. GREFIER. dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul F. pen. pen. Pronunţată în camera de consiliu.ro .. În esenţă. …. al Parchetului de pe lângă Judecătoria … privind pe inculpatul ……. se reţine ca situaţie de fapt. Examinând rechizitoriul cu nr…. C. pentru infracţiunea de … prevăzută de art. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. www.

judecătorul de cameră preliminară procedează potrivit art.ro . Judecătorul de cameră preliminară care a dispus începerea judecății exercită funcția de judecată în cauză.swiss-contribution.Soluţiile: Dacă apreciază că instanța sesizată nu este competentă. 50 și 51 care se aplică în mod corespunzător. www.

www. 1.swiss-contribution.  Când instanţa sesizată este ÎCCJ. 347 din Codul de Procedură Penală:  Împotriva încheierii pronunţate în temeiul art.art. 3 .Contestaţia .  Dispoziţiile art.  Contestaţia se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate. precum și împotriva soluțiilor prevăzute la art. contestaţia se judecă de către completul competent. 346 alin. potrivit legii.5 •procurorul şi •inculpatul pot face contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. 343 – 346 se aplică în mod corespunzător.ro . 346 alin.

faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă. 207. procedând potrivit dispoziţiilor art. la cerere sau din oficiu. 348 din Codul de Procedură Penală: • Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă.swiss-contribution.ro .Măsurile preventive în procedura de cameră preliminară – art. 26 www. revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive. cu privire la luarea. • În cazurile în care. judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea şi temeinicia măsurii preventive. înlocuirea. menţinerea.

Mulţumesc.swiss-contribution.ro . Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful