Competenţa judecătorului de cameră preliminară - art.

54 din Codul de Procedură Penală:
Verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror; Verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală; Soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată; Soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege.

www.swiss-contribution.ro

Sediul materiei: Art. 342 – 348 Cod Procedură Penală  Durata procedurii în camera preliminară: Cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanţă;

www.swiss-contribution.ro

Măsurile premergătoare .  Comunicări:  Copia certificată a rechizitoriului. 344 din Codul de Procedură Penală:  înregistrarea dosarului la instanţa competentă.  repartizarea aleatorie a dosarului judecătorului de cameră preliminară.swiss-contribution.ro .  Traducerea autorizată a acestuia Se comunică inculpatului:  La locul de deținere  La adresa unde locuiește  La adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură 4 www.art.

swiss-contribution. 342)  Dreptul de a-și angaja un apărător  Termenul pentru formulare în scris a cererilor și excepțiilor cu privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de umărire penală ce nu poate fi mai scurt de 20 de zile:  în funcție de complexitatea  particularitățile cauzei 5 www.Reglementarea unei proceduri scrise privind formularea de cereri si excepţii şi angajarea de apărător: Inculpatului i se aduce la cunoştinţă prin adresa:  Obiectul procedurii în camera preliminară (art.ro .

........ pen................ Tel........ GREFIER .... a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei........ precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.. pen.. proc...... Dosar nr. Fax .(2) C.ro .. după trimiterea în judecată.. după caz a traducerii autorizate) puteţi formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală... Operator de date cu caracter personal nr.. potrivit art.. Sediul .... Totodată... pentru infracţiunea de … prevăzută de art..... /. C ă t r e ... vă comunicăm copia certificată a rechizitoriului( după caz ) copia certificată și traducerea autorizată a rechizitoriului cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria …./.... în stare de arest preventiv..... . Vă comunicăm că.. Emisă la ....... prin care aţi fost trimis în judecată.. 344 alin.... C....ROMÂNIA (INSTANŢA) . vă aducem la cunoştinţă că aveţi dreptul de a vă angaja un apărător şi până la data de …( un termen nu mai scurt de 20 zile de la data comunicării copiei certificate a rechizitoriului şi..... obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea.. www............... 342 C.. …. pen... ……….....swiss-contribution.......... numele şi prenumele inculpatului adresa unde locuieşte/adresa unde a solicitat comunicarea actelor de procedură/locul de detenţie În conformitate cu art. proc.

stabilește termen pentru formulare în scris cereri și excepții cu privire la: .comunică cererile și excepțiile formulate de către inculpat .swiss-contribution.ro .legalitatea administrarii probelor . 90) : .efectuarea actelor de către organele de urmărire penală în funcție de complexitatea și particularitățile cauzei care nu poate fi mai scurt de 20 de zile La expirarea termenelor de câte 20 de zile: .În cazurile de asistență juridică a suspectului sau a inculpatului (art.desemnează un apărător din oficiu .excepțiile ridicate din oficiu parchetului care poate răspunde în scris în termen de 10 zile de la comunicare www.

....... b) din acelaşi cod vă solicităm desemnarea unui apărător din oficiu în cauza având ca obiect …..... 90 alin.... Până la data de … …( nu mai scurt de 20 zile de la data comunicării copiei certificate a rechizitoriului şi.......... www. Fax ...... .. Emisă la .. în procedura de cameră preliminară............. cu referire la art....... privind pe inculpatul …..... după caz a traducerii autorizate) apărătorul din oficiu poate formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală............ Operator de date cu caracter personal nr. 344 alin. (3) C..ROMÂNIA Dosar nr....swiss-contribution....../....... Sediul .... (INSTANŢA) ....ro ... a)/lit.. Către Baroul …... proc....................... În conformitate cu dispoziţiile art. Tel.. pen........ /...

• fără participarea inculpatului şi a procurorului.swiss-contribution. 9 www. 345 din Codul de Procedură Penală:  Judecătorul dispune prin: • încheiere motivată.ro .Procedura de judecată în cameră preliminară art. • în cameră de consiliu.

(cu arătarea concretă a neregularităţilor). Dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Judecătoria … în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare. pen../ exclude următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …../P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria…. pentru săvârşirea infracţiunii de ..swiss-contribution. aspecte cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală …prin prisma dispoziţiilor art. proc./ sancţionează potrivit art. a fost trimis în ju decată.. www. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ.. (1) C.. (inclusiv judecătorul de cameră preliminară din oficiu) în condiţiile art. …. proc. 345 alin. În motivarea cererii../va sancţiona potrivit art.. formulată de apărătorul inculpatului. Cu drept de contestaţia în termen de 3 zile de la comunicare. proc.. (1) C. proc. Prin cererea la data de… apărătorul inculpatului/judecătorul de cameră preliminară din oficiu… a solicitat/ constată în temei ul dispoziţiilor art.282 C.DOSAR NR. În baza art. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. pen. 280 . Fără participarea procurorului şi a inculpatului. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul nr.. Faţă de aceste considerente.282 C. proc. constată că acestea sunt întemeiate pentru considerentele ce se vor arăta în continuare. respectiv …. 280 – 282 C. azi. actele de urmărire penală sancţionate şi una sau mai multe din probele administrate care sunt excluse). ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cererii de constatare a neregularităţii rechizitoriului cu nr.. 345 alin.. 280 . al Parchetului de pe lângă Judecătoria …. va dispune comunicarea încheierii Parchetului de pe lângă Judecătoria … în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare.ro . pen. 345 alin.. în raport cu dispoziţiile legale încălcate şi arătarea sancţiunii lor). (1) C.. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii./va exclude următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …. cu motivarea concretă. proc.. (2) C. GREFIER.) Va constata neregularitatea rechizitoriului nr.... proc. pen. proc. va admite cererea formulată de apărătorul inculpatului…(în ipoteza constatării din oficiu. din data de . Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului rezultă că … (se vor descrie neregularităţile actului de sesizare constatate.. se va menţiona direct că se va constata neregularitatea…. procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. DISPUNE: Admite cererea formulată de apărătorul inculpatului… Constată neregularitatea rechizitoriului nr.. ÎN NUMELE LEGII. reţinându-se în fapt că .. în temeiul art. 345 alin.. apărătorul inculpatului (fie judecătorul de cameră preliminară din oficiu) menţionează următoarele neregularităţi ale actului de sesizare/învederează următoarele aspecte cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală … Examinând cererea formulată/din oficiu rechizitoriul emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… cu privire la constatarea neregularităţii rechizitoriului. /P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria …. …/ P/.. pen. procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. PENTRU ACESTE MOTIVE. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii. al Parchetului de pe lângă Judecătoria . (cu arătarea concretă a neregularităţilor actului de sesizare constatate. ….. 345 alin. respectiv …. pen. . după care.. Dată în camera de consiliu.. (1) C. inculpatul A. actele de urmărire penală sancţionate potrivit art.B. …/P/…. neregularităţi ale rechizitoriului cu nr. pen. pen. ./ una sau mai multe probe excluse.. ….

Sediul .............swiss-contribution..... Parchetul de pe lângă Judecătoria ……............ 345 alin....... vă comunicăm încheierea din camera de consiliu din data de …....(INSTANŢA) .. Operator de date cu caracter personal nr...... Către.... www. În baza art... pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în dosarul nr … Vă rugăm să ne comunicaţi dacă menţineţi trimiterea în judecată a inculpatului sau solicitaţi restituirea cauzei... Tel............ (2) C.....ro .. proc........ pen..... GREFIER..... Fax ............. Emisă la .......

Constată legalitatea sesizării instanței. administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și dispune începerea judecății 12 www.Soluţiile: • Nu s-au formulat cereri și excepții și nici n-au fost ridicate din oficiu excepții la expirarea termenelor prevăzute de art.ro . 344 alin.swiss-contribution.2 (20 zile) sau alin. 3.

a administrării probelor./P/… al Parchetului de pe lângă Judecătoria …. precum şi actelor de urmărire penală. prevăzută de art. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul nr…. a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. www../P/… al Parchetului de pe lângă Judecătoria …. se constată că nu au fost formulate cereri şi excepţii de către apărătorul inculpatului şi nici din oficiu nu se impun a fi invocate.. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul A. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. prevăzută de art. ÎN NUMELE LEGII. proc. pen.. pen. în fapt că …………. Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: …………. constată legalitatea rechizitoriului cu nr…. a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr…. (2) C. pen. pen. În raport cu cele mai sus menţionate. la actele de urmărire penală efectuate. prevăzută de art.DOSAR NR …. GREFIER.. PENTRU ACESTE MOTIVE. Pronunţată în camera de consiliu. fiind respectate dispoziţiile art. al Parchetului de pe lângă Judecătoria …privind pe inculpatul A. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr…. (2) C. trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de …. pen. Totodată. în temeiul art. după care. C. azi. 346 alin. C.swiss-contribution. prevăzută de art. ROMÂNIA ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol fiind constatarea legalităţii sesizării instanţei.. Definitivă. DISPUNE: În baza art. 328 C. proc.I. trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de …./P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria …. în stare de libertate. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. la profilul moral şi de personalitate al inculpatului. a fost trimis în judecată. …. rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă. pentru infracţiunea de …. proc. C. De asemenea.. …. încadrarea juridică.. În actul de sesizare s-a reţinut.. va dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul A.ro . JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. pen. …. C. cu respectarea dispoziţiilor art. la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare. respectiv ……. …. privind pe inculpatul A./P/…..I..I. 346 alin.I. Totodată.. …. 114-123 din acelaşi cod. incu lpatul A. respectiv …….. pen.I pentru infracţiunea de …..

www.345 alin. dacă neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecății.swiss-contribution.ro . iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art.3. Rechizitoriul este neregulamentar întocmit.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: a.

În consecinţă. a comunicat menţinerea trimiterii în judecată a inculpatului D. lei. pen. iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art. …. proc. întrucât ….. lei. pen. C. restituie cauza privind pe inculpatul D. (3) lit. www. Fără participarea procurorului şi a inculpatului../P/… privind pe inculpatul D. ceea ce atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. ….I.. C.. ……. după care.. (3) cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. ………………. incul patul D. În actul de sesizare. … ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. prevăzută de art.DOSAR NR.ro . În baza art. 275 alin. pen. GREFIER. Pronunţată în camera de consiliu.I.. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. Parchetului de pe lângă Judecătoria …. DISPUNE: În baza art. în baza 346 alin. a) C.I. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. din data de… a judecătorului de cameră preliminară s -a constatat neregularitatea actului de sesizare. (3) cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. pen. pen.swiss-contribution.. C. În baza art. (3) lit. proc. Parchetului de pe lângă Judecătoria …. C. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. fără a remedia neregularităţile constatate de judecătorul de cameră preliminară. a) C. în cuantum de …. (3) C. pen. 275 alin. azi. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. 345 alin. judecătorul de cameră preliminară va restitui cauza privind pe inculpatul D. trimis în judecată pentru infracţiunea de … prevăzută de art. Încheierea a fost comunicată procurorului în vederea remedierii neregularităţii actului de sesizare. trimis în judecată.I. pen. pentru infracţiunea de ……. trimis în judecată pentru infracţiunea de … prevăzută de art. proc. s-a reţinut în fapt că …………. (3) C. Prin încheierea nr…. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria … a fost trimis în judecată.. PENTRU ACESTE MOTIVE. ÎN NUMELE LEGII. în cuantum de …. însă acesta.I. constată că rechizitoriul este neregulamentar întocmit. ……. Faţă de aceste considerente. Onorariul avocatului din ofic iu.. 345 alin... în stare de libertate. 346 alin. Situaţia de fapt a fost susţinută cu …………. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. proc. în termenul prevăzut de art. Onorariul avocatului din o ficiu. pen.

Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: b. A exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale www.swiss-contribution.ro .

b) C. trimis în judecată.. pen. în baza art. DISPUNE: În baza art.I. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. în cuantum de …. inculpatul M. va restitui cauza privind pe inculpatul M.. C. . (3) lit. Faţă de aceste considerente. prevăzută de art.. în cuantum de …. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată. C./P/… privind pe inculpatul D. (3) C. 275 alin.. pen. pen.. lei. faţă de dispoziţiile legale ce le guvernează şi se va arăta sancţiunea acestora).. restituie cauza privind pe inculpatul M.DOSAR NR. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii.. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. Examinând cauza. se vor motiva încălcările constatate.ro . prevăzută de art. În baza art. azi … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. …. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Situaţia de fapt a fost susţinută cu …. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. proc. pen. GREFIER. Onorariul avocatului din oficiu.C. … C. Onorariul avocatului din oficiu. după care. În actul de sesizare. În raport cu încălcările constatate. PENTRU ACESTE MOTIVE. pentru infracţiunea de …. se va avansa din fondurile Ministerului Justiției.. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. lei. www. b) C.. pen. (3) C. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. pen.S. …….. proc. …. Dată în camera de consiliu. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. s-a reţinut în fapt. se vor exclude toate probele administrate în cursul urmăririi penale.swiss-contribution. (3) lit.. pentru infracţiunea de …. proc. pen. prevăzută de art. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. 275 alin. 346 alin. constată în cursul urmăririi penale că au fost administrate ca probe … (indicarea acestora şi modul în care au fost administrate. Parchetului de pe lângă Judecătoria…. proc.S. trimis în judecată. ÎN NUMELE LEGII.. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. în raport cu fiecare probă administrată. 346 alin.S.

www.3.ro .swiss-contribution.345 alin. procurorul solicită restituirea cauzei în condițiile art.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: c.

prevăzută de art. restituie cauza privind pe inculpatul O. PENTRU ACESTE MOTIVE.swiss-contribution. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată inculpatul O. având ca obiect rechizitoriul cu nr…. pen. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art.. s -a constatat neregularitatea actului de sesizare/au fost sancţionate potrivit art. pen. pen. … C. azi. prevăzută de art. pentru infracţiunea de …. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. pen. lei. iar în termenul prevăzut de lege. procurorul a solicitat restituirea cauzei la parchet.. trimis în judecată.. În actul de sesizare. pen. proc. pen.DOSAR NR. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art... Onorariul avocatului din oficiu.ro . pen. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. lei. va restitui cauza privind pe inculpatul O. c) teza I C. (3) C. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia..... GREFIER. C. în baza art. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. (3) C. prevăzută de art.I.L. …. s-a reţinut în fapt că… Situaţia de fapt a fost susţinută cu … Prin încheierea din data de … a judecătorului de cameră preliminară. în cuantum de …. Încheierea a fost comunicată procurorului. (3) lit. Examinând cauza.282 C. proc. 280 . 346 alin. c) teza I C. următoarele acte de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii …. …….. 275 alin. 345 alin./P/… privind pe inculpatul D. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. pen.. DISPUNE: În baza art. C. . în condiţiile art. Onorariul avocatului din oficiu. (3) lit. 346 alin.L. proc. proc. proc. (arătarea motivelor ce stau la baza solicitării restituirii cauzei). după care./P/…. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. proc. (2) C. Dată camera de consiliu. 275 alin. în cuantum de …. pen. întrucât …. pen. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/…. … C. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…..L. şi faţă de solicitarea de restituire a cauzei. ÎN NUMELE LEGII. www. emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria…../au fost excluse următoarele probe administrate în curs ul urmăririi penale ….

Ori nu răspunde în termenul prevăzut de aceleași dispoziții.swiss-contribution.ro . www.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: c.

În actul de sesizare. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. 345 alin. Fără participarea procurorului şi a inculpatului.I. 275 alin. … din data de… judecătorul de cameră preliminară a constatat neregularităţi ale actului de sesizare/a sancţionat potrivit art. Încheierea a fost comunicată procurorului. proc. motiv pentru care. pen. 275 alin.. trimis în judecată pentru infracţiunea de ….. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii/ a exclus următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …. (3) C. proc. (2) C. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. trimis în judecată. pen. în cuantum de …. în cuantum de …. (3) C. …C.N.. …. pen. pen va restitui cauza privind pe inculpatul D. restituie cauza privind pe inculpatul D. însă în termenul prevăzut de lege. c) teza a II-a C. DISPUNE: În baza art. PENTRU ACESTE MOTIVE. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. C. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. 280 .. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.DOSAR NR. prevăzută de art. C. după care./P/… privind pe inculpatul D.. 346 alin. pen. Onorariul avocatului din oficiu. c) teza a II-a C.ro . proc. procurorul nu a răspuns. www. pentru infracţiunea de ….N. Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată inculpatul D.. GREFIER. prevăzută de art. proc. s-a reţinut în fapt… Situaţia de fapt a fost susţinută cu …… Prin încheierea nr. Onorariul avocatului din oficiu. ……. Dată în camera de consiliu. trimis în judecată pentru infracţiunea prevăzută de … C. ÎN NUMELE LEGII. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. lei.swiss-contribution. pen. (3) lit.. (3) lit. pen. lei. ….282 C. proc. pen. 346 alin. în condiţiile art.N. în baza art. azi. Parchetului de pe lângă Judecătoria … În baza art. pen. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. pen. proc..

judecătorul de cameră preliminară dispune începerea judecății.ro .swiss-contribution.Soluţiile: În toate celelalte cazuri în care a constatat neregularități ale actului de sesizare a exclus una sau mai multe probe administrate ori a sancționat potrivit art. 280 – 282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii. www.

ro . ……. în condiţiile art.H….C. pen. pen. pen. după care.. proc.… pentru săvârşirea infracţiunii de …. DISPUNE: În baza art. PENTRU ACESTE MOTIVE. al Parchetului de pe lângă Judecătoria … a fost trimis în judecată inculpatul . …. apreciind că se impune începerea judecăţii../P/…. …. pentru infracţiunea de … prevăzută de art. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. în raport cu dispoziţiile legale şi sancţiunile ce se impun)... întrucât neregularităţile nu atrag imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii.I.. C. 346 alin. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. www. Examinând rechizitoriul cu nr….. 346 alin. Situaţia de fapt se susţine cu ……………. Pronunţată în camera de consiliu. ÎN NUMELE LEGII. (4) C. …. dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul F. al Parchetului de pe lângă Judecătoria … privind pe inculpatul ……. …C. prevăzute de art. ori actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/……. proc.. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. se reţine ca situaţie de fapt. prevăzute de art. constată că… (descrie neregularităţile actului de sesizare/proba sau probele administrate excluse. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de …. trimis în judecată./P/… privind pe inculpatul D. azi. Fără participarea procurorului şi a inculpatului.DOSAR NR. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. GREFIER. pen. În esenţă. .swiss-contribution. ………. că …………. pen. (4) C.

swiss-contribution.Soluţiile: Dacă apreciază că instanța sesizată nu este competentă. Judecătorul de cameră preliminară care a dispus începerea judecății exercită funcția de judecată în cauză. judecătorul de cameră preliminară procedează potrivit art.ro . www. 50 și 51 care se aplică în mod corespunzător.

347 din Codul de Procedură Penală:  Împotriva încheierii pronunţate în temeiul art. precum și împotriva soluțiilor prevăzute la art. www.5 •procurorul şi •inculpatul pot face contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. 3 .  Contestaţia se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate. 343 – 346 se aplică în mod corespunzător.  Când instanţa sesizată este ÎCCJ. 1.  Dispoziţiile art. 346 alin. contestaţia se judecă de către completul competent.ro . potrivit legii.art.swiss-contribution.Contestaţia . 346 alin.

menţinerea.ro . judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea şi temeinicia măsurii preventive.swiss-contribution. 207. revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive.Măsurile preventive în procedura de cameră preliminară – art. • În cazurile în care. procedând potrivit dispoziţiilor art. înlocuirea. la cerere sau din oficiu. 348 din Codul de Procedură Penală: • Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă. 26 www. faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă. cu privire la luarea.

swiss-contribution. Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă www.ro .Mulţumesc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful