Camera Preliminara 2014 Aida Popa

Competenţa judecătorului de cameră preliminară - art.

54 din Codul de Procedură Penală:
Verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror; Verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală; Soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată; Soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege.

www.swiss-contribution.ro

Sediul materiei: Art. 342 – 348 Cod Procedură Penală  Durata procedurii în camera preliminară: Cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanţă;

www.swiss-contribution.ro

 repartizarea aleatorie a dosarului judecătorului de cameră preliminară.art. 344 din Codul de Procedură Penală:  înregistrarea dosarului la instanţa competentă.  Traducerea autorizată a acestuia Se comunică inculpatului:  La locul de deținere  La adresa unde locuiește  La adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură 4 www.ro .  Comunicări:  Copia certificată a rechizitoriului.swiss-contribution.Măsurile premergătoare .

swiss-contribution.ro . 342)  Dreptul de a-și angaja un apărător  Termenul pentru formulare în scris a cererilor și excepțiilor cu privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de umărire penală ce nu poate fi mai scurt de 20 de zile:  în funcție de complexitatea  particularitățile cauzei 5 www.Reglementarea unei proceduri scrise privind formularea de cereri si excepţii şi angajarea de apărător: Inculpatului i se aduce la cunoştinţă prin adresa:  Obiectul procedurii în camera preliminară (art.

Fax ... Tel........... /...... după caz a traducerii autorizate) puteţi formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală..... pen.. C.. după trimiterea în judecată........ 342 C............../..... vă comunicăm copia certificată a rechizitoriului( după caz ) copia certificată și traducerea autorizată a rechizitoriului cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria …. pentru infracţiunea de … prevăzută de art.... precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală...... pen.... Emisă la .... vă aducem la cunoştinţă că aveţi dreptul de a vă angaja un apărător şi până la data de …( un termen nu mai scurt de 20 zile de la data comunicării copiei certificate a rechizitoriului şi....ROMÂNIA (INSTANŢA) .. Totodată. www......swiss-contribution.. a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei..(2) C.. ………....... prin care aţi fost trimis în judecată. proc.......... 344 alin...... Sediul . obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea. Vă comunicăm că.... potrivit art..... Dosar nr...........ro . ... proc.. …. Operator de date cu caracter personal nr. pen. numele şi prenumele inculpatului adresa unde locuieşte/adresa unde a solicitat comunicarea actelor de procedură/locul de detenţie În conformitate cu art.. în stare de arest preventiv. C ă t r e ..... GREFIER ...

comunică cererile și excepțiile formulate de către inculpat .efectuarea actelor de către organele de urmărire penală în funcție de complexitatea și particularitățile cauzei care nu poate fi mai scurt de 20 de zile La expirarea termenelor de câte 20 de zile: .legalitatea administrarii probelor .ro .swiss-contribution. 90) : .excepțiile ridicate din oficiu parchetului care poate răspunde în scris în termen de 10 zile de la comunicare www.stabilește termen pentru formulare în scris cereri și excepții cu privire la: .În cazurile de asistență juridică a suspectului sau a inculpatului (art.desemnează un apărător din oficiu .

............ROMÂNIA Dosar nr.... a)/lit.......... după caz a traducerii autorizate) apărătorul din oficiu poate formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală............... pen.............. proc. Până la data de … …( nu mai scurt de 20 zile de la data comunicării copiei certificate a rechizitoriului şi.. În conformitate cu dispoziţiile art.... privind pe inculpatul …..... Emisă la ... b) din acelaşi cod vă solicităm desemnarea unui apărător din oficiu în cauza având ca obiect ….....ro ... Sediul . 344 alin.. (INSTANŢA) .......... cu referire la art.................. Operator de date cu caracter personal nr........ /.. Fax .. .... Către Baroul ….. (3) C. Tel.... în procedura de cameră preliminară... 90 alin..../....swiss-contribution.... www.

9 www. • fără participarea inculpatului şi a procurorului. • în cameră de consiliu.swiss-contribution.ro . 345 din Codul de Procedură Penală:  Judecătorul dispune prin: • încheiere motivată.Procedura de judecată în cameră preliminară art.

... În motivarea cererii. 280 .. proc./ sancţionează potrivit art./ exclude următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …./va sancţiona potrivit art. 345 alin. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. 280 .. reţinându-se în fapt că . pen. proc. (1) C. Faţă de aceste considerente. PENTRU ACESTE MOTIVE.. proc. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. ÎN NUMELE LEGII. al Parchetului de pe lângă Judecătoria . după care.282 C. Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului rezultă că … (se vor descrie neregularităţile actului de sesizare constatate. (1) C. a fost trimis în ju decată. pen.. pen.. formulată de apărătorul inculpatului. (2) C. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii..ro .. (inclusiv judecătorul de cameră preliminară din oficiu) în condiţiile art. .DOSAR NR.. Dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Judecătoria … în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare.. azi. respectiv …. proc. constată că acestea sunt întemeiate pentru considerentele ce se vor arăta în continuare. 345 alin.. cu motivarea concretă. /P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria …. proc. proc. (cu arătarea concretă a neregularităţilor actului de sesizare constatate.. neregularităţi ale rechizitoriului cu nr. pen. din data de ./P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria…. pen... . Prin cererea la data de… apărătorul inculpatului/judecătorul de cameră preliminară din oficiu… a solicitat/ constată în temei ul dispoziţiilor art.. (cu arătarea concretă a neregularităţilor). va admite cererea formulată de apărătorul inculpatului…(în ipoteza constatării din oficiu. al Parchetului de pe lângă Judecătoria …. …/P/…. va dispune comunicarea încheierii Parchetului de pe lângă Judecătoria … în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare.../ una sau mai multe probe excluse. pen.. 345 alin. (1) C. proc. procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. 345 alin. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii. 280 – 282 C.. pen./va exclude următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …. pen.. DISPUNE: Admite cererea formulată de apărătorul inculpatului… Constată neregularitatea rechizitoriului nr.. actele de urmărire penală sancţionate potrivit art. …. se va menţiona direct că se va constata neregularitatea…. GREFIER. ….282 C.. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. respectiv …. aspecte cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală …prin prisma dispoziţiilor art. în raport cu dispoziţiile legale încălcate şi arătarea sancţiunii lor). www. …. Cu drept de contestaţia în termen de 3 zile de la comunicare. …/ P/. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul nr.swiss-contribution.B. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cererii de constatare a neregularităţii rechizitoriului cu nr. procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Dată în camera de consiliu. în temeiul art. (1) C. 345 alin. pentru săvârşirea infracţiunii de ... În baza art..) Va constata neregularitatea rechizitoriului nr. apărătorul inculpatului (fie judecătorul de cameră preliminară din oficiu) menţionează următoarele neregularităţi ale actului de sesizare/învederează următoarele aspecte cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală … Examinând cererea formulată/din oficiu rechizitoriul emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… cu privire la constatarea neregularităţii rechizitoriului. proc. inculpatul A. actele de urmărire penală sancţionate şi una sau mai multe din probele administrate care sunt excluse).

........ Tel. Fax ..........ro ........ GREFIER....... Emisă la .(INSTANŢA) .... Parchetul de pe lângă Judecătoria …….. Sediul ... Operator de date cu caracter personal nr... vă comunicăm încheierea din camera de consiliu din data de …...... pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în dosarul nr … Vă rugăm să ne comunicaţi dacă menţineţi trimiterea în judecată a inculpatului sau solicitaţi restituirea cauzei.... proc... (2) C..swiss-contribution. Către............. pen.. www................. În baza art........ 345 alin..............

Soluţiile: • Nu s-au formulat cereri și excepții și nici n-au fost ridicate din oficiu excepții la expirarea termenelor prevăzute de art.2 (20 zile) sau alin. Constată legalitatea sesizării instanței.ro . 3. administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și dispune începerea judecății 12 www.swiss-contribution. 344 alin.

respectiv …….. fiind respectate dispoziţiile art.. În actul de sesizare s-a reţinut. De asemenea.I. prevăzută de art. DISPUNE: În baza art. …. va dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul A. …. …. proc. pen.. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. pentru infracţiunea de ….. pen. după care..I. în temeiul art.. prevăzută de art. C. pen. la profilul moral şi de personalitate al inculpatului.I pentru infracţiunea de ….DOSAR NR …./P/… al Parchetului de pe lângă Judecătoria …. …. a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr…. ROMÂNIA ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol fiind constatarea legalităţii sesizării instanţei. precum şi actelor de urmărire penală. a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.. proc. a administrării probelor.swiss-contribution.. Totodată. Pronunţată în camera de consiliu. în stare de libertate. proc. la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.I.ro . constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr…./P/… al Parchetului de pe lângă Judecătoria …. (2) C. cu respectarea dispoziţiilor art. Totodată. trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de …. prevăzută de art.. privind pe inculpatul A. pen. a fost trimis în judecată. 114-123 din acelaşi cod. Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: …………. 328 C. al Parchetului de pe lângă Judecătoria …privind pe inculpatul A.. incu lpatul A. www. în fapt că …………. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul nr…. PENTRU ACESTE MOTIVE. constată legalitatea rechizitoriului cu nr….. GREFIER. la actele de urmărire penală efectuate. azi. încadrarea juridică. rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă. C.. ÎN NUMELE LEGII. În raport cu cele mai sus menţionate. (2) C. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de …. Definitivă. C. C. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul A../P/…. pen. pen.I./P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria …. 346 alin. pen. prevăzută de art. se constată că nu au fost formulate cereri şi excepţii de către apărătorul inculpatului şi nici din oficiu nu se impun a fi invocate. 346 alin. …. respectiv …….

Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: a. Rechizitoriul este neregulamentar întocmit.swiss-contribution. dacă neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecății. www.ro .345 alin.3. iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art.

după care. lei. …. În baza art. pen.swiss-contribution. (3) C. pen. pentru infracţiunea de …….I. www. incul patul D.. trimis în judecată. proc. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria … a fost trimis în judecată.. 345 alin. (3) cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.. DISPUNE: În baza art. a comunicat menţinerea trimiterii în judecată a inculpatului D. constată că rechizitoriul este neregulamentar întocmit. C. ceea ce atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii. 346 alin. pen. Faţă de aceste considerente. în cuantum de …. GREFIER. …. (3) lit. prevăzută de art. pen. fără a remedia neregularităţile constatate de judecătorul de cameră preliminară. C. restituie cauza privind pe inculpatul D. Parchetului de pe lângă Judecătoria …. (3) lit.I. trimis în judecată pentru infracţiunea de … prevăzută de art. din data de… a judecătorului de cameră preliminară s -a constatat neregularitatea actului de sesizare. Parchetului de pe lângă Judecătoria ….. În baza art. PENTRU ACESTE MOTIVE. În actul de sesizare. … ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. (3) cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art.ro . ………………. a) C. proc.. întrucât ….... în termenul prevăzut de art. lei. ……. ……. C.. a) C. în stare de libertate.. 275 alin. (3) C. în baza 346 alin. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. Fără participarea procurorului şi a inculpatului.I.I. ÎN NUMELE LEGII.I. Pronunţată în camera de consiliu. judecătorul de cameră preliminară va restitui cauza privind pe inculpatul D./P/… privind pe inculpatul D. 345 alin. Situaţia de fapt a fost susţinută cu …………. însă acesta. pen. C. 275 alin. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. azi. pen.DOSAR NR. În consecinţă. pen. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Încheierea a fost comunicată procurorului în vederea remedierii neregularităţii actului de sesizare. Onorariul avocatului din ofic iu. în cuantum de …. proc. pen. proc. s-a reţinut în fapt că …………. trimis în judecată pentru infracţiunea de … prevăzută de art.. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. Prin încheierea nr…. Onorariul avocatului din o ficiu.

A exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale www.swiss-contribution.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: b.ro .

S. Onorariul avocatului din oficiu. (3) lit. în cuantum de …... pen.. Parchetului de pe lângă Judecătoria…. b) C. b) C. în baza art. inculpatul M. prevăzută de art. C. pen. după care. pen. 346 alin.. în cuantum de …. constată în cursul urmăririi penale că au fost administrate ca probe … (indicarea acestora şi modul în care au fost administrate. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată. pen. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr….. C. . ÎN NUMELE LEGII. Examinând cauza. s-a reţinut în fapt. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. proc.C. 346 alin. 275 alin. Fără participarea procurorului şi a inculpatului./P/… privind pe inculpatul D. proc. lei.I. (3) lit. proc. Onorariul avocatului din oficiu. DISPUNE: În baza art.S. Faţă de aceste considerente. prevăzută de art. În raport cu încălcările constatate. GREFIER.. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii.. ……. În actul de sesizare. … C. pen. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.S. pentru infracţiunea de ….. va restitui cauza privind pe inculpatul M. lei. faţă de dispoziţiile legale ce le guvernează şi se va arăta sancţiunea acestora).. se vor exclude toate probele administrate în cursul urmăririi penale. www. proc. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. …. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. trimis în judecată.swiss-contribution. pen. se vor motiva încălcările constatate. (3) C. (3) C. pen. se va avansa din fondurile Ministerului Justiției. prevăzută de art. Situaţia de fapt a fost susţinută cu …. pen. azi … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ... 275 alin. trimis în judecată.DOSAR NR. …. restituie cauza privind pe inculpatul M. pentru infracţiunea de …. Dată în camera de consiliu. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.ro . În baza art. în raport cu fiecare probă administrată. PENTRU ACESTE MOTIVE..

procurorul solicită restituirea cauzei în condițiile art.3.swiss-contribution.ro .345 alin.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: c. www.

pen.. proc. şi faţă de solicitarea de restituire a cauzei. 280 . cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. va restitui cauza privind pe inculpatul O. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art.282 C. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. pen. pen.L. Examinând cauza. (3) C. în condiţiile art. (arătarea motivelor ce stau la baza solicitării restituirii cauzei). proc. … C. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. restituie cauza privind pe inculpatul O. C. . prevăzută de art. În actul de sesizare. … C. proc. Fără participarea procurorului şi a inculpatului.swiss-contribution. www.. GREFIER. proc. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. (2) C.. după care. următoarele acte de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii …./P/… privind pe inculpatul D. 275 alin. (3) lit. 345 alin. proc. trimis în judecată. Onorariul avocatului din oficiu. s -a constatat neregularitatea actului de sesizare/au fost sancţionate potrivit art. pen. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.. procurorul a solicitat restituirea cauzei la parchet.L. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei./au fost excluse următoarele probe administrate în curs ul urmăririi penale …. …. C. în cuantum de …. pen. ÎN NUMELE LEGII.. pen. întrucât …. proc.. s-a reţinut în fapt că… Situaţia de fapt a fost susţinută cu … Prin încheierea din data de … a judecătorului de cameră preliminară. pen. Onorariul avocatului din oficiu.. în cuantum de …. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. PENTRU ACESTE MOTIVE. lei. c) teza I C. lei. pen. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art.L.DOSAR NR. (3) C. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. prevăzută de art... 275 alin. prevăzută de art. c) teza I C.ro . se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Încheierea a fost comunicată procurorului. emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată inculpatul O. (3) lit. emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria…. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/…. 346 alin..I. având ca obiect rechizitoriul cu nr…. DISPUNE: În baza art. pen.. în baza art. azi. ……. iar în termenul prevăzut de lege. pentru infracţiunea de …./P/…... cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. 346 alin. pen. Dată camera de consiliu.

Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: c. www.ro .swiss-contribution. Ori nu răspunde în termenul prevăzut de aceleași dispoziții.

restituie cauza privind pe inculpatul D..ro . GREFIER. 345 alin.282 C./P/… privind pe inculpatul D. Onorariul avocatului din oficiu.. proc. pen. 280 . cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. azi.. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. în cuantum de …. C. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii/ a exclus următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale ….N. lei.N. Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată inculpatul D. proc. În actul de sesizare. www. PENTRU ACESTE MOTIVE..swiss-contribution. pen. DISPUNE: În baza art. 346 alin. proc. după care. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. prevăzută de art. Parchetului de pe lângă Judecătoria … În baza art. … din data de… judecătorul de cameră preliminară a constatat neregularităţi ale actului de sesizare/a sancţionat potrivit art. prevăzută de art.N. pen va restitui cauza privind pe inculpatul D. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. lei.. proc. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. (3) C. trimis în judecată pentru infracţiunea prevăzută de … C. …. 275 alin. pen. trimis în judecată. (3) lit. pen. însă în termenul prevăzut de lege. motiv pentru care. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. pen. (3) C. în condiţiile art. pen. (2) C. ÎN NUMELE LEGII. 346 alin. pen.. Dată în camera de consiliu..I. c) teza a II-a C. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.DOSAR NR. proc. în baza art. c) teza a II-a C. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. s-a reţinut în fapt… Situaţia de fapt a fost susţinută cu …… Prin încheierea nr. pentru infracţiunea de …. ……. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. C. în cuantum de …. (3) lit. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare.. pen. Încheierea a fost comunicată procurorului. procurorul nu a răspuns. …. proc. Onorariul avocatului din oficiu. 275 alin. …C. pen.

swiss-contribution. judecătorul de cameră preliminară dispune începerea judecății. 280 – 282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii.ro . www.Soluţiile: În toate celelalte cazuri în care a constatat neregularități ale actului de sesizare a exclus una sau mai multe probe administrate ori a sancționat potrivit art.

În esenţă. C. DISPUNE: În baza art. GREFIER.C.… pentru săvârşirea infracţiunii de …. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/……. Examinând rechizitoriul cu nr…. proc. . proc.H…... ÎN NUMELE LEGII. în raport cu dispoziţiile legale şi sancţiunile ce se impun). azi.DOSAR NR. (4) C. ori actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.. …C. Pronunţată în camera de consiliu. după care. pen. pen../P/….swiss-contribution. al Parchetului de pe lângă Judecătoria … privind pe inculpatul ……. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. constată că… (descrie neregularităţile actului de sesizare/proba sau probele administrate excluse. 346 alin. pen. (4) C. apreciind că se impune începerea judecăţii.. Situaţia de fapt se susţine cu ……………. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. …. 346 alin. în condiţiile art./P/… privind pe inculpatul D. ……. se reţine ca situaţie de fapt. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. al Parchetului de pe lângă Judecătoria … a fost trimis în judecată inculpatul . ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul F. că …………. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ..I. …. PENTRU ACESTE MOTIVE. trimis în judecată. pentru infracţiunea de … prevăzută de art. prevăzute de art. www. pen.ro . prevăzute de art. pen. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de …. întrucât neregularităţile nu atrag imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii. ….. ……….

www.Soluţiile: Dacă apreciază că instanța sesizată nu este competentă.swiss-contribution. Judecătorul de cameră preliminară care a dispus începerea judecății exercită funcția de judecată în cauză. 50 și 51 care se aplică în mod corespunzător.ro . judecătorul de cameră preliminară procedează potrivit art.

potrivit legii. 346 alin.  Contestaţia se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate.5 •procurorul şi •inculpatul pot face contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. 346 alin.Contestaţia . 3 . precum și împotriva soluțiilor prevăzute la art. 347 din Codul de Procedură Penală:  Împotriva încheierii pronunţate în temeiul art. www.  Când instanţa sesizată este ÎCCJ.ro .art. 343 – 346 se aplică în mod corespunzător.  Dispoziţiile art. 1.swiss-contribution. contestaţia se judecă de către completul competent.

înlocuirea. procedând potrivit dispoziţiilor art. 26 www. revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive.ro .swiss-contribution. faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă. menţinerea. 207.Măsurile preventive în procedura de cameră preliminară – art. • În cazurile în care. la cerere sau din oficiu. cu privire la luarea. judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea şi temeinicia măsurii preventive. 348 din Codul de Procedură Penală: • Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă.

Mulţumesc.ro . Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă www.swiss-contribution.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful