Competenţa judecătorului de cameră preliminară - art.

54 din Codul de Procedură Penală:
Verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror; Verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală; Soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată; Soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege.

www.swiss-contribution.ro

Sediul materiei: Art. 342 – 348 Cod Procedură Penală  Durata procedurii în camera preliminară: Cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanţă;

www.swiss-contribution.ro

 Traducerea autorizată a acestuia Se comunică inculpatului:  La locul de deținere  La adresa unde locuiește  La adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură 4 www.art.  repartizarea aleatorie a dosarului judecătorului de cameră preliminară. 344 din Codul de Procedură Penală:  înregistrarea dosarului la instanţa competentă.Măsurile premergătoare .ro .  Comunicări:  Copia certificată a rechizitoriului.swiss-contribution.

swiss-contribution. 342)  Dreptul de a-și angaja un apărător  Termenul pentru formulare în scris a cererilor și excepțiilor cu privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de umărire penală ce nu poate fi mai scurt de 20 de zile:  în funcție de complexitatea  particularitățile cauzei 5 www.ro .Reglementarea unei proceduri scrise privind formularea de cereri si excepţii şi angajarea de apărător: Inculpatului i se aduce la cunoştinţă prin adresa:  Obiectul procedurii în camera preliminară (art.

.ro .. Fax ... proc. prin care aţi fost trimis în judecată.... GREFIER .. pen........... în stare de arest preventiv. după caz a traducerii autorizate) puteţi formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. pen... 344 alin... …... Vă comunicăm că..ROMÂNIA (INSTANŢA) ...... Tel.../. vă aducem la cunoştinţă că aveţi dreptul de a vă angaja un apărător şi până la data de …( un termen nu mai scurt de 20 zile de la data comunicării copiei certificate a rechizitoriului şi.. . pen. ……….......... C ă t r e .... Emisă la ....swiss-contribution. Sediul .. 342 C. Operator de date cu caracter personal nr..... precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală................. C..... Dosar nr..... /............. proc.. www..... potrivit art. a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei... pentru infracţiunea de … prevăzută de art... obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea............ vă comunicăm copia certificată a rechizitoriului( după caz ) copia certificată și traducerea autorizată a rechizitoriului cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria …..... după trimiterea în judecată. Totodată...(2) C. numele şi prenumele inculpatului adresa unde locuieşte/adresa unde a solicitat comunicarea actelor de procedură/locul de detenţie În conformitate cu art......

90) : .comunică cererile și excepțiile formulate de către inculpat .legalitatea administrarii probelor .excepțiile ridicate din oficiu parchetului care poate răspunde în scris în termen de 10 zile de la comunicare www.desemnează un apărător din oficiu .stabilește termen pentru formulare în scris cereri și excepții cu privire la: .efectuarea actelor de către organele de urmărire penală în funcție de complexitatea și particularitățile cauzei care nu poate fi mai scurt de 20 de zile La expirarea termenelor de câte 20 de zile: .swiss-contribution.ro .În cazurile de asistență juridică a suspectului sau a inculpatului (art.

. Fax ..... în procedura de cameră preliminară............... În conformitate cu dispoziţiile art........... Operator de date cu caracter personal nr.swiss-contribution............... (INSTANŢA) .. Emisă la ....... a)/lit............... (3) C..................... 90 alin.. 344 alin.. /.ro . Sediul ..........ROMÂNIA Dosar nr... Până la data de … …( nu mai scurt de 20 zile de la data comunicării copiei certificate a rechizitoriului şi... pen... Către Baroul …. .... www...../. după caz a traducerii autorizate) apărătorul din oficiu poate formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.. privind pe inculpatul ….. proc. cu referire la art.. b) din acelaşi cod vă solicităm desemnarea unui apărător din oficiu în cauza având ca obiect …........ Tel....

• în cameră de consiliu. 345 din Codul de Procedură Penală:  Judecătorul dispune prin: • încheiere motivată. 9 www. • fără participarea inculpatului şi a procurorului.ro .Procedura de judecată în cameră preliminară art.swiss-contribution.

apărătorul inculpatului (fie judecătorul de cameră preliminară din oficiu) menţionează următoarele neregularităţi ale actului de sesizare/învederează următoarele aspecte cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală … Examinând cererea formulată/din oficiu rechizitoriul emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… cu privire la constatarea neregularităţii rechizitoriului. proc. În baza art.. DISPUNE: Admite cererea formulată de apărătorul inculpatului… Constată neregularitatea rechizitoriului nr... Cu drept de contestaţia în termen de 3 zile de la comunicare. al Parchetului de pe lângă Judecătoria ... a fost trimis în ju decată. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. proc.ro ./ exclude următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …. pen. pentru săvârşirea infracţiunii de .) Va constata neregularitatea rechizitoriului nr.. inculpatul A. (inclusiv judecătorul de cameră preliminară din oficiu) în condiţiile art. (cu arătarea concretă a neregularităţilor). după care. pen. va admite cererea formulată de apărătorul inculpatului…(în ipoteza constatării din oficiu. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cererii de constatare a neregularităţii rechizitoriului cu nr.. pen. www.282 C. . pen. proc. respectiv …. …/ P/. pen. …/P/…. În motivarea cererii. proc. pen... JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. Faţă de aceste considerente.. neregularităţi ale rechizitoriului cu nr.. Dată în camera de consiliu. …. Prin cererea la data de… apărătorul inculpatului/judecătorul de cameră preliminară din oficiu… a solicitat/ constată în temei ul dispoziţiilor art. pen. al Parchetului de pe lângă Judecătoria …./va exclude următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. (2) C. (1) C. azi. procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei./P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria….. actele de urmărire penală sancţionate şi una sau mai multe din probele administrate care sunt excluse).282 C. cu motivarea concretă..swiss-contribution. 345 alin.. PENTRU ACESTE MOTIVE.DOSAR NR.. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii. în raport cu dispoziţiile legale încălcate şi arătarea sancţiunii lor)../ sancţionează potrivit art.. Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului rezultă că … (se vor descrie neregularităţile actului de sesizare constatate. proc... constată că acestea sunt întemeiate pentru considerentele ce se vor arăta în continuare. aspecte cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală …prin prisma dispoziţiilor art. 345 alin. (1) C..B. (1) C.. formulată de apărătorul inculpatului. proc. respectiv …. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii. în temeiul art. GREFIER. procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. proc. (cu arătarea concretă a neregularităţilor actului de sesizare constatate. din data de . pen.... . ….. 280 . ÎN NUMELE LEGII./ una sau mai multe probe excluse. …. 345 alin. 345 alin. actele de urmărire penală sancţionate potrivit art. 280 – 282 C.. reţinându-se în fapt că . va dispune comunicarea încheierii Parchetului de pe lângă Judecătoria … în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare. se va menţiona direct că se va constata neregularitatea…. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul nr./va sancţiona potrivit art. 280 .. 345 alin. /P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria …. proc. Dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Judecătoria … în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare. (1) C.

.. pen............ Tel........ Fax .......... GREFIER.......... Emisă la . pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în dosarul nr … Vă rugăm să ne comunicaţi dacă menţineţi trimiterea în judecată a inculpatului sau solicitaţi restituirea cauzei..(INSTANŢA) ....ro . Operator de date cu caracter personal nr......... Către. www...swiss-contribution..... (2) C........................... 345 alin. vă comunicăm încheierea din camera de consiliu din data de ….. Sediul ............ În baza art.. Parchetul de pe lângă Judecătoria …….... proc.

ro .Soluţiile: • Nu s-au formulat cereri și excepții și nici n-au fost ridicate din oficiu excepții la expirarea termenelor prevăzute de art.swiss-contribution. 3.2 (20 zile) sau alin. 344 alin. Constată legalitatea sesizării instanței. administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și dispune începerea judecății 12 www.

Fără participarea procurorului şi a inculpatului. prevăzută de art. Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: …………. www.. respectiv ……. 346 alin.. ÎN NUMELE LEGII. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul nr…. …. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr…. proc. …. cu respectarea dispoziţiilor art. la actele de urmărire penală efectuate. rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă. DISPUNE: În baza art. 328 C. PENTRU ACESTE MOTIVE. pen. De asemenea. 114-123 din acelaşi cod./P/… al Parchetului de pe lângă Judecătoria …. Totodată. …. ROMÂNIA ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol fiind constatarea legalităţii sesizării instanţei.. se constată că nu au fost formulate cereri şi excepţii de către apărătorul inculpatului şi nici din oficiu nu se impun a fi invocate. pentru infracţiunea de …. fiind respectate dispoziţiile art.. prevăzută de art. C. al Parchetului de pe lângă Judecătoria …privind pe inculpatul A. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă... Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul A. la profilul moral şi de personalitate al inculpatului. C. pen. trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de …. …. 346 alin. după care. pen. Totodată. în temeiul art. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. În raport cu cele mai sus menţionate.swiss-contribution. GREFIER. a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. C. pen. azi. privind pe inculpatul A. (2) C.I. a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr…. va dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul A. (2) C..ro . în stare de libertate.. În actul de sesizare s-a reţinut. pen. Pronunţată în camera de consiliu. constată legalitatea rechizitoriului cu nr…../P/….I. …./P/… al Parchetului de pe lângă Judecătoria …. C. pen. proc. proc. în fapt că …………. a administrării probelor. la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare. pen./P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria …..DOSAR NR …. trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de …. respectiv ……. Definitivă. prevăzută de art.I... a fost trimis în judecată. prevăzută de art. incu lpatul A. precum şi actelor de urmărire penală.I..I pentru infracţiunea de …. încadrarea juridică.

Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: a.345 alin. Rechizitoriul este neregulamentar întocmit. www.ro . iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art.swiss-contribution. dacă neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecății.3.

Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. prevăzută de art. în baza 346 alin. … ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. proc. ……. C.. proc. ……. pen. incul patul D. în cuantum de ….I. în cuantum de …. a) C. iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria … a fost trimis în judecată. ….. a) C. (3) C. (3) C.. www. judecătorul de cameră preliminară va restitui cauza privind pe inculpatul D. fără a remedia neregularităţile constatate de judecătorul de cameră preliminară. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ.I./P/… privind pe inculpatul D.I. În actul de sesizare. Fără participarea procurorului şi a inculpatului.. ………………. pen. (3) cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. C. C.DOSAR NR. azi. pen. întrucât …. Parchetului de pe lângă Judecătoria …. (3) lit. din data de… a judecătorului de cameră preliminară s -a constatat neregularitatea actului de sesizare. În consecinţă. 275 alin. …. Încheierea a fost comunicată procurorului în vederea remedierii neregularităţii actului de sesizare. proc. GREFIER. ÎN NUMELE LEGII.. (3) lit. s-a reţinut în fapt că ………….. lei. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. trimis în judecată. 345 alin. în stare de libertate. pen. Onorariul avocatului din o ficiu. ceea ce atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii.swiss-contribution. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.. pen. în termenul prevăzut de art.ro . 275 alin. În baza art. PENTRU ACESTE MOTIVE. trimis în judecată pentru infracţiunea de … prevăzută de art. Faţă de aceste considerente. proc.. pen.. după care. În baza art. Situaţia de fapt a fost susţinută cu …………. pentru infracţiunea de ……. constată că rechizitoriul este neregulamentar întocmit. a comunicat menţinerea trimiterii în judecată a inculpatului D. Pronunţată în camera de consiliu. 345 alin. restituie cauza privind pe inculpatul D. trimis în judecată pentru infracţiunea de … prevăzută de art. C. DISPUNE: În baza art.I. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.I. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. pen. Onorariul avocatului din ofic iu.. Prin încheierea nr…. 346 alin. (3) cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. lei. însă acesta. pen. Parchetului de pe lângă Judecătoria …..

swiss-contribution.ro . A exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale www.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: b.

. în cuantum de …. (3) C. faţă de dispoziţiile legale ce le guvernează şi se va arăta sancţiunea acestora).. prevăzută de art. 275 alin. lei. Onorariul avocatului din oficiu. … C.. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. ……. se vor exclude toate probele administrate în cursul urmăririi penale. lei. PENTRU ACESTE MOTIVE.. se va avansa din fondurile Ministerului Justiției. se vor motiva încălcările constatate. azi … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. pen. pentru infracţiunea de …. GREFIER. constată în cursul urmăririi penale că au fost administrate ca probe … (indicarea acestora şi modul în care au fost administrate. pen. 275 alin./P/… privind pe inculpatul D. pen. trimis în judecată. b) C. pentru infracţiunea de …. DISPUNE: În baza art. pen... după care. proc. Faţă de aceste considerente. proc.swiss-contribution. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. …. trimis în judecată. restituie cauza privind pe inculpatul M. în cuantum de …. s-a reţinut în fapt. în raport cu fiecare probă administrată. prevăzută de art.I. pen. În baza art. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată.. În actul de sesizare.DOSAR NR. În raport cu încălcările constatate. b) C. Onorariul avocatului din oficiu. www. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.. Dată în camera de consiliu.S. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Examinând cauza.. ÎN NUMELE LEGII. 346 alin. C. pen. Parchetului de pe lângă Judecătoria…. ….S. va restitui cauza privind pe inculpatul M.ro . (3) lit. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.. inculpatul M. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii. C. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. proc. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. 346 alin. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.C. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art.. Situaţia de fapt a fost susţinută cu ….S. proc. prevăzută de art. . în baza art. pen. (3) lit. pen.. (3) C.

ro . www. procurorul solicită restituirea cauzei în condițiile art.3.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: c.swiss-contribution.345 alin.

.L. următoarele acte de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii …. proc. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. pen.. pen. emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria….. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/…. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare..ro . pen. c) teza I C. (arătarea motivelor ce stau la baza solicitării restituirii cauzei). (3) C. proc. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. 275 alin. PENTRU ACESTE MOTIVE. proc. (3) lit. (2) C. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. pen.. procurorul a solicitat restituirea cauzei la parchet. în cuantum de …. având ca obiect rechizitoriul cu nr….I. pen.. pen. în condiţiile art. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art./P/… privind pe inculpatul D. în cuantum de …. prevăzută de art. pen. proc. (3) C. lei. întrucât ….. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia./P/…. s-a reţinut în fapt că… Situaţia de fapt a fost susţinută cu … Prin încheierea din data de … a judecătorului de cameră preliminară. Onorariul avocatului din oficiu. proc. restituie cauza privind pe inculpatul O.. 346 alin. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. 345 alin. pen. proc.. lei.swiss-contribution. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. Dată camera de consiliu. c) teza I C. DISPUNE: În baza art. GREFIER.. …. pen. trimis în judecată. pentru infracţiunea de …. www.DOSAR NR. va restitui cauza privind pe inculpatul O.282 C. în baza art. ÎN NUMELE LEGII./au fost excluse următoarele probe administrate în curs ul urmăririi penale …. . Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. azi. Examinând cauza. 346 alin. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. iar în termenul prevăzut de lege. pen. Încheierea a fost comunicată procurorului. s -a constatat neregularitatea actului de sesizare/au fost sancţionate potrivit art. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În actul de sesizare.L. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. 275 alin. … C.. emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată inculpatul O. C. şi faţă de solicitarea de restituire a cauzei. (3) lit.. 280 . după care. Onorariul avocatului din oficiu. prevăzută de art.L. …….. prevăzută de art. … C. C. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr….

swiss-contribution.ro . www.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: c. Ori nu răspunde în termenul prevăzut de aceleași dispoziții.

ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată inculpatul D. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii/ a exclus următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale ….282 C. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. s-a reţinut în fapt… Situaţia de fapt a fost susţinută cu …… Prin încheierea nr. … din data de… judecătorul de cameră preliminară a constatat neregularităţi ale actului de sesizare/a sancţionat potrivit art. (3) C. lei. Onorariul avocatului din oficiu. lei. pen.N.. după care. (2) C. Onorariul avocatului din oficiu. în cuantum de …. trimis în judecată pentru infracţiunea prevăzută de … C. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. 346 alin./P/… privind pe inculpatul D. procurorul nu a răspuns. 280 . însă în termenul prevăzut de lege.N. proc.swiss-contribution. proc.N. Dată în camera de consiliu. proc. pen.. PENTRU ACESTE MOTIVE. …. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. (3) lit. ……. ÎN NUMELE LEGII. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.. proc. proc. (3) C. 345 alin. pen va restitui cauza privind pe inculpatul D. pen. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. 275 alin. restituie cauza privind pe inculpatul D. pen. pen. C. …. Încheierea a fost comunicată procurorului. motiv pentru care. În actul de sesizare.. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. pen. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. prevăzută de art. în baza art. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. pentru infracţiunea de …. prevăzută de art. în condiţiile art. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. pen. c) teza a II-a C.DOSAR NR. proc. azi. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. în cuantum de …. pen. DISPUNE: În baza art. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.ro . C.. www.I. 346 alin. c) teza a II-a C. Parchetului de pe lângă Judecătoria … În baza art.. GREFIER.. …C. 275 alin. trimis în judecată. (3) lit..

swiss-contribution. judecătorul de cameră preliminară dispune începerea judecății.ro . 280 – 282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii.Soluţiile: În toate celelalte cazuri în care a constatat neregularități ale actului de sesizare a exclus una sau mai multe probe administrate ori a sancționat potrivit art. www.

DISPUNE: În baza art. …C.. apreciind că se impune începerea judecăţii. dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul F. proc. În esenţă. al Parchetului de pe lângă Judecătoria … privind pe inculpatul ……. se reţine ca situaţie de fapt. C. prevăzute de art. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă..H…. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. Examinând rechizitoriul cu nr…. 346 alin. …….. GREFIER. ori actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii. pen. constată că… (descrie neregularităţile actului de sesizare/proba sau probele administrate excluse. după care. . pen. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. (4) C./P/… privind pe inculpatul D. (4) C. al Parchetului de pe lângă Judecătoria … a fost trimis în judecată inculpatul . Pronunţată în camera de consiliu.swiss-contribution... pen. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. trimis în judecată. pen. PENTRU ACESTE MOTIVE.… pentru săvârşirea infracţiunii de …. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. Situaţia de fapt se susţine cu …………….ro .DOSAR NR. în condiţiile art. pentru infracţiunea de … prevăzută de art. ÎN NUMELE LEGII. Fără participarea procurorului şi a inculpatului.. 346 alin. www.I. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de …. …. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/……. întrucât neregularităţile nu atrag imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii. azi. ………. prevăzute de art.. în raport cu dispoziţiile legale şi sancţiunile ce se impun). proc./P/…. …. …. că ………….C. pen.

Soluţiile: Dacă apreciază că instanța sesizată nu este competentă. Judecătorul de cameră preliminară care a dispus începerea judecății exercită funcția de judecată în cauză.ro . judecătorul de cameră preliminară procedează potrivit art. www. 50 și 51 care se aplică în mod corespunzător.swiss-contribution.

www. 346 alin. 3 .art.  Dispoziţiile art. potrivit legii. 343 – 346 se aplică în mod corespunzător.Contestaţia .  Când instanţa sesizată este ÎCCJ.  Contestaţia se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate.5 •procurorul şi •inculpatul pot face contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. precum și împotriva soluțiilor prevăzute la art. contestaţia se judecă de către completul competent. 346 alin.swiss-contribution.ro . 1. 347 din Codul de Procedură Penală:  Împotriva încheierii pronunţate în temeiul art.

revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive. 207. faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă. la cerere sau din oficiu.swiss-contribution. 348 din Codul de Procedură Penală: • Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă. judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea şi temeinicia măsurii preventive. menţinerea. • În cazurile în care.ro . înlocuirea. 26 www. cu privire la luarea. procedând potrivit dispoziţiilor art.Măsurile preventive în procedura de cameră preliminară – art.

ro .swiss-contribution. Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă www.Mulţumesc.