P. 1
Camera Preliminara 2014 Aida Popa

Camera Preliminara 2014 Aida Popa

|Views: 277|Likes:
Published by Sandu_Anca_4126

More info:

Published by: Sandu_Anca_4126 on Mar 04, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2014

pdf

text

original

Competenţa judecătorului de cameră preliminară - art.

54 din Codul de Procedură Penală:
Verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror; Verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală; Soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată; Soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege.

www.swiss-contribution.ro

Sediul materiei: Art. 342 – 348 Cod Procedură Penală  Durata procedurii în camera preliminară: Cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanţă;

www.swiss-contribution.ro

ro .Măsurile premergătoare .art.  Traducerea autorizată a acestuia Se comunică inculpatului:  La locul de deținere  La adresa unde locuiește  La adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură 4 www.  repartizarea aleatorie a dosarului judecătorului de cameră preliminară.  Comunicări:  Copia certificată a rechizitoriului.swiss-contribution. 344 din Codul de Procedură Penală:  înregistrarea dosarului la instanţa competentă.

ro .Reglementarea unei proceduri scrise privind formularea de cereri si excepţii şi angajarea de apărător: Inculpatului i se aduce la cunoştinţă prin adresa:  Obiectul procedurii în camera preliminară (art.swiss-contribution. 342)  Dreptul de a-și angaja un apărător  Termenul pentru formulare în scris a cererilor și excepțiilor cu privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de umărire penală ce nu poate fi mai scurt de 20 de zile:  în funcție de complexitatea  particularitățile cauzei 5 www.

. după trimiterea în judecată..... C ă t r e ...... /.. Emisă la ...... pen. pen......... Tel. ………...ROMÂNIA (INSTANŢA) .... Operator de date cu caracter personal nr........ . GREFIER ...... potrivit art.. Vă comunicăm că. Dosar nr..... 344 alin.... vă aducem la cunoştinţă că aveţi dreptul de a vă angaja un apărător şi până la data de …( un termen nu mai scurt de 20 zile de la data comunicării copiei certificate a rechizitoriului şi....... proc.. Sediul . numele şi prenumele inculpatului adresa unde locuieşte/adresa unde a solicitat comunicarea actelor de procedură/locul de detenţie În conformitate cu art.. pen... Fax . www.. obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea.... ….... C... Totodată.... a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei.ro .. precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală............ pentru infracţiunea de … prevăzută de art.../. în stare de arest preventiv...... 342 C..... după caz a traducerii autorizate) puteţi formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.. vă comunicăm copia certificată a rechizitoriului( după caz ) copia certificată și traducerea autorizată a rechizitoriului cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria ….........(2) C....swiss-contribution... prin care aţi fost trimis în judecată........... proc...

stabilește termen pentru formulare în scris cereri și excepții cu privire la: .legalitatea administrarii probelor .comunică cererile și excepțiile formulate de către inculpat .excepțiile ridicate din oficiu parchetului care poate răspunde în scris în termen de 10 zile de la comunicare www.efectuarea actelor de către organele de urmărire penală în funcție de complexitatea și particularitățile cauzei care nu poate fi mai scurt de 20 de zile La expirarea termenelor de câte 20 de zile: .desemnează un apărător din oficiu .În cazurile de asistență juridică a suspectului sau a inculpatului (art. 90) : .ro .swiss-contribution.

..... Operator de date cu caracter personal nr. Fax ..... în procedura de cameră preliminară... Tel.. pen../.... a)/lit..... cu referire la art.. În conformitate cu dispoziţiile art........ Până la data de … …( nu mai scurt de 20 zile de la data comunicării copiei certificate a rechizitoriului şi............ după caz a traducerii autorizate) apărătorul din oficiu poate formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.. privind pe inculpatul …... www.... proc................. /........ro ... Emisă la ...................... (3) C.ROMÂNIA Dosar nr. b) din acelaşi cod vă solicităm desemnarea unui apărător din oficiu în cauza având ca obiect ….. Sediul ... Către Baroul …......... ...... 344 alin.... (INSTANŢA) .swiss-contribution... 90 alin..........

345 din Codul de Procedură Penală:  Judecătorul dispune prin: • încheiere motivată.Procedura de judecată în cameră preliminară art. • fără participarea inculpatului şi a procurorului.swiss-contribution.ro . • în cameră de consiliu. 9 www.

pen. /P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria …. Faţă de aceste considerente. (1) C.. PENTRU ACESTE MOTIVE.. pen. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul nr. .. …. (cu arătarea concretă a neregularităţilor actului de sesizare constatate. pen. 345 alin. Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului rezultă că … (se vor descrie neregularităţile actului de sesizare constatate..swiss-contribution.. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. (1) C. respectiv ….ro ... DISPUNE: Admite cererea formulată de apărătorul inculpatului… Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 345 alin.. formulată de apărătorul inculpatului.282 C./ exclude următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …. proc. actele de urmărire penală sancţionate potrivit art.. (inclusiv judecătorul de cameră preliminară din oficiu) în condiţiile art. Dată în camera de consiliu. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii. www.... respectiv ….... proc. constată că acestea sunt întemeiate pentru considerentele ce se vor arăta în continuare. proc. (1) C. (cu arătarea concretă a neregularităţilor). pen../va sancţiona potrivit art.. azi. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cererii de constatare a neregularităţii rechizitoriului cu nr./ una sau mai multe probe excluse. proc. ÎN NUMELE LEGII. pen. pen. Dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Judecătoria … în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare.282 C.) Va constata neregularitatea rechizitoriului nr. Prin cererea la data de… apărătorul inculpatului/judecătorul de cameră preliminară din oficiu… a solicitat/ constată în temei ul dispoziţiilor art. GREFIER. 280 . în raport cu dispoziţiile legale încălcate şi arătarea sancţiunii lor). în temeiul art. . proc. apărătorul inculpatului (fie judecătorul de cameră preliminară din oficiu) menţionează următoarele neregularităţi ale actului de sesizare/învederează următoarele aspecte cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală … Examinând cererea formulată/din oficiu rechizitoriul emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… cu privire la constatarea neregularităţii rechizitoriului. (1) C. În motivarea cererii. actele de urmărire penală sancţionate şi una sau mai multe din probele administrate care sunt excluse).. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii.. procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. 280 .... pen.. proc. 280 – 282 C. proc. pen. după care./va exclude următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …. procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. (2) C. …. va admite cererea formulată de apărătorul inculpatului…(în ipoteza constatării din oficiu. cu motivarea concretă. al Parchetului de pe lângă Judecătoria . inculpatul A. se va menţiona direct că se va constata neregularitatea…. a fost trimis în ju decată. din data de .DOSAR NR.. proc. al Parchetului de pe lângă Judecătoria …. În baza art. Cu drept de contestaţia în termen de 3 zile de la comunicare. neregularităţi ale rechizitoriului cu nr. pentru săvârşirea infracţiunii de . 345 alin.. 345 alin. …./ sancţionează potrivit art. …/P/….. reţinându-se în fapt că .. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. 345 alin. …/ P/.B. aspecte cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală …prin prisma dispoziţiilor art./P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria…. va dispune comunicarea încheierii Parchetului de pe lângă Judecătoria … în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare.

....... pen..... Fax ............... vă comunicăm încheierea din camera de consiliu din data de …. Emisă la ......... Parchetul de pe lângă Judecătoria ……............. proc.. Către......... (2) C.. În baza art........ Tel..ro ....... 345 alin.... Operator de date cu caracter personal nr...................(INSTANŢA) ... www. Sediul .. pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în dosarul nr … Vă rugăm să ne comunicaţi dacă menţineţi trimiterea în judecată a inculpatului sau solicitaţi restituirea cauzei.swiss-contribution.. GREFIER.....

administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și dispune începerea judecății 12 www. 3. 344 alin.swiss-contribution.Soluţiile: • Nu s-au formulat cereri și excepții și nici n-au fost ridicate din oficiu excepții la expirarea termenelor prevăzute de art. Constată legalitatea sesizării instanței.2 (20 zile) sau alin.ro .

prevăzută de art.I.I. pen.I.. incu lpatul A. De asemenea.. proc. ROMÂNIA ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol fiind constatarea legalităţii sesizării instanţei. pen. C. (2) C. pentru infracţiunea de ….. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: …………. azi.I. privind pe inculpatul A../P/… al Parchetului de pe lângă Judecătoria ….. în fapt că …………. ….. GREFIER. PENTRU ACESTE MOTIVE. cu respectarea dispoziţiilor art.. …. va dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul A. pen.DOSAR NR ….. C. a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. ….. după care.ro . precum şi actelor de urmărire penală. …. C.. …. www. 346 alin. la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare. Totodată. ÎN NUMELE LEGII. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul nr…. pen./P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria …. în temeiul art. prevăzută de art. trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de …. 114-123 din acelaşi cod./P/…. trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de …./P/… al Parchetului de pe lângă Judecătoria …. Definitivă. la profilul moral şi de personalitate al inculpatului. C. Totodată. pen. În actul de sesizare s-a reţinut. 346 alin. Pronunţată în camera de consiliu. prevăzută de art..swiss-contribution. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. în stare de libertate. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. se constată că nu au fost formulate cereri şi excepţii de către apărătorul inculpatului şi nici din oficiu nu se impun a fi invocate. În raport cu cele mai sus menţionate. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr…. DISPUNE: În baza art. 328 C. la actele de urmărire penală efectuate. respectiv ……. a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr…. al Parchetului de pe lângă Judecătoria …privind pe inculpatul A. pen. încadrarea juridică. (2) C.. constată legalitatea rechizitoriului cu nr…. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul A.I pentru infracţiunea de …. a administrării probelor. fiind respectate dispoziţiile art. rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă. proc. a fost trimis în judecată. respectiv ……. proc.. pen. prevăzută de art.

Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: a. www. iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art. dacă neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecății.swiss-contribution. Rechizitoriul este neregulamentar întocmit.ro .3.345 alin.

… ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. Pronunţată în camera de consiliu. În baza art.swiss-contribution.. proc.I. proc. ………………./P/… privind pe inculpatul D.. trimis în judecată pentru infracţiunea de … prevăzută de art.. lei. s-a reţinut în fapt că …………. trimis în judecată. (3) C.. C. www. (3) lit.. în termenul prevăzut de art.I.DOSAR NR. pen. 346 alin. În actul de sesizare. însă acesta.. 345 alin.. DISPUNE: În baza art. …. Prin încheierea nr…. C. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. a comunicat menţinerea trimiterii în judecată a inculpatului D. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. în stare de libertate. (3) lit. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. În consecinţă. 345 alin. Onorariul avocatului din o ficiu. pen. pen..I. (3) cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Situaţia de fapt a fost susţinută cu …………. (3) cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. constată că rechizitoriul este neregulamentar întocmit. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria … a fost trimis în judecată. Parchetului de pe lângă Judecătoria ….. iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art. Faţă de aceste considerente. în cuantum de …. după care. …….ro .. a) C. C. ÎN NUMELE LEGII. proc.. trimis în judecată pentru infracţiunea de … prevăzută de art. PENTRU ACESTE MOTIVE.I. întrucât …. pen. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. pen. Onorariul avocatului din ofic iu. restituie cauza privind pe inculpatul D. din data de… a judecătorului de cameră preliminară s -a constatat neregularitatea actului de sesizare. proc. pen. în baza 346 alin. 275 alin. în cuantum de …. judecătorul de cameră preliminară va restitui cauza privind pe inculpatul D. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. pentru infracţiunea de ……. incul patul D. ceea ce atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii. Parchetului de pe lângă Judecătoria …. 275 alin. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. (3) C. …. prevăzută de art. a) C. În baza art. C. pen. …….I. azi. lei. Încheierea a fost comunicată procurorului în vederea remedierii neregularităţii actului de sesizare. pen. GREFIER. fără a remedia neregularităţile constatate de judecătorul de cameră preliminară.

A exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale www.ro .swiss-contribution.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: b.

. pen. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. trimis în judecată. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. (3) lit.I. se vor motiva încălcările constatate. GREFIER. prevăzută de art. pen. proc. azi … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. DISPUNE: În baza art. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. ÎN NUMELE LEGII. C. (3) C. constată în cursul urmăririi penale că au fost administrate ca probe … (indicarea acestora şi modul în care au fost administrate. . ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. C.. Faţă de aceste considerente.DOSAR NR. inculpatul M. lei..S. b) C. www..S. Onorariul avocatului din oficiu.S. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată. b) C. În actul de sesizare. ……. proc. se va avansa din fondurile Ministerului Justiției. prevăzută de art. pen. Situaţia de fapt a fost susţinută cu …. proc. (3) C. (3) lit. pentru infracţiunea de ….. în cuantum de ….. va restitui cauza privind pe inculpatul M. pen. după care. în baza art. pen. s-a reţinut în fapt. în raport cu fiecare probă administrată. 275 alin. 346 alin. lei.ro . În raport cu încălcările constatate.. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii. faţă de dispoziţiile legale ce le guvernează şi se va arăta sancţiunea acestora). se vor exclude toate probele administrate în cursul urmăririi penale. pentru infracţiunea de ….swiss-contribution. Dată în camera de consiliu. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.. 346 alin.C. în cuantum de …. Examinând cauza./P/… privind pe inculpatul D... Parchetului de pe lângă Judecătoria…. trimis în judecată. În baza art. PENTRU ACESTE MOTIVE.. pen. …. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art.. prevăzută de art. pen. pen. proc. Onorariul avocatului din oficiu. restituie cauza privind pe inculpatul M. 275 alin. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. … C. ….

Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: c. procurorul solicită restituirea cauzei în condițiile art.ro .3.345 alin. www.swiss-contribution.

procurorul a solicitat restituirea cauzei la parchet. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. DISPUNE: În baza art.. C.L. proc. C. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/…. după care. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. întrucât …. proc. în baza art. pen. (3) C. Încheierea a fost comunicată procurorului... prevăzută de art./au fost excluse următoarele probe administrate în curs ul urmăririi penale …. 346 alin. Dată camera de consiliu. iar în termenul prevăzut de lege.. proc.282 C. . proc. www. prevăzută de art. (3) C.swiss-contribution. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. pen. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr….. prevăzută de art. s-a reţinut în fapt că… Situaţia de fapt a fost susţinută cu … Prin încheierea din data de … a judecătorului de cameră preliminară. (3) lit. c) teza I C. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. pen. şi faţă de solicitarea de restituire a cauzei. … C. având ca obiect rechizitoriul cu nr….. în cuantum de …./P/… privind pe inculpatul D. 280 . următoarele acte de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii ….L. 345 alin. Examinând cauza. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. 346 alin. 275 alin. GREFIER. pen. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. …. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. PENTRU ACESTE MOTIVE. Onorariul avocatului din oficiu.ro .. proc. va restitui cauza privind pe inculpatul O.I.DOSAR NR. proc.L. În actul de sesizare... pentru infracţiunea de …./P/…. pen.. pen. (arătarea motivelor ce stau la baza solicitării restituirii cauzei). ……. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. azi. (2) C. trimis în judecată. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. pen.. pen. … C. emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria….. pen. emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată inculpatul O. s -a constatat neregularitatea actului de sesizare/au fost sancţionate potrivit art. Onorariul avocatului din oficiu. c) teza I C. lei. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. în condiţiile art.. în cuantum de …. 275 alin. (3) lit. pen. ÎN NUMELE LEGII. lei. restituie cauza privind pe inculpatul O.

ro . www. Ori nu răspunde în termenul prevăzut de aceleași dispoziții.swiss-contribution.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: c.

N. … din data de… judecătorul de cameră preliminară a constatat neregularităţi ale actului de sesizare/a sancţionat potrivit art. 275 alin.N. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.N. însă în termenul prevăzut de lege. azi. trimis în judecată. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. …. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. ÎN NUMELE LEGII. procurorul nu a răspuns.. C. după care. în baza art.. pen./P/… privind pe inculpatul D. pen.I. pen. Onorariul avocatului din oficiu. în cuantum de …. proc. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul avocatului din oficiu. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. (3) lit. www. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii/ a exclus următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …. pentru infracţiunea de …. C.. c) teza a II-a C... motiv pentru care. (3) C. Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată inculpatul D. 345 alin. restituie cauza privind pe inculpatul D.ro . pen. …C. proc. 280 . ……. trimis în judecată pentru infracţiunea de ….DOSAR NR. În actul de sesizare. c) teza a II-a C. trimis în judecată pentru infracţiunea prevăzută de … C. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.. pen. lei. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. în condiţiile art. pen. (2) C. 346 alin. PENTRU ACESTE MOTIVE.. 346 alin. GREFIER. DISPUNE: În baza art.282 C.swiss-contribution. pen. (3) C. s-a reţinut în fapt… Situaţia de fapt a fost susţinută cu …… Prin încheierea nr. Dată în camera de consiliu. proc. Parchetului de pe lângă Judecătoria … În baza art. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. proc. (3) lit. prevăzută de art. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. Încheierea a fost comunicată procurorului. proc. …. lei. pen. proc. pen va restitui cauza privind pe inculpatul D.. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. prevăzută de art. în cuantum de …. 275 alin. pen.

judecătorul de cameră preliminară dispune începerea judecății. www. 280 – 282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii.Soluţiile: În toate celelalte cazuri în care a constatat neregularități ale actului de sesizare a exclus una sau mai multe probe administrate ori a sancționat potrivit art.swiss-contribution.ro .

Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. pentru infracţiunea de … prevăzută de art. după care. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. …. că ………….. pen. constată că… (descrie neregularităţile actului de sesizare/proba sau probele administrate excluse. în raport cu dispoziţiile legale şi sancţiunile ce se impun).… pentru săvârşirea infracţiunii de …. www.. în condiţiile art. prevăzute de art. PENTRU ACESTE MOTIVE. proc. azi.I. trimis în judecată. Pronunţată în camera de consiliu. întrucât neregularităţile nu atrag imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii. ÎN NUMELE LEGII. pen.C.H…. ……….ro . al Parchetului de pe lângă Judecătoria … a fost trimis în judecată inculpatul . dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul F. pen. apreciind că se impune începerea judecăţii. . C./P/…. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ... (4) C. al Parchetului de pe lângă Judecătoria … privind pe inculpatul ……. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. DISPUNE: În baza art.DOSAR NR. …….. (4) C./P/… privind pe inculpatul D. pen. Examinând rechizitoriul cu nr…. 346 alin. prevăzute de art. se reţine ca situaţie de fapt. Situaţia de fapt se susţine cu ……………. 346 alin. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de …. pen.. ….swiss-contribution. ori actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii. …. În esenţă. proc. GREFIER. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art.. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/……. …C.

swiss-contribution.Soluţiile: Dacă apreciază că instanța sesizată nu este competentă. Judecătorul de cameră preliminară care a dispus începerea judecății exercită funcția de judecată în cauză. 50 și 51 care se aplică în mod corespunzător. judecătorul de cameră preliminară procedează potrivit art.ro . www.

346 alin. 347 din Codul de Procedură Penală:  Împotriva încheierii pronunţate în temeiul art. 343 – 346 se aplică în mod corespunzător. 1. 3 . precum și împotriva soluțiilor prevăzute la art.art. potrivit legii.  Când instanţa sesizată este ÎCCJ.swiss-contribution.  Dispoziţiile art.Contestaţia .  Contestaţia se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate.ro . 346 alin. www.5 •procurorul şi •inculpatul pot face contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. contestaţia se judecă de către completul competent.

menţinerea. 26 www. faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă.swiss-contribution.ro . la cerere sau din oficiu. revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive. înlocuirea. procedând potrivit dispoziţiilor art. 207. 348 din Codul de Procedură Penală: • Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă.Măsurile preventive în procedura de cameră preliminară – art. • În cazurile în care. cu privire la luarea. judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea şi temeinicia măsurii preventive.

Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă www.swiss-contribution.Mulţumesc.ro .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->