P. 1
Camera Preliminara 2014 Aida Popa

Camera Preliminara 2014 Aida Popa

|Views: 280|Likes:
Published by Sandu_Anca_4126

More info:

Published by: Sandu_Anca_4126 on Mar 04, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2014

pdf

text

original

Competenţa judecătorului de cameră preliminară - art.

54 din Codul de Procedură Penală:
Verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror; Verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală; Soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată; Soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege.

www.swiss-contribution.ro

Sediul materiei: Art. 342 – 348 Cod Procedură Penală  Durata procedurii în camera preliminară: Cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanţă;

www.swiss-contribution.ro

 Traducerea autorizată a acestuia Se comunică inculpatului:  La locul de deținere  La adresa unde locuiește  La adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură 4 www.  repartizarea aleatorie a dosarului judecătorului de cameră preliminară.Măsurile premergătoare .art. 344 din Codul de Procedură Penală:  înregistrarea dosarului la instanţa competentă.swiss-contribution.  Comunicări:  Copia certificată a rechizitoriului.ro .

ro .Reglementarea unei proceduri scrise privind formularea de cereri si excepţii şi angajarea de apărător: Inculpatului i se aduce la cunoştinţă prin adresa:  Obiectul procedurii în camera preliminară (art.swiss-contribution. 342)  Dreptul de a-și angaja un apărător  Termenul pentru formulare în scris a cererilor și excepțiilor cu privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de umărire penală ce nu poate fi mai scurt de 20 de zile:  în funcție de complexitatea  particularitățile cauzei 5 www.

......../....... proc. obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea.... Sediul .... vă comunicăm copia certificată a rechizitoriului( după caz ) copia certificată și traducerea autorizată a rechizitoriului cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria ….... pen. potrivit art.. . 344 alin..... C..(2) C......... după trimiterea în judecată. Operator de date cu caracter personal nr. GREFIER ........ Totodată....... Emisă la .. după caz a traducerii autorizate) puteţi formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală........... Fax .......ROMÂNIA (INSTANŢA) .... vă aducem la cunoştinţă că aveţi dreptul de a vă angaja un apărător şi până la data de …( un termen nu mai scurt de 20 zile de la data comunicării copiei certificate a rechizitoriului şi... pen.. C ă t r e .... prin care aţi fost trimis în judecată.......... numele şi prenumele inculpatului adresa unde locuieşte/adresa unde a solicitat comunicarea actelor de procedură/locul de detenţie În conformitate cu art.. precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.... a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei.. /... Dosar nr... pentru infracţiunea de … prevăzută de art.swiss-contribution.. ………. www.... …. pen......... proc....... Vă comunicăm că... 342 C.. Tel. în stare de arest preventiv......ro .

efectuarea actelor de către organele de urmărire penală în funcție de complexitatea și particularitățile cauzei care nu poate fi mai scurt de 20 de zile La expirarea termenelor de câte 20 de zile: .excepțiile ridicate din oficiu parchetului care poate răspunde în scris în termen de 10 zile de la comunicare www.comunică cererile și excepțiile formulate de către inculpat .ro .legalitatea administrarii probelor .stabilește termen pentru formulare în scris cereri și excepții cu privire la: . 90) : .desemnează un apărător din oficiu .swiss-contribution.În cazurile de asistență juridică a suspectului sau a inculpatului (art.

Fax ...... Operator de date cu caracter personal nr.... În conformitate cu dispoziţiile art.............. Până la data de … …( nu mai scurt de 20 zile de la data comunicării copiei certificate a rechizitoriului şi...... 90 alin....... /.... Tel.. .........../..... a)/lit..... Emisă la ..ro .......... pen... www... Sediul ... după caz a traducerii autorizate) apărătorul din oficiu poate formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. 344 alin... cu referire la art. b) din acelaşi cod vă solicităm desemnarea unui apărător din oficiu în cauza având ca obiect …..........................ROMÂNIA Dosar nr. în procedura de cameră preliminară... privind pe inculpatul …...... proc........swiss-contribution. Către Baroul …. (INSTANŢA) ........... (3) C.

ro . 345 din Codul de Procedură Penală:  Judecătorul dispune prin: • încheiere motivată. • fără participarea inculpatului şi a procurorului.swiss-contribution.Procedura de judecată în cameră preliminară art. • în cameră de consiliu. 9 www.

Dată în camera de consiliu. Prin cererea la data de… apărătorul inculpatului/judecătorul de cameră preliminară din oficiu… a solicitat/ constată în temei ul dispoziţiilor art.ro . după care.. pen. actele de urmărire penală sancţionate potrivit art.. proc. Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului rezultă că … (se vor descrie neregularităţile actului de sesizare constatate. proc. …/P/…. aspecte cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală …prin prisma dispoziţiilor art.. procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. GREFIER. va dispune comunicarea încheierii Parchetului de pe lângă Judecătoria … în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare. pen. pen. pen. în raport cu dispoziţiile legale încălcate şi arătarea sancţiunii lor).. (cu arătarea concretă a neregularităţilor)... /P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria …. . În baza art. (cu arătarea concretă a neregularităţilor actului de sesizare constatate. DISPUNE: Admite cererea formulată de apărătorul inculpatului… Constată neregularitatea rechizitoriului nr.. apărătorul inculpatului (fie judecătorul de cameră preliminară din oficiu) menţionează următoarele neregularităţi ale actului de sesizare/învederează următoarele aspecte cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală … Examinând cererea formulată/din oficiu rechizitoriul emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… cu privire la constatarea neregularităţii rechizitoriului. pentru săvârşirea infracţiunii de . ÎN NUMELE LEGII. în temeiul art./ exclude următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …. …. …/ P/. (inclusiv judecătorul de cameră preliminară din oficiu) în condiţiile art./ una sau mai multe probe excluse. Faţă de aceste considerente.. proc. din data de . respectiv ….DOSAR NR. 345 alin. reţinându-se în fapt că . procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. neregularităţi ale rechizitoriului cu nr.. constată că acestea sunt întemeiate pentru considerentele ce se vor arăta în continuare. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ.. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii. 280 – 282 C. 345 alin.) Va constata neregularitatea rechizitoriului nr. 280 . se va menţiona direct că se va constata neregularitatea…./va exclude următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale ….. pen. PENTRU ACESTE MOTIVE./ sancţionează potrivit art. (1) C. pen.. . al Parchetului de pe lângă Judecătoria …... (1) C... Fără participarea procurorului şi a inculpatului.. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul nr. proc. proc./P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria…. …. respectiv …. al Parchetului de pe lângă Judecătoria . 345 alin.282 C. proc./va sancţiona potrivit art.282 C. www. 345 alin.. pen. inculpatul A. ….. (1) C.. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cererii de constatare a neregularităţii rechizitoriului cu nr.. proc... formulată de apărătorul inculpatului. (2) C.B.. proc. 345 alin.. a fost trimis în ju decată. cu motivarea concretă. azi.. actele de urmărire penală sancţionate şi una sau mai multe din probele administrate care sunt excluse).swiss-contribution. va admite cererea formulată de apărătorul inculpatului…(în ipoteza constatării din oficiu.. Cu drept de contestaţia în termen de 3 zile de la comunicare. (1) C. pen. În motivarea cererii. Dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Judecătoria … în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare. 280 .

GREFIER........ În baza art... (2) C..swiss-contribution............ Operator de date cu caracter personal nr..... Tel......... Parchetul de pe lângă Judecătoria ……................ro .......... Sediul . Fax .... vă comunicăm încheierea din camera de consiliu din data de …....... proc.. www.. 345 alin.......... Către... pen.... Emisă la ...........(INSTANŢA) ...... pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în dosarul nr … Vă rugăm să ne comunicaţi dacă menţineţi trimiterea în judecată a inculpatului sau solicitaţi restituirea cauzei..

Soluţiile: • Nu s-au formulat cereri și excepții și nici n-au fost ridicate din oficiu excepții la expirarea termenelor prevăzute de art.2 (20 zile) sau alin. 3.swiss-contribution. administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și dispune începerea judecății 12 www.ro . 344 alin. Constată legalitatea sesizării instanței.

privind pe inculpatul A. azi. ÎN NUMELE LEGII.. 328 C. la profilul moral şi de personalitate al inculpatului. Definitivă. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul nr….. la actele de urmărire penală efectuate. după care./P/… al Parchetului de pe lângă Judecătoria ….. www..DOSAR NR ….. a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.. …. la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare. a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr….I. respectiv ……. fiind respectate dispoziţiile art. încadrarea juridică. pen.I pentru infracţiunea de …. proc. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. C..ro . prevăzută de art. În raport cu cele mai sus menţionate. 346 alin. (2) C.I. Totodată. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. pentru infracţiunea de …. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr…... prevăzută de art. În actul de sesizare s-a reţinut. …. trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de …. pen. va dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul A..I. Totodată. C.swiss-contribution./P/…. GREFIER. …. pen. Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: …………. cu respectarea dispoziţiilor art. în fapt că …………. pen. C. …. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul A. C. pen. pen. 346 alin. De asemenea.. rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă. incu lpatul A. a fost trimis în judecată. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. pen../P/… al Parchetului de pe lângă Judecătoria …. constată legalitatea rechizitoriului cu nr…. proc.I. se constată că nu au fost formulate cereri şi excepţii de către apărătorul inculpatului şi nici din oficiu nu se impun a fi invocate. în temeiul art. precum şi actelor de urmărire penală.. prevăzută de art. trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de …. în stare de libertate. ROMÂNIA ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol fiind constatarea legalităţii sesizării instanţei. 114-123 din acelaşi cod. DISPUNE: În baza art. PENTRU ACESTE MOTIVE. a administrării probelor. proc. prevăzută de art. (2) C. respectiv ……. al Parchetului de pe lângă Judecătoria …privind pe inculpatul A./P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria …. Pronunţată în camera de consiliu. ….

swiss-contribution.345 alin. dacă neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecății.ro . Rechizitoriul este neregulamentar întocmit.3. www. iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: a.

Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. (3) C. a) C. … ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. 345 alin. www. (3) cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. GREFIER.DOSAR NR. Parchetului de pe lângă Judecătoria …. pen. întrucât …. DISPUNE: În baza art. Încheierea a fost comunicată procurorului în vederea remedierii neregularităţii actului de sesizare. Parchetului de pe lângă Judecătoria …. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria … a fost trimis în judecată. proc.. C. pen.I. a) C. în cuantum de …. 346 alin. Faţă de aceste considerente. Situaţia de fapt a fost susţinută cu …………. …. 275 alin.I. ……. pen. ………………. azi. pentru infracţiunea de ……. în stare de libertate. Onorariul avocatului din ofic iu. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.. a comunicat menţinerea trimiterii în judecată a inculpatului D. ……. PENTRU ACESTE MOTIVE. în cuantum de …. 275 alin. constată că rechizitoriul este neregulamentar întocmit. lei. trimis în judecată pentru infracţiunea de … prevăzută de art.. proc. pen. C. proc. C./P/… privind pe inculpatul D. pen. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. restituie cauza privind pe inculpatul D. judecătorul de cameră preliminară va restitui cauza privind pe inculpatul D.swiss-contribution. ÎN NUMELE LEGII.. Prin încheierea nr…. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. (3) lit.I. însă acesta. proc. în baza 346 alin. s-a reţinut în fapt că ………….. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.. fără a remedia neregularităţile constatate de judecătorul de cameră preliminară.ro . prevăzută de art. după care. trimis în judecată pentru infracţiunea de … prevăzută de art.. ….. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. (3) cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.. C. din data de… a judecătorului de cameră preliminară s -a constatat neregularitatea actului de sesizare. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art. În consecinţă. Pronunţată în camera de consiliu. În actul de sesizare.I. iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art. Onorariul avocatului din o ficiu.. 345 alin. trimis în judecată. (3) C. lei. În baza art. pen.. în termenul prevăzut de art. pen. pen.I. (3) lit. incul patul D. ceea ce atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii.

A exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale www.swiss-contribution.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: b.ro .

proc. DISPUNE: În baza art.S. PENTRU ACESTE MOTIVE. 346 alin. în raport cu fiecare probă administrată. lei. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. În raport cu încălcările constatate. Faţă de aceste considerente. În actul de sesizare.. 275 alin. C. se vor motiva încălcările constatate. inculpatul M. pen./P/… privind pe inculpatul D. trimis în judecată. prevăzută de art. www.swiss-contribution.S.I.DOSAR NR. . (3) lit. Parchetului de pe lângă Judecătoria…. lei. pen. în cuantum de …. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. (3) lit. ….S. 275 alin. Examinând cauza. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. pen. proc.C. b) C. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. ….. în baza art. proc. (3) C.. s-a reţinut în fapt. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.. faţă de dispoziţiile legale ce le guvernează şi se va arăta sancţiunea acestora). prevăzută de art. după care. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…... restituie cauza privind pe inculpatul M.. GREFIER. Dată în camera de consiliu. pentru infracţiunea de …. proc. va restitui cauza privind pe inculpatul M.ro . în cuantum de ….. constată în cursul urmăririi penale că au fost administrate ca probe … (indicarea acestora şi modul în care au fost administrate. (3) C. prevăzută de art.. se va avansa din fondurile Ministerului Justiției. C. pen. se vor exclude toate probele administrate în cursul urmăririi penale. pentru infracţiunea de …. pen. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată.. Onorariul avocatului din oficiu.. Onorariul avocatului din oficiu. azi … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. trimis în judecată. ÎN NUMELE LEGII. … C. În baza art. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. ……. b) C. pen. 346 alin. Situaţia de fapt a fost susţinută cu ….. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. pen.

www.345 alin.3.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: c.swiss-contribution. procurorul solicită restituirea cauzei în condițiile art.ro .

prevăzută de art. azi. … C. … C.. lei.. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. C. trimis în judecată.. emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată inculpatul O. pentru infracţiunea de …. prevăzută de art./P/…. pen. lei. pen. Dată camera de consiliu.. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. Examinând cauza. proc. Încheierea a fost comunicată procurorului. pen. 346 alin.. 275 alin. GREFIER.. va restitui cauza privind pe inculpatul O.DOSAR NR.swiss-contribution. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. 280 . (arătarea motivelor ce stau la baza solicitării restituirii cauzei). . pen. (3) lit. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. procurorul a solicitat restituirea cauzei la parchet. PENTRU ACESTE MOTIVE. în cuantum de …. 345 alin. următoarele acte de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii ….ro . … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. pen. pen. proc./P/… privind pe inculpatul D.. pen. în condiţiile art. prevăzută de art.L. proc. iar în termenul prevăzut de lege. întrucât …. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. ……. C..I.L. www. în baza art. proc. În actul de sesizare. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. DISPUNE: În baza art.282 C. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. (3) C. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. pen.. 346 alin. pen. trimis în judecată pentru infracţiunea de ….L. după care. 275 alin. având ca obiect rechizitoriul cu nr….. şi faţă de solicitarea de restituire a cauzei. proc. Onorariul avocatului din oficiu. (3) lit. în cuantum de …. (3) C. ÎN NUMELE LEGII. proc./au fost excluse următoarele probe administrate în curs ul urmăririi penale …. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. pen.. c) teza I C. restituie cauza privind pe inculpatul O. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/….. Onorariul avocatului din oficiu. s -a constatat neregularitatea actului de sesizare/au fost sancţionate potrivit art. emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria…. …. s-a reţinut în fapt că… Situaţia de fapt a fost susţinută cu … Prin încheierea din data de … a judecătorului de cameră preliminară. c) teza I C.. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. (2) C.

www. Ori nu răspunde în termenul prevăzut de aceleași dispoziții.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: c.ro .swiss-contribution.

DISPUNE: În baza art.. în cuantum de …. În actul de sesizare. pentru infracţiunea de …. proc.N. 345 alin. Parchetului de pe lângă Judecătoria … În baza art. Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată inculpatul D. Dată în camera de consiliu.DOSAR NR. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. 346 alin. însă în termenul prevăzut de lege. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. C. prevăzută de art. ….N. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. motiv pentru care. … din data de… judecătorul de cameră preliminară a constatat neregularităţi ale actului de sesizare/a sancţionat potrivit art. www. …C. pen. trimis în judecată pentru infracţiunea de ….swiss-contribution. pen..282 C. 346 alin.N. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii/ a exclus următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …. pen. proc. în cuantum de …..I. procurorul nu a răspuns./P/… privind pe inculpatul D. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. …. în baza art. pen. pen. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr….ro . PENTRU ACESTE MOTIVE. Onorariul avocatului din oficiu. Onorariul avocatului din oficiu. s-a reţinut în fapt… Situaţia de fapt a fost susţinută cu …… Prin încheierea nr. proc. după care... ÎN NUMELE LEGII. pen. ……. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. pen. lei. pen va restitui cauza privind pe inculpatul D.. c) teza a II-a C.. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. (3) lit. 275 alin. pen. pen. (2) C. Încheierea a fost comunicată procurorului. prevăzută de art. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. (3) C. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. 275 alin. C. în condiţiile art. trimis în judecată pentru infracţiunea prevăzută de … C. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. proc. lei. restituie cauza privind pe inculpatul D. trimis în judecată. (3) C. (3) lit. proc. azi. proc. 280 . GREFIER.. c) teza a II-a C.

Soluţiile: În toate celelalte cazuri în care a constatat neregularități ale actului de sesizare a exclus una sau mai multe probe administrate ori a sancționat potrivit art. judecătorul de cameră preliminară dispune începerea judecății.ro . www.swiss-contribution. 280 – 282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii.

Fără participarea procurorului şi a inculpatului.. se reţine ca situaţie de fapt. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. prevăzute de art. pen. Pronunţată în camera de consiliu. pen. dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul F. GREFIER./P/… privind pe inculpatul D. că …………. pen.I. proc. apreciind că se impune începerea judecăţii. 346 alin. ….. 346 alin.H…. după care. …. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de …. În esenţă. . ………. ……. (4) C. PENTRU ACESTE MOTIVE.ro . Situaţia de fapt se susţine cu …………….. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare.. ÎN NUMELE LEGII../P/…. constată că… (descrie neregularităţile actului de sesizare/proba sau probele administrate excluse. …. prevăzute de art. www. pen... pen. ori actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii.DOSAR NR. …C.C. al Parchetului de pe lângă Judecătoria … a fost trimis în judecată inculpatul . S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. al Parchetului de pe lângă Judecătoria … privind pe inculpatul ……. în condiţiile art. întrucât neregularităţile nu atrag imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii. pentru infracţiunea de … prevăzută de art. C.swiss-contribution. proc. (4) C. DISPUNE: În baza art.… pentru săvârşirea infracţiunii de …. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/……. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. Examinând rechizitoriul cu nr…. în raport cu dispoziţiile legale şi sancţiunile ce se impun). azi. trimis în judecată.

Judecătorul de cameră preliminară care a dispus începerea judecății exercită funcția de judecată în cauză.swiss-contribution. 50 și 51 care se aplică în mod corespunzător. judecătorul de cameră preliminară procedează potrivit art.Soluţiile: Dacă apreciază că instanța sesizată nu este competentă.ro . www.

precum și împotriva soluțiilor prevăzute la art.  Contestaţia se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate. 1. 346 alin. www. 347 din Codul de Procedură Penală:  Împotriva încheierii pronunţate în temeiul art. potrivit legii. contestaţia se judecă de către completul competent. 343 – 346 se aplică în mod corespunzător. 346 alin. 3 .swiss-contribution.Contestaţia .5 •procurorul şi •inculpatul pot face contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.ro .  Când instanţa sesizată este ÎCCJ.  Dispoziţiile art.art.

la cerere sau din oficiu. • În cazurile în care. 207. procedând potrivit dispoziţiilor art. 348 din Codul de Procedură Penală: • Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă. 26 www.swiss-contribution. înlocuirea. faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă. judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea şi temeinicia măsurii preventive. revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive.ro .Măsurile preventive în procedura de cameră preliminară – art. menţinerea. cu privire la luarea.

ro .Mulţumesc.swiss-contribution. Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->