Competenţa judecătorului de cameră preliminară - art.

54 din Codul de Procedură Penală:
Verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror; Verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală; Soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată; Soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege.

www.swiss-contribution.ro

Sediul materiei: Art. 342 – 348 Cod Procedură Penală  Durata procedurii în camera preliminară: Cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanţă;

www.swiss-contribution.ro

 repartizarea aleatorie a dosarului judecătorului de cameră preliminară.  Traducerea autorizată a acestuia Se comunică inculpatului:  La locul de deținere  La adresa unde locuiește  La adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură 4 www.ro .Măsurile premergătoare . 344 din Codul de Procedură Penală:  înregistrarea dosarului la instanţa competentă.art.  Comunicări:  Copia certificată a rechizitoriului.swiss-contribution.

ro . 342)  Dreptul de a-și angaja un apărător  Termenul pentru formulare în scris a cererilor și excepțiilor cu privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de umărire penală ce nu poate fi mai scurt de 20 de zile:  în funcție de complexitatea  particularitățile cauzei 5 www.swiss-contribution.Reglementarea unei proceduri scrise privind formularea de cereri si excepţii şi angajarea de apărător: Inculpatului i se aduce la cunoştinţă prin adresa:  Obiectul procedurii în camera preliminară (art.

pen.... potrivit art. Fax .. ...ROMÂNIA (INSTANŢA) .. Totodată.... C.... 344 alin..... vă aducem la cunoştinţă că aveţi dreptul de a vă angaja un apărător şi până la data de …( un termen nu mai scurt de 20 zile de la data comunicării copiei certificate a rechizitoriului şi...... Sediul ......ro ..... www..swiss-contribution. proc...... pentru infracţiunea de … prevăzută de art.. pen.(2) C... după caz a traducerii autorizate) puteţi formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală...... …. GREFIER . a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei.. numele şi prenumele inculpatului adresa unde locuieşte/adresa unde a solicitat comunicarea actelor de procedură/locul de detenţie În conformitate cu art....... ………......... Vă comunicăm că... obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea......... proc... Dosar nr.... după trimiterea în judecată. în stare de arest preventiv......... Operator de date cu caracter personal nr......... C ă t r e .... pen. 342 C..... Tel...... prin care aţi fost trimis în judecată.. vă comunicăm copia certificată a rechizitoriului( după caz ) copia certificată și traducerea autorizată a rechizitoriului cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria …..... Emisă la . precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală./........ /......

efectuarea actelor de către organele de urmărire penală în funcție de complexitatea și particularitățile cauzei care nu poate fi mai scurt de 20 de zile La expirarea termenelor de câte 20 de zile: .stabilește termen pentru formulare în scris cereri și excepții cu privire la: .legalitatea administrarii probelor .desemnează un apărător din oficiu .comunică cererile și excepțiile formulate de către inculpat .swiss-contribution.ro .excepțiile ridicate din oficiu parchetului care poate răspunde în scris în termen de 10 zile de la comunicare www. 90) : .În cazurile de asistență juridică a suspectului sau a inculpatului (art.

..... b) din acelaşi cod vă solicităm desemnarea unui apărător din oficiu în cauza având ca obiect …... Tel. 90 alin. (3) C............ privind pe inculpatul ….. Emisă la .. pen.................. proc...... Către Baroul …. /. Operator de date cu caracter personal nr............. cu referire la art......swiss-contribution...ROMÂNIA Dosar nr....ro .... www.. . Fax . 344 alin............/... (INSTANŢA) ... a)/lit.... după caz a traducerii autorizate) apărătorul din oficiu poate formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.......... în procedura de cameră preliminară....... Sediul ...... Până la data de … …( nu mai scurt de 20 zile de la data comunicării copiei certificate a rechizitoriului şi.... În conformitate cu dispoziţiile art.............

• în cameră de consiliu. 9 www.Procedura de judecată în cameră preliminară art. 345 din Codul de Procedură Penală:  Judecătorul dispune prin: • încheiere motivată.swiss-contribution.ro . • fără participarea inculpatului şi a procurorului.

procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. pen.. 345 alin.DOSAR NR. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul nr. 280 – 282 C.) Va constata neregularitatea rechizitoriului nr. din data de . neregularităţi ale rechizitoriului cu nr.. (inclusiv judecătorul de cameră preliminară din oficiu) în condiţiile art. …. azi. procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă./ sancţionează potrivit art. Prin cererea la data de… apărătorul inculpatului/judecătorul de cameră preliminară din oficiu… a solicitat/ constată în temei ul dispoziţiilor art. proc. actele de urmărire penală sancţionate potrivit art. /P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria …. în raport cu dispoziţiile legale încălcate şi arătarea sancţiunii lor). a fost trimis în ju decată.swiss-contribution.. 345 alin. proc. . (1) C. În motivarea cererii. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii.... proc. inculpatul A. Dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Judecătoria … în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare.ro . al Parchetului de pe lângă Judecătoria . 280 . (cu arătarea concretă a neregularităţilor). pen. pen. în temeiul art. Fără participarea procurorului şi a inculpatului./va exclude următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …. Dată în camera de consiliu..... actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii./ exclude următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …. respectiv …. …. aspecte cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală …prin prisma dispoziţiilor art. DISPUNE: Admite cererea formulată de apărătorul inculpatului… Constată neregularitatea rechizitoriului nr. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cererii de constatare a neregularităţii rechizitoriului cu nr. proc.. (2) C... pen.. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. 345 alin./ una sau mai multe probe excluse. formulată de apărătorul inculpatului. (1) C. 345 alin.. respectiv …. reţinându-se în fapt că . (1) C. va dispune comunicarea încheierii Parchetului de pe lângă Judecătoria … în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare. pen. cu motivarea concretă. …/ P/.. (1) C. proc. apărătorul inculpatului (fie judecătorul de cameră preliminară din oficiu) menţionează următoarele neregularităţi ale actului de sesizare/învederează următoarele aspecte cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală … Examinând cererea formulată/din oficiu rechizitoriul emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… cu privire la constatarea neregularităţii rechizitoriului./va sancţiona potrivit art./P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria….. pen.. ….. . pen.B. va admite cererea formulată de apărătorul inculpatului…(în ipoteza constatării din oficiu. GREFIER. …/P/…. Cu drept de contestaţia în termen de 3 zile de la comunicare. 345 alin.282 C. pentru săvârşirea infracţiunii de . pen. se va menţiona direct că se va constata neregularitatea….. proc.282 C. constată că acestea sunt întemeiate pentru considerentele ce se vor arăta în continuare. www.. proc. PENTRU ACESTE MOTIVE. proc.. În baza art. ÎN NUMELE LEGII. actele de urmărire penală sancţionate şi una sau mai multe din probele administrate care sunt excluse)..... Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului rezultă că … (se vor descrie neregularităţile actului de sesizare constatate. Faţă de aceste considerente. (cu arătarea concretă a neregularităţilor actului de sesizare constatate. după care. 280 . al Parchetului de pe lângă Judecătoria …..

..... vă comunicăm încheierea din camera de consiliu din data de …. Operator de date cu caracter personal nr........... proc........ pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în dosarul nr … Vă rugăm să ne comunicaţi dacă menţineţi trimiterea în judecată a inculpatului sau solicitaţi restituirea cauzei..... Parchetul de pe lângă Judecătoria …….. pen........ Sediul . Către..... 345 alin.. (2) C... GREFIER.................... Fax ... În baza art.. Tel. www.........swiss-contribution.....(INSTANŢA) ................... Emisă la ...ro ....

2 (20 zile) sau alin.ro .swiss-contribution. 3.Soluţiile: • Nu s-au formulat cereri și excepții și nici n-au fost ridicate din oficiu excepții la expirarea termenelor prevăzute de art. 344 alin. administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și dispune începerea judecății 12 www. Constată legalitatea sesizării instanței.

(2) C. C. incu lpatul A.I. pen.DOSAR NR ….. privind pe inculpatul A. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul A. ROMÂNIA ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol fiind constatarea legalităţii sesizării instanţei. 114-123 din acelaşi cod.. cu respectarea dispoziţiilor art. prevăzută de art. pen.ro . a fost trimis în judecată. constată legalitatea rechizitoriului cu nr…. a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr…../P/… al Parchetului de pe lângă Judecătoria …. C.swiss-contribution. prevăzută de art. PENTRU ACESTE MOTIVE.. 346 alin. …. C. proc. în fapt că …………. În actul de sesizare s-a reţinut.. respectiv ……. De asemenea. în temeiul art. ÎN NUMELE LEGII... Definitivă. În raport cu cele mai sus menţionate. www. proc. în stare de libertate. pen. Pronunţată în camera de consiliu./P/… al Parchetului de pe lângă Judecătoria …. …. trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de …. respectiv ……. Totodată.. prevăzută de art. pen. al Parchetului de pe lângă Judecătoria …privind pe inculpatul A.. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. …. azi. …./P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria …. C. 346 alin. fiind respectate dispoziţiile art.I. încadrarea juridică.. precum şi actelor de urmărire penală. (2) C... proc. va dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul A. DISPUNE: În baza art. …. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr…. pen. după care. la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare.. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. prevăzută de art. pen.I. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. la actele de urmărire penală efectuate. 328 C. pen. trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de …. a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. GREFIER. se constată că nu au fost formulate cereri şi excepţii de către apărătorul inculpatului şi nici din oficiu nu se impun a fi invocate. Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: …………. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul nr….I pentru infracţiunea de ….I. pentru infracţiunea de …. a administrării probelor. la profilul moral şi de personalitate al inculpatului./P/…. Totodată. rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă.

iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art.3. Rechizitoriul este neregulamentar întocmit.swiss-contribution.345 alin. dacă neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecății.ro .Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: a. www.

. prevăzută de art. … ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. proc. În baza art. În consecinţă. (3) C. după care. www. În actul de sesizare. Faţă de aceste considerente.... s-a reţinut în fapt că …………. C. pentru infracţiunea de …….. trimis în judecată pentru infracţiunea de … prevăzută de art. din data de… a judecătorului de cameră preliminară s -a constatat neregularitatea actului de sesizare. 345 alin. proc. Pronunţată în camera de consiliu./P/… privind pe inculpatul D. 346 alin. (3) cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. în termenul prevăzut de art. ceea ce atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii.I. …. (3) C.. restituie cauza privind pe inculpatul D. iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art. Onorariul avocatului din ofic iu. Parchetului de pe lângă Judecătoria …. proc. în cuantum de ….I. a) C. pen. Onorariul avocatului din o ficiu. (3) lit. constată că rechizitoriul este neregulamentar întocmit. pen. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.. întrucât …. 275 alin. a comunicat menţinerea trimiterii în judecată a inculpatului D. a) C. C. pen.. ÎN NUMELE LEGII. în stare de libertate. 275 alin. PENTRU ACESTE MOTIVE.. în cuantum de …. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art.I. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. pen. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. (3) lit. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. azi. lei. GREFIER. ……. C. judecătorul de cameră preliminară va restitui cauza privind pe inculpatul D. 345 alin. trimis în judecată pentru infracţiunea de … prevăzută de art. fără a remedia neregularităţile constatate de judecătorul de cameră preliminară.. pen.I. lei. pen.ro . pen. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. DISPUNE: În baza art. C. ……. …. Prin încheierea nr….swiss-contribution.. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. incul patul D. Situaţia de fapt a fost susţinută cu …………. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria … a fost trimis în judecată.DOSAR NR. În baza art. Încheierea a fost comunicată procurorului în vederea remedierii neregularităţii actului de sesizare.I. Parchetului de pe lângă Judecătoria …. proc. ………………. pen. (3) cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. însă acesta. în baza 346 alin. trimis în judecată.

swiss-contribution. A exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale www.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: b.ro .

Parchetului de pe lângă Judecătoria…. Faţă de aceste considerente.DOSAR NR.ro .. constată în cursul urmăririi penale că au fost administrate ca probe … (indicarea acestora şi modul în care au fost administrate. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. pen. 275 alin. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. în baza art. 275 alin. se va avansa din fondurile Ministerului Justiției. proc. prevăzută de art. În baza art. ÎN NUMELE LEGII. În actul de sesizare. pen. ….. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. pen. Onorariul avocatului din oficiu. azi … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. … C. lei. în cuantum de …. prevăzută de art. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. pentru infracţiunea de …. (3) lit. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. DISPUNE: În baza art. va restitui cauza privind pe inculpatul M. Dată în camera de consiliu. pen. b) C.S. .S. trimis în judecată. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii. proc.I. PENTRU ACESTE MOTIVE. pen.. (3) lit. pen.swiss-contribution./P/… privind pe inculpatul D. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.. lei. se vor motiva încălcările constatate. restituie cauza privind pe inculpatul M. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată. trimis în judecată. proc.. pentru infracţiunea de ….. se vor exclude toate probele administrate în cursul urmăririi penale. în cuantum de …. GREFIER. (3) C.. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. prevăzută de art. În raport cu încălcările constatate. …. C. 346 alin.. b) C. pen. în raport cu fiecare probă administrată. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. proc. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. Situaţia de fapt a fost susţinută cu …. (3) C. pen. www. faţă de dispoziţiile legale ce le guvernează şi se va arăta sancţiunea acestora). C.. după care. Onorariul avocatului din oficiu...C. ……..S. s-a reţinut în fapt. 346 alin. inculpatul M. Examinând cauza.

www. procurorul solicită restituirea cauzei în condițiile art.345 alin.3.ro .swiss-contribution.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: c.

proc. va restitui cauza privind pe inculpatul O. pen. în cuantum de …. în baza art.. pen. (3) C./P/…. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. şi faţă de solicitarea de restituire a cauzei. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. după care.282 C. pen.L. iar în termenul prevăzut de lege. azi. pen.I. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. PENTRU ACESTE MOTIVE. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. prevăzută de art. pen.DOSAR NR... … C. întrucât …. prevăzută de art. ÎN NUMELE LEGII. c) teza I C. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art.. Dată camera de consiliu.. proc. (2) C. 345 alin. … C.. trimis în judecată. 275 alin. emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria…. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia./P/… privind pe inculpatul D.L. Onorariul avocatului din oficiu. s-a reţinut în fapt că… Situaţia de fapt a fost susţinută cu … Prin încheierea din data de … a judecătorului de cameră preliminară. pen.ro . emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată inculpatul O. proc. Onorariul avocatului din oficiu. pentru infracţiunea de …. (3) lit. următoarele acte de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii …. c) teza I C. …. 346 alin. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. 275 alin. Încheierea a fost comunicată procurorului. în cuantum de …. Examinând cauza. 280 . pen. proc. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. (3) lit. pen. 346 alin. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/…. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. C. (3) C. DISPUNE: În baza art. pen. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. lei. pen.. având ca obiect rechizitoriul cu nr…./au fost excluse următoarele probe administrate în curs ul urmăririi penale …. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ.. proc. C.swiss-contribution. (arătarea motivelor ce stau la baza solicitării restituirii cauzei). În actul de sesizare. în condiţiile art. GREFIER.. ……. prevăzută de art.. s -a constatat neregularitatea actului de sesizare/au fost sancţionate potrivit art. lei. .. restituie cauza privind pe inculpatul O.. Fără participarea procurorului şi a inculpatului.L. procurorul a solicitat restituirea cauzei la parchet.. proc. www.

ro .swiss-contribution.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: c. Ori nu răspunde în termenul prevăzut de aceleași dispoziții. www.

Onorariul avocatului din oficiu. trimis în judecată pentru infracţiunea prevăzută de … C. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. pen. …. pen. În actul de sesizare. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. ……. DISPUNE: În baza art.. pen.N.I. c) teza a II-a C.swiss-contribution. pen. Încheierea a fost comunicată procurorului. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare.N. prevăzută de art. pentru infracţiunea de …. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. proc.DOSAR NR. proc.. …. …C./P/… privind pe inculpatul D. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. GREFIER. 275 alin. în condiţiile art. 345 alin. C.. s-a reţinut în fapt… Situaţia de fapt a fost susţinută cu …… Prin încheierea nr. pen. proc. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii/ a exclus următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. restituie cauza privind pe inculpatul D. pen. (3) C. prevăzută de art. C. (3) lit. (3) C. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. 346 alin. ÎN NUMELE LEGII. lei.282 C. 280 . azi.. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. trimis în judecată. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. PENTRU ACESTE MOTIVE. (2) C... proc. pen. Parchetului de pe lângă Judecătoria … În baza art. Onorariul avocatului din oficiu. 346 alin. lei. 275 alin. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. c) teza a II-a C. (3) lit. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. după care. proc.ro . Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată inculpatul D. pen. însă în termenul prevăzut de lege. în baza art. pen.. proc. în cuantum de …. motiv pentru care. în cuantum de …. pen va restitui cauza privind pe inculpatul D. Dată în camera de consiliu. … din data de… judecătorul de cameră preliminară a constatat neregularităţi ale actului de sesizare/a sancţionat potrivit art.N. procurorul nu a răspuns.. www.

swiss-contribution. 280 – 282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii. judecătorul de cameră preliminară dispune începerea judecății.Soluţiile: În toate celelalte cazuri în care a constatat neregularități ale actului de sesizare a exclus una sau mai multe probe administrate ori a sancționat potrivit art. www.ro .

346 alin. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de …. ……….. DISPUNE: În baza art. Examinând rechizitoriul cu nr…. C.. întrucât neregularităţile nu atrag imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii./P/…. azi. (4) C.. ÎN NUMELE LEGII. În esenţă. www.. ……. prevăzute de art. pen..I. (4) C. al Parchetului de pe lângă Judecătoria … privind pe inculpatul …….. …. dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul F. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. după care. ori actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii.. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/……. prevăzute de art. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr….… pentru săvârşirea infracţiunii de ….DOSAR NR. pen. PENTRU ACESTE MOTIVE. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art./P/… privind pe inculpatul D. trimis în judecată. . în condiţiile art.C.ro . pen. pentru infracţiunea de … prevăzută de art. al Parchetului de pe lângă Judecătoria … a fost trimis în judecată inculpatul . …. GREFIER. apreciind că se impune începerea judecăţii. pen. Pronunţată în camera de consiliu. …. în raport cu dispoziţiile legale şi sancţiunile ce se impun). că …………. proc. 346 alin. constată că… (descrie neregularităţile actului de sesizare/proba sau probele administrate excluse.H….swiss-contribution. …C. proc. pen. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. se reţine ca situaţie de fapt. Situaţia de fapt se susţine cu …………….

www.Soluţiile: Dacă apreciază că instanța sesizată nu este competentă.ro . Judecătorul de cameră preliminară care a dispus începerea judecății exercită funcția de judecată în cauză. 50 și 51 care se aplică în mod corespunzător. judecătorul de cameră preliminară procedează potrivit art.swiss-contribution.

1.swiss-contribution.art.ro .5 •procurorul şi •inculpatul pot face contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. 347 din Codul de Procedură Penală:  Împotriva încheierii pronunţate în temeiul art. potrivit legii. www.  Când instanţa sesizată este ÎCCJ. 343 – 346 se aplică în mod corespunzător.  Contestaţia se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate. 346 alin.  Dispoziţiile art. precum și împotriva soluțiilor prevăzute la art. 346 alin. 3 . contestaţia se judecă de către completul competent.Contestaţia .

Măsurile preventive în procedura de cameră preliminară – art. procedând potrivit dispoziţiilor art. la cerere sau din oficiu. faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă. 348 din Codul de Procedură Penală: • Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă. judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea şi temeinicia măsurii preventive. înlocuirea.ro . revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive.swiss-contribution. • În cazurile în care. cu privire la luarea. 207. menţinerea. 26 www.

swiss-contribution.Mulţumesc.ro . Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful