Competenţa judecătorului de cameră preliminară - art.

54 din Codul de Procedură Penală:
Verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror; Verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală; Soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată; Soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege.

www.swiss-contribution.ro

Sediul materiei: Art. 342 – 348 Cod Procedură Penală  Durata procedurii în camera preliminară: Cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanţă;

www.swiss-contribution.ro

ro . 344 din Codul de Procedură Penală:  înregistrarea dosarului la instanţa competentă.Măsurile premergătoare .art.  Traducerea autorizată a acestuia Se comunică inculpatului:  La locul de deținere  La adresa unde locuiește  La adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură 4 www.swiss-contribution.  Comunicări:  Copia certificată a rechizitoriului.  repartizarea aleatorie a dosarului judecătorului de cameră preliminară.

Reglementarea unei proceduri scrise privind formularea de cereri si excepţii şi angajarea de apărător: Inculpatului i se aduce la cunoştinţă prin adresa:  Obiectul procedurii în camera preliminară (art.swiss-contribution.ro . 342)  Dreptul de a-și angaja un apărător  Termenul pentru formulare în scris a cererilor și excepțiilor cu privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de umărire penală ce nu poate fi mai scurt de 20 de zile:  în funcție de complexitatea  particularitățile cauzei 5 www.

obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea.. vă aducem la cunoştinţă că aveţi dreptul de a vă angaja un apărător şi până la data de …( un termen nu mai scurt de 20 zile de la data comunicării copiei certificate a rechizitoriului şi. după trimiterea în judecată... numele şi prenumele inculpatului adresa unde locuieşte/adresa unde a solicitat comunicarea actelor de procedură/locul de detenţie În conformitate cu art.... proc... Vă comunicăm că.. Emisă la . vă comunicăm copia certificată a rechizitoriului( după caz ) copia certificată și traducerea autorizată a rechizitoriului cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria ….. prin care aţi fost trimis în judecată......(2) C. Operator de date cu caracter personal nr.. ….swiss-contribution. ........... pen...... în stare de arest preventiv............ Fax . C..../... 342 C.... Totodată...........ROMÂNIA (INSTANŢA) .... potrivit art. a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei. C ă t r e . 344 alin..ro . ………. Dosar nr... proc... pen. www.... pen........................ Sediul ... pentru infracţiunea de … prevăzută de art.. Tel.......... /... după caz a traducerii autorizate) puteţi formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.... precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală......... GREFIER ..

ro .În cazurile de asistență juridică a suspectului sau a inculpatului (art.desemnează un apărător din oficiu .swiss-contribution.excepțiile ridicate din oficiu parchetului care poate răspunde în scris în termen de 10 zile de la comunicare www.efectuarea actelor de către organele de urmărire penală în funcție de complexitatea și particularitățile cauzei care nu poate fi mai scurt de 20 de zile La expirarea termenelor de câte 20 de zile: .stabilește termen pentru formulare în scris cereri și excepții cu privire la: . 90) : .comunică cererile și excepțiile formulate de către inculpat .legalitatea administrarii probelor .

.......ro ... Emisă la ........... b) din acelaşi cod vă solicităm desemnarea unui apărător din oficiu în cauza având ca obiect …... pen... Tel......swiss-contribution.. (3) C. .....ROMÂNIA Dosar nr.............. Fax ... (INSTANŢA) . 90 alin.... /..../.... proc.. Sediul . Până la data de … …( nu mai scurt de 20 zile de la data comunicării copiei certificate a rechizitoriului şi..... privind pe inculpatul …... Către Baroul …..... Operator de date cu caracter personal nr............ cu referire la art.......... www....... după caz a traducerii autorizate) apărătorul din oficiu poate formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.. a)/lit........ în procedura de cameră preliminară. În conformitate cu dispoziţiile art................. 344 alin....

345 din Codul de Procedură Penală:  Judecătorul dispune prin: • încheiere motivată.Procedura de judecată în cameră preliminară art. • în cameră de consiliu. • fără participarea inculpatului şi a procurorului. 9 www.ro .swiss-contribution.

. (cu arătarea concretă a neregularităţilor).. proc. Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului rezultă că … (se vor descrie neregularităţile actului de sesizare constatate. inculpatul A../ una sau mai multe probe excluse. 345 alin.. a fost trimis în ju decată. formulată de apărătorul inculpatului. 345 alin. pen. procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. neregularităţi ale rechizitoriului cu nr. din data de .282 C... (1) C.. Faţă de aceste considerente. cu motivarea concretă. respectiv ….ro .B../P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria….. pen. constată că acestea sunt întemeiate pentru considerentele ce se vor arăta în continuare. în raport cu dispoziţiile legale încălcate şi arătarea sancţiunii lor). …. (inclusiv judecătorul de cameră preliminară din oficiu) în condiţiile art. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. proc. www. ... PENTRU ACESTE MOTIVE. respectiv …. …....) Va constata neregularitatea rechizitoriului nr.. …/ P/. proc. reţinându-se în fapt că . proc. Cu drept de contestaţia în termen de 3 zile de la comunicare. DISPUNE: Admite cererea formulată de apărătorul inculpatului… Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 345 alin. pentru săvârşirea infracţiunii de . ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cererii de constatare a neregularităţii rechizitoriului cu nr. după care.. proc. ./ exclude următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …. /P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria …. (2) C. se va menţiona direct că se va constata neregularitatea….swiss-contribution. pen. proc. (1) C. Dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Judecătoria … în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul nr. pen. 280 . procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. al Parchetului de pe lângă Judecătoria …. (cu arătarea concretă a neregularităţilor actului de sesizare constatate. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii./va sancţiona potrivit art. Dată în camera de consiliu../ sancţionează potrivit art. În baza art. pen. al Parchetului de pe lângă Judecătoria . actele de urmărire penală sancţionate şi una sau mai multe din probele administrate care sunt excluse). 280 . va admite cererea formulată de apărătorul inculpatului…(în ipoteza constatării din oficiu... în temeiul art. …/P/…. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii. Prin cererea la data de… apărătorul inculpatului/judecătorul de cameră preliminară din oficiu… a solicitat/ constată în temei ul dispoziţiilor art.. ÎN NUMELE LEGII. proc. 280 – 282 C. ….282 C. (1) C. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. actele de urmărire penală sancţionate potrivit art.. aspecte cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală …prin prisma dispoziţiilor art. azi. va dispune comunicarea încheierii Parchetului de pe lângă Judecătoria … în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare. apărătorul inculpatului (fie judecătorul de cameră preliminară din oficiu) menţionează următoarele neregularităţi ale actului de sesizare/învederează următoarele aspecte cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală … Examinând cererea formulată/din oficiu rechizitoriul emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… cu privire la constatarea neregularităţii rechizitoriului.. pen.. proc. (1) C.DOSAR NR. pen.. GREFIER. În motivarea cererii.. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ../va exclude următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …. pen. 345 alin. 345 alin..

.. Parchetul de pe lângă Judecătoria ……...... Sediul ..............swiss-contribution...........(INSTANŢA) . pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în dosarul nr … Vă rugăm să ne comunicaţi dacă menţineţi trimiterea în judecată a inculpatului sau solicitaţi restituirea cauzei...... 345 alin. GREFIER...ro .................. (2) C............... Către......... pen. Emisă la ...... Operator de date cu caracter personal nr. www........ proc...... vă comunicăm încheierea din camera de consiliu din data de …. Fax ... Tel. În baza art....

swiss-contribution. 344 alin.ro .Soluţiile: • Nu s-au formulat cereri și excepții și nici n-au fost ridicate din oficiu excepții la expirarea termenelor prevăzute de art.2 (20 zile) sau alin. administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și dispune începerea judecății 12 www. Constată legalitatea sesizării instanței. 3.

(2) C. pen. privind pe inculpatul A. al Parchetului de pe lângă Judecătoria …privind pe inculpatul A. PENTRU ACESTE MOTIVE.. prevăzută de art.. precum şi actelor de urmărire penală. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr…. prevăzută de art. C. Totodată. pen./P/…. a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr…. GREFIER. a administrării probelor. 346 alin.I. pen. la profilul moral şi de personalitate al inculpatului. 328 C.swiss-contribution. …. www. pen. În raport cu cele mai sus menţionate.ro ..I pentru infracţiunea de …. încadrarea juridică./P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria …. fiind respectate dispoziţiile art. ROMÂNIA ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol fiind constatarea legalităţii sesizării instanţei. în fapt că …………. trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de …. Pronunţată în camera de consiliu. De asemenea. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. proc. …. va dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul A. constată legalitatea rechizitoriului cu nr…. C.. azi. Definitivă.. În actul de sesizare s-a reţinut. proc. C. pen. Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: …………. …. ÎN NUMELE LEGII. a fost trimis în judecată. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul A. la actele de urmărire penală efectuate. (2) C.DOSAR NR …. cu respectarea dispoziţiilor art../P/… al Parchetului de pe lângă Judecătoria ….. trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de …. la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare.. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă./P/… al Parchetului de pe lângă Judecătoria …. 114-123 din acelaşi cod. a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. prevăzută de art. prevăzută de art. proc.I. incu lpatul A. 346 alin. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul nr…. după care. C. în temeiul art. Totodată.I.. în stare de libertate.. respectiv ……. pentru infracţiunea de …. DISPUNE: În baza art. rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă.. ….I. se constată că nu au fost formulate cereri şi excepţii de către apărătorul inculpatului şi nici din oficiu nu se impun a fi invocate. pen. Fără participarea procurorului şi a inculpatului.. pen. respectiv ……. …..

www.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: a. iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art.ro .345 alin.3. Rechizitoriul este neregulamentar întocmit.swiss-contribution. dacă neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecății.

În actul de sesizare. fără a remedia neregularităţile constatate de judecătorul de cameră preliminară. ……. ……. Prin încheierea nr…. în termenul prevăzut de art. în cuantum de ….I. …. C. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. proc. (3) C. Faţă de aceste considerente. (3) cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. proc. trimis în judecată. pen. C.I.. Situaţia de fapt a fost susţinută cu …………... trimis în judecată pentru infracţiunea de … prevăzută de art.ro .I. 275 alin. … ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. …. 345 alin. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria … a fost trimis în judecată.. a) C. întrucât …. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. pen. iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art. PENTRU ACESTE MOTIVE. incul patul D. restituie cauza privind pe inculpatul D. pentru infracţiunea de ……. Parchetului de pe lângă Judecătoria ….. Încheierea a fost comunicată procurorului în vederea remedierii neregularităţii actului de sesizare. ceea ce atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii. În baza art. însă acesta. după care... prevăzută de art. ………………. proc. (3) C. (3) lit. a) C. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. constată că rechizitoriul este neregulamentar întocmit. lei. 275 alin. din data de… a judecătorului de cameră preliminară s -a constatat neregularitatea actului de sesizare. în baza 346 alin. pen. pen. C. pen. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. DISPUNE: În baza art. în stare de libertate. pen.swiss-contribution. ÎN NUMELE LEGII. Onorariul avocatului din o ficiu.I. Pronunţată în camera de consiliu. www.DOSAR NR. proc.. (3) cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. (3) lit.I. trimis în judecată pentru infracţiunea de … prevăzută de art. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. s-a reţinut în fapt că ………….. în cuantum de …... a comunicat menţinerea trimiterii în judecată a inculpatului D. pen./P/… privind pe inculpatul D. Onorariul avocatului din ofic iu. azi. pen. În consecinţă. 345 alin. În baza art. judecătorul de cameră preliminară va restitui cauza privind pe inculpatul D. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. C. GREFIER. lei. Parchetului de pe lângă Judecătoria …. 346 alin.

ro .Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: b.swiss-contribution. A exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale www.

Parchetului de pe lângă Judecătoria….DOSAR NR. se vor motiva încălcările constatate.S. b) C. b) C. C. prevăzută de art. Onorariul avocatului din oficiu. pentru infracţiunea de …. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată. C.. În actul de sesizare. ……. www. DISPUNE: În baza art. se vor exclude toate probele administrate în cursul urmăririi penale. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. Dată în camera de consiliu. …. (3) C. pentru infracţiunea de …. după care. pen. proc.ro . în baza art. Onorariul avocatului din oficiu. inculpatul M. prevăzută de art. (3) lit. Examinând cauza. prevăzută de art. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art.. trimis în judecată. PENTRU ACESTE MOTIVE./P/… privind pe inculpatul D. va restitui cauza privind pe inculpatul M. pen. … C. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. pen.S. în raport cu fiecare probă administrată. Faţă de aceste considerente.. lei. în cuantum de …. azi … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. s-a reţinut în fapt. Situaţia de fapt a fost susţinută cu …. pen. În raport cu încălcările constatate. .. proc. 346 alin. pen. 346 alin. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. GREFIER. lei. (3) lit.. restituie cauza privind pe inculpatul M. …. pen. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii. constată în cursul urmăririi penale că au fost administrate ca probe … (indicarea acestora şi modul în care au fost administrate. În baza art. trimis în judecată. (3) C.S. pen. proc. proc.. 275 alin... ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. în cuantum de …. 275 alin.. ÎN NUMELE LEGII.. faţă de dispoziţiile legale ce le guvernează şi se va arăta sancţiunea acestora). cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.C.. se va avansa din fondurile Ministerului Justiției. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă..I. pen.swiss-contribution.

Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: c. www.ro .swiss-contribution. procurorul solicită restituirea cauzei în condițiile art.3.345 alin.

/P/…. pen. 346 alin. …….282 C.L. pen. proc. următoarele acte de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii …. proc. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.. emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria….. lei. pen.. procurorul a solicitat restituirea cauzei la parchet. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. (3) lit. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. 275 alin. GREFIER. 280 . va restitui cauza privind pe inculpatul O. C. (3) C. (arătarea motivelor ce stau la baza solicitării restituirii cauzei). trimis în judecată pentru infracţiunea de ….. PENTRU ACESTE MOTIVE. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. (2) C.. . … C. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. restituie cauza privind pe inculpatul O. 275 alin. s-a reţinut în fapt că… Situaţia de fapt a fost susţinută cu … Prin încheierea din data de … a judecătorului de cameră preliminară. … C. întrucât …. şi faţă de solicitarea de restituire a cauzei. iar în termenul prevăzut de lege. în baza art. proc. pen. Fără participarea procurorului şi a inculpatului.. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. (3) lit. pen. azi.. s -a constatat neregularitatea actului de sesizare/au fost sancţionate potrivit art..I. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/….. după care. trimis în judecată. ÎN NUMELE LEGII../au fost excluse următoarele probe administrate în curs ul urmăririi penale …. prevăzută de art./P/… privind pe inculpatul D. DISPUNE: În baza art. având ca obiect rechizitoriul cu nr…. proc. Onorariul avocatului din oficiu. Examinând cauza. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.. C. în cuantum de …. lei. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr….ro . www. prevăzută de art. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. (3) C. c) teza I C. prevăzută de art. 346 alin.. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. c) teza I C. pen. pen.DOSAR NR. pen. pentru infracţiunea de …. Încheierea a fost comunicată procurorului. Dată camera de consiliu. în condiţiile art. în cuantum de …. emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată inculpatul O. pen..L.L.swiss-contribution. proc. În actul de sesizare. …. Onorariul avocatului din oficiu. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. proc. pen. 345 alin.

Ori nu răspunde în termenul prevăzut de aceleași dispoziții. www.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: c.swiss-contribution.ro .

Onorariul avocatului din oficiu. procurorul nu a răspuns. În actul de sesizare. pen va restitui cauza privind pe inculpatul D. 346 alin. (3) C. pen... (2) C. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată inculpatul D. proc. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii/ a exclus următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …. …. lei. … din data de… judecătorul de cameră preliminară a constatat neregularităţi ale actului de sesizare/a sancţionat potrivit art... (3) lit. în cuantum de …. pen. 345 alin. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. proc. trimis în judecată. pen. s-a reţinut în fapt… Situaţia de fapt a fost susţinută cu …… Prin încheierea nr. pen.. www. Onorariul avocatului din oficiu. motiv pentru care. pen. trimis în judecată pentru infracţiunea prevăzută de … C. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art.. (3) C. Parchetului de pe lângă Judecătoria … În baza art. proc. însă în termenul prevăzut de lege. C. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. C.I. …. …C. GREFIER. prevăzută de art.N. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. pentru infracţiunea de …. pen. în baza art. 275 alin. pen.. DISPUNE: În baza art. azi. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. lei. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. în condiţiile art.282 C. 280 . c) teza a II-a C. restituie cauza privind pe inculpatul D.swiss-contribution. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ.N. c) teza a II-a C. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. PENTRU ACESTE MOTIVE.. 346 alin.DOSAR NR.ro . ……. pen. 275 alin. proc.N. proc. proc. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. (3) lit. în cuantum de …. Încheierea a fost comunicată procurorului. pen./P/… privind pe inculpatul D. după care. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Dată în camera de consiliu. prevăzută de art. ÎN NUMELE LEGII.

Soluţiile: În toate celelalte cazuri în care a constatat neregularități ale actului de sesizare a exclus una sau mai multe probe administrate ori a sancționat potrivit art. 280 – 282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii.ro . judecătorul de cameră preliminară dispune începerea judecății.swiss-contribution. www.

. după care. întrucât neregularităţile nu atrag imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii. ………. în condiţiile art.swiss-contribution. 346 alin. ….C. ÎN NUMELE LEGII.DOSAR NR. pen. ……. În esenţă. se reţine ca situaţie de fapt. prevăzute de art. trimis în judecată. pen.ro .. …C. GREFIER.. Situaţia de fapt se susţine cu ……………... C. pen. (4) C. azi. pen. că …………... constată că… (descrie neregularităţile actului de sesizare/proba sau probele administrate excluse. proc. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. …. al Parchetului de pe lângă Judecătoria … privind pe inculpatul ……. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. prevăzute de art. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/……. al Parchetului de pe lângă Judecătoria … a fost trimis în judecată inculpatul . S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. Pronunţată în camera de consiliu. DISPUNE: În baza art.… pentru săvârşirea infracţiunii de …. apreciind că se impune începerea judecăţii. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de …. pentru infracţiunea de … prevăzută de art. ori actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii. Examinând rechizitoriul cu nr…./P/… privind pe inculpatul D. în raport cu dispoziţiile legale şi sancţiunile ce se impun). 346 alin. .I. www.H…. PENTRU ACESTE MOTIVE. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. (4) C. dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul F. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. pen. …./P/…. proc.

www.Soluţiile: Dacă apreciază că instanța sesizată nu este competentă. 50 și 51 care se aplică în mod corespunzător.ro . judecătorul de cameră preliminară procedează potrivit art.swiss-contribution. Judecătorul de cameră preliminară care a dispus începerea judecății exercită funcția de judecată în cauză.

 Dispoziţiile art.swiss-contribution. 343 – 346 se aplică în mod corespunzător. contestaţia se judecă de către completul competent. precum și împotriva soluțiilor prevăzute la art. 346 alin. 346 alin.5 •procurorul şi •inculpatul pot face contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. 1.  Când instanţa sesizată este ÎCCJ. www.ro . potrivit legii.Contestaţia .  Contestaţia se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate.art. 347 din Codul de Procedură Penală:  Împotriva încheierii pronunţate în temeiul art. 3 .

swiss-contribution. faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă. 348 din Codul de Procedură Penală: • Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă.Măsurile preventive în procedura de cameră preliminară – art. 207. înlocuirea. procedând potrivit dispoziţiilor art. la cerere sau din oficiu. cu privire la luarea. revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive. judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea şi temeinicia măsurii preventive. • În cazurile în care. 26 www. menţinerea.ro .

swiss-contribution. Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă www.Mulţumesc.ro .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful