Competenţa judecătorului de cameră preliminară - art.

54 din Codul de Procedură Penală:
Verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror; Verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală; Soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată; Soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege.

www.swiss-contribution.ro

Sediul materiei: Art. 342 – 348 Cod Procedură Penală  Durata procedurii în camera preliminară: Cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanţă;

www.swiss-contribution.ro

art.  Comunicări:  Copia certificată a rechizitoriului.  Traducerea autorizată a acestuia Se comunică inculpatului:  La locul de deținere  La adresa unde locuiește  La adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură 4 www.  repartizarea aleatorie a dosarului judecătorului de cameră preliminară.Măsurile premergătoare . 344 din Codul de Procedură Penală:  înregistrarea dosarului la instanţa competentă.ro .swiss-contribution.

342)  Dreptul de a-și angaja un apărător  Termenul pentru formulare în scris a cererilor și excepțiilor cu privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de umărire penală ce nu poate fi mai scurt de 20 de zile:  în funcție de complexitatea  particularitățile cauzei 5 www.Reglementarea unei proceduri scrise privind formularea de cereri si excepţii şi angajarea de apărător: Inculpatului i se aduce la cunoştinţă prin adresa:  Obiectul procedurii în camera preliminară (art.ro .swiss-contribution.

.ro . precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală...swiss-contribution.. pentru infracţiunea de … prevăzută de art... www.(2) C.... potrivit art. GREFIER .. proc...... Operator de date cu caracter personal nr.... Emisă la ... …......... C. Dosar nr.../.......... în stare de arest preventiv. Tel... pen... după trimiterea în judecată.... 342 C.... pen........... prin care aţi fost trimis în judecată...... /. .......ROMÂNIA (INSTANŢA) . proc....... pen. 344 alin.... C ă t r e ... a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei. Vă comunicăm că. Totodată.............. Sediul . după caz a traducerii autorizate) puteţi formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală........... ………......... Fax .. vă aducem la cunoştinţă că aveţi dreptul de a vă angaja un apărător şi până la data de …( un termen nu mai scurt de 20 zile de la data comunicării copiei certificate a rechizitoriului şi.. numele şi prenumele inculpatului adresa unde locuieşte/adresa unde a solicitat comunicarea actelor de procedură/locul de detenţie În conformitate cu art.. vă comunicăm copia certificată a rechizitoriului( după caz ) copia certificată și traducerea autorizată a rechizitoriului cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria …. obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea......

excepțiile ridicate din oficiu parchetului care poate răspunde în scris în termen de 10 zile de la comunicare www.swiss-contribution.efectuarea actelor de către organele de urmărire penală în funcție de complexitatea și particularitățile cauzei care nu poate fi mai scurt de 20 de zile La expirarea termenelor de câte 20 de zile: .comunică cererile și excepțiile formulate de către inculpat .stabilește termen pentru formulare în scris cereri și excepții cu privire la: . 90) : .legalitatea administrarii probelor .desemnează un apărător din oficiu .ro .În cazurile de asistență juridică a suspectului sau a inculpatului (art.

.....swiss-contribution......ROMÂNIA Dosar nr............ www. Sediul .................. Tel..... proc..ro . (3) C.. Emisă la ....... (INSTANŢA) .. În conformitate cu dispoziţiile art.. Către Baroul …...... b) din acelaşi cod vă solicităm desemnarea unui apărător din oficiu în cauza având ca obiect ….. după caz a traducerii autorizate) apărătorul din oficiu poate formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. în procedura de cameră preliminară........... a)/lit... Operator de date cu caracter personal nr. privind pe inculpatul ….............. Până la data de … …( nu mai scurt de 20 zile de la data comunicării copiei certificate a rechizitoriului şi................. pen. Fax .. /.. 344 alin.... 90 alin..../.......... .. cu referire la art.....

swiss-contribution.Procedura de judecată în cameră preliminară art. • fără participarea inculpatului şi a procurorului.ro . • în cameră de consiliu. 9 www. 345 din Codul de Procedură Penală:  Judecătorul dispune prin: • încheiere motivată.

proc. (1) C. …. PENTRU ACESTE MOTIVE. (2) C. azi... va dispune comunicarea încheierii Parchetului de pe lângă Judecătoria … în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare. pen. (1) C. pen. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii. ÎN NUMELE LEGII. (cu arătarea concretă a neregularităţilor). proc../ una sau mai multe probe excluse. Faţă de aceste considerente.282 C. respectiv …. 345 alin. va admite cererea formulată de apărătorul inculpatului…(în ipoteza constatării din oficiu./ exclude următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …. 280 . respectiv …. proc. …/ P/. al Parchetului de pe lângă Judecătoria …. …. pen... proc. actele de urmărire penală sancţionate şi una sau mai multe din probele administrate care sunt excluse).. În baza art. pen. Prin cererea la data de… apărătorul inculpatului/judecătorul de cameră preliminară din oficiu… a solicitat/ constată în temei ul dispoziţiilor art.. /P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria …. se va menţiona direct că se va constata neregularitatea…. . JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. neregularităţi ale rechizitoriului cu nr.. aspecte cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală …prin prisma dispoziţiilor art. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii.. Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului rezultă că … (se vor descrie neregularităţile actului de sesizare constatate. (cu arătarea concretă a neregularităţilor actului de sesizare constatate./ sancţionează potrivit art. formulată de apărătorul inculpatului. procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei..swiss-contribution. În motivarea cererii. în raport cu dispoziţiile legale încălcate şi arătarea sancţiunii lor). GREFIER.282 C.. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. constată că acestea sunt întemeiate pentru considerentele ce se vor arăta în continuare... .. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cererii de constatare a neregularităţii rechizitoriului cu nr.. Dată în camera de consiliu. procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. 345 alin.. reţinându-se în fapt că . pen.. inculpatul A. (1) C. proc. (1) C.. apărătorul inculpatului (fie judecătorul de cameră preliminară din oficiu) menţionează următoarele neregularităţi ale actului de sesizare/învederează următoarele aspecte cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală … Examinând cererea formulată/din oficiu rechizitoriul emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… cu privire la constatarea neregularităţii rechizitoriului. proc.DOSAR NR. …/P/…. cu motivarea concretă./va sancţiona potrivit art. pen. www. din data de . Dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Judecătoria … în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare. proc.) Va constata neregularitatea rechizitoriului nr.. pentru săvârşirea infracţiunii de . în temeiul art. 345 alin./va exclude următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …. actele de urmărire penală sancţionate potrivit art. 280 . 280 – 282 C.ro . pen. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul nr. pen.. după care. 345 alin./P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria…. DISPUNE: Admite cererea formulată de apărătorul inculpatului… Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 345 alin. proc. (inclusiv judecătorul de cameră preliminară din oficiu) în condiţiile art.... a fost trimis în ju decată. al Parchetului de pe lângă Judecătoria .. ….B. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.. Cu drept de contestaţia în termen de 3 zile de la comunicare...

...... pen...... Parchetul de pe lângă Judecătoria ……............. Emisă la . Operator de date cu caracter personal nr..swiss-contribution.......... Fax .... (2) C..... pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în dosarul nr … Vă rugăm să ne comunicaţi dacă menţineţi trimiterea în judecată a inculpatului sau solicitaţi restituirea cauzei....... Către.. 345 alin......... GREFIER........ Sediul ... proc...... www....... În baza art.. vă comunicăm încheierea din camera de consiliu din data de …..ro ................(INSTANŢA) ....... Tel.

2 (20 zile) sau alin.swiss-contribution. Constată legalitatea sesizării instanței. administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și dispune începerea judecății 12 www. 344 alin. 3.ro .Soluţiile: • Nu s-au formulat cereri și excepții și nici n-au fost ridicate din oficiu excepții la expirarea termenelor prevăzute de art.

GREFIER..I pentru infracţiunea de …. prevăzută de art. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. respectiv ……. încadrarea juridică.. cu respectarea dispoziţiilor art. privind pe inculpatul A. la actele de urmărire penală efectuate. fiind respectate dispoziţiile art.I.. …. azi./P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria …. Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: …………. proc. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de …..I. va dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul A.. se constată că nu au fost formulate cereri şi excepţii de către apărătorul inculpatului şi nici din oficiu nu se impun a fi invocate. constată legalitatea rechizitoriului cu nr…. pen. prevăzută de art. 346 alin. în stare de libertate. trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de …./P/… al Parchetului de pe lângă Judecătoria …. De asemenea.. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul nr…. a fost trimis în judecată.. la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare. C. a administrării probelor. pentru infracţiunea de ….swiss-contribution. pen. PENTRU ACESTE MOTIVE.. În raport cu cele mai sus menţionate. prevăzută de art. pen. (2) C. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. Totodată.I. DISPUNE: În baza art. precum şi actelor de urmărire penală. proc. rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr…. ….. C./P/… al Parchetului de pe lângă Judecătoria ….I. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul A. …. …. prevăzută de art. în temeiul art. a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. incu lpatul A. În actul de sesizare s-a reţinut. Definitivă. ROMÂNIA ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol fiind constatarea legalităţii sesizării instanţei. respectiv ……. în fapt că …………. pen. Totodată. pen. Pronunţată în camera de consiliu. al Parchetului de pe lângă Judecătoria …privind pe inculpatul A.ro . pen.. la profilul moral şi de personalitate al inculpatului. proc./P/…. ÎN NUMELE LEGII. …. după care. 114-123 din acelaşi cod. 328 C. a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr…. www. 346 alin. (2) C.. C... pen. C.DOSAR NR ….

dacă neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecății.swiss-contribution.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: a. www. Rechizitoriul este neregulamentar întocmit.345 alin.3. iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art.ro .

Situaţia de fapt a fost susţinută cu …………. în cuantum de …. (3) C. ….. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.. în termenul prevăzut de art. a) C. Onorariul avocatului din o ficiu. proc. iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art. pen. pen. constată că rechizitoriul este neregulamentar întocmit.I. pen. 345 alin. În actul de sesizare. pen.. ÎN NUMELE LEGII. 275 alin. (3) lit. însă acesta. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. prevăzută de art. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria … a fost trimis în judecată.. a) C. Pronunţată în camera de consiliu.I. lei. www. restituie cauza privind pe inculpatul D. În consecinţă.. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. lei. trimis în judecată pentru infracţiunea de … prevăzută de art. a comunicat menţinerea trimiterii în judecată a inculpatului D. Încheierea a fost comunicată procurorului în vederea remedierii neregularităţii actului de sesizare. din data de… a judecătorului de cameră preliminară s -a constatat neregularitatea actului de sesizare. (3) cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. 275 alin. proc.. trimis în judecată. judecătorul de cameră preliminară va restitui cauza privind pe inculpatul D.ro . C. azi. ceea ce atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii. pen. Parchetului de pe lângă Judecătoria ….I. incul patul D.I.swiss-contribution. … ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr….. pen. pen. (3) cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. în baza 346 alin. …. PENTRU ACESTE MOTIVE. ………………. trimis în judecată pentru infracţiunea de … prevăzută de art. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. 346 alin. întrucât …. proc. în cuantum de …. GREFIER. ……. Parchetului de pe lângă Judecătoria …. Faţă de aceste considerente. pentru infracţiunea de ……... (3) C. DISPUNE: În baza art. proc. pen. fără a remedia neregularităţile constatate de judecătorul de cameră preliminară. Prin încheierea nr…. …….I.. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. În baza art. Onorariul avocatului din ofic iu. C. după care. în stare de libertate. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. 345 alin.DOSAR NR. În baza art./P/… privind pe inculpatul D. (3) lit.. C. s-a reţinut în fapt că …………. C.

A exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale www.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: b.ro .swiss-contribution.

(3) lit. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. ÎN NUMELE LEGII. în cuantum de …. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. …. PENTRU ACESTE MOTIVE.. prevăzută de art. lei. Onorariul avocatului din oficiu. . GREFIER. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii.. … C.. 275 alin. trimis în judecată.DOSAR NR. se va avansa din fondurile Ministerului Justiției. C. inculpatul M. Dată în camera de consiliu. va restitui cauza privind pe inculpatul M. (3) lit. 275 alin. proc. C. prevăzută de art. (3) C. ……. trimis în judecată./P/… privind pe inculpatul D... s-a reţinut în fapt. lei. b) C. pen. 346 alin. pen. DISPUNE: În baza art. în baza art.ro . pen. Examinând cauza. Onorariul avocatului din oficiu. Faţă de aceste considerente. pen. proc.S.S.. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…...C. azi … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. în raport cu fiecare probă administrată. 346 alin.. pen.S. În baza art. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. b) C. pen. după care. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.. prevăzută de art. în cuantum de …. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. pen. În raport cu încălcările constatate. În actul de sesizare. Parchetului de pe lângă Judecătoria…. (3) C. restituie cauza privind pe inculpatul M.I. se vor exclude toate probele administrate în cursul urmăririi penale. constată în cursul urmăririi penale că au fost administrate ca probe … (indicarea acestora şi modul în care au fost administrate..swiss-contribution.. se vor motiva încălcările constatate. pen. Situaţia de fapt a fost susţinută cu …. www. faţă de dispoziţiile legale ce le guvernează şi se va arăta sancţiunea acestora). pentru infracţiunea de …. …. proc. pentru infracţiunea de …. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. proc.

3.swiss-contribution.345 alin. procurorul solicită restituirea cauzei în condițiile art. www.Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: c.ro .

. PENTRU ACESTE MOTIVE. În actul de sesizare.. s-a reţinut în fapt că… Situaţia de fapt a fost susţinută cu … Prin încheierea din data de … a judecătorului de cameră preliminară./au fost excluse următoarele probe administrate în curs ul urmăririi penale …. DISPUNE: În baza art. Onorariul avocatului din oficiu. prevăzută de art. prevăzută de art. în cuantum de …. emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria…. (3) C. proc. proc. … C. (3) lit. pen. pen.. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. .. următoarele acte de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii …. 275 alin. întrucât …. GREFIER. (3) lit. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. azi./P/….I. www. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. prevăzută de art. în condiţiile art. 346 alin. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. 346 alin. 280 . pen. proc. pen. s -a constatat neregularitatea actului de sesizare/au fost sancţionate potrivit art. pentru infracţiunea de …. pen. Încheierea a fost comunicată procurorului. lei. 275 alin. c) teza I C. ……. … C. după care.. trimis în judecată. c) teza I C. ÎN NUMELE LEGII. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. iar în termenul prevăzut de lege. 345 alin.282 C. şi faţă de solicitarea de restituire a cauzei. Dată camera de consiliu. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/…. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art.ro . restituie cauza privind pe inculpatul O. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. (2) C. lei. Onorariul avocatului din oficiu.L. (3) C.DOSAR NR. proc. proc. va restitui cauza privind pe inculpatul O. procurorul a solicitat restituirea cauzei la parchet. C. (arătarea motivelor ce stau la baza solicitării restituirii cauzei)../P/… privind pe inculpatul D. emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată inculpatul O.. Examinând cauza... pen.... …. în cuantum de …. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. pen. în baza art.. pen. pen. C.L. proc. având ca obiect rechizitoriul cu nr…. pen. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. Fără participarea procurorului şi a inculpatului.swiss-contribution.L.

Soluţiile: Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: c.swiss-contribution. www.ro . Ori nu răspunde în termenul prevăzut de aceleași dispoziții.

Prin rechizitoriul cu nr…/P/… emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria… a fost trimis în judecată inculpatul D. 280 . S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.282 C. în cuantum de …. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.N. pen. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. …. proc. trimis în judecată. pen. în baza art.N.. Parchetului de pe lângă Judecătoria … În baza art. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.swiss-contribution. www.. 345 alin. azi. 275 alin.DOSAR NR. pen.. pen. Încheierea a fost comunicată procurorului. 275 alin. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Onorariul avocatului din oficiu. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. lei. (3) C.N. procurorul nu a răspuns. DISPUNE: În baza art. actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii/ a exclus următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale …. 346 alin. pentru infracţiunea de …. proc. În actul de sesizare.. (3) lit. în condiţiile art.. (3) C. motiv pentru care. lei. (3) lit. C. prevăzută de art. restituie cauza privind pe inculpatul D. proc.. c) teza a II-a C. Onorariul avocatului din oficiu. …./P/… privind pe inculpatul D. proc. Parchetului de pe lângă Judecătoria… În baza art. (2) C. Dată în camera de consiliu. PENTRU ACESTE MOTIVE. … JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. c) teza a II-a C. GREFIER. proc. pen.I. în cuantum de …. pen.ro . C. trimis în judecată pentru infracţiunea prevăzută de … C. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. pen va restitui cauza privind pe inculpatul D. 346 alin. prevăzută de art. după care. pen. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. ……. …C. pen.. însă în termenul prevăzut de lege. ÎN NUMELE LEGII. proc. s-a reţinut în fapt… Situaţia de fapt a fost susţinută cu …… Prin încheierea nr. trimis în judecată pentru infracţiunea de …. pen. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. … din data de… judecătorul de cameră preliminară a constatat neregularităţi ale actului de sesizare/a sancţionat potrivit art..

judecătorul de cameră preliminară dispune începerea judecății.Soluţiile: În toate celelalte cazuri în care a constatat neregularități ale actului de sesizare a exclus una sau mai multe probe administrate ori a sancționat potrivit art.ro .swiss-contribution. www. 280 – 282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii.

(4) C. Situaţia de fapt se susţine cu …………….DOSAR NR. 346 alin. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare.… pentru săvârşirea infracţiunii de ….swiss-contribution.C. ………. pentru infracţiunea de …… prevăzută de art. apreciind că se impune începerea judecăţii.. prevăzute de art. DISPUNE: În baza art. după care. se reţine ca situaţie de fapt. trimis în judecată. Examinând rechizitoriul cu nr…. că …………. …. www. pen./P/… privind pe inculpatul D. pentru infracţiunea de … prevăzută de art. Fără participarea procurorului şi a inculpatului. …C. pen. Pronunţată în camera de consiliu. ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIERE Şedinţa de cameră de consiliu de la data de …… JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: … GREFIER: … Pe rol examinarea cauzei având ca obiect dosarul cu nr…. în condiţiile art. În esenţă. …. ÎN NUMELE LEGII./P/….. azi. ..H…. (4) C. constată că… (descrie neregularităţile actului de sesizare/proba sau probele administrate excluse. PENTRU ACESTE MOTIVE. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Prin rechizitoriul cu nr…/P/……. în raport cu dispoziţiile legale şi sancţiunile ce se impun). ……. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de …. ori actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii. pen.I. proc. prevăzute de art.. pen. dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul F. pen. 346 alin. al Parchetului de pe lângă Judecătoria … privind pe inculpatul ……. GREFIER. ….. C. întrucât neregularităţile nu atrag imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii...ro . al Parchetului de pe lângă Judecătoria … a fost trimis în judecată inculpatul . proc.

swiss-contribution. Judecătorul de cameră preliminară care a dispus începerea judecății exercită funcția de judecată în cauză.Soluţiile: Dacă apreciază că instanța sesizată nu este competentă.ro . 50 și 51 care se aplică în mod corespunzător. judecătorul de cameră preliminară procedează potrivit art. www.

 Când instanţa sesizată este ÎCCJ. www.  Dispoziţiile art.art. 347 din Codul de Procedură Penală:  Împotriva încheierii pronunţate în temeiul art.ro . 346 alin. 3 .Contestaţia . potrivit legii. contestaţia se judecă de către completul competent.swiss-contribution. 343 – 346 se aplică în mod corespunzător. 346 alin.5 •procurorul şi •inculpatul pot face contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. precum și împotriva soluțiilor prevăzute la art. 1.  Contestaţia se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate.

26 www. cu privire la luarea. înlocuirea.ro . • În cazurile în care. 207. procedând potrivit dispoziţiilor art.swiss-contribution.Măsurile preventive în procedura de cameră preliminară – art. menţinerea. la cerere sau din oficiu. judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea şi temeinicia măsurii preventive. faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă. revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive. 348 din Codul de Procedură Penală: • Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă.

ro .swiss-contribution. Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă www.Mulţumesc.