Sunteți pe pagina 1din 6

CAIET DE SARCINI PENTRU

ECHIPAMENT PENTRU INVESTIGARE CARACTERISTICI MECANICE PENTRU STRATURI SUBTIRI

DATA EVENIMENTULUI 12.04.2010

Aprobat DIRECTOR GENERAL

Prof. dr. Wilhelm Kappel

A. Cer !te te"! #e $ ! $e % e#o!o$ #e $ ! $e &'e e( ) b ( tate o*erta+


1. Do$e! ,( 'e ,t ( -are. Caracterizarea mecanica a diferitelor tipuri de materiale sub forma de straturi subtiri. Tipurile de materiale ce pot fi studiate : - anorganice (metale, semiconductori, conductori, materiale magnetice, DLC) - organice (polimeri, mase plastice, vopseluri) - ceramice - compozite - biomateriale 2. Cara#ter %t # te"! #e % e#o!o$ #e $ ! $e pe!tr, e( ) b ( tatea o*erte . Nr. Crt . Componenta Caracteristici generale Caracteristici tehnice minime . Domeniul de utilizare : straturi fine sau filme subtiri din materiale anorganice (metale, semiconductori, conductori, materiale magnetice, DLC), organice (polimeri, vopseluri), ceramice, compozite, biomateriale, cu grosime de ordinul micronilor si nanometrilor. Testare si evaluare minim conform !"# $%&& si '"T( )*+, (asa antivibranta specializata pentru platforma de testare Testare in mod static si dinamic Mo',( 'e !a!o !'e!tare #, $a%a 'e (,#r, (arimea fortei aplicate : min +. mN ma. %++ mN /ezolutia fortei: ma. +.+$ 0N 'dincimea de indentare: ma. )++ 0m /ezolutia adincimii de indentare: ma. +.+$ nm Deplasare pe a.a 1: min )+ . )+ mm /ezolutia pe directia 12: min +.)% 0m "istem motorizat de deplasare al mesei pe a.a 12 3enetrator 4er5ovich cu certificat de calibrare: )buc. "et de calibrare pentru penetrator Deplasare automata pe 7 8idoemicroscop Camera CCD (9"4 ).+) 3achet soft:are complet pentru testare, evaluare si posibilitate de e.port a datelor intr;un format universal recunoscut in sistemul de operare <indo:s 13, (" #ffice, '"C!! (odul de testare pentru nanoindentare Mo',( 'e $ #ro !'e!tare % -) r ere (arimea fortei aplicate : de la + pina la -+ N /ezolutia fortei : ma. +.- mN 8iteza de zgiriere : ma. ,++ mm=min ( + mm=s)

. . . .) . ..) .). .).) .)..).$ .).% .)., .).& .).* .).6 .). + .). .). ) .). -

.). $ ..-. .-.) .-.-

.-.$ .-.% .-., .-.& .-.* .-.6 .-. + .-.

.$ .% ., .& .* .6 ). Cerinte comerciale ).

).) ).-

).$ ).%

).,

).&

Deplasare pe a.a 12 : min )+ . )+ mm /ezolutia pe directia 12 : +.)% 0m "enzor de emisie acustica 3enetrator 8ic5ers cu certificat de calibrare 3enetrator /oc5:ell cu certificat de calibrare "et de calibrare pentru penetratoare (odul de testare pentru microindentare 3achet soft:are complet pentru testare, evaluare si posibilitate de e.port a datelor intr;un format universal recunoscut in sistemul de operare <indo:s 13, (" #ffice, '"C!! (od de vizualizare : videomicroscop cu obiective 'nsamblul optic trebuie sa fie echipat cu o camera color cu raspuns in timp real "oft:are adecvat pentru caracterizari de indentare nano = micro, zgiriere, aderenta, modul de elasticitate, C(C, D(' 9nitate de control si soft:are pentru achizitie, stocare si prelucrarea datelor si imagistica datelor cu accesorii (anuale de operare si mentenanta inclusiv procedurile de calibrare si "T'";urile actualizate pentru masuratorile corespunzatoare testelor Tensiune nominala de alimentare: )-+ 8 si frecventa %+ >z A% ),rare 'e %er/ #e, po%t )ara! e . "ervice local asigurat de catre personal certificat de producator si vizita service in ma.im &) de ore de la constatarea defectiunii, fara plata in perioda de garantie a sistemelor I!%ta(are % p,!ere ! *,!#t ,!e I!%tr, re per%o!a( be!e* # ar : cel putin , zile lucratoare () persoane din laborator) la sediul !NCD!? !C3?;C' in doua etape : - zile la instalare si - zile la trei luni dupa instalarea echipamentului Prere#ept e (a pro',#ator : prereceptie cu scolarizare la sediul de productie al echipamentului pentru ) persoane desemnate in partea !NCD!? !C3?;C' Spe# * #at a te"! #a ' ! partea pro',#ator,(, Toate specificatiile tehnice mentionate se vor sustine cu foi de catalog, brosuri si note tehnice emise de producator. !n cazul in care unele specificatii tehnice nu se regasesc in aceste documente ele vor fi sustinute cu a@utorul manualelor de operare si service emise de producator Per oa'a #o!' (e 'e ( /rare. C!3 49C9/?"T!; 4?N?A!C!'/ !NCD!? !C3?;C', cu transport, montare Bi instruire la sediul beneficiarului, incluse Cn preD. Livrare in minimum - luni si ma.imum % luni de la atribuirea contractului. Mo'a( tatea 'e p(at a)reat 'e INCDIE ICPE0CA e%te.

).* ).6

). +

; ma..)+ E ; in termen de % zile de la semnarea contractuluiF ; *+ E ; in termen de -+ zile de la instalarea echipamentului, instruirea personalului la sediul beneficiarului si semnarea procesului verbal de receptie calitativa, la sediul !NCD!? !C3?;C' Per oa'a 'e /a(ab ( tate a o*erte . 6+ zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Gara!t a pro',#ator,(, pe!tr, pro',% !o, Garantia producatorului pentru produsul sau sa fie unul nou, sa nu fie un produs demo sau refuzat de catre alt beneficiar sau reconstruit (refurbishment). Str,#t,rarea o*erte te"! #e #ferta tehnica va contine un tabel cu raspunsuri punct cu punct pentru fiecare dintre specificatiile caietului de sarcini

Ob%. 'ceste caracteristici tehnice si economice sunt minimale, obligatorii si eliminatorii. #fertele care nu indeplinesc aceste cerinte sunt declarate neconforme ('rt. -, ()) a din >G 6)%=)++,). B. Cara#ter %t # (e te"! #e % *,!# o!a(e e/a(,ate 1. Cara#ter %t # te"! #e % *,!#t o!a(e Nr. Crt . ). Caracteristici Tehnice 3rocente alocate (E) "istem de fi.are si testare a probelor in pozitie orizontala $ (od de vizualizare panoramic automat care sa permita % evaluarea intregului test de zgiriere, de la inceput pina la sfirsit, si care sa permita corelarea precisa a curbelor si a imaginii panoramice (odalitate pre;scan (sa permita evaluarea profilului probei % inainte de testul de zgiriere cu control al semnalului de raspuns al fortei) si post;scan (sa permita evaluarea profilului probei inainte de testul de zgiriere cu control al semnalului de raspuns al fortei) Doua ecrane: unul pentru sistemul video si unul pentru $ programul de zgiriere 'dincimea ma.ima de penetrare la testele micro %++ 0 , Lungimea testului de zgiriere de minim ++ mm , 3osibilitate efectuare de masuratori succesive, indiferent de % modulul folosit, in ma.im % minute de la terminarea testului initial "istem de setare a referintei, independent de penetrator, care & sa seteze referinta sistemului fata de proba de testat inainte si pe timpul testului "istem de testare la zgiriere tip multiciclu intr;o singura directie sau inainte si inapoi 3osibilitate de upgrade pentru mod de testare "inus (D(') pina $

-.

$. %. ,. &. *. 6. +.

).

la )+ >z (odul de testare (cap cu senzor incorporat) pentru nanoindentare si modul de testare (cap cu senzor incorporat) pentru microindentare separate montate simultan pe batiul echipamentului 9pdate soft:are gratuit pe toata durata de viata a sistemului

2. Ter$e! 'e )ara!t e: min. ) luni C. Mo'a( tat pr !# pa(e 'e * !a!tare % 'e p(ata. "ursele de finantare ale contractului care urmeaza sa fie atribuit sunt: 3roiect 3#"CC? nr. +$ acronim H3/#(!TH contract +%=+ .+-.)++6. D. Va(oarea e%t $ata #o!tra#t. 410213 (e &*ara TVA+ Curs euro din data de ,.+-.)+ + , $,+6+* lei. E. Cr ter 'e e/a(,are % a(o#are a p,!#ta4e(or. Cr ter , 'e e/a(,are 3reDul ofertei 'lgoritmul determinant: 3I3min=3n . -% Legenda: 3min cel mai mic pret oferit 3n pretul ofertei JnK 3 puncta@ul obtinut Caracteristici tehnice i funcionale conforme cu caietul de sarcini capitolul 4 alineatul : .3uncta@ele stabilite sunt ma.ime numai pentru depLBirea performantelor tehnice de la capitolul 4 alineatul , astfel CncMt suma acestor ma.ime sa se Cncadreze in puncta@ul ma.im total de ,+. ). (etoda de calculatie a puncta@ului efectiv este cea proportionala, caracteristica ma.ima oferita din punct de vedere tehnic primind puncta@ul ma.im. -. Daca o cerinDL tehnica sau un sistem nu CndeplineBte cerinDa tehnicL cerutL din tabelul de la capitolul 4 alineatul , va primi + puncte. $.3entru fiecare cerinta evaluata se cere e.plicatia tehnica completa sau valorile cerute. Termen de garantie 'lgoritmul determinant: 3IGn=Gma. . % Legenda: Gn garantia ofertei KnK Gma. garantia ma.ima oferita 3 puncta@ul ma.im obtinut Po!'ere $a5 $a -%E

,+E

%E

6. Cr ter ,( pe ba-a #ar, a ,r$ea-a %a %e atr b, e #o!tra#t,( 'e a#" - t e p,b( #a. 7#ferta cea mai avanta@oasa din punct de vedere economicN. G. Ba-a (e)a(a.

#rdonanta de 9rgenta a Guvernului nr.-$=)++,, aparuta in (onitorul #ficial nr. $ *= %.+%.)++, privind achizitiile publice cu modificarile ulterioare. Data. 13.08. 2010 !ng.Georgeta 8?LC!9 !ng. ?lena C>!T'N9 999. #pe0#a.ro