Sunteți pe pagina 1din 13

Wilhelm DIETL schau, d^a^?

r5 ^Y^^T^ ^mf^^Armm^ I dreptUl SUDUs unui m\T A ^ eroic: n nmele " P opt luni am fost supusa unui regim dur de izolare. Conversa ia zilnic! se rezuma la c"teva cuvinte sc#im$ate pe fug! cu gardianul. Tte$uia s!%mi g!sesc diferite ocupa ii ca s!%mi umplu timpul. &m nv! at s! tr!iesc mpreun! cu criminali' de e(emplu o femeie care )i omor"se prietenul cu dou!zeci )i patru de lovituri de topor sau alta care )i sugrumase copilul. Cu ele vor$eam' al!turi de ele lucram n sala de cusut. Timp de patru ani )i opt luni am cusut )i c"rpit uniforme )i len*erie pentru de inu i. mi era imposi$il s! m! izolez. +ram cea mai ,cunoscut!- de inut!. .iecare voia s!%/ vad! )i s!%/ aud! vor$ind pe ,monstrul comunist-. &colo am fost nevoit! s! nv! din nou s! tr!iesc' s! supravie uiesc.01 Cu ocazia unei prezent!ri a misiunii din 2.3' C#ristel se refer! din nou la via a din nc#isoare: 4&ceast! ur! fa ! de tot' care avea n ea ceva fascist' mi%a influen at ntreaga via !' p"n! ast!zi. 5e aceea' nimic nu putea fi mai r!u dec"t s! fiu repartizat! n aceea)i celul! cu o fost! gardian! a lag!rului de la 6aidane7. C"nd ni se permitea s! ie)im n curte' aveam vr"nd%nevr"nd cam acela)i drum cu colega mea' c#iar dac! nu mergeam mpreun!.01 5up! )apte ani de nc#isoare' cu s!n!tatea )u$rezit! de dou! infarcturi u)oare' pre)edintele 8arl Carstens i%a acordat o amnistie. Pe /9 martie /9:/' lui C#ristel 3uil;aume i s%a permis s! se ntoarc! n 253 prin punctul de frontier! <erles#ausen' n cadrul unui sc#im$ de prizonieri politici. 6ai t"rziu s%a aflat c! n urm! cu doi ani de inuta refuzase eli$erarea condi ionat!. 5orise s!%)i asume nc! o dat! rolul victimei' ca s! poat! nfiera ;usti ia discriminatorie vest% german!"= > nou! ntre$are f!r! r!spuns. Prima noapte a petrecut%o ntr%o cl!dire a ?tasi din ora)ul .riedric#sroda' situat n p!durea T#uringiei. nt"lnirea cu familia a avut loc ntr%o alt! pensiune de inut! de ?tasi' la @euen#agen' l"ng! Aerlin. &ici s%a nt"lnit cu +rna Aoom' cu Pierre )i

cu generalul%colonel 6ar7us Bolf. Indica iile regizorale prevedeau m$r! i)!ri' lacrimi )i cuvinte solemne. 5up! ce au r!mas n sf"r)it singuri' au nceput s! curg! repro)urile. 4In fiecare zi petrecut! n nc#isoare m! c#inuia con)tiin a pentru ceea ce i%am f!cut. @u e de a*uns=" ntre timp' t"n!rul devenise $!r$at' iar mama sa m$!tr"%nise. 4nainte de arestare nu te%ai g"ndit niciodat! ce se va nt"mpla cu mine dac! ve i fi demasca i=" 45ac! m%a) fi g"ndit la demascare' nu a) fi reu)it s!%mi ndeplinesc misiunea." Pierre a o$servat c! ar!ta foarte sl!$it!. &proape c! se l!sa cople)it! de mila fa ! de sine ns!)i. C"nd venea vor$a de vin!' se g"ndea la 3unter )i la ?ecuritatea est%german!. Tovar!)ii 4i l!saser! $alt!"' priviser! temerile lor drept 4aiureli isterice". &$ia acum a aflat ns! c! existase de fapt un plan concret de a fi sco)i din 3ermania de Cest. ;um!tate de an mai t"rziu' 3unter s%a ntors )i el n 253' tot prin intermediul unui sc#im$ de de inu i. Ceremonia de $un venit a avut loc tot ntr%o locuin ! a ?ecurit! ii' n 8opernic7' l"ng! Danger ?ee EDacul DungF. 6ar7us CCotf )i%a mbriat su$ordonatul' care \s\ v .

^ oarecum str!in'atepta ''G^^^^^^^ Iu^ camera alturat CWtel, cu u^ura fi 1 mpietrit. ce se afla ^totdeauna pe planul doi? Ouuter
a usese u(v a^^tat apro!".torvat )i acum era primit cu mai mult! cldur. \ Htm! #n$aWa o% oai, cu &mbriri, bti pe umr, srutri pe o$ra*i. \rv camer se aS'a sI o e((p de %ilmare. )aterialul a ea s! %ie %olosit mai t"rziu la reali"area urnii nlrc ca tiuu*. 6isiune ndeplinit!' despre +doi tineri ceteni ai,D-. i 4cura*oasalor ac^ine ntr%o lume ostil.. Cadre lun/i ii &n%iau pe cei doi conducr d un'ol o al#0 pe drumurile patriei. Pe %undal, un c(ntec al %ormalei "Biii^ten1iaSe23nt^i%. ^Tr!i i "(mbind dou iei.4Cine v! d! at(ta trie?4Dat dup! ce misiunea ndep#inii,45o ari, $em pentru %rie.. &poi a a ut loc adunarea comitetului central al )inisterului Securiti Statului, unde s%a srbtorit &ntoarcerea soilor -uillaume dup! 67 de ani de absen. &nsui conductorul statului, 8ric9 :onec;er, i%a primit ile%a conierit Ordinul <ari )ar$, cea mai &nalt decorare a <epublicii, o stea cu cina coluiri, din aur' cu c9ipul lui )ar$ &n purpur. 5e%a lun/ul anilor li se con%eriser nu mai puin de => de ordine, pe care Stasi

le%a trimis &ntr%o cutie mare de carton. 5up! reuni%icarea 3ermaniei' drumurile so ilor 3uillaume s%au desp!r it pentru totdeauna. C#ristel primise ntre timp o locuin ! cu trei camere pe strada <ari Iie$7nec#t' iar lui 3iinter i se repartizase o vil! n +ggersdorf' l"ng! lacul ,ot". &n decem$rie /99/' C#ristel a aflat despre leg!tura so ului ei cu o sor! medical!' anga*at! a ?ecurit! ii. > cunoscuse la .riedric#sroda' c#iar n "iua n care se ntorsese n 253. C#ristel 3uillaume a intentat divor ul. .osta spioan! s%a mai $ucurat o vreme de prestigiul c")tigat. Cizita cu pl!cere unit! i ale armatei )i ale ?tasi' sedii ale partidului' ta$ere de instruire pentru agen i ?tasi )i povestea cu fiecare ocazie versiunea eroic! a pove)tii ei' care ncepea de*a% s! sune a minciun! asumat! )i a oportunism realist%so%cialist: 4Pentru mine a fost de la sine n eles c! tre$uia s!%/ nso esc pe 3iinter n teritoriul inamic' s!%/ a*ut n misiunea lui )i s!%/ sus in c"t mi permiteau puterile. Un om c!ruia Partidul i arat! at"ta ncredere nu are dreptul s! spun!: asta nu pot s! fac sau asta nu pot suporta. ?olda ii' tovar!)ii no)tri din lag!rele de concentrare i nc#isorile naziste nu puteau zice a)a ceva. @ici lupt!torii din @icaragua' C#ile sau &frica de ?ud. Cel care lupt! pentru progres )i pace nu are voie s se plng.Bunica Erna Aoom a murit n luna mai a anului /9:J. .iica ei s%a mutat peste c"teva ;uni ntr%o cas! construit! special pentru ea )i mama ei' n <o#en Neuendorf. Treptat, ea s-a retras din viaa pu lic. !n mai /9::' lui Pierre "uillaume !i era mai clar ca niciodat c orice m$un!t! ire a rela iilor cu parmhera o ilu#ie i c nu se va putea adapta vreodat! la condi iile din "ermania de Est. $ aran%at aadar ca ei i familia lui s plece n Cest. 5evenit

K:
W 1 C venit )i ea la numele de fat!. 5up! reumficare' discursul lui C#ristel Aoom s%a adaptat noilor vremuri In pu inele interviuri pe care le mai acord!' fosta agent! est%german! ad!ug! pove)tii noi variante. 4C"nd am fost ntre$at! dac! doresc s! r!m"n n 2.L ori sa ma ntorc n 253' nici m!car nu m%am g"ndit prea $ine' am spus c! vreau s! revin n patrie. &cest ,vreau acas! la mama- avea un sens foarte personal' nsemna acas!' la fiul meu )i la mama mea. + o nt"mplare c! era vor$a de 3ermania de +st' putea fi orice alt! ar!." @emul umirea fostei agente n leg!tur! cu felul n care a tratat%o statul german s%a manifestat mai ales prin decizia de a scoate la licita ie medaliile )i ordinele primite' prin intermediul 4Casei de licita ii pentru antic#it! i"' n M iulie /99H. Cele mai rare piese au a*uns n &sia de ?ud%+st. Un colec ionar din Cietnam a pl!tit /M 0GG de m!rci pentru >rdinul 8arl 6ar(' insigna de $ronz aurit! 6em$ru merituos al ?ecurit! ii ?tatului )i ?teaua prieteniei ntre popoare' din aur. Pensionara de NK de ani' care tr!ia din pensia de :GM m!rci a fo)tilor agen i ai 253' a ncasat dup! licita ie MN HKG de m!rci. C#ristel )i 3iinter au mai ap!rut o singur! dat! mpreun! n pu$lic' n fa a tri$unalului superior din 5iisseldorf' ca martori n procesul mpotriva lui 6ar7us Bolf. ntre$at! despre documentele secrete ale lui BillO Arandt din @orvegia' C#ristel Aoom a r!spuns c! nu a avut nimic de%a face cu ele. Pe atunci c!snicia ei era de mult distrus!. ;udec!torul o$serv! surprins c! dac! ar fi declarat asta n timpul propriului proces' nu ar fi fost condamnat! niciodat! la opt ani de nc#isoare. +a a r!spuns cu o ridicare resemnat! din umeri. 3iinter 3uillaume a murit pe /G aprilie /99K' din cauza unui cancer la rinic#i. ntre timp se rec!s!torise )i )i sc#im$ase numele n 3iinter Aro#l. Da nmorm"ntarea sa din Aerlin%6arza#n au luat parte ma*oritatea mai%marilor fostei ?tasi. Prima lui so ie )i fiul s!u nu au participat. C#ristel Aoom' $olnav! de osteoporoz!' supt! la fa ! )i m$!tr"nit! vizi$il' )i%a petrecut $!tr"ne ea ntr%o mic! locuin !' nu departe de 8urfurstendamm. ?%a mai revoltat o dat! mpotriva autorit! ilor noii repu$lici germane n MGG/' c"nd a dat n *udecat! statul la Dandessozialgeric#t / Aerlin' cer"nd ca anii petrecu i n nc#isoarea din 8oln s! i se ia n considerare la calculul pensiei. .osta spioan!' pensionat! cu gradul de locotenent%colonel' tr!ise toat! via a cu teama c! nu va avea suficien i $ani la $!tr"ne e'
&&

& declarat c! )i n perioada deten iei ar fi lucrat pentru ?tasi. ?ecuritatea i%ar fi pl!tit inclusiv contri$u ia la fondul de pensii. ;udec!torii nu erau ns! de aceea)i p!rere. 5e o rela ie de munc! n adev!ratul sens al cuv"ntului nu putea fi vor$a n cazul ei. Pentru ca totul s! fie legal' anga*atorul ar fi tre$uit s! poat! s!%i dea oric"nd instruc iuni' lucru care nu se nt"mplase. Instan a regional! superioar! pentru litigii de dreptul securit! ii sociale En.tr.F

//%ctel Boom a deceda%pe 6> martie 6>>@ / 5 probleme cardiace. Aosta re ista a Tu7to^;;1 1 1 1 ast%el lun/ulnecrolo/dedicat P111" 1 Q inume ci iaa la Dici mcar aceastE Fltii .
//

^/

0
:BC i?a intitulat

^'e Ins ade rulG %i anim JJ^e de fol( H tra/edi^3

Stella Rimington: gospodina superspion

IR C&2DYD+ +?T+ CUCI@TUD 6&3IC care o nvesele)te pe ?tella 2imington )i o face o idee mai prietenoas!.

C"teva ntre$!ri simple sunt suficiente: Cum i merge lui Diz CarlOle= ?au: Ce va face Diz CarlOle n continuare= Dui 5ame ?tella i place mult s! converseze pe aceast! tem!. + conforta$il' poate flecari mult )i $ine f!r! s! tr!deze secrete de

stat. 6inunat. + averea ei sufleteasc!. > pozi ie comod! pentru #iperactiva fost! directoare a 6IK. &)adar' cine e aceast! Diz CarlOle= + nec!s!torit!' are H0 de ani )i o leg!tur! cu un $!r$at c!s!torit' de)i vrea s! pun! cap!t

rela iei din solidaritate cu so ia acestuia. Ca s! evite monotonia de a se nc!l a doar de la 6ar7s and ?pencer' poart! uneori pantofi mov )i merge cu pl!cere la Camden 6ar7et' pentru cump!r!turi n magazinele de desfacere ale designerilor. i place s! atrag! privirile' dar se opre)te nainte s! dep!)easc! limita. Ca pe vremea c"nd era elev!' c"nd 4n clas! fusta plisat! de culoare gri se l!sa la lungimea regulamentar!' iar n auto$uz se ndoia mult deasupra genunc#ilor". 5ac! aceast! imagine v! trece prin fa a oc#ilor' autoarea z"m$e)te n sinea ei. Diz CarlOle e o femeie emancipat! )i se poart! la fel )i la serviciu. Seful o simpatizeaz!' de aceea accept! ca o femeie s! arate at"ta personalitate. +a' talentat! cum e' )i folose)te atuul cu succes. Diz CarlOle e agent! a serviciului de informa ii interne 6IK' cunoscut $ritanicilor )i su$ denumirea de 4?ecuritO ?ervice". Ducreaz! la sediul central' pe malul Tamisei. ?tella 2imington cunoa)te foarte $ine locul )i )tie s!%/ descrie. 4Impresionanta cl!dire placat! cu gresie' cu opt eta*e' se t"r!)te ca o imens! fantom! la c"teva sute de metri sud de Parlament." +a ns!)i a intrat ani de%a r"ndul n fiecare diminea ! n sediu' ultima dat! ca director general. n prezent' doar Diz CarlOle' alter egoul' urma)a ei' i mai calc! pragul. Diz CarlOle este un persona* literar' eroina primului roman al ?tellei 2imington' 2isc ma)im E&t 2is7F. Diz lucreaz! la departamentul antiterorism. n 6area Aritanie a noului mileniu' departamentul nu mai are nimic de a face cu tinerii furio)i din Ulster' ri cu musulmanii militan i' sosi i pe c!ile ntortoc#eate ale colonialismului. 5up! un timp' cititorul afl! cuprins de team! c! un criminal afgan' un fanatic religios' fost mecanic auto n pasul 8#O$er' reu)e)te s! a*ung! n 3ermania )i apoi n &nglia printr%o re ea de trafic de persoane. *

Pe av ea n

I
Bll#elm 5I.l? Pe insul l ateapt un complice (to i"ibil., cum este numit In *argonul CI& un auto9ton care lucrea" pentru teroriti 8ste orba de o %emeie care )i%a petrecut o parte a tinereii pe coasta estic a &ngliei i nu iese cu nimic n e iden, cu e$cepia raptului c are un aer de superioritate i e cam snoab. In rest, se simte &n 1n/lia ca petele &n ap. 1re &ns n ea m"nia celui con ertit i o oin de %ier, cci dorete s le %ac pe plac noilor st!p"ni musulmani din 1sia Central i de Sud. C9iar i o terorist e$perimentat trebuie s! %ac de dou ori mai mult dec(t camara"ii ei de se$ masculin. 1%/anul a3un/e deci &n 1n/lia, pe noapte i cea, cu o ambarcaiune ec9e, a%lat &n stare %oarte proast, un ade rat sicriu plutitor. &n ba/a3e are ascuns un pistol special conceput i %oarte e%icient, care &n cur(nd le a da %iori pe ira spinrii e$perilor britanici &n balistic. &n lume e$ist doar c(te a e$emplare. )usulmanul e un persona3 e$otic, ce ucide cu deosebit preci"ie i %r e"itare. &nsoitoarea lui &i asi/ur acoperirea, c9iar dac la un moment dat &l %ace s?i piard moralul islamic, aparent de ne"druncinat. Doii e$tremiti plcui lui Dumne"eu au i ei sentimente umane. Diz CarlOle se afl! n centrul v"n!toarei intrusului. )i coordoneaz! mut!rile cu ?erviciul de Informa ii +(terne 6IN' pe care englezii l numesc )i 4?ecret Intelligence ?ervice" E?I?F' )i cu poli ia regional!. Investigatorii ncearc! s! le%o ia nainte terori)tilor )i s! afle care este inta lor. 2e)edin a de var! a reginei= > $az! aerian! important! a americanilor= &ici m! opresc cu dezv!luirile' cartea c#iar merit! citit!. 5oar at"t voi mai spune: e cu #appO end. * &utoarea dovede)te n elegere pentru asiatici' al c!ror suflet )i a c!ror patrie au fost distruse de armatele occidentale. Stie doar foarte $ine de ce sunt n stare alia ii 6arii Aritanii. Cariera ei n cadrul serviciilor secrete este unic!. @u e(ist! e(emplu asem!n!tor. Cel care o cunoa)te din nt"mplare nu se va g"ndi niciodat! c! persoana su$ iric! din fa a sa' cu frizur! pun7' s%a ridicat prin for ele proprii )i a urcat pe scara ierar#ic!' de la anga*at provizoriu la director general' devenind cea mai puternic! femeie a &ngliei din era post%T#atc#er. Cursul vie ii sale a fost sinuos. ?tella 2imington crede ast!zi c! ninsoarea care a c!zut n ziua na)terii sale' n mai /9HK' a fost un semn' dar )i un avertisment c! via a i preg!tea multe surprize. 5oar patru ani mai t"rziu' lumea ei idilic! era zguduit! de nesiguran ! )i team!. ncepea r!z$oiul. Si%a petrecut multe ore n ad!posturi antiaeriene' ascult"nd sirenele' avioanele )i e(ploziile $om$elor' f!r! a se putea o$i)nui ns! cu ele. n timp' nervii i s%au tocit. 6icu a ncepuse s! tremure necontrolat pe perioada atacurilor aeriene. ?tella crede c! aceste e(perien e i%au influen at personalitatea' c! din cauza lor a devenit apoi o persoan! pesimist! )i tem!toarei' mi' /M ani, Stella s?a &nscris la Dotrin /9am -irlsI :i/9 Sc9ool .tn acele ^ i IJ ? Ka IUI ai

P
I

prea mult tn educat a ?eret De t L

ca 4Toat! via a am crezut c! a% i ar!ta emo iile e o dovad! de sl!$iciune. +mo iile sunt permise doar altora. >amenii ca mine
tre$uie sa fie puternici' i%i poat! a*uta pe ceilal i c"nd au greut! i. + o filosofie destul de solid;

considera c oricum se or cstori p(n la urm si ot a ea copii. Dac ' &ntrebai pe atunci o %at de M6 ani ce meserie ar dori s aib c"nd se %ace mare, I erau puine anse s te ia &n serios. Stella <imin/ton &i amintete c p(n la (rsta de MN ani %usese una dintre ^ cele mai bune ele e din clasa ei. 1poi %useser aduse pro%esoare %r e$perien, tare nu reuiser s se impun. Aetele %ceau ce oiau. Stella de enise i ea o mic +rebel. i s?a v!zut ne oit s repete clasa. &n cele din urm, ec9ile pro%esoare s?au &ntors i totul a re enit la normal. In aceast perioad a a ut loc un e eniment important. Stella M?a cunoscut tn autobu"ul colii pe Lo9n, cu care a ea s se cstoreasc ulterior. 1 %ost prima i sin/ura ei Cstorie, i totu)i un e)ec. 1 ea multe de recuperat din timpul anilor de r"boi. 1 urmat apoi studiile universitare. & ncercat s! intre la Cam$ridge' ns! n?a a ut succes i s%a #ot!r"t s! mearg! la +din$urg#. n timpul studiilor' Stella a %ost atras de literatura englez!. Con)tiin a politic! a nceput s i se dezvolte &n /9KN' c"nd lumea era zguduit! de interven ia trupelor sovietice &n Un/aria i de criza Canalului de ?uez. nt"mpl!tor' conduc!torii sovietici <ru)ciov )i Aulganin au vizitat frumosul ora) sco ian n care studia' iar ?tella s?a alturat demonstran ilor. P"n! n ziua de azi a r!mas convins! c! oficialii rui au %ost impresiona i de manifest!rile lor. Din /9K: )i%a continuat studiile la Diverpool' n domeniul organiz!rii )i administrrii ar#ivelor. Da final' n /9K9' s%a anga*at ca ar#ivar la Borcester%s#ire CountO 2ecord >ffice' o registratur! a sectorului administrativ respectiv. Oe atunci era o t"n!r! n v"rst! de M0 de ani' ce%)i purta p!rul prins n coad!' avea pro$leme cu coloana' o mul ime de in#i$i ii )i un u)or accent sco ian' &n primul an salariul ei a fost de N/G lire. @u era prea mult' dar' se consola ea' oricum se va c!s!tori )i va face copii )i va petrece foarte mult timp n /ospodrie. n /9N/' planurile de c!s!torie s%au concretizat. ;o#n locuia n Pondra )i ?tella s%a mutat al!turi de el. Dup nenum!rate ncerc!ri r!mase f!r! rezultat' a reu)it n sf"r)it s! se an/a3e"e la $i$lioteca fostului India >ffice' parte a re elei de $irouri de leg!tur! pentru CommonPealt#. Ai$lioteca era un adev!rat paradis pentru to i cei ce se ocupau cu cercetarea Indiei )i aveau nevoie de materiale. 5iscursul unui icere/e sau ma#ara*a#' $i$liografie n lim$i locale' manuscrise pe frunze de palmier sau miniaturi din <imalaOa' toate erau riguros catalogate. O(n atunci' ?tella nu se interesase foarte mult de !ri ndep!rtate' e(otice' ci se concentrase e(clusiv pe 6area Aritanie provincial!. Ciitorul director /eneral scrie n memoriile ei c! 4)i%a descoperit pasiunea pentru India" cu aceast! ocazie' pasiune care o va urm!ri toat! via a. & fost un moment de cotitur, ca )i c!s!toria cu ;o#n. @unta a avut loc la @otting#ams#ire' pe

de . deV btctl utili ami dini

ata tnt; tncl de^ .F!G a i ) mrip1rit ptaeti mimesi doar Li a3utorul unui $randO taie ))RS f;< dac 9otr(rea 7P lsase &neleapt. Stolte ie consola c /(ndul ci onorari oia si se cisitoceasci icE ta 6T de FioG enti aedG cEE OM^ de reme. 'isa la cUUtori a enturoase &mpreun %i la un care V%c prieteni interesani. Pa &nceputul W MQN7. Lo9n <imm/ton a %ost trimis te India de citit )inisterul de 8$terne, ca prim secretar al ambasadei en/le"e ? to %ostele cotoniW. ambasada britanici purta sumele de :i/9 Commission. Orintre atribuiile sale ae numim %i o%erirea de a3utoare umanitare %i asisten imensei mase t X sracilor, in%luena britanic era Inci %oarte puternici In %osta colonieG iar soilor <imin/ton ara : s a prut prietenoas! Oentru Stella &ncepea o iai de rs%at memsa9ib . In scurt timp ns!' "ilele inserite de la De! Del9i ao devenit monotone, ?tella mi 9otr(t atunci si dea lecii de en/le"i In iiE din mediul rural. O do ad de implicare sociali pentru ambasada Ca pro%esoar, n%a prea reuit s se descurce. ?Ya ocupat o reme de uite oficiale %i tururi de a/rement, dar %r prea muli tra/ere dt Inimi. Soia secretarului oia si fie apreciai prin prisma propriilor reali"ri, si iasi din so ului ei. 1poi a enit "iua care a ea si sc9imbe totul. Stella &i toate detaliile de parc ar %i %ost ieriZ ' . ? a &nt(mplat %el ara lui /9NJ' In t%enp or aler/am pe domeniul ambasadei. Cine a mi btu pe umr ^ rm spuseZ FOsst... 'rei ii fi i spioani?G. & doua "i tocul s?a clari%icat &n urma unei discuii cu responsabilul )IS, care ciuta un nou colaborator. 8l i secretara lui erau dep!)i i de olumul de munca Stella a acceptat propunerea )i a a3uns ast%el si ocupe un birou in corpul special al ambasadei, unde te intra doar pe ba"i de cod. Pa ni elul urmtor se mai a%la doar 6IN' Ser iciul de in%ormaii e$terne. Slu3ba era mai plictisitoare dec(t se ateptase ?iella. Sarcinile ei erau ii rispundi la tele%on, ii tipreasc rapoarte i ii pre/teasc li rrile prin curier din %iecare inei 1ceste &ndatoriri mecanice nu Be potri eau cu ima/inea ei despre spion3. 5otu%i, mcar a ea ce a de f!cut In plus, iaa ei personal de enise mai animai dup ce ie Tnscrisese &ntr?o trupa de teatru de comedie. 1cest 9obbC o a nsoi p(n la btr(nee. iu Iu India, ser iciile secrete ale britai^U+r*^[ ieticilor se nt(lneau %a tn %aa. <"boiul <ece era iu plina desf")urai Dfe ducea o lupt acerba pentru putere i in%lueni asupra altor state^ Teritoriul indian C%iO ioni de este. )ilioane de indieni isau la ndeprtata insula de la marginea \ii%nnrt mi In ultimul r(nd pentru c multe ]%cntrp rudele lor locui pro britanice au continuat s" e$iste mai ale- tn rindt e i f t
M

MN

mm9m ,QNt0

#od

uni o% $li ?iili Dd Otl

of ;

or

I.+6

+I ?PI>@ Qf111W /i/antul din sudul 1siei ducea o politic! destul de $ine%-fe a dX condus de fiica lui

pn

emi de la

)osco a. Doul /u ern

De9ru, Indira -and9i, &i arta o%icial a%initile pro?ruse. 8ra o situaie &ncurcat, care a pus pe 3ar ser iciile secrete din

toat lumea. I

C(nd u- O%ier 83A )i soia lui au &ncercat s stabileasc le/turi de prie?_tenie cu soii <imin/ton, sub ^ 2 s?au tre"it implicai &ntr?o misiune conspirati . &n aceast perioad

acoperirea de diplomai so ietici, tinerii en/le"i

a inter enit %i problema unui de"ertor din 8st. 1mbasada trebuia s?M prote3e"e )i s!?M trimit ne tmat la Pondra. )isiunea a %ost un succes. Dup un an' o%ierul 6IK a %ost rec9emat &n 1n/lia. Urmaul lui nu a recunoscut talentul Stellei <imin/ton )i drumurile lor s?au desprit. Stella a lucrat pentru scurt timp &ntr?un departament secret al )inisterului de 8$terne, +In%ormation <esearc9 Department. ]I<D`, un %el de instrument de propa/and al /u ernului britanic. 1ici se adunau in%ormaii despre sl? biciunile unor personaliti in%luente din India, care la momentul potri it erau utili"ate &n %olosul en/le"ilor. Dup o +e$pediie. cura3oas cu dou maini ale ambasadei &n capitala 1%/anistanului, aabul, cu scopul de a duce costumele din piesa de Crciun +inderella, perioada petrecut de soii <imin/ton &n India s?a &nc9eiat. E \ederea &n strintate s?a s%(rit cu o depresie, cum se &nt(mpl &n ca"ul at(tor diplomai. <mai %r pri ile/ii, %r ser itori, %r main i o%er i &ntori la statutul de simpli ceteni, Stella i soul ei s?au mutat &ntr%o locuin &nc9iriat, &n Wo;in/. Stella oia s aib un copil, iar acest /(nd a a3utat?o s depeasc momentele /rele. Ca s scape de depresiile tot mai /ra e, s?a 9otr(t s bat la ua 6IK i s se in%orme"e la sediul central dac e$ist reun post liber. & %ost in itat la o pre"entare pe -reat )arlborou/9 Street, unde se a%la pe atunci departamentul de resurse umane. Ser iciul de in%ormaii _ interne &i a ea sediul &n mai multe cldiri de birouri &mprtiate &n CitC o% Pondon. C(nd Stella <imin/ton a intrat pentru prima dat &n sediul 6IK' purta o blu" indian de mtase, &n dun/i, i o %ust mini. Orul ei lun/ era prins &ntr?un coc peste care trona o plrie mic. &n ciuda anului petrecut &n De! Del9i i a acti itii des%urate acolo, nu se putea spune c are e$perien &n ser iciul de in%ormaii. 1 obser at &ns imediat c intrase &ntr?un club de pensionari retro/ra"i, %ormat din %oti o%ieri coloniali i %oti militari. 6IK le o%erea o nou ans dup ieirea la pensie, o ans pe care nu o ratau. )uli dintre ei triau %oarte bine pe banii /u ernului. &i or/ani"au "ilele dup po%ta inimii i deseori se ntmpla ca, dup o mas copioas de pr(n", % nu mai apar la birou. 1i%ii preferau somnul sntos de la ser iciu, &n loc s pLece mai de reme acas. Du se s%iau s tra/ Ia msea, i asta &nc de la orele dimineii. Femei erau puine n acea vreme n '&,. +ele care totui se ncumetaser s intre n Serviciu erau puternic discriminate

Pot s!i Prea L 5i zat! -d laCanA recrut1 anii li )i8inf tantefl un ml 6IN./ In1 Implid persof t"rzii acest .i c! n

gg

Wllhelm DIETL

fa a loc ?ectiort ?tella V f!cu on ?tei ?ervic# trecea t zenta p Cta >cupai descurc fel I sutprin vremur ntoarc detim r!spun face nii o $on! m%au c Dai act'nl o fraz! este d feminii

&titudinea discriminatorie era evident! nc" de la anga*are. A!r$a ii erau anga*a i ca 4>fflcer"' pe c"nd n contractul femeilor scria 4&sstotant >fficerC Printre sarcinile lor se num!rau activit! i simple de $irou' n nici un caz misiuni operative. 6IK se deose$ea astfel de celelalte institu ii din sectorul pu$lic' unde nc! din anii /9MG femeile erau considerate egale cu $!r$a ii )i ocupau posturi de conducere. > particularitate a ?erviciului era c! deseori anga*a fiice al unor eroi de r!z$oi sau nal i ofi eri. @u se punea pro$lema calific!rii' a studiilor. Toate anga*atele 6IK erau tratate astfel )i nimeni nu se pl"ngea. 45eseori m! ntre$ de ce am acceptat aceast! slu*$!. 5in punctul de vedere al veniturilor )i al r!spunderii' nu era atractiv! deloc. 6otivele mele se deose$esc cu siguran ! de cele care se caut! azi la un recrut. @u sim eam vreun Y impuls deose$it de a%mi servi ara' nu eram nici vreun mare patriot' de genul celui care dore)te s!%)i prote*eze patria de pericole' )i nici nu visam s! lupt mpotriva r!ului. De%am spus c! pur )i simplu mi place s! adun informa ii' s! investig#ez." Undeva n sinea ei' ?tella 2imington visa totu)i la aventuri spectaculoase' la 6un ii <indu7u)' la r!z$oi )i pace' sentiment ce devenise mai puternic odat! cu evenimentele din India. Toate acestea erau ns! iluzii. ?tella nu auzise nc! de partea ntunecat! a meseriei de agent )i )tia prea pu ine despre adev!ratele activit! i ale 6IK. &)a c! s%a av"ntat cu ncredere n lumea serviciilor secrete. n iulie /9N9 s%a mutat ntr%un $irou din Deconfield <ouse' de pe Curzon ?treet' la o arunc!tur! de $! git!' nu cazinourilor' centre ale vie ii mondene. de <Ode Par7. +ra o zon! ndr!% I n ultimul r"nd datorit! clu$ului lui <ug# <efner' AunnO Clu$' )i

Pe de o parte' ?tella 2imington se afla n perioada de instruire' iar pe de alt! parte apar inea a)a% numitei . Aranc# a 6IK' care se ocupa cu identificarea comuni)tilor $ritanici )i ntocmirea de dosare acestora. In general' 4ofi erii" foloseau metoda cea mai simpl! pentru colectarea de informa ii' <U6/@T' a(at! pe surse sau persoane de leg!tur!. n &nglia li se spune 4agen i"' de)i nu sunt anga*a i' ci pl!ti i n func ie de rezultate. &gen ii erau coordona i n acea perioad! doar de 4ofi eri"' n nici un caz de femei. n ceea ce o prive)te pe ?tella' i se repartizase comitatul ?usse(' dup! o$iceiul de a da nou%verri iloi zonele lini)tite de la ar!. n consecin !' se cam plictisea. Totu)i' )i aici intervenea firea ei pragmatic!' era mai incitant dec"t s! fi Z r!mas casnic! n Bo7ing. &)a c! a r!mas n ?erviciu )i a a$solvit instruirea de $az!. & studiat cu mare interes documentele de la registratura' m"nat! din nou de nclina iile )i de educa ia ei. n rest' n acest ocean de #"rtie lucrau doar femei mai n v"rst!' care primiser! porecla 4reginele registraturii". 5up! c"teva luni' ?tella 2imington a primit o nou! sarcin!. ?itua ia nr!ut! ise n Irlanda de @ord n acel an )i iz$ucniser! noi violen e ntre catolici )i protestan iZ se anun a un alt val de conflicte. P"n! atunci' situa ia din Irlanda de @ord c!zuse n sarcina poli iei. ?e considerase ns! c! era nevoie de implicarea serviciului de informa ii interne. Conducerea 6IK #ot!r trimiterea la