Sunteți pe pagina 1din 10

GESTIONAREA ASISTENTEI FINANCIARE

NERAMBURSABILE N
ROMNIA pentru perioada 2007- 2013
1 Prezentarea mecanismului


n cadrul negocierilor pentru capitolul 21 politica regionala si
coordonarea instrumentelor structurale discutiile tehnice cu Comisia
Europeana privind constituirea cadrului institutional pentru Fondurile
structurale si de coeziune, au relevat necesitatea stabilirii atributiilor de
gestionare a asistentei financiare nerambursabile a Planului National de
Dezvoltare n cadrul Ministerului Finantelor Publice.
Astfel, pentru perioada de programare 2007-2013, Planul National de
Dezvoltare este elaborat cu respectarea unor principii specifice, stabilite in
Regulamentul Consiliului nr. 1260/1999 privind dispozitiile generale pentru
fondurile structurale.
De asemenea, Hotarrea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea
cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea
instrumentelor structurale, cu modificarile ulterioare, defineste termenii:

a) Planul National de Dezvoltare;

b) Cadrul de Sprijin Comunitar;

c) Programele Operaionale;

d) Programul Complement;

e) Aditionalitatea;

f) Autoritatea de management;

g) Autoritatea de Plata;

h) Comitetul de Monitorizare;

i) Organismele Intermediare;

j) Beneficiarul Final.


a) Planul National de Dezvoltare (PND) 2007-2013, este documentul de
planificare strategica si programare financiara, care are ca scop sa orienteze si sa
stimuleze dezvoltarea economica si sociala a tarii pentru atingerea obiectivului
Uniunii Europene, respectiv realizarea coeziunii economice si sociale.

Scopul PND

Sa orienteze si sa stimuleze dezvoltarea economica si sociala a tarii pentru
atingerea obiectivului de realizare a coeziunii economice si sociale cu tarile
Statelor Membre din Uniunea Europeana.
Structura PND 2007-2013 cuprinde urmatoarele sectiuni/capitole:
Analiza situatiei economice si sociale (inclusiv analiza de tip SWOT);
Prioritatile de dezvoltare pe perioada de programare 2007-2013;
Programarea financiara multianuala;
Prezentarea mecanismelor de implementare a PND;
Descrierea cadrului partenerial pentru elaborarea PND;
Obiectivul Global al Romniei pentru perioada 2007-2013

Reducerea ct mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica
ntre Romnia si statele-membre ale Uniunii Europene.

Obiective Specifice

- Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romnesti;
- Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de baza;
- Perfectionarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman autohton.

Prioritati nationale de dezvoltare

- Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe
cunoastere;
- Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport;
- Protejarea si mbunatatirea calitatii mediului;
- Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si a incluziunii
sociale si ntarirea capacitatii administrative;
- Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii n sectorul
agricol;
- Diminuarea disparitatilor de dezvoltare ntre regiunile tarii.

b) Cadrul de Sprijin Comunitar reprezinta documentul aprobat de Comisia
Europeana, negociat n prealabil cu Romnia ca stat-membru, n urma evaluarii
Planului National de Dezvoltare. Cadrul de sprijin comunitar contine contributia
din fondurile structurale si celelalte resurse financiare pentru realizarea
prioritatilor si masurilor continute n PND. Prevederile acestui document se
implementeaza prin intermediul programelor operationale.

c) Programele Operationale sunt documente aprobate de Comisia Europeana
pentru implementarea acelor prioritati sectoriale si/sau regionale din Planul
National de Dezvoltare care sunt aprobate spre finantare prin Cadrul de sprijin
comunitar.


POS Cresterea competitivitatii economice Ministerul Economiei si
Comertului ca Autoritate de Management pentru Programul Operational
Sectorial pentru cresterea competitivitatii economice, avnd responsabilitatea
managementului, implementarii si gestionarii asistentei financiare alocate
acestui program. Se desemneaza Agentia Nationala pentru ntreprinderi Mici s i
Mijlocii si Cooperatie, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul
Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Ministerul Economiei si Comertului
directia de specialitate cu profil energetic si Ministerul Transporturilor,
Constructiilor si Turismului Autoritatea Nationala pentru Turism, pentru
ndeplinirea functiei de organism intermediar n cadrul programului operational
sectorial pentru cresterea competitivitatii economice.

POS - Infrastructura de Transport Ministerul Transporturilor, Constructiilor
si Turismului se desemneaza ca Autoritate de Management pentru programul
operational sectorial pentru infrastructura de transport si energie, avnd
responsabilitatea managementului, implementarii si gestionarii asistentei
financiare alocate acestui program.

POS - Infrastructura de Mediu Ministerul Mediului s i Gospodaririi Apelor
se desemneaza ca Autoritate de Mananegemnt pentru proiectele de infrastructura
din domeniul mediului, finantate prin Fondul de Coeziune iar ca Organism
Intermediar se desemneaza cele opt Agentii Regionale de Protectia Mediului.

POS - Dezvoltarea Resurselor Umane Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale
si Familiei ca Autoritate de Management pentru Programul operational sectorial
pentru dezvoltarea resurselor umane, avnd responsabilitatea managementului,
gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate acestuia. Pna la acest
moment au fost identificate doua Organisme Intermediare: Agentia Naional
pentru Ocuparea Forei de Munc (ANOFM) i Ministerul Educaiei i
Cercetrii (MEdC).

PO - Dezvoltarea capacitii administrative Ministerul Administraiei i Inter-
nelor se desemneaz ca Autoritate de Management avnd n esponsabilitate
managementul, gestionarea i implementarea asistenei financiare alocate
acestui program.

POR - Dezvoltare Regional Ministerul Integrrii Europene se desemneaz ca
Autoritate de Management pentru Programul Operaional Regional, avnd
responsabilitatea managementului, gestionrii i implementrii asistenei
financiare alocate acestui program. Cele opt Agenii pentru Dezvoltare
Regional vor fi desemnate Organismele Intermediare pentru implementarea
proiectelor din cadrul Programului Operaional Regional.

PO - Asisten tehnic - Ministerul Finanelor Publice se desemneaz ca
Autoritate de Management pentru Cadrul de sprijin comunitar, avnd
responsabilitatea coordonrii implementrii asistenei comunitare prin fondurile
structurale.


Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) si Ministerul Educatiei
si Cercetarii (MEdC).Program
Operaional
Autoritatea de
Management
Organisme intermediare Fond
Creterea
competitivitii
economice
Ministerul
Economiei i
Comerului
- Agenia Naional pentru
ntreprinderi Mici i Mijlocii i
Cooperaie
- Ministerul Educaiei i Cercetrii,
Departamentul de Cercetare
- Ministerul Comunicaiilor i
Tehnologiei Informaiei
- Ministerul Economiei i
Comerului, Departamentul
Energie
- Autoritatea Naional de Turism
FEDR
Infrastructura
de Transport
Ministerul
Transporturilor,
Construciilor i
Turismului

FEDR+FC
Protecia
Mediului
Ministerul Mediului
i Gospodririi
Apelor
Ageniile Regionale de Protecie a
Mediului
FEDR+FC
Dezvoltarea
Regional
Ministerul Integrrii
Europene
Ageniile de Dezvoltare Regional FEDR
Dezvoltarea
resurselor
umane
Ministerul Muncii,
Solidaritii Sociale
i Familiei
- Agenia Naional de Ocupare a
Forei de Munc
- Ministerul Educaiei i Cercetrii,
Departamentul de Educaie
FSE
Dezvoltarea
capacitii
administrative
Ministerul
Administraiei i
Internelor

FSE
Asisten
Tehnic
Ministerul Finanelor
Publice

FEDR
Cooperare
Transfrontalier
Ministerul Integrrii
Europene (cu
excepia graniei
RO-HU)

FEDR


d) Programul Complement reprezint documentul elaborat de Autoritatea de
Management pentru detalierea implementrii operaiunilor din programul
operaional sectorial sau regional;

e) Adiionalitatea reprezint nivelul cheltuielilor publice pe care statul membru
al Uniunii Europene l realizeaz din surse proprii, pe parcursul perioadei de
programare, pentru aceleai tipuri de msuri finanate din fondurile structurale;

f) Autoritatea de management este organismul public care asigur gestionarea
asistenei financiare din instrumentele structurale. Se constituie o Autoritate de
Management pentru cadrul de sprijin comunitar i cte o Autoritate de
Management pentru fiecare Program Operational.

g) Autoritatea de Plat reprezint organismul care elaboreaz i nainteaz
cererile de plat i primete de la Comisia European sumele aferente
Fondurilor Structurale i Fondului de Coeziune.
h) Comitetul de Monitorizare este organismul care asigur coordonarea
instrumentelor structurale, precum i urmrirea eficacitii i calitii
implementrii asistenei comunitare, modul de utilizare i impactul acesteia, cu
respectarea prevederilor comunitare n materie. Se constituie un comitet de
monitorizare pentru Cadrul de sprijin comunitar i cte un comitet de
monitorizare pentru fiecare program operaional.

i) Organismele Intermediare sunt instituiile desemnate de Autoritile de
Management i/sau de Autoritatea de Plat care, prin delegare de atribuii de la
acestea, implementeaz msurile din Programele Operaionale. Delegarea de
atribuii ctre Organismul Intermediar i reglementarea mecanismelor de
coordonare i control ale acestuia de ctre Autoritatea care deleag se fac pe
baza de acord/protocol. Autoritile de Management i/sau Autoritatea de Plat
rmn responsabile pentru ndeplinirea corespunztoare a atribuiilor delegate,
precum i a operaiunilor finanate prin instrumentele structurale.

j) Beneficiarul Final este organismul sau societatea comercial cu capital
public ori privat, responsabil / responsabil cu execuia proiectelor sau a
msurilor finanate.