Sunteți pe pagina 1din 4

TaxareaserviciiloriManagementulcldirilor (Unmodelobinuitpeopianormalacldirilordebirouri) Unmediudelucruplcutntronoucldiredebirourivadepindenmaremsur demanagementulacesteia.Confortul,siguranaistareadebineachiriauluisunt directinfluenatedeserviciiledemanagement.Implicitiparteafinanciareste afectat.Cheltuieliledentreinereacldirii,ncareintriserviciilede management,sunttrecutepeumeriichiriauluisubformauneitaxedeservicii.Iat deceimanagementulcldiriiartrebuisfiesupusuneiexaminrilafelde minuioasecaiaceeancazulstructuriifizice. 1.Censeamnmanagementulpropriettii? Dinpunctdevederetehnic,reprezintcontrolulpecareproprietarulsaumanagerul suadministrativlexercitasupraserviciilordemanagementnecesarepentru meninereaintegritiiaspectelorexterioarealecldirii,precumiaprilorcomune interne.Chiriaiivorfilarndullorresponsabilipentruserviciiledincadrulspaiilor ocupate.

. 2.Cereprezintotaxpeserviciu? Otaximpusdeproprietarulcldiriisaudemanageruladministrativalacesteia pentruaacopericosturiletuturorserviciilordemanagementoferitedeproprietarn beneficiulchiriailordininteriorulproprietii.ncodateaacopercosturile ntreineriiaspectelorexterioarealecldirii,precumiaprilorcomuneinterne. 3.Ceincludenmodnormal? Coninutulunuidevizdetaxareaserviciiloridecontareacheltuielilorpentruo cldiredebirouri,ocupatdemaimulichiriai,vanregistraanumitediferene determinatedevechimea,localizareaicalitateaproprietii.Totui,nfunciede capacitateaproprietaruluidearefacturacheltuielile,aacumaufostelestipulaten fiecarecontractdenchiriere,estefoarteposibilcaaceasttaxsinclud urmtoareleserviciidemanagementcutitludecheltuielideductibile:

Curenie tergereageamurilor Consumuldeelectricitate Costurilegatedepersonal Grdinritintreinerespaiiexterioare nclzire,apcaldiaercondiionat Asigurare Procedurilegatedeincendii,prevenireaincendiiloriexerciiincazde incendiu ToateactivitilelegatedelegislaiacuprivirelaSntatea&Siguranala loculdemunc Consumuldeapitestareaapei 1

ntreinereaascensorului ntreineregeneral ntreinereatuturordispozitiveloriaparaturilor Accesulrestricionatncldire Supraveghere Igienatoaletelor Indicatoare Parcare Taxdeaudit Taxdemanagement

4.Decevariazdelaocldirelaalta? Niciocldirenuseamncualta,fiecnereferimlaformasicalitateaconstruciei, fiecnereferimlastandarduldotriloroferitechiriailornmodindividual.Otax peserviciupoatefifixatcafcndpartedintrunbugetdestinatcheltuielilor anticipatepentruocldireexistentsauprinreferinlacosturilespecificesuportate ntroperioadfinanciaranterioar.Aaseexplicidecenuerecomandabils comparamniveluldetaxepeserviciipentrudouproprietiseparate,fraluan calculvechimeaistilulconstruciei,prezenasaulipsaserviciilordemanagement, cumarfiangajaiipermaneniexistenipefiecareproprietate,sistemuldesecuritate iinstalaiadeaercondiionatinunultimulrndcerinaproprietaruluipentru fiecarecaznpartedeastabilistandardulcldiriipecareooferdiverilorchiriai. nplus,nivelulcheltuielileaferentetaxeipeserviciiauneiproprietipoatevarian modconsiderabildelaunanlaaltulcarezultatfiealuneiactivitidentreinere programat,fiealuneiadeurgen. 5.Cndseaplictaxa? Esteopracticnormal(dinnousupusprevederilordincontractuldenchiriere)ca proprietarulcldiriiscolectezentruncontseparatcontribuiilecutaxapeservicii navans,deobiceitrimestrial.Astfel,costurilecutaxelepeserviciialeunei proprietisuntfinanatedealungulntregiiperioadefinanciarenmodindividual, dectrefiecarechirianparte,asigurnduseastfelexistenaunorfonduricevorfi folositepentruaachitafacturiledeservicii. Lasfritulfiecreiperioadefinanciare,deobiceiodatpean,sevantocmiundeviz altaxelorpeserviciifiedectreproprietar,fiedectremanagerulsuadministrativ. Incondiiinormale,dariarinfunciedeprevederilefiecruicontractindividual, acestdevizvafisupuscomisieideauditi,nfinal,vaficomunicattuturor chiriailor. nsituaiancaresumeledincontulrespectivnuacopertotalulcheltuielilor, proprietarulcldiriisaumanageruladministrativvaemiteofacturfiecruichiria npartepentruacolectasumelenecesarecevoracoperiminusuldincont.Dacse constatunsurplusbnescncontultaxelorpeserviciilasfritulanuluifinanciar,

sumelerespectivefievorfinapoiatefiecruichirianpartedectreproprietar,fie vorcreditancontinuaretaxelepeserviciipentruanulcareurmeaz. 6.Ceesteotaxprestabilitpeservicii? Uneorisedovedeteextremdedificilainchiriereaspaiilordebirouriramaselibere. Chiardacesteincorect,sedavinapenivelulexageratalcheltuielilorcuserviciile, astfelnctdemulteoritaxapeserviciiestevzutdeunchiriapotenialdrepto chiriesuplimentar. Astfel,nanumitesituaiiesteposibilcaunchiriasgseascspaiupentru activitilesalentroproprietateincareseimpuneotaxpeserviciiprestabilit,pe scurt,undetaxapeserviciiareunnivelfix,cenupoatefimodificat.Acestnivel reprezintmaximulderesponsabiliticeiseimpununuichiria,urmndcaorice surplusdesumedatoratcheltuielilorcuserviciilesfiesuportatdectreproprietarul cldirii. Aceastpracticpoatefipericuloaspentruproprietar.Chiardacsepotface estimrirealistealeniveluluipnlacarepoateurcasumatotalacheltuielilorcu serviciile,elenuaunvedereiactivitiledentreineredeurgen,cenupotfi anticipate. 7.Ceesteunfondderulment? Prevederileunuicontractindividualdenchirierevorpermiteuneoriproprietarului cldiriiscolectezetaxelepeserviciinavans,nvedereaunorlucrriimportantedin viitornceeacepriveterenovareainlocuirea,pelnglucrriledatorate implementriiiinclusenperioadafinanciaracutual.Astfel,proprietarulcldirii poateconsideracnivelultaxelorpeserviciiestenpermanenrelativstabil,n comparaiecuseriadesuiuriicoboruricepotfinregistratencazulcontractelor carenuprevdunfondderulment. Totui,fondurilederulmentnusuntngeneralfoartepopulareprintrechiriai,care privesccususpiciuneacordareanavansaunorsumesubstanialeproprietarului pentrunitelucrrimaimultsaumaipuinprobabileprincarevatrececldirea respectiv.Totodat,chiriaulpoateaveaimpresiacelpltetepentrunitelucrri cevorfiefectuatedupceelsevamutadeacoloidecarevorbeneficiaceilali chiriaiaiproprietii. Calcululviitoarelorfonduriderulmentpotinducedeasemeneaoseriededificulti unuiproprietar,pentruc,nvremececostulnlocuiriipoateficlaridentificat, nivelulinflaieicetrebuieincluspentruperioadancarelucrrilesuntplanificatee demulteoridificildestabilit. 8.Caresuntresponsabilitilemanageruluiadministrativ? Proprietaruluneicldirivanuminmodfrecventunmanageradministrativ(ineng. Propertymanager)carescoordonezemanagementuldeserviciialproprietiin 3

numelesu.Deexemplu,manageruladministrativvaacionannumele proprietaruluiatuncicndvinevorbadeoseriedeserviciilistatelapunctul3din acestarticol.Totui,trebuieamintitcserviciilemanageruluiadministrativsunt pltitedechiriaicaparteacheltuielilorcutaxelepeserviciii,prinurmare, manageruladministrativartrebuisfiedisponibilnoricemomentcandunuldintre chiriaiareoproblemnspaiulpecarelanchiriat.