Sunteți pe pagina 1din 2

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Bra ov Serviciul Servicii pentru Contribuabiliare Tel:+0268 308443 e-mail finantepublice@rdsbv.

ro

Declararea i plata impozitului pe profit aferent anului 2013


CONTRIBUABILII VOR DEPUNE DECLARA IA ANUAL PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT PENTRU ANUL 2013 (FORMULAR 101) I VOR PL TI IMPOZITUL DATORAT PN CEL TRZIU N DATA DE 25 MARTIE 2014. Declara ia 100 privind obliga iile de plat la bugetul de stat nu se depune pentru declararea impozitului pe profit aferent trimestrului IV

Excep ie de la aceast regul :


organiza iile nonprofit; contribuabilii care ob in venituri majoritar din cultura cerealelor i a plantelor tehnice, pomicultur i viticultur care au obliga ia de a declara prin Declara ia de impozit pe profit aferent anului 2013 (Formular 101) i a pl ti impozitul pe profit anual, pn la data de 25 FEBRUARIE 2013 n cazul persoanelor juridice romne pl titoare de impozit pe profit care, ncepnd cu 1 februarie 2013, au fost obligate la plata impozitului pe veniturile microntreprinderilor, iar n cursul anului devin pl titoare de impozit pe profit, potrivit art. 1126 din Codul fiscal, (dep ire venituri de 65.000 Euro) depun declara ia 101 pentru perioada 01.02 - 31.12. 2013 n cazul contribuabililor pl titori de impozit pe veniturile microntreprinderilor care n cursul anului ncep s desf oare activit i de natura celor prev zute la art. 1122 alin. (6) din Codul fiscal (asigur ri, consultan , management, etc.) iar ncepnd cu trimestrul respectiv devin pl titori de impozit pe profit completeaz declara ia 101 pentru perioada cuprins ntre data de nti a primei luni din trimestrul n care au nceput s desf oare activit ile respective i sfr itul anului de raportare (de exemplu, 1.07 31.12). 1/2

n cazul persoanelor juridice str ine care desf oar activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente n Romnia, sediul permanent desemnat pentru ndeplinirea obliga iilor privind impozitul pe profit depune declara ia 101 pentru perioada 01.07 - 31.12.2013

OBS. Asocierile dintre persoane juridice str ine i asocierile dintre persoane juridice str ine cu persoane fizice nerezidente; Persoanele juridice romne care ndeplinesc obliga iile declarative n cazul asocierilor cu persoane fizice romne, persoane fizice str ine ori persoane juridice str ine: vor efectua definitivarea impozitului pe profitul din activit ile desf urate n asociere aferent anului fiscal 2013, prin depunerea Declara iei 100 i a Declara iei 104 privind distribuirea ntre asocia i a veniturilor i cheltuielilor, pn la 25 MARTIE 2014. Plata impozitului pe profit datorat se efectueaz pn la aceast dat .
a se vedea materialul informativ "Obliga iile fiscale ale asocierilor"

Baza legal - art. 34 alin. (1) i (5), art. 35 din Codul fiscal, Ordin ANAF nr. 1950/2012

Elaborat de Serviciul Servicii pentru Contribuabili, DGRFP Brasov i publicat n 14.01.2014

2/2