Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIEREA SERVICIILOR IN RGI Codul si denumirea serviciului secundar ce poate fi asociat in RGI cu serviciul prprincipal Prima inregistrare a imobilelor

/ unitatilor individuale 262 Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice 232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice 211 Receptie si infiintare carte funciara 231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice 251M Indreptare eroare materiala(MIXT) 242 Alte notari (inclusiv radierea) 212 Receptie (nr. cadastral) 251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD) 231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice 251P Indreptare eroare materiala(PI) 213 Infiintare carte funciara 232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice 242 Alte notari (inclusiv radierea) 233 Ipoteca/ Privilegiu) Dezmembrare / Comasare 221 Receptie dezmembrare / comasare 251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD) 251P Indreptare eroare materiala(PI) 233 Ipoteca/ Privilegiu4) 222 Inscriere dezmembrare / comasare in cartea funciara 242 Alte notari (inclusiv radierea) 231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice 232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice 223 Dezmembrare pentru exproprieri 251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD) Intabulare sau inscriere provizorie 232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice 242 Alte notari (inclusiv radierea) 231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice 233 Ipoteca/ Privilegiu4) 251P Indreptare eroare materiala(PI) 231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice 251P Indreptare eroare materiala(PI) 232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice 242 Alte notari (inclusiv radierea) 233 Ipoteca/ Privilegiu4) 222 Inscriere dezmembrare / comasare in cartea funciara 242 Alte notari (inclusiv radierea) 233 Ipoteca/ Privilegiu4) 251P Indreptare eroare materiala(PI) 234 Imobile expropriate5) 251P Indreptare eroare materiala(PI) Notare 242 Alte notari (inclusiv radierea) 241 Fuziune / divizare 251P Indreptare eroare materiala(PI) 242 Alte notari (inclusiv radierea) 251P Indreptare eroare materiala(PI) Rectificare 251M Indreptare eroare materiala(MIXT) 251M Indreptare eroare materiala(MIXT) 251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD) 251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD) 251P Indreptare eroare materiala(PI) 251P Indreptare eroare materiala(PI) 251M Indreptare eroare materiala(MIXT) 252 Rectificare limite imobil 254 Modificare suprafata 255 Repozitionare imobil 253 Reconstituire carte funciara 251P Indreptare eroare materiala(PI) 251M Indreptare eroare materiala(MIXT) 252 Rectificare limite imobil 254 Modificare suprafata 255 Repozitionare imobil 261 Inscriere constructii 262 Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice 251M Indreptare eroare materiala(MIXT) 252 Rectificare limite imobil 255 Repozitionare imobil 254 Modificare suprafata 261 Inscriere constructii 262 Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice 256 Anulare operatiuni cadastrale 251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD) Actualizare informatii tehnice 231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice 232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice 262 Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice 261 Inscriere constructii 251M Indreptare eroare materiala(MIXT) 255 Repozitionare imobil 254 Modificare suprafata 211 Receptie si infiintare carte funciara 261 Inscriere constructii 262 Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice 251M Indreptare eroare materiala(MIXT) 255 Repozitionare imobil 254 Modificare suprafata Consultare / Informare 275 Copii certificate din mapa de acte si carti funciare 271 Consultare documente din arhiva7) 251P Indreptare eroare materiala(PI) 272 Extras de carte funciara pentru informare 251P Indreptare eroare materiala(PI) 273 Extras de carte funciara pentru autentificare 251P Indreptare eroare materiala(PI) 274 Certificat de sarcini 251P Indreptare eroare materiala(PI) 129 Plan parcelar analogic 275 Copii certificate din mapa de acte si carti funciare 251P Indreptare eroare materiala(PI) 276 Certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara 277 Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan 251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD) Avize si receptii 111 Aviz incepere lucrari 112 Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre 113 Receptie lucrari fotogrammetrice 114 Receptia documentelor cartografice de uz public care nu implica masuratori 21.03.2012 Codul si denumirea serviciului principal