Sunteți pe pagina 1din 1

// numarul de octeti pentru un tip de date difera de la compilator la compilator #include "stdafx.h" #include "math.

h" int main(int narg, char** argv){ int s; float m; s=sizeof(char)+sizeof(unsigned char)+sizeof(short)+sizeof(unsigned short )+sizeof(int)+sizeof(unsigned int)+sizeof(long)+sizeof(unsigned long); m=(float)s/8; printf("Media celor 8 tipuri de numere intregi este %f\n",m); s=sizeof(float)+sizeof(double)+sizeof(long double); m=(float)s/3; printf("Media celor 3 tipuri de numere reale este %f\n",m); return 0; }