Sunteți pe pagina 1din 24

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art.2. (1) n sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie: 5.retinerea permisului de conducere, a certificatului de nmatriculare sau de nregistrare ori a do ezii nlocuitoare a acestora ! masura te"nico!administrati a dispusa de politia rutiera const#nd n ridicarea documentului din posesia unei persoane si pastrarea lui la sediul politiei rutiere p#na la solutionarea cauzei care a determinat aplicarea acestei masuri$ %.retragerea permisului de conducere ! masura te"nico!administrati a dispusa de politia rutiera n &aza unui certificat medico!legal prin care titularul a fost declarat inapt medical, const#nd n retinerea documentului si interzicerea dreptului de a conduce auto e"icule sau tram aie$ '.retragerea certificatului de nmatriculare ! masura te"nico!administrati a dispusa de politia rutiera const#nd n retinerea documentului si interzicerea dreptului de a pune n miscare pe drumurile pu&lice e"iculul respecti $ (.retragerea placutelor cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare ! masura te"nico! administrati a dispusa de politia rutiera const#nd n demontarea placutelor de pe e"icul si pastrarea lor la sediul politiei rutiere p#na la ncetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei masuri$

CAPITOLUL II: Vehiculele


)*+,-./*A 1: )tarea te"nica a e"iculelor si controlul acesteia Art.10. )e interzice montarea la auto e"icul, tractor folosit n exploatari agricole si forestiere si e"icul pentru efectuarea de ser icii sau lucrari, tram ai ori remorca a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispoziti e ori accesorii de avertizare dec#t cele omologate. )*+,-./*A 2: nmatricularea si nregistrarea e"iculelor ).1)*+,-./*A 1: nmatricularea si nregistrarea e"iculelor )e interzice circulatia pe drumurile publice a e"iculelor care nu au montate placutele cu numarul de nmatriculare sau, dupa caz, de nregistrare, n locurile sta&ilite. )*+,-./*A 0: 2&ligatiile proprietarilor sau detinatorilor de e"icule Art. 2' (1)3roprietarul de auto e"icul sau remorca, cu domiciliul, sediul ori resedinta n 4om#nia, este obligat: a)sa declare autoritatii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de nmatriculare, n cel mult !" de ore de la constatare$ &)sa depuna imediat la autoritatea emitenta originalul certificatului de nmatriculare, daca, dupa o&tinerea duplicatului, a reintrat n posesia acestuia. Art. 2( (1)5etinatorii de e"icule pot monta pe acestea sisteme sonore antifurt.

(2)5urata semnalului emis de sistemul pre azut la alin. (1) nu tre&uie sa fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu tre&uie sa depaseasca pragul fonic pre azut n reglementarile legale n igoare. (0))e interzice montarea pe e"icule a sistemelor sonore antifurt care se declanseaza la trecerea, n imediata apropiere, a altui e"icul.

CAPITOLUL III: Permisul de conducere


Art. 0( (2) 3osesorul unui permis de conducere ala&il numai pentru categoria ,r are dreptul sa conduca si un ansam&lu de e"icule format dintr!un tractor si una sau doua remorci. (0) Au dreptul s6 conduc6 e"icule din categoria ,r 7i posesorii permiselor de conducere ala&ile pentru una dintre categoriile 1, 1*, + sau +*, dup6 cum urmeaz6: a) posesorul permisului de conducere ala&il pentru categoria 1 are dreptul s6 conduc6 tractor rutier, cu masa maxim6 autorizat6 de p#n6 la 0.588 9g, la care se poate ata7a o remorc6 a c6rei greutate maxim6 autorizat6 s6 fie mai mic6 de '58 9g$ &) posesorul permisului de conducere ala&il pentru categoria 1* are dreptul s6 conduc6 tractor rutier, cu masa maxim6 autorizat6 de p#n6 la 0.588 9g, la care se poate ata7a o remorc6 a c6rei greutate maxim6 autorizat6 s6 fie mai mic6 de 0.588 9g$ c) posesorul permisului de conducere ala&il pentru categoria + are dreptul s6 conduc6 tractor rutier, cu masa maxim6 autorizat6 mai mare de 0.588 9g, la care se poate ata7a o remorc6 a c6rei greutate maxim6 autorizat6 s6 fie mai mic6 de '58 9g$ d) posesorul permisului de conducere ala&il pentru categoria +* are dreptul s6 conduc6 tractor rutier, cu masa maxim6 autorizat6 mai mare de 0.588 9g, la care se poate ata7a o remorc6 a c6rei greutate maxim6 autorizat6 s6 fie mai mic6 dec#t greutatea maxim6 a tractorului. (:) 3osesorul unui permis de conducere ala&il pentru categoriile 5 sau 5* are dreptul sa conduca si e"icule din categoria ,& ! trolei&uz.

CAPITOLUL IV: #emnalizarea rutiera


)*+,-./*A 1: )emnalele luminoase Art. :' (1))emnalele luminoase sunt lumini al&e sau colorate diferit, emise succesi , continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor. (2)5upa numarul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt: a)cu un corp de iluminat, cu lumina intermitenta de a ertizare$ &)cu doua corpuri de iluminat, pentru pietoni si &iciclisti$ c)cu trei corpuri de iluminat, pentru e"icule$ d)cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tram aie. Art. :( (1))emafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulatiei n intersectii se instaleaza o&ligatoriu nainte de intersectie, astfel nc#t s6 fie izi&ile de la o distanta de cel putin 58 m. Acestea pot fi repetate n mijlocul, deasupra ori de cealalta parte a intersectiei.

(2))emnificatia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulatiei e"iculelor este ala&ila pe ntreaga latime a partii carosa&ile desc"ise circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza. 3e drumurile cu doua sau mai multe &enzi pe sens, pentru directii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre &enzi, caz n care semnificatia semnalelor luminoase se limiteaza la &anda sau &enzile astfel semnalizate. Art. :; 3e lampile de culoare rosie sau erde ale semafoarelor pot fi aplicate sageti de culoare neagra care indica directiile de deplasare corespunzatoare acestora. n acest caz interdictia sau permisiunea de trecere impusa de semnalul luminos este limitata la directia sau directiile indicate prin aceste sageti. Aceeasi semnificatie o au si sagetile aplicate pe panourile aditionale ce nsotesc, la partea inferioara, semafoarele. )ageata pentru mersul nainte are #rful n sus. Art. 58 (1))emafoarele pentru tram aie au forma de caseta cu patru corpuri de iluminat de culoare al&a, dintre care trei sunt pozitionate orizontal si unul su& cel din mijloc, nsotite de panouri cu semne aditionale. (2))emnalul de li&era trecere pentru tram aie este dat de com&inatia luminoasa a lampii inferioare cu una dintre cele trei lampi situate la partea superioara pentru indicarea directiei. (0))emnalul de interzicere a trecerii tram aiului este dat de iluminarea concomitenta a celor trei lumini din partea superioara a casetei. Art. 51 (1))emnalul de culoare erde permite trecerea. (2)+#nd semaforul este nsotit de una sau mai multe lampi care emit lumina intermitenta de culoare erde su& forma uneia sau unor sageti pe fond negru catre dreapta, acestea permit trecerea numai n directia indicata, oricare ar fi n acel moment semnalul n functiune al semaforului. Art. 52 (1))emnalul de culoare rosie interzice trecerea. (2)<a semnalul de culoare rosie e"iculul tre&uie oprit naintea marcajului pentru oprire sau, dupa caz, pentru trecerea pietonilor, iar n lipsa acestuia, n dreptul semaforului. 5aca semaforul este instalat deasupra ori de cealalta parte a intersectiei, n lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, e"iculul tre&uie oprit nainte de marginea partii carosa&ile a drumului ce urmeaza a fi intersectat. (0)Atunci c#nd semnalul de culoare rosie functioneaza concomitent cu cel de culoare gal&ena, acesta anunta aparitia semnalului de culoare erde. Art. 50 (1)+#nd semnalul de culoare gal&ena apare dupa semnalul de culoare erde, conducatorul e"iculului care se apropie de intersectie $U trebuie sa treac% de locurile pre azute la art. 52 alin. (2), cu exceptia situatiei n care, la aparitia semnalului, se afla at#t de aproape de acele locuri nc#t nu ar mai putea opri e"iculul n conditii de sigurant6. (2))emnalul de culoare galbena intermitent permite trecerea, conducatorul de e"icul fiind o&ligat sa circule cu iteza redus6, s6 respecte semnificatia semnalizarii rutiere 7i a regulilor de circula=ie aplica&ile n acel loc. Art. 5%

(1)+#nd deasupra &enzilor de circulatie sunt instalate dispoziti e care emit semnale rosii si erzi, acestea sunt destinate semnalizarii benzilor cu circulatie reversibila. )emnalul rosu, a #nd forma a doua &are ncrucisate, interzice accesul e"iculelor pe &anda deasupra careia se gaseste, iar semnalul erde, de forma unei sageti cu #rful n jos, permite intrarea e"iculelor si circulatia pe acea &and6. (2))emnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor sageti de culoare gal&ena ori al&a cu #rful orientat catre dreapta sau st#nga jos anunta sc"im&area semnalului erde, n cazul &enzilor cu circulatie re ersi&ila, ori faptul ca &anda deasupra careia se afla este pe punctul de a fi nc"isa circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza, acestia fiind o&ligati sa se deplaseze pe &anda sau &enzile indicate de sageti. )*+,-./*A 2: -ndicatoarele Art. %% (1))emnificatia unui indicator este ala&ila pe ntreaga latime a partii carosa&ile desc"ise circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza. (2)+#nd indicatorul este instalat deasupra &enzii sau &enzilor, semnificatia lui este ala&ila numai pentru &anda ori &enzile astfel semnalizate. (0)#emni&ica'ia indicatorului de avertizare ncepe din locul unde este amplasat. n cazul indicatoarelor care a ertizeaza sectoare periculoase, zona de actiune a indicatoarelor este reglementata prin placute aditionale. (:)-ndicatoarele de a ertizare se instaleaza naintea locului periculos, la o distanta de maximum 58 m n localitati, ntre ()) m si *+) m n a&ara localitatilor, respecti ntre +)) m si (,))) m pe autostrazi si drumuri e-pres. +#nd conditiile din teren impun amplasarea la o distanta mai mare, su& indicator se instaleaza un panou aditional >5istanta ntre indicator si nceputul locului periculos>. (5)3e autostrazi si drumuri expres, n toate cazurile, su& indicator este obligatoriu sa se instaleze un panou aditional >5istanta ntre indicator si nceputul locului periculos>. n situatia n care lungimea sectorului periculos depaseste 1.888 m, su& indicator se monteaza panoul aditional ><ungimea sectorului periculos la care se refera indicatorul>. (%))emnificatia indicatoarelor de interzicere sau de restrictie ncepe din dreptul acestora. n lipsa unei semnalizari care sa precizeze lungimea sectorului pe care se aplica reglementarea ori a unor indicatoare care sa anunte sf#rsitul interdictiei sau al restrictiei, semnificatia acestor indicatoare nceteaza n intersectia cea mai apropiat%. +#nd indicatoarele de interzicere sau restrictie sunt instalate mpreuna cu indicatorul ce anunta intrarea ntr!o localitate, semnificatia lor este ala&ila pe drumul respecti p#na la nt#lnirea indicatorului >-esire din localitate>, cu exceptia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel. Art. %' -ndicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de a ertizare, de restrictie sau interzicere ori indicatoarelor de orientare au aceleasi caracteristici cu cele permanente, cu deose&irea ca fondul al& este nlocuit cu fondul gal&en. )*+,-./*A 0: )emnalizarea trecerilor la ni el cu calea ferata Art. %( Apropierea de o trecere la ni el cu calea ferata se semnalizeaza cu indicatoare de a ertizare corespunzatoare si?sau cu panouri suplimentare pentru trecerea la ni el cu calea ferata. Art. %;

(1),recerea la ni el cu calea ferata curenta fara &ariere sau semi&ariere se semnalizeaza, dupa caz, cu indicatoarele >,recere la ni el cu calea ferata simpla, fara &ariere> sau >,recere la ni el cu calea ferata du&la, fara &ariere>, nsotite de indicatorul >2prire>. (2)<a trecerea la ni el cu calea ferata curenta pre azuta cu instalatii de semnalizare automata fara &ariere, interzicerea circulatiei rutiere se realizeaza, optic, prin functionarea dispoziti elor cu lumini intermitent!alternati e rosii si stingerea semnalizarii de control reprezentate de lumina intermitenta al&a si, acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente. Art. '8 (1),recerile la ni el cu calea ferata curenta pot fi semnalizate cu sisteme automate luminoase, pre azute cu semi&ariere. (2),recerile la ni el cu calea ferata curenta pot fi asigurate si cu &ariere care sunt actionate manual. (0)1arierele si semi&arierele sunt marcate cu &enzi alternante de culoare rosie si al&a si pot fi pre azute, la mijloc, cu un disc rosu. 1enzile tre&uie sa fie reflectorizante, iar pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte, &arierele si semi&arierele tre&uie sa fie iluminate ori pre azute cu dispoziti e cu lumina rosie. (:)<a trecerea la ni el cu calea ferata pre azuta cu instalatii de semnalizare automata cu &ariere, semnalizarea de interzicere a circulatiei rutiere se realizeaza n conditiile pre azute la art. %; alin. (2), precum si prin co&or#rea n pozitie orizontala a semi&arierelor. Art. '1 (1))emnalizarea de interzicere a circulatiei rutiere se considera realizata c"iar si numai n una din urmatoarele situatii: a)prin aprinderea unei singure unitati luminoase a dispoziti ului cu lumina intermitent! alternati a rosie$ &)prin functionarea sistemului sonor$ c)prin pozitia orizontala a unei singure semi&ariere. (2)+irculatia rutiera se considera de asemenea interzisa si n situatia n care &arierele sau semi&arierele sunt n curs de co&or#re sau de ridicare. Art. '0 (1)<a trecerea la ni el cu o cale ferata industriala se instaleaza indicatorul >Alte pericole>, nsotit de un panou aditional ce contine imaginea unei locomoti e. (2)Atunci c#nd pe calea ferata industriala se deplaseaza un e"icul fero iar, circulatia tre&uie dirijata de un agent de cale ferata. )*+,-./*A :: @arcajele Art. '5 (1).arca/ele servesc la organizarea circulatiei0 avertizarea sau ndrumarea participantilor la tra&ic, Acestea pot fi folosite singure sau mpreuna cu alte mijloace de semnalizare rutiera pe care le completeaza sau le precizeaza semnificatia. (2)@arcajul longitudinal format dintr!o linie continua simpla sau du&la interzice ncalcarea acestuia. (0)@arcajul format dintr!o linie continua aplicata pe &ordura trotuarului sau la marginea partii carosa&ile interzice stationarea e"iculelor pe acea parte a drumului. +#nd o asemenea linie nsoteste un indicator de interzicere a stationarii, aceasta precizeaza lungimea sectorului de drum pe care este ala&ila interzicerea.

(:)@arcajul longitudinal format din linii continue care delimiteaza &anda pe care este aplicat si un marcaj sim&oliz#nd o anumita categorie sau anumite categorii de e"icule semnifica faptul ca &anda este rezer ata circulatiei acelei sau acelor categorii de e"icule. Art. '( @arcajul longitudinal format dintr!o linie discontinua simpla sau du&la permite trecerea peste acesta, daca mane ra sau reglementarile instituite impun acest lucru. Art. '; (1)@arcajul cu linie discontinua poate fi simplu sau du&lu si se foloseste n urmatoarele situatii: a)marcajul cu linie discontinua simpla: 1.pentru separarea sensurilor de circulatie, pe drumurile cu doua &enzi si circulatie n am&ele sensuri$ 2.pentru separarea &enzilor de circulatie pe acelasi sens, pe drumurile cu cel putin doua &enzi pe sens$ 0.pentru marcarea trecerii de la o linie discontinua la una continua, n localitati acest marcaj nu este o&ligatoriu$ :.pentru a separa, pe autostrazi, &enzile de accelerare sau de decelerare de &enzile curente de circulatie$ 5.pentru marcaje de g"idare n intersectii$ &)marcajul cu linie discontinua du&la, pentru delimitarea &enzilor re ersi&ile. 3e asemenea &enzi marcajul este nsotit de dispoziti e luminoase speciale pre azute la art. 5%. (2)<inia continua se foloseste n urmatoarele situatii: a)linia continua simpla, pentru separarea sensurilor de circulatie, a &enzilor de acelasi sens la apropierea de intersectii si n zone periculoase$ &)linia continua du&la, pentru separarea sensurilor de circulatie cu minimum doua &enzi pe fiecare sens, precum si la drumuri cu o &anda pe sens sau n alte situatii sta&ilite de administratorul drumului respecti , cu acordul politiei rutiere. (0)n cazul marcajului longitudinal format dintr!o linie continua si una discontinua alaturate, conducatorul de vehicul trebuie sa respecte semni&icatia liniei celei mai apropiate n sensul de mers. (:)3e drumurile cu circulatie n am&ele sensuri pre azute cu o singura &anda pe sens, pe distanta cuprinsa ntre indicatoarele de a ertizare >+opii>, aferente celor doua sensuri, marcajul de separare a sensurilor se executa cu linie continua. Art. (8 (1)@arcajele de delimitare a partii carosa&ile sunt amplasate n lungul drumului, se executa la limita din dreapta a partii carosa&ile n sensul de mers, cu exceptia autostrazilor si a drumurilor expres, unde marcajul se aplica si pe partea st#nga, l#nga mijlocul fizic de separare a sensurilor de circulatie. Aceste marcaje pot fi cu linie continua sau discontinua simpla. (2)@arcajele de g"idare au rolul de a materializa traiectoria pe care e"iculele tre&uie sa o urmeze n tra ersarea unei intersectii ori pentru efectuarea irajului la st#nga, fiind o&ligatoriu a se realiza n cazul n care axul central ori liniile de separare a &enzii de circulatie nu sunt coliniare. (0)@arcajele pentru interzicerea stationarii se pot realiza:

a)prin linie continua gal&ena aplicata pe &ordura trotuarului sau pe &anda de consolidare a acostamentului, du&l#nd marcajul de delimitare a partii carosa&ile spre exteriorul platformei drumului$ &)printr!o linie n zig!zag la marginea partii carosa&ile. (:)@arcajele prin sageti sunt folosite pentru: a)selectarea pe &enzi$ &)sc"im&area &enzii (&anda de accelerare, &anda suplimentara pentru e"icule lente, &anda care se suprima prin ngustarea partii carosa&ile)$ c)repliere, numai n afara localitatilor pe drumuri cu o &anda pe sens si du&lu sens de circulatie. Art. (1 (1)@arcajul trans ersal const#nd dintr!o linie continua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor &enzi, indica linia naintea careia e"iculul tre&uie oprit la nt#lnirea indicatorului >2prire>. .n asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusa printr!un semnal luminos, printr!o comanda a agentului care dirijeaza circulatia, de prezenta unei treceri la ni el cu o cale ferata, cu o linie de tram ai sau a unei treceri pentru pietoni. naintea marcajului ce nsoteste indicatorul >2prire> se poate aplica pe partea carosa&ila inscriptia >)top>. (2)@arcajul trans ersal const#nd dintr!o linie discontinua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor &enzi, indica linia care nu tre&uie depasita atunci c#nd se impune cedarea trecerii. naintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosa&ila un marcaj su& forma de triung"i a #nd o latura paralela cu linia discontinua, iar #rful ndreptat spre e"iculul care se apropie. (0)@arcajul trans ersal const#nd din linii paralele cu axul drumului indica locul pe unde pietonii tre&uie sa tra erseze drumul. Aceste linii au latimea mai mare dec#t a oricaror alte marcaje. (:)@arcajul trans ersal const#nd din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau o&lic fata de axul drumului, indica locul destinat tra ersarii partii carosa&ile de catre &iciclisti. Art. (2 (1)n scopul sporirii impactului izual asupra participantilor la trafic, pe partea carosa&ila se pot executa marcaje su& forma de inscriptii, sim&oluri si figuri. (2)3e autostrazi, pe drumurile expres si pe drumuri nationale desc"ise traficului international (*), la extremitatile partii carosa&ile se aplica marcaje rezonatoare pentru a ertizarea conducatorilor de auto e"icule la iesirea de pe partea carosa&ila. Art. (0 (1)@arcajele, cum sunt: sagetile, inscriptiile, liniile paralele sau o&lice, pot fi folosite pentru a repeta semnificatia indicatoarelor sau pentru a da participantilor la trafic indicatii care nu le pot fi furnizate, n mod adec at, prin indicatoare. (2)@arcajul su& forma unei sau unor sageti, aplicat pe &anda ori pe &enzile delimitate prin linii continue, o&liga la urmarea directiei sau directiilor astfel indicate. )ageata de repliere care este o&lica fata de axul drumului, aplicata pe o &anda sau intercalata ntr!un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizeaza o&ligatia ca e"iculul care nu se afla pe &anda indicata de sageata sa fie condus pe acea &anda. (0)@arcajul format dintr!o linie n zig!zag semnifica interzicerea stationarii e"iculelor pe partea drumului pe care este aplicat. 2 astfel de linie completata cu nscrisul >1us> sau

>,axi> poate fi folosita pentru semnalizarea statiilor de auto&uze si trolei&uze, respecti de taximetre. (:)@arcajul aplicat n afara &enzilor, format din linii paralele, nconjurate sau nu cu o linie de contur, delimiteaza spatiul interzis circulatiei. (5)@arcajele se pot aplica si pe ziduri de sprijin, parapete de protectie sau alte amenajari rutiere laterale drumului, pentru a le face mai izi&ile conducatorilor de e"icule. (%)@arcajele sunt de regula de culoare al&a, cu exceptia celor ce se aplica pe elementele laterale drumului, care sunt de culoare al&a, neagra sau gal&ena si neagra, precum si a celor pro izorii, folosite la organizarea circulatiei n zona lucrarilor, care sunt de culoare gal&ena, n zonele periculoase sau unde stationarea e"iculelor este limitata n timp, marcajele pot fi si de alte culori. Art. (( (1))emnalele politistului care dirijeaza circulatia au urmatoarele semnificatii: a)&ratul ridicat ertical semnifica >atentie, oprire> pentru toti participantii la trafic care se apropie, cu exceptia conducatorilor de e"icule care nu ar mai putea opri n conditii de siguranta. 5aca semnalul este dat ntr!o intersectie, aceasta nu impune oprirea conducatorilor de e"icule care se afla deja angajati n tra ersare$ &)&ratul sau &ratele ntinse orizontal semnifica >oprire> pentru toti participantii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circula din directia sau directiile intersectate de &ratul sau &ratele ntinse. 5upa ce a dat acest semnal, politistul poate co&or &ratul sau &ratele, pozitia sa nsemn#nd, de asemenea, >oprire> pentru participantii la trafic care in din fata ori din spate$ c)&alansarea, pe timp de noapte, n plan ertical, a unui dispoziti cu lumina rosie ori a &astonului fluorescent!reflectorizant semnifica >oprire> pentru participantii la trafic spre care este ndreptat$ d)&alansarea pe erticala a &ratului, a #nd palma orientata catre sol, semnifica reducerea itezei$ e)rotirea ioaie a &ratului semnifica marirea itezei de deplasare a e"iculelor sau gra&irea tra ersarii drumului de catre pietoni. (2)3olitistul care dirijeaza circulatia poate efectua semnal cu &ratul ca e"iculul sa a anseze, sa depaseasca, sa treaca prin fata ori prin spatele sau, sa l ocoleasca prin partea sa st#nga sau dreapta, iar pietonii sa tra erseze drumul ori sa se opreasca. (0)<a efectuarea comenzilor pre azute la alin. (1) si (2), politistul poate folosi si fluierul. Art. (; (1)2prirea participantilor la trafic este o&ligatorie si la semnalele date de: a)politistii de frontiera$ &)ndrumatorii de circulatie ai @inisterului Apararii$ c)agentii de cale &erata0 la trecerile la nivel$ d)personalul autorizat din zona lucrarilor pe drumurile publice $ e)membrii patrulelor scolare de circulatie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unitatilor de n atam#nt$ f)ne azatori, prin ridicarea &astonului al&, atunci c#nd acestia tra erseaza strada. (2)3ersoanele pre azute la alin. (1) lit. a)!d) pot efectua si urmatoarele semnale: a)&alansarea &ratului n plan ertical, cu palma m#inii orientata catre sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnifica reducerea itezei$

&)rotirea ioaie a &ratului, care semnifica marirea itezei de deplasare a e"iculelor, inclusi gra&irea tra ersarii drumului de catre pietoni. Art. ;8 3ersoanele pre azute la art. (( alin. (1) si la art. (; alin. (1) lit. a)!e) care dirijeaza circulatia tre&uie sa fie ec"ipate si plasate astfel nc#t sa poata fi o&ser ate si recunoscute cu usurinta de catre participantii la trafic. )*+,-./*A ': )emnalele utilizate de conducatorii auto e"iculelor cu regim de circulatie prioritara si o&ligatiile celorlalti participanti la trafic Art. ;2 (1)3olitistul rutier aflat ntr!un auto e"icul al politiei poate utiliza si dispoziti e luminoase cu mesaje aria&ile pentru a transmite o dispozitie sau o indicatie participantilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de oce. (2)3olitistul rutier aflat ntr!un auto e"icul al politiei poate executa semnale cu &ratul, cu sau fara &aston reflectorizant, scos pe partea laterala dreapta a e"iculului. Acest semnal semnifica oprire pentru conducatorii e"iculelor care circula n spatele auto e"iculului politiei. Acelasi semnal efectuat pe partea st#nga a auto e"iculului semnifica oprire pentru conducatorii e"iculelor care circula pe &anda din partea st#nga n acelasi sens de mers ori n sens opus celui al auto e"iculului politiei.

CAPITOLUL V: 1eguli de circulatie


)*+,-./*A 1: 4eguli generale Art. ;% (1)3articipantii la trafic sunt o&ligati sa anunte administratorul drumului pu&lic ori cea mai apropiata unitate de politie atunci c#nd au cunostinta despre existenta pe drum a unui o&stacol sau a oricarei alte situatii periculoase pentru fluenta si siguranta circulatiei. (2))e interzice oricarei persoane sa arunce, sa lase sau sa a&andoneze o&iecte, materiale ori su&stante sau sa creeze o&stacole pe drumul pu&lic. 3ersoana care nu a putut e ita crearea unui o&stacol pe drumul pu&lic este o&ligata sa l nlature si, daca nu este posi&il, sa i semnalizeze prezenta si sa anunte imediat administratorul drumului pu&lic si cea mai apropiata unitate de politie. Art. ;' (1)+opiii cu #rsta su& 12 ani sau cu naltimea su& 158 cm tre&uie sa poarte centuri de siguranta adaptate greutatii si dimensiunilor lor, iar cei cu #rsta su& 0 ani se transporta numai n dispoziti e de retinere omologate. (2)+onducatorilor de auto e"icule le este interzis sa transporte copii cu #rsta de p#na la 12 ani pe scaunul din fata, c"iar daca sunt tinuti n &rate de persoane majore, n timpul deplasarii pe drumurile pu&lice. (0))e interzice conducatorilor de auto e"icule, precum si persoanelor care ocupa scaunul din fata sa tina n &rate animale n timpul deplasarii pe drumurile pu&lice. (:))e e-cepteaza de la o&ligatia de a purta centura de siguranta: a)conducatorii de autoturisme pe timpul executarii mane rei de mers napoi sau care stationeaza$ &)femeile n stare izi&ila de gra iditate$

c)conducatorii de autoturisme care executa ser icii de transport pu&lic de persoane, n regim de taxi, c#nd transporta pasageri$ d)persoanele care au certificat medical n care sa fie mentionata afectiunea care contraindica purtarea centurii de siguranta$ e)instructorii auto, pe timpul pregatirii practice a persoanelor care n ata sa conduca un auto e"icul pe drumurile pu&lice sau examinatorul din cadrul autoritatii competente n timpul desfasurarii pro&elor practice ale examenului pentru o&tinerea permisului de conducere. )*+,-./*A 2: .tilizarea partii carosa&ile Art. 181 +#nd drumul are doua sau mai multe &enzi pe sensul de mers, e"iculele se conduc pe banda situata l2nga acostament sau bordura. +elelalte &enzi pot fi folosite succesi , de la dreapta spre st#nga, daca &anda de circulatie utilizata este ocupata, cu obligatia de a reveni pe banda din dreapta atunci c2nd acest lucru este posibil, Art. 182 Ae"iculele grele, lente sau cu mase ori ga&arite depasite sau cele care se deplaseaza cu iteza redusa tre&uie conduse numai pe &anda de l#nga acostament sau &ordura, daca n sensul de mers nu este amenajata o &anda destinata acestora. Art. 180 3e drumul pu&lic cu cel mult doua &enzi pe sens si cu o a treia &anda pe care este amplasata linia tram aiului l#nga axa drumului, conducatorii de e"icule pot folosi aceasta &anda, cu o&ligatia sa lase li&era calea tram aiului, la apropierea acestuia. Art. 185 )e interzice intrarea ntr!o intersectie c"iar daca semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, daca din cauza aglomerarii circulatiei conducatorul de e"icul risca sa ram#na imo&ilizat, st#njenind sau mpiedic#nd desfasurarea traficului. )*+,-./*A 0: 4eguli pentru circulatia e"iculelor ).1)*+,-./*A 1: 3ozitii n timpul mersului si circulatia pe &enzi Art. 18% (1)3e un drum pu&lic pre azut cu minimum 0 &enzi pe sens, c#nd conducatorii a doua auto e"icule circula n aceeasi directie, dar pe &enzi diferite, si intentioneaza sa se nscrie pe &anda li&era dintre ei, cel care circula pe &anda din dreapta este o&ligat sa permita celui care ine din st#nga sa ocupe acea &anda. (2)3e drumul pu&lic cu mai multe &enzi, conducatorii de auto e"icule care circula pe o &anda care se sf#rseste, pentru a continua deplasarea pe &anda din st#nga tre&uie sa permita trecerea e"iculelor care circula pe acea &anda. Art. 18' (1)<a intersectiile pre azute cu indicatoare si3sau cu marca/e pentru semnalizarea directiei de mers, conducatorii de e"icule tre&uie sa se ncadreze pe &enzile corespunzatoare directiei de mers oite cu cel putin +) m nainte de intersectie si sunt o&ligati sa respecte semnificatia indicatoarelor si marcajelor. (2)<a intersectiile &ara marca/e de delimitare a benzilor, conducatorii e"iculelor ocupa n mers, cu cel putin +) m nainte de intersectie, urmatoarele pozitii: a)r#ndul de l#nga &ordura sau acostament, cei care or sa sc"im&e directia de mers spre dreapta$

&)r2ndul de l2nga a-a drumului sau de l2nga marca/ul de separare a sensurilor0 cei care vor sa schimbe directia de mers spre st2nga. +#nd circulatia se desfasoara pe drumuri cu sens unic, conducatorii de e"icule care intentioneaza sa ireze la st#nga sunt o&ligati sa ocupe r#ndul de l#nga &ordura sau acostamentul din partea st#nga$ c)oricare dintre r#nduri, cei care or sa mearga nainte. (0)5aca n intersectie circula si tram aie, iar spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua sau mai multe r2nduri0 toti conducatorii de vehicule0 indi&erent de directia de deplasare0 vor circula pe un singur r2nd0 las2nd liber traseul tramvaiului, (:)n cazul n care tram aiul este oprit ntr!o statie &ara re&ugiu pentru pietoni0 e"iculele tre&uie sa opreasca n ordinea sosirii, n spatele acestuia0 si sa si reia deplasarea numai dupa ce usile tramvaiului au &ost nchise si s!au asigurat ca nu pun n pericol siguranta pietonilor angajati n tra ersarea drumului pu&lic. Art. 18( )c"im&area directiei de mers prin irare la dreapta sau la st#nga este interzisa n locurile unde sunt instalate indicatoare cu aceasta semnificatie. Art. 18; 5aca n apropierea unei intersectii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care o&liga sa se circule ntr!o anumita directie, e"iculele tre&uie sa fie conduse numai n directia sau directiile indicate. Art. 118 (1)n situatiile n care exista &enzi speciale pentru executarea mane rei, sc"im&area directiei de deplasare se face prin st#nga centrului imaginar al intersectiei, iar daca exista un marcaj de g"idare, cu respectarea semnificatiei acestuia. (2))c"im&area directiei de mers spre st#nga, n cazul e"iculelor care intra ntr!o intersectie circul#nd pe acelasi drum n aliniament, dar din sensuri opuse0 se e&ectueaza prin st2nga centrului intersectiei, fara intersectarea traiectoriei acestora. (0)Amenajarile rutiere sau o&stacolele din zona mediana a partii carosa&ile se ocolesc prin partea dreapta. Art. 111 )e interzice circulatia participantilor la trafic pe sectoarele de drum pu&lic la nceputul carora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul. ).1)*+,-./*A 2: )emnalele conducatorilor de e"icule Art. 112 +onducatorii de e"icule semnalizeaza cu mijloacele de a ertizare luminoasa, sonora sau cu bratul0 dupa caz, naintea efectuarii oricarei mane re sau pentru e itarea unui pericol imediat. Art. 110 (1)@ijloacele de a ertizare sonora tre&uie folosite de la o distanta de cel putin *+ m fata de cei carora li se adreseaza, pe o durata de timp care sa asigure perceperea semnalului si fara sa i determine pe acestia la mane re ce pot pune n pericol siguranta circulatiei. (2))emnalizarea cu mijloacele de a ertizare sonora nu poate fi folosita n zonele de actiune a indicatorului >+laxonarea interzisa>. (0))e excepteaza de la pre ederile alin. (2): a)conducatorii auto e"iculelor cu regim de circulatie prioritara c#nd se deplaseaza n actiuni de inter entii sau n misiuni care au caracter de urgenta$

&)conducatorii auto e"iculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat. Art. 11: (1) +onduc6torii de auto e"icule 7i tram aie sunt o&liga=i s6 foloseasc6 instala=iile de iluminare 7i?sau semnalizare a acestora, dup6 cum urmeaz6: a) luminile de pozitie sau de stationare pe timpul imobilizarii vehiculului pe partea carosabila n afara localitatilor, de la lasarea serii si p#na n zorii zilei, ziua c#nd ploua torential, ninge a&undent sau este ceata densa ori n alte conditii care reduc izi&ilitatea pe drumul pu&lic$ &) luminile de nt2lnire sau de drum0 n mers0 at2t n localitati, c#t si n afara acestora, dupa gradul de iluminare a drumului pu&lic$ c) luminile de nt2lnire si cele de ceata pe timp de ceata densa$ d) luminile de nt#lnire ale auto e"iculelor care nsotesc coloane militare sau cortegii, transporta grupuri organizate de persoane si cele care tracteaza alte vehicule sau care transporta mar&uri ori produse periculoase0 n timpul zilei$ e) luminile de nt#lnire atunci c#nd ploua torential0 ninge abundent ori n alte conditii care reduc vizibilitatea pe drum$ f) luminile pentru mersul napoi atunci c#nd e"iculul este mane rat catre napoi$ g) luminile indicatoare de directie pentru semnalizarea schimbarii directiei de mers, inclusi la punerea n miscare a vehiculului de pe loc. (2)3e timpul noptii, la apropierea a doua e"icule care circula din sensuri opuse, conducatorii acestora sunt obligati ca de la o distanta de cel putin *)) m sa &oloseasca luminile de nt2lnire concomitent cu reducerea vitezei. +#nd conducatorul de auto e"icul se apropie de un auto e"icul care circula n &ata sa0 acesta este obligat sa &oloseasca luminile de nt2lnire de la o distanta de cel putin ()) m, (0)Pe timpul noptii sau n conditii de vizibilitate redusa conducatorii de auto e"icule si tram aie care se apropie de o intersectie nedirijata prin semnale luminoase sau de catre politisti sunt obligati sa semnalizeze prin &olosirea alternanta a luminilor de nt2lnire cu cele de drum daca nu ncalca astfel pre ederile alin. (2). (:)3e timpul noptii sau n conditii de izi&ilitate redusa auto e"iculele sau remorcile cu de&ectiuni la sistemul de iluminare si semnalizare luminoasa $U pot fi conduse sau remorcate fara a a ea n functiune pe partea st2nga0 n &ata o lumina de nt2lnire si n spate una de pozitie, (5)<uminile de a arie se folosesc n urmatoarele situatii: a)c#nd e"iculul este imo&ilizat in oluntar pe partea carosa&ila$ &)c#nd e"iculul se deplaseaza &oarte lent si3sau constituie el nsusi un pericol pentru ceilalti participanti la trafic$ c)c#nd auto e"iculul sau tram aiul este remorcat. (%) n situa=iile pre 6zute la alin. (5), conduc6torii de auto e"icule 7i tram aie tre&uie s6 pun6 n func=iune luminile de a arie, n mod succesi , n ordinea opririi 7i n cazul n care aceast6 mane r6 este impus6 de blocarea circula'iei pe sensul de mers, (')+#nd circula prin tunel conducatorul de e"icul este o&ligat sa foloseasca luminile de nt2lnire, Art. 115 .n e"icul poate fi oprit sau stationat cu toate luminile stinse, n locurile n care aceste mane re sunt permise, atunci c#nd se afla:

a)pe un drum iluminat, astfel nc#t e"iculul este izi&il de la o distanta de cel putin +) m4 &)n afara partii carosa&ile, pe un acostament consolidat$ c)n localitati, la marginea partii carosa&ile, n cazul motocicletelor cu doua roti, fara atas si a mopedelor, care nu sunt pre azute cu sursa de energie. Art. 11% (1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa semnalizeze schimbarea directiei de deplasare0 depasirea0 oprirea si punerea n miscare, (2) -nten=ia conduc6torilor de auto e"icule 7i tram aie de a schimba direc'ia de mers, de a ie5i dintr!un r#nd de e"icule sta=ionate ori de a intra ntr!un asemenea r#nd, de a trece pe o alt% band% de circula=ie sau de a vira spre dreapta ori spre st#nga sau a celor care urmeaz6 s6 efectueze ntoarcere, dep%5ire ori oprire se semnalizeaz6 prin punerea n func=iune a luminilor indicatoare de direc'ie cu cel pu'in +) m n localit%'i 5i ()) m n a&ara localit%'ilor nainte de nceperea efectu6rii mane relor. (0) 1educerea vitezei de deplasare sau oprirea auto e"iculelor 7i tram aielor pe partea carosa&il6 se semnalizeaz6 cu lumina ro5ie din spate. Art. 11' (1)+onducatorii e"iculelor cu doua roti, precum si ai celor cu tractiune animala ori ai celor trase sau mpinse cu m#na sunt o&ligati sa efectueze urmatoarele semnale: a)&ratul st#ng ntins orizontal atunci c#nd intentioneaza sa sc"im&e directia de mers spre st#nga sau de a depasi$ &)&ratul drept ntins orizontal atunci c#nd intentioneaza sa sc"im&e directia de mers spre dreapta$ c)&ratul drept ntins orizontal &alansat n plan ertical atunci c#nd intentioneaza sa opreasca. (2))emnalele pre azute la alin. (1) tre&uie efectuate cu cel putin 25 m nainte de efectuarea mane relor. ).1)*+,-./*A 0: 5epasirea Art. 11( +onducatorul de e"icul care e&ectueaza depasirea este obligat: a)sa se asigure ca acela care l urmeaza sau l preceda nu a semnalizat intentia nceperii unei manevre similare si ca poate depasi fara a pune n pericol sau fara a st#njeni circulatia din sens opus$ &)sa semnalizeze intentia de efectuare a depasirii$ c)sa pastreze n timpul depasirii o distanta laterala su&icienta fata de e"iculul depasit$ d)sa reintre pe &anda sau n sirul de circulatie initial dupa ce a semnalizat si s6a asigurat ca poate efectua aceasta mane ra n conditii de siguranta pentru e"iculul depasit si pentru ceilalti participanti la trafic. Art. 11; +onducatorul de e"icul care urmeaza sa &ie depasit este o&ligat: a)sa nu mareasca viteza de deplasare$ &)sa circule c2t mai aproape de marginea din dreapta a partii carosa&ile sau a &enzii pe care se deplaseaza. Art. 128 (1))e interzice depasirea e"iculelor: a)n intersectii cu circulatia nediri/ata$

&)n apropierea v2r&urilor de rampa, c#nd izibilitatea este redusa sub +) m$ c)n curbe si n orice alte locuri unde vizibilitatea este redusa sub +) m$ d)pe pasa/e denivelate0 pe poduri0 sub poduri si n tuneluri. 3rin e-ceptie0 pot fi depasite n aceste locuri e"iculele cu tractiune animala0 motocicletele &ara atas0 mopedele si bicicletele0 daca izi&ilitatea asupra drumului este asigurata pe o distanta mai mare de *) m, iar latimea drumului este de cel putin 7 m$ e)pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare si marcaje$ f)pe trecerile la ni el cu calea &erata curenta si la mai putin de +) m nainte de acestea$ g)n dreptul statiei pentru tram ai, atunci c#nd acesta este oprit, iar statia nu este pre azuta cu refugiu pentru pietoni$ ")n zona de actiune a indicatorului >Depasirea interzisa>$ i)c#nd pentru efectuarea mane rei se ncalca marca/ul continuu, simplu sau du&lu, care desparte sensurile de mers, iar auto e"iculul circula, c"iar si partial, pe sensul opus, ori se ncalca marcajul care delimiteaza spatiul de interzicere$ j)c#nd din sens opus se apropie un alt vehicul0 iar conducatorul acestuia este o&ligat sa e&ectueze manevre de evitare a coliziunii$ 9)pe sectorul de drum unde s!a format o coloana de e"icule n asteptare, daca prin aceasta se intra pe sensul opus de circulatie. (2))e interzice depasirea coloanei o&iciale. ).1)*+,-./*A :: Aiteza si distanta ntre e"icule Art. 122 )e interzice conducatorilor de e"icule sa reduca &rusc iteza ori sa efectueze o oprire neasteptata, fara moti ntemeiat. Art. 120 +onducatorul de e"icul este o&ligat sa circule cu o iteza care sa nu depaseasca 8) 9m3h n localitati sau +) 9m3h n a&ara localitatilor, n urmatoarele situatii: a)la trecerea prin intersectiile cu circulatie nediri/ata$ &)n curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau n care vizibilitatea este mai mica de +) m$ d)la trecerea pe l#nga grupuri organizate, coloane militare sau cortegii0 indiferent daca acestea se afla n mers sau stationeaza pe partea carosa&ila a drumurilor cu o singura banda de circulatie pe sens$ e)la trecerea pe l2nga animale care sunt conduse pe partea carosa&ila sau pe acostament$ f)c#nd partea carosa&ila este acoperita cu polei0 gheata0 zapada batatorita0 m2zga sau piatra cubica umeda$ g)pe drumuri cu denivelari0 semnalizate ca atare$ ")n zona de actiune a indicatorului de a ertizare :Copii: n inter alul orar 70))6**0)), precum si a indicatorului :Accident:$ i)la trecerile pentru pietoni nesema&orizate, semnalizate prin indicatoare si marca/e, c#nd drumul pu&lic are cel mult o banda pe sens, iar pietonii aflati pe trotuar, n imediata apropiere a partii carosa&ile, intentioneaza sa se anga/eze n tra ersare$ j)la sc"im&area directiei de mers prin vira/e$ 9)c#nd vizibilitatea este sub ()) m n conditii de ceata0 ploi torentiale0 ninsori abundente. Art. 125

3entru a putea ntoarce e"iculul de pe un sens de mers pe celalalt prin mane rare nainte si napoi sau prin iraj, conducatorul acestuia este o&ligat sa semnalizeze si sa se asigure ca din fata, din spate sau din lateral nu circula n acel moment niciun e"icul. Art. 12% )e interzice ntoarcerea e"iculului: a)n locurile n care este interzisa oprirea oluntara a e"iculelor, cu exceptia cazurilor pre azute la art. 1:2 lit. f,BintersectiiC)$ &)n intersectiile n care este interzis vira/ul la st2nga, precum si n cele n care, pentru efectuare, este necesara manevrarea nainte si napoi a e"iculului$ c)n locurile unde soliditatea drumului nu permite$ d)pe drumurile cu sens unic$ e)pe marcajul pietonal$ f)n locurile n care este instalat indicatorul > ntoarcerea interzisa>. Art. 12' (1)3e drumurile pu&lice nguste si?sau cu decli itate, unde trecerea e"iculelor care circula din sensuri opuse, unele pe l#nga altele, este imposi&ila sau periculoasa, se procedeaza dupa cum urmeaza: a)la nt#lnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conducatorul acestuia din urma trebuie sa manevreze cu spatele4 &)la nt#lnirea unui vehicul greu cu un vehicul usor, conducatorul acestuia din urma tre&uie sa manevreze cu spatele$ c)la nt#lnirea unui e"icul care efectueaza transport public de persoane cu un e"icul de transport mar&uri conducatorul acestuia din urma tre&uie sa manevreze cu spatele. (2)n cazul e"iculelor de aceeasi categorie, o&ligatia de a efectua o mane ra de mers napoi re ine conducatorului care urca, cu exceptia cazului c#nd este mai usor si exista conditii pentru conducatorul care co&oara sa execute aceasta mane ra, mai ales atunci c#nd se afla aproape de un refugiu. Art. 12( (1))e interzice mersul napoi cu e"iculul: a)n cazurile pre azute la art. 12% <ntoarcerea>, cu exceptia lit. d) <sens unic> $ &)pe o distanta mai mare de +) m$ c)la iesirea de pe proprietati alaturate drumurilor pu&lice. (2)n locurile n care mersul napoi este permis, dar vizibilitatea n spate este mpiedicata, e"iculul poate fi mane rat napoi numai atunci c#nd conducatorul acestuia este diri/at de cel putin o persoana aflata n afara e"iculului. (0)3ersoana care dirijeaza mane rarea cu spatele a unui e"icul este o&ligata sa se asigure ca mane ra se efectueaza fara a pune n pericol siguranta participantilor la trafic. (:)@ersul napoi cu auto e"iculul tre&uie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. )e recomanda dotarea auto e"iculelor si cu dispoziti e sonore pentru semnalizarea acestei mane re. ).1)*+,-./*A %: -ntersectii si o&ligatia de a ceda trecerea Art. 12; (1)Ae"iculul care circula pe un drum pu&lic pe care este instalat unul dintre indicatoarele a #nd semnificatia: >5rum cu prioritate>, >-ntersectie cu un drum fara prioritate> sau >3rioritate fata de circulatia din sens in ers> are prioritate de trecere.

(2)+#nd doua e"icule urmeaza sa se nt#lneasca ntr!o intersectie dirijata prin indicatoare, enind de pe doua drumuri pu&lice unde sunt instalate indicatoare cu aceeasi semnificatie, e"iculul care ine din dreapta are prioritate. Art. 108 +onducatorul de e"icul care se apropie de intrarea ntr!o intersectie, simultan cu un auto e"icul cu regim de circulatie prioritara care are n functiune semnalele luminoase si sonore, are o&ligatia sa i acorde prioritate de trecere. Art. 101 (1)<a apropierea de o statie pentru mijloace de transport pu&lic de persoane pre azuta cu al eola, din care conducatorul unui astfel de e"icul semnalizeaza intentia de a iesi, conducatorul e"iculului care circula pe banda de l2nga acostament sau bordura este o&ligat sa reduca iteza si, la ne oie, sa opreasca pentru a!i permite reintrarea n trafic. (2)+onducatorii de e"icule sunt o&ligati sa acorde prioritate de trecere pietonilor aflati pe partea carosa&ila pentru a urca n tram ai sau dupa ce au co&or#t din acesta, daca tram aiul este oprit n statie &ara re&ugiu. Art. 102 +onducatorul e"iculului al carui mers nainte este o&turat de un o&stacol sau de prezenta altor participanti la trafic, care impune trecerea pe sensul opus, este o&ligat sa reduca iteza si, la ne oie, sa opreasca pentru a permite trecerea e"iculelor care circula din sens opus. Art. 100 n cazul pre azut la art. 51 alin. (2)<intersectie+semafor verde intermitent+viraj dreapta>, conducatorii e"iculelor sunt o&ligati sa acorde prioritate de trecere participantilor la trafic cu care se intersecteaza si care circula conform semnificatiei culorii semaforului care li se adreseaza. Art. 10: <a iesirea din zonele rezidentiale sau pietonale, conducatorii de e"icule sunt o&ligati sa acorde prioritate de trecere tuturor e"iculelor cu care se intersecteaza. Art. 105 +onducatorul de e"icul este obligat sa acorde prioritate de trecere si n urmatoarele situatii: a)la intersectia nediri/ata atunci c#nd patrunde pe un drum national enind de pe un drum /udetean0 comunal sau local4 &)la intersectia nediri/ata atunci c#nd patrunde pe un drum /udetean enind de pe un drum comunal sau local4 c)la intersectia nediri/ata atunci c#nd patrunde pe un drum comunal enind de pe un drum local$ d)c#nd urmeaza sa patrunda ntr!o intersectie cu circulatie n sens giratoriu fata de cel care circula n interiorul acesteia4 e)c#nd circula n panta &ata de cel care urca, daca pe sensul de mers al celui care urca se a&la un obstacol imobil. n aceasta situatie mane ra nu este considerata depasire n sensul pre ederilor art. 128 lit. j)$ f)c#nd se pune n miscare sau la patrunderea pe drumul pu&lic enind de pe o proprietate alaturata acestuia fata de e"iculul care circula pe drumul pu&lic, indiferent de directia de deplasare$

g)c#nd efectueaza un vira/ spre st2nga sau spre dreapta si se intersecteaza cu un biciclist care circula pe o pista pentru biciclete0 semnalizata ca atare$ ")pietonului care traverseaza drumul public0 prin loc special amena/at0 marcat si semnalizat corespunzator ori la culoarea verde a sema&orului destinat lui0 atunci c2nd acesta se a&la pe sensul de mers al vehiculului. ).1)*+,-./*A ': ,recerea la ni el cu calea ferata Art. 10% (1)<a trecerea la ni el cu calea ferata curenta, conducatorul de e"icul este o&ligat sa circule cu viteza redusa si sa se asigure ca din partea st#nga sau din partea dreapta nu se apropie un e"icul fero iar. (2)<a tra ersarea caii ferate, pietonii sunt o&ligati sa se asigure ca din st#nga sau din dreapta nu se apropie un e"icul fero iar. Art. 10' (1)+onducatorul de e"icul poate tra ersa calea ferata curenta pre azuta cu bariere sau semibariere, daca acestea sunt ridicate si semnalele luminoase si sonore nu &unctioneaza, iar semnalul cu lumina alba intermitenta cu cadenta lenta este n functiune. (2)+#nd circulatia la trecerea la ni el cu calea ferata curenta este dirijata de agenti de cale ferata, conducatorul de e"icul tre&uie sa respecte semnalele acestora. Art. 10( (1)+onducatorul de e"icul este o&ligat sa opreasca atunci c#nd: a)&arierele sau semi&arierele sunt cobor2te0 n curs de cobor2re sau de ridicare$ &)semnalul cu lumini rosii si?sau semnalul sonor sunt n &unctiune$ c) nt2lneste indicatorul :Trecerea la nivel cu calea &erata simpla0 &ara bariere:0 :Trecerea la nivel cu calea &erata dubla0 &ara bariere: sau :Oprire:. (2)Ae"iculele tre&uie sa opreasca, n ordinea sosirii, n locul n care exista vizibilitate ma-ima asupra caii ferate &ara a trece de indicatoarele pre azute la alin. (1) lit. c) sau, dupa caz, naintea marca/ului pentru oprire ori naintea barierelor sau semibarierelor, c#nd acestea sunt nc"ise, n curs de co&or#re sau de ridicare. Art. 10; (1)n cazul imo&ilizarii unui e"icul pe calea ferata, conducatorul acestuia este obligat sa scoata imediat pasagerii din vehicul si sa elibereze plat&orma caii &erate0 iar c#nd nu este posi&il, sa semnalizeze prezenta vehiculului cu orice mijloc adec at. (2)Participantii la tra&ic, care se gasesc n apropierea locului unde un e"icul a ramas imobilizat pe calea &erata, sunt obligati sa acorde spri/in pentru scoaterea acestuia sau0 c2nd nu este posibil0 pentru semnalizarea prezentei lui, (0)+onducatorului de e"icul i este interzis sa treaca sau sa ocoleasca portile de ga&arit instalate naintea cailor ferate electrificate, daca naltimea sau ncarcatura e"iculului atinge ori depaseste partea superioara a portii. Art. 1:8 (1)<a intersectarea unui drum pu&lic cu o cale ferata industriala, accesul e"iculelor fero iare se face numai dupa semnalizarea corespunzatoare si din timp de catre cel putin un agent de cale ferata. (2)n cazul pre azut la alin. (1), conducatorii de e"icule sunt o&ligati sa se conformeze semnificatiei semnalelor agentilor de cale ferata. ).1)*+,-./*A (: 2prirea, stationarea si parcarea

Art. 1:1 (1)+onducatorii auto e"iculelor imo&ilizate pe drumurile pu&lice, care se ndeparteaza de acestea, sunt o&ligati sa actioneze &r2na de a/utor0 sa opreasca &unctionarea motorului si sa cupleze ntr6o treapta de viteza in&erioara sau n cea de parcare daca auto e"iculul are transmisie automata. (2)n cazul imo&ilizarii in oluntare a auto e"iculului n panta sau n rampa, pe l#nga o&ligatiile pre azute la alin. (1) conducatorul tre&uie sa bracheze rotile directoare. (0)n cazul imo&ilizarii involuntare a autovehiculului n pasa/e subterane sau n tuneluri, conducatorul acestuia este obligat sa opreasca &unctionarea motorului, (:)n localitati, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau stationarea oluntara a e"iculelor este permisa si pe partea st2nga0 daca ram2ne libera cel putin o banda de circulatie. (5)n afara localitatilor oprirea sau stationarea oluntara a e"iculelor se face n a&ara partii carosabile, iar atunci c#nd nu este posi&il, c#t mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia. (%)/u este permisa stationarea pe partea carosa&ila, n timpul noptii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a &icicletelor, a masinilor si utilajelor autopropulsate utilizate n lucrari de constructii, agricole sau forestiere, a e"iculelor cu tractiune animala ori a celor trase sau mpinse cu m#na. (')/u este permisa oprirea sau stationarea n tuneluri. n situatii de urgenta sau de pericol conducatorului de auto e"icul i este permisa oprirea sau stationarea numai n locurile special amenajate si semnalizate corespunzator. n caz de imo&ilizare prelungita a auto e"iculului n tunel, conducatorul de e"icul este o&ligat sa opreasca motorul. Art. 1:2 )e interzice oprirea voluntara a e"iculelor: a)n zona de actiune a indicatorului :Oprirea interzisa:$ &)pe trecerile la ni el cu calea &erata curenta si la o distanta mai mica de +) m nainte si dupa acestea$ c)pe poduri0 pe si sub pasa/e denivelate0 precum si pe viaducte$ d) n curbe si n alte locuri cu vizibilitate redusa sub +) m$ e)pe trecerile pentru pietoni ori la mai putin de *+ m nainte si dupa acestea$ f) n intersectii0 inclusiv cele cu circulatie n sens giratoriu0 precum si n zona de preselectie unde sunt aplicate marca/e continue0 iar n lipsa acestora0 la o distanta mai mica de *+ m de coltul intersectiei$ g) n statiile mi/loacelor de transport public de persoane0 precum si la mai putin de *+ m nainte si dupa acestea$ ") n dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabila0 daca prin aceasta se st2n/eneste circulatia a doua vehicule venind din sensuri opuse0 precum si n dreptul marca/ului continuu0 n cazul n care conducatorii celorlalte vehicule care circula n acelasi sens ar &i obligati0 din aceasta cauza0 sa treaca peste acest marca/$ i) n locul n care se mpiedica vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos$ j)pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semni&icatiile :Drum ngustat:0 :Prioritate pentru circulatia din sens invers: sau :Prioritate &ata de circulatia din sens invers:$ 9)pe pistele obligatorii pentru pietoni si3sau biciclisti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare$

l)pe plat&orma caii &erate industriale sau de tramvai ori la mai putin de +) m de acestea, daca circulatia vehiculelor pe sine ar putea &i st2n/enita sau mpiedicata$ m)pe partea carosabila a autostrazilor0 a drumurilor e-pres si a celor nationale europene ;<=$ n)pe trotuar, daca nu se asigura spatiu de cel putin ( m pentru circulatia pietonilor$ o)pe pistele pentru &iciclete$ p) n locurile unde este interzisa depasirea. Art. 1:0 )e interzice stationarea voluntara a e"iculelor: a)n toate cazurile n care este interzisa oprirea voluntara4 &)n zona de actiune a indicatorului cu semnificatia >#tationarea interzisa> si a marca/ului cu semnificatia de interzicere a stationarii4 c)pe drumurile publice cu o latime mai mica de > m$ d) n dreptul cailor de acces care deservesc proprietatile alaturate drumurilor publice$ e)n pante si n rampe$ f)n locul unde este instalat indicatorul cu semnificatia >#tationare alternanta>, n alta zi sau perioada dec2t cea permisa, ori indicatorul cu semnificatia >?ona de stationare cu durata limitata: peste durata stabilita. Art. 1:5 )e interzice conducatorului de auto e"icul si pasagerilor ca n timpul opririi sau stationarii sa desc"ida ori sa lase desc"ise usile acestuia sau sa co&oare fara sa se asigure ca nu creeaza un pericol pentru circulatie. ).1)*+,-./*A ;: Alte o&ligatii si interdictii pentru conducatorii de auto e"icule si tram aie Art. 1:' +onducatorul de auto e"icul sau de tram ai este obligat: 1.sa ai&a asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de nmatriculare sau de nregistrare si, dupa caz, atestatul profesional, precum si celelalte documente pre azute de legislatia n igoare$ 2.sa circule numai pe sectoarele de drum pe care i este permis accesul si sa respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate si admise si?sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competenta pentru auto e"iculele conduse$ 0.sa erifice functionarea sistemului de lumini si de semnalizare, a instalatiei de climatizare, sa mentina permanent curate parbrizul0 luneta si geamurile laterale ale auto e"iculului, precum si placutele cu numarul de nmatriculare sau nregistrare ale auto e"iculului si remorcii$ :.sa permita controlul starii te"nice a e"iculului, precum si al &unurilor transportate, n conditiile legii$ 5.sa se prezinte la erificarea medicala periodica, potri it legii$ %.sa aplice pe par&rizul si pe luneta auto e"iculului semnul distincti sta&ilit pentru conducatorii de auto e"icule ncepatori, daca are o vechime mai mica de un an de la o&tinerea permisului de conducere. Art. 1:( )e interzice conducatorului de auto e"icul sau de tram ai:

1. sa conduca un auto e"icul sau tram ai cu do ada nlocuitoare a permisului de conducere eli&erata fara drept de circulatie sau a carei ala&ilitate a expirat$ 2. sa transporte n auto e"icul sau tram ai mai multe persoane dec#t numarul de locuri sta&ilite n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare$ 5. sa transporte copii n #rsta de p#na la (* ani pe scaunul din &ata al auto e"iculului, c"iar daca sunt tinuti n &rate de persoane majore$ %. sa transporte n si pe autoturism o&iecte a caror lungime sau latime depaseste, mpreuna cu ncarcatura, dimensiunile acestuia$ '. sa deschida usile auto e"iculului sau tram aiului n timpul mersului0 sa porneasca de pe loc cu usile deschise$ (. sa ai&a n timpul mersului preocupari de natura a!i distrage n mod periculos atentia ori sa foloseasca instalatii de sonorizare la un ni el de zgomot care ar afecta deplasarea n siguranta a lui si a celorlalti participanti la trafic$ ;. sa intre pe drumurile modernizate cu auto e"iculul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosa&ila ori din care cad sau se scurg produse0 substante ori materiale ce pot pune n pericol siguranta circulatiei$ 18. sa ai&a aplicate pe par&riz, luneta sau pe geamurile laterale a&ise0 reclame publicitare0 nscrisuri ori accesorii, care restr2ng sau estompeaza vizibilitatea conducatorului ori a pasagerilor, at#t din interior, c#t si din exterior$ 11. sa ai&a aplicate folii sau tratamente c"imice pe par&rize, luneta ori pe geamurile laterale, care restr#ng sau estompeaza izi&ilitatea, at#t din interior, c#t si din exterior, cu e-ceptia celor omologate si certi&icate, prin marcaj corespunzator, de catre autoritatea competenta$ 12. sa ai&a aplicate folii sau tratamente c"imice pe dispoziti ele de iluminare ori semnalizare luminoasa, care diminueaza eficacitatea acestora, precum si pe placutele cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare, care mpiedica citirea numarului de nmatriculare sau de nregistrare$ 10. sa lase liber n timpul mersului volanul0 g"idonul sau maneta de comanda, sa opreasca motorul ori sa decupleze transmisia n timpul mersului$ 1:. sa foloseasca n mod abuziv mijloacele de a ertizare sonora$ 1%. sa circule a #nd montate pe auto e"icul an elope cu alte dimensiuni ori caracteristici dec#t cele pre azute n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare ori care prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisa$ 1'. sa conduca un auto e"icul care emana no-e peste limita legala admisa ori al carui zgomot n mers sau stationare depaseste pragul &onic pre azut de lege ori care are montat pe sistemul de e acuare a gazelor dispoziti e neomologate$ 1(. sa circule cu auto e"iculul a #nd placutele cu numerele de nmatriculare sau de nregistrare, pro izorii ori pentru pro&e deteriorate sau necon&orme cu standardul$ 1;. sa sa #rseasca acte sau gesturi obscene0 sa pro&ereze in/urii0 sa adreseze e-presii /ignitoare ori vulgare celorlalti participanti la trafic$ 28. sa circule cu auto e"iculul a ariat mai mult de 8) de zile de la data producerii a ariei$ 21. sa arunce, pe drumurile pu&lice, din auto e"icul obiecte0 materiale sau substante$ 22. s6 tra erseze drumurile pu&lice, pe trecerile destinate pietonilor, n timp ce se deplaseaz6 pe e"icule din categoriile A@, A1, A2 7i A. Art. 1:;

(1) +onducatorul de auto e"icul sau de tram ai cu o vechime mai mica de un an de la data o&tinerii permisului de conducere are o&ligatia de a aplica semnul distincti su& forma unui disc de culoare gal&ena, cu diametrul de 188 mm, care are n centru semnul exclamarii, de culoare neagra, cu lungimea de %8 mm si diametrul punctului de 18 mm, dupa cum urmeaza: a) la auto e"iculele din categoriile A@, A1, A2 7i A, n partea din spate, l#ng6 num6rul de nmatriculare sau nregistrare, dup6 caz$ &) la celelalte autovehicule0 pe parbriz0 n partea din dreapta /os 5i pe lunet%0 n partea st2ng% /os4 c) la auto e"iculul care nu este pre azut cu luneta, pe par&riz n partea din dreapta jos si pe caroserie n partea din spate st#nga sus$ d) la tram ai, pe par&riz n partea din dreapta jos si pe luneta ultimului agon n partea din spate st#nga sus$ e) la auto e"iculul care tracteaza o remorca, pe par&rizul auto e"iculului n partea din dreapta jos si pe caroseria remorcii n partea din spate st#nga sus. (2)+onducatorului de e"icul pre azut la alin. (1) i este interzis: a)sa conduca auto e"icule care transporta marfuri sau produse periculoase$ &)sa conduca e"icule destinate testarii sau cele pentru pro&e$ c)sa conduca e"icule destinate transportului pu&lic de persoane, inclusi n regim de taxi. ).1)*+,-./*A 11: 4emorcarea Art. 150 (1).n auto e"icul poate tracta pe drumul pu&lic o singura remorca. )e excepteaza tractorul rutier care poate tracta doua remorci, precum si auto e"iculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane n localitatile turistice, cu conditia ca acesta sa nu fie mai lung de 25 m si sa nu circule cu iteza mai mare de 25 9m?". (2)@otocicleta fara atas, precum si &icicleta pot tracta o remorca usoara a #nd o singura axa. Art. 15: +uplarea unui e"icul cu una sau doua remorci, pentru formarea unui ansam&lu de e"icule, se poate efectua numai daca: a)elementele care compun dispoziti ul de cuplare sunt omologate si compati&ile$ &)ansam&lul de e"icule poate realiza raza minima de irare a auto e"iculului tragator$ c)dimensiunile ansam&lului de e"icule nu depasesc limitele pre azute de lege$ d)elementele de cuplare ale ec"ipamentelor de fr#nare, de iluminare si semnalizare luminoasa sunt compati&ile$ e) e"iculele care compun ansam&lul nu se ating la trecerea peste deni elari, la efectuarea irajelor sau la sc"im&area directiei de mers. Art. 155 (1)n cazul ram#nerii n pana a unui auto e"icul ori a remorcii acestuia, conducatorul ansam&lului este obligat sa l scoata imediat n a&ara partii carosabile sau, daca nu este posi&il, sa l deplaseze l#nga &ordura ori acostament, asez#ndu!l paralel cu axa drumului si lu#nd masuri pentru remedierea defectiunilor sau, dupa caz, de remorcare. (2)3e timpul noptii sau n conditii de vizibilitate redusa, auto e"iculul sau remorca acestuia care are defectiuni la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoasa nu

poate &i tractat?tractata pe drumurile pu&lice fara a a ea n functiune, n partea st2nga0 n &ata0 o lumina de nt2lnire si n spate0 una de pozitie . Art. 15% (1)5aca un auto e"icul sau o remorca a ramas n pana pe partea carosa&ila a drumului si nu poate &i deplasat?deplasata n afara acesteia, conducatorul auto e"iculului este obligat sa puna n &unctiune luminile de avarie si sa instaleze triunghiurile re&lectorizante, (2),riung"iurile reflectorizante se instaleaza n &ata si n spatele e"iculului, pe aceeasi &anda de circulatie, la o distanta de cel putin 8) m de acesta, astfel nc#t sa poata fi o&ser ate din timp de catre participantii la trafic care se apropie. n localitati, atunci c#nd circulatia este intensa, triung"iurile reflectorizante pot fi asezate la o distanta mai mica sau chiar pe e"icul, astfel nc#t sa poata fi o&ser ate din timp de ceilalti conducatori de e"icule. (0)5aca e"iculul nu este dotat cu lumini de a arie sau acestea sunt defecte, conducatorul poate folosi, pe timpul noptii ori n conditii de izi&ilitate redusa, o lampa portativa cu lumina galbena intermitenta, care se instaleaza la partea din spate a e"iculului. (:))e interzice folosirea triung"iurilor reflectorizante ori a luminilor de a arie n mod nejustificat sau pentru a simula o ram#nere n pana n locurile unde oprirea ori stationarea este interzisa. (5)n cazul caderii din e"icule, pe partea carosa&ila, a ncarcaturii sau a unei parti din aceasta, care constituie un o&stacol ce nu poate fi nlaturat imediat, conducatorul este o&ligat sa l semnalizeze cu unul dintre mijloacele pre azute la alin. (1)!(0). Art. 15' (1)1emorcarea unui autovehicul se face cu respectarea urmatoarelor reguli: a)conducatorii auto e"iculelor tragator si, respecti , remorcat tre&uie sa posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre auto e"icule$ &)auto e"iculul tragator sa nu remorcheze un autovehicul mai greu dec2t masa lui proprie, cu exceptia cazului c#nd remorcarea se efectueaza de catre un auto e"icul destinat special depanarii$ c)remorcarea tre&uie sa se realizeze prin intermediul unei bare metalice n lungime de cel mult ! m, Autoturismul ale carui mecanism de directie si sistem de &r2nare nu sunt de&ecte poate &i remorcat cu o legatura &le-ibila omologata, n lungime de 86+ m. 1ara sau legatura flexi&ila tre&uie fixata la elementele de remorcare cu care sunt pre azute auto e"iculele$ d)conducatorul auto e"iculului remorcat este obligat sa semnalizeze corespunzator semnalelor e&ectuate de conducatorul autovehiculului tragator. Atunci c#nd sistemul de iluminare si semnalizare nu &unctioneaza0 este interzisa remorcarea acestuia pe timpul noptii si n conditii de vizibilitate redusa, iar ziua poate fi remorcat daca pe partea din spate are aplicate inscriptia :@ara semnalizare:0 precum si indicatorul :Alte pericole:. (2)5aca remorcarea se realizeaza prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platforma de remorcare a partii din fata a auto e"iculului remorcat, atunci n acesta nu tre&uie sa se afle nicio persoana. (0)#e interzice remorcarea unui autovehicul cu doua roti0 cu sau &ara atas0 a autovehiculului al carui sistem de directie nu &unctioneaza sau care nu este nmatriculat ori nregistrat sau c2nd drumul este acoperit cu polei0 gheata ori

zapada. #e interzice si remorcarea a doua sau mai multe autovehicule0 a carutelor0 a vehiculelor care n mod normal sunt trase sau mpinse cu m2na ori a utila/elor agricole, (:)3rin exceptie de la pre ederile alin. (0), se permite remorcarea unui auto e"icul al carui sistem de directie nu functioneaza numai n cazul c#nd remorcarea se realizeaza prin suspendarea rotilor directoare ale auto e"iculului remorcat cu o macara sau sprijinirea rotilor directoare ale auto e"iculului remorcat pe o platforma de remorcare. (5)+onducatorul poate mpinge sau tracta, cu propriul auto e"icul, n situatii deose&ite, pe distante scurte, un alt automo&il pentru a!i pune motorul n functiune sau pentru a efectua scurte mane re, fara a pune n pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic. ).1)*+,-./*A 12: Dona rezidentiala si pietonala Art. 15( (1)n zona rezidentiala, semnalizata ca atare, pietonii pot folosi toata latimea partii carosa&ile, iar jocul copiilor este permis. (2)+onducatorii de e"icule sunt o&ligati sa circule cu o iteza de cel mult *) 9m3h, sa nu stationeze sau sa parcheze e"iculul n afara spatiilor anume destinate si semnalizate ca atare, sa nu st2n/eneasca sau sa mpiedice circulatia pietonilor c"iar daca, n acest scop, tre&uie sa opreasca. Art. 15; n zona pietonala, semnalizata ca atare, conducatorul de e"icul poate intra numai daca locuieste n aceasta zona sau presteaza servicii publice :din poarta n poarta: si nu are alta posibilitate de acces. Acesta este o&ligat sa circule cu iteza maxima de + 9m3h0 sa nu st2n/eneasca ori sa mpiedice circulatia pietonilor si, daca este necesar, sa opreasca pentru a permite circulatia acestora. )*+,-./*A 5: +irculatia pe autostrazi Art. 1%; (1)+onducatorii de auto e"icule care intra pe autostrazi folosind &anda de intrare (de accelerare) tre&uie sa cedeze trecerea auto e"iculelor care circula pe prima &anda a autostrazilor si sa nu st#njeneasca n niciun fel circulatia acestora. (2)+onducatorii de auto e"icule care urmeaza sa paraseasca autostrada sunt o&ligati sa semnalizeze din timp si sa se angajeze pe &anda de iesire (de decelerare).

CAPITOLUL VII: #anctiuni contraventionale si masuri tehnico6 administrative


Art. 1(0 +onducatorul e"iculului oprit la semnalul regulamentar al politistului rutier sau, dupa caz, al politistului de frontiera este o&ligat sa ram#na n e"icul, cu m#inile pe olan, iar ceilalti pasageri sa nu desc"ida portierele, respect#nd indicatiile politistului. Art. 221 (1)3erioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se reduce la 08 de zile, la cererea titularului, daca sunt ndeplinite, cumulati , urmatoarele conditii: a)a fost declarat admis la testul de erificare a cunoasterii regulilor de circulatie$ &)a o&tinut permis de conducere cu cel putin un an nainte de sa #rsirea faptei$

c)n ultimii 0 ani de la data sa #rsirii faptei pentru care se solicita reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce nu a &eneficiat de o astfel de masura$ d)n ultimii 2 ani de la data constatarii contra entiei pentru care se aplica sanctiunea contra entionala complementara nu a mai a ut suspendata exercitarea dreptului de a conduce auto e"icule sau tram aie. (2)+onducatorul de auto e"icul sau tram ai nu &eneficiaza de reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, daca: a)perioada de suspendare a fost majorata, conform legii$ &)a cumulat, din nou, cel putin 15 puncte de penalizare n urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce$ c)a fost implicat ntr!un accident de circulatie din care au rezultat numai pagu&e materiale, iar rezultatul testarii aerului expirat sau al pro&elor &iologice a sta&ilit ca a condus e"iculul n timp ce se afla su& influenta alcoolului$ d)sanctiunea contra entionala complementara s!a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la ni el cu calea ferata c#nd &arierele sau semi&arierele sunt co&or#te ori n curs de co&or#re sau c#nd semnalele cu lumini rosii si?sau sonore sunt n functiune.