Sunteți pe pagina 1din 1

Cheltuielile publice reprezinta modalitati de repartizare si utilizare a fondulu i banesc bugetar, n vederea satisfaceri necesitatilor generale ale societatii.

Marimea cheltuielilor publice difera de la o .ara la alta si de la o perioada la alta, structura cheltuielilor fiind influentata de o serie de factori, cum ar f i gradul de ocupare a for.ei de munca, marimea veniturilor popula.iei, structura pe vrste. Legea bugetara anuala este documentul care prevede si autorizeaza, pentru fiecar e an bugetar, cheltuielile bugetare si reglementari specifice legate de acestea. Sumele aprobate cu titlu de cheltuieli prin legea bugetara anuala reprezinta li mite maxime care nu pot fi depasite. Angajarea cheltuielilor publice se face num ai n limita creditelor bugetare aprobate. Sumele alocate cu titlu de credit bugetar prin legea bugetara anuala n vederea ac operirii anumitor cheltuieli nu pot fi utilizate n alte scopuri dect cele aprobate . Din punct de vedere al ntinderii n timp a autorizarii bugetare, cheltuielile aprob ate prin legea bugetara anuala sunt de doua categorii: cheltuieli anuale si chel tuieli multianuale. Pentru actiunile multianuale se nscriu n buget, distinct, cred itele de angajament si creditele bugetare. n vederea realizarii actiunilor multia nuale ordonatorii de credite ncheie angajamente legale, n limita creditelor de ang ajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv. Angajamentul legal es te orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice. Creditul de angajament reprezinta limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angaja te, n timpul exercitiului bugetar, n limitele aprobate. Creditele bugetare reprezinta sumele aprobate prin buget, reprezentnd limita maxi ma pna la care se pot ordonanta si efectua plati n cursul anului bugetar pentru an gajamentele contractate n cursul exercitiului bugetar ori din exercitii anterioar e pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plat i din buget.