Sunteți pe pagina 1din 1

Creditele sau alocatiile bugetare reprezinta sume de bani puse la dispozitia uno r beneficiari, n limita carora se poate decide

efectuarea de cheltuieli pe seama resurselor provenite de la bugetul statului. Beneficiaza de alocatii bugetare nu mai ntreprinderile si institutiile publice. Scopul pentru care sunt alocate fondu rile bugetare este bine precizat de lege: pentru actiuni social - culturale, act ivitati economice, cercetare stiintifica fundamentala, aparare, functionarea apa ratului de stat. Schimbarea destinatiei creditelor bugetare este interzisa. Acea sta cerinta este justificata de faptul ca posibilitatile societatii sunt limitat e n raport cu nevoile sale social economice, fapt ce determina folosirea cu maxim um de eficienta a banului public, n interesul ntregii societati. Schimbarea destin atiei fondurilor banesti este calificata de legea penala ca ntrunind elementele i nfractiunii de deturnare de fonduri (art.302 Cod penal). Creditele bugetare se acorda beneficiarilor cu titlu gratuit. Creditele sau aloc atiile bugetare acordate nu se ramburseaza, adica sumele de bani puse la dispozi tia beneficiarilor nu se mai restituie. Asupra folosirii creditelor bugetare, ac ordate conform prevederilor legilor bugetare, pot dispune numai persoanele care au calitate de ordonatori de credite. Potrivit dispozitiilor legale au calitatea de ordonatori de credite conducatorii institutiilor publice cu personalitate ju ridica. Ordonatorii de credite se mpart n trei categorii: principali, secundari si tertiari. Ordonatorii principali de credite ai bugetului 94 administratiei centrale de stat sunt ministrii si conducatorii celorlalte autori ta.i centrale de stat. n executia bugetelor locale se ntlnesc aceleasi categorii de ordonatori bugetari: p rincipali, secundari si tertiari. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt pre.edintii consiliilor judetene, primariul municipiului Bucuresti si primarii celorlalte unitati administrative-teritoriale (comune, orase, munici pii, sectoarele capitalei). Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica din subordinea organului de decizie al fiecarei unitati administrativ-t eritoriale sunt, dupa caz, ordonatorii secundari sau tertiari de credite ai buge telor locale.