Sunteți pe pagina 1din 20

-1-

CUPRINS

Capitolul 1: Instalare si conectare Atentie Structura sistemului Proceduri de conectare Numele partilor Capitolul 2: Programarea sistemului Remarci Deblocarea parolei de programare Schimbarea parolei Asignarea exclusiva a unei linii la o extensie Asignarea apelurilor de intrare Setarea modului de operare Asignarea clasei de restrictii Numerotarea extensiilor "odul de #ormare in a#ara $ontrolul duratei de convorbire Setarea #unctiei %P Schimbarea timpului de &'AS( la trans#er Setarea parolei personale Setarea standard a sistemului Capitolul 3: Apendix Setarea standard &ormatul sistemului de programare De#ectiuni Parametri tehnici )arantie

1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5

1! 1! 11 11 13 13 13 14 14 14 15 15 1*

Capitolul 1 Instalare si programare


-2-

Atentie la etapele importante ale instalarii: 1.Atentie:


1 Sistemul trebuie instalat intr+o incapere sigura , uscata si ventilata- .%nterval de temperatura / ! $+45$0 interval de ume1eala/ 2!2+3!2 , evitarea ra1elor directe ale soarelui pe centrala sau a ga1ului in#lamabil sau caustic4- Reteaua speciala de tele#onie este pre#erata5rebuie lasat un spatiu in 6urul centralei pentru evacuarea caldurii precum si pentru inspectia si intretinerea sistemuluiSe poate monta pe un perete solid sau pe o masa- 5rebuie evitat contactul direct al placii electronice si prinderea pe perete$entrala trebuie #erita de alte echipamente care produc campuri electromagnetice mari sau perturbatii electromagnetice .motoare sau trans#ormatoare mari4$ablarea tele#onica trebuie #erita de reteaua electrica si antene- Niciodata nu trebuie amplasata centrala langa o antena emisie+receptie .inclu1and microundele 4Atentie la de#ectarea cablului de alimentare- 5rebuie #erit de apa- %n ca1 de ume1eala trebuie oprita imediat sursa de alimentare$entrala nu trebuie lovita sau scuturata in nici un ca1Daca reteaua tele#onica este perturbata de campuri electromagnetice trebuie #olosite cabluri prote6ate sau impamantate-

7 8

A erti!are: $ablarea trebuie #erita de descarcari electrice7vitarea #olosiri tele#oanelor unde sunt descarcari electriceNu #olositi tele#oanele in 1onele cu ga1e in#lamabile$hiar daca echipamentul este deconectat nu trebuie atinse partile rupte ale cabla6ului sau alte parti #inale ale cabla6ului-

Nota: "escarcarile electrice naturale sunt un accident dar nu or #i pri ite ca o #olosire normala. 2.Structura sistemului:
"odel $apacitate linii $apacitate extensii 9)" 5ipul de #ormare %dentitatea apelantului Sursa alimentare %P2!38.5D2!34 2porturi 3porturi 5onuri $ompatibil &S:;D5"& 22!<A$.$ompatibil 11!<A$4; 5!(1 25= %P3!38.5D3!34 3porturi 3porturi %P41*8.5D41*4 4porturi 1*porturi

"esa6 inregistrat, control la distanta al programarii

3.Proceduri de conectare

-3-

1-$onectarea liniilor externe si al extensiilor la centrala/ 14- $onectarea se #ace cu mu#e separate0 24- 7vitarea producerii de scurt+circuit0 34- $onectarea extensiilor pe po1itiile indicate si al liniilor la centrala2-%nspectia la rece a centralei/ 14- Alimentarea produsului se #ace cu 22!<A$;11!<A$>;+1!2-<eri#icati tensiunea de alimentare a sursei locale- 9 alimentare de re1erva este indicata24- $onectati cablul de alimentare si porniti centrala tele#onica veri#icand ca #unctionea1a normal34- Ridicati receptorul extensiei *!1- ?n ton de interior indica buna #unctionare a sistemului- Acum puteti trece la setarea centralei-

4.Numele partilor componente


Nume/ +++'7D +++%ntrerupator sursa alimentare +++Porturi linii externe +++Porturi extensii +++"u#a alimentare

Capitolul 2 Programarea sistemului


2-! Remarci
2-!-1 5oate setarile #unctiilor se #ac de la extensia *!1 deblocand+o intai2-!-2 5oate extensiile trebuie sa #ie cu dubla #ormare-4-

2-!-3 Apasati @ pentru pornirea aplicatiei si A pentru terminare- Nu trebuie sa inchideti tele#onul daca au aparut greseli de programare- Se poate reporni aplicatia apasand @ din nou2-!-4 Daca extensia *!1 este programata pentru #ormarea externa automata, trebuie apasata tasta @ si apoi din nou pentru a intra in programare2-!-5 $and setarea este terminata, un ton lung indica o buna setare si este salvata de sistem- Daca sistemul averti1ea1a cu tonuri scurte, aceasta indica o eroare in programare- 5rebuie veri#icat sau resetat sistemul2-!-* 5oate setarile care implica mai multe extensii-pot #i programate intr+un singur proces de programare ceeace mareste vite1a si acuratetea programarii2-!- Sistemul deschide automat portul liniei externe cand aceasta este conectata- Nu este nevoie de programarea liniei2-!-3 'a convorbirile pe interior centrala a#isea1a numarul apelantului daca se #olosesc tele#oane cu acest serviciu-.Pentru %P41*84

2-1 "e$locarea parolei de programare %intrarea in programare&


&ormat/ *A*A8$D0 unde A8$D este parola de programareDescriere/ Sistemul iese automat din programare la inchiderea extensiei *!1Parola standard este B!!!!C-

*
P ic D u p * ! 1

*
%n p u t

#
E o u F il l h e a r d u p r o g r a m m in g

*A *

A8$D A

2-2 Sc'im$area parolei de programare


&ormat/ * ! A8$DA- unde BA8$DC este noua parola a sistemului-

*
P ic D u p * ! 1 and u nl ock

A
%n p u t

B *!

#
E o u F il l h e a r d u hang up

A8$D A

Remarca/ <a sugeram schimbarea parolei inainte de #olosirea centralei Daca uitati parola puteti contacta departamentul service unde trebuie sa in#ormati asupra seriei sistemului-

2.3 Asignarea exlcusi a la o extensie a unei linii externe


2.3.1 Asignarea unei linii externe pentru a #i accesata exclusi de anumite extensii
&ormat/ * 1 1 A abc A 7xplicatie/ BAC este portul liniei externe .1+440 BabcC este extensia curenta-

-5-

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

1
%n p u t

1 *1

#
E o u F ill h e a r d u (ang up

1 A abc A

Remarca:
Asignarea exclusiva a unei linii externe la o anumita extensie nu permite accesarea ei de catre alte extensii9 linie externa poate #i setata pentru maxim 4 extensii-

2.3 .2 Anularea #unctiei


&ormat/ *11A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock %n p u t

1 *1

1
1 A

#
E o u F i ll h e a r d u ( ang up

2.3.3 Asignarea unei extensii la o linie externa: &ormat/ * 1 2 A abc A0

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

1
%n p u t

2 *1

#
E o u F ill h e a r d u (ang up

2 A abc A

7xplicatie/ BAC este portul liniei externe si BabcC este extensia dorita-

2.3.4 Anularea #unctiei


&ormat/ *12A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

1
%n p u t

2 *

#
E o u F il l h e a r d u ( ang up

1 2 A

2.4 Asignarea apelurilor pe linii externe


&ormat/ * 3 m abcd A

-6-

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

3
%n p u t

m *

#
E o u F i ll h e a r d u ( ang up

3m abcd A

7xplicatie/ BmC este portul liniei externe.1+44Ba, b, c, dC sunt ultimile ci#re ale extensiilor .*!1+*!34 Remarca/ 1G Standard liniile suna la extensiile *!1 la *!40 2G- 7xtensiile care suna trebuie sa #ie in pla6a *!1 la *!30 3G- "axim 4 extensii pot suna pentru o linie externa , daca sunt mai putine se termina programarea cu A0

2.( Setarea modului de operare


2.(.1 )odul operator
&ormat/ * 2 1 A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

2
%n p u t

1 *
2 1

#
A E o u F ill h e a r d u ( ang up

Descriere/ %n acest mod, extensiile unde suna liniile vor suna la apeluri pe linii- .<e1i 2-44-

2.(.2 Setarea modului de raspuns automat %*+)&:


&ormat/ * 2 ! A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

2
%n p u t

0 *
2 !

#
A E o u F ill h e a r d u ( ang up

Descriere/ Apelantul va au1i un mesa6 de intampinare inregistrat, in timp ce extensiile nu vor suna -

2.(.3 Setarea unei anumite linii la raspuns automat &ormat/ *2! m A- BmC este portul liniei externe.1+44-

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

2
%n p u t

0 *

m
A

#
E o u F ill h e a r d u ( ang up

2 ! m

Remarca/ Pentru setarea acestei #unctii trebuie setat intai ca toate liniile sa #ie in mod operator @21A pentru a nu
-7-

avea duplicari in programare-

2.(.4 Inregistrarea mesa,ului de intampinare %*+) &


&ormat/ * 2 2 A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

2
%n p u t

2 *

#
E o u F ill h e a r d u ( ang up

2 2 A

Descriere/ &olosit pentru a inregistra un mesa6 de iesire pentru Direct %nFard SHstem Access .D%SA4Remarca/ 1G- 5impul de inregistrare este de maxim 12 secunde, un BduC este au1it la inceputul inregistrarii si alt BduC la #inal0 2G- Nu exista restrictii la numarul de inregistrari, mesa6ul se rescrie automat peste cel vechi0 3G- 5rebuie utili1at un tele#on de calitate pentru a asigura o inregistrare de calitate0 4G- Apelantul poate #orma numarul extensiei peste mesa6ul de intampinare si sistemul #ace legatura la extensia dorita 0 5G- Apelantul este trans#erat la extensia *!2 daca #ormea1a ci#ra B!C0 *G- Daca extensia apelata este ocupata ,sistemul cauta o extensie libera crescand de la *!2 in sus2.(.( *+) %*utgoing )essage& Redarea mesa,ului de intampinare &ormat/ * 2 3 A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

2
%n p u t

3 *

#
E o u F ill h e a r d u ( ang up

2 3 A

Descriere/ $on#irmarea mesa6ului inregistrat-

2.(.- )u!ica in asteptare:


&ormat/ *2 4 A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

2
%n p u t

4 *

#
E o u F ill h e a r d u ( ang up

2 4 A

Descriere/ Se asculta mu1ica in asteptare sau se poate testa calitatea tele#onului-

2.(.. Setarea extensiei operator


&ormat/ *25 abcA BabcC este numarul extensiei curente-

-8-

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

2
%n p u t

5 *

#
E o u F ill h e a r d u ( ang up

2 5 abc A

Descriere/ $and se doreste se poate reseta extensia operator -

2.(./ "ISA optional:


&ormat/ * 2 " A + unde B"C .1I44 este modul de operare -

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

2
%n p u t

7 *
2 "

M
A

#
E o u F ill h e a r d u ( ang up

"J1 %n modul raspuns automat, daca pe linia externa nu se #ormea1a numarul extensiei timp de 5 secunde dupa au1irea mesa6ului de intampinare si extensia nu raspunde sau este ocupata , atunci linia externa va #i inchisa"J2 %n modul raspuns automat, daca pe linia externa nu se #ormea1a numarul extensiei timp de 5 secunde de la au1irea mesa6ului de intampinare linia va #i deconectata- Daca extensia nu raspunde sau este ocupata linia externa va #i trans#erata la extensia *!2 "J3 %n modul raspuns automat, daca linia externa nu #ormea1a numarul extensiei timp de 5 secunde de la au1irea mesa6ului de intampinare , atunci linia va #i trans#erata la extensia *!2- Daca extensia nu raspunde sau este ocupata, linia externa este deconectata"J4 %n modul raspuns automat, daca linia externa nu #ormea1a numarul extensiei timp de 5 secunde de la au1irea mesa6ului de intampinare si extensia nu raspunde sau este ocupata , atunci linia externa va #i trans#erata la extensia *!2Setarea standard este ) 01.

2.-. Clasa de restrictii a extensiilor


2.-.1 Asignarea clasei de restrictii unei anumite extensii
&ormat/ * 41 abc n A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

4
%n p u t

1 *

b#

#
E o u F i ll h e a r d u ( ang up

41 abcd n A

7xplicatie/ BabcC este numarul extensiei curente0 KnJ!L Permite numai #ormarea unui numar special0 KnJ1L 7xtensia nu are nici o restrictie0 KnJ2L 7xtensia are clasa MAM de restrictie0 KnJ3L 7xtensia are clasa M8M de restrictie0
-9-

KnJ4L 7xtensia are clasa M$M de restrictie0 KnJ5L 7xtensia are clasa MDM de restrictie0 KnJ*L 7xtensia poate vorbi numai pe interior0

"escriere:

14 Asignarea dreptului de #ormare la iesire pe #iecare extensie 24 Pentru #iecare clasa, maxim 15 di#erite grupe se pot seta 0 se aplica numai claselor de la nJ2 la nJ534 Setarea standard este nJ1-

2.-.2 Asignarea claselor de restrictii pentru toate extensiile


&ormat/ * 4 1 n A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock %n p u t

4 *

1
41 n A

#
E o u F il l h e a r d u ( ang up

7xplicatie/ BnC este clasa de restrictii descrisa mai susDescriere/ Asignarea clasei de restrictii pentru toate extensiile cu o singura comanda -

2.-.3 Setarea Clasei A de restrictie.


Setarea digitilor de #ormare pentru clasa MAM &ormat/ * 42 abcd A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

2
%n p u t

a *

#
E o u F ill h e a r d u ( ang up

42 abcd A

7xplicatie/ KabcdL sunt digitii numarului care vor #i blocatiDescriere/ 1 Asignarea clasei BAC restrictionea1a #ormarea numerelor care incep cu digiti KabcdL 2 "ai mult de 4 digiti pot #i #olositi pentru blocare, mai putin de 4 se incheie cu A0

2.-.4 Anularea digitilor de #ormare pentru clasa A


&ormat/ * 42 A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

4
%n p u t

2 *
42 A

#
E o u F ill h e a r d u ( ang up

Descriere/ Anulea1a codul de restrictii din clasa A

2.-.( Setarea clasei 1 de restrictii.


- 10 -

Setarea digitilor pentru clasa M8M &ormat/ * 43 abcd A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

3
%n p u t

a *

#
E o u F ill h e a r d u ( ang up

43 abcd A

7xplicatie/ KabcdL sunt digitii numarului ce vor #i blocatiDescriere/ 1 Asignarea clasei 8 restrictionea1a #ormarea numerelor care incep cu digiti KabcdL2 "ai mult de 4 digiti se pot #olosi pentru blocare , mai putin de 4 se incheie cu A 0

2.-.- Anularea digitilor de restrictie pentru clasa 1


&ormat/ * 43 A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

4
%n p u t

3 *
43 A

#
E o u F ill h e a r d u ( ang up

Descriere/ Anulea1a codul de restrictii pentru clasa 8

2.-.. Setarea clasei C de restrictie.


Setarea digitilor pentru clasa M$M &ormat/ * 44 abcd A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

4
%n p u t

a *

#
E o u F ill h e a r d u ( ang up

44 abcd A

7xplicatie/ KabcdL sunt digitii numarului ce vor #i blocatiDescriere/ 1 Asignarea clasei $ restrictionea1a numerele care incep cu digitii KabcdL 2 "ai mult de 4 digiti se pot #olosi pentru blocare, mai putin de 4 se incheie cu A0

2.-./ Anularea digitilor de restrictie pentru clasa C


&ormat/ * 44 A

*
P ic D u p * ! 1 and u nl ock

4
%n p u t

4 *
44 A

#
E o u F ill h e a r d u ( ang up

Descriere/ Anulea1a codul de restrictii pentru clasa $

2.-.2 Setarea Clasei " de restrictii.


Setarea digitilor pentru clasa MDM
- 11 -

&ormat/ * 45 abcd A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

5
%n p u t

a *

#
E o u F ill h e a r d u ( ang up

45 abcd A

7xplicatie/ KabcdL sunt digitii numarului ce vor #i blocatiDescriere/ 1 Asignarea clasei D restrictionea1a numerele de iesire care incep cu digiti KabcdL 2 "ai mult de 4 digiti se pot #olosi pentru blocare, mai putin de 4 se incheie cu A0

2.-.13

Anularea digitilor de restrictie pentru clasa "

&ormat/ * 45 A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

4
%n p u t

5 *
45 A

#
E o u F ill h e a r d u ( ang up

Descriere/ Anulea1a codul de restrictie pentru clasa D

2.-.11 Asignarea numerelor speciale de #ormare


&ormat/ * 4* abcd A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

6
%n p u t

a *

#
E o u F ill h e a r d u ( ang up

4* abcd A

7xplicatie/ KabcdL sunt numarul de digiti .1+44 ai numarului special de #ormare Descriere/ Permite #ormarea numerelor care incep cu KabcdL numaiRemarca/ 1G- "ai mult de 4 digiti se pot #olosi pentru apeluri internationale si 3 digiti pentru apeluri locale- "ai putin de 4 digiti se incheie cu A0 2G- "ai mult de 1! diverse grupe se pot asigna0 3G- Aceaste setare se aplica numai extensiilor cu clasa B!C de restrictie-

2.-.12 Anularea numerelor speciale de #ormare:


&ormat/ * 4* A
- 12 -

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

4
%n p u t

6 *
4* A

#
E o u F ill h e a r d u ( ang up

Descriere/ Anulea1a codul numarului special de #ormare-

2.. Numerotare #lexi$ila


2...1 Asignarea numarului de extensie
&ormat/ * * abc A8$A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

6
%n p u t

a **

#
E o u F il l h e a r d u ( ang up

abc A 8 $ A

7xplicatie/ BabcC este numarul original al extensiei0 A8$ este noul numar-

Remarca/
.14- Noul numar al extensiei trebuie sa #ie in pla6a B1!!C la B3NNC.24- Noul numar nu trebuie sa #ie la #el cu cel existent-

2...2 Re#acerea numerelor de extensie originale


&ormat/ * * !!! A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

6 *

#
E o u F i ll h e a r d u ( ang up

%n p u t

* !!! A

Descriere/ Daca se doreste a6ustarea numerelor de extensiilor , se poate #olosi aceasta comanda pentru a re#ace numerele standard ale extensiilor si pt- a preveni duplicarea lor -

2./ Asignarea #ormarii exterioare la linii


2./.1 Asignarea #ormarii externe la o extensie
&ormat/ * 5 abc n A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

5
%n p u t

a *

#
E o u F ill h e a r d u ( ang up

5 abc nA

Descriere/ BabcC este numarul curent al extensiei0


- 13 -

BnCJ! inseamna #olosirea ci#rei N pentru iesirea pe linii sau asteptare la iesirea pe linii pentru aceasta extensie0 BnCJ1 inseamna ca se poate #orma direct numarul exteriorRemarca/ 1-7xtensiile cu #ormare directa pe exterior trebuie sa #orme1e * intai pentru #ormare pe interior2- Setarea standard pentru iesire pe linii externe de la toate extensiile se #ace cu ci#ra N-

2./.2 Re enirea #ormarii externe la setarea standard :


&ormat/ * 5 !!! A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

5
%n p u t

0 *

0
5 !!! A

#
E o u F i ll h e a r d u ( ang up

Descriere/ Daca se doreste a6ustarea modului de #ormare externa pentru mai multe extensii, se #oloseste aceasta comanda pentru a aduce la standard modul de #ormare al centralei si dupa aceea se #ac modi#icarile necesare-

2./.3 Setarea timpului de con or$ire


&ormat/ * 3 abc "N A .BabcC este extensia curenta0 B"NC este restrictia de timp B1 O NNC minute4

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

8
%n p u t

a *3

#
E o u F ill h e a r d u ( ang up

abc " N A

Remarca/
P1G- $and se setea1a restrictia de timp se iau in considerare inca 2! secunde care in timpul de costP2G- Restrictia de timp pentru acest sistem este de 1+NN minute, nu exista e#ect la depasirea timpului-

2./.4 Anularea restrictiei de timp


&ormat/ * 3 abc A .BabcC este numarul extensiei curente4

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

8
%n p u t

a *

b
3 abc A

#
E o u F ill h e a r d u ( ang up

Descriere/ Daca se doreste anularea restrictiei de timp la extensii, numai de la extensia *!1 se #ace setarea - Dupa anulare, nu mai exista limita de timp-

- 14 -

2.2. 4unctia IP
2.2.1 Anularea setarii #unctiei IP
&ormat/ *N!!!A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

9
%n p u t

0 *

#
E o u F il l h e a r d u ( ang up

N !!! A

2.2.2 Setarea unui anumit card IP de grup sau numar de tele#on IP .


&ormat/ * N" > numar %P > se inchide receptorul

Descriere/
.14 B"C este secventa numarului cardului %P sau numar de tele#on %P .1+++34.24 %P numar lung de 3* digiti- B!+NC Q BAC este numarul, B@C inseamna ca sistemul pune o pau1a de 2 secunde daca un grup termina de #ormat- Daca se adauga mai multe B@C atunci pau1a creste7xemplu/ Setarea contului de card %P .set No-1 grup, introducere numar/ 1 N1!0 limba este 10 numar de card/ *31*31*31*3A0 cod/ !2!A4 &ormat/ * 211.213**1**31*31*31*3A*!2!A dupa care se inchideRemarca/ ?1ual adaugandC **C dupa setarea introducerii numarului, pau1a 4 secunde pentru a adapta timpul de #ormare pentru sistemul 5elecom %P - %ntre alte grupuri de numere nu trebuioe decat adaugat B *CSetarea tele#onului %P/.Set No-3 grup, introducand numarul pentru $(%NA 5elecom care este 1 N!N4 &ormat/ *N31 N!N, dupa care se inchideRemarca/ De #iecare data cand se setea1a un cont %P al unui grup, trebuie introdus acest #ormat prima data-

2.2.3 Anularea unui anumit card de grup IP sau numar tele#on IP.
&ormat/ *N "A or *N "> se inchide

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

9 *

M
N "

#
A E o u F il l h e a r d u ( ang up

%n p u t

Descriere/ B"C este secventa numarului-

- 15 -

2.2.4 Setarea unei extensii pentru un numar degrup IP.


&ormat/ *N!" abc A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

M *

#
E o u F il l h e a r d u ( ang up

%n p u t

N " abc A

Descriere/ B"C este secventa numarului- BabcC este numarul extensiei curente7xemplu/ setarea 7R5-*!3 utili1and No-3 grup %P numar pt a #orma tele#on %P, 7R5- *!* utili1and No-2 grup numar %P- %ntroduce+ti #ormatul B*N!3*!3AC, B*N!2*!*AC-

2.2.( Setarea tuturor extensiilor pentru #olosirea unui singur numar de grup IP
&ormat/ *N!"A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

9
%n p u t

0 *N

M
! "

#
A E o u F il l h e a r d u ( ang up

2.2.- Setarea unei extensii pentru a nu utili!a #unctia IP.


&ormat/ *N!! abc A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

9
%n p u t

0 *

b
A

#
E o u F ill h e a r d u ( ang up

N ! ! abc

2.13. Asignarea intreruperii la trans#er de apel %45AS6&


&ormat/ * !! m A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

0
%n p u t

0 *

m
!! m

#
A E o u F ill h e a r d u ( ang up

7xplicatie/ MmM este timpul de #lash/ MmMJ1 inseamna 5!ms MmMJ2 inseamna1!!!ms MmMJ3 inseamna12!!ms MmMJ4 inseamna15!!ms
- 16 -

MmMJ5 inseamna2!!!ms Setarea standard este 1!!!ms-

2.11 Setarea parolei personale %Pentru 41-&


&ormat/ * !!!A Anularea tuturor parolelor personale * n ?< FxH1 A setarea numarului parolei personale * ?< A Anularea numarului parolei personale Descriere/ .14 B?<C este secventa numarului parolei personale .!1I324-

.24CFxH1C este codul numarului parolei personale .34 BnC este clasa de restrictie pentru numarul parolei personale

2.12 Re enirea sistemului la setarile standard %de #a$rica&


&ormat/ *!!!!A

*
P ic D u p * ! 1 an d u nl ock

0
%n p u t

0 *

#
E o u F ill h e a r d u ( ang up

!!!! A

Descriere/ $and toata programarea este uitata, sistemul va porni cu setarile standard dupa acest #ormatRemarca/ .14- Aceasta comanda nu schimba numarul extensiilor.24- Aceasta comanda anulea1a programarea liniilor-

- 17 -

Capitolul 3 Apendix
Apendix 1: Setari standard
"od de operare ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++mod operator 7xtensiile care suna++++++++++++++++*!1+*!4 )rup de linii++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++nesetat $lasa de restrictii ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++clasa 2 Restrictie digiti iesire+++++++++++++++++++++nu Numere extensii++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*!1+*1* &ormarea in exterior++++++++++++++++++++++++++se #ormea1a N sau se ateapta linia

Apendix 2: 4ormatul programarii sistemului


7lemente programare sistem Deblocarea parolei de programare Schimbarea parolei Asignarea unei linii cu accesare exclusiva Anularea setarii exclusive Asignarea unei extensii la o linie Anularea extensiei la o linie Asignarea apelului pe linii "od operator Setarea raspunsului automat .9)"4 Setarea unei anumite linii la raspuns automat %nregistrarea mesa6ului de iesire Ascultarea mesa6ului de iesire "u1ica in asteptare Setarea extensiei operator Asignarea clasei de restrictie unei extensii Asignarea clasei de restrictii pentru toate extensiile Setarea grupului de restrictii Anularea digitilor de restrictie pentru clasa MnM Asignarea numerelor speciale de iesire Anularea numerelor speciale Numerotarea extensiilor Revenirea la nr standard al extensiilor Asignarea tipului de #ormare externa pt extensii Revenirea la standard la #ormarea pe exterior la extensii Setarea timpului de vorbire Anularea timpului de vorbire Anularea #unctiei %P &ormat *A*A8$D *!A8$DA *11AabcA *11A *12AabcA *12A *3m abcdA *21A *2!A *21mA *22A *23A *24A *25abcA *41abcA *41nA *5 n abcd A *5nA *44 abcdA *44A * * abc A8$ A * * !!!A * 5 abc n A * 5 !!! A *3abc"NA *3abcA *N!!!A

- 18 -

Setarea unui grup sau tele#on %P Anularea unui grup sau tele#on %P Setarea unei extensii pt #olosirea unui grup %PSetarea tuturor extensiilor pt #olosirea unui grup %P Anularea #unctiei %P pt o extensie Setarea parolei personale %pentru 41-1& Anularea tuturor parolelor personale Setarea numarului parolei personale Anularea numarului parolei personale Resetarea tuturor setarilor

*N" > numar %P >se inchide *N "A sau *N "> se inchide *N!" abcA *N!"A *N!! abcA * !!!A * n?<=RESA * ?<A *!!!!A

Apendix 3: Pro$leme de #unctionare


CA"7RI Aprinderea ledului anormala a CAU87 Sursa de alimentare oprita $abluri deconectate sau de#ect la tele#on 'egatura slaba Nivel de 1gomot pe liniile externe 5on de#ectuos Nu apare nimic pe ecranul tele#onului &ormare de#ectuoasa externa &olosirea de tele#oane non+ standard Ne#unctionarea ecranului tele#onului Setare gresita 'inie externa deconectata $onectare de#ectuoasa a liniei externe 5imp limitat $od gresit Altele S*5U9II Se veri#ica mu#a de alimentare sau sursa de alimentare Reconectarea cablurilor sau repararea tele#onului Re#acerea legaturii Scoaterea tele#onului din sursa de 1gomot &olosirea de tele#oane de calitate Apelarea departamentuluHi de service Setarea corespun1atoare a tele#onului $onectarea liniei Re#acerea legaturilor Schimbarea limitei <eri#icare si #olosirea codului corespun1ator Altele

Nici un sunet la extensii $aco#onie

'imitarea timpului de vorbire Nu se poate programa tele#onul Altele

Apendix 4 : Parametri te'nici


5ensiune de alimentareTTTTTTTTT A$22!<U1!2 5!(S.A$11!<U1!2 este optional4 Putere disipataTTTTTTTTT2!<A 5ipul sistemului/ TTTTTTTTT Divi1iune spatiala analoga 5ipul tele#oanelorTTTTTTTTTDual 5on "ulti#recventa 'inii de #ormareTTTTTTTTTTT or 3 Placa de ba1a alimentare TTTTD$43< 2!3!mA Alimentare circuite integrateTTTTTTTTTTU5<

- 19 -

DistorsiuniTTTTTTTTTTTT- 1!2 5ensiune de apelTTTTTTTTT A$ !<U1!2 5!(S Presiune de andurantaTTTTTTTTT5!(S 1!!!<rmsmin 5onul de #ormare la liniile externeTTTTTTTT---Sursa de sunet al 9#iciului de 5elecomunicatii 5onul de #ormare pe interiorTTTTTTT- 45!(S unda secventiala dreptunghiulara 5on de raspuns pe interiorTTTTTT 45!(S unda dreptunghiulara 1s si stop pentru 4s 5on de ocupat pe interiorTTTTTTTT--- 45!(S unda dreptunghiulara !-3s si stop pentru !-3s 5on de averti1are corectTTTTTT45!(S unda dreptunghiulara 1s 5on de linie externa de urgenta si inchidere TT 45!(S unda dreptunghiulara de 2s si stop pentru 5s

)ARAN5%7
Noi garantam produsul impotriva de#ectelor in material si maini de lucru pentru un an de la data cumparariiAceasta garantie se aplica numai cumparatorului de drept si numai produselor #olosite in conditii normale de exploatare si #olosireDaca acest produs este gasit de#ect, van1atorul are obligatia sa repare sau sa inlocuiasca produsul atat timp cat nu a #ost de#ectat prin abu1, accident, negli6enta, modi#icari , alterari, neindemanare, etcAceasta garantie nu se aplica produselor care nu au #ost instalate corespun1ator, care nu au #ost con#igurate sau #olosite in acord cu instructiunile de #olosire insotite de produsPentru reparatie sau inlocuire se suna la numarul Autoritatii De Returnare- Dupa aceea se trimite produsul de#ect la van1ator- Se va include si o scrisoare pentru numarul Autoritatii De Returnare, descriind de#ectul produsului si cum s+a de#ectatNu se garantea1a cererile de garantie care au scopuri particulare- Nici o garantie nu se va extinde peste termenul legal si in ba1a legii- Noi nu garantam de#ectarile prin accident involuntar si nici altui echipament cu care acest produs este #olositNici un agent, repre1entant, dealer sau anga6at are autoritatea necesara pentru a creste sau schimba obligatiile acestui termen de garantieAceasta garantie este valabila numai pentru produsele cumparate direct de la repre1entantii nostri-

- 20 -