Sunteți pe pagina 1din 30

MATEMATICI SPECIALE

Adrian CARABINEANU
2
Cuprins
I Calcul integral 3
1 Integrale curbilinii 5
1.1 Recticarea curbelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.1 Drumuri parametrizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.2 Curbe parametrizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.3 Recticarea curbelor plane . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.4 Recticarea curbelor n spatiu . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2 Integrale curbilinii de primul tip (de prima spet a) . . . . . . . 11
1.3 Integrale curbilinii de al doilea tip . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2 Integrale duble 17
2.1 Integrale duble n plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.1.1 Clase de functii integrabile . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.1.2 Reducerea integralei duble la o integral a iterat a . . . . 19
2.1.3 Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1.4 Formula lui Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.1.5 Schimbarea de variabil a n integrala dubl a . . . . . . . 22
2.2 Integrale de suprafat a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2.1 Aria unei suprafete n spatiul tridimensional . . . . . . 25
2.2.2 Integrale de suprafata. Reducerea la o integral a dubl a
n plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1
2 CUPRINS
Partea I
Calcul integral
3
Cursul 1
Integrale curbilinii
1.1 Recticarea curbelor
1.1.1 Drumuri parametrizate
Deni tie. Func tia vectoriala continua : = (r. . .) : [c. ,] R
3
se nume ste
drum parametrizat.
Punctele : (c) = (r (c) . (c) . . (c)) si : (,) = (r (,) . (,) . . (,)) se
numesc extremita tile (capetele) drumului. Multimea (r (t) . (t) . . (t)) ; t [c. ,]
se numeste suportul (traiectoria) drumului. Dac a : (c) = : (,), drumul este
nchis.
n cazul n care . = 0, punem : = (r. ) : [c. ,] R
2
si spunem c a avem
un drum parametrizat neted n plan. Ecuatiile
r = r(t). = (t). . = .(t). t [c. ,] . (1.1)
sunt ecua tiile parametrice ale drumului.
Exemple
1) Ecuatiile parametrice ale cercului de raz a 1 cu centrul n originea sistemu-
lui de coordonate sunt
r = 1cos t. = 1sin t. t [0. 2:] .
2) Ecuatiile parametrice ale elicei circulare (g. 1.1) de pas / raz a 1 sunt
r = 1cos t. = 1sin t. . = /t. (1.2)
5
6 CURSUL 1. INTEGRALE CURBILINII
Figura 1.1: Elicea circular a
Deni tie. Daca func tia vectoriala : este injectiva spunem ca drumul este
simplu (fara puncte multiple).
n cazul unui drum simplu nchis, restrictia lui : la [c. ,) trebuie s a e
injectiv a.
Exemplu. Trohoida
Trohoida este drumul parametrizat prin ecuatiile
r (o) = co / sin o. (o) = c / cos o. c 0. / 0.
Dac a parametrul ` =
c
/
este subunitar trohoida are puncte multiple. S a
studiem de exemplu cazul c = 2. / = :. Dac a un punct de coordonate (r. ) de
pe trohoid a este multiplu, atunci exista dou a valori o
1
si o
2
pentru care
r (o
1
) = r (o
2
) .
(o
1
) = (o
2
) .
adic a
co
1
/ sin o
1
= co
2
/ sin o
2
.
c / cos o
1
= c / cos o
2
.
1.1. RECTIFICAREA CURBELOR 7
ceea ce este echivalent cu
c (o
1
o
2
) = 2/ sin
o
1
o
2
2
cos
o
1
+ o
2
2
.
sin
o
1
o
2
2
sin
o
1
+ o
2
2
= 0.
Considernd sin
o
1
+ o
2
2
= 0, deducem c a cos
o
1
+ o
2
2
= 1. S a presupunem
c a cos
o
1
+ o
2
2
= 1. deci o
1
+ o
2
= 4/:. / 2. Notnd
o
1
o
2
2
= si lund
c = 2. / = :, avem ecuatia
2
:
= sin .
a carei solutie este =
:
2
. Rezolvnd sistemul
o
1
o
2
= :.
o
1
+ o
2
= 4/:.
obtinem
o
1
= 2/: +
:
2
. o
2
= 2/:
:
2
.
In g. 1.2 prezent am suportul trohoidei pentru diverse valori ale lui c si /.n cazul
n care ` =
c
/
= 1. trohoida se numeste cicloid a si are pentru o = (2/ +1):. /
2. puncte de ntoarcere:
lim
0!(2I+1)
d
dr
= lim
0!(2I+1)
1 cos o
sin o
= lim
0!(2I+1)
tan
o
2
= .
Deni tie. Un drum : = (r. . .) : [t
0
. t
1
] R
3
se nume ste neted daca
r. . . sunt func tii de clasa C
1
(derivabile si cu derivata continua) si r
0
(t)
2
+

0
(t)
2
+ .
0
(t)
2
0. \t [t
0
. t
1
].
Punctele (r(t). (t). .(t)) n care r
0
(t) =
0
(t) = .
0
(t) = 0 se numesc
singulare.
1.1.2 Curbe parametrizate
Deni tie. Doua drumuri : : [t
0
. t
1
] R
3
si j : [t
0
. t
1
] R
3
sunt echiva-
lente daca exista o func tie (numita schimbare de parametru) t (t) : [t
0
. t
1
]
8 CURSUL 1. INTEGRALE CURBILINII
Figura 1.2: Trohoida
[t
0
. t
1
] bijectiva, strict monotona, de clasa C
1
. cu t
0
(t) ,= 0. \t [t
0
. t
1
] astfel
nct :(t) = j(t (t)).
Dac a t
0
(t) 0. \t [t
0
. t
1
] drumurile au aceea si orientare, n caz contrar
au orient ari diferite (opuse). Dac a cele drumuri au aceeasi orientare atunci
t(t
0
) = t
0
. t(t
1
) = t
1
. Dac a au orient ari opuse t(t
0
) = t
1
. t(t
1
) = t
0
. Dou a
drumuri echivalente au acelasi suport.
Exemplu.
Drumurile
: (t) = (1cos t. 1sin t) . t
_
0.
:
2
_
si
j (t) =
_
t.
_
1
2
t
2
_
. t [0. 1] .
sunt echivalente si au drept suport sfertul de cerc (de raz a 1. cu centrul n
origine) din primul cadran al planului Cr.
ntr-adev ar t (t) = 1cos t este schimbarea de parametru. Avemj(t (t)) =
(1cos t. 1sin t) = : (t) si t
0
(t) < 0. Deci cele dou a drumuri sunt echivalente
si au orient ari opuse.
Deni tie. Se nume ste curba parametrizata orice clasa de drumuri para-
metrizate echivalente.
1.1. RECTIFICAREA CURBELOR 9
O curb a parametrizat a este simpl a (nchis a, neted a) dac a drumul care o
determin a (si deci orice drum echivalent) este simplu (nchis, neted). Cnd
alegem un drum care determin a o curb a, alegem implicit si o orientare a
curbei. Un drum cu orientare opus a determin a o orientare opus a a curbei.
Deni tie. Fie :
1
: [t
0
. t
1
] R
3
si :
2
: [t
1
. t
2
] R
3
doua drumuri para-
metrizate cu proprietatea ca :
1
(t
1
) = :
2
(t
1
). Se nume ste juxtapunerea dru-
murilor :
1
si :
2
si se noteaza cu :
1
' :
2
urmatorul drum
:
1
' :
2
(t) =
_
:
1
(t) dac a t [t
0
. t
1
]
:
2
(t) dac a t [t
1
. t
2
] .
Dac a 1
i
este curba denit a de :
i
. i = 1. 2. atunci 1
1
' 1
2
este curba denit a
de drumul :
1
' :
2
. O curb a este neteda pe por tiuni dac a este juxtapunerea
unui num ar nit de curbe netede.
1.1.3 Recticarea curbelor plane
Determinarea lungimii unei curbe mai poarta numele de recticarea curbei.
n cazul n care curba neted a este reprezentat a de drumul dat prin
ecuatiile parametrice
r = r(t). = (t). t [c. ,]. (1.3)
cu diviziuni de forma (t
0
= c. t
1
. .... t
a1
. t
a
= ,) pentru care
lim
a!1
max
0|<a
[t
|+1
t
|
[ = 0.
avem lungimile liniilor frnte cu extremit atile (r(t
i
). (t
i
)) :
|
a
=
a1

|=0
_
[r(t
|+1
) r(t
|
)]
2
+ [(t
|+1
) (t
|
)]
2
=
a1

|=0
(t
|+1
t
|
)
_
r
0
(
|
)
2
+
0
(
|
)
2
si deci lungimea curbei este
| = lim
a!1
|
a
=
o
_
c
_
r
0
(t)
2
+
0
(t)
2
dt. (1.4)
Notnd cu : lungimea arcului de curba pentru c < t < t, avem
:(t) =
t
_
c
_
r
0
(t)
2
+
0
(t)
2
dt. (1.5)
10 CURSUL 1. INTEGRALE CURBILINII
n particular pentru curba reprezentat a prin drumul de ecuatie
= (r). r [c. /]. (1.6)
lungimea arcului este
: (r) =
_
a
o
_
1 +
0
(t)
2
dt (1.7)
iar lungimea curbei este
| =
_
b
o
_
1 +
0
(r)
2
dr. (1.8)
1.1.4 Recticarea curbelor n spatiu
n cazul n care curba neted a 1 este reprezentat a de drumul dat prin ecuatiile
parametrice
r = r(t). = (t). . = .(t). t [c. ,]. (1.9)
cu diviziuni de forma (t
0
= c. t
1
. .... t
a1
. t
a
= ,) pentru care
lim
a!1
max
0|<a
[t
|+1
t
|
[ = 0.
avem lungimile liniilor frnte cu extremit atile (r(t
i
). (t
i
). .(t
i
)) :
|
a
=
a1

|=0
_
[,(t
|+1
) ,(t
|
)]
2
+ [(t
|+1
) (t
|
)]
2
=
a1

|=0
(t
|+1
t
|
)
_
,
0
(
|
)
2
+
0
(
|
)
2
si deci lungimea curbei este
| = lim
a!1
|
a
=
o
_
c
_
r
0
(t)
2
+
0
(t)
2
+ .
0
(t)
2
dt. (1.10)
Not am cu : lungimea arcului de curba pentru c < t < t. avem
:(t) =
t
_
c
_
r
0
(t)
2
+
0
(t)
2
+ .
0
(t)
2
dt. (1.11)
S a remarc am faptul c a lungimea curbei nu depinde de parametrizarea
aleas a (drumul ales). n punctul (r (t) . (t) . . (t)) denim versorul tangentei
la curb a
t =
_
dr
d:
.
d
d:
.
d.
d:
_
.
1.2. INTEGRALECURBILINII DEPRIMUL TIP(DEPRIMASPE T

A)11
1.2 Integrale curbilinii de primul tip (de prima
spet a)
Fie 1 curba neted a dat a de ecuatiile parametrice (1.1) si functia continu a
, : \ R, unde \ R
3
este un domeniu care include curba 1.Denim
integrala curbilinie de primul tip prin relatia
_
1
,d: =
_
o
c
, (r(t). (t) . .(t))
_
r
0
(t)
2
+
0
(t)
2
+ .
0
(t)
2
dt. (1.12)
Evident, avem aproximarea
_
1
,d: = lim
a!1
a

|=0
,(r(
|
). (
|
). .(
|
))
_
r
0
(
|
)
2
+
0
(
|
)
2
+ .
0
(
|
)
2
(t
|+1
t
|
) =
= lim
a!1
a

|=0
,(r(
|
). (
|
). .(
|
))(:(t
|+1
) :(t
|
)).
Din egalitatea anterioar a deducem de asemenea c a valoarea integralei cur-
bilinii de prima spet a este independent a de parametrizare.
Fie r = r(t). = (t). . = .(t). t [c. ,] . respectiv = (t). j =
j(t). = (t). t [. o] dou a drumuri echivalente (deci r(t) = (t(t)).
(t) = j(t(t)). .(t) = (t(t))). Avem
_
o
c
, (r(t). (t) . .(t))
_
r
0
(t)
2
+
0
(t)
2
+ .
0
(t)
2
dt =
_
o
c
, ((t(t)). j(t(t)). (t(t)))
_
_
d(t(t))
dt
_
2
+
_
dj(t(t))
dt
_
2
+
_
d(t(t))
dt
_
2
dt =
_
o
c
, ((t(t)). j(t(t)). (t(t)))
_
_
d(t(t))
dt
_
2
+
_
dj(t(t))
dt
_
2
+
_
d(t(t))
dt
_
2
[t
0
(t)[ dt =
=
_
c

, ((t)). j(t). (t))


_

0
(t)
2
+ j
0
(t)
2
+
0
(t)
2
dt.
In cazul n care o curb a este juxtapunerea unor curbe netede
1 = 1
1
' ... ' 1
a
punem
_
1
,d: =
_
1
1
,d: + ... +
_
1n
,d:.
12 CURSUL 1. INTEGRALE CURBILINII
Exemple
1) S a se calculeze
_
1
rd:
unde 1 este sfertul de elipsa
r
2
c
2
+

2
/
2
= 1, situat n primul cadran.
Rezolvare. Avem
=
/
c
_
c
2
r
2
.
0
=
/r
c
_
c
2
r
2
.
_
1 +
0
2
=
1
c
_
c
4
(c
2
/
2
)r
2
c
2
r
2
.
_
1
rd: =
_
o
0
r(r)
_
1 +
0
(r)
2
dr =
/
c
2
_
o
0
_
c
4
(c
2
/
2
)r
2
rdr =
=
c/(c
2
+ c/ + /
2
)
3(c + /)
.
S a prezent am si o a doua metod a de calcul. Fie parametrizarea
r = c cos t. = / sin t. t
_
0.
:
2
_
.
Obtinem
_
1
rd: =
_
2
0
c/ cos t sin t
_
c
2
sin
2
t + /
2
cos
2
tdt =
=
c/
2
_
2
0
sin 2t
_
c
2
1 cos 2t
2
+ /
2
1 + cos 2t
2
dt =
=
c/
2
_
2
0
sin 2t
_
c
2
+ /
2
2
+
(/
2
c
2
) cos 2t
2
dt =
=
c/
2
_
1
1
_
c
2
+ /
2
2
+
(/
2
c
2
)t
2
dt =
c/
3(/
2
c
2
)
_
c
2
+ /
2
2
+
(/
2
c
2
)t
2
_
32
[
1
1
=
=
c/(/
3
c
3
)
3(/
2
c
2
)
=
c/(c
2
+ c/ + /
2
)
3(c + /)
.
2) S a se calculeze aria elipsoidului de rotatie.
1.3. INTEGRALE CURBILINII DE AL DOILEA TIP 13
R aspuns. Fie arcul de curb a 1 de ecuatie = (r) _ 0. r [c. /]. Prin
rotatie genereaz a un corp avnd aria lateral a
o = 2:
_
1
(r)d: = 2:
_
1
(r)
_
1 +
0
(r)
2
dr.
n cazul elipsoidului de rotatie avem
=
/
c
_
c
2
r
2
. c _ r _ c.

0
=
/
c
r
_
c
2
r
2
.
Avem
o = 2:
/
c
2
_
o
o
_
c
4
+ (/
2
c
2
) r
2
dr.
n cazul / < c, notnd c
2
/
2
= c
2
c
2
, avem 1.1
o = 2:
/
c
_
o
o
_
c
2
c
2
r
2
dr = 2:/
2
+ 2:c/
arcsin c
c
.
iar dac a / c, notnd /
2
c
2
= /
2
c
2
, avem
o = 2:/
2
+ 2:c
2
ln
b
o
(1 + c)
c
.
1.3 Integrale curbilinii de al doilea tip
n cazul n care n (1.12) functia de integrat este de forma
, = 1 t.
cu 1 = (1. Q. 1) : \ R
3
iar t reprezint a versorul tangentei la curba 1,
integrala
_
1
1 td:.
se numeste integrala curbilinie de al doilea tip (de spe ta a doua). Pentru
integrala curbilinie de speta a doua se foloseste notatia
_
1
1 td: =
_
1
1(r. . .)dr + Q(r. . .)d + 1(r. . .)d..
14 CURSUL 1. INTEGRALE CURBILINII
Cu parametrizarea (1.1) a curbei netede 1, avem
_
1
1(r. . .)dr + Q(r. . .)d + 1(r. . .)d. =
_
o
c
[1(r(t). (t). .(t))r
0
(t) + Q(r(t). (t). .(t))
0
(t) + 1(r(t). (t). .(t)).
0
(t)] dt.
(1.13)
Spre deosebire de cazul integralelor de primul tip, pentru integralele de al
doilea tip este important s a se precizeze orientarea (numit a si sensul de
parcurgere al curbei) 1. Fie si 1 extremit atile curbei, de coordonate
(r

. .

).respectiv (r
1
.
1
. .
1
)
Dac a
r

= r(c).

= (c). .

= .(c); r
1
= r(,).
1
= (,). .
1
= .(,).
spunem c a sensul de parcurgere al curbei este de la la 1. iar dac a
r
1
= r(c).
1
= (c). .
1
= .(c); r

= r(,).

= (,). .

= .(,).
spunem ca sensul de parcurgere al curbei este de la 1 la . Pentru a pune
n evident a sensul de parcurs al curbei scriem
_
(,1)
1(r. . .)dr + Q(r. . .)d + 1(r. . .)d..
dac a sensul de parcurgere al curbei este de la la 1 sau
_
(1,)
1(r. . .)dr + Q(r. . .)d + 1(r. . .)d.
pentru sensul de parcurgere al curbei este de la 1 la .
Fie functia bijectiv a (schimbarea de parametru)
o : [c. ,] [c. ,]. o(c) = ,. o(,) = c
0
.
avnd expresia
o = c + , t.
Cu parametrizarea
(t) = r (c + , t) . j (t) = (c + , t) . (t) = . (c + , t) .
1.3. INTEGRALE CURBILINII DE AL DOILEA TIP 15
tangenta la curba 1 (c areia i s-a schimbat orientarea) este
_
d
d:
(t) .
dj
d:
(t) .
d
d:
(t)
_
=
_

dr
d:
(c + , t) .
d
d:
(c + , t) .
d.
d:
(c + , t)
_
= t.
si atunci
_
(1,)
1(r. . .)dr + Q(r. . .)d + 1(r. . .)d. =
_
1
1 td: =
=
_
(,1)
1(r. . .)dr + Q(r. . .)d + 1(r. . .)d..
16 CURSUL 1. INTEGRALE CURBILINII
Cursul 2
Integrale duble
2.1 Integrale duble n plan
Fie nchiderea unui domeniu 1 = (r. ) R
2
; c _ r _ /.
i
(r) _ _
c
(r)
si functia , : 1 R. Fie 1
i)

i=1,...,a;)=n
i
(i),...,ns(i)
o acoperire a domeniului
1 cu domenii nchise (avnd form a dreptungiular a sau, mai general, forma
unui paralelogram) de arie c
i)
si de diametre `
i)
= max [r [ ; r. 1
i)
.
Presupunem c a domeniile 1
i)
au interioarele disjuncte. Asadar
1 '1
i)
. 1 1
i)
,= ?. 1
i)
1
I|
= ? pentru (i. ,) ,= (/. |).
Fie (
i
. j
)
) 1
i,)
si ` = max `
i)
. Consider am sumele
o (,. 1. `) =
a

i=1
ns(i)

)=n
i
(i)
,
_

i
. j
)
_
c
i)
si lund limita(dac a exist a) dup a acoperirile lui 1, introducem integrala
dubl a
_ _
1
,(r. )dc =
_ _
1
,(r. )drd = lim
A!0
o (,. 1. `) .
2.1.1 Clase de functii integrabile
1. Orice functie continu a n domeniul 1 este integrabil a.
2. Dac a functia m arginit a , are discontinuit ati pe un num ar nit de
curbe, atunci ea este integrabil a.
17
18 CURSUL 2. INTEGRALE DUBLE
Figura 2.1: Acoperirea unui domeniu
2.1. INTEGRALE DUBLE N PLAN 19
2.1.2 Reducerea integralei duble la o integral a iterat a
S a consider am domeniul 1 acoperit de p atratele
1
i)
; 1 _ i _ :. 1 _ :
i
(i) _ , _ :
c
(i) _ : .
De exemplu, n gura (2.1) 1 _ i _ 15. 1 _ :
i
(i) _ :
c
(i) _ 10. :
i
(1) =
4. :
c
(1) = 8. etc.
Aria domeniului 1
i)
este c
i)
= r
i

)
= (r
i+1
r
i
)(
)+1

)
). Lund
drept puncte
_

i
. j
)
_
centrele p atratelor 1
i)
avem
o (,. 1. `) =
a

i=1
ns(i)

)=n
i
(i)
,
_

i
. j
)
_
c
i)
=
a

i=1
_
_
ns(i)

)=n
i
(i)
,
_

i
. j
)
_

)
_
_
r
)
.
de unde, trecnd la limit a
_ _
1
,(r. )drd = lim
A!0
o (,. 1. `) =
_
b
o
_
_
js(a)
j
i
(a)
,(r. )d
_
dr.
Asem an ator, lund domeniul 1 de forma
1 =
_
(r. ) R
2
; c _ _ ,. r
c
() _ r _ r
o
()
_
deducem calculul integralei duble sub forma unei integrale iterate
_ _
1
,(r. )drd =
_
o
c
_
_
a
d
(j)
as(j)
,(r. )dr
_
d.
2.1.3 Exemple
1) Fie dreptunghiul 1 = [3; 4] [1; 2] . Avem
_ _
1
drd
(r + )
2
=
_
2
1
_
4
3
drd
(r + )
2
=
_
2
1
__
4
3
dr
(r + )
2
_
d =
=
_
2
1
_
1
+ 3

1
+ 4
_
d = ln ( + 3) [
2
1
ln ( + 4) [
2
1
= ln
25
24
.
2) Avem egalitatea
_ _
[0,1][0,1]
r
2
1 +
2
drd =
:
2
.
20 CURSUL 2. INTEGRALE DUBLE
Figura 2.2: Conul
3) S ase calculeze
_ _
1
_
r
2

2
drd.
unde 1 este triunghiul cu vrfurile C(0. 0). (1. 1). 1(1. 1).
Avem succesiv
_ _
1
_
r
2

2
drd =
_
1
0
__
a
a
_
r
2

2
d
_
dr.
_
a
a
_
r
2

2
d =
_
r
2

2
[
j=a
j=a
+
_
a
a

2
r
2
+ r
2
_
r
2

2
d.
2
_
a
a
_
r
2

2
d = r
2
arcsin

r
[
j=a
j=a
=
:
2
r
2
.
4)S ase calculeze volumul conului . _ 1
_
r
2
+
2
. r
2
+
2
_ 1
2
.
Avem
\ =
_ _
a
2
+j
2
<1
2
_
1
_
r
2
+
2
_
drd =
2.1. INTEGRALE DUBLE N PLAN 21
=
_
1
1
_
_
p
1
2
a
2

p
1
2
a
2
_
1
_
r
2
+
2
_
d
_
dr.
_
_
r
2
+
2
d =
_
r
2
+
2

_

2
_
r
2
+
2
d.
2
_
_
r
2
+
2
d =
_
r
2
+
2
+ r
2
ln

+
_
r
2
+
2

.
\ =
_
1
1
_
1
_
1
2
r
2

1
2
r
2
ln(1 +
_
1
2
r
2
) +
1
2
r
2
ln(1
_
1
2
r
2
)
_
dr =
=
_
1
1
_
1
_
1
2
r
2
r
2
ln(1 +
_
1
2
r
2
) + r
2
ln [r[
_
dr = :
1
3
3
.
2.1.4 Formula lui Green
Fie domeniul 1 din gura de mai jos.
Avem
_ _
1
J1
J
drd =
_
b
o
_
_
js(a)
j
i
(a)
J1 (r. )
J
_
dr =
22 CURSUL 2. INTEGRALE DUBLE
=
_
b
o
1(r.
c
(r))dr
_
b
o
1(r.
i
(r))dr =
_
01
1(r. )dr.
Se demonstreaz a c a formula este valabil a n general, pentru domenii plane,
m arginite de curbe netede pe portiuni. Asem an ator demonstr am c a
_ _
1
JQ
Jr
drd =
_
01
Q(r. )d.
de unde rezult a formula lui Green
_
01
1(r. )dr + Q(r. )d =
_ _
1
_
JQ
Jr

J1
J
_
drd.
Aplicatii
Fie : normala exterioar a la J1, frontiera domeniului 1. S a se arate c a
_ _
1
_
J1
Jr
+
JQ
J
_
drd =
_
01
(1:
a
+ Q:
j
) d:.
_ _
1
ndrd =
_
01
Jn
J:
d:.
_ _
1
(n n) drd =
_
01
_

Jn
J:
n
J
J:
_
d:.
unde
=
J
2
n
Jr
2
+
J
2
n
J
2
este laplaceanul functiei n.
2.1.5 Schimbarea de variabil a n integrala dubl a
Fie transformarea bijectiv a de clas a C
1
a domeniului pe domeniul 1. dat a
de
r = r (. j) . = (. j) . (2.1)
Vom presupune c a Jacobianul transform arii este diferit de zero n tot
domeniul
J (. j) = det
J (r. )
J (. j)
,= 0.
Cu teorema functiei inverse deducem c a exist a si aplicatia invers a
= (r. ) . j = j (r. ) .
2.1. INTEGRALE DUBLE N PLAN 23
Fie 1
1
i)
(r. ). 1
2
i)
(r + r. ). 1
3
i)
(r + r. + ). 1
4
i)
(r. + ) vrfurile
unui dreptunghi innitezimal inclus n 1. Cu transformarea (2.1) aceste vr-
furi sunt duse n punctele din
Q
1
i)
((r. ). j(r. )). Q
2
i)
((r + r. ). j(r + r. )).
Q
3
i)
((r + r. + ). j(r + r. + )). Q
4
i)
((r. + ). j(r. + )).
Consider am r si sucient de mici nct s a neglij am n calcule puterile
lor mai mari sau egale cu 2. Avem atunci cu formula lui Taylor de dezvoltare
n serie
(r + r. + ) = (r. ) +
J(r. )
Jr
r +
J(r. )
J
+ ....
etc. Asadar rezult a
Q
1
i)
(. j)). Q
2
i)
( +
J
Jr
r. j +
Jj
Jr
r).
Q
3
i)
( +
J
Jr
r +
J
J
. j +
Jj
Jr
r +
Jj
J
). Q
4
i)
( +
J
J
. j +
Jj
J
).
Aria triunghiului Q
1
i)
Q
2
i)
Q
3
i)
este

1
2

j 1
+
J
Jr
r j +
Jj
Jr
r 1
+
J
Jr
r +
J
J
j +
Jj
Jr
r +
Jj
J
1

=
=
1
2

J
Jr
r
Jj
Jr
r
J
Jr
r +
J
J

Jj
Jr
r +
Jj
J

=
=
1
2
_
J
Jr
Jj
J

J
J
Jj
Jr
_
r =
1
2

det
J (. j)
J (r. )

r.
Aceeasi valoare o are si aria triunghiului Q
1
i)
Q
3
i)
Q
4
i)
. Deci notnd cu c
i)
aria patrulaterului innitezimal Q
1
i)
Q
2
i)
Q
3
i)
Q
4
i)
si cu c
i)
aria patrulaterului
innitezimal 1
1
i)
1
2
i)
1
3
i)
1
4
i)
avem
c
i)
=

det
J (. j)
J (r. )

c
i)
.
24 CURSUL 2. INTEGRALE DUBLE
respectiv,
c
i)
=

det
J (r. )
J (. j)

c
i)
= [J (. j)[ c
i)
.
Lund
_

i
. j
)
_
n interiorul lui Q
1
i)
Q
2
i)
Q
3
i)
Q
4
i)
avem formula de schimbare de
variabil a.
_ _
1
, (r. ) dc =
_ _
1
, (r. ) drd = lim
A!0
a

i=1
ns(i)

)=n
i
(i)
, (r
i
.
)
) c
i)
=
= lim
A!0
a

i=1
ns(i)

)=n
i
(i)
,
_

i
. j
)
_

det
J
_
r
_

i
. j
)
_
.
_

i
. j
)
__
J (. j)

c
i)
=
=
_ _

, (. j) [J (. j)[ dc =
_ _

, (. j) [J (. j)[ ddj.
Exemple
1) S a se ae volumul corpului delimitat de paraboloidul de revolutie c. = r
2
+
2
si de planul . = c.
R aspuns. Trecem la coordonate polare. Cu schimbarea de variabil a
r = j cos o. = j sin o.
0 _ j _ c. 0 _ o _ 2:.
avem
\ =
1
c
_ _
a
2
+j
2
o
2
_
r
2
+
2
_
drd =
1
c
_
2
0
_
o
0
j
3
djdo =
:c
3
2
.
2) S ase calculeze
_ _
1
_
1
r
2
c
2


2
/
2
drd.
unde 1 este interiorul elipsei
r
2
c
2
+

2
/
2
= 1.
Introducem coordonatele polare generalizate
r = c: cos o. = /: sin o.
0 _ : _ 1. 0 _ o _ 2:.
2.2. INTEGRALE DE SUPRAFA T

A 25
Jacobianul transform arii este
J =

Jr
J:
Jr
Jo
J
J:
J
Jo

c cos o c: sin o
/: sin o /: cos o

= c/:
si schimbnd variabilele obtinem
_ _
1
_
1
r
2
c
2


2
/
2
drd = c/
_
2
0
__
1
0
:
_
1 :
2
d:
_
do =
2:c/
3
.
2.2 Integrale de suprafat a
2.2.1 Aria unei suprafete n spatiul tridimensional
Fie suprafata o dat a de ecuatiile parametrice
r = r (n. ) . = (n. ). . = .(n. ). (n. ) 1.
sau mai pe scurt introducnd vectorul de pozitie : = (r. . .).
: = :(n. ).
n interiorul domeniului 1 din planul nC consider am punctele 1
1
(n. ). 1
2
(n+
n. ). 1
3
(n+n. +). 1
4
(n. +). Lor le vor corespunde pe suprafat a
punctele Q
1
(:(n. )). Q
2
_
:(n. ) +
J:
Jn
n
_
. Q
3
_
:(n. ) +
J:
Jn
n +
J:
J

_
.
Q
4
_
:(n. ) +
J:
J

_
. Aria paralelogramului Q
1
Q
2
Q
3
Q
4
este
c(Q
1
Q
2
Q
3
Q
4
) =
_
_
_
_
J:
Jn

J:
J
_
_
_
_
n =
_
1G1
2
n. (sv2)
unde
1 =
_
Jr
Jn
_
2
+
_
J
Jn
_
2
+
_
J.
Jn
_
2
. G =
_
Jr
J
_
2
+
_
J
J
_
2
+
_
J.
J
_
2
.
1 =
Jr
Jn
Jr
J
+
J
Jn
J
J
+
J.
Jn
J.
J
.
sunt coecientii lui Gauss ai suprafetei. Fie :
i)

i,)
o acoperire cu patru-
laterea suprafetei o. Fie o
i)
= (n. ) ; (r(n. ). (n. ). .(n. )) :
i)
. Notnd
cu c
i)
aria lui :
i)
, aria suprafetei o este
= lim
A!0
a

i=1
ns(i)

)=n
i
(i)
c
i)
= lim
A!0
a

i=1
ns(i)

)=n
i
(i)
_
1G1
2
n =
_ _
1
_
1G1
2
dnd.
26 CURSUL 2. INTEGRALE DUBLE
2.2.2 Integrale de suprafata. Reducerea la o integral a
dubl a n plan
Denim integrala de suprafat a
_ _
S
,(r. . .)do = lim
A!0
a

i=1
ns(i)

)=n
i
(i)
,(r
i)
.
i)
. .
i)
)c
i)
=
=
_ _
1
, (r(n. ). (n. ). .(n. ))
_
1G1
2
dnd.
Exemple
1) S a se calculeze
_ _
1
.do.
1 reprezentnd suprafata de ecuatie
r
2
+
2
= 1
2
. r _ 0. _ 0. 0 _ . _ c.
Trecem la coordonate cilindrice
r = 1cos o. = 1sin o. . = ..
0 _ o _
:
2
. 0 _ . _ c.
calcul am coecientii lui Gauss si obtinem
1 = 1. 1 = 0. G = 1
2
.
De aici
_ _
1
.do = 1
2
_
o
0
_
_
2
0
. cos odo
_
d. =
1
2
c
2
2
.
2) S a se calculeze
_ _
a
2
+j
2
+:
2
=1
2
_
r
2
+
2
_
do.
Trecem la coordonate sferice (gura 2.3):
r = 1cos o sin ,. = 1sin o sin ,. . = 1sin o.
0 _ o _ 2:. 0 _ , _ :.
2.2. INTEGRALE DE SUPRAFA T

A 27
Figura 2.3: Coordonate sferice
28 CURSUL 2. INTEGRALE DUBLE
si calcul am coecientii lui Gauss
1 =
_
Jr
Jo
_
2
+
_
J
Jo
_
2
+
_
J.
Jo
_
2
= 1
2
sin
2
,.
G =
_
Jr
J,
_
2
+
_
J
J,
_
2
+
_
J.
J,
_
2
= 1
2
.
1 =
Jr
Jo

Jr
J,
+
J
Jo

J
J,
+
J.
Jo

J.
J,
= 0.
Obtinem
_
1G1
2
= 1
2
sin ,.
_ _
a
2
+j
2
+:
2
=1
2
_
r
2
+
2
_
do = 1
4
_
2
0
__

0
sin
3
,d,
_
do =
8:1
4
3
.