Sunteți pe pagina 1din 5

-a nascut la Bacu in 1881 Gheorghe Vasiliu; Pseudonimul literar G.B.

. a luat din dicionarul lui Hasdeu (numele latin al oraului Bacu; Baco+via= Calea lui Bacchus ; !"## de$ut literar %n revista &'iteratorul( cu )oe*ia &+i toate(; !#,- . !#,/ studii de dre)t la Bucureti; cola$orea* la revista &0rta(1 &2om3nul literar(1 &4iata nou(; !#,5 . !#!! 6acultatea de 7re)t din 8ai; se sta$ilete la Bacu; %nde)lineste 9uncii mrunte; !#!/ scoate revista &:ri*onturi noi(; !#!; volumul de de$ut &Plum$(; !#!5 . !#<< sta$ilit la Bucureti; !#<< . !#<" revine la Bacu i a)oi iar la Bucureti (!#<" . !#/5 .

S l-

GEORGE BACOVIA

4olume de versuri

!#!; &Plum$( !#<; &=c3ntei >al$ene( !#-, &Cu voi( !#-; &Comedii %n 9ond( !#?; &=tante $ur>he*e( !#5< &=tante t3r*ii(

Pro*a

!#<; &Bucai de noa)te(

Simbolismul, curent artistic cristalizat n ultimele dou decenii ale veacului al XIX-lea ( !!", mani#estul lui $ean %or&as' s-a mani#estat ca o reac(ie anti)arnasian, descinz*nd din )oetica lui Baudelaire, Verlaine +i Rim,aud- .im,olismul rom*nesc, al crui teoretician a #ost Ale/andru %acedons0i (autorul mai multor articole )ro1ramatice )u,licate n revista 23iteratorul4, )recum 2Poezia viitorului4, !56', este o mi+care literar cu trsturi ori1inale, 1enerate din e#ortul des)rinderii de #ascina(ia versului eminescian- Estetica sim,olist se de#ine+te )rin cultivarea unor sentimente im)recise, di#uze, neconturate nc de)lin, su1erate )rin sim,olul multisemni#icativ, )rin ima1ini sinestezice, )rin te7nica va1ului, a su1estiei, )rin )rinci)iul cores)onden(elor )e care se construie+te viziunea )oetic ori )rin muzicalitatea deose,it a versurilor (o,(inut )rin te7nica re#renului, )rin recuren(, #i1uri de sunet, )rozodie etc-'.im,olismul rom*nesc, re)rezentat n eta)a a doua 8 a cristalizrilor #ormale 8 de 9te#an :etic,

de Ion %inulescu, ;imitrie An17el, <raian ;emetrescu, %i7ai .ulescu +-a-, +i desco)er a,ia n a treia eta) viziunea autentic +i ori1inal, )rin George BacoviaCel mai mare )oet sim,olist rom*n a )rovocat, nainte de 3- Bla1a, <- Ar17ezi, I- Bar,u, Al:7ili))ide o muta(ie de structur +i de viziune n lirica rom*neasc- El o)ereaz o distan(are de romantism, su,stituind mesianismului solar +i visrii lunare ale romanticilor, a)ocali)sa saturnian=niversul )oetic ,acovian e o structur liric de mare coeren(, ntemeiat )e c*teva o,sesii stilistice- .u, a)arenta monotonie a celor c*torva sim,oluri-c7eie ve17eaz o con+tiin( nelini+tit +i tra1ic ce des)oaie realitatea de orice con#orta,ile iluzii- :oetul +i construie+te cu luciditate un univers n care meta#izicul este ec7ivalent cu neantul, n care a,solutul este e/)rimat )rin meta#ora )lum,ului, iar e/isten(a )rin sim,oluri t7anatice- 2 Bacovia i compune o masc, i face din suferin un stil, o convenie care e manierismul decadent. Poetul se joac pe sinedar nu spre a se disimula, ci spre a se exprima (>- %anolescu'2Personajul4 ,acovian n care se i)ostaziaz su,iectul liric este omul ce trie+te, destrmat de s)aime, sentimentul e+ecului- El se simte amenin(at, invadat, anulat de mecanica distru1toare a unei lumi n deza1re1are- Aceast lume se con#i1ureaz ca un to)os al mor(ii, ca o multi)licare 7alucinant de s)a(ii nc7ise- Cosmosul ,acovian #iin(eaz n orizontul limitei +i al nc7iderii- Un cer ca pm ntul, o !zare "rea de plum# +i las )ovara )e !lumea asta cu du"$eni (!%urtun, !Proz, !&ri, !'ote de toamn, !(o#iscum 4'- !)n cercul lumii comun i avar )e )m*ntul ce )are un vast cavou, ori un morm*nt, (ara 2trist, plin de umor )are +i ea un !cerc #ar#ar i fr sentiment (!*u voi'- .u, aceea+i #i1ur a cercului n care #iin(a e iremedia,il )rizonier se sc7i(eaz !provincia pustie, !t r"ul mizera#il (!cetatea #lestemat, ora+ 8 cavou', muzeul )ustiu cu #i1urile sale de cear, 7anul solitar, c*rciuma murdar, liceul, !cimitir cu lun"i coridoare, catedrala ce !st fr noim, a,atorul, )arcul !devastat, casa (?case de fier n case de zid+ i porile "rele se nc$id ', odaia (!n care m,nc$id+ ca,ntr,un sicriu'Aceast ntrea1 lume ontolo1ic 2eronat4 este esen(ial antimeta#izic- Ea e/ist su, teroarea realului 2concret4, a stereoti)iilor, a )rozaicului, a ur*tului- Geometric, )oate #i #i1urat )rin cercuri concentrice ce se reduc n #inal la un )unct inert, la 2nimicul4 din noi +i din a#ar (2Gaudeamus4, 2Alt#el4, 2>i7il4' sau la un )unct dens ce a,soar,e totul ire)rima,il, asemeni unei cosmice 21uri ne1re4@ !*$emri de dispariie m sor# (2Amur1 de iarn4', !oc$ii s,i nc$id+ Pot.+ )n cur nd, ncet va cdea n vid+ -ot. (2%onosila, de toamn4'Asemeni s)a(iului, tim)ul +i anotim)ul ,acovian este unul sim,olic, )uternic )ersonalizat%odelul ontolo1ic ,acovian are dre)t centru ima1inar motivul 2)rea-t*rziului4- El e/)rim ideea c omului i este re#uzat 2dre)tul la tim)4, c i-a #ost druit o durat mult )rea n1ust, un )rezent #ra1il mereu amenin(at de eternitatea mor(ii- !.r t rzie, !amiaz t rzie, !noapte t rzie, !toamna t rzie desemneaz un tim) cre)uscular, a1onie n care s-a instalat deAa ne#iin(a (2eternitatea ne1ativ4'@ !'u mai veni, e prea t rziu,+'u mai veni/ 01cou de roman2, !3ai citesc i,mi pare c sunt viu,+ *ine iar aprinde lampa + * nd e prea t rziu4 0!-cere2. .entimentul )rea-t*rziului e at*t de co)le+itor, nc*t el contamineaz nu numai viitorul, ci +i cli)a de-acum- .u,iectul liric, )ersonaAul ,acovian +i rateaz ast#el )rezentul ncrc*ndu-l cu )resim(irea cli)ei #inale, a neantului@ !5cum cad flori de s n"e,n parcul "ol 0!)n parc26 !(enic, venic, venic + 7tciri de,acum + ',or s m mai c$eme 0!7ar26 !1 toamn i de,acum s, a,nnoptat 0!Plum# de toamn2. .u, continua teroare a cderii din tim), 2ieri4, 2azi4, 2m*ine4, 2acum4, 2cur*nd4, 2niciodat4 +i 2 totdeauna4 devin ec7ivalente B'u,i m ini+ 'ici azi+ 'ici ieri + -impul 0!*o"ito2, !5 fost odat va fi odat+ 'u spune zarea, dar spune omul,+ 'umai acuma e niciodat+ 5d nc, prezentul, nc$ide tomul 0!Belu" 'C, devin netim), 21ol istoric4@ 2Un "ol istoric se ntinde+ Pe,aceleai vremuri m "sesc. <orturat de mecanica 1oal a cli)elor ce re)et monoton 2tic-tacul t*rziului4 ( !8i iar toate,s triste+ 8i azi ca i ieri 9 !Piano ' eul liric )re#er 1r,irea s#*r+itului n locul a+te)trii c7inuitoare@ !Pe vreme de toamn,+ 3 urmrete,un " nd+ *e m ndeamn:+ ;ispari mai cur nd/ 0!<pre toamn2. Aceeasi nzuin( a ie+irii din tim)ul ,olnav rsun tra1ic n cele,rele versuri !8i tare,i t rziu+ 8i n,am mai murit 0!Pastel2 sau n !Poema final: ! 1 timpul toti nervii m dor o, vino odat, mre viitor. Ironia amar, r*sul strident, 7o7otit sunt sin1urele re)lici )e care luciditatea celui ce se roste+te n vers le o)une neantului, vie(ii #r sens, lumii ostile, tim)ului rotitor ce 2 d ne#unie4- Ca +i tim)ul, anotim)ul ,acovian e o durat de1radat, druit nu )entru a #i trit cu ,ucurie, ci ca un

2memento mori4- Anotim)ul )redilect este toamna t*rzie sau mai )recis !8i toamna i iarna+ 0ce2 co#oar,amandou6+ 8i plou i nin"e,+ 8i nin"e i plou 0!3oin 8 vreme ti)ic ,acovian'<oamna ,acovian e o 2voce4 a mor(ii, vestite, )revestite )rin 2+oa)te sinistre4, )rin sc*r(*it de 2cren1i ostenite4, )rin vaiet de v*nt, )rin 7o7ot strident, )rin )l*nset, ori ,ocet de )loi nes#*r+ite 0!Pastel, !=acustr, !5mur" de toamn, !)n "rdin, !<pre toamn, !5mur" violet, !3elancolie, !'ervi de toamn, !Plum# de toamn, !'ote de toamn, !-oamn, !5mur", !Plou, !3onosila# de toamn, !( nt, etc.2 - <oamna cu 2vremea de )lum,4 sau 2de ,e(ie4, cu amur1urile ei violete, cu no)(ile ce-+i sun orele la+it(ii, cu #runze +i #ecioare ,olnave, este meta#ora a,solut a universului luntric devastat de s)leen sau de teroarea sin1urt(ii +i a neantului- Ca +i nserrile a1onice, ca +i nocturnul, somnul sau ,e(ia, toamna e o ima1ine stilizat a #iin(ei a1resate de )ustiul +i a,surdul dina#ar, a #iin(ei deza/ate de mecanica s)iralei descendente ce-l )roiecteaz n tcere, mizantro)ie, n 2)ace de )lum,4, n vidul ne#iin(ei@ !(ai, i va veni o vreme+ * nd adormi,vom am ndoi,+ 8i,nstrinai, prin cimitire,+ (a pl n"e toamna peste noi 0!< ne iu#im2. Iarna #i1ureaz +i ea ne#iin(a, ncremenirea, a,sen(a- Dri1ul, ninsoarea, )l*nsul cristalizat al materiei 0!Potop cad stele al#e de cristal 9 !<in"ur2 m)ietresc #iin(a, o izoleaz, o m)in1 s)re re1nul mineral, s)re 2)lum,ul de iarn4, s)re moarte@ !*opacii rari i ninsi par de cristal+ *$emri de dispariie m sor# 0 !5mur" de iarn 26 !'in"e, parc toi murir, parc toi au nviat++ 'in"e cu nimic n noaptea vast 0!Plum# de iarn2. :rimvara +i vara 8 )rezen(e #ul1urante n 2calendarul4 ,acovian 8 trimit, )arado/al, tot la re)rezentri ale mor(ii- :rimvara e anotim)ul nevrozelor +i al melancoliei 0!'ervi de primvar, !'ote de primvar: !(erde crud, verde crud+ 3u"ur al# i roz i pur,+ (is de,al#astru i de,azur+ -e mai vd, te mai aud/++ .$/ Puncteaz cu,al tu foc+ soare, soare+ *orpul ce ntre" m doare+ <u# al vremurilor joc2. En 2>mnul4 nc7inat )rimverii, :a+telui, o,sesia mor(ii e )rezent ca un somn ritualic@ !< dorm+ < dorm, din ce n ce murind+ ;ei oriunde e o renviere+ >at sunt "oale dum#rvile sacre , + Poetul a plecat. Vara e co,or*t +i ea n orizontul e/tinc(iei, al descom)unerii materiei (!*uptor', al descom)unerii e/isten(ei (!<tri"oii' +i al descom)unerii )oeziei (!'oapte de var este o re)lica la )astelul lui Co+,uc@ !1ste linite, rcoare+ *odrul e de farmec plin 9 Pe su# teii nc,n floare 9 Poezie sau destin 'Anotim)urile, sau mai de1ra, v*rstele universului ,acovian, sunt e/)rimate )rintr-o )ers)ectiv su,iectiv ce )arcur1e s)ectrul dins)re al, s)re 2noian de ne1ru4- ;e)+ind estetica sim,olist, ce asocia cumva nt*m)lator culoarea unei senza(ii, Bacovia #ace din culorile sale un lim,aA )ersonalizat de o mare ri1oare sim,olic- !Poetul ?@ se proiecteaz cromatic, n text ?@. )n devenirea lor, formele existenei trec prin diferite momente cromatice, de al#, de roz, de rou, de violet, de cenusu, de ne"ru. Poetul !coloreaz existena,, inclusiv poezia sa 0!poema roz 2 ori strile existeniale 0!spaima violet2 recur" nd la un scenariu su#til. (V- Danac7e, 2BacoviaRu)tura de uto)ia romantic4'- Culoarea ,acovian se revars ntr-un anume moment n lume, dizolv*nd culorile diverse, reale ale o,iectelor +i #iin(elor, o,li1*ndu-se s re#lecte tonurile +i nuan(ele ei- Cele,rul violet al lui Bacovia se ntinde ca o )at de culoare )este ntre1ul univers, (cel dina#ar +i cel luntric', cre*nd o su)rarealitate estetic ()recum n )*nzele lui C7a1all'- En toamna violet, n !5mur" violet, !.raul tot e violet, !3ulimea toat pare violet. En 2violeta cea !str#unii trec n p lcuri violeteF n !zvoiul violet )lo)ii )ar !apostoli n odjdii violete , roata morii e +i ea violet- 3a #el sunt incendiul +i #ri1ul (ima1ini contrastante ale distru1erii', s)aima +i a1onia ce coloreaz universul luntric !c nd f lf ie, pe lume, violetul4 (!'ote de toamn, !Plum# de iarn'- Violetul ,acovian e culoarea unei lumi #antomatice care +i )ierde #ra1ila consisten(, uni#ic*ndu-se n nuan(ele cre)usculare- :rin contrast, cenu+iul )lum,ului accentueaz )*n n )ra1ul delirului consisten(a, densitatea, 1reutatea materiei, tra1*nd #iin(a n iner(ia re1nului mineral ( !Plum#, !Plum# de toamn, !Plum# de iarn, !&ri, !-a#lou de iarn, !;ialo" de iarn, A'ervi de toamn, !5ltfel, !5mur" de iarn '- Culoarea ur*t a )lum,ului e/)rim )rozaicul, mediocritatea unei lumi li)site de strlucirea visului, a s)eran(ei, Ae#uite de orizontul transcenden(ei- :lum,ul din ari)i, )lum,ul 8 reziduu din su#let sunt meta#ore ale con+tiin(ei e+ecului, ale reducerii #iin(ei la ,iolo1ie +i, mai de)arte, la materia inert- Gal,enul e !culoarea dezndejdii ?@. Plum#ul ars e "al#en. <ufletul ars e "al#en. )n epru#eta mea orice precipitat c$imic d precipitat "al#en 9 a#irm Bacovia ntr-un interviu- Gal,enul ,acovian e mai ales e)idermic- Este )aloarea co)ilului, a #etei, a lucrtoarei, a vistorului dar +i a #cliei, a rozei, a amur1ului, a su#letului (!)n "radin, !Plind, !Panoram, !'octurn, !Plum# de toamn,

!'ervi de toamn, !<c ntei "al#ene, !Pastel '@ A5mur"ul "al#en m,a,n"l#enit i m,apas+ *a "eamuri "al#ene, cu lacrimi ce nu mai cur" 0!<c ntei "al#ene2. E/isten(a sectuit de via( e nc7i)uit +i n culoarea rnii nevindecate 8 ro+ul- Ca +i 1al,enul, ro+ul e alt nume dat ,olii, #tiziei, a1oniei, materiei n #lcri- Culoarea ro+ie e a s*n1elui, a amur1urilor 2ns*n1erate4, a )arcului devastat, a #runzelor ru1inii, a lacului, a lunii, a #ocului ( !)n parc, !5mur" antic, !-a#lou de iarn, !5mur": !*a lacrimi mari de s n"e+ *ur" frunze de pe ramuri + 8i,ns n"erat amur"ul + Ptrunde,ncet prin "eamuri ++ ;e s n"e urc luna + ;e s n"e pare lacul + 3ai ro ca, ntotdeauna '- Ro+ul a1onic maculeaz strident z)ada sau incendiaz a)ocali)tic ne1rul no)tatec- El am)li#ic, a+adar, namsurat sim,olurile cromatice ale mor(ii care sunt al,ul +i ne1rul- En c7i) )arado/al cele dou culori dominante n universul ,acovian semni#ic acela+i lucru@ a,sen(a vie(ii- :oezia !;ecor este demonstra(ia )er#ect a ec7ivalen(ei culorilor antinomice@ !8i frunze al#e, frunze ne"re6+ *opacii al#i, copacii ne"rii6 + 8i pene al#e, pene ne"re, + ;ecor de doliu, funerar. Culorile decorului se adun n 2noiane4 n1ro)*nd a)roa)ele +i de)artele, cli)a +i veacurile, omul +i lumea lui- ( !;ecem#re: !8i nin" zpada ne,n"roape6 !'e"ru: !*ar#onizate flori, noian de ne"ru+ <icrie ne"re, arse, de metal,+ (etminte funerare de man"al,+ 'e"ru profund, noian de ne"ru '- ;ac al,ul se asociaz mai ales ninsorii, ne1rul )roli#ereaz uci1tor de la !um#rele ce dau ne#unie ale amur1ului )*n la noa)tea cosmic, a tene,relor )rimordiale (!'octurn 9 +a)te )oezii cu acest titlu - , !=acustr, !'oapte, !3iezul nopii, !'oapte n ora, !1cou t rziu, !-cere, !<in"ur, !<onet, !7ar '- C*m)ul semantic al adAectivului 2ne1ru4 )roli#ereaz +i el 7alucinant@ doliu, #une,ru, )*cla, um,r, ntuneric, 2ve+nicul nimic4, 2car,onizat, 2cernit4, 2cor,4, etc- !'e"rul desemneaz a#sena, pata care n cele din urma acoper i n"$ite ca un $u formele divers colorate ale lumii. 5l#ul desc$ide drumul cderii, ne"rul nc$ide spectacolul fune#ru n misterul imensitii invizi#ile. Poate c suferina fiinei #acoviene provine din aceast decolorare saturnian a universului ( V- Danac7e'- .u#erin(a )ersonaAului liric se e/)rim acut n sentimentul solitudinii a,solute@ !-ot mai tcut i sin"ur+ )n lumea mea pustie , + 8i tot mai mult m,apas + . "rea mizantropie 0!1"o26 !-e pierzi n "olul sin"urtaii + ., suflet, mereu de lume fu"ar 0!'octurn 26 !<in"ur s m pierd n lume, netiut de nimeni+ 5ltfel e "reu pe pm ntB 0!Poema final 26 !*umplit + 1 "olul sin"urtii + <unt ucisul ei 0!<in"urtate, nu te,am voit2. En 1olul sin1urt(ii +i al tcerii se stin1 toate zvonurile stridente ale lumii, toate vocile universului ce rever,ereaz n trei re1istre sonore@ 2)l*nsul materiei4 ( de la #o+net la r*s tra1ic, 7o7otire, rcnet, la ,ocet' +i al #luidului cosmic ( 2 aerul mor(ilor4, #*l#*irea, muzica +i disonan(ele v*ntului'F )l*nsul omului (de la 7o7ot la tcere' si 2vocile4 instrumentelor- .im,olicul s)a(iu ,acovian se um)le ast#el de o muzic stranie n care se amestec tonalit(i re,ele, ne,une, stridente, cu 2satanice ecouri4 +i sunete )ro#unde, stinse, +o)tite, tra1ice )*n la insu)orta,il- :erce)(ia auditiv, muzical a lumii se am)li#ic ast#el nemsurat )*n n mar1inea terorii@ !5corduri, arpe"ii, armonii+ .rice,au voit din mine au fcut6+ ,< stau cu anii mei pustii+ ,< pl n" n orele t rzii,+ )n tristele ore necunoscut.+ 5corduri, arpe"ii, armonii (2Versuri4'- Instrumentele muzicale im)un un sim,olism cu semni#ica(ii sta,ileCele mai multe dintre instrumente e/)rim resemnarea Gclaviarul, 7armonica, or1a, vioara, naiul'Dlautul c*nt notele unei )alide +i #r s)eran(e rzzvrtiri- Goarna , ,uciumul, clo)otul #ac s rsune )anica, alarma- .us)inul clavecinului +i al viorii dau 1las ne)utin(ei, t*n1uirii, ontolo1iceDan#ara clameaz mediocritatea a1resiv a lumii )rovinciale, n vreme ce caterinca +i #la+neta sonorizeaz e/isten(a ei mecanic, de o monotonie e/as)erant- Iremedia,il ca)tiv n acest univers sonor, eul liric e )*ndit de nevroze, delir +i ne,unie- .alvarea e in Aocul ,u#onului , cu 1esturi teatrale, dezarticulate, cu 2r*suH-)l*nsul4 su ironic, sarcastic sau 1rotesc (ca :oe, Baudelaire, Verlaine'- ;iscursul )oetic su#er +i el o trans#ormare, dins)re muzicalitatea sim,olist ,azat )e re)eti(ie, ns)re discontinuit(ile voite +i e/trema esen(ializare a versului modern- Im)osi,il de imitat, )oezia lui Bacovia rm*ne o tul,urtoare 2)ro)unere de realitate4, #oarte a)ro)iat de viziunea +i sensi,ilitatea actual-

Criticul @ircea =carlat deose$ete )atru 9a*e %n creaia $acovianA Bminescianism . )rimele )oeme (de )e la !#,, neoromantic1 sim$olist )3n la !#!;1 i asum )aradi>ma )oetic sim$olist1

$acovianismul se cristali*ea* du) !#!;1 anul a)ariiei volumului Plumb. )3n la

ultimele1 din )reaCma anilor D/,A