Sunteți pe pagina 1din 73

Managementul Produciei si Operaiilor Proiect SC Happy Snacks SRL

Structur proiect S.C.Happy Snacks S.R.L

Produsul.Motivaia alegerii produsului pu ulei cu ciocolat!.


Motivul pentru care am ales acest produs este interesul care l prezint pentru alimentaia sntoas i nutriie n general. In zilele noastre, omul modern se hrnete ntr-un mod nesntos:mnanc prost i mult.Ast el s-a a!uns la situaia ca o persoan din dou s su ere de e"ces de greutate. #ro$lemele care i le pun oamenii n cazul snac%s-urilor sunt numeroase& ingrediente care te ngri!oreaz, pericol de o$ezitate,'-uri si colorani numeroi etc.(.Acest apt m-a in luienat i m-a determinat s realizez o producie de pu ulei dup o reet unic. Inspirat de poporul rom)n, de istoria si modul acestora de viat, am optat pentru veselii si clasicii pu ulei.Iar ca armecul si gustul lor sa ie mai interesant i pe placul tuturor& at)t al celor mari c)t mai ales al celor mici( am decis s adaug un nou ingredient:ciocolata. "escrierea produsului. #u uleii nvelii intr-un gust e"ceptional de ciocolat neagr se vor a la n pungi de 1**g colorate si av)ndu-l ca persona! principal pe +u , +uc%. +eose$ii de proaspei si gustoi, pu uleii cu ciocolat +u , +uc% produsi de -.../app, -nac%s -.0.1 au sta$ilit noi standarde la aceast categorie de produse.2cui numai din ingrediente naturale, cu glazur de ciocolat, sunt ideali in orice situaie. #rincipalul o$iectiv al irmei /app, -nac%s este sa mentin inaltul standard de calitate al produselor sale i pretul lor accsesi$il consumatorilor rom)ni si s ac tot ce este posi$il pentru a satis ace si cele mai pretenioase gusturi.

C#P$%OL&L $ #legerea amplasrii 'i a spatiului de producie.


4$iectul de activitate al irmei iind producerea de pu ulei a ost necesar inchirierea unui spaiu adecvat organizarii lu"ului tehnologic, modernizat si adaptat la cerintele 5' si amena!area acestuia cu utila!ele necesare.

"imensionarea (spaiu de producie) spaii au*iliare) alte spaii+.


-paiul nchiriat pentru realizarea produciei se a l in .tmrti-+eal, !udetul 6otoani.Acesta are 7** mp iind imprit in spaiul de producie si cele au"iliare ast el: 8 spaiu de depozitare materii prime9 8 spaiu de realizare a produciei e ective9 8spaiu de am$alare9 8spaiu de depozitare pentru darea n v)nzare9 8 $irou9 8 toalet. -paiul de depozitare- producie are carcasa $eton i perei laterali tip sand-:itch. Acces la utiliti: ap, canalizare, curent electric, gaz, podea $etonat etc. ;aloarea chiriei este de < euro=mp=lun.-uma chiriei lunare este de 17** euro iar anual se pltete proprietarului 1>*** euro plus eventuale pagu$e stipulate n contract dac este cazul. +urata pe care este semnat contractul de nchiriere a spaiului de ctre -.. /app, -nac%s -.0.1 este de ? ani, urm)nd apoi o prelungire a acestuia. Am ales localitatea .tmrti-+eal, !udeul 6otoani deoarece se a l intr-o zon mai putin dezvoltat din punct de vedere economic, apt ce a constituit un avanta! la plata chiriei anuale.+e asemenea spaiul se a l situat l)ng alte irme cu o$iecte di erite de activitate, ceea ce ace ca irma sa ie mai uor de localizat de ctre agenii economici. #rin urmare cu aceast alegere am redus cu mult costurile cu spaiul, utilitile i m)na de lucru.In plus n aceast zon a Moldovei nu e"ist o concuren mare, un alt avanta! de apreciat de ctre irm.

<

Previ,iunea v-n,rilor (pe . ani+


;)nzrile realizate pe perioada 3**>

Luna(/i+ 1. Ianuarie 3. 2e$ruarie <. Martie @. Aprilie 7. Mai A. Iunie ?. Iulie >. August B. -eptem$rie 1*. 4ctom$ie 11. Coiem$rie 13. +ecem$rie %O%#L

0aloarea v-n,rilor (kg+ (1i+ @** 3** <7* 17* <** 7** 7** 37* @** 3>* <** 17* .234 Tabelul 1

Previ,iunea v-n,rilor pe anul 5446


-e calculeaz previziunea v)nzrilor pe anul 3**B, pentru produsul-pu ulei cu glazur de ciocolat, olosind datele din ta$elul nr.1..alculul se realizeaz prin cele dou metode si anume metoda mediei mo$ile i metoda e"trapolara.

a.Metoda mediei mo7ile /i (lunile+ 1 3 < @ 7 A ? > B 1* 11 13 23 1i (valoarea v-n,rilor+ @** 3** <7* 17* <** 7** 7** 37* @** 3>* <** 17* .234 /i5 1 @ B 1A 37 <A @B A@ >1 1** 131 1@@ 9:4 Tabelul nr. 2 /i81i @** @** 1*7* A** 17** <*** <7** 3*** <A** 3>** <<** 1>** 5.6:4

#e $aza ta$elului de mai sus se va calcula media mo$il dupa ormula: Mm;1i<=>1i>1i>=?. Dm3 E &D1 F D3 F D<(=< E &@**F3**F<7*(=< E <1? Dm< E &D3 F D< F D@(=< E &3**F<7*F17*(=< E 3<< Dm@ E &D< F D@ F D7(=< E &<7*F17*F<**(=< E 3A? Dm7 E &D@ F D7 F DA(=< E &17*F<**F7**(=< E <1? DmA E &D7 F DA F D?(=< E &<**F7**F7**(=< E @<< Dm? E &DA F D? F D>(=< E &7**F7**F37*(=< E @1? Dm> E &D? F D> F DB(=< E &7**F37*F@**(=< E <>< DmB E &D> F DB F D1*(=< E &37*F@**F3>*(=< E <1* Dm1* E &DB F D1* F D11(=< E &@**F3>*F<**(=< E <3? Dm11 E &Dm1* F Dm11 F Dm13(=< E &3>*F<**F17*(=< E 3@< 7

0ezultatele o$inute se regasesc in ta$elul de mai !os: /i 3 < @ 7 A ? > B 1* 11 9: 1mi <1? 3<< 3A? <1? @<< @1? <>< <1* <3? 3@< .5@2 /i5 @ B 1A 37 <A @B A@ >1 1** 131 :4: Tabelul nr. 3 #e $aza ta$elului, ormm sistemul A na > 7B*i ; Byi /i 8 1mi A<@ ABB 1*A> 17>7 37B> 3B1B <*A@ 3?B* <3?* 3A?< 5=.44

aB*i > 7B*i5 ; B*i8yi n E nr luni E 1* G"i E A7 G,mi E <3@? G"i3 E 7*7 G"iH,mi E 31<** -A7*a - @337$ E -311*77 A7*a F 7*7*$ E 31<*** = >37$ E -1B@7 $ E - 1B@7=>37 7 ; < 5).: 1*a F A7$ E <3@? 7 ; <5).: 1*a F A7H& - 3,<7(E<3@? $E - 3,<7 1*a F A7$ E <3@?=H&-A7( A7a F 7*7$ E 31<**=H1*

a ; ..6)62 DiE <<B,B? F & - 3,<7HIi ( 7 ; < 5).: #e $aza rezultatelor o$inute, calculm previziunea v)nzrilor: "E1J,E <<B,B? F & - 3,<7H1 ( E <<> "E3J,E<<B,B? F & - 3,<7H3 ( E <<7 "E<J,E<<B,B? F & - 3,<7H< ( E <<< "E@J,E<<B,B? F & - 3,<7H@ ( E <<1 "E7J,E<<B,B? F & - 3,<7H7 ( E <3> "EAJ,E<<B,B<F & - 3,<7HA ( E <3A "E?J,E<<B,B? F & - 3,<7H? ( E <3@ "E>J,E<<B,B? F & - 3,<7H> ( E <31 "EBJ,E<<B,B? F & - 3,<7HB ( E <1B "E1*J,E<<B,B? F & - 3,<7H1* ( E <1A "E11J,E<<B,B? F & - 3,<7H11 ( E<<> "E13J,E<<B,B? F & - 3,<7H13 ( E <13

/i (lunile+ 1 3 < @ 7 A ? > B 1* 11

1i (valoarea v-n,rilor previ,ionate+ <<> <<7 <<< <<1 <3> <3A <3@ <31 <1B <1A <<>

13 %O%#L

<13 .65=

Tabelul nr. 4 7+ Metoda de previ,iuneA e*trapolarea #e $aza Tabelului nr. 1 calculam previziunea vanzarilor prin metoda e"trapolarii: ;)nzri perioada anterioar, mediile pe trimestre i media anual. Mt;media trimestrului

#rimul trimestru: lunile 1, 3, <

Mt1 E @** F 3** F <7* E <1? <

Al doilea trimestru: lunile @, 7, A

Mt3 E 17*F<**F7** E <1? <

Al treilea trimestru: lunile ?, >, B

Mt< E 7** F37* F @** E <>< <

Krimestrul patru: lunile 1*, 11, 13

Mt@ E

3>* F <** F 17* E 3@< <

Media anual E GDi &din Tabelul nr. 1) E <?>* E <17 13 13

In urma rezultatelor o$inute, calculm coe icienii se,onierii. 2ormula de calcul a acestor coe icieni este: media trimestrial =media anuala. Tabelul nr. 5: Coeficienii sezonieri %rimestrul Media trimestrial Media anual $ <1? <17 $$ <1? <17 $$$ <>< <17 $0 3@< <17

>

Coe icient se,onier

=44 (=C+

=44 (=C+

=5= (=)5=C+

22 (4)22C+

1F1F1,31F*,?? E <,B>=@ E *,BB @ .alculam v)nzrile previzionate cu a!utorul coe icienilor sezonieri i valoarea v)nzrilor din Tabelul nr. 4. /i 1 3 < @ 7 A ? > B 1* 11 13 %O%#L 1i <<> <<7 <<< <<1 <3> <3A <3@ <31 <1B <1A <<> <13 .65= Coe icientul se,onier 1 1 1 1 1 1 1,31 1,31 1,31 *,?? *,?? *,?? 0-n,ri previ,ionate <<> <<7 <<< <<1 <3> <3A <B3 <>> <>A 3@< 3A* 3@* .644

Tabelul nr. 6: Previziunea vnzrilor

Calculm previ,iunea v-n,rilor pentru al <5<lea produs ) cereale integrale din porum7A
Luna(/i+ 1<. Ianuarie 1@. 2e$ruarie 17. Martie 1A. Aprilie 1?. Mai 1>. Iunie 0aloarea v-n,rilor (kg+ (1i+ 1*** 17** 13** 3*** 37** B**

1B. Iulie 3*. August 31. -eptem$rie 33. 4ctom$ie 3<. Coiem$rie 3@. +ecem$rie %O%#L

1<** @7** @*** <7** <*** @3** 56944

Tabelul nr. 1 Vanzari perioa a an!erioara #e $aza datelor din v)nzrile realizate pe perioada anterioar calculm previziunea v)nzrilor pe anul 3**B., prin cele dou metode: metoda mediei mo$ile si metoda e"trapolara. a.Metoda mediei mo7ile /i (lunile+ 1 3 < @ 7 A ? > B 1* 11 13 23 1i (valoarea v-n,rilor+ 1*** 17** 13** 3*** 37** B** 1<** @7** @*** <7** <*** @3** 56944 /i5 1 @ B 1A 37 <A @B A@ >1 1** 131 1@@ 9:4 Tabelul nr..2 #e $aza ta$elului de mai sus, voi calcula media mo$ila dup ormula: Mm;1i<=>1i>1i>=?. Dm3 E &D1 F D3 F D<(=< E &1***F17**F13**(=< E 13<< Dm< E &D3 F D< F D@(=< E &17**F13**F3***(=< E 17A? Dm@ E &D< F D@ F D7(=< E &13**F3***F37**(=< E 1B** 1* /i81i 1*** <*** <A** >*** 137** 7@** B1** <A*** <A*** <7*** <<*** 7*@** 5..444

Dm7 E &D@ F D7 F DA(=< E &3***F37**FB**(=< E1>** DmA E &D7 F DA F D?(=< E &37**FB**F1<**(=< E 17A? Dm? E &DA F D? F D>(=< E &B**F1<**F@7**(=< E 33<< Dm> E &D? F D> F DB(=< E &1<**F@7**F@***(=< E <3A? DmB E &D> F DB F D1*(=< E &@7**F@***F<7**(=< E @*** Dm1* E &DB F D1* F D11(=< E &@***F<7**F<***(=< E <7** Dm11 E &Dm1* F Dm11 F Dm13(=< E &<7**F<***F@3**(=< E <7A?

0ezultatele o$inute se regasesc in ta$elul de mai !os: /i 3 < @ 7 A ? > B 1* 11 9: 1mi 13<< 17A? 1B** 1>** 17A? 33<< <3A? @*** <7** <7A? 5@9.@ /i5 @ B 1A 37 <A @B A@ >1 1** 131 :4: Tabelul nr. 3 #e $aza ta$elului, ormm ta$elul A na > 7B*i ; Byi aB*i > 7B*i5 ; B*i8yi n E nr luni E 1* G"i E A7 G,mi E 3@A<@ G"i3 E 7*7 G"iH,mi E 1>31?< -A7*a - @337$ E -1A*131* A7*a F 7*7*$ E 1>31?<* 1*a F A7$ E 3@A<@=H&-A7( A7a F 7*7$ E 1>31?<=H1* /i 8 1mi 3@AA @?*1 ?A** B*** B@*3 17A<1 3A1<A <A*** <7*** <B3<? =35=2.

11

>37$ E 33*73* $ E 33*73*=>37 7 ; 592)56

1*a F A7$ E 3@A<@ $ E 3A?,3B a E ?3A,*1

1*a F A7H& 3A?,3B(E3@A<@ $E 3A?,3B

DiE ?3A,*1F & 3A?,3BHIi ( $ E 3A?,3B #e $aza rezultatelor o$inute, calculm previziunea v)nzrilor: "E1J,E ?3A,*1F & 3A?,3BH1 (E BB< "E3J,E ?3A,*1 F &3A?,3BH3 (E13A1 "E<J,E?3A,*1 F &3A?,3BH< (E173> "E@J,E?3A,*1 F &3A?,3BH@ (E1?B7 "E7J,E ?3A,*1 F&3A?,3BH7 (E3*A3 "EAJ,E?3A,*1 F &3A?,3BHA (E3<<* "E?J,E?3A,*1 F &3A?,3BH? (E37B? "E>J,E?3A,*1 F &3A?,3BH> (E3>A@ "EBJ,E?3A,*1 F &3A?,3BHB (E<1<3 "E1*J,E?3A,*1 F &3A?,3BH1* (E<<BB "E11J,E?3A,*1 F 3A?,3BH11 (E<AAA "E13J,E?3A,*1 F &3A?,3BH13 (E<B<< /i (lunile+ 1 3 < @ 1i (valoarea v-n,rilor previ,ionate+ BB< 13A1 173> 1?B7

13

7 A ? > B 1* 11 13 %O%#L

3*A3 3<<* 37B? 3>A@ <1<3 <<BB <AAA <B<< 56:94

Tabelul nr. 4 c+ Metoda de previ,iuneA e*trapolarea #e $aza Tabelului nr. 1 calculam previziunea vanzarilor prin metoda e"trapolarii: ;)nzri perioada anterioar, mediile pe trimestre i media anual. Mt;media trimestrului #rimul trimestru: lunile 1, 3, < Mt1 E 1*** F 17** F 13** E 13<< < Al doilea trimestru: lunile @, 7, A Mt3 E 3*** F 37** F B** E 1>** < Al treilea trimestru: lunile ?, >, B Mt< E 1<** F@7** F @*** E <3A? < Krimestrul patru: lunile 1*, 11, 13 Mt@ E <7** F <*** F @3** E <7A? <

Media anual E GDi &din Tabelul nr. 1) E 3BA** E 3@A? 13 13

In urma rezultatelor o$inute, calculm coe icienii se,onierii. 2ormula de calcul a acestor coe icieni este: media trimestrial =media anuala. 1<

Tabelul nr. 5: Coeficienii sezonieri %rimestrul Media trimestrial Media anual Coe icient se,onier $ 13<< 3@A? :4 (4):C+ $$ 1>** 3@A? 2. (4)2.C+ $$$ <3A? 3@A? =.5 (=).5C+ $0 <7A? 3@A? =@9 (=)@9C+

*,7F*,?<F1,<3F1,@A E @,*1=@ E 1 @ .alculam v)nzarile previzionate cu a!utorul coe icienilor sezonieri i valoarea v)nzrilor din Tabelul nr. 4. /i 1 3 < @ 7 A ? > B 1* 11 13 %O%#L 1i BB< 13A1 173> 1?B7 3*A3 3<<* 37B? 3>A@ <1<3 <<BB <AAA <B<< 56:94 Coe icientul se,onier *,7 *,7 *,7 *,?< *,?< *,?< 1,<3 1,<3 1,<3 1,@A 1,@A 1,@A 0-n,ri previ,ionate @B? A<1 ?A@ 1<1* 17*7 1?*1 <@3> <?>* @1<@ @BA< 7<73 7?@3 ..342

Tabelul nr.6 : Previziunea vnzrilor

Previ,iunea v-n,rilor pe 54=4 pentrul produsul D pu uleti cu gla,ura de ciocolata!.


;aloarea previzionat a v)nzrilor pe anul 3*1* se calculeaz pornind de la valoarea v)nzrilor de pe anul precedent, adica anul 3**B.

a+ Metoda media mo7il 1@

/i (lunile+ 1 3 < @ 7 A ? > B 1* 11 13 23

1i (valoarea v-n,rilor+ <<> <<7 <<< <<1 <3> <3A <3@ <31 <1B <1A <<> <13 .65=

/i5 1 @ B 1A 37 <A @B A@ >1 1** 131 1@@ 9:4

/i81i <<> A?* BBB 1<3@ 1A@* 1B7A 33A> 37A> 3>?1 <1A* <?1> <?@@ 5:5:9

Tabelul nr1 : Vnzrile in anul 2""#

.alculm acum media mo$il: Dm3 E &D1 F D3 F D<(=< E &<<>FA?*FBBB(=< E AAB Dm< E &D3 F D< F D@(=< E &A?*FBBBF1<3@(=< E BB> Dm@ E &D< F D@ F D7(=< E &BBBF1<3@F1A@*(=< E 1<31 Dm7 E &D@ F D7 F DA(=< E &1<3@F1A@*F1B7A(=< E @B3* DmA E &D7 F DA F D?(=< E &1A@*F1B7AF33A>(=< E 1B77 Dm? E &DA F D? F D>(=< E &1B7AF33A>F37A>(=< E 33A@ Dm> E &D? F D> F DB(=< E &33A>F37A>F3>?1(=< E 37AB DmB E &D> F DB F D1*(=< E &37A>F3>?1F<1A*(=< E 3>AA Dm1* E &DB F D1* F D11(=< E &3>?1F<1A*F<?1>(=< E<37*

Dm11 E &Dm1* F Dm11 F Dm13(=< E &<1A*F<?1>F<?@@(=< E <7@1 .alculele e ectuate le e"primm ntr-un ta$el de orma: Tabelul nr. $ /i 1mi /i5 /i 8 1mi -

17

3 < @ 7 A ? > B 1* 11 9:

AAB BB> 1<31 @B3* 1B77 33A@ 37AB 3>AA <37* <7@1 5@.:.

@ B 1A 37 <A @B A@ >1 1** 131 :4:

1<<> 3BB@ 73>@ 3@A** 11?<* 17>@> 3*773 37?B@ <37** <>B71 =26:6=

#e $aza ta$elului ormm sistemul:

1*a F A7$ E 3@<7<=H&-A7( A7a F 7*7$ E 1?B7B1=H1* a E ?7?,@7 Di E ?7?,@7 F &1>>@>.B>HIi( $ E 37>,1<

Ln urma rezolvrii sistemului, o$inem:

#e $aza rezultatelor o$inute, calculm previziunea v)nzrilor: "E1J,E ?7?,@7F & 37>,1<H1 (E 1*1A "E3J,E ?7?,@7 F &37>,1<H3 (E13?@ "E<J,E?7?,@7 F &37>,1<H< (E17<3 "E@J,E?7?,@7 F &37>,1<H@ (E1?B* "E7J,E ?7?,@7 F&37>,1<H7 (E3*@> "EAJ,E?7?,@7 F &37>,1<HA (E3<*A "E?J,E?7?,@7 F &37>,1<H? (E37A@ "E>J,E?7?,@7 F &37>,1<H> (E3>33 "EBJ,E?7?,@7 F &37>,1<HB (E<*>1 "E1*J,E?7?,@7 F &37>,1<H1* (E<<<B "E11J,E?7?,@7 F& 37>,1<H11 (E<7B? "E13J,E?7?,@7 F &37>,1<H13 (E<>77

1A

Tabelul nr. %: Vnzrile previziona!e /i 1 3 < @ 7 A ? > B 1* 11 13 %O%#L Metoda de previ,iuneA e*trapolarea #e $aza Tabelului nr 5, vom calcula mediile trimestriale i media anual. #rimul trimestru: lunile 1, 3, < Mt1 E <<> F <<7 F <<< E <<7 < Al doilea trimestru: lunile @, 7, A Mt3 E <<1 F <3> F <3AE <3> < Al treilea trimestru: lunile ?, >, B Mt< E <3@ F <31 F <1B E <31 < Krimestrul patru: lunile 1*, 11, 13 Mt@ E <1A F <<> F <13 E <33 < 1i 1*1A 13?@ 17<3 1?B* 3*@> 3<*A 37A@ 3>33 <*>1 <<<B <7B? <>77 5655@

Media anual E GDi &din Tabelul nr. ) E <B31 E <3? 13 1? 13

;om calcula acum coe icienii sezonieri, pe $aza crora vom putea realiza previziunea v)nzrilor prin metoda e"trapolrii. Tabelul nr.# : Coeficienii sezonieri %rimestrul Media trimestrial Media anual Coe icientul se,onier .alculam v)nzrile previzionate cu a!utorul coe icienilor sezonieri i valoarea v)nzrilor din Tabelul nr. 1" /i 1 3 < @ 7 A ? > B 1* 11 13 %O%#L 1i <<> <<7 <<< <<1 <3> <3A <3@ <31 <1B <1A <<> <13 .65= Coe icientul se,onier 1,*3 1,*3 1,*3 1 1 1 *,B> *,B> *,B> *,B> *,B> *,B> 0-n,ri previ,ionate <@7 <@3 <@* <<1 <3> <3A <1> <17 <1< <1* <<1 <*A .64: $ <<7 <3? =.45 $$ <3> <3? = $$$ <31 <3? 4.63 $0 <33 <3? 4.63

Previ,iunea v-n,rilor pentru anul 54== E pentru produsul pu uleti gla,urati cu ciocolataA
.antitatea previzionat a v)nzrilor pe cel de-al treilea an se realizeaz pe $aza previziunilor din anul precedent, anul doi. a+ Metoda de previ,iuneA media mo7il Avem ta$elul:

Tabelul nr.1 : Vnzrile in anul oi 1>

/i 1 3 < @ 7 A ? > B 1* 11 13 %O%#L

1i 1*1A 13?@ 17<3 1?B* 3*@> 3<*A 37A@ 3>33 <*>1 <<<B <7B? <>77 5655@

#e $aza ta$elului vom calcula media mo$il: Dm3 E &D1 F D3 F D<(=< E &1 *1A F 1 3?@ F 17<3(=< E 13?@ Dm< E &D3 F D< F D@(=< E &1 3?@ F 1 7<3 F 1 ?B*(=< E 17<3 Dm@ E &D< F D@ F D7(=< E &1 7<3F 1 ?B* F 3 *@>(=< E 1?B* Dm7 E &D@ F D7 F DA(=< E &1 ?B*F 3 *@> F 3 <*A(=< E 3*@> DmA E &D7 F DA F D?(=< E &3 *7> F 3 <*A F 3 7A@(=< E 3<*B Dm? E &DA F D? F D>(=< E &3 <*A F 3 7A@ F 3 >33(=< E 37A@ Dm> E &D? F D> F DB(=< E &3 7A@ F 3 >33 F < *>1(=< E 3>33 DmB E &D> F DB F D1*(=< E &3 >33 F < *>1 F < <<B(=7 E <*>1 Dm1* E &DB F D1* F D11(=< E &< *>1 F < <<B F < 7B?(=< E <<<B Dm11 E &Dm1* F Dm11 F Dm13(=< E &< <<B F < 7B? F < >77(=< E37B?

0ezultatele o$inute sunt e"primate n ta$elul:

Tabelul nr. 2

1B

/i 3 < @ 7 A ? > B 1* 11 9:

1mi 1 3?@ 1 7<3 1 ?B* 3 *@> 3 <*B 3 7A@ 3 >33 < *>1 < <<B 3 7B? 5..:9

/i5 @ B 1A 37 <A @B A@ >1 1** 131 :4:

/i 8 1mi 37@> @7BA ?1A* 1*3@* 1<>7@ 1?B@> 337?A 3??3B <<<B* 3>7A? =93943

#e $aza ta$elului ormm sistemul: 1*a F A7$ E 3<<7A A7a F 7*7$ E 1A>A*> Ln urma rezolvrii sistemului, o$inem: a E 1*13@,A Di E 1*13@,A F 3*<,7AIi $ E 3*<,7A #e $aza rezultatelor o$inute, calculm previziunea v)nzrilor: "E1J,E1*13@,A F &3*<,7AH1 (E 1*<3> "E3J,E1*13@,A F &3*<,7AH3 (E1*7<3 "E<J,E1*13@,AF &3*<,7AH< (E1*?<7 "E@J,E1*13@,AF &3*<,7AH@ (E1*B<B "E7J,E1*13@,A F&3*<,7AH7 (E111@3 "EAJ,E1*13@,AF &3*<,7AHA (E11<@A "E?J,E1*13@,AF &3*<,7AH? (E1177* "E>J,E1*13@,AF &3*<,7AH> (E11?7< "EBJ,E1*13@,AF &3*<,7AHB (E11B7? "E1*J,E1*13@,AF &3*<,7AH1* (E131A* "E11J,E1*13@,AF& 3*<,7AH11 (E13<A@ "E13J,E1*13@,AF &3*<,7AH13 (E137A? Av)nd aceste elemente, putem calcula cantitatea previzionat a v)nzrilor pe cel de-al treilea an pentru produsul A, prin metoda de previziune media mo$il.

3*

Tabelul nr. 3 /i 1 3 < @ 7 A ? > B 1* 11 13 %O%#L 1i 1*<3> 1*7<3 1*?<7 1*B<B 111@3 11<@A 1177* 11?7< 11B7? 131A* 13<A@ 137A? =.2.2.

7+ Metoda de previ,iuneA e*trapolarea #e $aza Tabelului nr , vom calcula mediile trimestriale i media anual. #rimul trimestru: lunile 1, 3, < Mt1 E @ >73 F @ B*? F @ BA* E @ B*A < Al doilea trimestru: lunile @, 7, A Mt3 E 7 @A@ F 7 73< F 7 7>1 E 7 73< < Al treilea trimestru: lunile ?, >, B Mt< E A 1A< F A 33A F A 3B1 E A 33? < Krimestrul patru: lunile 1*, 11, 13 Mt@ E A @?7 F A 7@* F A A*7 E A 7@* < Media anual E GDi &din Tabelul nr. 1") E AB 7>? E 7 ?BB 13 31 13

;om calcula acum coe icienii sezonieri, pe $aza crora vom putea realiza previziunea v)nzrilor prin metoda e"trapolrii. Tabelul nr. 4 %rimestrul Media trimestrial Media anual Coe icientul se,onier .u previziunile v)nzrilor din Tabelul nr. 1% i coe icienii calculai mai sus, putem determina cantitatea previzionat a v)nzrilor pe cel de-al treilea an pentru produsul A, prin metoda de previziune M e"trapolarea. Tabelul nr. 5 /i 1 3 < @ 7 A ? > B 1* 11 13 %O%#L 1i 7 @73 7 71< 7 7?< 7 A<< 7 AB@ 7 ?7@ 7 >1@ 7 >?7 7 B<7 7 BB7 A *77 A 11A 96 @46 Coe icient se,onier *,>7 *,>7 *,>7 *,B7 *,B7 *,B7 1,*? 1,*? 1,*? 1,1< 1,1< 1,1< < 0-n,ri previ,ionate @ A<@ @ A>A @ ?<? 7 <71 7 @*B 7 @AA A 331 A 3>A A <7* A ??@ A >@3 A B11 96 992 Fg $ @ B*A 7 ?BB 4)3: (3:C+ $$ 7 73< 7 ?BB 4)6: (6:C+ $$$ A 33? 7 ?BB =)42 (=42C+ $0 A 7@* 7 ?BB =)=. (==.C+

.antitile previzionate pentru anul trei, pentru produsul A sunt de AB AA? Ng pe an.

Previ,iunea v-n,rilor pe anul 54=4 pentru produsul D ulgi de porum7 integrali!


c+ Metoda de previ,iuneA media mo7il /i (lunile+ 1 3 < 1i (valoarea v-n,rilor+ BB< 13A1 173> 33 /i5 1 @ B /i81i BB< 3733 @7>@

@ 7 A ? > B 1* 11 13 23

1?B7 3*A3 3<<* 37B? 3>A@ <1<3 <<BB <AAA <B<< 56:94

1A 37 <A @B A@ >1 1** 131 1@@ 9:4

?1>* 1*<1* 1<B>* 1>1?B 33B13 3>1>> <<BB* @*<3A @?1BA 5.4.94

Tabelul nr.1 : Vnzrile in anul 2""# #e $aza ta$elului vom calcula media mo$il: Dm3 E &D1 F D3 F D<(=< E &BB<F13A1F173>(=< E 13A1 Dm< E &D3 F D< F D@(=< E &13A1F173>F1?B7(=< E 173> Dm@ E &D< F D@ F D7(=< E &173>F1?B7F3*A3(=< E 1?B7 Dm7 E &D@ F D7 F DA(=< E &1?B7F3*A3F3<<*(=<E3*7B DmA E &D7 F DA F D?(=< E &3*A3F3<<*F37B?(=<E3<<* Dm? E &DA F D? F D>(=< E &3<<*F37B?F3>A@(=<E37B? Dm> E &D? F D> F DB(=< E &37B?F3>A@F<1<3(=<E3>A@ DmB E &D> F DB F D1*(=< E &3>A@F<1<3F<<BB(=<E<1<3 Dm1* E &DB F D1* F D11(=< E& <1<3F<<BBF<AAA(=<E<<BB Dm11 E &D1* F D11 F D13(=< E& <<BBF<AAAF<B<<(=<E<AAA

.alculele e ectuate le e"primm ntr-un ta$el de orma: Tabelul nr. 2 /i 3 < @ 7 A ? > B 1mi 13A1 173> 1?B7 3*7B 3<<* 37B? 3>A@ <1<3 /i5 @ B 1A 37 <A @B A@ >1 /i 8 1mi 3733 @7>@ ?1>* 1*3B7 1<B>* 1>1?B 33B13 3>1>>

3<

1* 11 9:

<<BB <AAA 5@9.=

1** 131 :4: 1*a F A7$ E 3@A<1=H&-A7( A7a F 7*7$ E 1>317A=H1*

<<BB* @*<3A =35=:9

#e $aza ta$elului ormm sistemul:

Ln urma rezolvrii sistemului, o$inem:

a E ?37,73 Di E ?37,73 F 3A?,<3Ii $ E 3A?,<3

#e $aza rezultatelor o$inute, calculm previziunea v)nzrilor: "E1J,E ?37,73F & 3A?,<3H1 (E BB< "E3J,E ?37,73F &3A?,<3H3 (E 13A* "E<J,E?37,73F &3A?,<3H< (E 173? "E@J,E?37,73F &3A?,<3H@ (E 1?B7 "E7J,E ?37,73F&3A?,<3H7 (E3*A3 "EAJ,E?37,73F &3A?,<3HA (E3<3B "E?J,E?37,73F &3A?,<3H? (E37B? "E>J,E?37,73F &3A?,<3H> (E31<> "EBJ,E?37,73F &3A?,<3HB (E<1<1 "E1*J,E?37,73F &3A?,<3H1* (E<<BB "E11J,E?37,73F& 3A?,<3H11 (E<AAA "E13J,E?37,73F &3A?,<3H13 (E<B<< Av)nd aceste elemente, putem calcula valoarea previzionat a v)nzrilor pe cel de-al doilea an, prin metoda de previziune media mo$il.

Tabelul nr. 3: Vnzrile previziona!e /i 1 3 < 1i BB< 13A* 173?

3@

@ 7 A ? > B 1* 11 13 %O%#L 7+ Metoda de previ,iuneA e*trapolarea

1?B7 3*A3 3<3B 37B? 31<> <1<1 <<BB <AAA <B<< 533.4

#e $aza Tabelului nr 5, vom calcula mediile trimestriale i media anual. #rimul trimestru: lunile 1, 3, < Mt1 E <@7F<@3F<@* E <@3 < Al doilea trimestru: lunile @, 7, A Mt3 E <<1F<3>F<3AE <3> < Al treilea trimestru: lunile ?, >, B Mt< E <1>F<17F<1< E <17 < Krimestrul patru: lunile 1*, 11, 13 Mt@ E <1*F<<1F<*A E <1A <

Media anual E GDi &din Tabelul nr. ) E <B*7E <37 13 13

;om calcula acum coe icienii sezonieri, pe $aza crora vom putea realiza previziunea v)nzrilor prin metoda e"trapolrii. Tabelul nr.4 : Coeficienii sezonieri %rimestrul $ 37 $$ $$$ $0

Media trimestrial Media anual Coe icientul se,onier

<@3 <37 =)4:

<3> <37 =)4=

<17 <37 4)69

<1A <37 4)62

.u valoarea v)nzrilor din Tabelul nr.1 i coe icienii calculai mai sus, putem determina valoarea previzionat a v)nzrilor pe cel de-al doilea an, prin metoda de previziune M e"trapolarea.

Tabelul nr5: Vnzrile previziona!e /i 1 3 < @ 7 A ? > B 1* 11 13 %O%#L 1i BB< 13A* 173? 1?B7 3*A3 3<3B 37B? 31<> <1<1 <<BB <AAA <B<< 533.4 Coe icient se,onier 1,*7 1,*7 1,*7 1,*1 1,*1 1,*1 *,BA *,BA *,BA *,B? *,B? *,B? < 0-n,ri previ,ionate ;1i8coe . se,onier 1*@< 1<3< 1A*< 1>1< 3*>< 3<73 3@B< 3*73 <**A <3B? <77A <>17 53@.9

3A

Capitolul $$ Gecesarul de utilaHe

Categorii de utilaHeA =.Mi*er pentru amestecuri de malaiA

Carac!eris!ici !e&nice: O.uva de capacitate de la @* lt p)n la 1** lt din o"el ino"9 O < scule incluse &$ttor, c)rlig, spatul(9 O0zuitor din te lon, montat pe un suport din otel ino", pro il arcuit care urmreste ondul cuvei& ine vasul mai curat cu toate elurile de reete de aluat, cu aluate mai lichide a!ut la o"igenare,pentru a o$ine un produs mai pu os(9 O-uport cuv din usiune de aluminiu9 O@ viteze F regla! electronic9 O.o$orare cuv motorizat& nu este necesar scoaterea sculelor pentru e"tragerea cuvei(9 OKemporizatoare electronice9 O#utere electric instalat de la 3,3 pana la ?,7 %:. 'urnizor:

3?

Gumele companieiA1ogind -olutions Persoana de contactA1osurdo -averio #dresaA -tr./eine, Cr.1. LocalitateAKimisoara IudetA Kimis %ele onA*?3B*<17>3 Pret utilaHA=:4.:44 lei.

5.J*truder pentru e*pandare pu uleiA

Carac!eris!ici !e&nice: O+imensiuni e"t.:mm 31**H?7*H17** &h(9 O.apt central pentru dozare umplutur compus din 3 cilindri de pre-alimentare si 3 cilindri de e"truziune9 O.apt de st)nga pentru e"truziunea unui tip de aluat di erit &negru(, compus din 3 cilindri de pre-alimentare si 3 cilindri de e"truziune9 O-tanta de ormare a produsului, compus din camere de comprimare pe care se pun duzele de e"truziune9 O-tanta de inchidere a produsului, compus din suport oscilant pe care se a la dia ragme de rotatie9 OKoate prtile n contact cu aluatul i umplutura sunt uor de demontat pentru splare si curare9 O-tructura din aluminiu anticorodal tratat& anodizat(, panouri de acoperire din otel ino"9 OMotorizare prin motoriductoare si inversoare de recventa9 OCumar 1** de tevi, dim.1**HA** mm urnizate cu masina9

3>

O#anou electric general din otel ino"9 O#utere electric instalat 1,7 %:. 'urnizor: Gumele companieiA1ogind -olutions Persoana de contactA1osurdo -averio #dresaA -tr./eine, Cr.1. LocalitateAKimisoara IudetA Kimis %ele onA*?3B*<17>3 Pret utilaHA:2444 lei. ..Cuptor rotativ %re,,a orni RC# 94/:4

Carac!eris!i !e&nice: O;ersiunea pentru crucioare cu tvi 7*HA* &Alimentare cu gaz, motorin sau electric(9 O2aada, camera de coacere i camera de ardere sunt con ecionate din oel ino", pentru o via de lung durat9 O.amera de ardere este prevazut cu recuperare de um pentru o$inere de e icien ma"im cu consum minim9 O;entilator cu priz direct pentru uncionare silenioas si de lung durat9 OPeneratoare de a$ur puternice i rapide, echipate cu termorizator precum si in!ectoare de apa multiple pentru a o$tine cantitati mari de a$ur9 O0ecuperator de caldura cu usa deschisa9 O5sa din sticla du$la9

3B

O#anou de comanda digital, cu posi$ilitatea de a avea un program de coacere cu tre aze, cu di erite temperaturi si emisiuni de a$ur si de a memora B* de programe. 'urnizor: Gumele companieiA1ogind -olutions Persoana de contactA1osurdo -averio #dresaA -tr./eine, Cr.1. LocalitateAKimisoara IudetA Kimis %ele onA*?3B*<17>3 Pret utilaHA2@444 lei. @.Masina de gla,urat cu ciocolataA

Carac!eris!ici !e&nice: Model AKM A** 'chipament utila! glazurat ciocolata di erite capacitati atm ?**->**-1***. 2ull a$ricat din ino"-crom <*@, stratul de ciocolata se poate regla, comanda pnc sau electronic, sistem automat sau manual. 'urnizor: Gumele companiei: Atlas Ma%ina -ana,i Persoana de contact: -en,urt Nenan #dresa: 4rganize -ana,i 6olgesi < ,ol no 31 Localitate: Naraman - Kurcia Iudet:%ele on: **B*.<<>.33@117* -71 %ele on mo7il: **B*.7<A.7AA73*7 - *?@@.>>@*B< Ka*: **B*.<<>.33@1173

<*

Le7site: http:==:::.atlasma%ina.com.tr Pret utilaHA@5444 lei.

:.Masina de am7alat

Carac!eris!i !e&nice: Coua masin .0IMA poate s uncioneze i orizontal i vertical, putand i pozitionat in di erite grade de inclinatie,printr-un singur volan pozitionat pe partea drapta.-udura longitudinala a pachetului se ace prin rolele de tragere si de sudare, sudura transversala se ace prin $acurile de taiere=sudare cu inchidere verticala. Ku$ul ormator este regla$il pentru o schim$are rapida si usoara de sortiment. .rima lucreaza cu o latime ma"ima de olie de A** mm din diverse tipuri:polipropilen, laminat, microgaurit, cuplat etc. 1ungimea pachetului poate sa varieze de la zero la in init dupa setarea pe panoul de control sau poate sa varieze automatic dupa lungimea produsului. Masina poate sa unctioneze manual sau automatic9 in modalitate automata masina porneste in prezenta produsului, poate i alimentata manual, prin intermediul unui cantar sau o $anda transportoare si nu se opreste decat la a$senta produsului la intrare. Avem urmatoarele posi$ilitati: 1.1ungime de punga i"a9 3.#unga imprimata corectie prin senzor9 <.#unga neutra, lungimea varia$ila in unctie de produs. 'urnizor:

<1

Gumele companieiA1ogind -olutions Persoana de contactA1osurdo -averio #dresaA -tr./eine, Cr.1. LocalitateAKimisoara IudetA Kimis %ele onA*?3B*<17>3 Pret utilaHA24444 lei. 9.Masina de stantat eticMeteA

Carac!eris!ici !e&nice: 1imea ma"im a hartiei 3A* mm lime ma"im a matreitei de taiere 37@ mm diametrul rolei de de$o$inare 1*** mm diametru rolei de re$o$inare 7** mm module matrite de taiere <F1 adet viteza ma"ima de taiere 13* m=min electricitate 33*;-3,3N: r)n electromagnetic standard controlul tensiunuii automat standard a turi pneumatice @ re$o$inare 3

Kurni,orA -. 04M21'I* PreA 3* *** 0on <3

Klu*ul teMnologic

Malai

Mi*are

#dugare materei prime care intr On coninutul produsului

Modelare

Coacere

Nla,urare

&scare

#m7alare

JticMetare

Produs inal

<<

(c&e)a procesului !e&nolo*ic #entru cerealele integrale de porum$, lu"ul tehnologic este acelai, cu mentiunea c nu mai e"ist procesul de glazurare i uscare, deoarece cerealele sunt simple si nu prezinta gust de ciocolata. Calculul necesarului de utilaHe Cu&5!( E GQiHti! Kd! Qi E cantitatea de a$ricat din produsul i ti! E timpul necesar pentru realizarea produslui i pe utila!ul ! Kd! E timpul total disponi$il al utila!ului ! E Kn&h( M &Koth F Kprr( Kn&h( E timpul nominal in ore E ns H +s H Kn&z( ns E numrul de schim$uri +s E durata unui schim$ Kn&z( E timpul nominal n zile E Kc M &- F + F -l( Kc E timpul calendaristic - E numrul de s)m$ete + E numrul de duminici -l E numrul sr$torilor legale Koth E timpul de opriri tehnologice Kprr E timpul pentru reparaii i revizii a+ Pentru primul an (doar pentru produsul pu uleti gla,urati + Ln Tabelul nr. 26, se gasesc in ormaii despre timpul necesar pentru producerea produsului pu uleti pe iecare utila!, precum i timpul pentru opririle tehnice i pentru reparaii i revizii, e"primat n ore. 5tila!ele vor i numerotate cu 5!, cu ! de la 1 la A i se respect ordinea olosit atunci c)nd au ost prezentate, n su$capitolul I;.1.

<@

Tabelul nr. 1: +nfor)aii espre !i)pii e pro ucere , anul + &tilaHele 51 53 5< 5@ 57 5A 4peratii 1 tiH (ore+ *,3* *,1* *,<* *,11 *,*B *,13 *,*> %otM (ore+ 13* 3** 33* 17* 11* 1>* 1** %prr (ore+ @* A* B* ?* <* <* >*

Kre$uie precizat aptul c numrul de schim$uri este trei, iecare a c)te opt ore. ;om calcula acum elementele utilizate n determinarea necesarului de utila!e pentru primul an. Kn&z( E 371 zile Kn&h( E 371 H < H > E A *3@ h Kd1E A *3@ M &13* F @*( E 7>A@ Kd3 E A *3@ M &3** F A*( E 7?A@ Kd< E A *3@ M &33* F B*( E 7?1@ Kd@ E A *3@ M &17* F ?*( E 7>*@ Kd7 E A *3@ M &11* F <*( E 7>>@ KdA E A *3@ M &1>* F <*( E 7>1@ Acum vom calcula necesarul de utila!e: Cu&51( E & <B**H *,3*(=7 >A@ E 1 utila! Cu&53( E &<B** H *,1*(=7 ?A@ E 1 utila! Cu&5<( E &<B** H *,<*(=7?1@ E 1 utila! Cu&5@( E &<B** H *,11(=7>*@ E 1 utila! Cu&57( E &<B**H *,*B(=7 >>@ E 1 utila! Cu&5A( E &<B** H *,13(=7 >1@ E 1 utila! +eterminm necesarul de investiii: Cecesarul de investiii E 1 H 17*7** F 1 H 7?*** F1 H ?@***F1 H @3*** F 1 H ?**** F 1 H 3**** E 17*7**F 7?***F?@***F@3***F?****F3****E@1<7** 7+ Pentru anul doi Ln Tabelul nr. 2$, avem in ormaii despre timpul necesar pentru producerea prosusului A i a produsului 6, introdus n anul doi, pe iecare utila!, precum i timpul pentru opririle tehnice i pentru reparaii i revizii, e"primat n ore. <7

Tabelul nr. 2: +nfor)aii espre !i)pii e pro ucere , anul ++ &tilaHele 51 53 5< 5@ 57 5A 4peraii 1 4peraii 3 # *,3* *, 1* *, <* *, 11 *, *B *, 13 *,*> tiH (ore+ P *,17 *,37 *,<7 *,*7 *,*7 *,*7 *,*A *,*@ %otM (ore+ 17* 1?* 3A* 3** 1@* 33* %prr (ore+ A7 <7 ?7 B* <* 37 -

Kre$uie precizat aptul c numrul de schim$uri este trei, iecare a c)te opt ore. ;om calcula acum elementele utilizate n determinarea necesarului de utila!e pentru primul an. Kn&z( E 371 zile Kn&h( E 371 H < H > E A *3@ h Kd1E A *3@ M &17* F 7*( E 7>3@ Kd3 E A *3@ M &1?* F >*( E 7??@ Kd< E A *3@ M &3A* F A*( E 7?*@ Kd@ E A *3@ M &3** F >*( E 7?@@ Kd7 E A *3@ M &1@* F7*( E 7><@ KdA E A *3@ M &33* F @*( E 7?A@ Acum vom calcula necesarul de utila!e: Cu&51( E &<B**H*,3* F <<@1BH*,17(=7>3@ E 1 utila! Cu&53( E &<B**H*,1* F <<@1BH*,37(=7??@ E 3 utila!e Cu&5<( E &<B**H*,<* F <<@1BH*,<7(=7?*@ E < utila!e Cu&5@( E &<B**H*,11 F <<@1BH*,*7(=7 ?@@ E 1 utila! Cu&57( E &<B**H*,*B F <<@1BH*,*7(=7 ><@ E 1 utila! Cu&5A( E &<B**H*,13 F <<@1BH*,*7(=7 ?A@ E 1 utila!

+eterminm necesarul de investiii: Cecesarul de investiii E 1 H 17*7** F 3 H 7?*** F < H ?@*** F 1 H @3*** F 1 H ?**** F 1 H 3* *** EA1>7**

<A

c+ Pentru anul trei Ln Tabelul nr. 2%, avem in ormaii despre timpul necesar pentru producerea prosusului A i a produsului 6, introdus n anul doi, pe iecare utila!, precum i timpul pentru opririle tehnice i pentru reparaii i revizii, e"primat n ore. Tabelul nr. 3: +nfor)aii espre !i)pii e pro ucere - anul +++ &tilaHele 51 53 5< 5@ 57 5A 4peraii 1 4peraii 3 # *,1< *,3* *,1? *,33 *,1* *,*A *,13 tiH (ore+ P *,1* *,3< *,17 *,3@ *,1@ *,*@ *,*A *,*@ %otM (ore+ 377 3>* 37* 1*7 137 3** %prr (ore+ 7* >* A* ?7 @* 37 -

Kre$uie precizat aptul c numrul de schim$uri este trei, iecare a c)te opt ore. ;om calcula acum elementele utilizate n determinarea necesarului de utila!e pentru primul an. Kn&z( E 371 zile Kn&h( E 371 H < H > E A *3@ h Kd1E A *3@ M &377 F 7*( E 7?1B Kd3 E A *3@ M &3>* F >*( E 7AA@ Kd< E A *3@ M &37* F A*( E 7?1@ Kd@ E A *3@ M &1*7 F?7( E 7>@@ Kd7 E A *3@ M &137 F @*( E 7>7B KdA E A *3@ M &3** F 37( E 7>** Acum vom calcula necesarul de utila!e: Cu&51( E &<B**H*,1< F <<@1BH*,1*(=7 ?1B E 1 utila! Cu&53( E &<B**H*,3* F <<@1BH*,3<(=7 AA@ E 3 utila!e Cu&5<( E &<B**H*,1? F <<@1BH*,17(=7 ?1@ E 1 utila! Cu&5@( E &<B**H*,33 F <<@1BH*,3@(=7 >@@ E 3 utila!e Cu&57( E &<B**H*,1* F <<@1BH*,1@(=7 >7B E 1 utila!

<?

Cu&5A( E &<B**H*,*A F <<@1BH*,*@(= 7>** E 1 utila! +eterminm necesarul de investiii: Cecesarul de investiii 1 H 17*7** F 3 H 7?*** F 1 H ?@*** F 3 H @3*** F 1 H ?**** F 1 H 3* *** E7137** lei.

Capitolul $$$

Gecesar de materii prime


Materiile prime necesare pentru reali,area NL#Q&RR "J C$OCOL#%RA produsului P&K&LJ%$ C&

<>

#entru producerea pu uleilor cu ciocolat, avem nevoie de urmtoarele materii prime: Mlai grisat M 3 0on=%g -are iodat M 1 0on=%g 5lei vegetal M @ 0on=%g .iocolat M A,@ 0on=%g& va i importata din 2ranta(9 Rahr M < 0on=%g

Materia prima ciocolat iind importat din 2ranta Mpret de achizitie- 1 5-+-nu se percep ta"e vamale.&2ranta ace parte din 5'( .heltuielile de transport E 3*S H 1 E *,3 5-+ .heltuielile cone"e E 1S H 1 E *,*1 5-+ .heltuieli de asigurare E 1*S H 1 E*,1 5-+ .ostul n vam E 1,7 F *,3 F *,*1 F *,1 E 1,>1 5-+ Accize E <S H 1,>1 E *,*75-+ K;A E 1BS &1, >1 F *,*7( E *,<7 5-+ #reul n ar E 1,>1 F *,*7 F *,<7 E 3,31 5-+ 1 5-+ E 3,B 0on 1%g ciocolata E 3,31 H 3,B E A,@ 0on

a+ Pentru primul an Ln Tabelul nr. 1 avem cantitile necesare de materii prime pentru producerea unui %ilogram de pu uleti cu glazura de ciocolata Tabelul nr. 1: Can!i!ile necesare pen!ru pro ucerea unui .* e pufule!i Materia prim Mlai -are iodat 5lei vegetal .iocolat Rahr Consum speci ic (Cs+ *,A *,*< *,1 *,3 *,*?

<B

;om calcula acum necesarul de materii prime pe primul an, pentru iecare din cele doisprezece luni: Ce&Mp( E GQiH.s Ianuarie: Cecesar malai E <<> H *,A E 3*< Cecesar sare iodata E <<> H *,< E 1*1 Cecesar ulei vegetal E <<> H *,1 E <@ Cecesar ciocolata E <<>H *,3E A> Cecesar zahar E <<> H *,*?E 3@ 2e$ruarie: Cecesar malai E <<7 H *,A E 3*1 Cecesar sare iodata E <<7 H *,< E 1*1 Cecesar ulei vegetal E <<7 H *,1 E <@ Cecesar ciocolata E <<7H *,3E A? Cecesar zahar E <<7 H *,*?E 3< Martie: Cecesar malai E <<< H *,A E 3** Cecesar sare iodata E <<< H *,< E 1** Cecesar ulei vegetal E <<< H *,1 E << Cecesar ciocolata E <<<H *,3EA? Cecesar zahar E <<< H *,*?E 3< Aprilie: : Cecesar malai E <<1 H *,A E 1BB Cecesar sare iodata E <<1 H *,< E BB Cecesar ulei vegetal E <<1 H *,1 E << Cecesar ciocolata E <<1H *,3EAA Cecesar zahar E <<1 H *,*?E 3< Mai: : Cecesar malai E <3> H *,A E1B? Cecesar sare iodata E <3> H *,< E B> Cecesar ulei vegetal E <3> H *,1 E << Cecesar ciocolata E <3>H *,3EAA Cecesar zahar E <3> H *,*?E 3< Iunie: : Cecesar malai E <3A H *,A E 1BA Cecesar sare iodata E <3A H *,< E B> Cecesar ulei vegetal E <3A H *,1 E << Cecesar ciocolata E <3AH *,3EA7 Cecesar zahar E <3A H *,*?E 3< @*

Iulie:

Cecesar malai E <B3 H *,A E 3<7 Cecesar sare iodata E <B3 H *,< E 11> Cecesar ulei vegetal E <B3 H *,1 E <B Cecesar ciocolata E <B3H *,3E?> Cecesar zahar E <B3 H *,*?E 3?

August:

Cecesar malai E <>> H *,A E 3<< Cecesar sare iodata E <>> H *,< E11A Cecesar ulei vegetal E <>> H *,1 E <B Cecesar ciocolata E <>>H *,3E?> Cecesar zahar E <>> H *,*?E 3?

-eptem$rie: Cecesar malai E <>A H *,A E 3<3 Cecesar sare iodata E <>A H *,< E11A Cecesar ulei vegetal E <>A H *,1 E ?? Cecesar ciocolata E <>AH *,3E?? Cecesar zahar E <>A H *,*?E 3? 4ctom$rie: Cecesar malai E 3@< H *,A E 1@A Cecesar sare iodata E 3@< H *,< E?< Cecesar ulei vegetal E 3@< H *,1 E 3@ Cecesar ciocolata E 3@<H *,3E@B Cecesar zahar E 3@< H *,*?E 1? Coiem$rie: Cecesar malai E 3A* H *,A E 3<3 Cecesar sare iodata E 3A* H *,< E?> Cecesar ulei vegetal E 3A* H *,1 E 3A Cecesar ciocolata E 3A*H *,3E73 Cecesar zahar E 3A* H *,*?E 1> +ecem$rie:Cecesar malai E 3@* H *,A E 1@@ Cecesar sare iodata E 3@* H *,< E?3 Cecesar ulei vegetal E 3@* H *,1 E 3@ Cecesar ciocolata E 3@*H *,3E@> Cecesar zahar E 3@* H *,*?E 1? Pe tot anul $, avem nevoie de urmtoarele cantiti de materii prime: Mlai: 3<@* %g -are: 11? %g

@1

5lei: <B* %g .iocolat: ?>* %g Rahr: 3?< %g N&Mp( E G&Ce&Mpi( H #rei( F .heltuieli de transport .heltuielile de transport E 7S GCe&Mpi( H #rei

+eterminm acum costul cu materiile prime:

GCe&Mpi( H #rei E 3<@* H 3 F 11? H 1 F <B* H @ F ?>* H A,@ F 3?< H < E @A>* F 11? F 17A* F @BB3 F >1B E 131A> 0on .heltuielile de transport E 7S H 131A> E A*> 0on N&Mp( E 131A> F A*> E 13??A 0on N&Mp(=%g E 13??A=<B** E <,3? 0on= %g 7+ Pentru anul doi ;om calcula acum necesarul de materii prime pe anul doi, pentru iecare din cele doisprezece luni: Ce&Mp( E GQiH.s Ianuarie: Cecesar malai E <@7 H *,A E 3*? Cecesar sare iodata E <@7 H *,< E1*@ Cecesar ulei vegetal E <@7 H *,1 E <7 Cecesar ciocolata E <@7H *,3EAB Cecesar zahar E <@3 H *,*?E 3@ 2e$ruarie: : Cecesar malai E <@3 H *,A E 3*7 Cecesar sare iodata E <@3 H *,< E1*< Cecesar ulei vegetal E <@3 H *,1 E <@ Cecesar ciocolata E <@3H *,3EA> Cecesar zahar E <@3 H *,*?E 3@ Martie: Cecesar malai E <@* H *,A E 3*@ Cecesar sare iodata E <@* H *,< E1*3 Cecesar ulei vegetal E <@* H *,1 E<@ Cecesar ciocolata E <@*H *,3EA> Cecesar zahar E <@*H *,*?E 3@ Aprilie Cecesar malai E <<1 H *,A E 1BB Cecesar sare iodata E <<1 H *,< EBB

@3

Cecesar ulei vegetal E <<1 H *,1 E << Cecesar ciocolata E <<1H *,3EAA Cecesar zahar E <<1H *,*?E 3< Mai: Cecesar malai E <3> H *,A E B> Cecesar sare iodata E<3> H *,< EB> Cecesar ulei vegetal E <3> H *,1 E << Cecesar ciocolata E <3>H *,3EAA Cecesar zahar E <3>H *,*?E 3< Iunie: : Cecesar malai E <3A H *,A E 1BA Cecesar sare iodata E<3A H *,< EB> Cecesar ulei vegetal E <3A H *,1 E << Cecesar ciocolata E <3AH *,3EA7 Cecesar zahar E <3AH *,*?E3< Iulie: : Cecesar malai E <1> H *,A E 1B1 Cecesar sare iodata E<1> H *,< EB7 Cecesar ulei vegetal E <1> H *,1 E <3 Cecesar ciocolata E <1>H *,3EA@ Cecesar zahar E <1>H *,*?E33 August: Cecesar malai E <17 H *,A E 1>B Cecesar sare iodata E<17 H *,< EB7 Cecesar ulei vegetal E <17 H *,1 E <3 Cecesar ciocolata E <17H *,3EA< Cecesar zahar E <17H *,*?E33 -eptem$rie: : Cecesar malai E <1< H *,A E 1>> Cecesar sare iodata E<1< H *,< EB@ Cecesar ulei vegetal E <1< H *,1 E <1 Cecesar ciocolata E <1<H *,3EA< Cecesar zahar E <1<H *,*?E33 4ctom$rie: Cecesar malai E <1* H *,A E 1>A Cecesar sare iodata E<1* H *,< EB< Cecesar ulei vegetal E <1* H *,1 E <1 Cecesar ciocolata E <1*H *,3EA3 Cecesar zahar E <1*H *,*?E33 Coiem$rie: : Cecesar malai E <<1 H *,A E 1BB @<

Cecesar sare iodata E<<1 H *,< EBB Cecesar ulei vegetal E<<1 H *,1 E << Cecesar ciocolata E <<1H *,3EAA Cecesar zahar E <<1H *,*?E3< +ecem$rie: : Cecesar malai E <*A H *,A E 1>@ Cecesar sare iodata E<*A H *,< EB3 Cecesar ulei vegetal E<*A H *,1 E <1 Cecesar ciocolata E <*AH *,3EA1 Cecesar zahar E <*AH *,*?E31 Pe tot anul $$, avem nevoie de urmtoarele cantiti de materii prime: Mlai:3<@< %g -are: 11?%g 5lei: <B1%g .iocolat:?>1%g Rahr:3?< %g

+eterminm acum costul cu materiile prime: N&Mp( E G&Ce&Mpi( H #rei( F .heltuieli de transport .heltuielile de transport E 7S GCe&Mpi( H #rei GCe&Mpi( H #rei E 3<@< H 3 F 11? H 1 F <B1 H @ F ?>1 H A,@ F 3?< H < E @A>AF 11? F 17A@F @BB>F >1BE 13 1>@0on .heltuielile de transport E 7S H 13 1>@ E A*B 0on N&Mp( E 13 1>@ F A*B E 13?B<0on N&Mp(=%g E 13 ?B<=<B*7 E <,3? 0on=%g c+ Pentru anul trei ;om calcula acum necesarul de materii prime pe anul trei, pentru iecare din cele doisprezece luni: Ce&Mp( E GQiH.s Ianuarie: : Cecesar malai E@A<@ H *,A E 3?>* Cecesar sare iodata E@A<@ H *,< E1<B* Cecesar ulei vegetal E@A<@H *,1 E @A<

@@

Cecesar ciocolata E@A<@ H *,3EB3? Cecesar zahar E @A<@H *,*?E<3@ 2e$ruarie: : Cecesar malai E @A>A H *,A E 3>13 Cecesar sare iodata E @A>AH *,< E1@*A Cecesar ulei vegetal E@A>A H *,1 E @AB Cecesar ciocolata E @A>AH *,3EB<? Cecesar zahar E@A>A H *,*?E<3> Martie: : Cecesar malai E@?<? H *,A E3>@3 Cecesar sare iodata E@?<? H *,< E1@31 Cecesar ulei vegetal E@?<? H *,1 E @?@ Cecesar ciocolata E @?<?H *,3EB@? Cecesar zahar E@?<? H *,*?E<<3 Aprilie: Cecesar malai E 7<71H *,A E<311 Cecesar sare iodata E 7<71H *,< E1A*7 Cecesar ulei vegetal E 7<71H *,1 E 7<7 Cecesar ciocolata E7<71H *,3E1*?* Cecesar zahar E 7<71H *,*?E<?7 Mai: : Cecesar malai E7@*B H *,A E <3@7 Cecesar sare iodata E7@*B H *,< E1A3< Cecesar ulei vegetal E 7@*BH *,1 E 7@1 Cecesar ciocolata E7@*B H *,3E1*>3 Cecesar zahar E 7@*BH *,*?E<?B Iunie: Cecesar malai E7@AA H *,A E <3>* Cecesar sare iodata E7@AA H *,< E1A@* Cecesar ulei vegetal E 7@AAH *,1 E 7@? Cecesar ciocolata E 7@AAH *,3E1*B< Cecesar zahar E 7@AAH *,*?E<>< Iulie: : Cecesar malai E A331 H *,A E <?<< Cecesar sare iodata EA331 H *,< E1>AA Cecesar ulei vegetal E A331H *,1 E A33 Cecesar ciocolata E A331H *,3E13@@ Cecesar zahar E A331H *,*?E@<7 August: : Cecesar malai E A3>AH *,A E <??3 @7

Cecesar sare iodata EA3>A H *,< E1>>A Cecesar ulei vegetal EA3>A H *,1 E A3B Cecesar ciocolata E A3>AH *,3E137? Cecesar zahar EA3>A H *,*?E@@* -eptem$rie: Cecesar malai E A<7* H *,A E <>1* Cecesar sare iodata EA<7* H *,< E1B*7 Cecesar ulei vegetal E A<7*H *,1 E A<7 Cecesar ciocolata E A<7*H *,3E13?* Cecesar zahar E A<7*H *,*?E@@7 4ctom$rie: Cecesar malai E A??@ H *,A E @*A@ Cecesar sare iodata E A??@H *,< E3*<3 Cecesar ulei vegetal EA??@ H *,1 E A?? Cecesar ciocolata E A??@H *,3E1<77 Cecesar zahar EA??@H *,*?E@?@ Coiem$rie: Cecesar malai EA>@3 H *,A E @1*7 Cecesar sare iodata EA>@3 H *,< E3*7< Cecesar ulei vegetal EA>@3 H *,1 E A>@ Cecesar ciocolata E A>@3H *,3E1<A> Cecesar zahar EA>@3 H *,*?E@?B +ecem$rie: Cecesar malai E AB11 H *,A E @1@? Cecesar sare iodata E AB11H *,< E3*?< Cecesar ulei vegetal E AB11H *,1 EAB1 Cecesar ciocolata EAB11 H *,3E1<>3 Cecesar zahar EAB11 H *,*?E@>@

Pe tot anul $$$, avem nevoie de urmtoarele cantiti de materii prime: Mlai:@1>** %g -are: 3*B*%g 5lei: ABA>%g .iocolat:1<B<<%g Rahr:@>?? %g

+eterminm acum costul cu materiile prime:

@A

N&Mp( E G&Ce&Mpi( H #rei( F .heltuieli de transport .heltuielile de transport E 7S GCe&Mpi( H #rei

GCe&Mpi( H #rei E @1>**H 3 F 3*B*H 1 F ABA>H @ F 1<B<< H A,@ F @>?? H < E ><A** F 3*B* F 3?@?A F >B1?1 F 1@A<1 E 31ABA@ 0on .heltuielile de transport E 7S H 31ABA@ 0on E 1*>@>0on N&Mp( E 31ABA@ F 1*>@>E 33?>13 N&Mp(=%g E 33?>13=ABAA? E <,3? 0on=%g Materiile prime necesare pentru producerea produsului cereale integrale din porum7A #entru producerea cerealelor integrale din porum$, avem nevoie de urmtoarele materii prime: Mlai grisat M 3 0on=%g -are iodat M 1 0on=%g 5lei vegetal M @ 0on=%g 1apte pra degresat-? 0on=%g Rahr M < 0on=%g

a+ Pentru primul an (al doilea de producie+ Ln Tabelul nr. 1 avem cantitile necesare de materii prime pentru producerea unui %ilogram de piure de ructe simplu. Tabelul nr. 1: Can!i!ile necesare pen!ru pro ucerea unui .* e pro us cereale in!e*rale Materia prim Malai -are iodata 5lei vegetal 1apte pra degresat Rahar Consum speci ic (Cs+ *,? *,*3 *,*? *,*< *,1>

;om calcula acum necesarul de materii prime pe primul an, pentru iecare din cele doisprezece luni: Ce&Mp( E GQiH.s @?

Ianuarie: Cecesar malai E@B? H *,? E <@> Cecesar sare E @B?H *,*3 E 1* Cecesar ulei E@B? H *,*? E<7 Cecesar lapte pra E@B? H *,*< E17 Cecesar zaharE @B?H *,1>E>B 2e$ruarie Cecesar malai EA<1 H *,? E @@3 Cecesar sare EA<1 H *,*3 E 1< Cecesar ulei E A<1H *,*? E @@ Cecesar lapte pra EA<1 H *,*< E 1B Cecesar zahar E A<1H *,1>E11@ Martie: Cecesar malai E ?A@H *,? E 7<7 Cecesar sare E ?A@ H *,*3 E 17 Cecesar ulei E ?A@ H *,*? E 7< Cecesar lapte pra E ?A@ H *,*< E 3< Cecesar zahar E ?A@ H *,1>E1<> Aprilie: Cecesar malai E1<1* H *,? E B1? Cecesar sare E 1<1*H *,*3 E 3A Cecesar ulei E 1<1*H *,*? E B3 Cecesar lapte pra E1<1*H *,*< E<B Cecesar zahar E 1<1*H *,1>E3<A Mai: Cecesar malai E 17*7H *,? E 1*7@ Cecesar sare E17*7H *,*3 E <* Cecesar ulei E 17*7H *,*? E 1*7 Cecesar lapte pra E17*7 H *,*< E@7 Cecesar zahar E 17*7H *,1>E3?1 Iunie: Cecesar malai E1?*1 H *,? E 11B1 Cecesar sare E1?*1 H *,*3 E <@ Cecesar ulei E 1?*1H *,*? E 11B Cecesar lapte pra E1?*1 H *,*< E 71 Cecesar zahar E1?*1 H *,1>E<*A Iulie: Cecesar malai E <@3>H *,? E 3@** Cecesar sare E <@3> H *,*3 E AB Cecesar ulei E <@3> H *,*? E3@* Cecesar lapte pra E <@3> H *,*< E 1*< @>

Cecesar zahar E <@3> H *,1>EA1? August: Cecesar malai E<?>*H *,? E 3A@A Cecesar sare E<?>* H *,*3 E ?A Cecesar ulei E<?>* H *,*? E 3A7 Cecesar lapte pra E<?>* H *,*<E11< Cecesar zahar E<?>* H *,1>EA>* -eptem$rie: Cecesar malai E @1<@ H *,? E 3>B@ Cecesar sare E @1<@ H *,*3 E >< Cecesar ulei E @1<@ H *,*? E3>B Cecesar lapte pra E @1<@ H *,*< E13@ Cecesar zahar E @1<@H *,1>E?@@ 4ctom$rie: Cecesar malai E@BA< H *,? E <@?@ Cecesar sare E@BA< H *,*3 E BB Cecesar ulei E@BA< H *,*? E <@? Cecesar lapte pra E@BA< H *,*< E 1@B Cecesar zahar E@BA< H *,1>E>B< Coiem$rie: Cecesar malai E 7<73 H *,? E <?@A Cecesar sare E 7<73H *,*3 E 1*? Cecesar ulei E7<73 H *,*? E <?@ Cecesar lapte pra E 7<73H *,*< E 1A1 Cecesar zahar E7<73 H *,1>,EBA< +ecem$rie: Cecesar malai E7?@3 H *,? E @*1B Cecesar sare 7?@3E H *,*3 E 117 Cecesar ulei E7?@3 H *,*? E @*3 Cecesar lapte pra E 7?@3 H *,*< E 1?3 Cecesar zahar E 7?@3 H *,1>E1*<@ Pe tot anul $, avem nevoie de urmtoarele cantiti de materii prime: Malai: 3<AA7 %g -are: A?A %g 5lei: 3<AA %g 1apte pra : 1*1@ %g Rahar: A*>7 %g

@B

+eterminm acum costul cu materiile prime pe cel de-al doilea an de producie: N&Mp( E G&Ce&Mpi( H #rei( F .heltuieli de transport .heltuielile de transport E 7S GCe&Mpi( H #rei G&Ce&Mpi( H #rei( E 3<AA7 H 3 F A?A H 1 F 3<AA H @ F 1*1@ H ? F A*>7 H < E @?<<*F A?A F B@A@ F ?*B> F 1>377 E >3>3< .heltuielile de transport E 7S H >3 >3< E @1@1 N&Mp( E >3><3 F @1@1 E >AB?< 0on N&Mp(=%g E 33?>13=<<>*?E A,?< 0on=%g

7+ Pentru anul doi (al treilea an de producie+ ;om calcula acum necesarul de materii prime pe anul doi, pentru iecare din cele doisprezece luni: Ce&Mp( E GQiH.s Ianuarie: Cecesar malai E1*@< H *,? E ?<* Cecesar sare E 1*@<H *,*3 E 31 Cecesar ulei E1*@< H *,*? E?< Cecesar lapte pra E1*@< H *,*< E<1 Cecesar zaharE 1*@<H *,1>E1>> 2e$ruarie: Cecesar malai E1<3< H *,? E B3A Cecesar sare E1<3< H *,*3 E 3A Cecesar ulei E 1<3<H *,*? EB< Cecesar lapte pra E1<3< H *,*< E@* Cecesar zahar E 1<3<H *,1>E3<> Martie: Cecesar malai E 1A*<H *,? E 1133 Cecesar sare E 1A*< H *,*3 E <3 Cecesar ulei E 1A*< H *,*? E 113 Cecesar lapte pra E 1A*< H *,*< E @> Cecesar zahar E 1A*<H *,1>E3>B Aprilie: Cecesar malai E1>1< H *,? E 13AB Cecesar sare E 1>1<H *,*3 E 13? Cecesar ulei E 1>1<H *,*? E 13? Cecesar lapte pra E1>1<H *,*< E7@ Cecesar zahar E 1>1<H *,1>E<3A

7*

Mai: Cecesar malai E 3*><H *,? E 1@7> Cecesar sare E3*><H *,*3 E @3 Cecesar ulei E 3*><H *,*? E 1@A Cecesar lapte pra E3*>< H *,*< EA3 Cecesar zahar E 3*><H *,1>E<?7 Iunie: Cecesar malai E3<73 H *,? E 1A@A Cecesar sare E3<73 H *,*3 E@? Cecesar ulei E 3<73H *,*? E1A7 Cecesar lapte pra E3<73 H *,*< E ?1 Cecesar zahar E3<73 H *,1>E@3< Iulie: Cecesar malai E 3@B<H *,? E 1?@7 Cecesar sare E 3@B< H *,*3 E 7* Cecesar ulei E 3@B<H *,*? E 1?7 Cecesar lapte pra E 3@B< H *,*< E ?7 Cecesar zahar E 3@B< H *,1>E@@B August: Cecesar malai E3*73H *,? E 1@<A Cecesar sare E3*73H *,*3 E @1 Cecesar ulei E3*73 H *,*? E 1@@ Cecesar lapte pra E3*73 H *,*<EA3 Cecesar zahar E3*73 H *,1>E<AB -eptem$rie: Cecesar malai E <**A H *,? E 31*@ Cecesar sare E <**A H *,*3 E A* Cecesar ulei E <**A H *,*? E31* Cecesar lapte pra E <**A H *,*< EB* Cecesar zahar E <**AH *,1>E7@1 4ctom$rie: Cecesar malai E<3B?H *,? E 3<*> Cecesar sare E<3B? H *,*3 EAA Cecesar ulei E<3B? H *,*? E 3<1 Cecesar lapte pra E<3B? H *,*< E BB Cecesar zahar E<3B? H *,1>E7B< Coiem$rie: Cecesar malai E <77A H *,? E 3@>B Cecesar sare E <77AH *,*3 E ?1 71

Cecesar ulei E<77A H *,*? E 3@B Cecesar lapte pra E <77AH *,*< E1*? Cecesar zahar E<77A H *,1>,EA@* +ecem$rie: Cecesar malai E<>17 H *,? E 3A?1 Cecesar sareE <>17 H *,*3 E ?A Cecesar ulei E<>17H *,*? E 3A? Cecesar lapte pra E <>17 H *,*< E 11@ Cecesar zahar E <>17 H *,1>EA>? Pe tot anul $$, avem nevoie de urmtoarele cantiti de materii prime: Malai: 1BB*7 %g -are: 7AB %g 5lei: 1BB1 %g 1apte pra : >7< %g Rahar: 711> %g N&Mp( E G&Ce&Mpi( H #rei( F .heltuieli de transport .heltuielile de transport E 7S GCe&Mpi( H #rei G&Ce&Mpi( H #rei( E 1BB*7 H 3 F 7AB H 1 F 1BB1 H @ F >7< H ? F 711> H < E <B>1*F 7AB F ?BA@ F 7B?1 F17<7@ E ABAA> .heltuielile de transport E 7S H AB AA> E <@>< N&Mp( E AB AA> F < @>< E ?< 171 0on N&Mp(=%g E 33?>13=3>@<AE >,*1 0on=%g +eterminm acum costul cu materiile prime pe cel de-al treilea an de producie, av)nd n vedere i necesarul de materii prime pentru produsul pu uleti pe cel de-al treilea an. N&Mp( E G&Ce&Mpi( H #rei( F .heltuieli de transport .heltuielile de transport E 7S GCe&Mpi( H #rei G&Ce&Mpi( H #rei( E @3 <>* H A F @3 <>* H @,? F 1? >73 H 3 F ? ?>* H 1< F 3 >1A H 3* F 3B *3A H 7 E 37@ 3>* F 1BB 1>A F <7 ?*@ F 1*1 1@* F 7A <3* F 1@7 1<* E ?B1 ?A* 0on .heltuielile de transport E 7S H ?B1 ?A* E <B 7>> 0on N&Mp( E ?B1 ?A* F <B 7>> E ><1 <@> 0on &pentru am$ele produse(

+eterminm acum costul cu materiile prime pe cel de-al doilea an de producie:

Capitopul $0
73

Gecesarul de personal si a ondului de salarii


0$.=. "eterminarea necesarului de personal direct +eterminarea necesarului de personal direct se calculeaz dup ormula: Cp+ E GQi H Cti% 2d%&h( Cti% E norma de timp pentru realizarea produsului i de ctre muncitorul % 2d%&h( E ondul de timp disponi$il n ore muncitorului de tip % E 2d%&z( H +s 2d%&z( E ondul de timp disponi$il n zile E Kn&z( M &Rco F Rcm F Rc$( Kn&z( E 371 zile Rco E 31 zile Rcm E ? zile Rc$ E 1@ zile

a+ Pentru primul an 2d%&z( E 371 M &31 F? F 1@( E 3*B zile 2d%&h( E 3*B H > E 1 A?3 ore Cm+&51( E &<B** H *,3*(=1 A?3 E 1 muncitor Cm+&53( E &<B** H *,1*(=1 A?3 E 1 muncitor Cm+&5<( E &<B** H *,<*(=1 A?3 E 1 muncitor Cm+&5@( E &<B** H *,11(=1 A?3 E 1 muncitor Cm+&57( E &<B** H *,*B(=1 A?3 E 1 muncitor Cm+&5A( E &<B** H *,13(=1 A?3 E 1 muncitor Cm+&4p1( E &<B** H *,*>(=1 A?3 E 1 muncitor Kotal personal E ?

7+ Pentru anul doi

7<

2d%&z( E 371 M &31 F? F 1@( E 3*B zile 2d%&h( E 3*B H > E 1 A?3 ore Cm+&51( E &<B*7 H *,3* F <<>*? H *,17(=1 A?3 E @ muncitori Cm+&53( E &<B*7H *,1* F <<>*?H *,37(=1 A?3 E A muncitori Cm+&5<( E &<B*7H *,<* F <<>*?H *,<7(=1 A?3 E > muncitori Cm+&5@( E &<B*7H *,11 F <<>*?H *,*7(1 A?3 E 3 muncitori Cm+&57( E &<B*7H *,*B F <<>*?H *,*7(1 A?3 E 3 muncitori Cm+&5A( E &<B*7H *,13 F <<>*?H *,*7(=1 A?3 E 3 muncitori Cm+&4p1( E &<B*7H *,*> F <<>*?H *,*A(=1 A?3 E 3 muncitori Cm+&4p3( E &<B*7H * F <<>*?H *,*@(=1 A?3 E 1 muncitor Kotal E 3?

c+ Pentru anul trei

2d%&z( E 371 M &31 F? F 1@( E 3*B zile 2d%&h( E 3*B H > E 1 A?3 ore Cm+&51( E &AB AA? H *,1< F 3>@<A H *,1*(=1 A?3 E > muncitori Cm+&53( E &AB AA? H *,3* F 3>@<AH *,3<(=1 A?3 E 1< muncitori Cm+&5<( E &AB AA? H *,1? F 3>@<AH *,17(=1 A?3 E 1* muncitori Cm+&5@( E &AB AA? H *,33 F 3>@<AH *,3@(1 A?3 E 1@ muncitori Cm+&57( E &AB AA? H *,1* F 3>@<AH *,1@(1 A?3 E ? muncitori Cm+&5A( E &AB AA? H *,*A F 3>@<AH *,*@(=1 A?3 E @ muncitori Cm+&4p1( E &AB AA? H *,13 F 3>@<AH *,*A(=1 A?3 E A muncitori Cm+&4p3( E &AB AA? H * F 3>@<AH *,*@(=1 A?3 E 1 muncitor Kotal E A<

0$.5. "eterminarea necesarului de personal indirect #ersonalul indirect este ales in unctie de irma producatoare ast el: 7@

Manager M 1 persoan Administrator M 1 persoan .onta$il M 1 persoan Kehnician mecanic M 1 persoana #aznic M 3 persoane .. Organigrama organi,aiei

1 MACAP'0 post

A+MICI-K0AK40 1 post

.4CKA6I1 1 post

K'/CI.IAC M'.ACI. 1 post

M5C.IK40I +I0'.K #04+5.KI;I

#ARCI. 3 posturi

"eterminarea ondului de salarii

77

-alariile orare $rute sunt: 13 0on - pentru muncitorii direct productivi care lucreaz la utila!e 1* 0on M pentru muncitorii direct productivi care lucreaz manual B 0on M pentru paznici 13 0on M pentru tehnician mecanici 1B 0on M pentru conta$il 3* 0on M pentru administrator 37 0on M pentru manager

Lntr-o lun avem 3* zile lucrtoare &din zilele totale se scad s)m$etele i duminicile(, iar un schim$ este de > ore, ceea ce nseamna un total 1A* h= lun. ;om determina acum cheltuielile cu salariul pentru iecare anga!at n parte: Muncitorii de la utila!e: 1A* H 13 E 1 B3* 0on Muncitorii-operaii manuale: 1A* H 1* E 1 A** 0on #aznici: 1A* H B E 1 @@* 0on Kehnician mecanic E 1A* H 13 E 1 B3* 0on .onta$il E 1A* H 1B E < *@* 0on Administrator E 1A* H 3* E < 3** 0on Manager E 1A* H 37 E @ *** 0on

;om determina acum salariul $rut i net pe lun pentru iecare anga!at n parte, lu)nd n calcul urmtoarele cotizaii: Tabelul nr.: Co!izaii an*a/a! - an*a/a!or CMeltuieli angaHat .A- M B,7 S .A-- M 7,7S 4MAT M *,7S IM#4RIK M 1AS B ; .=):C Salariul 7rut (Ron+?lunA Muncitorii de la utila!e: 1 B3* M &1 B3* H 3?,>?S( E 1 B3* M 7<7,1*@ E 1<>@,>BA 7A CMeltuieli angaHator .A- M 3*,>S .A-- M 7,3S 4MAT M *,7 S ..I M *,>7S A..M M *,73AS B ; 52)32C

MuncitoriiMoperaii manuale: 1 A** M &1 A** H 3?,>?S( E 1 A** M @@7,B3 E 117@,*> #aznicii: 1 @@* M &1 @@* H 3?,>?S( E 1 @@* M @*1,<3> E 1*<>,A?3 Kehnician mecanicii: 1 B3* M &1 B3* H 3?,>?S( E 1 B3* M 7<7,1*@ E 1<>@,>BA .onta$il: < *@* M &< *@* H 3?,>?S( E < *@* M >@?,3@> E 31B3,?73 Administrator: < 3** M &< 3** H 3?,>?S( E < 3** M >B1,>@ E 3<*>,1A Manager: @ *** M &@ *** H 3?,>?S( E @ *** M 111@,> E 3>>7,3

Salariul net (Ron+?lunA Muncitorii de la utila!e: 1<>@,>BAM &1<>@,>BAH <1,7S( E 1<>@,>BAM @<A,3@33@ E B@>,A7 Muncitorii-operaii manuale: 117@,*>M&117@,*>H <1,7S( E 117@,*>M <A<,7<73 E ?B*,7@ #aznicii: 1*<>,A?3M &1*<>,A?3H <1,7S( E 1*<>,A?3M <3?,1>1A> E ?11,@B Kehnician mecanicii: 1<>@,>BAM &1<>@,>BAH <1,7S( E 1<>@,>BAM @<A,3@33@ E B@>,A7 .onta$ilii: 31B3,?73M &31B3,?73H <1,7S( E 31B3,?73M AB*,?1A>> E 17*3,*< Administrator: 3<*>,1AM &3<*>,1AH <1,7S( E 3<*>,1AM ?3?,*?*@ E 17>1,*> Manageri:3>>7,3 M &3>>7,3 H <1,7S( E 3>>7,3 M B*>,><> E 1B?A,<A ;om determina acum cheltuiala salarial pe produs, cheltuiala cu manopera pe produs i M n inal, cheltuielile salariale directe. a+ Pentru primul an Ln Tabelul nr. , avem in ormaiile care ne vor a!uta n calculele propuse mai sus. Tabelul nr. &tilaHe 51 53 5< 5@ 57 5A 4peraia 1 %otal Ore E om *,>B *,?< *,77 *,@B *,1< *,1B *,*3 . Ore Emain *,3* *,1* *,<* *,11 *,*B *,13 *,*> = Salar orar 13 13 13 13 13 13 1* -

7?

.heltuiala salarial pe produs pu uleti E *,3* H 13 F *,1* H 13 F *,<* H 13 F *,11 H 13 F *,*B H 13 F *,13 H 13 F *,*> H 1* E 3,@ F 1,3 F <,A F 1,<3 F 1,*> F 1,@@ F *,> E 11,>@0on .heltuiala cu manopera pe produs E 11,>@ H <E <7,73 0on CMeltuieli salarii directe ; .644 8 .:):5 ; =.3:53 Ron?an 7+ Pentru anul doi Ln Tabelul nr. , avem in ormaiile care ne vor a!uta n calculele propuse mai sus. Tabelul nr. 34 &tilaHe 51 53 5< 5@ 57 5A 4peraia 1 4peraia 3 %otal Ore<om # *,>B *,?< *,77 *,@B *,1< *,1B *,*3 . Ore<om P 1 *,AA *,?* *,@3 *,1? *,*B *,3 *,3 .)@@ Ore< main # *,3 *,1 *,< *,11 *,*B *,13 *,*> = Ore< main P *,17 *,37 *,<7 *,*7 *,*7 *,*7 *,*A *,*@ = Salar orar 13 13 13 13 13 13 1* 1* <

.heltuiala salarial pe produs pu uleti E *,3* H 13 F *,1* H 13 F *,<* H 13 F *,11 H 13 F *,*B H 13 F *,13 H 13 F *,*> H 1* E 3,@ F 1,3 F <,A F 1,<3 F 1,*> F 1,@@ F *,> E 11,>@0on .heltuiala cu manopera pe produs E 11,>@ H <E <7,73 0on CMeltuieli salarii directe ; .644 8 .:):5 ; =.3:53 Ron?an .heltuiala salarial pe produs 6 E *,17 H 13 F *,37 H 13 F *,<7 H 13 F *,*7 H 13 F *,*7 H 13 F *,*7 H 13 F *,*A H 1* F *,*@ H 1* E1,> F< F@,3 F*,A F*,A F*,A F*,A F *,@ E11,> 0on .heltuiala cu manopera pe produs E 11,> H <,@@ E @*,7B3 0on CMeltuieli salarii directe ; ..342 8 @4):65 ; = .25 56.)2 Ron?an E produs P .heltuieli salarii directe M total E 1<>73> F 1<?33B<,? E 171*>31,? 0on M pentru am$ele produse. c+ Pentru anul trei Ln Tabelul nr. , avem in ormaiile care ne vor a!uta n calculele propuse mai sus. Tabelul nr. 34 &tilaHe Ore<om # Ore<om P Ore< main # 7> Ore< main P Salar orar

51 53 5< 5@ 57 5A 4peraia 1 4peraia 3 %otal

*,@< *,>7 *,<7 *,1B *,3@ *,1* *,*? 5)5.

*,<B *,AB *,3B *,1B *,1> *,17 *,*@ *,*3 =)6:

*,1< *,3* *,1? *,33 *,1* *,*A *,13 =

*,1* *,3< *,17 *,3@ *,1@ *,*@ *,*A *,*@ =

13 13 13 13 13 13 1* 1* <

.heltuiala salarial pe produs pu uleti E *,1< H 13 F *,3* H 13 F *,1? H 13 F *,33 H 13 F *,1* H 13 F *,*A H 13 F *,*@ H 1* E1,7A F3,@ F3,*@ F3,A@ F1,3 F*,A F*,@ E1*,>@ 0on .heltuiala cu manopera pe produs E 1*,>@ H 3,3<E 3@,1? 0on CMeltuieli salarii directe ; 96 992 8 5@)=2 ; =93.3:=). Ron?an .heltuiala salarial pe produs 6 E *,1 H 13 F *,3< H 13 F *,17 H 13 F *,3@ H 13 F *,1@ H 13 F *,*@ H 13 F *,*A H 1* F *,*@ H 1@ E1,3 F3,?A F1,> F 3,>>F 1,A>F *,@>F*,A F*,@ E11,> 0on .heltuiala cu manopera pe produs E 11,> H 1,B7 E 3<,*1 0on CMeltuieli salarii directe ; 53 @.9 8 5.)4= ; 9 :@. =5).9 Ron?an E produs P .heltuieli salarii directe M total E 1A><>71,< F A 7@< 13,<A E 3<<>1A<,A 0on M pentru am$ele produse.

Capitolul 0 CHJL%&$JL$ "J S&POR%


#entru a realiza productia de pu uleti glazurati cu ciocolata si cereale integrale din porum$, intreprinderea tre$uie sa isi procure cateva elemente de suport precum: 1icenta de a$ricatie Marc de comercializare

7B

Mi!loace de transport 1aptop-uri

MiHloacele de transport 2irma achiziioneaz trei autovehicule 1ogan #ic%-up- pret 1*.*** 'uro.=masina Kotal cheltuieli cu mi!loacele de transport <*.*** 'uro. Marc de comerciali,are M 3 7** 0on Licen de a7ricaie M <* *** 0on Laptop<uri 2irma achizitioneaza 3 1aptop-uri in valoare de 1 B** 0on=$uc. Kotal cheltuieli laptop-uri : 7 ?** lei. 1a ina, costul cu cheltuielile de suport este in valoare de 1A? 3** 0on.

Capitolul 0$ COS%&R$LJ "J PRO"&C%$J


.ostul de producie se calculeaz ca sum ntre costurile directe i cele indirecte. 0$$$.=. Costurile directe .osturile directe se determin nsum)nd cheltuielile cu materiile prime cu cele cu salariile directe. a+ Primul an .heltuielile cu materiile prime E 13 ??A=an M <,3? 0on=%g

.heltuielile cu salariile directe E 1<> 73>0on=an M <7,73 0on=%g %otal cMeltuieli directe ; =:= .4@ Ron?an E .3)26 Ron?kg 7+ #nul doi A*

.heltuielile cu materiile prime produs A E 13 ?<B 0on=an M <,3? 0on=%g .heltuielile cu materiile prime produs 6 E >A B?< 0on=an M A,?< 0on=%g .heltuielile cu salariile directe produs A E 1<> 73> 0on=an M <7,73 0on=%g .heltuielile cu salariile directe produs 6 E 1<?33B<,? 0on=an M @*,7B3 0on=%g %otal cMeltuieli directe ; =9 =4:..)2 Ron?an E 39 ==5 Ron?kg c+ #nul trei .heltuieli cu materii prime produs A E 33?>13 0on=an - <,3? 0on=%g .heltuieli cu materii prime produs 6 E ?<171 0on=an - >,*1 0on=%g .heltuieli cu salariile directe produs A E 1A><>71,< 0on=an - 3@,1? 0on=%g .heltuielile cu salariile directe produs 6 E A7@<13,<A 0on=an - 3<,*1 0on=%g %otal cMeltuieli directe ; 59.6=59)9 Ron?an < :3)@9 Ron?kg 0$$$.5. Costurile indirecte .osturile indirecte sunt ormate din: .heltuielile de consum ale seciei &.-( .heltuielile de distri$uie &.+( .heltuielile generale de administraie &.PA(

a+ Primul an Tabelul nr. 1: C&el!uieli in irec!e 0fi1e) + %ipul cMeltuielii Materiale au"iliare 'nergie i ap .om$usti$il Amortizri -alarii indirecte .hirie %otal %O%#L NJGJR#L .heltuielile cu materialele au"iliare E 3S H Kotalul cheltuielilor directe E E 3S H 171 <*@ E <*3A,*> 0on A1 CS (Ron+ 1 *71,*> >3<@ C" (Ron+ 1*** 171 <*,@ CN# (Ron+ B?7 A>BA,@ %otal .459)43 =:= .4)@ =:= .4)@

3< 7A* 3* 17* <B <>* ?? @** =@6 95:)43 .9534)@ 533:29)33 Ron?an

11 <** :: 4=4 ><7** =55334 22 @44 =4592=)@ 533:29)33 E 2.)66 Ron?kg

'nergie i ap E 1*S H Kotalul .heltuielilor directe E E 1*S H 171 <*@ E 171 <*,@ 0on .om$usti$il E 1* S H Kotal .heltuielilor directe E E 1*S H 171 <*@E 171<*,@ 0on Amortizare: 51 E 17* 7**=1* E 17*7* H 1 E 17 *7* 0on=an &pentru nr de 51 de care este nevoie( 53 E 7? ***=1* E 7?** H 1 E 7 ?** 0on=an 5< E ?@ ***=1* E ?@** H 1 E ? @** 0on=an 5@ E @3 ***=1* E @3** H 1 E @ 3** 0on=an 57 E ?* ***=1* E ?*** H 1 E ?*** 0on=an 5A E 3* ***=1* E 3 *** H 1 E 3*** 0on=an 1aptop-uri E 1B**=7 E <>* H 3 E ?A* 0on=an &pentru cele doua laptop-uri( 1ogan #ic%-up E @<***=1* E @<**H<E13 B** 0on=an&am luat echivalentul in lei la cei 1**** euro cat ace o masina(. Amortizare total E77 *1* 0on=an 7+ #nul doi Tabelul nr. 2: C&el!uieli in irec!e 0fi1e) ++ %ipul cMeltuielii Materiale au"iliare 'nergie i ap .om$usti$il Amortizri -alarii indirecte .hirie %otal %O%#L NJGJR#L .heltuielile cu materialele au"iliare E 3S H Kotalul cheltuielilor directe E E 3S H 1A1*7<<,? E <331*,A? 0on A3 CS (Ron+ 1B>** 7A?>1* C" (Ron+ 3331 1A1*7<<,? CN# (Ron+ 1*1>B,A? 1*@3?3<,? %otal .55=4)92 =9=4:..)2 =9=4:..)2

71>@1 13 @<7 11 3<@ 2: :=4 <B <>* 3*1 A** 5:6 544 ??@** 22@44 2:95.= =95:=36)2 =59:2@2). .9@2=93 .9@2=93 Ron?an < 6..)62 Ron?kg # < =53)5:Ron?kg P

'nergie i ap E 1*S H Kotalul .heltuielilor directe E E 1*S H 1A1*7<<,? E 1A1*7<,<? 0on .om$usti$il E 1* S H Kotal .heltuielilor directe E 1A1*7<,<? 0on

Amortizare: 51 E 17*7**=1* E 17*7* H 1 E 17*7* 0on=an &pentru nr de 51 de care este nevoie( 53 E 7?***=1* E 7?** H 3 E 11@** 0on=an 5< E ?@***=1* E ?@** H < E 33 3** 0on=an 5@ E @3 ***=1* E @3** H 1 E @ 3** 0on=an 57 E ?* ***=1* E ?*** H 1 E ? *** 0on=an 5A E 3* ***=1* E 3 *** H 1 E 3 *** 0on=an 1aptop-uri E 1B**=7 E <>* H 3 E ?A* 0on=an &pentru cele doua laptop-uri( 1ogan #ic%-up E @<***=1* E @<**H<E13 B** 0on=an&am luat echivalentul in lei la cei 1**** euro cat ace o masina(. Amortizare total E?7 71* 0on=an c+ #nul trei Tabelul nr. 3: C&el!uieli in irec!e 0fi1e) +++ %ipul cMeltuielii Materiale au"iliare 'nergie i ap .om$usti$il Amortizri -alarii indirecte .hirie %otal %O%#L NJGJR#L .heltuielile cu materialele au"iliare E 3S H Kotalul cheltuielilor directe E A< CS (Ron+ <7 *** 13<?A7 C" (Ron+ 17 *** 3A<B13,AA CN# (Ron+ 3?>3,7< 1@*1@?,AA %otal :5235):. 59.6=5)99 59.6=5)99

33<** 1B>** 33>1* 9@6=4 <B <>* 3*1 A** 5:6 544 ??@** =34 944 562 3@: 5632=5)99 .92.@4)=6 69.362)3: 69.362)3:Ron?an < =.)3. Ron?kg # < ..)39 Ron?kg P

E 3S H 3A<B13A,A E 73?>3,7< 0on 'nergie i ap E 1*S H Kotalul .heltuielilor directe E E 1*S H 3A<B13A,A E 3A<B13,AA 0on .om$usti$il E 1* S H Kotal .heltuielilor directe E 3A<B13,AA 0on

Amortizare: 51 E 17*7**=1* E 17*7* H 1 E 17*7* 0on=an &pentru nr de 51 de care este nevoie( 53 E 7?***=1* E 7?** H 3 E 11@** 0on=an 5< E ?@***=1* E ?@** H 1 E ?@** 0on=an 5@ E @3 ***=1* E @3** H 3 E > @** 0on=an 57 E ?* ***=1* E ?*** H 1 E ? *** 0on=an 5A E 3* ***=1* E 3 *** H 1 E 3 *** 0on=an 1aptop-uri E 1B**=7 E <>* H 3 E ?A* 0on=an &pentru cele doua laptop-uri( 1ogan #ic%-up E @<***=1* E @<**H<E13 B** 0on=an&am luat echivalentul in lei la cei 1**** euro cat ace o masina(. Amortizare total EA@ B1*0on=an

0$$$... Costul de producie a( #nul $ E costul direct F costul indirect E ; 171 <*@ F 3>>7?A,>> ; @ .63 34)33 Ron?an ; <>,?B F ?<,BB E ==5)23 Ron?kg $( #nul $$ E costul direct F costul indirect E ; 1A1*7<<,? F <A@?1A>E :5:224=)2 Ron ; <>,?B F B<<,B? E 625)29 Ron?kg # ; @?,<33 F13>,37E =2:):25 Ron?kg P c( #nul $$$ E costul direct F costul indirect E A@

E 3A<B13A,A F BA<>B?,>7E .64.45@)@ Ron ; 3?,@@ F 1<,>< E @=)52 Ron?kg # ; <1,*3 F <<,>A E 9@)33 Ron?kg P

A7

Capitolul 0$$ PRJ%&L "J 0#GQ#RJ


#reul de v)nzare va i sta$ilit pe $aza costului. Alt el spus: Pre2 vnzare 3 cos!ul !o!al4pro us 5 profi!ul pe pro us a+ #nul $ .ostul total pe produs E 113,?> 0on #ro itul pe produs E 1*S H 113,?> E 11,3? 0on Pre v-n,are ; ==5)23>==)52 ; =5@)4: Ron?kg $( #nul $$ Produs # .ostul total pe produs E B?3,?A 0on #ro itul pe produs E 1*S H B?3,?A E B?,3? 0on Pre v-n,are ; 625)29 > 62)52 ; =424)4. Ron?kg Produs P .ostul total pe produs E 1?7,7?3 0on #ro itul pe produs E 1*S H 1?7,7?3 ;1?,77 0on Pre v-n,are ; =2:):25 > =2):: ; =6.)=55 Ron?kg c+ #nul $$$ Produs # .ostul total pe produs E @=)52 0on #ro itul pe produs E 1* S H @1,3? E @,13 0on Pre v-n,are ; @=)52 > @)=5 ; @:).6 Ron?kg Produs P .ostul total pe produs E 9@)33 0on #ro itul pe produs E 1*S H A@,>> E A,@> 0on

AA

Pre de v-n,are ; 9@)33 > 9)@3 ; 2=).9 Ron?kg

Capitolul 0$$$ C#LC&L&L PRO"&C%$J$ CR$%$CJ S$ # C$KRJ$ "J #K#CJRJ CR$%$CJ

Repartizarea cheltuielilor indirecte asupra cheltuielilor directe


Reparti,area cMeltuielilor indirecte asupra celor directe pe anul 5446
N..- E ..- = N+K E 1@B A37,*>= 171 <*@ E *,B>>B*<A N.+ E .+= &N+K F ..-( E <A3>*,@ = <**B3B,*>E *,13*7A13 N.PA E .PA = &N+K F ..- F .+( E 1*3A?1,@= <<?3*B,@>E *,<*@@?<A .+M E 13??A lei .+- E 1<>73> lei K.+ E 171<*@ lei ...- E K.+ " N..- E 171<*@ " *,B>>B*<AE 1@BA37,*? lei ..+ E K.+ " N.+ E 171<*@ " *,13*7A13E 1>3@1,<B1 lei ..PA E K.+ " N.PA E 171<*@ " *,<*@@?<AE @A*A>,*?< lei Kotal cheltuieli indirecte E31<B<@,7< Kotal cheltuieli directe F Kotal cheltuieli indirecte E Kotal cost de producie 171<*@ F 31<B<@,7<E <A73<>,7<lei

Reparti,area cMeltuielilor indirecte asupra celor directe pe anul 54=4


N..- E ..- = N+K E ?7A3<1= 1A1*7<<,?E *,@AB77< N.+ E .+= &N+K F ..-( E 1A371>B,?= 3<AA?A@,?E *,A>AA?1@ N.PA E .PA = &N+K F ..- F .+( E 13A7?@?,<= <BB1B7@,@E *,<1?*?@7 K.+ E 1A1*7<<,? lei

A?

...- E K.+ " N..- E 1A1*7<<,?

" *,@AB77<E ?7A3<*,B< lei

..+ E K.+ " N.+ E 1A1*7<<,? " *,A>AA?1@E 11*7B*?,@ lei ..PA E K.+ " N.PA E 1A1*7<<,? " *,<1?*?@7E 71*A7B,1A lei Kotal cheltuieli indirecte E3<?3?B?,@ Kotal cheltuieli directe F Kotal cheltuieli indirecte E Kotal cost de producie 1A1*7<<,? F 3<?3?B?,@E <B><<<1,1 lei

Reparti,area cMeltuielilor indirecte asupra celor directe pe anul 54==


N..- E ..- = N+K E 3B?>@7 = 3A<B13A,AE *,113>7?@ N.+ E .+= &N+K F ..-( E 3B>?13,AA= 3B<AB?1,AE *,1*1?*?? N.PA E .PA = &N+K F ..- F .+( E <A?<@*,1B= <3<7A>@,3E *,11<73?> K.+ E 3A<B13A,A lei ...- E K.+ " N..- E 3A<B13A,A " *,113>7?@E 3B?>@@,BA lei ..+ E K.+ " N.+ E 3A<B13A,A " *,1*1?*??E 3A>@1B,@B lei ..PA E K.+ " N.PA E 3A<B13A,A " *,11<73?>E 3BBA1@,3< lei Kotal cheltuieli indirecte E>A7>?>,A> lei Kotal cheltuieli directe F Kotal cheltuieli indirecte E Kotal cost de producie 3A<B13A,A F >A7>?>,A>E <A*7**A,3 lei #ragul de renta$ilitate, punctul critic sau punctul de echili$ru &Qcrt sau .acrt productia sau ci ra de a aceri critica( este egal cu acel volum al productiei pentru care volumul vanzarilor &;v( sau ci ra de a aceri din activitatea de $aza este egala cu costul total al productiei & .KE;v(. C' .Acrt E
C7i

1 *i *vi
i =1

&lei (

gi E C7! = 6i Pi 1**S gvi E


cvi 1**S Pi

6i Pi

gi E ponderea ci rei de a aceri a erenta produsului i in ci ra de a aceri totala A>

gvi E ponderea costului varia$il in pretul unitar al produsului i

a( #entru a calcula ci ra de a aceri pe produse, pe total si a ponderii gi vom olosi ta$elul:

%a7el nr. Jlemente de calcul

#n
$ $$ $$$

Produs
=.Produs # =.Produs # 5.Produs P =.Produs # 5.Produs P

Cantitate
.644 .64: ..342 96992 53@.9

Pret
=5@)4: =424)4. =6.)=55 @:).6 2=).9

0al.prod. C# ; S T P @3.26: @=23@92)= 9:5332:)@ .=95=3:)= 5456=65)6

Ponderi gi & 4)== 4)=3 4)53 4)=. 4)43


C7i ( C7!

%otal

556==.36

4)26

%a7el calcul ci ra de a aceri critica #ni $ $$ $$$ %O%#L C# crt ; CK? mU m ; C# E F"%? C#8=44U CK; FCCS > FC" >FCN# #nul $
.2 E 1@BA37,*> F <A3>*,@ F 1*3A?1,@ E 3>> 7?A,>>
m E

Produse # #>P #>P

C# critica
@=66).= @56..)==. =6942).9

992.6)23.

@><?B7 M 171<*@ =@><?B7 H 1** E A>,?3

AB

.A crt E3>> 7?A,>>=A>,?3 E@1BB,<1 #nul $$ .2 E ?7A3<1 F 1A371>B,? F 13A7?@?,< E <A@?1A>


m E

1*?*?<@3 M 1A1*7<<,? =1*?*?<@3H 1** E >@,B7

.A crt E<A@?1A>=>@,B7E@3B<<,11< #nul $$$ .2 E 3B? >@7 F 3B>?13,AAF <A?<@*,1B E BA<>B?,>7


m E

71B1<?> M 3A<B13A,A =71B1<?>H 1** E @B,1A

.A crt EBA<>B?,>7=@B,1AE1BA*?,<A

?*

Capitolul $/ #PRJC$JRJ# S$%&#%$J$ K$G#GC$#RJ

.alculul renta$ilitii pe produs i pe toat producia: #G$ $ $$ $$$ COS%&R$ <A73<>,7< <B><<<1,1 <A*7**A,3 PROK$% @<B7< B?<173,3 @?13B<,<3 RJG%#P$L$%#%J 4)== 4)5@ 4)=.

#ro itul anual E pro itul pe produs H valoare vanzari previzionate 0enta$ilitatea E pro it = costuri #nul $ #ro it anual E 11, 3? H <B** E @<*7< 0enta$ilitatea E @<*7<=<A73<>,7<E *,11 #nul $$ #rodus A: #ro it anualE B?,3? H<B*7E<?B><B,<7 #rodus 6 #ro it anualE1?,77 H << >*?E 7B<<13,>7 #ro it total E <?B><B,<7F7B<<13,>7EB?<173,3 0enta$ilitateaE B?<173,3=<B><<<1,1E*,3@ #nul $$$ #rodus A: #ro it anualE @,13 HABAA?E3>?*3>,*@ #rodus 6 #ro it anualEA,@> H 3>@<AE 1>@3A7,3> #ro it total E 3>?*3>,*@F1>@3A7,3>E@?13B<,<3 0enta$ilitateaE @?13B<,<3=<A*7**A,3E*,1< ?1

Conclu,ieA
In urma previziunilor e ectuate pe cei trei ani pentru produsele Upu ulei glazurai cu ciocolatVV si U cereale integrale din porum$W , irma /A##D -CA.N- -01 consider e"istena acestor produse pe piat a i renta$il i de succes.-e prevede o crestere usoar si lent a veniturilor ins de lung durat. Investiia necesar este costisitoare, utila!ele cumprate se vor amortiza greu, va i nevoie de o permanent surs de reinvestire i noutate pentru a scoate produse din ce n ce mai $une pe piata, ins reusita a acerii este garantat.

?3

Pi7liogra ieA

K. 0oman, Managementul #roductiei si 4peratiilor, 'd. 5niv. Al. I. .uza, Iasi, 3**?

?<