Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicatii poliedre 1. Fie planul de capt [P] dat prin Px(30,0,0) i urma (Pv) ce face un unghi de !

" cu planul [#] (unghi m$urat %n $en$ &rar). 'e cere( a. pr&iec)iile piramidei patrulatere drepte, av*nd +a,a un ptrat cu diag&nalele -./- 0 -12- 0 0mm, $ituat %n planul [P]3 centrul +a,ei e$te 4(5!,30,,4) iar %nl)imea -'4- 0 60mm3 +. pr&iec)iile p&lig&nului de $ec)iune a piramidei cu un plan de pr&fil [7] de a+$ci$ 0mm3 c. adevrata mrime a p&lig&nului de $ec)iune3 d. de$furata trunchiului de piramid &+)inut. 8. 'e d pri$ma fr&ntal cu +a,a un triunghi echilateral apar)in*nd planului [#]. 'e d latura triunghiului, (.1), determinat de punctele .(90,1!,0) i 1(100,3!,0)3 x/: x.. 2irec)ia muchiil&r e$te dat de muchia (..1) unde .1(!0,;,!!). ' $e $ec)i&ne,e pri$ma cu un plan de capt perpendicular pe muchii, care are Px(10,0,0). ' $e de$f&are trunchiul de pri$m &+)inut. 3. 'e d piramida cu +a,a un ptrat apar)in*nd planului [#]. 'e dau .(96,35,0), 1(58,!8,0), x/ : x1 i '(1 !,3!,6!). ' $e $ec)i&ne,e piramida cu un plan de capt determinat de punctele P x(110,0,0) i <(!!,0,50). ' $e afle adevrata mrime a $ec)iunii i a muchiil&r i $ $e de$f&are trunchiul de piramid &+)inut. . 'e d planul vertical [P] determinat de punctele Px(130,0,0) i 4(90,!!,0). ' $e c&n$truia$c %n planul [P] un triunghi echilateral. 'e dau( centrul cercului circum$cri$ triunghiului e$te punctul =(10!,;,85) aflat pe & &ri,&ntal a planului [P]3 ra,a cercului circum$cri$ triunghiului, >0 80mm i latura -.1- a triunghiului $e afl pe & &ri,&ntal a planului [P]. ' $e c&n$truia$c piramida dreapt '.1/ cu +a,a ?.1/ i %nl)imea h0 60mm. ' $e $ec)i&ne,e piramida cu un plan fr&ntal [F] av*nd deprtarea ;0 !0mm. ' $e de$f&are trunchiul de piramid cuprin$ %ntre planele [P] i [F]. . 'e d planul vertical [P] determinat de punctele Px(@0,0,0) i 4( 0,!!,0). A $ $e c&n$truia$c %n planul [P] un triunghi echilateral3 $e dau( centrul cercului circum$cri$ triunghiului e$te punctul =(5!,;,85) ra,a cercului circum$cri$ triunghiului, >0 80mm3 A $ $e c&n$truia$c pri$ma dreapt cu +a,a ?.1/ i %nl)imea h0 60mm.

A $ $e $ec)i&ne,e pri$ma cu un plan fr&ntal [F] av*nd deprtarea ;0 !0mm. A $ $e de$f&are trunchiul de pri$m cuprin$ %ntre planele [P] i [F]. !. 'e d planul de capt [P] determinat de punctele P x(@0,0,0) i 4(60,0,1!). a. $ $e c&n$truia$c %n planul [P] un ptrat cu latura -.1- 0 30mm3 $e cun&$c .(60,1 ,1!), 1(90,;,,)3 +. $ $e c&n$truia$c & pri$m dreapt cu +a,a ptratul .1/2 din planul [P]3 c. $ $e $ec)i&ne,e pri$ma cu un plan de nivel [B] a$tfel %nc*t muchia lateral cea mai mare cuprin$ %ntre planele [P] i [B] $ fie de !0mm3 d. $ $e de$f&are trunchiul de pri$m cuprin$ %ntre planele [P] i [B]. 5. 'e d piramida '.1/ cu +a,a un triunghi apar)in*nd planului [#]. 'e dau punctele( .(130,6,0), 1(180,36,0), /(@8,1 ,0), '(91, 8, 6) i punctul 4(118,;,,) apar)in*nd muchiei ('.). ' $e determine pr&iec)iile tra$eului minim care trece prin punctul 4 i %nc&nC&ar fe)ele piramidei. 6. 'e d pri$ma fr&ntal care are ca +a, ptratul .1/2 $ituat %n planul [#]. 'e d latura ptratului, (.1) determinat de punctele .(11!,30,0) i 1(@1,36,0). 2irec)ia muchiil&r laterale e$te dat de punctul . 1(59,;,60). 'e d punctul 4(100,;,,) apar)in*nd muchiei (..1). ' $e determine pr&iec)iile celui mai $curt drum care unete punctele .1 i 4 %nc&nCur*nd pri$ma. 9. 'e d piramida '.1/2( .(1!0,0,80), 1(130,0,0), /(@0,0,0), 2(100,0, 0), '( 0,90,@0). ' $e $ec)i&ne,e piramida cu planul vertical [P] determinat de punctele Px(10,0,0) i #(1 0,!0,0). ' $e afle adevrata mrime a $ec)iunii i $ $e de$f&are trunchiul de piramid &+)inut. @. ' $e repre,inte de$furata trunchiului de piramid cuprin$ %ntre planele [#] i [P]. 'e d piramida '.1/ determinat de punctele( .(50,!,0), 1(!,;,0), /(30,50,0), '( 0,8!,!!). 1a,a piramidei e$te triunghiul .1/ apar)in*nd planului [#]. 4uchia ('1) e$te & fr&ntal. Planul de $ec)i&nare [P] e$te plan de capt care are Px(90,0,0) i taie muchia ('1) %n punctul 11 a$tfel ca -111- 0 30mm. 10. ' $e de$f&are trunchiul de pri$m cuprin$ %ntre planele [P] i [B]. Planul [P] e$te determinat de dreptele (.1) i (./)( .(80,80, 0), 1(50,80,80), /(80, 0, 0). Pri$ma e$te pri$m dreapt i are ca +a, triunghiul echilateral 1/2 apar)in*nd planului [P]. Planul de nivel [B] $ec)i&nea, pri$ma a$tfel %nc*t muchia cea mai lung a trunchiului de pri$m $ fie de 0mm.