Sunteți pe pagina 1din 2

Primaria Municipiului Craiova

NOTA CONTABILA NR. 87 - Decembrie2011


EXPLICATII AMORTIZAREA MF
NrCrt

DataDoc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
30/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011

NumarDoc

56
60
60
60
61
61
61
61
61
57
100
100
101
101
102
102
102
102
105
70
71
74
9100
95
95
95
98
98
98
98
98
99

Tip Doc

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

ContD

211101
104
281401
69151020103710101
1008008
281301
281401
69151020103710101
69151020103710101
104
69151020103710101
899
104
69151020103710101
2068002
213401
281301
69151020103710101
211101
211101
104
104
803902009
281301
69151020103710102
803902009
681151020103710101
681151020103710102
681151020103710103
681151020103710130
681151020103710130
281201

ContC

104
21201
21401
21401
2068008
213201
21401
213201
21401
21201
21201
803902009
211101
213301
2082
104
213401
213401
104
104
21201
21201
899
213201
213201
899
281201
281301
281401
2805
2808
21201

Suma

0,02
573,83
13.018,12
33.324,53
20.679,13
32.582,99
98.431,75
8.313,72
0,01
102.186,48
4.808,94
47.656,70
428.151,00
277.695,52
20.679,00
4.616,25
8.689,52
3.234,41
0,01
0,06
2.169,95
187.630,19
277.695,52
-5.086,68
-1.952,36
-7.039,04
76.388,30
108.795,25
54.065,07
3.773,25
26.473,73
682,35

Explicatii
LISTA INV 11/2011 - 41000805,806
PV CASARE MF 2011
PV CASARE MF 2011
PV CASARE MF 2011
PV CASARE MF 2011
PV CASARE MF 2011
PV CASARE MF 2011
PV CASARE MF 2011
PV CASARE MF 2011
HCL 40612/2011 - ADMINISTRATIA PIETELOR
INVENTAR SILVIA N 2011
CASARI POL LOCALA - INVENTAR 2011
TERENURI INVENTAR 2011 -41000399,41000055,57 ETC...
IN AF BIL POL COM HCL 479 -251300096
reglat sold initial
INTRARI ANIMALE CONF INVENTAR
IESIRI CONF INVENTARULUI 2011
INTRARI CONF INVENTARULUI 2011
TEREN TRECUT DIN PUBLIC -41000813
LISTA INV 12/2011 -41000807-812
MF - 11001015
11001191 - CASATA
AF BIL MASINI LA POL LOCALA -21300094,95,96,97,98
REPUS CALC DE LA POL LOC -21100334,35,36,37
REPUS CALC DE LA POL LOC -21100334,35,36,37
REPUS CALC DE LA POL LOCALA -211000334,35,36,37
AMORTIZARE MF CORPOARALE
AMORTIZARE MF CORPOARALE
AMORTIZARE MF CORPOARALE
AMORTIZARE MF NECORPOARALE
AMORTIZARE MF NECORPOARALE
INVENTAR SILVIA N 2011

Page 1 of 2

NrCrt

DataDoc

NumarDoc

Tip Doc

ContD

ContC

Suma

Explicatii

1.828.237,52

TOTAL

Verificat,

Intocmit,

Page 2 of 2