Sunteți pe pagina 1din 2

DEFINIREA UNOR TERMENI/ CONCEPTE Statul reprezinta un ansamblu de organe (autoritati) care desfasoara activitati specifice, precum si relatiile

dintre acestea. Pe criteriul functional, statul este alcatuit in linii mari din 3 sisteme: - Sistemul legislativ - Sistemul executiv - Sistemul jurisdictional Sistemul Administrativ reprezinta ansamblul autoritatiilor si institutiilor publice care asigura punerea in aplicare a legii sau in limitele legii presteaza servicii publice, de regula in regim de putere publica, precum si relatiile dintre acestea. In orice stat democratic, sistemul administrativ este alcatuit din mari componente: administratia de stat si administratia publica locala. Administratia de stat reprezinta ansamblul autoritatiilor si institutiilor statului care desfasoara activitati de administratie publica, precum si relatiile dintre acestea. !aracteristica definitorie a administratiei de stat este reprezentata de activitatea pe care aceaste autoritati o desfasoara si care are drept finalitate realizarea unor valori politice nationale. Administratia publica l cala reprezinta ansamblul autoritatiilor si institutiiloe apartinand unitatilor administrativ " teritoriale ce desfasoara activitati de administratie publica in cadrul unor portiuni din teritoriul statului, determinate de organizarea administrativ " teritoriala , precum si relatiile dintre acestea. !aracteristica definitorie a administratiei publice locale : activitatea avand ca finalitate realizarea unor valori politice locale. Administratia publica l cala de ba!a (municipala, oraseneasca sau comunala) reprezinta autoritati ale administratiei publice locale situate cel mai aproape de cetateni (organizate in unitati administrativ teritoriale de baza). Administratia publica l cala intermediara # autoritati ale administratiei publice locale organizate la nivelul unitatilor administrativ " teritoriale intermediare (situate intre unitatile administrativ " teritoriale de stat si cele de baza). $dministratiei de stat ii sunt specifice atat raporturile de subordonare cat si raporturile de colaborare. In cadrul administratie publice locale, care este organizata si functioneaza potrivit principiilor autonomiei locale si descentralizarile serviciilor publice nu exista raporturi de subordonare ci doar raporturi de colaborare. Aut ritate publica # acea structura organizationala care exercita prerogative de putere publica pentru realizarea interesului public. $utoritate publica % organ public &. Primul curent de opinie formulat de profesorul 'ircea Preda, sustine ca notiunea de autoritate publica este diferita de cea de organ public. Se sutine totusi ca anumite structuri organizationale au concomitent calitatea de autorittate publica si cea de organ public.

. !ea dea a opinie sustinuta de profesorul $ntonie Iorgovan: autoritate publica % organ public, cele notiuni sunt identice, desemnand una si aceeasi categorie juridica. (istinctia dintre cele curente, desi poate fi sustinuta la nivel teoretic, nu are utilitate practica, ci dinpotriva ar putea creea dificultati. !oncluzionand, sustinem ca in lumina dispozitiilor constitutionale notiunea de autoritate publica este identica cu cea de organ public, ambele desemnand o structura organizationala ce actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea interesului public. Institutie publica este structura infiintata de stat sau de catre unitatea administrativ teritoriala, subordonata fata de o autoritate publica si care desfasoara o activitate cu caracter prestator (de serviciu public). In timp ce autoritatea publica are o activitate preponderent decizionala, institutia publica are preponderent o activitate de prestatie (de serviciu public).. Institutia de utilitate publica " in timp ce institutia publica este o structura statala sau dintr"o unitate administrativ " teritoriala, institutiile de utilitate publica sunt ca natura juridica persoane juridice de drept privat (ex: o universitate particulara). )u orice autoritate publica are caracter statal* potrivit constitutiei avem autoritati publice sau organe publice si nu autoritati de stat sau organe de stat. $ceasta nu inseamna ca exista autoritati publice care isi desfasoara activitatea in afara statului, ci doar faptul ca unele autoritati publice (locale, autonome) ci doar ca acestea nu sunt parti componente ale unui sistem centralizat. Interesul public " reprezinta un ansamblu de nevoi sociale obiective, evaluate politic si consacrate prin norme juridice.